PÖYTÄKIRJA /8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 20.03.2007 1/8"

Transkriptio

1 1/8 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai klo 18:20 19:25 Paikka Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki Osanottajat Jukka Hyle Raimo Partanen Martti Manu Kari Pöllänen Antero Siljola kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri kokouksen pöytäkirjantarkastaja kokouksen pöytäkirjantarkastaja yhdistyksen puheenjohtaja noin 50 yhdistyksen jäsentä Kokousesitelmä Professori Arto Palkama piti esitelmän Atlantin julistuksesta ja Karjalasta. [Prof. Palkaman USA:ssa pitämä esitelmä samasta aiheesta englanniksi: 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Antero Siljola avasi kolmannen varsinaisen vuosikokouksen toivottamalla jäsenet tervetulleiksi. Laulettiin yhteislauluna Karjalaisten laulu. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hyle. Puheenjohtaja Hyle siirtyi johtamaan kokousta. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Partanen Helsingistä. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Martti Manu ja Kari Pöllänen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Merkittiin, että vuosikokous oli kutsuttu koolle julkaistulla ja jäsenille lähetetyllä Karelia Klubi 15 lehdellä. Liite 1. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja myönnettiin päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Oheinen esityslista, Liite 2, hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto Yhdistyksen kirjanpitäjä Reino Pirinen esitteli tilinpäätöksen, joka osoittaa ylijäämää 5 857,05 euroa, Liite 3. Hän myös luki yhdistyksen varsinaisen tilintarkastajan Veijo Rikkosen tilintarkastuslausunnon. Kokouksen sihteeri Raimo Partanen luki toimintakertomuksen, Liite 4. Taseen loppusumma on ,69 euroa. 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2006 ja myöntää hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus Veikko Saksi esitteli vuoden 2007 tulo- ja menoarvion (Liite 4) sekä toimintasuunnitelman. Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi 5 euroa.

2 2/8 Päätettiin hyväksyä jäsenmaksun suuruudeksi 5 euroa jäseneltä/vuosi. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma, Liite 6. Päätettiin hyväksyä tulo- ja menoarvio hallituksen esityksen mukaisesti. Suunnitelma päätyy 1 517,41 euron ylijäämään ja taseen loppusumma on ,30 euroa. 8 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen kauppat. maisteri Antero Siljola Helsingistä. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Raimo Partanen Helsingistä, professori Reijo Vihko Helsingistä, professori Arto Palkama Helsingistä ja Klubi-kauppias Päivikki Tiilikka Lappeenrannasta. 9 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Veijo Rikkonen Taipalsaaresta ja varatilintarkastajaksi Jouko Lautala Lappeenrannasta. 10 Muut asiat: informaatio Triesten kongressista Veikko Saksi informoi Eurooppa-tasolla käynnistettävästä yhteistyöstä Triestessä maaliskuun lopussa pidettävässä 1. Euroopan Karkotettujen Kongressissa. Kongressissa on tarkoitus allekirjoittaa yhteinen julkilausuma sekä käynnistää yhteisen liiton perustaminen. 11 Muut asiat, päätökset ja kokouksen päättäminen Varsinaisia muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen Kokouksen vakuudeksi: Jukka Hyle kokouksen puheenjohtaja Raimo Partanen kokouksen sihteeri Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi, minkä vahvistamme: Kari Pöllänen pöytäkirjantarkastaja Martti Manu pöytäkirjantarkastaja LIITTEET Esityslista Toimintakertomus 2006 Tuloslaskelma ja tase 2006 Toimintasuunnitelma 2007

3 3/8

4 4/8 Vuosikokouksen esityslista KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS TI Karelia Klubi ry:n sääntömääräiselle vuosikokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Aika: Paikka: Tiistai alkaen klo 18:15 (virallinen osuus) Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki Kokonaisohjelma: 17:00 Atlantin julistus ja Karjala, emeritusprofessori Arto Palkama 17:45 Kahvi ja pulla (vapaaehtoinen maksu) 18:15 Varsinainen vuosikokous 1. Kokouksen avaus: puheenjohtaja Antero Siljola 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 10. Muut asiat: tiedotetaan 1. Euroopan karkotettujen kongressista Triestessä Jäsenille jaetaan seuraavat asiakirjat ennen kokouksen alkua: esityslista, tilinpäätös 2006, toimintasuunnitelma 2007, tulo- ja menoarvio Hallitus esittää hallituksen jäsenten määräksi jäsentä. Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi 5 euroa/vuosi. Karelia Klubi ry Hallitus Antero Siljola puheenjohtaja Sääntöjen Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla tiedotuslehdillä, kirjeillä tai sähköpostitse jäsenrekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

5 5/8 KARELIA KLUBI RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallitus Jäsenet Hallitus on kokoontunut kolme kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Antero Siljola Helsingistä, varapuheenjohtajana Reino Paju Naantalista ja sihteerinä Raimo Partanen Helsingistä sekä jäseninä Mirjami Kondelin Kangasalalta ja Aimo Kostiainen Lempäälästä. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu korvauksia. Hallitus on toiminut tiiviissä yhteistyössä ProKarelian kanssa. Päätoimittaja Veikko Saksi on valmistellut ja osallistunut kokouksiin. Vuoden 2006 lopussa jäsenmäärä oli 1 935, kasvu oli 343 jäsentä. Klubi-iltoja on pidetty Lappeenrannassa, Kouvolassa, Mikkelissä, Kuopiossa, Turussa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Haukiputaalla, Joensuussa, Karkkilassa, Kauhajoella, Savonlinnassa, Helsingissä. Tiedottaminen Jäsentiedottaminen on hoidettu Karelia Klubi lehdellä, joka vuoden 2006 aikana ilmestyi viisi kertaa. Lehti on 4-väritabloid, 32 sivua, painos kpl. Lehden kustantajana on ProKarelia ja päätoimittajana on KTM Veikko Saksi. Päätoimittajalle ei ole maksettu korvauksia. Klubiin liittyvää tiedottamista on toteutettu myös ProKarelian tiedotteiden kautta. Yhdistyksellä on Internetsivut. Sivut koostuvat kolmesta pääosasta: Karelia Klubi ry, Karelia Klubi lehti ja Karelia Klubi Kauppa. Kauppaa hoitaa itsenäisenä yrittäjänä Päivikki Tiilikka Lappeenrannasta, missä myöskin on Kaupan myymälä. Talous Klubin jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa. Jäsenmaksu sisältää 5-6 Karelia Klubi lehteä vuodessa kotiin toimitettuina. Lehdet on sponsoroinut ProKarelia. Yhdistyksen juokseva toiminta on hoidettu ProKarelian kanssa yhteisessä toimistossa. Palkallisena toimistosihteerinä on alkaen toiminut Oksana Friman. Yhdistyksellä on lokakuun 2005 alusta lukien ollut oma Y-tunnus. Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut Reino Pirinen Lappeenrannasta. Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Veijo Rikkonen Taipalsaaresta. Kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle ei ole maksettu korvauksia. Yhdistyksen jäsenrekisteriä on pitänyt Oksana Friman. Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa voittoa 5 857,05 euroa. Taseen loppusumma on ,69 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto jätetään voitto- ja tappiotilille. Yhteistyö Klubi on osallistunut ns. palautusjärjestöjen yhteistyöhön ja Triestessä maaliskuussa 2007 pidettävän 1. Euroopan karkotettujen yhteisen kongressin valmisteluun. Vuosikokousasiat Klubin edustajat ovat yhdessä ProKarelian kanssa osallistuneet lukuisiin neuvotteluihin yhteistyöstä, rahoituksesta sekä poliittisiin päättäjiin ja mediaan vaikuttamisesta. Hallitus on kutsunut varsinaisen vuosikokouksen koolle tiistaina, alkaen klo 18:15, Palvelukeskus Kamppi, Salomonkatu 9, Helsinki. Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 5 euroa vuodessa. Jäsenten toivotaan hankkivan yhdistykselle rahoitustukea. Talousarvioehdotus vuodelle 2007 on liitteenä. Karelia Klubi ry Hallitus Antero Siljola puheenjohtaja

6 6/8 BUDJETTI 2007 JA 2006 SEKÄ TULOSLASKELMA 2006, 2005 JA 2004 KARELIA KLUBI RY Rahayksikkö: EURO VARSINAINEN TOIMINTA Budjetti Budjetti Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toiminnanala A Kulut Palkat ja palkkiot , , , ,00 0,00 Sosiaalikulut -599, ,00-572,67-271,39 0,00 Palkansaajien TEL-osuudet 928,34 883,20 886,88 351,90 0,00 Tyött.maksuosuudet 100,91 96,00 96,40 38,25 0,00 Henkilöstökulut , , , ,24 0,00 Kulut yhteensä , , , ,24 0,00 Toiminnanalan kate , , , ,24 0,00 Varsinaisen toim. yhteistuotot ja -kulut Cd, dvd, kirjat , , , ,89 0,00 Ilmoitusmyynti 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 Muut myyntituotot 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Klubi-lehden tilausmaksutuotot 400,00 300,00 362,00 266,00 120,00 Tuotot , , , ,89 120,00 Kulut Muut varsinaisen toiminnan kulut -800, ,00-60,36-61,39 0,00 Karelia Klubi -lehti ja sen jakelu , , , , ,00 CD- ja DVD-kustannukset , , , ,47 0,00 Messukulut -500,00-250,00 0,00-130,60 0,00 Klubi-tilaisuuksien kulut -500,00-350,00-220,25-350,00 0,00 Toimistokulut , , , ,52 0,00 Matkakulut -100,00-100, ,70-38,25 0,00 Pankkikulut -400,00-600,00-366,02-451,89-127,21 Puhelin- ja atk-siirtokulut -450,00-350,00-302,73-370,83 0,00 Varaston muutos , , , ,17 0,00 Muut kulut , , , , ,21 Yhteisten erien kate , , , , ,21 Tuotto-/kulujäämä , , , , ,21 Varainhankinta Jäsenmaksut 6 500, , , , ,00 Lahjoitukset , , , ,08 0,00 Tuotot , , , , ,00 Tuotto-/kulujäämä 2 112,41 799, , , ,79 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 5,00 20,00 2,81 7,44 0,04 Korkokulut, rahoituskulut -400,00 0,00-697,64 0,00 0,00 Verot ja veroseur. -200,00 0,00-129,74 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä 1 517,41 819, , , ,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 517,41 819, , , ,83

7 7/8 TASE, BUDJETTI 2007 JA 2006 SEKÄ TASE 2006, 2006 JA 2004 KARELIA KLUBI RY Rahayksikkö: EURO V a s t a a v a a Budjetti Budjetti Toteutunut Toteutunut Toteutunut VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 3 600, , , ,17 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 5 800, , , ,00 0,00 Arvonlisäverosaaminen 6 450, , , ,41 0,00 Muut siirtosaamiset 800,00 500,00 852,78 492, ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , , ,00 Nordea, n:o , , , , ,83 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , , ,83 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , , , , ,83 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä , , , ,83 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 517,41 819, , , ,83 Oma pääoma yhteensä , , , , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2 395, , , ,95 0,00 Ennakonpidätysvelka 590,00 200,00 575,00 180,00 0,00 Sosiaaliturvamaksuvelka 185,00 200,00 176,48 199,95 0,00 Siirtovelat 1 100,00 500, , , ,00 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 270, , , , ,00 Vieras pääoma yhteensä 4 270, , , , ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , , , , ,83

8 8/8 KARELIA KLUBI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yhdistys Hallitus Tavoitteena on jäsenmäärän nostaminen jäseneen. Tavoitteena on vakiinnuttaa Karelia Klubi ry:n asema merkittävänä järjestönä karjalaisessa kentässä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, asettaa tarvittavat toimikunnat ja ryhtyy tehokkaasti aktivoimaan toimikuntia ja alueellisia osastoja. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus toteuttaa Karjalan palautuskysymykseen liittyvää tiedottamista yhteistyössä ProKarelian kanssa. Jäsenet Kartoitetaan aktiivisesta toiminnasta kiinnostuneet jäsenet. Tehostetaan jäsenhankintaa ja yhteydenottoa kansanedustajiin ja muihin poliittisiin päättäjiin jäsenten kautta. Tehostetaan toimenpiteitä klubin alueellisten vapaa-ehtoisryhmien perustamiseksi. Tiedottaminen Jäsentiedottaminen hoidetaan edelleen ensisijaisesti Karelia Klubi lehdellä, joka vuoden 2007 aikana tavoitteen mukaan ilmestyy 5 6 kertaa: 4-väritabloid, 32 sivua, painos kpl. Yhdistyksen omia internet-sivuja ryhdytään käyttämään aktiivisemmin hyväksi tiedottamisessa. Talous Klubin jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa. Jäsenmaksu sisältää Karelia Klubi lehden kotiin toimitettuna. Tavoitteena on, että lehden kulut edelleen saadaan sponsoroitua ProKarelian kautta. Lehteä koskevan talousarvion ja lehden ilmestymisen toteutuminen riippuvat siten lahjoitusten toteutumisesta. Yhdistyksen juokseva toiminta hoidetaan ProKarelian kanssa yhteisessä toimistossa. Yhdistykselle pyritään saamaan kirja-, dvd- ja cd-tuottoja. Vuoden 2007 talousarvio on liitteenä. Sen mukainen ylijäämä on 1 517,41 euroa ja taseen loppusumma ,30 euroa. Toiminnan fokus ja yhteistyö Toiminnan kohteena vuonna 2007 ovat erityisesti: ns. sotasyyllisyyden purkaminen, poliittisen Karjala-keskustelun aloittaminen, Eurooppa-tason yhteistyö omaisuus- ja palautusasiassa sekä Karjalan palautustietouden levittäminen median kautta. Klubi toimii yhteistyössä muiden ns. palautusjärjestöjen ja karjalaisten yhteisöjen kanssa. Karelia Klubi ry Hallitus Antero Siljola puheenjohtaja

VUOSIKOKOUSASIAT 1/1 25.03.2009

VUOSIKOKOUSASIAT 1/1 25.03.2009 VUOSIKOKOUSASIAT 1/1 Vuosikokouksen esityslista KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS Karelia Klubi ry:n sääntömääräiselle vuosikokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Aika: Keskiviikko alkaen klo 17:30

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 26.03.2014

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 26.03.2014 1/9 KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: klo 19:00-20:38 Paikka: Balder-sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki Läsnä: 28 yhdistyksen jäsentä ja 4 ei-jäsentä Kokouksen kokonaisohjelma: 17:30

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous Aika: tiistai 11.2.2014 kello 14.00 ESITYSLISTA Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Pro Rautatien sääntömääräinen vuosikokous 2010, pöytäkirja

Pro Rautatien sääntömääräinen vuosikokous 2010, pöytäkirja Pro Rautatien sääntömääräinen vuosikokous 2010, pöytäkirja Aika 25.2.2010 klo 12.00 13.00 Paikka Helsinki, Eduskuntatalo, kabinetti 1 Läsnä Johannes Koskinen Jouko Kettunen, Hämeenlinnan kaupunki Hannu

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänkatu 3, 3.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA. Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänkatu 3, 3. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: perjantai 16.3.2012 kello 14.00 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänkatu 3, 3. kerros

Lisätiedot

Läsnä 12 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen hallituksen jäsen Ismo Nöjd avasi kokouksen.

Läsnä 12 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen hallituksen jäsen Ismo Nöjd avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 3.10.2015 klo 12.00 12.40 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 12 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Alanyan suomalaiset ry Vuosikous 19.3.2011 Esityslista. 1. Kokouksen avaus

Alanyan suomalaiset ry Vuosikous 19.3.2011 Esityslista. 1. Kokouksen avaus Alanyan suomalaiset ry Vuosikous 19.3.2011 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarpeen

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.2.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen klo 18.00.

Lisätiedot

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012 1/3 KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012 VUOSIKOKOUS Aika: 21.04.2012 klo 13.00 Paikka: Karvion Koulu 1. Kokouksen avaaminen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Karvinen avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV)

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) ALAOSASTO-OPAS 2013 Miksi tämä opas? 2 Mikä on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta? 2 Mitä alaosastoja veljeskunnalla on? 2 Mitä alaosasto voi tehdä?

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (13) 4.4.2008. 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

Pöytäkirja 1 (13) 4.4.2008. 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. 1 (13) VUOSIKOKOUS Aika: 1.4.2008 klo 19.05 20.25 Paikka: Metsäkeskus Kainuun Katinmaja, Vuokatti Läsnä: 10 osanottajaa (liite 1.) 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: 19.2.213 klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään,

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2003 - Årsmöte 2003 15.2.2003

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2003 - Årsmöte 2003 15.2.2003 Paikka ja aika: 15.2.2003 klo 11:00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Toimintakertomus 2002 2. Tilinpäätös 2002 3. Irtaimistoluettelo 4. Tilintarkastajan lausunto 5. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 9.2.2002 Suomen RC-purjehtijat r.y. - Finlands RC-seglare r.f. Vuosikokous 2002 - Årsmöte 2002 Paikka ja aika: 9.2.2001 klo 11:00 Merlin Systems, neuvottelutilat Sinimäentie 10, Espoo Liitteet: 1. Toimintakertomus

Lisätiedot

ASPERGERYHDISTYS ry 27.3.2011 Vuosikokous

ASPERGERYHDISTYS ry 27.3.2011 Vuosikokous YLÄ-SAVON AUTISMI- JA ESITYSLISTA ASPERGERYHDISTYS ry 27.3.2011 Vuosikokous Aika Sunnuntaina 27.3.2011 klo 19.00.. Paikka Kutsuttu Kirkonsalmen Palvelukoti, Pappilantie 6, Iisalmi Kaikki jäsenet jäsenkirjeessä

Lisätiedot

Suomen Motoristit ry:n kevätkokous Savonlinnassa 26.3.2011

Suomen Motoristit ry:n kevätkokous Savonlinnassa 26.3.2011 Esityslista Suomen Motoristit ry:n kevätkokous Savonlinnassa 26.3.2011 Esityslista Aika 26.3.2011 klo 12.00 Paikka Savonlinnan Seurahuone, Kauppatori 4 6, 57130 Savonlinna 1. Kokouksen avaus Asia: Hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry KOUVOLA HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 sekä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Käytetyt tilikirjat - Pääkirja ATK - Päiväkirja ATK

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2007

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2007 SUOMEN PAARITAKSIT RY perustettu 2006 Pinninkatu 32 B 40 33100 TAMPERE P Paikka: Pensi Rescue Oy Ahertajankatu 5 Vammala Päivä: 9.5 2007 Aika: 14:00 Paikalla: 9 äänioikeutettua jäsentä VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot