Luonnollista lämpöä maakaasulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnollista lämpöä maakaasulla"

Transkriptio

1 Luonnollista lämpöä maakaasulla Teollisuuden ja kiinteistöjen energiatehokkaat lämmitysratkaisut Luonnostaan parempia energiaratkaisuja

2 MAAKAASU PALAA PUHTAASTI Lähilämpöä maakaasulla Alueelliset ja paikalliset lämpöratkaisut ovat kasvussa. Hyvä palvelu sekä tehokas ja puhdas energian tuotanto kiinnostaa sekä uudisrakentajia että saneeraajia niin teollisuuden, liikerakentamisen kuin taloyhtiöidenkin keskuudessa. Gasumin energia- ja lämmitysratkaisut ovat asiakkaan kannalta huolettomia. Polttoaineena käytetään maakaasua, joka kulkee luotettavasti putkessa maan alla, eikä vaadi varastointia. Parasta palvelua ja osaamista Gasumin lämpöpalveluiden toimintamalli on kehitetty mahdollisimman asiakasystävälliseksi. Asiakkaan tarvitsema lämpö tuotetaan lähellä, jolloin siirtohäviöt jäävät minimiin. Lämmityksessä tarvittavat laitteet ovat Gasum Energiapalveluiden vastuulla, mikä keventää asiakkaan omia investointitarpeita. Lämmitysratkaisun käyttöönotto sujuu kokonaisuudessaan Gasumin kautta, asiakas saa koko konsernin osaamisen ja palvelut käyttöönsä. Energiatehokkaat kondenssikattilat Paikallisen lämpökeskuksen tuottama lämpö vastaa taajamien kauko lämpötuotetta. Merkittävänä erona on kuitenkin tekniikka, jolla lämpö tuotetaan. Nykyaikaiset kondenssikattilat saavat polttoaineesta enemmän kuin täyden hyödyn irti, hyötysuhde nousee yli 100 prosentin. Tehokas polttoaineen käyttö varmistaa palvelun kustannusja energiatehokkuuden. Kun palamisesta vapautuvaa lämpöä ei ajeta hormin kautta harakoille, polttoainetta säästyy ja päästöjä syntyy vähemmän.

3 Ylivertainen logistiikka Maakaasulla on ainutlaatuinen etu: se ei vaadi tie- tai laivaliikennekuljetuksia, mikä vähentää merkittävästi ympäristön kuormitusta muihin polttoaineisiin verrattuna. Maanalainen putkiverkosto on lähes päästötön tapa siirtää polttoainetta asiakkaille. Bonuksena puhdas lähi-ilma Energia- ja lämmitysratkaisuja mietittäessä ympäristönäkökohdat nousevat yhä useammin merkittäviksi päätöksentekokriteereiksi. Maakaasun palamisessa ei synny lainkaan hengitysilmalle haitallisia rikki- tai pienhiukkaspäästöjä. Energian käytöstä aiheutuvat CO 2 -päästöt voidaan neutraloida sopimuksen mukaan hankkimalla asiakkaan vuosittain tarvitsema määrä päästöoikeuksia ja mitätöimällä ne päästökaupparekisterissä. Myös biokaasua maakaasuverkkoon Gasum panostaa merkittävästi biokaasun tuotannon ja jakelun kehittämiseen Suomessa. Jätteistä ja orgaanisista materiaaleista hajottamalla syntyvä biokaasu vastaa puhdistettuna maakaasua, ja sitä voi siirtää maakaasuverkoston kautta. Kotimaisena, uusiutuvana polttoaineena biokaasu ei tuota ilmastoa kuormittavia kasvihuonepäästöjä. Biokaasun asiakastoimitukset käynnistyvät vuosien aikana.

4 ASUMINEN LIIKETILAT Lämpöpalvelussa kokonaisvastuu Gasumilla Gasum Warma -lämpöpalvelu tuottaa lämmön asiakkaan tiloihin sijoitetulla laitteistolla. Gasum huolehtii tuotantolaitteiston käytöstä, kunnossapidosta, 24/7-valvonnasta sekä varallaolosta. Palvelu vastaa tyypillistä kaukolämpöliittymää. Uutta rakentaen tai saneeraten Lämpöratkaisu on aina asiakkaan tarpeisiin suunniteltu ja mitoitettu. Maakaasuun perustuva palvelu sopii erinomaisesti korvaamaan vanhat öljylämmitysjärjestelmät, mutta on myös taloudellinen ja ympäristöystävällinen valinta uudiskohteen lämmönlähteeksi. ITELLA LOGISTICS VARASTOHALLIEN LÄMMITYSSANEERAUS Itella Logistics Oy:n tytäryhtiön AW Store Oy:n logistiikkakeskus Tuusulassa laajeni vuoden 2009 aikana. Uuden varastohallin myötä varastointitilat kasvoivat lähes kerrosneliömetriin. Rakennusprojekin yhteydessä myös tilojen lämmitysratkaisut arvioitiin uudestaan. Teimme kannattavuuslaskelmat öljylämmityksestä, kaukolämmöstä, maakaasusta ja lähellä sijaitsevan hakelaitoksen tuottamasta bioenergiasta. Teknistaloudellisten selvitysten jälkeen maakaasu valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös maakaasun ympäristöedut painoivat valinnassa, Itella Logistics Oy:n hankintajohtaja Seppo Kakko toteaa Gasum Warma -sopimukseen johtaneesta taustatyöstä. Gasum otti hoitaakseen tontin kaksi aiempaa öljyllä toiminutta lämpökeskusta ja muutti ne maakaasukäyttöisiksi. Lisäksi tontille rakennettiin uusi noin kw lämpökeskus, jonka laitteista, asennustöistä sekä käytöstä vastaa Gasum Energiapalvelut.

5 SUNDSBERG YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ALUELÄMPÖ Sundsbergin alueelle Kirkkonummelle käynnistyi 2000-luvun alku puolella aluerakentamishanke, jonka ensimmäisessä vaiheessa valmistui 224 asuntoa, kaksi päiväkotia ja kolme väestönsuojaa. Viimeisenkin suunnitteilla olevan rakennusvaiheen valmistuttua Sundsbergin pientalovaltaisessa kylässä on arviolta 2600 asukasta. Alueen lämmitysmuodoksi valittiin maakaasulla tuotettu Gasum Warma -aluelämpöratkaisu, jota on joustavasti laajennettu kattamaan uudisrakentamisen myötä lisääntynyt lämmöntarve. Yhtiökohtaiset maakaasukattilat tuottavat asunnoissa tarvittavan lämmön ja lämpimän käyttöveden. Maakaasun valintaa puolsivat taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut luonnonläheinen, olemassa olevaa luontoa ja kartanomaisemaa kunnioittava miljöö. Maakaasu sopi hyvin Sundsbergin tavoitteisiin, EKEyhtiöissä pientalorakentamisesta vastaava johtaja Tapio Kalliola kertoo. SUNILA TEHOKKAAMPAAN MAAKAASUN KÄYTTÖÖN Kotkan Sunilaan rakennettiin paperiteollisuuden voimakkaan kasvun vuosina 1930-luvun lopulla sulfaattiselluloosatehdas sekä asuntoalue palvelemaan tehtaan johtoa ja työntekijöitä. Alueen arkkitehtinä toimi Alvar Aalto. Vuodesta 1969 lähtien asuinrakennuksista on muodostettu asunto-osakeyhtiöitä ja alkuperäisestä tiiviistä tehdas yhteisöstä on muovautunut korkea-arkkitehtuurinen, moni-ilmeinen lähiö. Sunilan alueen lämpökeskuksissa siirryttiin 1980-luvun lopulla maakaasun käyttöön. Vuonna 2009 Etelä-Kymin Asunto Oy EKA päätti päivittää laitteiston nykytekniikan tasolle. Vanha kattila oli palvellut jo yli 20 vuotta, ja Gasum teki urakkatarjouksen, johon oli helppo tarttua, kohteen isännöitsijä Lasse Arola perustelee. Uusi kondenssikattila jäi muutostöiden jälkeen Gasumin omistukseen ja valvontaan. Asiakas ostaa Gasum Warma -sopimuksella lopputuotetta, lämpöä. Isännöitsijä voi nukkua nyt yönsä rauhassa, vaikkakin kokemukseni mukaan maakaasukattiloissa on ollut vähemmän vikoja kuin öljykattiloissa. Olemme olleet tyytyväisiä maakaasun käyttäjiä tähänkin asti, mutta säästöt polttoainekulutuksessa otetaan hyvillä mielin vastaan, Lasse Arola jatkaa.

6 TEOLLISUUS TUOTANTOLAITOKSET Monipuolisesti maakaasua Gasum Warma Plus -lämpöpalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Lämpö voidaan tuottaa asiakkaan tiloihin sijoitetulla laitteistolla tai erillisessä lämpökeskuksessa. Palvelun tuotteet ovat tarpeen mukaan myös höyry- ja prosessiratkaisuja. Käyttö, kunnossapito, 24/7-valvonta ja varallaolo kuuluvat kaikki Gasum Warma Plus -palveluun. Räätälöityä palvelua Energiaratkaisujen suunnittelun lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Palvelujen korkea toimitusvarmuus, kilpailukykyinen ja vakaa hinta, energiatehokkuus sekä vähäpäästöisyys ovat merkittäviä yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia seikkoja. Gasum palvelut ja maakaasu sopivat erityisen hyvin kestävän kehityksen periaatteita painottavien yritysten energiaratkaisuihin. FAZER OY TARPEISIIN MITOITETTU PALVELU Fazerin tuotantolaitoksilla Vantaan Vaaralassa valmistetaan suklaa- ja leipomotuotteita, esimerkiksi Suomen suosituinta Fazerin Sininen -suklaata. Gasumin energiatoimitus tehtaalle sisältää laajan kirjon tuotteita ja palveluja. Gasum Warma Plus -sopimuksen mukaan Gasum toimittaa Fazerille lämpöä, höyryä, paineilmaa sekä varavoimaa. Vaarala on merkittävä pohjavesialue, jolloin ympäristövaikutuksilla on erityistä painoarvoa energiaratkaisuissa. Tavoitteenamme oli löytää pitkäaikainen kumppani, joka pystyy tarjoamaan varman ja luotettavan energian toimituksen. Vertailimme hankkeen käynnistymisvaiheessa eri polttoainevaihtoehtoja. Tutkimme esimerkiksi puumassan käyttöä energialähteenä, mutta hylkäsimme sen rekkakuljetusten aiheuttamien haittojen sekä epävarman saatavuuden vuoksi. Gasumin maakaasuun perustuva ratkaisu minimoi hiilidioksidipäästöt ja muut ympäristövaikutukset Vaaralassa, Fazerin investointiprojekteista vastaava johtaja Janne Toivanen perustelee valintaa. Gasumin toimittama laitos korvaa yli 20 vuotta vanhaa tekniikkaa ja parantaa energiantuotannon hyötysuhdetta merkittävästi. Gasum on sitoutunut kehittämään yhteistyössä prosessien energiatehokkuutta myös pitkällä tähtäimellä, Toivanen jatkaa. Gasum vastaa energiatoimitukseen tarvittavan laitoksen suunnittelusta, rakentamisesta ja rahoituksesta. Valmistumisen jälkeen laitos jää Gasumin hallintaan.

7 VARI OY HUKKALÄMPÖ TEHOKKAASTI TALTEEN Kouvolan alueella kaukolämpöä ja maakaasua toimittava Vari Oy on osa KSS Energia -konsernia. Vuosi 2009 oli yritykselle suurten muutosten vuosi. Kuntaliitosten seurauksena Variin sulautettiin neljä aluelämpöyhtiötä. Yhdistymisten jälkeen meillä on kuusi erillistä kaukolämpöja yhdeksän maakaasuverkkoa. Toiminta-alue on laaja ja haasteellinen, Vari Oy:n toimitusjohtaja Ilmo Penttilä kertoo. Gasumin ja Varin kesken solmittiin vuonna 2004 Gasum Warma Plus -yhteistyösopimus, jolla Gasumin kompressoriasemalla syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kaukolämmityksessä. Kaasuturbiinien pakokaasut lämmittävät PATA-kuumavesikattilaa, josta lämpöä siirtyy Varin kaukolämpöverkkoon. Yhteistyö on sujunyt hyvin. Laitteistot ovat olleet aina käyttökunnossa, kun kaukolämpöverkkoon on voitu ottaa lämpöä vastaan. Lämpöyhteistyön tavoitteet ovat täyttyneet myös taloudellisessa mielessä. Gasumin lämpötoimitus vastaa noin 10 % kyseisen kaukolämpöverkon vuosimyynnistä, Ilmo Penttilä toteaa. RAKENNUSAIKAINEN LÄMMITYS Maakaasukäyttöinen, siirrettävä ilmalämmitin on tehokas tapa huolehtia kiinteistön rakennusaikaisesta lämmitystarpeesta. Lämmitinlaitteet ovat turvallisia käyttää ja luovat miellyttävät olosuhteet työskentelylle.

8 Luonnostaan parempia energiaratkaisuja Maksuton palvelunumero

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Puhdas talousmatematiikka puoltaa maakaasua. Energiaratkaisuja asumiseen, rakentajille, teollisuudelle ja energiayhtiöille.

Puhdas talousmatematiikka puoltaa maakaasua. Energiaratkaisuja asumiseen, rakentajille, teollisuudelle ja energiayhtiöille. Puhdas talousmatematiikka puoltaa maakaasua Energiaratkaisuja asumiseen, rakentajille, teollisuudelle ja energiayhtiöille. Mitä ovat luonnostaan paremmat energiaratkaisut? Gasum edistää asiakkaidensa toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007

vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007 vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007 Lahti Energia 100 vuotta Sata vuotta valoa ja lämpöä Hyvin valaistu kaupunkialue on kaunista katsottavaa pimeinä iltoina. Sata vuotta sitten joulukuun

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ENERGIAOPAS Elokuu 2007 Kuluttajilla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevassa kehittymisessä. ENERGIATEHOKAS KOTI Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

asetti1 ympäristöarvoihimme Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa

asetti1 ympäristöarvoihimme Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa 1 2010 Ga asetti1 2010 Gasum-konsernin n n sidosryhmälehti Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa Mikko Saarela, Hansaprint

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Energiatehokkuutta. ja säästöä. ESCO-palvelu vaivaton ja varma tapa säästää

Energiatehokkuutta. ja säästöä. ESCO-palvelu vaivaton ja varma tapa säästää Energiatehokkuutta ja säästöä ESCO-palvelu vaivaton ja varma tapa säästää Monien mahdollisuuksien ESCO-palvelu ESCO-hankkeessa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä toimenpiteitä

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu Hollola ENERGIANHANKINTASELVITYS Työ nro H07852.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.11.2013 Laatija LLo Tark. / Hyv. HST/VRE GRANLUND

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 23.10.2012 301 HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. Maalämpö on maan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot