Puurakentaminen osana metsäbiotaloutta Kuopio Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puurakentaminen osana metsäbiotaloutta Kuopio 27.10.2011 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy."

Transkriptio

1 Puurakentaminen osana metsäbiotaloutta Kuopio Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy.

2 BIOTALOUS Biotalous tarkoittaa kaikkia uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, käyttävää, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta. Euroopassa biotaloudella tarkoitetaan usein pelkästään biopolttoaineisiin perustuvaa taloutta. Yhdysvalloissa biotalouden käsite ymmärretään laajemmin, mutta myös siellä tässä yhteydessä pääpaino on biopolttoaineilla ja nimenomaan nestemäisillä liikenteen polttoaineilla. Joissakin yhteyksissä biotaloutta pidetäänkin vastakohtana fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle nykytaloudelle

3 BIOTALOUDEN KEHITTYMINEN Yhteiskuntarakenteiden muutoksessa ollaan siirtymässä biotalouteen. Kehitykseen vaikuttavia megatrendejä ovat mm. siirtyminen fossiilisten raaka-aineiden käytöstä biologisten raaka-aineiden käyttöön, energia- ja materiaalitehokkuus sekä kestävän kehityksen arvojen (ekologiset ja sosiaaliset) nousu. Biotalouteen siirtyminen muuttaa pysyvästi ja radikaalisti teollisuuden rakenteita. Bio- ja materiaalitieteet tulevat olemaan 2010 luvun kasvun moottoreita. Voittajiksi seuloutuvat liiketoimintamallit, jotka hyödyntävät kestävän kehityksen periaatteita.

4 PUUN JA PUUKUIDUN ROOLI BIOTALOUDESSA Puu on Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara, jota jalostetaan teollisessa mittakaavassa. Uusiutuvasta ja ekologisesta puusta tulee strategisesti merkittävä raaka-aine, joka tarjoaa laajat mahdollisuudet uusille tulevaisuuden tuotteille ja ratkaisuille. Biotalouden uusia tuotteita syntyy mm. bioenergia- ja biokemikaalisektoreille, lääketeollisuuteen, pakkausteollisuuteen eristämällä molekyylejä tai yhdistämällä puuta ja kuitua muihin materiaaleihin sekä luomalla kuiduista uusia tuotteita uuden teknologian (nano-, ICT- yms) avulla. Alalle syntyy uutta kilpailua, perinteiset metsäteollisuuden yritykset eivät välttämättä ole johtavassa asemassa enää uusiutuneessa biotaloudessa Suuri rakennemuutos, jonka keskellä olemme

5 METSÄBIOTALOUS POHJOIS-KARJALASSA / ITÄ-SUOMESSA Alueesta kehitettävissä kansainvälinen ja tunnustettu metsäbiotalouden moniosaaja. Pohjois-Karjalassa ainutlaatuinen keskittymä metsäbiotalouteen liittyvää osaamista ja sitä tukevat osaamiskeskukset; Metsä, energia, asuminen ja nano. Tukena lisäksi UEF:n Kuopion kampuksen osaaminen, Kuopion osaamiskeskukset sekä muu Pohjois-Savon osaaminen. Ja ennen kaikkea yritykset ja laaja teollinen osaaminen myös rajapinnoilla. Maakunnalliset teolliset hot-spot alueet Puhos Lieksa Uimaharju Tavoitteena alueelliset monikerrokselliset ja hyvin fokusoidut osaamiskeskittymät. Kaikkea ei voida osata on tehtävä valintoja sekä haettava avoimesti yhteistyökumppaneita. Pilotoidaan osaajayhteisöjä ja niihin liittyviä työkaluja em. osaamiskeskittymissä Osaamisen juurruttaminen osaamiskeskittymistä ja osaajayhteisöistä maakuntaan

6 METSÄBIOTALOUTEEN LIITTYVIÄ YRITYKSIÄ PK:SSA Stora Enso Oyj, 920 empl. (Pulp-mill, sawmills, wood procurement ) John Deere Forestry Oy, 390 empl. (Forestry machinery) UPM-Kymmene Oyj, 350 empl. (Plywood-mill, wood procurement ) Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, 280 empl. (Printing house) Kesla Oyj, 270 empl. (Forestry machinery) Vapo Oyj, 200 empl. (Saw-mills, bioenergy) Mantsinen Group Oy, 150 empl. (Logistics and material handling machinery, services) Anaika Components Ltd., 100 empl. (Gluelam etc.) Outokummun Metalli Oy, 70 empl. (Forestry machinery) Arbonaut Oy, 50 empl. (forest sector ICT, GIS) Iivari Mononen Oy, 50 empl. (impregnated wood products) Pentinpaja Oy, 25 empl. (Forestry machinery) Lukuisa joukko pk-yrityksiä, jatkossa myös rakennusalaa

7 ERITYISOSAAMISTA METSÄKLUSTERIIN LIITTYEN Euroopan metsäinstituutti Metsäntutkimuslaitos, Metla Itä-Suomen yliopisto (metsä, mutta myös kemia, fysiikka, nano, lääketiede ) Ammattikorkeakoulu Metsäkeskus, Ympäristökeskus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, GTK Joensuun Tiedepuisto Yhteensä yli 400 metsäsektorin asiantuntijaa Yli 500 metsäalan opiskelijaa eri tasoilla Monipuolinen ja ainutlaatuinen osaajaverkosto; tutkijoita, yrityksiä, hallintoa, koulutusta

8 TAUSTA RAKENTAMISEN ROOLI MUUTOKSESSA Keskeisessä roolissa energia- ja materiaalitehokkuuden toteutumisessa. Mm. ERA2017 -ohjelma. Suomessa rakennettu ympäristö synnyttää 40% energian loppukäytöstä. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä rakennukset synnyttävät n. 30 %. Haitallisten päästöjen lisäksi rakentamisessa käytetty ympäristöresurssi on merkittävä osa kulutusta. Biotalouteen siirtyminen vaikuttaa hyvin kiinteästi myös rakentamiseen Meneillään oleva kehitys synnyttää rakentamiseen ja rajapintoihin uusia arvoverkostoja, liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia menestyjiä. Kehitys vaatii yrityksiltä uutta asennoitumista ja osaamisen kehittämistä.

9 PUURAKENTAMINEN OSANA METSÄ- BIOTALOUTTA POHJOIS-KARJALASSA Tavoitteena vahva alueellinen puurakentamisen osaamiskeskittymä, joka perustuu alueen vahvuuksille ja luo olemassa oleville ja uusille yrityksille kiinnittymiskahvoja alueelle Työssä mukana mm. kaikki Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen osaamisalat, Pohjois-Karjalasta energiatehokkaan puurakentamisen edelläkävijä hanke, Eastwood / Etelä ja Pohjois-Savot, PKAMK

10 Osaamiskeskittymät metsäbiotaloudessa

11 Osaamiskeskittymät metsäbiotaloudessa

12 Osaamiskeskittymät metsäbiotaloudessa

13 Puurakentamisen osaamiskeskittymä

14 Huippuosaamisen siirto Puurakentamisen osaamiskeskittymä

15 Puurakentaminen osana biotaloutta ALUEELLISEN PUURAKENTAMISEN OSAAMISKESKITTYMÄN KEHITTÄMISEN TOIMENPITEITÄ Käynnistetty prosessi osaajaverkoston kokoamiselle + painopistealueiden määrittämiselle Aktiivinen rooli puutieteen tutkimuksen ja koulutuksen suuntaamisessa UEF ja Metla yhteistyössä. JTP järjestänyt mm business cafe tilaisuuden aiheeseen liittyen (yritysten toiveet esiin). Yhteistyö PKAMK:nuusien koulutussisältöjen kehittämiseksi samoin 2. asteen koulutus / PKKY Käytäntöyhteisöjen (Community of Practise) pilotointi aihealueeseen liittyen - JTP:llä huippuosaamista käytäntöyhteisöihin liittyen! Yhteistyökumppanien haku, kotimaa, ulkomaat Esim. esitelmä asuntomessujen yhteydessä pidetyssä seminaarissa poiki 4 potentiaalista yhteistyökumppania (mm. Asuntomessut osuuskunta asukaslähtöisyyden ja asumisen mallien kehittäminen, asuntomessujen konseptin kehittäminen, mahdolliset asuntomessut Joensuussa?), ROKFOR hanke/zagreb konferenssi

16 MENEILLÄÄN OLEVIA PUURAKENTAMISEN TOIMENPITEITÄ Potentiaalisia rakennuskohteita maakunnassa 10 kpl! Kohteissa menossa liiketoiminnalliset tarkastelut Vakuusmekanismi investointiriskien pienentämiseksi (esteiden poistaminen) Suunniteltu ja ideoitu yhteistyössä Finnveran kanssa Puurakenteiset konseptit lähiöiden korjaus- ja täydennysrakentamiseen Yhteistyö Oulun yliopiston kokoamassa KLIKK /Tekeshankkeessa. Rahoituksen osio em. Tekeshankkeeseen liittyen rakenteilla Puurakentamisen kohteisiin sijoittavan rahaston perustaminen Neuvottelut sijoitusyhtiön kanssa Lähiöiden korjaus ja täydennysrakentamisen rahoitusmallit Neuvottelut ARA Yhteistyö Finnish Wood Research Oy:n ja Puuinfon kanssa kehitetään. Yhteistyö jo nyt tiivistä ja kaikkia osapuolia hyödyttävää. Suunnitteilla merkittäviä yhteisiä valtakunnallisia toimenpiteitä mm. Puuelementti Standardin (PES) jalkauttamiseksi yrityksiin kevään 2012 aikana sekä seminaarisarja 2012.

17 Puurakentaminen osana biotaloutta AVOIMUUS YHTEISTYÖSSÄ HAKUILMOITUS ESILLÄ JO USEISSA YHTEYKSISSÄ Haetaan aktiivisesti ja avoimesti kumppaneita mm. seuraaville puurakentamiseen liittyville osa-alueille: Nanoteknologiset sovellukset Välipohjarakenteen värähtely- ja äänenvaimennusominaisuuksien parantaminen Puumateriaalin ja puukomposiittien suojaamisen ratkaisut (palo, kosteus, pitkäaikaiskesto jne.) Voimien hallinta puurakenteiden muodonmuutoksessa Liiketoiminta- ja rahoitusmallit Energia- ja ekotehokkaan rakentamisen uudet rahoitusratkaisut Elinkaari- ja sopimusmallien soveltaminen puukerrostalojen tuotannossa Energia- ja ekotehokkaan rakentamisen rahasto Biologisten prosessien kehittäminen Levyteollisuuden sovellukset Puukomposiitit Rakentamisen liiketoiminta Lähiöiden korjaus- ja täydennysrakentamisen konseptien kehittäminen Puuasuinkerrostalojen toteuttaja (mm. Penttilänranta kem2) Taloteollisuus

18 Forest cluster Kiitokset! Harri Välimäki Kehityspäällikkö Joensuun Tiedepuisto Oy Puh

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 30.3.2018 Juhani Pyykkönen

Suomen metsäkeskus Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 30.3.2018 Juhani Pyykkönen Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma 0.4.20 30.3.208 Juhani Pyykkönen 2 Sisällys Murros ja mahdollisuus. 3 Biotalous numeroina Suomessa vuonna 20. 4 2 Metsäbiotalous ohjelman painopisteet. 6 3. Metsäbiotalousohjelman

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

INNOVATIIVINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia!

INNOVATIIVINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! INNOVATIIVINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tietoa, taitoa, tehoa, tuloksia! Joensuun Tiedepuisto Oy on sekä maakunnallinen, kansallinen että kansainvälinen sillanrakentaja. Käytettävissämme on laaja verkosto, jossa

Lisätiedot

Mikä Biotalous-INKA. INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä

Mikä Biotalous-INKA. INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä Mikä Biotalous-INKA INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä INKA ohjelman visio Suomi on kansainvälisesti houkutteleva innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista biotaloudesta,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50

Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50 Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUONNONVARA-ALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 14 LUONNONVARA-ALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

Itä-Suomen innovaatiostrategia. Patrik Laxell

Itä-Suomen innovaatiostrategia. Patrik Laxell Itä-Suomen innovaatiostrategia Patrik Laxell Itä-Suomen innovaatiostrategia Patrik Laxell Synocus Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma päivitetty LIITE 2: Yh 25.4.2007 asia 6 50 Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma 23.4.2007 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Sisällysluettelo 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 9.1. Toimialan

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot