JÄRJESTELMÄSÄÄNNÖT 1. MÄÄRITELMÄT. 2. SOVELTUVUUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRJESTELMÄSÄÄNNÖT 1. MÄÄRITELMÄT. 2. SOVELTUVUUS."

Transkriptio

1 JÄRJESTELMÄSÄÄNNÖT 1. MÄÄRITELMÄT. Näissä Järjestelmäsäännöissä ( Säännöt ) käytetyillä Yhdistyksen Yhdistysjärjestyksessä määritetyillä sanoilla ja ilmauksilla on niille Yhdistysjärjestyksessä annettu merkitys. Lisäksi seuraavilla näissä Järjestelmäsäännöissä käytetyillä sanoilla on seuraavat merkitykset: (a) Jäsenkeskus tarkoittaa Kotikeskusta tai Kotiryhmää, joka on solminut Jäsensopimuksen ja RCI Points -liitteen. (b) Jäsenkeskussopimus tarkoittaa sopimusta, jonka perusteella aikaosuuskeskuksesta tai -klubista tulee Jäsenkeskus. (c) Liitännäisjäsen tarkoittaa henkilöä, joka ei ole Täysi jäsen ja jonka mahdollisuus osallistua Järjestelmään määritetään Liitännäisjäsenen osallistumissopimuksessa. (d) Päivittäinen/jaettu varaus tarkoittaa Majoituksen Varausta, joka on alle tai yli seitsemälle (7) yölle. (e) Talletus tarkoittaa Täyden jäsenen suorittamaa Hankintasopimuksen mukaista Majoituksen talletusta tai luovuttamista Järjestelmään Jäsenten käyttöä ja Varauksia varten. (f) Ulkoinen vaihto tarkoittaa Jäsenen suorittamaa Majoituksen vaihtoa Ulkoisen vaihto-ohjelman kautta. (g) Ulkoinen vaihto-ohjelma tarkoittaa RCI Europen ja/tai sen sisaryhtiöiden ylläpitämää aikaosuusvaihto-ohjelmaa, joka tunnetaan nimellä RCI Weeks -vaihto-ohjelma ja jonka mukaisesti Jäsen voi vaihtaa Pisteitä RCI Weeks Spacebank -tilapankissa saatavilla oleviin majoituksiin. (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) 2. SOVELTUVUUS. Kiinteä majoitus tarkoittaa Majoitusta, jonka suhteen tietyllä Jäsenellä on yksinoikeus, ostoasiakirjansa mukaisesti, käyttää erityistä Yksikköä tai Yksikkö-viikkoa. Kiinteä majoitus ei sisällä Kelluvaa aikaa. Kelluva aika tarkoittaa Majoitusta, josta tietyllä Jäsenellä on oikeus varata saatavilla oleva tila varausjärjestyksessä. Täysi jäsen tarkoittaa henkilöä, joka on asiaankuuluvana aikana tallettanut Majoituksen Järjestelmään ja jonka Hankintasopimuksen Hoitoyhtiö on hyväksynyt. Kotiryhmä tarkoittaa lomakeskusten ryhmää, jonka Hoitoyhtiö on todennut kelpaavan Kotiryhmäksi. Kotiryhmän ensisijaisuusjakso tarkoittaa, mille tahansa tietylle Majoitukselle, jaksoa, joka alkaa 334 päivää ja päättyy 304 päivää (noin kuukautta) ennen ensimmäistä käyttöpäivää. Kotikeskus tarkoittaa Jäsenkeskusta, jossa Jäsen omistaa Majoituksen, tai Jäsenkeskusta, josta Jäsenen Kotiryhmä jakaa Jäsenelle Majoituksen talletettavaksi Järjestelmään. Kotikeskuksen ensisijaisuusjakso tarkoittaa, mille tahansa tietylle Majoitukselle, jaksoa, joka alkaa 365 päivää ja päättyy 335 päivää (noin kuukautta) ennen ensimmäistä käyttöpäivää. Kotiviikon ensisijaisuusjakso tarkoittaa, mille tahansa tietylle Kiinteälle Majoitukselle, jaksoa, joka alkaa 396 päivää ja päättyy 366 päivää (noin kuukautta) ennen sellaisen Kiinteän Majoituksen ensimmäistä käyttöpäivää. Rajoitetun käytön pisteet tarkoittavat Pisteitä, joita Jäsen tai vieras voi käyttää vain tietyn tyyppisten Varausten tekemiseen. Rajoitetun käytön pisteisiin sisältyvät Pisteet, jotka on palautettu Jäsenelle tämän peruutettua lyhyellä ilmoitusajalla Majoituksen Varauksen Jäsenkeskuksessa. Jäsen sisältää Täydet jäsenet ja Liitännäisjäsenet. RCI Points kumppanien tarjonta tarkoittaa muita etuja kuin Majoitusta Jäsenkeskuksessa, joita Hoitoyhtiö voi tarjota Jäsenille. RCI Points -liite tarkoittaa aikaosuuskeskuksen tai -klubin Jäsenkeskussopimuksen liitettä, jonka perusteella kyseinen keskus tai klubi saa oikeuden osallistua RCI Points -verkkoon. Varaus tarkoittaa Jäsenen oikeutta tiettyyn Järjestelmän sisäiseen käyttöön. Varausjärjestelmä tarkoittaa Järjestelmäasiakirjoissa kuvattua menetelmää, keinoja tai järjestelmää, joiden mukaisesti Jäsenet voivat hankkia Varauksen. Järjestelmäasiakirjat tarkoittaa niitä Yhdistyksen tai Hoitoyhtiön Järjestelmän kanssa käytettäväksi omaksumia asiakirjoja aika ajoin muutettuna tai vaihdettuna, mukaan lukien nämä Järjestelmäsäännöt. Järjestelmän sisäinen käyttö tarkoittaa Majoituksen tai RCI Points -kumppanien tarjonnan hallussapitoa, nautintaa ja käyttöä Jäsenen toimesta Varausjärjestelmän kautta. Järjestelmän menettelytapaopas tarkoittaa mitä tahansa periaatteiden ja/tai menettelytapojen opasta, mukaan lukien nämä Järjestelmäsäännöt, joka koskee Jäsenen Varausjärjestelmän käyttöä ja joita Hoitoyhtiö aika ajoin julkaisee ja muuttaa. Vakiovarausjakso tarkoittaa, mille tahansa tietylle Majoitukselle, jaksoa, joka alkaa 303 päivää (noin 10 kuukautta) ja päättyy 2 päivää ennen Majoituksen ensimmäistä päivää. Asiointi tarkoittaa Varauksen pyyntöä, mukaan lukien soveltuvin osin mutta rajoituksetta Päivittäisen/jaetun varauksen pyynnöt, Pisteiden tallentamista, Pisteiden siirtoa, Pisteiden lainaamista, Pisteiden vuokraamista, odotuslistalle ilmoittautumista, Varauksen peruuttamista ja Ulkoisen vaihdon pyyntöä. Käyttövuosi tarkoittaa vuosittain toistuvaa (12) kuukauden jaksoa. Page 1 of 33

2 Jokainen Jäsen ja vieras, käyttämällä Järjestelmää, ymmärtää, että, vaikka Jäsenet ovat Yhdistyksen jäseniä, itse Järjestelmä ei ole yhtiö, konserni, yhdistys tai minkäänlainen oikeudellinen elin. Sen sijaan Järjestelmä on palvelunimi, joka on annettu joukolle erilaisia vaihto-, varaus- ja käyttöpalveluita ja niihin liittyviä etuja, joita Hoitoyhtiö aika ajoin tarjoaa, yhdessä sellaisten lisäpalvelujen kanssa, joita Hoitoyhtiö voi järjestää muiden palveluntarjoajien kanssa tekemiensä lisäsopimusten kautta. Tarjottavat palvelut sisältävät Varausjärjestelmän ja Järjestelmän ylläpidon. Niiden kautta Jäsenet vaihtavat ja varaavat Majoituksen ja RCI Points -kumppanien tarjonnan käytön. 3. OSALLISTUMISEHDOT. (a) (b) (c) (d) Edellytykset. Jotta joku henkilö voisi tehdä Varauksen Järjestelmässä, seuraavien ehtojen on täytyttävä: (i) Täysille jäsenille: (ii) Liitännäisjäsenille: (1) Henkilö on solminut voimassa olevan Hankintasopimuksen, jonka Yhdistys (tai Hoitoyhtiö sen puolesta) on hyväksynyt; (2) Majoituksen, joka halutaan Tallettaa tai joka on Talletettu, tulee olla Jäsenkeskuksessa, joka on hyvässä maineessa Järjestelmässä; ja (3) Henkilö on maksanut tai hänen puolestaan on maksettu soveltuva Jäsenyyspalkkio Hoitoyhtiölle, ja kaikki Yhdistykselle kuuluvat Hoitomaksut ja kaikki henkilölle Kotikeskukselleen tai Kotiryhmälleen maksettavaksi kuuluvat huolto- tai muut maksut on maksettu. (1) Henkilö on solminut voimassa olevan Liitännäisjäsenen osallistumissopimuksen, jonka Hoitoyhtiö on hyväksynyt; ja (2) Henkilö on maksanut tai hänen puolestaan on maksettu soveltuva Jäsenyyspalkkio Hoitoyhtiölle, ja kaikki Yhdistykselle kuuluvat Hoitomaksut ja kaikki henkilölle Kotikeskukselleen tai Kotiryhmälleen maksettavaksi kuuluvat huolto- tai muut maksut on maksettu. Jäsenyyspalkkio. Jokaisen Jäsenen tulee maksaa Hoitoyhtiön määräämän suuruinen Jäsenyyspalkkio. Jäsenyyspalkkio voi vaihdella aika ajoin ja Jäsenten välillä ja se voidaan Hoitoyhtiön harkinnan mukaan sisällyttää yhdistelmäpalkkioon, joka sisältää jäsenyyden Ulkoisessa vaihto-ohjelmassa ja/tai asiointimaksut. Lisenssimaksu. Jäseniä voidaan myös vaatia maksamaan Lisenssimaksu jäsenyyden alkaessa. Summa voi vaihdella aika ajoin ja Jäsenten välillä. Hoito- ja muut maksut. Jäsenten vastuulla on maksaa kaikki Yhdistykselle kuuluvat Hoitomaksut ja kaikki huolto- ja muut palkkiot, jotka henkilön tulee maksaa Kotikeskukselleen tai Kotiryhmälleen kyseisen henkilön Järjestelmään tallettamien tai luovuttamien Käyttöoikeuksien suhteen. Hoitomaksut perustuvat Hoitoyhtiön arvioon Yhdistyksen kokonaiskustannuksista Järjestelmässä saatavilla olevien Majoitusten suhteen ja Yksilölliset hoitomaksut lasketaan käyttämällä kyseisen Jäsenen hallitsemien Pisteoikeuksien määrän osuutta Jäsenille yhteensä jaetuista sellaisista Pisteoikeuksista, jotka edellyttävät Hoitomaksun maksamista. Huolto- ja muut palkkiot, jotka Jäsenen kuuluu maksaa Jäsenen Kotikeskukselle tai Kotiryhmälle Jäsenen Järjestelmään tallettamien tai luovuttamien Käyttöoikeuksien suhteen, määrittää kyseinen Kotikeskus tai Kotiryhmä ja Jäsenen tulee maksaa ne suoraan sille. Hoitoyhtiö varaa oikeuden vaihdella perusteita, joilla Yksilölliset hoitomaksut lasketaan ja pidättää tai peruuttaa Varaukset (tai sellaisen Jäsenen oikeuden tehdä varauksia), mikäli Yksilöllinen hoitomaksu on maksamatta tai asiaankuuluva Kotikeskus tai Kotiryhmä ilmoittaa sille, että niille sellaisen Jäsenen Järjestelmään tallettamien tai luovuttamien Käyttöoikeuksien suhteen erääntyneet sellaiset maksut ovat maksamatta. 4. PISTEIDEN ARVIOINTI. Aineettomien oikeuksien omistaja tai Hoitoyhtiö on liittänyt tai tulee liittämään Pistearvon Kaikkiin Majoituksiin sekä RCI Points -kumppanien tarjontaan. Majoitukseen liitettävä arvo perustuu Hoitoyhtiön määrittämiin tekijöihin, mukaan lukien Jäsenkeskuksen Yksikköjen tarjonta ja kysyntä, Yksikön tyyppi, kausiluonteisuus sekä Jäsenkeskuksen käyttöprosentit ja tilat. Aika ajoin Aineettomien oikeuksien omistaja voi arvioida uudelleen Majoituksen ja Hoitoyhtiö voi arvioida uudelleen RCI Points -kumppanien tarjonnan, mistä voi seurata, että Majoitukseen tai RCI Points -kumppanien tarjontaan liitettyä Pistearvoa suurennetaan tai pienennetään. 5. PISTEIDEN JAKO, KÄYTTÖVUOSI. (a) (b) Järjestelmän hallinnon ja Jäsenten oikeuksien määrittämisen helpottamiseksi Jäsenille jaetaan tietty määrä Pisteoikeuksia. Kukin Täysi jäsen saa tietyn määrän Pisteitä niitä Pisteoikeuksia vastaan, joita ovat ostaneet ja/tai hankkineet vaihdossa Järjestelmään Tallettamastaan Majoituksesta. Jokainen Liitännäisjäsen saa tietyn määrän Pisteitä täytettyään Liitännäisjäsenen osallistumissopimuksen ehdot. Pisteet symboloivat valtaa tehdä Varaus Majoituksen ja RCI Points kumppanien tarjonnan käytöstä ja nautinnasta Järjestelmän kautta tiettynä Käyttövuonna. Jäsenen alustavasti käytettävissä olevat Pisteoikeudet määräytyvät hyväksyttäessä hänen alkuperäinen Hankintasopimuksensa, kun Myyjäyhtiöyhtiö kyseisen Jäsenen puolesta ja/tai Jäsen itse on tallettanut Majoituksen Järjestelmään. Myöhemmät jaot tapahtuvat, kun Jäsen Tallettaa Järjestelmään lisää Majoituksia tai ostaa lisää Pisteoikeuksia. Jäsenille jaettujen Pisteoikeuksien kokonaismäärä ei saa koskaan ylittää niiden Pisteoikeuksien kokonaismäärää, jotka Aineettomien oikeuksien omistaja määrittää luotavaksi Järjestelmään kaikkia Järjestelmään tuotuja Majoituksia vastaan. Kun jäsenelle on myönnetty Pisteoikeuksia tietyn Majoituksen Talletusta vastaan, kyseiselle Jäsenelle jaetaan vastaava määrä Pisteitä jokaisena Käyttövuotena sellaista Majoitusta vastaan. Edellisestä riippumatta, jos Jäsen on Tallettanut Kiinteän majoituksen ja Aineettomien oikeuksien omistaja kasvattaa tai pienentää kyseisen Majoituksen Pistearvoa, Jäsenelle jaettavien Pisteiden määrä kasvaa tai pienentyy samalla määrällä. Jos Jäsen on Tallettanut muun kuin Kiinteän majoituksen ja Page 2 of 33

3 (c) (d) Aineettomien oikeuksien omistaja kasvattaa tai pienentää kyseisen Majoituksen Pistearvoa, Hoitoyhtiö voi harkintansa mukaan kasvattaa tai pienentää Jäsenelle jaettavien Pisteiden määrää määrätyksi ajaksi tai tiettyjen Varauksien osalta. Täydelle jäsenelle vuosittain jaettavien Pisteiden määrä on sama kuin Jäsenen yhteensä hallitsemien Pisteoikeuksien määrä. Liitännäisjäsenen vuosittain saamien Pisteiden määrä määritetään Liitännäisjäsenen Osallistumissopimuksessa. Käyttövuosi kullekin Täydelle jäsenelle on vuosittain toistuva kahdentoista (12) kuukauden jakso. Käyttövuosi Liitännäisjäsenelle on Liitännäisjäsenen Osallistumissopimuksessa määritetty kausi. Jäsenen Käyttövuosi alkaa päivämäärästä, joka määritetään Hoitoyhtiön asettamien menettelyjen mukaisesti. JOS TIETTYNÄ VUONNA JÄSEN EI TEE VARAUSTA JÄRJESTELMÄSTÄ EIKÄ KYSEINEN JÄSEN MUUTEN KÄYTÄ OSAA (MUKAAN LUKIEN PISTEIDEN SIIRRON) TAI KAIKKIA MYÖNNETYISTÄ PISTEISTÄ KYSEISENÄ VUONNA EIVÄTKÄ PISTEET KELPAA SÄÄSTETTÄVÄKSI (EIKÄ NIITÄ SIKSI SÄÄSTETÄ), JÄSEN MENETTÄÄ KYSEISTEN PISTEIDEN (JA MAHDOLLISEN TALLETETUN MAJOITUKSEN) KÄYTÖN JA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT PISTEET RAUKEAVAT. 6. VARAUKSET. (a) Varauspyynnöt. Jäsen voi pyytää varausta koska tahansa sen jälkeen, kun Hoitoyhtiö on hyväksynyt Jäsenen Hankintasopimuksen. Jäsen saa tehdä Varauksen Järjestelmän kautta vain, jos Jäsen on huolehtinut kaikista velvollisuuksistaan ja maksuistaan Yhdistykselle, Hoitoyhtiölle ja Kotikeskukselleen tai Kotiryhmälleen, hänen Jäsenyytensä on muuten pätevä ja hän noudattaa muuten Järjestelmäasiakirjoja. (b) Pisteiden käyttö, ensisijaisuus. Jäsen voi tehdäkseen Varauksen tietyn Majoituksen tai RCI Points -kumppanien tarjonnan käytöstä minkä tahansa Käyttövuoden aikana käyttää vain kyseisenä käyttövuonna jaettuja Pisteitä sekä mahdollisia kyseiselle Käyttövuodelle säästettyjä, lainattuja, siirrettyjä tai vuokrattuja Pisteitä. Jäsen voi tehdä Varauksen tietyn Majoituksen tai RCI Points -kumppanien tarjonnan käytöstä mille tahansa Käyttövuodelle edellyttäen, että kyseinen Käyttövuosi sisältyy Jäsenen Hankintasopimuksen voimassaoloaikaan ja Varaus tehdään näiden Järjestelmäsääntöjen mukaisesti. Pisteitä käytetään seuraavassa järjestyksessä: säästetyt, kuluvan vuoden, vuokratut, siirretyt säästetyt, siirretyt kuluvan vuoden ja siirretyt vuokratut. Rajoitetun käytön pisteitä, voidaan käyttää Varoituksen tekemiseen Jäsenkeskuksen Majoituksesta enintään 90 päivää ennen Majoituksen alkamista. (c) Varausjaksot. Järjestelmä sisältää erilaisia Varausjaksoja. (i) Kotiviikon ensisijaisuusjakso. Kotiviikon ensisijaisuusjakso on suunniteltu tukemaan Täyden jäsenen oman Kiinteän majoituksen käyttöä. Kotiviikon ensisijaisuusjakson aikana Kiinteän majoituksen Tallettaneella Jäsenellä on yksinoikeus varata kyseisen Majoituksen käyttö, jollei Järjestelmäasiakirjoista muuta seuraa. Kotiviikon ensisijaisuusjakso on päivää (noin kuukautta) ennen Kiinteän Majoituksen ensimmäistä käyttöpäivää. (ii) Kotikeskuksen ensisijaisuusjakso. Kotikeskuksen ensisijaisuusjakso on suunniteltu tukemaan Täyden jäsenen oman Kotikeskuksen Majoituksen käyttöä. Jakson aikana Kotikeskuksen Majoitusten Varaukset ovat varausjärjestyksessä vain niiden Täysien jäsenien käytettävissä, jotka ovat Tallettaneet kyseisen Kotikeskuksen, Varaukseen oikeuttavan, Majoituksen. Kotikeskuksen ensisijaisuusjakso on päivää (noin kuukautta) ennen kyseisen Majoituksen ensimmäistä käyttöpäivää. Jos Jäsen tekee viikon pituisen Kotikeskuksen Ensisijaisuusvarauksen Jäsenkeskuksessa, jossa kyseinen Jäsen on tallettanut Kelluvaa aikaa ja Varaus on hänen kelluvan käytön jaksollaan, Jäsen käyttää Varaukseen kaikki kyseisestä Majoituksesta saamansa Pisteet. (d) (iii) (iv) (v) Kotiryhmän ensisijaisuusjakso. Kotiryhmän ensisijaisuusjakso on suunniteltu tukemaan Täyden jäsenen Majoituksen käyttöä oman Kotiryhmänsä keskuksissa (tai Kotikeskuksensa jatkuvaa käyttöä, jos Jäsenen Kotikeskus ei ole osa hänen Kotiryhmäänsä). Jakson aikana Kotiryhmän Majoitusten Varaukset ovat varausjärjestyksessä vain niiden Täysien jäsenien käytettävissä, jotka ovat Tallettaneet kyseisen Kotiryhmän, Varaukseen oikeuttavan, Majoituksen. Kotiryhmän ensisijaisuusjakso on päivää (noin kuukautta) ennen kyseisen Majoituksen ensimmäistä käyttöpäivää. Vakiovarausjakso. Vakiovarausjakso on jakso, jonka aikana kaikki Jäsenkeskusten Majoitukset ovat kaikkien Jäsenten varattavissa varausjärjestyksessä. Vakiovarausjakso on alkaa 303 päivää (noin 10 kuukautta) ennen ja päättyy 2 päivää ennen kyseisen Majoituksen alkupäivää. Poikkeavat varausjaksot. Hoitoyhtiö varaa oikeuden määrittää tietylle Jäsenkeskukselle tai tietylle Majoitukselle edellä kuvatuista poikkeavan Kotiviikon ensisijaisuusjakson, Kotikeskuksen ensisijaisuusjakson, Kotiryhmän ensisijaisuusjakson tai Vakiovarausjakson. Ensisijaisuusvaraukset. Jäsen voi käyttää enintään sen määrän Pisteitä, joka hänelle on jaettu tietyn Majoituksen talletuksesta tehdäkseen Majoituksen Varauksen kyseisen Majoituksen Kotiviikon ensisijaisuusjakson aikana. Jäsen voi käyttää Jäsenkeskukselta ostettuja Pisteitä, jotka eivät liity tietyn Majoituksen talletukseen tehdäkseen Majoituksen Varauksen (vain kyseisestä Jäsenkeskuksesta) Kotikeskuksen ensisijaisuusjakson aikana. Niin kauan kuin Kotiviikon ensisijaisuusjakson tai Kotikeskuksen ensisijaisuusjakson Varaukseen käytettyjen Pisteiden määrä ei ylitä niiden Pisteiden määrää, jotka Jäsenelle on jaettu kyseisen Majoituksen talletusta vastaan, Pisteiden todellisella alkuperällä ei ole merkitystä. Siten Jäsen voi käyttää siirrettyjä tai lainattuja Pisteitä Kotiviikon esisijaisuusjaksolle tai Kotikeskuksen ensisijaisuusjaksolle, jos hän on aiemmin käyttänyt kuluvan kauden omia Pisteitään toiseen varaukseen. Hoitoyhtiö varaa oikeuden aika ajoin vaihdella minkä tahansa ensisijaisuusjakson Varauksiin käytettäviä Pisteitä koskevia ehtoja. Page 3 of 33

4 (e) Päivittäiset/jaetut varaukset. Päivittäinen/jaettu varaus oikeuttaa Jäsenen, joka saa sellaisen Varauksen, käyttämään Jäsenkeskuksen Majoitusta viikkoa lyhyemmän tai pitemmän ajan, mukaan lukien päivittäinen tai jaetun viikon käyttö. Hoitoyhtiö määrittää kullekin Jäsenkeskukselle Päivittäiseen/jaettuun varaukseen soveltuvat vähimmäisasumisajat sekä varausikkunan. Jäsen ei voi tehdä Päivittäistä/jaettua varausta Kotiviikon ensisijaisuusjaksolla eikä Kotikeskuksen ensisijaisuusjaksolla. KAIKKI JÄSENKESKUSTEN MAJOITUSTEN JA RCI POINTS KUMPPANIEN TARJONNAN VARAUKSET EDELLYTTÄVÄT SAATAVUUTTA, JOKA PERUSTUU KYSEISELLE JÄSENELLE JAETTUIHIN PISTEISIIN JA JONKA HOITOYHTIÖ MÄÄRITTÄÄ JÄRJESTELMÄASIAKIRJOJEN MUKAISESTI. KAIKKI VARAUKSET, LUKUUN OTTAMATTA KOTIVIIKON ENSISIJAISUUSJAKSON AIKANA TEHTYJÄ, EDELLYTTÄVÄT TILAN SAATAVUUTTA JA HYVÄKSYTÄÄN TEKOJÄRJESTYKSESSÄ. KAIKKI VARAUKSET EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ JÄSEN PYYTÄÄ VARAUSTA JA HÄNELLÄ ON RIITTÄVÄSTI PISTEITÄ HALUTUN MAJOITUKSEN TAI RCI POINTS -KUMPPANIEN TARJONNAN SAAMISEEN. JOISSAKIN LOMAKESKUKSISSA JA RCI POINTS -KUMPPANIEN TARJONNASSA VOI OLLA VARATTUJA PÄIVIÄ. JÄRJESTELMÄN HALLINNOIJA EI VOI TAATA MINKÄÄN TIETYN MAJOITUKSEN TAI RCI POINTS KUMPPANIEN TARJONNAN VARAUKSEN SAATAVUUTTA JÄRJESTELMÄN KAUTTA, SILLÄ SAATAVUUS VAIHTELEE. MITÄ AIKAISEMMIN VARAUSTA PYYDETÄÄN, SITÄ SUUREMPI TODENNÄKÖISYYS ON, ETTÄ SE VAHVISTETAAN. (f) (g) Varauksen tekeminen, vahvistus. Varaukset voidaan tehdä postitse, sähköpostiviestillä tai puhelimitse. Varauspyynnöt tulee tehdä Hoitoyhtiölle seuraavasti: Puhelimitse: Postitse: Sähköpostiviestillä: Customer Services RCI Call Centre (Ireland) Ltd Loughmahon Technology Park Skehard Road Blackrock Cork Kirjallinen vahvistus, joka sisältää kirjallisen vahvistusnumeron, palautetaan pyytävälle Jäsenelle Varauksen vahvistuksen yhteydessä. Ilmoittautuessa tulee esittää kirjalliset vahvistukset tai, jos niitä ei ole käytettävissä, ilmoittaa vahvistusnumero. Vaihtoehtoinen varausmenettely (Kelluva aika). Hoitoyhtiö voi määrätä tiettyjen Jäsenkeskusten osalta, että Kotiviikko-, Kotikeskus- tai Kotiryhmä-Varaukset tehdään suoraan Kotikeskukselle tai Kotiryhmälle. Siinä tapauksessa Jäsen tekee vain nuo Varaukset Kotikeskukselle tai Kotiryhmälle ja kaikki muut Varaukset Hoitoyhtiölle. 7. VARAUSJÄRJESTELMÄN ENSISIJAISUUDET Hoitoyhtiön mahdollisuus vahvistaa Jäsenen Varaus perustuu, paitsi mitä jäljempänä määrätään, (i) Täysien Jäsenten Järjestelmään tallettamien Majoitusten tai Hoitoyhtiön muuten hankkiman RCI Points -kumppanien tarjonnan saatavuuteen ja (ii) siihen, että Jäsenellä on halutun Majoituksen tai RCI Points -kumppanien tarjonnan saamiseen riittävä määrä Pisteitä. Voidakseen tehdä Varauksen Järjestelmän kautta, Jäsenellä on oltava riittävästi Pisteitä halutun Majoituksen varaamiseen tai RCI Points -kumppanien tarjonnan saamiseen. Sen enempää Hoitoyhtiö kuin lomakeskuksen henkilökuntakaan ei voi esittää, että tietyt lomakeskusvaihtoehdot, mahdolliset lisäedut ja/tai tietyt Majoitukset voidaan taata Järjestelmän kautta. Jäsenet, jotka pyytävät Varausta Kotikeskuksestaan tai Kotiryhmästään voivat saada etusijan sellaisten Jäsenien suhteen, jotka eivät omista Majoitusta kyseisessä Kotikeskuksessa tai Kotiryhmässä. Varauspyynnöt voidaan toteuttaa vain, jos Varausta pyytävällä Jäsenellä on käytettävissään riittävästi Pisteitä suhteessa Majoitukseen tai RCI Points -kumppanien tarjontaan. Järjestelmän ylläpidossa voidaan soveltaa muita rajoituksia ja ensisijaisuuksia, mukaan lukien kausiluonteisuuteen, Yksikön kokoon ja muihin tekijöihin perustuvat rajoitukset. Näitä rajoituksia ei välttämättä sovelleta yhdenmukaisesti ja seurauksena tiettyjen Majoitusten tai RCI Points - kumppanien tarjonnan saatavuus voi olla rajoitettu soveltuvien ensisijaisuuksien ja lomakeskusten, Majoitusten ja etujen luokittelun perusteella. Hoitoyhtiö voi varata Majoituksia ryhmävarauksia ja muuta kysyntää varten. Mikäli sellaisia Varauksia ei vahvisteta, Majoitukset käytetään muiden Varausten vahvistamiseen. Kysyntään ja tarjontaan ja siten Majoitukselle jaettaviin Pisteisiin voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Sijainti, laatu, ajoitus, alue ja vertailukelpoisuus ovat tekijöitä, joista mikä tahansa tai kaikki voivat jatkuvasti muuttua. Lisätäkseen todennäköisyyttä, että tiettyjen lomakeskusten tai Majoitusten Varaukset vahvistetaan, Jäseniä kehotetaan jättämään Varauspyyntö mahdollisimman kauan ennen pyydettävää Majoitusta. 8. ASIOINTIPALKKIOT. Joka kerta, kun Jäsen pyytää Asiointia, Hoitoyhtiö kerää tai keräyttää soveltuvan Asiointipalkkion. Asiointipalkkiot asettaa Hoitoyhtiö ja ne voivat muuttua aika ajoin ja vaihdella Jäsenten välillä. 9. PISTEIDEN LAINAAMINEN. Jäsen voi lainata Pisteitä seuraavalta Käyttövuodelta, kunhan kyseinen Käyttövuosi sisältyy Jäsenen Hankintasopimuksen voimassaolokauteen. Hoitoyhtiö voi aika ajoin pidättää tai muuten rajoittaa Pisteiden lainaamista ja lainattujen pisteiden käyttämistä. 10. PISTEIDEN SÄÄSTÄMINEN. (a) (b) Jäsen voi koska tahansa päättää säästää hänelle kuluvana Käyttövuonna jaettuja Pisteitä seuraavaan Käyttövuoteen tarkoituksenaan tehdä Varaus seuraavana Käyttövuonna. Jos Pisteitä säästetään ja käytetään Varaukseen ja sellainen Varaus sitten peruutetaan, säästetyt Pisteet säilyvät Käyttövuodessa, johon ne on säästetty. Vuokrattuja Pisteitä ja aiemmin säästettyjä Pisteitä ei voi säästää seuraavaan Käyttövuoteen. Jos Jäsen ei ole käyttänyt kaikkia Pisteitään Käyttövuoden lopussa, säästettäväksi kelpaavat Pisteet säästetään automaattisesti Käyttäjän seuraavaan Käyttövuoteen. Säästetyt pisteet tulee käyttää Käyttövuonna, johon ne on Page 4 of 33

5 säästetty. Niinpä jos Pisteitä ei ole käytetty Käyttövuonna, johon ne on säästetty, ne raukeavat. Säästetyt Pisteet voidaan siirtää toiselle Jäsenelle, mutta siirron saava Jäsen voi käyttää niitä vain kuluvana Käyttövuonna, eikä niitä voi säästää uudelleen. Hoitoyhtiö voi aika ajoin pidättää tai muuten rajoittaa Pisteiden säästämistä ja säästettyjen pisteiden käyttämistä. 11. PISTEIDEN SIIRTÄMINEN. Jäsen voi siirtää Pisteitään toiselle Jäsenelle käytettäviksi siirron saavan Jäsenen Käyttövuonna. Siirron saava Jäsen voi siirtää siirretyt Pisteet takaisin siirtävälle Jäsenelle mutta ei muille Jäsenille. Hoitoyhtiö voi siirtää Pisteitä vain vastaanotettuaan täydellisen valtuutuksen, Hoitoyhtiön määräämässä muodossa. Jos Varaus, joka on täytetty käyttämällä siirrettyjä Pisteitä, peruutetaan, sellaiset siirretyt Pisteet palautetaan Varauksen tehneen Jäsenen tilille. Rajoitetun käytön pisteitä ei voi siirtää. Hoitoyhtiö voi aika ajoin pidättää tai muuten rajoittaa Pisteiden siirtämistä ja siirrettyjen pisteiden käyttämistä. 12. PISTEIDEN VUOKRAAMINEN. Hoitoyhtiö voi harkintansa mukaan tarjota Jäsenille mahdollisuuden vuokrata Pisteitä käytettäväksi tiettynä Käyttövuonna. Hoitoyhtiö määrittää Pisteiden vuokratason ja se voi muuttua aika ajoin. Vuokrattuja Pisteitä voi käyttää vain kuluvana käyttövuonna eikä niitä voi säästää tai siirtää. Hoitoyhtiö varaa oikeuden rajoittaa Järjestelmässä tiettynä Käyttövuonna vuokrattavien Pisteiden kokonaismäärää, Jäsenen Käyttövuoden aikana vuokrattavissa olevien Pisteiden kokonaismäärää ja/tai Varauksia, joihin vuokrattavia pisteitä voidaan käyttää. Pisteitä vuokraavan Jäsenen on maksettava vuokra vuokrauksen yhteydessä. Hoitoyhtiö voi aika ajoin pidättää tai muuten rajoittaa Pisteiden vuokraamista. 13. PERUUTUKSET. Jos Jäsen tai vieras peruuttaa Varauksen, asiointipalkkiota ei makseta takaisin. Palautettavien Pisteiden määrä ja kyseisten Pisteiden käyttöä koskevat rajoitukset riippuvat peruutetun Varauksen tyypistä. (a) (b) (c) Majoitus Jäsenkeskuksessa. Jos Jäsen tai vieras peruuttaa Jäsenkeskuksen Majoituksen varauksen vähintään 90 päivää ennen Majoituksen alkupäivää, Jäsenelle palautetaan kaikki Varaukseen käytetyt Pisteet. Jos Jäsen tai vieras peruuttaa Jäsenkeskuksen Majoituksen varauksen enintään 89 päivää ennen Majoituksen alkupäivää, Jäsenelle palautetaan kaikki Varaukseen käytetyt Pisteet, mutta palautetut pisteet ovat Rajoitetun käytön pisteitä. RCI Points -kumppanien tarjonta. Jos Jäsen tai vieras peruuttaa RCI Points -kumppanien tarjonnan Varauksen, aika peruutuksen päivämäärän ja RCI Points -kumppanien tarjonnan alkupäivän välillä määrää Jäsenelle (mahdollisesti) palautettavien Pisteiden määrän asiaankuuluvan RCI Points -kumppanin käyttämien peruutusperiaatteiden mukaisesti. Jos RCI Points -kumppanien tarjonta koostuu Jäsenen RCI Points - kumppanilta vastaanottamasta todistuksesta, Jäsen voi ainoastaan peruuttaa kyseisen todistuksen ehtojen mukaisesti, eikä Jäsenelle palauteta Pisteitä. Muut peruutukset. Jäsenelle ei palauteta Pisteitä Hoitoyhtiön Säännön 18(f) mukaisesti suorittamasta peruutuksesta. Ulkoisen vaihtovarauksen peruuttaminen on Ulkoisen vaihto-ohjelman ehtojen alainen, kuten jäljempänä Säännössä 15 todetaan. 14. JONOTUSLISTAT. Hoitoyhtiö voi luoda Jonotuslistoja tietyille Majoituksille. Vain Jäsenet, jotka ovat maksaneet Jäsenyyspalkkionsa ja muut Järjestelmän suhteen heille maksettavaksi kuuluvat summat, voidaan asettaa jonotuslistalle. Hoitoyhtiö varaa oikeuden rajoittaa niiden Jäsenten määrää, joita tietyllä jonotuslistalla voi olla. 15. ULKOINEN VAIHTO-OHJELMA. Jäsenet voivat käyttää Ulkoista vaihto-ohjelmaa. Jäsen voivat tehdä Varauksen Ulkoisen vaihdon tarjonnasta käyttämällä Hoitoyhtiön julkaisemissa Ulkoisen vaihdon taulukoissa määritetyn määrän Pisteitä. Jos Ulkoista vaihtoa pyydetään, ja tilaa on saatavilla, Jäsen voi jättää jatkuvan pyynnön. Pisteet vähennetään Varausta tehdessä. Jos Jäsen peruuttaa Ulkoisen vaihto-ohjelman Varauksen, kyseisen Varauksen tekemiseen käytettyjä Pisteitä ei palauteta. Sen sijaan Jäsen voi, Ulkoisen vaihto-ohjelman ehtojen mukaisesti, varata korvaavan Majoituksen Ulkoisesta vaihto-ohjelmasta. Ulkoiseen vaihtoon sovelletaan Ulkoisen vaihto-ohjelman vakioehtoja, näiden Sääntöjen lisäksi. Jos näiden Sääntöjen ja Ulkoisen vaihto-ohjelman ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan näitä Sääntöjä. 16. VIERAAT. Jäsen voi järjestää Majoituksen ja RCI Points -kumppanien tarjonnan käytön vieraalle. Jäsenen on tehtävä vieraiden Varaukset ja hän voi tehdä sen vieraan nimissä. Hoitoyhtiö varaa oikeuden veloittaa palkkion ei-jäsenen (eli vieraan) harjoittamasta Jäsenen Pisteiden käytöstä. 17. RCI POINTS KUMPPANIEN TARJONTA. Hoitoyhtiö odottaa RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjousta. Hoitoyhtiöllä ei ole velvollisuutta tuoda RCI Points -kumppanien tarjontaa saataville, mutta voi harkintansa mukaan tehdä niin. Järjestelmän Jäsenillä voi olla mahdollisuus käyttää Pisteitään lentolippujen, vuokra-autojen, risteilyjen, hotelliyöpymisten ja muiden Hoitoyhtiön mahdollisesti tarjoamien tuotteiden ja palveluiden varaamiseen. Kukin näistä Asioinneista voi edellyttää sekä Pisteiden käyttämistä että maksujen maksamista. Rajoitetun käytön Pisteitä ei voi käyttää RCI Points -kumppanien tarjonnan Varausten tekemiseen. 18. HALLINTO. (a) (b) (c) (d) Kirjanpito, ilmoitukset. Hoitoyhtiö pitää kirjaa kaikista Varauksista sekä Pisteiden käytöstä ja jaosta. Hoitoyhtiö järjestää jokaisen Jäsenen saataville Käyttövuosittaisen Pisteilmoituksen, joka sisältää Jäsenen toimet edelliseltä Käyttövuodelta. Myöhäinen ilmoittautuminen. Jollei Jäsen ilmoita Hoitoyhtiölle tai tietyn lomakeskuksen vastaanottoon, että odottaa ilmoittautuvansa lomakeskukseen myöhemmin kuin vahvistetussa Varauksessa ilmoitettu saapumisaika, saapuva Jäsen voi menettää sellaisen Varauksen ja Varauksen tekemiseen käytetyt Pisteet Säännön 13 mukaisesti. Soveltuvat rajoitukset. Jäsenkeskuksiin ja RCI Points -kumppanien tarjontaan sovelletaan erilaisia rajoituksia (esim. majoituskapasiteettirajoitukset, matkatavararajoitukset). Kunkin Jäsenen ja vieraan tulee noudattaa soveltuvia majoituskapasiteettirajoituksia. Järjestelmän, Majoituksen ja RCI Points -kumppanien tarjonnan erillisyys. Järjestelmä, Jäsenkeskukset ja RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjoajat ovat erillisiä elimiä ja Järjestelmän tarjoamat palvelut ovat erillisiä Jäsenkeskusten tai RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjoajien myymistä tai niiden puolesta myydyistä tuotteista tai palveluista. Vaikka Hoitoyhtiö (tai sen sisaryhtiö) voi olla solminut Jäsenkeskussopimuksen Kotikeskuksen tai Kotiryhmän kanssa tai sopimuksen RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjoajan kanssa, Hoitoyhtiö ei kykene Page 5 of 33

6 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) valvomaan Kotikeskuksen tai Kotiryhmän tai RCI Points -kumppanin toimintaa. Niinpä Hoitoyhtiö ei voi olla vastuussa tai korvausvelvollinen Jäsenkeskusten tai RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjoajien toimista tai laiminlyönneistä. Jäsenkeskuksia ja RCI Points -kumppanien tarjontaa koskevat tiedot. Järjestelmän tarjoamat tiedot Jäsenkeskuksista ja RCI Points -kumppanien tarjonnasta perustuvat Jäsenkeskuksilta ja RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjoajilta saataviin tietoihin. Vaikka Hoitoyhtiö pyrkii kohtuullisin ponnistuksin varmistamaan, että Järjestelmän Jäsenille tarjoamat tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä niiden tarjoamishetkellä, RCI nimenomaisesti kiistää korvausvelvollisuuden epätarkoista, epätäydellisistä tai harhaanjohtavista Jäsenkeskuksia tai RCI Points - kumppanien tarjontaa koskevista tiedoista. Hoitoyhtiön suorittama peruutus. Hoitoyhtiö voi peruuttaa Varaukset kaikkien sellaisten lomakeskusten osalta, jotka lakkaavat olemasta Jäsenkeskuksia. Sellaisen peruutuksen yhteydessä asiaankuuluvat Pisteet palautetaan Jäsenelle. Hoitoyhtiö voi myös peruuttaa Varauksen tai pidättää Pisteiden jakamisen luonnononnettomuuden tai yhteiskunnallisen levottomuuden vuoksi tai muiden sellaisten ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi, jotka eivät ole Hoitoyhtiön hallinnassa ja tekevät Yksiköstä asumis- tai käyttökelvottoman. Sellaisen peruutuksen yhteydessä Jäsenelle ei palauteta Varaukseen käytettyjä Pisteitä tai sen yhteydessä maksettua Asiointimaksua. Lisäksi Hoitoyhtiö voi peruuttaa Varauksen, jos Jäsenen jäsenyys Järjestelmässä on pidätetty tai lopetettu. Sellaisen peruutuksen yhteydessä Jäsenelle ei palauteta Varaukseen käytettyjä Pisteitä. Etujen peruuttaminen. Hoitoyhtiö voi peruuttaa edut, mukaan lukien Majoituksen Jäsenkeskuksessa tai RCI Points -kumppanien tarjonnan, tai pidättää tai lopettaa Kotikeskusten tai Kotiryhmien jäsenyyden Järjestelmässä seuraavien ehtojen perusteella: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Lomakeskus voidaan lopettaa Jäsenkeskuksena, jos sitä ei hoideta kaupallisella tai kohtuullisella tavalla, joka mahdollistaa, että se täyttää velvollisuutensa, tai se ei muuten noudata Järjestelmän tai Jäsenkeskussopimuksen sääntöjä, ohjesääntöjä, periaatteita ja menettelytapoja; Jos lomakeskus hävitetään tai tuomitaan tai se ei muuten sovi käytettäväksi, keskus voidaan poistaa Järjestelmästä; Jos lomakeskuksen omistava yhteisö lakkautetaan, lomakeskus voidaan poistaa Järjestelmästä; Jos Jäsenkeskus lakkautetaan tai lopetetaan, tai sen suhde Järjestelmään päättyy muuten, Jäsenkeskusta ei enää pidetä Jäsenkeskuksena. Sellaisessa tapauksessa Hoitoyhtiön tulee kohtuullisilla ponnistuksilla pyrkiä saattamaan vaihtoehtoisia majoituksia niiden Jäsenten käytettäviksi, joiden vahvistetut Varaukset peruutetaan; Hoitoyhtiöllä ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta korvata Jäsenelle mahdollisia kustannuksia tai muuten täyttää erityisiä pyyntöjä; Mikäli sopimus RCI Points -kumppanien tarjonnan tarjoajan ja Järjestelmän välillä raukeaa tai puretaan; tai Mikäli Hoitoyhtiö lopettaa Järjestelmän ylläpidon. Uudelleen liittyminen. Jos Jäsenen jäsenyys jostain syystä loppuu tai Hoitoyhtiö lopettaa sen, ja Jäsen haluaa liittyä uudelleen Järjestelmään, Jäsenen on solmittava uusi Hankintasopimus. Jäsenen uudelleen liittymiseen pätee, että Hoitoyhtiöllä on oikeus hylätä mikä tahansa Hankintasopimus ja soveltuvat maksut, joita sille esitetään. Ei-kaupallinen käyttö. Jäsen tai vieras ei saa käyttää Järjestelmää kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien vuokraus tai myynti. Maksamatta jättäminen. Jäsenyyspalkkiot tulee maksaa, kun Hoitoyhtiö niitä laskuttaa. Jos Jäsenyyspalkkioita ei ole maksettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päivämäärästä, Jäsenyyspalkkiot kasvavat korkoa Hoitoyhtiön aika ajoin julkaisemalla korkotasolla. Lisäpalkkiot, vahingot. Jäsenten vastuulla on kaikkien soveltuvien verojen, henkilökohtaisten kustannusten, vesi-, sähkö-, kaasu- ja lämmitysmaksujen, panttitalletusten ja muiden Jäsenkeskuksen Majoitusten tai RCI Points -kumppanien tarjonnan suhteen määrättyjen palkkioiden ja maksujen maksaminen. Jäsenet ovat vastuussa myös kaikista itse aiheuttamistaan tai vieraittensa aiheuttamista vahingoista. Seuranta. Järjestelmään saapuvat ja Järjestelmästä lähtevät viestit ja puhelut voidaan tallentaa koulutus- tai laadunvalvontatarkoituksiin. Lisätuotteet ja -palvelut. Järjestelmän edustajat voivat ajoittain tarjota tuotteita ja palveluita puhelimitse. Osallistumalla Järjestelmään kukin Jäsen hyväksyy sellaisen puhelinmyynnin, mukaan lukien rajoituksetta myynnin automaattisilla soittolaitteilla ja/tai valmiiksi äänitettyjen viestien avulla. Lisäksi jokainen Jäsen hyväksyy sen, että hänelle ilmoitetaan sellaisista tuotteista ja palveluista, vaikka hänen jäsenyytensä olisi pidätetty tai muuten rauennut tai lopetettu. 19. JÄSENEN PIDÄTTÄMINEN TAI EROTTAMINEN. (a) Pidättäminen. Hoitoyhtiö voi pidättää Jäsenen Järjestelmään osallistumisesta ja hänelle jaettujen Pisteiden käytöstä, jos (i) Jäsen rikkoo jotain Järjestelmäasiakirjojen tai näiden Sääntöjen määräystä; (ii) Jäsen ei maksa Järjestelmälle tai jollekin Jäsenkeskukselle erääntyneitä maksuja, mukaan lukien rajoituksetta Yksilölliset hoitomaksut ja/tai sellaisille lomakeskuksille maksettavat huoltopalkkiot tai omistajayhdistyksen palkkiot; (iii) Jäsen ei maksa ajoissa Jäsenen Tallettaman Majoituksen ostoon liittyviä maksuja; tai (iv) Jäsenen Tallettamaan Majoitukseen liittyvä Jäsenkeskus ei ole hyvässä maineessa Järjestelmässä. Jos Jäsen pidätetään, Jäsen ei voi käyttää hyväkseen Järjestelmän etuja, mukaan lukien seuraavat: (i) (ii) Jäsen ei voi hankkia Varauksia; Jäsenyhtiö voi peruuttaa vahvistetut Varaukset ja poistaa Jäsenen mahdollisilta jonotuslistoilta; ja Page 6 of 33

7 (b) (iii) jäsenelle ei voida jakaa Pisteitä Käyttövuodelle pidätyksen aikana. Pisteiden käytön pidättäminen ei vapauta Jäsentä tai hänen Majoitustaan Hankintasopimuksen velvollisuuksista. Erottaminen. Hoitoyhtiö voi lopettaa henkilön jäsenyyden tai purkaa tietyn Hankintasopimuksen seuraavissa tilanteissa: (i) (ii) (iii) (iv) Jäsenen kaikki voimassa olevat Hankintasopimukset puretaan tai ne raukeavat; Jäsen ei pidätyksen jälkeen korjaa pidätyksen syitä Hoitoyhtiön määräämässä ajassa; Järjestelmän lakkautuksen yhteydessä kaikki jäsenyydet lopetetaan; tai Jäsenkeskus, jonka Majoituksen Jäsen on Tallettanut, lakkaa olemasta Jäsenkeskus. Erottamisesta huolimatta Jäsenen tulee välittömästi maksaa Hoitoyhtiölle kaikki Hoitoyhtiölle kuuluvat palkkiot ja muut summat. Erottamisen jälkeen Majoitukseen liittyvät käyttöoikeudet säilyvät Järjestelmässä asiaankuuluvan Hankintasopimuksen mukaisesti, ellei Hoitoyhtiö vapauta niitä. 20. JÄSENEN EROAMINEN. Jäsen ei voi erota Järjestelmästä ennen kuin joko kaikki hänen Hankintasopimuksensa ovat rauenneet, hänen Pisteoikeutensa on siirretty tai Järjestelmään Yhdistysjärjestyksen mukaisesti talletetut Käyttöoikeudet on luovutettu. Käyttöoikeuksien luovuttaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta vähintään kaksitoista kuukautta etukäteen Jäseneltä Hoitoyhtiölle eikä Jäsen voi luovuttaa Käyttöoikeuksia, jos hänellä on keskeneräinen Varaus tai Käyttöoikeudet on jaettu kolmannelle osapuolelle. 21. VASTUUVAPAUS. Järjestelmän korvausvelvollisuus, mukaan lukien Hoitoyhtiön korvausvelvollisuuden, Jäsenelle tai vieraalle suhteessa heidän Järjestelmänsä käyttöön tai kykenemättömyyteensä käyttää sitä rajoittuu Hoitoyhtiölle asiaankuuluvasta käytöstä maksettuihin palkkioihin. Missään tapauksissa Järjestelmä, Yhdistys tai Hoitoyhtiö ei ole vastuussa erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista tai velvollinen maksamaan rangaistuksenomaisia vahingonkorvauksia. 22. HOITOYHTIÖN OIKEUDET. Hoitoyhtiö voi luopua minkä tahansa muuten Järjestelmäasiakirjoissa mainitun vaatimuksen käytöstä, mukaan lukien Asiointipalkkiot. Kun Jäsen käyttää Pisteitään tehdäkseen Varauksen RCI Points -kumppanien tarjonnasta, nuo Pisteet annetaan Hoitoyhtiölle käytettäväksi Järjestelmän edistämiseen ja ylläpitoon. Hoitoyhtiö voi käyttää kyseisiä Pisteitä Majoituksen Varauksen tekemiseen tai Pisteiden tarjoamiseen Liitännäisjäsenille tai käyttää tai luovuttaa niitä muuten vapaan harkintansa mukaan. Hoitoyhtiö voi odotetun kysynnän perusteella vaihtaa Järjestelmän Majoituksen Ulkoisen vaihto-ohjelman Majoitukseen. Lisäksi Hoitoyhtiö voi koska tahansa luovuttaa Majoituksen, jonka se kohtuullisin perustein katsoo jäävän käyttämättä. Hoitoyhtiö voi myös vapaan harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä minkä tahansa Hankintasopimuksen. 23. JÄRJESTELMÄN REHELLISYYS. Muiden Hoitoyhtiölle Järjestelmäasiakirjoissa myönnettyjen oikeuksien lisäksi Hoitoyhtiölle on oikeus ryhtyä harkintansa mukaan toimiin Järjestelmän jatkuvan rehellisyyden varmistamiseksi. Sellaisiin toimiin voivat rajoituksetta kuulua Jäsenten mahdollisuuden käyttää RCI Points -kumppanien tarjontaa rajoittaminen, säästettävien, lainattavien, siirrettävien tai vuokrattavien Pisteiden ajoituksen tai määrän rajoittaminen sekä Majoituksen ja RCI Points -kumppanien tarjonnan Pistearvon säätäminen. 24. MUUTOKSET. Hoitoyhtiö voi muuttaa näitä Sääntöjä koska tahansa. Hoitoyhtiön tulee toimittaa ilmoitus kaikista Jäseniin vaikuttavista muutoksista jokaiselle Jäsenelle viimeiseen tunnettuun, Hoitoyhtiön rekisterissä olevaan, postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti muutoksista voidaan ilmoittaa tiedotteella, julkaisulla tai vuosittaisilla postituksilla. Minkä tahansa Järjestelmäasiakirjan muutos tulee voimaan julkaisu- tai postitushetkellä. 25. YKSINOMAINEN TUOMIOVALTA. Nämä Säännöt ovat Englannin lakien alaisia ja tulkitaan kaikissa suhteissa niiden mukaan, ja jokainen tämän Sopimuksen alainen kanne tulee jättää Englannin tuomioistuimien (joiden tuomiovaltaan Jäsen nimenomaisesti alistuu) tuomittavaksi, jollei RCI vapaan harkintansa mukaan määrää, että, sen hakemien lievennysten vuoksi, kanne tulisi käsitellä lainkäyttöalueella, jossa Jäsen tai Keskus sijaitsevat. Page 7 of 33

8 Järjestelmän ohjesäännöt 1. MÄÄRITELMÄT Näissä Ohjesäännöissä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla sanoilla on niille RCI Points Limited -yhtiön ( Yhdistys ) Yhdistysjärjestyksessä ja Järjestelmäsäännöissä määritetty merkitys, jollei asiayhteys muuta edellytä. 2. JÄSENEN VELVOLLISUUDET 3. RISKI 2.1 Muiden velvollisuuksien ohella Jäsenten ei tule käyttää tai sallia käytettävän Järjestelmämajoitusta millään tavalla tai mihinkään tarkoitukseen, joka voisi vaikuttaa haitallisesti minkään Keskuksen tai Järjestelmän maineeseen; ei tule rikkoa tai sallia rikottavan mitään lakia, ohjesääntöä, määräystä, kuulutusta, asetusta tai lisenssin ehtoa, joka liittyy jonkin rakennuksen, jossa sijaitsee Järjestelmämajoitus, asumiskäyttöön; ei tule tehdä mitään muutoksia mihinkään Järjestelmämajoitukseen; ei tule tehdä mitään, mikä voisi esteettisesti heikentää tai muuttaa mitään Järjestelmämajoitusta; tulee sallia valtuutetuille henkilöille pääsy mihin tahansa Järjestelmämajoitukseen, mukaan lukien henkilöt, joiden tarkoituksena on suorittaa tutkimuksia, huoltotöitä, korjauksia tai muutoksia; ei tule koskaan sallia kenenkään luvattoman henkilön tai määrätyn enimmäismäärän ylittävän määrän henkilöitä asua Järjestelmämajoituksessa; ei tule millään tavalla siirtää tai muuttaa Järjestelmämajoituksen sisällä tai ulkopuolella olevaa Irtaimistoa tai muuttaa Yleisiä tiloja; ei tulee koskaan pitää Keskuksessa tai sen läheisyydessä helposti syttyviä aineita tai jollain teolla tai laiminlyönnillä aiheuttaa palovaaraa tai mitätöidä palovakuutusta tai aiheuttaa mitään muuta yleistä vaaraa; tulee ilmoittaa Hoitoyhtiön edustajalle ja asiaankuuluvalle Keskukselle kaikista murroista, joita tapahtuu tai ilmenee hänen käyttöaikanaan; tulee pitää Järjestelmämajoitus ja kaikki varusteet ja kalusteet sekä muun Irtaimiston samassa hyvässä kunnossa, jossa ne olivat Jäsenen asumisjakson alkaessa; ei tule pitää mitään eläimiä Järjestelmämajoituksessa, jollei asiaankuuluva Keskus sitä salli; tulee varmistaa, että kalusteet, laitteet sekä muu Irtaimisto jätetään huoneisiin tai paikkoihin, joissa ne olivat Jäsenen asumisjakson alkaessa; ei tule missään vaiheessa harjoittaa tai sallia harjoitettavan Järjestelmämajoituksesta mitään ammattia, kauppaa tai mitä tahansa muuta liiketoimintaa; ei tule tehdä tai sallia tehtävän mitään, mikä voisi häiritä tai kiusata viereisen Majoituksen tai muiden läheisten huoneistojen asukkaita, mukaan lukien erityisesti mutta edellä sanottua rajoittamatta kaikenlaisten sähkölaitteiden ja soitinten käytön ja soiton sekä kaikenlaisen laulamisen klo ; ei tule kiinnittää tai sallia kiinnitettävän Järjestelmämajoitukseen mitään ulkopuolelle näkyvää antennia tai lähetintä, lippua, kylttiä tai julistetta. 2.2 Jäsenten tulee lisäksi noudattaa mahdollisia tiettyjä Keskuksia ja Majoitusten ja Yleisten tilojen käyttöä niissä koskevia sääntöjä. 3.1 Jäsenet ovat asuessaan Järjestelmämajoituksessa vastuussa kyseisen Järjestelmämajoituksen ja Irtaimiston kärsimistä vahingoista. 3.2 Järjestelmämajoituksen, Yleisten tilojen, Irtaimiston ja Keskusten palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan niitä käyttävän Jäsenen riskillä eikä Yhdistys ole (siinä määrin kuin kyse ei ole RCI Points Limited -yhtiön henkilökunnan tai edustajien laiminlyönnin aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta) millään tavalla vastuussa kenenkään kärsimistä vahingoista tai menetyksistä, olivatpa ne minkä laatuisia hyvänsä ja olivatpa ne ihmisen, eläimen, luonnonilmiön tai muun syyn aiheuttamia. 1. VASTUUVAPAUS Jokainen Jäsen henkilökohtaisesti suojaa Yhdistyksen ja Omaisuudenhoitajan kaikenlaisilta vaateilta, joita Jäsen, hänen perheenjäsenensä tai joku muu henkilö voisi esittää Yhdistykselle tai Omaisuudenhoitajalla vahingoista, mukaan lukien kaikki seuraamukselliset vahingot, olivatpa ne minkä laatuisia hyvänsä ja aiheutuivatpa ne miten hyvänsä, jotka seuraavat Järjestelmämajoituksen ja Yleisten tilojen käytöstä. 5. MUUTOKSET. Hoitoyhtiö voi muuttaa näitä Ohjesääntöjä koska tahansa. Hoitoyhtiön tulee toimittaa ilmoitus kaikista Jäseniin vaikuttavista muutoksista jokaiselle Jäsenelle viimeiseen tunnettuun, Hoitoyhtiön rekisterissä olevaan, postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti muutoksista voidaan ilmoittaa tiedotteella, julkaisulla tai vuosittaisilla postituksilla. Minkä tahansa Järjestelmäasiakirjan muutos tulee voimaan julkaisu- tai postitushetkellä. Page 8 of 33

9 RCI Points Limited -yhtiön PERUSTAMISKIRJA Yhteisötunnus: Perustettu NIMI Yhtiön nimi on RCI Points Limited. 2. REKISTERÖITY TOIMISTO Yhtiön rekisteröity toimisto tulee sijaitsemaan Englannissa. 3. YKSITYINEN YHTIÖ Yhtiö on takuulla rajoitettu yksityinen yhtiö. 4. YHTIÖN TAVOITTEET Yhtiön tavoitteet ovat: (1) Hankkia osuuksia kiinteistöjen omistuksesta tai käyttöjärjestelmistä tai erityisistä kiinteistöistä tai majoituksista, mukaan lukien oikeudet asua tietyissä kiinteistöissä tai majoituksissa; järjestää jäsenilleen yleiset omistusoikeudet osuuksiin kiinteistöjen omistuksesta tai käyttöjärjestelmistä tai erityisistä kiinteistöistä tai majoituksista; järjestää jäsenilleen millä tavalla hyvänsä oikeudet asua ja käyttää tiettyjä kiinteistöjä tai majoituksia ja nauttia niistä; hallinnoida sellaista järjestelmää tai järjestelmiä tai ohjata niiden hallinnointia, perustuivatpa ne tai ei pisteiden jakoon sellaisten kiinteistöosuuksien tai asumisoikeuksien suhteen, joilla pisteillä varmistettaisiin jäsenille asumis- ja käyttöoikeudet tasapuolisella tavalla; myydä, vuokrata, vaihtaa tai muuten luovuttaa tai myöntää asumis- ja käyttöoikeudet sellaisten kiinteistöosuuksien ja asumisoikeuksien suhteen; yleisesti käsitellä ja hoitaa sellaisia kiinteistöosuuksia ja asumisoikeuksia; vastaanottaa kaikki sellaisista kiinteistöosuuksista ja asumisoikeuksista aiheutuvat tulot sekä vastaanottaa rahaa jäseniltään ja käyttää sellaiset tulot ja rahat, kuten Yhtiön Perustamiskirjassa ja Yhdistysjärjestyksessä aika ajoin määrätään. (2) Harjoittaa kaikkia edelliseen liittyviä tai sitä täydentäviä toimintoja. (3) Ostaa, ottaa vuokralle, vaihtaa tai muuten hankkia ja hallita mitä tahansa kiinteistöä tai osuutta sekä mitä tahansa reaalista tai henkilökohtaista tai perittävää tai siirrettävää omaisuutta ja mitä tahansa oikeuksia, etuoikeuksia, yrityksiä tai toimilupia, joiden Yhtiö uskoo olevan tarpeellisia tai edullisia sen tarkoitusten kannalta. (4) Lainata tai nostaa rahaa Yhtiön sopivaksi katsomalla tavalla ja sopiviksi katsomilla ehdoilla ja takuilla ja erityisesti laskea liikkeeseen (nimellisarvoa vastaan tai alennuksella ja Yhtiön sopivaksi katsomaa korvausta vastaan) tai tallettaa velkakirjoja, joukkovelkakirjoja, haltijavelkakirjoja tai debentuurilainoja (jotka maksetaan omistajalle tai muuten), kiinnityksiä tai luottoja (pysyviä tai ei) ja harkintansa mukaan taata lainatun tai nostetun tai kiinnitystä tai luottoa vastaan lainatun rahan takaisin maksun panttaamalla osan tai kaikki Yhtiön sekä nykyisestä että tulevasta omaisuudesta. (5) Hakea, rekisteröidä, ostaa tai muuten hankkia ja suojata, jatkaa ja uudistaa, joko Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla, mitä tahansa suunnitelmia, valtakirjoja, tavaramerkkejä, patentteja, lisenssejä, toimilupia, tekijänoikeuksia, edustus- ja jakeluoikeuksia ja vastaavia, jotka antavat yksinoikeuden tai eiyksinoikeuden tai rajoitetun käyttäjän oikeuden tai mitä tahansa salaisia tai muita tietoja mistä tahansa keksinnöstä, prosessista, kehityksestä tai vastaavasta, jota mahdollisesti voi käyttää mihin tahansa Yhtiön tarkoituksiin tai joiden hankkimisen voi laskea suoraan tai epäsuorasti hyödyttävän Yhtiötä. Käyttää, harjoittaa, kehittää edellä mainittuja tai myöntää lisenssejä tai etuoikeuksia niiden suhteen tai muuten hyödyntää niitä ja, tarkoituksena niiden työstäminen ja kehittäminen, harjoittaa mitä tahansa liiketoimintaa, valmistusta tai muuta, jonka avulla Yhtiö voi laskea suoraan tai epäsuorasti saavuttavansa näitä tavoitteita, ja hakea, rekisteröidä tai muuten suojata, jatkaa ja uudistaa mitä tahansa niistä, joko Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla. (6) Ostaa, tilata tai muuten hankkia, ja hallita, myydä ja kaupata minkä tahansa muun, missä tahansa maailmassa perustetun ja toimivan, yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita. (7) Ostaa tai muuten hankkia kaikki tai osa seuraavien liiketoiminnasta, asiakaskunnasta, omaisuudesta ja vastuista: a) mikä tahansa yhtiö, joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa mitä tahansa Yhtiön tavoitteiden piiriin kuuluvaa liiketoimintaa tai b) kuka tahansa henkilö, joka harjoittaa mainittujen tavoitteiden piiriin kuuluvaa liiketoimintaa ja jatkaa sellaista liiketoimintaa tai selvittää ja lopettaa se. (8) Maksaa mistä tahansa Yhtiön hankkimasta omaisuudesta tai oikeudesta Yhtiön määräämillä ehdoilla ja tavoilla. (9) Hyväksyä maksu mistä tahansa Yhtiön myymästä tai muuten luovuttamasta omaisuudesta tai oikeudesta tai tarjoamasta palvelusta, joko käteisenä, maksuerinä tai muuten, tai minkä tahansa yhtiön osakkeina, joihin saattaa Page 9 of 33

10 liittyä siirretyt tai etuoikeutetut oikeudet osingon tai pääoman palautuksen suhteen, tai minkä tahansa yhtiön kiinnitysten tai haltijavelkakirjojen tai debentuurilainojen muodossa tai osittain yhdessä muodossa ja osittain toisessa, ja yleisesti Yhtiön määräämillä ehdoilla, ja hallitsemaan, käsittelemään ja luovuttamaan minkä tahansa sellaisen korvauksen Yhtiön sopivaksi katsomalla tavalla. (10) Valvoa, johtaa, rajoittaa, tukea, koordinoida tai muuten avustaa mitä tahansa yhtiötä tai yhtiöitä, joissa Yhtiöllä on suora tai epäsuora osuus, tarjota sihteeri-, hallinnollisia, teknisiä, kaupallisia ja kaikenlaisia muita palveluita sellaisille yhtiöille ja maksaa tuen muodossa tai muuten maksuja ja tehdä mitä tahansa muita järjestelyjä, jotka voivat näyttää toivottavilta, minkä tahansa liitetoiminnan tai toimintojen tai yleisesti sellaisten yhtiöiden suhteen. (11) Sijoittaa Yhtiön rahoja, joita ei välittömästi tarvita sen liiketoimintaan, sellaisiin sijoituksiin ja arvopapereihin (mukaan lukien maaomistuksen miten pitkäksi aikaa hyvänsä missä tahansa maailmassa) ja sellaisella tavalla kuin aika ajoin katsotaan edulliseksi ja luopua sellaisista sijoituksista tai vaihdella niitä. (12) Lainata ja maksaa ennakkona rahaa ja antaa luottoa millä tahansa ehdoilla ja takuuta vastaan tai ilman sellaisille henkilöille, yhtiöille (mukaan lukien edellisen yleisyyttä rajoittamatta minkä tahansa miten tahansa Yhtiöön sidoksissa olevan yhtiön), yhteenliittymille tai muille, minkälaisille hyvänsä, tahoille edullisiksi katsotuilla ehdoilla ja vastaanottaa rahaa maksuna tai lainaksi keneltä tahansa henkilöltä tai yhtiöltä (mukaan lukien edellisen yleisyyttä rajoittamatta minkä tahansa miten tahansa Yhtiöön sidoksissa olevan yhtiön) ja solmia kaikenlaisia takuu- tai vahinkovakuutussopimuksia, olivatpa ne taattu Yhtiön ominaisuutta vastaan tai muuten tai taata millä tahansa tavalla ja millä tahansa ehdoilla jonkin summan maksamisen tai velvollisuuden suorittamisen kenen tahansa henkilön tai yhtiön puolesta (mukaan lukien edellisen yleisyyttä rajoittamatta minkä tahansa miten tahansa Yhtiöön sidoksissa olevan yhtiön). (13) Rahoittaa kaikenlaisten tavaroiden, artikkelien tai hyödykkeiden myyntiä osamaksusopimuksella tai samankaltaisilla kaupoilla tai avustaa sen rahoituksessa, ja harjoittaa, tukea tai rahoittaa kaikenlaisten tavaroiden, artikkelien tai hyödykkeiden myyntiä millä tahansa ehdoilla tai avustaa sen tukemisessa tai rahoittamisessa ja hankkia tai diskontata osamaksu- ja muita sopimuksia tai niiden mukaisia oikeuksia (omistukseen perustuvia tai sopimuksellisia) ja yleisesti harjoittaa liiketoimintaa ja toimia pankkiireina, rahoittajina, kauppiaina, komissionääreinä tai missä tahansa muussa kapasiteetissa sekä tuoda, viedä, ostaa, myydä, vaihtaa ja pantata tavaroita, tuotteita, artikkeleita ja hyödykkeitä sekä maksaa niistä ennakkomaksuja muuten tehdä kauppaa niillä. (14) Solmia järjestelyjä minkä tahansa valtakunnallisen tai paikallisen viranomaisen tai kenen tahansa henkilön tai yhtiön kanssa ja hankkia sellaisilta viranomaisilta, henkilöiltä tai yhtiöiltä kaikki oikeudet toimiluvat ja etuoikeudet, jotka voivat edistää Yhtiön tavoitteita tai jotain niistä tai, tai hankkia tai pyrkiä hankkimaan minkä tahansa tilapäisen määräyksen, parlamentin säädöksen tai muun lakiasäätävän tai toimeenpanevan elimen päätöksen Yhtiön tai minkä tahansa muun yhtiön eduksi tai Yhtiön rakenteen muuttamiseksi. (15) Hakea, edistää tai hankkia mikä tahansa parlamentin päätös tai Kauppa- ja teollisuusministeriön tai muun viranomaisen määräys tai lisenssi, joka mahdollistaa Yhtiölle sen tavoitteiden toteuttamisen tai sen rakenteen muuttamisen tai mihinkä tahansa muuhun tarkoitukseen, jonka voi laskea suoraan tai epäsuorasti edistävän Yhtiön etuja ja vastustaa kaikki prosesseja ja hakemuksia, joiden voi laskea suoraan tai epäsuorasti haittaavan Yhtiön etuja. (16) Solmia kumppanuuksia tai muita järjestelyjä yhteistyöhön liiketoiminnassa tai voittojen jaossa tai sulautua minkä tahansa henkilön tai yhtiön kanssa, joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa mitä tahansa liiketoimintaa, jota Yhtiö on valtuutettu harjoittamaan, tai mitä tahansa liiketoimintaa tai kauppaa, jota on mahdollista harjoittaa siten, että se hyödyttää suoraan tai epäsuorasti Yhtiötä. (17) Myöntää tai taata rahaa hyväntekeväisyyteen tai näyttelyihin tai mihin tahansa yleishyödylliseen tavoitteeseen. (18) Toimia minkä tahansa henkilön tai yhtiön edustajana, välittäjänä tai omaisuudenhoitajana ja ryhtyä omaisuudenhoitosuhteisiin, joihin ryhtyminen voi näyttää toivottavalta, joko ilmaiseksi tai muuten. (19) Myydä, kiinnittää, rasittaa, pantata, vaihtaa, vuokrata, luovuttaa, muuttaa tiliksi tai muuten käsitellä Yhtiön mitä tahansa omaisuutta tai sen osaa, varoja tai liiketoimintaa tai myöntää tai luovuttaa oikeuksia niiden suhteen sellaista (mahdollista) korvausta vastaan, jota voi pitää sopivana, mukaan lukien käteiskorvaus, joko erinä tai muuten, tai luontaiskorvauksena tai minkä tahansa yhtiön, konsernin tai yhteenliittymän osakkeina (joihin saattaa liittyä siirretyt tai etuoikeutetut oikeudet osingon tai pääoman palautuksen suhteen tai muuten) haltijavelkakirjoina, kiinnitysdebentuureina, debentuurilainoina tai joukkovelkakirjalainoina (taattuina tai muuten) tai mikä tahansa reaalinen tai henkilökohtainen, aineellinen tai aineeton omaisuus tai mikä tahansa oikeus, panttaus tai vaade tai sitoumus tehdä tai jättää tekemättä jokin toimi tai toimittaa joitain palveluksia tai tavaroita tai mikä tahansa muu korvaus tai edellisten yhdistelmä. (20) Rakentaa mille tahansa maalle ja muuttaa, laajentaa, ylläpitää, rakentaa uudelleen, korjata, koristella tai muuten parantaa mitä tahansa rakennuksia, laitoksia tai koneistoja. (21) Tukea, rahoittaa tai avustaa mitä tahansa muuta yhtiötä tarkoituksessa hankkia kaikki tai osa Yhtiön omaisuudesta, oikeuksista ja vastuista tai missä tahansa muussa tarkoituksessa, jonka voi laskea suoraan tai epäsuorasti hyödyttävän Yhtiötä. (22) Maksaa kaikki kustannukset ja maksut, joita koituu Yhtiön perustamisesta tai edistämisestä tai joita Yhtiö pitää alustavina kuluina, mukaan lukien mainoskulut, painatus ja paperitavarat sekä tukijoiden lakikulut ja muut kulut. (23) Maksaa korvauksia kaikille henkilöille tai yhtiöille, jotka tarjoavat palveluksia Yhtiölle tai avustavat sen muodostamisessa tai mainonnassa tavalla, jota voi pitää edullisena. (24) Laatia, hyväksyä, vahvistaa, diskontata, suorittaa ja laskea liikkeeseen velkakirjoja, vekseleitä, rahtauskirjoja, maksumääräyksiä ja muita siirrettäviä tai neuvoteltavia maksuvälineitä ja neuvotella niistä. (25) Laatia, ostaa tai muuten hankkia ja pitää yllä, Yhtiön kustannuksella, henkivakuutukset Yhtiön virassa tai palveluksessa oleville henkilöille ja luovuttaa, myydä tai purkaa sellaiset vakuutukset. Page 10 of 33

11 (26) Huolehtia Yhtiön rekisteröimisestä missä tahansa maassa tai paikassa. (27) Tehdä kaikki tai mitä tahansa edellä mainituista missä tahansa maailmassa joko yksin tai yhdessä toisten kanssa ja joko päämiehinä, edustajina, sopimuskumppaneina, omaisuudenhoitajina tai muuten ja joko edustajien, alihankkijoiden tai omaisuudenhoitajien kautta tai muuten. (28) Tehdä kaikki, mitä voidaan pitää edellä mainittujen tavoitteiden tai joidenkin niistä saavuttamiseen kuuluvana tai sitä edistävänä. (29) Myöntää minkälainen vastuuvapaus hyvänsä ja ottaa minkälaisia velvollisuuksia hyvänsä. (30) Nimittää ketä tai mitä tahansa henkilöitä, firmoja tai yhtiöitä Yhtiön asianajajiksi tai edustajiksi tai toimimaan edustajina, johtajina, sihteereinä, sopimuskumppaneina tai vastaavassa ominaisuudessa. (31) Sulautua minkä tahansa toisen yhtiön kanssa, jonka tavoitteet ovat samanlaiset kuin Yhtiön tai sisältävät sellaisia, millä tahansa ehdoilla. (32) Rakentaa, pystyttää, ylläpitää, muuttaa, korvata tai siirtää mitä tahansa rakennuksia, laitoksia, toimistoja, tehtaita, koneita tai laitteita sen mukaan kuin vaikuttaa olevan Yhtiön etujen mukaista sekä ostaa, myydä ja hallita mitä tahansa laitoksia, työkaluja, koneita tai laitteita tai mitä tahansa seikkoja, joita voidaan hallita Yhtiön tavoitteita edistävästi. Tämän artiklan tässä aliartiklassa määritettyjä tavoitteita ei pidä tulkita ahtaasti vaan mahdollisimman laajasti, eikä niitä mitenkään rajoita, jollei yhteys sitä nimenomaan edellytä, viittaus toisiin aliartiklassa määritettyihin tavoitteisiin tai minkään muun aliartiklan ehtoihin, eikä Yhtiön nimi. Mitään sellaisista aliartikloista tai niissä määritetyistä tavoitteista tai myönnetyistä valtuuksista ei pidä tulkita alisteiksi tai täydentäviksi suhteessa missään muussa aliartiklassa mainittuihin tavoitteisiin tai valtuuksiin, vaan Yhtiöllä on täydet valtuudet käyttää kaikkia tai mitä tahansa yhdessä tai useammassa aliartiklassa myönnetyistä valtuuksista ja saavuttaa tai pyrkiä saavuttamaan kaikki tai mitkä tahansa yhdessä tai useammassa aliartiklassa asetetut tavoitteet. 5. LAKKAUTTAMINEN Jos Yhtiön lakkauttamisen ja kaikista maksuista ja vastuista huolehtimisen jälkeen jäljellä on mitä tahansa omaisuutta, sitä ei makseta tai jaeta Yhtiön Jäsenille vaan annetaan tai siirretään jollekin toiselle instituutiolle tai joillekin toisille instituutioille, joilla on samanlaisia tavoitteita kuin Yhtiöllä. Yhtiön Jäsenet määrittävät sellaiset instituutiot lakkauttamisen yhteydessä tai sitä ennen. Jos tätä määräystä ei voi toteuttaa, varat annetaan hyväntekeväisyyteen. 6. TULKINTA Täten ilmoitetaan, että asiayhteyden salliessa sana "yhtiö" tässä artiklassa tulee tulkita niin, että se sisältää minkä tahansa kumppanuuden, firman tai muun henkilöiden yhteenliittymän riippumatta siitä, onko se yhtiö vuoden 1985 Yhtiölain mukaan. 7. RAJOITETTU VASTUU Jäsenten vastuu on rajoitettu. 8. TAKUU Jokainen Yhtiön Jäsen sitoutuu luovuttamaan sellaisen summan kuin tarvitaan (mutta ei yli 1 puntaa) Yhtiön varoihin, mikäli se lakkautetaan hänen ollessaan Jäsen tai 1 (YHDEN) vuoden sisällä siitä, kun hän on lakannut olemasta Jäsen, sellaisten Yhtiön velkojen ja vastuiden maksamiseen, jotka ovat syntyneet ennen kuin hän lakkasi olemasta Jäsen, sekä lakkauttamisen kustannuksiin ja maksuihin sekä kyseisten Jäsenten keskinäisten oikeuksien selvittämiseen. Me, tämän Perustamiskirjan allekirjoittajat (a) (b) (c) haluamme muodostaa yhtiön tämän Perustamiskirjan mukaisesti; sitoudumme ryhtymään Yhtiön Jäseniksi; Ilmoitamme, että kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1985 yhtiölain (muutettuna vuoden 1989 yhtiölailla) rekisteröintiä ja sitä edeltäviä ja siihen kuuluvia seikkoja koskevat määräykset on täytetty. Page 11 of 33

12 RCI Points Limited -yhtiön Yhdistysjärjestys HAKEMISTO ARTIKLAN NUMERO AIHE 1. Alustava huomautus 2. Määritelmät 3. Ylläpito, hallinto ja vakuutukset 4. Jäsenyys/jäsenrekisteri/jäsenyystodistukset 5. Pisteoikeusrekisteri/pisteoikeustodistus 6. Pisteoikeuksien siirtäminen 7. Jäsenyyden lakkaaminen 8. Rajoitetun keston pisteoikeudet 9. Asumisoikeudet 10. Majoituksissa asuvien Jäsenten velvollisuudet 11. Hoitomaksut ja erityispalkkiot ja niiden laskeminen 12. Takuu 13. Yhtiön hallituksen valtuudet 14. Hallituksen valinta tai nimittäminen 15. Hallituksen jäsenten nimittäminen 16. Hallituksen paikan täyttäminen 17. Hallituksen varajäsenet 18. Hallituksen jäsenten palkkiot 19. Hallituksen ja komiteoiden jäsenten toimien pätevyys 20. Vastuuvapaus 21. Hallituksen jäsenten erottaminen 22. Hallituksen kokoukset 23. Hallituksen päätösvaltaisuus 24. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri 25. Hallituksen äänestykset 26. Asiakirjojen allekirjoittaminen 27. Hallituksen velvollisuudet 28. Jäsenten kokoukset missä ja milloin yhdistyskokoukset pidetään 29. Yhdistyskokousten kokouskutsu 30. Vuosikokoukset 31. Päätösvaltaisuus 32. Yhdistyskokousten puheenjohtaja 33. Äänestäminen yhdistyskokouksissa ja äänten laskut 34. Äänet 35. Ei ääntä tietyissä tilanteissa 36. Yhteen liittyneet äänestäjät 37. Valtakirjat 38. Muutokset 39. Ei palautuksia tai voittojen ja omaisuuden jakoa 40. Hoitoyhtiön nimitys, valtuudet ja velvollisuudet 41. Kirjanpito 42. Ilmoitukset 43. Hajottaminen 44. Järjestelmäsäännöt Page 12 of 33

13 45. Omaisuudenhoitaja Page 13 of 33

14 1. ALUSTAVA HUOMAUTUS Yhtiölain liitteen vuoden 1985 (taulukot A - F) taulukon C säännöt eivät sovellu Yhtiöön. 2. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA 2.1 Tässä yhdistysjärjestyksessä seuraavilla sanoilla on seuraavat merkitykset, jollei asiayhteys toisin edellytä: Majoitus tarkoittaa Yksiköitä ja/tai Käyttöoikeuksia; Hankintasopimus tarkoittaa mitä tahansa sopimusta, jonka mukaisesti henkilö hakee Pisteoikeuksien hankkimista Myyjäyhtiöltä tai hakee Jäsenyyttä ja Pisteoikeuksien ostamista Myyjäyhtiöltä edellyttäen että pääsee Jäseneksi; Laki tarkoittaa vuoden 1985 yhtiölakia, mukaan lukien sen voimassa olevat muutokset; Vuosikokous tarkoittaa sitä, miten se Laissa määritellään. Yhdistys tarkoittaa RCI Points Limited -yhtiötä; Yhdistysjärjestys tarkoittaa tätä yhdistysjärjestystä (mukaan lukien Perustamiskirjan, silloin kun se on asiaankuuluvaa) aika ajoin muutettuna; Tilintarkastajat tarkoittaa Yhdistyksen virassa olevia tillintarkastajia; Hallitus tarkoittaa Yhdistyksen virassa olevaa hallitusta; Puheenjohtaja tarkoittaa Hallituksen virassa olevaa artiklan 24 mukaisesti nimitettyä puheenjohtajaa; Yleiset tilat tarkoittaa tiloja ja mukavuuksia, jotka on tarkoitettu Keskusten Majoitusten asukkaiden yleiseen tai yhteiseen käyttöön; Ylimääräinen yhdistyskokous tarkoittaa sitä, miten se Laissa määritellään; Tilivuosi tarkoittaa Yhdistyksen tilivuotta; Luovutus- ja pyyntölomake tarkoittaa Yhdistyksen hyväksymässä muodossa olevaa asiakirjaa, jolla Jäsen voi pyytää Pisteoikeuksiensa luovutusta tai siirtoa; Yhdistyskokous tarkoittaa (tapauksen mukaan) Vuosikokousta tai Ylimääräistä yhdistyskokousta; Yksilöllinen hoitomaksu tarkoittaa sitä, miten se määritellään artiklassa Aineettomien oikeuksien omistaja tarkoittaa Leisure Corporation Limited -yhtiötä, jonka rekisterinumero on C ja rekisteröity osoite 28 Finch Road, Douglas, Isle of Man, tai sen nimittämää edustajaa, siirronsaajaa tai seuraajaa; Korko tarkoittaa korkoa, joka ylittää Barclays Bank plc:n peruskoron 4 prosenttiyksiköllä, tai muuta Hallituksen kulloinkin määrittämää korkoa; Hoitosopimus tarkoittaa voimassa olevaa hoitosopimusta, jonka ehtojen mukaisesti Hoitoyhtiö ottaa vastatakseen Yhdistyksen asioiden yleisen hoidon; Hoitomaksut tarkoittaa kaikkia summia, joita Jäsenet ovat velvollisia maksamaan Yhdistykselle tämän Yhdistysjärjestyksen mukaisesti Järjestelmästä tai Järjestelmämajoituksesta mukaan lukien niihin rajoittumatta kaikki Yhdistyksen ennakoidut tai todella aiheutuneet kustannukset; Hoitoyhtiö tarkoittaa tämän Yhdistysjärjestyksen ja Hoitosopimuksen mukaisesti kulloinkin nimitettyä yhtiötä; Jäsenet tarkoittaa Yhdistyksen Perustamiskirjan allekirjoittajia ja muita Yhdistysjärjestyksen mukaisesti jäseniksi hyväksyttyjä henkilöitä; Jäsenyys tarkoittaa Yhdistyksen jäsenyyttä; Jäsenyystodistus tarkoittaa artiklan 4.2 mukaisesti Jäsenelle myönnettyä todistusta; Jäsenyyspalkkio tarkoittaa palkkiota, jonka Hallitus aika ajoin harkintansa mukaan määrittää tarkoituksena muodostaa ja ylläpitää jäsenten viestintäkeskuksia; Jäsenrekisteri tarkoittaa Jäsenten Lain mukaista rekisteriä; Irtaimisto tarkoittaa huonekaluja, laitteita, astioita ja kaikkia muita sellaisia esineitä, jotka sisältyvät Majoitukseen ja muodostavat siitä osan; Ei-järjestelmämajoitus tarkoittaa Majoitusta, jonka Hallintaoikeutta ei ole luovutettu Omistajayhtiölle; Ilmoitus tarkoittaa mitä tahansa tämän Yhdistysjärjestyksen ehtojen mukaisesti annettu ilmoitusta, joka (jollei erityisesti toisin määrätä): (i) on kirjallinen; (ii) toimitetaan käsin tai postitetaan osoitteeseen (Jäsenen tapauksessa tämän Jäsenrekisterissä mainittuun osoitteeseen) maksettuna lähetyksenä ja (iii) katsotaan, mikäli postitetaan, vastaanotetun 7 päivän kuluttua postituksesta; Page 14 of 33

15 Asumisoikeudet Tavallinen päätös Omistajayhtiöt Pisteet Pisteluokitus Pisteoikeudet Rajoitetun keston pisteoikeudet Pisteoikeustodistus Pisteoikeusrekisteri Keskukset Keskuksen pistearvo-opas Ohjelmat Järjestelmä Järjestelmämajoitus Järjestelmämajoitustaulukot Järjestelmämenetelmät Järjestelmän ohjesäännöt Järjestelmäoikeudet tarkoittaa oikeuksia Järjestelmämajoituksen käyttöön yksinoikeudella ja siinä asumiseen Aikamoduulin keston ajan Yhdistysjärjestyksen, Järjestelmäsääntöjen ja Järjestelmän ohjesääntöjen mukaisesti; tarkoittaa Yhdistyskokouksessa äänioikeutettujen ja siihen itse tai valtakirjan välityksellä osallistuneiden Jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä hyväksymiä päätöksiä; tarkoittaa Omaisuudenhoitajan valvomia ei kauppaa tekeviä yhtiöitä, joiden tarkoitus on pitää hallussaan Järjestelmämajoitusta Omaisuudenhoitajan puolesta ja jonka tiedot määritetään ajoittain Ohjelmissa; tarkoittaa yksikköjä, joissa Asumisoikeuksien, johon Jäsen on oikeutettu, laajuus ilmaistaan. tarkoittaa, suhteessa mihin tahansa Majoitukseen, pisteiden jakoa Aikamoduuleille, mikä jako voi vaihdella Majoituksen koon ja laadun mukaan sekä kyseisen Aikamoduuliin ajanjakson ja kysynnän mukaan; tarkoittaa Jäsenen oikeutta saada joka vuosi osakseen Pisteitä Pisteoikeusrekisterin mukaan; tarkoittaa Pisteoikeuksia, jotka aiheutuvat Majoituksen tuomisesta Järjestelmään rajoitetuksi ajaksi ja jotka raukeavat, kun kyseinen Majoitus poistetaan Järjestelmästä; tarkoittaa Jäsenelle myönnettyä todistusta, jossa määritetään hänen Pisteoikeutensa; tarkoittaa rekisteriä, jos selviää kunkin Jäsenen Pisteoikeuksien luonne, määrä ja kesto; tarkoittaa lomakeskuksia kautta maailman ja sisältää soveltuvin osin siirrettävät Majoitukset; tarkoittaa Ohjelmaa, jolla on tämä otsikko ja jossa kuvataan Majoitus yhdessä tai useammassa Keskuksessa (riippumatta siitä kuuluuko Majoitus sellaisissa Keskuksissa Järjestelmään) sekä kaikkien kyseisen Majoituksen sisältämien Yksikköjen Aikamoduuli ja Pisteluokitus; tarkoittaa sellaisia Hallituksen julkaisemia tai Hallituksen valtuutuksella julkaistuja ohjelmia, jotka ovat kirjallisia, voivat koostua useista erillisistä asiakirjoista ja jotka sisältävät (i) Järjestelmämajoitustaulukot; (ii) Keskusten pistearvo-oppaat; (iii) Arviot Tilivuoden Hoitomaksuista ja selvitys niiden laskutavasta; (iv) muita tietoja, joita Hallitus tai kuka tahansa Omaisuudenhoitaja saattaa määrätä; tarkoittaa lomakiinteistöjen asuinkäyttöjärjestelmää, jota ylläpidetään Yhdistysjärjestyksen, Järjestelmän ohjesääntöjen ja Järjestelmäsääntöjen mukaisesti; tarkoittaa mitä tahansa Majoitusta, jonka Hallintaoikeus on luovutettu Omistajayhtiölle Luovutuskirjan ehtojen mukaisesti; tarkoittaa Ohjelmia, jotka näyttävät Järjestelmämajoitukset, Järjestelmän Pisteiden määrän suhteessa kuhunkin keskukseen ja Majoitusten kuvaukset; tarkoittaa Järjestelmän ylläpidon välineitä, mukaan lukien niihin rajoittumatta menetelmät, tietämyksen, tekniikan, järjestelmät, oppaat, tietokoneohjelmat, ohjelmistot, tekijänoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, patentit ja kaikki muut Järjestelmän ylläpitoon yleisesti ja pistejärjestelmään erityisesti liittyvät aineettomat oikeudet; tarkoittaa sellaisia ohjesääntöjä, joita Yhdistys tai Hallitus voi aika ajoin julkaista tai joita voidaan julkaista Yhdistyksen tai Hallituksen valtuutuksella, ja joissa säädellään muun muassa Jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia Asumisoikeuksiensa käyttämisessä; tarkoittaa Aineettomien oikeuksien omistajan oikeuksia Järjestelmämenetelmiin ja tämän oikeutta käyttää Järjestelmää, mukaan lukien oikeuden tuoda Majoituksia Järjestelmään sekä myöntää lisenssejä Myyjäyhtiöille Järjestelmän ja Järjestelmämenetelmien käyttöön; Järjestelmäsäännöt tarkoittaa sääntöjä, joihin viitataan artiklassa 44; Erityispäätös Erityinen hoitomaksu Aikamoduuli Hallintaoikeus tarkoittaa äänioikeutettujen, itse tai valtakirjan välityksellä osallistuneiden, Jäsenten vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä hyväksymiä päätöksiä; tarkoittaa kuluja, joita on todella ja väistämättä aiheutunut tai voidaan kohtuudella olettaa aiheutuvan Yhdistykselle ja jotka eivät sisälly Hoitomaksuun tai joita Hoitomaksu ei riittävästi kata; tarkoittaa, suhteessa mihin tahansa Majoitukseen, perättäisten päivien jaksoa suhteessa kyseiseen Majoitukseen asiaankuuluvassa Keskuksen pistearvo-oppaassa; tarkoittaa: (i) Yksikön suhteen, rajoittamatonta laillista hallintaoikeutta ja edellisen yleisyyttä rajoittamatta sisältää rekisteröidyn täyden hallintaoikeuden, vuokraoikeuden sekä minkä tahansa sopimus- tai klubijärjestelmän mukaisesti luovutetut oikeudet yhdessä kaikkien sellaiseen hallintaoikeuteen liittyvien oikeuksien kanssa; sekä Page 15 of 33

16 Luovutuskirja Omaisuudenhoitaja Luovutettu kiinteistö Yksikkö Käyttöoikeudet Myyjäyhtiö: Vuosi (ii) Käyttöoikeuksien suhteen tarkoittaa yksinoikeutta käyttää Käyttöoikeutta; tarkoittaa mitä tahansa Yhdistyksen hyväksi tehtyä luovutuskirjaa, jonka tarkoituksena on varmistaa Majoitus Yhdistykselle; tarkoittaa Luovutuskirjassa mainittua omaisuudenhoitajaa tai tämän korvaajaa; tarkoittaa mitä tahansa Järjestelmämajoitusta tai muuta omaisuutta, jonka haltijana Omaisuudenhoitaja on Luovutuskirjan perusteella; tarkoittaa mitä tahansa tai kaikkia seuraavista: (i) (ii) (iii) (iv) irtaimistoa, joka käsittää majoitusyksikön tai -yksikköjä risteilyaluksessa, jahdissa, proomussa, asuntoveneessä, asuntovaunussa tai muussa vapaa-ajan ajoneuvossa; sekä kiinteistöä, joka käsittää asuntoyksikön tai -yksikköjä, kuten alppimaja, huoneisto, talo tai mökki, sviitti; sekä mitä tahansa muuta yhden tai useamman henkilön asumiseen ja pääasiassa vapaaajan tarkoituksiin tarkoitettua rakennetta, mukaan lukien soveltuvasti sen sisältämät kalusteet ja Irtaimistot; sekä mitä tahansa edellä kohdissa (i) - (iii) kuvattujen irtaimistojen tai kiinteistöjen käyttöön tiettynä vuoden jaksona liittyvää oikeutta. tarkoittaa mitä tahansa Yksikön käyttö- ja nautintaoikeutta, joka voidaan luovuttaa tai (tapauksen mukaan) on luovutettu Omistajayhtiölle Yksikön Hallintaoikeuden säilyessä oikeuksien luovuttajalla; tarkoittaa ketä tahansa, jolle Aineettomien oikeuksien omistaja aika ajoin antaa oikeuden käyttää ja kaupallisesti hyödyntää Järjestelmää ja Järjestelmämenetelmiä tuomalla Majoituksia ja/tai Käyttöoikeuksia Järjestelmään Luovutuskirjan ja tämän Yhdistysjärjestyksen määräysten mukaisesti sekä oikeuden saada ja markkinoida, myydä tai muuten siirtää Järjestelmän Pisteoikeuksia; tarkoittaa kalenterivuotta. 2.2 Viittausten Englannin lain määräykseen tai englantilaiseen oikeudelliseen termiin tai mihin tahansa toimenpiteeseen, oikeuskeinoon, oikeudelliseen asemaan, tuomioistuimeen, viranomaiseen tai mihin tahansa oikeudelliseen käsitteeseen tai asiaan tulee muiden lainkäyttöalueiden kuin Englanti osalta katsoa sisältävän kyseisen lainkäyttöalueen lähimmän vastineen kyseiselle Englannin lain määräykselle tai englantilaiselle oikeudelliselle termille. Jollei asiayhteys muuta edellytä, sanat ja ilmaukset: jotka ovat yksikössä sisältävät monikollisen merkityksen ja päinvastoin ja jotka viittaavat yhteen sukupuoleen sisältävät toisen, jotka viittaavat luonnollisiin henkilöihin sisältävät juridiset henkilöt ja päinvastoin; joita ei ole määritelty tässä asiakirjassa, jos asiayhteys sen sallii, omaavat saman merkityksen kuin Laissa tai sen muutoksessa, joka on voimassa tämän Yhdistysjärjestyksen rekisteröintipäivänä. 3. YLLÄPITO, HALLINTO JA VAKUUTUKSET 3.1 Yhdistys hoitaa ja hallinnoi Järjestelmää tämän Yhdistysjärjestyksen mukaisesti Jäsenten eduksi Yhdistyksen pätevyyden ja valtuuksien puitteissa. 3.2 Yhdistys hankkii Järjestelmämajoitukselle vakuutuksen siinä määrin kuin, Yhdistyksen harkinnan mukaan, Keskuksen johto ei ole sitä riittävästi vakuuttanut, Majoituksen koko korvausarvolle Yhdistyksen kulloinkin päättämiä riskejä vastaan; huolehtii, että kaikki Järjestelmämajoituksen vahingoista saadut vakuutuskorvaukset käytetään Majoituksen uudelleenrakentamiseen, uudelleen käyttöön ottamiseen ja/tai vaihtamiseen siinä määrin kuin se on mahdollista; maksaa vakuutusmaksut hankkimistaan vakuutuksista; saatuaan kenen tahansa Jäsenen kirjallisen pyynnön ja vastaanotettuaan kohtuullisen hallinnointi- ja kopiointipalkkion, toimittaa kyseiselle Jäsenelle tai kelle tahansa tämän kirjallisesti valtuuttamalle henkilölle, siten hankkimansa vakuutussopimuksen sekä kuitin tai kuitit viimeisestä tai viimeisistä vakuutusmaksuista; järjestää Järjestelmämajoitukselle oikean yläpidon ja varmistaa, että Järjestelmämajoitus pysyy hyvässä kunnossa siinä määrin kuin se on sen vallassa; huolehtii siitä, että minkä tahansa pätevän viranomaisen ilmoitusta tai määräystä, jossa vaaditaan korjauksia tai työtä tehtäväksi Järjestelmämajoituksen tai jonkun sen osan suhteen, noudatetaan, siinä määrin kuin se on sen vallassa; 3.3 Yhdistys pitää tarkkaa kirjanpitoa kaikista kaupoistaan ja liiketoimistaan ja tallettaa kaikki saamansa rahat pankin tai asuntorahoituslaitoksen tilille Yhdistyksen omalla nimellä tai Hoitoyhtiön hoitamalle hoitotilille. Page 16 of 33

17 4. JÄSENYYS/JÄSENREKISTERI/JÄSENYYSTODISTUKSET 4.1 Hallituksella (tai Hoitoyhtiöllä Hallituksen puolesta) on valta, yksinomaisen harkintansa mukaan, myöntää henkilöille Yhdistyksen Jäsenyys ja se voi hyväksyä kenet tahansa (täysi-ikäisen) henkilön, joka on hakenut Jäsenyyttä ja sitoutunut hankkimaan Pisteoikeuksia, ja kenellä tahansa siten hyväksytyllä henkilöllä on oikeus saada nimensä Jäsenrekisteriin. Jokaisen Jäseneksi haluavan tulee toimittaa Yhdistykselle allekirjoittamansa jäsenyyshakemus hallituksen jäsenten vaatimassa muodossa. 4.2 Jäsenyystodistukset: tulee olla Hallituksen jäsenten vaatimassa muodossa; tulee toimittaa Jäsenille, kun heidän nimensä on lisätty Jäsenrekisteriin; tulee sisältää Hallituksen jäsenen (tai Hoitoyhtiön Hallituksen puolesta) allekirjoitus; voidaan, jos ne vahingoittuvat, hukkuvat tai tuhoutuvat, korvata uudella sellaisten (mahdollisten) ehtojen mukaisesti, jotka koskevat todisteita ja vastuuvapautta ja sitä, että Yhdistykselle korvataan kohtuulliset, Hallituksen jäsenten määrittämät, kustannukset, ja kun vanha todistus on (vahingoittumistapauksessa) palautettu. 4.3 Yhteen liittyneiden Jäsenten tapauksessa vanhin heistä katsotaan Jäseneksi ja vanhemmuus määritetään sen mukaan, missä järjestyksessä haltijoiden nimet ovat Jäsenrekisterissä. Yhteen liittyneet Jäsenet ovat yhdessä ja erikseen vastuussa Jäsenen velvollisuuksista; 4.4 Mikäli Jäsen lakkaa olemasta Pisteoikeustodistuksen haltija tai menettää oikeuden Pisteoikeuksiin, hän lakkaa, ipso facto, olemasta Jäsen. Mahdolliset ennen Jäsenenä olon lakkaamista syntyneet velvollisuudet Yhdistystä tai Myyjäyhtiötä kohtaan sitovat kuitenkin Jäsentä, kunnes sellaiset velvollisuudet raukeavat; 4.5 Jäsenellä ei ole Irtaimiston suhteen mitään muuta oikeutta kuin oikeus käyttää Järjestelmämajoituksen sisältämää Irtaimistoa asuessaan Järjestelmämajoituksessa. 4.6 Kukaan ei voi hankkia Pisteoikeuksia ennen kuin hänestä on tullut Yhdistyksen Jäsen. 5. PISTEOIKEUDET/PISTEOIKEUSREKISTERI/PISTEOIKEUSTODISTUKSET 5.1 Aineettomien oikeuksien omistaja määrittää niiden kuhunkin Järjestelmämajoitukseen sovellettavan Pisteiden määrän, jotka voidaan myöntää ja jakaa Pisteoikeuksina tämän Yhdistysjärjestyksen ja Järjestelmäsääntöjen mukaisesti. 5.2 Myyjäyhtiöillä on oikeus markkinoida, myydä tai muuten luovuttaa Pisteoikeuksia tämän Yhdistysjärjestyksen, Luovutuskirjan ja Aineettomien oikeuksien omistajan heille myöntämän lisenssin mukaisesti. 5.3 Pisteoikeudet palaavat Myyjäyhtiölle, joka toi Järjestelmään Majoituksen, jonka suhteen, ne alunperin myönnettiin, kun Pisteoikeuksien Hankintasopimuksessa, jossa ne jaettiin Jäsenelle, joka ei ole Myyjäyhtiö, määrätty kesto on päättynyt. 5.4 Yhtiö pitää Pisteoikeusrekisteriä Yhdistyksen toimistossa ja kirjaa ja pitää ajan tasalla kuvauksen kullekin Jäsenelle jaettujen Pisteoikeuksien luonteesta, laajuudesta ja kestosta. 5.5 Pisteoikeustodistukset tulee toimittaa Jäsenille, kun näiden nimet on kirjattu Pisteoikeusrekisteriin, ja lisää Pisteoikeustodistuksia toimitetaan Jäsenille, jotka hankkivat lisää Pisteoikeuksia. Kunkin Pisteoikeustodistuksen tulee sisältää Hallituksen jäsenen (tai Hoitoyhtiön Hallituksen puolesta) allekirjoitus. 5.6 Korvaava Pisteoikeustodistus toimitetaan Jäsenelle, joka luopuu vain osasta Pisteoikeuksiaan. 5.7 Silloin kun tämän Yhdistysjärjestyksen mukaisesti Pisteoikeudet palaisivat Myyjäyhtiölle ja Hallitus, tehtyään kaikki kohtuuden mukaiset tiedustelut, ei pysty tunnistamaan Järjestelmämajoitusta, jonka suhteen sellaiset Pisteoikeudet alunperin jaettiin ja/tai Myyjäyhtiötä, jolle Pisteoikeudet alunperin jaettiin (tapauksesta riippuen), Pisteoikeudet jaetaan Aineettomien oikeuksien omistajalle. 6. PISTEOIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN 6.1 Jäsen ei voi myydä tai muuten luovuttaa sellaisia Pisteoikeuksia, jotka Jäsen on hankkinut sellaisen Hankintasopimuksen mukaisesti, jonka ehtojen mukaan Jäsen sitoutui siirtämään tai luovuttamaan Käyttöoikeudet Omaisuudenhoitajalle ja/tai Omistajayhtiölle sellaisia Pisteoikeuksia vastaan (tässä artiklassa 6, "Muunnospisteoikeudet"), paitsi jos Hallintaoikeus Yksikköön, josta sellaiset Käyttöoikeudet ovat peräisin, siirretään Omaisuudenhoitajalle ja/tai Omistajayhtiölle tai muilla ehdoilla, jotka Hallitus tai Hoitoyhtiö Hallituksen puolesta määrää. 6.2 Ottaen huomioon artiklat 6.3 ja 6.4 kuka tahansa Jäsen voi lahjoittaa, myydä tai muuten luovuttaa Pisteoikeudet, jotka eivät ole Muunnospisteoikeuksia, kenelle tahansa henkilölle ("Siirronsaaja") edellyttäen, että hän on maksanut kaikki summat, joita hän on mahdollisesti velkaa Yhdistykselle tai Myyjäyhtiölle; ja hän ei ole rikkonut mitään tämän Yhdistysjärjestyksen ehtoja; ja Siirronsaaja on hakenut Yhdistyksen Jäsenyyttä; ja Hallitus on kirjallisesti suostunut etukäteen luovutukseen tai vahvistanut sen jälkikäteen. 6.3 Mikäli Jäsen haluaa siirtää kaikki Pisteoikeutensa, hän ei saa millään tavalla luopua Pisteoikeuksistaan, jollei ehdotettu siirronsaaja ole hakenut Jäsenyyttä Yhdistyksessä; Page 17 of 33

18 6.3.2 hänen tulee luovuttaa Pisteoikeustodistus Yhdistykselle tai Hoitoyhtiölle sen puolesta yhdessä hänen ja Siirronsaajan asianmukaisesti allekirjoittaman Luovutus- ja pyyntölomakkeen kanssa, ja, kun soveltuva palkkio on maksettu ja Hallitus on hyväksynyt Siirronsaajan jäsenyyshakemuksen, Yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että hänen Jäsenyytensä peruutetaan ja että Siirronsaaja hyväksytään Yhdistyksen Jäseneksi; ja huolehtia, että Siirronsaajan tiedot kirjataan Jäsenrekisteriin ja Pisteoikeusrekisteriin; ja huolehtia, että Siirronsaajalle toimitetaan Pisteoikeustodistus; 6.4 Mikäli Jäsen haluaa myydä tai luovuttaa vain osan Pisteoikeuksistaan, artiklan 6.3. ehdot koskevat mutatis mutandis sellaista osaa. Jäsenellä ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa Pisteoikeuksien murto-osia tai sellaista määrää Pisteosia, joka on pienempi kuin Hallituksen aika ajoin määrittämä siirrettävien Pisteoikeuksien minimimäärä. Kun Yhdistys hyväksyy Luovutus- ja pyyntölomakkeen, Hoitoyhtiö saa ohjeen toimittaa tai toimituttaa uuden Pisteoikeustodistuksen Siirronsaajalle ja Jäsenelle muutetun tai uuden Pisteoikeustodistuksen, josta näkyy tämän edelleen hallitsevien Pisteoikeuksien määrä. Pisteoikeusrekisteriä tulee muuttaa vastaavasti. 6.5 Pisteoikeuksien siirtäjä säilyy Jäsenenä ja hänellä on oikeus Pisteoikeuksiin, kunnes Siirronsaaja rekisteröidään Jäseneksi ja tämän nimi merkitään Pisteoikeusrekisteriin ja Siirronsaajalle myönnetään Pisteoikeustodistus. 6.6 Siirronsaaja, jolla on oikeus kuolleen Jäsenen Pisteoikeuksiin, tulee kahden vuoden kuluessa kyseisen Jäsenen kuolemasta, toimittaa asiaankuuluva Pisteoikeustodistus Yhdistykselle tai Hoitoyhtiölle sekä sellaiset todisteet Jäsenen kuolemasta ja Siirronsaajan oikeuksista Pisteoikeuksiin, kuin Hallituksen jäsenet vaativat, sekä täytetty siirtohakemus Hallituksen aika ajoin hyväksymässä muodossa. Kun asiaankuuluva maksu on maksettu ja Siirronsaajan jäsenyyshakemus on hyväksytty, Yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että Siirronsaaja otetaan Yhdistyksen Jäseneksi; ja huolehtia, että Siirronsaajan tiedot kirjataan Jäsenrekisteriin ja Pisteoikeusrekisteriin; ja huolehtia, että Siirronsaajalle toimitetaan Pisteoikeustodistus. 7. JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN 7.1 Jäsen lakkaa olemasta Jäsen kun hän lakkaa olemasta rekisteröity Pisteoikeuksien haltija Pisteoikeusrekisterissä; tai kuollessaan. 7.2 Jäsen voi koska tahansa erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä selvästi vähintään 28 aikaisemmin Yhdistykselle. 7.3 Jos Jäsen lakkaa olemasta Jäsen, hänen Pisteoikeutensa, jollei artikloista 5.7, 6.2, 6.6 ja 12.2 toisin seuraa, palaavat Myyjäyhtiölle, joka toi Järjestelmään Järjestelmämajoituksen, jonka suhteen Pisteoikeudet on jaettu. Jos sellaista Myyjäyhtiötä ei enää ole, Pisteoikeudet palaavat Aineettomien oikeuksien omistajalle. 7.4 Jäsenen lakattua olemasta Jäsen sen enempää hänellä kuin kenelläkään hänen seuraajistaan, pesänjakajistaan, henkilökohtaisista edustajistaan, omaisuudenhoitajistaan tai selvitysmiehistään ei ole mitään oikeuksia tai osuutta Yhdistyksen varoihin tai muuhun omaisuuteen; 7.5 Yhdistyksellä on oikeus vaatia keneltä tahansa Jäseneltä tai tämän perikunnaltaan mahdollisia erääntyneitä Hoitomaksuja tai muita erääntyneitä summia sekä korkoja, joita niille on kertynyt eräpäivästä maksupäivään. 8. RAJOITETUN KESTON PISTEOIKEUDET 8.1 Rajoitetun keston pisteoikeuksia tulee jakaa sellaisten Järjestelmään otettujen Majoitusten suhteen, joihin Omistajayhtiöllä ei ole ikuista Hallintaoikeutta (joko sellaisen Majoituksen raukeamisen tai kolmannelle osapuolelle palautumisen tai minkä tahansa muun syyn takia). 8.2 Rajoitetun keston pisteoikeudet kirjataan sellaisina, yhdessä raukeamispäivän kanssa, Pisteoikeusrekisteriin. Ne ovat olemassa vain sen ajanjakson, jonka ajan Järjestelmämajoituksen, jonka suhteen ne on jaettu, Hallintaoikeus on Omistajayhtiöllä. Rauetessaan ne lakkaavat olemasta. 8.3 Rajoitetun keston pisteoikeuksien rauetessa Jäsen, jolla on oikeus sellaisiin Pisteoikeuksiin, lakkaa olemasta niiden rekisteröity haltija Pisteoikeusrekisterissä ja artiklan 7.1 määräyksiä sovelletaan asianmukaisesti. 9. ASUMISOIKEUDET 9.1 Hallintaoikeus Järjestelmämajoituksiin on Omistajayhtiöillä Jäsenten puolesta Luovutuskirjan mukaisesti. 9.2 Pisteoikeuksien omistusoikeus oikeuttaa Jäsenen Asumisoikeuksiin. 9.3 Asumisoikeuksia voi käyttää Aikamoduulin aikana ja minkä tahansa Järjestelmämajoituksen suhteen, käytettävissä olevien aikamoduulien kesto näkyy Keskusten pistearvo-oppaassa yhdessä niiden Pisteiden määrän kanssa, joka tarvitaan Asumisoikeuksien käyttämiseen kunkin sellaisen Aikamoduulin suhteen; Järjestelmämajoituksen Pisteluokituksen määrää Aineettomien oikeuksien omistaja tässä Yhdistysjärjestyksessä ja Järjestelmäsäännöissä määrätyllä tavalla. 9.4 Yhdistyksen Järjestelmään otetun Majoituksen suhteen jakamat Pisteoikeudet luovutetaan ensisijaisesti Myyjäyhtiölle, Luovutuskirjan ja tämän Yhdistysjärjestyksen mukaisesti, ja Myyjäyhtiö hyväksytään siten Jäseneksi. Page 18 of 33

19 10. MAJOITUKSISSA ASUVIEN JÄSENTEN VELVOLLISUUDET 10.1 Jäsenen tulee asuessaan Järjestelmämajoituksessa, sallia kenen tahansa Hallituksen (tai Hoitoyhtiön sen puolesta) kirjallisesti valtuuttaman henkilön, kaikkina kohtuullisina aikoina ilmoituksen perusteella, paitsi hätätilanteissa, jolloin ilmoitusta ei tarvita, tulla sisään Järjestelmämajoitukseen tarkastus-, huolto- ja korjaustarkoituksissa tai varmistamaan tämän Yhdistysjärjestyksen noudattamisen; 10.2 Jäsen ei saa esittää mitään vaateita Yhdistystä vastaan seurauksena mahdollisista häiriöistä tai keskeytyksistä Asumisoikeuksiensa suhteen, mikäli artiklassa 10.1 mainitut toimenpiteet riistävät Asumisoikeudet Jäseneltä tai keneltä tahansa, joka laillisesti käyttää Jäsenen Asumisoikeuksia. Hallitus voi kuitenkin, oman harkintansa mukaan, palauttaa Jäsenelle osan tai kaikki Pisteistä, joita tämä on käyttänyt sellaisiin Asumisoikeuksiin; 10.3 Jäsenen tulee käyttää Yleisiä tiloja tavalla, joka ei kohtuuttomasti häiritse muiden Jäsenten tai muiden henkilöiden, joilla siihen on laillinen oikeus, kyseisten tilojen käyttöä ja nautintaa; 10.4 Jäsen ei saa käyttää tai sallia käytettävän Järjestelmämajoitusta tavalla tai tarkoitukseen, joka aiheuttaisi haittaa muille Jäsenille tai muille henkilöille, joilla on laillinen oikeus Majoitusten tai Keskusten käyttöön, ja hänen tulee varmistaa, että jokainen asukas, mukaan lukien palvelijat, vieraat ja Jäsenen tai asukkaan perheenjäsenet noudattavat Järjestelmän ohjesääntöjä; 10.5 Jäsen ei saa käyttää tai sallia käytettävän Järjestelmämajoitusta tavalla tai tarkoitukseen, joka vahingoittaisi Järjestelmän tai Keskuksen mainetta; 10.6 Jäsenen tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta Irtaimiston käytössä; 10.7 Jäsen on Asumisoikeuksien ajan täysin vastuussa kaikista Järjestelmämajoituksen tai Irtaimiston menettämisen tai vahingoittumisen riskeistä; Järjestelmämajoituksen oikeasta huollosta ja ylläpidosta; 10.8 Jäsen ei saa käyttäessään Asumisoikeuksia, rikkoa tai sallia rikottavan mitään lakia, kunnallissääntöä, virallista määräystä, kuulutusta, asetusta tai Järjestelmämajoitukseen tai Yleisiin tiloihin tai kyseisissä rakennuksissa harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvän tai niihin vaikuttavan lisenssin ehtoja tai niihin liittyvän hallintaoikeuden ehtoja; 10.9 Jäsen ei saa tehdä mitään muutoksia Järjestelmämajoitukseen tai aiheuttaa sille mitään vahinkoja. 11. HOITOMAKSUT JA ERITYISPALKKIOT JA NIIDEN LASKEMINEN 11.1 Jäsenten tulee maksaa Hoitomaksut ja kaikki Hallituksen artiklan 11 mukaisesti määräämät Erityishoitomaksut Ennen kunkin Tilivuoden päättymistä Hallituksen tulee Artiklan 27 mukaisesti laatia tai laadituttaa arvio Yhdistyksen odotettavista kuluista seuraavalle Tilivuodelle Sellaiset arviot tulee laatia yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti ja niissä tulee ottaa huomioon Tilintarkastajien mahdollisesti antamat talousennusteet ja ne voivat sisältää varauksen sellaisia satunnaisia kuluja ja muita maksuja varten, joita Hallitus pitää asiaankuuluvina, mukaan lukien sellaiset summat Tilivuoden todellisten tai ennakoitujen kulujen lisäksi, jotka Hallitus katsoo tarpeellisiksi tai viisaiksi vararahaston muodostamiseksi pitkän tähtäimen tai ylimääräisten kulujen varalta. Kun Hallitus on hyväksynyt arvion, arviosta tulee Hoitomaksu seuraavalle Vuodelle. 12. TAKUU 11.4 Hoitomaksu ositetaan Jäsenten kesken ("Yksilöllinen hoitomaksu") Järjestelmäsääntöjen mukaisesti Hallitus voi, minkä tahansa Tilivuoden kuluessa, kerätä Jäseniltä Erityishoitomaksun Yksilöllisen hoitomaksun tulee sisältää kaikki kulut ja maksut, joita Jäsenelle koituu Asumisoikeuksien käytöstä tai hänelle tai hänen puolestaan suoritetuista erikoispalveluista; 11.7 Jokainen Jäsen on lisäksi velvollinen maksamaan Yhdistykselle vuosittaisen Jäsenyyspalkkion, jonka Hallitus määrittää, ja joka veloitetaan jokaiselta Jäseneltä riippumatta siitä, varaako tämä Järjestelmämajoituksen tai käyttääkö Asumisoikeuksia kyseisenä vuonna Hallituksen jäsenen tai Hoitoyhtiön Hallituksen puolesta koska tahansa laatima todistus, jossa vahvistetaan Jäsenelle tämän Yhdistysjärjestyksen ehtojen mukaisesti erääntynyt summa, on riittävä todiste Jäsenen maksettavaksi kuuluvasta summasta, niin Yksilöllisten hoitomaksujen kuin muidenkin Yhdistykselle maksettavien maksujen osalta Kunkin Jäsenen katsotaan siirtäneen Yhdistykselle kaikki oikeutensa Pisteoikeuksiin ja niistä aiheutuvat oikeutensa takuuna tämän Yhdistysjärjestyksen mukaisten velvollisuuksiensa täsmällisestä suorittamisesta; 12.2 Mikäli mikään Jäsenen Yhdistykselle erääntynyt summa on maksamatta huolimatta maksuvaatimuksesta, Yhdistyksellä on oikeus käyttää kaikkia Jäsenen Pisteoikeuksiin liittyviä oikeuksia siinä määrin kuin on tarpeellista sellaisen velan perimiseksi. Erityisesti, mikäli Jäsen ei maksa joitain summaa, jonka se on Yhdistykselle velkaa, kahdenkymmenenkahdeksan päivän kuluessa siitä, kun Yhdistys on lähettänyt Jäsenelle vaatimuksen sellaisen summan maksamisesta; tai laiminlyö jonkin velvollisuutensa siten, että laiminlyönti on korvattavissa, eikä korvaa sitä kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa siitä, kun Yhdistys on lähettänyt Jäsenelle vaatimuksen laiminlyönnin korvaamisesta; tai Page 19 of 33

20 laiminlyö jonkin velvollisuutensa siten, että laiminlyönti ei ole korvattavissa joko edellä mainitun ilmoitusajan kuluessa tai lainkaan; tai on yhtiö tai muu organisaatio, joka lopetetaan tai lopettaa liiketoimintansa tai ei kykene maksamaan velkojaan eräpäivänä tai jos Jäsenen joidenkin tai kaikkien liiketoimien osalle asetetaan pesänhoitaja, pesänselvittäjä tai asioidenhoitaja; tai on henkilö ja tekee vararikon, sopii järjestelyistä velkojiensa kanssa tai joidenkin tai kaikkien hänen varojen osalle nimitetään pesänselvittäjä tai omaisuudenhoitaja tai häneen kohdistetaan mitä tahansa muita maksukyvyttömyystoimenpiteitä; silloin Yhdistyksellä tai Hoitoyhtiöllä Yhdistyksen puolesta on oikeus, sen mahdollisten muiden oikeuksien lisäksi ottaen huomioon vain Myyjäyhtiön mahdolliset oikeudet Hankintasopimuksen perusteella ilmoittaa kaikki summat, jotka Jäsen on velkaa Yhdistykselle, olivatpa ne silloin erääntyneet maksettavaksi tai ei, välittömästi erääntyviksi, ja Jäsen on siinä tapauksessa velvollinen maksamaan kyseiset summat välittömästi; ja/tai hankkimaan haltuunsa Pisteoikeustodistuksen sellaiselta Jäseneltä ja poistamaan hänen nimensä Pisteoikeuksien haltijana Pisteoikeusrekisteristä, missä tapauksessa artiklan 7.1 määräykset soveltuvat, kuitenkin niin että, mikäli Jäsen ei toimita Pisteoikeustodistusta tai kieltäytyy tekemästä niin, Yhdistyksellä tai Hoitoyhtiöllä sen puolesta on oikeus peruuttaa todistus ja julkaista sen korvaava uusi todistus; ja/tai Jäsenen edustajana ja tämän puolesta, ilman että Yhdistyksellä on velvollisuutta tehdä niin, vuokrata Järjestelmämajoituksen minkä tahansa asiaankuuluvan Aikamoduulin aikana lunastamalla Jäsenen Pisteet Asumisoikeuksista, ja kerätä kaikki sellaiset vuokrauksesta saatavat vuokrat ja korvata tai vähentää sellaisista rahoista kaikki ja mitkä tahansa summat, jotka Jäsen on velkaa Yhdistykselle; ja/tai peruuttaa tai myydä tai luovuttaa tai realisoida Jäsenen Pisteoikeudet millä tahansa muulla tavalla ja Hallituksen oman harkintansa mukaan sopiviksi katsomilla ehdoilla, 12.3 Jäsen peruuttamattomasti nimittää Hallituksen tai Hoitoyhtiön sen puolesta lailliseksi asianajajakseen ja edustajakseen nimissään ja sijasta allekirjoittamaan kaikki ja mitkä tahansa asiakirjat ja suorittamaan kaikki ja mitkä tahansa sellaiset toimet, jotka ovat tarpeen tämän artiklan 12 määräysten toteuttamiseksi Mitään tämän artiklan 12 sisällöstä ei pidä tulkita siten, että se kieltää Jäseniä luovuttamasta tai panttaamasta Pisteoikeustodistuksiaan kolmansille osapuolille lainojen takuuna tai etumaksuina Jäsenille Myyjäyhtiön kanssa solmitun Hankintasopimuksen mukaisten velvollisuuksien suorittamiseksi ja sellaisessa tapauksessa heidän tulee ilmoittaa sellaiselle kolmannelle osapuolelle artiklan 12.1 luomasta aikaisemmasta takuusta sekä ilmoittaa Yhdistykselle (tai Hoitoyhtiölle sen puolesta) ja Omaisuudenhoitajalle kirjallisesti lainanantajan nimi ja osoite Hoitoyhtiön kulloinkin vaatimassa muodossa; 12.5 Tämän artiklan 12 viittaukset Jäsenen ajoittaiseen velkaan tulee tulkita sisältävän sellaisen velan korot sekä Yhdistyksen oikeuskulut (täyden korvauksen perusteella), joita sille koituu kaikkien sille kuuluvien summien perimisessä Jäseneltä, jotka kulut Jäsen täten korvaa Yhdistykselle. 13. YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUDET 13.1 Yhdistys nimittää Hallituksen, jonka tulee, jollei tässä tai Laissa erityisesti toisin määrätä, Käyttää Yhdistyksen valtuuksia ja täyttää Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyksen puolesta tämän Yhdistysjärjestyksen mukaisesti. Näihin sisältyy valtuus muodostaa Hoitomaksurahasto, joka on Hallituksen mielestä riittävä Järjestelmän hallintaan, johtamiseen ja hallinnointiin ja, suoraan tai epäsuorasti, Järjestelmämajoituksien korvaamiseen, korjaamiseen ja ylläpitoon, Irtaimiston korvaamiseen, korjaamiseen ja ylläpitoon, kaikkien henkilökunnan majoituskulujen maksamiseen, sähkön, kaasun, veden, polttoaineen, saniteettipalveluiden ja muiden palveluiden järjestämiseen Järjestelmämajoituksille, vakuutusmaksuihin sekä Yhdistyksen kaikkien velvollisuuksien täyttämiseen. Rahasto voi sisältää vararahaston huoltokuluihin; määrittää ajoittain mainittuja tarkoituksia varten perittävät summat; realisoida siten määritetty summa perimällä osuuksia Jäseniltä Jäsenien hallitsemien Pisteoikeuksien ja artiklan 11 mukaisesti; vaatia Jäseniä maksamaan osuuksia mihin tahansa Artiklan mukaisesti muodostettuun rahastoon tarkoituksena minkä tahansa Yhdistykselle esitettyjen vaateiden täyttäminen aina, kun Yhdistys katsoo sen tarpeelliseksi, sekä periä korkoa, ja määrittää korkotaso, Jäseniltä, jotka eivät maksa Yksilöllisiä hoitomaksuja niiden erääntyessä; avata shekkitilin ja/tai talletustilin tai muun korkoa kasvavan tilin pankissa tai asuntorahoituslaitoksessa ja käyttää sitä; nimittää sopivaksi katsomiaan työntekijöitä; solmia tarpeellisiksi katsomiaan sopimuksia Järjestelmän hallinnan, hallinnoinnin ja johtamisen yhteydessä ja tehdä kaikki tarpeellinen sopimusten toteuttamiseksi; huoltaa Järjestelmämajoitusta tai varmistaa sen huolto; lainata rahoja, joita se tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämisessä tai valtuuksiensa käyttämisessä sekä liiketoimintaansa harjoittaessaan; taata lainaamiensa rahojen takaisin maksu sekä niiden koron maksu millä tavalla tahansa; Page 20 of 33

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. HOLLOLAN VALOKUITU OSK SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Hollolan Valokuitu Osk ja kotipaikka Hollola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia. Vakuutuskassat ry

Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia. Vakuutuskassat ry Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia Vakuutuskassa Vakuutuskassa on vakuutuslaitos, joka vakuutustoimintaa liikemäisesti harjoittamatta myöntää mm. korvausta kuoleman, sairauden, vian tai vamman johdosta

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Y-tunnus: Sivu 1

Y-tunnus: Sivu 1 YHTIÖJÄRJESTYS Y-tunnus: 1080541-9 Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi on Osakeyhtiö Lapinniemi XVIII ja kotipaikka Tampere. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö ja Kiinteistö

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt SELKOKIELI PIKI-kirjastojen käyttösäännöt Tervetuloa PIKI-kirjastojen asiakkaaksi. PIKI on lyhenne sanoista Pirkanmaan kirjastot. PIKI-kirjastoihin kuuluvat Tampere ja lähikunnat, yhteensä 22 kuntaa. PIKI-kirjastoilla

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot