Vesantolainen. Bongaa lehdestä parhaat tapahtumat ja retkeilyvinkit! Kesä Kuntatiedote. Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesantolainen. Bongaa lehdestä parhaat tapahtumat ja retkeilyvinkit! Kesä 2015. Kuntatiedote. Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s."

Transkriptio

1 Ventolainen Kuntatiedote Kesä 205 Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 4 Päiväkodin rakentaminen alkaa s. 5 Bongaa lehdestä parhaat tapahtumat ja retkeilyvinkit! Ventolainen kesä 205

2 Kunnanjohtajan terveiset E nsi kesäksi maahan adaan uusi hallitus. Sen myötä kunnis odotetaan mielenkiinnolla mitä lähitulevaisuudes tapahtuu. Maan edellisellä hallituksella oli kunnianhimoinen ohjelma, mutta sen toteuttaminen ei läheskään kaikilta osin onnistunut suunnitellulla tavalla. Suurkuntia ei tullut eikä sote-lainsäädäntöä atu valmiiksi. Näiden asioiden valmisteluun käytettiin paljon aikaa sekä valtion hallinnos että kunnis. Toivotaan, että uuden hallituksen myötä uudistuksiin adaan vauhtia ja jo tehtyä työtä voidaan hyödyntää edelleen. Joka tapaukses näyttää siltä, että epäselvyys kuntien asemasta ja tehtävistä tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Huhtikuun lopulla Tervon Lohimaas järjestettiin sekä Tervon että Vennon maatalousyrittäjille tarkoitettu motivointi-ilta, jos käsiteltiin ajankohtaisia asioista ko. toimialalta ja pyrittiin luomaan uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuus näyttää silläkin sektorilla melko selkiytymättömältä byrokratian paineis ja tuottajahintojen laskies. Päällimmäisenä mieleeni jäi kuitenkin käsite sisu. Juuri nyt on sellainen tilanne, että perinteistä suomalaista sisua tarvitaan. Samaa voisi soveltaa myös tänne kuntapuolelle, sillä vain periksiantamattomalla uskolla itseemme ja omaan tekemiseemme voimme vastata ajan moninaisiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Kunnallistekniikan perusrakenteita on Vennolla laitettu kuntoon viime vuosina. Kirkonkylän katuverkkoa on uusittu perusteellisesti ja kunnan kiinteistöissä on tehty tarvittavia peruskorjauksia. Huomattavin näistä oli Simolan palvelukeskuksen korjaaminen, johon atiin onneksi jälkikäteistä rahoitusta valtiolta. Valtionavustus tuli sisäilmaongelmien korjaamiseen tarkoitetusta lisämäärärahasta, joten sen aminen tähän korjaushankkeeseen oli vähintäänkin oikeutettua. Uusis ajanmukaisis tilois on toimintaa pyritty tehostamaan ja ottamaan koko palvelukeskuksen kapasiteetti käyttöön. Näin kalliiden ostopalvelujen käyttöä on pystytty vähentämään. Tämä on erityisen tärkeää, koska kunnan amat valtionosuudet ovat vähenemässä tulevina vuosina edesmenneen hallituksen tekemän valtionosuusuudistuksen myötä. Pohjois-Savo kokonaisuutena on uudistuksen voittaja, mutta rahat valuvat Kuopion ja Iilmen kaltaisten keskuskuntien hyväksi, kuten kannedustajille vaalikeskustelus huomautettiin. Vennon kunta tehostaa edelleen toimintaan ja palvelutuotantoaan yhdessä naapurikuntien kans. Erityisesti Nilakan kuntien meneillään oleva tietojärjestelmäuudistus tuo uusia mahdollisuuksia ainakin pidemmällä aikavälillä. Päällimmäisenä mieleeni jäi kuitenkin käsite sisu. Juuri nyt on sellainen tilanne, että perinteistä suomalaista sisua tarvitaan. Kesän tulles on aika nauttia ventolaisesta kesästä parhaimmillaan. Kesällä paikkakunta silminnähden virkistyy erilaisten kesätapahtumien ja asukkaiden myötä. Toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus ollistua Vennon kesään sen eri ilmenemismuodois, sillä vasta ollistujien myötä tapahtumista tulee tapahtumia. Jälleen on luvattu oikein lämmintä ja kaunista kesää. Sitä maa haluan toivottaa kaikille Vennon kunnan asukkaille ja Vennolla kesäänsä 205 viettäville. Pasi Lievonen kunnanjohtaja Nuorisoyrittäjyyteen tukea VESANNOLLA ON TÄNÄ kesänä monta vaihtoehtoa nuorten kesätyöllistymiseen, joskin nämä vaativat vähän omaa aktiivisuutta myös nuorilta. Tukea työllistämiseen on tarjonnut kunta, pankki ja kauppaliikkeet. Jos nämä kesätyöjutut menivät ohi, tai työhaluja on vielä lyhyen työpätkän jälkeen pidemmäksikin ajaksi, kannattaa harkita nuorisoyrittäjyyttä. Tämä ei ole ollenkaan niin vaikeaa kuin isot ihmiset pelottelevat! Kaiken lisäksi nuorisoyritys, eli lähinnä 4H-yritys, voi niin ikään ada kunnasta myös tukea! Nuorisoyritys voi toimia ympäri vuoden, se voi olla esimerkiksi lastenhoitoa, leikkikenttätai kerhotoimintaa, lemmikkien hoitopalvelua, puutarha- ja kotitöitä, kesäkahvila, autojen pesupalvelua, maatalouden aputöitä, tapahtumien yhteydessä jonkin myyntikojun pitämistä tai tuote-esittelytyötä jollekin yritykselle. Kannattaa miettiä avoimesti; mitä ihmiset tarvitsevat? Mitä Vennolta puuttuu? Itsekin voi valmistaa myytäviä tuotteita pelataan jälleen MM-REISKAA! Tule mukaan tunnelmaan! Kunnan tuki 4H- tai NY-yritykselle * vuotiaita * Uuden yrityksen perustamispalkkion voi ada nuorten perustama 4H- tai NY-yritys, joka toimii esimerkiksi nuorten kesätyöllistäjänä. Toiminta voi olla myös ympärivuotista. * Palkkio on 450 ja se maksetaan kuukausi toiminnan aloittamisesta. Tuen annin edellytyksenä on, että yrityksellä on todistettavasti jatkuvaa toimintaa. * Lisätietoja ja apuja opo Anne Syrjäseltä ja elinkeinoasiamieheltä Tulilan Sarilta p , PS. Merikotka majaili Vennolla kevättalven aikaan. Satuitko näkemään tämän upean linnun? Kuva: Marja Soininen Vennon kunnan tiedotuslehti kesä 205 Tätä tiedotetta jaetaan kaikkiin ventolaisiin kotitalouksiin, vapaa-ajan asukkaiden kotiosoitteisiin sekä irtojakeluna kirjastos ja kunnantalolla. Kansikuva: Marja Soininen Kuvat: Johannes Leppävuori, Anu Hytönen, Matti-Pekka Pöyhönen, Antti Tulila, Eerika Korhonen-Pellikka, Sari Tulila, Minna Jaakkola Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina Painopaikka: Grano Oy, Kuopio Osoitelähde: Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuollon asiakasrekisteri Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 3

3 Vennon kunta jatkaa neuvotteluja Nilakan kuntien yhdistymisestä Kuntaliitosneuvotteluis tavoitteena palvelujen turvaaminen Vennon, Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kunnat jatkavat neuvotteluja kuntien yhdistymiseksi. Vennon kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 204 lopus valmistuneen kuntarakenneselvityksen jatkoneuvottelujen pohjaksi. Jatkoneuvotteluis sovitaan kuntaliitoksen yksityiskohdista selvitysmies Hannu Räsäsen johdolla. Tavoitteena on turvata alueen kehittäminen, elinvoima ja hyvinvointi sekä kuntien taloudellisen kantokyvyn parantaminen. Tämä on välttämätöntä, koska valtionosuuksien ja -avustusten väheneminen vie kuntia kohti vaikeampaa taloustilannetta. Kevään ja kesän aikana kunnat neuvottelevat yksityiskohdista ja yhdistymissopimus valmistunee elokuun lopus. Syksyllä 205 kunnanvaltuustot päättävät kuntien yhdistymisestä uudeksi kunnaksi vai jatkaako neljä kuntaa itsenäisinä muodostaen yhteistoiminta-alueen. Hallintoa kevennetään ja tietotekniikkaa hyödynnetään Tavoitteena on kuntapalveluiden, mm. nykyisten koulu-, kirjasto- ja päivähoitopalveluiden turvaaminen nykytasoisina ja paikallisina. Nilakan kunnis on jo käynnissä ICT-hanke, jos kuntien tietoliikenneratkaisut yhtenäistetään ja lisätään mahdollisuuksia kuntalaisten joustavaan ja asiakaslähtöiseen sähköiseen asiointiin. Ns. Nilakan virtuaalikunnas kuntalaiset voivat käyttää lähipalveluja myös tietotekniikkaa hyödyntäen. Uudet toimintamallit ja -tavat voivat onnistuesan myös parantaa lähipalvelujen tarjontaa. Kuntalaiselle tämä voi näkyä esimerkiksi mahdollisuutena avoimen kirjaston käyttämiseen eli kirjastopalveluiden amiseen myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Yhdessä adaan enemmän Nilakan kunnis on yhteiset haasteet. Tarvitsemme lisää asukkaita ja työntekijöitä. Lähtökohtana selvityksessä on, että yhdessä amme enemmän aikaan mm. asumisen markkinoinnis ja työvoiman houkuttelemiseksi alueellemme. Elinvoiman ylläpitäminen on pienten kuntien toimintamahdollisuuksien perustana. Yhdessä on hahmoteltu elinvoimaa vahvistavia asioita. Tavoitteena on edistää Nilakan alueen nykyisten yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia ja luoda kilpailukykyinen ja houkutteleva toimintaympäristö uusillekin yrityksille. Alueen tunnettavuutta ja vetovoimaa vahvistetaan, varmistetaan toimivat ja nopeat yhteydet sekä panostetaan kuntalaisten hyvinvointiin huolehtimalla hyvistä palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja asumispalveluista. Jotta elinvoiman lisäämisessä alueella onnistutaan, tarvitaan koko kuntayhteisöltä ja elinvoimatoimijoilta ennakkoluulotonta, rohkeaa ja innostavaa kehittämisotetta. Katseen tulee olla vahvasti tulevas, menneestä oppien ja onnistumisista nauttien. Päätökset syksyllä * Syksyllä 205 kunnanvaltuustot päättävät kuntien yhdistymisestä uudeksi kunnaksi vai jatkaako neljä kuntaa itsenäisinä muodostaen yhteistoiminta-alueen. * Kuntarakenneselvitys on luettavis kunnan internetsivuilla Nilakan kuntien tietoliikenneratkaisuja yhtenäistetään Nilakan kunnat haluavat uudistaa ja yhtenäistää kuntapalvelujaan. Tämä vaatii yhdenmukaiset tietojärjestelmät sekä ICT-perusinfran, ja uudistustyö on kunnis paraikaa käynnissä. Riippumatta kuntaliitoksista ICT-uudistukset toteutetaan ja kuntalaisille virtuaalisia kuntapalveluita voidaan tarjota vuoden 206 aikana. Kuntien sähköisten asiointipalveluiden tarjonta kuntalaisille on ollut vähäistä. Tulevaisuudes kuntalainen käyttäisi virtuaalisia palveluita esimerkiksi kun sähköisesti varaa tapaamijan kunnan työntekijän kans, täyttää ja lähettää lomakkeita tai tapaa virkailijaa videoteitse. ICThankkees tavoitteena onkin olla edelläkävijä sähköisten palveluiden luomises kunnallisis palveluis. Uusi päiväkoti Uusi päiväkoti on suunniteltu otettavaksi käyttöön.806. Tuolloin toiminta ryhmäperhepäivähoitokoti Pikku-Ryhmiksessä lakkaa ja päiväkoti Esikon väki siirtyy uuteen päiväkotiin. Nyt siis pienemmillekin kuin eskari-ikäisille tullaan tarjoamaan päiväkodin ja lastentarhanopettajien palveluita. Perhepäivähoitoa tarjotaan edelleen Vesselissä (lähinnä vuorohoitoa) ja kotona työskentelevien perhepäivähoitajien toimesta. Uusi päiväkoti on suunniteltu 42-paikkaiseksi ja tilaa siinä on vajaa 600 m². Päiväkodin rakennustyömaan vuoksi uudet liikennejärjestelyt Uuden päiväkodin rakennustyömaan vuoksi liikennejärjestelyt Koulukeskukselle/ Ventohallille muuttuvat.605 lukien 3-vaiheisesti kuvan osoittamalla tavalla pysäköinti alakoulun piha-alueella pysäköinti klo 8-6 aikana Kenttätiellä, leikkikentän takana olevalla alueella (käynti Lylyntieltä) - Sisäänkäynti Vento-halliin takaovesta pururadan puolelta! -.06 lukien pääsee liikuntahallin parkkipaikalle, mutta rajoitteita edelleen päiväkodin työmaan välittömässä läheisyydessä. 4 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 5

4 Ketterä Kehitysyhtiö Savogrow aloitti Kuopion länsipuolella kunnat panostavat elinkeinojen kehittämisen vahvemmin kuin moni muu alue Suomes tällä hetkellä. Vuoden alus toimintan aloittaneen Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n omistavat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vennon kunnat. Yhtiö pohjautuu aiemmin toimineen Sisä-Savon seutuyhtymän toimintaan. Uusi yhtiö on maantieteellisen kokon puolesta Pohjois-Savon suurin elinkeinoyhtiö. Nimi uudelle yhtiölle löytyi nimikilpailun kautta. Valittu nimi kertoo kasvusta ja kasvuhalukkuudesta, joka toivottavasti ilmentyy alueen yritysten kehittymisenä ja kasvuna. Uuden kehitysyhtiön pääasiallisena tehtävänä on tuottaa omistajakuntien yritysneuvontaa sekä kunnalliset elinkeino- ja kehittämispalvelut. Valituilla painopistealueilla palveluja tarjotaan laajemminkin maakunnas ja valtakunnallisesti, kuten marjaoamiskeskuksen ja elintarvikekehityksen palveluja. Kehittämispalveluja ovat teollisuuden ja elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, marjaoamiskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen sekä matkailun mahdollisuuksien vahvistaminen. Yhteistyössä muiden organiatioiden kans toteutettavia kehittämispalveluja ovat mm. maatalous, pienyritysten koulutuspalvelut sekä tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja sähköisen liiketoiminnan kehittäminen. Nousevina aloina ovat mm. biotalous ja eri sisällöntuotantoalat. Kehittämishankkeis tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kans. Yhtiön oma pääoma on euroa: se jakautuu kuntien kesken asukasluvun perusteella. Yhtiön hallitus koostuu omistajakuntien edustuksesta. Lisätietoja SavoGrow Oy:stä antaa toimitusjohtaja Olli Tiainen, p , Tervon ja Vennon yhteisenä elinkeinoasiamiehenä jatkaa Sari Tulila p , HUOM! Yhteystiedot pysyvät muutoin mana, mutta sähköpostiliikenne ohjautuu uusiin vogrow.fi osoitteisiin. Uusia hankkeita; metallia, marjoja ja elintarvikkeita Uutta ohjelmakautta on mennyt melkein,5 vuotta ja vasta nyt on päästy hakemaan rahoituksia. Kaikkien yritys- ja hanketukien haku siirtyy sähköiseen hakujärjestelmään, jota ei tarvitse kenenkään kavahtaa, sillä elinkeinoasiamiehet auttavat hankesuunnitelmien ja hakemusten teos entiseen malliin. Kehitysyhtiö SavoGrow on aloittanut jo pari uutta hanketta. Teknologiayrityksiä kehittää maakunnan laajuinen TechnoGrowth 2020, jos SavoGrow on ototeuttajana. Tämän hankkeen tavoitteena on uudistuminen, kasvu ja kaninvälistyminen. Marjaoamiskeskuksen hanke tähtää marjanviljelyoamisen kehittämiseen sekä marjanviljelijöiden verkostoitumiseen kotimaas ja ulkomailla. Iisvedellä sijaitsevasta koetilasta rakennellaan älymarjatilaa. Hankkeeseen kuuluu myös yrttien viljelyn kehittäminen. Hyvinvointia Elintarvikkeista -hankkeen pääos on elintarvikealan yritysten tuotekehitysprosessin ja tuotetietoprosessin mallintaminen hyvinvointia edistävien tuotteiden avulla. VisitSavo kokoaa alueen matkailupalveluita yhteen Viime vuoden kesäkuus aloittanut Luontomatkailun elinvoima -hanke on koonnut matkailutoimijoita yhteen kehittämään palveluja sekä yhteistä markkinointia ja myyntiä. Hankkeen alus ideoitiin yhteinen VisitSavo -teema, joka ei sulje mitään aluetta pois toiminnasta, vaan antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden verkostoitumiselle ja kehittämiselle. Visitvo.fi -verkkosivustolta löytää tällä hetkellä 26 yrittäjän palveluja. Sivustoa kehitetään koko ajan niin toiminnallisesti kuin sisällöllisestikin. Tavoitteena sivustolla on, että isimme siitä alueen matkailuportaalin palvelemaan alueelle tulevia ja alueella olevia matkailijoita. Tekemistä ei teoriaa Hankkeeseen ollistuvat yritykset jaettiin teemaryhmiin; Pärinä- ja hurina-, Majoitus- ja ravitsemis-, Metsästys- ja kalastus-, Luonto- ja retkeily, Leirikoulu sekä Kulttuurimatkailuryhmä. Teemaryhmät ovat aneet paljon aikaan yhdessä ja ovat nyt valmiimpia tuomaan omia tuotteitaan myytäväksi mm. tuotekorttien muodos. Tuotepaketteja on rakennettu myös kaninväliseen markkinointiin mm. Sakan ja Italiaan. Vennolla ja Tervos painopisteinä ovat olleet metsästys- ja kalastusmatkailu, pärinä Hankkeen aikana on tuotteistettu useita metsästystuotteita paikallisten yritysten kans. ja hurina -tuotteet, hevosmatkailu sekä tapahtumien kehittäminen. Pärinä ja hurina tarkoittaa Tervos toimivan talviajokoulun toimintojen vakiinnuttamista sekä uudenlaisten moottoriajoneuvoihin liittyvien ohjelmapalveluiden kehittämistä, kuten maastoajokoulua, jonka toimintaa on suunniteltu myös Vennolle. Yritykset ovat ollistuneet mm. sähköisen markkinoinnin työpajoihin, tuotteistamispäiviin, tutustumisretkiin, myynnin kehittämispäiviin ja aneet apua varsinkin tuotekuvausten rakentamiseen, hinnoitteluun ja sähköisen markkinoinnin välineiden käyttämiseen. Verkkosivuja on uusittu ja päivitetty, esittelyvideoita on tehty ja muutama verkkokauppakin on hankkeen aikana avattu. Koemarkkinointia ja tuotetestausta on tehty uusille asiakaskohderyhmille. Koko hankkeen ajan punaisena lankana on kulkenut yhteisen myynnin organisoituminen. Erilaisia vaihtoehtoja on mietitty ja hankkees testataan muutaman alueen yrityksen resursseja myynnin toteuttamiseen. Hanke jatkuu kesäkuun 205 loppuun akka. Jatkohanke on suunnitteilla ja sen painopisteeksi on alustavasti suunniteltu yritysten toiminnan ja palvelujen laadun kehittämistä. Lisätietoja projektipäällikkö Tarja Kekäläinen p sekä projektityöntekijä Antti Tulila p Kehitysyhtiö SavoGrow. 6 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 7

5 Kehittämisyhdistys Mansikka tekee maaseudun kehittämistyötä Sisä-Savon, Leppävirran ja Varkauden alueella. Myönnämme Leader-rahoitusta kehittämisstrategiaamme Mannaa Mansikasta tukeviin, alueemme yhteisöjen ja yritysten investointi- ja kehittämistarpeisiin. Elinvoimaisempaa maaseutua kohti maaseudun yhteisöllisyyttä, vapaa-aikaa ja asumisen edellytyksiä kehittämällä, kehittämishanketukea voi ada * yleishyödylliseen investointiin maksimisan 60 % hyväksyttävistä kustannuksista * yleishyödylliseen kehittämiseen, tiedonvälittämiseen ja koulutukseen jopa 00 % * kahden tai useamman yhteisön sekä yritysten yhteistyöhankkeeseen esim. elinkeinojen kehittämisessä (lyhyet toimitusketjut, matkailupalveluiden kehittäminen, uuden teknologian käyttöönotto tms.) * Leader-ryhmän teema-hankkees kootaan pienehköjä kehittämis- tai investointitarpeita yhden hankkeen alle. Avoimesta hausta ilmoitetaan nomalehdissä ja kotisivuilla. Tavoitteenamme on käynnistää teemahankehaut viimeistään syksyllä 205 aiheista ) Asuinympäristön virkistyskäytön sekä luontomatkailukohteiden kohentamiseen tähtäävät rakenteet ja rakennelmat (tuki 75 %) sekä 2) Yhteisten tilojen käyttöä lisäävä korjaus- ja täydennysrakentaminen (tuki %) Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla Investointituki 35 % hyväksyttävistä kustannuksista - uusien koneiden, käyttöomaisuuden tai rakennuksen hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin. Tukea ei a korvausinvestointeihin. - Investoinnin arvon oltava vähintään (alv 0 %), Investoinnin toteutettavuustutkimus 50 % hyväksyttävistä kustannuksista - Tuki vähintään 500, ei edellytä investoinnin toteuttamista Perustamistuki , kokeilutoimenpiteisiin uuden yrityksen perustamiseen - toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan kehittämiseen - edellytyksenä yritystoiminnan pääasiallisuus ja selkeästi osoitettu tuotteiden ja palveluiden kysyntä TUTUSTU TARKEMMIN Kehittämisyhdistys Mansikka ry Toimistohotelli Offiisi Ainonkatu 2, Suonenjoki Sanna Kauvoari toiminnanjohtaja p Kirsi Malaska Hankesihteeri p Näin haet tukea Sähköinen Hyrrä-hakujärjestelmä on käynnistynyt.505 yritys- ja hanketukien olta. Hakijalla pitää olla verottajan katso-tunniste, jotta pääsee kirjautumaan järjestelmään. Katso-tunnisteen a, jos on y-tunnus käytössään. Jos yritystä ei ole vielä perustettu, hyrrään hakeudutaan henkilökohtaisille pankkitunnuksilla. Kylänraitit kuntoon ja pusikot pois Miten voisimme yhdessä kohentaa kotikulmiamme viihtyisemmiksi? Kunnalla on suunnitelmis toimenpiteitä, millä paikkakunnan ilmettä parannetaan. Kunnas halutaan nyt vedota myös kuntalaisiin, että jokainen oltaan tarttuu toimeen kylänraittien siistimiseksi omien kiinteistöjen olta. Kunnas on tänä kesänä panostettu ympäristönhoitoon mm. palkkaamalla kesätöihin viherrakentamisen ja pihasuunnittelun asiantuntija Terhi Liimatainen. Terhi tekee parhaillaan viherrakentamiseen liittyviä opintoja ja pyörittää myös omaa yritystä Siron Ky:ä. Jos yritykset haluavat vinkkejä piha-alueiden ja ympäristön hoitoon liittyen, voi Terhi juhannukseen asti jatkuvan kesäpestinsä aikana käydä tekemässä arviota pihasta. Ja toki sen jälkeenkin, -oman yrityksensä lukuun. Kunnas on isketty kiinni myös pusikoiden raivaamiseen työllistämällä työllisyystuella 3 henkilöä kesän ajaksi. Tätä tiedotetta tehdessä kaikkia paikkoja ei ollut vielä täytetty, eli työstä kiinnostuneen kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen toimeen. Tukea maatalouslomitukseen Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi ada maksullista lomittaja-apua entisin ehdoin tuettuun hintaan 20 tuntia vuodes joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Myös ne maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksen itse, voivat ada maksullista lomituspalvelua. Sydän-Savon lomituspalvelut voi harkinnanvaraisesti hyväksyä lomittajaksi myös yrittäjän ehdottaman henkilön, ns. lomituspalveluyrittäjän. Maksullista lomitupua haetaan omasta paikallisyksiköstä, joka laskuttaa yrittäjää Melan määräämällä tuntihinnalla huomioimatta mahdollista kunnan tukea. Maksullisen lomituksen ainoa muutos on maktuskäytäntö koskien kunnan tukea, Sydän-Savon lomituspalvelun siirtyessä oksi Kuopion kaupunkia. Monia kuntalaisia on askarruttanut tuloteiden varrella, Sinisellä tiellä Suonenjoen ja Kuopion tien risteyksen kohdalla laaksos oleva tiheä lehtipuupusikko ja rehevöitynyt joensuisto. Vuosille on suunniteltu laakson raivaamista ja puiston muodostamista alueella. Samalla jokisuisto ruopataan ja sille rakennetaan laskeutullas, jotta humuksen valuminen Vento-järveen vähenee. Maisemanhoitoa tehdään koko mutkas sijaitsevalle maa-alueelle. Joen yläjuoksulle tulee soutuvenepaikkoja, uusi kaarisilta, Simolan peruskivistä rakennettu maalaituri, kävelytie ja retkipaikka grillikatoksineen. PS. Kuntamarkkinointityöryhmä ottaa vastaan hyviä ehdotuksia, millä tavoilla Vennon viihtyisyyttä ja tunnettuutta voidaan nostaa. Työryhmään kuuluu yrittäjäyhdistyksen ja MTK:n edustajat sekä luottamushenkilöitä. Yhteyshenkilönä toimii Eerika Korhonen-Pellikka p , Maatalousyrittäjän tulee hakea kunnan tukea jälkikäteen Vennon kunnalta. Maksullisen lomituksen Vennon kunnan tuki on 3,50 / lomitustunti. Tukea on atavis niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tukea haettaes on täytettävä maksullisen maatalouslomituksen tukihakemus ja liitettävä mukaan maksutositteet käytetystä maksullisesta lomituvusta. Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodes, ja 3.2. mennessä. Hakemus ja tarvittavat liitteet toimitetaan Vennon kuntaan osoitteella Vennon kunta, Sonkarintie 2, Vento. Tukihakemuksia on atavilla Vennon kunnasta sekä kunnan nettisivuilla osoittees (Kirjoita hakukenttään: Maksullisen lomituksen kuntatuki) 8 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 9

6 Kirjastokortti avaimena Virtuaalikirjasto viehätti ja hirvitti asiakkaita Nilakan kunnista Pielavesi siirtyy jo tänä vuonna avoimen kirjaston malliin, jos kirjasto on kuntalaisten käytettävissä myös henkilöstön läsnäoloaikojen ulkopuolella. Tällöin kirjastoon pääsee entistä pidempinä aukioloaikoina omalla kirjastokortilla, joka toimii ona rakennuksiin asennettavaa kulunvalvontajärjestelmää. Lainaamista ja palauttamista varten kirjastoon hankitaan itsepalveluautomaatit. Jos asiakas kuitenkin tarvitsisi apua, hän voisi jatkos pyytää apua naapurikirjastosta videovälitteisesti. Tällaista toimintatapaa testattiin Tervon ja Keiteleen sekä Pielaveden ja Vennon kirjastojen välillä. Kuntien välille rakennettu videosilta mahdollisti sen, että Tervos asioineet asiakkaat attoivat asioida videovälitteisesti Keiteleen kirjastovirkailijoiden kans ja Pielaveden asiakkaat attoivat kysyä haluamaan kirjaa Vennon kirjastosta virtuaalisesti. Virkailija videolta vilkuttaa Kokeilu herätti kävijöissä monenlaisia tuntemuksia; päällimmäisenä pinnalla oli hätä siitä, että eivät kai tutut virkailijat ole häviämässä mihinkään. Myös uusia teknisiä laitteita vieroksuttiin aluksi. Palvelu tulevaisuuteen kiertueella kokeiltiin käytännössä, millaista olisi asioida kirjastos virtuaalivirkailijan kans. ekirjastopäivän Nilakan kuntiin järjesti Kaista Savoon hanke. ekirjasto-päivän asiakkailla oli valinnanvaraa: asioisiko Tervon kirjastovirkailija Sini-Marja Jalahon kans fyysisesti vai virtuaalisesti videosillan avulla Keiteleen virkailijoiden kans. Tervon kirjastonhoitaja Sini-Marja Jalaho kuitenkin tuumasi jo ensimmäisen tunnin käyttökokemuksen jälkeen, että videokameroiden läsnäolo unohtui äkkiä: Keiteleen asiakkaiden kans asioiminen videovälitteisesti tuntui ihan yhtä luontevalta kohtaamiselta kuin jos asiakas olisi ollut siinä tiskin edessä. Vennon kirjastosihteeri Sirpa Jäntti puolestaan pohti, että videovälitteisen palvelun tarjoaminen myös oman kirjaston henkilöstön läsnäoloaikojen ulkopuolella mahdollistaisi sen, että kirjasto palvelisi nykyistä pidempään: palvelu olisi yhä useamman avutettavis. Keitele on siirtymässä avoimeen kirjastoon vuoden 206 aikana. Tervon ja Vennon kirjastot eivät ole vielä tehneet päätöksiä avoimeen kirjastoon siirtymisestä. Vielä tällä hetkellä haasteita kirjastojen väliseen neuvontaan aiheuttaa se, että esittelytilantees ei ollut käytössä liikuteltavia kameroita. Jos Tervon asiakas pyytää apua Vennon virkailijalta jonkun tietyn kirjan paikantamiseen rakennukses, jos naapurikunnan virkailija ei pääse liikkumaan fyysisesti eikä virtuaalisesti, voi löytöretki olla haastava. Jatkos nämäkin ongelmat poistunevat, kun kirjoihin asennetaan koodit tai sirut, jotka kirjaa etsittäessä aktivoituvat ja ilmoittavat sijaintin esimerkiksi asiakkaan kännykkään navigaattorityyppisesti tai vaikkapa päästävät löytämistä helpottavia ääniä. Minna Jaakkola Kirjasto sijaitsee kirkonkylän keskustas. Kirjastoaineisto on monipuolista, voit käydä lukemas päivän lehdet ja tutustua näyttelyihin. PALVELUMME Tervetuloa kirjastoon! * Kirjastos on kaksi internet-yhteyksillä varustettua tietokonetta. Ajan koneelle voi varata myös etukäteen sekä langaton verkko - tunnukset a kirjaston henkilökunnalta. * Lainaamme erilaisia liikunta- ja harrastusvälineitä yhteistyössä liikuntatoimen kans, esim. uimavyö, kävelyuvat, mölkky, sykemittari, askelmittari, kahvakuula, frisbeekiekkoja, selätin ja vesijuoksuvyö, lautapelejä sekä lasten uimavälineitä. Lainaamme myös lasten veneilyliivejä sekä energiankulutusmittareita. * Kirjastos voit käydä mittaamas verenpaineesi. * Voit tallentaa VHS-kasetit DVD:lle. * Myymme liikuntatoimen kuntolikortteja ja kunnan opaskarttoja. VAIHTOHYLLY Hyllystä voi ottaa aineistoa (lehdet, kirjat ym.) ilmaiseksi. Siihen voi myös tuoda omaa aineistoa kiertoon. KOKOUSTILA Kirjaston kokoustilas on mahdollisuus järjestää koulutuksia, luentoja ja muita erilaisia tilaisuuksia. Käytössäsi on tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera. VESANNON KUNNANKIRJASTO Keskustie 3, Vento P , KIRJASTO AVOINNA Ma, ke, pe 9-5, Ti, to -8 PS. Etätyöskentelytila käytettävissäsi! Tarvitsetko työtilaa tunnaisesti, väliaikaisesti tai vaikkapa muutaman päivän viikosta Vennolla? Vennon kunnalla on etätyö- ja väliaikaista toimistotilaa tarvitseville. Nopean tietoliikenteen takaa langaton verkko valokuituyhteydellä. Avaimen lunastamalla tilat ovat käytössäsi ja voit työskennellä sinulle sopivana aikana, tilat eivät ole sidottu aukioloaikoihin. Tiedustele elinkeinoasiamies Sari Tulilalta p Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205

7 Esiopetus muuttuu velvoittavaksi Perusopetuslakia on muutettu siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi.805 alkaen. Lapsen on ollistuttava oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet avuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi ollistuu esiopetukseen. Jos et ole vielä ilmoittanut lastasi esiopetukseen, ilmoittautumislomakkeen ja muita asiaan liittyviä lomakkeita löydät kunnan nettisivuilta (Lapset ja nuoret/varhaiskasvatus). Voit myös kysyä lomakkeita varhaiskasvatuksen toimistosta/ritva Lyytinen, Sonkarintie 2. Esikoulu alkaa ma ja päättyy ti Uusi varhaiskasvatuslaki tuo vaikuttamisen mahdollisuuksia perheille Päivähoidosta annetun lain nimike muuttuu.805 varhaiskasvatuslaiksi (lain ensimmäinen vaihe). Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jos painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona toimii Opetushallitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijasta. Lain keskeisiä uudistuksia ovat mm. säännökset lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodis, lasten ja vanhempien vaikuttamista ja ollisuutta koskeva säännös, tiloja koskeva säännös sekä velvoitteet koskien varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja arviointia. Vennolla on tehty jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma jo vuosia, mitä laki nyt edellyttää. Lisätietoja KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT lukuvuonna Koulu alkaa: (ke) Syysloma (vko 42): Syyslukukausi päättyy: (la) Joululoma: Kevätlukukausi alkaa: 7.06 (to) Talviloma (vko 0): Koulu päättyy: (la) ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT lukuvuonna Esikoulu alkaa: (ma) Syysloma (vko 42): Syyslukukausi päättyy: (pe) Joululoma: Kevätlukukausi alkaa: 7.06 (ke) Talviloma (vko 0): Vapaa päivä: (pe) Esikoulu päättyy: (ti) Yhtenäiskoulun lukuvuoden varrelta Lukuvuoden painopistettä, vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, on koulus toteutettu monin eri tavoin. Aiheen tiimoilta on käynyt vierailijoita esimerkiksi Unicefistä ja Jätekukosta. Kierrätysmateriaalia on käytetty ahkerasti kädentaitojen opiskelus. Oppilaiden taidonnäytteet olivatkin kaikkien ihailtavis kirjastolla pidetyssä näyttelyssä. Koululla kävi useita vieraita tarjoamas ohjelmaa eri-ikäisille oppilaille. Pieniä oppilaita ilahdutti Pelle Positiivi. Isommille oppilaille esiteltiin muun muas yrittäjyystietoa ja metsien mahdollisuuksia. Kulttuurista on tänä vuonna atu nauttia Sibelius konsertin ja teatteri Taiminen esityksen äärellä. Eduskuntavaaleihin ollistuttiin nuorisovaaleilla ja paneelilla. Vaalipaneelis ehdokkaat ivat vastattavakseen oppilaiden laatimia kysymyksiä. Perinteinen Huhtihumaus -6 luokkien oppilaille ja huoltajille järjestettiin uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen oamisen teemoilla. -6 luokkien oppilaat ivat laatia nomalehtiviikon sivun Savon Sanomiin otsikolla Maalla on mukavaa. Välituntitoiminta on ollut aktiivista tänä lukuvuonna. Liikuntahallis on pidetty toimintavälitunteja ja pihalla ohjattu katusählyä sekä pienemmille että isommille oppilaille. Toiminnallisille välitunneille on ollistuttu suurin joukoin. Oppilaat ovat ehtineet liikkua välituntien aikana yllättävän monin tavoin. Toiminta on ollut omaehtoista ja oppilaat ovat valinneet puuhaa oman toiveen mukaisesti. Erilaiset pelit ovat olleet suosittuja, myös renkais roikkuminen ja pienet toimintaradat ovat pistäneet oppilaisiin vauhtia. Uusi tekonurmikenttä oli ahkeras käytössä syksyllä ja sen käyttöönottoa jo odoteltiinkin innokkaasti tänä keväänä. Aikaisen kevään myötä kenttä atiin käyttöön jo huhtikuun lopulla. Tekonurmella pelataan kaikilla välitunneilla ja usein myös liikuntatunneilla sekä kerhois. Tulevalle lukuvuodelle haettiin Liikkuva koulu hankerahaa ja rahoitusta atiinkin syksyn olle. Liikkuva koulu hankkeella on tarkoitus tuoda lisää liikunnallisuutta sekä välitunneille että myös oppitunneille. Syksyllä nähdään, mitä rahoitus on tuonut tullesan! 2 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205

Kesällä Tervossa tapahtuu s.14-> Tervon palvelut s. 23 -> Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 6. Luontokuvakesä s. 32-33.

Kesällä Tervossa tapahtuu s.14-> Tervon palvelut s. 23 -> Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 6. Luontokuvakesä s. 32-33. Kesällä Tervossa tapahtuu s.14-> Tervon palvelut s. 23 -> Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 6 Luontokuvakesä s. 32-33 Tervon kunnan KESÄKIRJE 2015 2 Tervon kunnan Kesäkirje 2015 Tervon kunnan Kesäkirje

Lisätiedot

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16

Vesantolainen. Muista Kesäkohtaaminen s. 32. Jäitä hattuun s.4. Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Ventolainen Uusi Vesseli ja uusi päiväkoti s. 15-16 Jäitä hattuun s.4 Muista Kesäkohtaaminen s. 32 Ventolainen kevät 2014 Kunnanjohtajan terveiset Kevät tulee kohinalla lauhan, mutta vähälumisen talven

Lisätiedot

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat!

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat! ONNI ASUU MAALLA Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan Etsi ONNI ja voita Reiskat! Miltä sisäsivulta löysit Onnin? Vastaukset 31.8. mennessä sähköpostiin antti@tulila.fi Tervon ja Vesannon alueella toteutettavan

Lisätiedot

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori Kuntatiedote 4 2015 10.6.2015 Keväällä 2014 pidetyssä kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisillassa kartoitettiin järjestöjen sekä yhteisöjen kokemustietoa yhteistyömuotojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä!

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen s.8 Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013. 1. Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä!

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen s.8 Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013. 1. Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5 TIEDOTUSLEHTI 2015 w w w. k p k y l a t. f i e. u. t. r a e s i s i k n n O u J k L a a -5 evi 4. s m ää i s i t l e h lu ä r ö y p 2 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY - TIEDOTUSLEHTI 2015 Kylävaalit Tulevissa

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle 1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN Suomen kunnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä ja kuntia lähellä olevien piirien sekä kansanedustajien keskusteluissa. Aiheena

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka 2 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

PYLKÖN ASIOINTIPISTEEN UUDISTUMINEN... 3 KIRJASTON JA ASIOINTIPISTEEN SUUNNITELLUT UUDET AUKIOLOAJAT 1.6.2010 ALKAEN... 4 HYVÄT PYLKÖNMÄKELÄISET...

PYLKÖN ASIOINTIPISTEEN UUDISTUMINEN... 3 KIRJASTON JA ASIOINTIPISTEEN SUUNNITELLUT UUDET AUKIOLOAJAT 1.6.2010 ALKAEN... 4 HYVÄT PYLKÖNMÄKELÄISET... 2 PYLKÖN ASIOINTIPISTEEN UUDISTUMINEN... 3 KIRJASTON JA ASIOINTIPISTEEN SUUNNITELLUT UUDET AUKIOLOAJAT 1.6.2010 ALKAEN... 4 HYVÄT PYLKÖNMÄKELÄISET... 4 PYLKÖN ÄÄNI... 4 SAARIJÄRVEN KAUPUNGINTALO SULJETTUNA

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10.

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10. IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2012 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisiopäivät 24.-26.8. Sivut 3-4 Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Sivu 5 Vuoden

Lisätiedot

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä 2 P a l t a m o n k u n t a t i e d o t e H E L M I K U U / 2 0 1 4 w w w. p a l t a m o. f i Vaarankyläntie 7 88300

Lisätiedot

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ 01 2015 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

Laajakaistaa koko Kouvolaan sivu 3

Laajakaistaa koko Kouvolaan sivu 3 Laajakaistaa koko Kouvolaan sivu 3 Liikuntapalvelut on kaupungin runsaudensarvi sivu 5 Ketterä kumppani Kiehtova kaupunki Ikäihmisten neuvoston suuret haasteet sivu 8 Kodikas Kouvola Päivähoitopaikkaa

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA Kotikylä 1/2012 HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 1/2012 KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA 2 Kevät on aina uuden

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011

MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011 MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011 Sisällys Kunnanjohtajan tervehdys... 3 Hallintotoimi... 4 Elinkeinotoimi... 5 Koulutoimi... 6-7 Kulttuuri, matkailu ja kirjasto... 8-9 Liikunta-

Lisätiedot

Tervossa tapahtuu s. 6-7. Nilakan kuntien yhdistymisselvitys s. 4. Tervon Biolämpö ja Vesi Oy perustettiin s. 14. Tervon kunnan TALVIKIRJE 2014-15

Tervossa tapahtuu s. 6-7. Nilakan kuntien yhdistymisselvitys s. 4. Tervon Biolämpö ja Vesi Oy perustettiin s. 14. Tervon kunnan TALVIKIRJE 2014-15 Tervossa tapahtuu s. 6-7 Nilakan kuntien yhdistymisselvitys s. 4 Tervon Biolämpö ja Vesi Oy perustettiin s. 14 Tervon kunnan TALVIKIRJE 2014-15 2 Tervon kunnan Talvikirje 2014-15 Tervon kunnan Talvikirje

Lisätiedot