Laitteisto-opas. PCG-Z sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitteisto-opas. PCG-Z sarja"

Transkriptio

1 Laitteisto-opas PCG-Z sarja

2 Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää tai tuottaa mihikää koeella luettavaa muotoo ee kirjallista valtuutusta. Soy Corporatio ei aa mitää takuuta tähä käyttöoppaasee, ohjelmistoo tai muihi siiä olevii tietoihi eikä äi olle myöä mitää takuita tämä käyttöoppaa, ohjelmisto tai muu tiedo kaupaksikäyvyydestä tai sopivuudesta mihikää tietty tarkoituksee. Soy Corporatio ei ole missää tapauksessa vastuussa mistää tahattomasta, seuraamuksellisesta tai erityisistä vahigoista, jotka johtuvat tai liittyvät tähä käyttöoppaasee, ohjelmistoo tai muusta se sisältämästä tiedosta tai se käytöstä. Macrovisio: Tämä tuote o sisältää Yhdysvaltoje patettie ja muide omistusoikeuksie tekijäoikeudella suojattua tekologiaa. Macrovisioi o valtuutettava tämä tekijäoikeudella suojatu tekologia käyttö ja se o tarkoitettu vai koti- ja muuhu rajoitettuu katselukäyttöö, ellei Marcovisio ole toisi valtuuttaut. Kääteisraketamie tai purkamie o kielletty. Käyttöoppaassa ei ole määritelty tai -merkkejä. Soy Corporatio pidättää oikeude tehdä muutoksia tähä käyttöoppaasee tai se sisältämii tietoihi milloi tahasa ilma eakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillise käyttöoikeussopimukse alaisuutee. Ota huomioo, että tämä käyttöoppaa kuvat eivät välttämättä koske siu malliasi. Katso VAIO-tietokoeesi määritykset Specificatios -asiakirjasta.

3 Lue tämä esi EERGY STAR Soy o EERGY STAR -kumppaia määrittäyt, että tämä tuote täyttää EERGY STAR:I eergiatehokkuutta koskevat määritelmät. Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program o kasaivälie ohjelma, joka edistää eergia säästämistä tietokoeide ja iihi liityvie toimistolaitteide kautta. Ohjelma tukee tehokkaasti eergia kulutusta vähetävie tuotteide kehittämistä ja levitystä. Se o avoi järjestelmä, joho liikkeeharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet ovat toimistolaitteita, kute tietokoeet, äytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoeet. Stadardit ja logot ovat yhdemukaisia kaikissa osallistujamaissa. 2 EERGY STAR o Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Omistaja merkitä Sarja- ja malliumero löytyvät Soy -tietokoeesi pohjasta. Kirjoita umerot taltee ja ilmoita e ottaessasi yhteyttä VAIO-Lik -palveluu. Katso myös paiettua Specificatios -asiakirjaa.

4 Lue tämä esi Turvallisuutta koskevia tietoja Yleistä Laittee avaamie, mistä syystä tahasa, saattaa aiheuttaa vauroita, jota takuu ei kata. Sähköisku välttämiseksi, älä avaa koteloa. Aa laittee huoltamie aioastaa ammattitaitoise hekilö tehtäväksi. Tulipalo- ja sähkövaara estämiseksi, älä altista VAIO -tietokoettasi sateelle tai kosteudelle. Mahdollise kaasuvuodo sattuessa, älä käytä modeemia tai puhelita vuotokohda läheisyydessä. Älä käytä modeemia voimakkaassa sähkömyrskyssä. Kysy lisäaku vaihto-ohjeet lähimmästä Soy -huoltokeskuksesta. Ee kui kytket oheislaitteita, sammuta tietokoe ja kaikki oheislaitteet. Kytke virtajohto aioastaa se jälkee, ku kaikki kytketäkaapelit o kytketty. Käyistä tietokoe aioastaa se jälkee, ku olet sammuttaut kaikki oheislaitteet. Älä siirrä tietokoettasi, jos järjestelmä o Stadby -tilassa. Joideki esieide mageettiset omiaisuudet saattavat vaurioittaa vakavasti kovalevyasemaa. e voivat poistaa kovalevyasemalta tietoja, joka seurauksea tietokoe toimii vääri. Älä aseta tietokoettasi mageettikettiä säteilevie esieide lähelle tai päälle, pääasiassa: Televisiot Kaiuttimet Mageetit ja mageettiset raekkeet. 3

5 Lue tämä esi Audio/video Audio- ja kuvavääristymää saattaa esiityä, jos tämä laite asetetaa sähkömageettista säteilyä lähettävä laittee välittömää läheisyytee. Kytkeät 4 Älä koskaa asea modeemi tai puhelime kytketäjohtoja voimakkaa ukkosmyrsky aikaa. Älä koskaa asea puhelijakkia märkii tiloihi, ellei jakkia ole imeomaa suuiteltu ulkokäyttöö. Ole huolellie asetaessasi tai muuttaessasi puhelilijoja. Käytä tietokoettasi aioastaa mukaa tuleva AC adapteri kautta. Tietokoe kytketää kokoaa irti verkkojäitteestä irrottamalla AC adapteri. Varmista, että seiäkosketi o helppopääsyisessä paikassa. Älä koskaa kosketa eristämättömiä puhelijohtoja tai liittimiä, ellei puhelilijaa ole kytketty irti verkosta.

6 Lue tämä esi Säätömääräiset tiedot Täte Soy ilmoittaa, että tämä tuote o Euroopa direktiivi 1999/5/EC (radiolaitteistoja ja tietoliikeepäätteitä koskeva direktiivi) oleaiste vaatimuste tai muide asiaa kuuluvie määräyste mukaie. 5 Ilmoitus yhdemukaisuudesta Euroopa Uioi vaikuttaa tuotteide vapaasee liikkumisee sisämarkkioilla, jotta kaupakäytiä rajoittavia tekisiä esteitä voidaa välttää. Tämä pyrkimykse tuloksea useat EU-direktiivit pyytävät valmistajia valmistamaa tuotteesa oleaisia stadardeja oudattamalla. Valmistajie o liitettävä myytituotteisiisa "CE"-merkki ja aettava "Ilmoitus yhdemukaisuudesta" ("Declaratio of Coformity" (DoC)). Yhdemukaisuusilmoitukset o tarkoitettu esisijaisesti markkioide valvotaviraomaisia varte todisteeksi siitä, että tuote täyttää vaaditut stadardit. Tämä lisäksi Soy tarjoaa ämä Euroopa Uioi yhdemukaisuusilmoitukset web-sivulla palvelua asiakkaillee. Voit etsiä kaikkia tietylle tuotteelle saatavilla olevia Yhdemukaisuusilmoituksia kirjoittamalla malli imi yläosassa olevaa hakukettää. äytölle ilmestyy luettelo sopivista asiakirjoista ja e voi ladata omalle koeelle. Ota huomioo, että ilmoituste saatavuus riippuu EU-direktiivie tarkoituksesta ja yksittäise tuottee määrityksistä. Tämä tuote oudattaa E Luokka B ja E ormeja seuraavissa käyttökohteissa: asuirakeukset, kaupalliset toimitaja kevyt-teollisuude tilat. Tämä tuote o testattu ja se oudattaa EMC-direktiivi (sähkömageettie yhteesopivuus) rajoituksia käytettäessä kytketäkaapeleita, joide pituus ei ylitä 3 metriä (9,8 jalkaa). Ee kui aktivoit sisäärakeetu modeemi, lue Modem Regulatios -kirjae. Optie levyasema o luokiteltu CLASS 1 LASER PRODUCT ja se oudattaa Lasertuotteide turvallisuusstadardia E Korjaukset ja huolto o suoritettava aioastaa valtuutetu Soy -tekiko toimesta. Väärät korjaukset ja väärä käyttö saattavat aiheuttaa turvallisuusvaaroja. CLASS 1 LASER PRODUCT TO E

7 Lue tämä esi Sisäärakeetu Bluetooth -toimio käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippue. Maakohtaiset tiedot löytyvät Bluetooth Safety Regulatios -kirjasesta. Jos mallisi o varustettu lagattomalla lähiverkkoyhteydellä, lue Wireless LA Regulatios -kirjae ee lagattoma lähiverkkotoimioo aktivoimista. Wireless LA -toimio käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippue. Maakohtaiset tiedot löytyvät Wireless LA Regulatios -kirjasesta. Lagato lähiverkko pc -toimito, joka o sisäärakeettu tähä laitteesee, o saaut Wi-Fi-sertifikaati ja se oudattaa WECA: (Wireless Etheret Compatibility Alliace) määrittämiä yhteistoimivuusmäärityksiä. 6

8 Lue tämä esi Li-io -akkuje hävittämie Älä käsittele vaurioitueita tai vuotavia li-io -akkuja. Hävitä loppuu käytetyt aku viipymättä ja asiamukaisesti. Räjähdysvaara, jos akku o vääri vaihdettu. Vaihda aioastaa sama- tai vastaavatyyppisee valmistaja suosittelemaa akkuu. Hävitä käytetyt akut valmistaja atamia ohjeita oudattamalla. Tässä laitteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa vääri käsiteltyä tuli- tai kemiallise palovaara. Älä pura, kuumea yli 60 C (140 F) asteiseksi tai polta tuhkaksi. Hävitä käytetyt akut viipymättä ja asiamukaisesti. Pidä loitolla lapsista. Joillaki alueilla li-io -akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteide mukaa. Käytä julkista keräysjärjestelmää. 7 Sisäise muisti vara-aku hävittämie Tietokoeessasi o sisäise muisti vara-akku, jota ei yleesä tarvitse vaihtaa tuottee eliiä aikaa. Ota yhteyttä VAIO-Lik -palveluu, jos tämä akku o vaihdettava. Räjähdysvaara, jos akku o vääri vaihdettu. Hävitä loppuu käytetyt aku asiamukaisesti. Joillaki alueilla li-io -akkuja ja muita vaarattomia akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteide mukaa. Käytä julkista keräysjärjestelmää.

9 Tervetuloa Tervetuloa Kiitos Soy VAIO -tietokoee hakkimisesta. Soy o yhdistäyt johtava audio-, video-, tietojekäsittelyja viestitätekologia tuotteesee, joka tarjoaa siulle ala viimeistä pc-tekiikkaa. Tässä ovat pääomiaisuudet, joista voit auttia: Eriomaie suorituskyky. Siirrettävyys Ladattavalla akulla voit käyttää tietokoetta tuteja ilma AC -virtalähdettä. Soy audio- ja videolaatu Korkea äyttötarkkuude estekideäytö avulla voit hyödytää kaikkei edistyksellisimpiä multimediasovelluksia, pelejä ja viihdeohjelmia. Multimediaomiaisuudet auti audio- ja video CD-levyistä. Yhdistettävyys Tietokoeessasi o Etheret- ja i-lik-toimiot. i.lik o kaksisuutaie digitaalie rajapita tietoje siirtämistä varte. Memory Stick -muistikorti avulla voit helposti vaihtaa ja jakaa digitaalisia tietoja yhteesopivie tuotteide kassa. Lagato tekologia Bluetooth- ja lagattoma lähiverkkotekiika (IEEE b) asiosta voit viestiä vapaasti, ilma kaapeleita tai johtoja. Widows Järjestelmääsi kuuluu Microsoft s Widows XP Professioal tai Home Editio* -käyttöjärjestelmä ja Service Pack 1. Yhdeydet Pääset suosittuihi olie -palveluihi, lähetät ja vastaaotat sähköpostia, surffaat Iteretissä. Eriomaie asiakastuki Jos siulla o ogelmia tietokoeesi kassa, voit etsiä VAIO-Lik Iteretsivulta mahdollise ratkaisu: Ee kui otat yhteyttä VAIO-Lik -palveluu, yritä korjata ogelma lukemalla tämä käyttöopas, paiettu Troubleshootig guide -opas tai oheislaitteide tai ohjelmie käyttöoppaat ja ohjetiedostot. 8 * Mallistasi riippue.

10 Tervetuloa Asiakirjapaketti Asiakirjapaketti sisältää paiettua tietoa ja tietokoeellasi luettavia käyttäjä oppaita. Käyttäjä oppaat löytyvät VAIO Ifo Cetre -osasta. Paietut asiakirjat 9 Asiakirjojesi paiettu osio sisältää: Gettig Started -esitteestä löydät lyhye kuvaukse laitteesi osista ja kuika tietokoe valmistellaa käyttöä varte; Specificatios -asiakirja, jossa o määritystaulukko ja luettelo mukaa tulevista ohjelmista; Troubleshootig Guide -opas, josta löydät kaikki tietokoeesi käytö aloittamisessa tarvittavat perustiedot sekä tietoja viaetsiästä ja VAIO-Likistä; Applicatio CD guide -opas, jossa kerrotaa järjestelmä palautus-cd-levy tarkoitus ja käyttämie. Käytä sitä, ku (uudellee)aseat mukaa tulevat ohjelmat; Soy Guaratee ehdot; Safety Regulatios -kirjae; Wireless La Regulatios -kirjae; Modem Regulatios -kirjae; Bluetooth Regulatios -kirjae, jossa käsitellää Bluetooth -toimitoa.

11 Tervetuloa Ei-paietut asiakirjat VAIO Ifo Cetre tarjoaa seuraavat oppaat: (tämä opas); Ohjelmisto-opas, joka sisältää lyhye kuvaukse VAIO -järjestelmie ohjelmie omiaisuuksista. 10 Muut lähteet 1 Olie Help -tiedostoista löydät yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelma omiaisuuksista ja viaetsiästä. 2 Osoitteesta löydät olie-opetusohjelmia VAIO -suosikkiohjelmastasi.

12 Tervetuloa Tietokoeesi ja siihe kuuluvat lisävarusteet Pakkauksesta löytyy: 11 1 Pääyksikkö 5 Uudellee ladattava akku 2 Tuottee palautus-cd-rom-levyt 6 Puhelijohto 3 Asiakirjapaketti 7 Virtajohto 4 AC adapteri 8 Puhelipistoke (maakohtaie)

13 Tervetuloa Ergoomiaa koskevia tietoja Tulet käyttämää tietokoettasi kaettavaa laitteea useissa eri ympäristöissä. Aia, ku se o mahdollista, siu tulisi yrittää ottaa huomioo seuraavat ergoomiaa koskevat ohjeet sekä kiiteissä- että liikkuvissa työsketely-ympäristöissä: 12 Tietokoeesi sijoittamie - Aseta tietokoe suoraa eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2), rateet eutraalissa, mukavassa aseossa (3) äppäimistöä, kosketusalustaa tai ulkoista hiirtä käyttäessäsi. Aa olkavarsiesi riippua luoollisesti. Pidä taukoja tietokoetyösketely lomassa. Liiallie tietokoee käyttämie saattaa jäittää lihaksia ja jäteitä. Huoekalut ja aseto - Istu tuolissa, jossa o hyvä selkäoja. Säädä tuoli korkeus site, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä aseostasi mukavamma. Istu reosti, suorassa aseossa ja vältä kumartumasta eteepäi tai ojaamasta liikaa taaksepäi.

14 Tervetuloa Tietokoee äytö katselukulma - Kallista äyttö sopivaa katseluasetoo. Voit vähetää silmiesi jäittymistä ja lihaste väsymistä kallistamalla äytö oikeaa asetoo. Säädä myös äytö kirkkaus sopivaksi. Valaistus - Valitse tila, jossa ikkuat ja valot eivät häikäise äyttöä tai syytä heijastumista. Epäsuora valaistukse käyttö estää äytöllä äkyvät kirkkaa pisteet. Voit myös hakkia äyttöösi lisävarusteita, jotka vähetävät häikäisyä. Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokuuttasi. Ulkoise äytö sijoittamie - Ku käytät ulkoista äyttöä, aseta äyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että äyttöruutu o silmie tasolla tai hiema sitä alempaa moitori edessä istuessasi. 13

15 VAIO -tietokoeesi käyttämie VAIO -tietokoeesi käyttämie Ku olet lukeut ja oudattaut paietussa Gettig Started -oppaassa ja Specificatios -asiakirjassa aettuja ohjeita, voit alkaa käyttää tietokoettasi turvallisesti ja luottamuksella. Lue tämä opas loppuu, jolloi voit käyttää VAIO -tietokoettasi kaikkei moipuolisimmalla tavalla. 14 Ohjauslaitteide ja liittimie sijoitus (sivu 15) Virtalähtee kytkemie (sivu 20) Tietokoee sammuttamie turvallisesti (sivu 26) äppäimistö käyttämie (sivu 27) Touchpad -hiire käyttämie (sivu 30) Levyasema käyttämie (sivu 31) PC-korttie käyttämie (sivu 36) Memory Stick -muistikorti käyttämie (sivu 39) Modeemi käyttämie (sivu 42) Bluetooth -toimio käyttämie (sivu 44) Lagattoma lähiverko (WLA) käyttämie (sivu 46)

16 VAIO -tietokoeesi käyttämie Ohjauslaitteide ja liittimie sijoitus Oikealla 15 1 MagicGate Memory Stick -korttipaikka Älä peitä tuuletusaukkoa, ku tietokoe o käyissä. (sivu 39) 5 CD-RW/DVD-ROM-asema levykelka eject-paiike (sivu 31) 2 Wireless LA -kykti (sivu 46) 6 Tuuletusaukko / 3 P1/P2-paiikkeet (sivu 29) 7 Modeemi liiti (sivu 42) 4 CD-RW/DVD-ROM-asema (sivu 31) 8 Virtapaiike (sivu 29)

17 VAIO -tietokoeesi käyttämie Vasemmalla 16 1 MagicGate Memory Stick -muistikorti merkkivalo (sivu 29) 5 Mikrofoi liiti (sivu 75) 2 MagicGate Memory Stick -korttipaikka (sivu 39) 6 Liiti korvakuulokkeita tai ulkoisia kaiuttimia varte 3 USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) Type A -liiti (sivu 74) (sivu 76) 7 PC-korti eject-paiike (sivu 36) 4 i.lik (IEEE1394) S400 -portti (sivu 82) 8 PC-korttipaikka (sivu 36) Älä peitä tuuletusaukkoa, ku tietokoe o käyissä.

18 VAIO -tietokoeesi käyttämie Edessä 17 1 Kovalevy merkkivalo (sivu 29) 8 Bluetooth -merkkivalo (sivu 29) 2 um Lock -merkkivalo (sivu 29) 9 äppäimistö (sivu 27) 3 Caps Lock -merkkivalo (sivu 29) 10 Touchpad -hiiri (sivu 30) 4 Scroll Lock -merkkivalo (sivu 29) 11 Vase/oikea -paiikkeet (sivu 30) 5 Virtapaiike (sivu 29) 12 Kaiuttimet (sivu 27) 6 Aku merkkivalo (sivu 29) 13 estekideäyttö (sivu 27) 7 Wireless LA -merkkivalo (sivu 29)

19 VAIO -tietokoeesi käyttämie Takaa 18 1 DC I (sivu 20) 2 Aku liiti (sivu 21) 3 Moitori/VGA-liiti (sivu 71) 4 Etheret-liiti (sivu 85)

20 VAIO -tietokoeesi käyttämie Pohjassa 19 1 Aku lukitus/vapautus (sivu 21) 2 Aku vapautusvipu (sivu 21) 3 Porttitoistime liiti (sivu 66) 4 Tuuletusaukko / 5 Reset-paiike /

21 VAIO -tietokoeesi käyttämie Virtalähtee kytkemie Voit käyttää virtalähteeä joko AC adapteria tai ladattavaa akkua. AC adapteri käyttämie 20 AC adapteria käytetää seuraavalla tavalla: 1 Kytke AC adapterii liitetty johto (1) tietokoee DC I -liittimee (2). 2 Kytke virtajohdo (3) toie pää AC adapterii. 3 Kytke virtajohdo toie pää vaihtovirtakoskettimee (4). Virtajohdo päässä oleva merkkivalo palaa vihreää, ku AC adapteri o kytketty tietokoeesee. Käytä tietokoettasi aioastaa mukaa tuleva AC adapteri kautta. Tietokoe kytketää kokoaa irti verkkojäitteestä irrottamalla AC adapteri. Varmista, että seiäkosketi o helppopääsyisessä paikassa. Jos pääyksikkö o kytketty porttitoistimee, voit käyttää aioastaa porttitoistime DC I -liititä.

22 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku käyttämie Tietokoee akkua ei ole ladattu täytee ostohetkellä. Aku asetamie Akku aseetaa seuraavalla tavalla: 1 Käää tietokoee pohjassa oleva lukitusvipu (1) kohtaa Ulock. 2 Kohdista aku urat (2) ja salvat (3) tietokoee takaa olevii salpoihi ja lovii ja liu'uta sitte akkua tietokoetta kohti, kues se akku apsahtaa paikallee. 3 Lukitse akku tietokoeesee käätämällä lukitusvipu kohtaa Lock. Ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa ja akku o asetettu akkutilaa, tietokoe käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa. Varmista ee aku asetamista, että kasi o kiii. 21

23 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku lataamie Akku ladataa seuraavalla tavalla: 1 Kytke AC adapteri tietokoeesee. 2 Aseta akku akkutilaa. Tietokoe lataa aku automaattisesti (aku merkkivalo kaksoisvilkkuu akkua ladattaessa). Aku merkkivalo tila Merkitys 22 Palaa Yksittäie vilkutus Kaksoisvilkutus Sammuut Tietokoe käyttää aku virtaa. Aku virta o loppumassa. Akku latautuu. Tietokoe käyttää verkkovirtaa. Ku aku virta o loppumassa, sekä aku että virra merkkivalot vilkkuvat. Pidä akku tietokoeessa, ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa. Aku latautumie jatkuu tietokoetta käyttäessäsi. Jos aku virra taso laskee alle 10%, siu o kytkettävä joko AC adapteri aku lataamista varte tai sammutettava tietokoe ja vaihdettava täytee ladattu akku tietokoeesee. Voit pidetää aku käyttöikää muuttamalla virrahallita-asetuksia PowerPael -hyötyohjelma kautta. Tietokoeesi mukaa tuleva akku o li-io -akku ja se voi ladata uudellee milloi tahasa. Osittai tyhjetyee aku lataamie ei vaikuta aku käyttöikää. Aku merkkivalo palaa, ku käytät akkua virtalähteeä. Ku akku o kuluut melkei loppuu, sekä aku että virra merkkivalot alkavat vilkkua. Joideki sovellusohjelmie ja oheislaitteide kohdalla tietokoeesi ei ehkä siirry Hiberate -tilaa, vaikka akku o melkei kuluut loppuu. Tietoje meettämise välttämiseksi akkuvirtaa käytettäessä, tallea tiedot usei ja aktivoi mauaalisesti virrahallitatila, kute Stadby tai Hiberate. Ku tietokoe o kytketty suoraa verkkovirtaa ja akku o asetettu akkutilaa, tietokoe käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa.

24 VAIO -tietokoeesi käyttämie Aku poistamie Akku poistetaa seuraavalla tavalla: 1 Sammuta tietokoe ja sulje kasi. 2 Käää lukitusvipu (1) kohtaa Ulock. 3 Liu'uta ja pidä vapautusvipua (2) kuvassa osoitetulla tavalla ja liu'uta akku ulos tietokoeesta. 23 Voit poistaa aku tietokoetta sammuttamatta, jos tietokoe o kytketty verkkojäitteesee (AC adapterii). Sulje kasi ee aku poistamista. Saatat meettää tietoja, jos poistat aku tietokoee ollessa käyissä eikä sitä ole kytketty AC adapterii tai jos poistat aku tietokoee ollessa Stadby -tilassa.

25 VAIO -tietokoeesi käyttämie Tietokoeesi käyttöö valmistelu Soy otebook Setup -ohjelmalla. Soy otebook Setup -hyötyohjelmalla saat tietoja järjestelmästä, voit määrittää järjestelmälle suosikkiasetuksiasi sekä asettaa salasaa VAIO -tietokoeesi suojausta varte. Soy otebook Setup -hyötyohjelma käyttämie: 1 apsauta Widows -tehtäväpalki Start -paiiketta. 2 Valitse All Programs -valikosta Soy otebook Setup ja apsauta sitte Soy otebook Setup. äytölle ilmestyy Soy otebook Setup -ikkua. 24

26 VAIO -tietokoeesi käyttämie Välilehti About This Computer Iitial Settig Kuvaus äyttää järjestelmätietoja, mukaa lukie muistitila, sarjaumero ja BIOS-versio. Valitsee asema ja laittee, josta haluat ladata käyttöjärjestelmä. Voit määrittää kohteeksi joko kovalevyasema tai muu tietokoeeseesi kytkety asema. Voit muuttaa käyttöjärjestelmä lataukse aikaa kuuluvie ääte voimakkuutta. 25 Power O Password Device Bass Boost P1/P2 Buttos Asettaa salasaa tietokoeesi suojausta varte. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, siu o aia muistettava salasaa. Jos uohdat salasaa, et voi eää muuttaa tätä asetusta etkä käyistää tietokoettasi. Kytkee pois portteja tai laitteita järjestelmä resurssie vapauttamiseksi. Porti asetusta muutetaa valitsemalla portti ja apsauttamalla Device -välilehdellä Settigs. Kytkee Bass Boost -toimio päälle/pois (toimii vai korvakuulokkeilla). Voit myös tarkistaa Bass Boost -toimio vaikutukse soittamalla valitsemaasi malliääitiedostoa. Asettaa pudotusvaliko toimiot äppäimistö vieressä olevii P1/P2-paiikkeisii. Määritä äyttövaihtoehdot valitsemalla Exteral Display ja apsauta Advaced. 3 Valitse se kohtee välilehti, jota haluat muuttaa. 4 Ku olet lopettaut, apsauta OK. Kohde o muutettu. Lisätietoja kaikista vaihtoehdoista löytyy ohjetiedostosta, joka saat esii apsauttamalla Soy otebook Setup -ruudu Help -paiiketta. Jos avaat Soy otebook Setup -hyötyohjelma rajoitetui käyttöoikeuksi, vai About This Computer -välilehti o äkyvissä.

27 VAIO -tietokoeesi käyttämie Tietokoee sammuttamie turvallisesti O tärkeää, että sammutat tietokoee oikei, jotta talletamattomia tietoja ei meetetä. Sammuta tietokoe seuraavalla tavalla: 1 Sammuta kaikki tietokoeesee kytketyt oheislaitteet. 2 apsauta Start -paiiketta. 3 apsauta Tur Off Computer. äytölle ilmestyy Tur off computer -ikkua. 4 apsauta Tur Off. 5 Vastaa kaikkii asiakirjoje talleus- tai muita käyttäjiä koskevii kehotuksii ja odota, että tietokoe sammuu automaattisesti. Virra merkkivalo sammuu. Jos siulla o ogelmia tietokoeesi sammuttamisessa, katso ohjeita paietusta Troubleshootig guide -oppaasta. 26

28 VAIO -tietokoeesi käyttämie äppäimistö käyttämie äppäimistösi o muutoi samalaie kui pöytäkoee äppäimistö, mutta siiä o lisääppäimiä, joilla suoritetaa erityisiä sylimikroa koskevia tehtäviä. Lisätietoja vakioäppäimistä löytyy Widows Help ad Support Ceter -palvelusta. VAIO-Liki web-sivuilta (www.vaio-lik.com) löytyy myös hakemistoja äppäimistö käyttämisestä. 27 <F> -äppäiyhdistelmät ja toimiot Yhdistelmät/Omiaisuus <F> + (ESC): Stadby <F> + (F3): kaiutikytki <F> + (F4): kaiuttime ääevoimakkuus Toimiot Asettaa järjestelmä Stadby -virrahallitatilaa. Järjestelmä palautetaa aktiivisee tilaa paiamalla mitä tahasa äppäitä. Kytkee sisäärakeetu kaiuttime päälle ja pois päältä. Säätää sisäärakeetu kaiuttime ääevoimakkuutta. Ääevoimakkuutta lisätää paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. Ääevoimakkuutta väheetää paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. <F> + (F5): kirkkaude säätö Säätää estekideäytö kirkkautta. Kirkkautta lisätää paiamalla <F>+<F5>, joka jälkee tai. Kirkkautta väheetää paiamalla <F>+<F5>, joka jälkee tai. <F> + (F7)*: vaihtaa ulkoisee äyttöö äppäiyhdistelmällä siirrytää estekideäytö, ulkoise äytö (moitoriliittimee kytketty) ja sekä estekideäytö että ulkoise äytö välillä. Tätä toimitoa voi käyttää aioastaa tietokoeelle esimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi toiseksi kirjautueella käyttäjätilillä.

29 VAIO -tietokoeesi käyttämie Yhdistelmät/Omiaisuus <F> + (F12): Hiberate <F> + B Toimiot Ataa alimma virrakulutustaso. Ku käytät tätä kometoa, järjestelmä ja oheislaitteide tilat kirjataa kovalevylle ja järjestelmä virta sammutetaa. Järjestelmä palautetaa alkuperäisee tilaa kytkemällä virta päälle virtakytkimellä. Aktivoi Bass Boost -toimio. Tämä tarkoittaa, että basso ääevoimakkuus tehostuu kaikilla tasoilla muita taajuuksia vääristämättä. 28! * Tätä toimitoa voi käyttää aioastaa tietokoeelle esimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi, jos olet siirtyyt toisee käyttäjätiliii. Jotkut toimiot eivät ole käytettävissä ee kui Widows o käyistetty. Ääe viaetsitä Kaiuttimistai ei kuulu äätä Sisäärakeetut kaiuttimet o ehkä sammutettu. Kytke kaiuttimet päälle paiamalla <F>+<F3>. Kaiuttime ääe voimakkuus saattaa olla miimiarvossa. Lisää ääevoimakkuutta paiamalla <F>+<F4>, joka jälkee tai. Jos tietokoeesi käyttää akkuvirtaa tarkista, että akku o asetettu koeesee oikei ja että se o ladattu. Jos käytät sovellusta, jossa o oma ääevoimakkuude säädi, tarkista, että ääevoimakkuus o kytketty päälle. Tarkista Widowsi ääevoimakkuude säätimet.

30 VAIO -tietokoeesi käyttämie Merkkivalot Merkkivalo Virta Toimiot Virta kytketty: vihreä valo. Stadby -tila: vilkkuu orassi väriseä. 29 Akku Lagato lähiverkko MagicGate Memory Stick P1/P2-paiikkeet Ilmoittaa aku tila. Syttyy, ku lagato lähiverkko o aktivoitu. Sammuu, ku lagato lähiverkko ei ole aktiivie. Syttyy, ku Memory Stick -muistikortti o käytössä. Sammuu, ku Memory Stick -muistikorttia ei eää käytetä. Määritä toimiot kaikille paiikkeille. Lisätietoja löytyy Ohjelmisto-oppaa Soy otebook Setup -kappaleesta. Valo Palaa Sammuut Kovalevy um Lock Tietoja luetaa kovalevyltä tai kirjoitetaa kovalevylle. Syttyy, ku umeroäppäimistö umeroäppäimiä käytetää. Kovalevyasemaa ei käytetä. Sammuu, ku äppäimistö aakkosumeerisia äppäimiä käytetää. Caps Lock Syttyy, ku käytät kirjoittaessasi isoja kirjaimia. <Shift> -äppäimellä voit vaihtaa pieii kirjaimii, vaikka Caps Lock o aktivoitu. Sammuu, ku kirjoitat pieillä kirjaimilla (ellet pidä <Shift> -äppäitä paiettua). Scroll Lock Syttyy, ku äyttöä vieritetää eri tavalla (Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimitoa). Sammuu, ku tieto liikkuu äytöllä ormaalilla tavalla.

31 VAIO -tietokoeesi käyttämie Touchpad -hiire käyttämie äppäimistöö kuuluu osoittime kohdistuslaite, Touchpad -hiiri (1). Voit osoittaa, valita, vetää ja selata kohteita sisäärakeettua Touchpad -hiirtä käyttämällä. Tehtävä Kuvaus 30 Osoittamie apsauttamie Kaksoisapsauttamie Hiire oikea paiikkee paiamie Vetämie Vierittämie Aseta osoiti (2) kohtee tai objekti päälle liu'uttamalla yhtä sormeasi Touchpad -hiire päällä. Paia vaseta paiiketta (3) yhde kerra. Paia vaseta paiiketta kaksi kertaa. Paia oikeapuoleista paiiketta (4) yhde kerra. Tämä toimepide tuo useissa sovelluksissa esii pikavaliko. Liu'uta yhtä sormea ja pidä vase paiike paiettua. Vieritä äyttöä pystysuuassa liikuttamalla sormeasi Touchpad -hiire oikeapuoleista reuaa pitki. Vieritä äyttöä vaakasuuassa liikuttamalla sormeasi alareuaa pitki (vieritystoimitoa voi käyttää aioastaa sovelluksissa, jotka tukevat Touchpad -hiire vieritysomiaisuutta).

32 VAIO -tietokoeesi käyttämie Levyasema käyttämie Tietokoeessasi o yksi levyasema. Katso mallikohtaiset tiedot Specificatios -asiakirjasta. Levy asetetaa asemaa seuraavalla tavalla: 1 Käyistä tietokoe. 2 Avaa asema paiamalla eject-paiiketta (1). Levykelkka liukuu ulos. 3 Paia levy kelka keskelle tarkkapuoli ylöspäi ii, että se apsahtaa paikallee. 4 Sulje levykelkka työtämällä sitä kevyesti. Jos siulla o ogelmia levyje käyttämisessä, katso ohjeita Troubleshootig Guide -oppaasta. 31 CD- ja DVD*-levyje lukemie ja kirjoittamie oudata seuraavia suosituksia, jotta saat levystäsi optimaalise hyödy tietoja kirjoittaessasi (kutsutaa myös "polttamiseksi") : Jotta levyllä olevia tietoja voidaa lukea optisessa asemassa, siu o suljettava istuto, ku poistat levy. oudata ohjelmisto mukaa tulevia ohjeita tämä prosessi loppuu saattamiseksi. Käytä aioastaa pyöreitä levyjä. Älä käytä mikää muu muotoisia levyjä (tähde, sydäme, korti, je.), koska e saattavat vaurioittaa levyasemaa. Älä iske tai ravista tietokoetta, ku levylle kirjoitetaa tietoja. Optimaalie kirjoitusopeus saavutetaa sammuttamalla äytösäästäjä ee tietoje kirjoittamista levylle. Paikallismuistissa olevat levy hyötyohjelmat voivat aiheuttaa epävakaata toimitaa tai tietoje meetystä. Sulje ämä hyötyohjelmat ee kui tietoja kirjoitetaa levylle. Ku poltat levyjä sovellusohjelmallasi varmista, että suljet kaikki muut sovellukset.

33 VAIO -tietokoeesi käyttämie Älä koskaa kosketa levy pitaa. Levy pialla olevat sormejäljet ja pöly saattavat aiheuttaa kirjoitusvirheitä. Älä aseta VAIO -tietokoetta virrasäästötilaa, ku käytät esiaseettua ohjelmaa ja CD-levy poltto-ohjelmaa. Älä koskaa laita levyy tarroja. e vauroittavat levyä peruuttamattomasti. 32 * Huippuopeita CD-RW-levyjä ei tueta. DVD-levyje soittamie oudata seuraavia suosituksia, jotta saat optimaalise suoritukse DVD-levyjä soittaessasi. Voit soittaa DVD-levyjä optisessa asemassa WiDVD for VAIO -ohjelmaa käyttäe. Katso yksityiskohtaiset tiedot WiDVD for VAIO -ohjelma ohjetiedostosta. Sulje kaikki avoimet sovellukset ee kui katselet DVD-elokuvaa. Älä käytä muistissa olevia levy hyötyohjelmia tai muita muistissa olevia hyötyohjelmia opeuttaaksesi levyje lukemista, koska iide seurauksea järjestelmästä saattaa tulla epävakaa. Varmista, että äytösäästäjä ei ole käytössä. DVD-levyihi o merkitty aluekoodit, jotka ilmoittavat millä alueella ja mikä tyyppisessä soittimessa levyjä voi soittaa. Ellei DVD-levyssä tai pakkauksessa ole merkitää '2' (Eurooppa kuuluu alueesee '2') tai 'all' (kaikki) (tämä tarkoittaa, että tätä DVD-levyä voi soittaa missä tahasa maailmassa), et voi soittaa levyä tässä soittimessa. Älä yritä muuttaa DVD-asema aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata mitää DVD-asema aluekoodiasetukse muuttamisesta aiheutuvia ogelmia.

34 VAIO -tietokoeesi käyttämie Optise levyasema viaetsitä E voi siirtyä estekideäytöstä televisioo ja päivastoi Poista optisessa asemassa oleva DVD-levy. Levyasema kelkka ei avaudu Varmista, että tietokoe o käyissä ja paia asema eject-paiiketta. apsauta Start ja valitse My Computer. Kaksoisapsauta optista levyasemaa ja valitse Eject. Varmista, että tietokoe ei ole Stadby tai Hiberate -tilassa. Jos tämä ei auta, yritä seuraavaa: Sammuta tietokoe, avaa levyasema kelkka asettamalla teräväkärkie esie (esimerkiksi paperiliiti) eject -paiikkee vieressä olevaa reikää. 33 Levyä ei voi soittaa Aseta levy asemaa ja odota muutama sekutti, jotta järjestelmä havaitsee levy ee kui yrität lukea sitä. Varmista, että levy etikettipuoli o ylöspäi. Jos levy tarvitsee ohjelmaa, varmista, että ohjelma o aseettu ohjelma aseusohjeide mukaisesti. Tarkista kaiuttimie ääevoimakkuus. Puhdista levy sopivalla puhdistusaieella. Varmista, että tietokoeesi o käyttää vai verkkovirtaa ja yritä soittaa levyä uudellee. Asemassa saattaa olla kodesaattia. Poista levy ja aa asema olla auki oi tui aja. Poista akku odottaessasi kodesaati kuivumista.

35 VAIO -tietokoeesi käyttämie DVD-levyä ei voi soittaa Jos aluekoodivaroitus ilmestyy äytölle DVD-soitita käyttäessäsi, se saattaa tarkoittaa, että DVD-levy, jota yrität soittaa, ei ole sopiva tietokoeesi DVD-asemaa. Aluekoodi o ilmoitettu levy pakkauksessa. Väheä äyttötarkkuutta valitsemalla Cotrol Pael - Display. Jos kuva äkyy mutta ääi ei kuulu, tarkista seuraavat asiat: Varmista, että DVD-soittime mykistys-asetus ei ole käytössä. Tarkista Souds ad Audio Device Properties kohtie Master Volume -asetukset. Jos olet kytkeyt ulkoiset kaiuttimet, tarkista tietokoeesi kaiuttimie ääevoimakkuude asetukset sekä kaiuttimiesi ja tietokoee väliset liitäät. Tarkista Device Maager -valitaikkuasta, että oikeat ajurit o aseettu kuolla. Saat esii Device Maager -valitaikkua apsauttamalla Start ja sitte Cotrol Pael. Kaksoisapsauta System -kuvaketta. apsauta Hardware -välilehde Device Maager -paiiketta. Likaie tai vahigoittuut levy saattaa "jumiuttaa" tietokoee se yrittäessä lukea levyä. Käyistä tietokoe tarvittaessa uudellee, poista levy ja tarkista, että se ei ole likaie tai vahigoittuut. Tarkista DVD-ohjelma PG-asetukset (Paretal Guidace), koska e saattavat aktivoituia estää tiettyje DVD-levyje soittamise. Tietokoeesi DVD-oletusaluekoodi o 2. Älä muuta tätä asetusta Widowsi Regio Code Chage -toimiolla tai millää muulla sovellusohjelmalla. Takuu ei kata käyttäjä DVD-aluekoodie muuttamisesta aiheutuvia toimitahäiriöitä ja äide häiriöide korjaamie o maksullista. Jos Display -kuvake ei ole heti äkyvissä, ku olet apsauttaut Cotrol Pael, apsauta vasemmalla puolella Switch to Classic View. 34

Laitteisto- opas. PCG-K sarja

Laitteisto- opas. PCG-K sarja Laitteisto- opas PCG-K sarja Lue tämä ensin Tiedoksi n 2 Lue tämä ensin 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A197XP http://fi.yourpdfguides.com/dref/694825

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A197XP http://fi.yourpdfguides.com/dref/694825 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Laitteisto- opas. PCG-K sarja

Laitteisto- opas. PCG-K sarja Laitteisto- opas PCG-K sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2004 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A215M http://fi.yourpdfguides.com/dref/694835

Käyttöoppaasi. SONY VAIO VGN-A215M http://fi.yourpdfguides.com/dref/694835 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

HP Media Center -tietokoneen aloitusopas

HP Media Center -tietokoneen aloitusopas HP Media Ceter -tietokoee aloitusopas Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaa takuuilmoituksee. Mikää tässä maiittu ei muodosta kattavampaa

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

HP Media Center PC -tietokoneen ohjelmisto-opas

HP Media Center PC -tietokoneen ohjelmisto-opas HP Media Ceter PC -tietokoee ohjelmisto-opas Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaa takuuilmoituksee. Mikää tässä maiittu ei muodosta kattavampaa

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VGN-FS-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VGN-FS-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VG-FS-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä...6 Tiedoksi...6 EERGY STAR...7 Dokumentaatio...8 Ergonomiaa koskevia tietoja...12 Aloittaminen...14 Hallintapainikkeiden ja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Käyttöopas jabra.com/movewireless 1. tervetuloa...3 2. toimitussisältö... 4 3. kuinka käytät...5 3.1 Korkeuden säätö 4. lataaminen... 6 4.1 Akun tila 5. kuinka kytket...7 5.1 Bluetoothin

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351 Multimedia Asiakirjan osanumero: 419465-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan, miten tietokoneen multimedialaitteita ja ohjelmistoja käytetään. Multimediaominaisuudet vaihtelevat tietokoneen mallin

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 8" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot CR-00 6-in- USB CARD READER Tuotetiedot F A B D I G H J E C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: XD H: Aukko: SMC SM- RAM

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot