Tekninen lautakunta klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pentti Morottaja, pj Jarkko Tenoranta, vpj Marjaana Halonen, jäsen Tauno Johansen, jäsen Aslak Ilkka Niittyvuopio, jäsen Anneli Nuorgam, jäsen Irene Orti, jäsen Niilo O Rasmus, varajäsen Niiles Valle, varajäsen Birit Vuolab, varajäsen Taisto Haataja, varajäsen Esko A. Aikio, varajäsen Marjo Leed, varajäsen Marita Salonen, varajäsen Toivo Partanen, kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, rakennustarkastaja Tiia Rautavaara, pöytäkirjanpitäjä Antti Katekeetta, vs. kunnanjohtaja ( 131) Läsnä Poissa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 124 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 125 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Nuorgam ja Birit Vuolab. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pentti Morottaja Tarkastusaika Allekirjoitukset Anneli Nuorgam Paikka ja pvm Utsjoki Virka-asema Tiia Rautavaara Birit Vuolab

2 Utsjoen kunta 2 Tekninen lautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tekn. ltk 126 Ehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Lisäasioina käsitellään 134 Teknisen lautakunnan loppuvuoden kokousten ajankohdat, 135 Utsjoen kirkonkylän asemakaavoitus, 136 Rakennuslupahakemus / Guttorm Pekka ja 137 Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 3 Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus / Wuopio Ilmari ja Helga Tekn. ltk 127 Ilmari ja Helga Wuopio hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: kalastusmaja 41,6 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla ja hallitsemalla Skerri-nimisellä kiinteistöllä Tilalla ei ole rakennusoikeutta, eikä Tenojoen rantaosayleiskaavaa ole vahvistettu. Tila on muodostettu Porotilalain mukaisena lisämaana, elinkeinotukikohtien rakentamista varten, valtionmaista, joten ns. kantatilamitoitus ei siltä osin sovellu tilan rakennusoikeuden määrän arvioimiseen. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Koska Tenojoen rantaosayleiskaava ei ole voimassa, eikä kaavaluonnoksen erityismainintaa 40 m 2 :n erityisperusteisesta rakentamisesta voida käyttää, ei rantaalueille voida rakentaa. Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 Utsjoen kunta 4 Tekninen lautakunta Rakennuslupahekmus / Ahti Jorma Tekn. ltk 128 Jorma Ahti hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: varasto (kerrosala 27 m 2 ) Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee Kiinteistö Oy Utsjoen Seitatörmän omistamalla ja hallitsemalla Seitatörmä-nimisellä kiinteistöllä Kiinteistöyhtiön omistajat ovat valtuuttaneet Jorma Ahdin toimimaan luvan hakijana. Tilalla on olemassa oleva lomaasunto ja kyseessä on ns. lisärakentaminen. Tenojoen rantaosayleiskaavassa tilalle on merkitty RA (loma-asunto) rakennusoikeus 120 k-m 2. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 Utsjoen kunta 5 Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus / JKJ-Yhtiöt Oy Tekn. ltk 129 JKJ-Yhtiöt Oy hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: lomarakennus 131 k-m 2 varasto 27 k-m 2 Rakennuspaikka sijaitsee Palokosken alueella, tilalla JKJ-YHTIÖ RN:o Rakennuspaikka on Tenojoen rantaosayleiskaavan Nuorgamin osiossa, joka on saanut lainvoiman. Rakennuspaikan kaavamääräys on RA (120 k-m 2 ). Rakennus tulee paikalla palaneen lomarakennuksen paikalle. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta myöntää haetun luvan hakemuksen mukaan sillä ehdolla, että varastorakennus 27 m 2 puretaan käyttöönottokatselmukseen mennessä. Lisäksi rantaan rakennetut portaat tulee käsitellä maastoon sulautuvalla värisävyllä esimerkiksi harmaalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

6 Utsjoen kunta 6 Tekninen lautakunta Utsjoen kirkonkylän pääraitin varren tonttien siivoaminen Tekn. ltk 130 Utsjoen kunnan tekniselle lautakunnalle on lähetetty kirje, jossa halutaan kunnan teknisen lautakunnan ryhtyvän välittömiin toimenpiteisiin kirkonkylän pääraitin varrella olevien kiinteistöjen pihojen siivoamiseksi kaikesta ylimääräisestä romusta. Pääraitilla tarkoitetaan tietä kunnan virastolta etelään koulun ja kirjaston ohi seuraavaan risteykseen. Kohteet on yksilöity seuraavasti: - Pub Rastigaisan takapihalla oleva tavara ja jäte - oikeusaputoimiston pihalla pitkään säilytettynä ollut Transpoint kontti - autokorjaamon pihalla pitkään varastoitu tavara - autokorjaamon viereisellä tontilla oleva romu ja kertyvä jäte - joidenkin omakotitonttien pihoilla pitkään varastoitu tavara (kirje liitteenä 1) Kirjeessä on viitattu MRL:n lukuun 22 Rakennetun ympäristön hoito ja sen eräisiin pykäliin. (viitekohdat liitteenä 2) Lisäksi kirjeessä halutaan, että lautakunta valvoo, että kukaan ei tule tulevana talvena kasaamaan lumia K.Market Hillajänkän pihan viereen liikkeen toimintaa haittaavasti. Ehdotus: Kohdennetaan epätarkasti määritetyt paikat ja kehotetaan tonttien/kiinteistöjen omistajia/haltijoita ryhtymään toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. Suoritetaan tarkastukset kevätkatselmuksen yhteydessä. Päätös: Hyväksytään ehdotus ja annetaan asia virkamiesten hoidettavaksi. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

7 Utsjoen kunta 7 Tekninen lautakunta Vuoden 2011 talousarvio Tekn. ltk 131 Kunnan johtoryhmä on valmistellut pohjan talousarvion raamiksi vuodelle Suunnittelun pohjana on ollut kuluvan vuoden talousarvion toteutuma. Tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2011 menot eivät lisääntyisi vuoden 2010 tasosta enempää kuin yleisen palkka- ja hintatason verran. Tarkkoja ennusteita ensi vuoden menojen kehityksestä ei ole vielä saastavana. Ennuste julkisten menojen noususta on 3,5 %:n paikkeilla. Energian hinta noussee noin 10 %. Investointiosio on tällä hetkellä rakentumassa. Ensi vuoden kohteita ovat ainakin aluelämpölaitoksen rakentaminen, kirkonkylän koulun muutos, tilapalvelun korjausraha ja Karigasniemen Ser-pisteen rakentaminen sekä mahdollisesti terveyskeskus/dementiaosaston rakentaminen Lopullinen talousarvioesitys perusteluineen, tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiohjelma on vietävä kunnanhallitukselle marraskuun lopulla. Tämän vuoden talousarvion toteutuma esitellään kokouksessa. Samalla esitellään ehdotus vuoden 2011 talousarvioraamiksi. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityksen mukaisesti vuoden 2011 talousarvioraamiksi vuoden 2010 talousarvion korjattuna kustannusten nousulla esitettäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Vs. kunnanjohtaja Antti Katekeetta saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo ja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

8 Utsjoen kunta 8 Tekninen lautakunta Avopalvelukeskuksen keittiön laitehankinta Tekn. ltk 132 / Perusturvalautakunta 90 Avopalvelukeskuskeittiön laitteista osa on 20 vuotta vanhoja, energiaa kuluttavia ja tehottomia. Laitteet eivät toimi enää moitteettomasti ja vaativat jatkuvaa huoltoa ja korjausta. Keittiössä on kaksi uunia 1*20 johteinen kiertoilmauuni (ikä 21 vuotta ja se on koululta yhdistämisen yhteydessä siirretty) ja 1* 10 johteinen yhdistelmäuuni (ikä 19 vuotta). Kumpikin uuni on uusimisen tarpeessa. Tarvetta olisi 2 * 10 johteiseen monitoimiuuniin. Uunissa voidaan paistaa, keittää ja höyrypaistaa. Keittiössä on yksi pikajäähdytyskaappi ja jäähdytyskapasiteetti on noin 10 kiloa. Tarvista olisi isompaa kaappiin, jotta täytämme elintarvikelain vaatimat ehdot. Jäähdytys +60C --> +6C korkeintaan 4h:ssa. Jäähdytyskaapin hankinta antaa myös joustoa ruoanvalmistukselle. Keittiön jakelulinjasto on myös 19 vuotta vanha. Lämminallas on tehoton ja ei pidä ruokia lämpimänä. Kylmäallas on liian pieni tarpeeseen. Keittiön laitehankintatarve: 2* 10 johteinen monitoimiuuni 1 pikajäähdytyskaappi Jakelulinjasto (kylmä- ja lämminallas) Osaston ruoan jakeluvaunun vaihto lämpövaunuun (kustannus keittiö) Laitteiden uusiminen vaikuttaa myös keittiön tilajärjestelyyn, joka lisää myös kustannuksia. Valmistelija: emäntä Annukka Nikkinen Valmistelijan esitys: Perusturvalautakunta esittää tilapalvelulle, että se vuoden 2011 talousarviossa ja investointiohjelmassa huomioi keittiön laitehankinnat ja tilajärjestelyn. Osaston ruoanjakeluvaunun kustannukset keittiö sisällyttää vuoden 2011 käyttömenoihin. Esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 Utsjoen kunta 9 Tekninen lautakunta / Tekn. ltk 132 Perusturvalautakunta esittää tilapalvelulle, että se vuoden 2011 talousarviossa ja investointiohjelmassa huomioi keittiön laitehankinnat ja tilajärjestelyn. Laitteiden uusiminen vaikuttaa myös keittiön tilajärjestelyyn, joka lisää myös kustannuksia. Alustavien laskelmien mukaan kustannukset mainittuun investointiin ovat luokkaa euroa. Ehdotus: Esitetään euron investointi avopalvelukeskuksen keittiön laitehankintaan. Päätös: Jätetään asia pöydälle ja selvitetään sopiiko se kunnan kokonaisinvestointiraamiin.

10 Utsjoen kunta 10 Tekninen lautakunta Lautakunnalle tiedoksi tulevat asiat Tekn. ltk Utsjoen tiede- ja taidetalon tilannekatsaus - Irtisanoutuminen Teknisen lautakunnan varajäsenyydestä - Esitys köyhäntien ylläpidosta - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Castrén Väinö, Majamaa Vesa, Niemelä Sakari ja Sario Juha - Päivähoidon tila-asia Ehdotus: Todetaan tiedoksi saaduiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta 11 Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Teknisen lautakunnan loppuvuoden kokousten ajankohdat Tekn. ltk 134 Tekninen lautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään joka on vuoden viimeinen kokous.

12 Utsjoen kunta 12 Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Utsjoen kirkonkylän asemakaavoitus Tekn. ltk 135 Kirkonkylän asemakaava on yli 13 vuotta vanha. Rakennuslain mukaan kaava tulee ajanmukaistaa (MRL 60) määrävälein ja asetus määrää pidettäväksi luetteloa ajanmukaisuuden arviointia koskevista päätöksistä. Kunta on hankkinut kirkonkylän alueelle maa-alueita, jotka tulisi saattaa ainakin osin kaavoituksen piiriin. Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle vietäväksi valtuustolle kirkonkylän kaavoitushanke, jossa vanha asemakaava ajantasaistetaan ja siihen liitetään valittuja alueita hankitusta maa-alueesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 Utsjoen kunta 13 Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Rakennuslupahakemus / Guttorm Pekka Tekn. ltk 136 Pekka Guttorm hakee rakennuslupaa muutostyöhön seuraavasti: kellaritilan muuttaminen asuintiloiksi Asuinrakennus sijaitsee tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään lupa ko. muutostyölle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 Utsjoen kunta 14 Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat Tekn. ltk 137 Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat tuotava tiedoksi seuraavaan kokoukseen omana pykälänään.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009 26 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009 KOKOUSAIKA Torstai 14.5.2009 klo 18:30 18:50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 10.6.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 10.6.2015 klo 16.30 17.50 HUOM! Pyhäniemen ravintola Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot