Käyttöopas PYYKINPESUKONE. Sisällysluettelo WIXXL 146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas PYYKINPESUKONE. Sisällysluettelo WIXXL 146"

Transkriptio

1 Käyttöopas PYYKINPESUKONE Suomi WIXXL 146 Sisällysluettelo Asennus, Pakkauksenpurkaminen, 86 Poista kuljetuksen kiinnityslaitteet, 86 Vaaitus, 86 Kytkentä vesihanoihin, 86 Tyhjennys ja sähköliitännät, 87 Tekniset tiedot, 87 Pyykinpesukoneen kuvaus, Ohjauspaneeli, 88 Merkkivalot, 89 Käynnistys ja ohjelmat, 90 Lyhyesti: miten ohjelma käynnistetään, 90 Ohjelmataulukko, 90 Omavalintaiset toiminnot, 91 Lämpötilan säätö, 91 Linkousnopeuden säätö, 91 Lisätoiminnot, 91 Pesuaineet ja pyykki, 92 Pesuainelokero, 92 Täytön enimmäismitat, 92 Varotoimet ja varoitukset, 93 Yleinen turvallisuus, 93 Hävittäminen, 93 Energian säästö ja ympäristön kunnioittaminen, 93 Hoito ja huolto, 94 Veden sulkeminen ja sähkönsyötön katkaisu, 94 Puhdistus, 94 Koneen korin ja luukun hoito, 94 Puhdista pummpu, 94 Veden tyhjennysletkun tarkistus, 94 Ongelmat ja korjaukset, 95 Huoltoapu, 96 Ennen huoltoapuun soittamista, 96 85

2 Asennus Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Myynnin, muuton tai koneen siirron yhteydessä tulee varmistaa, että käyttöopas seuraa aina pyykkikoneen mukana, jotta uusi käyttäjä voi tutustua sen toimintaan ja ominaisuuksiin.! Lue huolellisesti nämä ohjeet, koska niissä on erittäin tärkeitä tietoja asennukseen, käyttöön ja turvallisuuteen liittyen. Pakkauksenpurkaminen 1. Poista pesukone pakkauksestaan. 2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä asenna sitä ja ota yhteys jälleenmyyjään. Poista kuljetuksen kiinnityslaitteet TÄRKEÄÄ: Noudata näitä ohjeita KAHDEN kuljetuksen kiinnityslaitteen poistamiseksi (oikein sijoittamiseksi, katso Kuvaus). Taaemman paneelin molemmilla laidoilla sijaitsevat MOLEMMAT kuljetuspultit TULEE poistaa ennen käyttöä.! Päinvastaisessa tapauksessa kone voi kärsiä vakavia vahinkoja. On erittäin tärkeää, että kuljetukseen käytetyt pultit ja aluslaatat ovat ehjiä niitä poistettaessa (katso kuva). 1. Irrota pultti 13 mm:n avaimella. Vaaitus Säädä kaksi etummaista tukijalkaa siten, että kone on vakaa ja täydellisesti vaakatasossa. Päinvastaisessa tapauksessa koneen toiminta voi olla meluisaa.! Säädä ensin sivukaltevuus ja sen jälkeen kaltevuus etulaidalla ja viimeksi takalaidalla. 1. Siirrä kone sen lopulliseen sijaintipaikkaan. - Ole varovainen, että joustavat osat eivät juutu kiinni tai väänny. 2. Kierrä käsin yhtä ainoaa tai molempia etujalkoja vastapäivään, kunnes se ei kierry enää. Tukijalkoja säädettäessä käytä vesivaakaa koneen vaaituksen tarkistamiseksi sekä sivuttain että etu-takasuunnassa. - Kaikissa tukijaloissa on jousi, joka estää jalan löystymisen.! Jos kone liitetään maton tai kokolattiamaton päälle, säädä tukijalat siten, että pyykinpesukoneen alle jää riittävä tila ilmankierrolle. Kytkentä vesihanoihin Veden syöttöletkun liittäminen Muista, että tämä kone on tyypiltään kylmällä vedellä täytettävä.! Tarkista, että letkun ääripään tapin sisällä on olemassa tiiviste. 2. KESKEYTÄ toimenpide, kun voit nähdä 3 kierrettä. Ennen vesiliitäntöjen suorittamista 3/4 kaasukierteitettyyn liittimeen, juoksuta vettä vapaasti syöttöveden hanasta kunnes se on täysin puhdasta. Ruuvaa kiinni syöttöveden ääripää sinisellä tapilla kylmän veden syöttöhanaan. 3. Laitteen poistamiseksi tartu kiinni pulttiin, ensin liu uta se laidalle, sen jälkeen vedä. 4. Turvallisuussyistä työnnä aukkoon yksi muovitapeista (jotka on toimitettu koneen mukana).! Toista vaiheet 1 4 toisen kuljetuspultin poistamiseksi.! Pakkausmateriaalit eivät ole lasten leluja. Avaa hana ja tarkista, että ei ole havaittavissa vuotoja: mikäli tarpeen, kiristä.! Varmista, että letku ei ole taittunut tai painuksissa.! Vedenpaineen hanassa tulee sisältyä arvoihin, jotka on osoitettu teknisten tietojen taulukossa (seuraavalla sivulla).! Jos veden syöttöletku ei ole riittävän pitkä, käänny pätevän teknikon puoleen tai ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.! Käytä aina uusia letkuja.! Tarkista vesiletku ainakin kerran vuodessa ja vaihda se, mikäli siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, koska kuluneet letkut voivat rikkoutua vedenpaineen alaisina. 86

3 Tyhjennysletkun liittäminen A A. Liitä tyhjennysletku ilman sotkeutumia tai kiertymiä lattiaviemäriin tai seinäviemäriin, joka on sijoitettu cm:n korkeudelle lattiasta. B. Vaihtoehtoisesti, aseta se tiskialtaan, lavuaarin tai kylpyammeen laidalle kiinnittäen toimitettu letku hanaan. Letkun vapaa pää ei saa koskaan olla veteen upotettu.! Ei suositella käyttämään jatkokappaleita. Mikäli kuitenkin joudut käyttämään jatkoletkua jostain syystä varmista, että sen läpimitta vastaa alkuperäisen letkun läpimittaa ja ettei sen pituus ylitä 150 cm. Sähköliitäntä B Ennen koneen liittämistä pistorasiaan tulee varmistaa, että: pistorasia on varustettu tehokkaalla maadoituksella, joka vastaa lain vaatimuksia. pistorasia kykenee kestämään koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka osoitetaan teknisten tietojen taulukossa (oikealla). syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka esitetään teknisten tietojen taulukossa (oikealla). pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa huolehdi pistorasian tai pistokkeen vaihdosta.! Pesukonetta ei tule asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle.! Kun koneen asennus on suoritettu loppuun, pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa ja sen tulee olla liitettynä sopivaan sähkösyöttöverkkoon.! Älä käytä jatkojohtoja tai moninkertaisia liitinkappaleita.! Sähköjohtoa ei tule altistaa vaarallisille taittumille tai puristumille.! Sähkönsyöttöjohto tulee vaihdattaa ainoastaan pätevällä teknikolla.! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä määräyksiä ei noudateta. Ensimmäinen pesujakso Koneen asentamisen jälkeen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa käynnistä pesujakso ilman pesuainetta ja pyykkejä asettaen 90 C:n ohjelma ilman esipesua. TEKNISET TIEDOT Malli WIXXL 146 Mitat Täyttömäärä Sähköliitännät Kytkentä vesihanoihin leveys 59,5 cm korkeus 85 cm syvyys 52,5 cm 1-7 kg jännite V 50 Hz ottoteho W enimmäispaine 1 MPa (10 bar ) vähimmäispaine 0,05 MPa (0,5 bar) rummun tilavuus 53 litraa Linkousnopeus 1400 kierrosta/min saakka Testiohjelmat direktiivin IEC456 mukaisesti Ohjelma 2, siten että lämpötila on 60 C ja täyttömäärä 7 kg. Tämä kodinkone on seuraavien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimusten mukainen: -73/23/CEE, pvm. 19/02/73 (Pienjännite) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset -89/336/CEE, pvm. 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset 87

4 Pyykinpesukoneen kuvaus Ohjauspaneeli MERKKIVALOT LISÄTOIMINTO painikkeet LUUKUN LUKITUKSEN ON/OFF -merkkivalo ON/OFF -painike Pesuainelokero OHJELMIEN nappula KÄYNNISTYS/ RESET painike LINKOUSNOPEUDEN nappula LÄMPÖTILAN valintanappula Pesuainelokero pesuaineen ja huuhteluaineen kaatamiseksi ( katso sivu 92 ). MERKKIVALOT: jotta voidaan nähdä pesujakson eteneminen. Jos on asetettu valinta Delay Timer, näyttö osoittaa ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy (katso sivu 89 ). LINKOUSNOPEUDEN nappula: linkousnopeuden asettamiseksi tai linkouksen poissulkemiseksi kokonaan (katso sivu 91 ). LISÄTOIMINTO painikkeet: saatavilla olevien lisätoimintojen valitsemiseksi. Valittua lisätoimintoa vastaava painike jää palamaan. LÄMPÖTILAN valintanappula: kylmäpesun lämpötilan säätämiseksi ( katso sivu 91 ). KÄYNNISTYS/RESET: painike: ohjelmien käynnistämiseksi tai virheasetusten nollaamiseksi. LUUKUN LUKITUKSEN ON/OFF -merkkivalo: jotta voidaan ymmärtää heti onko pyykinpesukone päällä vai sammutettu ja onko mahdollista avata luukku ( katso sivu 89 ). ON/OFF -painike pesukoneen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi. OHJELMIEN nappula: pesuohjelmien valitsemiseksi. Nappula pysyy paikallaan koko jakson kestoajan. 88

5 MERKKIVALOT Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja. Ne voivat osoittaa: Viivästyksen asetuksen (Delay): Jos on asetettu lisätoiminto Delay Timer ( katso sivu 91), ohjelman käynnistämisen jälkeen valittua viivästystä vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. Menossa oleva vaihe: Pesujakson aikana merkkivalot syttyvät peräkkäisessä järjestyksessä osoittaen ohjelman etenemisen: Esipesu Pesu Huuhtelu Linkous Sitä mukaa, kun aika kuluu, näytöltä voidaan nähdä jäljellä oleva viivästysaika ja vastaava merkkivalo vilkkuu. Asetetun viivästysajan kuluttua umpeen merkkivalo lopettaa vilkkumisen antaen aloituskäskyn valitulle ohjelmalle. Huomaa: tyhjennysvaiheessa syttyy linkousta vastaava merkkivalo. LISÄTOIMINTOJEN painikkeet: LISÄTOIMINTOJEN painikkeet toimivat myös merkkivaloina. Kun valitaan jokin lisätoiminto, tätä vastaava painike syttyy. Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, painike alkaa vilkkua ja lisätoiminto ei mene päälle. Jos asetetaan lisätoiminto, joka ei ole yhteensopiva jonkun jo aiemmin valitun toiminnon kanssa, aktivoidaan ainoastaan viimeksi valittu toiminto. LUUKUN LUKITUKSEN ON/OFF -merkkivalo: Tämän merkkivalon syttyminen osoittaa, että luukku on lukittu, jotta estetään vahingonomainen avaaminen ja vältetään vahingot.! Nopeasti vilkkuva LUUKUN LUKITUKSEN ON/OFF merkkivalo yhdessä vähintään yhden muun vilkkuvan merkkivalon kanssa osoittaa virheen olemassaolon. Kyseisessä tapauksessa soita huoltoapuun. 89

6 Käynnistys ja ohjelmat Lyhyesti: miten ohjelma käynnistetään 1. Paina painiketta pesukoneen käynnistämiseksi. Kaikki merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi ja LUUKUN ON/OFF merkkivalo alkaa vilkkua. 2. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku. 3. Siirrä OHJELMIEN nappula halutun ohjelman kohdalle. 4. Aseta pesulämpötila ( katso sivu 91). 5. Aseta linkousnopeus ( katso sivu 91). Ohjelmataulukko 6. Kaada pesuaine ja mahdollinen huuhteluaine ( katso sivu 92). 7. Käynnistä ohjelma pitäen painettuna painiketta KÄYNNISTYS/RESET ainakin 2 sekunnin ajan. 8. Ohjelman lopuksi, LUUKUN LUKITUKSEN ON/OFF merkkivalo alkaa vilkkua osoittaen, että luukku voidaan avata. Poista pyykki ja jätä luukku puoliavoimeksi, jotta kori pääsee kuivumaan. Sammuta pesukone painaen painiketta. Kangastyyppi ja likaisuusaste Ohjelmat Läm pötila Pesuaine Esipesu Pesu Huuhteluaine Jakson kesto (m inuuttia) Pesujakson kuvaus Normaali Erittäin likainen valkopyykki (lakanat, pöytäliinat, jne.) Erittäin likainen valkopyykki (lakanat, pöytäliinat, jne.) Erittäin likainen kestävä valko- ja kirjopyykki 2 60 * 140 Erittäin likainen herkkä valko- ja kirjopyykki 2 40 * 105 Vähän likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki (paidat, puserot, jne.) Värinsä pitävä erittäin likainen kirjopyykki (pienten lasten vaatteet, jne.) Värinsä pitävä erittäin likainen kirjopyykki (pienten lasten vaatteet, jne.) Herkkä kirjopyykki (kaikentyyppinen hieman likainen pyykki) Villa Erittäin arat kankaat (verhot, silkki, viskoosi jne.) Esipesu. pesu, huuhtelut, keskija loppulinkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkous Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous. Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous. Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai hellä linkous. Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto ja hellä linkous. Pesu, huuhtelut, rypistymisen esto tai veden poisto Time for You Erittäin likainen kestävä valko- ja kirjopyykki Vähän likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki (paidat, puserot, jne.) Herkkä kirjopyykki (kaikentyyppinen hieman likainen pyykki) Herkkä kirjopyykki (kaikentyyppinen hieman likainen pyykki) Urheilu Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkoukset Pesu, huuhtelut ja hellä linkous Pesu, huuhtelut ja hellä linkous Urheilukengät (ENINTÄÄN 2 paria) Urheiluvaatteet (verryttelyasut, housut, jne.) Kylmäpesu (ilman pesuaineita), pesu, huuhtelut ja hellä linkous Pesu, huuhtelut, keski- ja loppulinkous OSITTAISET OHJELMAT Huuhtelu Huuhtelut ja linkous. Linkous Veden poisto Veden poisto ja linkous Veden poisto Huomaa - Ohjelmille 8 ja 10 suositellaan, että ei ylitetä 3,5 kg täyttömäärää. - Ohjelmille 13 ja 9 suositellaan, että ei ylitetä 2 kg täyttömäärää. - Rypistymisen esto toiminnolle: katso Helppo silittää (seuraavalla sivulla). Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina. Erityisohjelmat Päivittäinen -pesuohjelma (ohjelma 11 synteettisille) on suunniteltu hieman likaisten pyykkien pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan 30 minuuttia ja mahdollistaa siten ajan ja energian säästön. Tämä ohjelma (11, 30 C:ssa) asettaen on mahdollista pestä yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 3 kg. Suositellaan käyttämään nestemäistä pesuainetta. * Alemman lämpötilan valitsemiseksi (60 o 40 ), käsittele lämpötilan alennusnappulaa. 90

7 Omavalintaiset toiminnot Lämpötilan säätö Kierrä LÄMPÖTILAN valintanappulaa pesulämpötilan asettamiseksi ( katso Ohjelmataulukkoa sivulla 90). Lämpötilaa voidaan alentaa tai asettaa kylmäpesu ( ). Linkousnopeuden säätö Kierrä LINKOUSNOPEUDEN nappulaa valittuun ohjelmaan sopivan linkousnopeuden valitsemiseksi. Kullekin ohjelmalle on suunniteltu seuraavat linkouksen enimmäisnopeudet: Lisätoiminnot Valinnan suorittamiseksi: 1. paina haluttua toimintoa vastaavaa painiketta noudattaen seuraavassa esitettyä taulukkoa. 2. lisätoiminto on kytketty päälle silloin, kun vastaava painike palaa. Huomaa: Jos painike vilkkuu nopeasti, tarkoittaa tämä sitä, että vastaavaa toimintoa ei voida valita asetetulle ohjelmalle. Ohjelmat Puuvilla Synteettiset Villa Silkki Linkousnopeus 1400 kierrosta/min. 800 kierrosta/min. 600 kierrosta/min. ei linkousta Linkousnopeutta voidaan alentaa tai se voidaan sulkea kokonaan pois valitsemalla merkki. Pyykinpesukone estää automaattisesti sen, että valitaan linkousnopeus, joka on kunkin ohjelman enimmäislinkousnopeutta suurempi. Valinta Vaikutus Huomautuksia Delay Timer Viivästää pesujakson käynnistystä jopa 9 tuntia. Paina useita kertoja painiketta, kunnes viivästystä vastaava merkkivalo sammuu. Painikkeen viidennellä painalluksella lisätoiminto kytketään pois päältä. HUOM.: Sen jälkeen kun on painettu KÄYNNISTYS/RESET painiketta, ainoa sallittu muutos on viivästyksen vähentäminen. Toimii seuraavien ohjelmien kanssa Kaikki Minitäyttö Vähäisen pyykkimäärän pesuun Tehollisen pesuajan lyhentämisen lisäksi tämä valinta vähentää veden ja energian kulutusta jopa 50 %. Huomaa: Tämän pesun kanssa on mahdollista vähentää käytettävän pesuaineen määrää. 1, 2, 3, 4, 5 Huuhtelu Helppo silittää Vähentää kankaiden rypistymistä helpottaen silittämistä Kun tämä lisätoiminto on valittu, ohjelmien 4, 5, 6, 7 ja Huuhtelu jaksot pysähtyvät jättäen pyykit likoamaan (Rypistymisen esto) ja huuhteluvaiheen merkkivalo vilkkuu. - jakson loppuun viemiseksi paina KÄYNNISTYS/RESET painiketta. - vain veden poistamiseksi sijoita nappula halutun merkin kohdalle ja paina KÄYNNISTYS/RESET. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Huuhtelu Ylimääräine n huuhtelu Mahdollistaa huuhtelun tehokkuuden lisäämisen. Suositeltu lisätoiminto, kun konetta käytetään täyden täyttömäärän kanssa tai kun käytetään runsaasti pesuainetta. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Huuhtelu 91

8 Pesuaineet ja pyykki Pesuainelokero! Kaada tähän lokeroon ainoastaan erityisiä pesuaineita, jotka toimitetaan suoraan lokerosta; muut tuotteet voivat aiheuttaa vahinkoja tai tukoksia Esipesun pesuaineen kaukalo. Enintään 200 ml jauheena tai 100 ml nesteenä 2. Pääasiallisen pesun pesuainekaukalo. Enintään 400 ml jauheena tai 200 ml nesteenä. 3. Huuhteluaineen kaukalo. Enintään 120 ml Jauhemaisen pesuaineen annostelu Parhaan mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi mittaa valmistajan suosittelemat määrät pesuainetta ja kaada ne pesuaineen pääkaukaloon. Nestemäisen pesuaineen annostelu Suositellaan käyttämään pesuaineen annostelupalloa, jonka pesuainevalmistaja toimittaa. Huuhteluaineen lisäys Kaada suositeltu määrä huuhteluainetta asianmukaiseen kaukaloon. Älä ylitä enimmäistäyttömäärän linjaa. Esipesu (Ohjelma 1) Kun valitaan ohjelma 1, kaada pesuainetta sekä esipesun kaukaloon että pääasiallisen pesun kaukaloon.! Esipesuohjelman 1 kanssa älä käytä annostelijoita, jotka asetetaan suoraan koriin. Täytön enimmäismitat 2 Jaa pyykki seuraavien perusteiden mukaisesti: - kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa. - värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista. Tyhjennä kaikki taskut ja tarkista, että napit eivät ole irtoamaisillaan. Älä ylitä ilmoitettuja painorajoja, jotka viittaavat pyykkimäärään kuivana: Kestävät kuidut : enintään 7kg Synteettiset kuidut : enintään 3kg Herkät kuidut : enintään 2kg Villa : enintään 1 kg! Jotta vältetään koneen toimintatuloksen heikkeneminen, ÄLÄ ylitä täyttömääriä. Paljonko pyykki painaa? 1 lakana g 1 tyynynpäällinen g 1 pöytäliina g 1 kylpytakki g 1 pyyhe g 92

9 Varotoimet ja varoitukset! Tämä pyykinpesukone on suunniteltu ja valmistettu noudattaen kansainvälisiä voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Seuraavat tiedot koskevat käyttäjän turvallisuutta ja siten ne tulee lukea huolellisesti. Yleisturvallisuus Tämä laite on suunniteltu yksityistyyppiseen eiammattimaiseen käyttöön ja sen toimintoja ei tule muuttaa. Pyykinpesu- ja kuivauskonetta tulee käyttää ainoastaan aikuisten käyttäjien tässä oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. Älä koske konetta avojaloin tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat. Älä vedä syöttöjohdosta pistokkeen irrottamiseksi sähköpistorasiasta. Ota kiinni suoraan pistokkeesta. Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käynnissä. Älä koske pesukoneesta poistuvaan veteen, koska se voi olla hyvin kuumaa. Älä koskaan yritä aukaista tai sulkea luukkua väkisin, sillä tämä voi vahingoittaa luukun aukaisuun sijoitettua turvamekanismia, jonka tehtävänä on estää vahingossa tapahtuvat aukaisut. Toimintahäiriön tapauksessa älä missään tapauksessa käsittele sisäisiä mekanismeja yrittääksesi korjata konetta. Estä lasten pääsy koneen lähelle sen ollessa toiminnassa. Pesun aikana luukku voi kuumentua. Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin raskas. Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit pesukoneeseen. Energian säästö ja ympäristön kunnioittaminen Tekniikka, joka perustuu alhaiseen energiankulutukseen Jos luukusta näkyy vain vähäinen vesimäärä, tämä johtuu uudesta Indesitin innovatiivisesta tekniikasta, jonka avulla pyykinpesukone käyttää yli puolet vähemmän vettä verrattuna perinteisiin menetelmiin saavuttaakseen samat tulokset: yksi tavoite on saavutettu ympäristön kunnioittamisessa. Miten säästää pesuainetta, vettä, energiaa ja aikaa Resurssien tuhlauksen välttämiseksi pyykinpesukonetta tulisi aina käyttää täydellä täyttömäärällä. Voit säästää jopa 50% energiaa, mikäli peset täyden rummullisen pyykkiä kahden puolen rummullisen sijasta. Esipesu on tarpeen ainoastaan erittäin likaisille pyykeille. Välttämällä tarpeetonta esipesua säästetään pesuainetta, aikaa, vettä ja noin 5 15 % energiaa. Käsittele tahrat tahranpoistoaineella tai liuota kuivia tahroja vedessä ennen pesun suorittamista ja siten sinun ei tarvitse valita kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa. 60 C:n pesuohjelma 90 C:n ohjelman sijasta tai 40 C:n pesuohjelma 60 C:n sijasta säästää jopa 50% energiaa. Tarpeettoman tuhlauksen välttämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi käytä oikea määrä pesuainetta veden kovuudesta, pyykkien likaisuudesta ja pestävästä pyykkimäärästä riippuen: vaikka pesuaineet ovat biologisesti hajoavia, ne sisältävät aineita, jotka voivat muuttaa ympäristön luonnollista tasapainoa. Vältä lisäksi mahdollisimman paljon huuhteluaineiden käyttöä. Käytettäessä pyykinpesukonetta myöhään iltapäivällä tai aikaisin aamulla autetaan keventämään sähkönverkoston kulutushuippuja. Lisätoiminto Viivästetty käynnistys mahdollistaa pesujen ohjelmoinnin rationaalisesti. Jos aiotaan suorittaa myös pyykin kuivausvaihe, valitse korkea linkousnopeus. Mitä vähemmän pyykeissä on vettä, sitä enemmän säästyy aikaa ja rahaa kuivaustoimenpiteen aikana. Hävittäminen Pakkausmateriaalin hävittäminen: noudata paikallisia määräyksiä pakkausmateriaalin uudelleenkäyttämiseksi. Vanhan pesukoneen hävittäminen: ennen kodinkoneen laittamista kierrätykseen tulee leikata sähkönsyöttöjohto ja irrottaa luukku. Vanhojen kodinkoneiden käytöstä poisto Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi 2002/96/CE määrää, että hävitettäviä kodinkoneita ei tule laittaa tavallisten kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet tulee kerätä erikseen, jotta optimoidaan materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset vahingot terveydelle ja ympäristölle. Yliviivattu kori -tunnus on liitetty kaikkiin tuotteisiin muistuttamaan velvollisuudesta lajitella jätteet. Lisätietoja varten kodinkoneiden hävittämiseen liittyen niiden haltijat voivat kääntyä asianmukaisen julkisen palvelun tai jälleenmyyjien puoleen. 93

10 Hoito ja huolto Sähkönsyötön katkeaminen Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä varotoimi auttaa välttämään koneen vesilaitteiston kulumista ja estämään vuotoja. Irrota laitteen pistoke aina kaikkien puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi. Puhdistus Ulkoisten osien puhdistus Käytä kosteaa riepua tai silikonikiillotusainetta laitteen ulkopintojen puhdistukseen. Luukun lasin puhdistus Puhdista säännöllisesti luukun lasin sisäpinta pehmeällä rievulla. Pesujauheen kerääntyminen tai veden kalkkijäämät voivat aiheuttaa veden vuotoa luukusta. Annostelulokeron ja vastaavien kaukaloiden puhdistus Annostelulokero tulee pestä säännöllisin väliajoin.! Vältä ehdottomasti puhdistamasta annostelulokeroa silloin, kun kone on toiminnassa. 1. Vedä lokero ulommaiseen asentoonsa. 2. Paina annostelulokeron vapautuspainiketta sen poistamiseksi (katso kuvaa ). Koneen korin ja luukun hoito Ikävien hajujen välttämiseksi jätä luukku aina raolleen. Puhdista pummpu Pyykinpesukone on varustettu itsepuhdistavalla pumpulla, joka ei vaadi huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pieneen tilaan, joka suojaa pumppua ja joka sijaitsee sen alapuolella.! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke: Pieneen tilaan pääsemiseksi: 1. poista suojapaneeli pesukoneen etupuolelta käyttäen apuna ruuvimeisseliä (katso kuvaa); 2. ruuvaa suojus irti kiertäen vastapäivään (katso kuvaa): on tavallista, että sieltä tulee ulos hieman vettä; A 3. Puhdista ja kuivaa annostelulokero, imuletkut, ritilä ja huuhteluaineen ulostulokanava ( A). Muista lisäksi puhdistaa säännöllisesti nukkasihti ja viemäri ( B ). 3. puhdista sisäosa huolellisesti; 4. ruuvaa kansi takaisin paikoilleen; 5. asenna paneeli takaisin varmistaen, että ennen kuin sitä työnnetään konetta kohti, koukut on asetettu asianmukaisiin reikiin. Veden syöttöletkun tarkistus B 4. Laita annostelulokero takaisin työntäen se pohjaan saakka asianmukaiseen paikkaansa. Tarkista veden syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Vaihda se välittömästi uuteen, mikäli siinä ilmenee halkeamia tai säröjä, sillä pesun aikana letkun on kyettävä kestämään suuria paineita, jotka voivat aiheuttaa letkun odottamattoman rikkoutumisen.! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.! Älä käytä hankaavia tuotteita, rasvanpoistoaineita, happoja, valkaisuainetta tai metallinkiillotusaineita minkä tahansa koneen osan puhdistukseen, koska nämä voivat vahingoittaa sitä. 94

11 Ongelmat ja korjaukset Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen huoltoapuun soittamista (katso sivu 96) tarkista, että häiriötä ei voida ratkaista itsenäisesti seuraavan luettelon avulla: Ongelma Pesukone ei käynnisty. Pesuohjelma ei käynnisty. Pesukoneeseen ei tule vettä. Pesukone täyttää ja tyhjentää veden jatkuvasti. Pesukone ei poista vettä tai linkoa. Pesukone tärisee paljon linkouksen aikana. Pesukoneesta vuotaa vettä. LUUKUN LUKITUKSEN ON/OFF merkkivalo vilkkuu nopeasti yhdessä ainakin yhden muun merkkivalon kanssa. Pyykinpesukone vaahtoaa liikaa. Mahdolliset syyt / Ratkaisu: Pistoketta ei ole työnnetty kunnolla seinäpistorasiaan. On tapahtunut sähkökatkos. Luukku ei ole kunnolla kiinni. Ei ole painettu painiketta. Ei ole painettu KÄYNNISTYS/RESET-painiketta. Vesihana ei ole auki. Viivästetty käynnistys on asetettu (valiten toiminto Delay Timer ( katso sivu 91). Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan. Letku on taittunut. Vesihana ei ole auki. Vesi puuttuu. Vesi tule riittävällä paineella. Ei ole painettu KÄYNNISTYS/RESET-painiketta. Tyhjennysletku ei ole asetettu cm:n korkeudella lattiatasolta ( katso sivu 87). Letkun vapaa pää on veteen upotettu ( katso sivu 87 ). Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa. Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön estoventtiili. Valittuun ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: Joidenkin ohjelmien kanssa tulee käynnistää erikseen veden tyhjennys ( katso sivu 90 ). Lisätoiminto Silitä vähemmän on päällä: ohjelman loppuun suorittamiseksi paina painiketta KÄYNNISTYS/RESET ( katso sivu 91). Veden poistoletku on taittunut ( katso sivu 87). Veden tyhjennyslaitteisto on tukossa. Koneesta ei ole poistettu kuljetustukia ( katso sivu 86). Pesukone ei ole kunnollisesti vaakatasossa ( katso sivu 86). Pyykinpesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä ( katso sivu 86). Veden syöttöletku ei ole kunnollisesti kiinnitetty ( katso sivu 86). Pesuainelokero on tukkiutunut; (sen puhdistamiseksi katso sivu 94). Veden tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnollisesti ( katso sivu 87). Soita huoltoapuun, koska laitteessa on vika. Pesuaine ei sovi konepesuun (siinä tulisi olla merkintä konepesuun tai konepesuun ja käsinpesuun jne.). On käytetty liikaa pesuainetta. 95

12 Huoltoapu Ennen huoltoapuun soittamista Tarkista ongelmien ratkaisuopasta nähdäksesi, onko mahdollista löytää itse ratkaisu ongelmaan (katso Ongelmat ja ratkaisut). Päinvastaisessa tapauksessa sammuta pyykinpesukone ja soita lähimpään huoltoliikkeeseen. Tiedot, jotka tulee antaa huoltoapuun. nimi, osoite ja postinumero. puhelinnumero toimintahäiriön tyyppi. ostopäivä. laitteen malli (Mod.) sarjanumero (S/N). Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka on kiinnitetty luukun taakse. Varaosat Tämä pyykinpesukone on monimutkainen kone. Mikäli yrität korjata sen itse tai annat korjauksen tehtäväksi epäpätevälle henkilölle, vaarannat henkilöiden turvallisuuden, koneen toimintakyvyn ja tuotteen takuun varaosille. Mikäli sinulla on vaikeuksia tämän koneen käytössä, käänny aina valtuutetun teknikon puoleen. Varaosat on suunniteltu nimenomaan tätä kodinkonetta varten eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin. 96

13 Mode d emploi LAVE-LINGE Français WIXXL 146 Table des matières Installation, Déballage, 98 Retirer les fixations pour le transport, 98 Mise à niveau, 98 Raccordement à la prise d eau, 98 Evacuation et raccordements électriques, 99 Caractéristiques techniques, 99 Description du lave-linge, Tableau de commande, 100 LED, 101 Démarrage et programmes, 102 En bref : démarrage d un programme, 102 Tableau des programmes, 102 Personnalisations, 103 Réglage de la température, 103 Réglage de la vitesse d essorage, 103 Options, 103 Produits lessiviels et linge, 104 Tiroir à produits lessiviels, 104 Charges maximales, 104 Précautions et conseils, 105 Sécurité générale, 105 Mise au rebut, 105 Économie d énergie et protection de l environnement, 105 Soin et entretien, 106 Fermeture de l arrivée d eau et mise hors tension, 106 Nettoyage, 106 Entretien de la porte et du tambour de l appareil, 106 Nettoyage de la pompe, 106 Contrôle du tuyau d arrivée d eau, 106 Problèmes et solutions, 107 Assistance, 108 Avant d appeler le service d assistance technique,

14 Installation Conserver ce manuel d instruction dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. En cas de vente, de cession ou de déplacement de l appareil, veiller à ce qu il suive toujours le lave-linge pour que son nouveau propriétaire soit informé sur son mode de fonctionnement et ses caractéristiques.! Lire attentivement ces instructions car elles contiennent des indications extrêmement importantes sur l installation, l utilisation et la sécurité de l appareil. Déballage 1. Déballer le lave-linge. 2. Vérifier que le lave-linge n a pas été endommagé pendant le transport. S il est abîmé, ne pas le raccorder et contacter le revendeur. Retirer les fixations pour le transport IMPORTANT : suivre les instructions suivantes pour retirer les DEUX fixations utilisées pour le transport. LES DEUX boulons de fixation pour le transport, situés sur les côtés du panneau arrière, DOIVENT être enlevés avant la mise en service de l appareil eil.! L appareil risque autrement de subir des dommages considérables. Il est essentiel que le boulon et la cale utilisés pour le transport (voir figure) soient absolument intacts quand ils sont retirés. 1. Dévisser le boulon au moyen d une clé de 13 mm. 2. S ARRÊTER lorsque 3 filets sont visibles. Mise à niveau Régler les deux pieds avant pour parfaire la stabilité et l horizontalité de l appareil. Le fonctionnement de l appareil risque autrement d être bruyant.! Régler d abord l inclinaison latérale puis l inclinaison de l avant vers l arrière. 1. Installer l appareil à l emplacement voulu. - Attention à ne pas coincer ou enchevêtrer les flexibles. 2. Tourner à fond et à la main un des pieds avant ou les deux dans le sens inverse des aiguilles d une montre. Lors du réglage des pieds, utiliser un niveau à bulle pour contrôler l horizontalité de l appareil, tant latéralement que de l avant vers l arrière. - Le ressort présent sur chaque pied empêche le desserrement de ce dernier.! Si la machine est posée sur un tapis ou de la moquette, réglez les pieds de manière à laisser un espace suffisant pour permettre le passage de l air sous le lave-linge. Raccordement à la prise d eau Raccord du tuyau d arrivée d eau. A ne pas oublier que cet appareil est prévu pour alimentation en eau froide.! Veiller à ce que l embout du tuyau soit muni d un joint. Avant de raccorder l arrivée d eau à l entrée filetée ¾ gaz, laisser couler l eau du robinet d alimentation jusqu à ce qu elle soit parfaitement limpide. Brancher l embout bleu du tuyau au robinet d eau froide. 3. Pour enlever le boulon, le faire glisser de côté puis tirer. 4. Pour des raisons de sécurité, boucher le trou à l aide d un des bouchons plastique (fournis avec l appareil).! Refaire les mêmes opérations (1 4) pour enlever le deuxième boulon de fixation utilisé pour le transport.! Les matériaux d emballage ne sont pas des jouets pour enfants. Ouvrir le robinet et s assurer qu il n y a pas de fuites : au besoin, resserrer.! Vérifier que le tuyau n est ni plié ni trop écrasé.! La pression de l eau au robinet doit être comprise entre les valeurs indiquées au tableau des Caractéristiques techniques (page suivante).! Si la longueur du tuyau d alimentation ne suffit pas, s adresser à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé.! N utiliser que des tuyaux neufs.! Contrôler le tuyau d alimentation au moins une fois par an et le changer en cas de craquelures ou de fissures car les tuyaux usés peuvent casser lorsqu ils sont soumis à la pression de l eau. 98

15 Raccordement de l évacuation A. Raccorder le tuyau B d évacuation, sans le A plier, à un conduit d évacuation ou à une évacuation murale placés à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm B. Il peut aussi être accroché à un évier ou à une baignoire, dans ce cas, fixer le tuyau (fourni avec l appareil) au robinet. L embouchure du tuyau d évacuation ne doit jamais être plongée dans l eau. Premier cycle de lavage Après avoir installé correctement l appareil et avant de l utiliser pour la première fois, effectuer un cycle de lavage sans produit lessiviel et sans linge. Sélectionner le programme à 90 C sans prélavage. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modèle WIXXL 146 Dimensions Largeur 59,5 cm Hauteur 85 cm Profondeur 52,5 cm!l utilisation de rallonges est déconseillée. Si l utilisation d une rallonge est absolument nécessaire, il faut que cette dernière ait le même diamètre que le tuyau original et moins de 150 cm de long Branchement électrique Avant de brancher l appareil à la prise de courant, contrôler que : la prise de courant dispose d un raccordement efficace à la terre conformément aux réglementations en vigueur. la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine indiquée dans le tableau des Caractéristiques techniques (voir ci-contre). la tension d alimentation est bien comprise entre les valeurs figurant dans le tableau des Caractéristiques techniques (voir ci-contre). la prise est bien compatible avec la fiche du lavelinge. Autrement, remplacer la prise ou la fiche.!ce lave-linge ne doit pas être installé à l extérieur, même à l abri, car il est très dangereux de le laisser exposé à la pluie et aux orages.!après installation de l appareil, la prise de courant doit être facilement accessible et être raccordée à un réseau d alimentation électrique adéquat.!ne pas utiliser de rallonges ni de prises multiples.!le cordon d alimentation ne doit être ni plié ni trop écrasé.!le cordon d alimentation ne doit être remplacé que par un technicien agréé.!nous déclinons toute responsabilité en cas de nonrespect des normes énumérées ci-dessus. Capacité Raccordements électriques Raccordement à la prise d eau Vitesse d'essorage Programmes de contrôle selon la norme IEC456 de 1 à 7 kg tension Volt 50 Hz puissance absorbée W pression maximale 1 MPa (10 bar) pression minimale 0,05 MPa (0,5 bar) capacité du tambour 53 litres Jusqu'à 1400 tours minute programme 2 à température programmée à 60 C et charge de 7 kg Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes: - 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse Tension) et modifications suivantes - 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications suivantes 99

16 Description du lave-linge Tableau de commande touches OPTION LED ALLUME-ETEINT/ VERROUILLAGE DE PORTE LED Touche ALLUME/ETEINT Tiroir à produits lessiviels Bouton PROGRAMMES Touche MARCHE/RESET Bouton VITESSE D ESSORAGE Bouton TEMPÉRATURE Tiroir à produits lessiviels il contient la lessive et l assouplissant (voir page 104). LED : pour suivre le stade d avancement du programme de lavage. En cas de sélection de l option départ différé (Delay Timer), l écran affiche le temps restant jusqu au départ du lavage (voir page 101). Bouton VITESSE D ESSORAGE: pour paramétrer la vitesse d essorage ou exclure complètement l essorage (voir page 103). Touches OPTION : pour sélectionner les options disponibles. La touche correspondant à l option sélectionnée reste allumée. Bouton TEMPERATURE : pour régler la température de lavage ou sélectionner un lavage à froid (voir page 103). Touche MARCHE/RESET: pour lancer les programmes ou annuler les paramètres erronés. LED ALLUME-ETEINT/VERROUILLAGE DE PORTE : pour savoir aussitôt si le lave-linge est allumé ou éteint et si le hublot peut être ouvert (voir page 101). Touche ALLUME/ETEINT pour allumer et éteindre le lave-linge. Bouton PROGRAMMES : pour sélectionner les programmes de lavage. Le bouton reste fixe pendant toute la durée du cycle. 100

17 LED Les LEDS fournissent des informations importantes. Elles peuvent indiquer : Sélection départ différé (Delay) : Si l option Delay Timer (départ différé) a été activée (voir page 103), une fois que le programme a démarré, la LED correspondant au départ différé se met à clignoter. Phases en cours : Pendant le cycle de lavage, les LEDS s allument les unes après les autres pour signaler le stade d avancement du programme : Prélavage Lavage Rinçage Essorage Au fur et à mesure que le temps passe, l écran affiche le temps restant et la LED correspondante clignote : A l expiration du retard sélectionné, la LED cesse de clignoter et fait démarrer le programme sélectionné. Remarque : pendant la phase de vidange, la LED correspondant à l essorage s allume. Touches OPTION : Les touches OPTION servent aussi de LEDS. La sélection d une option entraîne l allumage de la touche correspondante. Si l option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, la touche se met à clignoter et l option n est pas activée. En cas de sélection d une option incompatible avec une autre précédemment sélectionnée, seule la dernière option sélectionnée sera activée. LED ALLUME-ETEINT/VERROUILLAGE DE PORTE : L allumage de cette LED indique que le hublot est verrouillé pour empêcher toute ouverture accidentelle et éviter ainsi tout dommage.! Le clignotement rapide de la LED ALLUME-ETEINT/VERROUILLAGE en même temps qu une autre LED signale qu une erreur s est produite. Dans ce cas, contacter le service technique. 101

18 Démarrage et programmes En bref : démarrage d un programme 1. Appuyer sur la touche pour allumer le lave-linge. Toutes les LEDS s allument pendant quelques secondes et la LED ALLUME-ETEINT / VERROUILLAGE DE PORTE se met à clignoter. 2. Charger le linge et fermer le hublot. 3. Sélectionner à l aide du bouton PROGRAMMES le programme désiré. 4. Sélectionner la température de lavage (voir page 103). Tableau des programmes 5. Sélectionner la vitesse d essorage (voir page 103). 6. Ajouter le produit lessiviel et, au besoin, l assouplissant (voir page 104). 7. Lancer le programme en gardant la touche MARCHE/ RESET enfoncée pendant au moins 2 secondes. 8. A la fin du programme, la LED ALLUME-ETEINT / VERROUILLAGE DE PORTE se met à clignoter pour indiquer que le hublot est déverrouillé. Sortir le linge et laisser le hublot entrouvert pour que le tambour puisse sécher complètement. Eteindre le lave-linge en appuyant sur la touche. Types de textiles et degré de salissure Programmes Température Prélavage Lessive Lavage Assouplissant Durée du cycle (minutes) Description du cycle de lavage Standard Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.) Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.) Blancs et couleurs résistantes très sales Blancs et couleurs délicates très sales Blancs peu sales et couleurs délicates (chemises, pulls, etc.) Couleurs résistantes très sales (linge de bébé, etc.) Couleurs résistantes très sales (linge de bébé, etc.) Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale) * * Prélavage, lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages, anti-froissement ou essorage délicat Lavage, rinçages, anti-froissement ou essorage délicat Lavage, rinçages, anti-froissement ou essorage délicat Laine Lavage, rinçages, anti-froissement et essorage délicat Tissus particulièrement délicats (rideaux, soie, viscose, etc.) Time for You Blancs et couleurs résistantes très sales Blancs peu sales et couleurs délicates (chemises, pulls, etc.) Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale) Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale) Sport Chaussures de tennis (2 paires maximum) Vêtements de sport (survêtements, shorts, etc.)) PROGRAMMES PARTIELS Lavage, rinçages, anti-froissement ou vidange Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Lavage, rinçages et essorage délicat Lavage, rinçages et essorage délicat Lavage en eau froide (sans lessive), lavage, rinçages et essorage délicat Lavage, rinçages, essorage intermédiaire et essorage final Rinçage Rinçages et essorage Essorage Vidange Vidange et essorage Vidange Remarque - Pour les programmes 8 et 10, il est conseillé de ne pas dépasser 3,5 kg de charge. - Pour les programmes 13 et 9, il est conseillé de ne pas dépasser 2 kg de charge. - Pour l option anti-froissement : voir Repassage facile (page suivante). Les données dans le tableau sont reprises à titre indicatif. Programme spécial Le lavage Quotidien (programme 11 pour textiles Synthétiques) est spécialement conçu pour laver du linge peu sale en un rien de temps : il ne dure que 30 minutes et permet ainsi de faire des économies d énergie et de temps. En optant pour ce programme (11 à 30 C), on peut laver ensemble des textiles différents (sauf laine et soie) en ne dépassant pas 3 kg de charge. Nous conseillons d utiliser des lessives liquides. * Pour sélectionner une température inférieure (60 ou 40 ), agir sur le bouton de réglage de la température. 102

19 Personnalisations Réglage de la température Tourner le bouton TEMPERATURE pour sélectionner la température de lavage (voir Tableau des programmes page 102). Possibilité d abaisser la température ou de sélectionner un lavage à froid ( ). Réglage de la vitesse d essorage Tourner le bouton VITESSE D ESSORAGE pour sélectionner la vitesse d essorage correspondant au programme sélectionné. Les vitesses maximales d essorage suivantes sont prévues pour chaque programme : Programmes Vitesse d essorage maximale Coton 1400 tours/minute Synthétiques 800 tours/minute Laine 600 tours/minute Soie non Pour réduire la vitesse d essorage ou le supprimer complètement, sélectionner le symbole. Le lave-linge empêche automatiquement tout essorage à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue pour chaque programme. Options Pour activer une option : 1. appuyer sur la touche correspondant à l option désirée en suivant les indications du tableau ci-dessous ; 2. l option est activée quand la touche correspondante s allume. Remarque : Le clignotement rapide de la touche signale que l option correspondante n est pas disponible pour le programme sélectionné. Option Effet Commentaires Active avec les programmes Delay Timer Pour différer le démarrage du cycle de lavage de 9 heures maxi. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche jusqu à ce que la LED correspondant au retard s éteigne. La cinquième pression désactive l option. N.B. Une fois que la touche Marche/Reset est enfoncée, la diminution du retard programmé est la seule modification admise. Tous Charge mini Pour le lavage de faible quantité de linge. Cette option permet de réduire le temps de lavage mais aussi la consommation d eau et d énergie jusqu à 50%. Remarque : Avec cette option de lavage, il est aussi possible de réduire la quantité de lessive utilisée. 1, 2, 3, 4, 5 Rinçage Repassage facile Pour moins froisser les tissus et simplifier leur repassage. Quand cette option est sélectionnée, les cycles des programmes 4, 5, 6, 7 et Rinçage s arrêtent en laissant le linge tremper (anti-froissement) et la LED de la phase de Rinçage se met à clignoter. - pour compléter le cycle, appuyer sur la touche MARCHE/RESET; - Pour effectuer la vidange, amener le bouton sur le symbole désiré et appuyer sur la touche MARCHE/RESET. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Rinçage Super rinçage Pour augmenter l efficacité du rinçage. Cette option est recommandée en cas de fonctionnement pleine charge ou en cas d utilisation d une quantité excessive de lessive. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Rinçage 103

20 Produits lessiviels et linge Tiroir à produits lessiviels!ne verser dans ce tiroir que les produits lessiviels qui devront être distribués en cours de lavage. Tout autre produit pourrait endommager ou bloquer la machine Bac lessive prélavage. Maximum 200 ml en poudre ou 100 ml en liquide 2. Bac lessive lavage principal. Maximum 400 ml en poudre ou 200 ml en liquide 3. Bac assouplissant. 120 ml maximum Dosage de la lessive en poudre Pour obtenir des résultats de lavage optimaux, verser le produit lessiviel dans le bac principal en respectant la quantité préconisée par le fabricant. Dosage de la lessive liquide Utiliser la boule doseuse fournie par le fabricant de lessive liquide. Combien le linge pèse-t-il? 1 drap g 1 taie d oreiller g 1 nappe g 1 peignoir g 1 serviette de bain g Ajout d assouplissant Verser la quantité d assouplissant conseillée dans le bac prévu. Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage. Prélavage (Programme 1) En cas de sélection du programme 1, verser la lessive dans le bac de prélavage et dans le bac de lavage principal.! Ne pas introduire de boule doseuse directement dans le tambour avec le programme de prélavage n 1. Capacités maximales de chargement Trier le linge en fonction des critères suivants : - type de textile / symbole sur l étiquette. couleurs : séparer le linge de couleur du blanc. Vider les poches et vérifier que les boutons sont bien attachés. Ne pas dépasser les poids indiqués se référant à la capacité maximale de linge sec : Textiles résistants : max. 7kg Textiles synthétiques : max. 3kg Textiles délicats : max. 2kg Laine : max. 1 kg! Pour éviter que l appareil ne perde de son efficacité, NE PAS le surcharger. 104

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: AT770/20 CODIC:

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: AT770/20 CODIC: MARQUE: PHILIPS REFERENCE: AT770/0 CODIC: 38517 Register your product and get support at www.philips.com/welcome AquaTouch Range AT941, AT940, AT918, AT899, AT897, AT896, AT894, AT891, AT890, AT889, AT887,

Lisätiedot

MARQUE: CANDY REFERENCE: GS 1282D3 BLANC CODIC:

MARQUE: CANDY REFERENCE: GS 1282D3 BLANC CODIC: MARQUE: CANDY REFERENCE: GS 1282D3 BLANC CODIC: 4079051 FI SV DA NO FR Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Mode d emploi GC 2D FR TOUS NOS COMPLIMENTS En achetant cet appareil ménager

Lisätiedot

Lave-linge Tvättmaskin Pyykinpesukone Vaskemaskin

Lave-linge Tvättmaskin Pyykinpesukone Vaskemaskin Lave-linge Tvättmaskin Pyykinpesukone Vaskemaskin WNF 8447 SE30 WNF 8447 AE30 WNF 8427 AE30 Manuel d utilisation Bruksanvisning Käyttöopas Bruksanvisning 1 onsignes importantes de sécurité ette section

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Malli XWSA Mitat

TEKNISET TIEDOT Malli XWSA Mitat XWSA 61253 TEKNISET TIEDOT Malli XWSA 61253 Mitat leveys 59,5 cm korkeus 85 cm syvyys 42,5 cm Täyttömäärä 1-6 kg pyykinpesun ohjelman aikana Sähköliitännät Katsokaa laitteessa olevasta teknisten tietojen

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Käyttöohjeet PESUKONE Suomi, 1 SIXL 125 S Yhteenveto Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Itsepuhdistuva pesuainelokerikko Ohjauspaneeli

Lisätiedot

Mode d emploi LTF 11H121. Sommaire LAVE-VAISSELLE. Fiche de produit, 2

Mode d emploi LTF 11H121. Sommaire LAVE-VAISSELLE. Fiche de produit, 2 Mode d emploi LAVE-VAISSELLE FR DE DA Sommaire Fiche de produit, 2 FR Français, 1 FI Deutsch, 16 Dansk, 30 Précautions et conseils, 3-4 Sécurité générale Mise au rebut Economies et respect de l environnement

Lisätiedot

Notice d utilisation et installation

Notice d utilisation et installation Notice d utilisation et installation SÈCHE-LINGE F SV DK Table des Matières F Français, 1 SF Suomi, 58 TCD 87 Svenska, 20 Dansk, 39 Informations Importantes, 2-3 NO Norsk, 77 La première fois que vous

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F26905010109 PESUKONE

KÄYTTÖOHJE F26905010109 PESUKONE KÄYTTÖOHJE F6905010109 PESUKONE I 0 a b c d e II 1.1 1. 1.1.3 1.3 1.4 1.1.1 1..1 1.1. 1.. 1.4.1 1.4..1 1..3 1..4 1.5 1.4.3...1 90.. 100 100 100..3..4..5.3.4 abcd.4.1.4..4.3 III 1h 9h 6h 3h SELECT.4.1.4..4.3.5

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Erilliset ohjelmapaketit

Erilliset ohjelmapaketit Erilliset ohjelmapaketit Baby Eco Home XL Hygiene & Kids Medic fi-fi M.-Nr. 09 579 560 Sisällysluettelo Ohjelmien valinta...3 Ohjelmapaketit...4 Linkous...5 Ohjelmanvalintataulukko...6 Ohjelman kulku...10

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

PYYKINPESUKONE XPM50 KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE XPM50 KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE XPM50 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KUVAILU OHJELMAKYTKIN PESUAIKAKYTKIN PYYKKIRUMMUN KANSI SUODATIN SIIPIPYÖRÄ POISVUOTOLETKU KOTELO ALUSTA POISVUOTOKYTKIN LINKOUKSEN AJASTIN LINKOUSRUMMUN KANSI

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Voice Board. Elektroninen puhekortti joka tuottaa puhuttuja viestejä pesukoneille ja kuivausrummuille

Voice Board. Elektroninen puhekortti joka tuottaa puhuttuja viestejä pesukoneille ja kuivausrummuille Voice Board Elektroninen puhekortti joka tuottaa puhuttuja viestejä pesukoneille ja kuivausrummuille Johdanto VOICE BOARD on elektroninen puhekortti joka pystyy tuottamaan puhuttuja viestejä. Se asennetaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: HD7461/00 CODIC:

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: HD7461/00 CODIC: MARQUE: PHILIPS REFERENCE: HD7/00 CODIC: 0 HD7 HD7 HD7 HD77 HD77 HD770 HD7 HD77 0 HD770 HD7 HD77 7 0 0 HD770 HD7 HD77 0 0 sec. HD77 HD770 HD7.00.0. CALC Descale your coffee maker when you notice excessive

Lisätiedot

PHILIPS HD7462/20 DAILY

PHILIPS HD7462/20 DAILY TCO MARQUE: REFERENCE: CODIC: PHILIPS HD/0 DAILY 0 HD HD HD HD HD HD0 HD HD 0 HD0 HD HD 0 0 HD0 HD HD 0 0 sec. HD HD0 HD.00.0. CALC Descale your coffee maker when you notice excessive steaming or when

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-680-539-31(2) LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Mode d emploi Avant d utiliser le téléviseur, lisez attentivement la section «Consignes de sécurité» de ce manuel. Conservez ce manuel pour toute

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot

S83200CMW0 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 26 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50

S83200CMW0 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 26 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 S83200CMW0 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 26 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 50 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ).

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ). KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu - alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus

Lisätiedot

REFERENCE VC 2683R CODIC:

REFERENCE VC 2683R CODIC: MARQUE LG REFERENCE VC 2683R CODIC: 2626438 VC2686CL VC2683R E F English Français Basic Parts Pièces de base 2 5 6 1 3 17 16 18 8 7 Optional Parts Pièces en option The different figure and quantity of

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu.

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu. PESUMERKINTÖJEN ABC Jokaisesta vaatteesta löytyvä pesumerkintä kertoo, miten voi parhaiten välttää vaatteen kutistumisen, venymisen, nyppyyntymisen ja värien lähdön. Ennen pyykinpesua kannattaa siis uhrata

Lisätiedot

MANUEL D INSTRUCTION INSTRUCTION MANUAL HANDLEIDING KÄYTTÖOPAS. Lave-linge Washing machine Wasmachine Pyykinpesukone

MANUEL D INSTRUCTION INSTRUCTION MANUAL HANDLEIDING KÄYTTÖOPAS. Lave-linge Washing machine Wasmachine Pyykinpesukone MANUEL D INSTRUCTION INSTRUCTION MANUAL HANDLEIDING KÄYTTÖOPAS FR EN NL FI Lave-linge Washing machine Wasmachine Pyykinpesukone FR Cet appareil, destiné exclusivement à un usage domestique, a été conçu

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Je suis perdu. Et tiedä missä olet. Je suis perdu. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Où puis-je trouver?

Lisätiedot

Käyttäjän ohjeet PYYKINPESUKONE. Käyttäjän Ohjeet HPKE1470

Käyttäjän ohjeet PYYKINPESUKONE. Käyttäjän Ohjeet HPKE1470 FI Käyttäjän ohjeet PYYKINPESUKONE Käyttäjän Ohjeet HPKE1470 SISÄLTÖ LUKU 1: ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ Turvallisuusvaroitukset 4-5 Oikea käyttötapa 6-7 Yleisiä varoituksia 8-9-10-11 Turvallisuusvaroitukset

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTF802 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078307

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTF802 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078307 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SX 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2285597

Käyttöoppaasi. APRILIA SX 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2285597 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle APRILIA SX 50. Löydät kysymyksiisi vastaukset APRILIA SX 50 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Ohjelmoitavat kellotermostaatit

Ohjelmoitavat kellotermostaatit Fréquence - 0/0 Hz réc. 0/0 Hz - 0/0 Hz ré Fréquence d'émission - 88, MHz - - Distance d'émission en champ libre - env. 0 m - - en Ohjelmoitavat kellotermostaatit Durée de vie des piles ans - ans an -

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 WD40A74140 FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Baromètre bio finlandais

Baromètre bio finlandais Baromètre bio finlandais 2 Réalisation: TNS Gallup Coordinateurs: Finnish Organic Food Association Pro Luomu avec le soutien financier du Ministère de l'agriculture et des forêts Présenté par Marika Auersalmi,

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ROSENLEW RTT5050. Löydät kysymyksiisi vastaukset ROSENLEW RTT5050 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta tämän käyttöohjeen ja ohjelmataulukon ohjeiden mukaisesti. Pidä käyttöohje

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A EAN13: 8017709165949 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 pikaohjelmaa): Liotus, lasiohjelma, normaali, ECO, Super Pikaohjelmat: 27 min pika, ECO-pika,

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot