LM F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30"

Transkriptio

1 LM F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

2 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN KUVAUS KÄYTTÖPANEELI OHJELMAT KULUTUSARVOT LISÄTOIMINNOT ASETUKSET KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VIHJEITÄ JA NEUVOJA HOITO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA TEKNISET TIEDOT...29 TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita: Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia: /shop ASIAKASPALVELU JA HUOLTO Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet Yleisohjeet ja vinkit Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 9 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa). Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. SUOMI 3

4 4 Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit. Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää riittävästi tilaa. 2.2 Sähköliitännät Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä. 2.3 Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja.

5 SUOMI Käyttö VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota 3. LAITTEEN KUVAUS 3.1 Laitteen kuvaus yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. 2.5 Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle Kansilevy 2 Pesuainelokero 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi 6 Tyhjennyspumpun sihti 7 Jalat laitteen tasapainottamiseen Lapsilukon kytkeminen toimintaan Tämän toiminnon avulla lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä rummun sisälle kiinni. Käännä lukkoa myötäpäivään, kunnes ura on vaakasuunnassa. Luukku ei sulkeudu. Sulje luukku kääntämällä lukkoa vastapäivään, kunnes ura on pystysuunnassa.

6 6 3.3 Kiinnityslevypakkaus ( ) Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos asennat laitteen jalustalle, asenna laite kiinnityslevyihin. Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta. 3.4 Varusteet 1 2 Ruuviavain: kuljetustukien poistamiseen. Muovikorkit: ulkokuoren takaosassa olevien reikien tukkimiseen kuljetustukien poistamisen jälkeen. Äänenvaimentimet: äänen vaimentamiseen laitteen ollessa käynnissä. Muovinen letkunpidike: tyhjennysletkun liittämiseksi altaan reunaan. Vedenottoletku vesivahinkosuojalla: mahdollisten vuotojen estämiseen KÄYTTÖPANEELI Anticrease Refresh Cottons Eco Super Eco 20 Min. - 3 kg Outdoor Rinse Spin/ Drain Cottons Extra Silent Synthetics Easy Iron Delicates Wool/Silk Duvet Anti-Allergy Automaattisen virrankatkaisun painike (AutoOff) 2 Ohjelmanvalitsin 3 Näyttö 4 Höyry-kosketuspainike (Steam) 5 Muisti-kosketuspainikkeet (Memory) 6 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike (Start/Pause) 7 Ajastin-kosketuspainike (Delay Start) 8 Ajansäästö-kosketuspainike (Time Save) 9 Lisähuuhtelu-kosketuspainike (Extra Rinse)

7 SUOMI 7 10 Lisätoimintojen kosketuspainike (Stain/Prewash) 11 Linkousnopeuden alennus - kosketuspainike (Spin) 12 Lämpötilan kosketuspainike (Temperature) 4.2 Näyttö A B C D J I H G F E Näytössä näkyy: A Tekstipalkki: Ohjaa sinua laitteen käytössä. Näyttää ohjelman tilan ja vaiheen. Näyttää hälytysviestit. Lue ohjeet kohdasta "Vianmääritys". Symbolit syttyvät näyttöön, kun vastaava vaihe tai toiminto asetetaan. B Lapsilukko Luukku lukossa C Laitteen luukkua ei voi avata, kun symboli on näkyvissä. Voit avata luukun vain silloin, kun symboli kytkeytyy pois päältä. Jos ohjelma on suoritettu loppuun, mutta symboli palaa: Rypistymisen esto -toiminto on päällä. Rummussa on vettä.

8 8 Syöttöalue Kellonaika Kun kytket laitteen toimintaan, näytössä näkyy kellonaika joidenkin sekuntien ajan. Katso kellon säätöohjeet osiosta "Kellon asettaminen". Ohjelman kesto Kun kosketat vastaavaa painiketta, ohjelman kesto näkyy muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen näkyviin tulee uudelleen ohjelman päättymisaika. D Ohjelman päättymisaika Ohjelman keston merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun näytössä näkyy ohjelman kesto. Ohjelman loppu -merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun näytössä näkyy ohjelman päättymisaika. Ajastusaika Kun asetat ajastimen, ohjelman päättymisaika kasvaa 30 minuutin portain 10 tuntiin saakka ja yhden tunnin portain 20 tuntiin saakka. Ohjelman päättyminen Näytössä näkyy nolla. Tämä osa syttyy vain silloin, kun luukku on auki - Katso kohta 'Laitteen käynnistäminen ja ohjelman asettaminen'. E Asetetun ohjelman maksimitäyttömäärä (kg). Palkki täyttyy asetetun pyykin mukaan. Palkki täyttyy kokonaan, kun maksimikuorma saavutetaan. Graafiset palkit Kun haluat asettaa toiminnon: Tyhjä palkki tulee näkyviin vain silloin, kun vastaava toiminto on käytettävissä asetetulle ohjelmalle. Jos palkki ei syty, se ei ole käytettävissä. Palkki täyttyy asetettujen toimintojen mukaan. Jos virheellinen valinta tehdään, viesti Err ilmoittaa, ettei valinta ole mahdollinen.

9 SUOMI 9 Ajansäästö Merkkivalo syttyy, kun asetat jonkin ohjelman keston. F Lyhennetty aika Pika plus Lisähuuhtelu H Arvo näyttää huuhtelujen kokonaismäärän. Palkki täyttyy huuhteluiden määrän mukaan. Tahranpoiston merkkivalo I Esipesun merkkivalo Liotuksen merkkivalo Palkki täyttyy asetettujen toimintojen mukaan. Asetetun ohjelman linkousnopeus J Ei linkousta -merkkivalo 1) Rypistymisen esto -merkkivalo 1) Käytettävissä vain LINKOUS/TYHJENNYS-ohjelmassa. K Asetetun ohjelman oletuslämpötila Kylmä vesi 5. OHJELMAT 5.1 Ohjelmataulukko Ohjelma Lämpötilaväli Pesuohjelmat Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)

10 10 Ohjelma Lämpötilaväli Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Puuvilla 95 C - Kylmä Extra Silent 95 C - Kylmä 9 kg 1600 kierrosta minuutissa Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. 9 kg Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Ohjelma poistaa linkousvaiheet hiljaista ohjelmaa varten. Ohjelma pysähtyy veden jäädessä koneeseen. Siliävät 60 C - Kylmä Helposti siliävät 1) 60 C - Kylmä 4 kg 1200 kierrosta minuutissa 4 kg 800 kierrosta minuutissa Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen. Hellävaraisesti pestävät tekokuitupyykit. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Hienopesu 40 C - Kylmä Villa/Silkki 40 C - Kylmä 4 kg 1200 kierrosta minuutissa 2 kg 1200 kierrosta minuutissa Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen. Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». 2) Peitot 60 C - 30 C Antiallergia 60 C 3 kg 800 kierrosta minuutissa 9 kg 1600 Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne. Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit 60 C lämpötilan ansiosta ja lisää yhden huuhtelun. Pesu on täten tehokkaampi. Linkous/Tyhjennys 9 kg 1600 kierrosta minuutissa Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit. Huuhtelu Kylmä Ulkoilupuvut 40 C - Kylmä 9 kg 1600 kierrosta minuutissa 2,5 kg 800 kierrosta minuutissa Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit. Vedenkestävät, urheilu- ja ulkoiluvaatteet. Älä käytä huuhteluainetta!

11 SUOMI 11 Ohjelma Lämpötilaväli Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) 40 C - 30 C 3 kg 1200 kierrosta minuutissa Vähän likainen tai vain kerran käytetty puuvilla- ja tekokuitupyykki. Kylmä 3 kg 1200 kierrosta minuutissa Sekapyykki (puuvilla- ja tekokuitupyykki). 3) Puuvilla Eco 4) 60 C - 40 C 9 kg 1600 kierrosta minuutissa Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa. Höyryohjelmat 5) Höyryä voidaan käyttää kuiviin, pestyihin tai kerran käytettyihin vaatteisiin. Kyseiset ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä. Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella. Höyryohjelmat eivät suorita hygienisiä ohjelmavaiheita. Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin: vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia. Raikastus 40 C 1,5 kg Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville. Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä. 6)

12 12 Ohjelma Lämpötilaväli Maksimitäyttö Maksimilinkousnopeus Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso) Sileytys 40 C 1,5 kg Höyryohjelma siliäville. Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä. 1) Pyykin ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää. 2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa. 3) Kyseinen ohjelma on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, sen energian- ja vedenkulutus on alhaisin ja pesutulokset hyvät. 4) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat Standardi 60 C puuvillaohjelma ja Standardi 40 C puuvillaohjelma. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä. Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta. 5) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit tuntuvat kosteilta. Anna kosteuden poistua vaatteista asettamalla ne raikkaaseen ilmaan noin 10 minuutin ajaksi. Poista pyykit rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa! 6) Höyry ei poista eläinten hajuja. Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus Ohjelma Spin Stain/ Prewash 1) Liotus Extra Time Rinse 2) Save 3) Delay Start Puuvilla Extra Silent Siliävät Helposti siliävät 4) Hienopesu Villa/Silkki Peitot Antiallergia Linkous/Tyhjennys 5)

13 SUOMI 13 Ohjelma Spin Stain/ Prewash 1) Liotus Extra Time Rinse 2) Save 3) Delay Start Huuhtelu Ulkoilupuvut 20 min.-3kg Super Eco Puuvilla Eco 6) 1) Jos käytät nestemäistä pesuainetta, aseta ohjelma ilman Esipesu-toimintoa. Tahranpoisto-lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 C:n ohjelmissa. 2) Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen. 3) Jos asetat lyhyemmän keston, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Laite voidaan täyttää kokonaan, mutta pesutulos heikentyy. 4) Vain Esipesu-toiminto on käytettävissä. 5) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä. 6) Näissä ohjelmissa voit asettaa ainoastaan lyhyemmän keston. 5.2 Woolmark-sertifikaatti Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön 6. KULUTUSARVOT testaama ja hyväksymä villaa sisältävien ja merkillä «käsinpesu» varustettujen tekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tekstiilin hoito-ohjemerkinnän ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1144 Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki. Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila. Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto. Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän (esim. Puuvilla 60 C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 9 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin). Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.

14 14 Ohjelmat Täyttö (kg) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litroina) Likimääräinen ohjelman kesto (minuutteina) Jäännöskosteus (%) 1) Puuvilla 60 C Puuvilla 40 C Siliävät 40 C Hienopesu 40 C Villa/Silkki 30 C Standardit puuvillaohjelmat Standardi 60 C puuvilla Standardi 60 C puuvilla Standardi 40 C puuvilla , , ) Linkousvaiheen päättyessä. Pois (W) Päälle jätetty (W) 0,05 0,05 Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti. 7. LISÄTOIMINNOT 7.1 Ohjelmanvalitsin Aseta pesuohjelma kääntämällä tätä valitsinta. Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy. 7.2 Steam Kosketa tätä painiketta höyrytason asettamiseksi. Tämä on mahdollista vain ohjelmissa, joissa höyrytoiminto on käytettävissä. Höyrytysvaiheen kesto muuttuu valinnan mukaan. 7.3 Memory Kosketa jotakin painikkeista Memory tallentaaksesi ohjelman muistiin tai muistiin tallennetun ohjelman asettamiseksi. Ohjelman tallentaminen: 1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff. 2. Aseta suosikkiohjelmasi kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 3. Aseta tarvittaessa yksi tai useampia toimintoja. 4. Kosketa ja pidä alhaalla joitakin painikkeista Memory joidenkin sekuntien ajan. Äänimerkki soi ja näytössä näkyy, että ohjelma on tallennettu. Tallennetun ohjelman asettaminen: Kosketa painiketta, johon olet tallentanut ohjelman, jonka haluat asettaa.

15 SUOMI 15 Ohjelman merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy kaikki tiedot. Poista tallennettu ohjelma tallentamalla uusi ohjelma. 7.4 Start/Pause Käynnistä tai keskeytä ohjelma koskettamalla painiketta Start/Pause. 7.5 Delay Start Ohjelmoi pesuohjelma käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä koskettamalla painiketta Delay Start. 7.6 Time Save Vähennä ohjelman aikaa koskettamalla painiketta Time Save. Voit valita: LYHENNETTY: päivittäinen pyykinpesu. LYHYT OHJELMA: vähän likaisen pyykin pikapesu. Joissakin ohjelmissa on mahdollista käyttää vain yhtä edellä mainituista toiminnoista. 7.7 Extra Rinse Lisää ohjelmaan huuhteluvaiheita koskettamalla painiketta Extra Rinse. Käytä tätä toimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää. 7.8 Stain/Prewash Kosketa tätä painiketta asettaaksesi jonkin seuraavista toiminnoista: Esipesu 8. ASETUKSET 8.1 Äänimerkit Voit kuulla äänimerkit, kun: kytket laitteen toimintaan. kytket laitteen pois toiminnasta. kosketat painikkeita. ohjelma on päättynyt. Valitse tämä toiminto hyvin likaiselle pyykille. Laite lisää esipesuvaiheen varsinaiseen pesuun. Ohjelman kesto kasvaa. Liotus Valitse tämä toiminto hyvin likaiselle pyykille. Laite liottaa pyykkiä 30 C noin puolen tunnin ajan ennen varsinaista pesua. Tahrat Käytä tätä toimintoa vaikeiden tahrojen poistamiseen. Kun asetat tämän toiminnon, lisää tahranpoistoainetta lokeroon. 7.9 Spin Ohjelman kesto pitenee. Tämä toiminto edellyttää vähintään 40 C lämpötilan. Kosketa painiketta Spin seuraavissa tapauksissa: Ohjelman linkousvaiheen maksiminopeuden vähentämiseksi. Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet. Linkousvaiheen kytkemiseksi pois päältä ('No spin' -toiminto). Kytke Rypistymisen esto -toiminto toimintaan. Aseta tämä toiminto ryppyjen estämiseksi. Laite ei tyhjennä vettä ohjelman päättyessä Temperature Voit muuttaa oletuslämpötilaa tätä painiketta koskettamalla. Symbolit ja = kylmä pesu laitteessa on toimintahäiriö. Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle painamalla samanaikaisesti painiketta Stain/Prewash ja Extra Rinse 6 sekunnin ajan.

16 16 Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat vain painikkeiden koskettamisen ja toimintahäiriön yhteydessä. 8.2 Lapsilukko Tämän toiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla. Kytke tämä toiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta Temp. ja Spin, kunnes merkkivalo syttyy/sammuu. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle: Kun olet koskettanut Start/Pausepainiketta: kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä. 9. KÄYTTÖÖNOTTO 1. Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon pesuvaihetta varten. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän. 2. Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon. 3. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta. 9.1 Kieliasetus Kun kytket laitteen toimintaan ensimmäisen kerran, näytössä näkyy oletuskieli ja pyytää sinua joko vahvistamaan tai muuttamaan sen: 1. Aseta haluamasi kieli kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Kun näytössä näkyy vaadittu kieli, kosketa Start/Pause-painiketta valinnan vahvistamiseksi. 9.2 Muuta kieltä ensimmäisen päälle kytkennän jälkeen 1. Kosketa painiketta Spin ja painiketta Stain/Prewash samanaikaisesti joidenkin sekuntien ajan. Ennen painikkeen Start/Pause koskettamista: laite ei voi käynnistyä. 8.3 Pysyvä lisähuuhtelu Tämän toiminnon avulla voit kytkeä lisähuuhtelun pysyvästi päälle, kun asetat uutta ohjelmaa. Kytke tämä toiminto päälle/pois päältä koskettamalla samanaikaisesti painiketta Time Save ja Delay Start, kunnes näytön merkkivalo sammuu. 2. Kun näytössä näkyy kieliasetus, käännä ohjelmanvalitsinta uuden kielen asettamiseksi. 3. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. 9.3 Kelloasetus syttyy/ Kun olet asettanut kielen, näyttö pyytää asettamaan kellon. Tuntiasetuksen merkki vilkkuu. 1. Muuta tuntiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. Minuuttiasetuksen merkki vilkkuu. 3. Muuta minuuttiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 4. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. 9.4 Muuta kellonaikaa ensimmäisen päälle kytkennän jälkeen 1. Kosketa painikettaextra Rinse ja painiketta Time Save samanaikaisesti joidenkin sekuntien ajan. Tuntiasetuksen merkki vilkkuu. 2. Muuta tuntiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

17 SUOMI Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause. Minuuttiasetuksen merkki vilkkuu. 4. Muuta minuuttiasetusta kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut Painoanturien käyttäminen Painoanturin virheettömän toiminnan varmistamiseksi, laite tulee kytkeä toimintaan ja ohjelma asettaa ENNEN pyykkien asettamista rumpuun Ennen laitteen käynnistämistä 1. Avaa vesihana. 2. Kiinnitä pistoke pistorasiaan Laitteen käynnistäminen ja ohjelman asettaminen 1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff. 2. Käännä ohjelmanvalitsin vaaditun ohjelman kohdalle tai kosketa jotakin Memory-painikkeista tallennetun ohjelman asettamiseksi. Ohjelman merkkivalo syttyy. Painikkeen Start/Pause merkkivalossa vilkkuu punainen valo. Näytössä näkyy oletuslämpötila, linkous ja käytettävissä olevien toimintojen tyhjät palkit. 3. Kosketa tarvittaessa painiketta Temperature ja painiketta Spin vedenlämpötilan ja linkousnopeuden muuttamiseksi. 4. Kosketa tarvittaessa muita painikkeita lisätoimintojen lisäämiseksi tai ajastimen asettamiseksi. Näytössä näkyy asetetun toiminnon symboli ja näyttö näyttää ajastimen ajan. 5. Vahvista valinta koskettamalla painiketta Start/Pause Koneen täyttö 1. Avaa laitteen luukku. Näytössä näkyy asetetun ohjelman maksimitäyttömäärä ja rumpuun lisätyn pyykin paino. Näytön tekstipalkki neuvoo lisäämään pyykin. 2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne rumpuun. Täyttömäärän paino päivittyy näyttöön 0,5 kg:n välein. Paino on viitteellinen ja se vaihtelee pyykin tyypin mukaan. Jos täytät rumpuun maksimitäyttömäärää enemmän pyykkiä, tekstipalkki ilmoittaa liian suuresta kuormasta. Voit pestä pyykit, mutta veden- ja energiankulutus lisääntyvät. Poista osa pyykistä parhaiden kulutusarvojen ja pesutuloksen saavuttamiseksi. Ylikuormituksen varoitus tulee näkyviin vain ohjelmissa, joiden maksimitäyttömäärä on laitteen maksimitäyttömäärää pienempi. 3. Sulje luukku. Tekstipalkki osoittaa käytettävän pesuainemäärän prosentteina. Tiedot ovat viitteelliset ja viittaavat maksimikuorman pesuaineen määrään, jota valmistaja suosittelee. 4. Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Olemassa on vesivuodon tai pyykkien vahingoittumisen vaara.

18 18 2. Paina vipu alas lokeron irrottamiseksi Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu 3. Kun käytät pesujauhetta, käännä läppä ylös. A Esipesuvaiheen ja liotusohjelman lokero. Pesuvaiheen lokero. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Nestemäisten lisäaineiden maksimitaso. Tahranpoistoaineen lokero. Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä. Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita Tarkista läpän sijainti. 1. Vedä pesuainelokero kokonaan ulos. 4. Kun käytät pesunestettä, käännä läppä alas. B Kun läppä on ALHAALLA: Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita. Älä aseta nestemäistä pesuainetta yli läpän maksimirajan. Älä aseta esipesuvaihetta. Älä aseta ajastinta.

19 SUOMI Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. 6. Sulje pesuainelokero varoen. Varmista, ettei läppä aiheuta tukosta lokeron sulkemisen yhteydessä Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta Start/Pause. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan Ohjelman käynnistäminen ajastuksella 1. Aseta haluamasi ajastettu käynnistysaika painamalla toistuvasti painiketta Delay Start. Näytössä näkyy ohjelman päättymisaika. 2. Kosketa painiketta Start/Pause. Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti. Ennen kuin käynnistät laitteen koskettamalla painiketta Start/ Pause, voit peruuttaa tai muuttaa ajastimen asetusta Ajastuksen peruuttaminen 1. Kosketa painiketta Start/Pause. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes näytössä näkyy ajastimen pois kytkeytymisen viesti. 3. Kosketa painiketta Start/Pause. Ohjelma käynnistyy Laitteen toiminta Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä: Laite säätää automaattisesti pesuohjelman ajan rumpuun asetetun pyykin mukaan täydellisten pesutuloksien saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Uusi aika-arvo näkyy näytössä Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät: 1. Kosketa painiketta Start/Pause. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Muuta lisätoimintoja. 3. Kosketa uudelleen painiketta Start/ Pause. Pesuohjelma jatkuu Pesuohjelman peruuttaminen 1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta AutoOff. 2. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman. Laite tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa Luukun avaaminen VAROITUS! Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata. Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa. Laitteen luukun avaaminen: 1. Kosketa painiketta Start/Pause. Näytössä palava luukun lukon symboli sammuu. Näytössä palava luukun lukon symboli sammuu. 2. Avaa laitteen luukku. 3. Sulje laitteen luukku ja kosketa painiketta Start/Pause. Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.

20 Ohjelman päättyminen Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos se on toiminnassa). Näyttöön syttyy ja viesti kertoo, että ohjelma on suoritettu loppuun. Painikkeen Start/Pause merkkivalo sammuu. 1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta AutoOff. Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta. Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy edellisen ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Poista pyykit laitteesta. 3. Varmista, että rumpu on tyhjä. 4. Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi. 5. Sulje vesihana Veden tyhjentäminen ohjelman päättymisen jälkeen Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä: Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä. 11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut Pyykit Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki. Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita. Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa. Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on Luukku on edelleen lukittu. Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty: 1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta. 2. Kosketa painiketta Start/Pause. Laite tyhjentää veden ja linkoaa. 3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata. 4. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta AutoOff joidenkin sekuntien ajan. Laite tyhjentää veden ja linkoaa automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua Auto Off -lisätoiminto Auto Off-lisätoiminto sammuttaa automaattisesti laitteen energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa: Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen painikkeen Start/Pause painamista. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta AutoOff. 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta AutoOff. Näytössä näkyy viimeksi asetetun ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta. suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt. Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki. Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin. Poista kovat tahrat. Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella. Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot