Laitteisto-opas. PCG-Z sarja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteisto-opas. PCG-Z sarja"

Transkriptio

1 Laitteisto-opas PCG-Z sarja

2 Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää tai tuottaa mihikää koeella luettavaa muotoo ee kirjallista valtuutusta. Soy Corporatio ei aa mitää takuuta tähä käyttöoppaasee, ohjelmistoo tai muihi siiä olevii tietoihi eikä äi olle myöä mitää takuita tämä käyttöoppaa, ohjelmisto tai muu tiedo kaupaksikäyvyydestä tai sopivuudesta mihikää tietty tarkoituksee. Soy Corporatio ei ole missää tapauksessa vastuussa mistää tahattomasta, seuraamuksellisesta tai erityisistä vahigoista, jotka johtuvat tai liittyvät tähä käyttöoppaasee, ohjelmistoo tai muusta se sisältämästä tiedosta tai se käytöstä. Macrovisio: Tämä tuote o sisältää Yhdysvaltoje patettie ja muide omistusoikeuksie tekijäoikeudella suojattua tekologiaa. Macrovisioi o valtuutettava tämä tekijäoikeudella suojatu tekologia käyttö ja se o tarkoitettu vai koti- ja muuhu rajoitettuu katselukäyttöö, ellei Marcovisio ole toisi valtuuttaut. Kääteisraketamie tai purkamie o kielletty. Käyttöoppaassa ei ole määritelty tai -merkkejä. Soy Corporatio pidättää oikeude tehdä muutoksia tähä käyttöoppaasee tai se sisältämii tietoihi milloi tahasa ilma eakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillise käyttöoikeussopimukse alaisuutee. Ota huomioo, että tämä käyttöoppaa kuvat eivät välttämättä koske siu malliasi. Katso VAIO-tietokoeesi määritykset Specificatios -asiakirjasta.

3 Lue tämä esi EERGY STAR Soy o EERGY STAR -kumppaia määrittäyt, että tämä tuote täyttää EERGY STAR:I eergiatehokkuutta koskevat määritelmät. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program o kasaivälie ohjelma, joka edistää eergia säästämistä tietokoeide ja iihi liityvie toimistolaitteide kautta. Ohjelma tukee tehokkaasti eergia kulutusta vähetävie tuotteide kehittämistä ja levitystä. Se o avoi järjestelmä, joho liikkeeharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet ovat toimistolaitteita, kute tietokoeet, äytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoeet. Stadardit ja logot ovat yhdemukaisia kaikissa osallistujamaissa. 2 EERGY STAR o Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Omistaja merkitä Sarja- ja malliumero löytyvät Soy -tietokoeesi pohjasta. Kirjoita umerot taltee ja ilmoita e ottaessasi yhteyttä VAIO-Lik -palveluu. Katso myös paiettua Specificatios -asiakirjaa.

4 Lue tämä esi Turvallisuutta koskevia tietoja Yleistä Laittee avaamie, mistä syystä tahasa, saattaa aiheuttaa vauroita, jota takuu ei kata. Sähköisku välttämiseksi, älä avaa koteloa. Aa laittee huoltamie aioastaa ammattitaitoise hekilö tehtäväksi. Tulipalo- ja sähkövaara estämiseksi, älä altista VAIO -tietokoettasi sateelle tai kosteudelle. Mahdollise kaasuvuodo sattuessa, älä käytä modeemia tai puhelita vuotokohda läheisyydessä. Älä käytä modeemia voimakkaassa sähkömyrskyssä. Kysy lisäaku vaihto-ohjeet lähimmästä Soy -huoltokeskuksesta. Ee kui kytket oheislaitteita, sammuta tietokoe ja kaikki oheislaitteet. Kytke virtajohto aioastaa se jälkee, ku kaikki kytketäkaapelit o kytketty. Käyistä tietokoe aioastaa se jälkee, ku olet sammuttaut kaikki oheislaitteet. Älä siirrä tietokoettasi, jos järjestelmä o Stadby -tilassa. Joideki esieide mageettiset omiaisuudet saattavat vaurioittaa vakavasti kovalevyasemaa. e voivat poistaa kovalevyasemalta tietoja, joka seurauksea tietokoe toimii vääri. Älä aseta tietokoettasi mageettikettiä säteilevie esieide lähelle tai päälle, pääasiassa: Televisiot Kaiuttimet Mageetit ja mageettiset raekkeet. 3

5 Lue tämä esi Audio/video Audio- ja kuvavääristymää saattaa esiityä, jos tämä laite asetetaa sähkömageettista säteilyä lähettävä laittee välittömää läheisyytee. Kytkeät 4 Älä koskaa asea modeemi tai puhelime kytketäjohtoja voimakkaa ukkosmyrsky aikaa. Älä koskaa asea puhelijakkia märkii tiloihi, ellei jakkia ole imeomaa suuiteltu ulkokäyttöö. Ole huolellie asetaessasi tai muuttaessasi puhelilijoja. Käytä tietokoettasi aioastaa mukaa tuleva AC adapteri kautta. Tietokoe kytketää kokoaa irti verkkojäitteestä irrottamalla AC adapteri. Varmista, että seiäkosketi o helppopääsyisessä paikassa. Älä koskaa kosketa eristämättömiä puhelijohtoja tai liittimiä, ellei puhelilijaa ole kytketty irti verkosta.

6 Lue tämä esi Säätömääräiset tiedot Täte Soy ilmoittaa, että tämä tuote o Euroopa direktiivi 1999/5/EC (radiolaitteistoja ja tietoliikeepäätteitä koskeva direktiivi) oleaiste vaatimuste tai muide asiaa kuuluvie määräyste mukaie. 5 Ilmoitus yhdemukaisuudesta Euroopa Uioi vaikuttaa tuotteide vapaasee liikkumisee sisämarkkioilla, jotta kaupakäytiä rajoittavia tekisiä esteitä voidaa välttää. Tämä pyrkimykse tuloksea useat EU-direktiivit pyytävät valmistajia valmistamaa tuotteesa oleaisia stadardeja oudattamalla. Valmistajie o liitettävä myytituotteisiisa "CE"-merkki ja aettava "Ilmoitus yhdemukaisuudesta" ("Declaratio of Coformity" (DoC)). Yhdemukaisuusilmoitukset o tarkoitettu esisijaisesti markkioide valvotaviraomaisia varte todisteeksi siitä, että tuote täyttää vaaditut stadardit. Tämä lisäksi Soy tarjoaa ämä Euroopa Uioi yhdemukaisuusilmoitukset web-sivulla palvelua asiakkaillee. Voit etsiä kaikkia tietylle tuotteelle saatavilla olevia Yhdemukaisuusilmoituksia kirjoittamalla malli imi yläosassa olevaa hakukettää. äytölle ilmestyy luettelo sopivista asiakirjoista ja e voi ladata omalle koeelle. Ota huomioo, että ilmoituste saatavuus riippuu EU-direktiivie tarkoituksesta ja yksittäise tuottee määrityksistä. Tämä tuote oudattaa E Luokka B ja E ormeja seuraavissa käyttökohteissa: asuirakeukset, kaupalliset toimitaja kevyt-teollisuude tilat. Tämä tuote o testattu ja se oudattaa EMC-direktiivi (sähkömageettie yhteesopivuus) rajoituksia käytettäessä kytketäkaapeleita, joide pituus ei ylitä 3 metriä (9,8 jalkaa). Ee kui aktivoit sisäärakeetu modeemi, lue Modem Regulatios -kirjae. Optie levyasema o luokiteltu CLASS 1 LASER PRODUCT ja se oudattaa Lasertuotteide turvallisuusstadardia E Korjaukset ja huolto o suoritettava aioastaa valtuutetu Soy -tekiko toimesta. Väärät korjaukset ja väärä käyttö saattavat aiheuttaa turvallisuusvaaroja. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

7 Lue tämä esi Sisäärakeetu Bluetooth -toimio käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippue. Maakohtaiset tiedot löytyvät Bluetooth Safety Regulatios -kirjasesta. Jos mallisi o varustettu lagattomalla lähiverkkoyhteydellä, lue Wireless LA Regulatios -kirjae ee lagattoma lähiverkkotoimioo aktivoimista. Wireless LA -toimio käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippue. Maakohtaiset tiedot löytyvät Wireless LA Regulatios -kirjasesta. Lagato lähiverkko pc -toimito, joka o sisäärakeettu tähä laitteesee, o saaut Wi-Fi-sertifikaati ja se oudattaa WECA: (Wireless Etheret Compatibility Alliace) määrittämiä yhteistoimivuusmäärityksiä. 6

8 Lue tämä esi Li-io -akkuje hävittämie Älä käsittele vaurioitueita tai vuotavia li-io -akkuja. Hävitä loppuu käytetyt aku viipymättä ja asiamukaisesti. Räjähdysvaara, jos akku o vääri vaihdettu. Vaihda aioastaa sama- tai vastaavatyyppisee valmistaja suosittelemaa akkuu. Hävitä käytetyt akut valmistaja atamia ohjeita oudattamalla. Tässä laitteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa vääri käsiteltyä tuli- tai kemiallise palovaara. Älä pura, kuumea yli 60 C (140 F) asteiseksi tai polta tuhkaksi. Hävitä käytetyt akut viipymättä ja asiamukaisesti. Pidä loitolla lapsista. Joillaki alueilla li-io -akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteide mukaa. Käytä julkista keräysjärjestelmää. 7 Sisäise muisti vara-aku hävittämie Tietokoeessasi o sisäise muisti vara-akku, jota ei yleesä tarvitse vaihtaa tuottee eliiä aikaa. Ota yhteyttä VAIO-Lik -palveluu, jos tämä akku o vaihdettava. Räjähdysvaara, jos akku o vääri vaihdettu. Hävitä loppuu käytetyt aku asiamukaisesti. Joillaki alueilla li-io -akkuja ja muita vaarattomia akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteide mukaa. Käytä julkista keräysjärjestelmää.

9 Tervetuloa Tervetuloa Kiitos Soy VAIO -tietokoee hakkimisesta. Soy o yhdistäyt johtava audio-, video-, tietojekäsittelyja viestitätekologia tuotteesee, joka tarjoaa siulle ala viimeistä pc-tekiikkaa. Tässä ovat pääomiaisuudet, joista voit auttia: Eriomaie suorituskyky. Siirrettävyys Ladattavalla akulla voit käyttää tietokoetta tuteja ilma AC -virtalähdettä. Soy audio- ja videolaatu Korkea äyttötarkkuude estekideäytö avulla voit hyödytää kaikkei edistyksellisimpiä multimediasovelluksia, pelejä ja viihdeohjelmia. Multimediaomiaisuudet auti audio- ja video CD-levyistä. Yhdistettävyys Tietokoeessasi o Etheret- ja i-lik-toimiot. i.lik o kaksisuutaie digitaalie rajapita tietoje siirtämistä varte. Memory Stick -muistikorti avulla voit helposti vaihtaa ja jakaa digitaalisia tietoja yhteesopivie tuotteide kassa. Lagato tekologia Bluetooth- ja lagattoma lähiverkkotekiika (IEEE b) asiosta voit viestiä vapaasti, ilma kaapeleita tai johtoja. Widows Järjestelmääsi kuuluu Microsoft s Widows XP Professioal tai Home Editio* -käyttöjärjestelmä ja Service Pack 1. Yhdeydet Pääset suosittuihi olie -palveluihi, lähetät ja vastaaotat sähköpostia, surffaat Iteretissä. Eriomaie asiakastuki Jos siulla o ogelmia tietokoeesi kassa, voit etsiä VAIO-Lik Iteretsivulta mahdollise ratkaisu: Ee kui otat yhteyttä VAIO-Lik -palveluu, yritä korjata ogelma lukemalla tämä käyttöopas, paiettu Troubleshootig guide -opas tai oheislaitteide tai ohjelmie käyttöoppaat ja ohjetiedostot. 8 * Mallistasi riippue.

10 Tervetuloa Asiakirjapaketti Asiakirjapaketti sisältää paiettua tietoa ja tietokoeellasi luettavia käyttäjä oppaita. Käyttäjä oppaat löytyvät VAIO Ifo Cetre -osasta. Paietut asiakirjat 9 Asiakirjojesi paiettu osio sisältää: Gettig Started -esitteestä löydät lyhye kuvaukse laitteesi osista ja kuika tietokoe valmistellaa käyttöä varte; Specificatios -asiakirja, jossa o määritystaulukko ja luettelo mukaa tulevista ohjelmista; Troubleshootig Guide -opas, josta löydät kaikki tietokoeesi käytö aloittamisessa tarvittavat perustiedot sekä tietoja viaetsiästä ja VAIO-Likistä; Applicatio CD guide -opas, jossa kerrotaa järjestelmä palautus-cd-levy tarkoitus ja käyttämie. Käytä sitä, ku (uudellee)aseat mukaa tulevat ohjelmat; Soy Guaratee ehdot; Safety Regulatios -kirjae; Wireless La Regulatios -kirjae; Modem Regulatios -kirjae; Bluetooth Regulatios -kirjae, jossa käsitellää Bluetooth -toimitoa.

11 Tervetuloa Ei-paietut asiakirjat VAIO Ifo Cetre tarjoaa seuraavat oppaat: (tämä opas); Ohjelmisto-opas, joka sisältää lyhye kuvaukse VAIO -järjestelmie ohjelmie omiaisuuksista. 10 Muut lähteet 1 Olie Help -tiedostoista löydät yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelma omiaisuuksista ja viaetsiästä. 2 Osoitteesta löydät olie-opetusohjelmia VAIO -suosikkiohjelmastasi.

12 Tervetuloa Tietokoeesi ja siihe kuuluvat lisävarusteet Pakkauksesta löytyy: 11 1 Pääyksikkö 5 Uudellee ladattava akku 2 Tuottee palautus-cd-rom-levyt 6 Puhelijohto 3 Asiakirjapaketti 7 Virtajohto 4 AC adapteri 8 Puhelipistoke (maakohtaie)

13 Tervetuloa Ergoomiaa koskevia tietoja Tulet käyttämää tietokoettasi kaettavaa laitteea useissa eri ympäristöissä. Aia, ku se o mahdollista, siu tulisi yrittää ottaa huomioo seuraavat ergoomiaa koskevat ohjeet sekä kiiteissä- että liikkuvissa työsketely-ympäristöissä: 12 Tietokoeesi sijoittamie - Aseta tietokoe suoraa eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2), rateet eutraalissa, mukavassa aseossa (3) äppäimistöä, kosketusalustaa tai ulkoista hiirtä käyttäessäsi. Aa olkavarsiesi riippua luoollisesti. Pidä taukoja tietokoetyösketely lomassa. Liiallie tietokoee käyttämie saattaa jäittää lihaksia ja jäteitä. Huoekalut ja aseto - Istu tuolissa, jossa o hyvä selkäoja. Säädä tuoli korkeus site, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä aseostasi mukavamma. Istu reosti, suorassa aseossa ja vältä kumartumasta eteepäi tai ojaamasta liikaa taaksepäi.

14 Tervetuloa Tietokoee äytö katselukulma - Kallista äyttö sopivaa katseluasetoo. Voit vähetää silmiesi jäittymistä ja lihaste väsymistä kallistamalla äytö oikeaa asetoo. Säädä myös äytö kirkkaus sopivaksi. Valaistus - Valitse tila, jossa ikkuat ja valot eivät häikäise äyttöä tai syytä heijastumista. Epäsuora valaistukse käyttö estää äytöllä äkyvät kirkkaa pisteet. Voit myös hakkia äyttöösi lisävarusteita, jotka vähetävät häikäisyä. Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokuuttasi. Ulkoise äytö sijoittamie - Ku käytät ulkoista äyttöä, aseta äyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että äyttöruutu o silmie tasolla tai hiema sitä alempaa moitori edessä istuessasi. 13

15 VAIO -tietokoeesi käyttämie VAIO -tietokoeesi käyttämie Ku olet lukeut ja oudattaut paietussa Gettig Started -oppaassa ja Specificatios -asiakirjassa aettuja ohjeita, voit alkaa käyttää tietokoettasi turvallisesti ja luottamuksella. Lue tämä opas loppuu, jolloi voit käyttää VAIO -tietokoettasi kaikkei moipuolisimmalla tavalla. 14 Ohjauslaitteide ja liittimie sijoitus (sivu 15) Virtalähtee kytkemie (sivu 20) Tietokoee sammuttamie turvallisesti (sivu 26) äppäimistö käyttämie (sivu 27) Touchpad -hiire käyttämie (sivu 30) Levyasema käyttämie (sivu 31) PC-korttie käyttämie (sivu 36) Memory Stick -muistikorti käyttämie (sivu 39) Modeemi käyttämie (sivu 42) Bluetooth -toimio käyttämie (sivu 44) Lagattoma lähiverko (WLA) käyttämie (sivu 46)

16 VAIO -tietokoeesi käyttämie Ohjauslaitteide ja liittimie sijoitus Oikealla 15 1 MagicGate Memory Stick -korttipaikka Älä peitä tuuletusaukkoa, ku tietokoe o käyissä. (sivu 39) 5 CD-RW/DVD-ROM-asema levykelka eject-paiike (sivu 31) 2 Wireless LA -kykti (sivu 46) 6 Tuuletusaukko / 3 P1/P2-paiikkeet (sivu 29) 7 Modeemi liiti (sivu 42) 4 CD-RW/DVD-ROM-asema (sivu 31) 8 Virtapaiike (sivu 29)

17 VAIO -tietokoeesi käyttämie Vasemmalla 16 1 MagicGate Memory Stick -muistikorti merkkivalo (sivu 29) 5 Mikrofoi liiti (sivu 75) 2 MagicGate Memory Stick -korttipaikka (sivu 39) 6 Liiti korvakuulokkeita tai ulkoisia kaiuttimia varte 3 USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) Type A -liiti (sivu 74) (sivu 76) 7 PC-korti eject-paiike (sivu 36) 4 i.lik (IEEE1394) S400 -portti (sivu 82) 8 PC-korttipaikka (sivu 36) Älä peitä tuuletusaukkoa, ku tietokoe o käyissä.

18 VAIO -tietokoeesi käyttämie Edessä 17 1 Kovalevy merkkivalo (sivu 29) 8 Bluetooth -merkkivalo (sivu 29) 2 um Lock -merkkivalo (sivu 29) 9 äppäimistö (sivu 27) 3 Caps Lock -merkkivalo (sivu 29) 10 Touchpad -hiiri (sivu 30) 4 Scroll Lock -merkkivalo (sivu 29) 11 Vase/oikea -paiikkeet (sivu 30) 5 Virtapaiike (sivu 29) 12 Kaiuttimet (sivu 27) 6 Aku merkkivalo (sivu 29) 13 estekideäyttö (sivu 27) 7 Wireless LA -merkkivalo (sivu 29)

19 VAIO -tietokoeesi käyttämie Takaa 18 1 DC I (sivu 20) 2 Aku liiti (sivu 21) 3 Moitori/VGA-liiti (sivu 71) 4 Etheret-liiti (sivu 85)

20 VAIO -tietokoeesi käyttämie Pohjassa 19 1 Aku lukitus/vapautus (sivu 21) 2 Aku vapautusvipu (sivu 21) 3 Porttitoistime liiti (sivu 66) 4 Tuuletusaukko / 5 Reset-paiike /

21 VAIO -tietokoeesi käyttämie Virtalähtee kytkemie Voit käyttää virtalähteeä joko AC adapteria tai ladattavaa akkua. AC adapteri käyttämie 20 AC adapteria käytetää seuraavalla tavalla: 1 Kytke AC adapterii liitetty johto (1) tietokoee DC I -liittimee (2). 2 Kytke virtajohdo (3) toie pää AC adapterii. 3 Kytke virtajohdo toie pää vaihtovirtakoskettimee (4). Virtajohdo päässä oleva merkkivalo palaa vihreää, ku AC adapteri o kytketty tietokoeesee. Käytä tietokoettasi aioastaa mukaa tuleva AC adapteri kautta. Tietokoe kytketää kokoaa irti verkkojäitteestä irrottamalla AC adapteri. Varmista, että seiäkosketi o helppopääsyisessä paikassa. Jos pääyksikkö o kytketty porttitoistimee, voit käyttää aioastaa porttitoistime DC I -liititä.

22 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku käyttämie Tietokoee akkua ei ole ladattu täytee ostohetkellä. Aku asetamie Akku aseetaa seuraavalla tavalla: 1 Käää tietokoee pohjassa oleva lukitusvipu (1) kohtaa Ulock. 2 Kohdista aku urat (2) ja salvat (3) tietokoee takaa olevii salpoihi ja lovii ja liu'uta sitte akkua tietokoetta kohti, kues se akku apsahtaa paikallee. 3 Lukitse akku tietokoeesee käätämällä lukitusvipu kohtaa Lock. Ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa ja akku o asetettu akkutilaa, tietokoe käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa. Varmista ee aku asetamista, että kasi o kiii. 21

23 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku lataamie Akku ladataa seuraavalla tavalla: 1 Kytke AC adapteri tietokoeesee. 2 Aseta akku akkutilaa. Tietokoe lataa aku automaattisesti (aku merkkivalo kaksoisvilkkuu akkua ladattaessa). Aku merkkivalo tila Merkitys 22 Palaa Yksittäie vilkutus Kaksoisvilkutus Sammuut Tietokoe käyttää aku virtaa. Aku virta o loppumassa. Akku latautuu. Tietokoe käyttää verkkovirtaa. Ku aku virta o loppumassa, sekä aku että virra merkkivalot vilkkuvat. Pidä akku tietokoeessa, ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa. Aku latautumie jatkuu tietokoetta käyttäessäsi. Jos aku virra taso laskee alle 10%, siu o kytkettävä joko AC adapteri aku lataamista varte tai sammutettava tietokoe ja vaihdettava täytee ladattu akku tietokoeesee. Voit pidetää aku käyttöikää muuttamalla virrahallita-asetuksia PowerPael -hyötyohjelma kautta. Tietokoeesi mukaa tuleva akku o li-io -akku ja se voi ladata uudellee milloi tahasa. Osittai tyhjetyee aku lataamie ei vaikuta aku käyttöikää. Aku merkkivalo palaa, ku käytät akkua virtalähteeä. Ku akku o kuluut melkei loppuu, sekä aku että virra merkkivalot alkavat vilkkua. Joideki sovellusohjelmie ja oheislaitteide kohdalla tietokoeesi ei ehkä siirry Hiberate -tilaa, vaikka akku o melkei kuluut loppuu. Tietoje meettämise välttämiseksi akkuvirtaa käytettäessä, tallea tiedot usei ja aktivoi mauaalisesti virrahallitatila, kute Stadby tai Hiberate. Ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa ja akku o asetettu akkutilaa, tietokoe käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa.

24 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku poistamie Akku poistetaa seuraavalla tavalla: 1 Sammuta tietokoe ja sulje kasi. 2 Käää lukitusvipu (1) kohtaa Ulock. 3 Liu'uta ja pidä vapautusvipua (2) kuvassa osoitetulla tavalla ja liu'uta akku ulos tietokoeesta. 23 Voit poistaa aku tietokoetta sammuttamatta, jos tietokoe o kytketty verkkojäitteesee (AC adapterii). Sulje kasi ee aku poistamista. Saatat meettää tietoja, jos poistat aku tietokoee ollessa käyissä eikä sitä ole kytketty AC adapterii tai jos poistat aku tietokoee ollessa Stadby -tilassa.

25 VAIO -tietokoeesi käyttämie Tietokoeesi käyttöö valmistelu Soy otebook Setup -ohjelmalla. Soy otebook Setup -hyötyohjelmalla saat tietoja järjestelmästä, voit määrittää järjestelmälle suosikkiasetuksiasi sekä asettaa salasaa VAIO -tietokoeesi suojausta varte. Soy otebook Setup -hyötyohjelma käyttämie: 1 apsauta Widows -tehtäväpalki Start -paiiketta. 2 Valitse All Programs -valikosta Soy otebook Setup ja apsauta sitte Soy otebook Setup. äytölle ilmestyy Soy otebook Setup -ikkua. 24

26 VAIO -tietokoeesi käyttämie Välilehti About This Computer Iitial Settig Kuvaus äyttää järjestelmätietoja, mukaa lukie muistitila, sarjaumero ja BIOS-versio. Valitsee asema ja laittee, josta haluat ladata käyttöjärjestelmä. Voit määrittää kohteeksi joko kovalevyasema tai muu tietokoeeseesi kytkety asema. Voit muuttaa käyttöjärjestelmä lataukse aikaa kuuluvie ääte voimakkuutta. 25 Power O Password Device Bass Boost P1/P2 Buttos Asettaa salasaa tietokoeesi suojausta varte. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, siu o aia muistettava salasaa. Jos uohdat salasaa, et voi eää muuttaa tätä asetusta etkä käyistää tietokoettasi. Kytkee pois portteja tai laitteita järjestelmä resurssie vapauttamiseksi. Porti asetusta muutetaa valitsemalla portti ja apsauttamalla Device -välilehdellä Settigs. Kytkee Bass Boost -toimio päälle/pois (toimii vai korvakuulokkeilla). Voit myös tarkistaa Bass Boost -toimio vaikutukse soittamalla valitsemaasi malliääitiedostoa. Asettaa pudotusvaliko toimiot äppäimistö vieressä olevii P1/P2-paiikkeisii. Määritä äyttövaihtoehdot valitsemalla Exteral Display ja apsauta Advaced. 3 Valitse se kohtee välilehti, jota haluat muuttaa. 4 Ku olet lopettaut, apsauta OK. Kohde o muutettu. Lisätietoja kaikista vaihtoehdoista löytyy ohjetiedostosta, joka saat esii apsauttamalla Soy otebook Setup -ruudu Help -paiiketta. Jos avaat Soy otebook Setup -hyötyohjelma rajoitetui käyttöoikeuksi, vai About This Computer -välilehti o äkyvissä.

27 VAIO -tietokoeesi käyttämie Tietokoee sammuttamie turvallisesti O tärkeää, että sammutat tietokoee oikei, jotta talletamattomia tietoja ei meetetä. Sammuta tietokoe seuraavalla tavalla: 1 Sammuta kaikki tietokoeesee kytketyt oheislaitteet. 2 apsauta Start -paiiketta. 3 apsauta Tur Off Computer. äytölle ilmestyy Tur off computer -ikkua. 4 apsauta Tur Off. 5 Vastaa kaikkii asiakirjoje talleus- tai muita käyttäjiä koskevii kehotuksii ja odota, että tietokoe sammuu automaattisesti. Virra merkkivalo sammuu. Jos siulla o ogelmia tietokoeesi sammuttamisessa, katso ohjeita paietusta Troubleshootig guide -oppaasta. 26

28 VAIO -tietokoeesi käyttämie äppäimistö käyttämie äppäimistösi o muutoi samalaie kui pöytäkoee äppäimistö, mutta siiä o lisääppäimiä, joilla suoritetaa erityisiä sylimikroa koskevia tehtäviä. Lisätietoja vakioäppäimistä löytyy Widows Help ad Support Ceter -palvelusta. VAIO-Liki web-sivuilta (www.vaio-lik.com) löytyy myös hakemistoja äppäimistö käyttämisestä. 27 <F> -äppäiyhdistelmät ja toimiot Yhdistelmät/Omiaisuus <F> + (ESC): Stadby <F> + (F3): kaiutikytki <F> + (F4): kaiuttime ääevoimakkuus Toimiot Asettaa järjestelmä Stadby -virrahallitatilaa. Järjestelmä palautetaa aktiivisee tilaa paiamalla mitä tahasa äppäitä. Kytkee sisäärakeetu kaiuttime päälle ja pois päältä. Säätää sisäärakeetu kaiuttime ääevoimakkuutta. Ääevoimakkuutta lisätää paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. Ääevoimakkuutta väheetää paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. <F> + (F5): kirkkaude säätö Säätää estekideäytö kirkkautta. Kirkkautta lisätää paiamalla <F>+<F5>, joka jälkee tai. Kirkkautta väheetää paiamalla <F>+<F5>, joka jälkee tai. <F> + (F7)*: vaihtaa ulkoisee äyttöö äppäiyhdistelmällä siirrytää estekideäytö, ulkoise äytö (moitoriliittimee kytketty) ja sekä estekideäytö että ulkoise äytö välillä. Tätä toimitoa voi käyttää aioastaa tietokoeelle esimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi toiseksi kirjautueella käyttäjätilillä.

29 VAIO -tietokoeesi käyttämie Yhdistelmät/Omiaisuus <F> + (F12): Hiberate <F> + B Toimiot Ataa alimma virrakulutustaso. Ku käytät tätä kometoa, järjestelmä ja oheislaitteide tilat kirjataa kovalevylle ja järjestelmä virta sammutetaa. Järjestelmä palautetaa alkuperäisee tilaa kytkemällä virta päälle virtakytkimellä. Aktivoi Bass Boost -toimio. Tämä tarkoittaa, että basso ääevoimakkuus tehostuu kaikilla tasoilla muita taajuuksia vääristämättä. 28! * Tätä toimitoa voi käyttää aioastaa tietokoeelle esimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi, jos olet siirtyyt toisee käyttäjätiliii. Jotkut toimiot eivät ole käytettävissä ee kui Widows o käyistetty. Ääe viaetsitä Kaiuttimistai ei kuulu äätä Sisäärakeetut kaiuttimet o ehkä sammutettu. Kytke kaiuttimet päälle paiamalla <F>+<F3>. Kaiuttime ääe voimakkuus saattaa olla miimiarvossa. Lisää ääevoimakkuutta paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. Jos tietokoeesi käyttää akkuvirtaa tarkista, että akku o asetettu koeesee oikei ja että se o ladattu. Jos käytät sovellusta, jossa o oma ääevoimakkuude säädi, tarkista, että ääevoimakkuus o kytketty päälle. Tarkista Widowsi ääevoimakkuude säätimet.

30 VAIO -tietokoeesi käyttämie Merkkivalot Merkkivalo Virta Toimiot Virta kytketty: vihreä valo. Stadby -tila: vilkkuu orassi väriseä. 29 Akku Lagato lähiverkko MagicGate Memory Stick P1/P2-paiikkeet Ilmoittaa aku tila. Syttyy, ku lagato lähiverkko o aktivoitu. Sammuu, ku lagato lähiverkko ei ole aktiivie. Syttyy, ku Memory Stick -muistikortti o käytössä. Sammuu, ku Memory Stick -muistikorttia ei eää käytetä. Määritä toimiot kaikille paiikkeille. Lisätietoja löytyy Ohjelmisto-oppaa Soy otebook Setup -kappaleesta. Valo Palaa Sammuut Kovalevy um Lock Tietoja luetaa kovalevyltä tai kirjoitetaa kovalevylle. Syttyy, ku umeroäppäimistö umeroäppäimiä käytetää. Kovalevyasemaa ei käytetä. Sammuu, ku äppäimistö aakkosumeerisia äppäimiä käytetää. Caps Lock Syttyy, ku käytät kirjoittaessasi isoja kirjaimia. <Shift> -äppäimellä voit vaihtaa pieii kirjaimii, vaikka Caps Lock o aktivoitu. Sammuu, ku kirjoitat pieillä kirjaimilla (ellet pidä <Shift> -äppäitä paiettua). Scroll Lock Syttyy, ku äyttöä vieritetää eri tavalla (Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimitoa). Sammuu, ku tieto liikkuu äytöllä ormaalilla tavalla.

31 VAIO -tietokoeesi käyttämie Touchpad -hiire käyttämie äppäimistöö kuuluu osoittime kohdistuslaite, Touchpad -hiiri (1). Voit osoittaa, valita, vetää ja selata kohteita sisäärakeettua Touchpad -hiirtä käyttämällä. Tehtävä Kuvaus 30 Osoittamie apsauttamie Kaksoisapsauttamie Hiire oikea paiikkee paiamie Vetämie Vierittämie Aseta osoiti (2) kohtee tai objekti päälle liu'uttamalla yhtä sormeasi Touchpad -hiire päällä. Paia vaseta paiiketta (3) yhde kerra. Paia vaseta paiiketta kaksi kertaa. Paia oikeapuoleista paiiketta (4) yhde kerra. Tämä toimepide tuo useissa sovelluksissa esii pikavaliko. Liu'uta yhtä sormea ja pidä vase paiike paiettua. Vieritä äyttöä pystysuuassa liikuttamalla sormeasi Touchpad -hiire oikeapuoleista reuaa pitki. Vieritä äyttöä vaakasuuassa liikuttamalla sormeasi alareuaa pitki (vieritystoimitoa voi käyttää aioastaa sovelluksissa, jotka tukevat Touchpad -hiire vieritysomiaisuutta).

32 VAIO -tietokoeesi käyttämie Levyasema käyttämie Tietokoeessasi o yksi levyasema. Katso mallikohtaiset tiedot Specificatios -asiakirjasta. Levy asetetaa asemaa seuraavalla tavalla: 1 Käyistä tietokoe. 2 Avaa asema paiamalla eject-paiiketta (1). Levykelkka liukuu ulos. 3 Paia levy kelka keskelle tarkkapuoli ylöspäi ii, että se apsahtaa paikallee. 4 Sulje levykelkka työtämällä sitä kevyesti. Jos siulla o ogelmia levyje käyttämisessä, katso ohjeita Troubleshootig Guide -oppaasta. 31 CD- ja DVD*-levyje lukemie ja kirjoittamie oudata seuraavia suosituksia, jotta saat levystäsi optimaalise hyödy tietoja kirjoittaessasi (kutsutaa myös "polttamiseksi") : Jotta levyllä olevia tietoja voidaa lukea optisessa asemassa, siu o suljettava istuto, ku poistat levy. oudata ohjelmisto mukaa tulevia ohjeita tämä prosessi loppuu saattamiseksi. Käytä aioastaa pyöreitä levyjä. Älä käytä mikää muu muotoisia levyjä (tähde, sydäme, korti, je.), koska e saattavat vaurioittaa levyasemaa. Älä iske tai ravista tietokoetta, ku levylle kirjoitetaa tietoja. Optimaalie kirjoitusopeus saavutetaa sammuttamalla äytösäästäjä ee tietoje kirjoittamista levylle. Paikallismuistissa olevat levy hyötyohjelmat voivat aiheuttaa epävakaata toimitaa tai tietoje meetystä. Sulje ämä hyötyohjelmat ee kui tietoja kirjoitetaa levylle. Ku poltat levyjä sovellusohjelmallasi varmista, että suljet kaikki muut sovellukset.

33 VAIO -tietokoeesi käyttämie Älä koskaa kosketa levy pitaa. Levy pialla olevat sormejäljet ja pöly saattavat aiheuttaa kirjoitusvirheitä. Älä aseta VAIO -tietokoetta virrasäästötilaa, ku käytät esiaseettua ohjelmaa ja CD-levy poltto-ohjelmaa. Älä koskaa laita levyy tarroja. e vauroittavat levyä peruuttamattomasti. 32 * Huippuopeita CD-RW-levyjä ei tueta. DVD-levyje soittamie oudata seuraavia suosituksia, jotta saat optimaalise suoritukse DVD-levyjä soittaessasi. Voit soittaa DVD-levyjä optisessa asemassa WiDVD for VAIO -ohjelmaa käyttäe. Katso yksityiskohtaiset tiedot WiDVD for VAIO -ohjelma ohjetiedostosta. Sulje kaikki avoimet sovellukset ee kui katselet DVD-elokuvaa. Älä käytä muistissa olevia levy hyötyohjelmia tai muita muistissa olevia hyötyohjelmia opeuttaaksesi levyje lukemista, koska iide seurauksea järjestelmästä saattaa tulla epävakaa. Varmista, että äytösäästäjä ei ole käytössä. DVD-levyihi o merkitty aluekoodit, jotka ilmoittavat millä alueella ja mikä tyyppisessä soittimessa levyjä voi soittaa. Ellei DVD-levyssä tai pakkauksessa ole merkitää '2' (Eurooppa kuuluu alueesee '2') tai 'all' (kaikki) (tämä tarkoittaa, että tätä DVD-levyä voi soittaa missä tahasa maailmassa), et voi soittaa levyä tässä soittimessa. Älä yritä muuttaa DVD-asema aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata mitää DVD-asema aluekoodiasetukse muuttamisesta aiheutuvia ogelmia.

34 VAIO -tietokoeesi käyttämie Optise levyasema viaetsitä E voi siirtyä estekideäytöstä televisioo ja päivastoi Poista optisessa asemassa oleva DVD-levy. Levyasema kelkka ei avaudu Varmista, että tietokoe o käyissä ja paia asema eject-paiiketta. apsauta Start ja valitse My Computer. Kaksoisapsauta optista levyasemaa ja valitse Eject. Varmista, että tietokoe ei ole Stadby tai Hiberate -tilassa. Jos tämä ei auta, yritä seuraavaa: Sammuta tietokoe, avaa levyasema kelkka asettamalla teräväkärkie esie (esimerkiksi paperiliiti) eject -paiikkee vieressä olevaa reikää. 33 Levyä ei voi soittaa Aseta levy asemaa ja odota muutama sekutti, jotta järjestelmä havaitsee levy ee kui yrität lukea sitä. Varmista, että levy etikettipuoli o ylöspäi. Jos levy tarvitsee ohjelmaa, varmista, että ohjelma o aseettu ohjelma aseusohjeide mukaisesti. Tarkista kaiuttimie ääevoimakkuus. Puhdista levy sopivalla puhdistusaieella. Varmista, että tietokoeesi o käyttää vai verkkovirtaa ja yritä soittaa levyä uudellee. Asemassa saattaa olla kodesaattia. Poista levy ja aa asema olla auki oi tui aja. Poista akku odottaessasi kodesaati kuivumista.

35 VAIO -tietokoeesi käyttämie DVD-levyä ei voi soittaa Jos aluekoodivaroitus ilmestyy äytölle DVD-soitita käyttäessäsi, se saattaa tarkoittaa, että DVD-levy, jota yrität soittaa, ei ole sopiva tietokoeesi DVD-asemaa. Aluekoodi o ilmoitettu levy pakkauksessa. Väheä äyttötarkkuutta valitsemalla Cotrol Pael - Display. Jos kuva äkyy mutta ääi ei kuulu, tarkista seuraavat asiat: Varmista, että DVD-soittime mykistys-asetus ei ole käytössä. Tarkista Souds ad Audio Device Properties kohtie Master Volume -asetukset. Jos olet kytkeyt ulkoiset kaiuttimet, tarkista tietokoeesi kaiuttimie ääevoimakkuude asetukset sekä kaiuttimiesi ja tietokoee väliset liitäät. Tarkista Device Maager -valitaikkuasta, että oikeat ajurit o aseettu kuolla. Saat esii Device Maager -valitaikkua apsauttamalla Start ja sitte Cotrol Pael. Kaksoisapsauta System -kuvaketta. apsauta Hardware -välilehde Device Maager -paiiketta. Likaie tai vahigoittuut levy saattaa "jumiuttaa" tietokoee se yrittäessä lukea levyä. Käyistä tietokoe tarvittaessa uudellee, poista levy ja tarkista, että se ei ole likaie tai vahigoittuut. Tarkista DVD-ohjelma PG-asetukset (Paretal Guidace), koska e saattavat aktivoituia estää tiettyje DVD-levyje soittamise. Tietokoeesi DVD-oletusaluekoodi o 2. Älä muuta tätä asetusta Widowsi Regio Code Chage -toimiolla tai millää muulla sovellusohjelmalla. Takuu ei kata käyttäjä DVD-aluekoodie muuttamisesta aiheutuvia toimitahäiriöitä ja äide häiriöide korjaamie o maksullista. Jos Display -kuvake ei ole heti äkyvissä, ku olet apsauttaut Cotrol Pael, apsauta vasemmalla puolella Switch to Classic View. 34

Laitteisto -opas. PCG-V505 sarja

Laitteisto -opas. PCG-V505 sarja Laitteisto -opas PCG-V505 sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

Laitteisto- opas. PCG-TR sarja PCG-Z1 sarja PCG-V505 sarja

Laitteisto- opas. PCG-TR sarja PCG-Z1 sarja PCG-V505 sarja Laitteisto- opas PCG-TR sarja PCG-Z1 sarja PCG-V505 sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

Laitteisto- opas. VGN-S/VGN-T/VGN-B sarja

Laitteisto- opas. VGN-S/VGN-T/VGN-B sarja VG-S/VG-T/VG-B sarja 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa,

Lisätiedot

Lue tämä ensin. Tiedoksi ENERGY STAR. Lue tämä ensin. Ohjelmisto-opas

Lue tämä ensin. Tiedoksi ENERGY STAR. Lue tämä ensin. Ohjelmisto-opas Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

Laitteisto- opas. PCG-K sarja

Laitteisto- opas. PCG-K sarja Laitteisto- opas PCG-K sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2004 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

Laitteisto- opas. PCG-K sarja

Laitteisto- opas. PCG-K sarja Laitteisto- opas PCG-K sarja Lue tämä ensin Tiedoksi n 2 Lue tämä ensin 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa,

Lisätiedot

Laitteisto- opas. VGN-A sarja - PCG-TR sarja

Laitteisto- opas. VGN-A sarja - PCG-TR sarja VG-A sarja - PCG-TR sarja 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa,

Lisätiedot

Laitteisto- opas. PCG-K sarja

Laitteisto- opas. PCG-K sarja PCG-K sarja 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A197XP http://fi.yourpdfguides.com/dref/694825

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A197XP http://fi.yourpdfguides.com/dref/694825 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Laitteisto- opas. VGN-X505 sarja

Laitteisto- opas. VGN-X505 sarja VG-X505 sarja 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää

Lisätiedot

Laitteisto-opas. VGN-A sarja

Laitteisto-opas. VGN-A sarja VG-A sarja 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A215M http://fi.yourpdfguides.com/dref/694835

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A215M http://fi.yourpdfguides.com/dref/694835 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Laitteisto-opas. PCG-FR sarja

Laitteisto-opas. PCG-FR sarja N PCG-FR sarja Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi 2003 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. 1 Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

VITRA. Käyttöohje. Johdoton DECT-numeronäyttöpuhelin. 05/03wh

VITRA. Käyttöohje. Johdoton DECT-numeronäyttöpuhelin. 05/03wh VITA Käyttöohje Johdoto DCT-umeroäyttöpuheli 05/03wh Käsiosa Näyttö A Ateisymboli B Puhelimuistio N Akku täyä Z Akku tyhjä M Numeroäyttöluettelo T Puhelu L adsfree Sisäpuhelut/poisto Sisäpuhelut Asetuste

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB sovitin ja Wi-Fi tunnistin Nopean asennuksen ohje 802.11b/g WLAN USB sovitin ja Wi-Fi tunnistin Nopean asennuksen ohje *Wi-Fi tunnistimen lataaminen: 1. Poista Wi-Fi tunnistimen

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

HP Media Center -tietokoneen aloitusopas

HP Media Center -tietokoneen aloitusopas HP Media Ceter -tietokoee aloitusopas Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaa takuuilmoituksee. Mikää tässä maiittu ei muodosta kattavampaa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1151411

Käyttöoppaasi. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1151411 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Löydät kysymyksiisi vastaukset CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 käyttöoppaasta

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöopas. VGN-FS-Sarja

Käyttöopas. VGN-FS-Sarja Käyttöopas VG-FS-Sarja n 2 Sisällys Lue tämä ensin... 5 Tiedoksi... 5 EERGY STAR... 6 Omistajan merkintä... 6 Tervetuloa... 7 Asiakirjapaketti... 8 Ergonomiaa koskevia tietoja... 11 VAIO-tietokoneesi käyttäminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. VGN-S-sarja / VGN-T-sarja

Käyttöopas. VGN-S-sarja / VGN-T-sarja Käyttöopas VG-S-sarja / VG-T-sarja n 2 Sisällys Lue tämä ensin... 5 Tiedoksi... 5 EERGY STAR... 6 Omistajan merkintä... 6 Tervetuloa... 7 Asiakirjapaketti... 8 Ergonomiaa koskevia tietoja... 11 VAIO-tietokoneesi

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

HP Media Center PC -tietokoneen ohjelmisto-opas

HP Media Center PC -tietokoneen ohjelmisto-opas HP Media Ceter PC -tietokoee ohjelmisto-opas Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaa takuuilmoituksee. Mikää tässä maiittu ei muodosta kattavampaa

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY VAIO PCG-Z1SP

Käyttöoppaasi. SONY VAIO PCG-Z1SP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Tuotetiedot A B C D E F G H I J A: Kuuloke/kaiutinliitäntä B: Mikrofoniliitäntä C: Virtavalo D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VGN-FS-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VGN-FS-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VG-FS-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä...6 Tiedoksi...6 EERGY STAR...7 Dokumentaatio...8 Ergonomiaa koskevia tietoja...12 Aloittaminen...14 Hallintapainikkeiden ja

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Bluetooth-yhteyden vianmääritys EV3:ssa

Bluetooth-yhteyden vianmääritys EV3:ssa Bluetooth-yhteyden vianmääritys EV3:ssa Yleisiä huomautuksia Varmista, että EV3 Brick -palikan iphone/ipad-toiminto on poistettu käytöstä, kun haluat käyttää Bluetooth-yhteyttä LEGO MINDSTORMS EV3 Home

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot