Läpimurto pehmeiden tooristen linssien muotoilussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läpimurto pehmeiden tooristen linssien muotoilussa"

Transkriptio

1 Kirjoittaja Anna Sulley Läpimurto pehmeiden tooristen linssien muotoilussa Uudet arviointitekniikat ovat parantaneet ymmärrystämme pehmeiden tooristen linssien vakaudesta, ja niiden ansiosta on pystytty kehittelemään uusia, entistä parempia linssimalleja, kirjoittaa Anna Sulley. Linssien suunnittelussa viime vuosikymmenen aikana otetut edistysaskeleet ovat tehneet pehmeistä toorisista linsseistä suositun vaihtoehdon hajataitteisuudesta kärsiville asiakkaille. Tooristen linssien käyttö onkin yleistynyt viime vuosina. Nykyään neljäsosa päivittäiseen käyttöön sovitettavista linsseistä on toorisia, kun vuonna 2003 niitä oli viidesosa. 1 Iso-Britanniassa kolmannes uusista pehmeistä sovitettavista linsseistä on toorisia. 2 Uudet valmistustekniikat ovat kehittäneet tooristen linssien tuotannon toistettavuutta ja linssien sovituksesta on tullut entistä helpompaa ja nopeampaa. Mukavuutta ja edistyksellisiä fysiologisia ominaisuuksia tarjoavia kertakäyttöisiä ja silikonihydrogeelimateriaalista (SiH) valmistettuja linssejä on nyt saatavana. Pehmeissä toorisissa linsseissä hyödynnettävä Accelerated Stabilisation Design tekniikka (ASD) on ollut merkittävä edistysaskel. Tekniikka syntyi mittavan tutkimustyön tuloksena. Tavoitteena oli selvittää silmäluomien ja linssien välistä vaikutusta ja tutkia, mitä linssille tapahtuu räpäytyksen aikana. Edistyksellistä tekniikkaa käytetään nyt kolmesta eri materiaalista valmistettavissa linsseissä. Saatavana on seuraavia malleja: 1 DAY ACUVUE for ASTIGMATISM -linssi, ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM -linssi ja äskettäin myös ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM - linssi, joka on juuri tulossa markkinoille eri puolilla Eurooppaa. ASD-linsseissä on monia etuja perinteisiin malleihin verrattuna, sillä ne vähentävät näöntarkkuuden vaihtelua ja sen aiheuttamaa näön sumentumista. 3-6 Prismapainotetuissa linsseissä ja linsseissä, joissa on kaksoisohennetut vyöhykkeet, linssi voi silmäluomen vaikutuksesta pyörähtää silmässä eitoivotulla tavalla räpäytyksen aikana, vaikka se olisi aluksi asetettu paikalleen oikein. ASDmuotoiltujen linssien ollessa oikeassa asennossa luomien vaikutus linssin vakauttamiseen on minimaalista. Silmäluomien liikkeiden vaikutus korostuu vain silloin, kun linssi on väärässä asennossa, esimerkiksi virheellisen silmäänlaiton jälkeen. Ylä- ja alaluomien paine säätelee linssin asentoa ja vakautta jatkuvasti ja palauttaa linssin aina oikeaan asentoon. Tooristen linssien onnistuneen sovituksen kannalta alan ammattilaisille on tärkeää, että vakaa ja luotettava istuvuus saavutetaan mahdollisimman helposti ja lyhyessä vastaanottoajassa. 3 Linssien epävakaus ja näöntarkkuuden vaihtelu ovat olleet syitä siihen, että pehmeiden tooristen linssien sovituksia ei ole yleisesti tehty enemmän. 7 Käyttäjälle myös linssien asettuminen nopeasti paikoilleen on tärkeää, jotta näkö korjaantuu mahdollisimman lyhyessä ajassa linssien silmäänlaiton jälkeen joka aamu. Viimeaikaiset tutkimukset ovatkin keskittyneet pehmeiden tooristen linssien 1

2 pyörähtämisvakauteen. Tutkimusten ansiosta myös tiedot linssien istuvuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat lisääntyneet. Käyttö päivittäisessä elämässä Vaikka tooristen linssien sovitus näyttäisi onnistuneen vastaanotolla, jotkut asiakkaista palaavat silti takaisin ja valittavat näöntarkkuuden vaihtelusta. Näöntarkkuus ja rakolampulla tehdyt arviot linssien liikkeestä, keskittämisestä ja pyörähtämisestä eivät välttämättä vastaa asiakkaan kokemuksia näönlaadusta kaikissa arkielämän tilanteissa. Hajataitteisilla asiakkailla on usein suuret odotukset erityisesti näöntarkkuuden ja mukavuuden suhteen. Muutama vuosi sitten ennen ASD-linssien kehittämistä tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui 335 pehmeiden tooristen linssien käyttäjää 8, vain 70 prosenttia osallistujista kuvaili käyttämiään toorisia linssejä erinomaisiksi tai erittäin hyviksi. Linssien tärkeimpinä ominaisuuksina he pitivät näön laatuun, stabiliteettiin ja mukavuuteen liittyviä tekijöitä. Henkilöistä, joilla oli ilmennyt ongelmia, 86 prosenttia oli kärsinyt näön sumentumisesta ja 57 prosenttia näöntarkkuuden vaihtelusta. Tähän verrattuna 82 prosenttia henkilöistä piti silikoni-hydrogeelimateriaalista valmistettuja sfäärisiä linssejä erinomaisina tai erittäin hyvinä. Zikosin et al. vertaistarkistetussa tutkimuksessa kuvaillaan uusia tekniikoita, joita käytetään tooristen linssien pyörähtämisvakauden tarkkailuun monenlaisissa katseluolosuhteissa, jotka jäljittelevät arkielämän tilanteita. 4 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko luonnollisempaa testimenetelmää, jossa sallittaisiin silmien laajat samanaikaiset liikkeet ja silmien tiheä räpyttely, käyttää objektiivisesti pehmeiden tooristen linssien pyörähtämisvakauden vertailussa. Alun asettumisajan jälkeen valittiin neljä visuaalista tehtävää ja ärsykettä asettumisaika, lukeminen, visuaalinen etsintä ja laajat samanaikaiset silmänliikkeet, joiden jälkeen linssien asento (pyörähtämisasteet) mitattiin silmien primaariasennossa. Suoritetut tehtävät vaativat yhä laajempia silmänliikkeitä, mikä olisi voinut johtaa linssien epävakauteen. Ensin asiakkaiden annettiin katsella vastaanottohuonetta 15 minuuttia, kunnes linssit asettuivat silmiin. Sitten asiakkaat lukivat sanomalehteä kahden minuutin ajan. Silmien etäisyys tekstistä oli 40 senttimetriä ja teksti ulottui 40 horisontaalisesti ja 15 vertikaalisesti. Seuraavaksi asiakasta pyydettiin etsimään sanomalehdestä annettu numero, lukemaan kyseinen kappale ja palauttamaan katse primääriasentoon. Tehtävä toistettiin sattumanvaraisilla kappaleilla, jotka sijaitsivat keskeltä (kuva 1). Lopuksi asiakasta pyydettiin räpyttämään silmiään 40 kertaa minuutissa lyövän metronomin tahtiin. Samalla hänen tuli kohdistaa katseensa uuteen kohteeseen 20 sekunnin välein. Kohteet sijaitsivat 60 senttimetrin etäisyydellä olevalla taululla ±40 horisontaalisesti ja ±32 vertikaalisesti. 2

3 Jokaisen tehtävän aikana seurattiin linssin asentoa käyttäen Eyetrack Monitoring System - järjestelmää (kuva 2). Laitteeseen kuului päähän asennettava videopohjainen infrapunalaite, jolla oli aiemmin mitattu pään ja silmien liikkeitä silmälaseilla lukemisen aikana. Piilolinsseihin tehtiin pienet mustat merkit, joiden avulla linssien asentoa arvioitiin. Järjestelmä otti kuvia linssien liikkeistä niiden silmäänlaitosta aina testin loppuun asti. Tietyin aikavälein otetut kuvat analysoitiin. Tekniikkaa sovellettiin kahteen pehmeään tooriseen linssiin, joissa käytettiin erilaista vakautusmenetelmää: ASD-tekniikkaa hyödyntäviin Johnson & Johnson Vision Caren ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM (galyfilcon A) -linsseihin ja prismapainoitettuihin Bausch & Lombin SofLens 66 Toric (alphafilcon A) -linsseihin. 20 koehenkilöä käytti molempia linssityyppejä peräkkäin. Käyttökertojen välissä oli lepoaika. Kaikki mittaukset tehtiin vasemmasta silmästä binokulaarisissa katseluolosuhteissa, piilolinssi molemmissa silmissä. Prismapainotettujen linssien pyörähtämisalue (tehtävän aikana havaittu suurin asennon vaihtuminen) oli huomattavasti laajempi kuin ASD-linssien sekä niiden stabiloitumisaikana että laajojen silmänliikkeiden aikana (kuva 3). Molempien tehtävien aikana prismapainotettujen linssien pyörähtämisalue oli 2 2,5 kertaa laajempi kuin ASD-linssien. Tämä näkyi prismapainotettujen linssien lähes 25 asteen pyörähdyksinä pois oikeasta akselisuunnasta laajojen silmänliikkeiden aikana. Koehenkilöillä prismapainotettujen linssien pyörähdysasentojen vaihtelu oli aina ASD-linssien vaihtelua suurempi. Tuloksia tukevat aiemmat tutkimukset, joissa on hyödynnetty perinteisiä arviointitekniikkoja. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM -linssien on osoitettu asettuvan oikealle paikalleen nopeammin ja tarkemmin kuin prismapainotettujen linssien tai linssien, joissa on kaksoisohennetut vyöhykkeet. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM linssit ovat lisäksi pyörähdysvakaita ja mukavia käyttää ja niiden näkö- ja mukavuusominaisuudet ovat hyvät. 3 Tutkimuksen yhteenvetona tekijät esittävät, että ASD-tekniikkaa hyödyntävät linssit ovat muita linssejä vakaampia silmäänlaiton jälkeen ja perifeeristen näkötehtävien aikana. Täten voidaan tulkita niiden suorituskyvyn olevan parempi arkielämän tilanteissa ja että ne tarjoavat jatkuvan tarkan näkökyvyn. Paikoiltaan oleva tai kääntynyt linssi voi merkittävästi heikentää näkökykyä vaativien silmänliiketoimintojen aikana, kuten silmien ollessa ääriasennossa esimerkiksi autolla ajettaessa (muun muassa kaistanvaihtojen aikana) ja urheillessa (muun muassa golfin aloituslyönnin aikana). Tutkijat ehdottavat, että tutkimuksessa hyödynnettyä tekniikkaa voitisiin käyttää uusien tooristen linssimallien testaukseen tai erikoistapauksissa arvioimaan piilolinssisovitusta seuraamalla asiakkaan omassa työssään tekemiä silmän liikkeitä. Soveltaminen käytännössä Kuinka näitä tuloksia voidaan sitten soveltaa päivittäisessä kliinisessä työssä? 3

4 Pehmeiden tooristen linssien pyörähdystä silmässä arvioidaan tavallisesti siten, että asiakkaan katse on primaariasennossa ja pää pidetään paikallaan rakolampun leuka- ja otsatuessa. Vaikka menetelmän avulla voidaan tunnistaa huonosti istuvat linssit staattisissa katseluolosuhteissa, se ei anna kuvaa arkielämän vaihtelevissa näönkäyttötilanteista. Jotkut ovat jo ehdottaneet linssien vakauden arviointia voimakkaan räpyttelyn ja silmien samanaikaisten liikkeiden aikana. 10 Entistä todenmukaisempien, tässä tutkimuksessa kuvatun kaltaisten näönkäyttötilanteiden ja ärsykkeiden lisääminen testeihin voisi auttaa varmistamaan entistä paremman asiakastyytyväisyyden tosielämän tilanteissa. Toinen potentiaalinen uusi työkalu pehmeiden tooristen linssien pyörähtämisvakauden ja siitä seuraavan visuaalisen suorituskyvyn arvioimiseksi käyttää visuaalisia tehtäviä visuaalisten häiriöiden simuloimiseksi ja kvantifioimiseksi. 5 Chamberlainin et al. tutkimuksessa näöntarkkuutta mitattiin palauttamalla katse lähelle sijoitettuun logmar-kohteeseen neljästä vinosuunnasta (kuva 4). Testi osoittautui toimivaksi tarkkuuden muutosten määrän mittaamisessa. Se tarjosi mahdollisuuden mitata tooristen linssien suorituskykyä. Alkuperäiset tulokset neljästä pehmeästä toorisesta linssistä (balafilcon A (BT), lotrafilcon B (LT), omafilcon A (OT) ja senofilcon A (ST)) osoittivat, että silmien liikuttaminen vinosuuntiin aiheutti enemmän visuaalista häiriötä kuin silmien samanaikaiset liikkeet vaakasuoraan (kuva 5). Tulos korosti sitä, että on parempi mitata pyörähdysvakautta silmän vinosuuntaisen liikkeen jälkeen kuin perinteisesti vaaka- ja pystysuoraan katsottaessa. Tutkimuksessa löytyi eroa linssityyppien välillä eri katseen suunnissa. ASD-tekniikka (ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM) tarjosi vakaimman visuaalisen suorituskyvyn kaikissa katsesuunnissa (kuva 6). Painovoima ja muut voimat Chamberlainin et al. tutkimus on vain yksi viime aikoina tehdyistä tutkimuksista, jotka ovat johtaneet tooristen linssien suunnittelun ja sovittamisen uudelleenarviointiin. 11 Toinen tutkimusaihe on ollut painovoiman sekä pään liikkeiden ja asennon vaikutus linssin vakauteen. 12 Vuosien ajan ajateltiin, että toorisen linssin vakauteen vaikutti vain silmäluomi painaessaan linssiä silmää vasten ja että prismapainotetut linssit palasivat asentoonsa luomen, pikemmin kuin painovoiman vaikutuksesta (nk. vesimelonin siemen -periaate). Vaikka hyväksyttiin, että luomen paineella räpäytyksen aikana on jonkin verran vaikutusta linssien pyörähtämiseen, räpäytyksen vaikutuksen otaksuttiin vähenevän, sillä luomet liikkuivat vastakkaisiin suuntiin. Tooristen linssien vakauteen vaikuttavat sekä luomet että painovoima. Nopeutettu videokuva (kuva 7), jossa näkyy linssin asento ennen räpäytystä ja sen jälkeen, on auttanut ymmärtämään entistä paremmin räpäytyksen vaikutuksia pehmeiden tooristen linssien pyörähtämiseen. Videokuvan avulla on esimerkiksi havaittu, että luomen aiheuttama pyörähdys 4

5 tapahtuu pikemminkin räpäytyksen aikana kuin räpäytysten välissä. 13 Räpäyksen aikana syntyvä paine yläluomesta on merkittävämpi kuin silmää ja linssiä vasten staattisesti pysyvän luomen paine. Kokeet, joissa pehmeiden prismapainotettujen linssien käyttäjät asettuivat kyljelleen (kuva 8), osoittavat, että painovoimalla on todellakin vaikutusta. Prisman pohja liikahtaa maata kohti, ei kuitenkaan täyttä 90 astetta (kuva 9). Painottamattomissa malleissa, kuten ASD-linsseissä, olosuhteet aiheuttivat vain vähän tai eivät lainkaan pyörähtämistä. Siksi nämä mallit voivat olla hyvä vaihtoehto tiettyihin harrastuksiin tai ammatteihin, kuten tanssijoille, mekaanikoille tai armeijan henkilökunnalle, 13 tai yksinkertaisesti arkeen, kuten sohvalla loikoiluun televisiota katsellessa. Viimeisimmässä tutkimuksessa, jossa käytettiin molempia tekniikoita, verrattiin epänormaalien katsesuuntien ja silmän asentojen vaikutusta pehmeiden tooristen linssien vakauteen. 6 Tutkimuksessa arvioitiin neljää linssityyppiä: ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM, PureVision Toric (Bausch & Lomb), Air Optix Toric (CIBA Vision) ja Proclear Toric (CooperVision). Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa linssin asento valokuvattiin koehenkilön ollessa makuuasennossa. Toisessa osassa koehenkilöt olivat rakolampun ääressä ja heidän silmiään kuvattiin videokameralla samalla, kun he siirsivät katseensa primääriasennosta jokaiseen kahdeksaan katsesuuntaan. Linssin keskimääräinen pyörähdys koehenkilön ollessa makuuasennossa oli vähäisin ASD-linssillä ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM, jolla se oli 11 astetta. Esimerkiksi Proclear-linssillä vastaava lukema oli 30 astetta. Siten kaikista neljästä linssityypistä ASD-linssillä näöntarkkuus heikkeni vähiten. ASD-linssi myös pyörähti huomattavasti vähemmän kuin muut prismapainotetut linssityypit, kun katse kohdistettiin alaspäin nenänvartta pitkin. Nämä tutkijat päättelevät, että pehmeiden tooristen linssien vakaus silmän äärimmäisissä, etenkin diagonaalisissa liikkeissä ja asennoissa voi vaikuttaa linssin asentoon ja näöntarkkuuteen. Päätelmät Viimeaikaiset vertaistarkistetut tutkimustulokset osoittavat pehmeiden tooristen linssien merkityksen visuaaliselle suorituskyvylle. Käytännössä ASD-linssit ovat erityisen hyödyllisiä dynaamisissa tilanteissa, joissa selkeä ja vakaa näkökyky on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkkinä voidaan mainita urheilu tai sen katselu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että useimmat hajataitteiset asiakkaat elävät aktiivista elämää, joka laittaa linssien ominaisuudet monin tavoin koetukselle. Tämä koskee jopa istumatyötä tekeviä asiakkaita. Päivittäinen toiminta, kuten takapeiliin katsominen autoa ajaessa tai television katselu sohvalla maaten, ovat vaativia visuaalisia tilanteita, joissa pyörähdysvakaus on tärkeää. Näissä tilanteissa ASD-linssit tarjoavat huomattavia etuja. 5

6 YHTEENVETO Linssien vakaus ja asento ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja hyvälle näkökyvylle ja asiakkaan tyytyväisyydelle pehmeisiin toorisiin piilolinsseihin. ASD-linssit ovat huomattavasti parempia visuaalisessa suorituskyvyssä prismapainotettuihin linsseihin verrattuna. Sovittajien tulee ymmärtää asiakkaiden näkötarpeita ja elämäntyyliä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat johtaneet pehmeiden tooristen linssimallien ja niiden sovituksen uudelleenarviointiin. Uudet arviointitekniikat auttavat määrittämään parhaan näkösuorituskyvyn sekä vastaanottohuoneessa että sen ulkopuolella. Tietoja kirjoittajasta Optometristi Anna Sulley on kliinisten asioiden konsultti, joka työskentelee sitoutumattomalla yksityisellä vastaanotolla. Hän on Iso-Britannian piilolinssiseuran (BCLA) entinen puheenjohtaja ja nykyjäsen. Artikkeli on kirjoitettu Johnson & Johnson Vision Care:n toimesta. 6

7 Viitteet 1. Morgan, International Contact Lens Prescribing in 2008, Contact Lens Spectrum, January Morgan P, Trends in UK Contact Lens Prescribing 2008, Optician, June 2008, Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84: Chamberlain P, Morgan P, Maldonado-Codina C and Moody K. A vision chart to quantify disturbances in acuity during wear of toric contact lenses. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Young G and McIlraith R. Toric soft contact lens visual acuity with abnormal gaze and posture. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Hickson-Curran S, Veys J and Dalton L. A new dual-thin zone disposable toric lens. Optician 2000;219: Hickson-Curran S, Dias L. Toric contact lens wearers: Where are we now? Optometric Management, February Sulley A. Practitioner & Patient Acceptance of a New Silicone Hydrogel Contact Lens. Optician September Veys J, Meyler J and Davies I. Essential contact lens practice. Part 7: Soft toric contact lens fitting. Optician 2007;234:6118: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005;20: Young G. Toric lenses, gravity and other forces. CL Spectrum 2007;22: Young G. Toric contact lens designs in hyper-oxygen materials. Eye & Contact Lens 2003; 29: S KUVAT Kuva 1 Visuaalinen etsintä, jossa käytettiin sanomalehteen merkittyjä palstoja. (Zikosmenetelmä) 7

8 Reading Versional Kuva 2 Eyetrack Monitoring System tallentaa linssin asennon (Zikos 4 ) Kuva 3 Kahden toorisen pehmeän linssin poikkeava kääntyminen neljässä näkötehtävässä (Zikos 4 ) Standard 10 9 Deviation 8 7 (degrees) - lower 6 5 numbers mean 4 3 less variability in 2 rotational position 1 0 ASD lens - AAfA Prism-ballast lens - SL66T Kuva 4 Koehenkilö tutkimustilanteessa (Chamberlain 5 ) (Kuva Eurolens Research suostumuksella) Kuva 5 Rakolampun mittaukset vaakasuorissa ja vinoissa silmän liikkeissä (Kuva Paul Chamberlain 5 suostumuksella). 8

9 Kuva 6 Katseen palautustarkkuus eri katsesuunnilla (Chamberlain 5 ) (Kuva Eurolens Researchin suostumuksella) Kuva 7 Nopeutettu videotallennus räpytyksestä (Kuva Queensland University of Technology, Australian suostumuksella) Kuva 8 Kuva linssin asennon muuttumisesta kun koehenkilö on makuuasennossa (Kuva Visioncare Researchin suostumuksella) Kuva 9 Painovoiman vaikutus prismapainotetussa toorisessa pehmeässä linssissä (Kuva Visioncare Researchin suotumuksella) 9

Tooristen linssien sovittaminen - helppoa!

Tooristen linssien sovittaminen - helppoa! Tooristen linssien sovittaminen - helppoa! Optikon opas Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Johdanto Tuoreesta Britaniassa tehdystä piilolinssejä koskevasta tutkimuksesta käy ilmi, että noin

Lisätiedot

Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt OEN

Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt OEN Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt 27.11.2006 1.1 Odotukset ja motivaatio piilolasien hankintaan 1.2 Aikaisempi piilolasikokemus 1.3 Sairauksien ja mahdollisten lääkitysten kartoitus 1.4 Käyttöolosuhteiden

Lisätiedot

Kompakti nenämaski suunniteltu sopimaan kaikille

Kompakti nenämaski suunniteltu sopimaan kaikille Kompakti nenämaski suunniteltu sopimaan kaikille Kaikki kasvot ovat erilaisia, ja uusi AirFit N20 -maskimme onkin helposti sovitettavissa useimmille. Kompakti nenämaski jättää näkökentän vapaaksi, ja maskin

Lisätiedot

Kyynelfilmin proteiinit, pehmeät piilolinssit ja piilolinssinesteet

Kyynelfilmin proteiinit, pehmeät piilolinssit ja piilolinssinesteet Kyynelfilmin proteiinit, pehmeät piilolinssit ja piilolinssinesteet Kyynelfilmin proteiinien vuorovaikutus piilolinssien ja piilolinssinesteiden kanssa on keskeinen asia piilolinssien käytössä. Tri Philip

Lisätiedot

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi - Android 4.3 Jelly Bean ja 4.4 Kitkat käyttöjärjestelmien videotoiston suorituskyvyn vertailu Nexus 7 tabletilla

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Tarkat tulokset ovat sekä oikeita että toistettavia

Tarkat tulokset ovat sekä oikeita että toistettavia Mitä tarkempaa tietoa saan, sitä luottavaisempi olen siitä, että annostelen oikean määrän insuliinia. Jos verensokeritasapainoni paranee, se johtaa matalampaan HbA 1C -arvoon. Nyt verensokerimittareille

Lisätiedot

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Maija Mäntyjärvi Silmätautiopin professori, emerita Itä-Suomen yliopisto Kuopio Konsultoiva silmälääkäri TTL Helsinki Laki ja asetus

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Näkövirheet ja aberraatiot. 18 Marraskuuta 2009 Leg. Optiker Anna Lindskoog Pettersson

Näkövirheet ja aberraatiot. 18 Marraskuuta 2009 Leg. Optiker Anna Lindskoog Pettersson Näkövirheet ja aberraatiot 18 Marraskuuta 2009 Leg. Optiker Anna Lindskoog Pettersson Sisältö Perinteiset näkövirheet Muut näkövirheet Sfäärinen aberraatio Kliiniset seuraukset Aaltorintamamittaukset Tapaukset

Lisätiedot

Karsastus ja amblyopia Varhaiskommunikaation ongelmat Akkommodaatio Hypotoonisten lasten lasit

Karsastus ja amblyopia Varhaiskommunikaation ongelmat Akkommodaatio Hypotoonisten lasten lasit Hoitolasit Lea Hyvärinen, LKT, FAAP Kehitysneuropsykologian dosentti, Helsingin yliopisto Kuntoutustieteen professori h.c., Dortmundin teknillinen yliopisto www.lea-test.fi Optometriapäivät 2011 1 Karsastus

Lisätiedot

Nerokasta näkemistä. Näöntarkastuksen tulevaisuus

Nerokasta näkemistä. Näöntarkastuksen tulevaisuus Nerokasta näkemistä Näöntarkastuksen tulevaisuus Intensiivinen älylaitteiden käyttäminen lisää näköstressiä Tietokoneet, tablet-laitteet sekä älypuhelimet ovat tulleet olennaiseksi osaksi päivittäistä

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SISÄLTÖ mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key

SISÄLTÖ mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key KÄYTTÖOPAS FI 1 SISÄLTÖ 1. mywellness key?... 3 2. Mikä on mywellness key... 3 3. Mitä ovat Move pisteet?... 4 4. Mitä kaikkea näytössä tulisi näkyä?... 5 5. Miten minun pitäisi käyttää mywellness key:tä?...

Lisätiedot

Mittausprojekti 2017

Mittausprojekti 2017 Mittausprojekti 2017 Hajonta et al Tulos vs. mittaus? Tilastolliset tunnusluvut pitää laskea (keskiarvot ja hajonnat). Tuloksia esitetään, ei sitä kuinka paljon ryhmä teki töitä mitatessaan. Yksittäisiä

Lisätiedot

THE NEW BREED NOW SHOWING!

THE NEW BREED NOW SHOWING! NOW SHOWING! THE NEW BREED Stalex syntyi vuonna 1952......ylpeälle vanhemmalleen, Arbeskolle (siis meille) viidennessä sukupolvessa toimivalle Ruotsalaiselle perheyhtiölle, joka kehittää ja valmistaa omia

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS 321 kentät laite, mikä Silmälasien tai piilolasien käyttö ajettaessa kojeen käyttö ajettaessa Käytettävä ole käytettävä Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 322

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

A. Desimaalilukuja kymmenjärjestelmän avulla

A. Desimaalilukuja kymmenjärjestelmän avulla 1(8) Kymmenjärjestelmä desimaalilukujen ja mittayksiköiden muunnosten pohjana A. Miten saadaan desimaalilukuihin ymmärrystä 10-järjestelmän avulla? B. Miten saadaan mittayksiköiden muunnoksiin ymmärrystä

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia

Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia Heidi J. Syväoja 1, 2, Tuija H. Tammelin 1, Timo Ahonen 2, Anna Kankaanpää 1, Marko T. Kantomaa 1,3. The Associations of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary

Lisätiedot

Dynaamiset valokuvat osaksi AV-esitystä. Kameraseura ry AV-ilta 16.1.2013. Esittelijänä Jan Fröjdman

Dynaamiset valokuvat osaksi AV-esitystä. Kameraseura ry AV-ilta 16.1.2013. Esittelijänä Jan Fröjdman Dynaamiset valokuvat osaksi AV-esitystä Kameraseura ry AV-ilta 16.1.2013 Esittelijänä AV-illan kutsu oli seuraavanlainen : Dynamiikan lisääminen valokuviin tuo AV-esitykselle uutta ulottuvuutta. Käsittelemme

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila Kalenterit 2011 Maisema 2011 Koko: 300 x 400 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi vaikuttavat maisemakuvat tilaa omille merkinnöille 1022 Luonto 2011 Koko: 232 x 330 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi raikkaat

Lisätiedot

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus I. TARKKUUS Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197 -standardin mukaiseksi. Johdanto Tämän kokeen tarkoituksena

Lisätiedot

Esomar Congress, Istanbul 2013 Big Screen: But Who s watching? Yhteenvedon laati Lena Sandell, Finnpanel

Esomar Congress, Istanbul 2013 Big Screen: But Who s watching? Yhteenvedon laati Lena Sandell, Finnpanel Esomar Congress, Istanbul 2013 Big Screen: But Who s watching? Yhteenvedon laati Lena Sandell, Finnpanel 1 A cross media neuroscience study from China Onko netti-tv:n mainonta yhtä tehokasta kuin broadcast

Lisätiedot

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Yksi tyyli. Kolme kokoa. Räätälöity istuvuus ja ominaisuudet. SPERIAN ON NYT HONEYWELL

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Yksi tyyli. Kolme kokoa. Räätälöity istuvuus ja ominaisuudet. SPERIAN ON NYT HONEYWELL Honeywell Adaptec TM Honeywell Yksi tyyli. Kolme kokoa. Räätälöity istuvuus ja ominaisuudet. SPERIAN ON NYT HONEYWELL Honeywell Kapea Tavallinen Leveä Silmät linssien keskelle nenäsillan avulla; väsymys

Lisätiedot

Uudenaikaiset tekomykiöt

Uudenaikaiset tekomykiöt Uudenaikaiset tekomykiöt Vanhanaikaiset tekomykiöt? (a)sfäärinen linssi, jolla pyritään tuottamaan riittävän siedettävä sfäärinen ekvivalenssi Yleensä vaatii silmälasin käyttöä postoperatiivisesti Haavan

Lisätiedot

3M tietoturva- ja näytönsuojaratkaisut

3M tietoturva- ja näytönsuojaratkaisut 3M tietoturva- ja näytönsuojaratkaisut 3M Display Materials & Systems Division Huomioita visuaalisesta tietosuojasta: 69% tutkimukseen osallistuneista sanoi, että heidän visuaalista tietosuojaansa on rikottu

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Toiminnallisen näön profiili

Toiminnallisen näön profiili Toiminnallisen näön profiili siirtämässä tietoa Lea Hyvärinen, LKT Helsingin yliopisto Dortmundin teknillinen yliopisto www.lea-test.fi 2 Toiminnallinen näkö Silmien motoriset toiminnot - Fiksaatio, seuraamisliikkeet,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Käyttöohje Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Näppäimet ja näyttö Suuntanuolet MERKKI/Taustavalo- näppäin

Lisätiedot

FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY

FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY Ote teoksesta: KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ILMANPOISTIMIEN SUORITUSKYKYANALYYSI Tutkimusraportti, joka pohjautuu E.D. Vis van Heemstin MSc-tutkimukseen (TU Delft,

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS yhteisnäkö kentät laite Värinäkö Tarkka Heikko Värisokea ituus, mikä kojeen käyttö ajettaessa ole käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 RINTEL OY uh. (09) 829 4600

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

6. Etäisyydenmittari 14.

6. Etäisyydenmittari 14. 97 ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämisestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanahtaus

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9. Aistit Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori kaisa.tiippana@helsinki.fi Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.2017 Aivokuoren alueita /eke/? /epe/? /ete/? Havainto Havainto on subjektiivinen

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Monitehopiilolinssit mainettaan parempia - miksi et tarjoaisi?

Monitehopiilolinssit mainettaan parempia - miksi et tarjoaisi? Monitehopiilolinssit mainettaan parempia - miksi et tarjoaisi? Käyttäjätutkimus monitehopiilolinssien käyttäjille Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 30.10.2009 Elina Hietanen Kaisa

Lisätiedot

Sisällys. Ratkaisumallien historia. Ratkaisumalli. Ratkaisumalli [2] Esimerkki: Composite [2] Esimerkki: Composite. Jaakko Vuolasto 25.1.

Sisällys. Ratkaisumallien historia. Ratkaisumalli. Ratkaisumalli [2] Esimerkki: Composite [2] Esimerkki: Composite. Jaakko Vuolasto 25.1. Sisällys Ratkaisumallien historia Jaakko Vuolasto 25.1.2001! Ratkaisumalli! Christopher Alexander! Ohjelmistotuotannosta arkkitehtuuriin! Henkilöhistoriaa! Ensimmäisiä käyttökokemuksia! Yhteenveto 25.1.2001

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Sopivan leikkaustakin valinta

Sopivan leikkaustakin valinta Sopivan leikkaustakin valinta on tasapaino suojauksen ja käyttömukavuuden välillä Leikkaustakit on suunniteltu suojaamaan potilaita ja henkilökuntaa ristitartunnoilta, joten suojaavuus on ratkaisevaa valittaessa

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

OPTIKKOLIIKE VERSUS VERKKOKAUPPA

OPTIKKOLIIKE VERSUS VERKKOKAUPPA Krista Kukkamaa & Heli Mustapää OPTIKKOLIIKE VERSUS VERKKOKAUPPA Pehmeiden yksitehopiilolinssien käyttötottumukset hankintavasta riippuen Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa OPTIKKOLIIKE

Lisätiedot

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä Accu-Chek Aviva -järjestelmän luotettavuus ja tarkkuus Johdanto Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197:2003 -standardin mukaisesti. Ulkopuolinen diabetesklinikka toimitti diabeetikoilta otetut

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN

OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN OIKEA PETO PUUNKORJUUSEEN PONSSE SCORPION PONSSE SCORPION -HARVESTERI YLIVOIMAISTA TEHOA & ERGONOMIAA Uskomaton näkyvyys ja ohjattavuus, vakaudeltaan voittamaton, tehoa ja tuottavuutta ympäristön ehdoilla,

Lisätiedot

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 14.4.05 14.4.2005 T-110.460 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 14.4.2005 T-110.460 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Suorityskyvyn mittaaminen viittomakielisten videoiden sisältöanalyysissä. Ville Viitaniemi Tietojenkäsittelytieteen laitos 16.1.

Suorityskyvyn mittaaminen viittomakielisten videoiden sisältöanalyysissä. Ville Viitaniemi Tietojenkäsittelytieteen laitos 16.1. Suorityskyvyn mittaaminen viittomakielisten videoiden sisältöanalyysissä Ville Viitaniemi Tietojenkäsittelytieteen laitos 16.1.2014 Viittomakieli tapa jolla kuurot viestivät keskenään Suomessa n. 5000

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi Hyvä näkö läpi elämän Jokaisen näkökyky voi muuttua iän myötä Jotkut muutokset näössä voivat vaikeuttaa arkisista askareista suoriutumista.

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Toiminnallisen näön profiili

Toiminnallisen näön profiili Toiminnallisen näön profiili siirtämässä tietoa lääkäreiden, kuntoutusryhmän ja koulujen välillä Lea Hyvärinen, LKT Helsingin yliopisto Dortmundin teknillinen yliopisto www.lea-test.fi 2 Toiminnallinen

Lisätiedot

RollerMouse Red. Käyttöohje

RollerMouse Red. Käyttöohje RollerMouse Red Käyttöohje Kiitos, että saamme auttaa sinua työskentelemään mukavammin ja tehokkaammin. Contour Design on pyrkinyt parhaan hiiren kehittämiseen vuodesta 1995 lähtien. Nyt voin todeta,

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet. Aloitus:

Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet. Aloitus: Phantom / H3-3D Gimbal Kalibrointiohjeet - Uuden kauko-ohjaimen yhdistäminen kopteriin - Kauko-ohjaimen kalibrointi - Gimbaalin kuvauskulman säätövivun X1 kalibrointi - Gimbaalin asetukset - IMU kalibrointi

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka:

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka: ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) OPPILAAN NIMI: Ikä: Koulu: Opettajan nimi: Luokka: Alla oleviin kuvioihin on kerätty yli

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

JÄÄPALLO-OHJAAJAN OPAS 2014-2015

JÄÄPALLO-OHJAAJAN OPAS 2014-2015 JÄÄPALLO-OHJAAJAN OPAS 2014-2015 Leikkejä, luisteluharjoitteita ja lajiharjoitteita lapsille ja nuorille Toteutettu yhteistyössä Ruotsin jääpalloliiton kanssa Harjoitusten rakenne esimerkki 60 min: Huomioi

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään erilaisissa neuvotteluissa,

Lisätiedot

EFG HIDETECH. Furniture for meetings

EFG HIDETECH. Furniture for meetings Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. Näyttö, kamera ja mikrofoni integroitu pöytään. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 TM NC POTILASOHJE ROSE K2 IRREGULAR CORNEA IC TM ROSE K2 Post Graft TM ROSE K2 XL semiskleraaliset piilolinssit TM Semiskleraalisten Rose K2 XL piilolinssien silmiin laitto

Lisätiedot

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta.

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta. DVD Backgammon Pelin tavoite Pelin tavoitteena on siirtää kaikki omat pelinappulat omalle sisäkentälle ja sieltä pois laudalta. Se pelaaja, joka ensimmäisenä on poistanut kaikki pelinappulansa pelilaudalta,

Lisätiedot

1. Lasketaan käyttäen kymmenjärjestelmävälineitä

1. Lasketaan käyttäen kymmenjärjestelmävälineitä Turun MATIKKAKAHVILA 22.09.2016 Teija Laine 1. OTTEITA UUDESTA OPETUSSUUNNITELMASTA: "Vuosiluokkien 3 6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaattisten käsitteiden

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Fortuna Clip-On Bluetooth GPS

Fortuna Clip-On Bluetooth GPS Fortuna Clip-On Bluetooth GPS Fortuna Clip-On käyttää viimeistä SiRF IIe/LP piirisarjaa ja tukee sekä SiRF binääri- että NMEAdataa. Laite ottaa vastaan myös WAAS-signaalia (Wide Area Augmentation System).

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot