Pirkanmaa 2010 mikä on uusien palveluiden rooli?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaa 2010 mikä on uusien palveluiden rooli?"

Transkriptio

1 Pirkanmaan uudet palvelukonseptit Tampere Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet. tri Pirkanmaa 2010 mikä on uusien palveluiden rooli?

2 Uuden talouden maailma haasteita Pirkanmaalle 2

3 Uusi talous ja muuttuva toimintaympäristö yritysten ja alueiden kehittämisen lähtökohtina osaamisen ja tiedon varaan rakentuvat menestyskonseptit Yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut uusi talous ja yhteiskunta perustuvat osaamiseen ja tiedon hyväksikäyttöön Moderneissa yhteiskunnissa ja talouksissa yksityiset ja julkiset palvelutoiminnot ovat entistä tärkeämmässä asemassa palvelut rakentuvat ihmisten osaamisen varaan Teknologisten innovaatioiden ja teollisen tuotannon kaupallistaminen vaatii markkinoiden tuntemista ja asiakkuuksien hallintaa globaalissa ja monikulttuurisessa maailmassa tiedolla johtamisen maailma Globaalissa markkinataloudessa kilpaillaan liiketoimintamalleilla ja johtamisosaamisella 3

4 Uusi talous ja globaali maailma - yritystoiminnan ansaintalogiikan syvällinen muutos kehitysajurina Arvon tuotannon logiikka Vanha liiketoimintalogiikka Tuotelähtöinen toiminta dominoi Materiaintensiivisyys Henkilöstö tuotantoresurssi Hierarkiset toimintamallit Uusi liiketoimintalogiikka Tieto, osaaminen ja ihmiset menestystekijöinä Palveluliiketoiminnot ja asiakaslähtöinen teollisuus Verkostoituminen Kansainvälinen työnjako Luonnolliset suhteelliset edut Kansallinen kilpailukyky Vanhat talousblokit Itse luodut suhteelliset edut Alueellinen attraktiivisuus Uusi globaali dynamiikka ja kansainvälisyys agendana Taloudellinen integraatio Protektionismi Kansallinen kauppapolitiikka Vienti ja tuonti Avoimet kv. markkinat Kansainvälistyneet yritykset Investoinnit 4

5 A ustralia B elgia Espanja H o llanti Irlanti Islanti Iso -B ritannia Italia Itävalta Japani Kanada Ko rea (Etelä-Ko rea) Kreikka Luxemburg M eksiko N o rja P o rtugali P uo la R anska R uo tsi Saksa Slo vakia Suo mi Sveitsi T anska T sekki T urkki Unkari Uusi Seelanti Yhdysvallat 3,0 1 3,5 2,1 2,5 1 2,5 1,9 1,3 2,3 3 5,6 0,5 4 1,5 4,1 5,1 2,5 1,8 1,1 3,9 3,1 2 2,2 3,3 9 Näkökulma maailmaan - bkt:n %-jakautuma päätoimialoittain OECD-maissa ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 3,8 5 0,9 28,0 24,8 29,1 23,9 37, ,1 26,6 30,3 24,7 26,4 36,0 21,5 16,1 25,4 39,1 24,3 31,0 21,7 27,7 29,1 32,1 30,2 30,0 24,2 37, ,8 31,2 27,0 19,7 Alkutuotanto 3,1 % Jalostus 30,2 % 69,0 74,3 67, ,9 67,8 74,1 71,3 60,0 72,8 83,5 70,5 59,3 71,6 63,9 75,9 70,5 69,8 64,0 66,7 68,0 73,2 58,8 61,3 65,0 68,0 79,4 Palvelu 66,7 % Lähde: Tilastokeskus, maailma numeroina Alkutuotanto Jalostus Palvelut

6 Näkökulmia Suomeen -työvoiman arvioitu kysyntä Tuhatta hlöä päätoimialoittain Muutos 2003/2015: hlöä Palvelut Jalostus Alkutuotanto (pl.kaiv.) hlöä hlöä Lähde: Työvoima 2025, väliarvio

7 Näkökulmia Suomeen - työvoiman arvioitu kysyntä eri palvelualoilla Palveluiden työvoimatarve on erityisesti kauppa- ja palveluelinkeinojen kasvun vuoksi kasvamassa noin hengellä Tuhatta hlöä Muutos 2003/2015: hlöä hlöä Muut palvelut Julkiset palvelut Liike-elämää palveleva toiminta Rahoitus Liikenne Kauppa hlöä hlöä hlöä hlöä Kaupan kasvuennuste työvoimalle : uutta työpaikkaa Lähde: Työvoima 2025, väliarvio

8 Palveluiden merkityksen oletetaan kasvavan B2B- ja B2C-liiketoiminnoissa 100% Hankintaportfolio Perusteluja palvelujen kasvun jatkumiselle 75% 50% 25% 0% Kestokulutustavarat Puolikestävät tavarat Lyhytikäiset tavarat Palvelut Kasvu on ollut tähän mennessä nopeaa aloilla joiden kasvua tukevat demograafiset muutokset: väestön ikääntyminen ja vaurastuminen. Ihmisten arvostus vapaa-aikaa kohtaan muuttuu: kotitaloustyötä hankitaan kodin ulkopuolelta entistä enemmän. Teollisuuden liiketoiminta-alueilla palvelut liittyvät yhä useammin tuotteisiin - after sales - toiminnot Elämysten hankinta keskeinen osa palveluliiketoimintaa Julkinen sektori yksityistää osan omasta palvelutuotannostaan. Palveluiden tarjonta tehostuu ja kehittyy entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin soveltuvaksi. Lähteet: Tilastokeskus (historiatiedot), ETLA, EK, Kuluttajatutkimuskeskus

9 Entä Pirkanmaa v. 2010? Kuntien lukumäärä Maapinta-ala Asukasluku Alle 15-vuotiaat v. täyttäneet BKT markkinahintaan 2007* Liiketoimipaikat 2008 Korkea-asteen tutk.suor Työttömät milj Alkutuotannon työpaikat Jalostuksen työpaikat Palveluiden työpaikat Ulkomaalaisväestö *) Ennakkotieto ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Osuus koko maasta % Lähde: Tilastokeskus ja työministeriö (työttömyystiedot) 9

10 L-Q Yhteiskunnalliset palvelut J-K Rahoitus-, 2 % vakuutus- ja liikeelämän palvelut 7 % A-B Maa- ja metsätalous 1 % & metalliteollisuus 15 % I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6 % elektroniikkateollisuus 12 % C-E teollisuus 47 % metsäteollisuus 8 % G-H Kauppa, majoitusja ravitsemisala 30 % F Rakentaminen 7 % E sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 % muu teollisuus 6 % kemianteollisuus 5 % Lähde: Tilastokeskus Pirkanmaan liitto 2009 Liikevaihto päätoimialoittain Pirkanmaalla 2008

11 Toimiala tuntematon 1 % Maa- ja metsätalous 3 % (toimialat A-B) Yhteiskunnalliset palvelut 30 % (toimialat L-Q) Teollisuus 25 % (toimialat C-E) Rakentaminen 7 % (toimiala F) Rahoitus-, vakuutusja liike-elämän palvelut 15 % (toimialat J-K) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6 % (toimiala I) Kauppa, majoitus- ja ravitsemisala 14 % (toimialat G-H) Lähde: Tilastokeskus Pirkanmaan liitto 2009 Pirkanmaan työpaikkajakauma päätoimialoittain 2008 %

12

13

14 Kasvava Pirkanmaa - väestönkehitys ja ennuste sekä osuus maasta (%) %-osuus 10, , , , ,0 0 7,5 Pirkanmaa %-osuus koko maasta Lähde: Tilastokeskus 14

15 Pirkanmaan väestön kehitys ikäryhmittäin Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne ja Väestöennuste 2007 Pirkanmaan liitto

16 Pirkanmaan työpaikat toimialoittain palveluliiketoimintojen kasvu Alkutuotanto Teollisuus Rakennustoiminta Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Tuntemattomat Lähde: Tilastokeskus 16

17 Muutokset yrityskannassa Pirkanmaalla 2009 Yritykset Pirkanmaalla 2009 Yrityskanta Aloittaneita Lopettaneita Nettolisäys Nettolisäys, % yrityskannasta Alkutuotanto ,8 Teollisuus ,2 Rakentaminen ,8 Kauppa ,4 Yksityiset palvelut ,1 Julkiset palvelut ,0 PIRKANMAA YHTEENSÄ ,9 KOKO MAA YHTEENSÄ ,6 Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukum äärä Pirkanm aalla Aloittaneita Lopettaneita Lähde: Toimiala Online, yritystilastot 17

18 Näkökulma v Pirkanmaalle keskeiset Pirkanmaan liiton kehittämisalueet Infrastruktuuri Pidetään tekniset järjestelmät kunnossa ja ajan tasalla taataksemme tuottavan toiminnan kehittymisen ja ihmisten viihtymisen Pirkanmaalla Elinkeinot ja yrittäminen Uudistetaan Pirkanmaan tuotantorakenteet, jotta säilytämme maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyisenä Osaaminen ja työvoima Uudistetaan maakunnan koulutusrakenteet jotta voimme vastata tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksiin Asuminen, elinympäristö ja palvelut Tarjotaan pito- ja vetovoimaiset toimintaympäristöt, niin että ihmiset voivat toteuttaa elämänsuunnitelmansa Pirkanmaalla 18

19 Näkökulmia Pirkanmaalle Yritystoiminnan menestys perustuu yhä selvemmin liiketoiminnan osaamiseen globaaleilla markkinoilla kilpaillaan liiketoimintamalleilla Palveluliiketoimintojen osuus kasvaa palvelu- ja teollisissa liiketoiminnoissa voimakkaasti lähivuosina Ikääntyminen alkaa jarruttaa talouskasvua ja lisätä julkisia menoja Talouskasvu määräytyy tulevalla vuosikymmenellä liki kokonaan tuottavuuden nousun perusteella kyky vauhdittaa tuottavuuden kohenemista on todellinen kilpailukyvyn mitta Julkisen palvelutuotannon remonttia ei voida välttää muuten julkinen sektori vie liian suuren osan kansantalouden työpaikoista Tavaroiden vienti muuttuu yhä enemmän tavaroiden ja palveluiden vienniksi ydinkysymys: onko meillä osaamiseen perustuvia palvelumalleja vietäviksi ja kotimarkkinoilla käyttöön otettaviksi? 19

20 Pirkanmaan elinkeinotoiminta v Yksityinen palvelusektori kasvaa voimakkaasti kauppa, hyvinvointi- ja terveyspalvelut, matkailu- ja majoitus, kuljetus- ja logistiikka, kiinteistöpalvelut, ITC-palvelut ja liike-elämän tukipalvelut Julkisten palveluiden osuus säilyy nykytasolla tai alenee lievästi Teollisuuden merkitys elinkeinorakenteessa vähenee rakennemuutoksia odotettavissa Palveluliiketoiminnot kytkeytyvät yhä enemmän myös teollisuuden liiketoimintoihin Rakennustoiminnan suhteellinen painoarvo alenee, mutta toiminnan absoluuttinen laajuus säilyy nykytasolla Maa- ja metsätalouden osuus alenee edelleen hieman 20

21 Palveluliiketoiminnan kehittämisen haaste: Tehokkuutta koko palveluprosessiketjuun & asiakasnäkemyksellä innovaatioita 3. B2B2C Asiakas 1. B2C Palveluyritys Innovaatiot Asiakkaan käytäntöjen tukeminen ja parantaminen Uusien asiakaskonseptien innovoiminen "Top line growth" 2. B2B Teollisuus Tehokkuus Tehokkuus, asiakasymmärrys palvelutoimintojen ja teollisuuden prosessien tehostamiseksi "Bottom line growth"

22 Liiketoimintaosaaminen palveluliiketoiminnan uusi osaamisalue Palveluliiketoiminnat vaativat liiketoimintakonseptien kehittämistä ja osaamista kuka tekee tätä Pirkanmaalla? Liiketoimintalogiikka Tieto ja ymmärrys markkinoista Konseptit, ketjut ja toimipaikat Ansaintalogiikka Asiakkuusosaaminen Tieto ja ymmärrys asiakkaista Asiakassegmentit ja prosessit Markkinointi Menestysstrategia onnistuneiden valintojen summana Yrityksen johtamisosaaminen verkostoituneessa toimintaympäristössä Yritysverkoston toiminnan ymmärrys Kyky päätöksentekoon, sitoutumiseen ja uudistumiseen HR- ja ITosaaminen Tieto ja ymmärrys henkilöstöstä Tiedolla johtamisen ja informaation merkityksen ymmärrys Johtaminen Osaaminen

23 Pirkanmaa yritystoiminnan ja julkisen sektorin yhteistyön kehittämismalli Pirkanmaan elinkeino- ja yhteiskuntarakenne ohjaavina puitteina ydinosaamisalueet ja niiden kehitysnäkymät Triple helix, yritystoiminta, julkinen sektori ja julkiset rahoittajat syvään ja laajaan yhteistyöhön alueen yritystoiminnan, julkisten palveluiden sekä koulutuksen ja tutkimustoiminnan edistämiseksi Erityisen tärkeää on koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yrityslähtöinen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla Kehittämisen prosessi: Vahva profiloituminen alueen elinkeino- ja julkisten palveluiden osaamistarpeiden mukaisesti omat ydinresurssit tunnistaen sekä verkostomaisia usean toimijan yhteistyöelimiä luoden 23

Onko kauppa visionääri vai pelkkä ajopuu muutosten myllerryksessä?

Onko kauppa visionääri vai pelkkä ajopuu muutosten myllerryksessä? Suomen Kaupan Liitto (SK) Palvelualojen ammattiliitto (PAM) Kaupan työ ja tulevaisuus -seminaari 8.11.2007 Vuorineuvos Kari Neilimo Onko kauppa visionääri vai pelkkä ajopuu muutosten myllerryksessä? "

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2010

Yrittäjyyskatsaus 2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot