AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 OPM/KTPO/AM AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI PERUSTELUMUISTIO

2 Yleistä Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyviä taustatietoja maakunnittain UUSIMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto ITÄ-UUSIMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto KANTA-HÄME Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto PÄIJÄT-HÄME Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto KYMENLAAKSO Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat ETELÄ-KARJALA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto VARSINAIS-SUOMI Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto SATAKUNTA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto PIRKANMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto KESKI-SUOMI Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto ETELÄ-POHJANMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät 93

3 Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto POHJANMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto KESKI-POHJANMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto ETELÄ-SAVO Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto POHJOIS-SAVO Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto POHJOIS-KARJALA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto POHJOIS-POHJANMAA Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto KAINUU Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto LAPPI Ammatillisen koulutukset järjestäjät Muut koulutuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhteenveto LIITTEET 1, 2, 3

4 4 1. Yleistä Opetusministeriö käynnisti keväällä 2006 kirjeellään (1/502/2006) opetusministeriön ja koulutuksen järjestäjien välisen vuorovaikutteisen hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja vauhdittaa järjestäjäverkon kokoamista. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä opetusministeriöllä ja koulutuksen järjestäjillä on yhteinen näkemys koulutuksen järjestäjäverkon tavoitetilasta alueittain ja järjestäjittäin, tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja niiden aikatauluista. Opetusministeriö pyysi keväällä lähetetyssä kirjeessä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjiä arvioimaan ja selvittämään edellytykset järjestäjäverkon kokoamiseen alueella tai seutukunnassa kirjeessä esitettyjen tavoitteenasettelujen suuntaisesti. Vuosia koskevat arviot ja suunnitelma pyydettiin valmistelemaan yhteistyössä alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja toimittamaan opetusministeriöön mennessä. Koulutuksen järjestäjistä 176 toimitti järjestäjäverkon kehittämistä koskevat arviot ja suunnitelmat opetusministeriöön. Opetusministeriö on kirjeellään dnro 9/502/2007 antanut suositukset järjestäjäverkon kehittämiseksi. Perustelumuistion sisältö ja rakenne Muistioon koottu lääneittäin ja maakunnittain tilasto- ja rekisteritiedot ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, järjestäjäverkon kehittymisestä, alueen muusta koulutustarjonnasta (mm. lukiokoulutus, ammattikorkeakoulut, kansanopistot, taiteen perusopetus), koulutuksen järjestäjien käyttömenojen rahoituksesta, ruotsinkielisestä koulutuksesta, erityisopetuksen tarjonnasta ja järjestämisestä alueella. Perustelumuistion sisältämät lyhennelmät koulutuksen järjestäjien toimittamista järjestäjäverkon kehittämistä koskevista arvioista ja suunnitelmista ovat vuoden 2006 tilanteen mukaisia. Lisäksi käytetyt tilasto- ja rekisteriaineistot ovat vuoden 2006 tietoja, lukuunottamatta maakuntia koskevia toimialatietoja (vuoden 2004 tiedot) ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttömenojen rahoitustietoja (vuoden 2005 tiedot). Perustelumuistiossa ei ole otettu huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen yhteydessä kunnilta pyydettyjä selvityksiä ja toimeenpanosuunnitelmia. Perustelumuistio on luonteeltaan laaja-alainen pääosin vuoden 2006 lopun tilannetta kuvaava taustamuistio. Jokaisen maakunnan lopussa on yhteenveto-osa, jossa tarkastellaan järjestäjäverkon rakennetta ja kokoamista huomioiden mm. kunta- ja palvelurakenneuudistuksen asettamat väestöpohjavaatimukset, alueen koulutuksen järjestäjien koulutustarjonta ja väestöennuste, alueen toimialarakenne, alueen ammatillisen koulutuksen painopistepisteet ja järjestäjien toimintaprofiilit ja keskinäinen työnjako, ruotsinkielinen koulutus, erityisopetuksen tarjonta ja järjestäminen alueella. Perustelumuistion loppussa on liitteitä väestöennusteesta maakunnittain, maakuntien toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä koulutusaloittain ja ammatillisen koulutuksen käyttömenojen rahoituksesta.

5 5 2. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoon liittyviä taustatietoja maakunnittain Etelä-Suomen lääni 2.1 Uusimaa Ammatillisen koulutukset järjestäjät Uudellamaalla on 40 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää. Näistä kuntayhtymiä on neljä, kuntia kolme, yksityisiä järjestäjiä 32 ja yksi valtion ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos. Yksityisistä järjestäjistä on osakeyhtiöitä 10, säätiöitä 13 ja yhdistyksiä 9. Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien koulutusalat ja vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä sekä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen enimmäisopiskelijamäärä ( ) Koulutusalat *) - josta näyt.tutk. Koulutuksen järjestäjä h.k. k. y.l.h. l. t.l. l.y. s.t.l. m.r.t. Opis. määrä valm.koul. **) Ab Svenska folkhögskolan - SFV ***) x x Adulta Oy x x x x x Ami-säätiö x x x x x x Ammattienedistämislaitossäätiö x x Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia x x x x x x Haaga Instituutti-säätiö x Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö x x Helsingin kauppaoppilaitos Oy x x Helsingin kaupunki x x x x Helsingin Konservatorion Säätiö x 60 5 Hengitysliitto Heli ry ***) x x x x x x x Hyvinkään kaupunki x x x x x x x Hyvinkään-Riihimäen seudun amm.koulutussäät. x x x Ilmailulaitos x 45 0 Invalidiliitto ry x x x x Invalidisäätiö x x x Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys x Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy x x Kellosepäntaidon Edistämissäätiö x 80 0 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyht. x x x x x x x x Kirkkopalvelut ry ****) x x x Kisakalliosäätiö x 82 0 Länsi-Uudenmaan amm.koulut.kuntayht. x x x x x x Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry x Malmin kauppaoppilaitos Oy x x x Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. x x Merkonomien jatkokoulutuskeskus r.y. x x Pop & Jazz Konservatorion Säätiö x Solvalla-Finns Ab x 45 0 Suomen Kansallisoopperan säätiö x 30 5 Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö x x Suomen Kosmetologien Yhdistys x Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiö x x

6 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyht. ****) x Svenska Framtidsskolan i Helsingforsreg. Ab x x x x x x Työtehoseura ry x x x Valtakunnallinen valm.- ja liikuntak. Oy ****) x 90 0 Valtio/Arlainstituutti x x x x x x Vantaan kaupunki x x x x Västra Nylands yrkesskola samkommun x x x Koulutusalan järjestäjiä yhteensä ja maakunnan kokonaisopiskelijamäärä *) h.k.= humanistinen ja kasvatusala, k.= kulttuuriala, y.l.h.= yhteiskuntatiet.,liiketalouden ja hallinnon ala, l.= luonnontieteiden ala, t.l.= tekniikan ja liikenteen ala, l.y.= luonnonvara- ja ympäristöala, s.t.l.= sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, m.r.t.= matkailu-, ravitsemis- ja talousala. **) järjestämisluvan vuotuiseen kokonaisopiskelijamäärään sisältyvä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen enimmäisopiskelijamäärä ***) ammatillinen koulutus pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla ****) ammatillinen koulutus kokonaan muualla kuin Uudellamaalla 6 Taulukko 2. Maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain*. MAAKUNNAN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN, TOTEUMA VALTIONOSUUSTILASTOISSA (opetussuunnitelmaperusteinen ja näyttötutkintona suor. amm. perustutkintoon valmistava koulutus) VUONNA 2006 Hum. ja kasvat. Kultt. Yht.kunt.tiet, liiket. ja hall. Luonnon tiet. Tekniik. ja liiken. Luonnon vara- ja ymp. Sos-., terv.- ja liikunta Matk.-, ravits.- ja tal. Koulutus alojen k-a * Taulukossa ovat mukana myös niiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien opiskelijamäärä, joiden koulutustoiminta on pääasiassa tai kokonaan muissa kuin Uudenmaan maakunnassa. Näiden järjestäjien muualla kuin Uudellamaalla toteutuneen koulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2006 oli noin opiskelijaa sen jälkeen kun on otettu huomioon ne noin 100 opiskelijaa, joille nämä järjestäjät ovat tarjonneet koulutusta Uudellamaalla. Taulukko 3. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät ja lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet vuonna 2006 Uusimaa amm. peruskoulutus amm. lisäkoulutus oppilait.muot. 1) oppisop. 2) oppilait.muot. 3) oppisop. 2) opisk. opisk. opis.työ.vuosi opisk. Ab Svenska folkhögskolan - SFV *) ,8 0 Adulta Oy ,3 198 Ami-säätiö ,6 252 Ammattienedistämislaitossäätiö ,9 309 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ,1 753 Haaga Instituutti-säätiö ,4 0 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ,9 0 Helsingin kauppaoppilaitos Oy Helsingin kaupunki , Helsingin Konservatorion Säätiö Hengitysliitto Heli ry *) ,1 112 Hyvinkään kaupunki ,6 126 Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö ,6 200 Ilmailulaitos Invalidiliitto ry ,6 17

7 Invalidisäätiö ,1 0 Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y ,2 0 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kellosepäntaidon Edistämissäätiö ,4 0 Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä ,6 604 Kirkkopalvelut ry **) ,5 0 Kisakalliosäätiö Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry Malmin kauppaoppilaitos Oy ,3 0 Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y Merkonomien jatkokoulutuskeskus r.y ,1 177 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö Solvalla-Finns Ab ,3 0 Suomen Kansallisoopperan säätiö Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö ,3 115 Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen ,1 0 Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiö ,9 46 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö **) ,4 0 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ,1 0 Työtehoseura ry ,6 150 Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy **) ,4 0 Valtio/Arlainstituutti Vantaan kaupunki ,4 550 Västra Nylands yrkesskola samkommun Yhteensä ***) , ) Ammatillisen peruskoulutuksen toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2006 (aritm, ka). 2) Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toteutuneet oppisopimusopiskelijamäärät vuonna ) Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä vuonna 2006 (vos). *) ammatillinen koulutus pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla **) ammatillilnen koulutus kokonaan muualla kuin Uudellamaalla ***) sisältää opiskelijamäärätoteuman myös niiden koulutuksen järjestäjien osalta, joiden toiminta on pääasiassa tai kokonaan muualla kuin Uudellamaalla (näiden järjestäjien osuus toteumasta on noin opiskelijaa sen jälkeen kun on otettu huomioon ne noin 100 opiskelijaa, joille nämä järjestäjät ovat tarjonneet koulutusta Uudellamaalla) 7 Maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä (40): - 8 järjestää vain oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta, - 10 järjestää vain oppilaitosmuotoista ammatillista perus- ja lisäkoulutusta - 21 järjestää oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena ammatillista perusja/tai lisäkoulutusta, - 21 järjestää ammatillista peruskoulutusta oppisopimuskoulutuksena, - 19 järjestää ammatillista lisäkoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Toteutuneet muutokset * Vihdin kunnan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävä yhdistetty Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan. * Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ammatillisen koulutuksen järjestämislupien koulutustehtävät yhdistetty Espoon ammattikoulutusyhtymän (nyk. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia) ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan * ATK-instituutin kannatusyhdistyksen ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävä yhdistetty Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiön ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan

8 * Ilmailulaitokselle (uusi järjestäjä). myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa * Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:lle (uusi järjestäjä) myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, jonka koulutustehtävä muodostui Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.:ltä siirtyneestä ammatillisen koulutuksen koulutustehtävästä ja osa:sta Samkommunen för Huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesinstitutet -nimisen järjestäjän koulutustehtävää. Loput em. järjestäjän ammatillisen koulutuksen koulutustehtävästä yhdistettiin Aktiebolaget Utbildning Sydväst -nimisen (kotipaikka Varsinais-Suomessa) järjestäjän ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan. * Ab Svenska Folkhögskolan- SFV -nimiselle järjestäjälle (uusi järjestäjä) myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, jonka koulutustehtävä muodostui Kuggomskolan Ab:ltä (Itä-Uudeltamaalta) ja Svenska Österbottens folkakademi samkommun -nimiseltä (Pohjanmaalta) järjestäjältä siirtyneistä ammatillisen koulutuksen järjestämislupien koulutustehtävistä. * Kirkkopalvelut ry:lle (uusi järjestäjä) myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, jonka koulutustehtävä muodostui sille siirretystä Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry:n ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävästä. * Pop & Jazz Konservatorion säätiölle (uusi järjestäjä) myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, jonka koulutustehtävä muodostui sille siirretystä Pop & Jazz Konservatorion kannatusyhdistys ry:n ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävästä. * Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston säätiö (uusi järjestäjä) myönnetty ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, jonka koulutustehtävä muodostui sille siirretystä Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologföreningen i Finland ry:n ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan koulutustehtävästä. Tarkastelujakson aikana S. ja A. Bovalliuksen säätiön kotipaikka on siirtynyt Uudeltamaalta Etelä- Savoon Koulutuksen järjestäjät, joiden koulutus toteutuu osin tai kokonaan järjestämisluvan kotipaikkakunnan ulkopuolella Uudenmaan maakunnassa on koulutuksen järjestäjiä, joiden kotipaikka on po. maakunnassa, mutta järjestäjien ammatillinen peruskoulutus on kokonaan tai pääasiassa jossakin muussa maakunnassa tai järjestäjä toimii kahdessa maakunnassa. Järjestäjät, joiden ammatillinen peruskoulutus toteutetaan kokonaan toisessa maakunnassa (maakunta suluissa): Kirkkopalvelut ry (Etelä-Savo), Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (Päijät-Häme) ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Päijät-Häme). Näistä järjestäjistä ensimmäinen on kansanopiston ylläpitäjä ja kahdella jälkimmäisellä on liikunnan koulutuskeskus. Järjestäjät, jonka toiminta pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla: Ab Svenska folkhögskolan - SFV (pääasiassa Itä-Uudellamaalla ja Pohjanmaalla), Hengitysliitto Heli ry (Pohjois-Pohjanmaa pääasiassa, osin myös Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Lapissa). Uudellamaalla Hengitysliitto Heli ry:llä on vuosittain opiskelijaa. Hengitysliitto Heli ry ylläpitää ammatillista erityisoppilaitosta ja Pirkanmaalla sijaitsevaa kansanopistoa. Järjestäjät, jonka toiminta pääasiassa Uudellamaalla, mutta on toimipiste myös muissa maakunnissa: Invalidiliitto ry, jolla toimipiste myös Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Invalidiliitto ry ylläpitää ammatillista erityisoppilaitosta. Järjestäjä, joka toimii kahdessa maakunnassa: Hyvinkää-Riihimäen aikuiskoulutussäätiö, jolla toimipisteet sekä Uudellamaalla että Kanta-Hämeessä. 8

9 9 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen koulutuksen järjestäjien erityisopetuksen opiskelijamäärä Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien (ei sisällä ammatillisia erityisoppilaitoksia eikä niitä koulutuksen järjestäjiä, joiden toiminta on pääasiassa tai kokonaan muualla kuin Uudellamaalla) erityisopetuksen opiskelijamäärä on Tästä vammaisten valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa muuna kuin erityisenä koulutustehtävänä koulutuksena olevia opiskelijoita on 232. Ammatilliset erityisoppilaitokset Uudellamaalla toimivia ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat: Hengitysliitto Heli ry (ammatillinen koulutus pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla), opiskelijoita Helsingissä 92. Invalidiliitto ry, opiskelijoita Järvenpäässä 455 ja opetuspisteessä Tuusulassa 17. Invalidisäätiö, opiskelijoita Helsingissä 421 ja seuraavissa opetuspisteissä: Espoossa 23, Hyvinkäällä 16, Järvenpäässä 16, Keravalla 48, Kirkkonummella 12, Lohjalla 18, Mäntsälässä 19 ja Vantaalla 9. Arla-instituutti, opiskelijoita Espoossa 182. Lisäksi Perttulan erityisammattikoulu (Kanta-Häme) järjestää ammatillista erityisopetusta Keravalla (opiskelijoita 8) ja Optimalla samkommunilla (Pohjanmaa) on opetuspiste Helsingissä (opiskelijoita 13) Tammisaaressa (opiskelijoita 12). Näiden kuuden Uudellamaalla toimivan (kolme pääasiassa Uudellamaalla ja kolme pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla) ammatillisen erityisoppilaitosten opiskelijamäärä on yhteensä Taulukko 4. Ammatillinen erityisoppilaitos - Hengitysliitto Heli ry Ammatillisen erityisoppilaitoksen erityisopetuksen opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2006 Hengitysliitto Heli ry Opiskelijamäärä yht. Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät 1179 Uusimaa Helsinki 92 Kainuu Kajaani 8 P-Savo Iisalmi 9 P-Pohjanmaa Kuusamo 9 P-Karjala Liperi 177 P-Pohjanmaa Pudasjärvi 7 P-Pohjamaa Oulu 415 P-Karjala Tohmajärvi 32 P-Pohjamaa Liminka 81 P-Karjala Joensuu 13 P-Pohjamaa Muhos 225 E-Karjala Joutseno 14 Pirkanmaa Tampere 30 P-Savo Kuopio 14 Lappi Ylitornio 40 Lappi Rovaniemi 13

10 10 Taulukko 5. Ammatillinen erityisoppilaitos -Invalidiliitto ry Ammatillisen erityisoppilaitoksen erityisopetuksen opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2006 Invalidiliitto ry Opiskelijamäärä yht. Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät 505 Uusimaa Järvenpää 455 Pirkanmaa Tampere 10 Keski-Suomi Jyväskylä 23 Uusimaa Tuusula 17 Taulukko 6. Ammatillinen erityisoppilaitos - Invalidisäätiö Ammatillisen erityisoppilaitoksen erityisopetuksen opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2006 Invalidisäätiö Opiskelijamäärä yht. Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät 607 Uusimaa Helsinki 421 Uusimaa Espoo 23 Uusimaa Hyvinkää 16 Uusimaa Järvenpää 16 Uusimaa Kerava 48 Uusimaa Kirkkonummi 12 Uusimaa Lohja 18 Uusimaa Mäntsälä 19 Uusimaa Vantaa 9 Itä-Uusimaa Porvoo 25 Taulukko 7. Ammatillinen erityisoppilaitos - Arla-instituutti Ammatillisen erityisoppilaitoksen erityisopetuksen opetuspaikkakunnat ja toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2006 Arla-instituutti Opiskelijamäärä yht. Järjestämisluvan kunnat, joissa lupa järjestää koulutusta ja opiskelijamäärät Muut opetuspisteet ja opiskelijamäärät 189 Uusimaa Espoo 182 Keski-Suomi Jyväskylä 7 Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat maakunnassa Taulukko 8. Ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopiskelijat (oppilaitosmuotoinen koulutus) Erityisopiskelijoiden määrä maakunnassa, josta ammatillisten erityisoppilaitosten erityisopiskelijoiden määrä *) muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien erityisopiskelijoiden määrä**) 1982 Erityisopiskelijoiden osuus maakunnan kokonaisopiskelijamäärästä ***) 11,9 %

11 11 *) kolme toimii pääasiassa Uudellamaalla ja kolme pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla **) vain ne järjestäjät, joiden ammatillinen koulutus on pääasiassa tai kokonaan Uudellamaalla (maakunnan vuoden 2006 toteumasta: opiskelijaa oli 103 erityisopiskelijaa kokonaan Etelä-Savossa ja 5 erityisopiskelijaa kokonaan Päijät-Hämeessä toimivalla koulutuksen järjestäjällä) ***) maakunnan kokonaisopiskelijamääränä on käytetty pääasiassa tai kokonaan Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien vuoden 2006 opiskelijamäärätoteumaa (sis. myös noin 100 sellaisten koulutuksen järjestäjien, joiden ammatillinen koulutus on pääasiassa muualla kuin Uudellamaalla) Muut koulutuksen järjestäjät Lukiokoulutus Taulukko 9. Lukiokoulutuksen järjestäjät, omistajatyyppi ja opiskelijamäärä (2006). Uusimaa Koulutuksen järjestäjä Omistaja Opiskelijamäärä Ada Äijälän koulu O/Y Yksityinen 451 Apollon yht.koulun kann.yhd.ry Yksityinen 234 Eiran aikuisl. kann.yhd. ry Yksityinen 1308 Ekenäs stadsstyrelse Kunta 242 Englantilaisen koulun säätiö Yksityinen 96 Espoon kaupunginhallitus Kunta 5238 Hangon kaupunginhallitus Kunta 148 Helsingin kaupunginhallitus *) Kunta 9203 Helsingin normaalilyseo Valtio 243 Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy Yksityinen 219 Helsingin yliop.viikin norm.ko Valtio 240 Hgin kansainväl.koul.vanh.yhd. Yksityinen 64 Hgin ransk.-suom. koulu Valtio 166 Hgin Rudolf Steiner-k.kann.yhd Yksityinen 384 Hyvinkään kaupunginhallitus *) Kunta 1007 Järvenpään kaupunginhallitus Kunta 945 Karis stadsstyrelse Kunta 279 Karkkilan kaupunginhallitus Kunta 146 Kauniaisten kaupunginhallitus Kunta 637 Keravan kaupunginhallitus Kunta 800 Kirkkonummen kunnanhallitus Kunta 689 Kouluyhdistys Pestalozzi Yksityinen 111 Kulosaaren yhteiskoulun Oy Yksityinen 225 Lauttasaaren yks.koul.kann.yhd Yksityinen 350 Lohjan kaupunginhallitus Kunta 908 Maanviljelyslyseon osakeyhtiö Yksityinen 294 Munkkiniemen yht.koul.kann.yhd Yksityinen 455 Mäntsälän kunnanhallitus Kunta 234 Nummi-Pusulan kunnanhallitus Kunta 94 Nurmijärven kunnanhallitus Kunta 334 Oulunkylän yhteisk. kann.yhd. Yksityinen 376 Oy Hgin Yhteisk.ja Reaalilukio Yksityinen 271 Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy Yksityinen 423 Suomalaisen Yhteiskoulun Oy Yksityinen 411 Suomalais-venäläinen koulu Valtio 151

12 12 Tuusulan kunnanhallitus Kunta 615 Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö Yksityinen 691 Vantaan kaupunginhallitus *) Kunta 3887 Vihdin kunnanhallitus Kunta 482 Viipurin Reaalikoulu Oy Yksityinen 376 Yhteensä *) Järjestäjällä myös ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa Ammattikorkeakoulu Uudellamaalla toimii kahdeksan ammattikorkeakoulua. Ylläpitäjätyypiltään näistä kuusi on yksityisiä, yksi kunnallinen ja yksi kuntayhtymä (taulukot 10 ja 11). Ammattikorkeakoulun ylläpitäjistä Helsingin kaupungilla on myös ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa. Taulukko 10. Maakunnan alueella toimivat ammattikorkeakoulut, niiden ylläpitäjät ja ylläpitäjätyypit Ammattikorkeakoulu Ylläpitäjä Ylläpitäjätyyppi Helsingin amk Helsingin kaupunki kunta Espoon-Vantaan teknillinen amk EVTEK-kuntayhtymä kuntayhtymä Yrkeshögskolan Sydväst Aktiebolaget Utbildning Sydväst yksityinen Arcada-Nylands Svenska yrkeshögskola Stiftelsen Arcada yksityinen Diakonia amk Diakonia-ammattikorkeakoulu oy yksityinen Haaga-Helia amk Haaga-Helia Oy yksityinen Laurea amk Laurea-ammattikorkeakoulu oy yksityinen Humanistinen amk Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu oy yksityinen Taulukko 11. Ammattikorkeakoulujen toimipaikat ja koulutusalat Uusimaa h.k. k. y.l.h. l. t.l. l.y. s.t.l. m.r.t. Espoo, EVTEK-amk x Espoo, Laurea amk x x x x Espoo, Yrkeshögskolan Sydväst x x Helsinki, Arcada amk x x x x x Helsinki, Diakonia amk x Helsinki, Haaga-Helia amk x x x x Helsinki, H:gin amk x x x x Helsinki, Humanistinen amk x Vantaa, EVTEK- amk x x x Vantaa, Laurea amk x x Hyvinkää, Laurea amk x x x Kauniainen, Diakonia amk x Kauniainen, Humanistinen amk x Kerava, Laurea amk x x Lohja, Humanistinen amk x Lohja, Laurea amk x x Nurmijärvi, Humanistinen amk x Tammisaari, Yrkeshögskolan Sydväst x x x x h.k.= humanistinen ja kasvatusala, k.= kulttuuriala, y.l.h.= yhteiskuntatiet.,liiketalouden ja hallinnon ala, l.= luonnontieteiden ala, t.l.= tekniikan ja liikenteen ala, l.y.= luonnonvara- ja ympäristöala, s.t.l.= sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, m.r.t.= matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Kansanopistot, liikunnan koulutuskeskukset, konservatoriot ja taiteen perusopetuksen järjestäjät

13 13 Taulukko 12. Kansanopistot Kansanopisto Omistaja tyyppi Kunta Ylläpitäjä Aktiivi-instituutti yksityinen Helsinki Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto ry Ev.folkhögsk.i södra Finland yksityinen Hanko Evangeliska folkhögskolans i södra Finland garantiförening rf Finns folkhögskola yksityinen Helsinki, Espoo Ab Svenska folkhögskolan sfv *) Helsingin evankelinen opisto yksityinen Helsinki Helsingin evankelisen opiston kannatusyhdistys ry Helsingin kristillinen opisto yksityinen Helsinki Helsingin kristillisen opiston säätiö Hoikan opisto yksityinen Vammala Hengitysliitto HELI ry *) Kanneljärven opisto yksityinen Lohja Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry *) Kiljavan opisto yksityinen Nurmijärvi SAK:n koulutussäätiö Kuurojen kansanopisto yksityinen Helsinki Kuurojen liitto ry Luther-opisto yksityinen Järvenpää Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiö Lärkkulla-stiftelsens folkakademi yksityinen Karjaa Lärkkulla stiftelsen Raseborg-opisto yksityinen Karjaa Raseborg-säätiö Siikaranta-opisto yksityinen Espoo Rakennusliitto ry Sisälähetysseuran oppilaitos yksityinen Pieksämäki Kirkkopalvelut ry *) Suomen Raamattuopisto yksityinen Kauniainen Suomen raamattuopiston säätiö Suomen teologinen opisto yksityinen Hanko Suomen teologisen opiston kannatusyhdistys ry Työväen akatemia yksityinen Kauniainen Työväen akatemian kannatusosakeyhtiö Pekka Halosen akatemia kuntayhtymä Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä *) Västra-Nylands folkhögskola kuntayhtymä Karjaa Samkommunen för Västra-Nylands folkhögskola *) Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa Taulukko 13. Liikunnan koulutuskeskukset Liikunnan koulutuskeskus Omistaja tyyppi Kunta Kisakalliosäätiö *) yksityinen Lohja Solvalla-Finns Ab *) yksityinen Espoo TUL:n kisakeskussäätiö yksityinen Pohja *) Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiöllä ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy:llä on ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa Uudellamaalla, mutta ne toimivat Päijät-Hämeen maakunnassa. Taulukko 14. Konservatoriot Konservatorio Ylläpitäjä Ylläpitäjätyyppi Helsingin Konservatorio Helsingin konservatorion säätiö yksityinen Pop & Jazz Konservatorio Pop&Jazz konservatorion kannatusyhdistys ry yksityinen

14 14 Taulukko 15. Taiteen perusopetuksen järjestäjät Koulutuksen järjestäjä Taiteen perusopetus Kunta Omistajatyyppi Vantaan kaupunginhallitus *) Kuvataiteen perusopetus Vantaa Kunta Espoon kuvataidek. kann.yhd.ry Kuvataiteen perusopetus Espoo Yksityinen Hgin kuvat.koul.kann.yhd.ry Kuvataiteen perusopetus Helsinki Yksityinen Lohjanseud. kuvat.koul.ka.yhd. Kuvataiteen perusopetus Lohja Yksityinen Pohj-Hgin kuvat.koul.kan.yhd. Kuvataiteen perusopetus Helsinki Yksityinen Vantaan kaupunginhallitus *) Musiikin perusopetus Vantaa Kunta Järvenpään kaupunginhallitus Musiikin perusopetus Järvenpää Kunta Kirkkonummen kunnanhallitus Musiikin perusopetus Kirkkonummi Kunta Lohjan kaupunginhallitus Musiikin perusopetus Lohja Kunta Ekenäs stadsstyrelse Musiikin perusopetus Tammisaari Kunta Keravan Suzuki-Soitt.kann.yhd. Musiikin perusopetus Kerava Yksityinen Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry Musiikin perusopetus Espoo Yksityinen Esbobygdens Ungdomsförbund rf Musiikin perusopetus Kauniainen Yksityinen Espoon mus.opiston kann.yhd.ry Musiikin perusopetus Espoo Yksityinen Kauniaisten mus.opist.kann.yhd Musiikin perusopetus Kauniainen Yksityinen Hgin konservatorion säätiö *) Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Hyvinkään mus.opist.kann.yhd. Musiikin perusopetus Hyvinkää Yksityinen Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Munkkiniemen musiikkiyhdistys Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd. Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Lauttasaaren mus.op.kann.yhd. Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Pop & Jazz Konservatorion säät *) Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Stiftel. Helsingf.sv.mus.inst. Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Pakilan musiikkiopistoyhdistys Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd. Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Nurmijärven mus.op. kann.yhd. Musiikin perusopetus Nurmijärvi Yksityinen Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd. Musiikin perusopetus Helsinki Yksityinen Suomen Kansallisoopperan säät. *) Tanssin perusopetus Helsinki Yksityinen Nurmijärven tanssiop.kann.yhd. Tanssin perusopetus Nurmijärvi Yksityinen Vantaan tanssiopiston tuki ry Tanssin perusopetus Vantaa Yksityinen Espoon esitt.tait.kann.yhd.ry Teatteri-ilmaisu Espoo Yksityinen *) Järjestäjällä myös ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa Koulutuksen järjestäjien syksyllä 2006 esittämät kehittämistoimet ja toimintatavat Yhdistymistä edistävät kehittämisehdotukset ja vireillä olevat suunnitelmat Ab Svenska folkhögskolan, Västra Nylands yrkesskola samkommun ja Aktiebolaget Utbildning Sydväst yhdistyvät ja muodostavat uuden järjestäjäorganisaation, Ab Västra Finlands yrkesinstitut, ja sen on tarkoitus aloittaa toiminta elokuussa (Huom! Uusi järjestäjäorganisaatio on muodostettu ja järjestämisluvat siirretty uudelle järjestäjälle). Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tavoitteena on läntisen Uudenmaan ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistäminen. Espoon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus on esittänyt jäsenkunnilleen, että kuntayhtymä käynnistäisi neuvottelut Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän kanssa kuntayhtymien yhteistyön tiivistämisestä. Omnian mukaan sen ja Länsi-Uuden-

15 maan koulutuskuntayhtymän toimintakulttuurit ovat yhtenevät ja koulutuksen vaikuttavuus ja taloudellisuus toteutuvat hyvin yhteisen työssäkäyntialueen osalta. Omistajapolitiikan kannalta Kirkkonummen kunta on molempien kuntayhtymien jäsenkunta. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä korosta pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyön tärkeyttä. Helsingin kauppaoppilaitos Oy on käynyt neuvotteluja ja tehnyt selvityksiä Suomen Liikemiesten kauppaopiston Säätiön ja Malmin kauppaoppilaitos Oy:n kanssa yhteisen toiminnan järjestämisestä. Neuvottelut eivät ole ainakaan vielä johtaneet yhdistymisiin. Mikäli yhdisymiset eivät toteudu lähitulevaisuudessakaan, kauppaoppilaitos voi toimia jatkossakin itsenäisenä vahvana ja monipuoliset yhteistyösuhteet omaavana organisaationa. Helsingin kaupunki ei näe suoranaisesti tarvetta yhdistymisille, mutta korostaa pääkaupunkiseudun järjestäjien välisen yhteistyön tärkeyttä. Kaupunki on tehnyt yhteistyötä toisten alueen järjestäjien kanssa. Kaupungin mukaan pääkaupunkiseudun kunnat valmistelevat yhteistyösuunnitelmaa vuoden 2006 lopulla. Kaupungin mukaan pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhtenä hankkeena on ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus. Neuvottelukunnan toimesta on asetettu mm. koulutusryhmä toteuttamaan kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkotoimenpiteitä. Sen yhtenä hankkeena on ammatillinen koulutus ja tehtävänä tältä osoin selvittää miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisointi käynnistetään tämän valtuustokauden aikana. Hyvinkään kaupungin mukaan Hyvinkää-Riihimäki -talousalueen kaikkien kuntien hallitukset ovat päättäneet osallistua alueen yhteisen ammatti- ja aikuisopiston perustamista koskevaan valmisteluun. Tarkoituksena on, että koko ammatillinen koulutus on yhdistetty alueella mennessä. Hyvinkää-Riihimäen talousalueella on teetetty vuonna 2004 selvitys ammatillisen koulutuksen strategisista valinnoista vuoteen 2008 mennessä. Lisäksi vuonna 2006 talousalueen kunnat ja toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat teettäneet asiasta jatkoselvityksen. Selvitysten perusteella alueella on tarkoituksen mukaista perustaa vaiheittain alueen kattava yhteinen ammatti- ja aikuisopisto, johon kuuluisivat Hyvinkään kaupungin, Riihimäen seudun ammatti-oppilaitoksen kuntayhtymän, Riihimäen kaupungin sekä Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiön ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen koulutuspalvelut sekä koulutuksen järjestäjien työ- ja elinkeinoelämän kehittämispalvelut. Hyvinkää-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön mukaan se on mukana valmistelemassa alueellista ammatti- ja aikuisopistohanketta yhdessa muiden alueen koulutuksen järjestäjien kanssa (kts. Hyvinkään kaupungin kohta). Ilmailulaitoksen, Finavian, mukaan nykyinen hajanainen eri tahojen toteuttama ilmailualan koulutus tulisi koota yhteiseen suureen ja monipuoliseen valtakunnalliseen ammattiopistoon. Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n mukaan jatkossa on tärkeä kehittää yhteistyötä tai yhdistyä Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylandin kanssa ja lähiajan tavoitteena on käynnistää keskustelut asiasta. Lisäksi Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on valmis liittämään Solvalla Ab:n ammatillisen peruskoulutuksen toiminnan oman toiminnan yhteyteen. Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy on osallistunut ammatillisen koulutuksen järjestäverkon yhteistyöneuvotteluihin Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Oy:n, Lahden Diakoniasäätiön, Lahden Musiikkiopiston ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän kanssa. Vantaan kaupunki toteaa, että pääkaupunkiseudulla koulutuksen järjestäjien kesken tehty yhteis- 15

16 työ ja valmisteilla oleva yhteistyösopimus tukevat niitä tavoitteita, jotka ammatillisen koulutuksen kehittämiselle on valtakunnallisesti asetettu. Yhteistyötä tehdään verkottumalla ja kumppanuuksia hyödyntäen. Ehdotukset toiminnan jatkamisesta nykyisen järjestelmän pohjalta Adulta Oy:n toiminta painottuu aikuiskoulutukseen. Se ei näe tarvetta muuttaa nykyistä ylläpitäjärakennetta, vaan toimintaa tulee jatkaa ja kehittää monipuolisten yhteistyöverkostojen pohjalta. Ami-säätiö ei näe tarpeelliseksi muuttaa nykyistä ylläpitäjärakennetta. Sen mukaan menestyminen ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja kehittämispalvelujen tuottajana jatkossa riippuu paljolti organisaation kyvystä verkottua ja toimia yhteistyössä. Ammattienedistämislaitossäätiön mukaan sen tavoitteen on jatkaa nykyisen toiminnan pohjalta. Tarkoituksena on toimia itsenäisenä koulutusorganisaationa, jolla on kiinteät ja monipuoliset työelämäyhteydet. Arla-instituutti pitää näkövammaisiin ja kuurosokeisiin erikoistunutta valtakunnallista koulutus-, kehittämis- ja palvelukeskusta täysin välttämättömänä. Instituutin mukaan sen toimintamahdollisuudet ja asema valtion oppilaitoksena ovat tähän saakka olleet hyvät. Sen varsin itsenäinen asema on mahdollistanut laajan kehittämistyön ja kehittymisen merkittäväksi asiantuntijaksi. Haaga Instituutti -säätiön mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistyä, koska se ei tuottaisi taloudellisia säästöjä tai tehostaisi toimintaa. Säätiön mukaan se on profiloitunut ja monipuoliset työelämäyhteydet omaava toimija ja sen tavoitteena on jatkaa toimintaa nykyisen toimintatavan pohjalta. Helsingin Diakonialaitoksen säätiön mukaan sen tavoitteena on pysyä jatkossakin itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä yhteistyötä vahvasti kehittäen. Helsingin Konservatorion säätiön ylläpitämässä Helsingin konservatorio tarjoaa taiteen perusopetusta ja musiikkialan perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Säätiön mukaan musiikkialalla toimiva koulutusasteiden laaja yhteistyö on toimivaa ja se vaikuttaa keskeisesti toiminnan laatuun. Taiteen perusopetuksen ja musiikkialan ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö muodostaa siten toimivan opintoväylän ja se on luonteva osa konservatorion toimintarakennetta. Konservatorion yhdistäminen ammattiopistoon rikkoisi nyt tämän sisällä toimivan koulutusväylän. Lisäksi synergiaetuja lisää se, että säätiön omistamissa tiloissa toimii vuokralaisena Helsingin ammattikorkeakoulu. Hengitysliitto Heli ry:n mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistymisiin. Sen mukaan alueellista työnjakoa tulee kehittää erityisopetuksen osalta. Heli on käynnistänyt useilla alueilla yhteistyöneuvottelut ammatillisten koulutuskuntayhtymien kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa siten, että Heli keskittysi erityisopetuksen järjestämiseen ja paikalliset koulutuksen järjestäjät keskittyisivät perusopetukseen ja siihen normaalisti kuuluvaan erityisopetukseen. Invalidiliitto ry:llä ei ole suunnitelmia yhdistyä toisten järjestäjien kanssa. Sen mukaan sille annetun erityisen koulutustehtävän laadukkaan toteutumisen kannalta on perusteltua jatkossakin toimia nykyisellä tavalla, rakentavalla tavalla yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjätahojen kanssa. Invalidisäätiö ei katso tarpeelliseksi yhdistyä toisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Sen mukaan ei ole järkevää yhdistää valtakunnallista ja erityispalveluja tuottavaa koulutuksen järjestäjää alueellisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Tekemällä monipuolista yhteistyötä eri järjestäjien kanssa 16

17 17 voidaan saavuttaa suurempia etuja. Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry:n tavoitteena on jatkaa toimintaa nykyisen toimintatavan pohjalta ylläpitäen ja kehittäen yhteistyöverkostoja. Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy:n mukaan pääkaupunkiseudun yksityisten kauppaoppilaitosten tulisi jatkossa muodostaa vahva liiketalouden ja kaupan alan vahva klusteri yhteistyöverkoston kautta. Kellosepäntaidon Edistämissäätiön tavoitteena on toimia jatkossakin valtakunnallisena, itsenäisenä ja yksityisenä oppilaitoksena. Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän ( lukien Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) mukaan sillä ei ole tässä vaiheessa tarpeen yhdistymisille toisten koulutuksen järjestäjien kanssa, koska siihen ei ole mahdollisuutta. Kuntayhtymä on aikaisemmin koonnut viiden eri koulutuksen järjestäjän oppilaitokset yhteen (kuntayhtymän omat oppilaitokset, Mäntsälän kunnan, Nurmijärven kunnan, valtion ja Tuusulan kansanopiston Oy:n oppilaitokset). Kirkkopalvelut ry:n mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistymisiin toisten järjestäjien kanssa. Kirkkopalvelut ry kuuluu Diakoniaopistot verkostoon, joka on antanut omat selvityksen järjestäjäverkon vauhdittamisesta. Kisakalliosäätiö pitää liikunta-alan ammatillisen koulutuksen järjestämistä nykyisellä tavalla erikoistuneissa oppilaitoksissa parempana ja tehokkaampana vaihtoehtona kuin sen hallinnollista yhdistämistä monialaisen verkoston osaksi. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän mukaan se pystyy toteuttamaan ammatillisen koulutuksen tehtäväänsä nykyisen toiminnan pohjalta hyvin, joten sillä ei ole tarvetta yhdistymisille. Yhteistyötä toisten järjestäjien kanssa tulee toteuttaa ja kehittää edelleen. Maalariammattikoulun kannatusyhdistys ry:n mukaan sillä on hyvät edellytykset toimia jatkossakin maalausalan vahvana koulutuksen järjestäjänä. Kannatusyhdistys katsoo, että sen toimiminen yksityisenä ja itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä takaa maalausalan työelämälähtöisen koulutuksen jatkuvuuden pääkaupunkiseudulla. Kannatusyhdistyksen mukaan se on halukas neuvottelemaan tarvittaessa muiden koulutuksen järjestäjien maalausalan koulutuksen liittämisestä Helsingin Maalariammattikoulun toimintaan. Malmin kauppaoppilaitos Oy:n mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistymisille, sillä nykyinen omistuspohja ja toimintamalli takaa hyvät toimintamahdollisuudet. Yhteistyön kehittäminen toisten liiketalouden ja kaupan alan sekä muiden järjestäjien kanssa tärkeätä. Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry ei näe tarvetta sitoutua kiinteästi alueellisiin järjestäjäverkkoihin, vaan tavoitteena on säilyä vahvana itsenäisenä liiketalouden osaamisalueeseen ja työelämäläheiseen aikuiskoulutukseen keskittyneenä toimijana. Merkonomien jatkokoulutuskeskus ry:n mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistyä toisten järjestäjien kanssa. Pop & Jazz Konservatorion säätiön mukaan se ei näe tarpeellisena yhdistyä toisten koulutksen järjestäjien kanssa. Säätiöllä on kaksi koulutuksen järjestämislupaa: musiikkialan ammatillinen perustutkinto ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä. Pop & Jazz Konservatorio toimii sa-

18 moissa tiloissa yhteisin soittimin ja laittein tiiviissä yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelman kanssa. Tämä mahdollistaa yhtenäisen koulutusjatkumon taiteen perusopetuksesta toisen asteen kautta ammattikorkeakouluun. Solvalla-Finns Ab:n mukaan sen toiminta tulee muuttumaan siten, että nykyinen yhtiö puretaan ja koulutuksen järjestäjäksi tulee Solvalla Ab. Solvallan tavoitteena on kuitenkin löytää yhteistyökumppani, jonka kanssa toteuttaa ja kehittää alan koulutusta. Suomen Kansallisoopperan Säätiön mukaan sen nykyinen toiminta osana Kansallisoopperaa on opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymisen ja työelämäyhteyksien osalta paras mahdollinen. Nykyinen käytäntö palvelee parhaiten myös taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä ja se mahdollistaa yhtenäisen koulutuskokonaisuuden. Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistyä toisten järjestäjien kanssa. Säätiö tekee monipuolista yhteistyötä toisten alan järjestäjien kanssa. Säätiö on antanut vastauksen vauhdittamishankkeesta myös Diakoniaopistot -verkostot selvityksessä (kts. "Eri tahojen näkemyksiä järjestäjäverkon kehittämisestä"). Suomen Kosmetologien Yhdistys ry:n mukaan se ei näe tarpeellisena yhdistymistä toisten järjestäjien kanssa. Tavoitteena on toimia jatkossa itsenäisenä yksityisenä järjestäjänä yhteistyössä toisten järjestäjien ja työelämän kanssa. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön mukaan se on riittävän suuri ja muutoin vahva koulutuksen järjestäjä ja siten se näe tarpeelliseksi toteuttaa yhdistymisiä. Säätiö on käynyt keskusteluja ja tehneet selvityksiä Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n ja Malmin kauppaoppilaitos Oy:n kanssa yhteistyömahdollisuuksista ja toiminnan järjestämisestä jatkossa. Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu myös Helsingin konservatoriosäätiön kanssa. Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön mukaan jatkossa on parasta toteuttaa ja kehittää liikunnan koulutusta itsenäiseltä, yksityiseltä omistus- ja ylläpitäjäpohjalta tiiviissä yhteistyössä oppilaitos-, korkeakoulu-, yliopisto- ja elinkeinoelämänverkostojen kanssa. Nykyinen toimintatapa on toimiva ja tehokas myös tulevaisuudessa. Työtehoseura ry:n mukaan sillä ei ole tarvetta yhdistyä toisten järjestäjien kanssa. Se korostaa, että ammatillisen koulutuksen ja erityisesti ammatillisen aikuiskoulutuksen kentällä on tilaa ja tarvetta myös yksityisille pienemmille järjestäjille, jotka toimivat yrittäjämäisesti, joustavasti ja nopeaan päätöksentekoon nojautuen. Työtehoseuran tavoitteena on kehittää toimintaa aktiivisesti monipuolisiin verkostoihin osallistuen sekä kehittäen erilaisia yhteistyöverkostoja Yhteenveto Nykytilanne Maakunnan järjestäjäverkko on edelleen melko hajanainen. Vuonna 2000 tapahtuneet kaksi yhdistymistä vähensivät järjestäjien määrää kolmella. Vuonna 2001 järjestäjien määrä väheni yhdellä tapahtuneen yhdistymisen seurauksena. Vuonna 2002 kolme uutta järjestäjää, Ilmailulaitos, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (sisälsi osittaisen yhdistymisen) ja AB Svenska Folkhögskolan- SFV (sisälsi kahden muissa maakunnissa toimineen järjestäjän yhdistymisen) saivat ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan. Järjestäjäkentässä ei vuoden 2002 jälkeen ole tapahtunut yhdistymisiä. Vuonna 2003 maakunnan järjestäjien määrä väheni yhdellä S. ja A. Bovalliuksen sääti-

19 ön kotipaikan muuttuessa Pieksämäelle Etelä-Savon maakuntaan. Muut järjestäjäkentän muutokset ovat liittyneet ylläpitäjän vaihtumiseen. Maakunnan 40 järjestäjän joukossa on useita opiskelijavolyymiltään isoja järjestäjiä, mutta osa alueen järjestäjistä on melko pieniä ja useat niistä järjestävät koulutusta vain muutamalla koulutusalalla. Maakunnassa on ammatillisen koulutuksen järjestäjien kotipaikan mukaisesti määriteltynä neljä kuntayhtymäjärjestäjää (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Västra Nylands yrkesskola samkommun), kolme kuntajärjestäjää (Helsingin kaupunki, Hyvinkään kaupunki ja Vantaan kaupunki) ja 32 yksityistä ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista yksi on valtion liikelaitos, joka ylläpitää yhtä maakunnan viidestä ammatillisesta erikoisoppilaitoksesta. Lisäksi valtio ylläpitää ammatillista erityisoppilaitosta (Arla-instituutti). Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Helsingin kaupunki ylläpitää myös yhtä maakunnan kahdeksasta ammattikorkeakoulusta. Maakunnan viiden ammatillisen koulutuksen järjestäjän koulutustoiminnan painopiste on kokonaan tai pääosin toisen maakunnan alueella. Nämä järjestäjät ovat Ab Svenska folkhögskolan - SFV, Hengitysliitto Heli ry, Kirkkopalvelut ry, Suomen Urheiluopiston kannatus Oy ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy. Niiden toteutunut opiskelijamäärä oli opiskelijaa eli 6,1 % koko maakunnan opiskelijamäärätoteumasta vuonna Maakunnan neljästä ruotsinkielisestä koulutuksen järjestäjästä kolmen koulutus toteutetaan pääasiassa Uudellamaalla. Näistä kolmesta Västra Nylands yrkesskola samkommun on yhtenä neljästä ammatillisen koulutuksen järjestäjästä, joiden koulutuksen järjestämisluvat on siirretty lukien uudelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Sen koulutustehtävä muodostuu edellä mainitulta koulutuksen järjestäjältä ja Ab Svenska Folkhögskolan- SFV -nimiseltä (Uusimaa) koulutuksen järjestäjältä sekä kahdelta Varsinais-Suomen maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjältä Ab Utbildning Sydväst ja Garantiföreningen för Åbolands folkhögskola r.f. siirretyistä koulutustehtävistä. Muodostettu uusi alueellinen ruotsinkielinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä on Ab Västra Finlands yrkesinstitut ja sen kotipaikka on Uudellamaalla. Helsingin Kauppaoppilaitos Oy ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen koulutustehtävien yhdistämisestä lukien. Koulutuksen järjestäjänä tulee olemaan uusi perustettava yhtiö Helsinki Business College Oy. Kunnat ja kuntayhtymät, joiden jäsenkuntien asukasmäärä on alle puitelaissa määritellyt asukasta Uudenmaan alueella on yksi ammatillisen koulutuksen kuntajärjestäjä, joka ei täytä puitelain asukasvaatimusta. Hyvinkään kaupungin asukasmäärä vuoden 2006 lopussa oli asukasta. Maakunnan koulutustarjonta ja väestöennuste Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen opiskelijoita vuonna 2006 oli mukaan lukien myös ne järjestäjät, joiden toiminta on pääasiassa tai kokonaan muualla kuin Uudenmaan maakunnassa. Vastaavasti maakunnan 40 lukion opiskelijamäärä oli yhteensä opiskelijaa. Maakunnan lukiokoulutuksen järjestäjistä Helsingin kaupunki, Hyvinkään kaupunki ja Vantaan kaupunki ovat myös ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Lukiokoulutuksen asema on maakunnassa vahva, mutta varsinkin viime vuosina ammatillinen koulutus on ollut erityisen vetovoimaista. Vuonna 2006 ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosmuotoisessa ja oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa olleiden opiskelijoiden yhteismäärä opiskelijaa ylitti maakunnan lukiokoulutuksessa olleiden opiskelijoiden määrän senkin jälkeen kun opiskelijamäärästä vähennetään ne järjestäjät, joiden koulutustoiminta on pääasiassa tai kokonaan 19

20 20 muualla kuin Uudenmaan maakunnassa. Ammatillisen koulutuksen vetovoima maakunnassa ylittää valtakunnan tason. Kevään 2006 yhteishaussa oli ensisijaisia hakijoita valittuihin nähden 1,4, valtakunnallisen luvun ollessa 1,3. Maakunnan ruotsinkielisen väestön osuus maakunnan koko väestöstä oli 7,6 % vuoden 2005 lopussa. Väestöstä äidinkieleltään ruotsinkielisiä 15-vuotiaita oli 1 217, mikä oli 7,3 % maakunnan kaikista 15- vuotiaista. Vuonna 2006 ammatillisen peruskoulutuksen nuorille suunnattu ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen tarjonta oli 589 opiskelijapaikkaa. Ensisijaisia hakijoita valittuihin nähden ruotsinkielisessä ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 1,2, maakunnallisen kokonaisluvun kaikkien ensisijaisten hakijoiden osalta ollessa 1,4. Maakunnassa toimii useita monialaisia ammattikorkeakouluja, joiden ylläpitäjistä Helsingin kaupunki on myös ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä samoin kuin pääasiassa Varsinais- Suomessa toimiva Aktiebolaget Utbildning Sydväst. Maakunnan vuotiaiden keskimääräisen ikäluokan ennustetaan nousevan vuoteen 2012 saakka ja hienoisen laskun ja vaihtelun jälkeen kääntyvän taas nousuun vuonna Maakunnan koko väestömäärän ennustetaan nousevan tarkastelujakson loppuun vuoteen 2040 asti. Vuodenvaihteessa maakunnassa oli ulkomaan kansalaista, mikä oli noin 4,1 % maakunnan koko väestöstä ja 48,9 % kaikista maan ulkomaalaisista. Vuonna 2005 oli Uudellamaalla ammatillisessa peruskoulutuksessa sellaista opiskelijaa, jonka kansalaisuus oli muu kuin Suomen. Maakunnassa on 14 koulutuksen järjestäjää, joilla on lupa järjestää maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutuksen valmistavaa koulutusta. Näistä yksi on ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jolla on lupa järjestää koulutusta kahdella koulutusalalla ja järjestäjän pääasiallinen toiminta on muissa kuin Uudenmaan maakunnassa. Vuonna 2006 opiskelijamäärätoteuma oli yhteensä 366 opiskelijaa. Maakunnan toimialarakenne, ammatillisen koulutuksen painopisteet ja koulutuksen järjestäjien toimintaprofiilit Maakunnan toimialoista vuonna 2004 työllisten määrän mukaan laskettuna olivat yhteiskunnallisten palvelujen jälkeen rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelut (20,3 %), kauppa-, majoitus- ja ravitsemistoiminta (19 %) sekä teollisuus (12,4 %). Toimialoista rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelut sekä kauppa-, majoitus- ja ravitsemistoiminta ovat Uudellamaalla keskimääräistä isompia toimialoja kuin muualla maassa. Maakunnan ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosmuotoisen koulutuksen koulutusalakohtaiset toteumatiedot vuonna 2006 ovat perustelumuistion taulukossa 2. Koulutustarjonnan vastaavuus toimialarakenteeseen on karkealla tasolla tarkasteluna hyvä. Maakunnan koulutuskuntayhtymistä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (8 koulutusalaa), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (6 koulutusalaa) ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (6 koulutusalaa) muodostavat alueella omat ammattiopistonsa. Koulutusalat, joilla Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä eivät järjestä koulutusta ovat humanistinen ja kasvatusala sekä luonnonvara- ja ympäristöala. Maakunnassa on kolme luonnonvara- ja ympäristöalan samoin kuin humanistisen ja kasvatusalan järjestäjää, jotka järjestävät koulutusta joko kokonaan tai pääosin maakunnan alueella. Humanistisen ja kasvatusalan järjestäjistä Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö on alan suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä maassa. Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki järjestävät ammatillista peruskoulutusta neljällä koulutusalalla, jotka ovat samat. Nämä ammatillisen koulutuksen järjestäjät omaavat

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI 1 OPM/KTPO/AM 2.4.2009 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI PERUSTELUMUISTIO 2 SISÄLLYS 1 TAUSTAA... 5 2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951

HELA LANDET 144 628 153 771 149 200 147 951 FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1 2 3 4 20.1. 20.9. HELA LANDET 144 628

Lisätiedot

KOKO MAA % ,3 %

KOKO MAA % ,3 % JÄRJESTÄMISLUPIEN KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRÄT JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN ENIMMÄISOPISKELIJAMÄÄRÄN MÄÄRITTELY 1.1.2005 ALKAVAA KOULUTUSTA KOSKIEN KOKO MAA 134 273 120 480 90% 13 793 10,3 %

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Rajatun tehtävän saaneita järjestäjiä on yhteensä 6.

Rajatun tehtävän saaneita järjestäjiä on yhteensä 6. Opetusministeriö KTPO/AM Koskimäki RAJATUN AMMATILLINEN ERITYISOPETUS ERITYISENÄ KOULUTUSTEHTÄVÄNÄ JÄRJESTÄJÄT VUONNA 200 ja kuntouttavaa opetusta muuna kuin erityisenä koulutustehtävänä jo..999 lukien

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö 16.06.2010 Asia: Järjestämisluvan myöntäminen 1.8.2010 vakinaisena alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala

4 Luonnontieteiden ala. 5 Tekniikan ja liikenteen. 6 Luonnonvara- ja ympäristöala PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2017 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa tukipalveluja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN FOORUMI Opintojen ulkopuolelle jääneet ja opintonsa keskeyttäneet nuoret Pekka Myrskylä Tilastokeskus 19.04.2012 Syrjään jäämisen riski asumismuodon ja perheaseman mukaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Pvm 5.4.2006 Dnro 1/502/2006 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE Valtioneuvoston vuosille 2003 2008 vahvistaman koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

VOS- Järjestämis- Maakunta tilastointi- luvan Koulutuksen järjestäjä päivien vuotuinen aritmeettinen kokon.opisk.

VOS- Järjestämis- Maakunta tilastointi- luvan Koulutuksen järjestäjä päivien vuotuinen aritmeettinen kokon.opisk. OKM KTPO/Ammatillisen koulutuksen yksikkö/ Koskimäki 1 2 3 4 VOS- Järjestämis- tilastointi- luvan Koulutuksen järjestäjä päivien vuotuinen aritmeettinen kokon.opisk. VOS- tilastointipäivät keskiarvo määrä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN ERITYISOPPILAITOSTEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄJÄT VUONNA 1999

AMMATILLISTEN ERITYISOPPILAITOSTEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄJÄT VUONNA 1999 VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN JÄRJESTÄJÄT VUONNA 1999 Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä Järjestämisluvan Ammatilliset erityisoppilaitokset/järjestäjät (yhteensä 12): enimmäis-

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

HELA LANDET

HELA LANDET FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STUDERANDE I UTBILDNINGSTILLSTÅNDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET OCH ANTALET STUDERANDE ENLIGT STATSANDELSSYSTEMET (SAS) ÅR 1999 LÄN Uppgifter enligt statis- Årets

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON KEHITTÄMISEKSI Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjät Pvm 18.10.2007 Dnro 9/502/2007 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISEN VAUHDITTAMISHANKE - OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUKSET JÄRJESTÄJÄVERKON

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

OPPILAITOSARKISTOJEN SIJAINTILUETTELO

OPPILAITOSARKISTOJEN SIJAINTILUETTELO OPPILAITOSARKISTOJEN SIJAINTILUETTELO 4.2.2017 PAIKKAKUNTA OPPILAITOKSEN NIMI KOULUTUKSEN - Ilomantsi Kiertävä maamieskoulu (1909-1919) Ilomantsin kiinteä maamieskoulu (1919-1921) Ilomantsin maamieskoulu

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

III MAAKUNTAKOHTAINEN PALAUTE. Osio 1. Ehdotus alueen opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 2016: Kymenlaakso 2016: 1654

III MAAKUNTAKOHTAINEN PALAUTE. Osio 1. Ehdotus alueen opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 2016: Kymenlaakso 2016: 1654 III MAAKUNTAKOHTAINEN PALAUTE Osio 1. Ehdotus alueen opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 2016: Kymenlaakso 2016: 1654 Kuten Kymenlaakson Liitto on jo aiemmin tuonut julki, OKM:n käyttämä

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät

Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset. Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät Toisen asteen sekä vapaan sivistystyön rakenteiden ja rahoituksen uudistukset Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.-3.10.2014 Muutama poiminta suuntaviivoista Lukio- ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ANTALET STUDERANDE I FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR INVANDRARE INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN ENLIGT STATSANDELSSTATISTIKEN 1999-2001

ANTALET STUDERANDE I FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR INVANDRARE INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN ENLIGT STATSANDELSSTATISTIKEN 1999-2001 YFPA/YU/Koskimäki ANTALET STUDERANDE I FÖRBEREDANDE UTBILDNING FÖR INVANDRARE INFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN ENLIGT STATSANDELSSTATISTIKEN 1999-2001 LÄN Landskap Årets Årets Årets Utbildningsanordnare

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

20. Ammatillinen koulutus

20. Ammatillinen koulutus S e l v i t y s o s a : Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 20. Ammatillinen Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Turun kaupungin toimenpiteet valmistavan teknologiateollisuuden sekä teknillisen

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Opetushallitus - http://vos.uta.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=1056;tnimi=vos/v10/v06yt7s10.lis @ 001056 Kainuun maakunta-kuntayhtymä / Hyrynsalmi 04.11.2009 sivu 63 Lukion opiskelijamäärä: 45 Yli 18 v.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot