LM F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30"

Transkriptio

1 LM F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

2 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN KUVAUS KÄYTTÖPANEELI OHJELMAT KULUTUSARVOT LISÄTOIMINNOT ASETUKSET KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VIHJEITÄ JA NEUVOJA HOITO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA TEKNISET TIEDOT...29 TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita: Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia: /shop ASIAKASPALVELU JA HUOLTO Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet Yleisohjeet ja vinkit Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 9 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa). Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. SUOMI 3

4 4 Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit. Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää riittävästi tilaa. 2.2 Sähköliitännät Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä. 2.3 Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja.

5 SUOMI Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota 3. LAITTEEN KUVAUS 3.1 Laitteen kuvaus yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. 2.5 Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle Kansilevy 2 Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Tyhjennyspumpun sihti 7 Jalat laitteen tasapainottamiseen Lapsilukon kytkeminen toimintaan Tämän toiminnon avulla lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä rummun sisälle kiinni. Käännä lukkoa myötäpäivään, kunnes ura on vaakasuunnassa. Luukku ei sulkeudu. Sulje luukku kääntämällä lukkoa vastapäivään, kunnes ura on pystysuunnassa.

6 6 3.3 Kiinnityslevypakkaus ( ) Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos asennat laitteen jalustalle, asenna laite kiinnityslevyihin. Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta. 3.4 Varusteet 1 2 Ruuviavain: kuljetustukien poistamiseen. Muovikorkit: ulkokuoren takaosassa olevien reikien tukkimiseen kuljetustukien poistamisen jälkeen. Äänenvaimentimet: äänen vaimentamiseen laitteen ollessa käynnissä. Muovinen letkunpidike: tyhjennysletkun liittämiseksi altaan reunaan. Vedenottoletku vesivahinkosuojalla: mahdollisten vuotojen estämiseen KÄYTTÖPANEELI Anticrease Refresh Cottons Eco Super Eco 20 Min. - 3 kg Outdoor Rinse Spin/ Drain Cottons Extra Silent Synthetics Easy Iron Delicates Wool/Silk Duvet Anti-Allergy Automaattisen virrankatkaisun painike (AutoOff) 2 Ohjelmanvalitsin 3 Näyttö 4 Höyry-kosketuspainike (Steam) 5 Muisti-kosketuspainikkeet (Memory) 6 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike (Start/Pause) 7 Ajastin-kosketuspainike (Delay Start) 8 Ajansäästö-kosketuspainike (Time Save) 9 Lisähuuhtelu-kosketuspainike (Extra Rinse)

7 SUOMI 7 10 Lisätoimintojen kosketuspainike (Stain/Prewash) 11 Linkousnopeuden alennus - kosketuspainike (Spin) 12 Lämpötilan kosketuspainike (Temperature) 4.2 Näyttö A B C D J I H G F E Näytössä näkyy: A Tekstipalkki: Ohjaa sinua laitteen käytössä. Näyttää ohjelman tilan ja vaiheen. Näyttää hälytysviestit. Lue ohjeet kohdasta "Vianmääritys". Symbolit syttyvät näyttöön, kun vastaava vaihe tai toiminto asetetaan. B Lapsilukko Luukku lukossa C Laitteen luukkua ei voi avata, kun symboli on näkyvissä. Voit avata luukun vain silloin, kun symboli kytkeytyy pois päältä. Jos ohjelma on suoritettu loppuun, mutta symboli palaa: Rypistymisen esto -toiminto on päällä. Rummussa on vettä.

8 8 Syöttöalue Kellonaika Kun kytket laitteen toimintaan, näytössä näkyy kellonaika joidenkin sekuntien ajan. Katso kellon säätöohjeet osiosta "Kellon asettaminen". Ohjelman kesto Kun kosketat vastaavaa painiketta, ohjelman kesto näkyy muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyviin tulee uudelleen ohjelman päättymisaika. D Ohjelman päättymisaika Ohjelman keston merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun näytössä näkyy ohjelman kesto. Ohjelman loppu -merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun näytössä näkyy ohjelman päättymisaika. Ajastusaika Kun asetat ajastimen, ohjelman päättymisaika kasvaa 30 minuutin portain 10 tuntiin saakka ja yhden tunnin portain 20 tuntiin saakka. Ohjelman päättyminen Näytössä näkyy nolla. Tämä osa syttyy vain silloin, kun luukku on auki - Katso kohta 'Laitteen käynnistäminen ja ohjelman asettaminen'. E Asetetun ohjelman maksimitäyttömäärä (kg). Palkki täyttyy asetetun pyykin mukaan. Palkki täyttyy kokonaan, kun maksimikuorma saavutetaan. Graafiset palkit Kun haluat asettaa toiminnon: Tyhjä palkki tulee näkyviin vain silloin, kun vastaava toiminto on käytettävissä asetetulle ohjelmalle. Jos palkki ei syty, se ei ole käytettävissä. Palkki täyttyy asetettujen toimintojen mukaan. Jos virheellinen valinta tehdään, viesti Err ilmoittaa, ettei valinta ole mahdollinen.

9 SUOMI 9 Ajansäästö Merkkivalo syttyy, kun asetat jonkin ohjelman keston. F Lyhennetty aika Pika plus Lisähuuhtelu H Arvo näyttää huuhtelujen kokonaismäärän. Palkki täyttyy huuhteluiden määrän mukaan. Tahranpoiston merkkivalo I Esipesun merkkivalo Liotuksen merkkivalo Palkki täyttyy asetettujen toimintojen mukaan. Asetetun ohjelman linkousnopeus J Ei linkousta -merkkivalo 1) Rypistymisen esto -merkkivalo 1) Käytettävissä vain LINKOUS/TYHJENNYS-ohjelmassa. K Asetetun ohjelman oletuslämpötila Kylmä vesi 5. OHJELMAT 5.1 Ohjelmataulukko Ohjelma Lämpötilaväli Pesuohjelmat Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)

10 10 Ohjelma Lämpötilaväli Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Puuvilla 95 C - Kylmä Extra Silent 95 C - Kylmä 9 kg 1600 kierrosta minuutissa Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. 9 kg Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Ohjelma poistaa linkousvaiheet hiljaista ohjelmaa varten. Ohjelma pysähtyy veden jäädessä koneeseen. Siliävät 60 C - Kylmä Helposti siliävät 1) 60 C - Kylmä 4 kg 1200 kierrosta minuutissa 4 kg 800 kierrosta minuutissa Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Hienopesu 40 C - Kylmä Villa/Silkki 40 C - Kylmä 4 kg 1200 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». 2) Peitot 60 C - 30 C Antiallergia 60 C 3 kg 800 kierrosta minuutissa 9 kg 1600 Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne. Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit 60 C lämpötilan ansiosta ja lisää yhden huuhtelun. Pesu on täten tehokkaampi. Linkous/Tyhjennys 9 kg 1600 kierrosta minuutissa Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. Huuhtelu Kylmä Ulkoilupuvut 40 C - Kylmä 9 kg 1600 kierrosta minuutissa 2,5 kg 800 kierrosta minuutissa Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit. Vedenkestävät, urheilu- ja ulkoiluvaatteet. Älä käytä huuhteluainetta!

11 SUOMI 11 Ohjelma Lämpötilaväli Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) 40 C - 30 C 3 kg 1200 kierrosta minuutissa Vähän likainen tai vain kerran käytetty puuvilla- ja tekokuitupyykki. Kylmä 3 kg 1200 kierrosta minuutissa Sekapyykki (puuvilla- ja tekokuitupyykki). 3) Puuvilla Eco 4) 60 C - 40 C 9 kg 1600 kierrosta minuutissa Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa. Höyryohjelmat 5) Höyryä voidaan käyttää kuiviin, pestyihin tai kerran käytettyihin vaatteisiin. Kyseiset ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä. Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella. Höyryohjelmat eivät suorita hygienisiä ohjelmavaiheita. Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin: vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia. Raikastus 40 C 1,5 kg Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville. Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä. 6)

12 12 Ohjelma Lämpötilaväli Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Sileytys 40 C 1,5 kg Höyryohjelma siliäville. Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä. 1) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää. 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. 3) Kyseinen ohjelma on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, sen energian- ja vedenkulutus on alhaisin ja pesutulokset hyvät. 4) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat Standardi 60 C puuvillaohjelma ja Standardi 40 C puuvillaohjelma. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta. 5) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit tuntuvat kosteilta. Anna kosteuden poistua vaatteista asettamalla ne raikkaaseen ilmaan noin 10 minuutin ajaksi. Poista pyykit rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa! 6) Höyry ei poista eläinten hajuja. Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma Spin Stain/ Prewash 1) Liotus Extra Time Rinse 2) Save 3) Delay Start Puuvilla Extra Silent Siliävät Helposti siliävät 4) Hienopesu Villa/Silkki Peitot Antiallergia Linkous/Tyhjennys 5)

13 SUOMI 13 Ohjelma Spin Stain/ Prewash 1) Liotus Extra Time Rinse 2) Save 3) Delay Start Huuhtelu Ulkoilupuvut 20 min.-3kg Super Eco Puuvilla Eco 6) 1) Jos käytät nestemäistä pesuainetta, aseta ohjelma ilman Esipesu-toimintoa. Tahranpoisto-lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 C:n ohjelmissa. 2) Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen. 3) Jos asetat lyhyemmän keston, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Laite voidaan täyttää kokonaan, mutta pesutulos heikentyy. 4) Vain Esipesu-toiminto on käytettävissä. 5) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä. 6) Näissä ohjelmissa voit asettaa ainoastaan lyhyemmän keston. 5.2 Woolmark-sertifikaatti Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön 6. KULUTUSARVOT testaama ja hyväksymä villaa sisältävien ja merkillä «käsinpesu» varustettujen tekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tekstiilin hoito-ohjemerkinnän ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1144 Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki. Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila. Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto. Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän (esim. Puuvilla 60 C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 9 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin). Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.

14 14 Ohjelmat Täyttö (kg) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litroina) Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) Jäännöskosteus (%) 1) Puuvilla 60 C Puuvilla 40 C Siliävät 40 C Hienopesu 40 C Villa/Silkki 30 C Standardit puuvillaohjelmat Standardi 60 C puuvilla Standardi 60 C puuvilla Standardi 40 C puuvilla , , ) Linkousvaiheen päättyessä. Pois (W) Päälle jätetty (W) 0,05 0,05 Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti. 7. LISÄTOIMINNOT 7.1 Ohjelmanvalitsin Aseta pesuohjelma kääntämällä tätä valitsinta. Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy. 7.2 Steam Kosketa tätä painiketta höyrytason asettamiseksi. Tämä on mahdollista vain ohjelmissa, joissa höyrytoiminto on käytettävissä. Höyrytysvaiheen kesto muuttuu valinnan mukaan. 7.3 Memory Kosketa jotakin painikkeista Memory tallentaaksesi ohjelman muistiin tai muistiin tallennetun ohjelman asettamiseksi. Ohjelman tallentaminen: 1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff. 2. Aseta suosikkiohjelmasi kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 3. Aseta tarvittaessa yksi tai useampia toimintoja. 4. Kosketa ja pidä alhaalla joitakin painikkeista Memory joidenkin sekuntien ajan. Äänimerkki soi ja näytössä näkyy, että ohjelma on tallennettu. Tallennetun ohjelman asettaminen: Kosketa painiketta, johon olet tallentanut ohjelman, jonka haluat asettaa.

15 SUOMI 15 Ohjelman merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy kaikki tiedot. Poista tallennettu ohjelma tallentamalla uusi ohjelma. 7.4 Start/Pause Käynnistä tai keskeytä ohjelma koskettamalla painiketta Start/Pause. 7.5 Delay Start Ohjelmoi pesuohjelma käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä koskettamalla painiketta Delay Start. 7.6 Time Save Vähennä ohjelman aikaa koskettamalla painiketta Time Save. Voit valita: LYHENNETTY: päivittäinen pyykinpesu. LYHYT OHJELMA: vähän likaisen pyykin pikapesu. Joissakin ohjelmissa on mahdollista käyttää vain yhtä edellä mainituista toiminnoista. 7.7 Extra Rinse Lisää ohjelmaan huuhteluvaiheita koskettamalla painiketta Extra Rinse. Käytä tätä toimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää. 7.8 Stain/Prewash Kosketa tätä painiketta asettaaksesi jonkin seuraavista toiminnoista: Esipesu 8. ASETUKSET 8.1 Äänimerkit Voit kuulla äänimerkit, kun: kytket laitteen toimintaan. kytket laitteen pois toiminnasta. kosketat painikkeita. ohjelma on päättynyt. Valitse tämä toiminto hyvin likaiselle pyykille. Laite lisää esipesuvaiheen varsinaiseen pesuun. Ohjelman kesto kasvaa. Liotus Valitse tämä toiminto hyvin likaiselle pyykille. Laite liottaa pyykkiä 30 C noin puolen tunnin ajan ennen varsinaista pesua. Tahrat Käytä tätä toimintoa vaikeiden tahrojen poistamiseen. Kun asetat tämän toiminnon, lisää tahranpoistoainetta lokeroon. 7.9 Spin Ohjelman kesto pitenee. Tämä toiminto edellyttää vähintään 40 C lämpötilan. Kosketa painiketta Spin seuraavissa tapauksissa: Ohjelman linkousvaiheen maksiminopeuden vähentämiseksi. Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet. Linkousvaiheen kytkemiseksi pois päältä ('No spin' -toiminto). Kytke Rypistymisen esto -toiminto toimintaan. Aseta tämä toiminto ryppyjen estämiseksi. Laite ei tyhjennä vettä ohjelman päättyessä Temperature Voit muuttaa oletuslämpötilaa tätä painiketta koskettamalla. Symbolit ja = kylmä pesu laitteessa on toimintahäiriö. Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle painamalla samanaikaisesti painiketta Stain/Prewash ja Extra Rinse 6 sekunnin ajan.

16 16 Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat vain painikkeiden koskettamisen ja toimintahäiriön yhteydessä. 8.2 Lapsilukko Tämän toiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla. Kytke tämä toiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta Temp. ja Spin, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle: Kun olet koskettanut Start/Pausepainiketta: kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä. 9. KÄYTTÖÖNOTTO 1. Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon pesuvaihetta varten. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän. 2. Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon. 3. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta. 9.1 Kieliasetus Kun kytket laitteen toimintaan ensimmäisen kerran, näytössä näkyy oletuskieli ja pyytää sinua joko vahvistamaan tai muuttamaan sen: 1. Aseta haluamasi kieli kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Kun näytössä näkyy vaadittu kieli, kosketa Start/Pause-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 9.2 Muuta kieltä ensimmäisen päälle kytkennän jälkeen 1. Kosketa painiketta Spin ja painiketta Stain/Prewash samanaikaisesti joidenkin sekuntien ajan. Ennen painikkeen Start/Pause koskettamista: laite ei voi käynnistyä. 8.3 Pysyvä lisähuuhtelu Tämän toiminnon avulla voit kytkeä lisähuuhtelun pysyvästi päälle, kun asetat uutta ohjelmaa. Kytke tämä toiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta Time Save ja Delay Start, kunnes näytön merkkivalo sammuu. 2. Kun näytössä näkyy kieliasetus, käännä ohjelmanvalitsinta uuden kielen asettamiseksi. 3. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. 9.3 Kelloasetus syttyy/ Kun olet asettanut kielen, näyttö pyytää asettamaan kellon. Tuntiasetuksen merkki vilkkuu. 1. Muuta tuntiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. Minuuttiasetuksen merkki vilkkuu. 3. Muuta minuuttiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 4. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. 9.4 Muuta kellonaikaa ensimmäisen päälle kytkennän jälkeen 1. Kosketa painikettaextra Rinse ja painiketta Time Save samanaikaisesti joidenkin sekuntien ajan. Tuntiasetuksen merkki vilkkuu. 2. Muuta tuntiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

17 SUOMI Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. Minuuttiasetuksen merkki vilkkuu. 4. Muuta minuuttiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut Painoanturien käyttäminen Painoanturin virheettömän toiminnan varmistamiseksi, laite tulee kytkeä toimintaan ja ohjelma asettaa ENNEN pyykkien asettamista rumpuun Ennen laitteen käynnistämistä 1. Avaa vesihana. 2. Kiinnitä pistoke pistorasiaan Laitteen käynnistäminen ja ohjelman asettaminen 1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff. 2. Käännä ohjelmanvalitsin vaaditun ohjelman kohdalle tai kosketa jotakin Memory-painikkeista tallennetun ohjelman asettamiseksi. Ohjelman merkkivalo syttyy. Painikkeen Start/Pause merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Näytössä näkyy oletuslämpötila, linkous ja käytettävissä olevien toimintojen tyhjät palkit. 3. Kosketa tarvittaessa painiketta Temperature ja painiketta Spin vedenlämpötilan ja linkousnopeuden muuttamiseksi. 4. Kosketa tarvittaessa muita painikkeita lisätoimintojen lisäämiseksi tai ajastimen asettamiseksi. Näytössä näkyy asetetun toiminnon symboli ja näyttö näyttää ajastimen ajan. 5. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause Koneen täyttö 1. Avaa laitteen luukku. Näytössä näkyy asetetun ohjelman maksimitäyttömäärä ja rumpuun lisätyn pyykin paino. Näytön tekstipalkki neuvoo lisäämään pyykin. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne rumpuun. Täyttömäärän paino päivittyy näyttöön 0,5 kg:n välein. Paino on viitteellinen ja se vaihtelee pyykin tyypin mukaan. Jos täytät rumpuun maksimitäyttömäärää enemmän pyykkiä, tekstipalkki ilmoittaa liian suuresta kuormasta. Voit pestä pyykit, mutta veden- ja energiankulutus lisääntyvät. Poista osa pyykistä parhaiden kulutusarvojen ja pesutuloksen saavuttamiseksi. Ylikuormituksen varoitus tulee näkyviin vain ohjelmissa, joiden maksimitäyttömäärä on laitteen maksimitäyttömäärää pienempi. 3. Sulje luukku. Tekstipalkki osoittaa käytettävän pesuainemäärän prosentteina. Tiedot ovat viitteelliset ja viittaavat maksimikuorman pesuaineen määrään, jota valmistaja suosittelee. 4. Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara.

18 18 2. Paina vipu alas lokeron irrottamiseksi Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu 3. Kun käytät pesujauhetta, käännä läppä ylös. A Esipesuvaiheen ja liotusohjelman lokero. Pesuvaiheen lokero. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Nestemäisten lisäaineiden maksimitaso. Tahranpoistoaineen lokero. Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita Tarkista läpän sijainti. 1. Vedä pesuainelokero kokonaan ulos. 4. Kun käytät pesunestettä, käännä läppä alas. B Kun läppä on ALHAALLA: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Älä aseta nestemäistä pesuainetta yli läpän maksimirajan. Älä aseta esipesuvaihetta. Älä aseta ajastinta.

19 SUOMI Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. 6. Sulje pesuainelokero varoen. Varmista, ettei läppä aiheuta tukosta lokeron sulkemisen yhteydessä Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta Start/Pause. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan Ohjelman käynnistäminen ajastuksella 1. Aseta haluamasi ajastettu käynnistysaika painamalla toistuvasti painiketta Delay Start. Näytössä näkyy ohjelman päättymisaika. 2. Kosketa painiketta Start/Pause. Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Ennen kuin käynnistät laitteen koskettamalla painiketta Start/ Pause, voit peruuttaa tai muuttaa ajastimen asetusta Ajastuksen peruuttaminen 1. Kosketa painiketta Start/Pause. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes näytössä näkyy ajastimen pois kytkeytymisen viesti. 3. Kosketa painiketta Start/Pause. Ohjelma käynnistyy Laitteen toiminta Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä: Laite säätää automaattisesti pesuohjelman ajan rumpuun asetetun pyykin mukaan täydellisten pesutuloksien saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Uusi aika-arvo näkyy näytössä Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät: 1. Kosketa painiketta Start/Pause. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Kosketa uudelleen painiketta Start/ Pause. Pesuohjelma jatkuu Pesuohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta AutoOff. 2. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Laite tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa Luukun avaaminen VAROITUS! Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata. Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Laitteen luukun avaaminen: 1. Kosketa painiketta Start/Pause. Näytössä palava luukun lukon symboli sammuu. Näytössä palava luukun lukon symboli sammuu. 2. Avaa laitteen luukku. 3. Sulje laitteen luukku ja kosketa painiketta Start/Pause. Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.

20 Ohjelman päättyminen Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos se on toiminnassa). Näyttöön syttyy ja viesti kertoo, että ohjelma on suoritettu loppuun. Painikkeen Start/Pause merkkivalo sammuu. 1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta AutoOff. Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta. Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Poista pyykit laitteesta. 3. Varmista, että rumpu on tyhjä. 4. Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. 5. Sulje vesihana Veden tyhjentäminen ohjelman päättymisen jälkeen Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. 11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa. Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on Luukku on edelleen lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty: 1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta. 2. Kosketa painiketta Start/Pause. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata. 4. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff joidenkin sekuntien ajan. Laite tyhjentää veden ja linkoaa automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua Auto Off -lisätoiminto Auto Off-lisätoiminto sammuttaa automaattisesti laitteen energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa: Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen painikkeen Start/Pause painamista. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta AutoOff. 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta AutoOff. Näytössä näkyy viimeksi asetetun ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta. suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella. Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.

EWF 1408 WDL FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 27

EWF 1408 WDL FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 27 EWF 1408 WDL FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 27 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMATAULUKKO...

Lisätiedot

UFW 69K9163. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 29

UFW 69K9163. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 29 UFW 69K9163 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 29 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

HFW41L8140. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

HFW41L8140. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 HFW41L8140 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL76806 LM75680F KRW7600

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL76806 LM75680F KRW7600 FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL76806 LM75680F KRW7600 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...8

Lisätiedot

FI SV TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24

FI SV TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24 EWT1376EOW FI SV PESUKONE TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 WD40A74140 FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

FW42L8141 FW43L8162. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

FW42L8141 FW43L8162. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 FW42L8141 FW43L8162 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

UFW58K9164. FI Pesukone Käyttöohje

UFW58K9164. FI Pesukone Käyttöohje UFW58K9164 FI Pesukone Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...8 6. KULUTUSARVOT...10 7.

Lisätiedot

UFW58K9164. FI Pesukone Käyttöohje

UFW58K9164. FI Pesukone Käyttöohje UFW58K9164 FI Pesukone Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7 6. KULUTUSARVOT...10 7.

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

EWW 1476 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29

EWW 1476 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29 EWW 1476 HDW...... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EWP 1674 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWP 1674 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWP 1674 TDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

FW56K8160. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 28

FW56K8160. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 28 FW56K8160 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 28 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

EWW 1686 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28

EWW 1686 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28 EWW 1686 HDW...... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin AL F

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin AL F FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin AL 77481 F 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F26905010109 PESUKONE

KÄYTTÖOHJE F26905010109 PESUKONE KÄYTTÖOHJE F6905010109 PESUKONE I 0 a b c d e II 1.1 1. 1.1.3 1.3 1.4 1.1.1 1..1 1.1. 1.. 1.4.1 1.4..1 1..3 1..4 1.5 1.4.3...1 90.. 100 100 100..3..4..5.3.4 abcd.4.1.4..4.3 III 1h 9h 6h 3h SELECT.4.1.4..4.3.5

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin FL71680E

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin FL71680E FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin FL71680E 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...8

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone Bruksanvisning Tvättmaskin LAVAMAT 74270TL

Käyttöohje Pesukone Bruksanvisning Tvättmaskin LAVAMAT 74270TL FI SV Käyttöohje Pesukone Bruksanvisning Tvättmaskin 2 25 LAVAMAT 74270TL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMATAULUKKO...

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD FI Käyttöohje Kuivaava pesukone L 99695 HWD 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. OHJELMAT... 11 6. KULUTUSARVOT...

Lisätiedot

UFW58K9162. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

UFW58K9162. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 UFW58K9162 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

EWF 1486 HDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 26

EWF 1486 HDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 26 EWF 1486 HDW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 26 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT... 7 6.

Lisätiedot

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD FI Käyttöohje Kuivaava pesukone L 99695 HWD 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. OHJELMAT... 11 6. KULUTUSARVOT...

Lisätiedot

EWS 7146 EDU. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

EWS 7146 EDU. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 EWS 7146 EDU FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

FW 33F8161. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 33F8161. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 33F8161 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMATAULUKKO...

Lisätiedot

RENLIG FI SE IS IWM60

RENLIG FI SE IS IWM60 RENLIG FI SE IS IWM60 SUOMI 4 SVENSKA 27 ÍSLENSKA 49 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Hyödyllisiä

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 26 Tvättmaskin LM F

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 26 Tvättmaskin LM F FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 26 Tvättmaskin LM 75471 F 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...8

Lisätiedot

LFL76806 LM75680F KRW7600 FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 26

LFL76806 LM75680F KRW7600 FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 26 LFL76806 LM75680F KRW7600 FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 26 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...8 6. KULUTUSARVOT...

Lisätiedot

EWF 1676 HDW. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

EWF 1676 HDW. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 EWF 1676 HDW FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD FI Käyttöohje Kuivaava pesukone L 99695 HWD 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖPANEELI...8 5. OHJELMAT... 11 6. KULUTUSARVOT...16

Lisätiedot

FW 33F7141. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 33F7141. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 33F7141 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMATAULUKKO... 7

Lisätiedot

LAVAMAT 75371TL. FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 26 Tvättmaskin USER MANUAL

LAVAMAT 75371TL. FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 26 Tvättmaskin USER MANUAL LAVAMAT 75371TL FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 26 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

L7FEP947E. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL

L7FEP947E. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL L7FEP947E FI Käyttöohje Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. ASENNUS...5 4. LAITTEEN KUVAUS... 9 5. KÄYTTÖPANEELI...10 6. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET...

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 25 Tvättmaskin LM F LM F

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 25 Tvättmaskin LM F LM F FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 25 Tvättmaskin LM 63272 F LM 63472 F 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 7

Lisätiedot

UFW 47 K FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

UFW 47 K FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 UFW 47 K 9161 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

SW 30K4101. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

SW 30K4101. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 SW 30K4101 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

SW31K6121. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

SW31K6121. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 SW31K6121 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

EWS 1042 EDU. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 23

EWS 1042 EDU. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 23 EWS 1042 EDU FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 23 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT... 6 6.

Lisätiedot

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD

Käyttöohje Kuivaava pesukone L HWD FI Käyttöohje Kuivaava pesukone L 99695 HWD 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 4 2. TURVALLISUUSOHJEET... 6 3. LAITTEEN KUVAUS... 8 4. KÄYTTÖPANEELI... 9 5. OHJELMAT... 12 6. KULUTUSARVOT...

Lisätiedot

TW 43F6129. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

TW 43F6129. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 TW 43F6129 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMATAULUKKO...

Lisätiedot

EWT1376EOW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWT1376EOW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWT1376EOW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

L8FBG864E. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL

L8FBG864E. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL L8FBG864E FI Käyttöohje Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. ASENNUS...5 4. LAITTEEN KUVAUS... 9 5. KÄYTTÖPANEELI... 11 6. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET...

Lisätiedot

TW 45F7139. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

TW 45F7139. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 TW 45F7139 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMATAULUKKO...

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Tvättmaskin. Pesukone RTT 1262

Bruksanvisning. Käyttöohje. Tvättmaskin. Pesukone RTT 1262 Käyttöohje Bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin RTT 1262 Sisältö Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 4 Ohjelmataulukko 5 Kulutusarvot 6 Lisätoiminnot 7 Turvallisuustiedot

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Erilliset ohjelmapaketit

Erilliset ohjelmapaketit Erilliset ohjelmapaketit Baby Eco Home XL Hygiene & Kids Medic fi-fi M.-Nr. 09 579 560 Sisällysluettelo Ohjelmien valinta...3 Ohjelmapaketit...4 Linkous...5 Ohjelmanvalintataulukko...6 Ohjelman kulku...10

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Kuivaava pesukone SV Bruksanvisning 33 Tvätt-torkmaskin L NWD

FI Käyttöohje 2 Kuivaava pesukone SV Bruksanvisning 33 Tvätt-torkmaskin L NWD FI Käyttöohje 2 Kuivaava pesukone SV Bruksanvisning 33 Tvätt-torkmaskin L 76684 NWD 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...10

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE SUOMI 4 SVENSKA 30 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 11 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä ja neuvoja 14 Ohjelmat 15 Kulutusarvot

Lisätiedot

EWS 1252 EDU... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWS 1252 EDU... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWS 1252 EDU...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EWT1274AOW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT1274AOW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT1274AOW FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

EWTD 26410W. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22

EWTD 26410W. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22 EWTD 26410W FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 22 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

Lisätiedot

L9FEP967C. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL

L9FEP967C. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL L9FEP967C FI Käyttöohje Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. ASENNUS...5 4. LAITTEEN KUVAUS... 10 5. VEDENPEHMENNYSTOIMINTO (SOFTWATER-TEKNIIKKA)...

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Tvättmaskin. Pesukone RTT 5090 RTT 0950

Bruksanvisning. Käyttöohje. Tvättmaskin. Pesukone RTT 5090 RTT 0950 Käyttöohje Bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin RTT 5090 RTT 0950 Sisältö Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneelin kuvaus 4 Ohjelmataulukko 5 Kulutusarvot 6 Lisätoiminnot

Lisätiedot

EWW 1686 HDW FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 32

EWW 1686 HDW FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 32 EWW 1686 HDW FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

EWT 1567 VDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWT 1567 VDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWT 1567 VDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. LAITTEEN KUVAUS......................................................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

RENLIG FI SE IS FWM7D5

RENLIG FI SE IS FWM7D5 RENLIG FI SE IS FWM7D5 SUOMI 4 SVENSKA 34 ÍSLENSKA 63 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 12 Omat asetukset 12 Päivittäinen käyttö - Pyykin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L16850 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811221

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L16850 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811221 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WD40A FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33

WD40A FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 WD40A74140 FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

EWC FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

EWC FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 EWC 1350 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

L99697HWD. Käyttöohje Kuivaava pesukone USER MANUAL

L99697HWD. Käyttöohje Kuivaava pesukone USER MANUAL L99697HWD FI Käyttöohje Kuivaava pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. ASENNUS... 7 4. LAITTEEN KUVAUS... 14 5. KÄYTTÖPANEELI... 15 6. OHJELMAT...18

Lisätiedot

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen Pyykinpesukoneesi Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Smeg-pyykinpesukone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

RENLIG FI SE IS FWM6

RENLIG FI SE IS FWM6 RENLIG FI SE IS FWM6 SUOMI 4 SVENSKA 29 ÍSLENSKA 52 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ).

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ). KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu - alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus

Lisätiedot

L9WDG164C. Käyttöohje Kuivaava pesukone USER MANUAL

L9WDG164C. Käyttöohje Kuivaava pesukone USER MANUAL L9WDG164C FI Käyttöohje Kuivaava pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...5 3. ASENNUS...7 4. LAITTEEN KUVAUS... 12 5. KÄYTTÖPANEELI...13 6. SÄÄTIMET

Lisätiedot

EWC FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWC FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWC 1350...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 6 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L60460FL

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L60460FL Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

PESUKONEET 2015-2016 OSTOAPU. Tarvitsetko apua? Lisätietoja näistä ja muista palveluista saat henkilökunnalta. SUOMI

PESUKONEET 2015-2016 OSTOAPU. Tarvitsetko apua? Lisätietoja näistä ja muista palveluista saat henkilökunnalta. SUOMI SUOMI OSTOAPU PESUKONEET 2015-2016 Tarvitsetko apua? Lisätietoja näistä ja muista palveluista saat henkilökunnalta. POIMINTAPALVELU Valitse haluamasi tuotteet, anna ostoslistasi henkilö kunnalle ja he

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

30105896FIN.fm Page 43 Monday, July 3, 2006 5:29 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105896FIN.fm Page 43 Monday, July 3, 2006 5:29 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105896FIN.fm Page 43 Monday, July 3, 2006 5:29 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LAPSILUKKO (MALLIKOHTAINEN VARUSTE) ENNEN ENSIMMÄISTÄ

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ROSENLEW RTT5050. Löydät kysymyksiisi vastaukset ROSENLEW RTT5050 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan konepestävän ja määrältään tavanomaisen kotitalouksien pyykin pesemiseen ja linkoamiseen. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EWF Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

L9FEP967C. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL

L9FEP967C. Käyttöohje Pesukone USER MANUAL L9FEP967C FI Käyttöohje Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. ASENNUS...5 4. LAITTEEN KUVAUS... 10 5. VEDENPEHMENNYSTOIMINTO (SOFTWATER-TEKNIIKKA)...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW 15600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838259

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW 15600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838259 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HUSQVARNA QW 15600. Löydät kysymyksiisi vastaukset HUSQVARNA QW 15600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LAV54609 http://fi.yourpdfguides.com/dref/614754

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LAV54609 http://fi.yourpdfguides.com/dref/614754 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot