Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet"

Transkriptio

1 Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

2

3 SISÄLLYS 1. Johdanto Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Opetusohjelmien asentaminen Firebird-tietokantapalvelimen asentaminen Oppilasrekisterin asentaminen Palvelinohjelman asennus ja verkkoasetukset Opetusohjelmien käyttöönotto verkkoasennuksissa Palomuurit ja tietoturvaohjelmistot verkkoasennuksissa Oppilasrekisterin ylläpito ja varmuuskopiointi Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman käynnistäminen Oppilasrekisterin varmuuskopiointi Oppilasrekisterin palautus varmuuskopiosta Tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasanan muuttaminen Oppilasrekisterin tyhjentäminen Ongelmatilanteita ja ratkaisuja... 23

4

5 1. Johdanto Tämä ohjekirja sisältää tietoa Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmien asentamisesta, käyttötarkoitukseen sopivimman asennusvaihtoehdon valinnasta, ohjelmien käyttöönotosta ja ohjelmien ylläpidosta. Nämä ohjeet koskevat niitä jälkeen toimitettuja ohjelmaversioita, joiden mukana on oppilasrekisteri. Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia ovat: - Kolme iloista matemaatikkoa - VirtuaaliEnergia - VirtuaaliAtomi - Teho-Kartio 1 - Teho-Kartio 2 - Teho-Kartio 3 - Teho-Kartio 4 - TehoMatikka 1 - TehoMatikka 2P - TehoMatikka 2 - Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - VirtuaaliKemia - Avenue 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmat voidaan asentaa joko paikallisena asennuksena tai verkkoasennuksena. Paikallisessa asennuksessa ohjelma asennetaan jokaiselle koneelle erikseen. Verkkoasennuksessa ohjelma asennetaan verkossa olevalle palvelinkoneelle ja sitä voidaan käyttää kaikilta verkossa olevilta työasemilta käsin. Paikallisen ja verkkoasennuksen lisäksi asennusta suunniteltaessa tulee valita, halutaanko ottaa oppilasrekisteri käyttöön. Oppilasrekisteri on tietokanta, johon tallentuu tietoa oppilaiden ohjelmilla tekemistä opintosuorituksista. Opettaja voi oppilasrekisterin avulla seurata oppilaiden edistymistä. Vaikka oppilasrekisteri asennettaisiin, asennettuja opetusohjelmia voi silti käyttää myös ilman oppilasrekisteriä ja opintosuoritustietojen tallentumista muistiin. 3

6 Opetusohjelmat voidaan siis asentaa seuraavilla neljällä eri tavalla: 1. Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Tämä asennusvaihtoehto soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tietokoneita on hyvin vähän tai ne eivät ole yhteiseen verkkoon kytkettyinä. Vaihtoehto tulee kyseeseen myös silloin, kun tietoverkko on hyvin hidas tai sopivaa palvelinkonetta ei ole. Oppilaiden opintosuoritukset eivät tallennu tässä asennusvaihtoehdossa. 2. Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Tämä asennusvaihtoehto soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tietokoneita on hyvin vähän tai ne eivät ole yhteiseen verkkoon kytkettyinä. Vaihtoehto tulee kyseeseen myös silloin, kun tietoverkko on hyvin hidas tai sopivaa palvelinkonetta ei ole. Oppilasrekisterin käytössä on tässä vaihtoehdossa se hankaluus, että oppilas-, opettaja ja luokkatiedot täytyy syöttää jokaiselle koneelle erikseen. Lisäksi oppilaan tekemät opintosuoritukset tallentuvat tässä asennusvaihtoehdossa vain sen koneen oppilasrekisteriin, jolla ohjelmaa on käytetty eli jokaisella koneella on oma oppilasrekisterinsä. Näistä syistä oppilasrekisteriä käytettäessä kannattaa aina tehdä asennus verkkoasennuksena, jos se vain on mahdollista. 3. Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Tämä asennusvaihtoehto kannattaa valita, mikäli oppilaiden suorituksia ei haluta tallentaa oppilasrekisteriin ja mikäli ohjelman käyttöympäristö sisältää useita samaan verkkoon kytkettyjä tietokoneita sekä palvelinkoneen. Tämä vaihtoehto on useamman koneen ympäristössä järkevämpi kuin ohjelman paikallinen asentaminen joka koneelle erikseen. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin palvelinkoneelle, joten asennus on nopeampi ja vaivattomampi. Verkkoasennus helpottaa myös ohjelman päivitystä ja ylläpitoa. 4

7 4. Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Tämä asennusvaihtoehto kannattaa valita, mikäli oppilaiden suoritukset halutaan tallentaa oppilasrekisteriin ja mikäli ohjelman käyttöympäristö sisältää useita samaan verkkoon kytkettyjä tietokoneita sekä palvelinkoneen. Tämä vaihtoehto on useamman koneen ympäristössä järkevämpi kuin ohjelman paikallinen asentaminen joka koneelle erikseen. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin palvelinkoneelle, joten asennus on nopeampi ja vaivattomampi. Verkkoasennus helpottaa myös ohjelman päivitystä ja ylläpitoa. Myös oppilasrekisterin käytön kannalta on järkevintä tehdä asennus verkkoasennuksena, jolloin oppilas-, opettaja- ja luokkatietojen syöttäminen tarvitsee tehdä vain yhden kerran ja kaikki oppilaiden suoritustiedot päivittyvät samaan oppilasrekisteriin riippumatta siitä, miltä verkon koneelta opetusohjelmaa käytetään. Tämä tekee oppilasrekisterin käyttöönotosta, ylläpidosta ja opintojen seuraamisesta helpompaa. 5

8 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmien asennus tapahtuu seuraavissa luvuissa olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjelma asennetaan asenna-ohjelman avulla (asenna.exe). Tämä ohjelma löytyy joko CD:n juurihakemistosta tai ohjelman nimen mukaan nimetystä hakemistosta. Ohjelmien asentamiseen tarvitaan käyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan oikeudet. Asennusohjelmassa on ensimmäisenä valikko, josta kaikki erilaisiin asennusvaihtoehtoihin liittyvät asennukset voidaan tehdä. Alla on kuva Virtuaali- Kemia -ohjelman asennusvalikosta: 3.1. Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Jos haluat asentaa ohjelman paikallisesti (joka koneelle erikseen) ilman oppilasrekisteriä, asenna seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (esim. yllä olevassa valikossa VirtuaaliKemia. Asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Ohjelman asentamisen jälkeen ohjelma voidaan käynnistää Käynnistävalikosta löytyvästä pikakuvakkeesta tai suoraan hakemistosta, johon se asennettiin. 6

9 3.2. Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Jos haluat asentaa ohjelman paikallisella asennuksella sekä oppilasrekisterin, asenna seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (esim. VirtuaaliKemia, Teho-Kartio 1 tms. Ohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Firebird-tietokantapalvelin (asennusohje luvussa 3.6) Oppilasrekisteri (asennusohje luvussa 3.7) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Jos koneelle asennetaan useampia kuin yksi Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelma, Flash Playeria, Firebird-tietokantapalvelinta, oppilasrekisteriä ja palvelinohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin kerran. Oppilasrekisteriä tai Firebird-tietokantapalvelinta ei pidä asentaa koneelle uudestaan, mikäli ne on aiemmin asennettu sinne jonkun Lahden Teho- Opetus Oy:n ohjelman yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki oppilasrekisterissä olevat tiedot saatetaan menettää. Huom! Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Viimeiseksi tehdyn asennusvaiheen jälkeen kone tulee käynnistää uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen ohjelma voidaan käynnistää Käynnistävalikosta löytyvästä pikakuvakkeesta tai suoraan hakemistosta, johon se asennettiin. Ennen ohjelman käyttämistä oppilasrekisterin kanssa tulee kuitenkin lisätä oppilasrekisteriin käyttäjätiedot (oppilaat, opettajat, luokat ja opetusryhmät) opettajan työkalun avulla. Ohjeet käyttäjätietojen lisäämiseen löytyvät Opettajan työkalun ohjekirjasta Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Verkkoasennus tehdään verkon palvelinkoneelle. Suosituksemme palvelinkoneen käyttöjärjestelmäksi on Windows 2003 Server tai Advanced Server, Windows 2000 Server tai Advanced Server tai Windows NT Server. 7

10 Ohjelma voidaan asentaa myös siten, että palvelinkoneena käytetään jollain Windowsin työasemaversiolla varustettua konetta, mutta silloin käyttöjärjestelmän yhtäaikaisten TCP/IP-yhteyksien määrän rajoituksien vuoksi voi ohjelmaa käyttää yhtäaikaisesti vain rajoitetulta määrältä työasemia. Asenna palvelinkoneelle seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Käynnistä palvelinkone uudelleen viimeisen asennuksen jälkeen. Palvelimelle tehtävien asennusten lisäksi Flash Player on asennettava kaikille työasemille, joilta ohjelmaa käytetään (tämä ei koske TehoMatikka-ohjelmia eikä Teho-Kartion osaa 4). Ohjeet verkkoasennettujen opetusohjelmien käyttöönottoa varten löydät luvusta Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Verkkoasennus tehdään verkon palvelinkoneelle. Suosituksemme palvelinkoneen käyttöjärjestelmäksi on Windows 2003 Server tai Advanced Server, Windows 2000 Server tai Advanced Server tai Windows NT Server. Ohjelma voidaan asentaa myös siten, että palvelinkoneena käytetään jollain Windowsin työasemaversiolla varustettua konetta, mutta silloin yhtäaikaisten TCP/IP-yhteyksien määrän rajoituksien vuoksi voi ohjelmaa käyttää yhtäaikaisesti vain rajoitetulta määrältä työasemia. Asenna palvelinkoneelle seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Firebird-tietokantapalvelin (asennusohje luvussa 3.6) Oppilasrekisteri (asennusohje luvussa 3.7) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Oppilasrekisteriä tai Firebird-tietokantapalvelinta ei pidä asentaa palvelinkoneelle uudestaan, mikäli ne on aiemmin asennettu sinne jonkun Lahden 8

11 Teho-Opetus Oy:n ohjelman yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki oppilasrekisterissä olevat tiedot menetetään. Huom! Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Käynnistä palvelinkone uudelleen viimeisen asennuksen jälkeen. Palvelimelle tehtävien asennusten lisäksi Flash Player 9 on asennettava kaikille työasemille, joilta ohjelmaa käytetään (tämä ei koske TehoMatikkaohjelmia eikä Teho-Kartion osaa 4). Ohjeet verkkoasennettujen opetusohjelmien käyttöönottoa varten löydät luvusta Opetusohjelmien asentaminen Opetusohjelman asennusvaihtoehto on aina asennusohjelman päävalikossa ensimmäisenä. Opetusohjelman asentaminen käynnistetään napsauttamalla tätä ylinnä olevaa painiketta (esimerkiksi VirtuaaliKemian asennus käynnistetään Asenna VirtuaaliKemia -painikkeesta). Ennen varsinaisen asennuksen aloittamista asennusohjelma kerää tarpeellisia tietoja asennusta varten. Ensimmäisessä lomakkeessa kysytään ohjelman lisenssitiedot. Kirjoita lisenssin haltijan nimi sekä ohjelman mukana toimitetut ohjelman sarjanumero ja lisenssikoodi. Nämä löytyvät yleensä ohjelma-cd:n koteloon kiinnitetystä tarrasta. Kun lomake on täytetty, napsauta OKpainiketta jatkaaksesi eteenpäin. Tästä eteenpäin asennusohjelmassa edetään aina Seuraavapainikkeella. Voit seuraavana tulevilla lomakkeilla valita hakemistopolun, johon ohjelma asennetaan, sekä Käynnistä-valikon kansion, johon ohjelman pikakuvakkeet asennetaan. Huomaa, että hakemistoon, johon ohjelma asennetaan ja kaikkiin sen alihakemistoihin, on verkkoasennuksessa annettava lukuoikeudet kaikille ohjelman käyttäjille 9

12 verkossa. Jos verkkoasennuksessa halutaan opetusohjelmiin viittaavat pikakuvakkeet työasemakoneisiin, ne pitää lisätä työasemakoneille manuaalisesti asennuksen jälkeen. Kun kaikki asennukseen tarvittavat tiedot on kerätty ja Seuraavapainikkeilla on edetty tarpeeksi pitkään, päädytään lomakkeelle, jossa on yhteenveto asennuksesta ja Asenna-painike. Asennus käynnistyy napsauttamalla tätä Asenna-painiketta. Kun ohjelman asennus on valmis, ohjelma ilmoittaa asennuksen onnistuneen. Sulje tämän jälkeen asennusohjelman lomake Lopetapainiketta napsauttamalla Firebird-tietokantapalvelimen asentaminen Firebird- tietokantapalvelin on tietokantaohjelmisto, joka mahdollistaa oppilasrekisterin toiminnan paikallisessa tai verkkoasennuksessa. Asennettavan Firebird-tietokantapalvelimen versionumero on 2.0. Jos koneessa, johon asennus tehdään, on asennettuna jokin Firebirdin vanhempi versio tai Interbase-tietokantapalvelin, ne tulee poistaa ennen Firebirdin asennusta. Firebird-tietokantapalvelimen asennus käynnistetään napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta painiketta, jossa lukee "Asenna Firebirdtietokantapalvelin". Firebirdin asennuksen alussa valitaan asennuksessa käytettävä kieli. Suomen kieltä ei ole valitettavasti valittavissa, mutta valitsemme tässä esimerkissä englannin kielen. Toki asennus onnistuu muillakin valittavissa olevilla kielillä. Jatkamme eteenpäin napsauttamalla OK-painiketta. Seuraavassa ikkunassa toivotetaan tervetulleeksi asentamaan Firebirdiä. Tästä ruudusta jatketaan eteenpäin napsauttamalla Next-painiketta. Seuraavana ruudulle tulee ikkuna, jossa on Firebirdin lisenssiehdot. Ne täytyy hyväksyä, muuten ei pääse jatkamaan eteenpäin. Hyväksytään siis lisenssiehdot valitsemalla "I accept the agreement" ja napsautetaan Nextpainiketta. 10

13 Seuraavana ruudulle tulee ikkuna, jossa on informaatiota Firebirdin asennusta koskien. Keskeinen sisältö tässä informaatiossa on, että mikäli koneella, johon asennusta tehdään, on asennettuna jokin vanhempi versio (tämä asennettava versio on 2.0) Firebirdistä tai Interbasetietokantapalvelin (johon Firebird pohjautuu), nämä tulisi poistaa ennen Firebirdin asentamista. Jatketaan tästä eteenpäin napsauttamalla Nextpainiketta. Seuraavassa ikkunassa valitaan hakemistopolku, johon Firebird asennetaan. Kirjoita tai hae selaamalla Browse-painikkeen kautta mielestäsi sopiva hakemisto asennusta varten ja napsauta Next-painiketta jatkaaksesi. Seuraavassa ikkunassa valitaan asennettavat komponentit. Tässä valittuja oletusasetuksia ei pidä muuttaa ja asetukset jäävät alla olevan kuvan mukaisiksi. Seuraavassa ikkunassa valitaan, minkä hakemiston alle Käynnistävalikkoon Firebirdin kuvakkeet laitetaan. Tästä jatketaan Next-painikkeella eteenpäin. Seuraavaksi valitaan joitakin Firebirdin toimintaan liittyviä asetuksia. Tässäkin ovat seuraavan kuvan mukaiset oletusasetukset parhaat (Windows 98:ssa tosin pitää valita Run as an Application). Tästä jatketaan eteenpäin Next-painikkeella. 11

14 Seuraavaksi päästään viimeiselle lomakkeelle ennen itse asentamista. Tälle lomakkeelle on kerätty yhteenveto asennettavista ohjelman osista. Asennus aloitetaan napsauttamalla Install-painiketta. Asennuksen jälkeen tulevilla lomakkeilla napsautetaan vielä Next- ja Finish-painikkeita Oppilasrekisterin asentaminen Oppilasrekisteri asennetaan verkkoasennuksessa vain palvelinkoneelle. Jotta oppilasrekisteriä voitaisiin käyttää, on palvelinkoneelle asennettava myös Firebird-tietokantapalvelin ja Palvelinohjelma. Oppilasrekisteriä ei pidä asentaa kuin yhden kerran. Kaikkien Lahden Teho- Opetus Oy:n opetusohjelmien mukana oleva oppilasrekisteri on sama ja kaikki ohjelmat käyttävät yhteistä oppilasrekisteriä. Jos oppilasrekisteri asennetaan uudestaan, se korvaa aikaisemmin asennetun oppilasrekisterin ja kaikki aiemmat oppilasrekisteriin tallentuneet tiedot menetetään. Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Ennen oppilasrekisterin päivitystä kannattaa vanhasta oppilasrekisteristä tehdä kaiken varalta varmuuskopio. 12

15 Oppilasrekisterin asennus tai päivitys aloitetaan napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta Asenna oppilasrekisteri painiketta (Päivityksessä painikkeessa lukee Päivitä oppilasrekisteri versioon 2.0). Asennukseen ei tarvita mitään lisenssitietoja, mutta muuten se etenee samalla lailla kuin opetusohjelmien asennus luvussa 3.5. Oppilasrekisterin asennushakemiston ei tarvitse olla millään tavalla jaettuna opetusohjelmien käyttäjille. Asennuksen jälkeen oppilasrekisteri on tyhjä. Ennen kuin oppilasrekisteriä voidaan ruveta käyttämään, siihen pitää tallentaa käyttäjät eli opettajat ja oppilaat, sekä luokat ja opetusryhmät. Tämä tapahtuu Opettajan työkaluohjelmalla. Tarkemmat ohjeet siihen löytyvät Opettajan työkalun käyttöohjeesta Palvelinohjelman asennus ja verkkoasetukset LTO Palvelinohjelma asennetaan ainoastaan palvelinkoneelle verkkoasennuksissa. Paikallisessa asennuksessa palvelinohjelma asennetaan, mikäli halutaan käyttää oppilasrekisteriä. Palvelinohjelma asennetaan vain kerran, vaikka asennettavia ohjelmia olisi useita. Kannattaa kuitenkin huomioida, että oppilasrekisterin käyttöä varten asennettavan palvelinohjelman versionumeron tulee olla 3.0 (tai uudempi). Palvelinohjelman versio 3.0 toimitetaan kaikkien uusien oppilasrekisterin sisältävien ohjelmien mukana. Vanhempien ohjelmaversioiden mukana toimitetut palvelinohjelman versiot 1 ja 2 eivät mahdollista oppilasrekisterin käyttöä. Palvelinohjelman asennus käynnistetään napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta "Asenna palvelinohjelma". Seuraava asennusikkuna ilmestyy tämän jälkeen ruudulle. 13

16 Asennettavan palvelinohjelman versionumero näkyy ikkunan yläosassa. Mikäli versionumeroa ei ikkunasta löydy, versionumero on tällöin joko 1 tai 2. Nämä ohjelmaversiot eivät mahdollista oppilasrekisterin käyttöä. Tässä asennusohjelman aloitusikkunassa on oleellista tarkistaa, että valittu käyttöjärjestelmä vastaa sen koneen käyttöjärjestelmää, jolle asennusta ollaan tekemässä. Ohjelma tunnistaa käyttöjärjestelmän automaattisesti, mutta varmuuden vuoksi olemme jättäneet käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa valintaa. Kun käyttöjärjestelmän valinta on tarkistettu oikeaksi, napsautetaan Asenna-painiketta ja varsinainen palvelinohjelman asennusohjelma käynnistyy. Asennusohjelmassa edetään asennusohjelman antamien ohjeiden mukaan. Voit valita hakemistopolun, johon ohjelma asennetaan, sekä Käynnistävalikon kansion, johon ohjelman pikakuvakkeet laitetaan. Asennusohjelmassa edetään Seuraava-painikkeista, kunnes viimeisellä sivulla asentaminen käynnistetään Asenna- painikkeesta. Asennuksen päätyttyä napsautetaan vielä Lopeta-painiketta. Palvelinohjelma käynnistyy automaattisesti. Asennuksen onnistuminen ja palvelinohjelman käynnistyminen voidaan vielä varmistaa Windowsin tehtävänhallinnan kautta. Avaa tehtävänhallinta ja mene Prosessitvälilehdelle. Mikäli prosessi TehoService.exe (Windows 98 ja Me -koneissa Service.exe) on käynnissä, on asennus onnistunut ja palvelinohjelma on käynnistynyt kuten pitääkin. Palvelinohjelma käyttää oletuksena TCP-porttia Mikäli tämä portti on jonkun muun ohjelman käytössä, palvelinohjelma ei toimi oikein ja saattaa olla, ettei se käynnisty lainkaan. Käytettävää TCP-porttia voidaan muuttaa palvelinohjelman verkkoasetuksista. Se tapahtuu valitsemalla Käynnistävalikosta Ohjelmat, LTO palvelin ja Verkkoasetukset, jolloin seuraavanlainen ikkuna avautuu: 14

17 Voit tässä muuttaa palvelinkoneen nimeä (nimi, jolla palvelinkone näkyy verkossa työasemille) tai käyttää nimen sijaan palvelinkoneen IP-osoitetta. TCP-portti voidaan myös muuttaa joksikin muuksi. Muutetut asetukset päivittyvät ja palvelinohjelma käynnistetään uudestaan, kun Päivitä asetukset -painiketta napsautetaan. Verkkoasetuksia kannattaa muuttaa vain siinä tapauksessa, kun ohjelmia ei saada toimimaan siksi, että TCP-portti on jo jonkun muun sovelluksen käytössä tai jos palvelinkoneen nimi ei täsmää ohjelman hakemaan nimeen (esimerkiksi silloin kun palvelinkoneen nimeä on muutettu palvelinohjelman asennuksen jälkeen) Opetusohjelmien käyttöönotto verkkoasennuksissa Jotta asennettuja opetusohjelmia voitaisiin käyttää työasemilta käsin, on ohjelmien asennushakemistot palvelinkoneella määriteltävä jaetuiksi resursseiksi kaikille verkon työasemilla oleville opetusohjelmien käyttäjille. Kaikilla opetusohjelman käyttäjillä on oltava oikeus lukea opetusohjelman asennushakemistossa ja sen alihakemistoissa olevia tiedostoja. Mikäli Flash Player 9 on asennusohjelman päävalikossa (kaikissa muissa paitsi TehoMatikka-ohjelmissa ja Teho-Kartio 4:ssä), pitää se asentaa myös kaikille verkon työasemille, joilta ohjelmaa käytetään. Mikäli riittävän uusi Flash Player (versio 9 tai uudempi) on jo asennettu verkon työasemille, ei sen asennusta tarvitse kuitenkaan tehdä uudestaan. Jos Flash Playeriä ei ole asennettu työasemalle, jolta ohjelmaa käytetään, ohjelma ei toimi. Kun kaikki asennukset palvelinkoneelle on tehty ja Flash Playerit asennettu tarvittaessa työasemille, voidaan opetusohjelmaa tämän jälkeen käyttää käynnistämällä palvelinkoneella oleva ohjelmatiedosto työasemalta käsin. Ohjelmatiedostojen nimet löydät kunkin ohjelman osalta seuraavasta listasta. Teho-Matikka 1 Teho-Matikka 2 Teho-Matikka 2P Teho-Kartio 1 Teho-Kartio 2 Teho-Kartio 3 Teho-Kartio 4 VirtuaaliEnergia TehoMatikka1.exe TehoMatikka2.exe TehoMatikka2P.exe TehoKartio1.exe TehoKartio2.exe TehoKartio3.exe TehoKartio4.exe VEnergia.exe 15

18 VirtuaaliAtomi VAtomi.exe VirtuaaliKemia Vkemia.exe Fysiikan VirtuaaliLaboratorio FVLab.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 1 ja 2) Matikka12.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 3 ja 4) Matikka34.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 5 ja 6) Matikka56.exe Avenue Avenue.exe Ohjelmien käyttäminen työasemilta saadaan mahdollisimman helpoksi, kun työasemien työpöydälle luodaan pikakuvake, josta ohjelma voidaan käynnistää. Se voidaan tehdä esimerkiksi seuraavalla tavalla: 1. Napsautetaan työasemakoneella työpöytää hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. 2. Valitaan valikosta Uusi ja Pikakuvake. 3. Napsautetaan Selaa-painiketta ja haetaan hakemistopuusta palvelinkoneella sijaitseva ohjelmatiedosto (esim. Teho-Kartio 1:ssä TehoKartio1.exe) ja napsautetaan OK. 4. Napsautetaan vielä Seuraava- sekä Valmis-painikkeita ja pikakuvake on työpöydällä. Tehdyt pikakuvakkeet kannattaa kopioida kaikkiin niihin käyttäjäprofiileihin, joista ohjelmia käytetään. Jos pikakuvakkeen halutaan näkyvän kaikissa käyttäjäprofiileissa, kannattaa pikakuvake kopioida kaikkien käyttäjien profiilin (all users) työpöydälle. Esimerkiksi Windows XP:ssä ja 2000:ssa tämä kaikkien käyttäjien profiilin työpöytä on hakemistossa C:\Documents and Settings\All Users\Desktop (jos Windows on asennettu C-asemalle, muussa tapauksessa korvaa hakemistopolussa ensimmäinen kirjain toisella asematunnuksella). Jos ohjelma ei käynnisty normaalisti pikakuvakkeesta, kannattaa tarkistaa pikakuvakkeen ominaisuuksista, että pikakuvakkeen työkansioksi (englanninkielisessä Windowsissa Start in) on asetettu hakemisto, jossa käynnistettävä opetusohjelma on (asennushakemiston polku verkossa). Jos työkansiota ei ole määritelty tai se viittaa johonkin muualle kuin ohjelman asennushakemistoon, ohjelma ei pikakuvakkeesta käynnistettynä välttämättä toimi, vaan antaa virheilmoituksen virheellisestä asennuksesta, käyttöoikeuden puuttumisesta tai siitä, ettei palvelinohjelmaan saada yhteyttä. 16

19 3.10. Palomuurit ja tietoturvaohjelmistot verkkoasennuksissa Joissakin tapauksissa palomuuri (Windowsin oma tai joku muu) tai jokin muu tietoturvaohjelmisto voi estää Teho-Opetus Oy:n ohjelmien verkkokäytön. Verkkokäytössä työasema keskustelee palvelinkoneella olevan palvelinohjelman kanssa TCP/IP protokollan mukaista tiedonsiirtoa käyttäen. Jos palomuuri estää tämän tiedonsiirron, opetusohjelmat eivät käynnisty työasemilla. Tästä syystä palvelinohjelmalle TehoService.exe (tai Service.exe Windows 95, 98 tai Me järjestelmissä) pitää palvelinkoneella palomuurin tai tietoturvaohjelmiston asetuksia muokkaamalla antaa oikeudet vastaanottaa ja lähettää tietoa verkossa. Samoin työasemilla kaikille opetusohjelmien ohjelmatiedostoille pitää antaa samat oikeudet. Mikäli työasemalta käynnistetty ohjelma ilmoittaa, ettei se saa yhteyttä palvelinohjelmaan, kannattaakin varmistaa, ettei tiedonsiirto opetusohjelman ja palvelinohjelman välillä ole estetty. Palvelinohjelma käyttää tiedonsiirtoon oletuksena TCP-porttia Tämä portti voidaan tarvittaessa muuttaa palvelinohjelman verkkoasetuksesta. Palomuuri tai jokin muu tietoturvaohjelmisto saattaa estää myös oppilasrekisterin toiminnan. Oppilasrekisteri toimii Firebirdtietokantapalvelimen välityksellä. Firebird-tietokantapalvelimen ohjelmatiedostojen fbserver.exe ja fbguard.exe täytyy voida lähettää ja vastaanottaa tietoa verkon työasemilta. Jos oppilasrekisteri, Firebirdtietokantapalvelin ja opetusohjelma on asianmukaisesti asennettu ja opetusohjelmassa kirjautumisen jälkeen tulee ilmoitus, että tietokantaan ei saada yhteyttä, on luultavimmin kyse siitä, että jokin estää yhteyden opetusohjelman ja Firebird tietokantapalvelimen välillä. Tällöin kannattaa tarkistaa palomuurin ja muiden mahdollisten tietoturvaohjelmien asetukset. Asetuksissa pitää antaa Firebird-tietokantapalvelimen ohjelmatiedostoille fbserver.exe ja fbguard.exe täydet oikeudet lähettää ja vastaanottaa tietoa. Firebird tietokantapalvelimen käyttämä TCP-portti on oletuksena Oppilasrekisterin ylläpito ja varmuuskopiointi Oppilasrekisterin asennuksen yhteydessä samaan hakemistoon oppilasrekisterin kanssa asennetaan myös oppilasrekisterin ylläpito-ohjelma. Tämän ohjelman avulla voidaan muuttaa Firebird-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasana, varmuuskopioida oppilasrekisteri, palauttaa varmuuskopioitu oppilasrekisteri ja tyhjentää oppilasrekisteri alkutilaansa (aivan tyhjäksi). 17

20 4.1. Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman käynnistäminen Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelma on siis asennettuna samaan hakemistoon kuin mihin oppilasrekisteri asennettiin (oletus C:\Program Files\Lahden Teho- Opetus Oy\LTO Oppilasrekisteri\). Ylläpito-ohjelman tiedostonimi on LTO_Yllapitotyokalu.exe. Tälle ohjelmalle asennusohjelma ei luo mitään pikakuvaketta, koska sitä ei haluta vahingossa käynnistettävän jonkun sellaisen käyttäjän toimesta, jolle oppilasrekisterin ylläpitotehtävät eivät kuulu. Ohjelma pitää siis käynnistää sen asennushakemistosta käsin tai luoda sille itse pikakuvake. Ylläpito-ohjelmaa ei myöskään voi käynnistää työasemalta, vaan sitä on käytettävä palvelinkoneelta, jolle oppilasrekisteri on asennettu. Tämäkin on tehty oppilasrekisterin turvallisuuden takaamiseksi ja ylläpitoohjelman asiattoman käytön estämiseksi. Ylläpito-ohjelma käynnistetään suorittamalla LTO_Yllapitotyokalu.exe - ohjelmatiedosto. Ylläpito-ohjelman käyttämiseen tarvitaan käyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan oikeudet. Windows Vista-ympäristössä ohjelma on lisäksi erikseen käynnistettävä järjestelmänvalvojana. Tämä tapahtuu napsauttamalla tiedostonnimeä (LTO_Yllapitotyokalu.exe) hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitaan avautuvasta valikosta Suorita järjestelmänvalvojana. Ohjelman alussa kysytään tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasanaa. Alkutilanteessa tuo salasana on masterkey. Tämän salasanan voi myöhemmin muuttaa tämän ylläpito-ohjelman avulla, mutta se kannattaa pistää tarkasti muistiin. Kun tietokantapalvelimen salasana on kirjoitettu, napsautetaan Jatka-painiketta ja päästään ohjelman päävalikkoon. Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman päävalikko näyttää seuraavalta: 18

21 4.2. Oppilasrekisterin varmuuskopiointi Oppilasrekisteristä kannattaa tehdä aika-ajoin varmuuskopio. Vaikka ohjelmat ja ohjelmia käyttävät tietokoneet pyritään tekemään mahdollisimman varmoiksi toiminnaltaan, on aina mahdollisuus, että jossain tapahtuu virhe, jonka seurauksena tietoja menetetään. Varmuuskopiointi on hyvä toimenpide, jolla tiedot saadaan palautettua mahdollisen virhetilanteen jälkeen. Kun ylläpitotyökalussa napsautetaan päävalikon Varmuuskopioi oppilasrekisteri -painiketta, päästään määrittelemään varmuuskopiotiedoston nimi ja tallennuspolku seuraavanlaiseen ikkunaan. Hakemistopolku määritellään yläosan Kohde-osaan (englanninkielisessä Windowsissa Save in) ja tiedoston nimi vastaavasti Tiedoston nimi-kohtaan (engl. File name). Tallenna-painikkesta (engl. Save) varmuuskopio tallennetaan kiintolevylle. Varmuuskopioidun tiedon turvaamiseksi varmuuskopiotiedostot kannattaa tallentaa myös jonnekin palvelinkoneen ulkopuoliseen paikkaan esimerkiksi CD- tai DVD-levylle tai vaikkapa muistikortille tai -tikulle. Jos itse palvelinkoneelle tapahtuu jotain (esim. kiintolevyrikko tms.), jossa kaikki koneella oleva tieto menetetään, ovat oppilasrekisterin tiedot tällöin tallessa myös jossain muualla. Mitä useammin varmuuskopiot tehdään, sitä vähemmän tietoa vikatilanteessa menetetään. 4.3 Oppilasrekisterin palautus varmuuskopiosta Varmuuskopioidun oppilasrekisterin palautus aloitetaan napsauttamalla ylläpito-ohjelman päävalikosta painiketta, jossa lukee "Oppilasrekisterin 19

22 palautus varmuuskopiosta". Tämän jälkeen haetaan hakemistopuusta varmuuskopiotiedosto, josta oppilasrekisteri halutaan palauttaa. Tiedoston hakeminen tapahtuu vastaavanlaisen ikkunan kautta kuin varmuuskopion tallennuskin. Kun oikea tiedosto on valittu, napsautetaan vielä Avaapainiketta (englanninkielisessä Windowsissa Open). Tässä vaiheessa ohjelma vielä varmistaa, että halutaanko oppilasrekisteri varmasti palauttaa varmuuskopiotiedostosta. Palautettaessa oppilasrekisteriä varmuuskopiosta kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Kun oppilasrekisteri palautetaan varmuuskopiosta, kaikki varmuuskopion tekohetken jälkeen oppilasrekisteriin tulleet tiedot menetetään. Tämä koskee niin kaikkia käyttäjätietoja kuin myös opintosuoritustietoja. Sillä hetkellä kun oppilasrekisteriä palautetaan varmuuskopiosta, ei yksikään käyttäjä saa olla kirjautuneena oppilasrekisteriin (käyttää opetusohjelmia tai opettajan työkalua). Tämä johtuu siitä, että jos oppilasrekisteri palautetaan varmuuskopiosta samanaikaisesti kun joku päivittää tietoja oppilasrekisteriin, oppilasrekisteri vioittuu. Ylläpitotyökalu tarkistaa ennen oppilasrekisterin varmuuskopiosta palauttamisen aloittamista, ettei tietokantapalvelimelle ole kirjautuneena käyttäjiä. Mikäli tietokantapalvelimella on käyttäjiä, ylläpitoohjelma ei tee palautusoperaatiota, vaan ilmoittaa ettei palautusta voida tehdä. Oppilasrekisterille kannattaa ajoittain tehdä sellainen toimenpide, jossa siitä otetaan ensin varmuuskopio ja välittömästi palautetaan oppilasrekisteri varmuuskopiosta. Oppilasrekisteritiedostoon jää ajan kuluessa jonkin verran ylimääräistä tietoa ja sen tiedostokoko kasvaa. Oppilasrekisterin varmuuskopiointi ja varmuuskopioidun tiedon välitön palautus tehdään siksi, koska se poistaa oppilasrekisteritiedostosta ylimääräiset tiedot ja näin ollen oppilasrekisteritiedoston koko pienenee ja oppilasrekisterin toiminta nopeutuu. Varmuuskopioita voidaan käyttää myös oppilasrekisterin siirtämiseen koneelta toiselle. Jos esimerkiksi palvelinkone vaihdetaan uudempaan koneeseen, niin oppilasrekisterin siirto uudemmalle palvelinkoneelle onnistuu varmuuskopiotiedostojen avulla. Se tapahtuu siten, että ensin varmuuskopioidaan oppilasrekisteri vanhalla käytöstä poistuvalla palvelinkoneella. Siirretään sitten kaikki kolme varmuuskopiotiedostoa uudelle palvelinkoneelle verkon kautta tai vaikkapa käyttäen CD-levyä. Tämän jälkeen asennetaan kaikki opetusohjelmiin liittyvät ohjelmistot uudelle palvelinkoneelle. Sitten vain palautetaan ylläpitotyökalulla varmuuskopioitu oppilasrekisteri uudelle palvelinkoneelle vanhalla palvelinkoneella 20

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KULTALINKIN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE 1 (12) Sisällysluettelo 1 Käyttöjärjestelmävaatimus...2 2 Kultalinkin asennus...2 2.1 CD-levy, jakelu alkaa myöhemmin...2 2.2 Internet...2 2.3

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan TEE NÄIN -OPAS: Näin asennetaan Mazda Toolbox KÄYTTÖOPAS: Miten asennetaan Mazda Toolbox? OSX:lle (Mac) TEE NÄIN -OPAS: Näin aloitetaan työkaluohjelman Mazda Toolbox. TEE NÄIN -OPAS: Näin tunnistetaan

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot