Ympäristöominaisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa. Harri Hakaste, YM Näkökulmia vihreään rakentamiseen -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöominaisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa. Harri Hakaste, YM Näkökulmia vihreään rakentamiseen -seminaari 14.11."

Transkriptio

1 Ympäristöominaisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa Harri Hakaste, YM Näkökulmia vihreään rakentamiseen -seminaari

2 turvallisuus ekotehokkuus terveellisyys Rakentamisen ohjauksen peruspilarit 2

3 Esityksen rakenne 1. Rakentamisen ohjausjärjestelmä 2. Globaalit ja paikalliset ympäristöongelmat 3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuus 4. Uudisrakentamisen energiatehokkuus 5. Korjaamisen energiatehokkuus 6. Energiatodistus ja energiankäytön havainnollistaminen 7. Uusiutuvat energianlähteet 8. Energian kulutustottumukset 9. Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset ja materiaalitehokkuus 10.Muita ohjauskeinoja 3

4 Rakentamisen ohjauspaletti Strategiat ja ohjelmat Säädösohjaus, viranomaisohjaus Valtionhallinto ja kunnat Taloudellinen ohjaus Avustukset, verotus Informaatio-ohjaus Työkalut, sopimukset, katselmukset, todistukset Viestintä, portaalit, neuvonta, oppaat Tutkimus ja kehitys, koerakentaminen Koulutus Harri Hakaste ympäristöministeriö 4

5 Mikä motivoi ympäristömyönteisempään toimintaan? Harri Hakaste ympäristöministeriö 5

6 Millaisena määräysten rooli nähdään? Vastaukset kysymykseen: Kuinka keskeisenä pidät määräysten roolia rakennusten energiatehokkuuden lisäämisessä? 2% 1% 10% Erittäin tärkeä Tärkeä 38% 49% Jonkin verran tärkeä Vähemmän tärkeä Ei ollenkaan tärkeä

7 Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat suuria Globaalit ja paikalliset ympäristöongelmat Ilmastonmuutos Uusiutumattoman energian riittävyys Otsonikato Uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyys Ilmansaasteet Vesistöjen rehevöityminen Kaatopaikkojen aiheuttamat ongelmat Vaikutukset biodiversiteettiin Rakentamisen ympäristövaikutukset Kasvihuonekaasupäästöt Energiankulutus CFC-yhdisteet Materiaalien kulutus Happamoittavat päästöt ilmaan Rehevöittävät päästöt veteen Rakennus- ja purkujätteet Vaikutukset luonnonympäristöön Harri Hakaste ympäristöministeriö 7

8 Ilmastonmuutos ja rakennettu ympäristö - EU-tavoitteet ja -direktiivit Taustalla tavoitteet vuodelle % leikkaus kasvihuonekaasupäästöihin 20 % energiatehokkaampi rakennuskanta 20 % lisäys uusiutuvan energian käyttöön Energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin ohjataan useiden EU-direktiivien avulla Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD Uusiutuvan energian direktiivi RES Ekosuunnitteludirektiivi Ecodesign Energiatehokkuusdirektiivi EED Harri Hakaste ympäristöministeriö 8

9 Energiankäyttö ja päästöt Suomessa (2003) Rakennustarvikkeiden valmistus ja rakentamisajan energia 5 % Liikenne 16 % Muut 5 % Rakennusten energiankulutus 39 % Maatalous, teollisuusprosessit, jätteet ym. 15 % Kotimaan liikenne 16 % Rakennustarvikkeiden valmistus ja rakentamisajan energia 5 % Rakennusten energiankulutus 30 % Muu teollisuus 35 % Muu teollisuus 35 % Energian käyttö 308 TWh. Kasvihuonekaasupäästöt 85,6 Mt CO 2 -ekvivalentteina Esittäjän nimi alatunnisteeseen 9

10 Monta keinoa khk-päästöjen vähentämiseen Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen - Rakennuksen vaippa - LVIS- järjestelmät Energian tuotantotapa, siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön Käyttötottumukset, kulutuksen vähentäminen Rakennuksen tilatehokkuus Rakennusmateriaalien päästöjen vähentäminen Materiaalitehokkuus, muuntojoustavuus Rakennuksen sijainti Harri Hakaste ympäristöministeriö 10

11 Uudisrakentamisen energiamääräysten pitkä historia Rakennusosien U-arvot annettu 2012 Ulkoseinä 0,4 0,29 0,28 0,25 0,24 0,17 0,17 0,40 hirsis. 0,40 hirsis.? Yläpohja 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09 0,09? Alapohja 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,16/0,17 0,16/0,17? Ikkuna 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1,0 1,0? Ovet 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,0 1,0? Muut laskennan lähtöarvot n50-luku Q50=4 LTO:n vuosihyötysuhde % 30% 45% 45%? Vaipan lämpöhäviön jousto % 20 % 30 % - E-luku Rakennusluokkakohtainen Esittäjän nimi alatunnisteeseen 11

12 Uudisrakentamisen energiamääräykset (2012) pähkinänkuoressa Siirrytään rakennuksen eri osien tarkastelusta kokonaisuudelle asetettuihin vaatimuksiin eli kokonaisenergiatarkasteluun, jossa energiankulutukselle asetetaan yläraja, E-luku Tavoitteena on parantaa uusien rakennusten energiankäytön kokonaistehokkuutta keskimäärin noin 20 % aikaisempaan määräystasoon verrattuna. Energiamuotojen kertoimilla yhteismitallistetaan eri energiamuodot E-luvun laskemiseksi Suunnittelun vapaus lisääntyy, keinot vaatimuksen saavuttamiseen ovat vapaammat Kesäajan huonelämpötilan hallinta, jotta energiatehokkuutta ei tehdä tinkimällä viihtyisyydestä Mahdollistaa siirtymän kohti EU-direktiivin edellyttämää lähes nollaenergiarakentamista Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkudesta 12

13 Kohti lähes nollaenergiarakentamista Tutkimukseen ja tuotekehitykseen on panostettava Suunnittelijayhteistyön merkitys korostuu Kustannustehokkuus otettava huomioon Energiatehokkuuden vaatimusten täyttäminen Varmistettava rakenteiden kosteustekninen toimivuus Uudet rakenneratkaisut, kylmäsillat Rakennustiiviyden merkitys Pekka Kalliomäki Mitä uudet rakentamismääräykset tarkoittavat 13

14 Korjaustarpeen kasvu Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutuksen vähentäminen Väestön ikääntyminen Sisäilmaongelmat Rakennuskanta kustannukset? korjauspalvelujen käyttäjälähtöisyys? rakennusperintö, arkkitehtuuri? materiaalitehokkuus? Esittäjän nimi alatunnisteeseen 14

15 Olemassa olevan rakennuskannan energiankulutus avainasemassa 15

16 Korjausrakentamisen energiamääräykset Tausta rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä (EPBD) Korjaaminen energiasääntelyn piiriin ensimmäistä kertaa Koskevat vain luvanvaraista, laajamittaista korjaamista, jolloin energiatehokkuuden parantaminen on kustannustehokasta (eivät velvoita korjaamaan kunnossa olevaa) Eivät koske mm. suojeltua rakennuskantaa, tuotantorakennuksia, alle 50 m2:n rakennuksia, loma-asuntoja Kolme vaihtoehtoista tapaa soveltaa määräyksiä - Rakennusosakohtaiset ja teknisiä järjestelmiä koskevat vaatimukset - Kokonaisenergiankulutus rakennusluokittain - Rakennuksen E-lukuun pohjautuva parannus Kustannustehokkuustarkastelu 16

17 Energiatodistus uudistuu ENERGIATODISTUS Todistustunnus: Rakennustunnus: A D 001 Valmistumisvuosi: 1977 Rakennuksen käyttötarkoitus: Pientalot Rakennuksen nimi ja osoite: oma koti Mallikatu 1, Malliainen Uudisrakennus 2012 E-luokka A B C D E F G E-luku on: Luokitteluasteikko: 325 kwh/m2 Luokka 1 Erilliset pientalot E-luku perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulukseen standardikäytöllä eri energiamuodoilla painotettuna. Todistuksen laatija: Eero Energiakonsultti Yritys: Eeron Energiakonsultit oy Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Esittäjän nimi alatunnisteeseen 17

18 Uuden energiatodistuksen elementtejä tarvitaan uudisrakentamisessa sekä rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä; vanhat pientalot energiatodistuksen piiriin vaiheittain Perustuu laskennalliseen energiankulutukseen, myös toteutunut kulutus esitettävä, jos saatavilla Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun Rakennuskohtaiset energiansäästösuositukset sisältyvät Myynti- ja vuokrausilmoituksiin esille energialuokka (A-G) Energiatodistus esillä yleisöpalvelutiloissa (jos yli 500 m2) Voimassa 10 vuotta Suunnitteilla sähköinen, julkinen rekisteri Tulossa sanktiot Laatijoiden pätevyysjärjestelmä uudistuu Tarkoitus saattaa voimaan alkuvuodesta 2013, siirtymävaiheet ympäristöministeriö

19 Uusiutuvaan energiaan panostettava EU:n tavoitteet: Suomen nostettava uusiutuvan energian osuutta 23 % 38 % 2020 mennessä Osa lähes nollaenergia -konseptia Tarkempia velvoitteita EU:n RES-direktiivissä - Uusiutuvan energian osuus uudisrakentamisen määräyksiin 2014 loppuun mennessä - Taserajatarkastelu Uusiutuvan energian käyttö sisältyy uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen määräyksiin sekä energiatodistukseen energiamuotokertoimien ja E-luvun kautta Uusiutuvan sähkön syöttö verkkoon valmisteilla Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen? ympäristöministeriö

20 Asukkaita on monenlaisia Omakotitalot Asunto-osakeyhtiöt Vuokratalot korjausmyönteiset tiedonjanoiset välinpitämättömät remontinkarttajat Harri Hakaste ympäristöministeriö 20

21 Vähemmästä viisaammin Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistus 2012 Kannustetaan taloudellisella ohjauksella kestäviä valintoja Otetaan etunoja julkisella sektorilla ASUMINEN RUOKA LIIKENNE Mahdollisuuksien luominen Kokeiluhankkeet Kirmo Kivelä Ohjelma löytyy linkistä Esittäjän nimi alatunnisteeseen 13 21

22 Kultu 2012: Asumista koskevat toimenpiteet 1. Edistetään energian- ja vedenkulutustiedon käyttöä kiinteistöissä (YM, TEM, Kuluttajajärjestöt, Tekes, Sitra) 2. Kehitetään energiaremontteihin soveltuvia taloudellisia ohjausja rahoitusmalleja (YM, VM, TEM, ARA) 3. Kampanjoidaan löysät pois energiankulutuksesta (YM, TEM, Kuluttajajärjestöt) 4. Parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta ja pitkäjänteistä kiinteistönpitoa tukevien palvelujen ja neuvonnan käyttäjälähtöisyyttä (YM, TEM, Kuluttajajärjestöt, Tekes, Sitra) Valmisteilla kaksi kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä VNP Vähemmästä viisaammin VNP Innovatiivisten ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa Esittäjän nimi alatunnisteeseen 22

23 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset alkavat korostua Lähtökohtia Tiukentuvat uudisrakentamisen energiamääräykset materiaalien ympäristövaikutusten korostuminen Hallitusohjelman (2011) kirjaus rakennusmateriaalien -ja tuotteiden elinkaarilaskennan edistämisestä Ympäristöluokitukset ja arviointityökalut; materiaalien rooli Elinkaarilaskennan kehittyminen (mm. Synergia-talo), tietomallinnus CEN TC 350 (Sustainability of construction works) standardointityö EU:n komission Resurssitehokas Eurooppa -tiekartta 23

24 Rakennusmateriaalien merkitys rakentamisen ympäristövaikutusten kentässä -hanke Tavoitteena luoda yleiskuva rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja niiden merkityksestä Suomessa Johtopäätökset rakentamisen ohjauksen kannalta Konsultit: VTT ja Syke Toteutus: Kirjallisuuskatsaus, elementtikerrostalon elinkaaricase Pääpaino khk-päästöissä Lähtökohtana materiaalineutraalius Laajapohjainen ohjausryhmä 24

25 Rakennusmateriaalien merkitys -hankkeen tuloksia Case-rakennuksen elinkaaren (50 v.) aikaiset materiaalien khkpäästöt vaihtelevat suunnittelu- ja toteutusratkaisujen mukaan suuresti, tn CO 2 ekv. Materiaalien aiheuttamat päästöt vastasivat vuoden käytön aikaisia päästöjä riippuen energiatehokkuuden tasosta Erot tuoteryhmien sisällä myös merkittäviä Pohjarakennusolosuhteilla merkittävä rooli Talotekniikan materiaalien rooli verrattain vähäinen Materiaalien kierrätyksen avulla voidaan rakennuksen elinkaaren (50 v.) aikana saavuttaa n. 12 % päästösäästöt Korjausrakentaminen on kasvihuonekaasutaseeltaan purkamista parempi vaihtoehto 25

26 Myös materiaalitehokkuuden rooli korostuu Korjausrakentamisen strategia 2007, Korjausrakentamisen Vnp 2008: materiaalitehokkuuden edistäminen korjausrakentamisessa EU:n jätedirektiivi; rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoite 2020: 70 % Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2008 Jätelainsäädännön uudistaminen Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten korostuminen ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamisessa Tavoitteena syntyvän jätteen vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen Jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu Jätteen kierrätys Esittäjän nimi alatunnisteeseen 26

27 Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisprosessi 1. Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen esiselvitys (FCG, Ekoleima 2011) Materiaalitehokkuuden edistämisen esteet Ohjauskeinojen analyysi Ehdotus uusiksi ohjauskeinoiksi 2. Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelman laatiminen Työryhmä 5/2012-4/2013, pj Aila Korpivaara YM YSO-RYMO yhteistyö Laajapohjainen työryhmä Teemaryhmätyöskentely syksy Ohjelman toteutus

28 Rakentamisen materiaalitehokkuuden ohjauskeinojen vaikuttavuus ja toteutettavuus (sidosryhmäkysely) Luodaan edellytykset purettavuuden / kierrätettävyyden huomioimiseen jo uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa 29 % 69 % Varmistetaan rakennusjätteiden hyödyntämiseen liittyvien palvelujen alueellinen saatavuus Vahvistetaan elinkaariosaamista mm. asettamalla materiaalitehokkuutta ja elinkaarikustannuksia koskevat kriteerit julkisrahoitteisiin hankkeisiin Edistetään materiaalitehokkaan rakentamisen neuvontaa ja koulutusta 11 % 45 % 68 % 64 % 61 % 62 % Edistetään julkishallinnon rakentamisen ja korjaamisen materiaalitehokkuusosaamista 41 % 60 % Nostetaan sekajätteen käsittelykustannuksia 52 % 50 % Parannetaan edellytyksiä puuperäisen rakennusjätteen hyödyntämiseen materiaalina Edistetään kierrätysmateriaalien markkinoita mm. kehittämällä niiden laadunvarmistusta ja edistämällä niiden käyttöä julkisessa rakentamisessa Parannetaan materiaaleja säästävää korjausrakentamista ja purkamista tukevaa informaatio-ohjausta -10 % 19 % 48 % 48 % 46 % 65 % Edistetään materiaalitehokkuusosaamista rakentamisessa katselmusten ja sopimusten avulla 32 % 44 % Edistetään puujätteen energiahyödyntämistä rinnakkaispolttolaitoksissa 41 % 48 % Edistetään materiaalitehokkuusosaamista rakennustyömailla esim. työmaakohtaisella ympäristömittarilla Sisällytetään materiaalitehokkuus rakentamisen kehittämis- ja rahoitusohjelmiin ja tehostetaan ohjelmien tulosten hyödyntämistä Tehostetaan rakennushankkeiden jätehuollon valvontaa 6 % 39 % 28 % 37 % 44 % 34 % Edistetään materiaalitehokkuutta rakennusalan ympäristö- ja laatujärjestelmissä 30 % 47 % Kehitetään jätemäärien raportointia rakennus- ja purkuluvan yhteydessä Kehitetään Ympäristöpassi suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja vastaavien mestareiden ympäristöosaamisen toteamiseksi Parannetaan rakennusjätettä koskevaa kansallista ja alueellista tilastointia -19 % 10 % 12 % 22 % 21 % 38 % Vaikuttavuus -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Toteutettavuus Esittäjän nimi alatunnisteeseen 28

29 Muita ohjauskeinoja ERA 17 ohjelma: mm. maankäytön ympäristövaikutukset EED-direktiivi: mm. energiankulutuksen mittaus Energia- ja ilmastostrategian päivitys: tiekartta aina vuoteen 2050 saakka Ympäristöluokitukset ja FiGBC:n Värkki-hanke: tieto määräystasoa paremmasta rakentamisesta Korjaustieto.fi ja muut alan portaalit: käytännön neuvoja ja kättä pidempää Osaaminen ja koulutus avainroolissa Esittäjän nimi alatunnisteeseen 29

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Teppo Lehtinen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot Vanajanlinna 27.1.2011 1 3 IEA 2008 Worldwide, existing buildings represent Recommendation a) Governments should

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Motiva Oy Rakennamme hyvinvointia edistämällä energian ja materiaalien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki

Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki Esityksen sisältö Uudet energiamääräykset 2012 Ekosuunnittelulain muutos Uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot 12.11.2010 Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen ja Julia Illman Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Energiatehokas maankäyttö...

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Uusi energiatodistus

Uusi energiatodistus Uudistunut energiatodistus mikä muuttuu? Uudet energiamääräykset korjausrakentamisessa Taloyhtiön energiailta 12.3.2013, Porvoo DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Uusi energiatodistus 1 Nykyinen

Lisätiedot

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1

Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1 Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa 1 Maakohtaisia tavoitteita Monissa EU:n jäsenmaissa on vilkasta toimintaa uusien ja olemassaolevien rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot