h e l m i Ilmastonmuutoksen uhka vaikuttaa ihmismieleen s. 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "h e l m i Ilmastonmuutoksen uhka vaikuttaa ihmismieleen s. 12"

Transkriptio

1 h e l m i Mielenter veysyhdistys HELMI r y :n e dunvalvonta- ja jäsenlehti N:o Ilmastonmuutoksen uhka vaikuttaa ihmismieleen s. 12 HELMI ry tehostaa yhteiskunnallista edunvalvontaa s. 27 Sarjakuvakilpailu on käynnistynyt! s. 23 Kaksoisdiagnoosi on hoitosysteemin kummajainen s. 16

2 Sisältö 26. toimintavuosi Puheenjohtajan palsta Potilasturvallisuutta halutaan parantaa Uudenmaan psykiatriaa ajetaan isompiin yksiköihin Ilmastouhka vaikuttaa ihmismieleen Sielun helmiä Susanna Pyörtänö: Psykiatrisia sairaaloita tarvitaan Hyvää hoitoa psykiatrian poliklinikalla Kaksoisdiagnoosi hämmentää järjestelmää ja asiakasta.. 16 Sielun helmiä Vanha kansa ja sanan mahti Kultuurisivut: Tammat Kirja-arvosteluja Edunvalvontaa vahvistetaan Helmissä Järjestösivut Kevätkokouskutsu Ryhmät ja retket Helmin jäsentalojen vakituiset Kannen kuvassa kevätpuro keskuspuistossa Kuva: Arto Mansikkavuori Mielenterveysyhdistys HELMI ry PL 32, Helsinki p. (09) , faksi (09) Kotisivut: Sähköposti: Kuunteleva puhelin Tukipiste p. (09) pe klo 16-20, la & su klo PASILAN JÄSENTALO Pasilan puistotie 7, Helsinki Jäsenten puhelin: (09) Toiminnanjohtaja Minna Jääskeläinen p. (09) Tiedottaja Arto Mansikkavuori p.(09) , gsm Jäsentoiminnanohjaaja Anna-Mari Myöhänen p. (09) , gsm Jäsentoiminnanohjaaja Marika Kråknäs p. (09) , gsm Palveluohjaaja Tiina Jakobsson p. (09) , gsm Keittiötyönohjaaja Anneli Huikuri p. (09) , gsm HELMI odottaa vaikka pienimmässä näkinkengässä! Liity jäseneksi! Ole oma itsesi! Yllätyslöytö! Kalenterivuoden jäsenmaksu on 12 euroa. Ainaisjäsenmaksu on 120 euroa. Jäsenmaksut tilille Nordea (HUOM. Uusi tilinumero!) Helmi-lehti HELMI-lehti on mielenterveyspalveluiden käyttäjien foorumi, jossa kirjoittajat vastaavat omista mielipiteistään. Osallistu sinäkin nimellä tai nimimerkillä! Lähetä tai tuo HELMI-lehdelle tarkoitettu posti osoitteeseen Pasilan Puistotie 7, Helsinki tai lähetä sähköpostia: SIILITIEN JÄSENTALO Siilitie 7 A, Helsinki Jäsentoiminnanohjaaja Mari Säävälä p. (09) , gsm Työtoiminnanohjaaja Tuula Aitto-oja p. (09) , gsm Palveluohjaaja Eija Wallinheimo p. (09) , gsm Helmin toimintaa tukevat: Päätoimittaja: Minna Jääskeläinen / Toimitus, taitto ja kuvat: Arto Mansikkavuori / ISSN / Ilmoitusmyynti: Ritva Helander puh. ja fax (019) / Mainosilmoitusaineistot: TJM-Systems Oy: PL 75, Espoo. p. (09) , faksi (09) sähköposti: / Painopaikka: Forssan Kirjapaino, Forssa

3 Puheenjohtajan palsta Edunvalvonta lamavuoden teemaksi Vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa painotettiin mielenterveyskuntoutujan ja samalla Helmin jäsenten yhteiskunnallisen edunvalvonnan tärkeyttä. Lisää painoarvoa asialle kertyy kun tilastot osoittavat, että 2000-luvulla hyvien vuosien aikanakin mielenterveyskuntoutujien määrä on rajusti kasvanut. Nyt elämme laman kynnyksellä. Kokemuksesta tiedämme, että huonoina aikoina aina heikompiosaiset kärsivät eniten. Lama näkyy väistämättä myös Helmin toiminnassa. Avustusten määrät ovat kustannustason yleisestä noususta jääneet parin vuoden takaiselle tasolle. Vakaan kehityksen ansiosta jäsenedut ja -toiminta pyritään pitämään kuitenkin edellisvuosien tapaan korkealla tasolla. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sairastavista tuli vuonna 2008 Kelan suurin kuntoutujaryhmä. Kelan tuen piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien määrä on välisenä aikana kasvanut huimat 75 prosenttia. Jäsenmäärämme kehitys osoittaa vääjäämättä, että tässä joukossa on varmasti paljon niitä, jotka eivät ole vielä löytäneet Helmiä. Meidän tulee avoimesti pohtia keinoja ja toimintatapoja heidän tavoittamisekseen. Helmin vahvuus on ruohonjuuritason tietämys ja kokemus mielenterveyskuntoutujan kokemasta maailmasta. Tätä vahvuutta on vaalittava. Siksi me kutsumme kaikkia jäseniä yhteisiin talkoisiin keräämään, taltioimaan ja jalostamaan tätä arvokasta tietoa. Juuri startannut edunvalvonnan työpaja on mitä mainioin paikka asian ajamiseksi (lue lisää työpajasta sivulta 27). Kootaan siis voimat ja yhteisin ponnistuksin viedään tämä tieto päätöksentekijöiden pöydille. Ja pidetään huoli siitä, että asiamme ei jää pölyttymään paperipinoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdetyön pitkän aikavälin linjaukset. Tästä suunnitelmasta keskustellaan vielä paljon. Mielenkiintoista on muun ohessa tavoite ottaa mukaan kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat mukaan suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin. On nimittäin ylen tyypillistä, että ne, joita asia on lähellä ja syvimmin koskee, niin usein ohitetaan vähin äänin. Näin tapahtui muun ohessa HUS-psykiatrian selvitysmies Aerin raportissa koskien muun muassa HUSavohoidon tilaa ja resursseja. Laajaa joukkoa toimijoita on kuultu, mutta yksi on joukosta poissa mielenterveyskuntoutujat. Mielenkiintoista on nähdä myös miten kunnat selviytyvät julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin koordinoimisesta toimivaksi palvelukokonaisuudeksi ja miten psykiatrisen sairaalahoidon siirto yleissairaaloiden piiriin sujuu. Jo nyt on pölyttymässä hyllymetreittäin hyvien käytäntöjen ja hoitojen suosituksia, jotka ovat jääneet vaille toteutumista. Työryhmä esittää perustettavaksi yhteisen tietokannan näille hyville asioille, joiden päivitystä ja toteumista seurataan keskitetysti. Mukavaa kevään alkua kaikille lehden lukijoille! Juhani Ojala, puheenjohtaja PS. Helmiläisille vielä muistutus, että yhdistyksen Kevätkokous pidetään (esityslista sivulla 29). Kevätkokous omalla tavallaan sulkee kuluneen vuoden kannet. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle.

4 Häpeän kulttuuri ja syyllistäminen eivät edistä potilasturvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti Helsingissä kansainvälisen konferenssin potilasturvallisuuden lisäämisestä. Tavoitteena oli saada potilaat itse osallistumaan hoitonsa suunniteluun ja hallita turvallisuutta ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Lähtökohtana oli, että noin joka kymmenes potilas altistuu hoitoaikanaan jonkinlaiselle haitalle tai vaaratilanteelle. Konferenssiin osallistui yli 400 terveydenhuollon ammattilaista tai johtohenkilöä. Tilaisuuden avannut peruspalveluministeri Paula Risikko avasi seminaarin sanomalla, että on aika muuttaa käytäntöjä. Toiminnan on oltava riskejä paremmin ennakoivaa ja ehkäisevää. Lisäksi on luovuttava syyllistämisen kulttuurista. Avajaisissa puhunut arkkiatri Risto Pelkonen painotti, että hoitovirheet ja läheltä piti tilanteet ovat aina olleet arkoja aiheita. Silti pitäisi päästä häpeän kulttuurista eroon. Usein hoidossa esiintyvien haittatapahtumien taustalla on hoitohenkilökunnan inhimillinen erehdys, kiire tai huonot työolot. Oppia lentoturvallisuudesta Konferenssin avajaispuheen piti amerikkalainen professori Andrew Gaffney, joka kertoi yhtenä esimerkkinä olleen Yhdysvaltain lentoturvallisuusjärjestelmä, joka juuri ennen seminaarin alkua näytti olleen mallikelpoinen virheiden ennaltaehkäisyjärjestelmä. Gaffneyn perussanoma oli, että hoitoalalla työskentelevät ihmiset ovat ahkeria ja vastuuntuntoisia, mutta sairaanhoitojärjestelmässä on tiettyjä puutteita, jotka aiheuttavat ns. haittatapahtumia tai vaaratilanteita. Gaffneyn mukaan suurin osa haittatapahtumista on ehkäistävissä koko järjestelmään kohdistuvalla tarkkailulla, johon voidaan soveltaa lennonjohdosta tuttuja menetelmiä. Haittatapahtumat on ikään kuin valmiina rakennettuina sisään ja ne vain odottavat inhimillisiä erehdyksiä. Tärkeintä on oppia tunnistamaan järjestelmässä ilmenevät vaaran merkit, joita hän nimitti punaisiksi lipuiksi. Tällaisia olivat esimerkiksi tiedon kulun esteet, väsymys, stressi, ristiriitaiset ohjeet, sekaannus ja ohjeiden vastainen toiminta. Gaffney kehotti omaksumaan uudenlaisen turvallisuuskulttuurin, joka perustuu luottamukseen, avoimuuteen sekä konfliktien tunnistamiseen ja avoimeen käsittelyyn. Hän esitti lennonjohdosta tuttujen check-listojen laajempaa käyttöä lääketieteellisten toimenpiteiden varmistamisessa sekä vaaran merkkien tunnistamisessa. Tärkeää on tunnistaa vaaran merkit, ilmaista ne ja korjata asia. Olennaisinta on viestinnän varmistaminen molempiin suuntiin. Yksipuolinen käskytys ei lisää turvallisuutta, vaan viestinnän on oltava kaksisuuntaista, siten että hoitotaho kuuntelee potilaiden palauteta. Mielenterveysalan haittatapahtumat Sosiaali- ja terveysministeriön suomalainen potilasturvallisuusstrategia julkaistiin konferensissa. Osallistuin itse konferenssin työryhmään, jossa käsiteltiin psykiatrisen hoidon turvallisuutta. Kristian Wahlbeck analysoi psykiatristen potilaiden hoitoon liittyviä haittatapahtumia, fyysiset, psyykkiset haitat sekä saamatta jäänyt hoito. Hänen mukaansa Suomessa on vielä psykiatrisessa laitoshoidossa yli potilasta ja heidän hoitamisessaan riskit ovat vielä suuria, mm. vallan väärinkäyttö suljetuissa laitoksissa, itsetuhoisuus ja karkaamiset sekä laitoskulttuuriin liittyvät ongelmat. Työryhmässä kävi ilmi, että lääkehoito on edelleen keskeinen hoitoväline. Sitominen ja eristäminen ovat yllättävän yleisiä pakkokeinoja, vuonna 2006 oli eristetty pakolla 2090 potilasta ja sidottu 1253 hoidettavaa. Suomessa ilmenee edelleen pakkolääkintää potilaiden hiljentämiseksi. Helmin kansainvälinen yhteistyöjärjestö ENUSP (European Network of (ex) Users and Survivors of Psychiatry) otti vuonna 2008 kantaa voimaa tai lääkkeitä käyttävää pakkohoitoa vastaan vedoten YK:n hyväksymään kansainväliseen konventioon vammaisten oikeuksista, joka kattaa myös mielenterveyskuntoutujat. Professori Sirpa Hartikaisen esitys havainnollisti sukupuolen merkitystä hait

5 Uudenmaan psykiatriaa ajetaan isompiin yksiköihin tatapahtumien ehkäisyssä psykiatristen potilaiden kohdalla. Perinteisesti vastaanhangoittelevaa potilasta on lähetetty hiljentämään ja sitomaan pari kaapin kokoista vahvaa mieshoitajaa. Hartikaisen mukaan on saatu hyviä kokemuksia siitä, että naishoitajat, joilla on usein paremmat kommunikaatiotaidot suostuttelevat potilasta ystävällisesti. Seminaarissa näkyi myös sukupolven vaihtuminen asenteissa ja kielenkäytössä. Itsekin kaapin kokoinen psykiatrian Grand Old Man, professori Jouko Lönnqvist kertoi itsemurhakuolleisuuden huomattavasti vähentyneen ja hän korosti raportointia ja oppimista hoidossa. Lönnqvistin kielenkäytössä oli kuitenkin edelleen jäljellä vanhan psykiatrian ylhäältä alas suuntautuvaa asennetta ja lääkärien munkkilatinaa. Hän kuvasi joidenkin potilaiden harjoittavan malignia konfrontaatiota psykiatrin kanssa. Suomeksi tämä tarkoittaa, että hoitoväkivallan kohteeksi joutunut potilas usein panee lujasti vastaan. Kysyessäni voisiko uutta avoimen keskustelun linjaa hoidon haittojen vähentämisestä soveltaa myös seksuaalivähemmistöjen hoitoon, jossa vielä esiintyy asenteellisuutta, professori Lönnqvist urahti, että siitä asiasta keskustelu vain saattaisi kääntyä tarkoitustaan vastaan ja lopetti keskustelun asiasta. Olisi toivottavaa, että joskus tulevaisuudessa myös psykiatrian johtohenkilöt ottaisivat tosissaan omat oppinsa viestinnän ja vuorovaikutuksen muuttamisesta tasavertaiseen ja lähimmäistä kunnioittavaan suuntaan. Olli Stålström HUS-psykiatrian selvitysmies, psykiatri Juhani Aer tasaisi resursseja alueiden kesken, lakkauttaisi Tammiharjun sairaalan ja keskittäisi avohoidon palvelut pienillä paikkakunnilla isompiin yksiköihin. Hän myös selvittäisi mahdollisuuden hoitaa Uudenmaan alueen psykiatriapalvelut liikelaitosmallilla. Aer pitää koko HUS:n hallintomallin heikkoutena sitä, että kukin alue on kiinnostunut vain oman sairaalansa ja palveluiden kehittämisestä. Naapurialueet ovat Aerin mukaan järjestelmässä kilpailijoita. Jos sairaalapaikkoja on lisätty jollekin alueelle, vastaavia paikkoja ei ole voitu vähentää muualla alueellisen vastustuksen vuoksi. Esimerkiksi Kellokoskella ja Tammiharjussa hoidetaan muiden sairaanhoitopiirien potilaita, kun omalla alueella ei ole riittävästi potilaita. Toiminnan supistuessa ollaan hyvin joustavasti kehitetty sairaansijoille uutta käyttöä, jotka varmistavat toiminnan jatkumisen. Keskushallinnon olisi pitänyt Aerin mukaan olla voimakkaampi ja Tammiharjun käytön vähentyessä siirtää työntekijöitä vahvistamaan esimerkiksi Jorvin alueen aliresurssoitua avohoitoa. Nyt näillä resursseilla tarjotaan sairaalapalveluita Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirille. Aer esittää raportissaan myös koko HUS-psykiatrian liikelaitoistamisen selvittämistä. Tässä mallissa psykiatriasta muodostettaisiin kunnallinen liikelaitos, jolle annettaisiin viranomaistehtäviä. Raportin mukaan tämä ratkaisu vahvistaisi taloudellista ajattelua palvelujen tuotannossa. Potilaiden kannalta taloudellisen ajattelun korostuminen ei varmaankaan ole uudistuksessa ykkössijalla. Avohoito ongelmissa Aerin raportissa myönnetään, että HUS:n avohoito on aliresursoitu. Sairaaloiden sulkemisesta vapautuvaa henkilökuntaa ei ole enää käytettävissä. Vain Helsingin kaupungilla on raportin mukaan jonkinlaisia mahdollisuuksia siirtää resursseja sairaalahoidosta avohoitoon. Väestön kasvun ja ikärakenteen muutos tuo jatkuvaa kysyntää avohoidon palveluille. Peijas on avohoidon osalta HUS:n vaikein alue. Vantaa on alkanut menettää uskoaan, että avohoitoa voitaisiin toteuttaa sen kautta. Vantaa on alkanut kehittää omaa avohoitoa nykyjärjestelmän rinnalle. Vantaan ratkaisu ei ole ollut taloudellinen toimenpide, vaan se on perustunut uskon puuttumiseen HUS/HYKS-psykiatrian tuottamaan avohoitoon. Raportissa päädytään siihen, että tehokkaan ja laadukkaan avohoidon järjestämiseen tarvitaan asukkaan väestöpohja. Tämä mahdollistaa mm. erikoistumisen, päivystysluontoiset kriisipalvelut ja liikkuvat yksiköt. Raportin mukaan itsenäisen avohoidon pystyvät siten järjestämään itsenäisesti vain suurimmat asutuskeskukset. Toimintoja esitetään siis keskitettävän ja tämä pidentää potilaiden matkoja. Potilasjärjestöt on sivuutettu Selvitysmies on kuullut raporttia varten laajaa joukkoa alueen psykiatrian toimijoita. Raportti pitää sisällään suuria muutosehdotuksia ja olisi ollut tärkeää kysyä mielipiteitä esityksiin myös mielenterveysjärjestöiltä. Järjestöillä on paljon sellaista tietoa, mitä ei poliittisilla päättäjillä tai hoitojärjestelmällä ole käytettävissä. Aerin esittämien toimenpiteiden kohteena ei ole vain sairaaloiden henkilökunta vaan hoitojen kohteena olevat ihmiset mielenterveyskuntoutujat. Arto Mansikkavuori - 5 -

6 Ilmastouhka vaikuttaa ihmismieleen Pasi Toiviainen voi huonosti ennen kuin ymmärsi mistä oli kyse - henkilökohtaiset ratkaisut helpottivat oloa Tiedetoimittaja ja kirjailija Pasi Toiviainen jaksaa kertoa vakavat uutiset yhä uudestaan. Hän heijastaa kuvan kansalaisopiston luentosalin seinälle. Tässä on eri tutkimuslaitosten ennusteita lämpötilan nousukehityksestä. Jyrkästi ylöspäin nousevat viivat täyttävät valkokankaan. Lähes kaikki viivat ylittävät punaisen poikkiviivan jossa lukee: vaarallisen ilmastonmuutoksen raja. Toiviainen on kirjoittanut perusteellisen kirjan ilmastonmuutoksesta ja kiertänyt luennoimassa aiheesta ympäri Suomea. Asian vakavuus näkyy miehen kasvoilta. Maa-planeetan ilmaston lämpenemisestä ei olla enää epävarmoja. Eri tutkimustulokset poikkeavat toisistaan vain lähinnä lämpenemisvauhdin ja voimakkuuden suhteen. Yhtä mieltä ollaan nykyään myös siitä, että syyllinen tähän vaaralliseen kehitykseen on ihminen. Ilmastonmuutos on todellinen uhka. Nyt alkaa olla viimeiset hetket tehdä asialle jotain. Nyt on vedettävä hätäjarrusta. Ympäristöherätys Toiviainen ymmärsi jo kaksikymmentä vuotta sitten, että ihmiskunnan aiheuttama kuormitus on liikaa maapallolle. Hän alkoi myös voida huonosti. En yksinkertaisesti pystynyt nukkumaan. En kyennyt määrittelemään mikä minua oikein rassaa ja mitä minä oikein mietin. Sitten ajattelin, että kun tämä on tällaista joka yö, niin ryhdyn kirjoittamaan ajatuksiani auki. Varsin nopeasti yöllisten muistiinpanojen avulla selvisi, että oireilun syy on maailmantilanne ja ympäristöongelmat. Hyvin nopeasti Toiviainen päätyi myös johtopäätökseen, että olo ei parane jos hän ei tee asiassa henkilökohtaista ratkaisua. Hän päätti suuntautua juuri alkaneissa opinnoissaan ekologiseen arkkitehtuuriin. Ajattelin silloin, että se on se mun juttu, Toiviainen muistelee Tämä ratkaisu helpotti oloa ja rauhoitti mielen monen vuoden ajaksi. Opintojen myötä kuitenkin ymmärrys rakentamisen aiheuttamasta valtavasta ympäristön kuormituksesta alkoi vaivata ja vei lopulta pohjan koko arkkitehdin uralta. Alkoi olla selvää, että elämässäni oli tehtävä vielä radikaalimpi ratkaisu. Arkkitehdin tutkinnon lopputyössä Toiviainen päätyy tulokseen, että maailman tila huomioiden länsimaiden kaupunkeja pitäisi alkaa ekologisoida ja rakentaminen on kokonaan lopetettava. Hän ei enää voinut ajatella työskentelevänsä rakennusten suunnittelijana ja olla tukemassa haitallista kehitystä. Alan vaihto oli väistämättä edessä. Ympäristöuutisten virrassa Toiviainen etsi jotain oikeasti merkityksellistä ja mielekästä työtä. Päädyin onnellisten sattumien kautta tekemään Ympäristöuutiset-nimistä tv-ohjelmaa. Ympäristöuutisista Toiviainen uskoi löytäneensä vihdoin oman jutun. Samalla unettomuus ja ahdistus hellittivät ja olo kohentui. Se oli minun sellainen harmonisin aika. Sain tehdä sellaista työtä josta pidin ja siellä oli hyvää porukkaa. Koin kuuluvani siihen jengiin. Ympäristöuutisten toimitus oli Toiviaisen mukaan aitiopaikka maailman ympäristöasioiden seuraamiseen. Kriisikokemus 2000-luvun taitteessa ilmastokysymystä ei voinut enää ohittaa. Kansainvälinen uutisvirta oli täynnä huolestuttavaa ilmaston lämpenemiseen liittyvää tietoa. Suomessakin ilmastoasioista kyllä puhuttiin, mutta raskaasti vähätellen. Toiviainen alkoi jälleen oireilla, mutta eri tavalla kuin aikaisemmin. Mä kuvittelin itselleni vaikka mitä sairauksia hullun lehmän taudista ja ihosyövästä alkaen. Toiviainen kertoo. Lääkärit eivät kuitenkaan löytäneet mitään tauteja ja varsin nopeasti hän ymmärsi, että nuo tuntemukset ovatkin merkki jostain mieltä vaivaavasta asiasta. Kyseessä oli ilmastonmuutoksen mittakaavan ja vakavuuden ymmärtäminen. Tajusin, että oireiluni johtuu siitä, että maailman ilmastokysymys onkin paljon vakavampi asia kuin silloin 90-luvulla oli ajateltu. Toiviainen muistelee. Toiviainen määrittelee oman ilmastoherätyksensä kriisikokemukseksi, joka laittoi elämän asiat uuteen järjestykseen. Kriisi oli ennen kaikkea heräämistä vastuuseen. Koin vain niin voimakkaan vastuun omasta tekemisestäni ja sen kulttuurin tekemisestä, johon minä itse kuuluun. Koin sen niin, että minä en voi elää näin ja minun täytyy yrittää tehdä toisin ja muuttaa asioita Kriisi ajoi Toiviaisen jo Ympäristöuutis

7 - 7 -

8 Toiviainen määrittelee oman ilmastoherätyksensä kriisi- kokemukseksi, joka laittoi elämän asiat uuteen järjestykseen. ten toimittajatyön rinnalla käynnistämään omaa dokumenttielokuvahanketta ilmastonmuutoksesta. Ympäristöuutiset lopetettiin vuonna 2002 ja Toiviainen pääsi tekemään elokuvaprojektia täysipäiväisesti. Dokumentti Venus-teoria valmistui lopulta vuonna 2004 ja se sai kansainvälisiäkin palkintoja. Syventyminen ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin on leimannut Toiviaisen elämää Venus-teorian ajoista alkaen. Vuosien varrella kerääntynyt ymmärrys ja huoli maailmasta kiteytyi lopulta vuonna 2007 julkaistuun yli 400-sivuiseen kirjaan Ilmastonmuutos. Nyt. Muistiinpanoja maailmanlopusta. Kirjaa on pidetty ensimmäisenä suomenkielisenä helposti ymmärrettävänä perusteoksena ilmastonmuutoksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista. Kirjaa on myyty jo yli 4500 kappaletta. Omat ilmastoteot Toiviainen uskoo jokaisen ihmisen pystyvän pienentämään omakohtaista ilmastovaikutustaan arjen valinnoilla. Omat ratkaisut on vain ymmärrettävä itse, jotta ne kantavat pitkälle. Olen ihan tietoisesti jättänyt kirjastani pois sellaiset tee näin -listat. Pidän tärkeämpänä sitä että ihminen joutuu itse ymmärtämään, mitä ne toimenpiteet ovat. Uskon, että se tulee paljon syvemmältä jos sen itse joutuu miettimään. Kyllä minä uskon myös, että me kaikki olemme kuulleet hirvittävän monta kertaa, mitä pitäisi tehdä. Toiviainen korostaa, että elämme tässä yhteiskunnassa ja että olemme jokainen tämän yhteiskunnan osia. Tästä syystä me emme kykene omakohtaisilla valinnoilla täydelliseen päästöjen leikkaamiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei mitään kannattaisi tehdä. Omaa kulutusta, liikkumista ja asumista järkeistämällä voi saada henkilökohtaista kuormitusta huomattavasti pienennettyä. Toiviainen väittää, että hänen hiilijalanjälkensä on huomattavasti pienempi kuin keskivertohelsinkiläisen ikäisensä miehen. Ei ole ollut mikään suuri uhraus elää näin, enemmänkin se on sellainen elämänasenne. Olen tehnyt omien päästöjeni osalta sen mitä voi tehdä. Suuremmat päästövähennykset edellyttävät yhteiskunnan toimenpiteitä asiassa. Oman lapsen kasvun seuraaminen on tuonut Toiviaisen mieleen kliseisenkin ajatuksen, että miten voi katsoa omaa lastansa silmiin, jos ei ole itse tehnyt kaikkeansa asian eteen. Hän uskoo tämän ilmastokriisin kaatuvan jälkeläistemme niskaan, jos nyt ei toimita. Toiviainen arvelee Ilmastonmuutos. Nyt. -kirjan kirjoittamisen alitajuisen motiivin olleen, että sen avulla voi säilöä jälkipolvelle oman ajattelun ja oman toiminnan pyrkimykset. Uhkan anatomia Ilmastoherätyksen ja kirjan kirjoittamisen jälkeen Toiviaisen mieltä on vaivannut ajoittainen riittämättömyyden tunne ja ilmastonmuutoksen uhkan konkretisoituminen. Ihmiskuntaa on vaarassa, mutta liian harva toistaiseksi ymmärtää uhkan mittakaavan. Ilmastonmuutos ei ole muuttunut vielä ihmisten mielissä yhtä vakavaksi ja konkreettiseksi uhkaksi kuin vaikkapa kylän ulkopuolella vaaniva nälkäinen leijona. Kun ihminen tajuaa uhkan, hän tekee mitä tahansa varoittaakseen muita, suojatakseen yhteisöään, perhettään ja itseään. Myös ihmiskunta pystyy varmasti uskomattomiin saavutuksiin kun uhka muuttuu konkreettiseksi. Toiviainen vain pelkää, että silloin on liian myöhäistä enää pysäyttää lämpenemistä. Maailmassa on paikkoja, joissa ilmastomuutos vaikuttaajo nyt konkreettisesti ihmisten elämään. Vaikka merenpinnan noususta puhutaan paljon, pahin uhka liittyy tällä hetkellä makean veden puutteeseen ja kuivuuksiin. Ihminen on Toiviaisen mukaan toistaiseksi reagoinut näihin ongelmiin etsimällä syytä jostain muualta kuin ilmastonmuutoksesta. Australiaa on vaivannut jo vuosia vakava kuivuus, tänä talvena siellä on ollut kaikkien aikojen helteet ja metsäpaloihin on menehtynyt parisataa ihmistä. Syyllisiksi tähän kaikkeen leimataan sitten tuhopolttajat. Miksi kansa ei syytä omaa hallitustaan, joka on toiminut välinpitämättömästi, eikä pitkään suostunut allekirjoittamaan edes Kioton ilmastosopimusta. Toiviainen ihmettelee. Vaikka tilanne on konkreettinen, ilmastonmuutos nähdään silti abstraktina uhkana. Ilmastonmuutoksen konkreettiset uhat voivat olla vielä vuosikymmenten päässä suomalaisista. Ei niitä uhkia osaa sillain oikein kunnolla hahmottaa. Se on jokin sellainen kummallinen maailmanlopun pelko, joka - 8 -

9 on jotenkin hahmoton. Ilmastonmuutoksen uhka vertautuu Toiviaisen mukaan hyvin 80-luvun kylmän sodan aikaiseen ydinsodan pelkoon. Se on jotenkin hallitsematon, etäinen, mutta toteutuessaan täysin katastrofaalinen. Toivo Maailman pelastaminen ilmastokatastrofilta tulee koko ajan vaikeammaksi. Toiviainen myöntää, että tällä hetkellä näyttää sille, että huonosti käy. Toivoa ei kuitenkaan ole vielä menetetty. Voi olla, että maailman ilmastojärjestelmä ei olekaan niin ankara kuin miltä se näyttää. Saattaa olla, että siellä on sitten kuitenkin jokin piilevä mekanismi, joka taistelisi lämpenemistä vastaan ja johtaisi siihen, että itseään ruokkiva lämpenemiskierre ei laukeaisikaan. Selkeä toivoa antava signaali tulee yhteiskuntien heräämisestä toimenpiteisiin. Toiviaisen mukaan maailman valtioiden olisi tultava järkiinsä ja ryhdyttävä leikkaamaan päästöjä todenteolla. Positiivisia merkkejä on näkyvissä. Mm. USA ja Kiina ovat muuttumassa radikaalisti tässä asiassa. Tämä toivo kulminoituu joulukuussa Kööpenhaminassa, missä pidetään iso kansainvälinen ilmastokokous. Se tulee kyllä olemaan maapallon kohtalonkysymys, mitä siellä tapahtuu. Tärkeä muuttuja tulevaisuuden kannalta on myös se, että bisnesmaailma on herännyt ilmastokysymykseen. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän tekniikan uskotaan jo yleisesti olevan tulevaisuuden big business. Ihmisten yksilötason ratkaisut ovat myös merkki paremmasta ja ne antavat toivoa. Erityisesti Toiviaista on rohkaissut laaja palaute, jota hänen kirjastaan on tullut. Minulle on tullut paljon sellaista palautetta, että luettuaan kirjan on muuttanut maailmankatsomustaan ja oma elämä on muuttunut. Kyllä se kertoo, että jotain on saavutettu ja että muutosta on tapahtumassa. Ihmismielen mekanismit Toiviainen on käynnistänyt uuden kirjahankkeen, jonka työnimenä on Ilmastouhka ja ihmismieli. Tarkoituksena on avata ihmisten ajattelun mekanismeja. On tärkeää ymmärtää, mitä ihmisten pään sisällä mahdollisesti tapahtuu vaaran uhatessa. Minun mielestä päättäjien pitää tiedostaa se, miten ihmisen mieli odotettavasti reagoi näihin kysymyksiin ja minkälaisia henkisiä kulttuurisia syvällisiä myllerryksiä, ajatuksia ja odotuksia tässä voi olla edessä. Toiviainen on pohtinut myös sitä kuinka paljon epävarmalla tulevaisuudella on osuutta nykypäivän mielenterveysongelmien määrään ja ihmisten ahdistuneisuuteen. Olisi hyvä tietää onko esim. nuorten psyykkisellä oireilulla yhteyttä tulevaisuuden uhkiin. Nyt hyvinkin yleinen psyykkinen oireilu, depressiot ja loppuun palamiset on selitetty vain työelämän ja yhteiskunnan vaatimusten kasvulla, lisääntyneellä kiireellä ja kilpailulla. Alitajuisesti ympäristön kannalta kestämätön kulutus ja elintaso muodostavat ristiriidan oman elämätavan ja tulevaisuuden uhkien välille. Toiviainen epäilee näiden asioiden olevan koko ajan lisääntyvä syy psyykkisille oireille ja pahoinvoinnille. Teksti: Arto Mansikkavuori Kuvat: Jukka Kyrömies Lähteenä on käytetty myös teosta: Pasi Toiviainen, Ilmastonmuutos. Nyt. Otava 2007 Pasi Toiviaisen blogi löytyy osoitteesta: tiede-blogit/ilmastonmuutos Diagrammi kuvaa maailman ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta viime jääkausijaksojen aikana, vuonna 2007 ja ennusteita vuodelle 2100 (Toiviainen 2007, 135)

10 - 10 -

11 Kevät Aurinko lämmittää Luonto puhkeaa kukkaan. Linnut laulaa. Käki kukkuu. Tuuli on lempeä. Askel on keveä. Siinä se on, Kevät! sielun helmiä Pirkko R.S. Kohtaaminen Pikkuparvekkeen hämärässä tupakka ja minä alhaalla ihmislajin tuhannet jäljet harmaassa lumessa Vastapäätä matala arkinen talo jota kirkoksi kutsutaan Tyyni ilta kaipauksen rutistus vaipumassa hiljaisuuteen, rukoukseen: Kiitos Äkisti kohtaan hämmentyneen katseen Cityjänis istuu hievahtamatta kadun sohjossa tapittaa ylös kohti kuin vaatien vastausta: Onko tämä unta vai totta Oletko sinä vai olenko yksin tässä luomakunnassa? Taasen talvi takana uusi odottaa nurkalla kevään kultaamalla poskella kimaltaa räystäältä pudonnut pisara hirsien helmassa auringon puolella maa tuoksuu uudelta alulta katti kiertelee merkaten reviiriään ja hankeen jää höyryävä reikä valo paljastaa pimeyden pelottomat kasvot ja miksi aina, vuosi vuodelta uusi siunattu kevät tuntuu jo tullessaan liian lyhyeltä Eikö koskaan ole hyvä? Onko aina onnentunne jo odottaessa ohi? Ei elämä niin julmaa Sirkka Kyrömies Kunpa sen tietäisin Samaa me pohdimme sinä siellä alhaalla tarkkana korvat sojossa kuin antennit minä kolmannen kerroksen parvekkeella keho ja mieli lurpallaan Sinä jatkat matkaasi pitkin loikin: mitäpä tuosta! Minä hymyilen, vihdoinkin Nämä kaiteet eivät sulje minua pois Riitta-Liisa

12 Psykiatrisia sairaaloita tarvitaan Psyykkisistä sairauksista kärsivät tarvitsevat omat sairaalansa. Tätä mieltä on Susanna Pyörtänö sairaaloiden lakkautussuunnitelmista. Ensimmäinen kansallista mielenterveysja päihdesuunnitelmaa pohtinut työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Se esittää peruspalveluministeri Paula Risikolle luovuttamassaan vuoteen 2015 ulottuvassa ehdotuksessaan psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämistä 4500:stä 3000:een, psykiatristen sairaaloiden vähittäistä lakkauttamista ja osastojen siirtämistä yleissairaaloiden yhteyteen. Susanna Pyörtänön, 33, mielestä mielenterveyspotilaat tulee hoitaa omissa sairaaloissaan ja paikkoja tulee lisätä niiden vähentämisen sijaan. Nyt sairaalasta kotiutetaan usein vajaakuntoisena, kun osastolla on täyttä. Sairaalapaikkoja on yksinkertaisesti liian vähän, Susanna toteaa. Nyt sairaalasta kotiutetaan usein vajaakuntoisena, kun osastolla on täyttä. Monia sairaalajaksoja takana Susanna sairastui psyykkisesti nuorena. Hänellä, samoin kuin avomiehellä, on pitkältä ajalta kokemuksia sekä sairaala- että avohoidosta. Kun on huonossa kunnossa, avohoito ei riitä, täytyy päästä sairaalahoitoon, lepäämään, kuntouttamaan omaa mieltä. Susanna oli ensimmäisen kerran sairaalahoidossa 19-vuotiaana, Lapinlahden sairaalassa. Susanna on ollut useita kertoja hoidossa Hesperian ja Auroran sairaaloissa, Hesperiassa kerran 11 kuukautta pakkohoidossa. Hoidosta hänellä on vain hyvää sanottavaa, jos sitä vain olisi riittävästi. On iso kynnys lähteä Auroran poliklinikalle, kun niin helposti käännyttävät pois, Susanna kertoo kokemuksistaan. Susanna ei tiedä, mistä sairaalahoitoon johtava ahdistus johtuu: Tulee ikäviä ajatuksia, itsetuhoisia, seinät kaatuvat päälle. Silloin avohoito ei riitä. Sairaalasta saa apua. Sairaala tuo turvallisuuden tunnetta. Avohoito auttaa sen jälkeen kun on kuntoutunut. On ollut onni, että minulla on ollut kymmenen vuotta sama hoitohenkilö avohoidossa. Susanna toivoo, että toisillakin olisi asiat yhtä hyvin. Hän tietää, ettei näin ole. Susanna on ohjannut viikoittain kokoontuvaa kankaanpainantaryhmää Helmin Siilitien jäsentalolla jo yli viisi vuotta

H E L M I. Työpaikasta kannattaa pitää kiinni. Buddhalaisia näkökulmia mielenterveyteen. Mielenterveys ja työelämä -kysely paljasti ennakkoluuloja

H E L M I. Työpaikasta kannattaa pitää kiinni. Buddhalaisia näkökulmia mielenterveyteen. Mielenterveys ja työelämä -kysely paljasti ennakkoluuloja H E L M I Mielenter veysyhdistys HELMI r y :n edunvalvontaj a jäsenlehti n:o 3-2009 Leena Vähäkylä: Työpaikasta kannattaa pitää kiinni Sarjakuvakisa on ratkennut Buddhalaisia näkökulmia mielenterveyteen

Lisätiedot

Jokin tässä ympäristössä sairastuttaa

Jokin tässä ympäristössä sairastuttaa Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 20. vuosikerta 1 / 2 0 1 1 Tässä numerossa: HELMI vieraili eduskunnassa Kohtalona psykiatria Kaartaako kirkko vasemmalta ohi Psykiatrian

Lisätiedot

Uusia polkuja teatteri-ilmaisulle

Uusia polkuja teatteri-ilmaisulle Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 19. vuosikerta 1 / 2 0 1 0 Tässä numerossa: Teema: Kiusaaminen Suosalo loistaa mielipuolena Kierros osasto 7B:llä Brasilialainen teatteriryhmä

Lisätiedot

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014 Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 23. vuosikerta 3/2014 Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu

Lisätiedot

Herkkä kirja elämän peruskysymyksistä

Herkkä kirja elämän peruskysymyksistä Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 20. vuosikerta 3 / 2 0 1 1 Tässä numerossa: Psykiatrian vaihtoehdot puhuttivat Berliinissä Kuntoutujatutkimusta Briteissä Pasilan jäsentalon

Lisätiedot

Tässä muutoksessa kaikki voittivat

Tässä muutoksessa kaikki voittivat Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 19. vuosikerta 3 / 2 0 1 0 Tässä numerossa: Heli Hulmi vierailulla Emmausliike Yksinäisyys Prinsessa Katja Küttner Pharmageddon ja medikalisaatio

Lisätiedot

Helmin mollamaijat tuovat iloa talveen

Helmin mollamaijat tuovat iloa talveen Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 19. vuosikerta 4 / 2 0 1 0 Tässä numerossa: Omaisetkin tarvitsevat tukea Työtoimintaa pitää kehittää HELMI-joulukalenteri Degrowth-liike

Lisätiedot

1/2005. Avomielin 1-2005 muoka... sivu 1. tiistai, 17. toukokuuta 2005 09:20 Yhdistelmä

1/2005. Avomielin 1-2005 muoka... sivu 1. tiistai, 17. toukokuuta 2005 09:20 Yhdistelmä 1/2005 sivu 1 Mielenterveysyhdistykset vahvoilla E spoon mielenterveysyhdistys EMY ry on saavuttanut kunnioitettavan kahdenkymmenen vuoden iän. Juhlallisuuksia vietettiin 4. maaliskuuta Kauniaisten Työväen

Lisätiedot

H E L M I. Taideryhmässä on lempeä tunnelma. Picasson maailmaan tutustumassa

H E L M I. Taideryhmässä on lempeä tunnelma. Picasson maailmaan tutustumassa H E L M I Mielenter veysyhdistys HELMI r y :n edunvalvontaj a jäsenlehti n:o 4-2009 Taideryhmässä on lempeä tunnelma Picasson maailmaan tutustumassa Sisältö 26. toimintavuosi Juhani & Minna joulutunnelmissa....................

Lisätiedot

Yhdessäoloa, upeita artisteja ja riehakasta menoa! Helmin juhlissa lähes 300 vierasta. Tässä numerossa:

Yhdessäoloa, upeita artisteja ja riehakasta menoa! Helmin juhlissa lähes 300 vierasta. Tässä numerossa: Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 22. vuosikerta 3/2013 Tässä numerossa: Onko avuttomuus opittua Miksi asunnottomuus ei nujerru? Hamstraus voi olla ongelma Terapeuttista

Lisätiedot

Susanna Drockilan runoissa katsotaan valoon

Susanna Drockilan runoissa katsotaan valoon Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 21. vuosikerta 1 / 2 0 1 2 Tässä numerossa: Huonot työolot vievät eläkkeelle Aikapankista sisältöä elämään Perustulosta keskustellaan

Lisätiedot

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN.

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. weturi nr 6 2013 C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. Tulikohan vahinko kello kaulassa, kun pöpö väijyi neulassa. 4 C-hepatiitti 6 Palautusastiat puistoissa 7 Tuijan hyvä

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 HUOM! Sisäkansille tulee irrotettava kalenteri, tiedosto erikseen! (Taimi_ry_vuosikalenteri_2015.tiff) Taimin yhteystiedot Yhdistyksen

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Kuumuus on riski potilaille

Kuumuus on riski potilaille No 8 28.5.2013 minna kejonen Kuumuus on riski potilaille ketjutus käy kalliiksi määräaikaisuudet s. 46 alkoholidementian monet oireet sairaus s. 30 5x ehkäise neulanpistot Tehyn VIII Liittokokous 3. 6.6.2013

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry 3/2011. Häjyn hauskat syystryskööt s.8 Dialyysi on uusi tapa elää s. 18. Rokkarillakin on vain yksi elämä s.

Munuais- ja maksaliitto ry 3/2011. Häjyn hauskat syystryskööt s.8 Dialyysi on uusi tapa elää s. 18. Rokkarillakin on vain yksi elämä s. Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 3/2011 Häjyn hauskat syystryskööt s.8 Dialyysi on uusi tapa elää s. 18 Rokkarillakin on vain yksi elämä s. 10 Elinsiirron ansiosta elämä Pääkirjoitus voi jatkua täysipainoisena.

Lisätiedot

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen UUDISTUVA LASTENSUOJELU 1/2015 Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUSI LEHTI Sinulle ammattilainen Vaikuttavuus ylös, kustannukset alas - sivu 6 SOTE - sählingistä voimaa

Lisätiedot

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 3/2014 Mielenterveyden keskusliiton uusi puheenjohtaja Kari Tolvanen: Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle 3 Tarkkailulähete

Lisätiedot

Sairaus ja ahdistus. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus. Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki.

Sairaus ja ahdistus. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus. Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki. Sairaus ja ahdistus Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki Muistio Sisältö Saatteeksi...3 SEN:n Eettisten kysymysten jaosto...4 Seminaarin

Lisätiedot

Turhat lääkkeet pois

Turhat lääkkeet pois 15 29.11.2011 Muisto piinaa kidutettua Jyväskylän kotihoidossa Turhat lääkkeet pois Tapasimme ministeri Risikon n Hallitse empatiaa Hoida osaamistasi PÄIHDErIIPPUvUUDESTA ELÄmÄnHALLInTAAn Kirjassa käsitellään

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Rakkaudella on monet kasvot. Tutkimus: Hyvää vanhemmuutta lapsettomuuden jälkeen. Edunvalvontaa yhteistyössä

Rakkaudella on monet kasvot. Tutkimus: Hyvää vanhemmuutta lapsettomuuden jälkeen. Edunvalvontaa yhteistyössä Simpukka L A P S E T T O M I E N Y H D I S T Y S S I M P U K K A R Y : N J Ä S E N L E H T I 4 2008 Rakkaudella on monet kasvot Tutkimus: Hyvää vanhemmuutta lapsettomuuden jälkeen Edunvalvontaa yhteistyössä

Lisätiedot

Maaliskuun alkuun mennessä yhtenäistämiseen liittyvistä määrittelytoimenpiteistä 70%.

Maaliskuun alkuun mennessä yhtenäistämiseen liittyvistä määrittelytoimenpiteistä 70%. Länsi-Puhuri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, henkilöstölehti 1/2004 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin aluetietojärjestelmä Tässä numerossa: Yhteistyökumppani tutuksi! -sarja jatkuu. Nyt esittelemme Ylitornion

Lisätiedot