onko sinun keksintösi seuraava menestystarina?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "onko sinun keksintösi seuraava menestystarina?"

Transkriptio

1 onko sinun keksintösi seuraava menestystarina?

2 Tuo keksintösi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen keksintö, josta voisi olla hyötyä monille? Tarjoaako keksimäsi tuote tai palvelu ratkaisun johonkin ongelmaan? Voisiko ja kannattaisiko siitä jalostaa liiketoimintaa? Näihin asioihin saat arvion Tuoteväylä-palvelusta. Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoidemme palautteesta on sinulle hyötyä. Tuoteväylä auttaa keksijöitä kehittämään lupaavista keksinnöistä ja innovatiivisista ideoista liiketoimintaa. Palvelu on maksuton ja tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että alkaville yrityksille. Tuoteväylä-palvelu jakaantuu kahteen vaiheeseen: ensiarviointiin ja kehittämiseen. Ideat Keksinnöt ensiarviointi neuvonta Arviointi palaute Kehittäminen keksinnön ja liiketoimintamallin jalostaminen rahoitus Kasvuyritysaihio Lisenssisopimus 2

3 Ensiarvioinnista erilaisia näkökulmia keksintöösi Ensiarvioinnin tavoitteena on selvittää keksinnön mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa ja antaa keksijälle suosituksia, miten keksinnön kanssa kannattaisi edetä. Ensiarvioinnista vastaavat ELY-keskuksissa toimivat innovaatioasiantuntijat yhdessä alueellisten Tuoteväylä-tiimien kanssa. Tuoteväylä-tiimien jäsenet ovat osa Tuoteväylän laajaa kumppanuusverkostoa*. Tiimin muodostavat keksintöjen kaupallistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneet asiantuntijat. Näin ideoiden ja keksintöjen ensiarviointi tehdään mahdollisimman objektiivisesti ja eri näkökulmat huomioon ottaen. Arviointi on luottamuksellista ja yhteneväistä koko maassa. Arvioinnin tueksi voidaan tarvittaessa teettää selvityksiä esimerkiksi keksinnön uutuudesta, suojattavuudesta tai markkinoista. Arvioinnin lisäksi Tuoteväylä-tiimit etsivät aktiivisesti uusia ideoita ja keksintöjä. Ota aluksi yhteyttä alueellasi toimivaan innovaatioasiantuntijaan tai Tuoteväylä-tiimin jäseneen. Hän harkitsee, kannattaako keksintösi viedä tiimin käsiteltäväksi vai onko jokin muu etenemistapa parempi sinun keksinnöllesi. * Tekes, uusyrityskeskukset, yrityshautomot, yliopistot, ammattikorkeakoulut, yritykset, kehitysyhtiöt ym. 3

4 Keksintösi menestykseen vaikuttavat monet seikat Ensiarvioinnissa puntaroidaan mm. seuraavia keksinnön menestykseen vaikuttavia asioita:? Minkä ongelman keksintö ratkaisee ja miten? Kuka ostaisi keksintöön pohjautuvan tuotteen tai palvelun? Ja miksi? Mitä uutta keksinnössä on vaihtoehtoisiin tuotteisiin tai palveluihin verrattuna? Mikä on kysyntä? Mitkä ovat kilpailevat tuotteet? Entä millaiset ovat toimialan kehitysnäkymät? Miten keksintö voitaisiin kaupallistaa? Sinun kannattaa itsekin pohtia näitä kysymyksiä jo ennen kuin otat yhteyttä Tuoteväylään. Lisää selvitettäviä asioita löydät kotisivultamme 4

5 Ensiarvioinnista eteenpäin Ensiarviointi johtaa tyypillisimmin kolmeen vaihtoehtoiseen kehityspolkuun: 1 Keksinnölläsi arvioidaan olevan uutuusarvoa ja merkittävää markkinapotentiaalia ja ehkäpä mahdollisuuksia jopa kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Sinut ohjataan Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen, jossa keksintöäsi arvioidaan vielä tarkemmin. 2 Keksinnölläsi nähdään olevan mahdollisuuksia kaupallistua, mutta sen uutuusarvo, keksinnöllisyys tai markkinapotentiaali ei ole riittävä, jotta voisimme ohjata keksintösi Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen. Sinut ohjataan alueesi muille kehittämisapua ja rahoitusta tarjoaville tahoille. 3 On myös mahdollista, ettei keksinnölläsi nähdä olevan kannattavaan liiketoimintaan riittävää uutuusarvoa tai kysyntää. Voit kuitenkin saada arvokasta tietoa ja näkemyksiä keksintösi markkinamahdollisuuksista ja hyödyllisiä vinkkejä sen kehittämiseksi edelleen. 5

6 Kehittämisvaiheessa monipuolista liiketoimintaosaamista Tuoteväylä-palvelun kehittämisvaiheessa keksintösi kasvupotentiaalia arvioidaan ensiarviointia perusteellisemmin ja samalla varmistetaan, että keksintö on kehittämiskelpoinen ja sen kaupallistamiseen on hyvät lähtökohdat. Jos näin on, aloitat yhteistyön Tuoteväylän liiketoiminnan kehittämispäällikön kanssa. Keksinnön kehittäminen edellyttää sinulta aktiivisuutta ja valmiutta panostaa aikaa sekä työtä hankkeeseen. On tärkeää, että olet sitoutunut kehittämistyöhön, sillä sinulla on vastuu asioiden eteenpäin viemisestä. Kehittämisvaiheessa arvioinnin tueksi voidaan teettää esimerkiksi IPR-selvityksiä, markkinatutkimuksia, kilpailija-analyyseja sekä tekniikan toimivuuteen tai toteutettavuuteen liittyviä selvityksiä. Usein varsinainen tuote tai palvelu täsmentyy näiden lisäselvitysten jälkeen. Kehittämisvaiheen palvelut neuvonta ja ohjaus keksinnön suojaamiseen liittyvät tutkimukset tai selvitykset markkinaselvitys tai -tutkimus muu selvitys, tutkimus tai lausunto rahoitus juridiset palvelut liiketoimintaosaajan apu yhteistyökumppanin etsiminen yrittäjätiimin rakentaminen protopajan palvelut 6

7 Jokainen keksintö arvioidaan sen omien lähtökohtien perusteella, jolloin myös keksinnön kehittämisessä hyödynnettävät palvelut määräytyvät yksilöllisesti, keksinnön omien tarpeiden mukaan. Kehittämisvaiheessa tarjottavat palvelut vaihtelevat siis keksintökohtaisesti. TUKEA TUOTEVÄYLÄN KEHITTÄMISVAIHEESSA 1. Saat asiantuntija-apua keksinnön teknisen ja kaupallisen toimivuuden selvittämiseen. Tarvittaessa teetämme keksinnöstäsi havaintomallin tai prototyypin. Meillä on mm. oma protopaja. 2. Voimme hankkia markkinaselvityksen avulla syvempää tietoa tuotteesi tai palvelusi kilpailuympäristöstä ja potentiaalisista käyttäjistä. Osaamisesi ja kokemuksesi kasvavat, ja voit hyödyntää keräämääsi tietoa ja saamaasi palautetta myöhemmin liiketoiminnassa. 3. Autamme sinua selvittämään parhaan tavan suojata keksintösi. 4. Voit saada neuvontaa ja apua myös sopimusjuridiikan alueella mm. IPR-siirtoihin sekä lisenssi-, kauppa- ja yhteistyösopimuksiin liittyen. 5. Voit saada rahoitusta mm. prototyypin rakentamiseen, teknisen ja kaupallisen toimivuuden testaukseen, tuotekehitykseen, markkinointiin sekä keksinnön patentointiin tai muuhun suojaamiseen. 6. Voit löytää yhteistyökumppaneita ja sparraajia keksintösi kehittämiseen. Meillä on liiketoimintaosaajien verkosto, josta pyrimme tarpeen mukaan löytämään asiakkaillemme kehittämistyön tueksi kokeneen sarjayrittäjän. Hän tuo projektiin bisnesosaamista, toimialan tuntemusta ja omat verkostonsa. Liiketoimintaosaaja voi auttaa myös rahoituksen järjestämisessä. Voitte myös yhdessä sopia, että hänestä tulee yrityksesi osakas. 7. Tavoitteena on, että palvelumme avulla keksintösi on lähempänä markkinoille pääsyä ja löydät helpommin rahoitusta, esimerkiksi pääomasijoittajilta, tai yhteistyökumppanin, jonka kanssa voit solmia lisenssisopimuksen. 7

8 tuoteväylä ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan keksinnöille on luotu oma kanavansa Tuoteväylään. Ammattikorkeakouluissa Tuoteväylä-toimintaa vetävät koulujen innovaatiovastaavat ja arviointiraadit. Kullakin ammattikorkeakoululla on oma innovaatioprosessi, jonka toteutuksesta koulu vastaa itse. Ideat Keksinnöt aktivointi ammattikorkeakoulujen arviointi TUOTEVÄYLÄ-RAHOITUS palaute Ammattikorkeakoulujen innovaatiovastaavat haravoivat koulussaan syntyviä ideoita ja keksintöjä. Ammattikorkeakoulun innovaatiovastaavalta saa heti alkuvaiheessa apua keksinnön ja sen kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin sekä neuvoja ja ohjausta sen eteenpäin viemiseksi. arviointi tuoteväylä-tiimissä palaute keksinnön ja liiketoimintamallin jalostaminen rahoitus ensiarviointi Kehittäminen TUOTEVÄYLÄ-pALVELu KEKSINTÖSÄÄTIÖN Lisenssisopimus Kasvuyritysaihio 8

9 Innovaatiovastaava ja keksijä jäsentelevät ja kehittävät keksintöä aluksi yhdessä eri näkökulmat huomioon ottaen. Sen jälkeen innovaatiovastaava vie keksinnön koulun oman arviointiraadin arvioitavaksi. Raati seuloo opiskelijoiden ja henkilökunnan tekemiä keksintöehdotuksia ja arvioi niitä mm. uutuuden, keksinnöllisyyden ja liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmista. Arviointinsa tueksi raati voi tarpeen mukaan tilata keksintöehdotukselle tai idealle hyödyllisiä asiantuntijapalveluita. Niitä voivat olla esimerkiksi alustavat markkina- ja kilpailijaselvitykset tai mallikappaleen valmistus. Lupaaviksi arvioidut keksinnöt ohjataan ammattikorkeakoulujen oman innovaatioprosessin kautta varsinaiseen Tuoteväylä-palveluun arvioitaviksi ja edelleen kehitettäviksi. Tuoteväylä-palvelun avulla keksinnöille pyritään rakentamaan kaupallistamispolku ja tarjoamaan neuvoja, apua ja resursseja liiketoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen. 9

10 Ovelin Oy Ovelin Oy:n kehittämä WildChords-oppimispeli yhdistää koukuttavalla tavalla pelilliset innovaatiot kitaransoiton opetteluun. Taustalla oleva sovellus pohjautuu signaalinkäsittelytekniikkaan, jossa pelihahmot reagoivat akustisella tai sähkökitaralla oikein soitettuihin sointuihin.

11 IndoorAtlas Oy IndoorAtlas Oy on kehittänyt sisätilan paikannusjärjestelmän, joka hyödyntää maan magneettikentän vaihteluita. Paikannusjärjestelmä tarjoaa lukuisia käyttö- ja sovelluskohteita, kuten vaikkapa kauppakeskukset sekä turva- ja logistiikkasovellukset. Kiosked Oy Kiosked on ohjelmistoalusta, jonka avulla mistä tahansa verkossa olevasta sisällöstä, kuten kuvista, videoista ja sovelluksista, voidaan tehdä interaktiivinen ja viraalisesti leviävä kauppapaikka. Mendor Oy Discreet-verensokerimittari on kehitetty helpottamaan diabeetikoiden elämää. Mittarissa kaikki mittaukseen tarvittava kulkee helposti mukana matkapuhelimen kokoisessa laitteessa. Onbone Oy Onbone Oy:n kehittämästä puukomposiittimateriaalista valmistettu Woodcast on monipuolinen, helppokäyttöinen ja ekologinen uudenlainen kipsaustuote. HappyOrNot Oy HappyOrNot on kehitetty asiakasja henkilöstötyytyväisyyden jatkuvaan seurantaan ja palautteen päivittäiseen keräämiseen. Palautteen antaminen on helppoa ja nopeaa.

12 HALUAMME TUOTTAA LISÄÄ SUOMALAISIA MENESTYSTARINOITA Valtakunnallinen Tuoteväylä-palvelumme tarjoaa keksinnöille järjestelmällisen, yhtenäisen ja asiantuntevan arvioinnin. Arvioimme yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjä ja innovatiivisia ideoita sekä autamme kehittämään niistä liiketoimintaa. Tavoitteenamme on löytää keksinnöt, joilla on sekä mahdollisuuksia kasvuun että kansainvälistä potentiaalia. Tuemme myös kotimaan markkinoille tähtäävien keksintöjen kehittämisessä, etenkin jos kansainvälistyminen on mahdollista myöhemmin. Pyrimme edistämään keksintöjen kehittämistä erityisesti vaikeimman alkuvaiheen yli. Tuoteväylä-palvelun avulla syntyy lisensoitavia keksintöjä ja jatkorahoittajille sopivia yritysaihiota. Palveluksessasi on koko maan kattava asiantuntijaverkostomme: innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa sekä Tuoteväylä-tiimiläiset kautta maan. He neuvovat kaikissa keksintöihin ja keksimiseen liittyvissä kysymyksissä. Tuoteväylä-palvelu on luottamuksellista. Voit keskustella keksinnöstäsi vapaasti kanssamme ja saada laajemman näkökulman kehittämääsi keksintöön. Tuoteväylä-palvelu

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia

Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2010 Yrittäjä Jukka Penttinen: Pitää osata kuunnella muita ja avartaa omia ajatuksia Muotoilija Harri Koskinen: Ulkopuolinen näkemys on elinehto ideoiden kehittämisessä

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Petri Parvinen: Hyvin tuotteistettu idea on helpompi myydä. Gunilla Taddeo ja Marianne Granlund: Yhdessä tekemällä ideat jalostuvat kultakimpaleiksi.

Petri Parvinen: Hyvin tuotteistettu idea on helpompi myydä. Gunilla Taddeo ja Marianne Granlund: Yhdessä tekemällä ideat jalostuvat kultakimpaleiksi. Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2011 Energinen keksijätiimi Gunilla Taddeo ja Marianne Granlund: Yhdessä tekemällä ideat jalostuvat kultakimpaleiksi." Professori Petri Parvinen: Hyvin tuotteistettu

Lisätiedot

TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI

TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Carl-Magnus Fogelholm TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Tuoteideoiden ja keksintöjen kaupallistaminen suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä TUOTEIDEASTA INNOVAATIOKSI Carl-Magnus Fogelholm Ulkoasu: R. Penttinen

Lisätiedot

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä PK -yrityksen kasvun opas Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Johdatus kasvuun... 3 1.1. Tavoitteena PK-yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen... 3 1.2. Innovaatio on jotakin uutta, käyttöön otettua

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Pool sprint -vesijuoksu tuo uudenlaista tehoa kuntoutukseen ja kuntoiluun. Ludus Helsinki yhdistää pihapelien henkeä moderniin tekniikkaan

Pool sprint -vesijuoksu tuo uudenlaista tehoa kuntoutukseen ja kuntoiluun. Ludus Helsinki yhdistää pihapelien henkeä moderniin tekniikkaan Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2012 Ludus Helsinki yhdistää pihapelien henkeä moderniin tekniikkaan Pool sprint -vesijuoksu tuo uudenlaista tehoa kuntoutukseen ja kuntoiluun Onbonen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot