Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET1/2013. JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET1/2013. JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012"

Transkriptio

1 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET1/ JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 JOSEK mukana lääkäripäivillä MASON - Elinikäisen oppimisen asialla Seudullista kehittämistä veden äärellä Itä-Suomen elokuvakomissio siirtyi JOSEKin yhteyteen Onnistuneita yritysostoja Osuva-Yrityspörssin avulla NIMITYSUUTISIA

2 JOHTOAJATUKSIA Suomi tarvitsee kasvua ja vakautta tukevia toimia Euroalueen kriisi on kestänyt pitkään, eikä sen ratkaisemiseksi helppoja ratkaisuja näytä olevan. Aivan välttämätön osa EU:n tulevaisuutta on tämän kriisin voittaminen. Olennaista on keskittyä konkreettisiin kasvua tukeviin hankkeisiin, jotka koostuvat rakenneuudistuksista, sisämarkkinoista ja vapaakaupasta. Erityisen tärkeää on pitää euroalue mahdollisimman rauhallisena, ja siinä asiassa Suomen hallitus on kantanut kortensa kekoon. Valtakunnallisella tasolla tulee perusasiat saada järjestykseen, jotta kotimaiset yritykset voisivat lähteä hakemaan kasvun siemeniä mahdollisimman vakaassa toimintaympäristössä. Työnantajien ja työntekijöiden tulisi sopia palkoista mieluiten kolmeksi, mutta vähintään kahdeksi vuodeksi niin, että hintakilpailukykymme vahvistuisi eurooppalaisiin kilpailijoihin nähden. Edellisen lisäksi työnantajien ja työntekijöiden tulee sopia työurien pidentämisestä kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Kun työnantajat ja työntekijät ovat sopineet palkoista ja työurien pidentämisestä, voi maan hallitus hoitaa osuutensa talouden sopeuttamiseksi niin, että BKT kehittyisi positiivisemmin, kuin valtion velka. Tämä tarkoittaa käytännössä menoleikkauksia ja veronkorotuksia. Mutta toi- saalta sopeuttamisen ohessa tarvitaan panostuksia talouskasvun synnyttämiseksi. Panostuksia kaivataan muuan muassa seuraavien asioiden edistämiseksi: 1. Venäjälle etabloitumisen riskiä tulee madaltaa yrityksen näkökulmasta. Takaus- ja rahoitusinstrumentit asiakkaan rahoittamiseen, PK-yritysryhmän projektirahoitukseen sekä takausten antamiseen investoivan yrityksen venäläiselle pankille tulee toimia jatkossa. Matkailutulot vuonna 2012 Venäjältä olivat noin 50 miljoonaa euroa, ja se on kasvatettavissa viisumivapauden myötä 200 miljoonaan euroon. 2. Edistetään lämmitysöljyn korvaamista ja kivihiilen osittaista korvaamista Ruotsin mallin mukaisella energiaverotuksella. Tuontia voitaisiin korvata noin miljardin euron verran koti- 2

3 JOSEK UUTISET 1 / 2013 maisella tuotannolla, ja maahan saataisiin ehkä noin uutta työpaikkaa, joista merkittävä osa Itä-Suomeen. 3. YritysSuomen kasvuväylässä on nyt mukana lähes sata yritystä. Tämä määrä pitäisi saada 5-10-kertaiseksi. Muun muassa omistajanvaihdostilanteisiin liittyviin pääomatarpeisiin tarvittaisiin nykyisen sijoitusnäkökulman sijaan rahoitusnäkökulma. Niin sanottua pitkämielistä rahaa, jolla turvataan ja synnytetään työtyöpaikkoja perinteisille toimialoille. Näissä tapauksissa pääoman tuotto tulee siis syntyvistä ja säilyvistä työpaikoista. 4. Metsäenergiateknologian vientiin voitaisiin kehittää rahasto (tai vaihtoehtoisesti myöntää Finnveralle valtuudet) rahoittamaan esimerkiksi Kanadan syrjäisiin kyliin tulevia metsäenergialla toimivia energiakontteja. Jos tällainen yksikkö maksaisi noin miljoonaa euroa, ja se rahoitettaisiin Suomesta 50-prosenttisesti kymmeneksi vuodeksi, saataisiin Suomeen miljoonan euron tilaus heti, ja rahoitukseen käytetty puoli miljoonaa saataisiin takaisin kymmenen vuoden kuluessa. Potentiaalisia kohteita olisi paljon. 5. Lisäksi vaikeasti työllistyvien alle 26-vuotiaiden nuorten ja yli 50-vuotiaiden työllistymistä voitaisiin edistää alentamalla työnantajamaksuja tuntuvasti. Maailmalla on hiljaisia signaaleja taloustilanteen paranemisesta, ja nyt tarvitaan kipeästi sellaisia toimenpiteitä, joilla edistetään kasvua ja vakautta! Q1-Q4 JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 Asiakkaat Tapahtumat Uudet yritykset Joensuu Liperi Outokumpu Ilomantsi Kontiolahti Polvijärvi Juuka Ulkopuoliset Yhteensä Pekka Nuutinen toimitusjohtaja 3

4 JOSEK mukana lääkäripäivillä PKSSK:n ja Joensuun kaupungin kanssa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä on jatkuva tarve erikoislääkäreistä. Lääkäripäivät ovat yksi tapa houkutella lääkäreitä Pohjois-Karjalaan. PKSSK onkin ollut mukana päivillä jo useaan otteeseen. Lähdemme nyt mukaan Oulun, Kuopion ja Tampereen lääkäripäiville kertomaan puolisotyöpaikoista, myytävistä yrityksistä, asumisesta, tonteista, harrastuksista ja lasten päivähoito- ja koulutuspalveluista. Kaikissa rekrytoinneissa puolisotyöpaikka näyttelee tärkeää roolia muuttopäätöstä tehdessä, ja tässä olemme apuna. Maaliskuussa olemme mukana myös Sairaanhoitajapäivillä Helsingissä nyt jo viidettä kertaa. Sairaanhoitajapäivillä ovat PKKS ja Joensuun kaupunki sekä JOSEK houkuttelemassa sairaanhoitajia Joensuuhun. Anne Mujunen markkinointipäällikkö Vuoden 2012 Sairaanhoitaja-päivät. 4

5 JOSEK UUTISET 1 / 2013 MASON - Elinikäisen oppimisen asialla JOSEK Oy on ollut kahden vuoden ajan mukana kansainvälisessä Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvassa MASON-projektissa (Mainstream Socio-cultural Dynamics to Enhance National Lifelong Learning Strategies). EU:n laajuisesti projektissa ovat mukana Kreikka, Bulgaria, Espanja, Puola, Saksa, Slovakia ja Suomi. Toiminnan tavoitteena on ollut poliittinen yhteistyö eri osallistujamaiden kesken sekä kyseisten maiden ja alueiden koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen. JOSEKin roolina on ollut tarkastella teemaa elinkeinoelämän, lähinnä pk-yritysten näkökulmasta, sekä kertoa pk-yrityksille toteutetuista koulutuksista ja kehittämisestä. Projektissa kartoitettiin ensin maittain koulutuspolitiikan toteutusta, minkä jälkeen siirryttiin aluetasolle. Alueiden elinikäisen oppimisen tilaa kuvaamaan projektissa kehitettiin tilastoaineistoihin pohjautuva analysointi- ja kehittämistyökalu. Mukana olevista alueista tuotettiin alueprofiilit, joille laadittiin analyysien jälkeen toimintasuunnitelmat elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Tavoitteena projektissa on, että kehitelty analyysityökalu ja toimintasuunnitelmat sisältävä suunnittelutyökalu ovat myöhemmin koulutuspolitiikan suunnittelijoiden, tutkijoiden ja aluekehittäjien käytössä koko EU- alueella. Kehitettyjen analyysityökalujen lisäksi projektissa on pyritty vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan toteuttamalla maittain haastatteluja eri koulutustasoilla. Niistä saatuja tietoja on raportoitu ja viestitty kansallisella tasolla ministeriöön. Lisäksi Suomen ja Joensuun seudun hyviä käytäntöjä on levitetty projektin aikana muun muassa aikuiskoulutuksen ja pk-yritysten koulutusmahdollisuuksien osalta. Aluetasolla projektissa on luotu yhteistyötä alueellisten toimijoiden kesken sekä kehitetty JOSEK Oy:n neuvonta- ja ohjauspalveluja. JO- SEK Oy:n yritysneuvonnan palveluihin ei kuulu koulutuspalvelu, mutta näemme JOSEK Oy:n roolin tärkeänä myös yritysten koulutustarpeiden tunnistamisessa ja ohjaamisessa muille toimijoille. Toimialakehittäminen ja yritysneuvonta saavat yrityksiltä tietoa koulutustarpeista, ja näiden viestien vieminen toteuttajille on tärkeä osa kehittämisyhtiön tehtävää. Neuvontapalvelut on kuvattu, ja palvelujen kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen jatkuvat tulevaisuudessa eri koulutustoimijoiden kesken. Tavoitteena on helpottaa asiakkaiden ohjaamista oikealle toimijalle. Projektin päätöskonferenssi järjestettiin 25.1 Barcelonassa. Projekti päättyy helmikuussa

6 6 Seudullista kehittämistä veden äärellä

7 JOSEK UUTISET 1 / 2013 JOSEK Oy toimii päätoteuttajana Karelia EN- PI CBC -ohjelmaan kuuluvassa kaksivuotisessa Cities by the water new opportunities for business development -projektissa. Osatoteuttajia ovat Joensuun, Petroskoin ja Sortavalan kaupungit, KETI Oy, Sortavalan piiri, Kizhin museo sekä useat muut organisaatiot Karjalan tasavallassa. Hyödyntäen kohdekaupunkien; Joensuun, Kiteen, Sortavalan ja Petroskoin sijaintia veden äärellä on projektin avulla pyritty kehittämään alueen yritystoimintaa sekä parantamaan kilpailukykyä yhdistämällä yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja kaupunkisuunnittelu. Tähän sisältyy myös arvokkaiden rakennusten säilyttäminen. Projekti on ollut mukana toteuttamassa Joensuun keskustaan ja Penttilään rajoittuvien joenvarsialueiden toiminnallisen kehittämisen suunnitelmaa. Keski-Karjalassa on selvitetty Meijerinrannan ja Paksuniemen alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Petroskoin kaupungin ranta-alueelle on tehty kehittämissuunnitelma ja alueen historialliselle korttelille kunnostussuunnitelma. Sortavalan kaupungin ranta-alueelle on laadittu sen kehittämistä koskevia suosituksia. Rajan ylittävän kaupan edistämiseksi on venäläisille ja suomalaisille yrittäjille ja yritysneuvojille järjestetty koulutustilaisuuksia ja tutustumismatkoja, sekä luotu uusia yritys- ja kehittämisorganisaatiokontakteja. Cities by the water -projekti on ollut yhdessä JOSEKin Lisää potkua Venäjän kauppaan -projektin kanssa kehittämässä sähköistä materiaalipankkia työkaluksi suomalaisille ja venäläisille yritysneuvojille. Hyödyntäen kohdekaupunkien; Joensuun, Kiteen, Sortavalan ja Petroskoin, sijaintia veden äärellä on projektin avulla pyritty kehittämään alueen yritystoimintaa sekä parantamaan kilpailukykyä, yhdistämällä yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja kaupunkisuunnittelu. Projektin tuloksia esitellään Joensuussa pidettävässä päätösseminaarissa Projekti päättyy maaliskuussa

8 Itä-Suomen elokuvakomissio siirtyi JOSEKin yhteyteen Itä-Suomen elokuvakomissio EFFC siirtyi osaksi JOSEKin organisaatiota ja palveluita vuoden 2013 alussa. Vuoden mittaisen projektin tavoitteena on integroida EFFC osaksi alueellista palvelutoimintaa, vakinaistaa tuotantojen määrä ja taata tulevina vuosina elokuva- ja televisiotuotantojen kautta seudulle jäävä aluetaloudellinen hyöty. EFFC aloitti toimintansa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun EU-rahoitteisena projektina vuonna Projektin tavoitteena oli saada alulle alueellinen yhden luukun periaatteella toimiva elokuva- ja tv-tuotantopalvelu esituotannosta jälkituotantoon asti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana alueella on kuvattu useita pitkiä elokuvatuotantoja ja vilkkaimpina vuosina jopa kolme tuotantoa vuodessa. Pohjois-Karjalaa kutsutaankin elokuvamaakunnaksi. Tällä hetkellä Suomessa on neljä elokuvakomissiota. Alueet käyvät kilpailua tuotannoista jatkuvasti. JOSEK on toimintaympäristöltään täydellinen EFFC -toiminnalle. Elokuvatuotannot ovat alueellisia investointeja, jotka jättävät seudulle aluetaloudellista hyötyä. Suurin hyödynsaaja on alueen elinkeinoelämä. EFFC vaikuttaa osaltaan alueen yritysten määrään, kasvuun ja kehittymiseen. Tulevaisuudessa EFFC haluaa panostaa myös kansainvälisten tuotantojen saamiseen alueelle; yhtenä projektin tavoitteena on Venäjän rajan yli tehtävät kuvaukset. Moni Joensuussa vieraillut tuotantoyhtiö on ilmaissut kiinnostuksen Venäjällä kuvaamiseen ja rajan läheisyys on meidän vahvuutemme. LISÄTIETOJA EFFC-PROJEKTISTA Niina Myller EFFC:n tuotantokoordinaattori puh

9 JOSEK UUTISET 1 / 2013 Elokuvatuotannot ovat alueellisia investointeja, jotka jättävät seudulle aluetaloudellista hyötyä. Suurin hyödynsaaja on alueen elinkeinoelämä. 9

10 ONNISTUNEITA YRITYSOSTOJA Osuva-Yrityspörssin avulla Vetovastuu vaihtui valomainoksia ja kylttejä tekevällä Pohjois-Karjalan Neonilla vuoden 2013 alussa. Uusien yrittäjien Meri-Tuuli Rantosen ja Jouni Anttilaisen unelmana oli jo jonkin aikaa ollut yhdessä tekeminen. Etsimme sopivaa jo toimivaa yritystä JOSEKin Yrityspörssistä, pariskunta kertoo. Lisämotivaatiota ostettavan yrityksen etsintään antoivat lakkauttamisuutiset Pohjois- Karjalan Prikaatista, missä Anttilainen aikaisemmin työskenteli. Kun saimme tiedon P-K:n Neonista, yritysneuvoja Tapani Hirvonen vei meidät pian paikan päälle katsomaan, minkälainen yritys on kyseessä, Rantonen muistelee. Pian palaset loksahtivat paikoilleen, sillä Rantosen graafinen osaaminen ja Anttilaisen metallimiehen tausta olivat juuri sopivat yrityksen toimialalle. Yritys pystyy hoitamaan asiakassuhteet koko- naisuudessaan suunnittelusta ja valmistuksesta aina asennukseen ja huoltoon asti. Yrityksen ostoa pohdittiin perusteellisesti. Yrittäminen on Rantoselle jo ennestään tuttua oman graafista suunnittelua ja valokuvausta toteuttavan yrityksen kautta. Ostopäätös syntyi lopulta lukuisten myönteisten tekijöiden valossa. Yrityksellä on jo valmiina vankka asiakaskunta, lisäksi entinen yrittäjä Kauko Varis sitoutui olemaan tukena yrittäjien alkutaipaleella. Oman jälkensä yrittäjät ovat 80-luvulla perustettuun yritykseen tuoneet logon uusimisella ja yritysmuodon vaihtamisella kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi. Valomainosyrityksen osto osui sopivaan saumaan, sillä ledit valtaavat alaa. Vanhojen neon- ja loisteputkien vaihtaminen led-va- 10

11 JOSEK UUTISET 1 / 2013 loihin työllistää yritystä. Led-valojen myötä mainoksen ilmekin muuttuu huomattavasti. Käytämme vain laadukkaita led-valoja, toteaa Anttilainen. Yrittäjien mottona on, että tehdään kerralla hyvää jälkeä. Yrittämisen Anttilainen on kokenut tervetulleena vaihteluna. Työt ovat ihan eri tavalla mielessä työpäivän jälkeenkin, mutta toisaalta työmotivaatio on erittäin korkealla. Tässä työssä todella näkee oman työnsä tuloksen, yrittäjät iloitsevat. 11

12 Joensuun seutu IDEALMAINOS OY 1/2013 NIMITYSUUTISIA Niina Myller tuotantokoordinaattori, EFFC puh Niina Myller on aloittanut tuotantokoordinaattorina EFFC-hankkeessa. Koulutukseltaan hän on medianomi. Hän on toiminut aiemmin projektitehtävissä Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulussa, joka vastasi 2012 loppuun saakka EFFC:n toiminnasta. Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa aloittavia kuin liiketoimintaansa kehittäviä. Yritysneuvonta on myös alueelle sijoittumista suunnittelevien yritysten ja yhteisöjen apuna. Josekin yritysneuvoja on toimialueen tunteva maksuton asiantuntija. Yrityksen perustaminen Yrityksen kehittäminen Sijoittumispalvelut Kansainvälistyminen Omistajanvaihdos 12

UUTISET4/2012. Joensuun seutu. Yrityspalveluiltapäivä. Joensuu kolmantena Suomessa kunnan yrittäjämyönteisyydessä. Ennakointi yrittäjän arjessa

UUTISET4/2012. Joensuun seutu. Yrityspalveluiltapäivä. Joensuu kolmantena Suomessa kunnan yrittäjämyönteisyydessä. Ennakointi yrittäjän arjessa Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET4/2012 2 4 5 6 8 10 12 3 JOHTOAJATUKSIA Joensuun seudun kehitystä vauhdittavat venäläisasiakkaat Joensuun seututilastoja 2012 Yrityspalveluiltapäivä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 1 JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 Kustannuspaikka 1272 Kehittämishankkeet Tilanne 31.12.2013 perustuen kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, suunnittelu /liiketoimintajohtajan

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOHTOAJATUKSIA Vuosi 2015 on alkanut Joensuun seudulla positiivisten uutisten vyöryssä

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOHTOAJATUKSIA Vuosi 2015 on alkanut Joensuun seudulla positiivisten uutisten vyöryssä joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 1/2015 2 JOHTOAJATUKSIA Vuosi 2015 on alkanut Joensuun seudulla positiivisten uutisten vyöryssä 4 JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014 5 6 10 JOSEK

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014. Takaisin kotiin -kampanja. Sähköinen verkkokauppa osana yritystoimintaa

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014. Takaisin kotiin -kampanja. Sähköinen verkkokauppa osana yritystoimintaa joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 3/2014 2 4 6 8 10 3 JOHTOAJATUKSIA Toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja arvaamattomia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2014 Takaisin kotiin

Lisätiedot

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOSEK mukana investointimessuilla Saksassa. JOSEK edistää maakunnan kaivannaisalaa

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. JOSEK mukana investointimessuilla Saksassa. JOSEK edistää maakunnan kaivannaisalaa joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET 4/2014 2 JOENSUUN 4 6 7 8 9 10 3 JOHTOAJATUKSIA Vienti vetää taas SEUTUTILASTOJA 2014 JOSEK mukana investointimessuilla Saksassa Asiakkuus

Lisätiedot

UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10

UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET3/2013 2 4 5 6 8 10 3 JOHTOAJATUKSIA Maailmantalouden tuulia JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2013 Seudun markkinointia tapahtumissa Joensuu valittu

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

UUTISET2/2013 2 4 6 8 12 14

UUTISET2/2013 2 4 6 8 12 14 Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy UUTISET2/2013 2 4 6 8 12 14 3 JOHTOAJATUKSIA Katse eteenpäin JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012 Elä! Yritä! -tapahtuma Kerubissa 15.5.2013 Selvitimme venäläisten

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Turku Science Park OY vuonna 2011

Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4-5 Hallituksen toimintakertomus...6-7 Tuloslaskelma ja tase 2011...8-9 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan

sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan 2009 2011 2 lukijalle Esipuhe Mitä ovat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset? Tämä julkaisu tarjoaa näkökulmia tähän kysymykseen käytännönläheisesti ja helppolukuisella

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

10 vuotta. tähyää UUSIlle MARKKINOIlle, s. 4. Midinvest Management Oy:n asiakaslehti 1 2011

10 vuotta. tähyää UUSIlle MARKKINOIlle, s. 4. Midinvest Management Oy:n asiakaslehti 1 2011 Midinvest Management Oy:n asiakaslehti 1 2011 10 vuotta aidon tähyää UUSIlle MARKKINOIlle, s. 4 n PISLAN VALTTINA MONIPUOLISUUS, s. 8 n PÄÄOMASIJOITTAMINEN ON AMMATTIMAISTUNUT, s. 10 1 pääkirjoitus lyhyesti

Lisätiedot

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 4 / 2014 Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Kuva: Tuomas Uola Rekrykoulutuksella uutta työtä hitsaajille Lännen Satamapalvelu Oy satsaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot