Varsinainen yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous 27.2.2004"

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous

2 Ohjelma Vuosi 2003 lyhyesti Antti Herlin, pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja KONE Hissit ja liukuportaat Manfred Eiden, toimitusjohtaja, KONE Oyj Kone Cargotec Carl-Gustaf Bergström, toimitusjohtaja, Kone Cargotec 2/26

3 Vuosi 2003 lyhyesti Antti Herlin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 3/26

4 KONE vuonna 2003 Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli M 418,5 (340,2) eli 7,8 (7,8) % liikevaihdosta. Tilikauden tulos parani 38 % ja oli M 216,9 (157,1). Osakekohtainen tulos nousi 3,10 (2,54) euroon. Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli M 498,7 (615,6). Nettovelkaantumisaste pieneni 61 (125) prosenttiin. 4/26

5 Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja, M KONE Hissit ja liukuportaat Kone Cargotec Muut 5/26

6 Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja, M KONE Hissit ja liukuportaat Kone Cargotec Muut 6/26

7 Nettovelkaantumisaste, % /26

8 Osakkeenomistajien lukumäärä /26

9 B-sarjan osakkeiden vaihto 000 osaketta /26

10 Osakekurssin kehitys, B-osake KONE Oyj HEX-portfolio 10/26

11 KONE Hissit ja liukuportaat Manfred Eiden toimitusjohtaja, KONE Oyj 11/26

12 KONE Hissit ja liukuportaat Liikevaihto vuonna 2003: M työntekijää Myy ja asentaa uutta hissiä ja liukuporrasta vuosittain Huoltokannassa yli hissiä ja liukuporrasta sekä yli rakennusten automaattiovea Konehuoneettoman KONE MonoSpace -hissin ja KONE EcoDisc -teknologian kehittäjä. 12/26

13 Liikevaihto liiketoiminnoittain KONE Hissit ja liukuportaat henkilöhissit hissit keskikokoisiin rakennuksiin hissit pilvenpiirtäjiin näköalahissit sairaalahissit tavarahissit liukuportaat ja liukukäytävät hissikomponentit Uudet tuotteet 40 % Huolto & modernisointi 60 % modernisointi huoltopalvelut suunnittelupalvelut tekninen konsultointi 13/26

14 Saavutuksia vuonna 2003 KONE Hissit ja liukuportaat KONE saavutti 2-numeroisen liikevoittoprosentin Yhdysvaltain ja Keski-Euroopan uusien laitteiden vaikeahkosta markkinatilanteesta huolimatta. Asennuksen ja huollon toiminnan tehostuminen tuki kannattavuuskehitystä. Investoinnit tulevaisuuden kasvuun jatkuivat: lähes 30 yritysostoa, pääasiassa hissien ja ovien huoltoyhtiöitä Tšekkiin hissien komponentteja valmistava tuotantolaitos, Kiinassa liukuporrastehtaan laajennus, molemmat käyttöön vuoden 2005 alusta KONEen ERP käyttöön useissa uusissa maissa. Heikentynyt Yhdysvaltain dollari laimensi kasvu- ja kannattavuuslukuja huomattavasti. 14/26

15 Markkinakehitys KONE Hissit ja liukuportaat Hissien ja liukuportaiden kysyntä heikkeni KONEen suurimmalla markkina-alueella, Euroopassa, rakentamisen vähennettyä. KONEen saamat tilaukset ylittivät edellisvuoden, koska Etelä-Euroopan asuinrakentaminen säilyi hyvänä ja modernisoinnit lisääntyivät. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkinat pienenivät yhä, mutta investoinnit julkisen liikenteen kehityshankkeisiin jatkuivat. Vuoden jälkimmäisten 6 kk:n aikana näkyi merkkejä talouden elpymisestä. KONE säilytti markkinaosuutensa uusien laitteiden myynnissä ja kasvat osuuttaan modernisointimarkkinoilla; myös huoltokanta kasvoi. Aasian Tyynenmeren alueen talouksista kasvu oli voimakkainta Kiinassa, jossa asuinrakentaminen toimi kasvun moottorina. Rakentaminen on säilynyt vilkkaana Australiassa vuodesta toiseen. Markkinoiden odotetaan kasvavan Intiassa, kun taas Korea, Taiwan, Singapore ja Malesia kärsivät investointien painottumisesta Kiinaan. 15/26

16 Teknologiajohtajuus KONE Hissit ja liukuportaat KONE jatkoi KONE EcoDisc -nostokoneistoon perustuvien hissiratkaisujen kehittämistä. Uusia versioita sekä konehuoneettomasta KONE MonoSpace että toimistotaloihin ja hotelleihin suunnitellusta KONE MiniSpace -hisseistä. Markkinoille tuotiin uusia malleja hissittömiä rakennuksia varten tai korvaamaan kokonaan aiempi hissi. Uusi EcoMod -ratkaisu mahdollistaa liukuportaiden uudistamisen vaihtamatta koko laitetta. Uusia pitkäkestoisia sopimuksia solmittiin erityisesti hotellien, vähittäiskaupan ja julkisen liikenteen alan asiakkaiden kanssa. 16/26

17 Avainluvut KONE Hissit ja liukuportaat Saadut tilaukset M Tilauskanta M Liikevaihto M Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) M Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) % 10,6 9,7 Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja M Käyttöpääoma M Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet M /26

18 Näkymät 2004 KONE Hissit ja liukuportaat Markkinatilanne jatkuu haasteellisena. Tehostamis- ja kehitysohjelmia jatkamalla varmistetaan KONEen edellytyksiä menestyä tulevaisuudessa markkinaolosuhteiden parantuessa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna uusien hissien tilauksien ja myynnin vuonna 2004 odotetaan säilyvän samantasoisena kuin kahtena edellisvuonna. Huollossa ja modernisoinneissa myynnin arvioidaan jatkavan noin 5 % kasvuaan. Automaattiovien huollon kasvutavoite on 20 %. Kireähkössä kilpailutilanteessa KONEen hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan tavoitteena on saavuttaa edellisvuoden liikevoittoprosenttitaso ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA). 18/26

19 Kone Cargotec Carl-Gustaf Bergström toimitusjohtaja, Kone Cargotec 19/26

20 Uudistettu liiketoimintarakenne Kone Cargotec Myyntejä Nordkalk Oyj Abp helmikuu 03 Paroc Group Oy Ab helmikuu 03 Cellit Oy Ab huhtikuu 03 Polar Kiinteistöt Oyj (osakeomistukset) lokakuu 03 Metsäkoneliiketoiminta joulukuu 03 Traktoriliiketoiminta tammikuu 04 Keskittyminen kontin- ja kuormankäsittelyyn Kone Cargotec 20/26

21 Kone Cargotec Liikevaihto vuonna 2003: M työntekijää Kone Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar (kontinkäsittely) ja Hiab (kuormankäsittely) Vahva asema maailman johtavana kumppanina satamien, maaterminaalien ja paikallisjakelun materiaalinkäsittelyssä. 21/26

22 Liikevaihto liiketoiminta-alueittan Kone Cargotec satamanosturit mobiilipukkinosturit kiskonosturit Kalmar 54 % Hiab 46 % konttilukit kuljetuslukit konttikurottajat terminaalitraktorit trukit tyhjien konttien käsittelyyn raskaat haarukkatrukit puukuormaajat kuormausnosturit vaihtolavalaitteet ajoneuvotrukit takalaitanostimet puutavaranosturit 22/26

23 Kysynnän kasvuvoimat Kone Cargotec Tuotannon siirtäminen uusiin paikkoihin kasvattaa teollisuushyödykkeiden kuljetuksia. Maailmankauppa kasvattaa pitkän matkan kuljetuksia: konttiliikenne kasvaa nopeammin kuin maailmankauppa, maailmankauppa taas nopeammin kuin maailmanlaajuinen bruttokansantuote. Kasvava kulutuskysyntä taas lisää lähikuljetusten kysyntää; tavaran siirtämisen ja purkamisen tulee tapahtua yhä tehokkaammin ja ergonomisemmin. 23/26

24 Saavutuksia vuonna 2003 Kone Cargotec Tilauskertymä kasvoi M 1 482:een (1 336), kasvua 11 %. Huomattava kannattavuuden parannus: liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja kasvoi M 74,9:ään (45,0), kasvua 66 % Tehostamistoimia ja liiketoimintajärjestelyjä: tuotantolaitosten lukumäärän karsiminen yhden tuotteen tuotannon keskittäminen yhteen tuotantolaitokseen matalan jalostusasteen komponenttien tuotannon ulkoistaminen siirtyminen arvoketjussa yhä lähemmäksi asiakasta palvelujen ja varaosien osuus liikevaihdosta 19 %. 24/26

25 Avainluvut Kone Cargotec Saadut tilaukset M Tilauskanta M Liikevaihto M Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) M Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) % 5,6 3,4 Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja M Käyttöpääoma M Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet M * Kone Cargotec = Kalmar ja Hiab 25/26

26 Näkymät 2004 Kone Cargotec Konttiliikenteen odotetaan kasvavan maailmankauppaa nopeammin, mikä puolestaan kasvattaa kontinkäsittelylaitteiden markkinoita. Ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden markkinoiden odotetaan säilyvän suunnilleen edellisvuoden kaltaisina. Liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuodesta vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna, kun taas tilauskertymän odotetaan saavuttavan vuoden 2003 tason. Vuonna 2004 Kone Cargotecin odotetaan saavuttavan vähintään samansuuruisen liikevoittoprosentin ennen konserniliikearvon poistoja kuin vuonna Toteutettujen ja yhä jatkuvien tehostamisohjelmien ja uudistetun tuotevalikoiman odotetaan tukevan kannattavuuden kehitystä vuoden 2004 aikana ja kompensoivan heikenneen Yhdysvaltain dollarin negatiivista vaikutusta. Huoltoliiketoiminnan kasvun, yhä tehokkaammaksi hiottujen prosessien ja vahvemman markkina-aseman avulla Kone Cargotec pyrkii pitkällä aikavälillä parantamaan liikevoittoprosenttinsa ennen konserniliikearvon poistoja kahdeksaan. 26/26

27 Varsinainen yhtiökokous

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001. 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 Pörssitiedote 1. helmikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2001 Tilikauden tulos parani 33 prosenttia, ja se oli 141,1 miljoonaa euroa (2000: 105,6 miljoonaa euroa). Voitto/osake

Lisätiedot

Cargotecin vuoden 2005 katsaus

Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotec Oyj muodostui Kone Oyj:n jakautumisessa 1. kesäkuuta 2005, jolloin se myös listautui Helsingin Pörssiin. Cargotecin vuoden 2005 katsaus Cargotecin vuoden 2005 pro

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2010: Tilaukset kasvoivat voimakkaasti ja rahavirta säilyi erittäin vahvana

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2010: Tilaukset kasvoivat voimakkaasti ja rahavirta säilyi erittäin vahvana Cargotecin tilinpäätöstiedote 2010: Tilaukset kasvoivat voimakkaasti ja rahavirta säilyi erittäin vahvana Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen

Lisätiedot

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden Vuosikertomus 2006 Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 2,6 miljardia euroa. Konsernilla on lähes 9 000 työntekijää ja toimintaa noin

Lisätiedot

Cool Vintage tyyliä eurooppalaisiin asuintaloihin.

Cool Vintage tyyliä eurooppalaisiin asuintaloihin. Cool Vintage tyyliä eurooppalaisiin asuintaloihin. Luonnollista muotoilua nostalgisen ja raikkaan tunnelman luomiseen. Lämpimät, maanläheiset värit ja luonnonmukaisten materiaalien kauneus yhdistettynä

Lisätiedot

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

2009 Good Design Award -voittaja. seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE signalisaatio, 2009 Good Design Award -voittaja Kohti KONEen seuraavaa vuosisataa. KONE viettää satavuotisjuhlaansa palvellen asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. KONE Q1 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta

Lisätiedot

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005

Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2005 Cargotecin pro forma -katsaus tammi syyskuulta 2005 Saadut tilaukset olivat 1 795 (1 9/2004: 1 728) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin tilinpäätös 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo 1 Hallituksen toimintakertomus 11 Konsernitilinpäätös (IFRS) 12 Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 15 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen

KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006. Avainlukuja edellinen m êëëáíáéççíé= 26. tammikuuta 2007 KONE Oyj:n katsaus tammi-joulukuulta 2006 (tammi-joulukuu 2005 pro forma -vertailutiedoin) KONE saavutti 10 prosentin liikevoiton (EBIT) jo vuonna 2006 Tilausten kasvu

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Cargotecin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Q2 Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Saadut tilaukset vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1 864 (1 6/2006: 1 591) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 m êëëáíáéççíé= 27. tammikuuta 2006 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 Hallituksen toimintakertomus Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi,

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00

Pörssitiedote. KONE-konserni. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000. 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 Pörssitiedote 28. heinäkuuta 2000 klo 9.00 KONE-konserni Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2000 KONE-konsernin saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 990 miljoonaan euroon. Tilauskanta ennätystasolla.

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

CARGOTECIN VUOSIKERTOMUS 2012

CARGOTECIN VUOSIKERTOMUS 2012 CARGOTECIN VUOSIKERTOMUS 2012 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa Cargotecin tilinpäätöstiedote 2009 Toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten vuosi vaikeassa markkinatilanteessa Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri.

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Kunnossapitoasentajiemme ammattitaito ja ennakoiva huolto takaavat laitteiden luotettavuuden ja parhaan käyttäjäkokemuksen kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tilinpäätös

Lisätiedot

Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Kysyntä jatkui alhaisella tasolla

Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Kysyntä jatkui alhaisella tasolla Cargotecin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2009 Kysyntä jatkui alhaisella tasolla Katsauksen pääkohdat tammi kesäkuu Saadut tilaukset olivat 928 (1 6/2008: 2 168) miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden

Lisätiedot

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2.

07:45 Shanghai Metro City, Kiina. Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2. 07:45 Shanghai Metro City, Kiina Kohti toimivampaa kaupunkiympäristöä, niin Shanghaissa kuin kaupungeissa ympäri maailman. KONE Q2 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuulta 2009 Q2 2 KONE Q2: Liiketoiminnan hyvä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Kuormankäsittelylaitteiden markkinat kasvoivat vuoden 2011 aikana. Tuotteista erityisesti kuormausnostureiden, ajoneuvotrukkien sekä takalaitanostinten kysyntä

Lisätiedot

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50 Vuosikertomus 2006 Muutos. sisällysluettelo 1 katsaus 2006 KONE lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 6 Osakkeenomistajillemme 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Liiketoimintakatsaus 11 Henkilöstö 22 Ympäristö 25 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 Cargotec Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72.

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72. Vuosikertomus 2005 KONE Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2005 koostuu kolmesta osasta. Katsaus 2005 -osassa sivuilla 2 31 käsitellään KONEen toimintaa kalenterivuodelta 2005. Tilintarkastettu tilinpäätös jakautumisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007. Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2007 Huhtikuu 24, 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q1-KATSAUS 2007 1-3/2007 1-3/2006 muutos 2006 Tilaukset M 902,1 840,3 7 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 105,7 2 654,0 17

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32 Vuosikertomus Sisällysluettelo 1 Katsaus 2007 KONE lyhyesti 2 Osakkeenomistajillemme 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi lyhyesti 7 Keskeiset tapahtumat 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 19 Ekotehokkuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32

Sisällysluettelo. 2 Hallinto Hallinnointiperiaatteet 26 Hallitus 30 Johtokunta 32 Vuosikertomus Sisällysluettelo 1 Katsaus 2007 KONE lyhyesti 2 Osakkeenomistajillemme 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi lyhyesti 7 Keskeiset tapahtumat 8 Liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 19 Ekotehokkuus

Lisätiedot