ebusiness Forum seminaari Matti Roine, Johtavat tutkija, PhD, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ebusiness Forum seminaari 23.5.2012 Matti Roine, Johtavat tutkija, PhD, VTT"

Transkriptio

1 Älykästä liikennettä yli rajojen j ebusiness Forum seminaari Matti Roine, Johtavat tutkija, PhD, VTT

2 Sisältö Älykkään liikenteen haasteet EU:ssa Älykäs liikenne Suomessa Yhteistyö Venäjän kanssa Älykäytävän kehittäminen Esimerkkejä palveluista

3 The Common Strategic Framework (CSF) - Three distinct but overlapping strategic objectives Europe 2020 priorities iti International cooperation Shared objectives and principles i Tackling major societal challenges Creating industrial leadership and competitive frameworks European research area Health, demographics and wellbeing Food security and sustainable bio-resources Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Resource efficiency and climate challenge Secure and inclusive societies Seamless connections Leadership in enabling technologies, i.e. ICT Access to risk finance Integrating research, education and innovation (EIT) Innovation in SMEs Simplified access Raising and spreading levels of excellence in the science base Frontier research (ERC), FET flagships Skills and career development (Marie Curie actions) Priority research infrastructures Common rules, toolkit of funding schemes Coherent with other EU and MS actions

4 Europe s Transport Challenges Targets Road Safety: - 50% by 2020, towards zero fatalities in 2050 Reducing Congestion: estimated - 2% GDP Energy Efficiency i & Emissions: i - 60 % by 2050 Addressing growth in demand and increasing urbanisation, aging g populationp Integration of different transport modes Make use of research and developments including ICT Reducing dependence on oil and impact of increasing oil prices Reducing noise and air pollution in cities 4 Athens, 26th April,

5 Älykkyyden tuominen edellyttää vahvaa käytännön pilotointia Deploying Cooperative Systems FOTs and Pilots Preparing for policy decisions Policy decisions to support deployment Research projects FOTs Pilots Framework Programmes Framework Programmes C Competitivetiti ness and Innovation Programme New research ideas and proof of concept A Assessment t Predeployment D E P L O Y M E N T

6 Meeting the Challenges with Horizon ICT Cooperative Systems Field Architecture Operational Platforms Horizon 2020 Tests Applications safety, CIP Pilots Roadmap based and Green Mobility energy efficiency, mobility Highly Automated Driving open innovative research Ecodriving, i Eco traffic management Logistics and freight Fully Electric Vehicles Horizon 2020 Embedded systems Smart Systems Micro-and nanosystems ICT Building Blocks for Horizon 2020 Public-Private Partnerships (EGCI) Advanced Driver Horizon 2020 Assistance Systems Future Internet Security and privacy European Sensors (Radar, Lidar Service Platforms Innovation Sensor fusion) Transport services Certification Partnerships Vulnerable Road Users HMI (Smart Cities) 6 Athens, 26th April, 2012

7 Demand driven approach Major societal challenges User needs and requirements Transport system development Smart corridors Smart cities Smart regions Systemic approach Enabling technologies

8 Älykäs liikenne Suomessa Vahvasti mukana uudistuneessa liikennepolitiikassa, mm. hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa Älyliikenteellä on oma kansallinen strategia, joka on myös päivitettävänä ja sisältää konkreettiset tavoitteet ja painopistealueet Älyliikenne tukee vahvasti liikenteen perustavoitteiden kuten Liikenneturvallisuuden ym. saavuttamista Älyliikenne tuottaa myös uusia kaupallisia innovaatioita ja sovelluksia

9 Älyliikenteen kärkihankkeet 1. Joukkoliikenne houkuttelevaksi 2. Liikenteen hallinta ja ohjaus 3. Automaattinen tieliikenteen valvonta 4. Ajoneuvojen turvajärjestelmät 5. Onnettomuuksien ja häiriöiden hallinta 6. Maksujärjestelmät 7. Kuljetusten sähköiset toimintamallit 8. Julkisen tiedon käyttö

10 Kärkihankkeiden rahoitus v Valtio Kunnat Yritykset Kansalaiset Yhteensä 325 (on 3,8 % väylien pidon rahoituksesta) 20 (omien päätöstensä mukaan) 20 (kaupallisesti) 35 (monikäyttöistä tekniikkaa) 400 milj. euroa V TA:ssa osoitettu ja v kehysten mukaisissa suunnitelmissa varauduttu yli 200 M :n rahoitukseen Seuraavalla hallituskaudella jää päätettäväksi noin 100 M :n rahoitus Valtion panos ehdollinen ja edellyttää muiden mukaantuloa

11 Mitä tarvitaan jatkossa Suomessa Eri kehittämisohjelmille yhteiset isot pilottialueet (esim. Helsingin seutu, Tampereen seutu ja VT Helsinki Pietari) Kumppanipilotteja ulkomailta Palvelut kotimaassa skaalattavia ja rajat ylittäviä EU maihin ja Venäjälle Markkinan synnyttämiseksi tarvitaan tilaajan aktiivisia toimia (=tilauksia) i teknologia jo riittävän ä kypsää hyödynnettäväksi äk Äyliikenteen toteutuksia suurille kaupunkiseuduille Rakennetaan älyliikenteen Eurooppa-kongressista Helsingissä 2014 älyikkuna Suomeen

12 Turnover (KEUR) ITS industry supplier market structure size of business ,218 k companies companies 1 company companies 0 Micro Small Medium Large Total 2 MEUR 10 MEUR 50 MEUR

13 Venäjällä on menossa vahvaa ITS toimintaa

14 Tavoitteena monet tarvelähtöiset liikenteen palvelut

15 FITSRUS Helsinki Pietari i älyliikenteen liik käytävä ä

16 FITSRUS tavoitteet Määritellään periaatteet, joiden mukaisesti Suomen ja Venäjän välinen liikenteen älykäytävä (Intelligent Corridor) toteutetaan. Liikenteen älykäytävä Parantaa liikenteen ja kuljetusten t turvallisuutta, tt tehokkuutta tt ja ympäristöystävällisyyttä älyliikenteen palvelujen avulla. Parantaa älykäytävään y liittyvien alueiden palveluja. Edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä älykkäässä liikenteessä ja logistiikassa. Edistää kansainvälisten ja kansallisten älyliikenteen strategioiden toteutumista.

17 FITSRUS Älykäytävä Älykkyyden kytkeminen keskitetysti palvelemaan liikkumista ja kuljettamista Yhteentoimivat palvelut koko käytävässä Käytävässä mukana: Tieliikenne Raideliikenne Meriliikenne Terminaalit Rajatoiminnot

18 FITSRUS Visio ja tehtävät Nykytilanne y Visio 2020 Ympäristö Viranomaisten yhteistyö hajallaan Sähköiset järjestelmät erillisiä Infrastruktuuriin liittyvät palvelut vasta valmisteilla, Palvelut päättyvät rajalle tai eivät jatku Rajanylityksessä ruuhkaa EU älyliikennelinjaukset, Suomen ja Venäjän kansalliset älyliikennestrategiat Alueelliset älyliikennestrategiat, ITS kehitys E-18 tie ym. hankkeet mm. rajanylitys FITSRUS tehtävät Älykäytävän kehittämiskonsepti Palvelujen kehittämisehdotukset Palvelujen pilottisuunnitelmat Viennin ja yhteistyön kehittäminen Älykäytävän kehittämispolku Testialueen kehittäminen Toteutuksen valmistelu Älykäytävässä häiriötön, sujuva turvallinen ja saasteeton liikenne. Käyttäjien tarvitsemat tärkeimmät reaaliaikaiset palvelut saatavissa. Rajanylitys tehokasta Viranomais- ja yritysyhteistyö toimii

19 Hankkeen päätulokset Yhteisten pilottihankkeiden suunnitelmat ja niiden toteuttamisen käynnistäminen. Älyliikenteen testialueen muodostaminen Helsingin ja Pietarin välille. Suomen ja Venäjän välisten tie-, rata- ja meriliikenteen älykkäiden palveluiden kehittämissuunnitelmat Suomen ja Venäjän yhteistyömahdollisuuksien ja yritysten viennin edistäminen. Esittelyt ITS Europe 2014 konferenssissa ja muissa tapahtumissa

20 Yhteistyön organisointi JOHTORYHMÄ OHJAUSRYHMÄ OHJAUSRYHMÄ Työpaketti 3: Pilottisuunnitelmat Työpaketti 1: Projektin koordinointi Työpaketti 2: Konsepti ja toimintamalli Työpaketti 4: Viestintä ja yhteistyö

21 Suomen osapuolet Liikenne- ja viestintäministeriö (johto + ohjausryhmän puheenjohtaja) Liikennevirasto (ohjausryhmä) ELY keskus, Kaakkois-Suomi (ohjausryhmä) Liikenteen turvallisuusvirasto (ohjausryhmä) Helsingin kaupunki (ohjausryhmä) Elinkeinoelämän keskusliitto (ohjausryhmä) ITS-Finland (ohjausryhmä) VTT (projektiryhmän pj) Tieke (projektiryhmä, konseptit) Sito (projektiryhmä, viestintä) Nokia Siemens Networks (projektiryhmä, pilotit) Indagon (projektiryhmä) Siemens (projektiryhmä) Vaisala (projektiryhmä) Lisäksi muita yrityksiä ja organisaatioita ITS-Finlandista ja Kaakkois-Suomen alueelta

22 Älykäytävän y konsepti Kaikki liikennemuodot ml. rajatoiminnot ja yhteistyö älykäytävässä Tavoitevuosina 2020 ja 2030 Alussa painotus tieliikenteessä Avaukset: Käyttäjän kannalta yhteneväiset ja laadukkaat jatkuvat palvelut rajan molemmilla puolilla Avoimen datan hyödyntäminen yhteentoimivassa t i palvelutuotannossa l t ja kaupallisten palvelujen kehittämisessä Käytävän varrelle sijoittuvien alueiden elinvoimaisuuden tukeminen palvelutarjonnan avulla

23 Älykäytävä y Smart Corridor Tieliikenne Rautatieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne

24 Älykäytävän y liikennemuotojen palvelurakenne 1. Verkon kysynnän ja käytön hallinta 2. Liikennöitävyyden seuranta 3. Liikennetiedot ja olosuhteet 4. Kuljettajan tuki 5. Matkustajainformaatio 6. Liikenteen valvonta Tie Rautatie Meri Lentoliikenne Terminaalit Rajaliikenne 7. Liikenteen ohjaaminen 8. Poikkeustilanteiden hallinta

25 Pilottisuunnitelmista pilotteihin Syyskuu Joulukuu tavoiteaikataulu ik t 2012 Konkreettiset, nopeasti toteutettavat, akuuttiin tarpeeseen kohdistuvat pilotit PilottisuunnitelmatYleisempään tarpeeseen kohdistuvat pilotit joita tarkennetaan roadmapkaudella Pilotti roadmap Pilottien toteutuksen / ohjelman seuranta Roadmapin päivittäminen ja seuranta (Ei sisälly FITSRUS projektin nykyiseen laajuuteen)

26 Älykäytävän y palveluiden kehittäminen Ongelmalähtöisyys: mitä liikenteen ja logistiikan merkittäviä ongelmia on todettu ja poistettavissa Miten ongelmiin voidaan puuttua: mitä keinoja on käytettävissä ja erityisesti älyliikenteen keinovalikoimassa? Älykäytävässä ä ä ongelmat on ratkaistava t siten, että ratkaisut t toimivat i t liikkujille sekä Suomen että Venäjän puolella Ketkä ovat vastuullisia ongelmien poistamisesta ja toimenpiteiden toteuttamisesta: toimijoiden ja kumppanien määrittäminen Mikä on nykytilanne mitä voidaan nopeasti toteuttaa olemassa olevien rakenteiden pohjalta ja mitkä kysymykset jäävät pitemmälle aikavälille ratkaistavaksi Mitä valmiuksia uusien palvelujen ja toimintojen toteuttamiseen on olemassa ml. teknologia Pyritään nopeaan toteutukseen pilottien avulla, kun innovaatioprosessi on yleensä: idea=>laboratorioselvitykset=>rajoitetut kokeilut=>pilotit=>toteutukset Pilottien yhteydessä on myös pohdittava kaikki toteutusperiaatteet, kustannukset, liiketoimintamallit jne..

27 Mahdollisia palveluita ja pilotteja Ajantasaiset liikenne- ja kelitietopalvelut liikkujille Hätäpalvelut onnettomuustilanteissa (ecall) Matkailun ja turismin palvelut Sähköisen liikenteen palvelut Rajaliikenteen palvelut mm. jonotus Kuljetusten turvallisuuspalvelut Tullauksen nopeutukseen liittyvät palvelut Itämeren meriliikenteen turvallisuuspalvelut Väylien liikenteen, sää- ja keliolosuhteiden hoitoon liittyvät palvelut mm. kunnossapito

28 Älykäytävän y ensimmäiset palvelupilotitp Automaattiset keli- ja säätietopalvelut Liikenneonnettomuuksien ja häiriöiden hallinta mm. ecall Liikkujien ajantasaiset tietopalvelut Rajaliikenteen tietopalvelut Matkustajien reitti- ym. tiedot Tie-, rautatie-, meri- ja ilmaliikenne Terminaalit, rajaliikenne

29 Tieliikenne rajanylittävät älyliikenteen palvelut Rajaliikenteen ohjaus ja data Liikenteen mittaus ja ohjaus Kiinteä mittaus Ajoneuvosensorit Matkapuhelimet Valvonta Satelliitit DGPS Glonass Galileo Jalostus Yhdistäminen Mallinnus Ennusteet Internet liikennevirasto Rajaliikenne.fi Szmeteo.ru Yandex.ru Mobiilipalvelut Tieympäristö, keli, sää Kiinteä mittaus Ajoneuvosensorit Kunnossapito Tienvarsi- ym. palvelut Kartat, hakemistot Kaupat, palvelut Matkailu Joukkoliikenne Pysäköinti Ohjaus ja palvelut Opasteet, ohjaus Valvonta Matkailu Maksupalvelut

30 Tärkeät tiedot reaaliajassa koko matkalta käyttäjän haluamalla tavalla Matkailijoille ja kuljettajille ajantasaista tietoa reitiltä: sää ja keli, rajanylitystilanne, häiriöt Reititys ja opastus palveluihin tai käyttäjän haluamiin kohteisiin ii Palveluiden tiedot (nähtävyydet, kaupat, pysäköinti, majoitus ym.) Hätäpalvelut Rajanylitys: y ole jonossa klo 14:20. Tänään hyvä ajokeli Linkki nähtävyyksiin Tänään tarjouksessa Etsi reitti lähimmälle huoltoasemalle Ruoholahden ja Kampin asemille pääsee taas metrolla ke paina c

31 Tieliikenne hätäviestijärjestelmä j - ecall ecall pilotointi EU:ssa ja Venäjällä Cross-border testit

32 Sää- ja keliohjaus Häiriöt, Sää- ja keli, Liikenne Liikennetilanne ja ennusteet Reaaliaikainen tai ennustettu tilannetieto liikenteestä (sää, keli, liikenne, häiriöt, rajatilanne) viranomaisille ja palvelutuottajille sekä loppukäyttäjille. forecasted

33 Tieliikenne. Rajaliikenne.fi palvelun kehittäminen

34 VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012

Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina. Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina Marko Forsblom, 28.5.2012 Liikennepoliittiset päätökset kasvukäytävän mahdollistajina - sisältö Pintaraapaisu selonteosta Hieman Venäjäpohdintoja

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se?

Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Suomen Paikallisliikenneliiton 40. vuosikokousseminaari 18.3.2010 Kimmo Ylisiurunen, ITS Finland Älyliikennestrategiassa laajakaista

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017

LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA. Liikenteenhallinta 2017 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TOIMINTALINJOJA Liikenteenhallinta 2017 Liikenteenhallinta 2017 Tavoitetila ja toiminnan painopisteet Liikennevirasto Helsinki 2012 Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit

Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit VTT WORKING PAPERS 175 Armi Vilkman, Raine Hautala & Eetu Pilli-Sihvola Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit Edellytykset, vaihtoehdot, haasteet ja mahdollisuudet ISBN 978-951-38-7517-6

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä

Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä JULKAISU 2/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina

Lisätiedot

ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala

ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala Telematiikka, ITS, älykäs liikenne, älyliikenne Pitkä polku kohti ITS Factory:a Tampereen seudun ITS-aktiviteetit Tampereen seudulla paljon älyliikennealan

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto

E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto 1 Kasvukäytäväkokemuksista voimaa Kaakkois-Suomeen ESITYKSEN RAKENNE 1. Kasvukäytävähankkeen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu

SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu Henriika Weiste, Minna Soininen SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu Eräitä huomioita eurooppalaisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta Sisäisiä julkaisuja 10/2006 Julkaisun nimi 1 Henriika Weiste,

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Marko Forsblom, Hanna Horppila Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Tiehallinnon selvityksiä 4/2008 Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset 1 Marko Forsblom, Hanna

Lisätiedot

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel SYOKSY -tutkimushankkeen

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako Selvitysmiehen raportti Julkaisuja 29/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Kasvua ja työllisyyttä uusista EU:n kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 Lahti, 20.5.2014 Petri Haapalainen, TEM Itämeren alueen ohjelma

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot