AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE"

Transkriptio

1 AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

2 Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa alkavat nuorten suomen- ja englanninkieliset AMK-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat. Kevään 2013 yhteishauissa on haettavana 4 englanninkielistä ja 22 suomenkielistä AMKtutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Aikuiskoulutuksena suoritettavista AMK-tutkinnoista ja ylemmistä AMK-tutkinnoista ilmestyy erillinen opas. Applicant s guide 2013 This guide presents the Finnish and English youth education degree programmes beginning in autumn 2013 at Tampere University of Applied Sciences. Four English and 22 Finnish bachelor s degree programmes are offered in the joint national application system of spring A separate guide will be published on Finnish bachelor-level and master-level adult education degree programmes.

3 HAKIJAN OPAS 2013 AMK-TUTKINNOT TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU APPLICANT'S GUIDE 2013 BACHELOR'S DEGREE PROGRAMMES TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Taitto, layout: Hanna-Leena Saarenmaa Kuvitus, illustrations: Pauliina Lindell Alkuperäiset valokuvat, original photos: Ville Salminen

4 SISÄLLYSLUETTELO TABLE OF CONTENTS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU...4 OPISKELIJAKUNNAN TERVEISET...5 OPISKELU TAMKISSA...6 KOULUTUSALAT...7 Kulttuuriala...8 KUVATAITEILIJA (AMK)...9 MEDIANOMI (AMK) MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK) MUUSIKKO (AMK) Luonnontieteiden ala TRADENOMI Luonnonvara- ja ympäristöala METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala RESTONOMI (AMK) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala BIOANALYYTIKKO (AMK) FYSIOTERAPEUTTI (AMK) KÄTILÖ (AMK) RÖNTGENHOITAJA (AMK) SAIRAANHOITAJA (AMK) SOSIONOMI (AMK) TERVEYDENHOITAJA (AMK) Tekniikan ja liikenteen ala INSINÖÖRI (AMK)...29 LABORATORIOANALYYTIKKO (AMK)...36 RAKENNUSMESTARI (AMK)...37 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala...38 TRADENOMI...39 KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU...42 VALINTAKOKEET...43 HAKUAIKATAULU...44 TÄMÄN OPPAAN TIETOIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA. ENNEN HAKUA TARKISTA TIEDOT 2 Hakijan opas 2013

5 TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES...4 STUDENT UNION TAMKO...5 STUDYING AT TAMK...6 DEGREE PROGRAMMES in English ENVIRONMENTAL ENGINEERING INTERNATIONAL BUSINESS MEDIA NURSING HOW TO APPLY APPLICATION CALENDAR INFORMATION IN THIS GUIDE IS SUBJECT TO CHANGE. BEFORE APPLYING CONFIRM THE INFORMATION Tampereen een ammattikorkeakoulu 3

6 Tampereen ammattikorkeakoulu Työelämäkorkeakoulu Monialainen Kansainvälinen SUOMEN TOISEKSI SUURIN AMMATTIKORKEAKOULU yli opiskelijaa aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain 7 koulutusalaa 45 koulutusohjelmaa, joista 8 englanninkielisiä SUOMEN SUOSITUIN KEVÄÄN 2012 YHTEISHAUSSA Tampere University of Applied Sciences Strong orientation to working life Multidisciplinary International THE SECOND LARGEST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN FINLAND more than students new degree students annually 7 fields of study 45 degree programmes, 8 of which are conducted in English THE MOST POPULAR FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN THE NATIONAL JOINT APPLICATION SYSTEM OF SPRING Hakijan opas 2013

7 Se on moro! In Tampere we say Moro Tampere, eli tuttavallisemmin Manse, tarjoaa opiskelijoille kaikkea mahdollista kompaktissa koossa. Reilun asukkaan kaupungin vireä opiskelijaelämä ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet yhdistettynä käytännönläheiseen opiskeluun tekevät Tampereesta Suomen vetovoimaisimman opiskelijakaupungin. Vastustamaton Tampere houkutteleekin vuosittain tuhansia nuoria aikuisia hakemaan opiskelupaikkaa juuri täältä. Onpa moni ihastunut kaupunkiin ikihyviksi ja päättänyt jäädä Tampereelle myös opintojen päätyttyä. TAMKin kansainvälinen ja monialainen opiskeluympäristö takaavat opiskelijoille korvaamattoman ponnahduslaudan tulevaisuuden haasteisiin. Opiskelu TAMKissa avaa tärkeitä ovia työelämään, kansainvälistymiseen sekä monipuoliseen toimintaan yhdessä Suomen suurimman opiskelijakunnan kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko palvelee opiskelijoita pitämällä heidän puoliaan ja tarjoamalla jäsenilleen monipuolisia palveluita sekä vapaa-ajan toimintaa. Koska opiskelijaelämä Tampereella pitää sisällään muutakin kuin pelkkää opiskelua, järjestää Tamko puitteet myös rennommille aktiviteeteille, oli kyse sitten liikunnasta, opiskelijabileistä, tuutoroinnista tai edunvalvonnasta. Tervetuloa Solulle kahvittelemaan ja verkostoitumaan! Toivottaa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Facebook: opiskelijakuntatamko /blogi Tampere, or more familiarly Manse, offers everything possible for students in a compact size: a city with more than inhabitants, busy student life, and diverse hobby possibilities combined with practical studying make Tampere the most attractive city for students in Finland. The irresistible Tampere attracts thousands of young adults annually to apply for their study place here. Many have become so fond of the city that they have decided to stay here also after their studies. TAMK s international and multidisciplinary study environment guarantees an indispensable stepping stone to future challenges: studying at TAMK opens important doors to working life, internationalisation, and diverse activities together with the largest student union in Finland. Tampere University of Applied Sciences student union Tamko serves students by supervising their interests and offering diverse services and leisure activities for its members. As student life in Tampere also involves more than just studying, Tamko organises the settings for more casual activities, whether it is a question of sports, student parties, tutoring, or supervision of interests. Tampere University of Applied Sciences student union welcomes you to Solu to have a cup of coffee and network. Facebook: opiskelijakuntatamko /blogi Tampereen ammattikorkeakoulu 5

8 Opiskelu TAMKissa Studying at TAMK Ammattikorkeakouluopinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. TAMKissa käytetään monia erilaisia opiskelumuotoja. Opiskelijan työ muodostuu mm. luennoista, verkko-opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta ja erilaisista ryhmätyömuodoista. Kunkin lukuvuoden aikana toteutettava opetus on suunniteltu koulutusohjelmakohtaisesti. Koulutusohjelmien opinnot järjestetään opintojaksoina, joiden tavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot löytyvät TAMKin opintooppaasta, HYVÄKSILUKU TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja opintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista. Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan opintojen alussa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (Hops) laadittaessa. Aiempien opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet löytyvät TAMKin opinto-oppaasta. University of applied sciences studies consist of basic studies, professional studies, elective studies, practical training, and the thesis. Many diverse learning methods are used at TAMK. The student work consists of for example lectures, web-based studies, independent study, and group work. The teaching of the academic year is planned in degree programmes. The degree programme studies are organised as courses, whose objectives, contents, and teaching methods can be found in TAMK s study guide. ACCREDITATION OF PRIOR LEARNING At TAMK it is possible to have accreditation of prior learning completed at equivalent level and for prior competence. Students prior competence is mapped at the beginning of the studies in connection with constructing the individual study plan. The accreditation of prior studies principles and competence can be found in TAMK s study guide. 6 Hakijan opas 2013

9 KOULUTUSALAT KULTTUURIALA LUONNONTIETEIDEN ALA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

10 KULTTUURIALA KUVATAITEILIJA MEDIANOMI MUSIIKKIPEDAGOGI MUUSIKKO

11 Kuvataiteilija (AMK) KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA Kuvataiteen koulutus ohjelmassa koulutetaan eri ilmaisu keinoja hallitsevia kansainvälisiä nykytaiteilijoita. Kuvataiteen nelivuotisissa opinnoissa opiskelija perehtyy taiteen traditioon, tekniikoihin ja teoriaan. Opinnoissa painotetaan omakohtaisen kriittisen ajattelun ja luovan ilmaisun kehittämistä, yhteiskunnallista osallistumista sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja kuvataiteen aktiivista roolia visuaalisen kulttuurin merkitystuotannossa. Opetus rakentuu muun muassa erilaisista kursseista, taiteilijatyöpajoista, seminaareista, projekteista, harjoittelusta ja kansainvälisestä vaihdosta. Puolitoista vuotta kestävien perusopintojen jälkeen opiskelija voi valita opintoja taiteen ammattiopintojen lisäksi sekä Degree Programme in Median että elokuvan ja television koulutusohjelmien opintotarjonnasta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka määrittää opiskelijan tarkemman suuntautumisen kuvataidealalla. Koulutusohjelman erityisvahvuutena on kuvataiteen perinteen, nykytaiteen ja kansainvälisen toiminnan toisiinsa yhdistävä opetus. Vahvuuksia ovat myös ensiluokkaiset digitaalisen työskentelyn välineet sekä tilat keskeisellä paikalla Tampereen ydinkeskustassa. Opetustarjontaan kuuluvat muun muassa video-, elokuva-, animaatio-, valokuva-, ääni- ja yhteisötaiteen sekä tilataiteen opintojaksot. Myös maalaustaide, taidegrafiikka ja piirtäminen sisältyvät koulutukseen. Opetuksessa korostuvat yksilöllisen taiteellisen ilmaisun kehittäminen, portfoliotyöskentely ja visuaalisen kulttuurin käsitteelliset lähtökohdat, jotka luovat perustan nykytaiteilijan työskentelylle. TUTKINTO Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Kuvataiteilija (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4 vuotta/240 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Finlaysoninkatu ALOITUSPAIKAT 20 VALINTAKOE ETUKÄTEISNÄYTTÖ Ohjeet julkaistaan helmikuussa 2013 osoitteessa Etukäteisnäyttö toimitetaan hakuaikana osoitteeseen TAMK Tampere, Taide ja viestintä/opintotoimisto, Finlaysoninkatu 7, Tampere. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, Tampereen ammattikorkeakoulu 9

12 TUTKINTO TK Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE KE Medianomi (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4 vuotta/240 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Finlaysoninkatu ALOITUSPAIKAT 40 VALINTAKOE 28. ja ETUKÄTEISNÄYTTÖ Ohjeet julkaistaan helmikuussa 2013 osoitteessa Etukäteisnäyttö toimitetaan hakuaikana osoitteeseen TAMK Tampere, Taide ja viestintä/opintotoimisto, Finlaysoninkatu 7, Tampere. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, Syksyllä 2013 alkaa myös englanninkielinen media-alan koulutusohjelma, katso s. 49. Medianomi (AMK) ELOKUVAN JA TELEVISION KOULUTUSOHJELMA Koulutuksesta valmistuu elokuvan ja television taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Tavoitteena on ammattilainen, jolla on valmiudet toimia kansainvälisillä työ- markkinoilla sekä alan asiantuntijana, kehittäjänä ja yrittäjänä. Elokuvan ja television ammattiopinnoissa osaamistaan voi suunnata tuottamiseen, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, leikkaukseen sekä äänisuunnitteluun. Kaikille yhteiset opinnot tuottavat monipuolisen audiovisuaalisen ilmaisun perusosaamisen sekä alan teoreettiset ja tuotannolliset perusteet. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija tekee luovia ratkaisuja ideoinnissa, käsikirjoittamisessa ja tuotantoprosesseissa. osaa suunnitella ja johtaa tuotantoja hallitsee erinomaisesti oman erikoisalueensa ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian omaa valmiudet yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen omaa valmiudet kansainvälisyyteen Elokuvan ja television koulutusohjelma toimii aktiivisessa yhteistyössä TAMKin muiden kulttuurialan koulutusohjelmien kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään maailmanlaajuisen elokuva- ja televisiokoulujen järjestön Cilectin jäsenkoulujen kanssa. Televisio-, dokumentti- ja lyhytelokuvatuotannoissa tehdään yhteistyötä televisioyhtiöiden kanssa. 10 Hakijan opas 2013

13 Musiikkipedagogi (AMK) MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA Musiikkipedagogin pääasiallisena työkenttänä ovat taiteen perusopetusta ja ammatillisen toisen asteen koulutusta antavat oppilaitokset sekä kansalais-, työväen- ja kansanopistot ja niissä instrumenttipedagogin, musiikinteoriapedagogin ja musiikkiteknologiapedagogin tehtävät. Musiikkiteknologiapedagogi voi työskennellä myös studio- ja äänentoistoalalla äänittäjänä, tuottajana ja ääntentoistohenkilönä. Pääosaamisena instrumenttipedagogilla on soitin- ja laulutaide, musiikinteoriapedagogilla musiikin hahmottaminen ja musiikin tuntemus sekä molemmilla toinen näistä sivuosaamisena. Muita keskeisiä sivuosaamisia ovat pedagoginen osaaminen, yhteismusisointi sekä kehontuntemus ja psyykkinen valmentautuminen. Osaamista voi laajentaa mm. säestämisen ja korrepetition, vapaan säestyksen ja sen pedagogiikan, musiikkiteknologian ja säveltämisen alalla. Musiikkiteknologiapedagogin pääosaamisena on musiikkiteknologia sisältäen tieto- ja äänitysteknisen osaamisen sekä äänentoistoalan tuntemisen. Keskeisiä sivuosaamisia ovat mm. soitin- ja laulutaide, musiikin hahmottaminen ja tuntemus sekä pedagoginen osaaminen. Musiikkipedagogi (AMK)-tutkinto sisältää myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, yrittäjyyteen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen liittyviä opintoja. TUTKINTO Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Musiikkipedagogi (AMK) OPINNTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4,5 vuotta/270 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, F. E. Sillanpään katu ALOITUSPAIKAT 25 VALINTAKOE LISÄTIETOJA Hakuohjeet, lisälomake ja tarkemmat tiedot valintakokeesta löytyvät Musiikin koulutusohjelman hakijan oppaasta Opas julkaistaan tammikuussa 2013 osoitteessa Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, Musiikkipedagogi (AMK)-tutkintoon sisältyvät opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja opetusharjoittelu yhteistyössä eri musiikkioppilaitosten kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu 11

14 TUTKINTO Kulttuurialan urialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Muusikko (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4,5 vuotta/270 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, F. E. Sillanpään katu ALOITUSPAIKAT 15 VALINTAKOE LISÄTIETOJA Hakuohjeet, lisälomake ja tarkemmat tiedot valintakokeesta löytyvät Musiikin koulutusohjelman hakijan oppaasta Opas julkaistaan tammikuussa 2013 osoitteessa Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, Muusikko (AMK) MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA Muusikon työkenttää ovat orkesterit, kuorot, yhtyeet ja solistitehtävät. Esittävän muusikon pääosaamisena on soitin- ja laulutaide. Sivuosaamisia ovat monipuoliset yhteismusisointitaidot, musiikin hahmottaminen ja tuntemus sekä kehontuntemus ja psyykkinen valmentautuminen. Osaamista voi laajentaa mm. säestämisen ja korrepetition, vapaan säestyksen ja kuoronjohdon alalla. Vakinaisten opettajien lisäksi kamarimusiikkiopetusta antaa oma residenssiyhtye Uusi Helsinki -jousikvartetti. Teatterimuusikon pääosaamisena on soitin- ja laulutaide. Sivuosaamisia ovat yhteismusisointi, musiikin hahmottaminen ja tuntemus, kehontuntemus ja psyykkinen valmentautuminen sekä näyttämötyöskentely sisältäen näyttelijäntyötä, tanssia ja puheilmaisua. Osaamista voi laajentaa mm. säveltämisen, musiikkiteknologian, säestämisen ja korrepetition, vapaan säestyksen sekä kuoron- ja orkesterinjohdon alalla. Harjoittelu ja osa opetuksesta toteutetaan produktioissa yhteistyössä ammattiteattereiden kanssa. Säveltäjän pääosaamisena on säveltäminen. Keskeisiä sivuosaamisia ovat musiikin hahmottaminen ja tuntemus sekä soitin- ja laulutaide. Osaamista voi laajentaa mm. musiikkiteknologian ja yhteismusisoinnin alalla. Säveltäjäkoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksesta valmistunut kykenee työllistämään itsensä säveltäjänä ja säveltäjän työtä lähellä olevissa musiikin asiantuntijatehtävissä. Kirkkomuusikon pääosaamista on soitin- ja laulutaide pääinstrumenttina joko urut, laulu tai kuoronjohto. Sivuosaamisia ovat yhteismusisointi, musiikin hahmottaminen ja tuntemus, vapaa säestys ja kirkkomusiikki sisältäen liturgisen osaamisen, jumalanpalvelusosaamisen, teologisen osaamisen sekä musiikkikasvatuksen. Harjoittelu toteutetaan seurakunnissa. Koulutuksesta valmistunut hallitsee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin tehtävät ja kykenee johtamaan seurakunnan musiikkitoimintaa. Tutkinto antaa kelpoisuuden ns. muuhun piispainkokouksen hyväksymään kanttorin virkaan. Opintoihin sisältyy myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yrittäjyyttä sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista. 12 Hakijan opas 2013

15 LUONNONtieteiden ala TRADENOMI

16 TUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Tradenomi SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT ICT-yrittäjyys Ohjelmistotuotanto Pelituotanto Terveysalan tietohallinto Tietoverkkopalvelut OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 80 VALINTAKOE , valtakunnallinen koe Valintakokeeseen valmistava ennakkoaineisto julkaistaan ennen valintakoetta. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Harri Saarinen, Syksyllä 2013 koulutusohjelma alkaa myös aikuiskoulutuksena. Tradenomi TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma mahdollistaa opiskelijan kasvun ICT-alan asiantuntijaksi. Tavoitteena on, että tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa opiskelijoista kehittyy aloitteellisia, yhteistyökykyisiä ja itseään aktiivisesti kehittäviä ICT-alan projektiosaajia. Joustava opetussuunnitelma ja monipuoliset sisällölliset painotukset tarjoavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet suuntautua omaa kiinnostustaan lähellä oleville osaamisalueille. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman painopistealueita ovat muun muassa pelituotanto ja www-palvelut, ohjelmistojen tuottaminen ja testaaminen, tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien palvelut, tietoturvaan erikoistuminen, uusien teknologioiden nopea käyttöönottaminen ja soveltaminen, terveysalan tietojärjestelmät, asiakasrajapinnassa toimiminen sekä ICT-alan yrittäjyys. Koulutusohjelmassa liiketoimintaosaamisella on vahva jalansija, mikä luo hyvän pohjan toimia yrityksissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelu aloitetaan tiimeissä valmentajan ohjauksessa. Opintojen alussa keskitytään monipuolisesti eri ICT-painopistealueiden perussisältöihin projektien sekä tiimioppimisen kautta. Lisäksi opiskeluissa keskitytään alalla vaadittaviin tiimityötaitoihin sekä hyviin suullisiin ja kirjallisiin viestintävalmiuksiin niin suomeksi kuin englanniksikin. Opintojen kuluessa kukin syventää osaamistaan valitsemillaan painopistealueilla. Työelämäyhteyksiä kehitetään jatkuvasti tekemällä monenlaisille organisaatioille erilaisia projekteja, suoritetaan viisi kuukautta kestävä harjoittelu sekä toteutetaan alan osaamista osoittava käytännönläheinen opinnäytetyö. Opiskelijoilla on valmistuttuaan erinomaiset mahdollisuudet sijoittua oman osaamisprofi ilinsa mukaisiin työtehtäviin joko ICT-yrityksissä tai erilaissa tietotekniikkaa hyödyntävissä organisaatioissa. 14 Hakijan opas 2013

17 LUONNONVARAja ympäristöala METSÄTALOUSINSINÖÖRI

18 TUTKINTO Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Metsätalousinsinööri (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4 vuotta/240 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 30 VALINTAKOE , valtakunnallinen koe LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Merja Hanhimäki, Metsätalousinsinööri (AMK) METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Metsätalousinsinöörin perusosaamiseen kuuluu vankka metsäekologian ja metsänhoidon tuntemus sekä puunkorjuuosaaminen eli käsitys siitä, miten puun kulkee metsästä tienvarsivarastolle. Perusopinnoissa tutustutaan metsien suunnitelmallisen käytön perusteisiin, metsänomistajuuteen ja opitaan vuorovaikutustaitoja. Syvempi osaaminen rakentuu pääasiassa puunhankinnan kokonaisuuden tai monitavoitteisen metsänhoidon ympärille. Opiskelija voi hankkia lisäosaamista TAMKin muusta opetustarjonnasta. Esimerkkeinä mainittakoon yrittäjyys, logistiikkaopinnot ja energiatekniikka. Opetussuunnitelma on laadittu työelämässä kohdattavien tilanteiden ympärille yhdistelemällä eri oppiaineita. Opetukseen sisältyy luentoja, harjoituksia ja maasto-opetusta. Osa oppimisesta tapahtuu pienryhmissä tutorin ohjauksessa. Työssään metsätalousinsinööri liikkuu paljon autolla ja maastossa. Erilaiset tietotekniset laitteet ja tietokoneohjelmat ovat arkeen kuuluvia työkaluja. Metsätalousinsinööri voi työskennellä metsänomistajien neuvojana esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksessä tai metsäkeskuksessa. Puuta käyttävissä yrityksissä hän voi toimia puun ostajana, vastata puun korjaamisesta metsästä tienvarsivarastoille tai huolehtia puutavaran kuljetuksen organisoinnista. Metsätalousinsinöörin ammattinimikkeenä voi olla esim. ostoesimies, hankintaesimies, alueneuvoja, korjuuesimies, projektipäällikkö, palveluneuvoja, metsäsuunnittelija, kenttäesimies, kuljetusesimies, metsäoppilaitoksen opettaja, metsäpalveluyrittäjä. 16 Hakijan opas 2013

19 MATKAILU-, ravitsemisja talousala RESTONOMI

20 TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Restonomi (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Åkerlundinkatu ALOITUSPAIKAT 35 VALINTAKOE , TAMKin oma valintakoe Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan ennen valintakoetta. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Eija Reunanen, Restonomi (AMK) HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma yhdistyy syksyllä 2014 palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman kanssa. Jo syksyllä 2013 opinnot aloitetaan näiden kahden koulutusohjelman yhteisellä, uudella opetussuunnitelmalla. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat samat kummassakin koulutusohjelmassa ja toisesta vuodesta lähtien opiskelija rakentaa omaa urapolkuaan valitsemillaan opinnoilla. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen / hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia hotelli- ja ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa. Koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet hotelli- ja ravintola-alan/ravitsemis- ja/tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeistä opinnoissa on erilaisten projektien tekeminen yhteistyössä alan yritysten kanssa. Koulutuksen ydintä ovat kansainvälinen ruokakulttuuri, hygienia ja turvallisuus, inhimillisyys, palvelu- ja tuotekehitys sekä ravitsemus. Hotelli- ja ravintola-alalla ammattinimikkeenä voi olla keittiömestari, hovimestari tai ravintolapäällikkö. Ravitsemispalveluihin suuntautuneiden ammattinimikkeenä voi olla ruokapalvelu-, ravintolapäällikkö tai palveluesimies. Toimitilapalveluihin suuntautuneet vastaavat kiinteistöjen puhtaanapitoon, toimitilapalveluihin ja ympäristönhuoltoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä, jolloin ammattinimikkeenä voi olla palveluesimies tai siivouspäällikkö. 18 Hakijan opas 2013

21 Restonomi (AMK) PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma yhdistyy syksyllä 2014 hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman kanssa. Jo syksyllä 2013 opinnot aloitetaan näiden kahden koulutusohjelman yhteisellä, uudella opetussuunnitelmalla. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat samat kummassakin koulutusohjelmassa ja toisesta vuodesta lähtien opiskelija rakentaa omaa urapolkuaan valitsemillaan opinnoilla. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen / hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia hotelli- ja ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa. Koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet hotelli- ja ravintola-alan/ravitsemis- ja/tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeistä opinnoissa on erilaisten projektien tekeminen yhteistyössä alan yritysten kanssa. Koulutuksen ydintä ovat kansainvälinen ruokakulttuuri, hygienia ja turvallisuus, inhimillisyys, palvelu- ja tuotekehitys sekä ravitsemus. Hotelli- ja ravintola-alalla ammattinimikkeenä voi olla keittiömestari, hovimestari tai ravintolapäällikkö. Ravitsemispalveluihin suuntautuneiden ammattinimikkeenä voi olla ruokapalvelu-, ravintolapäällikkö tai palveluesimies. Toimitilapalveluihin suuntautuneet vastaavat kiinteistöjen puhtaanapitoon, toimitilapalveluihin ja ympäristönhuoltoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä, jolloin ammattinimikkeenä voi olla palveluesimies tai siivouspäällikkö. TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Restonomi (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 35 VALINTAKOE , TAMKin oma valintakoe Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan ennen valintakoetta. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Eija Reunanen, Syksyllä 2013 koulutusohjelma alkaa myös aikuiskoulutuksena. Tampereen ammattikorkeakoulu 19

22 20 Hakijan opas 2013 SOSIAALI-, terveys-ja liikunta-ala BIOANALYYTIKKO FYSIOTERAPEUTTI KÄTILÖ RÖNTGENHOITAJA SAIRAANHOITAJA SOSIONOMI TERVEYDENHOITAJA

23 Bioanalyytikko (AMK) BIOANALYTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Bioanalyytikon työtä on laboratoriotutkimusprosessin hallinta. Ydintehtäviä ovat laboratoriotutkimusten suorittaminen, niihin liittyvä asiakaspalvelu ja näytteenotto, laboratoriopalvelujen laadunhallintaan ja kehittämiseen osallistuminen. Bioanalyytikolta edellytetään mm. asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä teknistä osaamista. Monet tehtävät, kuten pienten näytemäärien annostelu ja eri näytteenottotekniikat, vaativat hienomotorisia kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää hyvää visuaalista hahmottamista, jossa merkittävinä tekijöinä on värien ja muotojen erottaminen solu-, kudos- ja mikrobinäytteissä sekä niissä tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja raportointi. Bioanalyytikon työ perustuu kliiniseen laboratoriotieteeseen ja sitä tukeviin muihin tieteenaloihin. Perusosaamista hankitaan kliinisen laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla: näytteenottotoiminassa sekä asiakaspalvelussa, fysiologiassa ja neurofysiologiassa, hematologiassa, histo- ja sytologiassa, immunologiassa ja immunohematologiassa, kemiassa, mikrobiologiassa sekä solu- ja molekyylibiologiassa. Keskeistä opetuksessa on, että opiskelija oppii tuottamaan käytännöllistä tietoa. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien käyttöön. TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Bioanalyytikko (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 32 VALINTAKOE 6. ja Valintakokeeseen valmistava tehtävä lähetetään valintakoekutsun mukana. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, Bioanalyytikko toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kliinisissä laboratorioissa sekä näytteenoton ja potilastutkimusten tehtävissä, yksityisissä laboratorioissa sekä muissa terveysalan laboratoriotoiminnan osaamista vaativissa tutkimus- ja laboratoriopalvelutuotannon tehtävissä. Työ sisältää erilaisten laboratorionäytteiden ottoa, käsittelyä ja analysointia, erilaisten vieritestien suorittamista sekä potilastutkimuksia. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset. Bioanalyytikko (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Tampereen ammattikorkeakoulu 21

24 TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Fysioterapeutti (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 36 VALINTAKOE Valintakokeeseen valmistava tehtävä lähetetään valintakoekutsun mukana. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, Fysioterapeutti (AMK) FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija. Hän selvittää fysioterapeuttisen tutkimisen avulla ihmisen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista ja toimintaa. Hän toteuttaa työssään terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi. Fysioterapeuttikoulutus toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning, PBL) mukaisesti. Opiskelija harjaantuu koulutuksen aikana erityisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä neurologisten ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Hän saa valmiuksia hanketyöhön, yritystoimintaan ja mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Fysioterapeutilta vaaditaan uskallusta koskettaa toista ihmistä. Hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hänellä tulee olla hyvä kehontuntemus sekä muotojen, asentojen ja liikkeiden hahmotus- ja havainnointitaitoa että liiketajua. Fysioterapeutti työskentelee mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus-, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa sekä kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, vanhainkodeissa ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä sekä erilaisissa projekteissa. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset. Fysioterapeutti (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. 22 Hakijan opas 2013

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi

HAKIJAN OPAS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi HAKIJAN OPAS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: oamk.fi 2013 SISÄLLYS 3 USKALLA VALITA OIKEIN 4 HAKIJAN KALENTERI Kevään 2013 yhteishaku Syksyn 2013 yhteishaku 5 KOULUTUSOHJELMAT JA ALOITUSPAIKAT 6 KOULUTUSTARJONTA

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot