EWW 1476 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EWW 1476 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29"

Transkriptio

1 EWW 1476 HDW FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29

2 2 SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN KUVAUS KÄYTTÖPANEELI OHJELMAT KULUTUSARVOT LISÄTOIMINNOT KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN KUIVAAMINEN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN VIHJEITÄ JA NEUVOJA HOITO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA TEKNISET TIEDOT WE RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxin maailmaan. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia: KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet. Yleistietoja ja vinkkejä Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus VAROITUS! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet SUOMI 3 Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 7 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ).

4 4 Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa) Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetustuet. Pidä kuljetustuet tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää riittävästi tilaa. Sähköliitäntä VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta.

5 SUOMI 5 Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei vuotoja esiinny. 2.2 Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä vahingoilta. Jos pysäytät laitteen ennen kuin kuivausjakso päättyy, poista ja levitä välittömästi kaikki pyykit, jotta lämpö voi haihtua. Jos käytät pesuainetta, huuhteluainetta tai vastaavia tuotteita, noudata pakkauksen ohjeita. Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka pois. Älä kuivaa vaurioituneita tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä. Älä kuivaa materiaaleja, kuten kumia (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä ja kumia sisältäviä tekstiilejä. Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa. Älä kuivaa tekstiilejä, jos niiden puhdistukseen on käytetty teollisia kemikaaleja. Varmista, ettei kaasutoimisia sytyttimiä tai tulitikkuja ole jäänyt vaatteiden taskuihin. Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä. Älä kuivaa laitteessa pesemättömiä vaatteita. Jos olet pessyt pyykit tahranpoistoaineella, suorita ylimääräinen huuhtelujakso ennen laitteen käynnistämistä. Muoviastiat eivät kestä kuumuutta. Jos käytät pesupalloa, poista se ennen kuivausohjelman asettamista. Älä käytä pesupalloa, kun asetat tauottoman ohjelman. VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Noudata maksimitäyttömäärää. Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä vaatteita. 2.3 Hoito ja puhdistus VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen. Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. 2.4 Hävittäminen VAROITUS! Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

6 6 3. LAITTEEN KUVAUS Kansilevy Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Tyhjennyspumpun sihti 7 Jalat laitteen tasapainottamiseen 3.1 Kiinnityslevypakkaus ( ) Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos asennat laitteen jalustalle, asenna laite kiinnityslevyihin. Noudata asennussarjan mukana toimitettuja ohjeita. 4. KÄYTTÖPANEELI Virtakytkin (On/Off) 2 Ohjelmanvalitsin 3 Linkousnopeuden alennus -kosketuspainike (Spin) 4 Lämpötila-kosketuspainike (Temperature) 5 Näyttö 6 Kuivausaika-kosketuspainike (Drying time) 7 Ajastin-kosketuspainike (Delay Start) 8 Lisähuuhtelu-kosketuspainike (Extra Rinse) 9 Kuivaustaso-kosketuspainike (Drying level) 10 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike (Start/Pause) 11 Time Manager -kosketuspainikkeet

7 SUOMI Näyttö A B C K J D E F I H A) Lämpötila-alue: G F) : Lämpötilan merkkivalo. : Kylmän veden merkkivalo. B) : Time Manager -merkkivalo. C) Aika-alue: : Ohjelman kesto. : Ajastin. : Hälytyskoodit. : Virheviesti. : Ohjelma on päättynyt. : Lisähuuhtelu-lisätoiminnon pysyvä valinta. G),, : Kuivaustason merkkivalot. H) Linkousalue: : Linkousnopeuden merkkivalo. : Ei linkousta -merkkivalo. : Rypistymisen esto -merkkivalo. I) D) : Linkousvaihe. J) E) : Höyrytysvaihe. K) : Pesuvaihe. : Lapsilukon merkkivalo. : Luukku lukittu -merkkivalo. 5. OHJELMAT Ohjelma Lämpötilaväli Pestävä pyykki ja likaisuustaso Maksimitäyttö, maksimilinkous Pesuohjelmat Valko/Kirjo 90 C - Kylmä Valkoinen ja kirjava puuvillapyykki (vähän ja normaalilikainen). 7 kg, 1400 kierr./min Puuvilla+Esipesu 90 C - Kylmä Valkoinen ja kirjava puuvillapyykki (erittäin likainen tai vähän likainen). 7 kg, 1400 kierr./min Puuvilla Eco 1) 60 C - 40 C Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. 7 kg, 1400 kierr./min Siliävät 60 C - Kylmä Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. 3.5 kg, 1200 kierr./min

8 8 Ohjelma Lämpötilaväli Pestävä pyykki ja likaisuustaso Maksimitäyttö, maksimilinkous Hienopesu 40 C - Kylmä Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. 3.5 kg, 1200 kierr./min Villa/Käsinpesu 40 C Kylmä Konepestävä villa, käsinpestävät villavaatteet ja arkalaatuiset tekstiilit, joissa on «käsinpesu» merkki. 2 kg, 1200 kierr./min Peitot 60 C 30 C Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne. 2 kg, 800 kierr./min Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit. 7 kg, 1400 kierr./min Huuhtelut Kylmä Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. 7 kg, 1400 kierr./min Linkous/Tyhjennys Kuivausohjelmat Kuivausohjelma villalle Villa Kuivaus Kuivausohjelma siliäville Tekokuidut Kuivaus Kuivausohjelma puuvillalle Puuvilla Kuivaus Höyryohjelmat Raikastus Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä. 1.5 kg Sileytys Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville. Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä. 1.5 kg 1) «Puuvillan säästöohjelma» lämpötilassa 60 C, täyttömäärällä 7 kg, on energiamerkkiin merkittyjen tietojen viiteohjelma standardien ETY 92/75 mukaisesti. Aseta tämä ohjelma saavuttaaksesi hyvät pesutulokset ja vähentääksesi virrankulutusta. Pesuohjelman aika on pitempi. Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma esipesulla Eco

9 SUOMI 9 Ohjelma 1) 1) Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä. 5.1 Automaattiset kuivausohjelmat Kuivaustaso Kuitutyyppi Täyttömäärä Erittäin kuiva Pyyhkeille Kaappikuiva Kaappiin asetettaville tekstiileille Silityskuiva Silitykseen Puuvilla ja pellava (kylpytakit, kylpypyyhkeet, jne.) Puuvilla ja pellava (kylpytakit, kylpypyyhkeet, jne.) Tekokuidut tai sekoitekuidut (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liinavaatteet) Puuvilla ja pellava (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.) 5 kg 5 kg 2 kg 5 kg

10 Ajastetut kuivausohjelmat Kuivaustaso Erittäin kuiva Pyyhkeille Kaappikuiva 1) Kaappiin asetettaville tekstiileille Kaappikuiva Kaappiin asetettaville tekstiileille Kuitutyyppi Puuvilla ja pellava (kylpytakit, kylpypyyhkeet, jne.) Puuvilla ja pellava (kylpytakit, kylpypyyhkeet, jne.) Tekokuidut tai sekoitekuidut (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liinavaatteet) Täyttömäärä (kg) Linkousnopeus (kierrosta/ min) Suositeltu aika (minuuttia) Silityskuiva Puuvilla ja pellava Sopii silitettäville (lakanat, pöytäliinat, paidat, vaatteille jne.) Villan kuivaus Villa (villapaidat) ) Neuvoja testilaitokselle Standardin EN mukaisesti testi tulee suorittaa ilmoitetun maksimikuivauskapasiteetin ENSIMMÄISELLÄ kuivausmäärällä (koostumus standardin EN61121 mukainen) valitsemalla puuvillan AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA -ohjelma. TOINEN kuivausmäärä jäljellä jäävällä kuormalla tulee testata asettamalla puuvillan AUTOMAATTINEN KAAPPIKUIVA -ohjelma. 5.3 Woolmark-sertifikaatti Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä villaa sisältävien ja merkillä «käsinpesu» varustettujen tekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tekstiilin hoito-ohjemerkinnän ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1380 Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta pesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan tämän koneen valmistajan ohjeita noudattaen. M1381 Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-symboli on sertifioinnin tavaramerkki.

11 6. KULUTUSARVOT SUOMI 11 Ohjelma Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto. Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän (esim. Puuvilla 60 C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 7 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin). Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste. Energiankulutus (KWh) Vedenkulutus (litraa) Puuvilla Puuvillan säästöohjelma 60 1) Puuvilla Siliävät Hienopesu Villa/käsinpesu Ohjelman kesto (minuuttia) Katso ohjelman kesto käyttöpaneelissa olevasta näytöstä. 1) «Puuvillan säästöohjelma» lämpötilassa 60 C, täyttömäärällä 7 kg, on energiamerkkiin merkittyjen tietojen viiteohjelma standardien ETY 92/75 mukaisesti. Taulukossa mainitut kulutustiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, sillä arvot voivat vaihdella pyykin määrän ja tyypin, tuloveden lämpötilan ja ympäristön lämpötilan mukaisesti. 7. LISÄTOIMINNOT 7.1 Lämpötila Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla tämän lisätoiminnon. Merkkivalo = kylmä vesi. Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus. 7.2 Linkous Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslinkousnopeutta. Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy. Ylimääräiset linkouksen lisätoiminnot: Ei linkousta Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain tyhjennysvaihe on käytettävissä. Vastaava merkkivalo syttyy. Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa. Rypistymisen esto Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi. Vastaava merkkivalo syttyy.

12 Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Merkkivalo 12 1) Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä". 7.3 Kuivausaika Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa pyykin kuivausajan. Asetettu arvo näkyy näytössä. Jokainen kosketuspainikkeen painallus lisää arvoa viidellä minuutilla. Kaikkia aika-arvoja ei voida asettaa eri tyyppisille pyykeille. 7.4 Ajastin Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä. Näytössä näkyy vastaava merkkivalo. 7.5 Lisähuuhtelu Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä huuhteluita pesuohjelmaan. Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää. Vastaava merkkivalo syttyy. 7.6 Automaattinen kuivaus Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa pyykille automaattisen kuivaustason. Näytössä näkyy asetetun tason symboli. Erittäin kuiva -taso puuvillalle Kaappikuiva-taso puuvillalle ja siliäville Silityskuiva -taso puuvillalle 7.7 Time Manager Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto. Vähennä tai lisää ohjelman kestoa painatai. malla Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa. 3) 2) 2) 2) 2) 1) Lyhyin: pyykin raikastaminen. 2) Ohjelman oletuskesto. 3) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään, energiankulutus pienenee asteittain. Optimoitu lämmitysvaihe säästää energiaa ja pitempi kesto säilyttää samat pesutulokset (erityisesti normaalilikaisen pyykin kohdalla). 7.8 Lapsilukko Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla. Kytke lisätoiminto päälle/pois päältä painamalla samanaikaisesti painiketta ja, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:, lisätoiminnot Kun painat painiketta ja ohjelmanvalitsin lukittuvat. painamista: laite Ennen painikkeen ei voi käynnistyä. 7.9 Pysyvä lisähuuhtelu Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan. Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä painamalla samanaikaisesti paija, kunnes merkkivalo niketta syttyy/sammuu.

13 7.10 Äänimerkit Äänimerkit kuuluvat, kun: ohjelma on päättynyt laitteessa on toimintahäiriö. Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle painamalla samanaikaisesti painiketta ja 6 sekunnin ajan. SUOMI 13 Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä. 8. KÄYTTÖÖNOTTO 1. Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon pesuvaihetta varten. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän. 2. Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon. 3. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta. 9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN 9.1 Koneen täyttö 1. Avaa laitteen luukku. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä. 3. Sulje luukku. HUOMIO Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara. 9.2 Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. Sulje pesuainelokero varoen.

14 14 Esipesuvaiheen pesuainelokero. Pesuvaiheen pesuainelokero. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine A B Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus). Asento B nestemäistä pesuainetta varten. Nestemäistä pesuainetta käytettäessä: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Älä lisää nestettä maksimitason yli. Älä aseta esipesuvaihetta. Älä aseta ajastinta. 9.3 Laitteen kytkeminen toimintaan Paina Auto/Off-painiketta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja pois toiminnasta. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun se kytketään toimintaan. 9.4 Ohjelman asettaminen 1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta ohjelma: Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy. -merkkivalo vilkkuu.

15 SUOMI 15 Näytössä näkyy Time Manager-taso, ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden merkkivalot. 2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa, linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy. Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, näytössä näkyy viesti Err. 9.5 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Paina painiketta : Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Merkkivalo alkaa vilkkumaan näytössä. Ohjelma käynnistyy, luukku lukittuu ja näytössä näkyy merkkivalo. Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa, kun laitteen vedentäyttö on käynnissä. Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä: Laite säätää automaattisesti ohjelman keston pyykkimäärän mukaan. Uusi arvo näkyy näytössä. 9.6 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä. Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön. Paina painiketta : Laite käynnistää ajanlaskun. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit peruuttaa ajastimen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin painat. Ajastuksen peruuttaminen: 1. Paina painiketta laitteen asettamiseksi taukotilaan. 2. Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy. Käynnistä ohjelma välittömästä painamalla painiketta uudelleen. 9.7 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät. 1. Paina painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Paina uudelleen painiketta. Ohjelma jatkuu. 9.8 Pesuohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta joidenkin sekuntien ajan. 2. Kytke laite toimintaan painamalla samaa painiketta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Koneeseen jää vettä. 9.9 Luukun avaaminen HUOMIO Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voi avata. Laitteen luukku on lukittu ja näytössä näkyy merkkivalo ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Laitteen luukun avaaminen ohjelman tai ajastimen ollessa käynnissä: 1. Aseta laite keskeytystilaan painamalla painiketta. 2. Odota, kunnes luukun lukituksen merkkivalo sammuu. 3. Avaa luukku. 4. Sulje luukku ja paina uudelleen painiketta. Ohjelma tai ajastin toimii edelleen Ohjelman päättyessä Laite pysähtyy automaattisesti.

16 16 Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu). Näyttöön syttyy. Merkkivalo sammuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu. Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä. Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Sulje vesihana. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta joidenkin sekuntien ajan. Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. Luukun lukon merkkivalo palaa. Luukku on edelleen lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty. Veden tyhjentäminen: 1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta. Jos asetat toiminnon, laite suorittaa ainoastaan tyhjennysvaiheen. 2. Paina painiketta. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata. 4. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta joidenkin sekuntien ajan. Laite tyhjentää veden ja linkoaa automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua (Villa-ohjelmaa lukuun ottamatta) AUTO Stand by lisätoiminto AUTO Stand by-lisätoiminto deaktivoi automaattisesti laitteen energiankulutuksen vähentämiseksi seuraa vissa tilanteissa: Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen painikkeen painamista. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta. 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta. Näytössä näkyy viimeeksi asetetun ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN KUIVAAMINEN VAROITUS! Avaa vesihana. Aseta tyhjennysletku pesualtaaseen tai liitä se tyhjennysputkeen. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta joidenkin sekuntien ajan. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan. Käännä ohjelmanvalitsin oikean ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin mukaan. Näytössä näkyy kuivauksen merkkivalo. KUIVAUS AUTOMAATTISILLA TA- SOILLA: Paina painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy jokin kuivaustason merkkivalo: : SILITYSKUIVA -tason merkkivalo puuvillalle : KAAPPIKUIVA-tason merkkivalo puuvillalle ja siliäville : ERITTÄIN KUIVA -tason merkkivalo puuvillalle Näytössä näkyy aika-arvo, joka on laskettu oletustäyttömäärän mukaan. Jos pyykkimäärä on oletusarvoa suurempi tai pienempi, laite säätää aika-arvon automaattisesti ohjelman aikana.

17 Käynnistä ohjelma painamalla. Näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo. Kuivauksen merkkivalo alkaa vilkkumaan. Kaikkia kuivaustasoja ei voida asettaa kaikille pyykeille. AJASTETTU KUIVAUS: Paina painiketta toistuvasti aika-arvon asettamiseksi (katso taulukko «Kuivausohjelma»). Näytössä näkyy 10 minuuttia. Jokainen kosketuspainikkeen painallus lisää arvoa viidellä minuutilla. Näytössä näkyy asetettu aika-arvo: esimerkiksi arvon. Joidenkin sekuntien kuluttua näytössä näkyy uusi aika-arvo:. Laite laskee myös rypistymisenesto- ja jäähdytysvaiheiden keston. Käynnistä ohjelma painamalla. Uusi aika-arvo näkyy näytössä säännöllisesti. Kuivauksen merkkivalo alkaa vilkkumaan. Näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo. Jos asetat vain 10 minuutin kuivausajan, laite suorittaa ainoastaan jäähdytysvaiheen. Jos pyykki ei ole riittävän kuivaa, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen. SUOMI Kuivausohjelman lopussa. Laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa). Näyttöön syttyy. Merkkivalo sammuu. Kuivausohjelman viimeisten minuuttien aikana laite suorittaa jäähdytys- ja rypistymisenestovaiheen. Luukku pysyy edelleen lukittuna. Kun lukitun luukun merkkivalo sammuu näytössä, luukku voidaan avata. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta joidenkin sekuntien ajan. Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta. Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä. Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Sulje vesihana. 11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN 11.1 NON-STOP-ohjelma Kytke laite toimintaan painamalla painiketta joidenkin sekuntien ajan. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan. Laita pesuaine ja lisäaineet vastaavaan lokeroon. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Näytössä näkyy eri pesuvaiheiden merkkivalot. Valitse haluamasi lisätoiminnot Pesu ja automaattinen kuivaus Paina painiketta, kunnes näytössä näkyy jokin kuivaustason merkkivalo. : SILITYSKUIVA -taso puuvillalle : KAAPPIKUIVA-taso puuvillalle ja siliäville : ERITTÄIN KUIVA -taso puuvillalle. Näytössä näkyy merkkivalo. Näytössä oleva aika-arvo on pesu- ja kuivausohjel-

18 18 mien kesto, joka lasketaan oletustäyttömäärän mukaan. Hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille. Käynnistä ohjelma painamalla. Asetetun kuivaustason merkkivalo jää palamaan näyttöön. Lukitun luukun merkkivalo syttyy. Uusi aika-arvo näkyy näytössä säännöllisesti. Kuivausohjelman viimeisten minuuttien aikana laite suorittaa rypistymisenesto- ja jäähdytysvaiheet Pesu ja ajastettu kuivaus Aseta kuivausaika painamalla. Näytössä näkyy 10 minuuttia. Merkkivalo syttyy näyttöön. Näytössä näkyy asetetun kuivausajan, esimerkiksi arvon. Joidenkin sekuntien jälkeen näytössä näkyy lopullinen aika-arvo, joka on pesu- ja kuivausohjelmien kokonaiskesto (pesu- + kuivaus- + rypistymisenesto- + jäähdytysvaiheet). Jos asetat 10 minuutin kuivauksen vasta pesun jälkeen, laite laskee myös rypistymisenesto- ja jäähdytysvaiheiden keston. Käynnistä ohjelma painamalla. Hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille. Näyttöön syttyy merkkivalo. Luukku on lukittu. Uusi aika-arvo näkyy näytössä säännöllisesti Ohjelman päättyessä Laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa). Katso lisätietoa edellisen luvun osiosta Kuivausohjelman päättyessä Tekstiilien nukka Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa. Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla. Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä. Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (uudet huokoiset kankaat, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen ja kuivauksen jälkeen ja päinvastoin. Kuivata kyseiset tekstiilit ilmakuivauksella ensimmäisen pesukerran jälkeen. Puhdista nukkasihti. Puhdista kuivausohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla. Poista nukka rummun sisältä asettamalla erikoisohjelma: Tyhjennä rumpu. Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla. Valitse huuhteluohjelma. Kytke puhdistustoiminto päälle painamalla samanaikaisesti painiketta ja, kunnes näytössä näkyy CLE. Käynnistä ohjelma painamalla. 12. VIHJEITÄ JA NEUVOJA 12.1 Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.

19 Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella. Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan. Älä pese laitteella: helmattomia tai leikattuja vaatteita kaarellisia rintaliivejä. Pese pienet vaatekappaleet pesupussissa. Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen Vaikeat tahrat Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja. Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen. Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta Pesuaineet ja lisäaineet Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita. Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään. Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää. Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita. Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää nestemäiset pesuaineet annostelupalloa käyttämällä Ympäristönsuojeluohjeita Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua. Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä. Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman. Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta Vedenkovuus Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen. Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita Kuivausohjeita Kuivausohjelman valmistelu SUOMI 19 Avaa vesihana. Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. Katso lisätietoja Asennus-luvusta. Katso kuivausohjelmien maksimitäyttömäärät kuivausohjelmataulukosta. Älä aseta kuivausohjelmaa seuraaville pyykeille: Erittäin arkalaatuinen pyykki. Tekokuituverhot. Villa- ja silkkivaatteet. Metalliosia sisältävät vaatteet. Nailonsukat. Peitteet. Sängynpeitot. Peitot. Anorakit. Makuupussit Tekstiilit, joissa on hiuslakkojen, kynsilakanpoistoaineen jne. jäämiä. Vaahtokumia tai vastaavia materiaaleja sisältävät vaatteet.

20 Tekstiilien hoitoohjemerkinnät Noudata valmistajan hoito-ohjemerkintöjen ohjeita kuivaamisen aikana: = Tekstiili voidaan kuivata kuivausrummussa = Kuivausohjelman lämpötila on korkea = Kuivausohjelman lämpötila on alhainen = Tekstiiliä ei voida kuivata kuivausrummussa Kuivausohjelman kesto Kuivausaika riippuu seuraavista tekijöistä: loppulinkouksen nopeus kuivaustaso tekstiilien materiaali kuivattavan pyykin paino YLEISIÄ VINKKEJÄ Katso keskimääräiset kuivausajat taulukosta «Kuivausohjelmat». Kokemuksen kautta opit valitsemaan pyykillesi sopivat kuivausajat. Merkitse muistiin erilaisten vaatteiden kuivauksessa käyttämäsi ajat. Vältä staattinen purkautuminen kuivausohjelman päätyttyä seuraavasti: Käytä huuhteluainetta pesuohjelmassa. Käytä erityistä kuivausrumpuihin sopivaa huuhteluainetta. Poista pyykit koneesta pian kuivausohjelman päättymisen jälkeen Lisäkuivaus Jos pyykki on edelleen kosteaa kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen. VAROITUS! Älä kuivaa pyykkiä liikaa ryppyjen tai vaatteiden kutistumisen välttämiseksi. 13. HOITO JA PUHDISTUS VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. HUOMIO Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita Kalkinpoisto Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi. Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään pyykinpesusta. Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita Huoltopesu Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti: Poista pyykki koneesta. Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni määrä pesuainetta.

EWW 1686 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28

EWW 1686 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28 EWW 1686 HDW...... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 LM 95699 F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...9 6. KULUTUSARVOT... 13 7. LISÄTOIMINNOT...

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN 3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM SISÄLLYSLUETTELO ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESUAINEET JA

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1: ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Turvallisuusohjeet Suosituksia LUKU 2: ASENNUS Kuljetusruuvien poistaminen Jalkojen säätäminen Sähkökytkentä Tulovesiletkun kytkentä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot