Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta."

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. Asialista H 110 Korttelin 64 tonttien 1 ja 3 asemakaavanmuutos; ehdotus nähtäville H 111 Lausunto apteekkipalvelujen saatavuudesta H 112 Hankesuunnitelma ja kustannusarvio; vanhusten päivätoimintakeskus H 113 Muutostalousarvio 3/2014 lisämääräraha; Kirkonkylän päiväkodin ja Sammontien rivitalojen purku H 114 Muutostalousarvio 4/2014; määrärahan siirto tiestöhankkeista irtaimistoon, traktori H 115 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seuranta ja arviointi H 116 Eron myöntäminen sivistyslautakunnan varajäsenelle ja uuden jäsenen vaali H 117 Täyttölupa; lähihoitajan toimi Kurjenmäkikodilla H 118 Täyttölupa; lähihoitajan toimi Kurjenmäkikodilla H 119 Eduskuntavaalit; yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat H 120 Tuloveroprosentti H 121 Kiinteistöveroprosentit H 122 Talousarvion laadintamenettelyn tarkentaminen Ilmoitukset...333

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 309 Hallitus 16/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska este vj Pasi Eloranta este I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas valtuuston puheenjohtaja Kauno Perkiömäki valtuuston I varapj este Mauri Lepola valtuuston II varapj. VIRANHALTIJAT Antero Alenius kunnanjohtaja, esittelijä Tiina Paloranta talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heimo Nordforsin ja Maarit Lepistön. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja, I vpj Päivi Leskinen Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Heimo Nordfors Maarit Lepistö PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Hallintopalvelusihteeri Erja-Riitta Myllymäki

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 310 Hallitus H 110 KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS; EHDOTUS NÄH- TÄVILLE KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS VIREILLE JA OAS:N HYVÄK- SYMINEN Hallitus , 87 Rakennustoimisto Pekka Kynnös on jättänyt asemakaa- Liite vanmuutosaloitteen, jossa esitetään osaan Kirkonseudun korttelista 64 asemakaavanmuutosta, joka mahdollistaisi kahden kerrostalon rakentamisen korttelin eteläosaan. Kaavalla yhdistettäisiin siis ns. Osuuspankin (KOy Peliitti) tontti As Oy Paapanahon tonttiin. Kaavanmuutosalue rajautuu Härkikujan ja Kyrönsarventien väliselle alueelle. KOy Peliitiltä ja As Oy Paapanaholta on toimitettu valtakirjat kaavanmuutoksen hakemista varten. Maanomistajien ja kunnan kesken laaditaan maankäyttösopimus, jossa määritellään kaavan laadinnan kustannusjako ja korvaukset kunnalle. Molemmat tontit ovat keskustan yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C), eli kaavanmuutoksen tavoite on yleiskaavan mukainen. Rakennustoimisto esittää kaavan laatijaksi SWECO Ympäristö Oy:tä, joka on laatinut asemakaavanmuutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Esitys: HALLITUS käynnistää Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelin 64 osan asemakaavanmuutoksen ja hyväksyy asemakaavan laatijaksi SWECO Ympäristö Oy:n. HALLITUS hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulo kuuluttamisen kaavoitusyksikön tehtäväksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö (toimeenpanovastuu) Tiedoksi:. Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy. KOy Peliitti. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho. Sweco Ympäristö Oy Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 311 Hallitus KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS; EHDOTUS NÄHTÄVILLE Hallitus , 110 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys: Liitteet Kirkonkylän korttelin 64 asemakaavanmuutosluonnos on ollut nähtävillä ja siitä jätettiin useampia huomautuksia koskien pysäköintiä ja sen riittävyyttä. Kaavanmuutoshankkeen konsultti (Sweco Ympäristö Oy) esittää kaavanmuutosehdotusta kunnanhallitukselle nähtäville asetettavaksi. Kaavanmuutosehdotukseen on mm. lisätty maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrää 72:sta 89:än rakennusaloja siirtämällä ja paikkoja on nyt esitetty vastaavalla tehokkuudella kuin voimassa olevassa asemakaavassa. Kaavanmuutos aineistoon on myös lisätty havainnekuvia (Tekijä: Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co). Kaavakartan määräyksiin tulee ennen nähtäville asettamista lisätä, että purettavan autokatoksen tilalle rakennettavan uuden, vähintään nykyisen kokoisen autokatoksen, tulee olla toteutettuna ennen uuden viisikerroksisen kerrostalon käyttöönottoa. Lisäksi kaavaan merkittyjen olemassa olevien puiden vaurioituessa on ne korvattava uusilla täysikokoisilla puilla. Kaavakartta, kaavaselostus, vastineraportti sekä havainnekuvat ovat esityslistan liitteenä. Esitys: Päätös: HALLITUS asettaa kaavamuutoksen nähtäville ja antaa nähtäville asettamisen kaavoitusyksikön tehtäväksi. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kaavoitusarkkitehti Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 312 Hallitus H 111 LAUSUNTO APTEEKKIPALVELUJEN SAATAVUUDESTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO LÄÄKKEIDEN SAATAVUUDESTA JA AP- TEEKKIPALVELUIDEN TOIMIVUUDESTA HÄMEENKYRÖSSÄ Perusturvalautakunta , 48 Liite Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää Hämeenkyrön kunnalta lausuntoa lääkkeiden saatavuudesta ja apteekkipalveluiden toimivuudesta Hämeenkyrön kunnassa. Lausunto tulee toimittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamoon mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä nro 15. Hämeenkyrön keskustaajama jakautuu kahteen taajamaan. Taajamien välillä julkinen liikenne on vähäistä. Etäisyyttä taajamien välillä on noin 4 kilometriä. Kävelymatka apteekkiin on liian pitkä etenkin vanhoille ihmisille. Kyröskoskella on perinteisesti ollut sivuapteekki, jota ovat käyttäneet Kyröskosken ja Ylöjärven Mannin kylän asukkaat. Kyröskoski on kasvava taajama, jonne on vielä rakenteilla vanhusten tehostetun palvelun yksikkö. Manni sijaitsee aivan Kyröskosken taajaman kupeessa. Noin 200 Mannin kylän asukasta on siirtynyt käyttämään Hämeenkyrön terveyspalveluita vapaan valinnan myötä vuonna Sähköinen reseptikäytäntö on helpottanut kroonisesti sairaiden lääkkeiden saatavuutta, ei tarvitse tulla terveyskeskukseen uusimaan reseptiä. Sähköisen käytännön rinnalla Kyröskosken sivuapteekin toiminnan varmistaminen vähentää turhaa asiointiliikennettä taajamien välillä. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Hämeenkyrön perusturvalautakunta toteaa ja esittää lausuntonaan hallitukselle, että Kyröskosken taajaman apteekkipalveluiden saatavuus on syytä turvata. Parhaiten se toteutuisi sivuapteekin myötä. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Ote:. kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 313 Hallitus LAUSUNTO APTEEKKIPALVELUJEN SAATAVUUDESTA Hallitus , 111 Liite Esitys: Päätös: Hallitus antaa lausunnon perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Fimea Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 314 Hallitus H 112 HANKESUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMIN- TAKESKUS VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUKSEN SIJOITTAMINEN SILJANKODIN ALAKER- TAAN, HANKESUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO Tekninen lautakunta , 44 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Siljankodin alakerran tyhjillään oleviin tiloihin on päätetty sijoittaa vanhusten päivätoimintakeskus. Tilat soveltuvat hyvin kyseiseen käyttöön, koska tilaa on riittävästi. Tilat ovat maanpinnan tasossa ja pihaalue on riittävän suuri ja helppokulkuinen. Tiloista on laadittu hankesuunnitelma ja kustannusarvio, laatijana arkkitehti Martti Karsikas. Tiloihin on tarpeen rakentaa tarvittavat LVIS-rakenteet ja -laitteet, lattiat ja tarvittavat väliseinät. Kantaviin rakenteisiin ei tule muutoksia ja ulkoseinät tulevat säilymään entisellään. Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja teknisen toimen kanssa. Kokonaiskustannusarvioksi on muodostunut euroa, alv 0 %. Talousarviossa alustava määrärahavaraus hankkeelle on euroa. Laadittu kustannusarvio ei sisällä irtokalusteita. Hankesuunnitelmasta on tarpeen pyytää perusturvalautakunnan lausunto, jonka jälkeen luonnossuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Mikäli suunnitelmat ja kustannusarvio hyväksytään, jatkuu suunnittelu niin, että rakentaminen voi käynnistyä vuonna Hankesuunnitelma ja muu suunnittelumateriaali on tallennettu Satamaan. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmat osaltaan ja esittää ne perusturvalautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 315 Hallitus Perusturvalautakunta , 43 Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan hankesuunnitelman kustannusarvioineen vanhusten päivätoimintakeskuksen rakentamisesta Siljankodin alakertaan. Hankkeen taustalla on kunnan tarve vanhusten päivätoimintakeskuksen toiminnan laajentamisesta. Nykyinen päivätoimintatila sijaitsee Kurjenmäkikodin alakerrassa ja on aikoinaan suunniteltu palvelemaan huomattavasti pienempää asiakasmäärää kuin tällä hetkellä on tarvetta. Nykyisissä tiloissa ei ole huomioitu asiakkaiden kulkemista apuvälineiden avulla. Uudet tilavammat ja esteettömät tilat mahdollistavat huomattavasti suuremman asiakasmäärän. Hankkeen taustalla on myös kunnan velvollisuus vastata vanhuspalvelulain tavoitteeseen tukea vanhuksen kotona asumista mahdollisimman pitkään. Hämeenkyrössä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa. Vuonna 2000 yli 75-vuotiaita oli Hämeenkyrössä 773, kun vuonna 2013 heitä oli 1014 ja väestöennusteen mukaan vuonna 2030 heitä olisi Perusturvalautakunta on tehnyt osaltaan tarkennukset teknisen lautakunnan hyväksymään hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelma ja muu suunnittelumateriaali ovat oheismateriaalina. Esitys (sosiaalijohtaja Taina Niiranen): Perusturvalautakunta antaa edellä esitetyn lausunnon, hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja talousarviokäsittelyssä huomioon otettavaksi. Tämä pykälä käsiteltiin kokouksen toisena asiana, 44 jälkeen. Keskustelun kuluessa ehdotettiin, että perusturvalautakunta pyytää teknistä johtajaa lisäämään hankesuunnitelmaan ennen hallituskäsittelyä hankkeen kokonaispinta-alan ja neliöhinnan. Päätös: Perusturvalautakunta antaa edellä esitetyn lausunnon, hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja talousarviokäsittelyssä huomioon otettavaksi sekä pyytää teknistä johtajaa lisäämään hankesuunnitelmaan ennen hallituskäsittelyä hankkeen kokonaispinta-alan ja neliöhinnan. Ote: - Tekninen johtaja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 316 Hallitus Kunnanhallitus HANKESUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO; VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTAKESKUS Hallitus , 112 Hallituksen johtosäännön 4 :n mukaisesti: Hallitus ratkaisee, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, seuraavat asiat: 7. pääpiirustusten, huonetilaohjelman ja kustannusarvion hyväksyminen, rakentaminen ja työn aloittamisajankohta valtuuston hyväksymän hankepäätöksen, rakennusohjelman ja ohjeellisen kustannusarvion taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti Valtuusto on myöntänyt euron määrärahan vanhustenpäivätoimintakeskushankkeeseen vuodelle Hanke jatkuu vuoden 2015 aikana ja edellyttää määrärahaa tulevalle vuodelle. Hankesuunnitelma ja muu suunnittelumateriaali ovat oheismateriaalina satamassa. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy vanhusten päivätoimintakeskuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. tekninen lautakunta. perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 317 Hallitus H 113 MUUTOSTALOUSARVIO 3/2014 LISÄMÄÄRÄRAHA; KIRKONKYLÄN PÄIVÄ- KODIN JA SAMMONTIEN RIVITALOJEN PURKU LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS; KIRKONKYLÄN PÄIVÄKODIN JA SAMMONTIEN RIVITALOJEN PURKU Tekninen lautakunta , 66 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Monitoimikeskuksen rakentamisen myötä puretaan vuonna 2014 Kirkonkylän päiväkoti ja Sammontien rivitalot sekä saunarakennus. Lujatalo Oy:n urakkatarjoukseen sisältyy päiväkodin ja kahden rivitalon purkutyöt hintaan euroa (alv 0 %). Lisäksi on tarpeen purkaa kaksi muuta Sammontien rivitaloa sekä saunarakennus. Tästä Lujatalo Oy on antanut lisätyötarjouksen, euroa (alv 0 %). Koulu puretaan vuonna 2016 ja purkutyön hinta on euroa (alv 0 %). Purkukustannuksiin varaudutaan kyseisen vuoden talousarviossa. Purkutyöt rahoitetaan talousarvion käyttötalouspuolelta ja poistetaan kertapoistona. Purkutöihin ei ole varattu määrärahaa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää kiinteistötoimeen Kirkonkylän päiväkodin, Sammontien rivitalojen ja saunarakennuksen purkamiseen euron lisämäärärahan vuodelle Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - hallitus/talousjohtaja - kirjanpitopäällikkö MUUTOSTALOUSARVIO 3/2014 LISÄMÄÄRÄRAHA; KIRKONKYLÄN PÄIVÄKODIN JA SAMMONTIEN RIVITALOJEN PURKU Hallitus , 113 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 318 Hallitus Esitys: Päätös: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja myöntää kiinteistötoimelle euron lisämäärärahan talousarvioon HALLITUS siirsi yksimielisesti asian käsittelyn Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 319 Hallitus H 114 MUUTOSTALOUSARVIO 4/2014; MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TIESTÖHANKKEISTA IRTAIMISTOON, TRAKTORI MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TIESTÖHANKKEISTA IRTAIMISTOON; TRAKTORI Tekninen lautakunta , 67 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Talousarvion investointiosassa on varattu vuodelle 2014 teknisten palvelujen irtaimistohankintaan euroa. Lautakunta on jakanut määrärahan käyttösuunnitelmassaan niin, että Valtra-traktorin vaihtoon on varattu euroa ja traktorin peräkärryyn euroa. Tarkoituksena oli maksaa traktorista loppuosa vuonna Mikäli traktori maksetaan kokonaisuudessaan vuonna 2014 tarvitaan irtaimistoon lisärahaa e. Näin säästetään maksun viipymisestä aiheutuvat lisäkulut. Raha on mahdollista siirtää tiestöön varatusta euron määrärahasta. Lautakunta on käyttösuunnitelmassaan varannut Nuijamiestentien 2. osan rakentamiseen euroa ja tästä rahasta jää käyttämättä ainakin euroa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvion investointiosan tiestön rakentamismäärärahasta siirretään euroa teknisten palvelujen irtaimistohankintoihin. Määräraha siirretään kohteelta 628 Nuijamiestentien 2. osan rakentaminen kohteelle 687 Traktorin vaihto. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - hallitus/talousjohtaja - kirjanpitopäällikkö MUUTOSTALOUSARVIO 4/2014; MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TIESTÖHANKKEISTA IRTAIMIS- TOON, TRAKTORI Hallitus , 114 Esitys: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen määrärahan siirrosta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 320 Hallitus Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 321 Hallitus H 115 HYVINVOINTIKERTOMUS; KUNTALAISEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Hallitus , 115 Tarja Soukko, terveyden edistämisen yhdyshenkilö, puh Toukokuussa 2011 voimaan astunut Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kerran valtuustokaudessa kunnanvaltuustolle valmistellaan laaja hyvinvointikertomus. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä päätti käynnistää kerran valtuustokaudessa tehtävän laajan arvioinnin. Vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä käsitellään raportti suppean hyvinvointikertomuksen toimenpiteistä ja vuonna 2016 laajan hyvinvointikertomuksen osalta. Hyvinvointikertomus toimii kunnan tärkeän tehtävän, kuntalaisen hyvinvoinnin edistämisen perustana (Kuntalaki). Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisen hyvinvointitarpeet, arvioi toteutunutta toimintaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa, seurannassa ja resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille kertomus on työväline päätöksentekoon ja vaikuttavuuden arviointiin. Hämeenkyrön kunnan johtoryhmä ja hyvinvointiryhmä ovat valmistelleet kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sekä laajan hyvinvointikertomuksen että vuosittaisen (2015) hyvinvointikertomuksen painopistealueet ja kehittämisen kohteet, joiden avulla valtuusto voi vaikuttaa toimenpiteisiin ja seurata kuntalaisen hyvinvoinnin tilaa. Hyvinvointikertomukset esitetään sähköisessä muodossa, sähköisenä hyvinvointikertomuksena(www.hyvinvointikertomus.fi), joka kunnassa on otettu käyttöön. Sähköinen hyvinvointikertomus on Kuntaliiton omistama työväline, joka mahdollistaa hyvinvointitiedon hyödyntämisen ja vertailun myös valtakunnallisesti. Sähköinen hyvinvointikertomus löytyy linkistä Terveyden edistämisen yhteyshenkilö Soukko toimittaa valtuutetuille ja varavaltuutetuille käyttäjätunnuksen ja salasanan erillisenä sähköpostina. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 322 Hallitus Esitys: Päätös: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE hyväksyttäväksi sekä laajan että vuosittaisen (2015) hyvinvointikertomuksen painopistealueet ja kehittämisen kohteet. HALLITUS siirsi asian yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

16 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 323 Hallitus H 116 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENELLE JA UU- DEN JÄSENEN VAALI Hallitus , 116 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Kunnanvaltuusto on valinnut luottamushenkilöt lautakuntiin. Tero Linnainmaa on valittu Pasi Elorannan varajäseneksi sivistyslautakuntaan. Tero Linnainmaa on lähettänyt sähköpostia, jossa hän pyytää eroa sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä, sillä hän on muuttanut pois paikkakunnalta Täydennysvaalissa on sovellettava tasa-arvolain mukaista sukupuolten välistä tasa-arvoa. Valinnan on kohdistuttava miessukupuoleen. Esitys: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO 1. myöntää eron Tero Linnainmaalle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja 2. valitsee sivistyslautakunnan jäsen Pasi Elorannan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

17 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 324 Hallitus H 117 TÄYTTÖLUPA; LÄHIHOITAJAN TOIMI KURJENMÄKIKODILLA Hallitus , 117 Yksi osastoapulainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa toimestaan Kurjanmäkikodilla siten, että palvelusuhde päättyy Palvelukotipäällikkö perustelee osastoapulaisen vakanssin muuttamista lähihoitajaksi seuraavasti: Muutosehdotus lähihoitajan toimeksi perustuu Hämeenkyrön kunnan taloussuunnitelmassa vuosille tehtyyn linjaukseen (sivu 37). Osastoapulaisen toimenkuvassa siivoustyötä ei enää tehdä sisäisten siivousjärjestelyjen (tilakeskuksen siistijät) myötä vaan osastoapulaiset osallistuvat 100 % hoitotyöhön (ei lääkehoitoon). Vakanssin täyttämättä jättäminen vaarantaa asukkaiden turvallisuuden ja hoidon laadun. Hallitus myöntää täyttöluvat vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteisiin. Esitys Päätös: HALLITUS myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimen vakinaiselle täyttämiselle lukien. Täyttölupa koskee vakanssia numero HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Kurjenmäkikoti. perusturvalautakunta. henkilöstöpäällikkö Jortikka Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

18 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 325 Hallitus H 118 TÄYTTÖLUPA; LÄHIHOITAJAN TOIMI KURJENMÄKIKODILLA Hallitus Yksi lähihoitaja on irtisanoutunut lukien. Palvelukotipäällikön perustelu toimen täyttämiselle: Lähihoitajan paikan täyttämättä jättäminen vähentää henkilöstömiehityksen alle vanhuspalvelulain mukaisen määräyksen sekä vaarantaa asukkaiden turvallisuuden ja hoidon. Hallitus myöntää täyttöluvat vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteisiin. Esitys: Päätös: HALLITUS myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimen vakinaiselle täyttämiselle siten, että vakanssinumero 3019 täytetään lukien. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Kurjenmäkikoti. perusturvalautakunta. henkilöstöpäällikkö Jortikka Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

19 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 326 Hallitus H 119 EDUSKUNTAVAALIT; YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, LAI- TOSÄÄNESTYSPAIKAT JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT Hallitus , 119 Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina-Riitta Rinne: Kunnanhallitus päättää vaalilain 9 :n mukaan kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikkoina olevista sairaaloista ja sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä vaalipäivän äänestyspaikoista. Vaalilain 48 :n mukaan hallitus määrää ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkisin ennen kello 8.00 eikä kello jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9.00 eikä kello jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä paikka on avoinna klo saakka. Valtuusto päätti äänestysaluejaosta. Kunta jaettiin kahteen äänestysalueeseen, Kyröskosken äänestysalueeseen ja Kirkonkylän äänestysalueeseen. Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestys on ollut Kirkonkylän koululla. Koulun tontilla on meneillään rakennustyö, jonka takia pysäköintipaikkoja on niukasti. Arkipäivinä talon työntekijöiden ja kirjaston kävijöiden autot täyttävät pysäköintipaikat. Tämän takia ennakkoäänestyspaikka siirretään Kunnantalolle. Kunnantalolla saadaan pysäköinti järjestymään. Keskusvaalilautakunnan sihteeri merkitsee vaalitietojärjestelmään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla keskusvaalilautakunnan yhteystiedot, kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tiedot ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot. Esitys: HALLITUS päättää, että eduskuntavaalien 1. vaalipäivän, , äänestyspaikkoja ovat: - Kunnantalo, osoite: Härkikuja 7, Hämeenkyrö - Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, Kyröskoski Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

20 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 327 Hallitus yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat ovat: Kunnantalo, osoite: Härkikuja 7, Hämeenkyrö ja Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, Kyröskoski - ke-pe , kello la-su , kello ma-ti , kello laitosäänestyspaikkoja ovat: - terveyskeskus - Kurjenmäkikoti - Siljankoti - Veteraanien palvelutalo - Hoiva- ja palvelukoti Kaarihovi - Kotorinteen palveluasunnot ja Kotorinnekoti - Tupala - Jaakonkoti - Pihlajakoti Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. keskusvaalilautakunta. liikunta- ja nuorisosihteeri Lehtinen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

21 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 328 Hallitus H 120 TULOVEROPROSENTTI 2015 Hallitus , 120 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Koko maan tuloveroprosentin keskiarvo 2014 on 19,74 ja Pirkanmaan 20,12 Hämeenkyrön tuloveroprosentti 2014 oli 21. Kunnallisveron tuotto vuonna 2013 oli 30,7 milj. euroa. Vuodelle 2014 arvio on talousarviossa 31,7 milj euroa. Ennusteen mukaan kunnallisverotuotto vuonna 2015 olisi nykyisellä prosentilla 33 milj.euroa ja yhdellä prosenttiyksiköllä korotettuna 34,5 milj. euroa. Tuloveroprosentti on ollut 21,00 vuodesta 2014 asti. Lautakunnat ovat tehneet talousarvioesityksensä vuodelle Vuoden 2015 talousarvio näiden esitysten mukaan on alijäämäinen 3,5 milj. euroa nykyisellä tuloveroprosentilla. Esitys: Päätös: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO päättää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,00. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

22 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 329 Hallitus H 121 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT 2015 Hallitus , 121 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistön arvo määräytyy varallisuuden arvostamista verotuksessa annetun lain mukaisesti. Kiinteistöverolaki määrää minkälaisista kiinteistöistä veroa on maksettava ja mitkä ovat siitä vapautetut kiinteistöt. Kiinteistöverovelvollinen on kiinteistön omistaja. Kiinteistöveroprosentin vaihteluvälit - yleinen 0,6 1,35 - vakituiset asuinrakennukset 0,32 0,75 - muut asuinrakennukset (mm. loma-asunnot) enintään 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti - voimalaitokset enintään 2,85 Asuntorakentamiseen kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunta voi määrätä vähintään 1,00 ja enintään 3,00 prosentin suuruisen kiinteistöveron. Kiinteistöverolain 13 a :n mukaan valtuusto voi määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistöveroprosentti voi olla myös 0,0. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot