Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen. Perustelumuistio

2

3 Sisältö Taustaa 6 1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyviä taustatietoja maakunnittain Uusimaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Itä-Uusimaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Kanta-Häme Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan toimiala- ja koulutusrakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Päijät-Häme Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Kymenlaakso Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Etelä-Karjala Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Varsinais-Suomi Ammatillinen koulutus 76

4 1.7.2 Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Satakunta Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pirkanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Keski-Suomi Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Etelä-Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Keski-Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Etelä-Savo Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste 143

5 Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjois-Savo Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjois-Karjala Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjois-Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Kainuu Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Lappi 186 Liitteet Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä 196 Liite 1. Väestöennusteet 197 Liite 2. Tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain vuonna Liite 3. Ammatillisen koulutuksen käyttömenojen rahoitus (tulot) 29 (1 euroa) 2 Liite 4. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen kohdentuminen järjestämismuodoittain koulutuksen järjestäjittäin (%) 24 Liite 5. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen kohdentuminen järjestämismuodoittain maakunnittain (%) 29 Liite 6. Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja niiden suoritteet 21 Liite 7. Väestön koulutusrakenne Lähteet 212

6 Taustaa Opetusministeriö käynnisti keväällä 26 ministeriön ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välisen ammattiopistostrategian toimeenpanoon liittyvän vuorovaikutteisen hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja järjestäjäverkon kokoamista. Lokakuussa 27 ja huhtikuussa 29 ministeriö esitti suosituksia ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseksi ja Paras-hankkeen edellyttämän 5 asukkaan väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille vauhdittamishankkeen päättymistä ja jatkotoimenpiteitä koskevan kirjeen ( , 1/5/211). Siinä kuvataan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen liittyviä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, arvioidaan järjestäjäverkon vauhdittamishankkeen ja Parashankkeen etenemistä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Kirjeessä on vauhdittamishankkeen loppuunsaattamiseen liittyvä aikataulu. Lisäksi ministeriö esittää kirjeessä ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistämisen jatkotoimenpiteet. Tähän valmistelun yhteydessä tehtyyn perustelumuistioon on koottu maakunnittain tietoja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosta, muusta koulutustarjonnasta, maakunnan koulutus- ja toimialarakenteesta ja väestöennusteesta sekä koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmista. Muistio kuvaa pääosin vuoden 21 lopun tilannetta. Muistio on myös koulutuksen järjestäjien käytettävissä järjestäjäverkon kehittämiseen ja koulutustarjonnan suuntaamiseen liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Maakunnittaiset luvut on jäsennetty alaluvuittain siten, että Ammatillinen koulutus -alaluvun tilasto- ja rekisteritiedot sisältävät tietoja ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ja opiskelijamäärätoteumasta sekä erityisopetuksesta. Muistioon on koottu tiedot järjestäjäverkossa tapahtuneista muutoksista ja Paras -hankkeen väestöpohjavaatimuksen toteutumisesta alueella. Alaluvussa Muu koulutus on tietoja muun muassa alueen lukiokoulutuksesta, korkeakouluista, kansanopistoista sekä taiteen perusopetuksesta. Alaluvussa Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste kuvataan pääasiassa Tilastokeskuksen aineiston perusteella maakunnan ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä. Luvussa on täydennetty ammatillisen koulutuksen tunnuslukuja esimerkiksi maahanmuuttajien ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta. Muistiossa käytetyt tilasto- ja rekisteriaineistot ovat vuosilta 28, 29 tai 21. Muistiossa on myös tiedot ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja järjestämislupien opiskelijamääristä vuoden 211 alussa. Alalukuun Maakunnan koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmat on koottu lyhennelmät koulutuksen järjestäjien toimittamista järjestäjäverkon kehittämistä koskevista arvioista ja suunnitelmista. Tiedot ovat vuosien 29 ja 21 tilanteen mukaisia. Vuoden 28 6

7 tietoja on käytetty, mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriöön uudempaa selvitystä. Maakuntia käsittelevien lukujen lopussa olevaan Johtopäätös-lukuun on koottu yhteenvetona ministeriön näkemyksiä maakunnan/alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistarpeista. 7

8 1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyviä taustatietoja maakunnittain 1.1 Uusimaa Ammatillinen koulutus Vuoden 21 lopussa maakunnassa oli 35 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää, joiden kotipaikka on Uudellamaalla. Näistä kuntayhtymiä oli kolme ja kuntia kaksi sekä yksityisiä järjestäjiä 3 mukaan lukien valtion liikelaitos. Yksityisistä järjestäjistä oli osakeyhtiöitä 9, säätiöitä 12 ja yhdistyksiä 8 sekä yksi valtion liikelaitos. Vuoden 211 alusta lukien entisen Itä-Uudenmaan maakunnan neljän ammatillisen koulutuksen järjestäjän kotipaikka on Uudellamaalla, jolloin järjestäjiä on 39. Uudenmaan maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien ammatillisen koulutuksen järjestämislupien vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 21 oli Mukana ovat ne järjestäjät, joiden kotipaikka on Uudellamaalla. Maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien kokonaisopiskelijamäärävolyymia vuoden 28 lopun tasosta on kasvattanut opiskelijamäärälisäysten lisäksi koulutuksen järjestäjien alueellinen fuusio lukien, jossa Kanta-Hämeestä siirtyi fuusion myötä 885 paikkaa uudelle järjestäjälle, Hyria koulutus Oy:lle (kotipaikka Uusimaa). Maakunnan järjestäjien (kotipaikka Uusimaa) ammatillisen peruskoulutuksen toteuma vuonna 21 oli opiskelijaa (sisältää myös Adulta Oy:n toteuman 63 opiskelijaa). Opiskelijamäärään sisältyvät myös ne järjestäjät, joiden toiminta on kokonaan (Kirkkopalvelut ry, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy), pääosin (Hengitysliitto Heli ry) tai vajaa puolet (Hyria koulutus Oy ja Aell Utbildning Ab) muualla kuin Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab järjestivät ammatillista peruskoulutusta myös Itä-Uudellamaalla samoin kuin Invalidisäätiö. Invalidiliitto ry järjesti koulutusta Uudenmaan maakunnan lisäksi neljässä muussa maakunnissa. Edellä mainittujen kymmenen järjestäjän muualla kuin Uudenmaan maakunnassa järjestetyn koulutuksen osuus, toteuma oli yhteensä 4 66 opiskelijaa Uudenmaan vuoden 21 toteumasta. Kun em. osuus vähennetään maakunnan kokonaistoteumasta, ja otetaan huomioon muiden maakuntien järjestäjien toteuma Uudellamaalla, 3 opiskelijaa (Kiipulasäätiö 16 ja Optima samkommun, 14 opiskelijaa). Maakunnan vuoden 21 toteuma oli opiskelijaa. 8

9 Seuraavien koulutuksen järjestäjien kotipaikka on Uudellamaalla, mutta ammatillinen koulutus kokonaan muualla: Kirkkopalvelut ry Etelä-Savossa ja Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö sekä Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Päijät- Hämeessä. Lisäksi Hengitysliitto Heli ry:n ammatillisen peruskoulutuksen toteumasta keskimäärin vain noin 6,5 % on Uudellamaalla ja koulutuksesta toteutuu valtaosa muissa maakunnissa, pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla. Hyria koulutus Oy:n ammatillisesta peruskoulutuksesta keskimäärin 6 % toteutuu Uudellamaalla ja 4 % Kanta-Hämeessä. Aell Utbildning Ab:n em. koulutuksesta keskimäärin 6 % nykyisen Uudenmaan alueella ja noin 4 % muissa maakunnissa. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n em. koulutuksesta vuoden 211 alusta lukien kaikki nykyisen Uudenmaan alueella, aikaisemmin noin 89 % Uudellamaalla ja noin 11 % Itä-Uudellamaalla. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän em. koulutuksesta vuoden 211 alusta lukien kaikki nykyisen Uudenmaan alueella, aikaisemmin lähes 95 % Uudellamaalla ja noin 5 % Itä-Uudellamaalla. Invalidiliitto ry:n koulutuksesta toteutui Uudellamaalla yli 84 % ja muissa maakunnissa yli 15 %, ja Invalidisäätiön koulutuksesta vuoden 211 alusta lukien kaikki Uudellamaalla, kun aikaisemmin lähes 97 % ja vajaa 3 % Itä-Uudellamaalla. Ammatillisen koulutuksen vetovoima maakunnassa ylittää valtakunnan tason. Kevään 21 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoihin oli 1.62, mikä on selvästi enemmän kuin vastaava valtakunnallinen vetovoimaluku Ruotsinkielisen ammatillisen peruskoulutuksen vetovoimaluku Uudellamaalla oli.86, kun vastaava valtakunnallinen ruotsinkielisen koulutuksen vetovoimaluku oli.91. 9

10 Taulukko 1. Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien koulutusalat ja vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä ( ) Koulutuksen järjestäjä Koulutusalat *) h.k. k. y.l.h. l. t.l. l.y. s.t.l. m.r.t. Opisk. määrä Ami-säätiö 475 Ammattienedistämislaitossäätiö **) 1 Aell Utbildning Ab ***) 1 48 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4 85 Finavia Oyj 45 Haaga Instituutti-säätiö 47 Helmi Liiketalousopisto Oy 78 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 855 Helsingin kaupunki 7 27 Helsingin Konservatorion Säätiö 6 Helsinki Business College Oy 2 6 Hengitysliitto Heli ry ****) 1 46 Hyria koulutus Oy ***) 2 61 Invalidiliitto ry *****) 59 Invalidisäätiö *****) 895 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 8 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 63 Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä *****) 4 35 Kisakalliosäätiö 112 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 2 27 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 19 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. 1 MJK-koulutuskeskus r.y. 75 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 12 Solvalla Utbildning Ab 55 Suomen Kansallisoopperan säätiö 3 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö 455 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 13 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab *****) 92 Työtehoseura ry 34 Vantaan kaupunki 2 71 Koulutusalan järjestäjiä yhteensä ja maakunnan kokonaisopiskelijamäärä **) *) h.k.= humanistinen ja kasvatusala, k.= kulttuuriala, y.l.h.= yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala, l.= luonnontieteiden ala, t.l.= tekniikan ja liikenteen ala, l.y.= luonnonvara- ja ympäristöala, s.t.l.= sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, m.r.t.= matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Lähde: OKM/Koute-raportti. 21. **) Ammattienedistämislaitossäätiön lupa järjestää ammatillista koulutusta luonnontieteiden alalla koskee vain oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia opintoja. ***) Ammatillisesta koulutuksesta vajaa puolet muualla kuin Uudellamaalla a) Aell Utbildning Ab: kokonaistoteumasta Uudellamaalla 871 opiskelijaa vuonna 21 ja b) Hyria Koulutus Oy: kokonaistoteumasta Uudellamaalla opiskelijaa vuonna 21. (Aell Utbildning Ab:n toteumat muissa maakunnissa olivat seuraavat vuonna 21: Itä-Uusimaa 31, Varsinais-Suomi 65 ja Pohjanmaa 2 opiskelijaa; ja Hyria koulutus Oy:n: Kanta-Häme 1 53 opiskelijaa). ****) ammatillinen koulutus pääosin muualla kuin Uudellamaalla: Hengitysliitto Heli ry: 94 opiskelijalle koulutusta Uudellamaalla ja muissa maakunnissa opiskelijaa vuonna 21 *****) Ammatillisesta koulutuksesta osa muualla kuin Uudellamaalla: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toteumat maakunnittain: Uusimaa 3 82 ja Itä-Uusimaa 215 opiskelijaa ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n toteumat maakunnittain: Uusimaa 824 ja Itä-Uusimaa 13 opiskelijaa. Invalidiliitto ry:n toteumat maakunnittain: Uusimaa 527, Keski-Suomi 4, Kanta- Häme 2, Kymenlaakso 3 ja Pirkanmaa 29 ja Invalidisäätiön toteumat maakunnittain: Uusima 884 ja Itä-Uusimaa 27 opiskelijaa. Taulukossa 1 olevien järjestäjien ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutui muissa kuin Uudenmaan maakunnassa yhteensä 3 59 opiskelijaa vuonna 21. Lähde: Kysely Uudenmaan maakunnan järjestäjille. OKM

11 Vuoden 29 alusta lähtien järjestäjäverkossa tapahtuneet muutokset Vuoden 29 alusta lukien valtion ylläpitämän Arla-instituutin (ammatillinen erityisoppilaitos) ammatillisen koulutuksen koulutustehtävä siirrettiin Invalidisäätiölle. Lisäksi pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla ammatillista koulutusta järjestävälle Hengitysliitto Heli ry:lle (ammatillinen erityisoppilaitos) siirrettiin Etelä-Pohjanmaalla toimineen valtion ylläpitämän Alavuden erityisammattikoulun koulutustehtävä. Elokuun 29 alusta lukien Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön ja Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät siirrettiin Helsingin Business College Oy -nimiselle uudelle koulutuksen järjestäjälle. Samoin elokuun 29 alusta lukien siirrettiin Hyvinkää-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiön, Hyvinkään kaupungin ja Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän (Kanta-Häme) ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät Hyvinkään-Riihimäen seudun ammatti- ja aikuisopisto Oy -nimiselle uudelle koulutuksen järjestäjälle, jonka nimi myöhemmin Hyria koulutus Oy. Ilmailulaitos Finavian ammatillisen koulutuksen järjestämislupa siirrettiin Finavia Oyj:lle lukien. Adulta Oy:n ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät peruutettiin lukien. Vuoden 211 alusta lukien on Solvalla Utbildning Ab:n ja Folkhälsan Botnia Ab:n (Pohjanmaa) ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät siirretty Folkhälsan Utbildning Ab -nimiselle uudelle koulutuksen järjestäjälle. Uudelle järjestäjälle ei kuitenkaan siirtynyt enää lupaa järjestää ammatillista peruskoulutusta humanistisella ja kasvatusalalla, koska alan koulutusta ei ollut enää vuosiin järjestetty. Vuoden 211 alusta lukien maakunnassa on 39 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää, kun entinen Itä-Uusimaa on osa Uuttamaata. 11

12 Taulukko 2. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja järjestämisluvan opiskelijamäärät lukien Koulutuksen järjestäjä Järjestämisluvan vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä lukien Ami-säätiö 475 Ammattienedistämislaitossäätiö 1 Aell Utbildning Ab *) 1 48 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4 91 Finavia Oyj 45 Folkhälsan Utbildning Ab 95 Haaga Instituutti-säätiö 47 Helmi Liiketalousopisto Oy 78 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 855 Helsingin kaupunki 7 27 Helsingin Konservatorion Säätiö 6 Helsinki Business College Oy 2 6 Hengitysliitto Heli ry **) 1 46 Hyria koulutus Oy *** 2 67 Invalidiliitto ry ****) 59 Invalidisäätiö 895 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 8 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 63 Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 8 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä 4 6 Kisakalliosäätiö 112 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 2 27 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 19 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. 1 MJK-koulutuskeskus ry. 75 Oy Porvoon kauppaoppilaitos - Borgå handelsläroverk Ab 25 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 12 Porvoon kaupunki 16 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 45 Suomen Kansallisoopperan Säätiö 3 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö 455 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 13 Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 92 Työtehoseura ry 34 Vantaan kaupunki 2 71 Yhteensä Lähde: OKM/Koute-raportti. 21 *) Aell Utbildning Ab järjestää Uudenmaan maakunnan lisäksi ammatillista peruskoulutusta myös kolmessa muussa maakunnassa. **) Hengitysliitto Heli ry järjestää myös Uudellamaalla vuosittain ammatillista peruskoulutusta; pääosa koulutuksesta on muissa maakunnissa.. ***) Hyria koulutus Oy järjestää Uudenmaan maakunnan lisäksi ammatillista peruskoulutusta myös Kanta-Hämeen maakunnassa. ****) Invalidiliitto ry järjestää Uudenmaan maakunnan lisäksi ammatillista peruskoulutusta myös muissa maakunnissa. Kysely Uudenmaan maakunnan järjestäjille. OKM

13 Maakunnan alueella järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärävolyymi vuonna 211 on noin opiskelijaa, kun taulukossa 2 olevista Uudenmaan järjestäjien muissa maakunnissa toteutuva koulutus (noin 3 9 opiskelijaa) otetaan huomioon: järjestäjien koulutus pääosin muissa maakunnissa (Hengitysliitto Heli ry, vuosittain noin 1 38 opiskelijaa), koulutuksesta lähes puolet muissa maakunnissa (Aell Utbildning Ab, vuosittain noin 61 ja Hyria koulutus Oy, vuosittain noin 1 5), tai koulutuksesta osa (Invalidiliitto ry, vuosittain noin 9 opiskelijaa), ja vastaavasti vuosittain muiden maakuntien järjestämän koulutuksen toteuma Uudenmaan maakunnassa (noin 4 opiskelijaa, ml. aikaisempi toteuma Itä-Uudellamaalla). Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien Uudenmaan kokonaisopiskelijamäärävolyymia vuoden 21 lopun tasosta on kasvattanut opiskelijamäärälisäysten lisäksi Itä-Uudenmaan lakkautetun maakunnan kuntien liittymisen myötä ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien kotipaikan siirtyminen Uudellemaalle. Tämä siirtyminen lisäsi maakunnan kokonaisopiskelijamäärävolyymia 2 25 opiskelijalla. Taulukossa ei ole kolmea Uudenmaan maakunnan järjestäjää, joiden ammatillinen peruskoulutus toteutuu kokonaan muissa maakunnissa: Kirkkopalvelut ry (Etelä-Savossa), Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Valtakunnallinen valmennus ja liikuntakeskus Oy (Päijät-Hämeessä), yhteensä 557 opiskelijaa. Seuraavat koulutuksen järjestäjät, joiden kotipaikka on muussa maakunnassa, ovat järjestäneet vuonna 21 koulutusta myös Uudellamaalla: Kiipulasäätiö (Kanta-Häme) 16 opiskelijaa ja Optima samkommun (Pohjanmaa) 14 opiskelijaa. Toteuma yhteensä 3 opiskelijaa. Optima samkommun on järjestänyt koulutusta myös Itä-Uudellamaalla 7 opiskelijalle. Paras-hankkeen väestöpohjavaatimus/maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät - ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/27) mukaan kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 5. Lain mukaan kuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin mainitun väestöpohjavaatimuksen toteuttamiseksi tekemällä kuntaliitoksia ja perustamalla kuntien yhteistoiminta-alueita. Väestörekisterikeskuksen tietojen ( ) mukaan maakunnassa toimivista kuntayhtymistä kolme täyttää väestöpohjavaatimuksen. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian jäsenkuntien asukasmäärä oli , Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän asukasta. Kaksi seuraavaa järjestäjää eivät muodollisesti täytä väestöpohjavaatimusta. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, jonka jäsenkuntien väestömäärä oli ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland, jonka jäsenkuntien väestömäärä oli asukasta. Ruotsinkielisen kuntayhtymän jäsenkunnista kaikki ovat jäsenenä Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä ja molempien jäsenkunnista osa on jäsenenä myös jossakin kolmannessa kuntayhtymässä. Väestömäärältään suurin molempien kuntayhtymien jäsenkunta, Porvoon kaupunki, on myös itse ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Porvoon kaupungin osuus kuntayhtymän omaisuudesta on yli puolet molemmissa edellä mainituissa kuntayhtymissä. Lisäksi ruotsinkielisen kuntayhtymän jäsenkuntien ruotsinkielisen väestön määrä jää alle 5 asukkaan. järjestäjistä Helsingin kaupunki ( asukasta) ja Vantaan kaupunki (2 93) täyttävät väestöpohjavaatimuksen. Kolmas kuntajärjestäjä, Porvoon kaupunki, ei täytä puitelaissa esitettyä väestöpohjatavoitetta sen asukasmäärän ollessa

14 Ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 Taulukko 3. Maakunnan koulutuksen järjestäjien ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät (tutkintotavoitteinen koulutus) koulutusaloittain (järjestäjän kotipaikka on Uusimaa) Opiskelijamäärät koulutusaloittain toteuma valtionosuustilastoissa (opetussuunnitelmaperusteinen ja näyttötutkintona suor. amm. perustutkintoon valmistava koulutus) vuonna 21 Hum. ja kasvat. Kultt. Yht.kunt. tiet, liiket. ja hall. Luonnon tiet. Tekniik. ja liiken. Luonnonvara- ja ymp. Sos-., terv.- ja liikunta Matk.-, ravits.- ja tal. Koulutusalojen ka *) Lähde: Tampereen yliopiston tietokonekeskus/valos -tiimi. 21. *) Taulukossa on mukana niiden kolmen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärää, joiden koulutustoiminta on kokonaan muissa kuin Uudenmaan maakunnassa, 464 opiskelijaa. Lukuun sisältyvät myös niiden Uudenmaan maakunnan järjestäjien tutkintotavoitteisen koulutuksen toteumat vuonna 21, joiden koulutus pääasiassa tai osin on toteutunut muissa kuin Uudenmaan maakunnassa, yhteensä opiskelijaa (Hengitysliitto Heli ry 784, Aell Utbildning Ab 638, Hyria koulutus Oy 1 11, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 215 ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 13). Kun maakunnan toteumasta vähennetään kaikki Uudenmaan maakunnan järjestäjien muualla toteutunut tutkintotavoitteinen koulutus, maakunnan tutkintotavoitteisen koulutuksen toteuma oli opiskelijaa. Lisäksi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus ja kotitalousopetus) oli sen jälkeen kun valtionosuustilastojen mukaisesta luvusta on vähennetty Uudenmaan maakunnan järjestäjien muissa maakunnissa toteutunut ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen määrä yhteensä 851 opiskelijaa,(kirkkopalvelut ry Etelä- Savossa 85, Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Päijät-Hämeessä 8, Hengitysliitto Heli ry:llä muissa maakunnissa 597, Hyria koulutus Oy:llä Kanta-Hämeessä 42, Invalidiliitto ry:llä muissa maakunnissa 92 ja Invalidisäätiöllä Itä-Uudellamaalla 27 opiskelijaa). Kun on lisäksi huomioitu muiden maakuntien järjestäjien toteuma 3 opiskelijaa, Uudenmaan maakunnan ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaismäärä oli opiskelijaa. Kun tämä muualla toteutunut koulutus (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen) on vähennetty ja otettu huomioon muiden maakuntien järjestäjien toteumat Uudellamaalla, maakunnan opiskelijamäärätoteuma oli (taulukon 3 sarakkeen Koulutusalojen ka). 14

15 Taulukko 4. Tutkintotavoitteisen ja ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät ja lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet (järjestäjän kotipaikka on Uusimaa, paitsi kolme järjestäjää, joiden koulutustoteumat on sijoitettu toisiin maakuntiin) Amm. peruskoulutus Amm. lisäkoulutus oppilait.muot. 1) oppisop. 2) oppilait.muot. 3) oppisop. 2) Uusimaa opisk. opisk. opis.työ.vuosi opisk. Adulta Oy 63 Ami-säätiö ,5 67 Ammattienedistämislaitossäätiö ,9 528 Aell Utildning Ab ,1 15 AVA-instituutin kannatusyhdistys ry 182 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ,4 1 8 Finavia Oyj 33 Haaga Instituutti-säätiö ,5 69 Haus Kehittämiskeskus Oy 25 Helmi Liiketalousopisto Oy ,6 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ,4 Helsingin kristillisen opiston säätiö 51,4 Helsingin kaupunki , Helsingin Konservatorion Säätiö 59 Helsinki Business College Oy ,2 143 Hengitysliitto Heli ry ,3 92 Hyria koulutus Oy ,5 624 Invalidiliitto ry 589 1,4 5 Invalidisäätiö 91 34,9 Johtamistaidon opisto JTO 26,6 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y ,8 Kansan sivistystyön I:n opintokeskus 7,1 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 81 13,8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ,6 944 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos Kisakalliosäätiö ,7 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä ,2 372 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry ,9 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y ,2 122 Merkonomien jatkokoulutuskeskus r.y ,6 133 Opintotoiminnan keskusliitos OK-opintokeskus 5,3 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 12 Rakennusliitto ry 13,1 Rakennusteollisuus RT ry 52 Rastor Oy 455,7 31 SAK:n koulutussäätiön Kiljavan opisto 1,2 Solvalla Utbildning Ab 5 4,5 Suomen Kansallisoopperan säätiö 29 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö ,7 212 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 131 6,9 Suomen ympäristöopisto Sykli Oy 13,4 13 Svenska Framtidsskolan.i Helsingforsreg.ionen Ab ,9 Toyota Auto Finland Oy 79 TUL:n Kisakeskussäätiö 14,9 Työtehoseura ry ,2 246 Työväen Sivistysliitto TSL 52 Vakuutustiedon kehittämissäätiö 72 Vantaan kaupunki ,3 548 Yhteensä *) , ) Ammatillisen peruskoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 (aritm, ka). 2) Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toteutuneet oppisopimusopiskelijamäärät vuonna 21. 3) Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä sisältää toteuman ja arviosta (vos). *) Luku ei sisällä Uudenmaan maakunnan kolmen järjestäjän (Kirkkopalvelut ry, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy) opiskelijamäärää, joiden ammatillinen koulutus on kokonaan jossakin muussa kuin Uudenmaan maakunnassa. Lähde: VOS-raportit: OPH. Rahoitustiedot

16 Uudenmaan maakunnan järjestäjät, joiden ammatillinen peruskoulutus toteutetaan kokonaan toisessa maakunnassa (maakunta suluissa): Kirkkopalvelut ry (Etelä-Savo), Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (Päijät-Häme) ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Päijät-Häme). Näistä järjestäjistä ensimmäinen on ammatillisen oppilaitoksen ja kansanopiston ylläpitäjä ja kaksi jälkimmäistä ylläpitää liikunnan koulutuskeskusta. Toteuma oli yhteensä 557 opiskelijaa, josta ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen määrä 93 opiskelijaa. Uudenmaan maakunnassa on myös koulutuksen järjestäjiä, joiden kotipaikka on po. maakunnassa, mutta järjestäjien ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutuu pääosa tai noin puolet jossakin muussa maakunnassa. Uudenmaan maakunnan järjestäjä, jonka toiminta pääasiassa muissa maakunnissa: Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjä Hengitysliitto Heli ry (pääasiassa Pohjois- Pohjanmaalla, mutta mm. myös Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa). Uudellamaalla Hengitysliitto Heli ry järjestää vuosittain ammatillista peruskoulutusta noin 9-1 opiskelijalle. Toteuma Uudellamaalla oli 94 ja muissa maakunnissa opiskelijaa vuonna 21. Uudenmaan maakunnan järjestäjä, joka toimii kahdessa tai useammassa maakunnassa: Hyria koulutus Oy, jolla toimipisteet sekä Uudellamaalla että Kanta-Hämeessä. Aell Utbildning Ab on järjestänyt ammatillista peruskoulutusta Uudenmaan lisäksi myös Varsinais-Suomessa, Itä-Uudellamaalla ja Pohjanmaalla, Toteutuneesta ammatillisesta peruskoulutuksesta Uudellamaalla: Aell Utbildning Ab:llä muissa maakunnissa 638, ja Hyria Koulutus Oy:llä muussa maakunnassa (Kanta-Häme) 1 53 opiskelijaa vuonna 21. Uudenmaan maakunnassa on lisäksi ollut koulutuksen järjestäjiä, joiden kotipaikka on po. maakunnassa, mutta järjestäjien ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutuu pieni osa jossakin muussa maakunnassa. Uudenmaan maakunnan järjestäjä, jonka toiminnasta pieni osa joissakin muissa maakunnissa: toteutui muualla kuin Uudellamaalla: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä oli Itä-Uudellamaalla 215 ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:llä 13 opiskelijaa vuonna 21. Järjestäjät, jonka toiminta pääasiassa Uudellamaalla, mutta on toimipiste myös muissa maakunnissa: Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjillä, Invalidiliitto ry:llä on oppilaitos myös Keski-Suomessa ja toimipiste Päijät-Hämeessä. ja Invalidisäätiöllä on ollut opetuspiste myös Itä-Uudellamaalla. Invalidiliitto ry:n toteuma muissa maakunnissa 92 ja Invalisäätiön 27 opiskelijaa Itä-Uudellamaalla vuonna 21. Lisäksi seuraavien koulutuksen järjestäjien kotipaikka on muussa maakunnassa, mutta ne ovat järjestäneet vuonna 21 koulutusta myös Uudellamaalla: Kiipulasäätiö (Kanta- Häme) 16 opiskelijaa ja Optima samkommun (Pohjanmaa) 14 opiskelijaa. Toteuma yhteensä 3 opiskelijaa. Ammatillinen erityisopetus vuonna 21 Uudellamaalla ammatillisessa erityisopetuksessa oli valtionosuustilaston mukaan yhteensä opiskelijaa, joista ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sekä rajatun ammatillisen erityisopetus erityisen koulutustehtävän 41 opiskelijaa. Koska kuitenkin osa sekä ammatillisten oppilaitosten (397 opiskelijaa) että erityisesti erityisoppilaitosten ylläpitäjien (toteuma sen jälkeen kun 1 5 on vähennetty muiden maakuntien erityisoppilaitosten ylläpitäjien toteuma Uudellamaalla, 3 opiskelijaa), toteutuu opiskelijaa muissa kuin Uudenmaan maakunnassa, taulukossa 5 on tarkasteltu maakunnan alueen todellisia toteumia. 16

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:39 Opetusministeriön

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Opetusministeriö KTPO/AM/Koskimäki. Päivitetty 12.11.2009. ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING ENGLIT TYP AV ÄGARE, läget 1.8.2009. Kommuner (sammanlagt 17)

Opetusministeriö KTPO/AM/Koskimäki. Päivitetty 12.11.2009. ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING ENGLIT TYP AV ÄGARE, läget 1.8.2009. Kommuner (sammanlagt 17) ANORDNARE AV YRKESUTBILDNING ENGLIT TYP AV ÄGARE, läget 1.8.2009 Kommuner (sammanlagt 17) Forssan kaupunki Helsingin kaupunki Jalasjärven kunta Joensuun kaupunki Kaarinan kaupunki Kemijärven kaupunki Kouvolan

Lisätiedot

SELVITYS NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVASTA KOULUTUKSESTA

SELVITYS NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVASTA KOULUTUKSESTA SELVITYS NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVASTA KOULUTUKSESTA PIIA PÄIVÄNSALO NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNTA 2002 MONISTE 10/2002 1 Opetushallitus Nuorisoalan koulutustoimikunta, Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 VATT-TUTKIMUKSIA 132 VATT RESEARCH REPORTS Virve Ollikainen* AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS 2001 2003 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot