RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSKULTTUURI JA MUINAISMUISTOT 2.2.2015"

Transkriptio

1 Kukkiva kallio Hurukselan kylässä. KYMIJOEN KON LUEEN POHJOISOSN OSYLEISKV RKENNUSKULTTUURI J MUINISMUISTOT

2 KYMIJOEN KON LUEEN POHJOISOSN OSYLEISKV RKENNUSKULTTUURI J MUINISMUISTOT SISÄLTÖ JOHDNTO 2 SELVITYKSEN RKENNE 2 KUNINKN KRTSTO 3 TOPOGRFIKRTT 4 KYMENLKSON RKENNUSKULTTUURI 5 KYMENLKSON KULTTUURIYMPÄRISTÖ 6 RKY RKEOLOGISET SELVITYKSET 7 RKENNUSKULTTUURI 8 RKENNUSKULTTUURI TÄNÄÄN 8 JOEN LÄNSIRNT 11 KORKEKOSKELT POHJOISEEN 15 NIKELI 18 HURUKSEL 23 RKENNUSKULTTUURIN KOHDELUETTELO 35 MUINISMUISTOT J MUUT 38 RKEOLOGISET KOHTEET 38 MUINISJÄÄNNÖSTEN J MUIDEN KOHTEIDEN KOHDELUETTELO 39 JOHDNTO Kotkan mijokivarren osayleiskaavoitus on käynnistynyt vuonna Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaihteessa Saadun palautteen perusteella päätettiin, että kaava-alueella on tehtävä aiempia selvityksiä tarkempi rakennuskulttuurin selvitys. Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu käynnistyi vuonna Tällöin päätettiin käynnistää myös rakennuskulttuurin selvitys. Osayleiskaavaehdotus laadittiin ensin koko kaava-alueen eteläosalle, ja nyt pohjoisosalle. Tässä selvityksessä esitellään pohjoisosan rakennuskulttuuria. SELVITYKSEN RKENNE Selvitys alkaa lyhyellä katsauksella alueen historiaan ja aiempiin rakennuskulttuurin ja muihin selvityksiin. Sitten esitellään lyhyesti kartoilla ja valokuvin alueen nykypäivän rakennuskulttuuria osa-alueittain sekä kaava-alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennuskulttuurin alueet. Lopuksi esitellään kaava-alueella sijaitsevat muinaismuistot. Selvityksen ovat laatineet maisema-arkkitehti Kaisu Hynynen ja arkkitehti ntti Karvonen, M-arkkitehdit oy. Kohdekuvat ntti Karvonen ja Kaisu Hynynen, kuvat vuosilta , ilmakuvat Lentokuva Vallas oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 2

3 HISTORIN VIHEIT KUNINKN KRTSTO Kuninkaan kartastosta löytyy vanhin selkeä karttaesitys mijoen alueesta. Kartasto on laadittu 1700-luvun lopulla. Kuva on SKS:n vuoden 1989 julkaisusta Kuninkaan kartasto Suomesta Kotkan seutu kuului vuodesta 1743 Venäjään. Ruotsi suunnitteli menetettyjen alueiden valtaamista takaisin, siksi kuninkaan kartoittajat lähetettiin myös Venäjän puolelle, ei kuitenkaan Helilää idemmäs. Kartoitus on vesistöjen ja maastonmuotojen osalta tarkka. Joessa erottuvat samat koskipaikat ja saaret kuin nykyäänkin, myös Laajasuon järvi näkyy. Joen varren kyliä ovat olleet etelästä pohjoiseen Kurittula, Jäppilä, Lahjankoski, Perno, chvis sekä Huruxela. lien asutus on merkitty punaisella. liä ympäröivät valkoisella merkityt pellot ja vaalean vihreät niittymaat. vointa tilaa on ollut enemmän kuin nykyään. Kulkureittejä on kartoitettu pääasiassa länsirannalta, etelästä Pernooseen saakka. Pohjoisessa hvioon tulee tie lännestä Hirvikosken suunnalta. Hurukselaan on polkuyhteys etelästä. Siltoja joen poikki on ainoastaan Hurukselan pienissä uomissa. Valtakunnan raja kulkee keskellä Hirvikoskenhaaraa, ja siitä pohjoiseen keskellä mijokea. Suunnittelualue on ollut kartan laatimisen aikaan kokonaan Venäjän puolella. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 3

4 TOPOGRFIKRTT Topografikartta vuodelta 1946 kuvaa huomattavasti kuninkaan kartastoa läheisempää aikaa. Maiseman pääpiirteet ovat säilyneet. Pellot kylien ympärillä ovat laajentuneet, ja tiestö on lähes nykyisellään. Hurukselan läpi vievän valtatien nykyinen linjaus eli tuolloin suunnitellut oikaisut näkyvät katkoviivoilla. Vuodesta 1946 tähän päivään muutoksia on tapahtunut maataloudessa. Peltoviljely on vähentynyt hieman, karjatalous kadonnut lähes kokonaan. Etelässä Jäppilän ja Korkeakosken tienoilla asutus on lisääntynyt. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 4

5 IEMPI SELVITYKSIÄ KYMENLKSON RKENNUSKULTTUURI Kaava-alueen rakennuskulttuuria on selvitetty menlaakson rakennuskulttuuri-teoksessa vuodelta 1992 (menlaakson seutukaavaliitto). Selvitykseen on otettu ensisijaisesti kohteita, joita on pidetty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävinä. Selvityksessä kohteet ja niiden arvo on luokiteltu järjetelmällisesti ja niiden taustaa on kuvattu lyhyesti. Kohteiden paikallistaminen on kuitenkin joskus vaikeaa, koska sijaintitiedot ja hakemistokartta ovat ylimalkaisia. Suunnittelualueella ovat tämän teoksen kohteet: 111 Jäppilän koulu 142 Huruksela Pohjoisosassa katkoviivalla mijoen maisemakokonaisuus Sekä joen länsirannalle rajattu alue, jolta puuttuu kohdenumero. Tämä rajaus liittynee Pernoontien maisemaan. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 5

6 IEMPI SELVITYKSIÄ KYMENLKSON KULTTUURIYMPÄRISTÖ Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on laatinut vuonna 2005 kokonaisselvityksen menlaakson kulttuuuriympäristöstä. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta selvitys perustuu vuoden 1992 selvityksen valikoimaan. Tämän lisäksi selvityksessä esitetään edellisen selvityksen jälkeen tehdyt valtakunnalliset ja maakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueiden rajaukset. Selvityksen tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen kuva ja paikkatietokanta ympäristön arvoista. Yksittäisistä kohteista on vain suppeasti tietoa. Osayleiskaavan alueella sijaitsee: mijokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (sininen rajaus) Hurukselan kylän pienmaisema (keltainen rajaus) Perinnemaisemia Hurukselassa Esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä Taistelukaivantoja rvokkaita rakennuksia Rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä Muita kohteita menlaakson kulttuuriympäristöselvityksen rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä muinasimuistoihin liittyvät kohteet ja alueet sisältyvät tähän selvitykseen. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 6

7 IEMPI SELVITYKSIÄ RKY 2009 RKEOLOGISET SELVITYKSET RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Kaava-alueen inventointi on tehty (Katja Vuoristo/Museovirasto). Tällöin on inventoitu alueen esihistorialliset kohteet. Vuonna 2007 on tehty Kotkan manneralueen historiallisten muinaisjäännösten inventointi ja Kotkan sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventointi. Kulttuuriympäristöjen alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan rakennettujen ympäristöjen lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten ensisijainen lähtöaineisto on Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri. Kaikki muinaisjäännökset ovat lain nojalla rauhoitettuja, mutta Museovirasto arvioi maakuntakaavakohtaisesti myös yksittäisten muinaisjäännösten merkittävyyttä valtakunnallisella tasolla. RKY KOHTEET KV-LUEELL Kaava-alueella sijaitsee Hurukselan valtakunnallinen rky-alue. Sen kuvaus esitetään edempänä tässä selostuksessa osa-alueen esittelyn yhteydessä. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 7

8 RKENNUSKULTTUURI KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki rk252 rk273 rk251 rk261 rk301 rk274 rk282 rk262 Koivusaari rk256 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk283 rk264 rk263 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 RKENNUSKULTTUURI TÄNÄÄN rk260 rk276 rk275 rk279 rk277 rk270 rk286 rk287 rk288 rk285 Heinäsaari rk284 Mammulanmäki rk269 rk271 rk280 rk268 Hirvenmäki rk290 TEEMKRTT st/pk 23.0 KOUVOL KO Keskeinen tavoite on se, että osayleiskaavassa voidaan huomioida rakennetun ympäristön arvot riittävästi. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että nykyisessä yleiskaavassa rakennuskulttuurin arvot on huomioitu varsin puutteellisesti. Osayleiskaavan teemakartassa on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöalueet kaava-alueella sekä yksittäisten rakennuskulttuurikohteiden sijainti. Länsiranta Korkeakoski Nikeli Huruksela Huruksela, muut kuin rakennukset KOUVOL KO KO U KO VOL Kohteet on numeroitu alueittain alkaen aina seuraavasta tasaviidestäkymmenestä. Huruksela 100-> 150-> 200-> 250-> Kultaanmaa 300-> Kartta kertoo, että mijoen pohjoisosan kaava-alueella on joitakin rakennuskulttuurin arvoalueita sekä runsaasti yksittäisiä arvokohteita. UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY K KO OUV OL mijoen osayleiskaavan rakennuskulttuurin selvityksessä tarkastellaan rakennuskulttuurin arvoja nykytilanteessa. rk208 rk209 rk207 rk112 Yläkylä KO HTÄÄ PY Pernoo rk114 rk110 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 SELVITYS rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Laajakoski Selvityksessä on käyty läpi aiempien selvitysten kohteet ja lisäksi otettu mukaan joitain uusia kohteita. Kohteille on annettu juoksevat numerot, yksittäisten kohteiden nimi perustuu tässä selvityksessä tilan nimeen. Kohteet on valokuvattu. KO HTÄÄ PY rk109 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 MERKINNÄT rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanhat kylien paikat on rajattu teemakartalle Kuninkaan kartaston karttojen perusteella. rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 8 Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy

9 RKENNUSKULTTUURI TÄNÄÄN OMINISPIIRTEITÄ MONI-ILMEISYYS mijoen Kotkan alueen pohjoisemman osayleiskaava-alueella on maataloutta ja kyliä ja niiden välillä pitkä, metsäinen erämaajakso. Rakennuskulttuuri painottuu kyläalueille. MNOMISTUS J TILJKO Kaava-alueen maanjako on hyvin eri tyyppistä alueen eri osissa. Etelämpänä maanjako näyttää tavanomaiselta isojaossa syntyneeltä tilajaolta. Erämaajaksolla ja Hurukselassa maanomistus on kapeina suikaleina sekä kylässä että pelloilla ja metsissä. Palstojen kapeus vaikuttaa siihen, ettei niiden perusteella ole kantatilalaskennassa syntynyt kovin monta uutta rantarakennuspaikkaa. Maiseman kannalta metsätilojen kapeus johtaa siihen, että tilakohtaiset metsän uudistamistyöt eivät näy kovin pitkälle maisemassa. RYHMÄKYLÄT J PIHPIIRIT Hurukselan kylässä asutus on pääosin keskittynyt ryhmiksi. Pihapiirin rakennukset rajaavat pihat selkeiksi tiloiksi, vaikkeivät ne tyypillisiä umpipihoja olekaan. Myös tiemaisemasta muodostuu asutuksen kohdalla pienipiirteistä ja vaihtelevaa, paikoin jopa ahdasta. Monessa rky-listan kohteessa tärkeintä on eri-ikäisten ja eri-ilmeisten rakennusten muodostama kokonaisuus, eivätkä ainoastaan tilan yksittäiset hienoimmat rakennukset. lueen ilmeen säilymisen kannalta on siis oleellista rakennusten sutusta ja viljelyä joen varrella. Etualalla Jäppilänlahti, takana Pitkä mi ja Laajasuonjärvi. Vasemmalla länsirannalla Jäppilä, oikealla itärannalla Kaivola ja Laajakoski. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 9

10 muodostaman kokonaisuuden säilyminen, eikä niinkään yksittäisten rakennusten säilyminen. Kun maatalous muuttuu, muuttuvat myös talousrakennusten käyttötarkoitukset - ja osa rakennuskannasta voi myös jäädä ilman toimivaa käyttöä. Tämä saattaa hankaloittaa rakennusten säilymistä. Uudempi rakentaminen on paikoin tehty osaksi vanhaa pihapiiriä ja muita rakennuksia. Tällöin se liittyy vanhaan perinteeseen. Osa uudisasutuksesta on aukealla paikalla, ja kaikki pihan ja talon toiminnot levittyvät sen ympärille ilman rajaavia rakennuksia. Nämä kohdat erottuvat vanhasta ympäristöstä poikkeavana. Huolenpito ympäristöstä näkyy sekä rakennusten kunnostamisena, että monissa silmiä hivelevissä yksityiskohdissa. Käytössä oleva piharakennus Hurukselassa. JOKIVRREN MERKITYS Joki on vuosisatoja ollut alueen valtaväylä, jonka varteen maatalous ja kyläasutus ovat asettuneet. Joen merkitys kulkuväylänä on kuitenkin jo kauan sitten hävinnyt. Kaava-alueella ei myöskään sijaitse energiantuotantokäytössä olevia, jokeen liittyviä rakenteita. MUUTOS J PYSYVYYS Pohjoisosalla jokivarren maankäyttö on pysynyt saman tapaisena pitkään. Kuitenkin muutokset maataloudessa ja rakentamistavoissa ovat muuttaneet joen ja kylien maisemaa. sutuilla seuduilla rakennuskanta on melko yhtenäistä, ja maisemaa ja pihatiloja muodostavia talousrakennuksia on jäljellä paljon. Vanhasta on paljon tallella, mutta paljon on myös kadonnut tai katoamassa. Hurukselasta löytyy useita hienosti hoidettuja pihapiirejä. Oikealla otteita alueen kiinteistönjakokartasta. Keskimmäisellä kartalla näkyy selvä ero joen länsi- ja itärannalla. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 10

11 rk206 rk205 Mikkolansaari JOEN LÄNSIRNT rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 KOHTEET rk208 rk209 Laajakoski rk207 rk112 Yläkylä Pernoo rk110 rk114 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli lueeseen kuuluvat Kurittulan, Jäppilän ja Pernoon kylät. rk201 rk202 rk109 Laajakoski Yläkylä KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki rk252 rk273 rk251 rk261 rk301 rk274 rk107 rk256 Koivusaari Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk160 rk282 rk262 rk283 rk264 rk263 rk108 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki rk106 rk105 st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Mammulanmäki rk268 Heinäsaari rk284 rk270 rk269 rk271 rk280 Hirvenmäki rk290 rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 st/pk Jäppilä rk154 KOUVOL KOUVOL KO Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 KO UV KO OL KO MERKINNÄT rk160 Rakennuskulttuurikohde Huruksela rk100 rk150 rk151 Vanha kylän alue lakylä rk Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas rk109 Yläkylä Kultaanmaa Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 rk104 O L KO KO UV UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk208 rk209 rk207 rk112 KO HTÄÄ PY Pernoo rk110 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Yläkylä rk114 rk153 rk154 Laajakoski lakylä KO HTÄÄ PY rk150 rk109 rk100 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 rk103 Jäppilänsaari rk102 rk151 Veikkola rk156 rk155 rk158 rk157 Vanha kylän alue rk159 rk152 lakylä rk150 rk151 rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 rk100 MERKINNÄT rk104 Jäppilä Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys Kurittula 11

12 JÄPPILÄ Jäppilän lakylän koulu vuodelta 1897 (100). Kohde on listattu myös Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Vanhala (102) Ranssi (103) Kuusela (104) Mikkola (105) mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 12

13 Pirjonpalo (106). Pitkäkaski (107) Peräkaski (108) Ylä-Mikkola (109). Mäntyrinne (110) lamikkola (111) mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 13

14 Onervala (112). Onervala, aitta (112). Ojantaus (114) Harjula 2 (115). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 14

15 Laajakoski rk109 KORKEKOSKELT POHJOISEEN Yläkylä rk107 KOHTEET rk160 rk108 rk106 rk105 rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk153 rk154 lue Korkeakoskenhaaran pohjoispuolella. Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 MERKINNÄT rk160 Rakennuskulttuurikohde Vanha kylän alue lakylä rk272 Salonmäki rk273 rk261 rk301 rk274 rk100 rk252 rk251 rk150 KO KO UVOL st/pk rk109 Yläkylä rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas rk282 rk262 Koivusaari rk256 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk283 rk264 rk263 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Heinäsaari Mammulanmäki rk268 rk271 Hirvenmäki rk160 rk284 rk270 rk269 rk280 rk290 rk107 Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy rk108 st/pk 23.0 KOUVOL KO KO UV KO OL KOUVOL KO Kurittula Huruksela rk106 rk105 rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Kultaanmaa lakylä KO KO UV OL UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY rk207 rk112 Yläkylä rk150 rk208 rk209 KO HTÄÄ PY Pernoo rk114 rk110 rk206 rk100 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 rk151 Laajakoski KO HTÄÄ PY rk109 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 rk103 Jäppilänsaari rk102 rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 MERKINNÄT rk104 Jäppilä rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 15

16 LJKOSKENHRJUN YMPÄRISTÖ laritala (150). Ylä-Ritala (151). Seurantalo (152). Laajakosken Kappeli (153). Laajakosken hautausmaa (153). Mättölä (154). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 16

17 Ranta-Simola (155). Koulu (156). Sepänmäki (157). Seppälä (158). Ylämattila (159). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 17

18 NIKELI rk109 KOHTEET Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 lue Laajakosken sairaalalta Myllykoskelle. rk104 Jäppilä rk103 Jäppilänsaari rk102 rk153 rk154 rk156 rk155 rk158 rk157 KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki Veikkola rk152 rk261 rk301 rk274 rk282 rk262 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk283 rk264 Koivusaari rk256 rk257 rk263 Huruksela rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Heinäsaari rk284 rk150 rk300 rk270 Mammulanmäki rk269 rk271 rk280 rk268 Hirvenmäki rk100 rk290 Vanha kylän alue lakylä rk273 rk160 Rakennuskulttuurikohde rk252 rk251 MERKINNÄT rk159 rk208 rk209 rk151 rk207 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas st/pk 23.0 KOUVOL KO Yläkylä KO UV KO OL rk112 KOUVOL KO Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy Huruksela Kurittula Pernoo rk110 Kultaanmaa rk114 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 Nikeli KO KO UV OL UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY rk204 rk203 rk200 rk208 rk209 rk207 rk112 Yläkylä KO HTÄÄ PY Pernoo rk114 rk110 rk206 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Laajakoski rk201 rk202 KO HTÄÄ PY Laajakoski rk109 Yläkylä rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 MERKINNÄT rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 18

19 LJKOSKEN SIRL MKUNNLLISESTI RVOKS LUE Laajakosken sairaalan alue on arvioitu arvokkaaksi Etelä-menlaakson kulttuuriympäristöselvityksessä vuodelta rvoluokka on tässä selvityksessä avoin. Kaava-aineistossa se on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi. lueella toimi pitkään Laajakosken sairaala (entiseltä nimeltään Nikelin sairaala), jossa hoidettiin psyykkisesti sairaita potilaita. Laajakosken sairaalan toiminta loppui vuoden 2006 alussa menlaakson uuden psykiatrisen sairaalan valmistuttua. Viistoilmakuva laajakosken sairaalan alueesta. Taustalla Pitkä mi, vasemmassa yläkulmassa Laajakoskenjärven pohjoisosaa. Sairaalan rakennukset etualalla. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 19

20 LJKOSKEN SIRL Sairaalan päärakennus koostuu eri-ikäisistä osista (200). Sairaalan asuntola (201). Sairaalan asuntola, rivitalo (202). Sairaalan asuntola (203). Sairaalan navetta (204). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 20

21 MIKKOLNSREN YMPÄRISTÖ Näkymä sillalta (205) joelle. Entinen koulu, muutettu asuinkäyttöön (206). Mikkolansaaren silta (205). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 21

22 RUHNKOSKEN J PYKINKOSKEN ITÄPUOLI Raki (207). Lauttaus (208). Melontakeskus ((209). Melontakeskus ((209). Koskinäkymä Pykinkoskelta. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 22

23 HURUKSEL KOHTEET 250-> KOUVOL KO KO KO UVOL st/pk rk272 Salonmäki MERKINNÄT rk160 Rakennuskulttuurikohde Hurukselan kylän alue. Vanha kylän alue rk252 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas rk251 rk252 rk261 rk301 rk274 rk282 rk262 Koivusaari rk256 Heikkilänmäki rk255 rk281 rk257 rk283 rk264 rk263 Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 rk260 rk286 rk287 rk288 rk276 rk275 rk279 rk277 rk285 Heinäsaari rk284 rk270 Mammulanmäki rk269 rk271 rk280 rk268 Hirvenmäki rk290 st/pk 23.0 KOUVOL KO rk282 rk262 Koivusaari Heikkilänmäki rk255 rk281 rk283 rk264 rk263 KO UV KO OL KOUVOL KO rk261 rk301 rk274 Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU rk256 KULTTUURIYMPÄRISTÖ rk257 M-arkkitehdit oy rk273 rk272 Salonmäki rk251 rk273 KO KO UVOL st/pk Huruksela Huruksela rk300 rk267 Kahrinmäki st/pk rk258 Kultaanmaa rk260 rk276 UVOL OLKO HTÄÄ UV PY KO HTÄÄ PY KO KO UV OL KOUVOL KO rk208 rk209 rk207 rk112 Yläkylä rk275 rk279 rk277 rk270 KO HTÄÄ PY rk114 rk110 rk206 rk269 rk205 Mikkolansaari rk115 rk111 rk285 rk284 Mammulanmäki Pernoo rk286 rk287 rk288 rk204 rk203 rk200 Nikeli rk201 rk202 Laajakoski rk280 rk268 KO HTÄÄ PY rk109 Yläkylä Hirvenmäki rk271 rk290 rk160 rk107 rk108 rk106 rk105 MERKINNÄT rk104 rk103 Jäppilänsaari rk102 Jäppilä rk160 Rakennuskulttuurikohde rk153 rk154 Veikkola rk156 rk155 rk159 rk158 rk152 rk157 Vanha kylän alue lakylä rk150 rk100 rk151 Valtakunnallisesti arvokas Maakunnallisesti arvokas Kurittula Kotkan mijoen pohjoisosa oyk Teemakartta RKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ M-arkkitehdit oy mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 23 st/pk

24 HURUKSELN KYLÄ VLUNNLLINEN RKY-LUE, KUVUS Hurukselan kylä Kuvaus Hurukselan topografia mijoen muinaisen suistoalueen saarilla on ainutlaatuinen ja kylän historiallinen rakenne on hyvin säilynyt. Hurukselan tiivis kyläasutus on mijoen muinaiseen suistoon muodostuneilla jokien erottamilla saarilla ja kapeikoissa. sutus on keskittynyt kiinteästi kylän halki kulkevan raitin varrelle. Raitti ja tonttijako ovat säilyneet historiallisessa asussaan. Rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä ja sen joukossa on runsaasti kansatieteellisesti arvokkaita rakennuksia. Saarille raivatut pellot muodostavat maisemallisen kehyksen kyläasutuksille. lue on ikivanhaa hämäläisten ja karjalaisten rajamaastoa, mistä muistona on Kahrinkankaalla rajakivi. Maisemallisesti merkittävä ketoalue kyläraitin varrella on ollut laitumena vielä 1970-luvulla. Huruksela on osa mijoen laakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Historia Hurukselassa oli asutusta jo esihistoriallisena aikana. Kivikautisen merenrannan äärelle sijoittunut kylä jäi maan kohoamisen myötä sisämaahan ja Hurukselasta lienee käytetty mijoen Nummenjoen reittiä jokikalastuksen saaliiden saamiseksi merelle. Verotustietojen mukaan Hurukselassa oli 1551 neljätoista taloa luvulla puolet kylän taloista oli Mammulan mäellä ja kolme entisessä lauttarannassa. Kahrinsaarella, Hirvenmäellä ja Heikkilän niemellä oli kussakin yksi talo. luerajaus Museoviraston nettisivuilta. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 24

25 Hurukselan kylää ilmasta kuvattuna. Etualalla Hirvenjoki, vasemmalla Leppäjoki. län poikki kulkee maantie 357 Karhulasta njalaan. Hirvenjoen rannalla maantien lähellä näkyy vanha, harmaa mylly. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 25

26 HURUKSEL, SLONMÄKI KOHTEET , Rantala (251). Koho (252). Susikoski (272). Metsola (273). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 26

27 HURUKSEL, KHRINMÄKI KOHTEET , 260, , Heikkilä (255). Vuolle (256). Ristola (257). Hurukselan hautausmaa (258). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 27

28 Kokkola (260). Jaakkola (274). Ristola (275). Jaakkola (276). Heikkilä (277). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 28

29 Lahtiranta (279). Lahtiranta, piharakennuksia tien varrella (279). Kuoppala (280). Kotipalsta, näkymä Hirvenjoen uoman ylitse. (281). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 29

30 Tiiviiden taloryhmien välillä avautuu avaria näkymiä pelloille. Peltomaisema Kahrinmäentieltä Hirvenjoelle päin. Maisemaa Kahrinmäentien loppupäästä. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 30

31 HURUKSELN HEIKKILÄNMÄKI KOHTEET J Hurukselan koulu 1908 (261). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Hurukselan seurantalo 1900-luvun alusta (262). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Mylly 1800-luvun alusta, museona (263). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Kauppa 1930-luvulta (264). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Vanha K-kauppa (282). Paloasema (283). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 31

32 HURUKSELN LEHTOL J MMMULNMÄKI KOHTEET 267, , 290 minlaakso (267). Yrjölä (284). Matinkallio (285). latalo (286). Mäkelä (287). Uutela (288). mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 32

33 HURUKSELN HIRVENMÄKI KOHTEET Maantienhaara (290). Kotimäki (268). Marttila (269). Kaukola (270). Rantala (271. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 33

34 HURUKSELN MUUT KOHTEET Tyllikivi (300). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. Yksiaukkoinen kivisilta Leppäjoella (301). Kohde on mainittu Rakennettu Kulttuuriympäristö -teoksessa. mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 34

35 RKENNUSKULTTUURIN KOHDELUETTELO KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO LÄNSIRNT NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI Jäppilän lakylän koulu, Koulumaa lakyläntie vk Kou su Ist 102 Vanhala Jäppilän rantatie vk 103 Ranssi Jäppilän rantatie vk 104 Kuusela Jäppilän rantatie vk 105 Mikkola Jäppilän rantatie vk 106 Pirjonpalo Jäppilän rantatie vk 107 Pitkäkaski Jäppilän rantatie vk 108 Peräkaski Pernoontie vk 109 Ylä- Mikkola Pernoontie vk 110 Mäntyrinne Saarensillantie vk 111 lamikkola Pernoontie vk 112 Onervala Kilpirannantie vk 114 Ojantaus Heinäkorvenkuja vk 115 Harjula Heinäkorvenkuja vk KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO ITÄRNT NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI KORKEKOSKI 150 laritala Ritalantie vk 151 Ylä- Ritala Ritalantie vk 152 Seurantalo, laritala ja Ritala ja Honkalantie mk 153 Kappeli, Lepokangas 5 ja ja Laajakoskentie mk 154 Mättölä Maitotie vk 155 Ranta- Simola Maitotie vk 156 Koulu, Santala Laajakoskentie mk mijoen Kotkan alueen pohjoisosan osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys 157 Sepänmäki Maitotie 35 vk 158 Seppälä Maitotie vk 159 Ylämattila Laajakoskentie vk Kohteet on numeroitu alueittain alkaen aina seuraavasta tasaviidestäkymmenestä. Länsiranta 100-> Korkeakoski 150-> Nikeli 200-> Huruksela 250-> Huruksela, muut kuin rakennukset 300-> *) vk=kohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla alueella mk=kohde sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla alueella Luokitus menlaakson rakennuskulttuuri-selvityksessä: su suinrakennus Kou Koulu Ist Istutukset l läympäristö Kan Kansanomaiset rakennukset Kii Kiinteä muinaisjäänne Per Perimätieto Lii Liikenne Pel Peltoviljelyalue His Historiallinen tapahtuma / henkilö Luo Luonnonmuodostelma

36 112 Onervala Kilpirannantie vk 114 Ojantaus Heinäkorvenkuja vk 115 Harjula Heinäkorvenkuja vk KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO ITÄRNT NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI KORKEKOSKI 150 laritala Ritalantie vk 151 Ylä- Ritala Ritalantie vk 152 Seurantalo, laritala ja Ritala ja Honkalantie mk 153 Kappeli, Lepokangas 5 ja ja Laajakoskentie mk 154 Mättölä Maitotie vk 155 Ranta- Simola Maitotie vk 156 Koulu, Santala Laajakoskentie mk 157 Sepänmäki Maitotie vk 158 Seppälä Maitotie vk 159 Ylämattila Laajakoskentie vk 160 Eerola Eerolankuja vk Kohteet on numeroitu alueittain alkaen aina seuraavasta tasaviidestäkymmenestä. Länsiranta 100-> Korkeakoski 150-> Nikeli 200-> Huruksela 250-> Huruksela, muut kuin rakennukset 300-> *) vk=kohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla alueella mk=kohde sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla alueella NIKELI 200 Laajakosken sairaalan päärakennus, Nikeli Laajakoskentie vk 201 Sairaalan asuntola, Nikelin maa n:o Laajakoskentie vk 202 Sairaalan asuntola, rivitalo, Nikelin maa n:o Laajakoskentie vk 203 Sairaalan asuntola vk 204 Sairaalan navetta vk 205 Mikkolansaaren silta, Riippusilta 2 ja Riippusilta (itäranta) (länsiranta) 206 entinen koulu, Koulumaa Riippusillantie vk 207 Raki Laajakoskentie vk 208 Lauttaus vk 209 Melontakeskus, Koste vk vk vk KYMIJOKI POHJOISOS RYK LIST rk- numero KOHDE- NUMERO NIMI, TILN NIMI TILNUMERO OSOITE * TYYPPI HURUKSEL 251 Rantala Salonmäentie vk 252 Koho Salonmäentie vk 255 Heikkilä Karhinmäentie vk mijoen Kotkan 256 alueen pohjoisosan Vuolle osayleiskaava, rakennuskulttuurin selvitys Karhinmäentie 36 vk 257 Ristola Karhinmäentie vk 258 Hurukselan hautausmaa Karhinkangas vk 260 Kokkola Karhinmäentie vk

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Liite 7 Kulttuuriympäristön suojelu 137-P14421 FCG Liite 7, kulttuuriympäristön suojelu I 137-P14421 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA Iida Kalakoski (toim.) Ai-Ri Offset Ky 2011 Euran kunta ISBN 978-951-96964-4-7 1 Esipuhe Vireä ja viihtyisä

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. PORVOO Pellinki. Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1

INVENTOINTIRAPORTTI. PORVOO Pellinki. Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1 INVENTOINTIRAPORTTI PORVOO Pellinki Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 23. 26.7.2013 AKDG3328:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä Museoviraston

Lisätiedot

NAANTALI Manner-Naantali

NAANTALI Manner-Naantali INVENTOINTIRAPORTTI NAANTALI Manner-Naantali Osayleiskaava-alueen pohjoisosan arkeologinen inventointi 16.-17.4.2015 AKDG 4237:11 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010 Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys MÄNTSÄLÄ Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 28.4.2010 FM Teija Ahola Mikkeli Tilaaja: Mäntsälän

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars

HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars INVENTOINTIRAPORTTI HANKO Västervik, Viherlahti ja Krogars Ranta asemakaava alueiden arkeologinen inventointi 16. 17.10.2013 AKDG3599:2 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS , osa 22 Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ Sälinkää ja Soukkio

MÄNTSÄLÄ Sälinkää ja Soukkio INVENTOINTIRAPORTTI MÄNTSÄLÄ Sälinkää ja Soukkio Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi 2. 8.5.2013 AKDG3558:7 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä Mäntsälän

Lisätiedot

Luonnos valtakunnallisesti merkittävistä. kohteista Kymenlaaksossa/ Museovirasto. www.nba.fi

Luonnos valtakunnallisesti merkittävistä. kohteista Kymenlaaksossa/ Museovirasto. www.nba.fi Luonnos valtakunnallisesti merkittävistä rakennetun kulttuuriympäristön kohteista Kymenlaaksossa/ Museovirasto 2008. www.nba.fi Anjalankoski Sippolan kirkonkylä Kohde sisältyi RKY93-julkaisuun ja on lausunnon

Lisätiedot

Oulainen 2014. Pyhäjokivarren osayleiskaava itäosa, arkeologinen inventointi

Oulainen 2014. Pyhäjokivarren osayleiskaava itäosa, arkeologinen inventointi Oulainen 204 Pyhäjokivarren osayleiskaava itäosa, arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo ja Hans-Peter Schulz.2.204 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 2 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti

Lisätiedot

SAMMALJOEN KLUPUKOSKEN JA PIRTTIKOSKEN KALATALOUDEN KUNNOSTUSKOHTEIDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖT

SAMMALJOEN KLUPUKOSKEN JA PIRTTIKOSKEN KALATALOUDEN KUNNOSTUSKOHTEIDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖT Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luoto Pirtti- ja Klupukosken kulttuuriympäristöt 30.11.2014 Hämeen ELY -keskus SAMMALJOEN KLUPUKOSKEN JA PIRTTIKOSKEN KALATALOUDEN KUNNOSTUSKOHTEIDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖT

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

missä maat on mainiommat

missä maat on mainiommat missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012 Missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt Uudenmaan liitto

Lisätiedot

ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ

ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pälkäneen kunta ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Arkeologinen inventointi 2013 14.6.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS SELVITYSTYÖ AHOLA RISTIINA Kulttuuriympäristöselvitys 2011 RISTIINA Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Raportti 18.10.2011 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola Mikkeli

Lisätiedot

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT Kulttuurimaiseman arvoista Kulttuuriympäristö on osa meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme. Sen jäljet pitää ymmärtää ja tuntea, jotta voimme vaalia sitä perintönä tulevillekin

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot