Vesantolainen. Bongaa lehdestä parhaat tapahtumat ja retkeilyvinkit! Kesä Kuntatiedote. Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesantolainen. Bongaa lehdestä parhaat tapahtumat ja retkeilyvinkit! Kesä 2015. Kuntatiedote. Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s."

Transkriptio

1 Ventolainen Kuntatiedote Kesä 205 Nilakka kuntaliitosselvitys jatkuu s. 4 Päiväkodin rakentaminen alkaa s. 5 Bongaa lehdestä parhaat tapahtumat ja retkeilyvinkit! Ventolainen kesä 205

2 Kunnanjohtajan terveiset E nsi kesäksi maahan adaan uusi hallitus. Sen myötä kunnis odotetaan mielenkiinnolla mitä lähitulevaisuudes tapahtuu. Maan edellisellä hallituksella oli kunnianhimoinen ohjelma, mutta sen toteuttaminen ei läheskään kaikilta osin onnistunut suunnitellulla tavalla. Suurkuntia ei tullut eikä sote-lainsäädäntöä atu valmiiksi. Näiden asioiden valmisteluun käytettiin paljon aikaa sekä valtion hallinnos että kunnis. Toivotaan, että uuden hallituksen myötä uudistuksiin adaan vauhtia ja jo tehtyä työtä voidaan hyödyntää edelleen. Joka tapaukses näyttää siltä, että epäselvyys kuntien asemasta ja tehtävistä tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Huhtikuun lopulla Tervon Lohimaas järjestettiin sekä Tervon että Vennon maatalousyrittäjille tarkoitettu motivointi-ilta, jos käsiteltiin ajankohtaisia asioista ko. toimialalta ja pyrittiin luomaan uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuus näyttää silläkin sektorilla melko selkiytymättömältä byrokratian paineis ja tuottajahintojen laskies. Päällimmäisenä mieleeni jäi kuitenkin käsite sisu. Juuri nyt on sellainen tilanne, että perinteistä suomalaista sisua tarvitaan. Samaa voisi soveltaa myös tänne kuntapuolelle, sillä vain periksiantamattomalla uskolla itseemme ja omaan tekemiseemme voimme vastata ajan moninaisiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Kunnallistekniikan perusrakenteita on Vennolla laitettu kuntoon viime vuosina. Kirkonkylän katuverkkoa on uusittu perusteellisesti ja kunnan kiinteistöissä on tehty tarvittavia peruskorjauksia. Huomattavin näistä oli Simolan palvelukeskuksen korjaaminen, johon atiin onneksi jälkikäteistä rahoitusta valtiolta. Valtionavustus tuli sisäilmaongelmien korjaamiseen tarkoitetusta lisämäärärahasta, joten sen aminen tähän korjaushankkeeseen oli vähintäänkin oikeutettua. Uusis ajanmukaisis tilois on toimintaa pyritty tehostamaan ja ottamaan koko palvelukeskuksen kapasiteetti käyttöön. Näin kalliiden ostopalvelujen käyttöä on pystytty vähentämään. Tämä on erityisen tärkeää, koska kunnan amat valtionosuudet ovat vähenemässä tulevina vuosina edesmenneen hallituksen tekemän valtionosuusuudistuksen myötä. Pohjois-Savo kokonaisuutena on uudistuksen voittaja, mutta rahat valuvat Kuopion ja Iilmen kaltaisten keskuskuntien hyväksi, kuten kannedustajille vaalikeskustelus huomautettiin. Vennon kunta tehostaa edelleen toimintaan ja palvelutuotantoaan yhdessä naapurikuntien kans. Erityisesti Nilakan kuntien meneillään oleva tietojärjestelmäuudistus tuo uusia mahdollisuuksia ainakin pidemmällä aikavälillä. Päällimmäisenä mieleeni jäi kuitenkin käsite sisu. Juuri nyt on sellainen tilanne, että perinteistä suomalaista sisua tarvitaan. Kesän tulles on aika nauttia ventolaisesta kesästä parhaimmillaan. Kesällä paikkakunta silminnähden virkistyy erilaisten kesätapahtumien ja asukkaiden myötä. Toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus ollistua Vennon kesään sen eri ilmenemismuodois, sillä vasta ollistujien myötä tapahtumista tulee tapahtumia. Jälleen on luvattu oikein lämmintä ja kaunista kesää. Sitä maa haluan toivottaa kaikille Vennon kunnan asukkaille ja Vennolla kesäänsä 205 viettäville. Pasi Lievonen kunnanjohtaja Nuorisoyrittäjyyteen tukea VESANNOLLA ON TÄNÄ kesänä monta vaihtoehtoa nuorten kesätyöllistymiseen, joskin nämä vaativat vähän omaa aktiivisuutta myös nuorilta. Tukea työllistämiseen on tarjonnut kunta, pankki ja kauppaliikkeet. Jos nämä kesätyöjutut menivät ohi, tai työhaluja on vielä lyhyen työpätkän jälkeen pidemmäksikin ajaksi, kannattaa harkita nuorisoyrittäjyyttä. Tämä ei ole ollenkaan niin vaikeaa kuin isot ihmiset pelottelevat! Kaiken lisäksi nuorisoyritys, eli lähinnä 4H-yritys, voi niin ikään ada kunnasta myös tukea! Nuorisoyritys voi toimia ympäri vuoden, se voi olla esimerkiksi lastenhoitoa, leikkikenttätai kerhotoimintaa, lemmikkien hoitopalvelua, puutarha- ja kotitöitä, kesäkahvila, autojen pesupalvelua, maatalouden aputöitä, tapahtumien yhteydessä jonkin myyntikojun pitämistä tai tuote-esittelytyötä jollekin yritykselle. Kannattaa miettiä avoimesti; mitä ihmiset tarvitsevat? Mitä Vennolta puuttuu? Itsekin voi valmistaa myytäviä tuotteita pelataan jälleen MM-REISKAA! Tule mukaan tunnelmaan! Kunnan tuki 4H- tai NY-yritykselle * vuotiaita * Uuden yrityksen perustamispalkkion voi ada nuorten perustama 4H- tai NY-yritys, joka toimii esimerkiksi nuorten kesätyöllistäjänä. Toiminta voi olla myös ympärivuotista. * Palkkio on 450 ja se maksetaan kuukausi toiminnan aloittamisesta. Tuen annin edellytyksenä on, että yrityksellä on todistettavasti jatkuvaa toimintaa. * Lisätietoja ja apuja opo Anne Syrjäseltä ja elinkeinoasiamieheltä Tulilan Sarilta p , PS. Merikotka majaili Vennolla kevättalven aikaan. Satuitko näkemään tämän upean linnun? Kuva: Marja Soininen Vennon kunnan tiedotuslehti kesä 205 Tätä tiedotetta jaetaan kaikkiin ventolaisiin kotitalouksiin, vapaa-ajan asukkaiden kotiosoitteisiin sekä irtojakeluna kirjastos ja kunnantalolla. Kansikuva: Marja Soininen Kuvat: Johannes Leppävuori, Anu Hytönen, Matti-Pekka Pöyhönen, Antti Tulila, Eerika Korhonen-Pellikka, Sari Tulila, Minna Jaakkola Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina Painopaikka: Grano Oy, Kuopio Osoitelähde: Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuollon asiakasrekisteri Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 3

3 Vennon kunta jatkaa neuvotteluja Nilakan kuntien yhdistymisestä Kuntaliitosneuvotteluis tavoitteena palvelujen turvaaminen Vennon, Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kunnat jatkavat neuvotteluja kuntien yhdistymiseksi. Vennon kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 204 lopus valmistuneen kuntarakenneselvityksen jatkoneuvottelujen pohjaksi. Jatkoneuvotteluis sovitaan kuntaliitoksen yksityiskohdista selvitysmies Hannu Räsäsen johdolla. Tavoitteena on turvata alueen kehittäminen, elinvoima ja hyvinvointi sekä kuntien taloudellisen kantokyvyn parantaminen. Tämä on välttämätöntä, koska valtionosuuksien ja -avustusten väheneminen vie kuntia kohti vaikeampaa taloustilannetta. Kevään ja kesän aikana kunnat neuvottelevat yksityiskohdista ja yhdistymissopimus valmistunee elokuun lopus. Syksyllä 205 kunnanvaltuustot päättävät kuntien yhdistymisestä uudeksi kunnaksi vai jatkaako neljä kuntaa itsenäisinä muodostaen yhteistoiminta-alueen. Hallintoa kevennetään ja tietotekniikkaa hyödynnetään Tavoitteena on kuntapalveluiden, mm. nykyisten koulu-, kirjasto- ja päivähoitopalveluiden turvaaminen nykytasoisina ja paikallisina. Nilakan kunnis on jo käynnissä ICT-hanke, jos kuntien tietoliikenneratkaisut yhtenäistetään ja lisätään mahdollisuuksia kuntalaisten joustavaan ja asiakaslähtöiseen sähköiseen asiointiin. Ns. Nilakan virtuaalikunnas kuntalaiset voivat käyttää lähipalveluja myös tietotekniikkaa hyödyntäen. Uudet toimintamallit ja -tavat voivat onnistuesan myös parantaa lähipalvelujen tarjontaa. Kuntalaiselle tämä voi näkyä esimerkiksi mahdollisuutena avoimen kirjaston käyttämiseen eli kirjastopalveluiden amiseen myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Yhdessä adaan enemmän Nilakan kunnis on yhteiset haasteet. Tarvitsemme lisää asukkaita ja työntekijöitä. Lähtökohtana selvityksessä on, että yhdessä amme enemmän aikaan mm. asumisen markkinoinnis ja työvoiman houkuttelemiseksi alueellemme. Elinvoiman ylläpitäminen on pienten kuntien toimintamahdollisuuksien perustana. Yhdessä on hahmoteltu elinvoimaa vahvistavia asioita. Tavoitteena on edistää Nilakan alueen nykyisten yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia ja luoda kilpailukykyinen ja houkutteleva toimintaympäristö uusillekin yrityksille. Alueen tunnettavuutta ja vetovoimaa vahvistetaan, varmistetaan toimivat ja nopeat yhteydet sekä panostetaan kuntalaisten hyvinvointiin huolehtimalla hyvistä palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja asumispalveluista. Jotta elinvoiman lisäämisessä alueella onnistutaan, tarvitaan koko kuntayhteisöltä ja elinvoimatoimijoilta ennakkoluulotonta, rohkeaa ja innostavaa kehittämisotetta. Katseen tulee olla vahvasti tulevas, menneestä oppien ja onnistumisista nauttien. Päätökset syksyllä * Syksyllä 205 kunnanvaltuustot päättävät kuntien yhdistymisestä uudeksi kunnaksi vai jatkaako neljä kuntaa itsenäisinä muodostaen yhteistoiminta-alueen. * Kuntarakenneselvitys on luettavis kunnan internetsivuilla Nilakan kuntien tietoliikenneratkaisuja yhtenäistetään Nilakan kunnat haluavat uudistaa ja yhtenäistää kuntapalvelujaan. Tämä vaatii yhdenmukaiset tietojärjestelmät sekä ICT-perusinfran, ja uudistustyö on kunnis paraikaa käynnissä. Riippumatta kuntaliitoksista ICT-uudistukset toteutetaan ja kuntalaisille virtuaalisia kuntapalveluita voidaan tarjota vuoden 206 aikana. Kuntien sähköisten asiointipalveluiden tarjonta kuntalaisille on ollut vähäistä. Tulevaisuudes kuntalainen käyttäisi virtuaalisia palveluita esimerkiksi kun sähköisesti varaa tapaamijan kunnan työntekijän kans, täyttää ja lähettää lomakkeita tai tapaa virkailijaa videoteitse. ICThankkees tavoitteena onkin olla edelläkävijä sähköisten palveluiden luomises kunnallisis palveluis. Uusi päiväkoti Uusi päiväkoti on suunniteltu otettavaksi käyttöön.806. Tuolloin toiminta ryhmäperhepäivähoitokoti Pikku-Ryhmiksessä lakkaa ja päiväkoti Esikon väki siirtyy uuteen päiväkotiin. Nyt siis pienemmillekin kuin eskari-ikäisille tullaan tarjoamaan päiväkodin ja lastentarhanopettajien palveluita. Perhepäivähoitoa tarjotaan edelleen Vesselissä (lähinnä vuorohoitoa) ja kotona työskentelevien perhepäivähoitajien toimesta. Uusi päiväkoti on suunniteltu 42-paikkaiseksi ja tilaa siinä on vajaa 600 m². Päiväkodin rakennustyömaan vuoksi uudet liikennejärjestelyt Uuden päiväkodin rakennustyömaan vuoksi liikennejärjestelyt Koulukeskukselle/ Ventohallille muuttuvat.605 lukien 3-vaiheisesti kuvan osoittamalla tavalla pysäköinti alakoulun piha-alueella pysäköinti klo 8-6 aikana Kenttätiellä, leikkikentän takana olevalla alueella (käynti Lylyntieltä) - Sisäänkäynti Vento-halliin takaovesta pururadan puolelta! -.06 lukien pääsee liikuntahallin parkkipaikalle, mutta rajoitteita edelleen päiväkodin työmaan välittömässä läheisyydessä. 4 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 5

4 Ketterä Kehitysyhtiö Savogrow aloitti Kuopion länsipuolella kunnat panostavat elinkeinojen kehittämisen vahvemmin kuin moni muu alue Suomes tällä hetkellä. Vuoden alus toimintan aloittaneen Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n omistavat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vennon kunnat. Yhtiö pohjautuu aiemmin toimineen Sisä-Savon seutuyhtymän toimintaan. Uusi yhtiö on maantieteellisen kokon puolesta Pohjois-Savon suurin elinkeinoyhtiö. Nimi uudelle yhtiölle löytyi nimikilpailun kautta. Valittu nimi kertoo kasvusta ja kasvuhalukkuudesta, joka toivottavasti ilmentyy alueen yritysten kehittymisenä ja kasvuna. Uuden kehitysyhtiön pääasiallisena tehtävänä on tuottaa omistajakuntien yritysneuvontaa sekä kunnalliset elinkeino- ja kehittämispalvelut. Valituilla painopistealueilla palveluja tarjotaan laajemminkin maakunnas ja valtakunnallisesti, kuten marjaoamiskeskuksen ja elintarvikekehityksen palveluja. Kehittämispalveluja ovat teollisuuden ja elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, marjaoamiskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen sekä matkailun mahdollisuuksien vahvistaminen. Yhteistyössä muiden organiatioiden kans toteutettavia kehittämispalveluja ovat mm. maatalous, pienyritysten koulutuspalvelut sekä tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja sähköisen liiketoiminnan kehittäminen. Nousevina aloina ovat mm. biotalous ja eri sisällöntuotantoalat. Kehittämishankkeis tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kans. Yhtiön oma pääoma on euroa: se jakautuu kuntien kesken asukasluvun perusteella. Yhtiön hallitus koostuu omistajakuntien edustuksesta. Lisätietoja SavoGrow Oy:stä antaa toimitusjohtaja Olli Tiainen, p , Tervon ja Vennon yhteisenä elinkeinoasiamiehenä jatkaa Sari Tulila p , HUOM! Yhteystiedot pysyvät muutoin mana, mutta sähköpostiliikenne ohjautuu uusiin vogrow.fi osoitteisiin. Uusia hankkeita; metallia, marjoja ja elintarvikkeita Uutta ohjelmakautta on mennyt melkein,5 vuotta ja vasta nyt on päästy hakemaan rahoituksia. Kaikkien yritys- ja hanketukien haku siirtyy sähköiseen hakujärjestelmään, jota ei tarvitse kenenkään kavahtaa, sillä elinkeinoasiamiehet auttavat hankesuunnitelmien ja hakemusten teos entiseen malliin. Kehitysyhtiö SavoGrow on aloittanut jo pari uutta hanketta. Teknologiayrityksiä kehittää maakunnan laajuinen TechnoGrowth 2020, jos SavoGrow on ototeuttajana. Tämän hankkeen tavoitteena on uudistuminen, kasvu ja kaninvälistyminen. Marjaoamiskeskuksen hanke tähtää marjanviljelyoamisen kehittämiseen sekä marjanviljelijöiden verkostoitumiseen kotimaas ja ulkomailla. Iisvedellä sijaitsevasta koetilasta rakennellaan älymarjatilaa. Hankkeeseen kuuluu myös yrttien viljelyn kehittäminen. Hyvinvointia Elintarvikkeista -hankkeen pääos on elintarvikealan yritysten tuotekehitysprosessin ja tuotetietoprosessin mallintaminen hyvinvointia edistävien tuotteiden avulla. VisitSavo kokoaa alueen matkailupalveluita yhteen Viime vuoden kesäkuus aloittanut Luontomatkailun elinvoima -hanke on koonnut matkailutoimijoita yhteen kehittämään palveluja sekä yhteistä markkinointia ja myyntiä. Hankkeen alus ideoitiin yhteinen VisitSavo -teema, joka ei sulje mitään aluetta pois toiminnasta, vaan antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden verkostoitumiselle ja kehittämiselle. Visitvo.fi -verkkosivustolta löytää tällä hetkellä 26 yrittäjän palveluja. Sivustoa kehitetään koko ajan niin toiminnallisesti kuin sisällöllisestikin. Tavoitteena sivustolla on, että isimme siitä alueen matkailuportaalin palvelemaan alueelle tulevia ja alueella olevia matkailijoita. Tekemistä ei teoriaa Hankkeeseen ollistuvat yritykset jaettiin teemaryhmiin; Pärinä- ja hurina-, Majoitus- ja ravitsemis-, Metsästys- ja kalastus-, Luonto- ja retkeily, Leirikoulu sekä Kulttuurimatkailuryhmä. Teemaryhmät ovat aneet paljon aikaan yhdessä ja ovat nyt valmiimpia tuomaan omia tuotteitaan myytäväksi mm. tuotekorttien muodos. Tuotepaketteja on rakennettu myös kaninväliseen markkinointiin mm. Sakan ja Italiaan. Vennolla ja Tervos painopisteinä ovat olleet metsästys- ja kalastusmatkailu, pärinä Hankkeen aikana on tuotteistettu useita metsästystuotteita paikallisten yritysten kans. ja hurina -tuotteet, hevosmatkailu sekä tapahtumien kehittäminen. Pärinä ja hurina tarkoittaa Tervos toimivan talviajokoulun toimintojen vakiinnuttamista sekä uudenlaisten moottoriajoneuvoihin liittyvien ohjelmapalveluiden kehittämistä, kuten maastoajokoulua, jonka toimintaa on suunniteltu myös Vennolle. Yritykset ovat ollistuneet mm. sähköisen markkinoinnin työpajoihin, tuotteistamispäiviin, tutustumisretkiin, myynnin kehittämispäiviin ja aneet apua varsinkin tuotekuvausten rakentamiseen, hinnoitteluun ja sähköisen markkinoinnin välineiden käyttämiseen. Verkkosivuja on uusittu ja päivitetty, esittelyvideoita on tehty ja muutama verkkokauppakin on hankkeen aikana avattu. Koemarkkinointia ja tuotetestausta on tehty uusille asiakaskohderyhmille. Koko hankkeen ajan punaisena lankana on kulkenut yhteisen myynnin organisoituminen. Erilaisia vaihtoehtoja on mietitty ja hankkees testataan muutaman alueen yrityksen resursseja myynnin toteuttamiseen. Hanke jatkuu kesäkuun 205 loppuun akka. Jatkohanke on suunnitteilla ja sen painopisteeksi on alustavasti suunniteltu yritysten toiminnan ja palvelujen laadun kehittämistä. Lisätietoja projektipäällikkö Tarja Kekäläinen p sekä projektityöntekijä Antti Tulila p Kehitysyhtiö SavoGrow. 6 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 7

5 Kehittämisyhdistys Mansikka tekee maaseudun kehittämistyötä Sisä-Savon, Leppävirran ja Varkauden alueella. Myönnämme Leader-rahoitusta kehittämisstrategiaamme Mannaa Mansikasta tukeviin, alueemme yhteisöjen ja yritysten investointi- ja kehittämistarpeisiin. Elinvoimaisempaa maaseutua kohti maaseudun yhteisöllisyyttä, vapaa-aikaa ja asumisen edellytyksiä kehittämällä, kehittämishanketukea voi ada * yleishyödylliseen investointiin maksimisan 60 % hyväksyttävistä kustannuksista * yleishyödylliseen kehittämiseen, tiedonvälittämiseen ja koulutukseen jopa 00 % * kahden tai useamman yhteisön sekä yritysten yhteistyöhankkeeseen esim. elinkeinojen kehittämisessä (lyhyet toimitusketjut, matkailupalveluiden kehittäminen, uuden teknologian käyttöönotto tms.) * Leader-ryhmän teema-hankkees kootaan pienehköjä kehittämis- tai investointitarpeita yhden hankkeen alle. Avoimesta hausta ilmoitetaan nomalehdissä ja kotisivuilla. Tavoitteenamme on käynnistää teemahankehaut viimeistään syksyllä 205 aiheista ) Asuinympäristön virkistyskäytön sekä luontomatkailukohteiden kohentamiseen tähtäävät rakenteet ja rakennelmat (tuki 75 %) sekä 2) Yhteisten tilojen käyttöä lisäävä korjaus- ja täydennysrakentaminen (tuki %) Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla Investointituki 35 % hyväksyttävistä kustannuksista - uusien koneiden, käyttöomaisuuden tai rakennuksen hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin. Tukea ei a korvausinvestointeihin. - Investoinnin arvon oltava vähintään (alv 0 %), Investoinnin toteutettavuustutkimus 50 % hyväksyttävistä kustannuksista - Tuki vähintään 500, ei edellytä investoinnin toteuttamista Perustamistuki , kokeilutoimenpiteisiin uuden yrityksen perustamiseen - toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan kehittämiseen - edellytyksenä yritystoiminnan pääasiallisuus ja selkeästi osoitettu tuotteiden ja palveluiden kysyntä TUTUSTU TARKEMMIN Kehittämisyhdistys Mansikka ry Toimistohotelli Offiisi Ainonkatu 2, Suonenjoki Sanna Kauvoari toiminnanjohtaja p Kirsi Malaska Hankesihteeri p Näin haet tukea Sähköinen Hyrrä-hakujärjestelmä on käynnistynyt.505 yritys- ja hanketukien olta. Hakijalla pitää olla verottajan katso-tunniste, jotta pääsee kirjautumaan järjestelmään. Katso-tunnisteen a, jos on y-tunnus käytössään. Jos yritystä ei ole vielä perustettu, hyrrään hakeudutaan henkilökohtaisille pankkitunnuksilla. Kylänraitit kuntoon ja pusikot pois Miten voisimme yhdessä kohentaa kotikulmiamme viihtyisemmiksi? Kunnalla on suunnitelmis toimenpiteitä, millä paikkakunnan ilmettä parannetaan. Kunnas halutaan nyt vedota myös kuntalaisiin, että jokainen oltaan tarttuu toimeen kylänraittien siistimiseksi omien kiinteistöjen olta. Kunnas on tänä kesänä panostettu ympäristönhoitoon mm. palkkaamalla kesätöihin viherrakentamisen ja pihasuunnittelun asiantuntija Terhi Liimatainen. Terhi tekee parhaillaan viherrakentamiseen liittyviä opintoja ja pyörittää myös omaa yritystä Siron Ky:ä. Jos yritykset haluavat vinkkejä piha-alueiden ja ympäristön hoitoon liittyen, voi Terhi juhannukseen asti jatkuvan kesäpestinsä aikana käydä tekemässä arviota pihasta. Ja toki sen jälkeenkin, -oman yrityksensä lukuun. Kunnas on isketty kiinni myös pusikoiden raivaamiseen työllistämällä työllisyystuella 3 henkilöä kesän ajaksi. Tätä tiedotetta tehdessä kaikkia paikkoja ei ollut vielä täytetty, eli työstä kiinnostuneen kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen toimeen. Tukea maatalouslomitukseen Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi ada maksullista lomittaja-apua entisin ehdoin tuettuun hintaan 20 tuntia vuodes joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Myös ne maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksen itse, voivat ada maksullista lomituspalvelua. Sydän-Savon lomituspalvelut voi harkinnanvaraisesti hyväksyä lomittajaksi myös yrittäjän ehdottaman henkilön, ns. lomituspalveluyrittäjän. Maksullista lomitupua haetaan omasta paikallisyksiköstä, joka laskuttaa yrittäjää Melan määräämällä tuntihinnalla huomioimatta mahdollista kunnan tukea. Maksullisen lomituksen ainoa muutos on maktuskäytäntö koskien kunnan tukea, Sydän-Savon lomituspalvelun siirtyessä oksi Kuopion kaupunkia. Monia kuntalaisia on askarruttanut tuloteiden varrella, Sinisellä tiellä Suonenjoen ja Kuopion tien risteyksen kohdalla laaksos oleva tiheä lehtipuupusikko ja rehevöitynyt joensuisto. Vuosille on suunniteltu laakson raivaamista ja puiston muodostamista alueella. Samalla jokisuisto ruopataan ja sille rakennetaan laskeutullas, jotta humuksen valuminen Vento-järveen vähenee. Maisemanhoitoa tehdään koko mutkas sijaitsevalle maa-alueelle. Joen yläjuoksulle tulee soutuvenepaikkoja, uusi kaarisilta, Simolan peruskivistä rakennettu maalaituri, kävelytie ja retkipaikka grillikatoksineen. PS. Kuntamarkkinointityöryhmä ottaa vastaan hyviä ehdotuksia, millä tavoilla Vennon viihtyisyyttä ja tunnettuutta voidaan nostaa. Työryhmään kuuluu yrittäjäyhdistyksen ja MTK:n edustajat sekä luottamushenkilöitä. Yhteyshenkilönä toimii Eerika Korhonen-Pellikka p , Maatalousyrittäjän tulee hakea kunnan tukea jälkikäteen Vennon kunnalta. Maksullisen lomituksen Vennon kunnan tuki on 3,50 / lomitustunti. Tukea on atavis niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tukea haettaes on täytettävä maksullisen maatalouslomituksen tukihakemus ja liitettävä mukaan maksutositteet käytetystä maksullisesta lomituvusta. Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodes, ja 3.2. mennessä. Hakemus ja tarvittavat liitteet toimitetaan Vennon kuntaan osoitteella Vennon kunta, Sonkarintie 2, Vento. Tukihakemuksia on atavilla Vennon kunnasta sekä kunnan nettisivuilla osoittees (Kirjoita hakukenttään: Maksullisen lomituksen kuntatuki) 8 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205 9

6 Kirjastokortti avaimena Virtuaalikirjasto viehätti ja hirvitti asiakkaita Nilakan kunnista Pielavesi siirtyy jo tänä vuonna avoimen kirjaston malliin, jos kirjasto on kuntalaisten käytettävissä myös henkilöstön läsnäoloaikojen ulkopuolella. Tällöin kirjastoon pääsee entistä pidempinä aukioloaikoina omalla kirjastokortilla, joka toimii ona rakennuksiin asennettavaa kulunvalvontajärjestelmää. Lainaamista ja palauttamista varten kirjastoon hankitaan itsepalveluautomaatit. Jos asiakas kuitenkin tarvitsisi apua, hän voisi jatkos pyytää apua naapurikirjastosta videovälitteisesti. Tällaista toimintatapaa testattiin Tervon ja Keiteleen sekä Pielaveden ja Vennon kirjastojen välillä. Kuntien välille rakennettu videosilta mahdollisti sen, että Tervos asioineet asiakkaat attoivat asioida videovälitteisesti Keiteleen kirjastovirkailijoiden kans ja Pielaveden asiakkaat attoivat kysyä haluamaan kirjaa Vennon kirjastosta virtuaalisesti. Virkailija videolta vilkuttaa Kokeilu herätti kävijöissä monenlaisia tuntemuksia; päällimmäisenä pinnalla oli hätä siitä, että eivät kai tutut virkailijat ole häviämässä mihinkään. Myös uusia teknisiä laitteita vieroksuttiin aluksi. Palvelu tulevaisuuteen kiertueella kokeiltiin käytännössä, millaista olisi asioida kirjastos virtuaalivirkailijan kans. ekirjastopäivän Nilakan kuntiin järjesti Kaista Savoon hanke. ekirjasto-päivän asiakkailla oli valinnanvaraa: asioisiko Tervon kirjastovirkailija Sini-Marja Jalahon kans fyysisesti vai virtuaalisesti videosillan avulla Keiteleen virkailijoiden kans. Tervon kirjastonhoitaja Sini-Marja Jalaho kuitenkin tuumasi jo ensimmäisen tunnin käyttökokemuksen jälkeen, että videokameroiden läsnäolo unohtui äkkiä: Keiteleen asiakkaiden kans asioiminen videovälitteisesti tuntui ihan yhtä luontevalta kohtaamiselta kuin jos asiakas olisi ollut siinä tiskin edessä. Vennon kirjastosihteeri Sirpa Jäntti puolestaan pohti, että videovälitteisen palvelun tarjoaminen myös oman kirjaston henkilöstön läsnäoloaikojen ulkopuolella mahdollistaisi sen, että kirjasto palvelisi nykyistä pidempään: palvelu olisi yhä useamman avutettavis. Keitele on siirtymässä avoimeen kirjastoon vuoden 206 aikana. Tervon ja Vennon kirjastot eivät ole vielä tehneet päätöksiä avoimeen kirjastoon siirtymisestä. Vielä tällä hetkellä haasteita kirjastojen väliseen neuvontaan aiheuttaa se, että esittelytilantees ei ollut käytössä liikuteltavia kameroita. Jos Tervon asiakas pyytää apua Vennon virkailijalta jonkun tietyn kirjan paikantamiseen rakennukses, jos naapurikunnan virkailija ei pääse liikkumaan fyysisesti eikä virtuaalisesti, voi löytöretki olla haastava. Jatkos nämäkin ongelmat poistunevat, kun kirjoihin asennetaan koodit tai sirut, jotka kirjaa etsittäessä aktivoituvat ja ilmoittavat sijaintin esimerkiksi asiakkaan kännykkään navigaattorityyppisesti tai vaikkapa päästävät löytämistä helpottavia ääniä. Minna Jaakkola Kirjasto sijaitsee kirkonkylän keskustas. Kirjastoaineisto on monipuolista, voit käydä lukemas päivän lehdet ja tutustua näyttelyihin. PALVELUMME Tervetuloa kirjastoon! * Kirjastos on kaksi internet-yhteyksillä varustettua tietokonetta. Ajan koneelle voi varata myös etukäteen sekä langaton verkko - tunnukset a kirjaston henkilökunnalta. * Lainaamme erilaisia liikunta- ja harrastusvälineitä yhteistyössä liikuntatoimen kans, esim. uimavyö, kävelyuvat, mölkky, sykemittari, askelmittari, kahvakuula, frisbeekiekkoja, selätin ja vesijuoksuvyö, lautapelejä sekä lasten uimavälineitä. Lainaamme myös lasten veneilyliivejä sekä energiankulutusmittareita. * Kirjastos voit käydä mittaamas verenpaineesi. * Voit tallentaa VHS-kasetit DVD:lle. * Myymme liikuntatoimen kuntolikortteja ja kunnan opaskarttoja. VAIHTOHYLLY Hyllystä voi ottaa aineistoa (lehdet, kirjat ym.) ilmaiseksi. Siihen voi myös tuoda omaa aineistoa kiertoon. KOKOUSTILA Kirjaston kokoustilas on mahdollisuus järjestää koulutuksia, luentoja ja muita erilaisia tilaisuuksia. Käytössäsi on tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera. VESANNON KUNNANKIRJASTO Keskustie 3, Vento P , KIRJASTO AVOINNA Ma, ke, pe 9-5, Ti, to -8 PS. Etätyöskentelytila käytettävissäsi! Tarvitsetko työtilaa tunnaisesti, väliaikaisesti tai vaikkapa muutaman päivän viikosta Vennolla? Vennon kunnalla on etätyö- ja väliaikaista toimistotilaa tarvitseville. Nopean tietoliikenteen takaa langaton verkko valokuituyhteydellä. Avaimen lunastamalla tilat ovat käytössäsi ja voit työskennellä sinulle sopivana aikana, tilat eivät ole sidottu aukioloaikoihin. Tiedustele elinkeinoasiamies Sari Tulilalta p Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205

7 Esiopetus muuttuu velvoittavaksi Perusopetuslakia on muutettu siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi.805 alkaen. Lapsen on ollistuttava oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet avuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi ollistuu esiopetukseen. Jos et ole vielä ilmoittanut lastasi esiopetukseen, ilmoittautumislomakkeen ja muita asiaan liittyviä lomakkeita löydät kunnan nettisivuilta (Lapset ja nuoret/varhaiskasvatus). Voit myös kysyä lomakkeita varhaiskasvatuksen toimistosta/ritva Lyytinen, Sonkarintie 2. Esikoulu alkaa ma ja päättyy ti Uusi varhaiskasvatuslaki tuo vaikuttamisen mahdollisuuksia perheille Päivähoidosta annetun lain nimike muuttuu.805 varhaiskasvatuslaiksi (lain ensimmäinen vaihe). Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jos painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona toimii Opetushallitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijasta. Lain keskeisiä uudistuksia ovat mm. säännökset lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodis, lasten ja vanhempien vaikuttamista ja ollisuutta koskeva säännös, tiloja koskeva säännös sekä velvoitteet koskien varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja arviointia. Vennolla on tehty jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma jo vuosia, mitä laki nyt edellyttää. Lisätietoja KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT lukuvuonna Koulu alkaa: (ke) Syysloma (vko 42): Syyslukukausi päättyy: (la) Joululoma: Kevätlukukausi alkaa: 7.06 (to) Talviloma (vko 0): Koulu päättyy: (la) ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT lukuvuonna Esikoulu alkaa: (ma) Syysloma (vko 42): Syyslukukausi päättyy: (pe) Joululoma: Kevätlukukausi alkaa: 7.06 (ke) Talviloma (vko 0): Vapaa päivä: (pe) Esikoulu päättyy: (ti) Yhtenäiskoulun lukuvuoden varrelta Lukuvuoden painopistettä, vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, on koulus toteutettu monin eri tavoin. Aiheen tiimoilta on käynyt vierailijoita esimerkiksi Unicefistä ja Jätekukosta. Kierrätysmateriaalia on käytetty ahkerasti kädentaitojen opiskelus. Oppilaiden taidonnäytteet olivatkin kaikkien ihailtavis kirjastolla pidetyssä näyttelyssä. Koululla kävi useita vieraita tarjoamas ohjelmaa eri-ikäisille oppilaille. Pieniä oppilaita ilahdutti Pelle Positiivi. Isommille oppilaille esiteltiin muun muas yrittäjyystietoa ja metsien mahdollisuuksia. Kulttuurista on tänä vuonna atu nauttia Sibelius konsertin ja teatteri Taiminen esityksen äärellä. Eduskuntavaaleihin ollistuttiin nuorisovaaleilla ja paneelilla. Vaalipaneelis ehdokkaat ivat vastattavakseen oppilaiden laatimia kysymyksiä. Perinteinen Huhtihumaus -6 luokkien oppilaille ja huoltajille järjestettiin uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen oamisen teemoilla. -6 luokkien oppilaat ivat laatia nomalehtiviikon sivun Savon Sanomiin otsikolla Maalla on mukavaa. Välituntitoiminta on ollut aktiivista tänä lukuvuonna. Liikuntahallis on pidetty toimintavälitunteja ja pihalla ohjattu katusählyä sekä pienemmille että isommille oppilaille. Toiminnallisille välitunneille on ollistuttu suurin joukoin. Oppilaat ovat ehtineet liikkua välituntien aikana yllättävän monin tavoin. Toiminta on ollut omaehtoista ja oppilaat ovat valinneet puuhaa oman toiveen mukaisesti. Erilaiset pelit ovat olleet suosittuja, myös renkais roikkuminen ja pienet toimintaradat ovat pistäneet oppilaisiin vauhtia. Uusi tekonurmikenttä oli ahkeras käytössä syksyllä ja sen käyttöönottoa jo odoteltiinkin innokkaasti tänä keväänä. Aikaisen kevään myötä kenttä atiin käyttöön jo huhtikuun lopulla. Tekonurmella pelataan kaikilla välitunneilla ja usein myös liikuntatunneilla sekä kerhois. Tulevalle lukuvuodelle haettiin Liikkuva koulu hankerahaa ja rahoitusta atiinkin syksyn olle. Liikkuva koulu hankkeella on tarkoitus tuoda lisää liikunnallisuutta sekä välitunneille että myös oppitunneille. Syksyllä nähdään, mitä rahoitus on tuonut tullesan! 2 Ventolainen kesä 205 Ventolainen kesä 205

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Melontaretket Aurajoella Aurajokimelonta 20 vuotta! 2011 2.-3.7. 29.5. 27.8. YÖMELONTA AURAJOKIMELONTA KEVÄTMELONTA Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo avoinna 1.6.-31.8.2011, talviaikaan tilauksesta Tervetuloa!

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja laadun kohottaminen

Kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja laadun kohottaminen Kierrätys- ja jätemateriaalin tuotteistaminen ja laadun kohottaminen ITE-taide näyttely 14.2.-18.3.2011 Näyttelyssä töitä mm. Seija Jauho-Rämä, Rauno Ärling, Hellevi Järvinen, Helka Kärkkäinen ja paljon

Lisätiedot

Perustietoa Sukevasta

Perustietoa Sukevasta Sonkajärven kunta S Perustietoa Sukevasta Sukeva on n. 1000 asukkaan kylä vilkkaasti liikennöidyn Valtatie 5:n ja rautatien varressa Pohjois- Savossa. Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet avaavat yhteydet

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin.

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen - Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 7/2015 9.8.2015 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja 12

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: alakoulu Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: jokamiehen

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE 2014 PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2014: Kevät on ehtinyt jo pitkälle ja kesä tekee reippaasti tuloaan. Tämähän tietysti tarkoittaa myös sitä, että vapaa-aikapalveluiden supersuositut

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (14) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.8.2013 klo 16.00-17.20 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Pirkko Annala Helena

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 6/2015 52. Kokousaika 30.11.2015 kello 18.00 19.10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 6/2015 52. Kokousaika 30.11.2015 kello 18.00 19.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kokousaika 30.11.2015 kello 18.00 19.10 6/2015 52 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj. Lehtonen Jukka Leppämäki Mauri Mikkola Satu

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012

HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012 HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012 Hei! Tässä Haka Gym ry:n jäsentiedote kaikille jäsenille! Tiedotteesta löydät tietoa mm. kesän jumppa- tarjonnasta sekä leikkikenttä- ja kesäkerhoista. Muistuttelemme

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Avointa toimintaa Hattulassa

Avointa toimintaa Hattulassa Avointa toimintaa Hattulassa alle kouluikäisille syksy 2015 Hattulan seurakunnan kerhot Parola, Huilis, Parolantie 37 (Valintatalon päädyssä. Vanhaa apteekkia vastapäätä) 3-5-vuotiaat aamupäiväryhmä: perjantaisin

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Suunnistuskoulu 2015

Suunnistuskoulu 2015 Suunnistuskoulu 2015 Koko perheen yhteinen Mukavaa yhdessäoloa ja luonnossa liikkumista Ulvilan Uran suunnistuskoulussa Suunnistuskoulutunnelmia ihan huipulta Itseluottamus, kunto ja motoriset taidot kehittyvät

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ. SYKSYN ohjelma 2015

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ. SYKSYN ohjelma 2015 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ SYKSYN ohjelma 2015 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja 3.-9.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 5/2016 46 Kokousaika 15.6.2016 kello 18.00 18.09 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot