TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous 10.9.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(10) Aika Keskiviikko klo Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Emmaus Näsilinnankatu 26, Tampere Osallistujat Jäsenet Attila, Marja puheenjohtaja Koivisto, Sirpa Tala, Yrjö Uotila, Jukka Arpiainen, Auli Heikkinen, Eila Huikkola, Paula Liuha, Paula poissa Yli-Mäenpää, Marketta Sipola, Antti Pysyvät asiantuntijat Roine-Mentula, Kaija Hakala, Paula sairaalasielunhoidon johtaja, sihteeri PSHP Tampereen kaupunki Muut osallistujat Mäkinen, Jussi YKN:n puheenjohtaja poissa Mukari, Eija vt. hallintojohtaja poissa Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja poissa Varpenius, Taru työntekijöiden edustaja läsnä 32 Allekirjoitukset Marja Attila puheenjohtaja Antti Sipola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella Marketta Yli-Mäenpää Sirpa Koivisto

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 2(10) Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Diakoniakeskus, Näsilinnankatu 26, virastopäivinä klo Todistaa Anita Kuusela toimistonhoitaja

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 3(10) Käsitellyt asiat 32 Kokouksen avaus 4 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 34 Pöytäkirjan tarkastajat 4 35 Esityslista ja kokouksen työjärjestys 4 36 Ilmoitusasiat 4 37 Sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön toiminta- ja talousarvioesitys vuodelle 2015 ja TTS Mahdolliset muut asiat 8 39 Seuraava kokous 8 40 Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös 8

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 4(10) 32 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pidetään alkuhartaus. Ehdotuksen mukaan. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ehdotuksen mukaan. 34 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavissa maanantaista alkaen Seurakuntien talon ala-aulan vahtimestarien luona. Pöytäkirjan tarkastus perjantaista alkaen. Pöytäkirjan tarkastajat Marketta Yli-Mäenpää ja Sirpa Koivisto. 35 Esityslista ja kokouksen työjärjestys Hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys. Ehdotuksen mukaan. 36 Ilmoitusasiat Sairaalasielunhoidon johtajan päätöspöytäkirjat 3-5/2014: 3. Pastori Elina Oksasen vuosilomasijaisuus 4. Pastori Saila Munukan virkavapaus Pastori Mirella Lehtolan virkamääräys 5. Pastori Mirella Lehtolan virkamääräys (jatkoa) Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirja 21/2014: Sairaalasielunhoidon johtajan vuosiloma-anomus

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 5(10) Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote: 120 Kuhmoisten ja Jämsän seurakuntien liittyminen sopimukseen sairaalasielunhoitotyöstä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjan otteet: 224 Viranhoitomääräys, pastori Elina Oksanen 257 Virkavapauden myöntäminen toisen viran hoitamista varten, pastori Pirjo Tuiskunen Sairaalasielunhoidon lausunto ohje-, johto- ja toimintasääntöjen laatimisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle D:TAL: 209/041/ Sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön toiminta- ja talousarvioesitys vuodelle 2015 ja TTS Esittely: Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymissä ( ) TTS:n laatimisohjeissa todetaan muun muassa: 1. Johdanto Tavoitteenamme on olla vuonna 2015 merkittävin tamperelaisten hengellinen yhteisö, joka on avoin ja läheinen ja antaa apua, tukea ja turvaa. Sanomamme on vahva, se tavoittaa tamperelaiset sekä kutsuu kirkon uskoon ja jäsenyyteen. Haasteitamme on ihmisten yhä löyhempi sitoutuminen kirkon jäsenyyteen, alati muuttuva toimintaympäristö sekä niukkenevat taloudelliset resurssit. Pystymme kuitenkin edelleen tarjoamaan tamperelaisille kaikki seurakunnan peruspalvelut ja enemmänkin. Haasteisiin voimme vastata uusilla tavoilla tehdä työtä ja kohdata tamperelaisia rakentamalla yhteistyötä sisäisesti ja muiden toimijoiden kanssa. Kehityshankkeet auttavat meitä ottamaan toiminnassamme joustavasti huomioon tamperelaisten tarpeet ja toiveet. Meillä on toistaiseksi mahdollisuus valita itse, mikä on toiminnassamme hyvää ja luovuttamatonta, ja säilyttää se. Jokaisessa toimintayksikössä on kuitenkin välttämätöntä miettiä, mihin toimintaan keskitytään ja mitä voidaan tehdä toisin. Tärkeintä on turvata välttämätön toiminta. On arvioitava, mikä tehdään itse ja missä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluja. Olennaista on myös sisäisen yhteistyön mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 6(10) Taloudellisten toimintaedellytyksien turvaaminen vaatii edelleen sopeuttamistoimenpiteitä. Säästölinjaa on jatkettava. Ensi vuoden talousarvion raami sisältää noin 0,8 miljoonan säästöt kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Säästöt toteutetaan yksikkökohtaisesti, mutta yhteistyö muiden toimintayksiköiden kanssa auttaa niiden toteuttamisessa. Säästöjä haetaan pääosin henkilöstökulujen vähentämisen ja kiinteistöistä luopumisen avulla. Lisäksi etsitään muita säästökohteita. Toimintayksiköt antavat toiminta- ja taloussuunnitelmansa viimeistään maanantaina Tarkempi aikataulu suunnitteluprosessista on kohdassa 8. Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelusta on säädetty Kirkkojärjestyksen 15 luvussa. Ohjeita löytyy myös Sakastista (Talous ja hallinto > Seurakuntatalous > Laskentatoimi ja tilinpäätös > Talousarvio). 2. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Toimintayksikköjen tulee tarkastella kriittisesti mikä on a) luovuttamatonta (esim. kirkolliset toimitukset), b) mikä on tärkeää ja tarpeellista ja c) mikä voidaan jättää tekemättä tai mikä voidaan tehdä toisin. Tämä tarkastelu tulee tehdä dokumentoidusti ja liittää lyhyt selvitys talousarvion toiminnallisten tavoitteiden liitemateriaaliksi. Talousarviossa tulee turvata välttämättömän toiminnan jatkuminen. On tarpeen arvioida, mikä tehdään itse ja missä ja miten voidaan käyttää ulkopuolisia palveluja ja keiden kanssa toimintaa voidaan toteuttaa. (Poist.) 2.1. Käyttötalous Toiminnalliset tavoitteet (Poist.) (Poist.) (Poist.) Seurakuntien ja toimintayksiköiden tulee asettaa konkreettisia toiminnallisia tavoitteita ja niille mittarit, jolloin asetettujen tavoitteiden toteutumista on mahdollista arvoida.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 7(10) Ympäristötavoite Jokaisen yksikön on asetettava konkreettinen ympäristötavoite vuodelle Annettujen ohjeiden mukaisesti on valmisteltu johtokuntaa varten toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle Toimintamme on sopimuksin säädeltyä terveydenhuollon laitoksissa tapahtuvaa sairaalasielunhoitoa, joten sen muoto ja sisältö eivät vuosittain runsaasti vaihtele. Toiminnan ja talouden suunnittelun osalta vuoden 2015 ajatellaan etenevän suuresti nykyisellä tavalla lisäsäästötarvetta lukuun ottamatta. Vuonna 2016 toteutuu nykyisen johtajan eläkkeelle jääminen, mikä merkitsee viran 100 %:n palkkauksen varaamista talousarvioon alkaen. Vuosi 2017 on sairaalasielunhoidon juhlavuosi. Tampereen Tuomiokirkkoseurakuntaan palkattiin ensimmäinen sairaalapappi alkaen. Johtokunnan tulee ensi vuoden aikana miettiä tuon juhlavuoden viettämisen mahdollisuuksia ja tapoja. Vuoden 2013 aikana sairaalasielunhoidosta vähentyi työntekijäresurssia melkein yhden viran verran, kun Rauhaniemen sairaalaan osoitettu 40 %:n työaika poistui ja sairaalasielunhoidon johtaja aloitti työskentelyn osa-aikaisena 40 %:ia työajasta vähennettynä. Vuodelle 2015 on sairaalasielunhoidon johtokunnan alaisen toiminnan säästötarpeeksi ilmoitettu vuoden 2014 talousarvion toimintakatteeseen verrattuna. Tavoite on mahdoton täyttää ilman radikaaleja vähennyksiä henkilöstökuluissa, koska kaikki toimintamenot (palvelujen ostot ja aineet) ovat jo nyt merkittävästi alle 5 % budjetin toimintakuluista. Lisäksi tietohallintopalvelumaksut lähes kaksinkertaistuvat vuodelle 2015 nettolisäyksen ollessa Tietohallinnon kulujen kasvattaminen on sairaalasielunhoidon kannalta epäoikeudenmukaista, koska työntekijöiden tietoliikennekulut hoidetaan sopimuksiin perustuen joko Tampereen kaupungin tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Vaikka useista toimintamenoista on tehty vähennyksiä, tulee lopulliseksi toimintakatteen vähennykseksi noin On huomattava, että talousarvion loppusumman pieneneminen pienentää myös tuloja, koska sopijaja ympäristöseurakuntien laskutus perustuu budjetin kokoon, josta kukin maksaa osuutensa jäsenmääränsä perusteella. Voisi yleistäen sanoa, että sairaalasielunhoidon menojen pienentyessä aina myös tulot pienenevät eikä menojen säästämisellä siten saavuteta toimintakatteeseen suurempia pienenemisiä. Liitteet 1-4 Talousarvioesitys 2015 (talouden tunnusluvut) Liite 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 8(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta toteaa, että johtokunnan alaisen toiminnan toimintakatteen pienentäminen on mahdotonta ilman merkittäviä muutoksia henkilöstömenoissa, jotka perustuvat sopimukseen sopija- ja ympäristöseurakuntien, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Toimintakulujen pieneneminen merkitsee aina myös tulojen vähenemistä. Johtokunta edellyttää Tampereen seurakuntien hallinnon ottavan säästötarpeita määritellessään huomioon johtokunnan alaisen toiminnan keskimääräistä pienemmän kulurasituksen, koska yksiköllä on huoneistomenoja vain johtajan osalta sekä tietoliikennekuluissa vain johtajan ja kehitysvammaistyön pastorin tietokoneiden osalta. Tietohallinnolle korvaus joudutaan kuitenkin suorittamaan samojen kriteerien mukaan kuin muissakin yksiköissä. Hyväksytään sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille sekä talousarvio vuodelle 2015 Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi. Ehdotuksen mukaan. 38 Mahdolliset muut asiat Käsitellään muut mahdolliset asiat. Muita asioita ei ollut. 39 Seuraava kokous Esittely: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdasta. Johtokunnan on seurakuntaneuvostojen lailla annettava lausuntonsa TTS:sta mennessä. Johtokunnan kokous pidetään mennessä. Johtokunnan kokous pidetään maanantaina Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjauksen ja päättää kokouksen. Ehdotuksen mukaan.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 9(10) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 37 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere Postiosoite: PL 226, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (10) Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (10)

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(13) Aika 10.6.2015klo 17.30-19.20 Paikka Tesoman kirkko, rippikoulusali Osallistujat Muut osallistujat Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot