Energiatehokkuus ja puiset sisäympäristöt - Wood2New ja WoodLife. Yrsa Cronhjort Arkkitehti, tutkimuspäällikkö Puurakentamisen Tutkimusryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuus ja puiset sisäympäristöt - Wood2New ja WoodLife. Yrsa Cronhjort Arkkitehti, tutkimuspäällikkö Puurakentamisen Tutkimusryhmä"

Transkriptio

1 Energiatehokkuus ja puiset sisäympäristöt - Wood2New ja WoodLife Yrsa Cronhjort Arkkitehti, tutkimuspäällikkö Puurakentamisen Tutkimusryhmä

2 Wood2New WoodLife

3 Competitive wood based interior materials and systems for modern wood construction WoodWisdom ERANET Kansainvälinen hanke Suomi, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ruotsi 14 partneria AALTO, BRE, TreTeknisk, Linköping Univeristy, HolzForschung Austria, Dobianer, Kährs, Moelven, Stora Enso, Hirsitaloteollisuus ry, Finnish Wood Research Oy, CEI- Bois, Mini Prosjekt Norge, Willmott Dixon 1.9 milj Hirsitaloteollisuus ry

4 Hankkeen tavoitteet ovat: tunnistaa mahdollisuudet ja rajoitukset puutuotteiden käytön lisäämiseksi sisätiloissa; arvioida ja kehittää ratkaisuja puun ihmisen hyvinvointia tukevien vaikutusten hyödyntämiseksi; kehittää, muotoilla ja arvioida kestäviä, lisäarvoa tuovia, toiminnallisia puupohjaisia sisustusmateriaaleja, - tuotteita ja järjestelmiä sekä uudis- ja korjausrakentamiseen kohteena asuin-, hoiva-, opetus- ja toimistotilat. Innovaatioiden syntymistä ja markkinoille pääsyä edistetään monitieteellisellä lähestymisellä sekä kilpailukykyisten, käyttäjälähtöisten liiketoimintamallien kehittämisen kautta. Hirsitaloteollisuus ry

5 mahdollisuudet ja rajoitukset puun käytölle sisätiloissa korjaus- ja uudisrakentamisessa, vaihtoehtoja puupohjaisten tuotteiden ihmisen hyvinvointia edistävien ominaisuuksien hyödyntämiseksi, puun materiaali- ja pintaominaisuuksia tavoitteena parempi kestävyys ja puhdistettavuus, energiatehokkuus, sisäilmasto ja ihmisen kokemus puupohjaisista tuotteista ja järjestelmistä, muotoiluratkaisut jotka edistävät ihmisen hyvinvointia sekä tilojen energiatehokkuutta, muotoiluratkaisuja jotka vastaavat valittujen käyttäjien odotuksiin, vaihtoehtoisten ratkaisujen pilotointi, testaus ja arviointi suljetuissa testitiloissa sekä todellisissa case kohteissa ehdotuksia tehokkaille puupohjaisten materiaalien ja järjestelmien tuoteselostuksille markkinoille pääsyn, liiketoimintaympäristön ja palvelujen perusedellytykset Hirsitaloteollisuus ry

6 The overall aim of this project: to substantially increase the whole-of-life energy efficiency of housing, through the greater use of wood-based, and other plant-derived, materials to investigate new ways of integrating the unique material properties of wood and other plant-derived materials, modified as appropriate, into the fabric of dwellings so as to increase the overall energy-efficiency of living Substantial improvements in energy efficiency will be sought through a combination of spatial design and use of wood materials and wood surfaces that will reduce energy costs for space and water heating. The project will investigate whether improvements in energy efficiency can be achieved by taking into account the users perspectives energyefficiency.aalto.fi/en/

7 KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA RESURSSITEHOKKUUS UUSIUTUVAT MATERIAALIT HIILIVARASTOT HIILINIELUT ELINKAARILASKENTA ELINKAARIMALLIT Image Wikipedia Commons

8 PUUMATERIAALIN OMINAISUUDET

9 PUUMATERIAALIN OMINAISUUKSIEN HYÖDYNTÄMÄTÖN POTENTIAALI puumateriaalin vaikutukset sisäilmastoon; toksikologia, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) puumateriaalin pinnan modifioinnin mahdollisuudet parantaa puupintojen kulutuskestävyyttä ja puhdistettavuutta puumateriaalin latentin lämmön hyödyntämisen mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi, mukaan lukien kosteusbufferoinnin mahdollisuudet puumateriaalin toiminnallisten ominaisuuksien hyödyntämismahdollisuudet sisätilojen puutuotteissa

10 KÄYTTÖKESTÄVYYS Puumateriaali vanhenee kauniisti Puupinnat ovat korjattavissa Oikeassa paikassa oikea materiaali lähestymistavalla puu on pitkäikäinen materiaali Pääasialliset valintakriteerit sisätilojen materiaalien osalta käyttö ja pinnalle asetettavat vaatimukset Hinnalla mahdollisesti vähemmän merkitystä sisäpintojen materiaalivalinnoissa

11 Kosteusbufferointi Mitä isompi pinta-ala, sitä suurempi vaikutus Suomalainen pehmeä puu erityisen sopiva Pinnoitettuna vaikutu pienenee Poikkisyysuuntainen pinta vaikuttaisi olevan kosteusbufferointiominaisuuksiltaan muita tehokkaampi Potentiaalisesti mahdollisuus hyödyntää passiivisena menetelmänä vaikuttaa sisäilman laatuun

12

13 IHMISEN KOKEMUS

14 Image Wikipedia Commons IHMINEN VIETTÄÄ KESKIMÄÄRIN 90% AJASTAAN SISÄTILOISSA TUTKIMUS ON OSOITTANUT LUONTOKONTAKTIN MERKITYKSELLISYYDEN IHIMISEN HYVINVOINNILLE PUU ON LUONNONMATERIAALI PUU KOETAAN POSITIIVISESTI JA MIELLYTTÄVÄKSI IHMISET SUOSIVAT TILOJA JOISSA PUUPINTOJA MYÖS PUUMATERIAALIN MÄÄRÄLLÄ TILASSA ON OSOITETTU OLEVAN MERKITYSTÄ

15 IHMISEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN VIIHTYISYYTEEN LIITTYVIÄ TILOJEN OMINAISUUKSIA lämpötila kosteus melu / äänitaso akustiikka valo hajut / tuoksut värit pinnat Luukku House Chair design by Satoshi Ohtaki, Aalto University

16 Vuoteen 2025 mennessä yli 20% eurooppalaisista 65 vuotta tai vanhempia Image Wikipedia Commons Thomas Bjørkan Data source:

17 MUUTTUVAT TARPEET Vanhenevat ihmiset pitävät puumateriaalista koska ovat tottuneet siihen Puupinnat tuntuvat lämpimiltä ja soveltuvat erityisesti kosketeltaville pinnoille kuten kaiteet Kodinomaiset tilat tukevat muistia Vahvat kontrastit ja värit koetaan häiritseviksi > luonnolliset, tasaiset pinnat koetaan rauhoittavina natural Kirkkaat valot ja värit koetaan hermostuttaviksi > yksinkertaisia muotoja ja harmoonisia värejä suositaan Puulla on hyviä akustisia ominaisuuksia Puumateriaalilla on luonnollinen, vaihteleva pinta, usein rauhoittava vaalea värisävy

18 Image TEKNOS Image source: Wikipedia Commons Luukku House Chair design by Satoshi Ohtaki, Aalto University

19 CASE MIELLYTTÄVÄ PUULATTIA WoodLife

20 PLEASANT FLOOR Integrated Interior Wooden Surfaces 2014 Edistyneille opiskelijoille suunnattu kurssi Puutuotetekniikan, puuarkkitehtuurin ja rakennetekniikan insinööriopiskelijoiden yhteinen kurssi Tieteen rajat ylittävä ryhmätyötehtävä Työn sisältö: kirjallisuustutkimus Empiirinen tutkimusosio esim laboratoriokokeet Pienimuotoinen suunnittelu- ja rakennustehtävä Lattiakuvion miellyttävyyden ja merkityksen kyselytutkimus: Kuvat, pienoismallit, 2D mallikuvat Pattern and warmness of a wooden floor Opiskelijat Fahimeh Fotouhi, Lorenzo Marconi, Malin Törnblom,Teemu Vainio.

21 Tutkimusaiheita luonnollisuus estetiikka pinnan lämpimyys Lattiapinnan kestävyys kulutusalttiisa tiloissa kuten esimerkiksi supermarketti Tahraantuminen, siivottavuus Puupinnan ominaisuuksien lisäksi paneuduttiin lopullisen pinnan luomaan visuaaliseen kokemukseen Flow Floor Tavoitteena oli luoda mahdollisimman luonnolliseksi koettu lattiapinta. Lopullisen mallin materiaalina on vahakäsitelty tammi. Haasteena aaltoilevan liitoksen kehitys lattialautojen välillä. Opiskelijat Lauri Paatela, Sylvia De Angelis and Emin Sisman.

22 Empiirinen tutkimus Puupinnan termisiä ominaisuuksia tutkittiin laboratoriotestein sekä käyttäjäkokemuksena Pattern and Warmness of a Wooden Floor Opiskelijat Fahimeh Fotouhi, Lorenzo Marconi, Malin Törnblom,Teemu Vainio.

23 Empiirinen tutkimus Siivottavuus ja antibakteeriset ominaisuudet Kirjallisuustutkimus Tahraantuminen laboratorio-olosuhteissa The new Click-Clack floor Päiväkotikäyttöä varten suunniteltu käsittelemätön tammilattia, Opiskelijat Ayana Naoi, Margarida Andrade, Niko Tuominen.

24 Empiirinen tutkimus Kosteuskäyttäytyminen, kovuus ja kulutuksenkestävyys Taber kulutuskoe Brinell kovuus Syklinen testi kuivassa ja kosteassa tilassa Liukkaus kädellä kokeillen The Wooden floor for the supermarket is made out of recycled wood with replaceable floor boards. Students: Ana Rosa Garcia Olmedo, Kaisla Väre and Katja Kortelainen.

25 Ihmisen kokemus Puulattian kuviota tutkittiin empiirisillä testeillä. Sekä visuaalinen kokemus että puupinnan käsittelyn luomaa kokemusta tutkittiin kuvilla ja testikappaleilla. The PILE floor Lattia koostuu epätasaisista puulaatoista. Opiskelijat Tuuliki Sirókova, Kaarel Saar, Timo Lehtimaa, Henri Decrausaz.

26 TAVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET

27 Hanketavoitteita: Tavoitteena ovat innovatiiviset, tuotteistettavissa olevat ja pilotoidut tulokset joita edistetään monitieteellisellä yhteistyöllä. Uudet korjaus- ja uudisrakentamiseen soveltuvat ja ihmisen hyvinvointia edistävät konseptit asumiseen, opetus- ja hoivatiloihin. Taloudellisen ja ympäristöllisen lisäarvon lisäksi painotetaan tulevaisuuden tarpeiden ja ikääntyvien ihmisten sosiaalisia arvoja. Lisäarvon luominen puutuotteille puumateriaalin ominaisuuksia sekä muotoilua ja arkkitehtuuria hyödyntäen. Kestävän rakentamisen edistäminen uusilla puurakentamisen konsepteilla. Hanke tukee puuteollisuuden itselleen asettamia tavoitteita vuodelle 2020; Forest Technology Research and Innovation Agenda 2020 keskittymällä sisätilojen olosuhteisiin, toiminnallisiin puutuotteisiin, terveyteen, demograafisen muutoksen haasteisiin ja ihmisen hyvinvointiin.

28 Odotettavissa olevia lopputuloksia: SoA: kriteerit ja rajoitteet puutuotteiden käytölle sisätiloissa Euroopassa mitattavissa olevien parametrien määrittely puumateriaalin sisäilmaston olosuhteiden ja terveysvaikutuksille (living-lab case-kohteet) Näkemys sisätilan ja materiaalivalintojen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille Lisää tutkittua tietoa puumateriaalin kosteusbufferoinnin ja latenttilämmön hyödyntämisen mahdollisuuksista pilotit (energiatehokkuus, ihmisen hyvinvointi), subjektiiviset ja empiiriset koetulokset käyttäjäkokemuksista Liiketoimintamallikonseptit Tilasuunnittelun ja materiaalivalintojen vaikutusta energiatehokkuuteen ja ihmisen hyvinvointiin tunnetaan kuitenkin huonosti. Hankkeissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan energiatehokkaita ja elämänlaatuun vaikuttavia tilakonsepteja.

29 Osallistujia etsitään - ryhmäkeskustelut - markkina-/toimintaympäristö tutkimus - eco-label survey

30 Tutkimuspäällikkö Wood2New Koordinaattori YRSA CRONHJORT

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

TES Energy Facade ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ. Tutkimushankkeen loppuraportti

TES Energy Facade ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ. Tutkimushankkeen loppuraportti ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ Tutkimushankkeen loppuraportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUTKIMUSRYHMÄ TKK Arkkitehtuurin Laitos / Puurakentamisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma KRITEERISTÖ ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTUMISEKSI KAUPUNGIN JULKISISSA RAKENNUSHANKKEISSA Lappeenranta, 2012

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ari Haapanen TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti 2011 1 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen

Lisätiedot

ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA

ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN KESTÄVÄSSÄ PERUSTAJAURAKOINNISSA AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Antti Ruuska ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA KOHDEMARKKINOINTI ASUNTOKOHTEIDEN

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2013 Jenni Mäenpää Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämisessä

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämisessä Aalto yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI x/2012 JULKAISEMATON VERSIO Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämisessä MONA hankkeen tuloksia Verma, Ira (toim.) Aalto,

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö ANNELI SIMOLA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN UUDISTAMISEEN Diplomityö TOTEUTUSKONSEPTI TOIMITILOJEN Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja Tkt Juha Salminen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekunnan

Lisätiedot

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE KATRIINA VIITA PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 1 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Erkki Kokko, Tuomo Ojanen, Mikael Salonvaara, Antti Hukka & Hannu Viitanen Puurakenteiden kosteustekninen toiminta Homekriiteeristö, tarkastelutasot

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen

Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen Kuntoutuslaitokset muutoksessa näkökulmia tilojen kehittämiseen Tietoa työstä Ulla-Maija Hellgren Marjaana Lahtinen Heidi Rasila Jouni Lehtelä Sanna Lappalainen Veli-Matti Pietarinen Rauno Holopainen Pasi

Lisätiedot

Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE

Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE Anne Sillankorva Opinnäytetyö Kevät 2014 Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Alansa huiput takaavat parhaan tuloksen!

Alansa huiput takaavat parhaan tuloksen! M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 8 / 2009 7.9.2009 Alansa huiput takaavat parhaan tuloksen! Mellano Oy on Suomen johtava kodin kiintokalusteiden komponenttien valmistaja ja

Lisätiedot

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Selvitystyön raportti Seija Hämäläinen 2 Contents Johdanto... 3 1. Projektikuvaus... 3 1.1. Projektin

Lisätiedot

Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin Suomessa. Näyttelykooste. Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin Suomessa. Näyttelykooste. Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 2015 Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin Suomessa Näyttelykooste Näyttely 5.2.2015 FInZEB2015 Näyttelyssä esitellyt toimijat ja hankkeet Aalto yliopisto: Energiatehokas townhouse Green Building

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2455

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2455 ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2455 Esa Nykänen, Janne Porkka, Miika Aittala, Helinä Kotilainen, Outi Räikkönen, Mikael Wahlström, Jarmo Karesto, Tiina Yli-Karhu & Eija Larkas-Ipatti HospiTool Käyttäjälähtöinen

Lisätiedot

Rakennusten elinkaaritekniikka

Rakennusten elinkaaritekniikka 8 4 8 V T T J U L K A I S U J A Tarja Häkkinen, Sirje Vares, Erkki Vesikari & Vesa Karhu Rakennusten elinkaaritekniikka Tuoteinformaatio käyttöikäsuunnittelun tueksi PERUSTIETO Tuotenimi Kuvaus: dimensiot

Lisätiedot

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme

Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Käsiohjelma 11.11.2014 Programme Käsiohjelma 11.11. 2014 Programme Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti LAHDEN TIEDEPÄIVÄN 2014 OHJELMATYÖRYHMÄ Timo Vuorimaa Liisa Kiviluoto Kaisa Vuorivirta Anja Kuhalampi

Lisätiedot