Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjä verkon kokoamisen vauhdittamishanke Ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistäminen. Perustelumuistio

2

3 Sisältö Taustaa 6 1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyviä taustatietoja maakunnittain Uusimaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Itä-Uusimaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Kanta-Häme Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan toimiala- ja koulutusrakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Päijät-Häme Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Kymenlaakso Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Etelä-Karjala Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Varsinais-Suomi Ammatillinen koulutus 76

4 1.7.2 Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Satakunta Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pirkanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Keski-Suomi Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Etelä-Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Keski-Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Etelä-Savo Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste 143

5 Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjois-Savo Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjois-Karjala Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Pohjois-Pohjanmaa Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Kainuu Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä Lappi 186 Liitteet Ammatillinen koulutus Muu koulutus Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste Maakunnan kehittämissuunnitelmat ja koulutuksen järjestäjien kannanotot ja suunnitelmat Johtopäätöksiä 196 Liite 1. Väestöennusteet 197 Liite 2. Tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain vuonna Liite 3. Ammatillisen koulutuksen käyttömenojen rahoitus (tulot) 29 (1 euroa) 2 Liite 4. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen kohdentuminen järjestämismuodoittain koulutuksen järjestäjittäin (%) 24 Liite 5. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen kohdentuminen järjestämismuodoittain maakunnittain (%) 29 Liite 6. Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja niiden suoritteet 21 Liite 7. Väestön koulutusrakenne Lähteet 212

6 Taustaa Opetusministeriö käynnisti keväällä 26 ministeriön ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välisen ammattiopistostrategian toimeenpanoon liittyvän vuorovaikutteisen hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja järjestäjäverkon kokoamista. Lokakuussa 27 ja huhtikuussa 29 ministeriö esitti suosituksia ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseksi ja Paras-hankkeen edellyttämän 5 asukkaan väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille vauhdittamishankkeen päättymistä ja jatkotoimenpiteitä koskevan kirjeen ( , 1/5/211). Siinä kuvataan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen liittyviä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, arvioidaan järjestäjäverkon vauhdittamishankkeen ja Parashankkeen etenemistä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Kirjeessä on vauhdittamishankkeen loppuunsaattamiseen liittyvä aikataulu. Lisäksi ministeriö esittää kirjeessä ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja rakenteellisen kehittämisen edistämisen jatkotoimenpiteet. Tähän valmistelun yhteydessä tehtyyn perustelumuistioon on koottu maakunnittain tietoja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosta, muusta koulutustarjonnasta, maakunnan koulutus- ja toimialarakenteesta ja väestöennusteesta sekä koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmista. Muistio kuvaa pääosin vuoden 21 lopun tilannetta. Muistio on myös koulutuksen järjestäjien käytettävissä järjestäjäverkon kehittämiseen ja koulutustarjonnan suuntaamiseen liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Maakunnittaiset luvut on jäsennetty alaluvuittain siten, että Ammatillinen koulutus -alaluvun tilasto- ja rekisteritiedot sisältävät tietoja ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ja opiskelijamäärätoteumasta sekä erityisopetuksesta. Muistioon on koottu tiedot järjestäjäverkossa tapahtuneista muutoksista ja Paras -hankkeen väestöpohjavaatimuksen toteutumisesta alueella. Alaluvussa Muu koulutus on tietoja muun muassa alueen lukiokoulutuksesta, korkeakouluista, kansanopistoista sekä taiteen perusopetuksesta. Alaluvussa Maakunnan koulutus- ja toimialarakenne ja väestöennuste kuvataan pääasiassa Tilastokeskuksen aineiston perusteella maakunnan ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä. Luvussa on täydennetty ammatillisen koulutuksen tunnuslukuja esimerkiksi maahanmuuttajien ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta. Muistiossa käytetyt tilasto- ja rekisteriaineistot ovat vuosilta 28, 29 tai 21. Muistiossa on myös tiedot ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja järjestämislupien opiskelijamääristä vuoden 211 alussa. Alalukuun Maakunnan koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmat on koottu lyhennelmät koulutuksen järjestäjien toimittamista järjestäjäverkon kehittämistä koskevista arvioista ja suunnitelmista. Tiedot ovat vuosien 29 ja 21 tilanteen mukaisia. Vuoden 28 6

7 tietoja on käytetty, mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriöön uudempaa selvitystä. Maakuntia käsittelevien lukujen lopussa olevaan Johtopäätös-lukuun on koottu yhteenvetona ministeriön näkemyksiä maakunnan/alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistarpeista. 7

8 1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyviä taustatietoja maakunnittain 1.1 Uusimaa Ammatillinen koulutus Vuoden 21 lopussa maakunnassa oli 35 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää, joiden kotipaikka on Uudellamaalla. Näistä kuntayhtymiä oli kolme ja kuntia kaksi sekä yksityisiä järjestäjiä 3 mukaan lukien valtion liikelaitos. Yksityisistä järjestäjistä oli osakeyhtiöitä 9, säätiöitä 12 ja yhdistyksiä 8 sekä yksi valtion liikelaitos. Vuoden 211 alusta lukien entisen Itä-Uudenmaan maakunnan neljän ammatillisen koulutuksen järjestäjän kotipaikka on Uudellamaalla, jolloin järjestäjiä on 39. Uudenmaan maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien ammatillisen koulutuksen järjestämislupien vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 21 oli Mukana ovat ne järjestäjät, joiden kotipaikka on Uudellamaalla. Maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien kokonaisopiskelijamäärävolyymia vuoden 28 lopun tasosta on kasvattanut opiskelijamäärälisäysten lisäksi koulutuksen järjestäjien alueellinen fuusio lukien, jossa Kanta-Hämeestä siirtyi fuusion myötä 885 paikkaa uudelle järjestäjälle, Hyria koulutus Oy:lle (kotipaikka Uusimaa). Maakunnan järjestäjien (kotipaikka Uusimaa) ammatillisen peruskoulutuksen toteuma vuonna 21 oli opiskelijaa (sisältää myös Adulta Oy:n toteuman 63 opiskelijaa). Opiskelijamäärään sisältyvät myös ne järjestäjät, joiden toiminta on kokonaan (Kirkkopalvelut ry, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy), pääosin (Hengitysliitto Heli ry) tai vajaa puolet (Hyria koulutus Oy ja Aell Utbildning Ab) muualla kuin Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab järjestivät ammatillista peruskoulutusta myös Itä-Uudellamaalla samoin kuin Invalidisäätiö. Invalidiliitto ry järjesti koulutusta Uudenmaan maakunnan lisäksi neljässä muussa maakunnissa. Edellä mainittujen kymmenen järjestäjän muualla kuin Uudenmaan maakunnassa järjestetyn koulutuksen osuus, toteuma oli yhteensä 4 66 opiskelijaa Uudenmaan vuoden 21 toteumasta. Kun em. osuus vähennetään maakunnan kokonaistoteumasta, ja otetaan huomioon muiden maakuntien järjestäjien toteuma Uudellamaalla, 3 opiskelijaa (Kiipulasäätiö 16 ja Optima samkommun, 14 opiskelijaa). Maakunnan vuoden 21 toteuma oli opiskelijaa. 8

9 Seuraavien koulutuksen järjestäjien kotipaikka on Uudellamaalla, mutta ammatillinen koulutus kokonaan muualla: Kirkkopalvelut ry Etelä-Savossa ja Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö sekä Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Päijät- Hämeessä. Lisäksi Hengitysliitto Heli ry:n ammatillisen peruskoulutuksen toteumasta keskimäärin vain noin 6,5 % on Uudellamaalla ja koulutuksesta toteutuu valtaosa muissa maakunnissa, pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla. Hyria koulutus Oy:n ammatillisesta peruskoulutuksesta keskimäärin 6 % toteutuu Uudellamaalla ja 4 % Kanta-Hämeessä. Aell Utbildning Ab:n em. koulutuksesta keskimäärin 6 % nykyisen Uudenmaan alueella ja noin 4 % muissa maakunnissa. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n em. koulutuksesta vuoden 211 alusta lukien kaikki nykyisen Uudenmaan alueella, aikaisemmin noin 89 % Uudellamaalla ja noin 11 % Itä-Uudellamaalla. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän em. koulutuksesta vuoden 211 alusta lukien kaikki nykyisen Uudenmaan alueella, aikaisemmin lähes 95 % Uudellamaalla ja noin 5 % Itä-Uudellamaalla. Invalidiliitto ry:n koulutuksesta toteutui Uudellamaalla yli 84 % ja muissa maakunnissa yli 15 %, ja Invalidisäätiön koulutuksesta vuoden 211 alusta lukien kaikki Uudellamaalla, kun aikaisemmin lähes 97 % ja vajaa 3 % Itä-Uudellamaalla. Ammatillisen koulutuksen vetovoima maakunnassa ylittää valtakunnan tason. Kevään 21 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoihin oli 1.62, mikä on selvästi enemmän kuin vastaava valtakunnallinen vetovoimaluku Ruotsinkielisen ammatillisen peruskoulutuksen vetovoimaluku Uudellamaalla oli.86, kun vastaava valtakunnallinen ruotsinkielisen koulutuksen vetovoimaluku oli.91. 9

10 Taulukko 1. Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien koulutusalat ja vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä ( ) Koulutuksen järjestäjä Koulutusalat *) h.k. k. y.l.h. l. t.l. l.y. s.t.l. m.r.t. Opisk. määrä Ami-säätiö 475 Ammattienedistämislaitossäätiö **) 1 Aell Utbildning Ab ***) 1 48 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4 85 Finavia Oyj 45 Haaga Instituutti-säätiö 47 Helmi Liiketalousopisto Oy 78 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 855 Helsingin kaupunki 7 27 Helsingin Konservatorion Säätiö 6 Helsinki Business College Oy 2 6 Hengitysliitto Heli ry ****) 1 46 Hyria koulutus Oy ***) 2 61 Invalidiliitto ry *****) 59 Invalidisäätiö *****) 895 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 8 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 63 Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä *****) 4 35 Kisakalliosäätiö 112 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 2 27 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 19 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. 1 MJK-koulutuskeskus r.y. 75 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 12 Solvalla Utbildning Ab 55 Suomen Kansallisoopperan säätiö 3 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö 455 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 13 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab *****) 92 Työtehoseura ry 34 Vantaan kaupunki 2 71 Koulutusalan järjestäjiä yhteensä ja maakunnan kokonaisopiskelijamäärä **) *) h.k.= humanistinen ja kasvatusala, k.= kulttuuriala, y.l.h.= yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala, l.= luonnontieteiden ala, t.l.= tekniikan ja liikenteen ala, l.y.= luonnonvara- ja ympäristöala, s.t.l.= sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, m.r.t.= matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Lähde: OKM/Koute-raportti. 21. **) Ammattienedistämislaitossäätiön lupa järjestää ammatillista koulutusta luonnontieteiden alalla koskee vain oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia opintoja. ***) Ammatillisesta koulutuksesta vajaa puolet muualla kuin Uudellamaalla a) Aell Utbildning Ab: kokonaistoteumasta Uudellamaalla 871 opiskelijaa vuonna 21 ja b) Hyria Koulutus Oy: kokonaistoteumasta Uudellamaalla opiskelijaa vuonna 21. (Aell Utbildning Ab:n toteumat muissa maakunnissa olivat seuraavat vuonna 21: Itä-Uusimaa 31, Varsinais-Suomi 65 ja Pohjanmaa 2 opiskelijaa; ja Hyria koulutus Oy:n: Kanta-Häme 1 53 opiskelijaa). ****) ammatillinen koulutus pääosin muualla kuin Uudellamaalla: Hengitysliitto Heli ry: 94 opiskelijalle koulutusta Uudellamaalla ja muissa maakunnissa opiskelijaa vuonna 21 *****) Ammatillisesta koulutuksesta osa muualla kuin Uudellamaalla: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toteumat maakunnittain: Uusimaa 3 82 ja Itä-Uusimaa 215 opiskelijaa ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n toteumat maakunnittain: Uusimaa 824 ja Itä-Uusimaa 13 opiskelijaa. Invalidiliitto ry:n toteumat maakunnittain: Uusimaa 527, Keski-Suomi 4, Kanta- Häme 2, Kymenlaakso 3 ja Pirkanmaa 29 ja Invalidisäätiön toteumat maakunnittain: Uusima 884 ja Itä-Uusimaa 27 opiskelijaa. Taulukossa 1 olevien järjestäjien ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutui muissa kuin Uudenmaan maakunnassa yhteensä 3 59 opiskelijaa vuonna 21. Lähde: Kysely Uudenmaan maakunnan järjestäjille. OKM

11 Vuoden 29 alusta lähtien järjestäjäverkossa tapahtuneet muutokset Vuoden 29 alusta lukien valtion ylläpitämän Arla-instituutin (ammatillinen erityisoppilaitos) ammatillisen koulutuksen koulutustehtävä siirrettiin Invalidisäätiölle. Lisäksi pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla ammatillista koulutusta järjestävälle Hengitysliitto Heli ry:lle (ammatillinen erityisoppilaitos) siirrettiin Etelä-Pohjanmaalla toimineen valtion ylläpitämän Alavuden erityisammattikoulun koulutustehtävä. Elokuun 29 alusta lukien Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön ja Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät siirrettiin Helsingin Business College Oy -nimiselle uudelle koulutuksen järjestäjälle. Samoin elokuun 29 alusta lukien siirrettiin Hyvinkää-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiön, Hyvinkään kaupungin ja Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymän (Kanta-Häme) ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät Hyvinkään-Riihimäen seudun ammatti- ja aikuisopisto Oy -nimiselle uudelle koulutuksen järjestäjälle, jonka nimi myöhemmin Hyria koulutus Oy. Ilmailulaitos Finavian ammatillisen koulutuksen järjestämislupa siirrettiin Finavia Oyj:lle lukien. Adulta Oy:n ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät peruutettiin lukien. Vuoden 211 alusta lukien on Solvalla Utbildning Ab:n ja Folkhälsan Botnia Ab:n (Pohjanmaa) ammatillisen koulutuksen koulutustehtävät siirretty Folkhälsan Utbildning Ab -nimiselle uudelle koulutuksen järjestäjälle. Uudelle järjestäjälle ei kuitenkaan siirtynyt enää lupaa järjestää ammatillista peruskoulutusta humanistisella ja kasvatusalalla, koska alan koulutusta ei ollut enää vuosiin järjestetty. Vuoden 211 alusta lukien maakunnassa on 39 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää, kun entinen Itä-Uusimaa on osa Uuttamaata. 11

12 Taulukko 2. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ja järjestämisluvan opiskelijamäärät lukien Koulutuksen järjestäjä Järjestämisluvan vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä lukien Ami-säätiö 475 Ammattienedistämislaitossäätiö 1 Aell Utbildning Ab *) 1 48 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4 91 Finavia Oyj 45 Folkhälsan Utbildning Ab 95 Haaga Instituutti-säätiö 47 Helmi Liiketalousopisto Oy 78 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 855 Helsingin kaupunki 7 27 Helsingin Konservatorion Säätiö 6 Helsinki Business College Oy 2 6 Hengitysliitto Heli ry **) 1 46 Hyria koulutus Oy *** 2 67 Invalidiliitto ry ****) 59 Invalidisäätiö 895 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 8 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 63 Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 8 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä 4 6 Kisakalliosäätiö 112 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 2 27 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 19 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. 1 MJK-koulutuskeskus ry. 75 Oy Porvoon kauppaoppilaitos - Borgå handelsläroverk Ab 25 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 12 Porvoon kaupunki 16 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 45 Suomen Kansallisoopperan Säätiö 3 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö 455 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 13 Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 92 Työtehoseura ry 34 Vantaan kaupunki 2 71 Yhteensä Lähde: OKM/Koute-raportti. 21 *) Aell Utbildning Ab järjestää Uudenmaan maakunnan lisäksi ammatillista peruskoulutusta myös kolmessa muussa maakunnassa. **) Hengitysliitto Heli ry järjestää myös Uudellamaalla vuosittain ammatillista peruskoulutusta; pääosa koulutuksesta on muissa maakunnissa.. ***) Hyria koulutus Oy järjestää Uudenmaan maakunnan lisäksi ammatillista peruskoulutusta myös Kanta-Hämeen maakunnassa. ****) Invalidiliitto ry järjestää Uudenmaan maakunnan lisäksi ammatillista peruskoulutusta myös muissa maakunnissa. Kysely Uudenmaan maakunnan järjestäjille. OKM

13 Maakunnan alueella järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärävolyymi vuonna 211 on noin opiskelijaa, kun taulukossa 2 olevista Uudenmaan järjestäjien muissa maakunnissa toteutuva koulutus (noin 3 9 opiskelijaa) otetaan huomioon: järjestäjien koulutus pääosin muissa maakunnissa (Hengitysliitto Heli ry, vuosittain noin 1 38 opiskelijaa), koulutuksesta lähes puolet muissa maakunnissa (Aell Utbildning Ab, vuosittain noin 61 ja Hyria koulutus Oy, vuosittain noin 1 5), tai koulutuksesta osa (Invalidiliitto ry, vuosittain noin 9 opiskelijaa), ja vastaavasti vuosittain muiden maakuntien järjestämän koulutuksen toteuma Uudenmaan maakunnassa (noin 4 opiskelijaa, ml. aikaisempi toteuma Itä-Uudellamaalla). Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien Uudenmaan kokonaisopiskelijamäärävolyymia vuoden 21 lopun tasosta on kasvattanut opiskelijamäärälisäysten lisäksi Itä-Uudenmaan lakkautetun maakunnan kuntien liittymisen myötä ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien kotipaikan siirtyminen Uudellemaalle. Tämä siirtyminen lisäsi maakunnan kokonaisopiskelijamäärävolyymia 2 25 opiskelijalla. Taulukossa ei ole kolmea Uudenmaan maakunnan järjestäjää, joiden ammatillinen peruskoulutus toteutuu kokonaan muissa maakunnissa: Kirkkopalvelut ry (Etelä-Savossa), Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Valtakunnallinen valmennus ja liikuntakeskus Oy (Päijät-Hämeessä), yhteensä 557 opiskelijaa. Seuraavat koulutuksen järjestäjät, joiden kotipaikka on muussa maakunnassa, ovat järjestäneet vuonna 21 koulutusta myös Uudellamaalla: Kiipulasäätiö (Kanta-Häme) 16 opiskelijaa ja Optima samkommun (Pohjanmaa) 14 opiskelijaa. Toteuma yhteensä 3 opiskelijaa. Optima samkommun on järjestänyt koulutusta myös Itä-Uudellamaalla 7 opiskelijalle. Paras-hankkeen väestöpohjavaatimus/maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät - ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/27) mukaan kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 5. Lain mukaan kuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin mainitun väestöpohjavaatimuksen toteuttamiseksi tekemällä kuntaliitoksia ja perustamalla kuntien yhteistoiminta-alueita. Väestörekisterikeskuksen tietojen ( ) mukaan maakunnassa toimivista kuntayhtymistä kolme täyttää väestöpohjavaatimuksen. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian jäsenkuntien asukasmäärä oli , Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän asukasta. Kaksi seuraavaa järjestäjää eivät muodollisesti täytä väestöpohjavaatimusta. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, jonka jäsenkuntien väestömäärä oli ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland, jonka jäsenkuntien väestömäärä oli asukasta. Ruotsinkielisen kuntayhtymän jäsenkunnista kaikki ovat jäsenenä Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä ja molempien jäsenkunnista osa on jäsenenä myös jossakin kolmannessa kuntayhtymässä. Väestömäärältään suurin molempien kuntayhtymien jäsenkunta, Porvoon kaupunki, on myös itse ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Porvoon kaupungin osuus kuntayhtymän omaisuudesta on yli puolet molemmissa edellä mainituissa kuntayhtymissä. Lisäksi ruotsinkielisen kuntayhtymän jäsenkuntien ruotsinkielisen väestön määrä jää alle 5 asukkaan. järjestäjistä Helsingin kaupunki ( asukasta) ja Vantaan kaupunki (2 93) täyttävät väestöpohjavaatimuksen. Kolmas kuntajärjestäjä, Porvoon kaupunki, ei täytä puitelaissa esitettyä väestöpohjatavoitetta sen asukasmäärän ollessa

14 Ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 Taulukko 3. Maakunnan koulutuksen järjestäjien ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät (tutkintotavoitteinen koulutus) koulutusaloittain (järjestäjän kotipaikka on Uusimaa) Opiskelijamäärät koulutusaloittain toteuma valtionosuustilastoissa (opetussuunnitelmaperusteinen ja näyttötutkintona suor. amm. perustutkintoon valmistava koulutus) vuonna 21 Hum. ja kasvat. Kultt. Yht.kunt. tiet, liiket. ja hall. Luonnon tiet. Tekniik. ja liiken. Luonnonvara- ja ymp. Sos-., terv.- ja liikunta Matk.-, ravits.- ja tal. Koulutusalojen ka *) Lähde: Tampereen yliopiston tietokonekeskus/valos -tiimi. 21. *) Taulukossa on mukana niiden kolmen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärää, joiden koulutustoiminta on kokonaan muissa kuin Uudenmaan maakunnassa, 464 opiskelijaa. Lukuun sisältyvät myös niiden Uudenmaan maakunnan järjestäjien tutkintotavoitteisen koulutuksen toteumat vuonna 21, joiden koulutus pääasiassa tai osin on toteutunut muissa kuin Uudenmaan maakunnassa, yhteensä opiskelijaa (Hengitysliitto Heli ry 784, Aell Utbildning Ab 638, Hyria koulutus Oy 1 11, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 215 ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 13). Kun maakunnan toteumasta vähennetään kaikki Uudenmaan maakunnan järjestäjien muualla toteutunut tutkintotavoitteinen koulutus, maakunnan tutkintotavoitteisen koulutuksen toteuma oli opiskelijaa. Lisäksi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus ja kotitalousopetus) oli sen jälkeen kun valtionosuustilastojen mukaisesta luvusta on vähennetty Uudenmaan maakunnan järjestäjien muissa maakunnissa toteutunut ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen määrä yhteensä 851 opiskelijaa,(kirkkopalvelut ry Etelä- Savossa 85, Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Päijät-Hämeessä 8, Hengitysliitto Heli ry:llä muissa maakunnissa 597, Hyria koulutus Oy:llä Kanta-Hämeessä 42, Invalidiliitto ry:llä muissa maakunnissa 92 ja Invalidisäätiöllä Itä-Uudellamaalla 27 opiskelijaa). Kun on lisäksi huomioitu muiden maakuntien järjestäjien toteuma 3 opiskelijaa, Uudenmaan maakunnan ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaismäärä oli opiskelijaa. Kun tämä muualla toteutunut koulutus (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen) on vähennetty ja otettu huomioon muiden maakuntien järjestäjien toteumat Uudellamaalla, maakunnan opiskelijamäärätoteuma oli (taulukon 3 sarakkeen Koulutusalojen ka). 14

15 Taulukko 4. Tutkintotavoitteisen ja ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät ja lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet (järjestäjän kotipaikka on Uusimaa, paitsi kolme järjestäjää, joiden koulutustoteumat on sijoitettu toisiin maakuntiin) Amm. peruskoulutus Amm. lisäkoulutus oppilait.muot. 1) oppisop. 2) oppilait.muot. 3) oppisop. 2) Uusimaa opisk. opisk. opis.työ.vuosi opisk. Adulta Oy 63 Ami-säätiö ,5 67 Ammattienedistämislaitossäätiö ,9 528 Aell Utildning Ab ,1 15 AVA-instituutin kannatusyhdistys ry 182 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ,4 1 8 Finavia Oyj 33 Haaga Instituutti-säätiö ,5 69 Haus Kehittämiskeskus Oy 25 Helmi Liiketalousopisto Oy ,6 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ,4 Helsingin kristillisen opiston säätiö 51,4 Helsingin kaupunki , Helsingin Konservatorion Säätiö 59 Helsinki Business College Oy ,2 143 Hengitysliitto Heli ry ,3 92 Hyria koulutus Oy ,5 624 Invalidiliitto ry 589 1,4 5 Invalidisäätiö 91 34,9 Johtamistaidon opisto JTO 26,6 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y ,8 Kansan sivistystyön I:n opintokeskus 7,1 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 81 13,8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ,6 944 Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos Kisakalliosäätiö ,7 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä ,2 372 Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry ,9 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y ,2 122 Merkonomien jatkokoulutuskeskus r.y ,6 133 Opintotoiminnan keskusliitos OK-opintokeskus 5,3 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 12 Rakennusliitto ry 13,1 Rakennusteollisuus RT ry 52 Rastor Oy 455,7 31 SAK:n koulutussäätiön Kiljavan opisto 1,2 Solvalla Utbildning Ab 5 4,5 Suomen Kansallisoopperan säätiö 29 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö ,7 212 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 131 6,9 Suomen ympäristöopisto Sykli Oy 13,4 13 Svenska Framtidsskolan.i Helsingforsreg.ionen Ab ,9 Toyota Auto Finland Oy 79 TUL:n Kisakeskussäätiö 14,9 Työtehoseura ry ,2 246 Työväen Sivistysliitto TSL 52 Vakuutustiedon kehittämissäätiö 72 Vantaan kaupunki ,3 548 Yhteensä *) , ) Ammatillisen peruskoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 (aritm, ka). 2) Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toteutuneet oppisopimusopiskelijamäärät vuonna 21. 3) Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä sisältää toteuman ja arviosta (vos). *) Luku ei sisällä Uudenmaan maakunnan kolmen järjestäjän (Kirkkopalvelut ry, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy) opiskelijamäärää, joiden ammatillinen koulutus on kokonaan jossakin muussa kuin Uudenmaan maakunnassa. Lähde: VOS-raportit: OPH. Rahoitustiedot

16 Uudenmaan maakunnan järjestäjät, joiden ammatillinen peruskoulutus toteutetaan kokonaan toisessa maakunnassa (maakunta suluissa): Kirkkopalvelut ry (Etelä-Savo), Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (Päijät-Häme) ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Päijät-Häme). Näistä järjestäjistä ensimmäinen on ammatillisen oppilaitoksen ja kansanopiston ylläpitäjä ja kaksi jälkimmäistä ylläpitää liikunnan koulutuskeskusta. Toteuma oli yhteensä 557 opiskelijaa, josta ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen määrä 93 opiskelijaa. Uudenmaan maakunnassa on myös koulutuksen järjestäjiä, joiden kotipaikka on po. maakunnassa, mutta järjestäjien ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutuu pääosa tai noin puolet jossakin muussa maakunnassa. Uudenmaan maakunnan järjestäjä, jonka toiminta pääasiassa muissa maakunnissa: Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjä Hengitysliitto Heli ry (pääasiassa Pohjois- Pohjanmaalla, mutta mm. myös Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa). Uudellamaalla Hengitysliitto Heli ry järjestää vuosittain ammatillista peruskoulutusta noin 9-1 opiskelijalle. Toteuma Uudellamaalla oli 94 ja muissa maakunnissa opiskelijaa vuonna 21. Uudenmaan maakunnan järjestäjä, joka toimii kahdessa tai useammassa maakunnassa: Hyria koulutus Oy, jolla toimipisteet sekä Uudellamaalla että Kanta-Hämeessä. Aell Utbildning Ab on järjestänyt ammatillista peruskoulutusta Uudenmaan lisäksi myös Varsinais-Suomessa, Itä-Uudellamaalla ja Pohjanmaalla, Toteutuneesta ammatillisesta peruskoulutuksesta Uudellamaalla: Aell Utbildning Ab:llä muissa maakunnissa 638, ja Hyria Koulutus Oy:llä muussa maakunnassa (Kanta-Häme) 1 53 opiskelijaa vuonna 21. Uudenmaan maakunnassa on lisäksi ollut koulutuksen järjestäjiä, joiden kotipaikka on po. maakunnassa, mutta järjestäjien ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutuu pieni osa jossakin muussa maakunnassa. Uudenmaan maakunnan järjestäjä, jonka toiminnasta pieni osa joissakin muissa maakunnissa: toteutui muualla kuin Uudellamaalla: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä oli Itä-Uudellamaalla 215 ja Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:llä 13 opiskelijaa vuonna 21. Järjestäjät, jonka toiminta pääasiassa Uudellamaalla, mutta on toimipiste myös muissa maakunnissa: Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjillä, Invalidiliitto ry:llä on oppilaitos myös Keski-Suomessa ja toimipiste Päijät-Hämeessä. ja Invalidisäätiöllä on ollut opetuspiste myös Itä-Uudellamaalla. Invalidiliitto ry:n toteuma muissa maakunnissa 92 ja Invalisäätiön 27 opiskelijaa Itä-Uudellamaalla vuonna 21. Lisäksi seuraavien koulutuksen järjestäjien kotipaikka on muussa maakunnassa, mutta ne ovat järjestäneet vuonna 21 koulutusta myös Uudellamaalla: Kiipulasäätiö (Kanta- Häme) 16 opiskelijaa ja Optima samkommun (Pohjanmaa) 14 opiskelijaa. Toteuma yhteensä 3 opiskelijaa. Ammatillinen erityisopetus vuonna 21 Uudellamaalla ammatillisessa erityisopetuksessa oli valtionosuustilaston mukaan yhteensä opiskelijaa, joista ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sekä rajatun ammatillisen erityisopetus erityisen koulutustehtävän 41 opiskelijaa. Koska kuitenkin osa sekä ammatillisten oppilaitosten (397 opiskelijaa) että erityisesti erityisoppilaitosten ylläpitäjien (toteuma sen jälkeen kun 1 5 on vähennetty muiden maakuntien erityisoppilaitosten ylläpitäjien toteuma Uudellamaalla, 3 opiskelijaa), toteutuu opiskelijaa muissa kuin Uudenmaan maakunnassa, taulukossa 5 on tarkasteltu maakunnan alueen todellisia toteumia. 16

17 Taulukko 5. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat 21 Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopiskelijat (oppilaitosmuotoinen koulutus) Erityisopiskelijoiden määrä maakunnassa, yhteensä Ammatillisten erityisoppilaitosten erityisopiskelijoiden määrä em:n lisäksi rajatun erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä -erityisopiskelijoiden määrä 41 Muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien erityisopiskelijoiden määrä 3 48 Erityisopiskelijoiden osuus maakunnan kokonaisopiskelijamäärästä 13,9 % Lähde: Tampereen yliopiston tietokonekeskus/valos -tiimi. 21. Kysely koulutuksen järjestäjille. OKM Maakunnan erityisopiskelijoiden määrä sen jälkeen kun oli huomioitu Uudenmaan järjestäjien erityisopiskelijatoteumat Uudellamaalla ja muissa maakunnissa ja muiden maakuntien järjestäjien erityisopiskelijatoteumat Uudenmaan maakunnasssa, yhteensä opiskelija. Niistä ammatillisissa oppilaitoksissa oli 3 48 ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa erityisopiskelijaa. Lisäksi rajatun ammatillisen erityisopetus erityisen koulutustehtävän opiskelijoita oli 41. Maakunnan erityisopiskelijoiden osuus kaikista maakunnan alueella toteutuneen ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijoista oli 13,9 %, joka on lähes sama kuin maan keskiarvo (14, %). Uudellamaalla toimivia ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat: Hengitysliitto Heli ry (ammatillinen koulutus pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla), opiskelijoita Helsingissä 94. Järjestän koulutus toteutuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla ja muissa maakunnissa kuin Uudellamaalla, ks. selitys taulukossa 4. Invalidiliitto ry, opiskelijoita Järvenpäässä 454 ja Tuusulassa 16 ja seuraavissa opetuspisteissä Helsingissä 9 ja Keravalla 2. Lisäksi järjestäjällä on oppilaitos/opetuspisteitä muissa maakunnissa. Invalidisäätiö, opiskelijoita Helsingissä 527 ja Espoossa 219 sekä seuraavissa opetuspisteissä Hyvinkäällä 15, Järvenpäässä 8, Keravalla 55, Kirkkonummella 13, Lohjalla 18, Mäntsälässä 16 ja Vantaalla 13. Lisäksi järjestäjällä oli opetuspiste Itä-Uudellamaalla. Lisäksi Kiipulasäätiöllä (Kanta-Häme) on järjestämisluvassa lupa järjestää ammatillista erityisopetusta erityisenä koulutustehtävänä myös Uudellamaalla Vantaalla (opiskelijoita 16) ja Optima samkommunilla (Pohjanmaa) on opetuspiste Helsingissä (opiskelijoita 7) ja Raaseporissa (opiskelijoita 7). Vuonna 21 ammatillisessa erityisoppilaitoksessa/ammatillisten erityisoppilaitosten opetuspisteissä ja rajatun koulutustehtävän saaneen järjestäjän oppilaitoksessa opiskeli yhteensä 1 54 opiskelijaa, mikä on 33,6 % kaikista maakunnan erityisopiskelijoista. Prosenttiosuus on toiseksi korkein maassa (korkein Pohjois-Pohjanmaalla) ja poikkeaa selkeästi muiden maakuntien vastaavasta prosentista. Maakunnan erityisopiskelijoiden osuutta maakunnan kokonaisopiskelijamäärästä opiskelijamäärätoteumana on käytetty opiskelijaa. 17

18 Taulukko 6. Hengitysliitto Heli ry:n opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 Opiskelijamäärä yhteensä Uusimaa Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Helsinki 94 Pohjois-Savo Iisalmi 1 Pohjois-Karjala Liperi 188 Etelä-Pohjanmaa Alavus 84 Pohjois-Pohjanmaa Oulu 447 Pohjois-Pohjanmaa Liminka 93 Pohjois-Pohjanmaa Muhos 229 Pirkanmaa Tampere 38 Pirkanmaa Vammala 5 Lappi Ylitornio 38 Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät Kainuu Kajaani Kainuu Suomussalmi Pohjois-Pohjanmaa Tohmajärvi Pohjois-Pohjanmaa Joensuu Pohjois-Pohjanmaa Ilomantsi Pohjois-Karjala Tohmajärvi Pohjois-Karjala Joensuu Pohjois-Karjala Ilomantsi Etelä-Karjala Lranta/Joutseno Pohjois-Savo Kuopio Lappi Rovaniemi Lappi Tornio Lappi Kemi Keski-Pohjanmaa Kokkola Satakunta Ulvila Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki Pohjanmaa Vaasa Lähde: Kysely koulutuksen järjestäjille. OKM. 21. Taulukko 7. Invalidiliitto ry:n opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 Opiskelijamäärä yhteensä 59 Uusimaa Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Järvenpää 453 Keski-Suomi Jyväskylä 4 Uusimaa Tuusula 16 Lähde: Kysely koulutuksen järjestäjille. OKM. 21. Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät Uusimaa Helsinki Uusimaa Kerava Pirkanmaa Tampere Kanta-Häme Riihimäki Kymenlaakso Hamina Taulukko 8. Invalidisäätiön opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21 Opiskelijamäärä yhteensä 911 Uusimaa Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Espoo 219 Uusimaa Helsinki 527 Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät Uusimaa Hyvinkää Uusimaa Järvenpää Uusimaa Kerava Uusimaa Kirkkonummi Uusimaa Lohja Uusimaa Mäntsälä Uusimaa Vantaa Itä-Uusimaa Porvoo Lähde: Kysely koulutuksen järjestäjille. OKM. 21. Vuoden 29 alusta lukien Uudellamaalla yksi ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjä sai rajatun koulutustehtävän erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä. Luvan enimmäisopiskelijamäärä tähän koulutustehtävään on 4 opiskelijaa. 18

19 Taulukko 9. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 21. Opiskelijamäärä yhteensä Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät 41 Uusimaa Helsinki 35 Uusimaa Espoo 6 Lähde: Kysely koulutuksen järjestäjille. OKM Muu koulutus Lukiokoulutus Taulukko 1. Lukiokoulutuksen järjestäjät vuonna 21 Uusimaa Koulutuksen järjestäjä Omistaja Opiskelijamäärä Ada Äijälän koulu O/Y Apollon yht.koulun kann.yhd.ry Englantilaisen koulun säätiö Espoon kaupunki Hangon kaupunki Yksityinen Yksityinen Yksityinen Helsingin eurooppalainen koulu Helsingin kaupunki Helsingin normaalilyseo Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy Helsingin yliop.viikin norm.ko Valtio Yliopisto Yksityinen Yliopisto Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. Hgin ransk.-suom. koulu Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Yksityinen Valtio Yksityinen Karkkilan kaupunki Kauniaisten kaupunki Keravan kaupunki Kirkkonummen kunta Kouluyhdistys Pestalozzi Yksityinen Kulosaaren yhteiskoulun Oy Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd Lohjan kaupunki Maanviljelyslyseon osakeyhtiö Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd Yksityinen Yksityinen Yksityinen Yksityinen Mäntsälän kunta Nummi-Pusulan kunta Nurmijärven kunta Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio Yksityinen Yksityinen Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy Raaseporin kaupunki Suomalaisen Yhteiskoulun Oy Suomalais-venäläinen koulu Touko Voutilaisen koulusäätiö Yksityinen Yksityinen Valtio Yksityinen Tuusulan kunta Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö Vantaan kaupunki Vihdin kunta Viipurin Reaalikoulu Oy Yksityinen Yksityinen Yhteensä Lähde: VOS -raportit. OPH

20 Korkeakoulut Maakunnan alueella toimii Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Teatterikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. Uudellamaalla toimii seitsemän ammattikorkeakoulua. Ylläpitäjätyypiltään kaikki ovat yksityisiä. Ammattikorkeakoulutusta järjestetään kaikilla koulutusaloilla (taulukot 11 ja 12). Taulukko 11. Maakunnan alueella toimivat ammattikorkeakoulut, niiden ylläpitäjät ja ylläpitäjätyypit vuonna 21 Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä Ylläpitäjätyyppi Yh Novia Arcada-Nylands Svenska yrkeshögskola Diakonia amk Haaga-Helia Laurea-AMK Humanistinen amk Metropolia amk Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Stiftelsen Arcada Diakonia-ammattikorkeakoulu Oyj Haaga-Helia Oy Ab Laurea-ammattikorkeakoulu oy Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Lähde: AMKOTA. 21. Taulukko 12. Ammattikorkeakoulujen toimipaikat ja koulutusalat vuonna 29 Uusimaa h.k. k. y.l.h. l. t.l. l.y. s.t.l. m.r.t. Espoo, Laurea amk Espoo, Metropolia amk Espoo, Yh Novia Helsinki, Arcada amk Helsinki, Diakonia amk Helsinki, Haaga-Helia amk Helsinki, Humanistinen amk Helsinki, Metropolia amk Hyvinkää, Laurea amk Järvenpää, Diakonia amk Kauniainen, Diakonia amk Kauniainen, Humanistinen amk Kerava, Laurea amk Lohja, Humanistinen amk Lohja, Laurea amk Nurmijärvi, Humanistinen amk Vantaa, Laurea amk Vantaa, Metropolia amk Raasepori, Yh Novia h.k.= humanistinen ja kasvatusala, k.= kulttuuriala, y.l.h.= yhteiskuntatiet.,liiketalouden ja hallinnon ala, l.= luonnontieteiden ala, t.l.= tekniikan ja liikenteen ala, l.y.= luonnonvara- ja ympäristöala, s.t.l.= sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, m.r.t.= matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Lähde: AMKOTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI 1 OPM/KTPO/AM 2.4.2009 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI PERUSTELUMUISTIO 2 SISÄLLYS 1 TAUSTAA... 5 2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2016 LUKIEN Yhteensä 126 järjestäjää Kunnat (9) Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kouvolan kaupunki Oulun kaupunki

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KOKO MAA % ,3 %

KOKO MAA % ,3 % JÄRJESTÄMISLUPIEN KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄT JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN ENIMMÄISOPISKELIJAMÄÄRÄN MÄÄRITTELY 1.1.2005 ALKAVAA KOULUTUSTA KOSKIEN KOKO MAA 134 273 120 480 90% 13 793 10,3 %

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry . Muuttuvaan osaamistarpeeseen vastaaminen Johan Hahkala, toiminnanjohtaja 12.02.2013 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry AMKE ry kokoaa yhteen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on kattava

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Rajatun tehtävän saaneita järjestäjiä on yhteensä 6.

Rajatun tehtävän saaneita järjestäjiä on yhteensä 6. Opetusministeriö KTPO/AM Koskimäki RAJATUN AMMATILLINEN ERITYISOPETUS ERITYISENÄ KOULUTUSTEHTÄVÄNÄ JÄRJESTÄJÄT VUONNA 200 ja kuntouttavaa opetusta muuna kuin erityisenä koulutustehtävänä jo..999 lukien

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö 16.06.2010 Asia: Järjestämisluvan myöntäminen 1.8.2010 vakinaisena alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot

LUKIO OPPIL. PT OPPISOP PT OPPIS LISÄ OPPIL. LISÄ Yhteensä LUKIO OPPIL. PT OPPISOP PT OPPIS LISÄ OPPIL. LISÄ Yhteensä Muutos%

LUKIO OPPIL. PT OPPISOP PT OPPIS LISÄ OPPIL. LISÄ Yhteensä LUKIO OPPIL. PT OPPISOP PT OPPIS LISÄ OPPIL. LISÄ Yhteensä Muutos% UUSI RAHOITUS NYKYINEN RAHOITUS LUKIO OPPIL. PT OPPISOP PT OPPIS LISÄ OPPIL. LISÄ Yhteensä LUKIO OPPIL. PT OPPISOP PT OPPIS LISÄ OPPIL. LISÄ Yhteensä Muutos% ilman er.teht. ilman er.teht. YHTEENSÄ 654

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa tukipalveluja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Kilpailutoiminta osana koulutuksen järjestäjän arkea

Kilpailutoiminta osana koulutuksen järjestäjän arkea Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Kilpailutoiminta osana koulutuksen järjestäjän arkea AMKE ry kokoaa yhteen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on kattava ammatillisen koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä edelleen kovassa nousussa Aloittaneiden yritysten määrä laski reilut kuusi prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot