TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Mäkelänkatu A HELSINKI INTERNET Fintiko Romano Forum, ry Mäkelänkatu A, Helsinki

2 1. Yleistä Suomen Romanifoorumi on perustettu vuonna 2007 palvelemaan ja toimimaan hyvin laaja- alaisesti Suomen romaniväestön hyväksi. Suomen romanifoorumi toimii romanijärjestöjen kattojärjestönä. Sen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää edunvalvojatahona romanien ja muiden yhteiskunnan toimijatahojen välistä kansallista yhteistyötä, romanien omaa kansalaistoimintaa sekä osallistua eurooppalaista romaniväestöä koskevaan kansainvälisen tason yhteistyöhön. Liiton säännöissä mainittujen tavoitteiden mukaisesti Suomen Romanifoorumi edistää ja valvoo Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä muissa kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa määriteltyjä romanien ihmisoikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia. Liitto edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin. Liitto vastustaa rasismia ja syrjintää. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä ja yhteistyötahona. Lisäksi FRF tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten, kirkollisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti edunvalvontana, tiedottamisena, koulutuksena ja ohjaamisena. Liitto kehittää romanijärjestöjen toimintaedellytyksiä järjestämällä tapahtumia ja koulutusta sekä laatimalla kannanottoja, aloitteita ja esityksiä. 2. Arvopohjamme Suomen Romanifoorumin keskeiset arvot nousevat yhdistyksen säännöistä: YHDENVERTAISUUS JA OSALLISUUS RASISMIN JA SYJINNÄN VASTAISUUS ROMANIKULTTUURIN ARVOSTUS 2

3 3. Varsinainen toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä ja yhteistyötahona. Suomen Romanifoorumi tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten ja kirkollisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti edellä mainittujen alojen tiedottamisena, koulutuksena ja ohjaamisena. Liitto kehittää romanijärjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä järjestämällä edellä mainittujen alojen tilaisuuksia ja koulutusta sekä edunvalvontatahona laatimalla kannanottoja, aloitteita ja esityksiä. Liitto seuraa ja osallistuu kansainväliseen keskusteluun romanien asemasta. Liitto antaa lausuntoja Suomen romanijärjestöjen näkemyksistä romaneja koskevissa asioissa ja päätöksenteossa. Kansainvälisen työn osalta Euroopan romanifoorumin (ERTF) sääntömuutos syksyllä 2013 toi muutoksia FRF:n rooliin. Uusien sääntöjen mukaan ERTF:n toimintaan ei voi osallistua ns. kansallisen kattojärjestön roolissa. Tulevaisuuden haasteena on selkiyttää yhteistyö- ja osallistumismahdollisuudet Euroopan romanifoorumin toimintaan. 4. Toimenpiteet ja käytännön toteutus Romanifoorumin toiminnan rahoitus rakentuu Raha- automaattiyhdistyksen kohdennettusta toiminta- avustuksesta. Toiminta- avustusta vuodelle 2013 saatiin euroa, joka mahdollisti kahden henkilön palkkauksen, toimitilojen vuokraamisen, koulutustoiminnan järjestämisen ja toimintatonni- avustusten jakamisen jäsenjärjestöille. Haasteena FRF:n toiminnassa olivat edelleen vuonna 2013 henkilöstövaihdokset. Toiminnanjohtaja Miranda Vuolasrannan jatkaessa kansainvälisten työtehtävien vuoksi edelleen toimivapaataan, FRF:n toiminnanjohtajan sijaisena jatkoi Tino Varjola osa- aikaisena saakka. Avoimen työnhauan kautta hakeneista valituksi tuli romanikulttuurin ohjaaja Allan Armas Lindberg. Hän aloitti kokoaikaisena toiminnanjohtajan sijaisena Verkostokoordinaattoriksi valittu J. Harjunpää siirtyi alkuvuonna 2013 muihin työtehtäviin ja hänen tilalleen valittiin merkonomi/sovellusneuvoja Sanna Lindberg. Hän aloitti verkostokoordinaattorin työtehtävät

4 4.1 Edunvalvonta Romanifoorumi osallistuu romaniväestön yhteisenä äänenä vähemmistöjä koskevaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Sen lisäksi seurataan romaniasioita ja osallistutaan aktiivisesti romanipolitiikkaa, ihmisoikeuskysymyksiä ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin verkostoihin, työryhmiin ja neuvottelukuntien työhön niin kotimaassa kuin kansainvälisellä tasolla. Tehdään tunnetuksi romaniväestölle Suomen romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO) sekä osallistutaan sen seurantaryhmän toimintaan. Edunvalvontaa toteutettiin vuonna 2013 osallistumalla seuraavien ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisuutta edistävien neuvottelukuntien toimintaan: Ø Ihmisoikeuskeskuksella on paikkainen Ihmisoikeusvaltuuskunta, joka toimii alan yhteistyöelimenä ja auttaa tiivistämään eri toimijoiden välistä tiedonkulkua. Se myös käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä. Eduskunnan oikeusasiamies asettaa valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen valtuuskunnan toimikausi on ja siinä on 40 jäsentä. Toimikauden läpileikkaava teema on Pääsy oikeuksiin. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio ja varapuheenjohtajana valtuuskunnan jäsen Pentti Arajärvi. Fintiko Romano Forum ry:n puheenjohtaja, Henna Huttu, on yksi jäsenistä. Ø Sisäministeriö/Vähemmistövaltuutetun toimisto, Vähemmistöasiain neuvottelukunta (VÄNE), joka toimii vähemmistövaltuutetun apuna etnisen syrjinnän ehkäisyyn, seurantaan ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä eri viranomaisten yhteistyön edistämisessä. Neuvottelukunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Valtioneuvosto nimeää neuvottelukunnan jäsenet sekä varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ø Kirkkohallitus; Romanit ja kirkko neuvottelukunta Ø Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KOTUS), Romanikielen lautakunta lautakunnan tehtävä on päättää romanikielen käyttöä koskevista periaatteellisista ja yleisluontoisista suosituksista. Toiminta kohdistuu kirjoitettuun kieleen ja puhuttuun yleiskieleen.käytännössä tärkeimpiä lautakunnan tehtävistä ovat sanaston kehitys sekä kieliopillisten seikkojen pohdinta ja oikeakielisyysohjeiden antaminen niiden pohjalta. Ø Romaniasiainneuvottelukunnan (RONK) työjaosto Ø Romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) seurantaryhmä Ø Helsingin Diakonissalaitos / Hirundo, Dilan hankkeen ohjausryhmä 4

5 4.2 Järjestötoiminta ja sen kehittäminen Suomen Romanifoorumissa on tällä hetkellä 18 jäsenjärjestöä eri puolilta Suomea. Vuoden aikana FRF:n jäsenyyttä haki kaksi uutta järjestöä ja jäsenyydestä erosi yksi yhdistys. Jäsenhankintaa ja yhteistyötä vahvistetaan aktiivisten romanijärjestöjen keskuudessa sekä tuetaan uusien paikallisten järjestöjen perustamista. Yhteistyötä ja verkostoitumista järjestöjen välillä pyritään vahvistamaan. Toimintavuonna 2013 järjestettiin koulutuspäivät Savonlinnassa (Järjestötoiminnan jatkokoulutus, kouluttajana Järjestöhautomon konsultti Matti Forsberg) sekä Oulussa (Järjestötoiminnan perusteet). Lisäksi pidettiin Järjestöpäivät Jyväskylän Kiponniemen toimintakeskuksessa, jonne oli kutsuttu romanitoimijoita koko Suomesta. Päivien teemana oli järjestötyön mahdollisuudet, viestintä ja verkostoituminen. Konkreettisena jatkotoimenpiteenä näiltä päiviltä ovat toteutuneet ns. Pääkaupunkiseudun ideointipäivät, joiden tavoitteena on löytää ja vahvistaa yhteistyömuotoja romanitoimijoiden kesken erityisesti pk- seudulla. Päiviä järjestetään kevään 2014 aikana kerran kuukaudessa. Yhteydenpitoa jäsenjärjestöihin jatkettiin sähköpostilla ja puhelimitse, mutta lisäksi toimintavuonna on tavattu jäsen- ja ei- jäsenärjestöjä toiminnan vahvistamiseksi ja kehittämiseksi seuraavasti: Ø Gipsy Fighters Ø Romanimusiikin ystävät ry (uusi jäsen v. 2013) Ø Jyväskylän romaninuoret ry Ø Toivoa elämään ry Ø Lahden romanit ry / Nikulan toimintakeskus Ø Global Missio ry Ø Järviseudun romanit ry Ø Valoa elämään ry Haasteena romanijärjestökentällä on toiminnan vakiintumattomuus, aktiivitoimijoiden ja jäsenten pieni määrä sekä rahoitus. Näihin haasteisiin on pyritty löytämään vastauksia mm. koulutuksen ja kehityskeskustelujen avulla. 5

6 Romanifoorumilla on ollut mahdollisuus myöntää myös taloudellista tukea jäsenjärjestöilleen. Vuonna 2013 avustusta haettiin ja myönnettiin seuraavasti: Yhdistyksen nimi Käyttötarkoitus Haettu Myön. Savonlinnan Seudun romanilähetys ry. Toimitilojen vuokra Gypsy Fighters ry. Hankinta/kamera Pohjois-Suomen romanit ry. Toimitilojen vuokra Pkseudun romaninuorten tuki ry. Lastenleiri Päijät-Hämeen romaninuoret ry. Nuorten leiri Jyväskylä Vuokrakuluja Savonlinnan Seudun romanilähetys ry. Toimiston kaappi sekä kamera Päijät-Hämeen romaninuoret ry. Toimitilojen vuokra Lahden romanit ry. Perheleiri Savonlinnan Seudun romanilähetys ry. Vuokra- ja kopiointikuluja, internetmaksu Pohjois-Suomen romanit ry. Vanhusten ja nuorten viriketoimintaan Elämä ja Valo ry Tapahtuman järjestämiskuluihin Romanien tie koulutukseen Koulutus kunniaan -projekti / läksykerho Lanatto Rom ry Nuorten virkistystoiminta-illat Romanimusiikin ystävät ry Musiikki-ilta, nettisivut+domain toim.tarv Varkauden Romaniyhdistys ry Tietokone+tulostin, nettisivut+domain Romanifoorumin omaa toimintaa kehitettiin edelleen vuonna 2013 ja vuoden aikana pohdittiin sääntömuutoksia sekä eettisiä ohjeita ja laadittiin taloussääntö. Lisäksi aloitettiin erilaisten ohjesääntöjen työstäminen tavoitteena avoimuuden lisääminen ja toimintaohjeiden työstäminen kirjalliseen muotoon. Foorumin työntekijät osallistuivat aktiivisesti erilaisiin järjestötoimintaan liittyviin koulutuksiin. Koulutusten järjestäjiä olivat Raha- automaattiyhdistys, Järjestöhautomo, OK- opintokeskus, Ihmisoikeusliitto ja Kansalaisfoorumi. Aiheita koulutuksissa olivat mm. viestintä, rahoitus, ihmisoikeudet ja sosiaalinen media. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa yhteistyötä jatkettiin ja lisäksi vuoden aikana liityttiin Monihelin jäseneksi. Yhteistyötä muiden romanitoimijoiden ja - hankkeiden kanssa pyrittiin tiivistämään. Erityisesti pääkaupunkiseudulla yhteistyömuotoja muiden romanijärjestöjen ja toimijoiden kanssa pohdittiin useita kertoja saman pöydän äärellä. 6

7 Kansainvälisenä romanipäivänä 8.4 osallistuttiin eri paikkakunnilla järjestettyihin tapahtumiin, Romanifoorumi ei järjestänyt omaa tapahtumaa. Vuonna 2014 Kansainvälinen romanipäivä on merkitty ensimmäistä kertaa Suomen kalentereihin, joten päivä tulee olemaan siinä mielessä merkityksellinen. 4.3 Lausunnot sekä kuulemiset Suomen romanifoorumi antaa pyydettynä lausuntoja sekä kannanottoja ihmisoikeus- sekä yhdenvertaisuuskysymyksissä. Lausuntojen tarkoituksena on osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen sekä rasismin ennaltaehkäisy. Vuonna 2013 annettiin lausunto Suomen Ihmisoikeuspoliittiseen ohjelmaan Lisäksi osallistuttiin seuraaviin tapahtumiin ja työryhmiin vuoden aikana: Kansainvälisen romanipäivän tapahtumiin pääkaupunkiseudulla ja Nurmeksessa Yhdenvertainen Suomi, Yhdenvertainen maailma? seminaariin Helsingin ruotsinkielisessä työväenopisto Arbiksessa Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan (IONK) järjestämään avoimeen kokoukseen ulkoasiainministeriön Engel- salissa Rompon järjestöpäivään Budapestin romaniseminaariin, jonka teemana oli Romanien asema Euroopassa Suomen ja Unkarin kokemukset ja eurooppalaiset vastaukset Suomen ulkoasiainhallinnon Ihmisoikeusstrategian julkistamistilaisuuteen Engel- salissa European Platform for Roma tilaisuus Brysselissä Kansainväliseen romaninaisten konferenssiin Espoon Hanasaaressa sekä tapahtuman työryhmätyöskentelyyn Kuntakuulemiseen; STM:n asettaman Romanipoliittisen ohjelman (Rompo) toimeenpanon ohjaus- ja seurantatyöryhmän järjestämään kuulemistilaisuuteen kunnille Aktiivinen kuntalainen romanit kunnissa. RONK:n järjestämät Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelupäivät järjestettiin vuonna 2013 Vantaalla Jyväskylän romaninuoret ry:n järjestämään viikonloppuleiriin kouluttajana Oulun alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan kokoukseen - YES- hankkeen romanit.fi sivuston työryhmätyöskentelyyn ja sisällön tuottamiseen - PALVE- hankkeeseen järjestöosallistujana eli asiakkaana 7

8 4.4 ERTF ja kansainvälinen yhteistyö Suomen Romanifoorumi on osallistunut kansainvälisen romanipolitiikan kehittämiseen osallistumalla romanikysymyksiä käsitteleviin yleiskokouksiin sekä Euroopan neuvoston (EN), Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan Turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) romanikysymyksiä käsittelevään toimintaan kutsuttuina kansallisina edustajina. Yhteistyö Euroopan romanien ja kiertävien foorumin (ERTF) kanssa on toimintavuonna uudessa tilanteessa järjestön sääntömuutosten vuoksi ja yhteistoiminnalle haetaan tulevien vuosien aikana uusia muotoja. 4.5 Viestintä Romanifoorumin uusitut nettisivut ovat olleet erittäin luotettavat ja helppokäyttöiset. Sivustoa pyritään päivittämään säännöllisesti ja erityisesti etusivulle lisätään ajankohtaisia uutisia jatkuvasti. Vuoden lopulla haettiin ja päästiin mukaan ns. PALVE- hankkeeseen, jonka puitteissa sivuston kehittämistä jatketaan myös seuraavana vuonna. Henkilöstövaihdosten vuoksi viestintäsuunnitelman laadintaa on siirretty. Viestintää ja verkostoitumista on pyritty vahvistamaan ja selkiyttämään henkilöstöä kouluttamalla ja järjestämällä itse jäsenjärjestöille koulutuksia aiheesta. Ulkoista ja sisäistä viestintää sekä viestintäsuunnitelmaa työstetään lisää vuonna Sidosryhmät ja yhteistyötahot Suomen Romanifoorumi toimii yhteistyössä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka myötävaikuttavat Suomen romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden parantamiseen sekä järjestötoiminnan kehittämiseen. Näitä tahoja ovat mm. Ø jäsenjärjestöt ja ei- jäsen romanijärjestöt sekä romanitoimijat valtakunnallisesti Ø romaniväestön parissa toteutettavat hankkeet ja projektit Ø kolmannen sektorin toimijat ja järjestöt Ø Ihmisoikeusliitto (IOL) Ø Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Ø Sisä- ja Ulkoministeriö (SM ja UM), vähemmistövaltuutettu Ø Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KOTUS) Ø Kepa, Kehys, Moniheli ja Järjestöhautomo Ø erilaiset koulutus- ja oppilaitokset, mm. Kiponniemen toimintakeskus ja Järvenpään Seurakuntaopisto, Helsingin Diakoniaopisto 8

9 6. Yhdistyksen hallinto Suomen Romanifoorumin toimintaa hallinnoi liittokokouksen valitsema hallitus, joka koostuu järjestöjen edustajista. Hallitus kokoontui vuonna 2013 FRF:n toimistolla 6 kertaa sekä piti yhden sähköpostikokouksen ja yhden etäkokouksen Skypen välityksellä. Tilintarkastajana toimii KHT Tom Sandell. FRF:n hallituksen kokoonpano vuonna 2013: Henna Huttu (pj.) Pohjois- Suomen Romanit ry Ossi Blomerus (varapj.) Savonlinnan seudun romanilähetys ry Tino Varjola Lahden romanit ry Henry Nyman Toivoa elämään ry Kyösti Schwartz Gipsy Fighters ry Dimitri Lindgren Pohjois- Suomen Romanit Ry Tarita Svart Jyväskylän romaninuoret ry Kyösti Florin (varajäsen) Jyväskylän romaninuoret ry Viljo Tamminen (varajäsen) Kajaanin romanityöryhmä 7. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous rakentuu RAY:n AK1 kohdennettuun toiminta- avustukseen. Vuonna 2013 yhdistyksellä oli käytettävissään n euroa siirtyvää avustusta, joka jäi palkkakustannuksista käyttämättä rekrytointi- haasteiden vuoksi. Taloushallinnon palvelut siirtyivät keväällä 2013 Sinitililtä Ensino Oy:lle (Järjestöhautomo). Taloutta seurattiin vuoden aikana säännöllisesti ja rahoitusta pyrittiin yhä enenevässä määrin käyttämään kotimaassa tapahtuvaan jäsenjärjestöjen tukemiseen ja voimaannuttamiseen. Vuoden lopulla hallitus päätti hankkia videoneuvottelu- ohjelmiston, jolla osaltaan pyritään kustannusten säästöön sekä myös lisäämään osallistumismahdollisuuksia erilaisiin koulutustapahtumiin. Vuodenvaihteessa toteutetut testitilaisuudet olivat erittäin myönteisiä. Koulutustapahtumaan pystyi osallistumaan henkilöitä, joiden liikkuminen on hyvin rajallista tai jotka asuivat ulkomailla. 9

10 8. Arviointia Vuonna 2013 FRF:n toiminnan painopiste on ollut selkeästi kotimaan järjestötyössä. Yhdessä etsien on pyritty löytämään käytäntöjä, jotka palvelisivat jäsenjärjestöjä, mutta myös muita romanitoimijoita entistä paremmin. Verkostoitumiseen ja viestintään on kiinnitetty huomiota ja tieto- taitoa pyritty vahvistamaan koulutusten avulla. Romanijärjestöjen toiminta on vielä suhteellisen heikkoa ja tieto- taitoa tarvitaan lisää. Suurin osa järjestöistä toimii yksinomaan vapaaehtoisvoimin, eikä osaa esimerkiksi hakea omaehtoisesti tukea tai raportoida riittävästi sen käytöstä. Vuoden aikana on pyritty löytämään konkreettisia tapoja vastata järjestökentän haasteisiin. Erityisesti järjestökohtainen koulutus ja tuki on tärkeä osa- alue, mutta myös yhteistyötä muiden romanijärjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tarvitaan entistä enemmän. Kokonaisuutena vuoden 2013 tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä, lähes kaikki vuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu ja loppuvuodesta toimintaan löytyi useita toimija-, hanke- ja koulutusyhteistyön muotoja, jotka toteutuvat vuoden 2014 aikana. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja myös tulevaisuudessa. Fintiko Romano Forum ry. kiittää jäsenjärjestöjään ja yhteistyökumppaneitaan tuesta ja kuluneen vuoden yhteistyöstä. 10

VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN ROMANIFOORUMI FINTIKO ROMANOFORUM M Ä K E L Ä N K A T U 5 8-6 0 A 0 0 5 1 0 H E L S I N K I

VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN ROMANIFOORUMI FINTIKO ROMANOFORUM M Ä K E L Ä N K A T U 5 8-6 0 A 0 0 5 1 0 H E L S I N K I VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN ROMANIFOORUMI FINTIKO ROMANOFORUM M Ä K E L Ä N K A T U 5 8-6 0 A 0 0 5 1 0 H E L S I N K I FINTIKO ROMANO FORUM -VUOSIKERTOMUS 2009 1.Yleistä Vuosti 2009 oli Fintiko Romano Forum

Lisätiedot

FINTIKO ROMANO FORUM - TOIMINTAKERTOMUS 2008

FINTIKO ROMANO FORUM - TOIMINTAKERTOMUS 2008 FINTIKO ROMANO FORUM - TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä Fintiko Romano Forum ry. - Suomen Romanifoorumi ry., FRF on perustettu 30. maaliskuuta 2007 kansallisessa romanijärjestöjen yhteistapaamisessa Helsingissä.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset

Seta ry Vuosikertomus 2013. LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset Seta ry Vuosikertomus 2013 LIITE 1 Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan toiminta muuttuvat yhdenvertaisemmiksi... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ TAKAA YHDENVERTAISUUDEN...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1.1. 31.12.2009 Henry Hedman 2 SISÄLLYS Esipuhe 1. Kielellisten oikeuksien vahvistamis ja toteutumistoimenpiteitä...3

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Seta ry Toimintakertomus 2012. LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet

Seta ry Toimintakertomus 2012. LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet Seta ry Toimintakertomus 2012 LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan rakenteet ovat yhdenvertaisia 3 1.1 Suomen lainsäädäntö takaa yhdenvertaisuuden 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA Vammaisfoorumi ry / Järj.nro 6374 Raha-automaattiyhdistys / kohdennettu Ak-avustus LOPPURAPORTTI V.

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA Vammaisfoorumi ry / Järj.nro 6374 Raha-automaattiyhdistys / kohdennettu Ak-avustus LOPPURAPORTTI V. 15.1.2012 1 (10) VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA Vammaisfoorumi ry / Järj.nro 6374 Raha-automaattiyhdistys / kohdennettu Ak-avustus LOPPURAPORTTI V. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TUKIKESKUKSEN

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto. Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Toimintakertomus 2012 Esitys kevätkokoukselle 13.4.2013 Sisällys 1.Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2012... 2 2.Valtakunnallinen ja

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot