Laitteisto-opas. PCG-Z sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteisto-opas. PCG-Z sarja"

Transkriptio

1 Laitteisto-opas PCG-Z sarja

2 Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää tai tuottaa mihikää koeella luettavaa muotoo ee kirjallista valtuutusta. Soy Corporatio ei aa mitää takuuta tähä käyttöoppaasee, ohjelmistoo tai muihi siiä olevii tietoihi eikä äi olle myöä mitää takuita tämä käyttöoppaa, ohjelmisto tai muu tiedo kaupaksikäyvyydestä tai sopivuudesta mihikää tietty tarkoituksee. Soy Corporatio ei ole missää tapauksessa vastuussa mistää tahattomasta, seuraamuksellisesta tai erityisistä vahigoista, jotka johtuvat tai liittyvät tähä käyttöoppaasee, ohjelmistoo tai muusta se sisältämästä tiedosta tai se käytöstä. Macrovisio: Tämä tuote o sisältää Yhdysvaltoje patettie ja muide omistusoikeuksie tekijäoikeudella suojattua tekologiaa. Macrovisioi o valtuutettava tämä tekijäoikeudella suojatu tekologia käyttö ja se o tarkoitettu vai koti- ja muuhu rajoitettuu katselukäyttöö, ellei Marcovisio ole toisi valtuuttaut. Kääteisraketamie tai purkamie o kielletty. Käyttöoppaassa ei ole määritelty tai -merkkejä. Soy Corporatio pidättää oikeude tehdä muutoksia tähä käyttöoppaasee tai se sisältämii tietoihi milloi tahasa ilma eakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillise käyttöoikeussopimukse alaisuutee. Ota huomioo, että tämä käyttöoppaa kuvat eivät välttämättä koske siu malliasi. Katso VAIO-tietokoeesi määritykset Specificatios -asiakirjasta.

3 Lue tämä esi EERGY STAR Soy o EERGY STAR -kumppaia määrittäyt, että tämä tuote täyttää EERGY STAR:I eergiatehokkuutta koskevat määritelmät. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program o kasaivälie ohjelma, joka edistää eergia säästämistä tietokoeide ja iihi liityvie toimistolaitteide kautta. Ohjelma tukee tehokkaasti eergia kulutusta vähetävie tuotteide kehittämistä ja levitystä. Se o avoi järjestelmä, joho liikkeeharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet ovat toimistolaitteita, kute tietokoeet, äytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoeet. Stadardit ja logot ovat yhdemukaisia kaikissa osallistujamaissa. 2 EERGY STAR o Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Omistaja merkitä Sarja- ja malliumero löytyvät Soy -tietokoeesi pohjasta. Kirjoita umerot taltee ja ilmoita e ottaessasi yhteyttä VAIO-Lik -palveluu. Katso myös paiettua Specificatios -asiakirjaa.

4 Lue tämä esi Turvallisuutta koskevia tietoja Yleistä Laittee avaamie, mistä syystä tahasa, saattaa aiheuttaa vauroita, jota takuu ei kata. Sähköisku välttämiseksi, älä avaa koteloa. Aa laittee huoltamie aioastaa ammattitaitoise hekilö tehtäväksi. Tulipalo- ja sähkövaara estämiseksi, älä altista VAIO -tietokoettasi sateelle tai kosteudelle. Mahdollise kaasuvuodo sattuessa, älä käytä modeemia tai puhelita vuotokohda läheisyydessä. Älä käytä modeemia voimakkaassa sähkömyrskyssä. Kysy lisäaku vaihto-ohjeet lähimmästä Soy -huoltokeskuksesta. Ee kui kytket oheislaitteita, sammuta tietokoe ja kaikki oheislaitteet. Kytke virtajohto aioastaa se jälkee, ku kaikki kytketäkaapelit o kytketty. Käyistä tietokoe aioastaa se jälkee, ku olet sammuttaut kaikki oheislaitteet. Älä siirrä tietokoettasi, jos järjestelmä o Stadby -tilassa. Joideki esieide mageettiset omiaisuudet saattavat vaurioittaa vakavasti kovalevyasemaa. e voivat poistaa kovalevyasemalta tietoja, joka seurauksea tietokoe toimii vääri. Älä aseta tietokoettasi mageettikettiä säteilevie esieide lähelle tai päälle, pääasiassa: Televisiot Kaiuttimet Mageetit ja mageettiset raekkeet. 3

5 Lue tämä esi Audio/video Audio- ja kuvavääristymää saattaa esiityä, jos tämä laite asetetaa sähkömageettista säteilyä lähettävä laittee välittömää läheisyytee. Kytkeät 4 Älä koskaa asea modeemi tai puhelime kytketäjohtoja voimakkaa ukkosmyrsky aikaa. Älä koskaa asea puhelijakkia märkii tiloihi, ellei jakkia ole imeomaa suuiteltu ulkokäyttöö. Ole huolellie asetaessasi tai muuttaessasi puhelilijoja. Käytä tietokoettasi aioastaa mukaa tuleva AC adapteri kautta. Tietokoe kytketää kokoaa irti verkkojäitteestä irrottamalla AC adapteri. Varmista, että seiäkosketi o helppopääsyisessä paikassa. Älä koskaa kosketa eristämättömiä puhelijohtoja tai liittimiä, ellei puhelilijaa ole kytketty irti verkosta.

6 Lue tämä esi Säätömääräiset tiedot Täte Soy ilmoittaa, että tämä tuote o Euroopa direktiivi 1999/5/EC (radiolaitteistoja ja tietoliikeepäätteitä koskeva direktiivi) oleaiste vaatimuste tai muide asiaa kuuluvie määräyste mukaie. 5 Ilmoitus yhdemukaisuudesta Euroopa Uioi vaikuttaa tuotteide vapaasee liikkumisee sisämarkkioilla, jotta kaupakäytiä rajoittavia tekisiä esteitä voidaa välttää. Tämä pyrkimykse tuloksea useat EU-direktiivit pyytävät valmistajia valmistamaa tuotteesa oleaisia stadardeja oudattamalla. Valmistajie o liitettävä myytituotteisiisa "CE"-merkki ja aettava "Ilmoitus yhdemukaisuudesta" ("Declaratio of Coformity" (DoC)). Yhdemukaisuusilmoitukset o tarkoitettu esisijaisesti markkioide valvotaviraomaisia varte todisteeksi siitä, että tuote täyttää vaaditut stadardit. Tämä lisäksi Soy tarjoaa ämä Euroopa Uioi yhdemukaisuusilmoitukset web-sivulla palvelua asiakkaillee. Voit etsiä kaikkia tietylle tuotteelle saatavilla olevia Yhdemukaisuusilmoituksia kirjoittamalla malli imi yläosassa olevaa hakukettää. äytölle ilmestyy luettelo sopivista asiakirjoista ja e voi ladata omalle koeelle. Ota huomioo, että ilmoituste saatavuus riippuu EU-direktiivie tarkoituksesta ja yksittäise tuottee määrityksistä. Tämä tuote oudattaa E Luokka B ja E ormeja seuraavissa käyttökohteissa: asuirakeukset, kaupalliset toimitaja kevyt-teollisuude tilat. Tämä tuote o testattu ja se oudattaa EMC-direktiivi (sähkömageettie yhteesopivuus) rajoituksia käytettäessä kytketäkaapeleita, joide pituus ei ylitä 3 metriä (9,8 jalkaa). Ee kui aktivoit sisäärakeetu modeemi, lue Modem Regulatios -kirjae. Optie levyasema o luokiteltu CLASS 1 LASER PRODUCT ja se oudattaa Lasertuotteide turvallisuusstadardia E Korjaukset ja huolto o suoritettava aioastaa valtuutetu Soy -tekiko toimesta. Väärät korjaukset ja väärä käyttö saattavat aiheuttaa turvallisuusvaaroja. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

7 Lue tämä esi Sisäärakeetu Bluetooth -toimio käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippue. Maakohtaiset tiedot löytyvät Bluetooth Safety Regulatios -kirjasesta. Jos mallisi o varustettu lagattomalla lähiverkkoyhteydellä, lue Wireless LA Regulatios -kirjae ee lagattoma lähiverkkotoimioo aktivoimista. Wireless LA -toimio käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippue. Maakohtaiset tiedot löytyvät Wireless LA Regulatios -kirjasesta. Lagato lähiverkko pc -toimito, joka o sisäärakeettu tähä laitteesee, o saaut Wi-Fi-sertifikaati ja se oudattaa WECA: (Wireless Etheret Compatibility Alliace) määrittämiä yhteistoimivuusmäärityksiä. 6

8 Lue tämä esi Li-io -akkuje hävittämie Älä käsittele vaurioitueita tai vuotavia li-io -akkuja. Hävitä loppuu käytetyt aku viipymättä ja asiamukaisesti. Räjähdysvaara, jos akku o vääri vaihdettu. Vaihda aioastaa sama- tai vastaavatyyppisee valmistaja suosittelemaa akkuu. Hävitä käytetyt akut valmistaja atamia ohjeita oudattamalla. Tässä laitteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa vääri käsiteltyä tuli- tai kemiallise palovaara. Älä pura, kuumea yli 60 C (140 F) asteiseksi tai polta tuhkaksi. Hävitä käytetyt akut viipymättä ja asiamukaisesti. Pidä loitolla lapsista. Joillaki alueilla li-io -akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteide mukaa. Käytä julkista keräysjärjestelmää. 7 Sisäise muisti vara-aku hävittämie Tietokoeessasi o sisäise muisti vara-akku, jota ei yleesä tarvitse vaihtaa tuottee eliiä aikaa. Ota yhteyttä VAIO-Lik -palveluu, jos tämä akku o vaihdettava. Räjähdysvaara, jos akku o vääri vaihdettu. Hävitä loppuu käytetyt aku asiamukaisesti. Joillaki alueilla li-io -akkuja ja muita vaarattomia akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteide mukaa. Käytä julkista keräysjärjestelmää.

9 Tervetuloa Tervetuloa Kiitos Soy VAIO -tietokoee hakkimisesta. Soy o yhdistäyt johtava audio-, video-, tietojekäsittelyja viestitätekologia tuotteesee, joka tarjoaa siulle ala viimeistä pc-tekiikkaa. Tässä ovat pääomiaisuudet, joista voit auttia: Eriomaie suorituskyky. Siirrettävyys Ladattavalla akulla voit käyttää tietokoetta tuteja ilma AC -virtalähdettä. Soy audio- ja videolaatu Korkea äyttötarkkuude estekideäytö avulla voit hyödytää kaikkei edistyksellisimpiä multimediasovelluksia, pelejä ja viihdeohjelmia. Multimediaomiaisuudet auti audio- ja video CD-levyistä. Yhdistettävyys Tietokoeessasi o Etheret- ja i-lik-toimiot. i.lik o kaksisuutaie digitaalie rajapita tietoje siirtämistä varte. Memory Stick -muistikorti avulla voit helposti vaihtaa ja jakaa digitaalisia tietoja yhteesopivie tuotteide kassa. Lagato tekologia Bluetooth- ja lagattoma lähiverkkotekiika (IEEE b) asiosta voit viestiä vapaasti, ilma kaapeleita tai johtoja. Widows Järjestelmääsi kuuluu Microsoft s Widows XP Professioal tai Home Editio* -käyttöjärjestelmä ja Service Pack 1. Yhdeydet Pääset suosittuihi olie -palveluihi, lähetät ja vastaaotat sähköpostia, surffaat Iteretissä. Eriomaie asiakastuki Jos siulla o ogelmia tietokoeesi kassa, voit etsiä VAIO-Lik Iteretsivulta mahdollise ratkaisu: Ee kui otat yhteyttä VAIO-Lik -palveluu, yritä korjata ogelma lukemalla tämä käyttöopas, paiettu Troubleshootig guide -opas tai oheislaitteide tai ohjelmie käyttöoppaat ja ohjetiedostot. 8 * Mallistasi riippue.

10 Tervetuloa Asiakirjapaketti Asiakirjapaketti sisältää paiettua tietoa ja tietokoeellasi luettavia käyttäjä oppaita. Käyttäjä oppaat löytyvät VAIO Ifo Cetre -osasta. Paietut asiakirjat 9 Asiakirjojesi paiettu osio sisältää: Gettig Started -esitteestä löydät lyhye kuvaukse laitteesi osista ja kuika tietokoe valmistellaa käyttöä varte; Specificatios -asiakirja, jossa o määritystaulukko ja luettelo mukaa tulevista ohjelmista; Troubleshootig Guide -opas, josta löydät kaikki tietokoeesi käytö aloittamisessa tarvittavat perustiedot sekä tietoja viaetsiästä ja VAIO-Likistä; Applicatio CD guide -opas, jossa kerrotaa järjestelmä palautus-cd-levy tarkoitus ja käyttämie. Käytä sitä, ku (uudellee)aseat mukaa tulevat ohjelmat; Soy Guaratee ehdot; Safety Regulatios -kirjae; Wireless La Regulatios -kirjae; Modem Regulatios -kirjae; Bluetooth Regulatios -kirjae, jossa käsitellää Bluetooth -toimitoa.

11 Tervetuloa Ei-paietut asiakirjat VAIO Ifo Cetre tarjoaa seuraavat oppaat: (tämä opas); Ohjelmisto-opas, joka sisältää lyhye kuvaukse VAIO -järjestelmie ohjelmie omiaisuuksista. 10 Muut lähteet 1 Olie Help -tiedostoista löydät yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelma omiaisuuksista ja viaetsiästä. 2 Osoitteesta löydät olie-opetusohjelmia VAIO -suosikkiohjelmastasi.

12 Tervetuloa Tietokoeesi ja siihe kuuluvat lisävarusteet Pakkauksesta löytyy: 11 1 Pääyksikkö 5 Uudellee ladattava akku 2 Tuottee palautus-cd-rom-levyt 6 Puhelijohto 3 Asiakirjapaketti 7 Virtajohto 4 AC adapteri 8 Puhelipistoke (maakohtaie)

13 Tervetuloa Ergoomiaa koskevia tietoja Tulet käyttämää tietokoettasi kaettavaa laitteea useissa eri ympäristöissä. Aia, ku se o mahdollista, siu tulisi yrittää ottaa huomioo seuraavat ergoomiaa koskevat ohjeet sekä kiiteissä- että liikkuvissa työsketely-ympäristöissä: 12 Tietokoeesi sijoittamie - Aseta tietokoe suoraa eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2), rateet eutraalissa, mukavassa aseossa (3) äppäimistöä, kosketusalustaa tai ulkoista hiirtä käyttäessäsi. Aa olkavarsiesi riippua luoollisesti. Pidä taukoja tietokoetyösketely lomassa. Liiallie tietokoee käyttämie saattaa jäittää lihaksia ja jäteitä. Huoekalut ja aseto - Istu tuolissa, jossa o hyvä selkäoja. Säädä tuoli korkeus site, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä aseostasi mukavamma. Istu reosti, suorassa aseossa ja vältä kumartumasta eteepäi tai ojaamasta liikaa taaksepäi.

14 Tervetuloa Tietokoee äytö katselukulma - Kallista äyttö sopivaa katseluasetoo. Voit vähetää silmiesi jäittymistä ja lihaste väsymistä kallistamalla äytö oikeaa asetoo. Säädä myös äytö kirkkaus sopivaksi. Valaistus - Valitse tila, jossa ikkuat ja valot eivät häikäise äyttöä tai syytä heijastumista. Epäsuora valaistukse käyttö estää äytöllä äkyvät kirkkaa pisteet. Voit myös hakkia äyttöösi lisävarusteita, jotka vähetävät häikäisyä. Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokuuttasi. Ulkoise äytö sijoittamie - Ku käytät ulkoista äyttöä, aseta äyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että äyttöruutu o silmie tasolla tai hiema sitä alempaa moitori edessä istuessasi. 13

15 VAIO -tietokoeesi käyttämie VAIO -tietokoeesi käyttämie Ku olet lukeut ja oudattaut paietussa Gettig Started -oppaassa ja Specificatios -asiakirjassa aettuja ohjeita, voit alkaa käyttää tietokoettasi turvallisesti ja luottamuksella. Lue tämä opas loppuu, jolloi voit käyttää VAIO -tietokoettasi kaikkei moipuolisimmalla tavalla. 14 Ohjauslaitteide ja liittimie sijoitus (sivu 15) Virtalähtee kytkemie (sivu 20) Tietokoee sammuttamie turvallisesti (sivu 26) äppäimistö käyttämie (sivu 27) Touchpad -hiire käyttämie (sivu 30) Levyasema käyttämie (sivu 31) PC-korttie käyttämie (sivu 36) Memory Stick -muistikorti käyttämie (sivu 39) Modeemi käyttämie (sivu 42) Bluetooth -toimio käyttämie (sivu 44) Lagattoma lähiverko (WLA) käyttämie (sivu 46)

16 VAIO -tietokoeesi käyttämie Ohjauslaitteide ja liittimie sijoitus Oikealla 15 1 MagicGate Memory Stick -korttipaikka Älä peitä tuuletusaukkoa, ku tietokoe o käyissä. (sivu 39) 5 CD-RW/DVD-ROM-asema levykelka eject-paiike (sivu 31) 2 Wireless LA -kykti (sivu 46) 6 Tuuletusaukko / 3 P1/P2-paiikkeet (sivu 29) 7 Modeemi liiti (sivu 42) 4 CD-RW/DVD-ROM-asema (sivu 31) 8 Virtapaiike (sivu 29)

17 VAIO -tietokoeesi käyttämie Vasemmalla 16 1 MagicGate Memory Stick -muistikorti merkkivalo (sivu 29) 5 Mikrofoi liiti (sivu 75) 2 MagicGate Memory Stick -korttipaikka (sivu 39) 6 Liiti korvakuulokkeita tai ulkoisia kaiuttimia varte 3 USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) Type A -liiti (sivu 74) (sivu 76) 7 PC-korti eject-paiike (sivu 36) 4 i.lik (IEEE1394) S400 -portti (sivu 82) 8 PC-korttipaikka (sivu 36) Älä peitä tuuletusaukkoa, ku tietokoe o käyissä.

18 VAIO -tietokoeesi käyttämie Edessä 17 1 Kovalevy merkkivalo (sivu 29) 8 Bluetooth -merkkivalo (sivu 29) 2 um Lock -merkkivalo (sivu 29) 9 äppäimistö (sivu 27) 3 Caps Lock -merkkivalo (sivu 29) 10 Touchpad -hiiri (sivu 30) 4 Scroll Lock -merkkivalo (sivu 29) 11 Vase/oikea -paiikkeet (sivu 30) 5 Virtapaiike (sivu 29) 12 Kaiuttimet (sivu 27) 6 Aku merkkivalo (sivu 29) 13 estekideäyttö (sivu 27) 7 Wireless LA -merkkivalo (sivu 29)

19 VAIO -tietokoeesi käyttämie Takaa 18 1 DC I (sivu 20) 2 Aku liiti (sivu 21) 3 Moitori/VGA-liiti (sivu 71) 4 Etheret-liiti (sivu 85)

20 VAIO -tietokoeesi käyttämie Pohjassa 19 1 Aku lukitus/vapautus (sivu 21) 2 Aku vapautusvipu (sivu 21) 3 Porttitoistime liiti (sivu 66) 4 Tuuletusaukko / 5 Reset-paiike /

21 VAIO -tietokoeesi käyttämie Virtalähtee kytkemie Voit käyttää virtalähteeä joko AC adapteria tai ladattavaa akkua. AC adapteri käyttämie 20 AC adapteria käytetää seuraavalla tavalla: 1 Kytke AC adapterii liitetty johto (1) tietokoee DC I -liittimee (2). 2 Kytke virtajohdo (3) toie pää AC adapterii. 3 Kytke virtajohdo toie pää vaihtovirtakoskettimee (4). Virtajohdo päässä oleva merkkivalo palaa vihreää, ku AC adapteri o kytketty tietokoeesee. Käytä tietokoettasi aioastaa mukaa tuleva AC adapteri kautta. Tietokoe kytketää kokoaa irti verkkojäitteestä irrottamalla AC adapteri. Varmista, että seiäkosketi o helppopääsyisessä paikassa. Jos pääyksikkö o kytketty porttitoistimee, voit käyttää aioastaa porttitoistime DC I -liititä.

22 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku käyttämie Tietokoee akkua ei ole ladattu täytee ostohetkellä. Aku asetamie Akku aseetaa seuraavalla tavalla: 1 Käää tietokoee pohjassa oleva lukitusvipu (1) kohtaa Ulock. 2 Kohdista aku urat (2) ja salvat (3) tietokoee takaa olevii salpoihi ja lovii ja liu'uta sitte akkua tietokoetta kohti, kues se akku apsahtaa paikallee. 3 Lukitse akku tietokoeesee käätämällä lukitusvipu kohtaa Lock. Ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa ja akku o asetettu akkutilaa, tietokoe käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa. Varmista ee aku asetamista, että kasi o kiii. 21

23 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku lataamie Akku ladataa seuraavalla tavalla: 1 Kytke AC adapteri tietokoeesee. 2 Aseta akku akkutilaa. Tietokoe lataa aku automaattisesti (aku merkkivalo kaksoisvilkkuu akkua ladattaessa). Aku merkkivalo tila Merkitys 22 Palaa Yksittäie vilkutus Kaksoisvilkutus Sammuut Tietokoe käyttää aku virtaa. Aku virta o loppumassa. Akku latautuu. Tietokoe käyttää verkkovirtaa. Ku aku virta o loppumassa, sekä aku että virra merkkivalot vilkkuvat. Pidä akku tietokoeessa, ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa. Aku latautumie jatkuu tietokoetta käyttäessäsi. Jos aku virra taso laskee alle 10%, siu o kytkettävä joko AC adapteri aku lataamista varte tai sammutettava tietokoe ja vaihdettava täytee ladattu akku tietokoeesee. Voit pidetää aku käyttöikää muuttamalla virrahallita-asetuksia PowerPael -hyötyohjelma kautta. Tietokoeesi mukaa tuleva akku o li-io -akku ja se voi ladata uudellee milloi tahasa. Osittai tyhjetyee aku lataamie ei vaikuta aku käyttöikää. Aku merkkivalo palaa, ku käytät akkua virtalähteeä. Ku akku o kuluut melkei loppuu, sekä aku että virra merkkivalot alkavat vilkkua. Joideki sovellusohjelmie ja oheislaitteide kohdalla tietokoeesi ei ehkä siirry Hiberate -tilaa, vaikka akku o melkei kuluut loppuu. Tietoje meettämise välttämiseksi akkuvirtaa käytettäessä, tallea tiedot usei ja aktivoi mauaalisesti virrahallitatila, kute Stadby tai Hiberate. Ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa ja akku o asetettu akkutilaa, tietokoe käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa.

24 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku poistamie Akku poistetaa seuraavalla tavalla: 1 Sammuta tietokoe ja sulje kasi. 2 Käää lukitusvipu (1) kohtaa Ulock. 3 Liu'uta ja pidä vapautusvipua (2) kuvassa osoitetulla tavalla ja liu'uta akku ulos tietokoeesta. 23 Voit poistaa aku tietokoetta sammuttamatta, jos tietokoe o kytketty verkkojäitteesee (AC adapterii). Sulje kasi ee aku poistamista. Saatat meettää tietoja, jos poistat aku tietokoee ollessa käyissä eikä sitä ole kytketty AC adapterii tai jos poistat aku tietokoee ollessa Stadby -tilassa.

25 VAIO -tietokoeesi käyttämie Tietokoeesi käyttöö valmistelu Soy otebook Setup -ohjelmalla. Soy otebook Setup -hyötyohjelmalla saat tietoja järjestelmästä, voit määrittää järjestelmälle suosikkiasetuksiasi sekä asettaa salasaa VAIO -tietokoeesi suojausta varte. Soy otebook Setup -hyötyohjelma käyttämie: 1 apsauta Widows -tehtäväpalki Start -paiiketta. 2 Valitse All Programs -valikosta Soy otebook Setup ja apsauta sitte Soy otebook Setup. äytölle ilmestyy Soy otebook Setup -ikkua. 24

26 VAIO -tietokoeesi käyttämie Välilehti About This Computer Iitial Settig Kuvaus äyttää järjestelmätietoja, mukaa lukie muistitila, sarjaumero ja BIOS-versio. Valitsee asema ja laittee, josta haluat ladata käyttöjärjestelmä. Voit määrittää kohteeksi joko kovalevyasema tai muu tietokoeeseesi kytkety asema. Voit muuttaa käyttöjärjestelmä lataukse aikaa kuuluvie ääte voimakkuutta. 25 Power O Password Device Bass Boost P1/P2 Buttos Asettaa salasaa tietokoeesi suojausta varte. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, siu o aia muistettava salasaa. Jos uohdat salasaa, et voi eää muuttaa tätä asetusta etkä käyistää tietokoettasi. Kytkee pois portteja tai laitteita järjestelmä resurssie vapauttamiseksi. Porti asetusta muutetaa valitsemalla portti ja apsauttamalla Device -välilehdellä Settigs. Kytkee Bass Boost -toimio päälle/pois (toimii vai korvakuulokkeilla). Voit myös tarkistaa Bass Boost -toimio vaikutukse soittamalla valitsemaasi malliääitiedostoa. Asettaa pudotusvaliko toimiot äppäimistö vieressä olevii P1/P2-paiikkeisii. Määritä äyttövaihtoehdot valitsemalla Exteral Display ja apsauta Advaced. 3 Valitse se kohtee välilehti, jota haluat muuttaa. 4 Ku olet lopettaut, apsauta OK. Kohde o muutettu. Lisätietoja kaikista vaihtoehdoista löytyy ohjetiedostosta, joka saat esii apsauttamalla Soy otebook Setup -ruudu Help -paiiketta. Jos avaat Soy otebook Setup -hyötyohjelma rajoitetui käyttöoikeuksi, vai About This Computer -välilehti o äkyvissä.

27 VAIO -tietokoeesi käyttämie Tietokoee sammuttamie turvallisesti O tärkeää, että sammutat tietokoee oikei, jotta talletamattomia tietoja ei meetetä. Sammuta tietokoe seuraavalla tavalla: 1 Sammuta kaikki tietokoeesee kytketyt oheislaitteet. 2 apsauta Start -paiiketta. 3 apsauta Tur Off Computer. äytölle ilmestyy Tur off computer -ikkua. 4 apsauta Tur Off. 5 Vastaa kaikkii asiakirjoje talleus- tai muita käyttäjiä koskevii kehotuksii ja odota, että tietokoe sammuu automaattisesti. Virra merkkivalo sammuu. Jos siulla o ogelmia tietokoeesi sammuttamisessa, katso ohjeita paietusta Troubleshootig guide -oppaasta. 26

28 VAIO -tietokoeesi käyttämie äppäimistö käyttämie äppäimistösi o muutoi samalaie kui pöytäkoee äppäimistö, mutta siiä o lisääppäimiä, joilla suoritetaa erityisiä sylimikroa koskevia tehtäviä. Lisätietoja vakioäppäimistä löytyy Widows Help ad Support Ceter -palvelusta. VAIO-Liki web-sivuilta (www.vaio-lik.com) löytyy myös hakemistoja äppäimistö käyttämisestä. 27 <F> -äppäiyhdistelmät ja toimiot Yhdistelmät/Omiaisuus <F> + (ESC): Stadby <F> + (F3): kaiutikytki <F> + (F4): kaiuttime ääevoimakkuus Toimiot Asettaa järjestelmä Stadby -virrahallitatilaa. Järjestelmä palautetaa aktiivisee tilaa paiamalla mitä tahasa äppäitä. Kytkee sisäärakeetu kaiuttime päälle ja pois päältä. Säätää sisäärakeetu kaiuttime ääevoimakkuutta. Ääevoimakkuutta lisätää paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. Ääevoimakkuutta väheetää paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. <F> + (F5): kirkkaude säätö Säätää estekideäytö kirkkautta. Kirkkautta lisätää paiamalla <F>+<F5>, joka jälkee tai. Kirkkautta väheetää paiamalla <F>+<F5>, joka jälkee tai. <F> + (F7)*: vaihtaa ulkoisee äyttöö äppäiyhdistelmällä siirrytää estekideäytö, ulkoise äytö (moitoriliittimee kytketty) ja sekä estekideäytö että ulkoise äytö välillä. Tätä toimitoa voi käyttää aioastaa tietokoeelle esimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi toiseksi kirjautueella käyttäjätilillä.

29 VAIO -tietokoeesi käyttämie Yhdistelmät/Omiaisuus <F> + (F12): Hiberate <F> + B Toimiot Ataa alimma virrakulutustaso. Ku käytät tätä kometoa, järjestelmä ja oheislaitteide tilat kirjataa kovalevylle ja järjestelmä virta sammutetaa. Järjestelmä palautetaa alkuperäisee tilaa kytkemällä virta päälle virtakytkimellä. Aktivoi Bass Boost -toimio. Tämä tarkoittaa, että basso ääevoimakkuus tehostuu kaikilla tasoilla muita taajuuksia vääristämättä. 28! * Tätä toimitoa voi käyttää aioastaa tietokoeelle esimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi, jos olet siirtyyt toisee käyttäjätiliii. Jotkut toimiot eivät ole käytettävissä ee kui Widows o käyistetty. Ääe viaetsitä Kaiuttimistai ei kuulu äätä Sisäärakeetut kaiuttimet o ehkä sammutettu. Kytke kaiuttimet päälle paiamalla <F>+<F3>. Kaiuttime ääe voimakkuus saattaa olla miimiarvossa. Lisää ääevoimakkuutta paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. Jos tietokoeesi käyttää akkuvirtaa tarkista, että akku o asetettu koeesee oikei ja että se o ladattu. Jos käytät sovellusta, jossa o oma ääevoimakkuude säädi, tarkista, että ääevoimakkuus o kytketty päälle. Tarkista Widowsi ääevoimakkuude säätimet.

30 VAIO -tietokoeesi käyttämie Merkkivalot Merkkivalo Virta Toimiot Virta kytketty: vihreä valo. Stadby -tila: vilkkuu orassi väriseä. 29 Akku Lagato lähiverkko MagicGate Memory Stick P1/P2-paiikkeet Ilmoittaa aku tila. Syttyy, ku lagato lähiverkko o aktivoitu. Sammuu, ku lagato lähiverkko ei ole aktiivie. Syttyy, ku Memory Stick -muistikortti o käytössä. Sammuu, ku Memory Stick -muistikorttia ei eää käytetä. Määritä toimiot kaikille paiikkeille. Lisätietoja löytyy Ohjelmisto-oppaa Soy otebook Setup -kappaleesta. Valo Palaa Sammuut Kovalevy um Lock Tietoja luetaa kovalevyltä tai kirjoitetaa kovalevylle. Syttyy, ku umeroäppäimistö umeroäppäimiä käytetää. Kovalevyasemaa ei käytetä. Sammuu, ku äppäimistö aakkosumeerisia äppäimiä käytetää. Caps Lock Syttyy, ku käytät kirjoittaessasi isoja kirjaimia. <Shift> -äppäimellä voit vaihtaa pieii kirjaimii, vaikka Caps Lock o aktivoitu. Sammuu, ku kirjoitat pieillä kirjaimilla (ellet pidä <Shift> -äppäitä paiettua). Scroll Lock Syttyy, ku äyttöä vieritetää eri tavalla (Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimitoa). Sammuu, ku tieto liikkuu äytöllä ormaalilla tavalla.

31 VAIO -tietokoeesi käyttämie Touchpad -hiire käyttämie äppäimistöö kuuluu osoittime kohdistuslaite, Touchpad -hiiri (1). Voit osoittaa, valita, vetää ja selata kohteita sisäärakeettua Touchpad -hiirtä käyttämällä. Tehtävä Kuvaus 30 Osoittamie apsauttamie Kaksoisapsauttamie Hiire oikea paiikkee paiamie Vetämie Vierittämie Aseta osoiti (2) kohtee tai objekti päälle liu'uttamalla yhtä sormeasi Touchpad -hiire päällä. Paia vaseta paiiketta (3) yhde kerra. Paia vaseta paiiketta kaksi kertaa. Paia oikeapuoleista paiiketta (4) yhde kerra. Tämä toimepide tuo useissa sovelluksissa esii pikavaliko. Liu'uta yhtä sormea ja pidä vase paiike paiettua. Vieritä äyttöä pystysuuassa liikuttamalla sormeasi Touchpad -hiire oikeapuoleista reuaa pitki. Vieritä äyttöä vaakasuuassa liikuttamalla sormeasi alareuaa pitki (vieritystoimitoa voi käyttää aioastaa sovelluksissa, jotka tukevat Touchpad -hiire vieritysomiaisuutta).

32 VAIO -tietokoeesi käyttämie Levyasema käyttämie Tietokoeessasi o yksi levyasema. Katso mallikohtaiset tiedot Specificatios -asiakirjasta. Levy asetetaa asemaa seuraavalla tavalla: 1 Käyistä tietokoe. 2 Avaa asema paiamalla eject-paiiketta (1). Levykelkka liukuu ulos. 3 Paia levy kelka keskelle tarkkapuoli ylöspäi ii, että se apsahtaa paikallee. 4 Sulje levykelkka työtämällä sitä kevyesti. Jos siulla o ogelmia levyje käyttämisessä, katso ohjeita Troubleshootig Guide -oppaasta. 31 CD- ja DVD*-levyje lukemie ja kirjoittamie oudata seuraavia suosituksia, jotta saat levystäsi optimaalise hyödy tietoja kirjoittaessasi (kutsutaa myös "polttamiseksi") : Jotta levyllä olevia tietoja voidaa lukea optisessa asemassa, siu o suljettava istuto, ku poistat levy. oudata ohjelmisto mukaa tulevia ohjeita tämä prosessi loppuu saattamiseksi. Käytä aioastaa pyöreitä levyjä. Älä käytä mikää muu muotoisia levyjä (tähde, sydäme, korti, je.), koska e saattavat vaurioittaa levyasemaa. Älä iske tai ravista tietokoetta, ku levylle kirjoitetaa tietoja. Optimaalie kirjoitusopeus saavutetaa sammuttamalla äytösäästäjä ee tietoje kirjoittamista levylle. Paikallismuistissa olevat levy hyötyohjelmat voivat aiheuttaa epävakaata toimitaa tai tietoje meetystä. Sulje ämä hyötyohjelmat ee kui tietoja kirjoitetaa levylle. Ku poltat levyjä sovellusohjelmallasi varmista, että suljet kaikki muut sovellukset.

33 VAIO -tietokoeesi käyttämie Älä koskaa kosketa levy pitaa. Levy pialla olevat sormejäljet ja pöly saattavat aiheuttaa kirjoitusvirheitä. Älä aseta VAIO -tietokoetta virrasäästötilaa, ku käytät esiaseettua ohjelmaa ja CD-levy poltto-ohjelmaa. Älä koskaa laita levyy tarroja. e vauroittavat levyä peruuttamattomasti. 32 * Huippuopeita CD-RW-levyjä ei tueta. DVD-levyje soittamie oudata seuraavia suosituksia, jotta saat optimaalise suoritukse DVD-levyjä soittaessasi. Voit soittaa DVD-levyjä optisessa asemassa WiDVD for VAIO -ohjelmaa käyttäe. Katso yksityiskohtaiset tiedot WiDVD for VAIO -ohjelma ohjetiedostosta. Sulje kaikki avoimet sovellukset ee kui katselet DVD-elokuvaa. Älä käytä muistissa olevia levy hyötyohjelmia tai muita muistissa olevia hyötyohjelmia opeuttaaksesi levyje lukemista, koska iide seurauksea järjestelmästä saattaa tulla epävakaa. Varmista, että äytösäästäjä ei ole käytössä. DVD-levyihi o merkitty aluekoodit, jotka ilmoittavat millä alueella ja mikä tyyppisessä soittimessa levyjä voi soittaa. Ellei DVD-levyssä tai pakkauksessa ole merkitää '2' (Eurooppa kuuluu alueesee '2') tai 'all' (kaikki) (tämä tarkoittaa, että tätä DVD-levyä voi soittaa missä tahasa maailmassa), et voi soittaa levyä tässä soittimessa. Älä yritä muuttaa DVD-asema aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata mitää DVD-asema aluekoodiasetukse muuttamisesta aiheutuvia ogelmia.

34 VAIO -tietokoeesi käyttämie Optise levyasema viaetsitä E voi siirtyä estekideäytöstä televisioo ja päivastoi Poista optisessa asemassa oleva DVD-levy. Levyasema kelkka ei avaudu Varmista, että tietokoe o käyissä ja paia asema eject-paiiketta. apsauta Start ja valitse My Computer. Kaksoisapsauta optista levyasemaa ja valitse Eject. Varmista, että tietokoe ei ole Stadby tai Hiberate -tilassa. Jos tämä ei auta, yritä seuraavaa: Sammuta tietokoe, avaa levyasema kelkka asettamalla teräväkärkie esie (esimerkiksi paperiliiti) eject -paiikkee vieressä olevaa reikää. 33 Levyä ei voi soittaa Aseta levy asemaa ja odota muutama sekutti, jotta järjestelmä havaitsee levy ee kui yrität lukea sitä. Varmista, että levy etikettipuoli o ylöspäi. Jos levy tarvitsee ohjelmaa, varmista, että ohjelma o aseettu ohjelma aseusohjeide mukaisesti. Tarkista kaiuttimie ääevoimakkuus. Puhdista levy sopivalla puhdistusaieella. Varmista, että tietokoeesi o käyttää vai verkkovirtaa ja yritä soittaa levyä uudellee. Asemassa saattaa olla kodesaattia. Poista levy ja aa asema olla auki oi tui aja. Poista akku odottaessasi kodesaati kuivumista.

35 VAIO -tietokoeesi käyttämie DVD-levyä ei voi soittaa Jos aluekoodivaroitus ilmestyy äytölle DVD-soitita käyttäessäsi, se saattaa tarkoittaa, että DVD-levy, jota yrität soittaa, ei ole sopiva tietokoeesi DVD-asemaa. Aluekoodi o ilmoitettu levy pakkauksessa. Väheä äyttötarkkuutta valitsemalla Cotrol Pael - Display. Jos kuva äkyy mutta ääi ei kuulu, tarkista seuraavat asiat: Varmista, että DVD-soittime mykistys-asetus ei ole käytössä. Tarkista Souds ad Audio Device Properties kohtie Master Volume -asetukset. Jos olet kytkeyt ulkoiset kaiuttimet, tarkista tietokoeesi kaiuttimie ääevoimakkuude asetukset sekä kaiuttimiesi ja tietokoee väliset liitäät. Tarkista Device Maager -valitaikkuasta, että oikeat ajurit o aseettu kuolla. Saat esii Device Maager -valitaikkua apsauttamalla Start ja sitte Cotrol Pael. Kaksoisapsauta System -kuvaketta. apsauta Hardware -välilehde Device Maager -paiiketta. Likaie tai vahigoittuut levy saattaa "jumiuttaa" tietokoee se yrittäessä lukea levyä. Käyistä tietokoe tarvittaessa uudellee, poista levy ja tarkista, että se ei ole likaie tai vahigoittuut. Tarkista DVD-ohjelma PG-asetukset (Paretal Guidace), koska e saattavat aktivoituia estää tiettyje DVD-levyje soittamise. Tietokoeesi DVD-oletusaluekoodi o 2. Älä muuta tätä asetusta Widowsi Regio Code Chage -toimiolla tai millää muulla sovellusohjelmalla. Takuu ei kata käyttäjä DVD-aluekoodie muuttamisesta aiheutuvia toimitahäiriöitä ja äide häiriöide korjaamie o maksullista. Jos Display -kuvake ei ole heti äkyvissä, ku olet apsauttaut Cotrol Pael, apsauta vasemmalla puolella Switch to Classic View. 34

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä... 4 Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja... 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita... 8 Aloittaminen... 10 Hallintapainikkeiden

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCYA-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCYA-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VPCYA-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä... 4 Lisätietoja VAIO-tietokoneesta... 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita... 8 Aloittaminen... 10 Hallintapainikkeiden ja porttien

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCYB-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCYB-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VPCYB-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä... 4 Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja... 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita... 8 Aloittaminen... 10 Hallintapainikkeiden

Lisätiedot

Lue tämä ensin ENERGY STAR. Ohjelmisto-opas. Lue tämä ensin

Lue tämä ensin ENERGY STAR. Ohjelmisto-opas. Lue tämä ensin 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi Tämä tuote sisältää Sonyn omistamia ja kolmansien osapuolien lisensoimia ohjelmia. äiden ohjelmien käyttö kuuluu tämän tuotteen mukana toimitettujen lisenssisopimusten

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

TravelMate 4050-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4050-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4050-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään TravelMate 4050-Sarja Käyttöohjekirja Alkuperäinen julkaisupäivä: 2004/10 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

TravelMate 380-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 380-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 380-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään TravelMate 380-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Aspire 9100-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 9100-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 9100-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään Aspire 9100-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Helmikuu 2005 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

TravelMate 3000-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 3000-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 3000-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään TravelMate 3000-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Tammikuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 2020 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 2020 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Julkaistu Ensimmäisen Kerran: Maalis 2004 Näihin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ASUS U47VC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4309743

Käyttöoppaasi. ASUS U47VC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4309743 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TravelMate 4200 -sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4200 -sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4200 -sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. TravelMate 4200 sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen julkistus: Joulukuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Kannettava HP-tietokone. Viiteopas

Kannettava HP-tietokone. Viiteopas Kannettava HP-tietokone Viiteopas Huomautus Tämän julkaisun tiedot ja esimerkit on toimitettu sellaisinaan, ja ne voivat muuttua ilman ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei takaa tämän julkaisun tekstin

Lisätiedot

Aspire 3000/5000-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3000/5000-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3000/5000-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään Aspire 3000/5000-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja

Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja www.compaq.com Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja www.compaq.com 183210-352 2001 Compaq Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa, Brasiliassa,

Lisätiedot

Aspire 1690-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 1690-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 1690-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään Aspire 1690-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Joulukuu 2004 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

Aspire 1650-sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 1650-sarja. Käyttöohjekirja Aspire 1650-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 1650-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Syyskuu 2005 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 65 Tietokoneen peruskäyttö 66 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 66 Turvallisuusohjeet... 66 Tietokoneen turvallinen käyttäminen.. 66 Tutustuminen

Lisätiedot

Aspire 1690-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 1690-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 1690-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään Aspire 1690-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maaliskuu 2005 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot