Metlan asiakkuus- ja palvelustrategia Jari Parviainen Metlan johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metlan asiakkuus- ja palvelustrategia Jari Parviainen Metlan johtokunta 28.11.2012"

Transkriptio

1 Metlan asiakkuus- ja palvelustrategia Jari Parviainen Metlan johtokunta

2 Asiakkuus- ja palvelustrategian laadinta Ylijohtajan asettama työryhmä (toiminta-aika , jäsenet : JP (pj.), JM, EK, PK, EM, PO, EK, TM Tehtävät: 1) asiakkuusstrategian laadinta 2) ehdotus asiakkuuksien hallintajärjestelmästä Strategiaan sisältyvät asiat (työryhmän näkemys): - Toiminta-ajatus - Strategiset tavoitteet - Asiakkuuksien hallinta - Yhteistyökumppanit - Palvelut ja tuotteet - Strategian toimeenpano Konsulttiselvitys : Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi (raportti valmistui )

3 Toiminta-ajatus Metla tuottaa ja siirtää tieteellisen työn ja teknologisen kehittämisen tuloksena syntyvää osaamista, tuotteita ja palveluja asiakkailleen ja synnyttää asiakasläheisellä toiminnallaan lisäarvoa metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan harjoittamiselle Strategiset tavoitteet - Vaikuttavuuden lisääminen (yhteiskunnallinen ja alueellinen elinkeinotoiminta) - Talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tulovirran kasvattaminen - Uudet asiakkaat ja uudet palvelut ja palvelumuodot - Toiminnan suuntaaminen entistä asiakasläheisemmäksi. - Tiedonsiirron, Metlan tunnettuuden ja imagon vahvistaminen, käyttäen yhteyksiä mediaan ja uusien tiedonvälitysmuotojen toteuttajiin.

4 Asiakkaat ja asiakkuuksien hallinta Perustuu asiakkuuksien ja palvelujen tunnistamiseen Metlan toimintaan ja rahoitukseen vaikuttavat pääasiakasryhmät ovat - yhteiskunnalliset asiakkaat ja - tilaaja-asiakkaat Yhteiskunnallisille asiakkaille Metla tuottaa valtion talousarvion rahoituksella tutkimustuloksia ja julkisia palveluja kuten viranomaistehtäviä ja tilastoja, joihin kaikilla tiedontarvitsijoilla on avoin saavutettavuus. Tilaaja-asiakkaita ovat Metlan palveluja ja tuotteita tarvitsevat rahoittajatahot ja maksavat asiakkaat, joille Metla tuottaa palveluja pääosin talousarvion ulkopuolisella rahoituksella.

5 Itä-Suomen alueyksikkö/joensuu: keskeisimmät alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset sidosryhmät Ministeriöt Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sisäasiainministeriö Ulkoasiainministeriö Ympäristöministeriö Alueviranomaiset/ kehittämisorganisaa tiot Joensuun kaupunki Joensuun tiedepuisto Oy, Osaamiskeskukset (OSKE): Nanoteknologia; Uusiutuva metsäteollisuus; Energiateknologia; Asuminen, Josek Pohjois-Karjalan liitto Yliopistot ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus tutkimuslaitokset WoodPolis/Kuhmo Aalto-yliopisto GTK Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopiston kampukset: Joensuu, Kuopio ja Savonlinna Yritykset Oppilaitokset Oulun AMK Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, erityisesti Ammattiopisto/ Metsäala/Valtimo Pohjois-Karjalan AMK Pohjois-Savon AMK Tampereen AMK Jyväskylän yliopisto Asiantuntijapalveluja myyvät yritykset / konsulttiyritykset (Savcor Oy, Arbonaut) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kaukokartoitusaineistot (Blom konserni, Finnmap Oy) MTT Metsä- ja metsäteollisuus-konevalmistajat (John PTT Deere, Kesla, Ponsse Oy, Pentin Paja, Veisto Oy, Oulun yliopisto useita pienehköjä konevalmistajia) RKTL Metsäenergiatoimijat (mm. FINBIO, Vapo Oy, Biowatti Oy, Kvaerner, Wärtsilä Biopower) Suomen ympäristökeskus Metsäyhtiöt / omistajat (Tornator, UPM, Tampereen TKK Metsähallitus) Turun yliopisto Metsäyhtiöt, pk-sektori (Pölkky Oy, Isojoen Saha Oy, Vaasan yliopisto Junnikkala Oy, OR Group, PRT-Forest, Koskisen Oy, Vapo Timber Oy) VTT Metsäyhtiöt, suuret (StoraEnso, UPM, Metsäliitto / puunhankinta, puutuoteteollisuus) Metsäalan organisaatiot Metsähallitus Metsäkeskukset Metsänhoitoyhdistykset Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäteho Metla Itä-Suomi Joensuu EFI Joensuun tiedepuisto Pohjois-Karjalan AMK Metsähallitus PuuinfoOy/ Metsäteollisuus ry Järjestöt ja verkostot Järjestöt, rahoittajat CLEEN Oy Itä-Suomen yliopiston kampukset: Joensuu, Kuopio ja Savonlinna Metsäklusteri Oy MTK Pohjois-Karjalan maataloussäätiö Säätiöt ja rahastot Kansainväliset toimijat Kansainväliset organisaatiot C&I processes CEPF CEI-Bois ENFIN EU DG Environment, Agri EU/COST yhteistyö Euroopan Metsäinstituutti (EFI) Forest Technology Platform FAO European forestry Commission FAO FRA FAO/ECE/ILO IEA IPCC ITTO IUFRO MCPFE Liaison Unit PEFC network SNS Media BioEnergia-lehti Helsingin Sanomat Maakuntalehdet, Karjalainen Maaseudun Tulevaisuus Metsälehti Suomen Akatemia MTV 3 Suomen metsäsäätiö Suomen metsäyhdistys ry Suomen luonnonsuojeluliitto WENET-verkosto Tekes Paperi ja Puu Puumiesten liitto, Puumies-lehti Yle Venäjä Tammikuu 2010 Yliopistot ja tutkimuslaitokset BFH Hamburg, Saksa BFW Itävalta, Wien BOKU Itävalta, Wien FERIC, Kanada Forintek, Kanada Freiburgin yliopisto, Saksa FVA Freiburg, Saksa Hyogon yliopisto, Japani INRA-Nancy, Ranska Latvian valtion metsätalouden tutkimuslaitos, Silava Liettuan maatalousyliopisto, metsätieteellinen tiedekunta Luleå TH, Skellefteå, Ruotsi Münchenin yliopisto, Saksa Norsk Institutt for Skog og Landskap, Norja NW-FVA, Göttingen Padovan yliopisto, Italia Puolan metsäntutkimuslaitos Skogforsk, Ruotsi Slovakian metsäntutkimuslaitos SLU Umeå ja Uppsala, Ruotsi Viron maatalousyliopisto metsätieteellinen tiedekunta WSL Sveitsi Karjalan tiedekeskus, Petroskoi Moskovan valtiollinen metsäyliopisto Petroskoin valtionyliopisto Pietarin metsäinsinööritiedekunta Pietarin metsäntutkimuslaitos Pietarin metsätekninen akatemia Venäjän metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitos Venäjän metsätalouden täydennyskoulutusinstituutti, Pushkino

6 Strategiset yhteistyökumppanuudet (benchmarking): kumppanuudet muodostetaan tutkimuksessa tai teknologian ja tiedonsiirrossa saavutettavien etujen perusteella - Muut tutkimuslaitokset ja yliopistot - Metsäklusteri Oy, CLEEN Oy, VTT, IL, LYNET-verkosto - Metsäalan toimijaorganisaatiot - Kansainvälinen benchmarkkaus : valtiot, organisaatiot, verkostot, läsnäolo Strategiset kumppanuudet synnyttävät yhteisasiakkuuksia (mukaan lukien esim. LYNET verkosto, luonnonvarakeskus), joille laadittava toimintamallit Metlan tulee käyttää tarvittaessa alihankkijoita (esim. kansainväliset toimeksiannot)

7 Palvelut ja tuotteet Toistaiseksi Metlan palveluissa tarjontalähtöinen ote, paljon päällekkäisyyksiä (tietopalvelu ja VIRA-tehtävät), ei kohtaa asiakkaita, vaikea löytää nettisivuilta hakemaansa asiaa. Nykyiset palvelut (www.metla.fi/palvelut) internet- esittelynä Kehittämislinjaukset: - Periaate: missä metsäongelma, Metla ratkaisee sen - Palvelut jäsennellään uudelleen kysyntälähtöisesti, ennakoivasti ja palvelun vaativuuden ja toimintatavan mukaan: yleistieto (ilmainen), konsultointi (kynnysmaksu), erillisselvitys(art) - Palvelukanavat jäsennetään aakkosellinen hakusanaluettelon mukaan teemoittain, palveluhaun (ylävalikko) pohjana Metlan strategian vaikuttavuusalueet (neljä palkkia) kuten metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta, ja alajakona osaamisryhmät ja viranomaistoiminnot

8 Strategian toimeenpano - Asiakashallintajärjestelmän luominen, asiakkuuksien hallinnan ja kehittämisen organisointi ja toiminnan ohjauksen järjestäminen (vastuut, resurssit, oikeudelliset kysymykset). - Alueellisen toimipaikkaverkoston täysimääräinen käyttäminen palvelujen ja tiedon siirtoon metsäalan alueellisesti hajautetussa toimintamallissa. - Jalkauttaminen koko Metlan organisaatioon (viestintä, koulutus, toimintakulttuurin kehittäminen) - Asiakasstrategian toimivuutta ja asiakastyytyväisyyttä tulee mitataan määrävälein asiakaskyselyn ja muun palautteen perusteella

9 Lisätietoja:

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa Tuotteistamisen tuskaa tuskaa Tuotteistamisen Metsäosaamisen vienti vienti Metsäosaamisen Metlan nnäkökulmasta Metlan äkökulmasta tutkimusjohtaja Leena Leena Paavilainen Paavilainen tutkimusjohtaja Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Anna-Liisa Pasanen ja Tuula Hotti Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, jonka tehtävänä on voimassa olevan lain ja

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Metla-talon tausta. Rakennus liittyy Suomen hallituksen vuonna 2000 tekemään iltakoulupäätökseen vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa.

Metla-talon tausta. Rakennus liittyy Suomen hallituksen vuonna 2000 tekemään iltakoulupäätökseen vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa. JOENSUU Metla-talon tausta Rakennus liittyy Suomen hallituksen vuonna 2000 tekemään iltakoulupäätökseen vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa. Tähän päätökseen perustuen Joensuun Metlaa päätettiin kehittää

Lisätiedot

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Cleantech Finland Workshop Messukeskus 11.9.2008 Cleantech täynnä lupauksia ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 1 JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 Kustannuspaikka 1272 Kehittämishankkeet Tilanne 31.12.2013 perustuen kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, suunnittelu /liiketoimintajohtajan

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 - KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 - Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... 9. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY...

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot