Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2 PÄÄKIRJOITUS Suuri kaste Pyhä kaste on usein vaikea asia käsittää. Sanaan usko liitetään hyvin usein kokemus, ajattelumme tietoinen suunnanmuutos ja toiminnallinen uudelleen suuntautuminen. Mutta miten kaste, jonka valtaosa on saanut lapsena, voisi olla kristillisen uskonelämämme perusta? Kaste on mitä henkilökohtaisin Jumalan armollinen kohtaaminen, jossa hän aivan nimeltä meitä kutsuu. Silti siitä tuntuu puuttuvan kaikki omakohtaisuus, koska en muista siitä mitään. Miten voisin ammentaa voimaa ja lohtua siitä suuresta hetkestä, johon minulla ei ole mitään kokemuksen tai tunteen sidettä. Voiko valokuva täyttää tyhjän kolon päässäni ja sydämessäni? Ainut, mitä minulle jää, on kastetodistus, kummien vahvistus ja Raamatun sanan lupaus siitä, että kaikki mitä pelastukseen tarvitsen olen jo siinä saanut. Eikö kaste ole juuri siksi meille niin vaikea, koska on kyse yksin Jumalan lupausten varaan jäämisestä? Siksi myös lapsikasteessa näkyy puhtaimmillaan meille luonnostaan käsittämättömän sanan, armo, merkitys: Mitä hyvää Jumala ehtikään tehdä minulle, ennen kuin minä ehdin tehdä mitään Jumalan hyväksi! Kaste on myös vaikea asia hengellisessä kentässä. Amerikkalainen uskontososiologi Alan Wolfe on kiinnittänyt huomiota siihen, miten jälkimodernissa ajassa uskonto ymmärretään tunteeksi. Siksi kaikki opillisuus nähdään tarpeettomana, mahdottomana ja jakaannusta aiheuttavana. Lopputuloksen hän tiivistää näin: Evankelikaaliset kirkot luopuvat opinkohdista saadakseen uusia jäseniä. Vanhat enemmistökirkot luopuvat opista pitääkseen kiinni eroavista jäsenistään. Eikö kasteen kohdalla tämä opillisuuden ongelma näy erityisen selvästi. Yhtäältä voimakkaasti esiin marssii yhteiskristillisyys vanhan iskulauseen alla: Kenellä on suuri Jeesus, sillä on pieni kaste. Tällöin hankalaksi koetusta kastekysymyksestä vaietaan ja se sysätään uskonelämän keskuksesta reuna-alueille. Mutta millä hinnalla tällaista yhteyttä rakennetaan? Kasteen lahja, Kristus ja hänen ansionsa, kielletään silloin meiltä. Mutta kenellä meistä on oikeus rakkauteen vedoten vaieten kieltää ne Jumalan suuret armoteot, joita hän on ihmisten elämässä tehnyt? Kenellä meistä on lupa yhteyden nimissä laittaa kaappiin piiloon lahja, jonka Kristus on antanut toisten ilolla omistettavaksi? Jos siis haluamme puhua yhteydestä, rakkaudesta ja Jeesuksesta, niin miten voisimme olla puhumatta pyhän kasteen lahjasta! Toisaalta me näemme kansankirkkomme käytännön, jossa kasteen lahjaluonne tulee kyllä esille, mutta ei sen velvoitepuoli. Kaste uudestisyntymisen pesuna on uuden elämän alku. Mutta se on myös velvoite vaeltaa uudessa elämässä (Room. 6.). Yritettäessä pitää kiinni ehdoin tahdoin jäsenistä kirkossa on ajauduttu tilanteeseen, jossa kastevesi käytännössä merkitsee enemmän lupakirjaa vapaaseen surffailuun elämän aalloilla kuin kutsua hukuttaa vanha ihmisemme kaikkine himoineen joka päivä. Kuka on kuullut kirkossamme kenellekään sanottavan: Koska olet kastettu, et voi elää ja toimia tuolla tavoin. Koska olet Jumalan nimeen kastettu, sinulla ei ole lupa vetää hänen nimeänsä lokaan. Koska olet Jumalan lapseksi kastettu, et voi elää ilman seurakuntayhteyttä jne. On helpompaa ja turvallisempaa kirkollekin pitää kaste iloisena ja idyllisenä perhejuhlana ja jättää kasteen yhteydessä vanhastaan annetut irtisanoutumislupaukset Perkeleestä ja hänen teoistaan kirkkohistorian pölyisille sivuille. Ja näin se marssii iskulauseen tahtiin: Kenellä on suuri kirkko, sillä on pieni kaste. Vaikka me osaamme tehdä kasteesta vaikean asian, niin Raamatun opetus on selvä. Kasteen lahja ei siis ole vesihöyryn peitossa. Kaste ei ole kirkollisen kuiva rekisteröintitapahtuma. Kaste on syvä armonmeri, koska sen perustana on Jeesuksen veri. TEKSTI: JUHANA POHJOLA Suomen Luther-säätiön Dekaani Kuva: Jaakko Ketomäki Osaammeko me ammentaa kaiken sen virvoituksen ja puhdistuksen, jota Pyhä Henki meille siinä tarjoaa? O- saammeko nähdä, ettei kaste kuulu vain sinne menneisyyteen, muistini ulottamattomuuteen? Kaste on tässä ja nyt! Kaste kirjoitetaan aina preesens-aikamuodossa. Olen kastettu! Miten sitten osaamme elää kasteemme nyt-hetkeä? Siten, että näemme päivittäin kastevedessä heijastuvan kahdet kasvot. Ensin siinä peilaantuu oma kuvani, joka paljastaa erehtymättömän tarkasti kaikki syntitahrat. Kristityksi kääntyminen ei ole vain hetkellinen tapahtuma, vaan tila, jossa eletään. Kristitty on aina katuva, semper penitens. Kaste on päivittäin kutsu synnintunnustuksen sanoin u- pottautua pyhään kasteeseen. Toiseksi kasteveden pinnalle muodostuu kuva Kolmiyhteisen Jumalan kasvoista. Kasteen armo ei ole kuivunut minun kohdallani. Jumala on yhä minun Isäni. Jeesus on yhä minun ylleni puettu puhtaudekseni ja pyhyydekseni. Ja Pyhä Henki yhä uudistaa ja tekee minut eläväksi. Pyhä Kolmiyhteys sitoutuu tänäänkin kasteeseeni. Hän ei kaikesta uskottomuudestani ja välinpitämättömyydestäni huolimatta kadu sitä, että kutsui minut ja antoi lahjansa. Kaste on kutsu ja lupaus elää synninpäästön sanasta päivittäin. Siksi kristitty vaeltaa kastemaljan ympäri koko elämänsä ajan. Kun tämän ymmärrämme, kasteen ainoaksi vaikeudeksi jää se, kuinka kyllin osaisin iloita ja kiittää siitä, että uskon luottamuksessa voin joka päivä sanoa: Kenellä on suuri synti, sillä on vielä suurempi kaste! 2 Pyhäkön lamppu 3 / 2006

3 Sanan ja sivistyksen asialla Raimo Savolainen Suomalaisen sivistyksen esitaistelijan ja modernin yhteiskuntarakenteen kehittäjän Johan Vilhelm Snellmanin syntymästä tuli kuluneeksi 200 vuotta Suomen Luther-säätiön hallituksen puheenjohtaja, dosentti Raimo Savolainen toimii juhlavuoden pääsihteerinä. Hän on myös kirjoittanut laajan Snellmanin elämäkerran. Pitkä työsara Snellmanin parissa J.V. Snellmanissa yhdistyy poikkeuksellisella tavalla ajattelija ja käytännön mies. Pro gradu-ajoista lähtien jo 20 vuotta sitten yhden elämäkerran kautta 1800-luvun hengen ja elämän kehityksen seuraaminen on ollut hedelmällinen metodi. Olen toiminut ministeriöiden suorarahoitteisten suurhankkeiden vetäjänä. Olen ollut koottujen teosten alkukielisten ja suomennosversion päätoimittajana ja laatinut niiden rinnalla uuden Snellman-elämäkerran. Niiden lisäksi olen valmistellut juhlavuotta, minkä johdosta nykyään päätoimisena pääministerin kansliassa. Työssä on ollut parasta suuri itsenäisyys ja vastuu. Käytännössä kysymys on dynaamisesta kaaoksenhallinnasta, jolla hanke toteutetaan määrätyssä ajassa ja määrätyllä rahoituksella, Raimo kertoo. Elämäkerran punainen lanka on Snellmanin oma sivistymisprosessi, miten hän omien kokemuksiensa ja mietiskelynsä kautta vapautui lapsuudenpiiristään, itsenäistyi ajattelussaan ja kehittyi osallistujaksi. Kiinnostavaa on ollut jäljittää niitä aineksia, joista hänen maailmankuvansa on rakentunut. Olen pyrkinyt kuvaamaan myytiksi muotoutunut suurmies omassa ajassaan ihmisenä ihmisten joukossa. Tarkoituksena on ollut kuvata hänen elämässään se sivistyksen voima, joka hänet ajoi yhä uudelleen isänmaan palvelemiseen oman mukavuutensakin kustannuksella. Raimo kertoo, että kristittynä eläminen työssä merkitsee jokapäiväistä varmuutta olla oma itsensä, rohkeutta kohdata ihmiset ja asiat vakaumuksensa pohjalta eikä omalla voimalla. Tällä tavalla hän levittää Kristuksen tuoksua työssään. Samat kysymykset kuva: Hypoteekkiyhdistys Snellman sai omistaa lapsuudenuskon erityisesti äitinsä ja tätinsä perintönä. Isänsä perintönä hän sai kriittisen suhtautumisen valistuskirkollisuuden tyhjiin muotoihin ja kykenemättömiin pappeihin, joiden tuloksena lauma jäi ilman lohdutusta. Koko elämänsä Snellman peräänkuulutti pappien vastuuta huolehtia vakaumuksestaan, Raimo valottaa. Raimo toteaa, että Snellmanin aikana kirkkokriittinen ilmapiiri oli alkanut itää kansassa, kun säännöllinen kirkossakäynti ei tarjonnutkaan todellista hengellistä elämää. Kirkosta vieraantumiseen oli selvä syy: tavallisen kansan omaatuntoa loukkasi huonot papit ja huono kirkkokuri, kun papit eivät eläneet opetuksensa mukaan eivätkä osanneet lohduttaa sieluja. Kansaa alkoi puhutella mystikkoliikkeet ja pietismi, joita yhdisti ajatus: Minun sieluni janoaa elävää Jumalaa. Kansaan vetosi se, että eri uskonnollisten liikkeiden johtajat rohkeasti arvostelivat ulkonaisiin muotoihin puettua kirkkoa, sen kuolleita pappeja ja kuollutta uskoa. Heidän mielestään kristillisyys ei tullut näkyviin kirkollisessa elämässä. Kirkollisessa tilanteessa Snellmanin aikana on samankaltaisia piirteitä kuin nykyään. Herätysliikkeiden rintama vaihtoehtona ei ole kuitenkaan tänä päivänä niin laaja niiden valtavirtaan sopeutumisen takia, Raimo pohtii. Me emme kanna juurta vaan juuri meitä. Inhimillinen sivistys on perintömme ja kirkko elää tässä jatkuvuudessa Jumalan sanassa ja sakramenteissa mitä suurimmassa määrin. Mikään sukupolvi ei voi lisätä tähän mitään omassa inhimillisessä viisaudessaan. Kun ihminen lähtee mestaroimaan enemmistöpäätöksellä Jumalan sanaa, yhteiskunta on astunut kirkon sisälle, vaikka asian pitäisi olla juuri päinvastoin. Puheenjohtajan mietteitä Raimon mukaan Luther-säätiöllä on siunauksellinen työnäky nykyisessä kirkollisessa tilanteeessa järjestää luterilaisen tunnustuksen mukaista messutoimintaa, joka kokoaa yhteisiin jumalanpalveluksiin omaatuntoaan herkästi seuraavaa kansaa. Tähän tarkoitukseen on hyvä ohjata vapaaehtoinen kannatus. Ajoissa liikkeelle pääsy on ollut suuri asia. Perustaa on saatu luoda jo kuusi vuotta. Kysyntä ja tarve on koko ajan polttavampi. Olen suuresti iloinnut, että eri puolilla maata on paljon ystäviä, jotka ovat tehneet aloitteen käynnistää messutoiminta kotikaupungissaan. Toiminnan käynnistyessä messuvieraat ovat ottaneet yhteisönsä omakseen ja toiminta on vakiintunut yhdistyspohjalta. Ihmiset eivät tyydy olemaan katselijoita vaan haluavat osallistua seurakunnan rakennustyöhön. Haasteenamme on messupaikkakuntien lisääntyessä lyhyellä tähtäimellä paimenten palkkauksen taloudellisen perustan turvaaminen, pitkällä tähtäimellä uusien pappien rekrytointipohjan varmistaminen. Työnäkymme on tarjota kestävä hengellinen koti Jumalan sanan turvassa ja sen todeksi eläminen julistuksessa, lähimmäisenrakkaudessa ja eri palvelutehtävissä, puheenjohtaja linjaa. Raimo toimii myös Markuksen jumalanpalvelusyhteisön isäntänä Helsingissä. Satu-vaimonsa ja lastensa Iidan, Heidin ja Erkin kanssa he osallistuvat säännöllisesti messuun. Iloitsemme yhdessä siitä ravinnosta, joka meidät viikon varalle varustaa ja erityisesti lasten pyhäkoulusta. Haluamme yhtenä perheenä palvella Jumalan seurakuntaa. TEKSTI: JP Pyhäkön lamppu 3 /

4 Suuri päivä Seisomme kastemaljan äärellä. Joukon pienimmällä on tänään suuri hetki. Hän tulee saamaan Pyhän Hengen, syntinsä anteeksi ja uskon luottamuksen Kristuksen sovitustyöhön. Voiko olla suurempaa päivää. Tapahtuu autuas vaihtokauppa, synnit vaihtuvat lahjavanhurskauteen ja kadotus taivaaseen. Pappi vie vettä lapsen päätä kohti. Muut lapset kurottautuvat katsomaan, näkyisikö se myös, mitä Jumala on tekevä. On yllättävän hiljaista, vaikka paikalla on suuri joukko lapsia. Kaikesta näkee, että kotona annettu opetus kasteesta on mennyt perille. Kuuluu vain papin sanat: Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Itsekin katson, miten lapsi reagoi. Mutta hän ei reagoi, nukkuu vain. Lapsetkaan eivät näe Pyhän Hengen tulemista ja uudestisyntymistä, mutta se ei näytä olevan heille pettymys. Ehkä he eivät sitä odottaneetkaan. Kun katson omia lapsiani, nousee mieleeni, näin juhlankin keskellä, myös tulevaisuuden pelot. Voiko tämä idylli todella säilyä jatkossakin? Mitä jos maailma, synti ja Perkele tulevat viemään lasteni uskosta voiton? Mutta Pyhä Henki koskettaa minuakin, minuakin epäilevää kristittyä, ja mieleeni tulevat Pietarin sanat: Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. (1.Piet.3:21). Sana pelastaa on preesensmuodossa, joka ilmaisee nykyhetkeen liittyvää jatkuvaa tapahtumaa. Näin ollen kaste on paitsi pelastetuksi tulemisen väline myös pelastettuna pysymisen väline. Siis minunkin lapseni. Vielä tulevat mieleen psalmin kirjoittajan sanat: Sinun palvelijasi lapset saavat asua turvassa, ja heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi (Ps.102:29). Tämähän on pyhä hetki, varsinainen vuorikokemus. Hengellinen köyhyys on kuitenkin opettanut minuakin. Omien syntienkin edessä on oppinut katsomaan itsensä ulkopuolelle, Pyhään Kasteeseen. Ison katekismuksen opetus on tullut rakkaaksi: Kasteessa tuodaan ilmaiseksi jokaisen oven eteen aarre ja lääke, joka nielee kuoleman ja säilyttää elossa kaikki ihmiset. Tällaisessa arvossa meidän on pidettävä kastetta ja käytettävä sitä hyväksemme, jotta synnin ja huonon omantunnon painaessa saisimme kasteen voimaksemme ja lohduksemme. Sanomme silloin näin: Olen kuitenkin kastettu, ja jos minut on kerran kastettu, minulle on myös luvattu, että pelastun, että sieluni ja ruumiini saavat iankaikkisen elämän. Kastevieraat koostuvat kirjavasta väestä. On ulkoisesti menestyviä ja elämän rujommin kohtelemia ihmisiä. Mutta ulkoisesti menestyneetkin ovat sitä vain ulkoisesti. Kaikkia kuitenkin yhdistää yksi ja sama asia. Kaikkien on mentävä Jumalan valtakuntaan monen ahdistuksen kautta (Apt.14:22). Yhtä painavat työmurheet, toista vasta koettu avioero, kolmatta kirkkotaistelujen mukanaan tuomat taakat. On tullut julistettua Jumalan sanaa miltei verille asti. On myös sairautta ja vakavia menneisyyden traumoja, jotka pulpahtavat uudestaan ja uudestaan pintaan. On keskinäisiä riitoja, ja jopa oppiriitojakin. Kaikkia kuitenkin yhdistää myös toinenkin tekijä. Lapsena saatu pyhä kaste koskee kaikkia. Kenelläkään ei olekaan varaa tuomita toista, tai ei ainakaan pitäisi olla. Itsekukin on vain kasteessa lahjoitetun Kristuksen sovitustyön varassa. Ja siinä riittää itsekullakin koko elämäksi oppimista. Pyhä Kaste kantaa. Vesa Savolainen Kempele 4 Pyhäkön lamppu 3 / 2006

5 TEKSTI: PER-OLOF SJÖGREN KÄÄNNÖS: SATU SAVOLAINEN Kastepuku pelastuksen vaate Voi ajatella, ettei vaatteilla ole kovin suurta merkitystä. Mutta ainakin kasteen sisällöstä ja merkityksestä voi oppia paljon tarkastelemalla valkoisen kastepuvun pitkää historiaa. Puku ei ole nimittäin syntynyt sattumalta. Se ei myöskään ole pelkkä kaunis vaatekappale pikkulapsen päälle puettavaksi. Se ei ole muodin ohjailema eikä tunneseikkojen pohjalta syntynyt asu. Kastepuku on hyvin vertauskuvallinen. Kastepukua käytettiin jo alkukirkon aikana. Yleensä kasteet toimitettiin ulkona puron varrella tai lähteellä. Mennessään veteen hän riisui vanhat vaatteensa. Kun kastettava oli kastettu kolmesti veteen, hän nousi vedestä toiselle rannalle ja puki ylleen uuden valkoisen puvun. Näin pukeutuneena hän kulki useita viikkoja muistutukseksi itselleen ja toisille siitä, että oli nyt kastettu ja aloittanut uuden elämän. Kun kaste sittemmin siirtyi kirkkotilaan, sitä ei ensin suoritettu meillä perinteiseksi tulleessa kastemaljassa vaan altaassa. Tässäkin kastettava riisui vanhat vaatteensa altaan toisessa päässä ja laskeutui veteen. Kasteen tapahduttua hän nousi vedestä toisessa päässä, jossa oli myös portaat. Täällä kastettu otti vastaan valkoiset vaatteet. Jos kastettava oli lapsi, hänet kannettiin veteen ja sieltä pois. Miksi toimitaan näin? Kuvatussa kastamistavassa kohtaa monta ajatusta. Yksi vanhimmista yhdistää kasteen ja Israelin lasten vaelluksen Punaisen meren poikki. Lähtö Egyptistä ei kuulu tarumaailmaan vaan on todellisuutta (2 Moos. 14:22). Lähtö on toteutumisestaan lähtien tulkittu aivan tietyllä tavalla. Juutalaisuudessa se merkitsee kansan lopullista vapautumista vieraan hallitsijan vankeudesta. Israelin kansa pääsee orjuuden maasta ja astuu Arabian maaperälle palaamatta koskaan enää Egyptiin. Neljänkymmenen vuoden autiomaavaelluksen jälkeen se saavuttaa luvatun maan, Palestiinan. Nykyisinkin juutalaisuudessa juhlitaan tätä lähtöä Jumalan suurimpana hyvänä tekona omaisuuskansaansa kohtaan. Kristinuskon piirissä alettiin jo apostolien aikana tulkita tätä lähtöä laajemmin. Se ei ollut Jumalan hyvä teko vain yhtä kansakuntaa kohtaan vaan myös uskovia kohtaan kansallisuuteen katsomatta. Egyptissä oleminen nähtiin kuvana ihmisen tilasta, kun hän on Pahan sortama ja vangitsema. Kukaan ei voi vapauttaa itseään synnin tyranniasta, siihen tarvitaan Moosesta. Kristus on uusi Mooses, uusi johdattaja ja lain antaja. Hän johdattaa uskovansa halki Punaisen meren. Kastettava siis päättää palveluksen Paholaisen luona ja aloittaa sen sijaan vaelluksen Kristuksen johdolla. Hän jättää Egyptin ja astuu uudelle mantereelle, Arabiaan. Vielä hän ei ole perillä luvatussa maassa, taivaassa. Hänen edessään on pitkä vaellus, jota usein leimaavat kärsimys ja kiusaukset, todellinen erämaavaellus. Mutta Kristus johtaa päämäärään. Matkavaate Entinen maa jää taakse kun astutaan veteen. Tätä on Israelin kansan lähtö sorron maasta ja sen puhdistuminen Punaisen meren vedessä. Tätä on myös kastettavan astuminen Jordanvirtaan, kirkon kastealtaaseen. Vanhat vaatteet riisutaan symboliksi sille, että vanha orjuus synnin alaisena on ohi. Vanhat vaatteet ovat Saatanan työpuku. Orjuutettuna, lyönnein ja iskuin ihmistä on piiskattu arvottomaan elämään. Hän viskaa luotaan alentavan asunsa ja saa vedestä noustuaan uuden vaatetuksen, joka on valkoinen ja puhdas. Valkoinen väri ei symboloi kastetun vaan Kristuksen puhtautta. Erämaavaelluksen aikanahan tapahtui, että israelilaiset kaipasivat takaisin Egyptiin. Näin kävi erityisesti silloin, kun he joutuivat näkemään nälkää. Silloin he halusivat kääntyä ympäri saadakseen ainakin jokapäiväisen ruoan Egyptin lihapadoista, vaikka heidän olisi silloin myös pakko jälleen antautua orjiksi (2 Moos. 16:2-3). Näin nälkä ja hätä voivat ajaa ihmisen myymään vapautensa. Mutta Jumala vastaa lähettämällä taivaasta hienoa, valkoista leipää mannaa eikä ainoastaan kerran vaan läpi vuosien koko jäljellä olevan matkan. Tämä merkitsee: Kastettu ihminen ei saa mennä Paholaisen luo saadakseen ruokaa. Se tulee Jumalan kädestä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämm on hänen päivittäinen rukouksensa. Valkea ehtoollisleipä on Elämän leipä, Jeesuksen ruumis ja veri, joka on tullut alas taivaasta antaakseen maailmalle elämän (Joh. 6:48-58). Entisen maan jättämisellä ja veteen astumisella on kuvattu myös yhteyttä tärkeiden kristillisen elämän osien välillä. Kirkon historiassa Punainen meri ei nimittäin ole symboloinut pelkkää kastevettä. Meren nimeä ajatellen on viitattu myös Jeesukseen vereen. Jeesuksen Kristuksen, Hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (1 Joh. 1:7). Jeesus on kärsinyt kuoleman kaikkien ihmisten syntien e- destä. Hän on kuollut kaikkien sijasta. Sitä, joka uskoo Häneen, ei enää rankaista synneistään vaan hän saa anteeksi Kristuksen tähden. Kasteen anteeksiantamus Kristuksen sovituksesta tullaan osalliseksi kastettaessa. Silloin saa anteeksiantamuksen kaikista synneistään, myös perisynnin aiheuttamasta syyllisyydestä. Kasteen vesi puhdistaa, koska se on Punaisen meren vettä. On kyse Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Punaisen meren poikki vaeltaessaan Israelin lapset eivät tulleet pelkästään vapautetuiksi orjanpalveluksesta Egyptissä. Heidät myös pestiin puhtaiksi tämän palveluksen aiheuttamasta liasta ja häpeästä. He saivat riisuutua vanhoista vaatteista ja pukeutua uusiin. Kastettava saa nytkin käydä läpi samat hengelliset vaiheet. Kaste ei ole pelkkä juhlallinen seremonia tai tunnelmallinen pienen lapsen kanssa vietettävä juhla. Se on sakramentti. Kasteessa lapsi tuodaan Kristuksen. Lapsi puhdistetaan ja hänet viedään uudelle maalle. Hän saa puvun, joka on tarkoituksellisesti liian pitkä, jotta olisi kasvunvaraa se tarkoittaa, että kaste ei ole ohi kun se on ohi. Sen seuraukset ulottuvat koko elämään, aina iankaikkisuuteen. Pyhäkön lamppu 2 /

6 lätäkköön niin kastuu ja tulee likaiseksi. Kenkää ei tarvitse heittää pois, mutta se pitää puhdistaa. Tämä merkitsee sitä, että pyydetään omia syntejä anteeksi. Jeesus ei selvästikään lähde siitä, että tämä tapahtuisi vain joitain yksittäisiä kertoja elämän aikana vaan päivittäin. Isä meidän rukoukseen, jossa pyydetään päivittäistä leipää, kuuluu myös rukous: Ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Myös se, joka katsoo, mihin astuu, joutuu huomaamaan, että kengät on harjattava päivittäin, jos haluaa olla siisti. Myös se, joka taistelee vakavasti syntiä vastaan tietää, että se on kaikkialla, hän on synnin kietoma. Synti löytyy varsinkin omasta sydämestä. Anteeksipyytämistä tarvitaan siksi päivittäin. Voi tuntua pinnalliselta tarkastella py- -hää kastetta ikään kuin pelkkänä vaatekysymyksenä. Asian ymmärtäminen näin olisi tietysti karkea väärinkäsitys. Sen sijaan tulee muistella kaikkia niitä tilanteita, joissa apostolit puhuvat Kristukseen pukeutumisesta, kuolemattomuuteen, uuteen ihmiseen pukeutumisesta, Jumalan koko sotavarustuksesta, pukeutumisesta rakkauteen tai nöyryyteen (esim. Room. 13:12, 14:1; 1 Kor. 15:33; Gal. 3:27; Ef. 4:24, 6:11; Kol. 3:14; 1 Piet. 5:5). Puku kuvaannollisena ilmauksena on siis Raamatun tapa kuvata sitä mitä kasteessa tapahtuu. Yhdistytään Jeesukseen, totuuteen, kuolemattomuuteen, nöyryyteen saadaan asevarustus, jossa kestetään Pahan palavat nuolet. Tässä kamppailussa ei aina menestytä. Se on traagista mutta ei ratkaisevaa jatkoa ajatellen. Puku suojaa Jumala ei ole jättänyt omiaan yksin tässä taistelussa. Valkea puku on suoja sille, jota kiusataan kaatumaan mutalätäköihin tai piikkipensaikkoon. Tietoisuus omasta kasteesta on suoja - sille, jota muistutetaan kasteestaan ja joka muistuttaa siitä itselleen. Siksi on niin tärkeää, että kaste toimitetaan kirkossa koko seurakunnan läsnä ollessa eikä yksityiskasteena. Myös seurakunta tarvitsee muistutusta kasteen todellisuudesta ja sen elämän suuntaa määrittävistä seurauksista. Kastettujen tulee vaeltaa valkeudessa kuten usein sanotaan (vrt. Joh. 11:9, 12:35, 8:12; Room. 6:4, 8:4; 2 Kor. 1:12, 12:18; Ef. 5:8, 15). Jos käy niin, että he tästä huolimatta antavat itsensä pahuuden käyttöön, Jumala on kuitenkin antanut heille keinon puhdistua jälleen. Jos teen syntiä erämaassa, minua ei siis siirretä takaisin Egyptiin. Pysyn oikealla puolella Punaista merta, mutta kastepukuni täytyy pestä puhtaaksi. Synti jättää jälkensä, se tahraa ihmisen. Sen kanssa ei voi leikkiä ilman rangaistusta. Jos kastaa sormensa musteeseen, ne tulevat mustiksi. Jos astuu likaiseen Kaste vihkimys Kaste merkitsee vihkimistä kahteen hyvin tärkeään tapahtumaan ihmisen elämässä: kuolemaan ja ylösnousemukseen. Paavali selittää tätä yhteyttä. Jos siis kaste merkitsee pukeutumista Kristukseen, sitä että tullaan yhdeksi Hänen kanssaan ja Hänen kauttaan vanhurskaiksi Jumalan edessä, niin juuri nämä kaksi päävaihetta Jeesuksen elämässä painavat merkkinsä kastettuun. Jeesuksen kanssa yhdistyminen on siis jotain niin voimakasta, että se tuo mukanaan kuoleman nimittäin minussa olevalle pahalle ja ylösnousemuksen nimittäin Jeesuksen, joka näin tulee elämään minussa. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. (Room. 6:3-5). Olla kastettu merkitsee siis, että on vihitty tähän päivittäiseen tehtävään: kuolettamaan paha minussa, antamaan Kristukselle tila itsessäni. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Kukaan ei voi elää samanaikaisesti kahdessa maassa Arabiassa ja Egyptissä. Siksi kasteen jälkeen ei tule osoittaa minkäänlaista suvaitsevaisuutta vanhaa ihmistä kohtaan. 6 Pyhäkön lamppu 3 / 2006

7 Ainoa mitä voi ottaa mukaansa luvattuun maahan on Kristuksen vanhurskauden vaate. Häntä tulee kohdella niin voimakkaasti ja vailla kompromisseja, että hänet jopa surmataan. Muutoin on kuin kulkisi kaksissa vaatteissa samanaikaisesti sekä vanhoissa että uusissa. Kuten apostoli sanoo, ne ovat epäsuhtainen pari (2 Kor. 6:14). Ne eivät yksinkertaisesti sovi yhteen. Mutta siksi myös kristitty saa valmistautua elämänmittaiseen taisteluun vanhaa ihmistä ja kiusauksia vastaan. Joskus se voi tuntua velvollisuudelta. Erityisesti aikana, jolloin kristitty usein elää yksin ei-kristityssä ympäristössä häntä voidaan kiusata antamaan periksi ja kiusaus tuntuu melkein väistämättömältä asialta: Ei ole enää järkeä kulkea vastavirtaan, en jaksa, annan periksi. Tällaisessa tilanteessa on välttämätöntä käsitellä Paholaista kuten Luther, joka heitti mustepullon suoraan häntä päin. Näin vähän faaraolla on sanomista Jumalan lapsille, kun he vihdoinkin ovat päässeet hänen pimeyden valtakunnastaan. Pyhät On mielenkiintoista panna merkille, mitä puhuttelusanaa apostolit käyttävät kirjeissään. Yleensä he osoittavat kirjeensä pyhille Galatiassa, Kolossassa, Roomassa jne. Ensin tulee ajatelleeksi, että näiden ihmisten on täytynyt saavuttaa korkea taso hengellisyydessään, mutta sitten lievästi sanoen hämmästyy, kun lukee näille pyhille osoitettuja kirjeitä eteenpäin. Nimetään toinen toistaan pahempia syntejä, ja apostolit neuvovat, kuinka erilaisissa tilanteissa tulee menetellä. Ongelman ratkaisu on se, ettei pyhä merkitse pyhimysmäistä vaan erotettua. Pyhiä ovat siis ne, jotka on erotettu palvelemaan Jumalaa Saatanan sijasta. Kun Jumalan omaisuuskansa vaelsi Punaisen meren halki, se pyhitettiin eli erotettiin siellä ainoastaan palvelemaan Jumalaa. Kasteen vedellä ihminen erotetaan elämään Jumalassa ja torjumaan kiusaukset. Perkele on ainoa, jota kohtaan ihmisen on oltava kova. Hänen edustajansa on ihmisen omassa sydämessä, meissä oleva vanha ihminen, joka puhui israelilaisten napinassa Moosesta vastaan. Tätä meissä olevaa vanhaa, pahaa ihmistä tulee käsitellä niin äärimmäisen lujin ottein, että hänet surmataan eikä vain kerran vaan päivittäin. Kyseessä on uuvuttava, elämänmittainen taistelu. Elämä on sellaista, ettei Paha valitettavasti jätä Jumalan lapsia rauhaan meren toisella rannalla. Hän seuraa perässä. Hänellä on myös lähettiläänsä, ne hallitsevat jopa kyvyn verhota itsensä niin, että ne näyttävät lampailta vaikka ovat susia. Paholainen osaa jopa taidon tekeytyä valon enkeliksi (2Kor 11:14). Tässä yhteydessä täytyy korostaa ripin asemaa. Sitä, joka on langennut ei heitetä pois, vaan hän saa pyytää anteeksi ja nousta jälleen. Tätä Jeesus opettaa varsinkin tuhlaajapoikavertauksessa Tämä totuus on syy siihen, että messu alkaa joka kerta synnintunnustuksella. Näin heidät pestään uudelleen puhtaiksi ja he saavat uudelleen ottaa vastaan Elämän leivän ja elämän Sanan Herran huulilta. Valkoiset vaatteet Kaste ei ole viimeinen kerta, kun ihminen saa valkeat vaatteet. Konfirmaatioasu on alunperin kastepuku, samoin morsiuspuku. Oikeastaan siis myös sulhasen pitäisi olla pukeutunut valkoisiin. Papin alba ei ole alkuperältään mikään erityisesti papillinen vaatekappale vaan jokaiselle kastetulle kuuluva kristillinen vaate. Stolalla on papillinen merkityksensä mutta ei valkealla paidalla. Miltä kirkossa näyttäisikään, jos koko seurakunta saapuisi messuun valkeissa vaatteissa! Juuri tästä on kyse vertauksessa miehestä, joka kutsuttiin häihin mutta saapui omissa vaatteissaan ja joutui ulosheitetyksi (Matt. 22:1-14). Kuinka kutsun esittänyt kuningas saattoi heittää ulos vieraan vain siksi, ettei tällä ollut riittävän hienoja vaatteita? Selityksenä on Jeesuksen aikainen itämainen tapa, jonka mukaan suuriin juhliin kuten kuninkaanpojan häihin saatettiin lähettää kutsun mukana juhlaan tarkoitettu puku. Se, joka saapui ilman tätä pukua osoitti näin ilmeistä halveksuntaa lähetettyä pukua kohtaan ja ajatteli olevansa vähintään yhtä hieno ellei hienompi omissaan. Kasteeseen liitettynä tämä ilmaisee, että hän uskoi voivansa tulla omassa vanhurskaudessaan. Hän ei ymmärtänyt, että ainoa puku, jossa voi lähestyä Jumalaa on Kristuksen vanhurskauden puku. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani (Joh. 14:6). Loppujen lopuksi tämä on syy myös siihen, että kuolleet puetaan valkeaan asuun, kun heidät asetetaan arkkuun. Ainoa mitä voi ottaa mukaansa luvattuun maahan on Kristuksen vanhurskauden vaate. Veressä pesty Kun Johannes taivasnäyssään näkee luvuttoman joukon valtaistuimen edessä ja Karitsan, hän kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että he olivat puettuja pitkiin valkeihin vaatteisiin. Hän pitää tätä niin merkityksellisenä, että esitetään erityinen kysymys: Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet? Vastaus kuuluu: Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä (Ilm.7:9-15). Tämän ihmettelevän kysymyksen Raamatun viimeisessä kirjassa voi ymmärtää. Raamattu on kirja Jumalasta mutta myös ihmisistä, kaikkea muuta kuin virheettömistä. Mistä sitten ovat tulleet nämä lukemattomat valkeat hahmot? Siinä ovat kaikki, jotka ovat pukeutuneet Kristuksen vanhurskauteen ja pesseet pukunsa päivittäin Karitsan veressä ts. taistelleet päivittäin vanhaa ihmistään vastaan ja pyytäneet päivittäin anteeksi syntejään. Kristus on puhdistanut heidät. Hänen verensä Punainen meri on puhdistanut heidät kaikista synneistä. Siksi he nyt seisovat Jumalan valtaistuimen edessä. He ovat saavuttaneet päämäärän, luvatun maan. Erämaavaelluksen aika on ohi. Kiusausten aika on ohi. Vanha ihminen on lopullisesti surmattu ja uusi on noussut elämään Jumalan edessä ikuisesti. Pyhäkön lamppu 3 /

8 Lisää hyviä paimenia Saimme vaimoni Marin kanssa olla mukana Ruotsin lähetyshiippakunnan (Missionsprovins) kahden uuden piispan vihkimyksissä. Ensimmäisessä vihkimyksessä Skoonen Kristianstadissa vihittiin piispaksi Lars Artman (synt. 1955). Vihkijänä toimi lähetyshiippakunnan piispa Arne Olsson, ja häntä avustivat norjalainen piispa Ulf Asp, sekä kenialaiset piispat Walter Obare ja Thomas Asiago. Jälkimmäisessä vihkimyksessä Tukholmassa sai piispan kaitsentatehtävän Göran Beijer (synt. 1940). Hän toimii Tukholmassa Stefanus -yhteisön paimenena, ja ryhtyy nyt edistämään uusien yhteisöjen syntymistä ja johtamaan pääkaupunkiseudun hengellistä työtä. Tällainen pyhä matka herättää monenlaisia kysymyksiä myös Suomen suhteen. Ensinnäkin olimme tavattoman iloisia siitä rohkeudesta, jolla ruotsalaiset ovat lähteneet liikkeelle. Piispa Artman oli valmis ottamaan tämän askeleen, vaikka tietääkin sen seurauksena menettävänsä virkansa, palkkansa ja pappeutensa Ruotsin kansankirkossa. Siitä huolimatta hän ja toinen vihitty piispa ovat määrätietoisesti ottaneet ristinsä ja lähteneet seuraamaan Kristusta. Suomessakin muodostuu päivä päivältä polttavammaksi kysymys ylärakenteen luomisesta. Pelkästään Luther-säätiöllä on jo kymmenkunta jumalanpalvelusyhteisöä, jotka tulevaisuudessa tarvitsevat jonkinlaista piispallista kaitsentaa ja ohjausta. Säätiön papeistakin kaksi on Ruotsissa vihittyjä, eikä heillä näin ollen ole Suomessa minkäänlaista piispallista esivaltaa. Toki me Luther-säätiössä toivomme sydämestämme, että kaikki Raamattuun ja tunnustukseen sitoutuneet kristityt maassamme löytäisivät yhteisen tien. Haluaisimme olla yhdessä toisten kanssa luomassa sellaisia kirkollisia rakenteita, jotka palvelisivat mahdollisimman laajasti uskovaa kansaa. Tämä edellyttää kärsivällisiä ja ennakkoluulottomia neuvotteluja ja rukousta eri seurakuntiin, herätysliikkeisiin ja järjestöihin kuluvien tunnustuksellisten kanssa. Ruotsin lähetyshiippakunnan syntyminen oli monivaiheinen prosessi, jossa jouduttiin kokemaan myös pettymyksiä. Yhdessä etsien ja rukoillen löydettiin kuitenkin kulkukelpoinen tie, joka on jo tuonut siunausta Ruotsin kirkolle ja kansalle. Uskon tällaisen tien löytyvät myös Suomessa, mutta siinä tarvitaan Sinunkin esirukoustasi. Maallistuneissa Pohjois-maissa lampaita heitetään yli laidan. Jotkut Suomen piispat ovat sanoneet minulle ja Luther-säätiölle: Kirkossa on ulko-ovi! Eli jos et hyväksy kaik-kia nykykirkon uutuuksia ja harhaoppeja: Lähde pois! Me emme halua elää enää kanssasi. Olet torjuttu, hylätty, poisheitetty. Näinkö Hyvä Paimen toimii? Ei, hän kutsuu kaikki lampaat laumaansa. Hän etsii jokaista karitsaansa. Hyvä Paimen on ykseyden merkki, ja enemmänkin kuin merkki. Hänessä on ykseys tässä pirstoutuneessa maailmassa. Kun me e- lämme Kristuksessa, meillä on yhteys toisiimme (ote puheestani Lars Artmanin juhlapäivällisellä ). TEKSTI: PETRI HILTUNEN 8 Pyhäkön lamppu 3 / 2006

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön lamppu Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007 Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 JPÄÄKIRJOITUS umalanpalvelusuudistus Jumalanpalvelus on kirkon tärkein toimintamuoto. Kirkko

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 /2005. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam. 3:3

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 /2005. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam. 3:3 Pyhäkön lamppu Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 /2005 Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam. 3:3 PÄÄKIRJOITUS Oi yhteyttä kaikkien pyhien Kuva: Jaakko Ketomäki Pyhäinpäivä tuo kynttilät

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 3/2009 A PÄ Ä K I R J O I T U S Apostolisen kirkon jatkumossa Juhana Pohjola Luther-säätiö on nuori

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK.

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ Vankilaevankelista Reijo Klinu Loikkanen sanoo olevansa kahdesti armahdettu. Istuessaan murhasta elinkautista tuomiotaan vankilassa

Lisätiedot

Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 4/2010

Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 4/2010 Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 4/2010 KJuhana Pohjola P Ä Ä K I R J O I T U S Kenen valtuuksin? Mitä jos joku Suomen armeijan upseeri

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Rakkauden, toivon ja yhteyden sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 6/2006 Pauli Kemi: Jumala kehottaa siunaamaan Israelia!

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009 Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta Numero 3 6. vsk 22.6.2009 Opettele luottamaan Jumalan armolupauksiin Kun Raamattu puhuu syntien anteeksi saamisesta, se kuvaa sitä mm. vaihtokauppana meidän

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2009 T Tulkaa ja menkää Juhana Pohjola PÄ Ä K I R J O I T U S On sanottu, että on yksi käsky, jota

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi Sinulle Sanoma 2013 n n EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi MAJAKKA Myrskyjen keskellä majakka on, se siinä luo valoaan. Myrskyjen keskellä majakka on, se Jumalan Sana,

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 7/13/13 When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 Hei kaikki, eräs pastori kertoi seurakunnalleen, että jos nopeusrajoitus

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Kanttori Markku Ylipää: Jumala on parantajasi. Sivu 7

Kanttori Markku Ylipää: Jumala on parantajasi. Sivu 7 Pauli Kemi: Kristittyjen yhteyteen ja Jumalan voimaan Sivu 2 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Pastori Martti Kallionpää: Jeesus,

Lisätiedot

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön. Lamppu. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön Lamppu Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5/2008 T PÄ Ä K I R J O I T U S Terveiset Juudaalta Juhana Pohjola Haluan rohkaista sinua. Haluan

Lisätiedot

Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010

Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010 Kalliopohja 7. vuosikerta 2/2010 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys OTO-saarnaajien ja -työntekijöiden lehti Pääkirjoitus - Rakkaat kristityt Evankeliumi Tässä lehdessä olemme keskittyneet evankeliumin

Lisätiedot