AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE"

Transkriptio

1 AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

2 Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa alkavat nuorten suomen- ja englanninkieliset AMK-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat. Kevään 2013 yhteishauissa on haettavana 4 englanninkielistä ja 22 suomenkielistä AMKtutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Aikuiskoulutuksena suoritettavista AMK-tutkinnoista ja ylemmistä AMK-tutkinnoista ilmestyy erillinen opas. Applicant s guide 2013 This guide presents the Finnish and English youth education degree programmes beginning in autumn 2013 at Tampere University of Applied Sciences. Four English and 22 Finnish bachelor s degree programmes are offered in the joint national application system of spring A separate guide will be published on Finnish bachelor-level and master-level adult education degree programmes.

3 HAKIJAN OPAS 2013 AMK-TUTKINNOT TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU APPLICANT'S GUIDE 2013 BACHELOR'S DEGREE PROGRAMMES TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Taitto, layout: Hanna-Leena Saarenmaa Kuvitus, illustrations: Pauliina Lindell Alkuperäiset valokuvat, original photos: Ville Salminen

4 SISÄLLYSLUETTELO TABLE OF CONTENTS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU...4 OPISKELIJAKUNNAN TERVEISET...5 OPISKELU TAMKISSA...6 KOULUTUSALAT...7 Kulttuuriala...8 KUVATAITEILIJA (AMK)...9 MEDIANOMI (AMK) MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK) MUUSIKKO (AMK) Luonnontieteiden ala TRADENOMI Luonnonvara- ja ympäristöala METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala RESTONOMI (AMK) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala BIOANALYYTIKKO (AMK) FYSIOTERAPEUTTI (AMK) KÄTILÖ (AMK) RÖNTGENHOITAJA (AMK) SAIRAANHOITAJA (AMK) SOSIONOMI (AMK) TERVEYDENHOITAJA (AMK) Tekniikan ja liikenteen ala INSINÖÖRI (AMK)...29 LABORATORIOANALYYTIKKO (AMK)...36 RAKENNUSMESTARI (AMK)...37 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala...38 TRADENOMI...39 KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU...42 VALINTAKOKEET...43 HAKUAIKATAULU...44 TÄMÄN OPPAAN TIETOIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA. ENNEN HAKUA TARKISTA TIEDOT 2 Hakijan opas 2013

5 TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES...4 STUDENT UNION TAMKO...5 STUDYING AT TAMK...6 DEGREE PROGRAMMES in English ENVIRONMENTAL ENGINEERING INTERNATIONAL BUSINESS MEDIA NURSING HOW TO APPLY APPLICATION CALENDAR INFORMATION IN THIS GUIDE IS SUBJECT TO CHANGE. BEFORE APPLYING CONFIRM THE INFORMATION Tampereen een ammattikorkeakoulu 3

6 Tampereen ammattikorkeakoulu Työelämäkorkeakoulu Monialainen Kansainvälinen SUOMEN TOISEKSI SUURIN AMMATTIKORKEAKOULU yli opiskelijaa aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain 7 koulutusalaa 45 koulutusohjelmaa, joista 8 englanninkielisiä SUOMEN SUOSITUIN KEVÄÄN 2012 YHTEISHAUSSA Tampere University of Applied Sciences Strong orientation to working life Multidisciplinary International THE SECOND LARGEST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN FINLAND more than students new degree students annually 7 fields of study 45 degree programmes, 8 of which are conducted in English THE MOST POPULAR FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN THE NATIONAL JOINT APPLICATION SYSTEM OF SPRING Hakijan opas 2013

7 Se on moro! In Tampere we say Moro Tampere, eli tuttavallisemmin Manse, tarjoaa opiskelijoille kaikkea mahdollista kompaktissa koossa. Reilun asukkaan kaupungin vireä opiskelijaelämä ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet yhdistettynä käytännönläheiseen opiskeluun tekevät Tampereesta Suomen vetovoimaisimman opiskelijakaupungin. Vastustamaton Tampere houkutteleekin vuosittain tuhansia nuoria aikuisia hakemaan opiskelupaikkaa juuri täältä. Onpa moni ihastunut kaupunkiin ikihyviksi ja päättänyt jäädä Tampereelle myös opintojen päätyttyä. TAMKin kansainvälinen ja monialainen opiskeluympäristö takaavat opiskelijoille korvaamattoman ponnahduslaudan tulevaisuuden haasteisiin. Opiskelu TAMKissa avaa tärkeitä ovia työelämään, kansainvälistymiseen sekä monipuoliseen toimintaan yhdessä Suomen suurimman opiskelijakunnan kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko palvelee opiskelijoita pitämällä heidän puoliaan ja tarjoamalla jäsenilleen monipuolisia palveluita sekä vapaa-ajan toimintaa. Koska opiskelijaelämä Tampereella pitää sisällään muutakin kuin pelkkää opiskelua, järjestää Tamko puitteet myös rennommille aktiviteeteille, oli kyse sitten liikunnasta, opiskelijabileistä, tuutoroinnista tai edunvalvonnasta. Tervetuloa Solulle kahvittelemaan ja verkostoitumaan! Toivottaa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Facebook: opiskelijakuntatamko /blogi Tampere, or more familiarly Manse, offers everything possible for students in a compact size: a city with more than inhabitants, busy student life, and diverse hobby possibilities combined with practical studying make Tampere the most attractive city for students in Finland. The irresistible Tampere attracts thousands of young adults annually to apply for their study place here. Many have become so fond of the city that they have decided to stay here also after their studies. TAMK s international and multidisciplinary study environment guarantees an indispensable stepping stone to future challenges: studying at TAMK opens important doors to working life, internationalisation, and diverse activities together with the largest student union in Finland. Tampere University of Applied Sciences student union Tamko serves students by supervising their interests and offering diverse services and leisure activities for its members. As student life in Tampere also involves more than just studying, Tamko organises the settings for more casual activities, whether it is a question of sports, student parties, tutoring, or supervision of interests. Tampere University of Applied Sciences student union welcomes you to Solu to have a cup of coffee and network. Facebook: opiskelijakuntatamko /blogi Tampereen ammattikorkeakoulu 5

8 Opiskelu TAMKissa Studying at TAMK Ammattikorkeakouluopinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. TAMKissa käytetään monia erilaisia opiskelumuotoja. Opiskelijan työ muodostuu mm. luennoista, verkko-opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta ja erilaisista ryhmätyömuodoista. Kunkin lukuvuoden aikana toteutettava opetus on suunniteltu koulutusohjelmakohtaisesti. Koulutusohjelmien opinnot järjestetään opintojaksoina, joiden tavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot löytyvät TAMKin opintooppaasta, HYVÄKSILUKU TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja opintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista. Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan opintojen alussa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (Hops) laadittaessa. Aiempien opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet löytyvät TAMKin opinto-oppaasta. University of applied sciences studies consist of basic studies, professional studies, elective studies, practical training, and the thesis. Many diverse learning methods are used at TAMK. The student work consists of for example lectures, web-based studies, independent study, and group work. The teaching of the academic year is planned in degree programmes. The degree programme studies are organised as courses, whose objectives, contents, and teaching methods can be found in TAMK s study guide. ACCREDITATION OF PRIOR LEARNING At TAMK it is possible to have accreditation of prior learning completed at equivalent level and for prior competence. Students prior competence is mapped at the beginning of the studies in connection with constructing the individual study plan. The accreditation of prior studies principles and competence can be found in TAMK s study guide. 6 Hakijan opas 2013

9 KOULUTUSALAT KULTTUURIALA LUONNONTIETEIDEN ALA LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

10 KULTTUURIALA KUVATAITEILIJA MEDIANOMI MUSIIKKIPEDAGOGI MUUSIKKO

11 Kuvataiteilija (AMK) KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA Kuvataiteen koulutus ohjelmassa koulutetaan eri ilmaisu keinoja hallitsevia kansainvälisiä nykytaiteilijoita. Kuvataiteen nelivuotisissa opinnoissa opiskelija perehtyy taiteen traditioon, tekniikoihin ja teoriaan. Opinnoissa painotetaan omakohtaisen kriittisen ajattelun ja luovan ilmaisun kehittämistä, yhteiskunnallista osallistumista sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja kuvataiteen aktiivista roolia visuaalisen kulttuurin merkitystuotannossa. Opetus rakentuu muun muassa erilaisista kursseista, taiteilijatyöpajoista, seminaareista, projekteista, harjoittelusta ja kansainvälisestä vaihdosta. Puolitoista vuotta kestävien perusopintojen jälkeen opiskelija voi valita opintoja taiteen ammattiopintojen lisäksi sekä Degree Programme in Median että elokuvan ja television koulutusohjelmien opintotarjonnasta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka määrittää opiskelijan tarkemman suuntautumisen kuvataidealalla. Koulutusohjelman erityisvahvuutena on kuvataiteen perinteen, nykytaiteen ja kansainvälisen toiminnan toisiinsa yhdistävä opetus. Vahvuuksia ovat myös ensiluokkaiset digitaalisen työskentelyn välineet sekä tilat keskeisellä paikalla Tampereen ydinkeskustassa. Opetustarjontaan kuuluvat muun muassa video-, elokuva-, animaatio-, valokuva-, ääni- ja yhteisötaiteen sekä tilataiteen opintojaksot. Myös maalaustaide, taidegrafiikka ja piirtäminen sisältyvät koulutukseen. Opetuksessa korostuvat yksilöllisen taiteellisen ilmaisun kehittäminen, portfoliotyöskentely ja visuaalisen kulttuurin käsitteelliset lähtökohdat, jotka luovat perustan nykytaiteilijan työskentelylle. TUTKINTO Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Kuvataiteilija (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4 vuotta/240 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Finlaysoninkatu ALOITUSPAIKAT 20 VALINTAKOE ETUKÄTEISNÄYTTÖ Ohjeet julkaistaan helmikuussa 2013 osoitteessa Etukäteisnäyttö toimitetaan hakuaikana osoitteeseen TAMK Tampere, Taide ja viestintä/opintotoimisto, Finlaysoninkatu 7, Tampere. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, Tampereen ammattikorkeakoulu 9

12 TUTKINTO TK Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE KE Medianomi (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4 vuotta/240 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Finlaysoninkatu ALOITUSPAIKAT 40 VALINTAKOE 28. ja ETUKÄTEISNÄYTTÖ Ohjeet julkaistaan helmikuussa 2013 osoitteessa Etukäteisnäyttö toimitetaan hakuaikana osoitteeseen TAMK Tampere, Taide ja viestintä/opintotoimisto, Finlaysoninkatu 7, Tampere. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, Syksyllä 2013 alkaa myös englanninkielinen media-alan koulutusohjelma, katso s. 49. Medianomi (AMK) ELOKUVAN JA TELEVISION KOULUTUSOHJELMA Koulutuksesta valmistuu elokuvan ja television taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Tavoitteena on ammattilainen, jolla on valmiudet toimia kansainvälisillä työ- markkinoilla sekä alan asiantuntijana, kehittäjänä ja yrittäjänä. Elokuvan ja television ammattiopinnoissa osaamistaan voi suunnata tuottamiseen, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, leikkaukseen sekä äänisuunnitteluun. Kaikille yhteiset opinnot tuottavat monipuolisen audiovisuaalisen ilmaisun perusosaamisen sekä alan teoreettiset ja tuotannolliset perusteet. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija tekee luovia ratkaisuja ideoinnissa, käsikirjoittamisessa ja tuotantoprosesseissa. osaa suunnitella ja johtaa tuotantoja hallitsee erinomaisesti oman erikoisalueensa ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian omaa valmiudet yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen omaa valmiudet kansainvälisyyteen Elokuvan ja television koulutusohjelma toimii aktiivisessa yhteistyössä TAMKin muiden kulttuurialan koulutusohjelmien kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään maailmanlaajuisen elokuva- ja televisiokoulujen järjestön Cilectin jäsenkoulujen kanssa. Televisio-, dokumentti- ja lyhytelokuvatuotannoissa tehdään yhteistyötä televisioyhtiöiden kanssa. 10 Hakijan opas 2013

13 Musiikkipedagogi (AMK) MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA Musiikkipedagogin pääasiallisena työkenttänä ovat taiteen perusopetusta ja ammatillisen toisen asteen koulutusta antavat oppilaitokset sekä kansalais-, työväen- ja kansanopistot ja niissä instrumenttipedagogin, musiikinteoriapedagogin ja musiikkiteknologiapedagogin tehtävät. Musiikkiteknologiapedagogi voi työskennellä myös studio- ja äänentoistoalalla äänittäjänä, tuottajana ja ääntentoistohenkilönä. Pääosaamisena instrumenttipedagogilla on soitin- ja laulutaide, musiikinteoriapedagogilla musiikin hahmottaminen ja musiikin tuntemus sekä molemmilla toinen näistä sivuosaamisena. Muita keskeisiä sivuosaamisia ovat pedagoginen osaaminen, yhteismusisointi sekä kehontuntemus ja psyykkinen valmentautuminen. Osaamista voi laajentaa mm. säestämisen ja korrepetition, vapaan säestyksen ja sen pedagogiikan, musiikkiteknologian ja säveltämisen alalla. Musiikkiteknologiapedagogin pääosaamisena on musiikkiteknologia sisältäen tieto- ja äänitysteknisen osaamisen sekä äänentoistoalan tuntemisen. Keskeisiä sivuosaamisia ovat mm. soitin- ja laulutaide, musiikin hahmottaminen ja tuntemus sekä pedagoginen osaaminen. Musiikkipedagogi (AMK)-tutkinto sisältää myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, yrittäjyyteen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen liittyviä opintoja. TUTKINTO Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Musiikkipedagogi (AMK) OPINNTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4,5 vuotta/270 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, F. E. Sillanpään katu ALOITUSPAIKAT 25 VALINTAKOE LISÄTIETOJA Hakuohjeet, lisälomake ja tarkemmat tiedot valintakokeesta löytyvät Musiikin koulutusohjelman hakijan oppaasta Opas julkaistaan tammikuussa 2013 osoitteessa Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, Musiikkipedagogi (AMK)-tutkintoon sisältyvät opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja opetusharjoittelu yhteistyössä eri musiikkioppilaitosten kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu 11

14 TUTKINTO Kulttuurialan urialan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Muusikko (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4,5 vuotta/270 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, F. E. Sillanpään katu ALOITUSPAIKAT 15 VALINTAKOE LISÄTIETOJA Hakuohjeet, lisälomake ja tarkemmat tiedot valintakokeesta löytyvät Musiikin koulutusohjelman hakijan oppaasta Opas julkaistaan tammikuussa 2013 osoitteessa Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, Muusikko (AMK) MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA Muusikon työkenttää ovat orkesterit, kuorot, yhtyeet ja solistitehtävät. Esittävän muusikon pääosaamisena on soitin- ja laulutaide. Sivuosaamisia ovat monipuoliset yhteismusisointitaidot, musiikin hahmottaminen ja tuntemus sekä kehontuntemus ja psyykkinen valmentautuminen. Osaamista voi laajentaa mm. säestämisen ja korrepetition, vapaan säestyksen ja kuoronjohdon alalla. Vakinaisten opettajien lisäksi kamarimusiikkiopetusta antaa oma residenssiyhtye Uusi Helsinki -jousikvartetti. Teatterimuusikon pääosaamisena on soitin- ja laulutaide. Sivuosaamisia ovat yhteismusisointi, musiikin hahmottaminen ja tuntemus, kehontuntemus ja psyykkinen valmentautuminen sekä näyttämötyöskentely sisältäen näyttelijäntyötä, tanssia ja puheilmaisua. Osaamista voi laajentaa mm. säveltämisen, musiikkiteknologian, säestämisen ja korrepetition, vapaan säestyksen sekä kuoron- ja orkesterinjohdon alalla. Harjoittelu ja osa opetuksesta toteutetaan produktioissa yhteistyössä ammattiteattereiden kanssa. Säveltäjän pääosaamisena on säveltäminen. Keskeisiä sivuosaamisia ovat musiikin hahmottaminen ja tuntemus sekä soitin- ja laulutaide. Osaamista voi laajentaa mm. musiikkiteknologian ja yhteismusisoinnin alalla. Säveltäjäkoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksesta valmistunut kykenee työllistämään itsensä säveltäjänä ja säveltäjän työtä lähellä olevissa musiikin asiantuntijatehtävissä. Kirkkomuusikon pääosaamista on soitin- ja laulutaide pääinstrumenttina joko urut, laulu tai kuoronjohto. Sivuosaamisia ovat yhteismusisointi, musiikin hahmottaminen ja tuntemus, vapaa säestys ja kirkkomusiikki sisältäen liturgisen osaamisen, jumalanpalvelusosaamisen, teologisen osaamisen sekä musiikkikasvatuksen. Harjoittelu toteutetaan seurakunnissa. Koulutuksesta valmistunut hallitsee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin tehtävät ja kykenee johtamaan seurakunnan musiikkitoimintaa. Tutkinto antaa kelpoisuuden ns. muuhun piispainkokouksen hyväksymään kanttorin virkaan. Opintoihin sisältyy myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yrittäjyyttä sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista. 12 Hakijan opas 2013

15 LUONNONtieteiden ala TRADENOMI

16 TUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Tradenomi SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT ICT-yrittäjyys Ohjelmistotuotanto Pelituotanto Terveysalan tietohallinto Tietoverkkopalvelut OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 80 VALINTAKOE , valtakunnallinen koe Valintakokeeseen valmistava ennakkoaineisto julkaistaan ennen valintakoetta. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Harri Saarinen, Syksyllä 2013 koulutusohjelma alkaa myös aikuiskoulutuksena. Tradenomi TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma mahdollistaa opiskelijan kasvun ICT-alan asiantuntijaksi. Tavoitteena on, että tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa opiskelijoista kehittyy aloitteellisia, yhteistyökykyisiä ja itseään aktiivisesti kehittäviä ICT-alan projektiosaajia. Joustava opetussuunnitelma ja monipuoliset sisällölliset painotukset tarjoavat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet suuntautua omaa kiinnostustaan lähellä oleville osaamisalueille. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman painopistealueita ovat muun muassa pelituotanto ja www-palvelut, ohjelmistojen tuottaminen ja testaaminen, tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien palvelut, tietoturvaan erikoistuminen, uusien teknologioiden nopea käyttöönottaminen ja soveltaminen, terveysalan tietojärjestelmät, asiakasrajapinnassa toimiminen sekä ICT-alan yrittäjyys. Koulutusohjelmassa liiketoimintaosaamisella on vahva jalansija, mikä luo hyvän pohjan toimia yrityksissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelu aloitetaan tiimeissä valmentajan ohjauksessa. Opintojen alussa keskitytään monipuolisesti eri ICT-painopistealueiden perussisältöihin projektien sekä tiimioppimisen kautta. Lisäksi opiskeluissa keskitytään alalla vaadittaviin tiimityötaitoihin sekä hyviin suullisiin ja kirjallisiin viestintävalmiuksiin niin suomeksi kuin englanniksikin. Opintojen kuluessa kukin syventää osaamistaan valitsemillaan painopistealueilla. Työelämäyhteyksiä kehitetään jatkuvasti tekemällä monenlaisille organisaatioille erilaisia projekteja, suoritetaan viisi kuukautta kestävä harjoittelu sekä toteutetaan alan osaamista osoittava käytännönläheinen opinnäytetyö. Opiskelijoilla on valmistuttuaan erinomaiset mahdollisuudet sijoittua oman osaamisprofi ilinsa mukaisiin työtehtäviin joko ICT-yrityksissä tai erilaissa tietotekniikkaa hyödyntävissä organisaatioissa. 14 Hakijan opas 2013

17 LUONNONVARAja ympäristöala METSÄTALOUSINSINÖÖRI

18 TUTKINTO Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Metsätalousinsinööri (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 4 vuotta/240 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 30 VALINTAKOE , valtakunnallinen koe LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Merja Hanhimäki, Metsätalousinsinööri (AMK) METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Metsätalousinsinöörin perusosaamiseen kuuluu vankka metsäekologian ja metsänhoidon tuntemus sekä puunkorjuuosaaminen eli käsitys siitä, miten puun kulkee metsästä tienvarsivarastolle. Perusopinnoissa tutustutaan metsien suunnitelmallisen käytön perusteisiin, metsänomistajuuteen ja opitaan vuorovaikutustaitoja. Syvempi osaaminen rakentuu pääasiassa puunhankinnan kokonaisuuden tai monitavoitteisen metsänhoidon ympärille. Opiskelija voi hankkia lisäosaamista TAMKin muusta opetustarjonnasta. Esimerkkeinä mainittakoon yrittäjyys, logistiikkaopinnot ja energiatekniikka. Opetussuunnitelma on laadittu työelämässä kohdattavien tilanteiden ympärille yhdistelemällä eri oppiaineita. Opetukseen sisältyy luentoja, harjoituksia ja maasto-opetusta. Osa oppimisesta tapahtuu pienryhmissä tutorin ohjauksessa. Työssään metsätalousinsinööri liikkuu paljon autolla ja maastossa. Erilaiset tietotekniset laitteet ja tietokoneohjelmat ovat arkeen kuuluvia työkaluja. Metsätalousinsinööri voi työskennellä metsänomistajien neuvojana esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksessä tai metsäkeskuksessa. Puuta käyttävissä yrityksissä hän voi toimia puun ostajana, vastata puun korjaamisesta metsästä tienvarsivarastoille tai huolehtia puutavaran kuljetuksen organisoinnista. Metsätalousinsinöörin ammattinimikkeenä voi olla esim. ostoesimies, hankintaesimies, alueneuvoja, korjuuesimies, projektipäällikkö, palveluneuvoja, metsäsuunnittelija, kenttäesimies, kuljetusesimies, metsäoppilaitoksen opettaja, metsäpalveluyrittäjä. 16 Hakijan opas 2013

19 MATKAILU-, ravitsemisja talousala RESTONOMI

20 TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Restonomi (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Åkerlundinkatu ALOITUSPAIKAT 35 VALINTAKOE , TAMKin oma valintakoe Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan ennen valintakoetta. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Eija Reunanen, Restonomi (AMK) HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma yhdistyy syksyllä 2014 palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman kanssa. Jo syksyllä 2013 opinnot aloitetaan näiden kahden koulutusohjelman yhteisellä, uudella opetussuunnitelmalla. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat samat kummassakin koulutusohjelmassa ja toisesta vuodesta lähtien opiskelija rakentaa omaa urapolkuaan valitsemillaan opinnoilla. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen / hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia hotelli- ja ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa. Koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet hotelli- ja ravintola-alan/ravitsemis- ja/tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeistä opinnoissa on erilaisten projektien tekeminen yhteistyössä alan yritysten kanssa. Koulutuksen ydintä ovat kansainvälinen ruokakulttuuri, hygienia ja turvallisuus, inhimillisyys, palvelu- ja tuotekehitys sekä ravitsemus. Hotelli- ja ravintola-alalla ammattinimikkeenä voi olla keittiömestari, hovimestari tai ravintolapäällikkö. Ravitsemispalveluihin suuntautuneiden ammattinimikkeenä voi olla ruokapalvelu-, ravintolapäällikkö tai palveluesimies. Toimitilapalveluihin suuntautuneet vastaavat kiinteistöjen puhtaanapitoon, toimitilapalveluihin ja ympäristönhuoltoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä, jolloin ammattinimikkeenä voi olla palveluesimies tai siivouspäällikkö. 18 Hakijan opas 2013

21 Restonomi (AMK) PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma yhdistyy syksyllä 2014 hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman kanssa. Jo syksyllä 2013 opinnot aloitetaan näiden kahden koulutusohjelman yhteisellä, uudella opetussuunnitelmalla. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat samat kummassakin koulutusohjelmassa ja toisesta vuodesta lähtien opiskelija rakentaa omaa urapolkuaan valitsemillaan opinnoilla. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen / hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia hotelli- ja ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa. Koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet hotelli- ja ravintola-alan/ravitsemis- ja/tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeistä opinnoissa on erilaisten projektien tekeminen yhteistyössä alan yritysten kanssa. Koulutuksen ydintä ovat kansainvälinen ruokakulttuuri, hygienia ja turvallisuus, inhimillisyys, palvelu- ja tuotekehitys sekä ravitsemus. Hotelli- ja ravintola-alalla ammattinimikkeenä voi olla keittiömestari, hovimestari tai ravintolapäällikkö. Ravitsemispalveluihin suuntautuneiden ammattinimikkeenä voi olla ruokapalvelu-, ravintolapäällikkö tai palveluesimies. Toimitilapalveluihin suuntautuneet vastaavat kiinteistöjen puhtaanapitoon, toimitilapalveluihin ja ympäristönhuoltoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä, jolloin ammattinimikkeenä voi olla palveluesimies tai siivouspäällikkö. TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Restonomi (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 35 VALINTAKOE , TAMKin oma valintakoe Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan ennen valintakoetta. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Eija Reunanen, Syksyllä 2013 koulutusohjelma alkaa myös aikuiskoulutuksena. Tampereen ammattikorkeakoulu 19

22 20 Hakijan opas 2013 SOSIAALI-, terveys-ja liikunta-ala BIOANALYYTIKKO FYSIOTERAPEUTTI KÄTILÖ RÖNTGENHOITAJA SAIRAANHOITAJA SOSIONOMI TERVEYDENHOITAJA

23 Bioanalyytikko (AMK) BIOANALYTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Bioanalyytikon työtä on laboratoriotutkimusprosessin hallinta. Ydintehtäviä ovat laboratoriotutkimusten suorittaminen, niihin liittyvä asiakaspalvelu ja näytteenotto, laboratoriopalvelujen laadunhallintaan ja kehittämiseen osallistuminen. Bioanalyytikolta edellytetään mm. asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä teknistä osaamista. Monet tehtävät, kuten pienten näytemäärien annostelu ja eri näytteenottotekniikat, vaativat hienomotorisia kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää hyvää visuaalista hahmottamista, jossa merkittävinä tekijöinä on värien ja muotojen erottaminen solu-, kudos- ja mikrobinäytteissä sekä niissä tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja raportointi. Bioanalyytikon työ perustuu kliiniseen laboratoriotieteeseen ja sitä tukeviin muihin tieteenaloihin. Perusosaamista hankitaan kliinisen laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla: näytteenottotoiminassa sekä asiakaspalvelussa, fysiologiassa ja neurofysiologiassa, hematologiassa, histo- ja sytologiassa, immunologiassa ja immunohematologiassa, kemiassa, mikrobiologiassa sekä solu- ja molekyylibiologiassa. Keskeistä opetuksessa on, että opiskelija oppii tuottamaan käytännöllistä tietoa. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien käyttöön. TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Bioanalyytikko (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 32 VALINTAKOE 6. ja Valintakokeeseen valmistava tehtävä lähetetään valintakoekutsun mukana. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, Bioanalyytikko toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kliinisissä laboratorioissa sekä näytteenoton ja potilastutkimusten tehtävissä, yksityisissä laboratorioissa sekä muissa terveysalan laboratoriotoiminnan osaamista vaativissa tutkimus- ja laboratoriopalvelutuotannon tehtävissä. Työ sisältää erilaisten laboratorionäytteiden ottoa, käsittelyä ja analysointia, erilaisten vieritestien suorittamista sekä potilastutkimuksia. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset. Bioanalyytikko (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Tampereen ammattikorkeakoulu 21

24 TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto TUTKINTONIMIKE Fysioterapeutti (AMK) OPINTOJEN KESTO JA LAAJUUS 3,5 vuotta/210 op OPETUKSEN PÄÄPAIKKA TAMK Tampere, Kuntokatu ALOITUSPAIKAT 36 VALINTAKOE Valintakokeeseen valmistava tehtävä lähetetään valintakoekutsun mukana. LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-ohjaaja Tiina Säilä, Fysioterapeutti (AMK) FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija. Hän selvittää fysioterapeuttisen tutkimisen avulla ihmisen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista ja toimintaa. Hän toteuttaa työssään terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi. Fysioterapeuttikoulutus toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning, PBL) mukaisesti. Opiskelija harjaantuu koulutuksen aikana erityisesti hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä neurologisten ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Hän saa valmiuksia hanketyöhön, yritystoimintaan ja mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Fysioterapeutilta vaaditaan uskallusta koskettaa toista ihmistä. Hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hänellä tulee olla hyvä kehontuntemus sekä muotojen, asentojen ja liikkeiden hahmotus- ja havainnointitaitoa että liiketajua. Fysioterapeutti työskentelee mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus-, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa sekä kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, vanhainkodeissa ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä sekä erilaisissa projekteissa. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset. Fysioterapeutti (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. 22 Hakijan opas 2013

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa LUMA ja TUPA matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Marja Mäkinen, matematiikan lehtori matematiikan laitoksen johtaja 8.10.2003 TAMK, Marja Mäkinen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Thesis-hankkeen tavoitteet

Thesis-hankkeen tavoitteet Thesis-hankkeen tavoitteet Kehittää opinnäytetöiden laatua Vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa Lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot