RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT 2.2.2015"

Transkriptio

1 Kukkiva kallio Hurukselan kylässä. KYMIJOEN KON LUEEN POHJOISOSN OSYLEISKV RKENNUSKULTTUURI J MUINISMUISTOT

2 KYMIJOEN KON LUEEN POHJOISOSN OSYLEISKV RKENNUSKULTTUURI J MUINISMUISTOT SISÄLTÖ JOHDNTO 2 SELVITYKSEN RKENNE 2 KUNINKN KRTSTO 3 TOPOGRFIKRTT 4 KYMENLKSON RKENNUSKULTTUURI 5 KYMENLKSON KULTTUURIYMPÄRISTÖ 6 RKY RKEOLOGISET SELVITYKSET 7 RKENNUSKULTTUURI 8 RKENNUSKULTTUURI TÄNÄÄN 8 JOEN LÄNSIRNT 11 KORKEKOSKELT POHJOISEEN 15 NIKELI 18 HURUKSEL 23 RKENNUSKULTTUURIN KOHDELUETTELO 35 MUINISMUISTOT J MUUT 38 RKEOLOGISET KOHTEET 38 MUINISJÄÄNNÖSTEN J MUIDEN KOHTEIDEN KOHDELUETTELO 39 JOHDNTO Kotkan mijokivarren osayleiskaavoitus on käynnistynyt vuonna Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaihteessa Saadun palautteen perusteella päätettiin, että kaava-alueella on tehtävä aiempia selvityksiä tarkempi rakennuskulttuurin selvitys. Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu käynnistyi vuonna Tällöin päätettiin käynnistää myös rakennuskulttuurin selvitys. Osayleiskaavaehdotus laadittiin ensin koko kaava-alueen eteläosalle, ja nyt pohjoisosalle. Tässä selvityksessä esitellään pohjoisosan rakennuskulttuuria. SELVITYKSEN RKENNE Selvitys alkaa lyhyellä katsauksella alueen historiaan ja aiempiin rakennuskulttuurin ja muihin selvityksiin. Sitten esitellään lyhyesti kartoilla ja valokuvin alueen nykypäivän rakennuskulttuuria osa-alueittain sekä kaava-alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennuskulttuurin alueet. Lopuksi esitellään kaava-alueella sijaitsevat muinaismuistot. Selvityksen ovat laatineet maisema-arkkitehti Kaisu Hynynen ja arkkitehti ntti Karvonen, M-arkkitehdit oy. Kohdekuvat ntti Karvonen ja Kaisu Hynynen, kuvat vuosilta , ilmakuvat Lentokuva Vallas oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 2

3 HISTORIN VIHEIT KUNINKN KRTSTO Kuninkaan kartastosta löytyy vanhin selkeä karttaesitys mijoen alueesta. Kartasto on laadittu 1700-luvun lopulla. Kuva on SKS:n vuoden 1989 julkaisusta Kuninkaan kartasto Suomesta Kotkan seutu kuului vuodesta 1743 Venäjään. Ruotsi suunnitteli menetettyjen alueiden valtaamista takaisin, siksi kuninkaan kartoittajat lähetettiin myös Venäjän puolelle, ei kuitenkaan Helilää idemmäs. Kartoitus on vesistöjen ja maastonmuotojen osalta tarkka. Joessa erottuvat samat koskipaikat ja saaret kuin nykyäänkin, myös Laajasuon järvi näkyy. Joen varren kyliä ovat olleet etelästä pohjoiseen Kurittula, Jäppilä, Lahjankoski, Perno, chvis sekä Huruxela. lien asutus on merkitty punaisella. liä ympäröivät valkoisella merkityt pellot ja vaalean vihreät niittymaat. vointa tilaa on ollut enemmän kuin nykyään. Kulkureittejä on kartoitettu pääasiassa länsirannalta, etelästä Pernooseen saakka. Pohjoisessa hvioon tulee tie lännestä Hirvikosken suunnalta. Hurukselaan on polkuyhteys etelästä. Siltoja joen poikki on ainoastaan Hurukselan pienissä uomissa. Valtakunnan raja kulkee keskellä Hirvikoskenhaaraa, ja siitä pohjoiseen keskellä mijokea. Suunnittelualue on ollut kartan laatimisen aikaan kokonaan Venäjän puolella. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 3

4 TOPOGRFIKRTT Topografikartta vuodelta 1946 kuvaa huomattavasti kuninkaan kartastoa läheisempää aikaa. Maiseman pääpiirteet ovat säilyneet. Pellot kylien ympärillä ovat laajentuneet, ja tiestö on lähes nykyisellään. Hurukselan läpi vievän valtatien nykyinen linjaus eli tuolloin suunnitellut oikaisut näkyvät katkoviivoilla. Vuodesta 1946 tähän päivään muutoksia on tapahtunut maataloudessa. Peltoviljely on vähentynyt hieman, karjatalous kadonnut lähes kokonaan. Etelässä Jäppilän ja Korkeakosken tienoilla asutus on lisääntynyt. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 4

5 IEMPI SELVITYKSIÄ KYMENLKSON RKENNUSKULTTUURI Kaava-alueen rakennuskulttuuria on selvitetty menlaakson rakennuskulttuuri-teoksessa vuodelta 1992 (menlaakson seutukaavaliitto). Selvitykseen on otettu ensisijaisesti kohteita, joita on pidetty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävinä. Selvityksessä kohteet ja niiden arvo on luokiteltu järjetelmällisesti ja niiden taustaa on kuvattu lyhyesti. Kohteiden paikallistaminen on kuitenkin joskus vaikeaa, koska sijaintitiedot ja hakemistokartta ovat ylimalkaisia. Suunnittelualueella ovat tämän teoksen kohteet: 111 Jäppilän koulu 142 Huruksela Pohjoisosassa katkoviivalla mijoen maisemakokonaisuus Sekä joen länsirannalle rajattu alue, jolta puuttuu kohdenumero. Tämä rajaus liittynee Pernoontien maisemaan. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 5

6 IEMPI SELVITYKSIÄ KYMENLKSON KULTTUURIYMPÄRISTÖ Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on laatinut vuonna 2005 kokonaisselvityksen menlaakson kulttuuuriympäristöstä. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta selvitys perustuu vuoden 1992 selvityksen valikoimaan. Tämän lisäksi selvityksessä esitetään edellisen selvityksen jälkeen tehdyt valtakunnalliset ja maakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueiden rajaukset. Selvityksen tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen kuva ja paikkatietokanta ympäristön arvoista. Yksittäisistä kohteista on vain suppeasti tietoa. Osayleiskaavan alueella sijaitsee: mijokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (sininen rajaus) Hurukselan kylän pienmaisema (keltainen rajaus) Perinnemaisemia Hurukselassa Esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä Taistelukaivantoja rvokkaita rakennuksia Rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä Muita kohteita menlaakson kulttuuriympäristöselvityksen rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä muinasimuistoihin liittyvät kohteet ja alueet sisältyvät tähän selvitykseen. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 6

7 IEMPI SELVITYKSIÄ RKY 2009 RKEOLOGISET SELVITYKSET RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Kaava-alueen inventointi on tehty (Katja Vuoristo/Museovirasto). Tällöin on inventoitu alueen esihistorialliset kohteet. Vuonna 2007 on tehty Kotkan manneralueen historiallisten muinaisjäännösten inventointi ja Kotkan sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventointi. Kulttuuriympäristöjen alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan rakennettujen ympäristöjen lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten ensisijainen lähtöaineisto on Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri. Kaikki muinaisjäännökset ovat lain nojalla rauhoitettuja, mutta Museovirasto arvioi maakuntakaavakohtaisesti myös yksittäisten muinaisjäännösten merkittävyyttä valtakunnallisella tasolla. RKY KOHTEET KV-LUEELL Kaava-alueella sijaitsee Hurukselan valtakunnallinen rky-alue. Sen kuvaus esitetään edempänä tässä selostuksessa osa-alueen esittelyn yhteydessä. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 7

8 RKENNUSKULTTUURI KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki rk252 rk273 rk251 rk261 rk301 rk274 rk282 rk262 Koivusaari rk256 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk283 rk264 rk263 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 RKENNUSKULTTUURI TÄNÄÄN rk260 rk276 rk275 rk279 rk277 rk270 rk286 rk287 rk288 rk285 Heinäsaari rk284 Mammulanmäki rk269 rk271 rk280 rk268 Hirvenmäki rk290 TEEMKRTT st/pk 23.0 KOUVOL KO Keskeinen tavoite on se, että osayleiskaavassa voidaan huomioida rakennetun ympäristön arvot riittävästi. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että nykyisessä yleiskaavassa rakennuskulttuurin arvot on huomioitu varsin puutteellisesti. Osayleiskaavan teemakartassa on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöalueet kaava-alueella sekä yksittäisten rakennuskulttuurikohteiden sijainti. Länsiranta Korkeakoski Nikeli Huruksela Huruksela, muut kuin rakennukset KOUVOL KO KO U KO VOL Kohteet on numeroitu alueittain alkaen aina seuraavasta tasaviidestäkymmenestä. Huruksela 100-> 150-> 200-> 250-> Kultaanmaa 300-> Kartta kertoo, että mijoen pohjoisosan kaava-alueella on joitakin rakennuskulttuurin arvoalueita sekä runsaasti yksittäisiä arvokohteita. UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY K KO OUV OL mijoen osayleiskaavan rakennuskulttuurin selvityksessä tarkastellaan rakennuskulttuurin arvoja nykytilanteessa. rk208 rk209 rk207 rk112 Yläkylä KO HTÄÄ PY Pernoo rk114 rk110 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 SELVITYS rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Laajakoski Selvityksessä on käyty läpi aiempien selvitysten kohteet ja lisäksi otettu mukaan joitain uusia kohteita. Kohteille on annettu juoksevat numerot, yksittäisten kohteiden nimi perustuu tässä selvityksessä tilan nimeen. Kohteet on valokuvattu. KO HTÄÄ PY rk109 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 MERKINNÄT rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanhat kylien paikat on rajattu teemakartalle Kuninkaan kartaston karttojen perusteella. rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 8 Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy

9 RKENNUSKULTTUURI TÄNÄÄN OMINISPIIRTEITÄ MONI-ILMEISYYS mijoen Kotkan alueen pohjoisemman osayleiskaava-alueella on maataloutta ja kyliä ja niiden välillä pitkä, metsäinen erämaajakso. Rakennuskulttuuri painottuu kyläalueille. MNOMISTUS J TILJKO Kaava-alueen maanjako on hyvin eri tyyppistä alueen eri osissa. Etelämpänä maanjako näyttää tavanomaiselta isojaossa syntyneeltä tilajaolta. Erämaajaksolla ja Hurukselassa maanomistus on kapeina suikaleina sekä kylässä että pelloilla ja metsissä. Palstojen kapeus vaikuttaa siihen, ettei niiden perusteella ole kantatilalaskennassa syntynyt kovin monta uutta rantarakennuspaikkaa. Maiseman kannalta metsätilojen kapeus johtaa siihen, että tilakohtaiset metsän uudistamistyöt eivät näy kovin pitkälle maisemassa. RYHMÄKYLÄT J PIHPIIRIT Hurukselan kylässä asutus on pääosin keskittynyt ryhmiksi. Pihapiirin rakennukset rajaavat pihat selkeiksi tiloiksi, vaikkeivät ne tyypillisiä umpipihoja olekaan. Myös tiemaisemasta muodostuu asutuksen kohdalla pienipiirteistä ja vaihtelevaa, paikoin jopa ahdasta. Monessa rky-listan kohteessa tärkeintä on eri-ikäisten ja eri-ilmeisten rakennusten muodostama kokonaisuus, eivätkä ainoastaan tilan yksittäiset hienoimmat rakennukset. lueen ilmeen säilymisen kannalta on siis oleellista rakennusten sutusta ja viljelyä joen varrella. Etualalla Jäppilänlahti, takana Pitkä mi ja Laajasuonjärvi. Vasemmalla länsirannalla Jäppilä, oikealla itärannalla Kaivola ja Laajakoski. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 9

10 muodostaman kokonaisuuden säilyminen, eikä niinkään yksittäisten rakennusten säilyminen. Kun maatalous muuttuu, muuttuvat myös talousrakennusten käyttötarkoitukset - ja osa rakennuskannasta voi myös jäädä ilman toimivaa käyttöä. Tämä saattaa hankaloittaa rakennusten säilymistä. Uudempi rakentaminen on paikoin tehty osaksi vanhaa pihapiiriä ja muita rakennuksia. Tällöin se liittyy vanhaan perinteeseen. Osa uudisasutuksesta on aukealla paikalla, ja kaikki pihan ja talon toiminnot levittyvät sen ympärille ilman rajaavia rakennuksia. Nämä kohdat erottuvat vanhasta ympäristöstä poikkeavana. Huolenpito ympäristöstä näkyy sekä rakennusten kunnostamisena, että monissa silmiä hivelevissä yksityiskohdissa. Käytössä oleva piharakennus Hurukselassa. JOKIVRREN MERKITYS Joki on vuosisatoja ollut alueen valtaväylä, jonka varteen maatalous ja kyläasutus ovat asettuneet. Joen merkitys kulkuväylänä on kuitenkin jo kauan sitten hävinnyt. Kaava-alueella ei myöskään sijaitse energiantuotantokäytössä olevia, jokeen liittyviä rakenteita. MUUTOS J PYSYVYYS Pohjoisosalla jokivarren maankäyttö on pysynyt saman tapaisena pitkään. Kuitenkin muutokset maataloudessa ja rakentamistavoissa ovat muuttaneet joen ja kylien maisemaa. sutuilla seuduilla rakennuskanta on melko yhtenäistä, ja maisemaa ja pihatiloja muodostavia talousrakennuksia on jäljellä paljon. Vanhasta on paljon tallella, mutta paljon on myös kadonnut tai katoamassa. Hurukselasta löytyy useita hienosti hoidettuja pihapiirejä. Oikealla otteita alueen kiinteistönjakokartasta. Keskimmäisellä kartalla näkyy selvä ero joen länsi- ja itärannalla. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 10

11 rk206 rk205 Mikkolansaari JOEN LÄNSIRNT rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 KOHTEET rk208 rk209 Laajakoski rk207 rk112 Yläkylä Pernoo rk110 rk114 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli lueeseen kuuluvat Kurittulan, Jäppilän ja Pernoon kylät. rk201 rk202 rk109 Laajakoski Yläkylä KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki rk252 rk273 rk251 rk261 rk301 rk274 rk107 rk256 Koivusaari Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk160 rk282 rk262 rk283 rk264 rk263 rk108 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki rk106 rk105 st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Mammulanmäki rk268 Heinäsaari rk284 rk270 rk269 rk271 rk280 Hirvenmäki rk290 rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 st/pk Jäppilä rk154 KOUVOL KOUVOL KO Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 KO UV KO OL KO MERKINNÄT rk160 Rakennuskulttuurikohde Huruksela rk100 rk150 rk151 Vanha kylän alue lakylä rk Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas rk109 Yläkylä Kultaanmaa Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 rk104 O L KO KO UV UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk208 rk209 rk207 rk112 KO HTÄÄ PY Pernoo rk110 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Yläkylä rk114 rk153 rk154 Laajakoski lakylä KO HTÄÄ PY rk150 rk109 rk100 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 rk103 Jäppilänsaari rk102 rk151 Veikkola rk156 rk155 rk158 rk157 Vanha kylän alue rk159 rk152 lakylä rk150 rk151 rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 rk100 MERKINNÄT rk104 Jäppilä Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys Kurittula 11

12 JÄPPILÄ Jäppilän lakylän koulu vuodelta 1897 (100). Kohde on listattu myös Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Vanhala (102) Ranssi (103) Kuusela (104) Mikkola (105) mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 12

13 Pirjonpalo (106). Pitkäkaski (107) Peräkaski (108) Ylä-Mikkola (109). Mäntyrinne (110) lamikkola (111) mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 13

14 Onervala (112). Onervala, aitta (112). Ojantaus (114) Harjula 2 (115). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 14

15 Laajakoski rk109 KORKEKOSKELT POHJOISEEN Yläkylä rk107 KOHTEET rk160 rk108 rk106 rk105 rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk153 rk154 lue Korkeakoskenhaaran pohjoispuolella. Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 MERKINNÄT rk160 Rakennuskulttuurikohde Vanha kylän alue lakylä rk272 Salonmäki rk273 rk261 rk301 rk274 rk100 rk252 rk251 rk150 KO KO UVOL st/pk rk109 Yläkylä rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas rk282 rk262 Koivusaari rk256 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk283 rk264 rk263 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Heinäsaari Mammulanmäki rk268 rk271 Hirvenmäki rk160 rk284 rk270 rk269 rk280 rk290 rk107 Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy rk108 st/pk 23.0 KOUVOL KO KO UV KO OL KOUVOL KO Kurittula Huruksela rk106 rk105 rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Kultaanmaa lakylä KO KO UV OL UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY rk207 rk112 Yläkylä rk150 rk208 rk209 KO HTÄÄ PY Pernoo rk114 rk110 rk206 rk100 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 rk151 Laajakoski KO HTÄÄ PY rk109 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 rk103 Jäppilänsaari rk102 rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 MERKINNÄT rk104 Jäppilä rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 15

16 LJKOSKENHRJUN YMPÄRISTÖ laritala (150). Ylä-Ritala (151). Seurantalo (152). Laajakosken Kappeli (153). Laajakosken hautausmaa (153). Mättölä (154). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 16

17 Ranta-Simola (155). Koulu (156). Sepänmäki (157). Seppälä (158). Ylämattila (159). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 17

18 NIKELI rk109 KOHTEET Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 lue Laajakosken sairaalalta Myllykoskelle. rk104 Jäppilä rk103 Jäppilänsaari rk102 rk153 rk154 rk156 rk155 rk158 rk157 KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki Veikkola rk152 rk261 rk301 rk274 rk282 rk262 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk283 rk264 Koivusaari rk256 rk257 rk263 Huruksela rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Heinäsaari rk284 rk150 rk300 rk270 Mammulanmäki rk269 rk271 rk280 rk268 Hirvenmäki rk100 rk290 Vanha kylän alue lakylä rk273 rk160 Rakennuskulttuurikohde rk252 rk251 MERKINNÄT rk159 rk208 rk209 rk151 rk207 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas st/pk 23.0 KOUVOL KO Yläkylä KO UV KO OL rk112 KOUVOL KO Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy Huruksela Kurittula Pernoo rk110 Kultaanmaa rk114 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 Nikeli KO KO UV OL UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY rk204 rk203 rk200 rk208 rk209 rk207 rk112 Yläkylä KO HTÄÄ PY Pernoo rk114 rk110 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Laajakoski rk201 rk202 KO HTÄÄ PY Laajakoski rk109 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 MERKINNÄT rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 18

19 LJKOSKEN SIRL MKUNNLLISESTI RVOKS LUE Laajakosken sairaalan alue on arvioitu arvokkaaksi Etelä-menlaakson kulttuuriympäristöselvityksessä vuodelta rvoluokka on tässä selvityksessä avoin. Kaava-aineistossa se on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi. lueella toimi pitkään Laajakosken sairaala (entiseltä nimeltään Nikelin sairaala), jossa hoidettiin psyykkisesti sairaita potilaita. Laajakosken sairaalan toiminta loppui vuoden 2006 alussa menlaakson uuden psykiatrisen sairaalan valmistuttua. Viistoilmakuva laajakosken sairaalan alueesta. Taustalla Pitkä mi, vasemmassa yläkulmassa Laajakoskenjärven pohjoisosaa. Sairaalan rakennukset etualalla. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 19

20 LJKOSKEN SIRL Sairaalan päärakennus koostuu eri-ikäisistä osista (200). Sairaalan asuntola (201). Sairaalan asuntola, rivitalo (202). Sairaalan asuntola (203). Sairaalan navetta (204). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 20

21 MIKKOLNSREN YMPÄRISTÖ Näkymä sillalta (205) joelle. Entinen koulu, muutettu asuinkäyttöön (206). Mikkolansaaren silta (205). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 21

22 RUHNKOSKEN J PYKINKOSKEN ITÄPUOLI Raki (207). Lauttaus (208). Melontakeskus ((209). Melontakeskus ((209). Koskinäkymä Pykinkoskelta. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 22

23 HURUKSEL KOHTEET 250-> KOUVOL KO KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki MERKINNÄT rk160 Rakennuskulttuurikohde Hurukselan kylän alue. Vanha kylän alue rk252 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas rk251 rk252 rk261 rk301 rk274 rk282 rk262 Koivusaari rk256 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk283 rk264 rk263 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Heinäsaari rk284 rk270 Mammulanmäki rk269 rk271 rk280 rk268 Hirvenmäki rk290 st/pk 23.0 KOUVOL KO rk282 rk262 Koivusaari Heikkilänmäki rk255 rk281 rk283 rk264 rk263 KO UV KO OL KOUVOL KO rk261 rk301 rk274 Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU rk256 KULTTUURIYMPÄRISTÖ rk257 M-arkkitehdit oy rk273 rk272 Salonmäki rk251 rk273 KO KO UVOL st/pk Huruksela Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 Kultaanmaa rk260 rk276 UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY KO KO UV OL KOUVOL KO rk208 rk209 rk207 rk112 Yläkylä rk275 rk279 rk277 rk270 KO HTÄÄ PY rk114 rk110 rk206 rk269 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk285 rk284 Mammulanmäki Pernoo rk286 rk287 rk288 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Laajakoski rk280 rk268 KO HTÄÄ PY rk109 Yläkylä Hirvenmäki rk271 rk290 rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 MERKINNÄT rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 23 st/pk

24 HURUKSELN KYLÄ VLUNNLLINEN RKY-LUE, KUVUS Hurukselan kylä Kuvaus Hurukselan topografia mijoen muinaisen suistoalueen saarilla on ainutlaatuinen ja kylän historiallinen rakenne on hyvin säilynyt. Hurukselan tiivis kyläasutus on mijoen muinaiseen suistoon muodostuneilla jokien erottamilla saarilla ja kapeikoissa. sutus on keskittynyt kiinteästi kylän halki kulkevan raitin varrelle. Raitti ja tonttijako ovat säilyneet historiallisessa asussaan. Rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä ja sen joukossa on runsaasti kansatieteellisesti arvokkaita rakennuksia. Saarille raivatut pellot muodostavat maisemallisen kehyksen kyläasutuksille. lue on ikivanhaa hämäläisten ja karjalaisten rajamaastoa, mistä muistona on Kahrinkankaalla rajakivi. Maisemallisesti merkittävä ketoalue kyläraitin varrella on ollut laitumena vielä 1970-luvulla. Huruksela on osa mijoen laakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Historia Hurukselassa oli asutusta jo esihistoriallisena aikana. Kivikautisen merenrannan äärelle sijoittunut kylä jäi maan kohoamisen myötä sisämaahan ja Hurukselasta lienee käytetty mijoen Nummenjoen reittiä jokikalastuksen saaliiden saamiseksi merelle. Verotustietojen mukaan Hurukselassa oli 1551 neljätoista taloa luvulla puolet kylän taloista oli Mammulan mäellä ja kolme entisessä lauttarannassa. Kahrinsaarella, Hirvenmäellä ja Heikkilän niemellä oli kussakin yksi talo. luerajaus Museoviraston nettisivuilta. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 24

25 Hurukselan kylää ilmasta kuvattuna. Etualalla Hirvenjoki, vasemmalla Leppäjoki. län poikki kulkee maantie 357 Karhulasta njalaan. Hirvenjoen rannalla maantien lähellä näkyy vanha, harmaa mylly. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 25

26 HURUKSEL, SLONMÄKI KOHTEET , Rantala (251). Koho (252). Susikoski (272). Metsola (273). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 26

27 HURUKSEL, KHRINMÄKI KOHTEET , 260, , Heikkilä (255). Vuolle (256). Ristola (257). Hurukselan hautausmaa (258). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 27

28 Kokkola (260). Jaakkola (274). Ristola (275). Jaakkola (276). Heikkilä (277). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 28

29 Lahtiranta (279). Lahtiranta, piharakennuksia tien varrella (279). Kuoppala (280). Kotipalsta, näkymä Hirvenjoen uoman ylitse. (281). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 29

30 Tiiviiden taloryhmien välillä avautuu avaria näkymiä pelloille. Peltomaisema Kahrinmäentieltä Hirvenjoelle päin. Maisemaa Kahrinmäentien loppupäästä. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 30

31 HURUKSELN HEIKKILÄNMÄKI KOHTEET J Hurukselan koulu 1908 (261). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Hurukselan seurantalo 1900-luvun alusta (262). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Mylly 1800-luvun alusta, museona (263). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Kauppa 1930-luvulta (264). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Vanha K-kauppa (282). Paloasema (283). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 31

32 HURUKSELN LEHTOL J MMMULNMÄKI KOHTEET 267, , 290 minlaakso (267). Yrjölä (284). Matinkallio (285). latalo (286). Mäkelä (287). Uutela (288). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 32

33 HURUKSELN HIRVENMÄKI KOHTEET Maantienhaara (290). Kotimäki (268). Marttila (269). Kaukola (270). Rantala (271. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 33

34 HURUKSELN MUUT KOHTEET Tyllikivi (300). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Yksiaukkoinen kivisilta Leppäjoella (301). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 34

35 RKENNUSKULTTUURIN KOHDELUETTELO KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO LÄNSIRNT NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI Jäppilän lakylän koulu, Koulumaa lakyläntie vk Kou su Ist 102 Vanhala Jäppilän rantatie vk 103 Ranssi Jäppilän rantatie vk 104 Kuusela Jäppilän rantatie vk 105 Mikkola Jäppilän rantatie vk 106 Pirjonpalo Jäppilän rantatie vk 107 Pitkäkaski Jäppilän rantatie vk 108 Peräkaski Pernoontie vk 109 Ylä- Mikkola Pernoontie vk 110 Mäntyrinne Saarensillantie vk 111 lamikkola Pernoontie vk 112 Onervala Kilpirannantie vk 114 Ojantaus Heinäkorvenkuja vk 115 Harjula Heinäkorvenkuja vk KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO ITÄRNT NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI KORKEKOSKI 150 laritala Ritalantie vk 151 Ylä- Ritala Ritalantie vk 152 Seurantalo, laritala ja Ritala ja Honkalantie mk 153 Kappeli, Lepokangas 5 ja ja Laajakoskentie mk 154 Mättölä Maitotie vk 155 Ranta- Simola Maitotie vk 156 Koulu, Santala Laajakoskentie mk mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 157 Sepänmäki Maitotie 35 vk 158 Seppälä Maitotie vk 159 Ylämattila Laajakoskentie vk Kohteet on numeroitu alueittain alkaen aina seuraavasta tasaviidestäkymmenestä. Länsiranta 100-> Korkeakoski 150-> Nikeli 200-> Huruksela 250-> Huruksela, muut kuin rakennukset 300-> *) vk=kohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla alueella mk=kohde sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla alueella Luokitus menlaakson rakennuskulttuuri-selvityksessä: su suinrakennus Kou Koulu Ist Istutukset l läympäristö Kan Kansanomaiset rakennukset Kii Kiinteä muinaisjäänne Per Perimätieto Lii Liikenne Pel Peltoviljelyalue His Historiallinen tapahtuma / henkilö Luo Luonnonmuodostelma

36 112 Onervala Kilpirannantie vk 114 Ojantaus Heinäkorvenkuja vk 115 Harjula Heinäkorvenkuja vk KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO ITÄRNT NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI KORKEKOSKI 150 laritala Ritalantie vk 151 Ylä- Ritala Ritalantie vk 152 Seurantalo, laritala ja Ritala ja Honkalantie mk 153 Kappeli, Lepokangas 5 ja ja Laajakoskentie mk 154 Mättölä Maitotie vk 155 Ranta- Simola Maitotie vk 156 Koulu, Santala Laajakoskentie mk 157 Sepänmäki Maitotie vk 158 Seppälä Maitotie vk 159 Ylämattila Laajakoskentie vk 160 Eerola Eerolankuja vk Kohteet on numeroitu alueittain alkaen aina seuraavasta tasaviidestäkymmenestä. Länsiranta 100-> Korkeakoski 150-> Nikeli 200-> Huruksela 250-> Huruksela, muut kuin rakennukset 300-> *) vk=kohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla alueella mk=kohde sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla alueella NIKELI 200 Laajakosken sairaalan päärakennus, Nikeli Laajakoskentie vk 201 Sairaalan asuntola, Nikelin maa n:o Laajakoskentie vk 202 Sairaalan asuntola, rivitalo, Nikelin maa n:o Laajakoskentie vk 203 Sairaalan asuntola vk 204 Sairaalan navetta vk 205 Mikkolansaaren silta, Riippusilta 2 ja Riippusilta (itäranta) (länsiranta) 206 entinen koulu, Koulumaa Riippusillantie vk 207 Raki Laajakoskentie vk 208 Lauttaus vk 209 Melontakeskus, Koste vk vk vk KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI HURUKSEL 251 Rantala Salonmäentie vk 252 Koho Salonmäentie vk 255 Heikkilä Karhinmäentie vk mijoen Kotkan 256 alueen pohjoisosan Vuolle osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys Karhinmäentie 36 vk 257 Ristola Karhinmäentie vk 258 Hurukselan hautausmaa Karhinkangas vk 260 Kokkola Karhinmäentie vk

RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT

RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT MA-ARKKITEHDIT 11.2.2014 Kukkiva kallio Hurukselan kylässä. KYMIJOEN KOTKAN ALUEEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKULTTUURI JA

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA

KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA Lentokuva Vallas Oy, 2005 MA-ARKKITEHDIT oy Y21 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS 25.1.2015 KOTKA, KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 25.1.2015 KÄSITTELYVAIHEET SELOSTUS KYMIJOEN

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI OSIA YLÄ-PISPALASTA, ALA-PISPALASTA JA SANTALAHDESTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN II-VAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI OSIA YLÄ-PISPALASTA, ALA-PISPALASTA JA SANTALAHDESTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN II-VAIHE TAMPEREEN KAUPUNKI 3.2.2016 OSIA YLÄ-PISPALASTA, ALA-PISPALASTA JA SANTALAHDESTA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN II-VAIHE Asemakaava nro 8309 Diaarinumero: TRE: 841/10.02.01/2009

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

PORNAINEN Hevonselkä

PORNAINEN Hevonselkä I N V E N T O I N T I R A P O R T T I PORNAINEN Hevonselkä Järvenpääntien ja Kirkkotien osayleiskaava-alueen inventointi 24.10.2011 DG2380:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT KATJA

Lisätiedot

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Juankoski Nuottiniemen alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA

KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA Muhjärvi Särkänniemi lentokenttä Kouvola Wredeby Kouvola Tottomäki Heponiemi hautausmaa Kahrinmäki Vuolle Tervaniemi Kahrinkangas Hirvenmäki Myllypelto Hirvenjoki Takajoki

Lisätiedot

Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014

Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014 1 Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014 ver 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Pyhäjoen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 5

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kälviä lievealue eteläosa. Peltokorpi

Kälviä lievealue eteläosa. Peltokorpi 11 Kälviä lievealue eteläosa Peltokorpi 12 Kohdeluettelo Kohdeluettelossa kohteet 1-98 ovat isojakokartoilta paikannettuja tonttimaita (myös torppia), myllynpaikkoja sekä mestauspaikka ja tunnistamaton

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3

Lisätiedot

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys Kunta: Utsjoki Pinta-ala: 780,1 ha Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009

Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Pernajan Björkbackan asemakaavaluonnosalueen historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten tarkastus 8.5.2009 Johanna Enqvist/V.-P. Suhonen Museovirasto/RHO Kuva 1: Edesby kuvattuna idästä. Museoviraston

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014

Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014 1 Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Sipoon kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Maastokartat...

Lisätiedot

LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla

LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla I N V E N T O I N T I R A P O R T T I LAUKAA Vanha Laukaantie Vehniän kylän kohdalla Historiallisen ajan tielinjan arkistotutkimus KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT ESA MIKKOLA 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Siikajoki 2015 Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Raportti on lisäys Isonnevan-Vartiojan tuulipuistojen inventointiraportille Jaana Itäpalo 28.1.2013. Hans-Peter Schulz 24.6.2015 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 8 Vanhat

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTTI. Eurajoen rantayleiskaava-alueen rakennusinventointi

PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTTI. Eurajoen rantayleiskaava-alueen rakennusinventointi 1 / 5 22.11.2011 14:39 PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIRAPORTTI Eurajoen rantayleiskaava-alueen rakennusinventointi Kunta/kunnat: Eurajoki Valmistumisvuosi: 2011 Aluetarkenne: Eurajoen rantayleiskaava-alue

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Tämä tarkastuskertomus liittyy Pohjanmaan museon Teuvan kunnalle antamaan lausuntoon.

Tämä tarkastuskertomus liittyy Pohjanmaan museon Teuvan kunnalle antamaan lausuntoon. TARKASTUSKERTOMUS PMA 1201 Paikka TEUVA ÄYSTÖ KUKUNKALLIO Tarkastuskäynti 23.5.2012 Pentti Risla Kukunkallio E:n sijainti PK lehti 124302 RIIPPI P: 6937296 I: 237804 P (YKJ): 6940205 I (YKJ): 3237869 Taustaa

Lisätiedot

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kaskinen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kaskisten kaupunki / Airix Ympäristö Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.5 2. Kohteet...6 2.1. Karvia Malkaneva...6 2.2. Karvia Kärmeskallio

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008

Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Kylmäkoski Tipurin laajennusasemakaava-alueen inventointi 2008 Tiina Jäkärä 2008 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1 Sisällysluettelo Johdanto..2 Tutkimusalue ja aiemmat tutkimukset Inventoinnin

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 58 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 59 Kihniö Virrat IKAALINEN Poltinjoen kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Ylöjärvi Ruovesi

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Lähteet... 3 Arkeologinen kulttuuriperintökohde 1. Herttuala (Herttuala).5 Taustakartat:

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta

PADASJOKI KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN. Alavirta PADASJOKI Alavirta Osa tiloista Metsä-Ansio 576-405-1-264 Pelto-Ansio 576-405-1-311 Karhunsalmi 576-405-1-360 Rimminmutka 576-405-1-277 KASINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Rautavaara Lapinjärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ähtäri keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Pöyry Environment Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Pitäjänkartta

Lisätiedot

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15.

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15. Huvila-aatetta tuki 1900-luvun alussa Keski-Euroopasta Suomeen levinnyt puutarha- ja esikaupunki-ideologia. Vuosisadan alussa suunnittelualueen maisema muuttui voimakkaasti venäläisten toimesta aloitetun

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

4. Historialliset tiet

4. Historialliset tiet 4. Historialliset tiet Muinaisten huomattavien kulkuteiden jäännökset ovat muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä (Muinaismuistolaki 2 ). Lain tarkoittamien teiden lähtökohtana pidetään

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot