Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet"

Transkriptio

1 Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

2

3 SISÄLLYS 1. Johdanto Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Opetusohjelmien asentaminen Firebird-tietokantapalvelimen asentaminen Oppilasrekisterin asentaminen Palvelinohjelman asennus ja verkkoasetukset Opetusohjelmien käyttöönotto verkkoasennuksissa Palomuurit ja tietoturvaohjelmistot verkkoasennuksissa Oppilasrekisterin ylläpito ja varmuuskopiointi Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman käynnistäminen Oppilasrekisterin varmuuskopiointi Oppilasrekisterin palautus varmuuskopiosta Tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasanan muuttaminen Oppilasrekisterin tyhjentäminen Ongelmatilanteita ja ratkaisuja... 23

4

5 1. Johdanto Tämä ohjekirja sisältää tietoa Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmien asentamisesta, käyttötarkoitukseen sopivimman asennusvaihtoehdon valinnasta, ohjelmien käyttöönotosta ja ohjelmien ylläpidosta. Nämä ohjeet koskevat niitä jälkeen toimitettuja ohjelmaversioita, joiden mukana on oppilasrekisteri. Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia ovat: - Kolme iloista matemaatikkoa - VirtuaaliEnergia - VirtuaaliAtomi - Teho-Kartio 1 - Teho-Kartio 2 - Teho-Kartio 3 - Teho-Kartio 4 - TehoMatikka 1 - TehoMatikka 2P - TehoMatikka 2 - Fysiikan VirtuaaliLaboratorio - VirtuaaliKemia - Avenue 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmat voidaan asentaa joko paikallisena asennuksena tai verkkoasennuksena. Paikallisessa asennuksessa ohjelma asennetaan jokaiselle koneelle erikseen. Verkkoasennuksessa ohjelma asennetaan verkossa olevalle palvelinkoneelle ja sitä voidaan käyttää kaikilta verkossa olevilta työasemilta käsin. Paikallisen ja verkkoasennuksen lisäksi asennusta suunniteltaessa tulee valita, halutaanko ottaa oppilasrekisteri käyttöön. Oppilasrekisteri on tietokanta, johon tallentuu tietoa oppilaiden ohjelmilla tekemistä opintosuorituksista. Opettaja voi oppilasrekisterin avulla seurata oppilaiden edistymistä. Vaikka oppilasrekisteri asennettaisiin, asennettuja opetusohjelmia voi silti käyttää myös ilman oppilasrekisteriä ja opintosuoritustietojen tallentumista muistiin. 3

6 Opetusohjelmat voidaan siis asentaa seuraavilla neljällä eri tavalla: 1. Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Tämä asennusvaihtoehto soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tietokoneita on hyvin vähän tai ne eivät ole yhteiseen verkkoon kytkettyinä. Vaihtoehto tulee kyseeseen myös silloin, kun tietoverkko on hyvin hidas tai sopivaa palvelinkonetta ei ole. Oppilaiden opintosuoritukset eivät tallennu tässä asennusvaihtoehdossa. 2. Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Tämä asennusvaihtoehto soveltuu sellaisiin tilanteisiin, joissa tietokoneita on hyvin vähän tai ne eivät ole yhteiseen verkkoon kytkettyinä. Vaihtoehto tulee kyseeseen myös silloin, kun tietoverkko on hyvin hidas tai sopivaa palvelinkonetta ei ole. Oppilasrekisterin käytössä on tässä vaihtoehdossa se hankaluus, että oppilas-, opettaja ja luokkatiedot täytyy syöttää jokaiselle koneelle erikseen. Lisäksi oppilaan tekemät opintosuoritukset tallentuvat tässä asennusvaihtoehdossa vain sen koneen oppilasrekisteriin, jolla ohjelmaa on käytetty eli jokaisella koneella on oma oppilasrekisterinsä. Näistä syistä oppilasrekisteriä käytettäessä kannattaa aina tehdä asennus verkkoasennuksena, jos se vain on mahdollista. 3. Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Tämä asennusvaihtoehto kannattaa valita, mikäli oppilaiden suorituksia ei haluta tallentaa oppilasrekisteriin ja mikäli ohjelman käyttöympäristö sisältää useita samaan verkkoon kytkettyjä tietokoneita sekä palvelinkoneen. Tämä vaihtoehto on useamman koneen ympäristössä järkevämpi kuin ohjelman paikallinen asentaminen joka koneelle erikseen. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin palvelinkoneelle, joten asennus on nopeampi ja vaivattomampi. Verkkoasennus helpottaa myös ohjelman päivitystä ja ylläpitoa. 4

7 4. Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Tämä asennusvaihtoehto kannattaa valita, mikäli oppilaiden suoritukset halutaan tallentaa oppilasrekisteriin ja mikäli ohjelman käyttöympäristö sisältää useita samaan verkkoon kytkettyjä tietokoneita sekä palvelinkoneen. Tämä vaihtoehto on useamman koneen ympäristössä järkevämpi kuin ohjelman paikallinen asentaminen joka koneelle erikseen. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin palvelinkoneelle, joten asennus on nopeampi ja vaivattomampi. Verkkoasennus helpottaa myös ohjelman päivitystä ja ylläpitoa. Myös oppilasrekisterin käytön kannalta on järkevintä tehdä asennus verkkoasennuksena, jolloin oppilas-, opettaja- ja luokkatietojen syöttäminen tarvitsee tehdä vain yhden kerran ja kaikki oppilaiden suoritustiedot päivittyvät samaan oppilasrekisteriin riippumatta siitä, miltä verkon koneelta opetusohjelmaa käytetään. Tämä tekee oppilasrekisterin käyttöönotosta, ylläpidosta ja opintojen seuraamisesta helpompaa. 5

8 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmien asennus tapahtuu seuraavissa luvuissa olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjelma asennetaan asenna-ohjelman avulla (asenna.exe). Tämä ohjelma löytyy joko CD:n juurihakemistosta tai ohjelman nimen mukaan nimetystä hakemistosta. Ohjelmien asentamiseen tarvitaan käyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan oikeudet. Asennusohjelmassa on ensimmäisenä valikko, josta kaikki erilaisiin asennusvaihtoehtoihin liittyvät asennukset voidaan tehdä. Alla on kuva Virtuaali- Kemia -ohjelman asennusvalikosta: 3.1. Paikallinen asennus ilman oppilasrekisteriä Jos haluat asentaa ohjelman paikallisesti (joka koneelle erikseen) ilman oppilasrekisteriä, asenna seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (esim. yllä olevassa valikossa VirtuaaliKemia. Asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Ohjelman asentamisen jälkeen ohjelma voidaan käynnistää Käynnistävalikosta löytyvästä pikakuvakkeesta tai suoraan hakemistosta, johon se asennettiin. 6

9 3.2. Paikallinen asennus oppilasrekisterin kanssa Jos haluat asentaa ohjelman paikallisella asennuksella sekä oppilasrekisterin, asenna seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (esim. VirtuaaliKemia, Teho-Kartio 1 tms. Ohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Firebird-tietokantapalvelin (asennusohje luvussa 3.6) Oppilasrekisteri (asennusohje luvussa 3.7) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Jos koneelle asennetaan useampia kuin yksi Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelma, Flash Playeria, Firebird-tietokantapalvelinta, oppilasrekisteriä ja palvelinohjelmaa ei tarvitse asentaa kuin kerran. Oppilasrekisteriä tai Firebird-tietokantapalvelinta ei pidä asentaa koneelle uudestaan, mikäli ne on aiemmin asennettu sinne jonkun Lahden Teho- Opetus Oy:n ohjelman yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki oppilasrekisterissä olevat tiedot saatetaan menettää. Huom! Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Viimeiseksi tehdyn asennusvaiheen jälkeen kone tulee käynnistää uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen ohjelma voidaan käynnistää Käynnistävalikosta löytyvästä pikakuvakkeesta tai suoraan hakemistosta, johon se asennettiin. Ennen ohjelman käyttämistä oppilasrekisterin kanssa tulee kuitenkin lisätä oppilasrekisteriin käyttäjätiedot (oppilaat, opettajat, luokat ja opetusryhmät) opettajan työkalun avulla. Ohjeet käyttäjätietojen lisäämiseen löytyvät Opettajan työkalun ohjekirjasta Verkkoasennus ilman oppilasrekisteriä Verkkoasennus tehdään verkon palvelinkoneelle. Suosituksemme palvelinkoneen käyttöjärjestelmäksi on Windows 2003 Server tai Advanced Server, Windows 2000 Server tai Advanced Server tai Windows NT Server. 7

10 Ohjelma voidaan asentaa myös siten, että palvelinkoneena käytetään jollain Windowsin työasemaversiolla varustettua konetta, mutta silloin käyttöjärjestelmän yhtäaikaisten TCP/IP-yhteyksien määrän rajoituksien vuoksi voi ohjelmaa käyttää yhtäaikaisesti vain rajoitetulta määrältä työasemia. Asenna palvelinkoneelle seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Käynnistä palvelinkone uudelleen viimeisen asennuksen jälkeen. Palvelimelle tehtävien asennusten lisäksi Flash Player on asennettava kaikille työasemille, joilta ohjelmaa käytetään (tämä ei koske TehoMatikka-ohjelmia eikä Teho-Kartion osaa 4). Ohjeet verkkoasennettujen opetusohjelmien käyttöönottoa varten löydät luvusta Verkkoasennus oppilasrekisterin kanssa Verkkoasennus tehdään verkon palvelinkoneelle. Suosituksemme palvelinkoneen käyttöjärjestelmäksi on Windows 2003 Server tai Advanced Server, Windows 2000 Server tai Advanced Server tai Windows NT Server. Ohjelma voidaan asentaa myös siten, että palvelinkoneena käytetään jollain Windowsin työasemaversiolla varustettua konetta, mutta silloin yhtäaikaisten TCP/IP-yhteyksien määrän rajoituksien vuoksi voi ohjelmaa käyttää yhtäaikaisesti vain rajoitetulta määrältä työasemia. Asenna palvelinkoneelle seuraavat ohjelman osat: Opetusohjelma (asennusohje luvussa 3.5) Flash Player 9 (mikäli se on asennusohjelman valikossa) Firebird-tietokantapalvelin (asennusohje luvussa 3.6) Oppilasrekisteri (asennusohje luvussa 3.7) Palvelinohjelma (asennusohje luvussa 3.8) Oppilasrekisteriä tai Firebird-tietokantapalvelinta ei pidä asentaa palvelinkoneelle uudestaan, mikäli ne on aiemmin asennettu sinne jonkun Lahden 8

11 Teho-Opetus Oy:n ohjelman yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki oppilasrekisterissä olevat tiedot menetetään. Huom! Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Käynnistä palvelinkone uudelleen viimeisen asennuksen jälkeen. Palvelimelle tehtävien asennusten lisäksi Flash Player 9 on asennettava kaikille työasemille, joilta ohjelmaa käytetään (tämä ei koske TehoMatikkaohjelmia eikä Teho-Kartion osaa 4). Ohjeet verkkoasennettujen opetusohjelmien käyttöönottoa varten löydät luvusta Opetusohjelmien asentaminen Opetusohjelman asennusvaihtoehto on aina asennusohjelman päävalikossa ensimmäisenä. Opetusohjelman asentaminen käynnistetään napsauttamalla tätä ylinnä olevaa painiketta (esimerkiksi VirtuaaliKemian asennus käynnistetään Asenna VirtuaaliKemia -painikkeesta). Ennen varsinaisen asennuksen aloittamista asennusohjelma kerää tarpeellisia tietoja asennusta varten. Ensimmäisessä lomakkeessa kysytään ohjelman lisenssitiedot. Kirjoita lisenssin haltijan nimi sekä ohjelman mukana toimitetut ohjelman sarjanumero ja lisenssikoodi. Nämä löytyvät yleensä ohjelma-cd:n koteloon kiinnitetystä tarrasta. Kun lomake on täytetty, napsauta OKpainiketta jatkaaksesi eteenpäin. Tästä eteenpäin asennusohjelmassa edetään aina Seuraavapainikkeella. Voit seuraavana tulevilla lomakkeilla valita hakemistopolun, johon ohjelma asennetaan, sekä Käynnistä-valikon kansion, johon ohjelman pikakuvakkeet asennetaan. Huomaa, että hakemistoon, johon ohjelma asennetaan ja kaikkiin sen alihakemistoihin, on verkkoasennuksessa annettava lukuoikeudet kaikille ohjelman käyttäjille 9

12 verkossa. Jos verkkoasennuksessa halutaan opetusohjelmiin viittaavat pikakuvakkeet työasemakoneisiin, ne pitää lisätä työasemakoneille manuaalisesti asennuksen jälkeen. Kun kaikki asennukseen tarvittavat tiedot on kerätty ja Seuraavapainikkeilla on edetty tarpeeksi pitkään, päädytään lomakkeelle, jossa on yhteenveto asennuksesta ja Asenna-painike. Asennus käynnistyy napsauttamalla tätä Asenna-painiketta. Kun ohjelman asennus on valmis, ohjelma ilmoittaa asennuksen onnistuneen. Sulje tämän jälkeen asennusohjelman lomake Lopetapainiketta napsauttamalla Firebird-tietokantapalvelimen asentaminen Firebird- tietokantapalvelin on tietokantaohjelmisto, joka mahdollistaa oppilasrekisterin toiminnan paikallisessa tai verkkoasennuksessa. Asennettavan Firebird-tietokantapalvelimen versionumero on 2.0. Jos koneessa, johon asennus tehdään, on asennettuna jokin Firebirdin vanhempi versio tai Interbase-tietokantapalvelin, ne tulee poistaa ennen Firebirdin asennusta. Firebird-tietokantapalvelimen asennus käynnistetään napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta painiketta, jossa lukee "Asenna Firebirdtietokantapalvelin". Firebirdin asennuksen alussa valitaan asennuksessa käytettävä kieli. Suomen kieltä ei ole valitettavasti valittavissa, mutta valitsemme tässä esimerkissä englannin kielen. Toki asennus onnistuu muillakin valittavissa olevilla kielillä. Jatkamme eteenpäin napsauttamalla OK-painiketta. Seuraavassa ikkunassa toivotetaan tervetulleeksi asentamaan Firebirdiä. Tästä ruudusta jatketaan eteenpäin napsauttamalla Next-painiketta. Seuraavana ruudulle tulee ikkuna, jossa on Firebirdin lisenssiehdot. Ne täytyy hyväksyä, muuten ei pääse jatkamaan eteenpäin. Hyväksytään siis lisenssiehdot valitsemalla "I accept the agreement" ja napsautetaan Nextpainiketta. 10

13 Seuraavana ruudulle tulee ikkuna, jossa on informaatiota Firebirdin asennusta koskien. Keskeinen sisältö tässä informaatiossa on, että mikäli koneella, johon asennusta tehdään, on asennettuna jokin vanhempi versio (tämä asennettava versio on 2.0) Firebirdistä tai Interbasetietokantapalvelin (johon Firebird pohjautuu), nämä tulisi poistaa ennen Firebirdin asentamista. Jatketaan tästä eteenpäin napsauttamalla Nextpainiketta. Seuraavassa ikkunassa valitaan hakemistopolku, johon Firebird asennetaan. Kirjoita tai hae selaamalla Browse-painikkeen kautta mielestäsi sopiva hakemisto asennusta varten ja napsauta Next-painiketta jatkaaksesi. Seuraavassa ikkunassa valitaan asennettavat komponentit. Tässä valittuja oletusasetuksia ei pidä muuttaa ja asetukset jäävät alla olevan kuvan mukaisiksi. Seuraavassa ikkunassa valitaan, minkä hakemiston alle Käynnistävalikkoon Firebirdin kuvakkeet laitetaan. Tästä jatketaan Next-painikkeella eteenpäin. Seuraavaksi valitaan joitakin Firebirdin toimintaan liittyviä asetuksia. Tässäkin ovat seuraavan kuvan mukaiset oletusasetukset parhaat (Windows 98:ssa tosin pitää valita Run as an Application). Tästä jatketaan eteenpäin Next-painikkeella. 11

14 Seuraavaksi päästään viimeiselle lomakkeelle ennen itse asentamista. Tälle lomakkeelle on kerätty yhteenveto asennettavista ohjelman osista. Asennus aloitetaan napsauttamalla Install-painiketta. Asennuksen jälkeen tulevilla lomakkeilla napsautetaan vielä Next- ja Finish-painikkeita Oppilasrekisterin asentaminen Oppilasrekisteri asennetaan verkkoasennuksessa vain palvelinkoneelle. Jotta oppilasrekisteriä voitaisiin käyttää, on palvelinkoneelle asennettava myös Firebird-tietokantapalvelin ja Palvelinohjelma. Oppilasrekisteriä ei pidä asentaa kuin yhden kerran. Kaikkien Lahden Teho- Opetus Oy:n opetusohjelmien mukana oleva oppilasrekisteri on sama ja kaikki ohjelmat käyttävät yhteistä oppilasrekisteriä. Jos oppilasrekisteri asennetaan uudestaan, se korvaa aikaisemmin asennetun oppilasrekisterin ja kaikki aiemmat oppilasrekisteriin tallentuneet tiedot menetetään. Avenue-kieliohjelma vaatii toimiakseen oppilasrekisterin version 2 (tai uudemman), eikä toimi vanhalla oppilasrekisterin versiolla 1. Jos järjestelmään on asennettu aiempien opetusohjelmien asennuksen yhteydessä oppilasrekisterin versio 1, täytyy se päivittää Avenuen asennuksen yhteydessä versioon 2. Oppilasrekisterin päivitysmahdollisuus löytyy tällöin Avenuen asennusohjelmasta. Ennen oppilasrekisterin päivitystä kannattaa vanhasta oppilasrekisteristä tehdä kaiken varalta varmuuskopio. 12

15 Oppilasrekisterin asennus tai päivitys aloitetaan napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta Asenna oppilasrekisteri painiketta (Päivityksessä painikkeessa lukee Päivitä oppilasrekisteri versioon 2.0). Asennukseen ei tarvita mitään lisenssitietoja, mutta muuten se etenee samalla lailla kuin opetusohjelmien asennus luvussa 3.5. Oppilasrekisterin asennushakemiston ei tarvitse olla millään tavalla jaettuna opetusohjelmien käyttäjille. Asennuksen jälkeen oppilasrekisteri on tyhjä. Ennen kuin oppilasrekisteriä voidaan ruveta käyttämään, siihen pitää tallentaa käyttäjät eli opettajat ja oppilaat, sekä luokat ja opetusryhmät. Tämä tapahtuu Opettajan työkaluohjelmalla. Tarkemmat ohjeet siihen löytyvät Opettajan työkalun käyttöohjeesta Palvelinohjelman asennus ja verkkoasetukset LTO Palvelinohjelma asennetaan ainoastaan palvelinkoneelle verkkoasennuksissa. Paikallisessa asennuksessa palvelinohjelma asennetaan, mikäli halutaan käyttää oppilasrekisteriä. Palvelinohjelma asennetaan vain kerran, vaikka asennettavia ohjelmia olisi useita. Kannattaa kuitenkin huomioida, että oppilasrekisterin käyttöä varten asennettavan palvelinohjelman versionumeron tulee olla 3.0 (tai uudempi). Palvelinohjelman versio 3.0 toimitetaan kaikkien uusien oppilasrekisterin sisältävien ohjelmien mukana. Vanhempien ohjelmaversioiden mukana toimitetut palvelinohjelman versiot 1 ja 2 eivät mahdollista oppilasrekisterin käyttöä. Palvelinohjelman asennus käynnistetään napsauttamalla asennusohjelman päävalikosta "Asenna palvelinohjelma". Seuraava asennusikkuna ilmestyy tämän jälkeen ruudulle. 13

16 Asennettavan palvelinohjelman versionumero näkyy ikkunan yläosassa. Mikäli versionumeroa ei ikkunasta löydy, versionumero on tällöin joko 1 tai 2. Nämä ohjelmaversiot eivät mahdollista oppilasrekisterin käyttöä. Tässä asennusohjelman aloitusikkunassa on oleellista tarkistaa, että valittu käyttöjärjestelmä vastaa sen koneen käyttöjärjestelmää, jolle asennusta ollaan tekemässä. Ohjelma tunnistaa käyttöjärjestelmän automaattisesti, mutta varmuuden vuoksi olemme jättäneet käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa valintaa. Kun käyttöjärjestelmän valinta on tarkistettu oikeaksi, napsautetaan Asenna-painiketta ja varsinainen palvelinohjelman asennusohjelma käynnistyy. Asennusohjelmassa edetään asennusohjelman antamien ohjeiden mukaan. Voit valita hakemistopolun, johon ohjelma asennetaan, sekä Käynnistävalikon kansion, johon ohjelman pikakuvakkeet laitetaan. Asennusohjelmassa edetään Seuraava-painikkeista, kunnes viimeisellä sivulla asentaminen käynnistetään Asenna- painikkeesta. Asennuksen päätyttyä napsautetaan vielä Lopeta-painiketta. Palvelinohjelma käynnistyy automaattisesti. Asennuksen onnistuminen ja palvelinohjelman käynnistyminen voidaan vielä varmistaa Windowsin tehtävänhallinnan kautta. Avaa tehtävänhallinta ja mene Prosessitvälilehdelle. Mikäli prosessi TehoService.exe (Windows 98 ja Me -koneissa Service.exe) on käynnissä, on asennus onnistunut ja palvelinohjelma on käynnistynyt kuten pitääkin. Palvelinohjelma käyttää oletuksena TCP-porttia Mikäli tämä portti on jonkun muun ohjelman käytössä, palvelinohjelma ei toimi oikein ja saattaa olla, ettei se käynnisty lainkaan. Käytettävää TCP-porttia voidaan muuttaa palvelinohjelman verkkoasetuksista. Se tapahtuu valitsemalla Käynnistävalikosta Ohjelmat, LTO palvelin ja Verkkoasetukset, jolloin seuraavanlainen ikkuna avautuu: 14

17 Voit tässä muuttaa palvelinkoneen nimeä (nimi, jolla palvelinkone näkyy verkossa työasemille) tai käyttää nimen sijaan palvelinkoneen IP-osoitetta. TCP-portti voidaan myös muuttaa joksikin muuksi. Muutetut asetukset päivittyvät ja palvelinohjelma käynnistetään uudestaan, kun Päivitä asetukset -painiketta napsautetaan. Verkkoasetuksia kannattaa muuttaa vain siinä tapauksessa, kun ohjelmia ei saada toimimaan siksi, että TCP-portti on jo jonkun muun sovelluksen käytössä tai jos palvelinkoneen nimi ei täsmää ohjelman hakemaan nimeen (esimerkiksi silloin kun palvelinkoneen nimeä on muutettu palvelinohjelman asennuksen jälkeen) Opetusohjelmien käyttöönotto verkkoasennuksissa Jotta asennettuja opetusohjelmia voitaisiin käyttää työasemilta käsin, on ohjelmien asennushakemistot palvelinkoneella määriteltävä jaetuiksi resursseiksi kaikille verkon työasemilla oleville opetusohjelmien käyttäjille. Kaikilla opetusohjelman käyttäjillä on oltava oikeus lukea opetusohjelman asennushakemistossa ja sen alihakemistoissa olevia tiedostoja. Mikäli Flash Player 9 on asennusohjelman päävalikossa (kaikissa muissa paitsi TehoMatikka-ohjelmissa ja Teho-Kartio 4:ssä), pitää se asentaa myös kaikille verkon työasemille, joilta ohjelmaa käytetään. Mikäli riittävän uusi Flash Player (versio 9 tai uudempi) on jo asennettu verkon työasemille, ei sen asennusta tarvitse kuitenkaan tehdä uudestaan. Jos Flash Playeriä ei ole asennettu työasemalle, jolta ohjelmaa käytetään, ohjelma ei toimi. Kun kaikki asennukset palvelinkoneelle on tehty ja Flash Playerit asennettu tarvittaessa työasemille, voidaan opetusohjelmaa tämän jälkeen käyttää käynnistämällä palvelinkoneella oleva ohjelmatiedosto työasemalta käsin. Ohjelmatiedostojen nimet löydät kunkin ohjelman osalta seuraavasta listasta. Teho-Matikka 1 Teho-Matikka 2 Teho-Matikka 2P Teho-Kartio 1 Teho-Kartio 2 Teho-Kartio 3 Teho-Kartio 4 VirtuaaliEnergia TehoMatikka1.exe TehoMatikka2.exe TehoMatikka2P.exe TehoKartio1.exe TehoKartio2.exe TehoKartio3.exe TehoKartio4.exe VEnergia.exe 15

18 VirtuaaliAtomi VAtomi.exe VirtuaaliKemia Vkemia.exe Fysiikan VirtuaaliLaboratorio FVLab.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 1 ja 2) Matikka12.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 3 ja 4) Matikka34.exe 3 iloista matemaatikkoa (luokat 5 ja 6) Matikka56.exe Avenue Avenue.exe Ohjelmien käyttäminen työasemilta saadaan mahdollisimman helpoksi, kun työasemien työpöydälle luodaan pikakuvake, josta ohjelma voidaan käynnistää. Se voidaan tehdä esimerkiksi seuraavalla tavalla: 1. Napsautetaan työasemakoneella työpöytää hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. 2. Valitaan valikosta Uusi ja Pikakuvake. 3. Napsautetaan Selaa-painiketta ja haetaan hakemistopuusta palvelinkoneella sijaitseva ohjelmatiedosto (esim. Teho-Kartio 1:ssä TehoKartio1.exe) ja napsautetaan OK. 4. Napsautetaan vielä Seuraava- sekä Valmis-painikkeita ja pikakuvake on työpöydällä. Tehdyt pikakuvakkeet kannattaa kopioida kaikkiin niihin käyttäjäprofiileihin, joista ohjelmia käytetään. Jos pikakuvakkeen halutaan näkyvän kaikissa käyttäjäprofiileissa, kannattaa pikakuvake kopioida kaikkien käyttäjien profiilin (all users) työpöydälle. Esimerkiksi Windows XP:ssä ja 2000:ssa tämä kaikkien käyttäjien profiilin työpöytä on hakemistossa C:\Documents and Settings\All Users\Desktop (jos Windows on asennettu C-asemalle, muussa tapauksessa korvaa hakemistopolussa ensimmäinen kirjain toisella asematunnuksella). Jos ohjelma ei käynnisty normaalisti pikakuvakkeesta, kannattaa tarkistaa pikakuvakkeen ominaisuuksista, että pikakuvakkeen työkansioksi (englanninkielisessä Windowsissa Start in) on asetettu hakemisto, jossa käynnistettävä opetusohjelma on (asennushakemiston polku verkossa). Jos työkansiota ei ole määritelty tai se viittaa johonkin muualle kuin ohjelman asennushakemistoon, ohjelma ei pikakuvakkeesta käynnistettynä välttämättä toimi, vaan antaa virheilmoituksen virheellisestä asennuksesta, käyttöoikeuden puuttumisesta tai siitä, ettei palvelinohjelmaan saada yhteyttä. 16

19 3.10. Palomuurit ja tietoturvaohjelmistot verkkoasennuksissa Joissakin tapauksissa palomuuri (Windowsin oma tai joku muu) tai jokin muu tietoturvaohjelmisto voi estää Teho-Opetus Oy:n ohjelmien verkkokäytön. Verkkokäytössä työasema keskustelee palvelinkoneella olevan palvelinohjelman kanssa TCP/IP protokollan mukaista tiedonsiirtoa käyttäen. Jos palomuuri estää tämän tiedonsiirron, opetusohjelmat eivät käynnisty työasemilla. Tästä syystä palvelinohjelmalle TehoService.exe (tai Service.exe Windows 95, 98 tai Me järjestelmissä) pitää palvelinkoneella palomuurin tai tietoturvaohjelmiston asetuksia muokkaamalla antaa oikeudet vastaanottaa ja lähettää tietoa verkossa. Samoin työasemilla kaikille opetusohjelmien ohjelmatiedostoille pitää antaa samat oikeudet. Mikäli työasemalta käynnistetty ohjelma ilmoittaa, ettei se saa yhteyttä palvelinohjelmaan, kannattaakin varmistaa, ettei tiedonsiirto opetusohjelman ja palvelinohjelman välillä ole estetty. Palvelinohjelma käyttää tiedonsiirtoon oletuksena TCP-porttia Tämä portti voidaan tarvittaessa muuttaa palvelinohjelman verkkoasetuksesta. Palomuuri tai jokin muu tietoturvaohjelmisto saattaa estää myös oppilasrekisterin toiminnan. Oppilasrekisteri toimii Firebirdtietokantapalvelimen välityksellä. Firebird-tietokantapalvelimen ohjelmatiedostojen fbserver.exe ja fbguard.exe täytyy voida lähettää ja vastaanottaa tietoa verkon työasemilta. Jos oppilasrekisteri, Firebirdtietokantapalvelin ja opetusohjelma on asianmukaisesti asennettu ja opetusohjelmassa kirjautumisen jälkeen tulee ilmoitus, että tietokantaan ei saada yhteyttä, on luultavimmin kyse siitä, että jokin estää yhteyden opetusohjelman ja Firebird tietokantapalvelimen välillä. Tällöin kannattaa tarkistaa palomuurin ja muiden mahdollisten tietoturvaohjelmien asetukset. Asetuksissa pitää antaa Firebird-tietokantapalvelimen ohjelmatiedostoille fbserver.exe ja fbguard.exe täydet oikeudet lähettää ja vastaanottaa tietoa. Firebird tietokantapalvelimen käyttämä TCP-portti on oletuksena Oppilasrekisterin ylläpito ja varmuuskopiointi Oppilasrekisterin asennuksen yhteydessä samaan hakemistoon oppilasrekisterin kanssa asennetaan myös oppilasrekisterin ylläpito-ohjelma. Tämän ohjelman avulla voidaan muuttaa Firebird-tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasana, varmuuskopioida oppilasrekisteri, palauttaa varmuuskopioitu oppilasrekisteri ja tyhjentää oppilasrekisteri alkutilaansa (aivan tyhjäksi). 17

20 4.1. Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman käynnistäminen Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelma on siis asennettuna samaan hakemistoon kuin mihin oppilasrekisteri asennettiin (oletus C:\Program Files\Lahden Teho- Opetus Oy\LTO Oppilasrekisteri\). Ylläpito-ohjelman tiedostonimi on LTO_Yllapitotyokalu.exe. Tälle ohjelmalle asennusohjelma ei luo mitään pikakuvaketta, koska sitä ei haluta vahingossa käynnistettävän jonkun sellaisen käyttäjän toimesta, jolle oppilasrekisterin ylläpitotehtävät eivät kuulu. Ohjelma pitää siis käynnistää sen asennushakemistosta käsin tai luoda sille itse pikakuvake. Ylläpito-ohjelmaa ei myöskään voi käynnistää työasemalta, vaan sitä on käytettävä palvelinkoneelta, jolle oppilasrekisteri on asennettu. Tämäkin on tehty oppilasrekisterin turvallisuuden takaamiseksi ja ylläpitoohjelman asiattoman käytön estämiseksi. Ylläpito-ohjelma käynnistetään suorittamalla LTO_Yllapitotyokalu.exe - ohjelmatiedosto. Ylläpito-ohjelman käyttämiseen tarvitaan käyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan oikeudet. Windows Vista-ympäristössä ohjelma on lisäksi erikseen käynnistettävä järjestelmänvalvojana. Tämä tapahtuu napsauttamalla tiedostonnimeä (LTO_Yllapitotyokalu.exe) hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitaan avautuvasta valikosta Suorita järjestelmänvalvojana. Ohjelman alussa kysytään tietokantapalvelimen pääkäyttäjän salasanaa. Alkutilanteessa tuo salasana on masterkey. Tämän salasanan voi myöhemmin muuttaa tämän ylläpito-ohjelman avulla, mutta se kannattaa pistää tarkasti muistiin. Kun tietokantapalvelimen salasana on kirjoitettu, napsautetaan Jatka-painiketta ja päästään ohjelman päävalikkoon. Oppilasrekisterin ylläpito-ohjelman päävalikko näyttää seuraavalta: 18

21 4.2. Oppilasrekisterin varmuuskopiointi Oppilasrekisteristä kannattaa tehdä aika-ajoin varmuuskopio. Vaikka ohjelmat ja ohjelmia käyttävät tietokoneet pyritään tekemään mahdollisimman varmoiksi toiminnaltaan, on aina mahdollisuus, että jossain tapahtuu virhe, jonka seurauksena tietoja menetetään. Varmuuskopiointi on hyvä toimenpide, jolla tiedot saadaan palautettua mahdollisen virhetilanteen jälkeen. Kun ylläpitotyökalussa napsautetaan päävalikon Varmuuskopioi oppilasrekisteri -painiketta, päästään määrittelemään varmuuskopiotiedoston nimi ja tallennuspolku seuraavanlaiseen ikkunaan. Hakemistopolku määritellään yläosan Kohde-osaan (englanninkielisessä Windowsissa Save in) ja tiedoston nimi vastaavasti Tiedoston nimi-kohtaan (engl. File name). Tallenna-painikkesta (engl. Save) varmuuskopio tallennetaan kiintolevylle. Varmuuskopioidun tiedon turvaamiseksi varmuuskopiotiedostot kannattaa tallentaa myös jonnekin palvelinkoneen ulkopuoliseen paikkaan esimerkiksi CD- tai DVD-levylle tai vaikkapa muistikortille tai -tikulle. Jos itse palvelinkoneelle tapahtuu jotain (esim. kiintolevyrikko tms.), jossa kaikki koneella oleva tieto menetetään, ovat oppilasrekisterin tiedot tällöin tallessa myös jossain muualla. Mitä useammin varmuuskopiot tehdään, sitä vähemmän tietoa vikatilanteessa menetetään. 4.3 Oppilasrekisterin palautus varmuuskopiosta Varmuuskopioidun oppilasrekisterin palautus aloitetaan napsauttamalla ylläpito-ohjelman päävalikosta painiketta, jossa lukee "Oppilasrekisterin 19

22 palautus varmuuskopiosta". Tämän jälkeen haetaan hakemistopuusta varmuuskopiotiedosto, josta oppilasrekisteri halutaan palauttaa. Tiedoston hakeminen tapahtuu vastaavanlaisen ikkunan kautta kuin varmuuskopion tallennuskin. Kun oikea tiedosto on valittu, napsautetaan vielä Avaapainiketta (englanninkielisessä Windowsissa Open). Tässä vaiheessa ohjelma vielä varmistaa, että halutaanko oppilasrekisteri varmasti palauttaa varmuuskopiotiedostosta. Palautettaessa oppilasrekisteriä varmuuskopiosta kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Kun oppilasrekisteri palautetaan varmuuskopiosta, kaikki varmuuskopion tekohetken jälkeen oppilasrekisteriin tulleet tiedot menetetään. Tämä koskee niin kaikkia käyttäjätietoja kuin myös opintosuoritustietoja. Sillä hetkellä kun oppilasrekisteriä palautetaan varmuuskopiosta, ei yksikään käyttäjä saa olla kirjautuneena oppilasrekisteriin (käyttää opetusohjelmia tai opettajan työkalua). Tämä johtuu siitä, että jos oppilasrekisteri palautetaan varmuuskopiosta samanaikaisesti kun joku päivittää tietoja oppilasrekisteriin, oppilasrekisteri vioittuu. Ylläpitotyökalu tarkistaa ennen oppilasrekisterin varmuuskopiosta palauttamisen aloittamista, ettei tietokantapalvelimelle ole kirjautuneena käyttäjiä. Mikäli tietokantapalvelimella on käyttäjiä, ylläpitoohjelma ei tee palautusoperaatiota, vaan ilmoittaa ettei palautusta voida tehdä. Oppilasrekisterille kannattaa ajoittain tehdä sellainen toimenpide, jossa siitä otetaan ensin varmuuskopio ja välittömästi palautetaan oppilasrekisteri varmuuskopiosta. Oppilasrekisteritiedostoon jää ajan kuluessa jonkin verran ylimääräistä tietoa ja sen tiedostokoko kasvaa. Oppilasrekisterin varmuuskopiointi ja varmuuskopioidun tiedon välitön palautus tehdään siksi, koska se poistaa oppilasrekisteritiedostosta ylimääräiset tiedot ja näin ollen oppilasrekisteritiedoston koko pienenee ja oppilasrekisterin toiminta nopeutuu. Varmuuskopioita voidaan käyttää myös oppilasrekisterin siirtämiseen koneelta toiselle. Jos esimerkiksi palvelinkone vaihdetaan uudempaan koneeseen, niin oppilasrekisterin siirto uudemmalle palvelinkoneelle onnistuu varmuuskopiotiedostojen avulla. Se tapahtuu siten, että ensin varmuuskopioidaan oppilasrekisteri vanhalla käytöstä poistuvalla palvelinkoneella. Siirretään sitten kaikki kolme varmuuskopiotiedostoa uudelle palvelinkoneelle verkon kautta tai vaikkapa käyttäen CD-levyä. Tämän jälkeen asennetaan kaikki opetusohjelmiin liittyvät ohjelmistot uudelle palvelinkoneelle. Sitten vain palautetaan ylläpitotyökalulla varmuuskopioitu oppilasrekisteri uudelle palvelinkoneelle vanhalla palvelinkoneella 20

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Huolto ja optimointi

Huolto ja optimointi OSA VIII Huolto ja optimointi Luku 29 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla 605 Luku 30 Rekisterin käyttö 633 Luku 31 Järjestelmän optimointi, ylläpito ja vianmääritys 647 Luku 32 Järjestelmän tarkkaileminen

Lisätiedot

KURRE 7. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

KURRE 7. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. KURRE 7 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 KURRE 7 Sivu 1/29 Kurren kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja ylläpito...

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6.

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6. Memeo AutoBackup käyttöohje Memeo AutoBackupin asentaminen Tärkeää: Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet siihen tietokoneeseen, johon olet asentamassa Memeo AutoBackupia. Memeo AutoBackupia

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Tikon versio 6.1.2 SP1

Tikon versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (30) Tikon versio 6.1.2 SP1 Uusasennusohje Toukokuu 2012 2 (30) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Sql tietokanta-alustan asennus... 4 2.1. Teknisten suositusten mukaiset tietokanta-alustat...

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

Readme 6.4 versio 1/18

Readme 6.4 versio 1/18 Readme 6.4 versio 1/18 Sisällys Tärkeää... 3 Yleiset järjestelmävaatimukset... 4 Asennus... 5 Yhden käyttäjän järjestelmä:... 5 Usean käyttäjän järjestelmä:... 5 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...6

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Norton. AntiVirus. Tuotteen käyttöohje

Norton. AntiVirus. Tuotteen käyttöohje Norton TM AntiVirus Tuotteen käyttöohje Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta kannen ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Tämä opas on valmistettu kierrätysmateriaalista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet

Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet 332265F FI Johdanto KAPPALE 1 Johdanto 2 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto..................................2 Sisällysluettelo...........................3

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot