Raute 2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raute 2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski"

Transkriptio

1 Raute 2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kongressikeskus Fellmanni, Lahti

2 Rauten liiketoiminta, strategia ja toimintaympäristö Tavoitteina hallittu kasvu ja kannattavuuden parantaminen

3 Teknologia ja palvelut Viilupohjaiset puutuotteet: Kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat, koneet ja laitteet Automaatio, konenäkösovellukset ja mittausteknologia Pinnoitus- ja levynkäsittelyteknologia, myös muulle puutuoteteollisuudelle Parketinvalmistusteknologia Ohutviilun valmistusteknologia Teknologiapalvelut: Kunnossapito-, varaosa- ja modernisointipalvelut Konsultointi- ja liiketoiminnan tukipalvelut Asiakasteollisuudet: Vaneri- ja viiluteollisuus LVL-teollisuus Lastulevy- ja MDF-teollisuus Parkettiteollisuus Ohutviiluteollisuus Osaamissynergiat: Teknologiasynergiat Asiakassynergiat Projektisynergiat 3

4 Kattava tarjonta Kokonaispalvelu Projektitoimitukset - Kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet - Automaatio, konenäkösovellukset ja mittausteknologia Teknologiapalvelut - Kunnossapito, modernisoinnit ja varaosapalvelut - Kunnostetut koneet - Asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät palvelut sekä koulutus 4

5 Alansa johtava teknologian ja palveluiden tarjoaja Selvästi johtava markkina-asema tehdaslaajuisissa toimituksissa Laaja teknologian ja palveluiden tarjonta mahdollistaa asiakkaiden monipuolisen palvelun tuotteen koko elinkaaren ajan Vahva panostus tuotekehitykseen Asiakkaille lisäarvoa tuottavat teknologiset innovaatiot vaikuttavat myynnin volyymiin ja nostavat tuotteiden arvoa Ympäristömyötäisyys tärkeä tekijä kehitystyössä, mm. puuraaka-ainetta, energiaa ja liimaa säästävät teknologiat Panostuksia henkilöstön kehittämiseen Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen 5

6 Strategia Rauten tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja Asiakkaan ansaintamahdollisuuksia parantavat tuotteet ja palvelut Investoinnin elinkaaren kattava kokonaispalvelu Laaja teknologiatarjonta - voimakas tuotekehitys Teknologiapalveluiden kehittäminen Kustannustehokkuus Alansa johtava projektiosaaja Rauten kolme strategista päätavoitetta: Hallittu kasvu Kannattavuuden jatkuva parantaminen Parempi talouden suhdannekierron vaihteluihin sopeutuminen 6

7 Strategisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2007 Kasvu Asetetuista kasvutavoitteista jäätiin. Myynti kasvoi 4,3 %, suurinta kasvu oli Venäjällä. Teknologiapalvelut kasvoivat strategian mukaisesti, kasvu oli 33 % Kannattavuus Kannattavuus parani selvästi parantuneen projekti- ja tuoteriskien hallinnan, laatutoiminnan uudelleenorganisoinnin, hankita- ja yhteistyökumppaniverkoston kehittämisen sekä Pohjois-Amerikan toimintojen kannattavuuden paranemisen ansiosta Suhdannekierron vaihteluihin sopeutuminen Kumppaniverkoston kehittäminen ja laajentaminen lisännyt valmiutta reagoida suhdannekierron vaihteluihin 7

8 Strategiset painopisteet vuonna 2008 Erityisinä painopisteinä Venäjän ja Aasian markkinat Panostus kilpailukyvyn parantamiseen jatkuu Tuotekehitys Tuotantokapasiteetin lisääminen Pohjois-Amerikan heikkoon markkinatilanteeseen sopeutuminen Rauten strategiset kilpailuedut Asiakaslähtöisyys Kokonaispalvelukonsepti Sitoutuminen tutkimus- ja kehitystyöhön Laatu Ylivertainen osaaminen 8

9 Rauten markkinat* Lastulevy- ja MDF-jatkojalostus 8 % Parkettiteollisuus 8% Ohutviiluteollisuus 8 % Uuslaiteinvestointimarkkinat noin 800 M Rauten mittakaavassa lähes rajattomat markkinat teknologiapalveluissa LVL-teollisuus 6 % Vaneri- ja viiluteollisuus 70 % * Rauten toiminnan kattamat puutuoteteollisuudenalat 9

10 Markkinoiden kehitys Kasvuennuste* % Vaneri- ja viiluteollisuus LVL-teollisuus Lastulevu- ja MDFteollisuus Näkymät Tuotantokapasiteetti kasvaa Tuotteiden elinkaari lyhenee Palvelut tarjoavat potentiaalia Parkettiteollisuus 8 Ohutviiluteollisuus 4 * Keskimääräinen vuotuinen kasvuennuste

11 Tuotantokapasiteetti kasvaa Korkea rakentamisen aktiviteetti, asumiseen panostamisen trendi jatkuu Kansainvälisen kaupan kasvu Kuljetusliikenteen kasvu Vanerituotannon globaalit muutokset: Uutta kapasiteettia uusille alueille ja uusille raaka-aineille: eteläisen pallonpuoliskon istutusmetsäalueet ja Venäjä 11

12 Tuotteiden elinkaari lyhenee Asiakkaat tehostavat omaa toimintaansa sekä pyrkivät parantamaan tuottavuutta ja lopputuotteidensa laatua Kireä kilpailutilanne ja tuotteiden korkeat laatuvaatimukset kohdistavat uusia tarpeita teknologiaan Uuden teknologian kehitys luo uutta kysyntää vanhojen laitteiden kilpailukyvyn heikentyessä 12

13 Palvelut tarjoavat potentiaalia Asiakkaiden pyrkimys tehostaa toimintaansa kasvattaa myös teknologiapalveluiden kysyntää Palveluiden ulkoistamiskehitys vasta aluillaan Modernisoimalla konekantaansa uusimmalla teknologialla ja automaatiolla asiakkaat pystyvät ylittämään aiemmat tuotantotasonsa, parantamaan laatua ja pienentämään työvoimakustannuksia ilman suuria uusinvestointeja 13

14 Raute vastaa markkinapotentiaaliin Vanerintuotanto kasvaa hitaasti, mutta Rautella mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan Uutta kapasiteettia uusille alueille ja istutuspuuraaka-aineelle, jonka käsittelyssä Rautella vahvat näytöt Syntyy uusia tarpeita ja teknologiat vanhenevat Laaja asiakaskunta ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa teknologioiden kehittämisessä tuo tietoa uusista tarpeista Potentiaalia teknologiapalveluissa, laaja asennettu konekanta tarjoaa kasvumahdollisuuksia Palveluita asiakkaiden investoinnin koko elinkaaren ajalle Laaja potentiaalinen asiakaskunta, kattava markkinatuntemus ja paikallinen läsnäolo Vahvat näytöt tehdaslaajuisissa toimituksissa 14

15 Raute vastaa markkinapotentiaaliin Rautella vahva asema toimituksissa kasvavalle LVL-teollisuudelle Lastulevy- ja MDF-teollisuus kasvavat - erityisesti pinnoituksen osuus ja Rautella mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan Myös parkettiteollisuus ja ohutviiluteollisuus kasvavat ja Rautella mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan 15

16 Tilinpäätös 2007

17 Vahvan tuloskehityksen vuosi 2007 Asiakasteollisuuksien markkinatilanne päämarkkina-alueilla jatkui hyvänä Pohjois- Amerikkaa lukuunottamatta Pohjois-Amerikan asuntomarkkinoiden epävarmuus heijastunut asuntorakentamisessa käytettävien puutuotteiden kysyntään Vaneriteollisuuden investoinnit hyvällä tasolla Pohjois-Amerikkaan keskittyneen LVLteollisuuden investointikysyntä hiljaista Vilkas kysyntä realisoitui tilauksiksi viimeisen vuosineljänneksen aikana Teknologiapalveluiden kysyntä hyvällä tasolla Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta 17

18 Taloudellinen kehitys Me Liikevaihto 110,8 106,2 Liiketulos 8,6 4,5 Uudet tilaukset: projekti toimitukset teknologiapalvelut Tilauskanta Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta (4,3 %) Teknologiapalveluiden kasvu 33 % Liiketulos lähes kaksinkertaistui (+90,7 %) Uusien tilausten määrä aleni hiljaisen alkuvuoden takia. Tilauskanta hyvällä tasolla. Kysyntä painottui tasaisesti eri suuruisiin hankkeisiin. Kannattavuuden selvään paranemiseen vaikuttivat tasainen kuormitustilanne projekti- ja tuoteriskien hallinta laatutoiminnan uudelleenorganisointi hankintatoimen kehittäminen 18

19 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Me Liikevaihto 110,8 106,2 Liiketulos 8,6 4,5 Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,4 Tulos ennen veroja 9,0 4,9 Verot -2,4-1,3 Kauden voitto 6,6 3,6 Osakekohtainen tulos, euroa 1,65 0,94 Operatiivisen liiketoiminnan rahavirta -10,2 15,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 29,2 18,6 Nettovelkaantumisaste, % -32,5-80,3 Omavaraisuusaste, % 70,3 60,1 Henkilöstö (kirjoilla)

20 IFRS:n mukainen tase Me Aineeton 2,6 2,9 Aineellinen 11,0 12,6 Muut pitkäaikaiset varat 0,7 0,9 Vaihto-omaisuus 4,5 4,9 Saamiset 24,7 23,2 Rahavarat 11,3 24,0 Varat yhteensä 54,8 68,5 Oma pääoma 33,2 29,3 Pitkäaikaiset velat 1,2 1,7 Saadut ennakot 7,6 19,7 Lyhytaikaiset velat 12,8 17,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 54,8 68,5 20

21 Konsernin rahavirtalaskelma Me Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos -10,2-0,7-1,8-12,7 15,0-1,5-0,8 12,6 Rahavarat tilikauden alussa 24,0 11,4 Rahavarat tilikauden lopussa 11,3 24,0 21

22 Liikevaihto Me 120 Q1 Q2 Q3 Q Luvut 2003 FAS, luvut IFRS, nykyinen liiketoiminta 22

23 Vuosi 2007 markkina-alueittain Uudet projektitilaukset Muut 8 % Liikevaihto Etelä- Amerikka 10 % Muut 2 % Pohjois- Amerikka 22 % Eurooppa 31 % Venäjä 39 % Eurooppa 53 % Venäjä 35 % 23

24 Liikevaihto markkina-alueittain Me 120 Eurooppa Venäjä Pohjois-Amerikka Aasia Muut

25 Liiketulos Me 10, ,0 6,0 4,0 2,0 0, ,0-4,0 25

26 Uudet tilaukset Me 140 Q1 Q2 Q3 Q Luvut 2003 FAS, luvut IFRS 26

27 Operatiivisen liiketoiminnan rahavirta Me 20, ,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0-15,0-20,0 27

28 Tilauskanta Me 90 Q1 Q2 Q3 Q Luvut 2003 FAS, luvut IFRS 28

29 Investoinnit Me 4,0 Investoinnit, Me % liikevaihdosta 4,5% 3,5 4,0% 3,0 3,5% 2,5 3,0% 2,5% 2,0 2,0% 1,5 1,5% 1,0 1,0% 0,5 0,5% 0, Luvut 2003 FAS, luvut IFRS 0,0% 29

30 Tuotekehitysmenot Me 5,0 Tuotekehitys, Me % liikevaihdosta 5,0% 4,5 4,5% 4,0 4,0% 3,5 3,5% 3,0 3,0% 2,5 2,5% 2,0 2,0% 1,5 1,5% 1,0 1,0% 0,5 0,5% 0, Luvut 2003 FAS, luvut IFRS 0,0% 30

31 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) Oman pääoman tuotto (ROE) 35 % 30 % ROI ROE 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Luvut 2003 FAS, luvut IFRS, vuoteen 2004 sisältyy 2,1 Me tuotto lopetetuista toiminnoista 31

32 Nettovelkaantumisaste (Gearing) 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % -80 % -90 % Luvut 2003 FAS, luvut IFRS 32

33 Omavaraisuusaste 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Luvut 2003 FAS, luvut IFRS 33

34 Henkilöstö Henkilöstön määrä, nykyinen liiketoiminta Henkilöstö* Henkilömäärä Liikevaihto/työntekijä, 1000 euroa Uusien työsuhteiden määrä Keski-ikä Naisten osuus, % Kokemusvuodet Rautessa Kokonaisvaihtuvuus, % Koulutuspäiviä/työntekijä * Toistaiseksi voimassa oleva työsuhteet

35 Näkymät vuodelle 2008 Asiakasteollisuuksien markkinatilanne hyvä ja investoinnit jatkuvat, Pohjois- Amerikkaa lukuunottamatta. Suunnitteluvaiheessa niin tehdaslaajuisia kuin pienempiäkin hankkeita LVL:n tuotantomäärät laskeneet johtuen Pohjois-Amerikan rakentamisen lamasta Hyvät mahdollisuudet positiivisen kehityksen jatkamiseen. Hyvä tilauskanta ja vilkas kysyntä. Uhkana mahdollinen yleisen taloustilanteen ennakoitua voimakkaampi ja nopeampi heikkeneminen. Teknologiapalvelujen kehittäminen jatkuu, kysyntä hyvällä tasolla. Tuotekehityspanostus jatkuu voimakkaana. Toiminnan tehostamista jatketaan strategian mukaisesti. 35

36 Raute juhlii satavuotista taivaltaan

37 Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy 1908 Lahden Rautateollisuus Oy 1911 RauteOy1983 Raute Oyj : rautasängyt, sisävesilaivat, höyrykattilat ja -koneet, kehäsahat: alku puunjalostuskoneiden tuotannolle 1914: vaa at: Lahden Vaaka Oy -> Raute Punnitus ja Automaatio->Raute Precision Oy -> myydään : vanerikoneet 1945: huonekalut: Sopenkorpi Oy ja Sopekaluste Oy ->Sope Interior Oy ->myydään 1994 Tänään: yksittäiset koneet, laitteet, tuotantolinjat ja kokonaiset tehtaat vaneri- ja viilu-, LVL-,MDF- ja lastulevy-, parketti- sekä ohutviiluteollisuudelle ja näihin liittyvät teknologiapalvelut Raute ja sen tuotteet 37

38 Rauten kansainvälistyminen Vientiä historian alusta lähtien, mm. Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan sotatarviketoimitukset Venäjälle sotakorvaustoimitukset Neuvostoliittoon 1974 myyntitoimisto USA:han 1979 myyntikonttori Equadoriin 1984 myyntikonttori Singaporeen, Durand-Raute Industries Ltd. Kanadaan ja Durand-Raute Corp. USA:han 1988 Raute GmbH Saksaan ja Raute do Brasil Brasiliaan 1995 myyntikonttori Chileen 1997 myyntikonttori Kiinaan nykyisin: maailmanlaajuinen myyntiverkosto, tuotantotoimintaa Nastolassa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa ja Shanghaissa Kiinassa 38

39 Idänkaupasta maailmalle Sotakorvaustoimitusten jälkeen NL kauppa jatkui 1950-luvulla viennin osuus % 1960-luvulla pääosa tuotannosta vientiin, jopa puolet myynnistä NL kauppaa, muita vientimaita mm. Tsekkoslovakia, DDR, Kiina, Puola ja Unkari 1960-luvulla toimituskokonaisuudet laajenivat yksittäisistä koneista tuotantolinjoihin ja kokonaisiin tehtaisiin 1970-luvulla NL kaupan osuus oli 85 % viennistä, mutta samalla haluttiin myös laajentaa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan 1980-luku kansainvälistymisen aikaa, viennin osuus yli 80 %, NL pääkauppakumppani, muita markkinoita Pohjois-ja Etelä-Amerikka, Kaakkois-Aasia sekä Eurooppa 1990-luvun alku vaikea laman ja idän kaupan loppumisen takia. Uutta kasvua haettiin Kaakkois-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta 39

40 Rauten teknologiset innovaatiot Pyöriväteräinen leikkuri XY-keskittäjä Pienen puun käsittely ja siihen soveltuva sorvausteknologia Jatkuva sorvaus-kuivaus-prosessi Viilun kuivaaminen kostealla ilmalla (high humidity drying) Automaattinen viilun paikkaaminen Viilun jatkaminen Automaattinen ladonta Puristimen paksuusohjaus Automaattinen levyn paikkaus Ison levyn teollinen valmistus 8x8-konsepti Fenolipinnoitus Konenäköteknologia ja sen soveltaminen eri prosesseissa 40

41 Omistaja-arvo

42 Omistaja-arvon kasvattaminen Selvästi määritelty strategia ja sen säännöllinen arviointi Muuttuviin markkinatilanteisiin reagointi ja sopeutuminen Vakaa, pitkäjänteinen omistus Moitteeton hallinnointi, tiedottaminen Ennustettavuus Pörssinoteeraus Osinkopolitiikka ja osingonmaksukyky 42

43 Osakkeenomistajat Osakkeenomistajien määrän kehitys Omistus Hallintarekisteröidyt Ulkomaiset 2 % Instituutiot 2 % 4 % Yritykset 6 % Johto 5 % Kotitaloudet 81 %

44 Markkina-arvo Markkina-arvo , Me ,30 57,5 51, ,0 14,0 12,0 Osakekurssi, euroa Päätöskurssi Keskikurssi 14,24 14,35 12, ,50 29,40 10,0 8,0 8,00 7, ,0 20 4,0 10 2, K-osakkeet arvostettu A-osakkeen arvon mukaan 0,

45 Osakekohtainen tulos ja osinko 2,00 euroa Tulos per osake Osinko 1,50 1,00 * 0,50 0,00-0,50-1, Luvut 2003 FAS, luvut IFRS *Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 45

46 Kiitos mielenkiinnostanne!

Yhtiökokous 2011. Sibeliustalo, Lahti 13.4.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja. www.raute.com

Yhtiökokous 2011. Sibeliustalo, Lahti 13.4.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja. www.raute.com Yhtiökokous 2011 Sibeliustalo, Lahti Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Hitaan elpymisen ja sopeutumisen vuosi Rauten liiketoimintaympäristö Strategia Tilinpäätös Raute sijoituskohteena Raute osana puunjalostuksen

Lisätiedot

Tietoa osakkeenomistajille

Tietoa osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2007 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 11 Liiketoimintakatsaus 13 Tuotekehitys 16 Henkilöstö 18 Ympäristö

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Tervetuloa. Raute Oyj:n tiedotustilaisuus 11.5.2011. www.raute.com

Tervetuloa. Raute Oyj:n tiedotustilaisuus 11.5.2011. www.raute.com Tervetuloa Raute Oyj:n tiedotustilaisuus 11.5.2011 Agenda Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 Raute - Liiketoimintaympäristö - Markkinat - Asiakkaat Yhteenveto Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 11.5.2011 Tapani

Lisätiedot

jatkuva kehittäminen luo menestystä tulevaisuudessa

jatkuva kehittäminen luo menestystä tulevaisuudessa jatkuva kehittäminen luo menestystä tulevaisuudessa VUOSIKERTOMUS 2008 1 RAUTE 2008 SISÄLTÖ Raute lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Taloudellinen katsaus 8 Markkinakatsaus 10 Strategia 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 2003 Sisältö Konsernin esittely 1 Vuosi 2003 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Osaamisen kehittäminen 8 Raute Wood 10 Raute Precision 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2005 Tilinpäätöstiedote

2005 Tilinpäätöstiedote 2005 Tilinpäätöstiedote RAUTE OYJ 1 (14) Tilinpäätöstiedote 2005 8.2.2006 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 Liikevaihto 108,6 M (73,1 M ) kasvoi 49 %. Liiketulos oli 4,4 M (3,6 M ) ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote

2006 Tilinpäätöstiedote 2006 Tilinpäätöstiedote RAUTE OYJ 1 (13) RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 Liikevaihto 106,2 M (108,6 M ) laski 2 %. Liiketulos oli 4,5 M (4,4 M ) ja tilikauden tulos ennen veroja oli 4,9 M (5,5 M ).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007

Tilinpäätöstiedote 2007 Tilinpäätöstiedote 2007 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 (KORJATTU 13.2.2008) 1/18 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto 110,8 Me (106,2 Me) kasvoi 4,3 %. Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Raute Oyj www.raute.com 2 0 0 4

Raute Oyj www.raute.com 2 0 0 4 VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö Rauten liiketoiminta 1 Konserni 2004 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoimintakatsaus 8 Havuvaneritehtaan tuotantoprosessi 12 Hallituksen toimintakertomus 14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 RAUTE OYJ 1 (10) Tilinpäätöstiedote 2004 9.3.2005 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Konsernin liikevaihto oli 81,2 MEUR (97,6) ja liiketulos 5,1 MEUR (-3,3). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 2007 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 2/17 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Liikevaihto 85,1 Me (73,7 Me) kasvoi vertailukaudesta 15,5 %. Liiketulos 6,2 Me (2,2 Me) ja tulos ennen veroja 6,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2008 1/17 RAUTE OYJ - Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 23,9 Me (28,9 Me) laski 17 %. Liiketulos oli 1,2 Me (1,9 Me) ja tulos ennen veroja oli 1,3 Me (2,2 Me). Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004 RAUTE OYJ 1 (9) RAUTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Liikevaihto 41,9 MEUR (33,0 MEUR) ja liiketulos 4,1 MEUR (-7,4 MEUR) kasvoivat. Nykyisen liiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2010 1/22 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010 Konsernin liikevaihto 30,0 Me (20,9 Me) kasvoi 43 % vertailukaudesta. Liiketulos oli -1,3 Me (-4,1 Me). Tulos ennen veroja

Lisätiedot

VUOSI- 2002 KERTOMUS

VUOSI- 2002 KERTOMUS 2002 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset Tämä vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Raute Oyj PL 69 15551 NASTOLA puh. (03) 829 11 www.raute.com

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2010 1/23 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 49,5 Me (29,0 Me) kasvoi 71 % vertailukaudesta. Liiketulos oli +3,6 Me (-6,4 Me) ja tulos ennen veroja oli +3,5 Me (-6,4 Me). Tulosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2011 1/20 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Konsernin liikevaihto 14,6 Me (10,4 Me) kasvoi 40 % vertailuvuodesta. Liiketulos oli -1,4 Me tappiollinen (-1,4 Me). Tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014 Tilinpäätöstiedote 2013 2 / 24 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 83,3 Me (101,3 Me) laski 18 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä oli 63 Me (116 Me). Liiketulos oli +1,8 Me (+5,0 Me). Tulos ennen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 2 / 20 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 94,0 Me (83,3 Me) kasvoi 13 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 112 Me (63 Me) kasvoi 77 %. Tilauskanta vahvistui 44 Me:oon (28 Me).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Kannattavia ratkaisuja raute 2014 Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Raute palvelee puutuotetoimialaa maailman - laajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 2006 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 RAUTE OYJ 1 (10) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 10.8.2006 RAUTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Katsauskauden liikevaihto 55,0 M (47,6 M ) kasvoi vertailukaudesta

Lisätiedot

RAUTE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 11.2.2009 1/24 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008

RAUTE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 11.2.2009 1/24 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 tilinpäätöstiedote 2008 1/24 RAUTE OYJ - Liikevaihto 98,5 Me (110,8 Me) laski 11,1 %. Liiketulos oli 6,3 Me (8,6 Me) ja tulos ennen veroja oli 6,9 Me (9,0 Me). Osakekohtainen tulos oli 1,18 euroa (1,65

Lisätiedot

Rauten matka maailmalle

Rauten matka maailmalle Vuosikertomus 2010 Rauten matka maailmalle Vuonna 1908 Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy:nä aloittanut konepaja rakensi aluksi sisävesilaivoja ja valmisti höyrykattiloita sekä -koneita. Kehäsahat

Lisätiedot

Ratkaisuja vaneriteollisuudelle

Ratkaisuja vaneriteollisuudelle Vuosikertomus 2011 Ratkaisuja vaneriteollisuudelle jo 80 vuotta Vuonna 1908 aloitti toimintansa Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Osakeyhtiö -niminen konepaja, joka aluksi rakensi sisävesilaivoja

Lisätiedot