Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet"

Transkriptio

1 Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

2

3 SISÄLLYS 1. Johdanto Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Opetusohjelmien asentaminen Firebird-tietokantapalvelimen asentaminen Oppilasrekisterin asentaminen Palvelinohjelman asennus ja verkkoasetukset Opetusohjelmien käyttöönotto verkkoasennuksissa Palomuurit ja tietoturvaohjelmistot verkkoasennuksissa Oppilasrekisterin ylläpito ja varmuuskopiointi Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman käynnistäminen Oppilasrekisterin varmuuskopiointi Oppilasrekisterin palautus varmuuskopiosta Tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasanan muuttaminen Oppilasrekisterin tyhjentäminen Ongelmatilanteita ja ratkaisuja... 23

4

5 1. Johdanto Tämä ohjekirja sisältää tietoa Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmien asentamisesta, käyttötarkoitukseen sopivimman asennusvaihtoehdon valinnasta, ohjelmien käyttöönotosta ja ohjelmien ylläpidosta. Nämä ohjeet koskevat niitä jälkeen toimitettuja ohjelmaversioita, joiden mukana on oppilasrekisteri. Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia ovat: - Kolme iloista matemaatikkoa - VirtuaaliEnergia - VirtuaaliAtomi - Teho-Kartio 1 - Teho-Kartio 2 - Teho-Kartio 3 - Teho-Kartio 4 - TehoMatikka 1 - TehoMatikka 2P - TehoMatikka 2 - Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - VirtuaaliKemia - Avenue 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmat voidaan asentaa joko paikallisena asennuksena tai verkkoasennuksena. Paikallisessa asennuksessa ohjelma asennetaan jokaiselle koneelle erikseen. Verkkoasennuksessa ohjelma asennetaan verkossa olevalle palvelinkoneelle ja sitä voidaan käyttää kaikilta verkossa olevilta työasemilta käsin. Paikallisen ja verkkoasennuksen lisäksi asennusta suunniteltaessa tulee valita, halutaanko ottaa oppilasrekisteri käyttöön. Oppilasrekisteri on tietokanta, johon tallentuu tietoa oppilaiden ohjelmilla tekemistä opintosuorituksista. Opettaja voi oppilasrekisterin avulla seurata oppilaiden edistymistä. Vaikka oppilasrekisteri asennettaisiin, asennettuja opetusohjelmia voi silti käyttää myös ilman oppilasrekisteriä ja opintosuoritustietojen tallentumista muistiin. 3

6 Opetusohjelmat voidaan siis asentaa seuraavilla neljällä eri tavalla: 1. Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Tämä asennusvaihtoehto soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tietokoneita on hyvin vähän tai ne eivät ole yhteiseen verkkoon kytkettyinä. Vaihtoehto tulee kyseeseen myös silloin, kun tietoverkko on hyvin hidas tai sopivaa palvelinkonetta ei ole. Oppilaiden opintosuoritukset eivät tallennu tässä asennusvaihtoehdossa. 2. Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Tämä asennusvaihtoehto soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tietokoneita on hyvin vähän tai ne eivät ole yhteiseen verkkoon kytkettyinä. Vaihtoehto tulee kyseeseen myös silloin, kun tietoverkko on hyvin hidas tai sopivaa palvelinkonetta ei ole. Oppilasrekisterin käytössä on tässä vaihtoehdossa se hankaluus, että oppilas-, opettaja ja luokkatiedot täytyy syöttää jokaiselle koneelle erikseen. Lisäksi oppilaan tekemät opintosuoritukset tallentuvat tässä asennusvaihtoehdossa vain sen koneen oppilasrekisteriin, jolla ohjelmaa on käytetty eli jokaisella koneella on oma oppilasrekisterinsä. Näistä syistä oppilasrekisteriä käytettäessä kannattaa aina tehdä asennus verkkoasennuksena, jos se vain on mahdollista. 3. Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Tämä asennusvaihtoehto kannattaa valita, mikäli oppilaiden suorituksia ei haluta tallentaa oppilasrekisteriin ja mikäli ohjelman käyttöympäristö sisältää useita samaan verkkoon kytkettyjä tietokoneita sekä palvelinkoneen. Tämä vaihtoehto on useamman koneen ympäristössä järkevämpi kuin ohjelman paikallinen asentaminen joka koneelle erikseen. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin palvelinkoneelle, joten asennus on nopeampi ja vaivattomampi. Verkkoasennus helpottaa myös ohjelman päivitystä ja ylläpitoa. 4

7 4. Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Tämä asennusvaihtoehto kannattaa valita, mikäli oppilaiden suoritukset halutaan tallentaa oppilasrekisteriin ja mikäli ohjelman käyttöympäristö sisältää useita samaan verkkoon kytkettyjä tietokoneita sekä palvelinkoneen. Tämä vaihtoehto on useamman koneen ympäristössä järkevämpi kuin ohjelman paikallinen asentaminen joka koneelle erikseen. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin palvelinkoneelle, joten asennus on nopeampi ja vaivattomampi. Verkkoasennus helpottaa myös ohjelman päivitystä ja ylläpitoa. Myös oppilasrekisterin käytön kannalta on järkevintä tehdä asennus verkkoasennuksena, jolloin oppilas-, opettaja- ja luokkatietojen syöttäminen tarvitsee tehdä vain yhden kerran ja kaikki oppilaiden suoritustiedot päivittyvät samaan oppilasrekisteriin riippumatta siitä, miltä verkon koneelta opetusohjelmaa käytetään. Tämä tekee oppilasrekisterin käyttöönotosta, ylläpidosta ja opintojen seuraamisesta helpompaa. 5

8 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmien asennus tapahtuu seuraavissa luvuissa olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjelma asennetaan asenna-ohjelman avulla (asenna.exe). Tämä ohjelma löytyy joko CD:n juurihakemistosta tai ohjelman nimen mukaan nimetystä hakemistosta. Ohjelmien asentamiseen tarvitaan käyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan oikeudet. Asennusohjelmassa on ensimmäisenä valikko, josta kaikki erilaisiin asennusvaihtoehtoihin liittyvät asennukset voidaan tehdä. Alla on kuva Virtuaali- Kemia -ohjelman asennusvalikosta: 3.1. Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Jos haluat asentaa ohjelman paikallisesti (joka koneelle erikseen) ilman oppilasrekisteriä, asenna seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (esim. yllä olevassa valikossa VirtuaaliKemia. Asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Ohjelman asentamisen jälkeen ohjelma voidaan käynnistää Käynnistävalikosta löytyvästä pikakuvakkeesta tai suoraan hakemistosta, johon se asennettiin. 6

9 3.2. Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Jos haluat asentaa ohjelman paikallisella asennuksella sekä oppilasrekisterin, asenna seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (esim. VirtuaaliKemia, Teho-Kartio 1 tms. Ohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Firebird-tietokantapalvelin (asennusohje luvussa 3.6) Oppilasrekisteri (asennusohje luvussa 3.7) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Jos koneelle asennetaan useampia kuin yksi Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelma, Flash Playeria, Firebird-tietokantapalvelinta, oppilasrekisteriä ja palvelinohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin kerran. Oppilasrekisteriä tai Firebird-tietokantapalvelinta ei pidä asentaa koneelle uudestaan, mikäli ne on aiemmin asennettu sinne jonkun Lahden Teho- Opetus Oy:n ohjelman yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki oppilasrekisterissä olevat tiedot saatetaan menettää. Huom! Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Viimeiseksi tehdyn asennusvaiheen jälkeen kone tulee käynnistää uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen ohjelma voidaan käynnistää Käynnistävalikosta löytyvästä pikakuvakkeesta tai suoraan hakemistosta, johon se asennettiin. Ennen ohjelman käyttämistä oppilasrekisterin kanssa tulee kuitenkin lisätä oppilasrekisteriin käyttäjätiedot (oppilaat, opettajat, luokat ja opetusryhmät) opettajan työkalun avulla. Ohjeet käyttäjätietojen lisäämiseen löytyvät Opettajan työkalun ohjekirjasta Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Verkkoasennus tehdään verkon palvelinkoneelle. Suosituksemme palvelinkoneen käyttöjärjestelmäksi on Windows 2003 Server tai Advanced Server, Windows 2000 Server tai Advanced Server tai Windows NT Server. 7

10 Ohjelma voidaan asentaa myös siten, että palvelinkoneena käytetään jollain Windowsin työasemaversiolla varustettua konetta, mutta silloin käyttöjärjestelmän yhtäaikaisten TCP/IP-yhteyksien määrän rajoituksien vuoksi voi ohjelmaa käyttää yhtäaikaisesti vain rajoitetulta määrältä työasemia. Asenna palvelinkoneelle seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Käynnistä palvelinkone uudelleen viimeisen asennuksen jälkeen. Palvelimelle tehtävien asennusten lisäksi Flash Player on asennettava kaikille työasemille, joilta ohjelmaa käytetään (tämä ei koske TehoMatikka-ohjelmia eikä Teho-Kartion osaa 4). Ohjeet verkkoasennettujen opetusohjelmien käyttöönottoa varten löydät luvusta Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Verkkoasennus tehdään verkon palvelinkoneelle. Suosituksemme palvelinkoneen käyttöjärjestelmäksi on Windows 2003 Server tai Advanced Server, Windows 2000 Server tai Advanced Server tai Windows NT Server. Ohjelma voidaan asentaa myös siten, että palvelinkoneena käytetään jollain Windowsin työasemaversiolla varustettua konetta, mutta silloin yhtäaikaisten TCP/IP-yhteyksien määrän rajoituksien vuoksi voi ohjelmaa käyttää yhtäaikaisesti vain rajoitetulta määrältä työasemia. Asenna palvelinkoneelle seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Firebird-tietokantapalvelin (asennusohje luvussa 3.6) Oppilasrekisteri (asennusohje luvussa 3.7) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Oppilasrekisteriä tai Firebird-tietokantapalvelinta ei pidä asentaa palvelinkoneelle uudestaan, mikäli ne on aiemmin asennettu sinne jonkun Lahden 8

11 Teho-Opetus Oy:n ohjelman yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki oppilasrekisterissä olevat tiedot menetetään. Huom! Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Käynnistä palvelinkone uudelleen viimeisen asennuksen jälkeen. Palvelimelle tehtävien asennusten lisäksi Flash Player 9 on asennettava kaikille työasemille, joilta ohjelmaa käytetään (tämä ei koske TehoMatikkaohjelmia eikä Teho-Kartion osaa 4). Ohjeet verkkoasennettujen opetusohjelmien käyttöönottoa varten löydät luvusta Opetusohjelmien asentaminen Opetusohjelman asennusvaihtoehto on aina asennusohjelman päävalikossa ensimmäisenä. Opetusohjelman asentaminen käynnistetään napsauttamalla tätä ylinnä olevaa painiketta (esimerkiksi VirtuaaliKemian asennus käynnistetään Asenna VirtuaaliKemia -painikkeesta). Ennen varsinaisen asennuksen aloittamista asennusohjelma kerää tarpeellisia tietoja asennusta varten. Ensimmäisessä lomakkeessa kysytään ohjelman lisenssitiedot. Kirjoita lisenssin haltijan nimi sekä ohjelman mukana toimitetut ohjelman sarjanumero ja lisenssikoodi. Nämä löytyvät yleensä ohjelma-cd:n koteloon kiinnitetystä tarrasta. Kun lomake on täytetty, napsauta OKpainiketta jatkaaksesi eteenpäin. Tästä eteenpäin asennusohjelmassa edetään aina Seuraavapainikkeella. Voit seuraavana tulevilla lomakkeilla valita hakemistopolun, johon ohjelma asennetaan, sekä Käynnistä-valikon kansion, johon ohjelman pikakuvakkeet asennetaan. Huomaa, että hakemistoon, johon ohjelma asennetaan ja kaikkiin sen alihakemistoihin, on verkkoasennuksessa annettava lukuoikeudet kaikille ohjelman käyttäjille 9

12 verkossa. Jos verkkoasennuksessa halutaan opetusohjelmiin viittaavat pikakuvakkeet työasemakoneisiin, ne pitää lisätä työasemakoneille manuaalisesti asennuksen jälkeen. Kun kaikki asennukseen tarvittavat tiedot on kerätty ja Seuraavapainikkeilla on edetty tarpeeksi pitkään, päädytään lomakkeelle, jossa on yhteenveto asennuksesta ja Asenna-painike. Asennus käynnistyy napsauttamalla tätä Asenna-painiketta. Kun ohjelman asennus on valmis, ohjelma ilmoittaa asennuksen onnistuneen. Sulje tämän jälkeen asennusohjelman lomake Lopetapainiketta napsauttamalla Firebird-tietokantapalvelimen asentaminen Firebird- tietokantapalvelin on tietokantaohjelmisto, joka mahdollistaa oppilasrekisterin toiminnan paikallisessa tai verkkoasennuksessa. Asennettavan Firebird-tietokantapalvelimen versionumero on 2.0. Jos koneessa, johon asennus tehdään, on asennettuna jokin Firebirdin vanhempi versio tai Interbase-tietokantapalvelin, ne tulee poistaa ennen Firebirdin asennusta. Firebird-tietokantapalvelimen asennus käynnistetään napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta painiketta, jossa lukee "Asenna Firebirdtietokantapalvelin". Firebirdin asennuksen alussa valitaan asennuksessa käytettävä kieli. Suomen kieltä ei ole valitettavasti valittavissa, mutta valitsemme tässä esimerkissä englannin kielen. Toki asennus onnistuu muillakin valittavissa olevilla kielillä. Jatkamme eteenpäin napsauttamalla OK-painiketta. Seuraavassa ikkunassa toivotetaan tervetulleeksi asentamaan Firebirdiä. Tästä ruudusta jatketaan eteenpäin napsauttamalla Next-painiketta. Seuraavana ruudulle tulee ikkuna, jossa on Firebirdin lisenssiehdot. Ne täytyy hyväksyä, muuten ei pääse jatkamaan eteenpäin. Hyväksytään siis lisenssiehdot valitsemalla "I accept the agreement" ja napsautetaan Nextpainiketta. 10

13 Seuraavana ruudulle tulee ikkuna, jossa on informaatiota Firebirdin asennusta koskien. Keskeinen sisältö tässä informaatiossa on, että mikäli koneella, johon asennusta tehdään, on asennettuna jokin vanhempi versio (tämä asennettava versio on 2.0) Firebirdistä tai Interbasetietokantapalvelin (johon Firebird pohjautuu), nämä tulisi poistaa ennen Firebirdin asentamista. Jatketaan tästä eteenpäin napsauttamalla Nextpainiketta. Seuraavassa ikkunassa valitaan hakemistopolku, johon Firebird asennetaan. Kirjoita tai hae selaamalla Browse-painikkeen kautta mielestäsi sopiva hakemisto asennusta varten ja napsauta Next-painiketta jatkaaksesi. Seuraavassa ikkunassa valitaan asennettavat komponentit. Tässä valittuja oletusasetuksia ei pidä muuttaa ja asetukset jäävät alla olevan kuvan mukaisiksi. Seuraavassa ikkunassa valitaan, minkä hakemiston alle Käynnistävalikkoon Firebirdin kuvakkeet laitetaan. Tästä jatketaan Next-painikkeella eteenpäin. Seuraavaksi valitaan joitakin Firebirdin toimintaan liittyviä asetuksia. Tässäkin ovat seuraavan kuvan mukaiset oletusasetukset parhaat (Windows 98:ssa tosin pitää valita Run as an Application). Tästä jatketaan eteenpäin Next-painikkeella. 11

14 Seuraavaksi päästään viimeiselle lomakkeelle ennen itse asentamista. Tälle lomakkeelle on kerätty yhteenveto asennettavista ohjelman osista. Asennus aloitetaan napsauttamalla Install-painiketta. Asennuksen jälkeen tulevilla lomakkeilla napsautetaan vielä Next- ja Finish-painikkeita Oppilasrekisterin asentaminen Oppilasrekisteri asennetaan verkkoasennuksessa vain palvelinkoneelle. Jotta oppilasrekisteriä voitaisiin käyttää, on palvelinkoneelle asennettava myös Firebird-tietokantapalvelin ja Palvelinohjelma. Oppilasrekisteriä ei pidä asentaa kuin yhden kerran. Kaikkien Lahden Teho- Opetus Oy:n opetusohjelmien mukana oleva oppilasrekisteri on sama ja kaikki ohjelmat käyttävät yhteistä oppilasrekisteriä. Jos oppilasrekisteri asennetaan uudestaan, se korvaa aikaisemmin asennetun oppilasrekisterin ja kaikki aiemmat oppilasrekisteriin tallentuneet tiedot menetetään. Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Ennen oppilasrekisterin päivitystä kannattaa vanhasta oppilasrekisteristä tehdä kaiken varalta varmuuskopio. 12

15 Oppilasrekisterin asennus tai päivitys aloitetaan napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta Asenna oppilasrekisteri painiketta (Päivityksessä painikkeessa lukee Päivitä oppilasrekisteri versioon 2.0). Asennukseen ei tarvita mitään lisenssitietoja, mutta muuten se etenee samalla lailla kuin opetusohjelmien asennus luvussa 3.5. Oppilasrekisterin asennushakemiston ei tarvitse olla millään tavalla jaettuna opetusohjelmien käyttäjille. Asennuksen jälkeen oppilasrekisteri on tyhjä. Ennen kuin oppilasrekisteriä voidaan ruveta käyttämään, siihen pitää tallentaa käyttäjät eli opettajat ja oppilaat, sekä luokat ja opetusryhmät. Tämä tapahtuu Opettajan työkaluohjelmalla. Tarkemmat ohjeet siihen löytyvät Opettajan työkalun käyttöohjeesta Palvelinohjelman asennus ja verkkoasetukset LTO Palvelinohjelma asennetaan ainoastaan palvelinkoneelle verkkoasennuksissa. Paikallisessa asennuksessa palvelinohjelma asennetaan, mikäli halutaan käyttää oppilasrekisteriä. Palvelinohjelma asennetaan vain kerran, vaikka asennettavia ohjelmia olisi useita. Kannattaa kuitenkin huomioida, että oppilasrekisterin käyttöä varten asennettavan palvelinohjelman versionumeron tulee olla 3.0 (tai uudempi). Palvelinohjelman versio 3.0 toimitetaan kaikkien uusien oppilasrekisterin sisältävien ohjelmien mukana. Vanhempien ohjelmaversioiden mukana toimitetut palvelinohjelman versiot 1 ja 2 eivät mahdollista oppilasrekisterin käyttöä. Palvelinohjelman asennus käynnistetään napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta "Asenna palvelinohjelma". Seuraava asennusikkuna ilmestyy tämän jälkeen ruudulle. 13

16 Asennettavan palvelinohjelman versionumero näkyy ikkunan yläosassa. Mikäli versionumeroa ei ikkunasta löydy, versionumero on tällöin joko 1 tai 2. Nämä ohjelmaversiot eivät mahdollista oppilasrekisterin käyttöä. Tässä asennusohjelman aloitusikkunassa on oleellista tarkistaa, että valittu käyttöjärjestelmä vastaa sen koneen käyttöjärjestelmää, jolle asennusta ollaan tekemässä. Ohjelma tunnistaa käyttöjärjestelmän automaattisesti, mutta varmuuden vuoksi olemme jättäneet käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa valintaa. Kun käyttöjärjestelmän valinta on tarkistettu oikeaksi, napsautetaan Asenna-painiketta ja varsinainen palvelinohjelman asennusohjelma käynnistyy. Asennusohjelmassa edetään asennusohjelman antamien ohjeiden mukaan. Voit valita hakemistopolun, johon ohjelma asennetaan, sekä Käynnistävalikon kansion, johon ohjelman pikakuvakkeet laitetaan. Asennusohjelmassa edetään Seuraava-painikkeista, kunnes viimeisellä sivulla asentaminen käynnistetään Asenna- painikkeesta. Asennuksen päätyttyä napsautetaan vielä Lopeta-painiketta. Palvelinohjelma käynnistyy automaattisesti. Asennuksen onnistuminen ja palvelinohjelman käynnistyminen voidaan vielä varmistaa Windowsin tehtävänhallinnan kautta. Avaa tehtävänhallinta ja mene Prosessitvälilehdelle. Mikäli prosessi TehoService.exe (Windows 98 ja Me -koneissa Service.exe) on käynnissä, on asennus onnistunut ja palvelinohjelma on käynnistynyt kuten pitääkin. Palvelinohjelma käyttää oletuksena TCP-porttia Mikäli tämä portti on jonkun muun ohjelman käytössä, palvelinohjelma ei toimi oikein ja saattaa olla, ettei se käynnisty lainkaan. Käytettävää TCP-porttia voidaan muuttaa palvelinohjelman verkkoasetuksista. Se tapahtuu valitsemalla Käynnistävalikosta Ohjelmat, LTO palvelin ja Verkkoasetukset, jolloin seuraavanlainen ikkuna avautuu: 14

17 Voit tässä muuttaa palvelinkoneen nimeä (nimi, jolla palvelinkone näkyy verkossa työasemille) tai käyttää nimen sijaan palvelinkoneen IP-osoitetta. TCP-portti voidaan myös muuttaa joksikin muuksi. Muutetut asetukset päivittyvät ja palvelinohjelma käynnistetään uudestaan, kun Päivitä asetukset -painiketta napsautetaan. Verkkoasetuksia kannattaa muuttaa vain siinä tapauksessa, kun ohjelmia ei saada toimimaan siksi, että TCP-portti on jo jonkun muun sovelluksen käytössä tai jos palvelinkoneen nimi ei täsmää ohjelman hakemaan nimeen (esimerkiksi silloin kun palvelinkoneen nimeä on muutettu palvelinohjelman asennuksen jälkeen) Opetusohjelmien käyttöönotto verkkoasennuksissa Jotta asennettuja opetusohjelmia voitaisiin käyttää työasemilta käsin, on ohjelmien asennushakemistot palvelinkoneella määriteltävä jaetuiksi resursseiksi kaikille verkon työasemilla oleville opetusohjelmien käyttäjille. Kaikilla opetusohjelman käyttäjillä on oltava oikeus lukea opetusohjelman asennushakemistossa ja sen alihakemistoissa olevia tiedostoja. Mikäli Flash Player 9 on asennusohjelman päävalikossa (kaikissa muissa paitsi TehoMatikka-ohjelmissa ja Teho-Kartio 4:ssä), pitää se asentaa myös kaikille verkon työasemille, joilta ohjelmaa käytetään. Mikäli riittävän uusi Flash Player (versio 9 tai uudempi) on jo asennettu verkon työasemille, ei sen asennusta tarvitse kuitenkaan tehdä uudestaan. Jos Flash Playeriä ei ole asennettu työasemalle, jolta ohjelmaa käytetään, ohjelma ei toimi. Kun kaikki asennukset palvelinkoneelle on tehty ja Flash Playerit asennettu tarvittaessa työasemille, voidaan opetusohjelmaa tämän jälkeen käyttää käynnistämällä palvelinkoneella oleva ohjelmatiedosto työasemalta käsin. Ohjelmatiedostojen nimet löydät kunkin ohjelman osalta seuraavasta listasta. Teho-Matikka 1 Teho-Matikka 2 Teho-Matikka 2P Teho-Kartio 1 Teho-Kartio 2 Teho-Kartio 3 Teho-Kartio 4 VirtuaaliEnergia TehoMatikka1.exe TehoMatikka2.exe TehoMatikka2P.exe TehoKartio1.exe TehoKartio2.exe TehoKartio3.exe TehoKartio4.exe VEnergia.exe 15

18 VirtuaaliAtomi VAtomi.exe VirtuaaliKemia Vkemia.exe Fysiikan VirtuaaliLaboratorio FVLab.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 1 ja 2) Matikka12.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 3 ja 4) Matikka34.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 5 ja 6) Matikka56.exe Avenue Avenue.exe Ohjelmien käyttäminen työasemilta saadaan mahdollisimman helpoksi, kun työasemien työpöydälle luodaan pikakuvake, josta ohjelma voidaan käynnistää. Se voidaan tehdä esimerkiksi seuraavalla tavalla: 1. Napsautetaan työasemakoneella työpöytää hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. 2. Valitaan valikosta Uusi ja Pikakuvake. 3. Napsautetaan Selaa-painiketta ja haetaan hakemistopuusta palvelinkoneella sijaitseva ohjelmatiedosto (esim. Teho-Kartio 1:ssä TehoKartio1.exe) ja napsautetaan OK. 4. Napsautetaan vielä Seuraava- sekä Valmis-painikkeita ja pikakuvake on työpöydällä. Tehdyt pikakuvakkeet kannattaa kopioida kaikkiin niihin käyttäjäprofiileihin, joista ohjelmia käytetään. Jos pikakuvakkeen halutaan näkyvän kaikissa käyttäjäprofiileissa, kannattaa pikakuvake kopioida kaikkien käyttäjien profiilin (all users) työpöydälle. Esimerkiksi Windows XP:ssä ja 2000:ssa tämä kaikkien käyttäjien profiilin työpöytä on hakemistossa C:\Documents and Settings\All Users\Desktop (jos Windows on asennettu C-asemalle, muussa tapauksessa korvaa hakemistopolussa ensimmäinen kirjain toisella asematunnuksella). Jos ohjelma ei käynnisty normaalisti pikakuvakkeesta, kannattaa tarkistaa pikakuvakkeen ominaisuuksista, että pikakuvakkeen työkansioksi (englanninkielisessä Windowsissa Start in) on asetettu hakemisto, jossa käynnistettävä opetusohjelma on (asennushakemiston polku verkossa). Jos työkansiota ei ole määritelty tai se viittaa johonkin muualle kuin ohjelman asennushakemistoon, ohjelma ei pikakuvakkeesta käynnistettynä välttämättä toimi, vaan antaa virheilmoituksen virheellisestä asennuksesta, käyttöoikeuden puuttumisesta tai siitä, ettei palvelinohjelmaan saada yhteyttä. 16

19 3.10. Palomuurit ja tietoturvaohjelmistot verkkoasennuksissa Joissakin tapauksissa palomuuri (Windowsin oma tai joku muu) tai jokin muu tietoturvaohjelmisto voi estää Teho-Opetus Oy:n ohjelmien verkkokäytön. Verkkokäytössä työasema keskustelee palvelinkoneella olevan palvelinohjelman kanssa TCP/IP protokollan mukaista tiedonsiirtoa käyttäen. Jos palomuuri estää tämän tiedonsiirron, opetusohjelmat eivät käynnisty työasemilla. Tästä syystä palvelinohjelmalle TehoService.exe (tai Service.exe Windows 95, 98 tai Me järjestelmissä) pitää palvelinkoneella palomuurin tai tietoturvaohjelmiston asetuksia muokkaamalla antaa oikeudet vastaanottaa ja lähettää tietoa verkossa. Samoin työasemilla kaikille opetusohjelmien ohjelmatiedostoille pitää antaa samat oikeudet. Mikäli työasemalta käynnistetty ohjelma ilmoittaa, ettei se saa yhteyttä palvelinohjelmaan, kannattaakin varmistaa, ettei tiedonsiirto opetusohjelman ja palvelinohjelman välillä ole estetty. Palvelinohjelma käyttää tiedonsiirtoon oletuksena TCP-porttia Tämä portti voidaan tarvittaessa muuttaa palvelinohjelman verkkoasetuksesta. Palomuuri tai jokin muu tietoturvaohjelmisto saattaa estää myös oppilasrekisterin toiminnan. Oppilasrekisteri toimii Firebirdtietokantapalvelimen välityksellä. Firebird-tietokantapalvelimen ohjelmatiedostojen fbserver.exe ja fbguard.exe täytyy voida lähettää ja vastaanottaa tietoa verkon työasemilta. Jos oppilasrekisteri, Firebirdtietokantapalvelin ja opetusohjelma on asianmukaisesti asennettu ja opetusohjelmassa kirjautumisen jälkeen tulee ilmoitus, että tietokantaan ei saada yhteyttä, on luultavimmin kyse siitä, että jokin estää yhteyden opetusohjelman ja Firebird tietokantapalvelimen välillä. Tällöin kannattaa tarkistaa palomuurin ja muiden mahdollisten tietoturvaohjelmien asetukset. Asetuksissa pitää antaa Firebird-tietokantapalvelimen ohjelmatiedostoille fbserver.exe ja fbguard.exe täydet oikeudet lähettää ja vastaanottaa tietoa. Firebird tietokantapalvelimen käyttämä TCP-portti on oletuksena Oppilasrekisterin ylläpito ja varmuuskopiointi Oppilasrekisterin asennuksen yhteydessä samaan hakemistoon oppilasrekisterin kanssa asennetaan myös oppilasrekisterin ylläpito-ohjelma. Tämän ohjelman avulla voidaan muuttaa Firebird-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasana, varmuuskopioida oppilasrekisteri, palauttaa varmuuskopioitu oppilasrekisteri ja tyhjentää oppilasrekisteri alkutilaansa (aivan tyhjäksi). 17

20 4.1. Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman käynnistäminen Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelma on siis asennettuna samaan hakemistoon kuin mihin oppilasrekisteri asennettiin (oletus C:\Program Files\Lahden Teho- Opetus Oy\LTO Oppilasrekisteri\). Ylläpito-ohjelman tiedostonimi on LTO_Yllapitotyokalu.exe. Tälle ohjelmalle asennusohjelma ei luo mitään pikakuvaketta, koska sitä ei haluta vahingossa käynnistettävän jonkun sellaisen käyttäjän toimesta, jolle oppilasrekisterin ylläpitotehtävät eivät kuulu. Ohjelma pitää siis käynnistää sen asennushakemistosta käsin tai luoda sille itse pikakuvake. Ylläpito-ohjelmaa ei myöskään voi käynnistää työasemalta, vaan sitä on käytettävä palvelinkoneelta, jolle oppilasrekisteri on asennettu. Tämäkin on tehty oppilasrekisterin turvallisuuden takaamiseksi ja ylläpitoohjelman asiattoman käytön estämiseksi. Ylläpito-ohjelma käynnistetään suorittamalla LTO_Yllapitotyokalu.exe - ohjelmatiedosto. Ylläpito-ohjelman käyttämiseen tarvitaan käyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan oikeudet. Windows Vista-ympäristössä ohjelma on lisäksi erikseen käynnistettävä järjestelmänvalvojana. Tämä tapahtuu napsauttamalla tiedostonnimeä (LTO_Yllapitotyokalu.exe) hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitaan avautuvasta valikosta Suorita järjestelmänvalvojana. Ohjelman alussa kysytään tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasanaa. Alkutilanteessa tuo salasana on masterkey. Tämän salasanan voi myöhemmin muuttaa tämän ylläpito-ohjelman avulla, mutta se kannattaa pistää tarkasti muistiin. Kun tietokantapalvelimen salasana on kirjoitettu, napsautetaan Jatka-painiketta ja päästään ohjelman päävalikkoon. Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman päävalikko näyttää seuraavalta: 18

21 4.2. Oppilasrekisterin varmuuskopiointi Oppilasrekisteristä kannattaa tehdä aika-ajoin varmuuskopio. Vaikka ohjelmat ja ohjelmia käyttävät tietokoneet pyritään tekemään mahdollisimman varmoiksi toiminnaltaan, on aina mahdollisuus, että jossain tapahtuu virhe, jonka seurauksena tietoja menetetään. Varmuuskopiointi on hyvä toimenpide, jolla tiedot saadaan palautettua mahdollisen virhetilanteen jälkeen. Kun ylläpitotyökalussa napsautetaan päävalikon Varmuuskopioi oppilasrekisteri -painiketta, päästään määrittelemään varmuuskopiotiedoston nimi ja tallennuspolku seuraavanlaiseen ikkunaan. Hakemistopolku määritellään yläosan Kohde-osaan (englanninkielisessä Windowsissa Save in) ja tiedoston nimi vastaavasti Tiedoston nimi-kohtaan (engl. File name). Tallenna-painikkesta (engl. Save) varmuuskopio tallennetaan kiintolevylle. Varmuuskopioidun tiedon turvaamiseksi varmuuskopiotiedostot kannattaa tallentaa myös jonnekin palvelinkoneen ulkopuoliseen paikkaan esimerkiksi CD- tai DVD-levylle tai vaikkapa muistikortille tai -tikulle. Jos itse palvelinkoneelle tapahtuu jotain (esim. kiintolevyrikko tms.), jossa kaikki koneella oleva tieto menetetään, ovat oppilasrekisterin tiedot tällöin tallessa myös jossain muualla. Mitä useammin varmuuskopiot tehdään, sitä vähemmän tietoa vikatilanteessa menetetään. 4.3 Oppilasrekisterin palautus varmuuskopiosta Varmuuskopioidun oppilasrekisterin palautus aloitetaan napsauttamalla ylläpito-ohjelman päävalikosta painiketta, jossa lukee "Oppilasrekisterin 19

22 palautus varmuuskopiosta". Tämän jälkeen haetaan hakemistopuusta varmuuskopiotiedosto, josta oppilasrekisteri halutaan palauttaa. Tiedoston hakeminen tapahtuu vastaavanlaisen ikkunan kautta kuin varmuuskopion tallennuskin. Kun oikea tiedosto on valittu, napsautetaan vielä Avaapainiketta (englanninkielisessä Windowsissa Open). Tässä vaiheessa ohjelma vielä varmistaa, että halutaanko oppilasrekisteri varmasti palauttaa varmuuskopiotiedostosta. Palautettaessa oppilasrekisteriä varmuuskopiosta kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Kun oppilasrekisteri palautetaan varmuuskopiosta, kaikki varmuuskopion tekohetken jälkeen oppilasrekisteriin tulleet tiedot menetetään. Tämä koskee niin kaikkia käyttäjätietoja kuin myös opintosuoritustietoja. Sillä hetkellä kun oppilasrekisteriä palautetaan varmuuskopiosta, ei yksikään käyttäjä saa olla kirjautuneena oppilasrekisteriin (käyttää opetusohjelmia tai opettajan työkalua). Tämä johtuu siitä, että jos oppilasrekisteri palautetaan varmuuskopiosta samanaikaisesti kun joku päivittää tietoja oppilasrekisteriin, oppilasrekisteri vioittuu. Ylläpitotyökalu tarkistaa ennen oppilasrekisterin varmuuskopiosta palauttamisen aloittamista, ettei tietokantapalvelimelle ole kirjautuneena käyttäjiä. Mikäli tietokantapalvelimella on käyttäjiä, ylläpitoohjelma ei tee palautusoperaatiota, vaan ilmoittaa ettei palautusta voida tehdä. Oppilasrekisterille kannattaa ajoittain tehdä sellainen toimenpide, jossa siitä otetaan ensin varmuuskopio ja välittömästi palautetaan oppilasrekisteri varmuuskopiosta. Oppilasrekisteritiedostoon jää ajan kuluessa jonkin verran ylimääräistä tietoa ja sen tiedostokoko kasvaa. Oppilasrekisterin varmuuskopiointi ja varmuuskopioidun tiedon välitön palautus tehdään siksi, koska se poistaa oppilasrekisteritiedostosta ylimääräiset tiedot ja näin ollen oppilasrekisteritiedoston koko pienenee ja oppilasrekisterin toiminta nopeutuu. Varmuuskopioita voidaan käyttää myös oppilasrekisterin siirtämiseen koneelta toiselle. Jos esimerkiksi palvelinkone vaihdetaan uudempaan koneeseen, niin oppilasrekisterin siirto uudemmalle palvelinkoneelle onnistuu varmuuskopiotiedostojen avulla. Se tapahtuu siten, että ensin varmuuskopioidaan oppilasrekisteri vanhalla käytöstä poistuvalla palvelinkoneella. Siirretään sitten kaikki kolme varmuuskopiotiedostoa uudelle palvelinkoneelle verkon kautta tai vaikkapa käyttäen CD-levyä. Tämän jälkeen asennetaan kaikki opetusohjelmiin liittyvät ohjelmistot uudelle palvelinkoneelle. Sitten vain palautetaan ylläpitotyökalulla varmuuskopioitu oppilasrekisteri uudelle palvelinkoneelle vanhalla palvelinkoneella 20

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE 1) Navita Budjettijärjestelmä asennetaan palvelimelle asennetusta Navita\NavitaSetup kansiosta Setup komennolla tämä mahdollistaa Navita-työasemien automaattisen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Kerro kuvin: InPrint 2.8 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin

Kerro kuvin: InPrint 2.8 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Kerro kuvin: InPrint 2.8 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Kerro kuvin: InPrint 2.8 sisältää ilmaisen, yli 3000 symbolia sisältävän symbolipäivityksen. Uudet kuvasymbolit löytyvät erillisistä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkojärjestelmän päivitysohje

AutoFutur / KoneFutur verkkojärjestelmän päivitysohje AutoFutur / KoneFutur verkkojärjestelmän päivitysohje Yleistä Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi kun käytössäsi on AutoFutur- tai KoneFutur- verkkojärjestelmä. Yhden koneen järjestelmää varten on oma

Lisätiedot

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus 1-kone Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur 1-kone-asennuksen. verkko-asennuksesta on olemassa

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin

Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Opi kuvin: By Choice v.1.4 asennus Asennus järjestelmänvalvojan oikeuksin Opi kuvin: By Choice 1.4 sisältää ilmaisen, yli 3000 symbolia sisältävän symbolipäivityksen. Uudet kuvasymbolit löytyvät erillisistä

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Lisätietoja: Kristiina Kuussaari puh. 020 610 7476, Paula Ruuth puh. 020 610 7371

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Asentaminen... 4 Näppäinpikakomentoja... 5 EtäAsteri... 6 Tulostaminen doswintu:n avulla... 8 Wordiin tulostaminen... 10 Windows XP

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur työasema-asennuksen.

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (7) Aditro versio 6.2.0 SP1 Päivitysohje Tammikuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen Storage IT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen Storage IT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2007 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen Storage IT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje Uuden version asennusvaiheet: 1. Asenna tietokanta (SQL Server 2005 Express-versio) Katso erillinen asennusohje: SQL Server 2005 Express

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 12.7.2017 2 (14) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

Yksittäisasennus eli perusasennus

Yksittäisasennus eli perusasennus 1 of 18 Yksittäisasennus eli perusasennus Prinetin asentaminen itsenäiseksi ohjelmaksi pitää sisällään seuraavat toimenpiteet: 1. 2. 3. Käyttöliittymän asennus Prinetin demoversion asennusohjelmalla Lisenssi-

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security - Asennusohje 2 (10) Tervetuloa Sonera Desktop Security -palvelun käyttäjäksi! Tässä dokumentissa on yleisellä tasolla kuvattu Sonera Desktop

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Fiscal Media Server STD ohje

Fiscal Media Server STD ohje Fiscal Media Server STD ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Server STD 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Server STD

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Korjattu 13.01.01 Tärkeää: Ennen lisenssin hakemista tulee luoda PTC tili. Tästä on erillinen ohje, jonka on joko tullut tämän dokumentin yhteydessä tai sen saa

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus Taloyhtiöliittymän käyttöönotto Taloyhtiöliittymä toteutetaan joko HomePNA- tai Ethernet-tekniikalla. Jos et tiedä, millä tekniikalla taloyhtiösi liittymä on toteutettu, tarkista asia VLP:n asiakaspalvelusta.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4)

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4) 29.10.12 (rev.4) Mathcad 15 asennus Tässä ohjeessa neuvotaan lähinnä version 15.010 asennus, mutta myös muiden versioiden valintoja selostetaan. Kaikkia Mathcad-versiot asennetaan samalta medialta, ainoastaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE SISÄLTÖ 1 VIDA CONFIGURATION... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Välityspalvelimen asetukset... 4 1.2.1 Automaattinen konfiguraatio... 4 1.2.2 Välityspalvelin... 4 1.2.3 NTLM-todennus... 4 1.3 Apuvälineet...

Lisätiedot

CLS VERKKOLISENSSIN ASENNUSOHJE sivu 1

CLS VERKKOLISENSSIN ASENNUSOHJE sivu 1 CLS VERKKOLISENSSIN ASENNUSOHJE sivu 1 Huom! Jos sinulla on ollut SURFCAM verkkolisenssi ennestään CLS verkkolisenssi ei tarvitse enää ohjelmasuojaa, vaan sen lisenssi on sidottu siihen tietokoneeseen

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje LTO Opettajan työkalu Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskuvaus... 1 2. Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin... 2 2.1. Opettajien tietojen ylläpito... 3 2.2. Luokkien ylläpito... 5 2.3. Luokkien oppilaiden

Lisätiedot

Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja?

Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja? Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja? Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna ohjeet työpaikan

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (24) Aditro Tikon versio 6.2.0 Päivitysohje Tikon versioista 6.1.0, 6.1.1, 6.1.1 SP1, 6.1.2, 6.1.2 SP1, SP2 ja SP3 Marraskuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä...

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Webpalvelin muistitikulle - Ohje

Webpalvelin muistitikulle - Ohje - Ohje Jari Sarja jari.sarja @ 2017 Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Miksi asennus muistitikulle?... 3 2 Webpalvelimen asennus... 4 3 Käyttöliittymä...

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot