Käyttäjän Käsikirja 163/211

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän Käsikirja 163/211"

Transkriptio

1 Käyttäjän Käsikirja 163/211

2 .

3 Sisällysluettelo 1 Esittely 1.2 Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit Käytettävissä olevat kopiotoiminnot Kopiointi Zoomi Viimeistely Erikoistoiminnot Asiakirjat Käyttöohjeen merkintöjen selitykset Turvallisuusohjeet Toimintosarja Vinkkejä Erikoismerkinnät Asiakirjojen ja papereiden kuvaukset ja symbolit Tulostuspuoli ja syöttösuunta Leveys ja pituus Paperin suuntaus Kopiointia rajoittavat lait Asennuksen ja käytön varoitukset 2.1 Turvallisuustietoa Varoitus- ja varotoimenpidesymbolit Symbolien merkitys Purkaminen ja muutokset Virtajohto Virtalähde Virtapistoke Maadoitus Asennus Ilmastointi Toiminta ongelmien sattuessa Tarvikkeet ja tavarat Koneen siirtäminen Ennen useita peräkkäisiä lomapäiviä bizhub 163/211 Sisällysluettelo-1

4 2.2 Määräykset ja asetukset CE-merkintä (vaatimustenmukaisuusvakuutus) käyttäjille Euroopan unionin (EU:n) alueella Käyttäjille maissa, jotka noudattavat luokan B sääntöjä Käyttäjille maissa, jotka eivät noudata luokan B sääntöjä Laserturvallisuus Sisäinen lasersäteily CDRH regulation Käyttäjille Euroopassa Käyttäjille Tanskassa Käyttäjille Suomessa ja Ruotsissa Käyttäjille Norjassa Laserturvallisuustarra Otsonipäästöt Akustinen melu Vain EU-jäsenvaltioille Asennuksen turvaohjeet Asennuspaikka Virtalähde Tilavaatimukset Käytön turvatoimet Käyttöympäristö Oikea käyttö Laitteen kuljettaminen Tarvikkeiden käsittely Kopioiden säilytys Käyttövalmistelut 3.1 Osat ja niiden toiminnot Osien nimet ja niiden toiminnot Pääyksikkö Koneen sisällä Automaattinen nippusyöttölaite/nippuohisyöttötaso (lisävaruste) Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö (lisävaruste, vain bizhub 211) Paperinsyöttöyksikkö (lisävaruste) Töiden erottelija (lisävaruste) Ohjauspaneelin osat ja niiden toiminnot Ohjauspaneelin osien nimet ja niiden toiminnot Näytön kulman säätäminen Näytön kuvakkeet Sisällysluettelo-2 bizhub 163/211

5 3.4 Virran syöttö Koneen kytkeminen päälle Koneen kytkeminen pois päältä Perusasetukset Asetusten automaattinen nollaus (Auto paneelin nol.) Energian säästäminen automaattisesti (Energian säästötila) Koneen automaattinen virrankatkaisu (Automaattinen virrankatkaisu) Jonossa olevat kopiointityöt Virrankulutuksen pienentäminen Energian säästötilan asetusten määrittäminen Automaattisen virrankatkaisun asetusten määrittäminen Ennen kuin otat kopioita 4.1 Paperi Paperilaadut Paperikoot Sarjojen määrä Paperi, joka ei sovellu kopiointiin/tulostukseen Kopio-/tulostusalue Paperin säilytys Paperin asetus Paperin asettaminen 1. paperikasettiin Paperin asettaminen 2., 3., 4. tai 5. paperikasettiin Alkuperäiset asiakirjat Nippusyöttölaitteen käyttäminen Asiakirjan tyypit Samankokoiset asiakirjat Erilevyisten asiakirjojen koot (DF-605) Ohjeita asiakirjoista Asiakirjan asettaminen Asiakirjan asettaminen nippusyöttölaitteeseen Asiakirjan asettaminen kopiointitasolle Erittäin läpikuultavien tai läpinäkyvien asiakirjojen asettaminen kopiointitasolle Kirjan asettaminen kopiointitasolle Erikokoisten asiakirjojen kopiointi ("Erikok.alkuper."-asetus) bizhub 163/211 Sisällysluettelo-3

6 5 Kopiointi 5.1 Kopiointi Peruskopiointitoiminnot Vakiokokoisen asiakirjan suurentaminen/pienentäminen toiseen vakiokokoon Asiakirjalle sopivan kuvanlaatuasetuksen valitseminen Tulostusvalotuksen valitseminen Kopiotyön pysäyttäminen/uudelleenkäynnistäminen/ peruuttaminen Paperilähteen valinta Automaattinen kasetinvaihto -ominaisuus Automaattisesti valittavien paperikasettien järjestys Kopioiden tekeminen manuaalisesti syötetystä paperista Paperi, jota voidaan syöttää manuaalisesti Nippuohisyöttötason säätäminen Tavallisen paperin asettaminen ohisyöttötasolle Piirtoheitinkalvojen asettaminen ohisyöttötasolle Tarra-arkkien asettaminen ohisyöttötasolle Kirjekuorien asettaminen ohisyöttötasolle Kopiointi manuaalisesti syötetylle paperille (manuaalinen ohisyöttötaso) Kopiointi manuaalisesti syötetylle paperille (nippuohisyöttötaso) Kopiointi erilaisille materiaaleille Kopiointi piirtoheitinkalvoille Kopiointi tarra-arkeille Kopiointi muulle kuin vakiokokoiselle paperille Kopiointi kirjekuorille Zoomausasetuksen määrittäminen Zoomaussuhteen asetukset Kopioiden tekeminen käyttämällä automaattista zoomaussuhdetta Kopioiden tekeminen käyttämällä esiasetettua zoomausasetusta Kopioiden tekeminen käyttämällä manuaalista zoomausasetusta Kopioiden tekeminen käyttämällä erillisiä vaaka- ja pystysuuntaisia zoomaussuhteita Valotusasetuksen valitseminen Kopioiden tekeminen valotuksen määrittämisen jälkeen Sisällysluettelo-4 bizhub 163/211

7 5.8 Kopiointityön keskeyttäminen Kopiotyön keskeyttäminen Koneen laskureiden tarkistaminen Koneen laskurit, jotka voidaan tarkistaa Lisäkopiointitoiminnot 6.1 Viimeistelyasetukset (LAJITTELU/RYHMÄ) Viimeistelytavat Kopioiden tekeminen käyttämällä viimeistelyasetusta (kun asiakirja on asetettu nippusyöttölaitteeseen) Kopioiden tekeminen käyttämällä viimeistelyasetusta (kun asiakirja on asetettu kopiointitasolle) in1- tai 4in1-kopioiden tekeminen Kopiointitason käyttäminen Nippusyöttölaitteen käyttäminen Kaksipuolisten kopioiden teko Kaksipuolisen kopioinnin tyypit Lisätietoja kaksipuolisesta kopioinnista Kopiointitason käyttäminen Nippusyöttölaitteen käyttäminen Kopioiden tekeminen "AUKEAMAN EROTTELU" -toiminnolla Reuna-/keskipoistotavat Kopioiden osien poistaminen ("POISTA"-toiminto) Lisätietoja poistetun marginaalin sijainnista Kopioiden tekeminen "POISTA"-toiminnolla Negatiivinen/positiivinen käänteinen kopiointi ("NEG. <-> POS." -toiminto) Kopioiden tekeminen "NEG. <-> POS." -toiminnolla Kopioiden tekeminen arkistointia varten ("SIVUMARGINAALI"-toiminto) Lisätietoja sidontamarginaalin sijainnista Kopioiden tekeminen "SIVUMARGINAALI"-toiminnolla Kopioasetusten tallentaminen Kopioasetusten tallentaminen Kopiointi haetulla kopio-ohjelmalla Kopiointi käyttämällä tilinumeroa Tilinumeron antaminen bizhub 163/211 Sisällysluettelo-5

8 7 Aputoimintojen/kopiotilan parametrit 7.1 Aputoiminnot Aputoiminnot-/kopiotilan parametrit KONEEN ASETUKSET "KONEEN ASETUKSET" -valikon avaaminen Automaattisen paneelin nollaustoiminnon asetusten muuttaminen ("AUTO PANEELIN NOL." -parametri) Energian säästöasetusten määrittäminen (Energian säästö -tila) ("ENERGIAN SÄÄSTÖ" -parametri) Automaattisen virrankatkaisutoiminnon asetusten muuttaminen ("AUTOM.VIRRANKATK." -parametri) Kuvan laatutason muuttaminen, kun nippusyöttölaite on käytössä ("VALOTUS (ADF)" -parametri) Kuvan laatutason muuttaminen, kun kopiointitaso on käytössä ("VALOTUS (KIRJA" -parametri) Tulostusvalotuksen muuttaminen ("TULOST.VALOTUS" -parametri) Näytön kontrastin muuttaminen ("LCD KONTRASTI" -parametri) Näppäintoistoasetusten muuttaminen ("NÄPPÄINNOP. ASETUS" -parametri) Näyttökielen muuttaminen ("KIELI"-parametri) PAP.LÄHTEEN ASETUS "PAP.LÄHTEEN ASETUS" -valikon avaaminen Paperikokoyksikön mittajärjestelmän valitseminen ("TUUMA/METRIJ." -parametri) paperikasettiin asetetun paperin asetusten määrittäminen ("KASETTI1 PAPERI" -parametri) Paperikasettien erikoispaperiasetusten määrittäminen ("PAPERITYYPPI"-parametri) SOVITA KOKO MUISTI Oman paperikoon tallentaminen KÄYTÖN HALLINTA Rummun kuivaaminen (kosteudenpoisto) ("KOSTEUDENPOISTO"-toiminto) Väriaineen lisääminen ("VÄRIN LISÄYS" -toiminto) VALVOJAN TILA "VALOJAN TILA"-valikko Ylläpitäjän käyttäjäkoodin muuttaminen ("YLLÄPITÄJÄN NRO" -parametri) "AUTOM.VIRRANKATK." -parametrin asettaminen "POIS" ("AUTOM.VIRRANKATK." -parametri) Tilinumeroiden hallinnan käyttäminen/estäminen Sisällysluettelo-6 bizhub 163/211

9 Tilinumeroiden tallentaminen Tilinumeroiden muuttaminen/poistaminen Kaikkien tilien kokonaislaskurien näyttäminen/tyhjentäminen Kaikkien laskurien tyhjentäminen KOPIOASETUKSET "KOPIOASETUKSET 1" -valikon näyttäminen Oletuspaperikasetin valitseminen ("ENSISIJ. PAPERI" -parametri) Oletuskuvanlaadun valitseminen ("ENSISIJ. LAATU" -parametri) Oletusvalotuksen valitseminen ("ENSISIJ.VALOTUS" -parametri) "AUTOMAATTINEN"-oletusvalotustason valitseminen ("VALOTUSTASO (A)" -parametri) "MANUAALINEN"-oletusvalotustason valitseminen ("VALOTUSTASO (M)" -parametri) Kirjan sidontasuunnan valitseminen ("SIDONTASUUNTA"-parametri) Marginaalin leveyden säätäminen ("MARGINAALIN ASETUS" -parametri) Poistetun alueen leveyden säätäminen ("POISTON AS." -parametri) Pienikokoisten asiakirjojen asetuksen valitseminen ("PIENI ALKUPER." -parametri) KOPIOASETUKSET "KOPIOASETUKSET 2" -valikon näyttäminen Kopioinnin oletusasetusten valitseminen ("KOPIOJÄRJESTYS"-parametri) Viimeistelyn oletusasetuksen valitseminen ("LUOVUTUSJÄRJESTYS"-parametri) in1-sivujärjestyksen valitseminen ("4IN1 KOPIOJÄRJ." -parametri) "ERIKOK.ALKUPER."-oletusasetuksen valitseminen ("ERIKOK.ALKUPER."-parametri) Kaksipuolisen kopioinnin asetuksen valitseminen ("2-PUOL.KOPIOINTI"-parametri) Ristikkäissyötön asetuksen valitseminen ("RISTIKKÄISTILA"-parametri) bizhub 163/211 Sisällysluettelo-7

10 8 Kun näytöllä näkyy viesti 8.1 Kun esiin tulee viesti "VÄRI LOPPU" Väriainepullon vaihtaminen Kun esiin tulee viesti "PAPERITUKOS" Paperitukoksen poistaminen koneen sisältä tai 1. paperikasetista Paperitukoksen poistaminen 2., 3., 4. tai 5. (lisävaruste) paperikasetista Paperitukoksen poistaminen nippuohisyöttötasosta (lisävaruste) Paperitukoksen poistaminen kaksipuolisuusyksiköstä (lisävaruste, vain bizhub 211) Kun esiin tulee viesti "ALKUPERÄISEN TUKOS" Paperitukoksen poistaminen nippusyöttölaitteesta Tärkeimmät virheviestit ja niiden korjauskeinot Vianmääritys 9.1 Kun kopio on huonolaatuinen Kun kone ei toimi kunnolla Liitteet 10.1 Tekniset tiedot Pääyksikkö (bizhub 163/211) Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö AD Kääntävä automaattinen nippusyöttölaite DF Automaattinen nippusyöttölaite DF Paperinsyöttöyksikkö PF Siirtokasetti SF Töiden erottelija JS Nippuohisyöttötaso MB Koneen huolto Ulkokuori Kopiointitaso Asiakirjan pehmuste Ohjauspaneeli Toimintojen yhdistelmät Toimintojen yhdistelmät, bizhub Toimintojen yhdistelmät, bizhub Toimintojen yhdistelmien koodit Sisällysluettelo-8 bizhub 163/211

11 10.4 Paperikoon ja zoomaussuhteiden taulukot Kopiopaperikoot Kopiozoomaussuhteet Hakemisto bizhub 163/211 Sisällysluettelo-9

12 Sisällysluettelo-10 bizhub 163/211

13 1 Esittely

14

15 Esittely 1 1 Esittely Kiitos, että valitsit bizhub 163/211 -kopiokoneen. Tässä käyttäjän käsikirjassa kuvaillaan bizhub 163/211 -kopiokoneen toimintoja, käyttötapoja, turvaohjeita ja vianmäärityksen perusteita. Lue käyttäjän käsikirja huolella ennen koneen käyttämistä, jotta osaat käyttää sitä tehokkaasti. Kun olet lukenut käsikirjan, säilytä sitä pidikkeessä ja pidä se helposti saatavilla. Huomaa, että jotkut käyttäjän käsikirjassa käytetyt kuvat voivat poiketa sinun kopiokoneestasi. bizhub 163/

16 1 Esittely 1.1 Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA -logo ja The essentials of imaging ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. PageScope ja bizhub ovat KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Netscape on Netscape Communications Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Novell ja Novell NetWare ovat Novell, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki. PCL on Hewlett-Packard Company Limitedin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tuotteet ja tuotemerkit ovat omistajayritystensä tai -organisaatioidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 1-4 bizhub 163/211

17 Esittely Käytettävissä olevat kopiotoiminnot Alla luetellaan tämän koneen pääkopiotoiminnot. Yksityiskohtaisia tietoja niiden käytöstä löytyy annetuilta sivuilta. Kopiointi 1-puolinen kopiointi Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla 5-3. ABC 1 ABC 1 2-puolinen kopiointi Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla ABC 1 2 ABC 1 2 2in1-kopiointi Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla ABC 1 2 ABC 1 2 bizhub 163/

18 1 Esittely 4in1-kopiointi Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla ABC ABC Aukeaman erottelukopiointi Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla Zoomi Pienennetty/täysikokoinen/suurennettu Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla Erilliset vaaka- ja pystysuuntaiset zoomaussuhteet (X/Y-zoom) Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla bizhub 163/211

19 Esittely 1 Viimeistely Lajittelu Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla 6-3. ABC ABC ABC ABC Huomaa Vaadittavat lisävarusteet vaihtelevat kopiotoiminnon mukaan. Ryhmittely Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla 6-3. ABC ABC ABC ABC Ristikkäislajittelu Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla 6-3. ABC ABC 1 1 ABC 1 ABC bizhub 163/

20 1 Esittely Ristikkäisryhmittely Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla 6-3. ABC ABC Erikoistoiminnot Poisto Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla Negatiivinen/positiivinen käänteinen kopiointi Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla Sivumarginaalit Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla bizhub 163/211

21 Esittely 1 Asiakirjat Erilevyiset asiakirjat Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta sivulla bizhub 163/

22 1 Esittely 1.3 Käyttöohjeen merkintöjen selitykset Tämän käyttöohjeen merkinnät ja käytetyt tekstimuodot on kuvattu seuraavassa. Turvallisuusohjeet 6 VAARA Tällä tavalla korostettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan tai vaarallisen onnettomuuden. % Huomioi kaikki vaarat, jotta vältät onnettomuudet. 7 VAROITUS Tällä tavalla korostettuina esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai omaisuuden vahingoittumisen. % Varmista vammojen ehkäiseminen ja koneen turvallinen käyttö huomioimalla kaikki varoitukset. 7 HUOMAUTUS Tällä tavalla korostettuina esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi kaikki huomautukset, jotta vältät onnettomuudet ja varmistat koneen turvallisen käytön. Toimintosarja 1 Tällä tavalla muotoiltu numero 1 ilmaisee toimintojen sarjan ensimmäistä vaihetta. 2 Tällä tavalla muotoillut peräkkäiset numerot ilmaisevat toimintojen sarjan peräkkäisiä vaiheita.? Tähän liitetyssä näyttää, mitä toimintoja täytyy suorittaa. Tällä tyylillä muotoiltu teksti antaa lisäohjeita. % Tällä tyylillä muotoiltu teksti kuvaa toimintaa, joka varmistaa sen, että halutut tulokset saavutetaan bizhub 163/211

23 Esittely 1 Vinkkejä 2 2 Huomaa Tällä merkinnällä varustettu tekstikohta sisältää koneen turvalliseen käyttöön liittyviä hyödyllisiä tietoja ja vinkkejä. Muistutus Tällä merkinnällä varustettu tekstikohta sisältää tietoja, jotka on syytä muistaa.! Yksityiskohtaiset tiedot Tällä merkinnällä varustettu tekstikohta sisältää viittauksia lisätietoihin. Erikoismerkinnät [Stop]-painike Ohjauspaneelin painikkeiden nimet on kirjoitettu yllä olevalla tavalla. KONEEN ASETUKSET Näyttötekstit näkyvät yllä olevalla tavalla. bizhub 163/

24 1 Esittely 1.4 Asiakirjojen ja papereiden kuvaukset ja symbolit Alla on esitelty tässä käsikirjassa käytettävät asiakirjojen ja papereiden kuvaukset ja symbolit. Tulostuspuoli ja syöttösuunta Paperi syötetään koneeseen oikealta puolelta kopioitava tai tulostettava puoli alaspäin, minkä jälkeen se syötetään koneen päällä olevalle ulostulotasolle. Suuntaa, jossa paperi syötetään (merkitty kuvassa nuolilla), kutsutaan syöttösuunnaksi bizhub 163/211

25 Esittely 1 Leveys ja pituus Kun tässä käyttöohjeessa mainitaan paperin mitat, ensimmäinen arvo viittaa aina paperin leveyteen (merkitty kuvassa kirjaimella "X") ja toinen arvo viittaa pituuteen (merkitty kirjaimella "Y"). Paperin suuntaus Pitkittäin (w) Jos pituus (Y) on suurempi kuin leveys (X), paperin suunta ilmoitetaan symbolilla w. Poikittain (v) Jos pituus (Y) on pienempi kuin leveys (X), paperin suunta ilmoitetaan symbolilla v. bizhub 163/

26 1 Esittely 1.5 Kopiointia rajoittavat lait Joitain asiakirjatyyppejä ei koskaan saa kopioida tarkoituksena käyttää kopioita alkuperäisen sijasta. Seuraava lista ei ole täydellinen vaan se on tarkoitettu ohjeeksi vastuuntuntoiseen kopiointiin. Rahoitusinstrumentit - Henkilökohtaiset sekit - Matkasekit - Maksumääräykset - Talletustodistukset - Obligaatiot tai muut velkakirjat - Osakkeet Lakiasiakirjat - Ruokalipukkeet - Postimerkit (käytetyt tai käyttämättömät) - Valtion laitosten asettamat sekit tai vekselit - Veromerkit (käytetyt tai käyttämättömät) - Passit - Maahanmuuttoasiakirjat - Autojen rekisteriotteet - Kiinteistöjen omistus- ja hallinta-asiakirjat Yleiset asiakirjat - Henkilöllisyyspaperit, virka- ja arvomerkit - Tekijänoikeudella suojatut teokset (ilman oikeuden haltijan lupaa) Lisäksi sekä kotimaisten että ulkomaisten rahojen ja taideteosten kopiointi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on kielletty kaikissa tapauksissa. Jos et ole varma asiakirjan laadusta, kysy neuvoa lakimieheltä bizhub 163/211

27 2 Asennuksen ja käytön varoitukset

28

29 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 2 Asennuksen ja käytön varoitukset 2.1 Turvallisuustietoa Tässä osassa on yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käyttöön ja ylläpitoon. Jotta laitteesta saataisiin paras mahdollinen hyöty, kaikkien käyttäjien tulisi lukea tämän käsikirjan ohjeet huolellisesti ja noudattaa niitä. Lue seuraava osio ennen koneen liittämistä virtalähteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöturvallisuudesta sekä laitteen rikkoutumisen ennaltaehkäisystä. Pidä tämä ohjekirja laitteen lähellä helposti saatavilla. Huomioi kaikki käsikirjan eri osioissa esiintyvät turvaohjeet. KM_Ver.01E_C 2 Huomaa Jotkin tämän osion kohdat eivät välttämättä viittaa hankittuun tuotteeseen. Varoitus- ja varotoimenpidesymbolit Seuraavassa kuvaillaan tässä käsikirjassa käytettyjen varoitusmerkintöjen merkitystä. 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. bizhub 163/

30 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Symbolien merkitys Symboli Merkitys Esimerkki Merkitys Kolmio ilmaisee vaaraa, johon sinun pitäisi varautua. Vino viiva ilmaisee kiellettyä toimenpidettä. Tämä merkki varoittaa mahdollisista palovammoja aiheuttavista kohteista. Tämä symboli varoittaa siitä, ettei laitetta saa purkaa. Musta ympyrä ilmaisee välttämätöntä toimenpidettä. Tämä symboli ilmaisee sitä, että laite pitää irrottaa sähköverkosta. Purkaminen ja muutokset 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Älä yritä poistaa laitteeseen kiinnitettyjä kansia ja paneeleita. Joissakin laitteissa on sisällä korkeajännitteisiä osia tai laserlaitteita, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai sokeutumisen. Älä muuntele tätä laitetta, sillä se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai laitteen rikkoutumiseen. Jos laitteessa käytetään lasersädettä, säde voi aiheuttaa sokeutumisen. Symboli 2-4 bizhub 163/211

31 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 Virtajohto 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos virtajohtoa ei ole toimitettu, käytä vain virtajohtoa ja pistoketta, joka on määritetty kohdassa VIRTAJOHDON OHJEET. Jos käytetään muuta johtoa, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä pakkauksessa toimitettua virtajohtoa vain tässä laitteessa ÄLÄKÄ KOSKAAN käytä sitä missään muussa tuotteessa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä raaputa, hankaa, lämmitä, kierrä, taita, vedä tai muuten vahingoita virtajohtoa tai aseta painavia esineitä sen päälle. Vioittuneen virtajohdon käyttö (sisäjohdin esillä, johto poikki jne.) voi aiheuttaa tulipalon tai laitteen rikkoutumisen. Jos huomaat virtajohdon vioittuneen millään edellä mainitusta tavoista, kytke kopiokone välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja soita Minoltahuoltoon. Symboli bizhub 163/

32 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Virtalähde 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Käytä vain määriteltyä virtalähteen jännitettä. Jos käytetään muuta jännitettä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Symboli Liitä virtapistoke suoraan yhteensopivaan seinäpistorasiaan. Sovittimen käyttäminen johtaa tuotteen liittämiseen puutteelliseen virtalähteeseen (jännite, virtakapasiteetti, maadoitus), mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos sopivaa seinäpistorasiaa ei ole käytettävissä, asiakkaan on pyydettävä pätevää sähkömiestä tekemään asennuksen. Pyri välttämään jakorasian tai jatkojohdon käyttöä. Adapterin tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteys Minolta-huoltoon, jos tarvitset jatkojohtoa. Kysy lisätietoja Minolta-huollosta, ennen kuin liität muita laitteita samaan seinäpistorasiaan. Ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon. 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta helppopääsyisessä paikassa. Muutoin et voi irrottaa virtapistoketta nopeasti hätätilanteessa. Symboli 2-6 bizhub 163/211

33 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 Virtapistoke 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Älä koskaan irrota tai kiinnitä virtajohtoa märin käsin, se voi aiheuttaa sähköiskun. Symboli Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan. Jos johtoa ei kytketä kunnolla, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä virtajohdosta. Jos vedät virtajohdosta, johto voi vahingoittua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Symboli Irrota pistoke pistorasiasta vähintään kerran vuodessa ja puhdista pistokkeen napojen alue. Napojen väliin kerääntyvä pöly voi aiheuttaa tulipalon. bizhub 163/

34 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Maadoitus 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Symboli Asennus 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Älä aseta maljakkoa tai muuta vettä sisältävää astiaa, metalliliittimiä tai muita pieniä metalliesineitä tämän laitteen päälle. Läikkynyt vesi tai laitteen sisään pudonneet metalliesineet voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen. Jos laitteeseen pääsee nestettä, metallinpala tai muu vieras esine, kytke kopiokone välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja soita Minolta-huoltoon. Symboli 2-8 bizhub 163/211

35 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Kun olet asentanut laitteen, kiinnitä se tukevaan alustaan. Jos laite liikkuu tai kaatuu, se voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Symboli Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan, noelle tai höyrylle alttiiksi, lähelle keittiön pöytää, kylpyä tai ilmankostutinta. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen. Älä aseta laitetta epävakaalle tai vinolle penkille tai paikkaan, jossa siihen kohdistuu paljon tärinää tai heilahtelua. Se voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai rikkoutua. Älä tuki laitteen ilma-aukkoja. Laitteen sisäinen kuumuus voi nousta ja aiheuttaa tulipalon tai laitteen vioittumisen. Älä käytä syttyviä sumutteita, nesteitä tai kaasuja tämän laitteen lähellä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon. Ilmastointi 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Käytä laitetta aina hyvin ilmastoidussa tilassa. Jos käytät laitetta huonosti ilmastoidussa tilassa pitkiä aikoja, se voi vahingoittaa terveyttäsi. Tuuleta huone säännöllisesti. Symboli bizhub 163/

36 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Toiminta ongelmien sattuessa 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Älä jatka laitteen käyttöä, jos se tulee erityisen kuumaksi tai jos siitä nousee savua, tai jos laite haisee oudolta tai siitä kuuluu outoa ääntä. Ota laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja soita Konica Minolta-huoltoon. Jos jatkat sen käyttöä sellaisenaan, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä jatka laitteen käyttöä jos laite on pudonnut tai sen kansi on vahingoittunut. Ota laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja soita Konica Minolta-huoltoon. Jos jatkat sen käyttöä sellaisenaan, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Symboli 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Tämän laitteen sisällä on alueita, jotka ovat erittäin kuumia ja voivat aiheuttaa palovammoja. Kun tarkistat laitteen sisäosia ongelmatilanteissa, kuten paperitukosta selvittäessäsi, älä koske kohtiin (esim. kiinnitysyksikön ympäristö), joihin on kiinnitetty "VAARA KUUMA" -varoitustarra. Symboli 2-10 bizhub 163/211

37 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 Tarvikkeet ja tavarat 7 VAROITUS Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. % Huomioi nämä turvaohjeet. Varoitus Älä heitä värikasettia tai väriä avotuleen. Kuuma väriaine saattaa levitä ja aiheuttaa palohaavoja tai muita vahinkoja. Symboli 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Älä jätä väri- tai rumpuyksikköä lasten ulottuville. Näiden laitteiden nuoleminen tai joutuminen elimistöön voi vahingoittaa terveyttäsi. Symboli Älä säilytä väri- tai PC-rumpuyksikköjä lähellä levykkeitä tai kelloja, joihin magneettikenttä saattaa vaikuttaa. Ne voivat aiheuttaa näiden tuotteiden toimintavirheitä. bizhub 163/

38 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Koneen siirtäminen 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Kun siirrät laitetta, irrota virtajohto ja muut kaapelit. Jos et irrota niitä, johto tai kaapelit voivat vaurioitua, mikä saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai rikkoutumisen. Symboli Kun siirrät laitetta, pidä aina kiinni käyttäjän oppaassa tai muissa laitteen ohjeissa määritellyistä kohdista. Jos laite kaatuu, se voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Laite voi myös vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Ennen useita peräkkäisiä lomapäiviä Jos koneeseen ei ole asennettu lisävarusteena saatavaa faksilaitetta FK-506: 7 HUOMAUTUS Näiden huomautusten sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. % Huomioi nämä turvaohjeet. Huomautus Irrota pistoke, jos et käytä laitetta pitkään aikaan. Symboli 2-12 bizhub 163/211

39 Asennuksen ja käytön varoitukset Määräykset ja asetukset CE-merkintä (vaatimustenmukaisuusvakuutus) käyttäjille Euroopan unionin (EU:n) alueella Tuote vastaa seuraavia EU:n direktiivejä: 89/336/ETY, 73/23/ETY ja 93/68/ETY. Tämä vakuutus on voimassa Euroopan Unionin alueella. 7 HUOMAUTUS Radioliikenteen häiriöt. % Tätä laitetta on käytettävä suojatuilla liitäntäkaapeleilla. Suojaamattomien kaapelien käyttö voi häiritä radioliikennettä ja se on kiellettyä EU-direktiivien perusteella. Käyttäjille maissa, jotka noudattavat luokan B sääntöjä 7 HUOMAUTUS Radioliikenteen häiriöt. % Tätä laitetta on käytettävä suojatuilla liitäntäkaapeleilla. Suojaamattomien kaapeleiden käyttö voi häiritä radioliikennettä ja se on kiellettyä säännön CISPR 22 ja paikallisten sääntöjen perusteella. Käyttäjille maissa, jotka eivät noudata luokan B sääntöjä 7 VAROITUS Radioliikenteen häiriöt. % Tämä on luokan A tuote. Kotiympäristössä tämä tuote voi häiritä radioliikennettä jolloin käyttäjän ehkä tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin. % Tätä laitetta on käytettävä suojatuilla liitäntäkaapeleilla. Suojaamattomien kaapeleiden käyttö voi häiritä radioliikennettä ja se on kiellettyä säännön CISPR 22 ja paikallisten sääntöjen perusteella. bizhub 163/

40 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Laserturvallisuus Tämä on digitaalinen kopiokone, joka toimii laserlaitteen avulla. Laserlaite ei aiheuta minkäänlaista vaaraa edellyttäen, että konetta käytetään tässä oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. Koska laserista lähtevä säteily on täysin eristetty suojaaviin säiliöihin, lasersäde ei voi missään käyttötilanteessa päästä koneesta ulos. Tämä laite on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi. Laite ei siis tuota haitallista lasersäteilyä. Sisäinen lasersäteily Tekniset tiedot Maksimaalinen keskimääräinen säteilyteho Aallonpituus 6,32 μw tulostuspääyksikön laseraukon kohdalla nm Tämä laite toimii käyttämällä luokan 3b laserdiodia, joka tuottaa näkymättömän lasersäteen. Laserdiodi ja skannauksen monitahopeili on yhdistetty tulostuspäähän. 7 VAROITUS Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisen säteilyaltistuksen. % Tulostuspäätä ei tule huoltaa asennuspaikalla. % Siksi tulostuspäätä ei pidä koskaan avata. Tulostuspää Tulostuspääyksikön laseraukko 2-14 bizhub 163/211

41 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 CDRH regulation This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation. The label shown on page 2-18 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. 7 CAUTION Incorrect handling may result in hazardous radiation exposure. % Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 5 mw and the wavelength is nm. Käyttäjille Euroopassa 7 HUOMAUTUS Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisen säteilyaltistuksen. % Muiden kuin tässä käsikirjassa määriteltyjen ohjaimien, säätöjen tai menetelmien käyttäminen saattaa aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 5 mw ja aallonpituus on nm. bizhub 163/

42 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Käyttäjille Tanskassa 7 ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. % Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene. Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 5 mw og bølgelængden er nm. Käyttäjille Suomessa ja Ruotsissa LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT 7 VAROITUS Tämä on puolijohdelaser. % Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 5 mw ja aallonpituus on nm. 7 VARNING Det här är en halvledarlaser. % Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mw och våglängden är nm bizhub 163/211

43 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 7 VAROITUS Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. % Älä katso säteeseen. 7 VARNING Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. % Betrakta ej strålen. Käyttäjille Norjassa 7 ADVARSEL! Dette en halvleder laser. % Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5 mw og bølgelengde er nm. bizhub 163/

44 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Laserturvallisuustarra Laserturvallisuuteen viittaava tarra on kiinnitetty koneen ulkokuoreen alla olevan kuvan osoittamaan paikkaan. * Vain USA:ssa bizhub 163/211

45 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 Otsonipäästöt 7 HUOMAUTUS Koneen normaalin käytön aikana syntyy vähäinen määrä otsonia. Jos kopiointitila on huonosti ilmastoitu ja kopioita otetaan paljon, ilmassa saattaa tuntua epämiellyttävää hajua. Suosittelemme tilan riittävää ilmastointia mukavan, terveellisen ja turvallisen käyttöympäristön takaamiseksi. % Sijoita kopiokone hyvin ilmastoituun tilaan. 7 ATTENTION Une quantité d ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. % Placer l appareil dans une pièce largement ventilée. bizhub 163/

46 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Akustinen melu Käyttäjille Euroopassa Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO Vain EU-jäsenvaltioille Tämä symboli tarkoittaa: älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana! Kysy lisätietoja asuinkunnastasi tai jälleenmyyjältä loppuunkuluneiden sähköja elektroniikkalaitteiden oikeasta käsittelystä. Tämä tuotteen kierrätys auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset virheellisen jätteen käsittelyn negatiiviset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tuote täyttää direktiivin ROHS-direktiivin (2002/95/EC) vaatimukset. Laitetta ei ole tarkoitettu näyttöpäätetyöskentelyyn BildscharbV-asetuksen mukaisesti. Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen bizhub 163/211

47 Asennuksen ja käytön varoitukset Asennuksen turvaohjeet Asennuspaikka Noudata seuraavia turvaohjeita pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa kunnossa. Jotta varmistaisit turvallisen käytön ja välttäisit virhetoiminnot, asenna laite tilaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset: - Lähellä ei saa olla verhoja tai muita helposti syttyviä materiaaleja - Paikkaan, jossa kone ei joudu alttiiksi vedelle tai muille nesteille - Paikkaan, jossa kone ei joudu alttiiksi suoralle auringonvalolle - Paikkaan, jossa kone ei joudu alttiiksi ilmastointi- tai lämmityslaitteesta tulevalle suoralle ilmavirralle tai hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille - Paikan on oltava hyvin ilmastoitu - Paikkaan, jossa kone ei joudu alttiiksi suurelle kosteudelle - Paikkaan, joka ei ole hyvin pölyinen - Paikan on oltava suhteellisen tärinätön - Paikan on oltava vakaa ja tasainen - Paikkaan, jossa ei synny ammoniakki- tai muita orgaanisia kaasuja - Paikkaan, jossa käyttäjä ei joudu suoraan alttiiksi laitteen poistoilmalle - Paikkaan, joka ei ole lähellä mitään lämmityslaitetta Virtalähde Virtalähteen vaatimukset ovat seuraavat. - Jännitevaihtelu: AC V ±10%. - Taajuusvaihtelu: ±3 Hz. Käytä virtalähdettä, jossa on mahdollisimman vähän jännite- tai taajuusvaihtelua. bizhub 163/

48 2 Asennuksen ja käytön varoitukset Tilavaatimukset Jotta varmistaisit helpon käytön, tarvikkeiden vaihdon ja huollon, noudata alla kuvattuja tilavaatimuksia. * ** Yksikkö: mm Kääntävä automaattinen nippusyöttölaite DF-605 asennettuna. 2 Huomaa Koska koneen vasemmalla puolella on ilmastointiputki, varmista, että koneen vasemmalle puolelle jää vapaata tilaa *100 mm tai enemmän. Jätä koneen oikealle puolelle vapaata tilaa **400 mm tai enemmän, jotta sivuluukku voidaan avata bizhub 163/211

49 Asennuksen ja käytön varoitukset Käytön turvatoimet Käyttöympäristö Laitteen virheettömän toiminnan ympäristövaatimukset ovat seuraavat: - Lämpötila: 10 C - 30 C, vaihtelua korkeintaan 10 C tunnissa - Kosteus: 15% - 85%, vaihtelu korkeintaan 10% tunnissa Oikea käyttö Varmistaaksesi laitteen optimaalisen toiminnan, noudata seuraavia turvallisuusohjeita: - Älä koskaan aseta kopiokoneen päälle painavaa esinettä äläkä kolhi konetta. - Älä koskaan avaa laitteen luukkuja tai käännä siitä virtaa pois laitteen kopioidessa tai tulostaessa, koska se voi aiheuttaa paperitukoksen. - Älä koskaan vie laitteen lähelle magnetisoituja esineitä tai käytä syttyviä suihkeita tai nesteitä laitteen lähellä. - Varmista aina, että sähköpistoke on kunnolla pistorasiassa. - Varmista, että laitteen pistoke on aina näkyvillä, eikä piilossa laitteen takana. - Irrota laite aina verkkovirrasta, jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan. - Varmista aina, että ilmastointi on hyvä, kun otat suuria määriä kopioita/tulostussivuja. 7 VAROITUS Jos ilmastointiputki koneen päällä tukkeutuu, koneen sisälle kerääntyy kuumuutta, joka johtaa toimintahäiriöön tai tulipaloon. % Varmista, että jätät 100 mm tai enemmän vapaata tilaa koneen vasemmalle puolelle ilmastointiputkea varten. bizhub 163/

50 2 Asennuksen ja käytön varoitukset 7 VAROITUS Lämpöpääyksikön ympäristö on erittäin kuuma. % Älä koske muihin alueisiin kuin niihin, jotka on käsikirjassa mainittu turvallisiksi. Muiden alueiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Alä koske erityisesti varoitustarroilla merkittyjä osia ja niiden ympäristöä. % Jos saat palovamman, viilennä ihoa heti kylmän veden alla ja käy sitten lääkärissä. Laitteen kuljettaminen Jos joudut siirtämään kopiokonetta pidempiä matkoja, pyydä aina ohjeet huollosta. Tarvikkeiden käsittely Ota huomioon seuraavat varotoimet, kun käsittelet laitteen tarvikkeita (väriaine, paperi jne.). - Varastoi tarvikkeet paikkaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset: Ei suoraa auringonvaloa Lähellä ei lämmityslaitteita Ei altistusta suurelle kosteudelle Ei äärimmäisen kosteata - Säilytä avatun paperipakkauksen käyttämättä jääneet arkit muoviin käärittynä viileässä ja pimeässä paikassa. - Käytä vain väriainetta, joka on valmistettu tätä laitetta varten. Älä käytä muita väriaineita. - Säilytä tarvikkeita lasten ulottumattomissa. 7 VAROITUS Varo väriaineen joutumista koneen sisälle tai vaatteillesi tai käsillesi. % Jos saat väriainetta käsillesi, pese se heti pois vedellä ja saippualla. % Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne heti vedellä ja käy sitten lääkärissä bizhub 163/211

51 Asennuksen ja käytön varoitukset 2 Kopioiden säilytys Jotta pitkään säilytettävät kopiot eivät haalistuisi, ne tulee säilyttää sellaisessa paikassa, jossa ne eivät joudu alttiiksi valolle. Liuotinta sisältävä liima-aine (esim. liimaspray) saattaa liuottaa kopioiden väriaineen. bizhub 163/

52 2 Asennuksen ja käytön varoitukset 2-26 bizhub 163/211

53 3 Käyttövalmistelut

54

55 Käyttövalmistelut 3 3 Käyttövalmistelut 3.1 Osat ja niiden toiminnot bizhub 163/

56 3 Käyttövalmistelut Nro Osan nimi Kuvaus 1 Kopiointitason kansi OC Nippusyöttölaite DF-502 (lisävaruste) 3 Kääntävä automaattinen nippusyöttölaite DF-605 (lisävaruste, vain bizhub 211) 4 Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö AD-504 (lisävaruste, vain bizhub 211) 5 Nippuohisyöttötaso MB-501 (lisävaruste) 6 Paperinsyöttöyksikkö PF-502 (lisävaruste) 7 Jalusta DK-703 (lisävaruste) 8 Jalusta DK-702 (lisävaruste) 9 Jalusta DK-701 (lisävaruste) 10 Töiden erottelija JS-503 (lisävaruste) 11 Siirtokasetti SF-501* (lisävaruste) 12 Kuvanohjain IC-206* (lisävaruste) Painaa alas asetetun asiakirjan ja pitää sen paikallaan. Tasoa nimitetään "kopiointitason kanneksi" tässä käsikirjassa. Vakiovaruste bizhub 163 -kopiokoneessa. Lisävaruste bizhub 211-kopiokoneessa. Syöttää automaattisesti yhden asiakirja-arkin kerrallaan skannausta varten. Tässä käsikirjassa laitetta kutsutaan "nippusyöttölaitteeksi". Syöttää automaattisesti yhden asiakirjan arkin kerrallaan skannausta varten, ja kääntää automaattisesti kaksipuoliset asiakirjat skannausta varten. Tässä käsikirjassa laitetta kutsutaan "kääntäväksi automaattiseksi nippusyöttölaitteeksi". Kääntää automaattisesti sivut ja tulostaa molemmille puolille. Tässä käsikirjassa laitetta kutsutaan "kaksipuolisuusyksiköksi". Jos lisävarusteena saatavaa nippuohisyöttötasoa ei ole asennettu, asenna mukana toimitettu tason jatke. Kasettiin voidaan asettaa enintään 100 paperiarkkia. Tässä käsikirjassa laitetta kutsutaan "nippuohisyöttötasoksi". Paperikasetti, johon voidaan asettaa enintään 250 paperiarkkia. Laitteita voidaan asentaa pääyksikköön neljä kappaletta. Näihin viitataan käsikirjassa nimellä "2. paperikasetti", "3. paperikasetti", "4. paperikasetti" ja "5. paperikasetti". Kopiokone voidaan sijoittaa jalustalle. Mahdollistaa koneen asettamisen lattialle. Jalustaan voidaan asentaa enintään neljä paperikasettia. Laitetta nimitetään "jalustaksi" tässä käsikirjassa. Kopiokone voidaan sijoittaa jalustalle. Mahdollistaa koneen asettamisen lattialle. Jalustaan voidaan asentaa enintään kaksi paperikasettia. Laitetta nimitetään "jalustaksi" tässä käsikirjassa. Kopiokone voidaan sijoittaa jalustalle. Mahdollistaa koneen asettamisen lattialle. Jalustaan voidaan asentaa vain yksi paperikasetti. Laitetta nimitetään "jalustaksi" tässä käsikirjassa. Mahdollistaa tulostettujen sivujen erottelun (käytettävissä vain, kun tulostetaan tietokoneelta). Tässä käsikirjassa laitetta kutsutaan "töiden erottelijaksi". Siirtää syötetyt kopiot ja tulostetut sivut. Jos töiden erottelija on asennettu, siirtokasettia ei voi asentaa. Sisäinen tulostinohjain Mahdollistaa koneen käytön tietokoneen tulostimena (PCL). Mahdollistaa verkkotulostuksen Windows- tai NetWare-verkkoympäristössä. Mahdollistaa asiakirjan skannaamisen siten, että tiedot voidaan lähettää tietokoneeseen tai liittää sähköpostiviestiin. Jos haluat lisätietoja, katso kuvanohjaimen IC-206 mukana toimitettua käsikirjaa. 3-4 bizhub 163/211

57 Käyttövalmistelut 3 Nro Osan nimi Kuvaus 13 Verkkokortti NC-503* (lisävaruste) 14 Faksilaite FK-506* (lisävaruste) 15 Lisämuisti EM-103* (lisävaruste) 16 Kosteutta poistava lämmitin HT-502* (lisävaruste) * Sisäiset lisävarusteet eivät näy kuvassa. Sisäinen verkkokortti Mahdollistaa verkkotulostuksen Windows- tai NetWare-verkkoympäristössä. Mahdollistaa asiakirjan skannaamisen siten, että tiedot voidaan lähettää tietokoneeseen tai liittää sähköpostiviestiin. Jos haluat lisätietoja, katso verkkokortin NC-503 käyttäjän käsikirjaa. Mahdollistaa tämän koneen käyttämisen faksikoneena. Lisätietoja saat FK-506-faksilaitteen käyttäjän käsikirjasta. 128 Mt:n laajennettu muisti, joka mahdollistaa käsiteltävien asiakirjasivujen määrän lisäämisen. Tässä käsikirjassa laajennettua muistia kutsutaan "lisämuistiksi". Asennetaan paperikasettiin tai jalustaan estämään kosteutta kerääntymästä paperiin. bizhub 163/

58 3 Käyttövalmistelut 3.2 Osien nimet ja niiden toiminnot Pääyksikkö bizhub 163/211

59 Käyttövalmistelut 3 Nro Osan nimi Kuvaus 1 Kopioiden ulostulotaso Kerää ulossyötetyt kopiot ja tulosteet tulostettu puoli alaspäin. 2 Etuluukku Avaa, kun vaihdat väriainepulloa. (Katso s. 8-4.) 3 1. paperikasetti Kasettiin voidaan asettaa enintään 250 paperiarkkia. Paperin koko voidaan säätää vapaasti. Erikoispaperia voidaan käyttää. (Katso s ) 4 Manuaalinen ohisyöttötaso 5 Oikeanpuoleisen oven vapautusvipu 6 Oikeanpuoleinen luukku Käytetään kopiointitoiminnossa papereiden manuaaliseen syöttämiseen. Aseta yksi paperiarkki kerrallaan. Erikoispaperia voidaan käyttää. (Katso s ) Käytetään avaamaan/sulkemaan oikeanpuoleinen ovi Avaa, kun selvität tukoksia. 7 Mekaaninen laskuri Näyttää tulostettujen kopioiden ja tulosteiden lukumäärän. 8 RJ45-liitin verkkotulostusta varten (lisävaruste) Käytetään liittämään verkkokaapeli, kun konetta käytetään verkkotulostukseen. 9 USB-liitin Käytetään liittämään USB-kaapeli tietokoneesta. 10 Virtakytkin Kopiokoneen virran kytkemiseen ja katkaisemiseen. (Katso s ) 11 Ohjauspaneeli Käytetään kopioinnin aloittamiseen, lähetykseen ja eri asetusten määrittämiseen. (Katso s ) bizhub 163/

60 3 Käyttövalmistelut Koneen sisällä Nro Osan nimi Kuvaus 1 Kopiointitason kansi Painaa kopiointitason lasille sijoitettua asiakirjaa. 2 Asiakirjan mittakaavan nuolet Käytetään asiakirjan kohdistamiseen. (Katso s ) 3 Väriainepullon pidike Avaa, kun vaihdat väriainepulloa. 4 PC-rumpuyksikkö Muodostaa kopiokuvan. Teknisen edustajan on vaihdettava PC-rumpuyksikkö. 5 Kiinnitysyksikön vapautusvivut Käytä, kun irrotat paperitukoksia kiinnitysyksiköstä. (Katso s. 8-7.) 6 Kopiointitaso Aseta asiakirja kopiointitasolle skannausta varten. Aseta asiakirja tasolle kopioitava puoli alaspäin. (Katso s ) 3-8 bizhub 163/211

61 Käyttövalmistelut 3 Automaattinen nippusyöttölaite/nippuohisyöttötaso (lisävaruste) Nippusyöttölaite Nro Osan nimi Kuvaus 1 Säädettävä asiakirjan ohjain 2 Tukosten selvityksen kansi 3 Alkuperäiskappaleiden syöttöalusta 4 Asiakirjan ulostulotaso Säädä ohjain asiakirjan leveyden mukaan (katso s. 4-18). Avaa, kun selvität tukoksia. (Katso s ) Aseta kopioitavat asiakirjasivut tulostettava puoli ylöspäin. (Katso s ) Kerää skannatut asiakirjat. Nippuohisyöttötaso Nro Osan nimi Kuvaus 5 Tason jatke Vedä ulos, kun asetat suurikokoista paperia. 6 Ohisyöttötaso Voidaan asettaa 100 arkkia tavallista paperia, 20 arkkia erikoispaperia tai 10 kirjekuorta. (Katso s ) bizhub 163/

62 3 Käyttövalmistelut Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö (lisävaruste, vain bizhub 211) 1 2 Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö Nro Osan nimi Kuvaus 1 Kaksipuolisuusyksikön luukku Avaa, kun selvität tukoksia. (Katso s ) 2 Tason jatke Asennetaan, kun lisävarusteena saatavaa nippuohisyöttötasoa ei ole asennettu. Käytetään kopiointitoiminnossa papereiden manuaaliseen syöttämiseen. Aseta yksi paperiarkki kerrallaan. Erikoispaperia voidaan käyttää bizhub 163/211

63 Käyttövalmistelut 3 Paperinsyöttöyksikkö (lisävaruste) Paperinsyöttöyksikkö Nro Osan nimi Kuvaus paperikasetti/ 3. paperikasetti/ 4. paperikasetti/ 5. paperikasetti 5 Oikeanpuoleinen luukku Kasettiin voidaan asettaa enintään 250 arkkia tavallista paperia. Pääyksikköön voidaan asentaa enintään neljä paperinsyöttöyksikköä. Avaa, kun selvität tukoksia. (Katso s ) bizhub 163/

64 3 Käyttövalmistelut Töiden erottelija (lisävaruste) Töiden erottelija Nro Osan nimi Kuvaus 1 Paperin ulostulon merkkivalo Syttyy, kun kopioiden ulostulotasolla on paperia ja ylempi kopioiden ulostulotaso siirretään ylös. 2 Ylempi ulostulotaso Kerää tietokoneelta tulostetut sivut. 3 Alempi ulostulotaso Kerää kopiot bizhub 163/211

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

FK-506. Käyttäjän Käsikirja

FK-506. Käyttäjän Käsikirja FK-506 Käyttäjän Käsikirja Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet... 1-3 1.2 Käytössä olevat faksitoiminnot... 1-4 Lähetys... 1-4 Vastaanotto... 1-6 1.3 Käsikirjan merkintöjen

Lisätiedot

Pikaopas Kopio/Tulostus/Faksi/Skannaus

Pikaopas Kopio/Tulostus/Faksi/Skannaus Pikaopas Kopio/Tulostus/Faksi/Skannaus . Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Energy Star... 1-3 Mikä on ENERGY STAR -tuote?... 1-3 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Kerberos...

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ennen käyttöönottoa Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvatoimet Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 180/220 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 180/220 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 TASKalfa 180/220 FS-1300D Johdanto Kiitos Taskalfa 180/220 -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

LFF 6050. Käyttöohje

LFF 6050. Käyttöohje LFF 6050 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp järjestelmänvalvojan opas

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp järjestelmänvalvojan opas hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp järjestelmänvalvojan opas hp LaserJet 9055mfp/9065mfp järjestelmänvalvojan opas Tekijänoikeustiedot 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Kopiointi,

Lisätiedot

LASER MFP SP 1000S. Käyttöohjeet

LASER MFP SP 1000S. Käyttöohjeet TELECOM LASER MFP SP 1000S Käyttöohjeet Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA EP2030 http://fi.yourpdfguides.com/dref/590586

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA EP2030 http://fi.yourpdfguides.com/dref/590586 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

LFF 6080. Käyttöohje

LFF 6080. Käyttöohje LFF 6080 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS

TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS TASKalfa 60/80 KÄYTTÖOPAS Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Koneen toimintojen tehokas käyttö Kopiointitoiminnot...

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (kopiokoneen ominaisuudet) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue tämä opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

KM-1635 KM-2035 Käyttöopas

KM-1635 KM-2035 Käyttöopas KM-635 KM-35 Käyttöopas KÄYTTÖOPAS - GEEA:n (Group for Energy Efficient Appliances) mukaisesti lepotilaan siirtymisaika voidaan valita väliltä minuuttia ja virransäästötilan siirtymisaika voi olla minuutti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-2540 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455737

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-2540 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455737 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KYOCERA KM-2540. Löydät kysymyksiisi vastaukset KYOCERA KM-2540 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455694

Käyttöoppaasi. KYOCERA KM-3040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3455694 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KYOCERA KM-3040. Löydät kysymyksiisi vastaukset KYOCERA KM-3040 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

FAX L360 Käyttäjän käsikirja

FAX L360 Käyttäjän käsikirja FAX L360 Käyttäjän käsikirja Tämä laite on EY-direktiivin 1999/5/EC mukainen. Tämä laite on EY-direktiivin 1999/5/EC EMC-vaatimusten mukainen jännitteellä 230V, 50Hz, vaikkakin laitteen nimellisjännite

Lisätiedot

häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí

häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí Toshiba e-studio65/05 käyttöohje Toshiba e-studio8// käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO HUOMAUTUKSIA...6 TARVIKKEET JA VARAOSAT...7 ARKKIEN SIJOITTAMINEN...7 ALKUPERÄISEN JA KOPION

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Käyttöopas 253107569-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

SP 3300 Series. Käyttöopas

SP 3300 Series. Käyttöopas SP 3300 Series Käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käytön aloittamista. Pidä käyttöopas tallessa tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisen ja oikean käytön ohjeet tämän käyttöoppaan

Lisätiedot