Professori emeritus Jorma Ahvenainen tutkimuksen loppuunsaattamiseen: The History of Near Eastern Telegraphs 3.000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Professori emeritus Jorma Ahvenainen tutkimuksen loppuunsaattamiseen: The History of Near Eastern Telegraphs 3.000"

Transkriptio

1 1. Turkin ja Lähi-Idän historia, kulttuuri, politiikka ja talous Professori emeritus Jorma Ahvenainen tutkimuksen loppuunsaattamiseen: The History of Near Eastern Telegraphs Valtiotieteen maisteri Pia Alilonttinen väitöskirjatyöhön aiheesta Turkin yhteiskunnan islamistinen ja sekularistinen diskurssi sekä aineistonkeruumatkaan Turkkiin Filosofian tohtori Sanna Aro-Valjus myöhäisheettiläisiä ( ekr.) jumal- ja hallitsijapatsaita käsittelevän monografian tekemiseen Bachelor of Science Miikkael Azaize pro gradu -tutkimukseen: Markets Entry Strategies for Finnish Companies in Middle East Bysantin tutkimuksen seura ry arkistotutkimukseen ja kansainvälisen kollokvion järjestämiseen aiheesta Kaarle XII ja Osmannivaltakunta Master of Arts Erik van Dongen post doc -tutkimukseen: Ancient Turkey as a Bridge between East and West (ca BCE) Eteläsuomalainen osakunta opintomatkaan Istanbuliin Valtiotieteen maisteri Halil Gurhanli väitöskirjatyöhön: Triumph of the Justice and Development Party in Turkish Politics Yhteiskuntatieteiden tohtori Riina Isotalo ja työryhmä Suomen Akatemian projektiin: Kiistanalaiset sukupuolioikeudet. Naisten oikeudet, lainopillinen pluralismi ja kansainvälinen apu pitkittyneissä konflikteissa ja konfliktin jälkeisissä yhteiskunnissa Filosofian maisteri Kai Juntunen bysanttilaista kirjallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön Filosofian tohtori Sini Kangas ristiretkille osallistuneiden lasten historiasta kertovan tutkimuksen ja julkaisun viimeistelyyn Antropologi Kira Kaurinkoski tutkimuksen tekemiseen aiheesta Perceptions of Self and Other and Experiences of Border crossing between Greece and Turkey. A View from two Sides of the Greek-Turkey Border Professori Laura Kolbe Helsingin yliopiston Euroopan historian ryhmän opintomatkaan Albaniaan, Makedoniaan ja Pohjois-Kreikkaan Filosofian maisteri Janne Mattila post doc -tutkimukseen: Puhdistavat käytännöt keskiajan arabialaisessa filosofiassa ja/tai osallistumiseen World Congress for Middle Eastern Studies -kongressiin Barcelonassa

2 Filosofian tohtori Kristina Ranki turkin kielen opetusmateriaalin uudistamiseen opiskelijavoimin Filosofian maisteri Annika Rosberg väitöskirjatyöhön: Punainen kuolema on parempi kuin musta elämä. Itsemurhaiskujen oikeuttaminen iskuja toteuttavien uskonnollisten ja sekulaarien ryhmien johtajien diskursseissa Professori Hannu Salmi symposiumin järjestämiseen Turkin kulttuurihistoriasta Teologian maisteri Hanna Vanonen väitöskirjatyöhön: The Textual History of the War Texts of Qumran Filosofian maisteri Juho-Erik Wilskman väitöskirjatyöhön: Egeanmeren ympäristön sodankäynnistä 1200-luvulta 1400-luvun alkuun Filosofian maisteri Suna Önder väitöskirjatyöhön: Avantgarde, surrealismi ja turkkilainen runous. Ikinci-Yeni -runous 1950-luvulta 1970-luvulle Yhteensä

3 2. Kansainvälistymisen ja Euroopan integraation vaikutus yksilön oikeusasemaan Oikeustieteen kandidaatti Sanna Hyttinen väitöskirjan loppuunsaattamiseen: Judicial Protection of Social Rights - Finnish Perspectives Oikeustieteen maisteri Jukka Kumpuvuori väitöskirjaan liittyvään tutkimukseen: Kansainvälinen ja eurooppalainen syrjintäkielto - normitaivaan tähti vai yksilön väline yhdenvertaisuuteen? Kasvatustieteiden maisteri Minna Lähteenmäki väitöskirjatyöhön: Turvapaikanhakijuus ja lapsuus - Etnografisia näkökulmia koulun ja vastaanottokeskuksen arjesta Dosentti Liisa Nieminen tutkimukseen aiheesta Perhe-elämän suoja perus- ja ihmisoikeutena - kansainvälistymisen tuomat haasteet Filosofian maisteri Heikki Parviainen väitöskirjatyöhön lasten oikeuksien kansainvälisestä kehityksestä ja kansainvälisestä adoptiotoiminnasta Opiskelija Anni-Helena Ruotsala rikosarkeologian tutkinnon suorittamiseen Englannissa Oikeustieteen maisteri Kristiina Saraviita väitöskirjatyöhön aiheesta Kulttuurin käsite alkuperäiskansoja koskevassa ihmisoikeusdiskurssissa Oikeustieteen kandidaatti Sari Sirva väitöskirjatyöhön: Refugees' Rights to Family Reunification under International Law Teologian ja valtiotieteiden tohtori Pamela Slotte ja työryhmä kirjan Revisiting the Origins of Human Rights editointiin sekä artikkelien työstämistapaamisen järjestämiseen Oikeustieteen kandidaatti (väit.) Anu Talus tutkimukseen: Avoimuuden (asiakirjajulkisuuden) ja tietosuojan väliset jännitteet eurooppaoikeudessa Oikeustieteen kandidaatti Sonya Walkila väitöskirjatyöhön: The Role of the Court of Justice in Development of Legal Principles of EU Law Yhteensä

4 3. Muotoilun merkitys kilpailutekijänä Opiskelija Maarit Aakko pro gradu -tutkielman tekemiseen aiheesta Ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävät arvot vaatemalliston perustana Industrial Designer Veronica Bluguerman pro gradun tekemiseen aiheesta The value of design in SMEs: a comparative analysis in Argentina and Finland Veneenrakentaja Mihkku Guttorm muotoilun lisäarvo venesuunnittelussa; hankkeena on pellinkiläisten ja itäuusmaalaisten venemallien taltioiminen mallintamalla Tradenomi Minna Hinttala tutkimukseen aiheesta Muotoilun merkitys vaateteollisuuden kilpailukeinona Opiskelija Elsi Lammila vaihto-opiskeluun Balilla Artenomi, opiskelija Timo Niskanen taiteen maisterin opinnäytetyöhön: Kuinka markkinoin omaa osaamistani? Tohtorikoulutettava Ebraham Pournazee Muotoilukoulutuksen tukemiseen suomalaisissa yläasteen kouluissa tekemällä muotoilua tunnetuksi Opiskelija Crista Repo lukukausimaksuihin Instituto Europea Designissa Muotoilija Outi Ugas tutkimukseen muotoilun merkityksestä kestävän kehityksen mukaisessa tuotannossa sekä strategisessa kestävässä kehityksessä Opiskelija Michele Violette osallistumiseen kuuden viikon kurssille Unkarissa (Maymaster in Budapest) Kauppatieteiden tohtori Mika Westerlund ja Aalto-yliopiston työryhmä tutkimukseen: Kulttuuriperintöä hyödyntävä muotoilu suomalaisyritysten kilpailutekijänä Yhteensä

5 4. Taiteidenvälinen tutkimus Filosofian lisensiaatti Alla Ablova osallistumiseen 11th International Symposium on Musical Signification -symposiumiin Krakovassa Dosentti Leena Eilittä tutkimustyöhön romantiikan ajan intermedialisuudesta Filosofian maisteri Raisa Foster ja työryhmä tanssi- ja sarjakuvataiteen välinen tutkimus sukupuoliroolistereotypioista. Työn tuloksia esitellään sekä näyttämöteoksena että tieteellisinä artikkeleina Filosofian tohtori Liisamaija Hautsalo Suomalainen ooppera verkkoon - hankkeeseen Filosofian tohtori Martta Heikkilä ja työryhmä Ruumiskäsityksen muutos nykyfilosofiassa ja -estetiikassa -hankkeen käynnistämiseen Filosofian tohtori, eläkkeellä Sven Hirn tietoteoksen Nukketeatterimme vaiheet viimeistelyyn Filosofian tohtori Maria Hirvi-Ijäs tutkimukseen aiheesta Teatraalisuus kuvataiteena - esitys kuvanveiston ja liikkuvan kuvan puristuksessa Imatran Kansainvälinen Semiotiikan Instituutti kansainvälisen symposiumin järjestämiseen aiheesta Interrelationships of Arts: Gesture, Genre and Gender Kirjallisuudentutkijain Seura ry aikakauslehti Avaimen erikoisnumeron kuluihin Filosofian maisteri Katja Kontturi väitöskirjatyöhön: Mimesiksen ja fantasian käyttö ja funktiot Don Rosan Disney-sarjakuvissa Filosofian maisteri Jenni Koski väitöstutkimukseen ja lyhytelokuvaprojektiin laulujen käytöstä osana elokuvakerrontaa Professori Altti Kuusamo Art in Public Space -seminaarin järjestämiseen osana Turku 2011 päältä katsoen -hanketta Filosofian tohtori Sari Kuuva post doc -tutkimukseen: Elämäntansseja - visuaalisuus, tekstuaalisuus ja auditiivisuus tunneilmaisussa Filosofian lisensiaatti Seija Lappalainen kriittisen elämäkerran kirjoittamiseen Fredrik Paciuksesta Filosofian maisteri Jarkko Lauri osallistumiseen IAPL 2010 Cultures and Differencies -kongressiin Kanadassa 500 Opiskelija Otto Lehto tutkimukseen: Yksilönvapauden ja sosiaalisen tasa-arvon ilmeneminen valistuksen ajan ja 1800-luvun taiteissa: säveltäjän ja libretistin

6 veljellinen yhteistyö Mozartin, Beethovenin ja Wagnerin musiikillisessa vallankumouksessa Dosentti Susanna Lindberg tieteellisen artikkelikokoelman L'Illimité julkaisemiseen Ranskassa Professori Ville Lukkarinen tietokirjan tekemiseen: Paikan haltuunotto piirustuksen keinoin. Ympäristökuvauksia Suomesta Dosentti Dario Martinelli tutkimukseen: Art, Intertextuality and Values Master of Arts Martin Pajuelo Valdez väitöskirjaan aiheesta The Musical Work of Raúl Garcia Zárate: Coexistent Musical Systems and Creative Processes in his Work Lavastaja Katriina Pajunen digitaalisesti lavastettua ooppera- ja tanssielokuvaa käsittelevän väitöskirjan loppuun saattamiseen: Lumottu lapsi Dosentti Osmo Pekonen ja Liisamaija Hautsalo taiteidenvälisen seminaarin järjestämiseen säveltäjä Kaija Saariahosta ja kirjailija Amin Maaloufista Filosofian maisteri Vesa Matteo Piludu väitöskirjatyöhön: Karhusymboliikka suomalaissa taiteissa Master of Arts Taisto Raudalainen väitöstyön loppuun saattamiseen: Inkerinsuomalaisten naisten elämäkerrallinen esitys perinnesidonnaisena tekstuaalisaationa Professori Ingrid Schellbach-Kopra ja työryhmä Jahrbuch für finnischdeutsche Literaturbeziehungen -julkaisun sisällysluettelon päivittämiseen, nettiversion laatimiseen sekä numeron 42 painatukseen Filosofian maisteri Márta Schmidt ja työryhmä Erkki Melartinin Ainooopperan tuottamiseen Vanhalla ylioppilastalolla Professori Jukka Sihvonen ja työryhmä monitieteiseen tutkimushankkeeseen Mukaelman koneistot. Pessi ja Illusia (1944) kansista kankaalle, nauhalta näyttämölle Filosofian maisteri Marleena Stolp lapsia teatterintekijöinä käsittelevään väitöskirjatyöhön Suomen etnomusikologinen seura ry asiantuntijan kutsumiseen Key note - kongressin puhujaksi Suomen Wagner-Seura kansainvälisen symposiumin järjestämiseen: Wagner and his Symbols Filosofian maisteri Jaana Utriainen etnografisen case-tutkimusken tekemiseen H. Gardnerin monilahjakkuusteoriakoulun toiminnasta taidekasvatuksen kontekstissa Yhdysvalloissa Yhteensä

NIILO HELANDER SÄÄTIÖ, APURAHAT 2013

NIILO HELANDER SÄÄTIÖ, APURAHAT 2013 NIILO HELANDER SÄÄTIÖ, APURAHAT 2013 1. RANSKAA KOSKEVA TUTKIMUS JA YHTEISTYÖ Maisteri Katja Airaksinen-Monier väitöskirjaan Ranskan maalaustaide myöhäiskeskiajalla: miniatyyritaiteilija Mestari Spencer

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 11 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 11 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 11 MILJOONAA EUROA Antti Aimo-Koivisto Lehtikuva Taidemaalari Jukka Mäkelä ja päätoimittaja emeritus Tapani Ruokanen Musiikkikasvatuksen lehtori

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,8 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä György Kurtág 150.000 euroa Wihurin kansainvälinen palkinto Tutkimusprofessori Merja Penttilä

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Akateemikko Jorma Panula 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Toimittaja Kari Lumikero 15.000 euroa Hakemuksetta

Lisätiedot

Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus)

Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Koneen Säätiön apurahat 2012 Apurahansaajat yliopistoittain (tutkijastipendit ja muu tutkimuksen rahoitus) Aalto yliopisto Tutkijastipendit Apurahoja 2 kpl, 50.400 euroa Jaana Kokko Kuvataiteilija, taiteen

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Professori Risto Nieminen 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Meta4 -kvartetti 20.000 euroa Tomas Djupsjöbacka,

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Käden taito -tunnustuspalkinto

Käden taito -tunnustuspalkinto JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,7 MILJOONAA EUROA Vasemmalta: seppä Upi Anttila, kansleri Kari Raivio, valt.maist. Yonca Ermutlu ja toiminnanjohtaja Ritva Siikala, Kassandra

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinnot Professori Riitta Nikula 20.000 euroa Professori Tuula Tamminen 20.000 euroa Käden taito -tunnustuspalkinto

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Apurahat. Humanistiset tieteet Kasvatustieteet ja opetusala Luonnontieteet Lääketieteet Maatalous- ja metsätieteet Tekniset tieteet Yhteiskuntatieteet

Apurahat. Humanistiset tieteet Kasvatustieteet ja opetusala Luonnontieteet Lääketieteet Maatalous- ja metsätieteet Tekniset tieteet Yhteiskuntatieteet SUOMEN KULTTUURIRAHASTON 2012 2013 sisältö 2 4 9 11 14 17 18 19 22 23 24 27 28 31 35 36 37 39 39 41 42 44 48 51 52 54 56 58 59 61 64 66 68 71 73 75 78 82 84 87 98 Apurahat Taulukot - Myönnetyt apurahat

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 5.11.2010

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 5.11.2010 2 110 550 euroa Tutkimustyöhön 151 hakijalle yhteensä 1 570 000 euroa Aalto yliopiston KKK / (CEMAT) Helsinki Suomalaisyritysten työvoimasuhteet Kiinassa. Valmet Oy:n 40 000 Yliopettaja, KTM Anne-Maria

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2010 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2010 2011 2 Koneen Säätiön vuosikertomus 2010 3 sisällys Koneen Säätiön 54. toimintavuosi Koneen Säätiön strategia vuosiksi 2010 2015

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella.

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella. Tiedon puolella. syksy 2014 Emme tuki sähköpostilaatikkoasi, kirjeitä tulee korkeintaan kymmenen vuodessa. Uutiskirjeen voit tilata nettisivuiltamme www.gaudeamus.fi tai lähettämällä meille sähköpostia

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Suomen Rooman-instituutin vuosikertomus 2014

Suomen Rooman-instituutin vuosikertomus 2014 Suomen Rooman-instituutin vuosikertomus 2014 SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTIN VUOSIKERTOMUS 2014 I Vuoden 2014 toimintaa pähkinänkuoressa 3 II Voimavarat 5 III Tieteellinen tutkimus 7 IV Opetus 15 V Taiteellinen

Lisätiedot

Apurahan saaja Hankkeen nimi Myönnetty apuraha. Aho Merja Saarenmaan matkaopas 2000. Airaksinen Timo Turvallisuuden rajoilla 3000

Apurahan saaja Hankkeen nimi Myönnetty apuraha. Aho Merja Saarenmaan matkaopas 2000. Airaksinen Timo Turvallisuuden rajoilla 3000 SYKSYN APURAHAT 2010 Hallituksen päätös 2.12.2010 Apurahan saaja Hankkeen nimi Myönnetty apuraha Aho Merja Saarenmaan matkaopas 2000 Airaksinen Timo Turvallisuuden rajoilla 3000 Airola Anneli Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä)

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä) Ansioluettelo Lea Kantonen, s. 25.10. 1956 Helsingissä Pekka Kantonen, s. 11.5. 1955 Helsingissä Jousikuja 11, 04660 Numminen, FINLAND www.kantonenart.com YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Kodin väreilyä, Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTIN VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTIN VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTIN VUOSIKERTOMUS 2013 I. Vuoden 2013 toimintaa pähkinänkuoressa... 2 II. Voimavarat... 3 III. Tieteellinen tutkimus... 4 IV. Opetus... 14 V. Kulttuuritoiminta... 16 VI. Instituutti

Lisätiedot