KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo Tainion koulun neuvotteluhuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone

2 KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 41 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 42 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 43 TAINIONMÄEN KOULUN PIHASUUNNITELMA 44 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUODELLE VA. LUOKANOPETTAJAN TEHTÄVÄT LUKUVUODEKSI ALKUOPETUKSEEN 46 LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN TUNTIOPETTAJUUTENA MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN HOITO LUKUVUONNA TEKNISEN TYÖN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT 50 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA TÄYTETTÄVÄKSI TUNTIOPETTAJUUTENA 51 ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN MÄÄRÄAIKAISEN LEHTORIN TEHTÄVÄT ALKAEN 52 KUNNAN OPINTOSTIPENDIT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI - MAALISKUU, HALLINTO JA KOULUTUS 54 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU, KIRJASTO JA KULTTUURI 55 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, VAPAA-AIKATOIMI

3 KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/ OPPILAILLE, HUOLTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE TEHDYN VÄLITUNTIKÄYTTÄYTYMISTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN KYSELYN YHTEENVETO 57 REHTORIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 58 TIEDOKSIANTOASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kirjastossa klo MERK. ILARI KOTILAINEN ILARI KOTILAINEN Sivistystoimenlautakunnan puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tainion koulun neuvotteluhuone x Kotilainen Ilari, pj., poissa 52 Kinnunen Jorma, vj. Hakkarainen Anne x Turpeinen Tiina,vj, poissa 52 x Hytönen Minna Holm Sanna, vj. Kainulainen Pertti Linna Antti, vj. x Kotilainen Marjo Saarenketo Kaarle, vj. x Leppänen Markus Hytönen Ari, vj. Urpilainen Kaija x Liimatainen Marjatta, vj., poissa 45 ja 46 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x Kauppinen Sirkka, kunnanhallituksen puheenjohtaja x Piispanen Risto, kunnanhallituksen edustaja, poistui Kokkinen Taina, kunnanjohtaja Ahonen Hannu, vapaa-aikaohjaaja, esittelijä Hilmola Vuokko, rehtori, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, poissa 57 Korpiaho-Hakala Pirkko, kirjastonhoitaja, esittelijä Sekki Seppo, kunnan rakennusmestari, asiantuntija, läsnä klo Salmi-Lampila Elina, asiantuntija läsnä klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 40 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 41 Puheenjohtaja Ilari Kotilainen, poissa 52 Pöytäkirjapitäjä Vuokko Hilmola, poissa 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Marjatta Liimatainen, 52 Ilari Kotilainen, 57 Tarkastusaika Koulutoimistossa Allekirjoitukset Marjo Kotilainen Tiina Turpeinen, poissa 52 PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Markus Leppänen, 52 Paikka ja päivämäärä Kirjastossa Virka-asema rehtori Allekirjoitus Vuokko Hilmola

5 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivltk 40 Kivijärven sivistystoimenlautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja sivistystoimenlautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Sivltk 41 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Kotilainen ja Tiina Turpeinen KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Sivltk 42 hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että 56 Tainionmäen koulun pihasuunnitelma käsitellään ensimmäisenä asiana, 43.

6 48 TAINIONMÄEN KOULUN PIHASUUNNITELMA Sivltk 43 Koulupiha on lapsille tärkeä paikka. Oppilaat viettävät koulupihalla noin neljänneksen koulupäivästään. Ankeimmillaan piha on asvaltoitu kenttä, jossa oppilaat oleskelevat toimettomina. Antoisimmillaan koulupiha tarjoaa oppilaille ympäristön, joka inspiroi niin liikkumaan, tutkimaan, tekemään kuin taiteilemaan, ja antaa tilaa myös rauhoittumiseen. (Lapsemme 2/2008, 12.) Vihervuonna kouluja innostetaan lisäämään pihojensa viihtyvyyttä. Syksyllä 2008 järjestettävän Yhdessä opittua pihalla tehtyä! -koulupihakilpailun tavoitteena on saada koko kouluyhteisö toimimaan pihansa kehittämiseksi sekä hyödyntämään pihaa oppimisympäristönä. (Lapsemme 2/2008, 12.) Oppilailta, oppilaiden huoltajilta ja henkilökunnalta tulleen palautteen perusteella Tainionmäen koulun piha-alueet tarvitsevat uudistamista. Tavoitteena on, että oppilaat voivat välitunneilla toimia viihtyisässä, virikkeellisessä ja toiminnallisessa ympäristössä. Kunnan rakennusmestari Seppo Sekki, maisema-arkkitehti Elina Salmi-Lampila ja rehtori Vuokko Hilmola ovat keskustelleet Tainionmäen koulun piha-alueista ja käyneet läpi ensisijaisesti Tainion koulukiinteistöön kuuluvan piha-alueen. Samalla maisema-arkkitehti Elina Salmi- Lampilalta pyydettiin Tainionmäen (Tainion) koulupihan yleissuunnitelman laatimista koskeva tarjous. Tainionmäen (Tainion) koulupihan yleissuunnitelman sisältö on seuraava: Elina Salmi-Lampila TARJOUS 1(2) Haankalliontie Kivijärvi Kivijärven kunta/ sivistystoimen lautakunta Virastotie Kivijärvi Tarjouspyyntönne TAINIONMÄEN (TAINION) KOULUPIHAN YLEISSUUNNITELMA Kiitän tarjouspyynnöstä ja olen kiinnostunut laatimaan koulupihan yleissuunnitelman.

7 49 1 Tavoitteet Suunnittelun yleisiksi tavoitteiksi esitän seuraavaa: - Suunnitelman tulee olla toimiva ja toteutuskelpoi nen. - Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tulee olla kustannuksiltaan edullisia toteuttaa. - Suunnittelulla pyritään luomaan koulupihalle viis tyisä ja omaleimainen ilme. 2 Suunnittelu Suunnitelma sisältää yleissuunnitelmakartan sekä kirjallisen suunnitelmaraportin. Suunnitelmassa esitetään ainakin seuraavat asiat. - Pihan yleiset järjestelyt ja toimintojen sijoitukset (pelit, oleskelu, kulkuväylät, pysäköinti, pyörien säi lytys ym.) - Pinnoitteet (nurmi, hiekka, asfaltti ym.) - Rakenteet (aidat, istuimet, peli- ja kiipeilyvälineet, valaisimet ym.) - Säilytettävä kasvillisuus - Istutettava kasvillisuus (kasvilajit ja kappalemää rät) Suunnitelmakartta tehdään kunnasta saatavan pohjakartan päälle AutoCAD ja / tai Photoshop-oh jelmalla. Suunni telmakartta tulostetaan mittakaa vassa 1:200-1:500. Kirjallinen suunnitelmaraportti sisältää tekstiä, kuvia ja selventäviä yksityiskohtia. Raportissa esite tään keskeisimmät perustamis- ja istutusohjeet. Suunnittelun aikana käydään tarvittavia neuvotteluja tilaajan edustajien kanssa. Koululaisten mielipiteitä kuullaan suunnittelun alussa sekä suunnittelun aikana yhteisissä tilaisuuksissa, joissa suunnittelija on mukana. 3 Kustannukset Työhön on arviointu kuluvan noin 200 työtuntia. Suunnittelutyön kokonaishinta: (sisältää ALV 22 %) Kokonaishintaan sisältyvät edellä esitetyt tehtävät. Kokonaishintaan eivät sisälly: - Yksityiskohtainen toteutussuunnittelu, mikäli tarvi taan joistakin kohteista. - Tulosteet, kuten kartat ja suunnitelmaraportit.

8 50 4 Lopuksi Sopimuksessa esitän noudatettavaksi yleisiä sopi musehtoja (KSE). Olen valmis neuvottelemaan tarjouksen kaikista osista. Allekirjoitus: Elina Salmi-Lampila maisema-arkkitehti p Lautakunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa kunnanhallitukselle Tainionmäen koulun (Tainion) koulupihan yleissuunnitelmaa koskevasta tarjouksesta ja yleissuunnitelman käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista ja kustannuksista. 2 Lautakunta esittää kunnanhallitukselle: Kunnanhallitus hyväksyy maisema-arkkitehti Elina Salmi- Lampilan Tainionmäen (Tainion) koulupihan yleissuunnitelmaa koskevan tarjouksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää koulupihan yleissuunnitelman laadintaan euron lisämäärärahan. 3 Tainionmäen koulu osallistuu alkavaan Yhdessä opittua - pihalla tehtyä! -koulupihakilpailuun, jonka järjestäjinä toimivat Opetushallitus, MLL, Viherympäristöliitto ja 4H-liitto Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Ennen asian käsittelyä kokouksessa kuultiin asiantuntijoina maisemaarkkitehti Elina Salmi-Lampilaa ja kunnan rakennusmestari Seppo Sekkiä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 51 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUODELLE Sivltk 44 Liite 8 Koululaiskuljetuksista lukuvuodelle on pyydetty tarjoukset Viiden kunnan sanomissa, kunnan ilmoitustalulla ja kunnan kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella. Tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat liikenteen harjoittajat: Aki Paananen Karstulan Liikenne oy Mauno Puranen Tillgren Lines Oy Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Lautakunta päätää koulukuljetuksista. Asian käsittely siirretään seuraavaan kokouksen lisäselvityksiä varten.

10 52 LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS LUKUVUODEKSI Sivltk 45 Luokanopettajan tehtävät on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tehtävää hakivat Annakaisa Linna ja Elisa Muhonen. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Lautakunta nimeää Annakaisa Linnan Tainionmäen koulunluokanopettajaksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Marjatta Liimatainen jääväsi itsensä tämän pykälän kohdalla (osallisuusjäävi).

11 53 LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS Sivltk 46 Sijaisuus on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tehtävää hakivat Annakaisa Linna ja Elisa Muhonen. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Lautakunta nimeää KM Elisa Muhosen Tainionmäen koulun luokanopettajan sijaiseksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Marjatta Liimatainen jääväsi itsensä tämän pykälän kohdalla (osallisuusjäävi).

12 54 ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN TUNTIOPETTAJUUTENA Sivltk 47 Sijaisuus on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tehtävää hakivat FM Terhi Hämäläinen ja FM Jukka Issakainen. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Lautakunta nimeää Terhi Hämäläisen Tainionmäen koulun määräaikaisen englannin ja ruotsin kielen lehtorin viransijaiseksi Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 55 MATEMAATTISTEN AINEIDEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVIEN HOITO LV Sivltk 48 Tehtävät on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tehtävää haki LuK Eerikki Jäntti. Hän on hoitanut Tainionmäen koulussa ko. Tehtävää alkaen yhteensä kuusi vuotta. Hakemusaasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Eerikki Jäntti nimetään matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi Eerikki Jäntti nimetään Tainionmäen koulun matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävään

14 56 TEKNISEN TYÖN TUNTIOIPETTAJAN TEHTÄVIEN HOITO LV Sivltk 49 Tehtävät on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tehtävää haki Heikki Sorsamäki. Hän on hoitanut ko. tehtävää vuodesta 1992 lähtien. Hänellä ei ole tehtävään vaadittavaa muodollista kelpoisuutta. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Heikki Sorsamäki nimetään Tainionmäen koulun teknisen työn tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi Heikki Sorsamäki nimetään teknisen työn tuntiopettajan tehtävään

15 57 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN TUNTIOPETTAJUU- TENA Sivltk 50 Tehtävät on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä tehtävää haki FM Jyrki Nikki Kannonkoskelta. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh FM Jyrki Nikki nimetään biologian ja maantiedon lehtorin tuntiopettajan tehtävään. Tuntiopettajuus on yhteinen Kannonkosken kanssa. Jyrki Nikki nimetään Tainionmäen koulun biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävään

16 58 ENGLANNIN JA RUOTSIN KIELEN MÄÄRÄAIKAISEN LEHTORIN TEHTÄVÄT ALKAEN Sivltk 51 Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää englannin ja ruotsin kielen määräaikaisen lehtorin tehtävät tuntiopettajuutena Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 59 KUNNAN OPINTOSTIPENDIT 2008 Sivltk 52 Liite 9 Kunnan opintostipendit on ilmoitettu haettavaksi kunnan ilmoitustaululla, Viiden kunnan sanomissa ja kunnan kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan mennessä saapui kaikkiaan kymmenen hakemusta, jotka jakaantuivat seuraavasti: Korkeakouluista valmistuneet Ammattikorkeakouluista valmistuneet Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet Lukion päättäneet Kaksoistutkinnon suorittaneet 1 hakija 1 hakija 4 hakijaa 3 hakijaa 1 hakija Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Stipendihakemukset liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja antaa rehtori Vuokko Hilmola p Lautakunta myöntää stipendit vahvistettujen stipendirahaston sääntöjen mukaisesti seuraavasti: Korkeakouluopiskelijat, ylempi tutkinto 100 euroa Ammattikorkeakoulusta valmistuneet 80 euroa Toisen asteen oppilaitoksissa opintonsa päättäneet 50 euroa Lautakunta päätti jakaa opintostipendit seuraavasti: Hakija tutkinto Määrä Piispanen Laura proviisori 100 Ahonen Riikka sosionomi 80 Oikari Joni ylioppilas / puuseppä 50 Kotilainen Marjo ylioppilas 50 Manninen Elina ylioppilas 50 Turpeinen Mervi ylioppilas 50 Moisio Antti maaseutuyrittäjä 50 Piispanen Tatjaana merkonomi 50 Sepponen Tuomas levyseppähitsaaja 50

18 60 Ilari Kotilainen ilmoitti esteellisyytensä Marjo Kotilaisen osalta (osallisuusjäävi) ja Tiina Turpeinen Mervi Turpeisen osalta (osallisuusjäävi). Lautakunta nimesi näiltä osin Marjatta Liimataisen tilapäiseksi puheenjohtajaksi ja Markus Leppäsen toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi.

19 61 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU, HALLINTO JA KOULUTUS Sivltk Luvut ovat ilman poistoja ja arvonalenemia Ulkoiset ,2 Ulk.+sis.yht , Hallinto ja talous Ulkoiset ,5 Ulk.+sis.yht , Joukkoliikenne Ulkoiset ,8 Ulk.+sis.yht. 030 Hallinto yht. Ulkoiset ,7 Ulk.+sis.yht ,3 Peruskoulutus Opetus Ulkoiset Ulk.+sis.yht , Kuljetus Ulkoiset ,0 Ulk.+sis.yht Ruokailu Ulkoiset Ulk.+sis.yht , Muu oppilashuolto (sis. myös kiinteistön hoidon) Ulkoiset ,7 Ulk.+sis.yht. 334, ,2 033 Tainionmäen koulu yht. Ulkoiset ,3 Ulk.+sis.yht ,8

20 Muu koulutus Kansalaisopisto Ulkoiset ,6 Ulk.+sis.yht , Musiikkiopisto Ulkoiset ,1 Ulk.+sis.yht. 034 Muu koulutus yht. Ulkoiset ,2 Ulk.+sis.yht ,6 Lisätietoja: rehtori Vuokko Hilmola, puh Talousarvion toteutuminen annetaan tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 63 TALOUSARVION TOTEUMINEN TAMMI-MAALISKUU, KIRJASTO JA KULTTURI Sivltk Kirjastotoiminta Luvut ovat ilman poistoja ja arvonalenemia Ulkoiset ,0 Ulk.+sis.yht , Juhlatoimikunta Ulkoiset ,7 Ulk.+sis.yht Kulttuuripalvelut ja museot Ulkoiset ,2 Ulk.+sis.yht , Kunnan juhlat 0Ulkoiset Ulk.+sis.yht Kivijärvi Soi Ulkoiset Ulk.+sis.yht Kulttuuripalvelut Ulkoiset ,1 Ulk.+sis.yht ,4 Lisätietoja Pirkko Korpiaho-Hakala, puh Kirjastohoitajan päätösehdotus: Lautakunta merkitseen talousarvion toteutumisen tiedoksi. Koska kirjastonhoitaja ei ollut läsnä kokouksessa, puheenjohtaja

22 64 teki päätösehdotuksen: Puheenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitseen talousarvion toteutumisen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 65 TALOUSARVION TOTEUMINEN TAMMI-MAALISKUU, VAPAA-AIKATOIMI Sivltk Nuorisotoiminta Luvut ovat ilman poistoja ja arvonalenemia Ulkoiset ,0 Ulk.+sis.yht , Työpaja Ulkoiset ,5 Ulk.+sis.yht , Nuorisotyö Ulkoiset ,9 Ulk.+sis.yht , Urheilualueet Ulkoiset ,9 Ulk.+sis.yht ,3 037 Vapaa-aikatoiminta yht. Ulkoiset ,9 Ulk.+sis.yht ,3 Lisätietoja antaa Hannu Ahonen, puh Vapaa-aikaohjaajan päätösesitys: Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 66 OPPILAILLE, HUOLTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE TEHDYN VÄLITUNTI-KÄYT- TÄYTYMISTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAN KYSELYN YHTEENVETO Sivltk 56 Lukuvuonna on arvioinnin kohteena ollut välituntikäyttäytyminen yhteistyö koulussa. Oppilaille, oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle on kevätlukukauden lopussa tehty asiaa koskeva kysely. Kyselyn tuloksista tehty yhteenveto esitellään kokouksessa. Lisätietoja antaa Vuokko Hilmola, puh Yhteenveto kyselyn tuloksista annetaan lautakunnalle tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Kyselyn tuloksista nousi muun muassa seuraavia kouluyhteisössä kehitettäviä asioita: Työyhteisön viihtyisyys (sisä- ja ulkotilat). Työhyvinvointi. Säännöt kouluyhteisössä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö. Lautakunta päätti myös, että syyslukukauden alussa opetushenkilökunnan ja lautakunnan kesken pidetään yhteinen tapaaminen.

25 67 REHTORIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivltk 57 Lautakunnalle annetaan tiedoksi rehtorin viranhaltijapäätökset 40/08-80/08 Puheenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Rehtori Vuokko Hilmola ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

26 68 TIEDOKSIANTOASIAT / SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Sivltk 58 Lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset: 1. Opetushallitus tiedote 27/2008: Romaanilasten perusopetuksen tukemiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen 2. Opetushallitus tiedote 21/2008: Valtionavustus monikulttuuristen taitojen kehittämiseen yleissivistävässä koulutuksessa 3. Opetushallitus tiedote 20/2008: Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen ja romaanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna Opetushallitus tiedote 30/2008: perusopetuksen oppimäärän ja perusopetuksen lisäopetusta suorittavien päättöarviointitietojen siirtäminen kouluta -järjestelmään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2008 yhteishakua varten. 5. Kunnanhallitus : Täyttölupa / Määräaikaisten opettajien tehtävien täyttäminen 6. Kunnanhallitus : Pohjoisen Keski-Suomen ja kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen uudistaminen Saapuneet kirjeet ja päätöksen merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantai klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 1/2009 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2012 Aika Ti klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2012 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 9 25.6.2015. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 9 25.6.2015. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 25.6.2015 Kokousaika Torstai 25.6.2015 klo 16.00 18.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2007 Aika Ti 14.08.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2007 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot