Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä Pesuohjelmataulukko Valintojen / perusasetusten valinta Tietoa ohjelmankulusta.... Tietokoneeseen liittyvät tiedot... Huolto ja hoito Vianetsintä.... Soita huoltoon Ohjeita... Asennus Kierrätysohjeita Turvallisuusohjeita... Tutustuminen laitteeseen Ennen ensimmäistä käyttöä..... Vedenpehmentimen säätäminen. Erikoissuolan täyttö.. Huuhtelukirkasteen täyttö Konepesuun sopimattomat astiat Astioiden järjestäminen.... Pesuaineet.... auto 3In *..... ota vioittunutta konetta käyttöön. pakkausmateriaali asianmukaisesti. Tarvittavat suojat (erikoistarvike) saat huoltopalvelulta tai alan erikoisliikkeistä. Päivittäisessä käytössä Varoitus Sijoita veitset ja muut teräväkärkiset välineet astiakoriin niin, että kärjet ovat alaspäin tai vaakasuorassa asennossa. Käytä astianpesukonetta vain kotitalouksiin tarkoitettujen astioiden pesemiseen. Älä istu tai nouse avatun luukun päälle, kone saattaa keikahtaa. Varo täyttämästä koreihin liikaa astioita koneen ollessa vapaasti sijoitettava, ts. ei keittiön työtason alla. Kone voi kaatua. Astianpesukoneessa olevaa vettä ei saa juoda. Älä kaada liuottimia pesutilaan. Räjähdysvaara. Jos luukku on avattava pesuohjelman ollessa käynnissä, tee se varoen. Koneesta voi roiskua ulos vettä. Aukaise astianpesukone vain täytön ja tyhjennyksen ajaksi. Näin vältytään loukkaantumisilta esim. kompastumisen johdosta. Noudata astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen pakkauksessa annettuja turvallisuus- ja käyttöohjeita. Asennuksen yhteydessä Sijoitus ja liitännät on tehtävä asennusohjeiden mukaisesti. Asennuksen aikana astiapesukoneen tulee olla irrotettuna verkosta. Varmista, että talon sähkömaadoitusjärjestelmä on asennettu määräystenmukaisesti. Sähköverkon liitäntätietojen tulee olla samat kuin astianpesukoneen tyyppikilvessä annettujen tietojen. Jotta astianpesukoneesi soveltuu -käyttöön, tarvitset erityisen lisävarusteen, käyttöliittymän, jonka voit ostaa alan liikkeistä. Kiinnitä se astianpesukoneen etulevyyn sille varattuun tilaan oheisten asennusohjeiden mukaisesti. Sijoitettaessa astianpesukone kalusteeseen kone on kiinnitettävä tarkasti ohjeiden mukaisesti. Asenna kalusteisiin sijoitettava ja/tai kalusteovella varustettu astianpesukone aina kiinteän työtason alle, joka on kiinnitetty ruuveilla vieressä oleviin kalusteisiin, jotta kone pysyy tukevasti paikoillaan. Koneen sijoittamisen jälkeen pistokkeeseen on päästävä hyvin käsiksi. Ei kaikissa malleissa: Vesiliitännän muovikotelossa on sähköventtiili, vedentuloletkussa ovat liitäntäjohdot. Älä katkaise tätä letkua, äläkä upota muovikoteloa veteen. 4 fi Kun perheessä on lapsia Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä koneella. Pidä astianpesuaineet ja huuhtelukirkasteet poissa lasten ulottuvilta. Ne saattavat aiheuttaa syöpymisoireita suussa, nielussa ja silmissä tai tukehtumisvaaran. Älä päästä lapsia avatun astianpesukoneen lähelle. Koneessa voi olla vielä pesuainejäämiä. Kun kone on asennettu kaapin päälle, varo että lapset eivät jää puristuksiin koneenluukun ja alapuolella olevan kaapin oven väliin avattaessa ja suljettaessa luukkua. Vanhan laitteen hävittäminen Tee käytöstä poistettu laite heti käyttökelvottomaksi mahdollisten tapaturmien välttämiseksi. Irrota pistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäjohto ja riko luukun lukko. Toimita sen jälkeen laite jätehuoltopisteeseen asianmukaista hävittämistä varten. Varoitus Lapset voivat lukita itsensä koneeseen (tukehtumisvaara) tai joutua muihin vaarallisiin tilanteisiin. Tämän takia: vedä verkkopistoke pois rasiasta, leikkaa verkkokaapeli irti ja hävitä se. Ovilukko on rikottava, jotta ovi ei menisi enää

3 lukkoon. Lapsilukko* * vain joissain malleissa Katso myös kuvat käyttöohjeen lopussa kannen käänteessä. 40 Kytke lapsilukko päälle. 41 Avaa luukku lapsilukon ollessa päällä. 42 Kytke lapsilukko pois toiminnasta. Kun koneen luukku on avattu, ei lapsilukosta ole suojaa. Vauriotapauksessa Korjaukset ja muutokset laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu huoltomies. Korjauksien tai huoltotöiden aikana astianpesukone ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan. Vedä pistoke irti pistorasiasta tai irrota sulake. Vedä aina pistokkeesta, älä liitäntäjohdosta. Sulje myös vesihana. 5 fi Tutustuminen laitteeseen Kuvat ohjaustaulusta ja koneen sisältä ovat käyttöohjeen alussa kannen käänteessä. Tekstissä on viittauksia kuviin merkittyihin kohtiin. Laite sisältä Ohjaustaulu 1 2 d pääkytkin M/OK painike: tästä valitaan vaihtoehdot, tallennetaan (muutettu) arvo ja + painikkeet: näillä valitaan pesuohjelmat ja asetukset Start painike: tästä käynnistetään ohjelma Ylänäytössä annetaan selväkieliset ohjeet valittavista ohjelmista, valinnoista ja asetuksista sekä miten missäkin tilanteessa on toimittava. Edessä olevassa näytössä annetaan tietoa ohjelman kulusta. Luukun avaaja Yläkori Yläkorin erillinen ruokailuvälinekori* Kuppihylly* Yläsuihkuvarsi Alasuihkuvarsi Suolan täyttösäiliö Siivilät Ruokailuvälinekori Alakori Pesuainekotelon lukitsin Huuhtelukirkasteen täyttösäiliö, täyttötarpeen osoitin Pesuainelokero Tyyppikilpi * ei kaikissa malleissa 6 7 Valaistuista nuolista näet, voitko valita painikkeilla tai + 3 lisää asetuksia. Astianpesukone on varustettu sensoripainikkeilla. Kevyt kosketus painikkeeseen riittää. Painikkeen painallus vahvistetaan äänimerkillä. Pidä ohjauspaneelin pinta aina puhtaana virhetoimintojen välttämiseksi. Käytä vain kuivaa tai vähän kosteaa liinaa.

4 Älä käytä naarmuttavia tai hankaavia puhdistusmenetelmiä. 6 fi Ennen ensimmäistä käyttöä Kun kone otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, on valittava kieli. Koneen käynnistämisen jälkeen ilmestyy seuraava näyttö: d M OK < DE EN FR NL IT EL > + Start Saksan kielen lyhenne DE (=»Deutsch«) vilkkuu näytössä. Jos haluat valita toisen kielen, paina niin usein tai + 3, kunnes haluamasi kielen lyhenne alkaa vilkkua näytössä. Vahvista valitsemasi kieli painamalla M/OK 2. Kaikki tekstinäytöt osoitetaan nyt valitsemallasi kielellä. Koneessa tarvittavat aineet Astianpesukoneen toimintaa varten tarvitset seuraavia aineita erikoissuola (vain veden ollessa kovaa, katso kappale "Vedenpehmentimen säätäminen"), huuhtelukirkaste, pesuaine. Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvia tuotteita. Kun kone otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, täytä kielen valinnan jälkeen erikoissuola (tarvittaessa) ja huuhtelukirkaste ja säädä vedenpehmennin. Toimi kuten kappaleissa "Erikoissuolan täyttö", "Huuhtelukirkasteen täyttö" ja "Vedenpehmentimen säätäminen" neuvotaan. Kieli on valittu väärin Näin voit valita kielen uudelleen: 1. Kytke kone pois päältä. 2. Kytke kone päälle, paina painiketta M/OK 2 niin usein, kunnes kielivalinta tulee näyttöön. 3. Valitse kieli ja vahvista valinta. 7 fi Vedenpehmentimen säätäminen Jotta astianpesukoneesi pääsisi mahdollisimman hyvään pesutulokseen, on koneessa käytettävän veden oltava "pehmeää", ts. se saa sisältää vain vähän kalkkia. Muussa tapauksessa astioihin ja koneen sisäosiin jää valkeita kalkkijäämiä. Vesijohtovesi, joka ylittää määrätyn kovuusasteen, tulee pehmentää käyttöä varten astianpesukoneessa, ts. siitä on poistettava kalkki. Veden pehmentäminen tapahtuu vedenpehmentimeen lisättävän erikoissuolan avulla. Käytettävän vesijohtoveden kovuusaste vaikuttaa vedenpehmentimen säätöön ja tarvittavaan suolamäärään. Vedenpehmennin on säädettävä vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa. Vesijohtoveden kovuuden saat selville kysymällä paikalliselta vesilaitokselta tai huoltopalvelusta. Kytke kone toimintaan pääkytkimellä 1. Näyttöön tulee päävalikko (otettaessa kone käyttöön ensimmäistä kertaa vasta kielen valinnan, suolan ja huuhtelukirkasteen täytön jälkeen). Paina painiketta M/OK 2 niin usein, kunnes näyttöön tulee asetus»kovuusaste«. Valitse painikkeilla tai + 3 säätöarvo väliltä 0 7 vesijohtoveden kovuusasteen mukaan, katso seuraava taulukko. Tehdasasetuksena on»kovuusaste 4«. Paina painiketta M/OK 2. Säätöarvo tallentuu nyt koneen muistiin ja samalla pääset takaisin päävalikkoon. Kun säätöarvoksi valitaan»0«, vedenpehmennin kytkeytyy pois päältä. Tällöin näyttöön ei tule ilmoitusta suolan puutteesta. Vedenkovuustaulukko 8 fi Erikoissuolan täyttö os vesijohtoveden kovuus vastaa koneen säätöarvoa (katso kappale»vedenpehmentimen säätäminen«), suolaa ei tarvita, koska suolaa ei lisätä tässä tapauksessa pesuveteen. Lisää suolaa, kun vedenkovuuden säätöarvona. on Pesun aikana suola huuhtoutuu automaattisesti suolasäiliöstä vedenpehmentimeen, jossa suola poistaa kalkin vedestä. Kalkkipitoinen liuos pumppautuu pois astianpesukoneesta. Sen jälkeen vedenpehmennysjärjestelmä on taas toimintavalmis. Tämä on mahdollista vain silloin, kun suola liukenee veteen. Jos suolaa ei ole riittävästi, niin astianpesukoneen käynnistämisen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus»lisää suolaa«. (Heti kun säädät vedenpehmentimen arvoksi, ilmoitus ei tule enää näyttöön.) Avaa suolan täyttösäiliön 25 korkki. Ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa kaada suolasäiliöön noin litra vettä. Lisää sitten suolaa (ei ruokasuolaa) oheisella suolanannostelijalla, kunnes suolan täyttösäiliö on täynnä (max. 1,5 kg). Kun lisäät suolaa, vesi alkaa virrata täyttönsä vettä, kuten sienet ja siivouspyyhkeet. Astioissa olevat lasittamattomat kuvioinnit, alumiini- ja hopeaosat yleensä himmenevät pesussa tai niiden väri muuttuu. Myös jotkut lasilaadut (esim. kristalli) voivat muuttua sameiksi usean pesukerran jälkeen. Suositus: Tarkista jo astioita hankkiessasi, että ne kestävät konepesun. Lasi ja astiavauriot Syyt: Lasilaatu ja lasinvalmistusmenetelmä. Pesuaineen kemiallinen koostumus. Pesuohjelman vedenlämpötila ja kestoaika. Suositus: Käytä laseja ja posliiniastioita, jotka ovat valmistajan mukaan konepesun kestäviä. Käytä pesuainetta, joka on tarkoitettu hellävaraiseen pesuun. Lisätietoja saat pesuaineiden valmistajilta. Valitse ohjelma, jonka lämpötila on mahdollisimman alhainen ja joka kestää vain lyhyen aikaa. Poista vahinkojen välttämiseksi lasit ja ruokailuvälineet mahdollisimman pian astianpesukoneesta pesuohjelman päättymisen jälkeen. 11 fi Astioiden järjestäminen Astioiden asettaminen koneeseen Poista astioista isot ruoantähteet. Astioita ei tarvitse esihuuhdella juoksevan veden alla. Aseta astiat koneeseen niin, että D kulhot, kupit, lasit, kattilat yms. ovat koneessa ylösalaisin. D astiat, joissa on kaarevia osia tai syvennyksiä, ovat astiakorissa vinossa, jotta vesi pääsee valumaan pois syvennyksistä. D ne ovat tukevasti paikoillaan eivätkä pääse kaatumaan. D ne eivät estä kummankaan suihkuvarren pyörimistä toiminnan aikana. Erittäin pienikokoisia astioita ei tulisi tiskata koneessa, koska ne voivat pudota helposti pois koreista. Kupit ja lasit Yläkori 20 * ei sisälly kaikkiin malleihin Kattilat Alakori 28 Astioiden poistaminen koneesta Suosittelemme tyhjentämään alakorin ennen yläkoria. Tällöin vältytään veden tippumiselta yläkorista alakorissa olevien astioiden päälle.

5 12 fi Ruokailuvälineet Sijoita ruokailuvälineet niille tarkoitettuun koriin aina lajittelematta käyttöpuoli alaspäin. Vesisuihku vaikuttaa tällöin tehokkaasti eri välineisiin. Aseta pitkät ja terävät veitset sekä välineet kuppihyllylle (vain joissain malleissa) tai veitsitelineeseen (lisävaruste), jolloin ne pysyvät turvallisesti paikoillaan ja vältyt loukkaantumisilta. Pikkutavaroiden teline * * vain joissain malleissa Tässä pysyvät kevyet muovitavarat kuten esim. mukit, korkit tms. tukevasti paikoillaan. Kaadettavat piikit * * ei kaikissa malleissa Piikit voi kääntää toisin päin, jotta kattiloilla ja kulhoilla on enemmän tilaa. Korikorkeuden säätäminen * * ei kaikissa malleissa Ø max. 20/*25cm Ø max. 20/*25cm 81cm * ei kaikissa malleissa Tue jalalliset ja korkeat lasit kuppihyllyn reunaa vasten. Älä aseta niitä toisia astioita vasten. Ø max. 30/*25cm 86cm Ø max. 34/*29cm Kuppihylly * Yläkorin korkeutta voi säätää, kun ylä- tai alakorissa tarvitaan enemmän tilaa isoille astioille. Valitse toinen seuraavista toimintavaihtoehdoista astianpesukoneesi yläkorin mallin mukaan: Aseta korkeat kupit ja lasit, salaattivälineet, kauhat tai veitset kuppihyllyyn, jotta ne eivät estä suihkuvarsien pyörimistä. Kuppihyllyn voit kääntää sisään- tai ulospäin. 13 fi Yläkori, jossa on pyöräparit ylhäällä ja alhaalla. Vedä yläkori ulos. Poista yläkori ja kiinnitä se takaisin paikoilleen ylä- tai alapyörien varaan. Nosta koria ylemmäksi tarttumalla korin yläreunaan sivuista ja vedä kori ylöspäin. Ennen kuin asetat korin takaisin paikoilleen, varmista että kori on kummaltakin puolelta yhtä korkealla. Muuten koneen luukku ei mene kiinni ja ylempään suihkuvarteen ei tule vettä. Uunipeltisuihku * Yläkori, jonka sivuissa on vivut (RackMatic) Vedä yläkori ulos. * vain joissain malleissa Isot uunipellit ja -ritilät voit pestä uunipeltisuihkun avulla. Poista ensin yläkori ja kiinnitä suihkusuutin paikoilleen kuten kuvassa. Laske koria alemmaksi painamalla korin ulkolaidassa vasemmalla ja oikealla puolella olevat vivut sisäänpäin toinen toisensa jälkeen. Pidä samalla toisella kädellä kiinni korin yläreunasta. Näin kori ei pääse putoamaan, jolloin siinä mahdollisesti olevat astiat voisivat rikkoutua. Jotta vesisuihku osuu kaikkiin osiin, sijoita pellit kuten kuvassa (max. 4 uunipeltiä ja 2 uuniritilää). 14 fi Pesuaineet Pesuaineita koskeva huomautus Voit käyttää astianpesukoneessasi tavallisia kaupasta saatavia astianpesukoneille tarkoitettuja nestemäisiä tai jauhemaisia merkkipesuaineita tai puhdistustabletteja (ei käsinpesuun tarkoitettuja astianpesuaineita!). Tällä hetkellä markkinoilla on kolme pesuainetyyppiä: 1. Fosfaattipitoinen ja klooripitoinen 2. Fosfaattipitoinen ja klooriton 3. Fosfaatiton ja klooriton Huomautus Käytä astianpesukonetta vain, kun yläkori tai uunipeltisuihku on paikallaan koneessa! Käytettäessä fosfaatittomia pesuaineita ja vesijohtoveden ollessa kovaa astioihin ja pesutilan seiniin jää helposti valkoisia läikkiä. Niiltä voi välttyä annostelemalla enemmän pesuainetta. Kloorittomien pesuaineiden valkaisuteho on heikko, jolloin teestä jääneet läikät eivät poistu kokonaan tai muoviosien väri voi muuttua. Tässä tapauksessa: käytä pesuohjelmaa "AUTOTEHOPESU", tai annostele pesuainetta enemmän tai - käytä klooripitoisia pesuaineita Pesuaineen pakkauksessa on ilmoitettu, sopiiko aine hopealle. Lisätietoa saat astianpesuainevalmistajien neuvontapisteistä. Pesuainekotelo ja annostusapu Pesuainekotelossa olevien annostusmerkkien ansiosta on helppo annostella oikea pesuainemäärä. Pesuaineen määrä on 15 ml kotelon alimpaan viivaan asti ja 25 ml keskiviivaan asti. Koko kotelon vetoisuus on 40 ml luukun ollessa auki vaakasuorassa asennossa. 15 fi Pesuaineen täyttö Voit täyttää pesuaineen lokeroon koneenluukun ollessa täysin auki tai vain puoliksi auki ergonominen työasento. Jos pesuainelokero on vielä suljettuna, avaa se painamalla lukitsinta. Annostele pesuaine lokeroon. Noudata valmistajan antamia annosteluohjeita pesuaineen pakkauksessa. Ohje Koska eri valmistajien puhdistustabletit liukenevat veteen eri lailla, on mahdollista, että pikaohjelmissa ei aina päästä täydelliseen pesutulokseen. Jauhemaiset pesuaineet sopivat paremmin tällaisille pesuohjelmille. Annostele ohjelmassa "AUTOTEHOPESU" vielä noin 1015 ml pesuainetta koneen luukulle. Säästövinkki Kun astiat ovat vain vähän likaisia, voit vähentää pesuaineen annostusta. Kun käytät puhdistustabletteja, katso tablettipakkauksesta, minne tabletit pitää sijoittaa (esim. ruokailuvälinekoriin, pesuainekoteloon jne. ). Sulje pesuainelokero. Työnnä kansi kokonaan pesuainekotelon päälle (1) ja paina kantta alaspäin (2), kunnes lukko napsahtaa kuuluvasti kiinni. Kun luukku on puoliksi auki, paina pesuainelokeron oikeassa laidassa olevaa painiketta. Käännä pesuainekotelo ja kansi ylös. Pesuainekotelo lukittuu helpommin paikoilleen, kun kohotat sitä vähän. Sulje pesuainelokero koneenluukun ollessa täysin auki. 16 fi auto 3In1 Astianpesukoneessa voidaan käyttää yhdistelmäpesuaineita, ts. yhdessä tuotteessa on pesuaine, huuhtelukirkaste ja/tai suola. Tällä hetkellä markkinoilta on saatavissa erityyppisiä yhdistelmäpesuaineita. 3In1: sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja suolan. 2In1: sisältää pesuaineen ja huuhtelukirkasteen tai suolan. 4In1: sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen, suolan ja lisäksi lasinsuoja-aineen. Valmistajasta riippuen on saatavissa myös muita vaikutukseltaan samantapaisia yhdistelmäpesuaineita. >>> Muista aina tarkistaa, minkätyyppisestä pesuaineesta tai yhdistelmätuotteesta on kyse! Noudata ehdottomasti tuotteen käyttöohjeita tai pakkaukseen merkittyjä ohjeita. Pesuohjelma mukautuu pesuainetuotteisiin automaattisesti, jotta päästään parhaimpaan mahdolliseen pesuja kuivaustulokseen. Kun käytät yhdistelmäpesuaineita, noudata seuraavia tärkeitä ohjeita: Vain jos veden kovuus on 21_ dh (37_ fh, 26_ Clarke, 3,7 mmol/l), ei tarvita elvytyssuolaa.

6 Koneen muita asetuksia ei tällöin tarvita. Kun vedenkovuus on yli 21_ dh (37_ fh, 26_ Clarke, 3,7 mmol/l), suolaa on käytettävä. Annostele suola suolasäiliöön 25 ja aseta vedenpehmentimen tehoksi 6. Jos olet epävarma, käänny astianpesuaineen valmistajan puoleen, etenkin silloin, kun: astiat ovat hyvin kosteita pesuohjelman päätyttyä. astioihin jää kalkkikerrostumia. 17 Sulje pesuainelokero koneenluukun ollessa puoliksi auki. Pesuvaiheen aikana pesuainelokeron kansi avautuu automaattisesti ja pesuaine huuhtoutuu pesuveteen. Siksi kansi on auki ohjelman päätyttyä. fi Huomautus Pääset optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen käyttämällä valmistajan ohjeiden mukaisesti perinteisiä astianpesuaineita ja sen lisänä elvytyssuolaa ja huuhtelukirkastetta. Yhdistelmäpesuaineiden käyttöohjeiden tai pakkaukseen merkittyjen ohjeiden noudattaminen vaikuttaa ratkaisevasti astianpesuaineen tehokkuuteen. Huomautus Vaikka huuhtelukirkasteen ja/tai suolan täyttötarpeen näyttö syttyy, pesuohjelma jatkuu loppuun asti häiriöittä käytettäessä 3in1 -tuotteita. Jos huuhtelukirkasteen täyttötarpeen näyttö tai suolan täyttötarpeen näyttö häiritsee, ja haluat kytkeä ne pois päältä, toimi seuraavasti: Näytön»Lisää suolaa«ja samalla vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä ja päälle: Kytke kone päälle pääkytkimestä 1. Paina painiketta M/OK 2 niin usein, kunnes näyttöön tulee asetus»kovuusaste«. Valitse painikkeilla tai + 3 säätöarvo väliltä 0 (pois) 7. Tehdasasetuksena on»kovuusaste 4«. Kytke toiminto pois päältä valitsemalla säätöarvoksi»0«paina painiketta M/OK 2. Säätöarvo tallentuu nyt koneen muistiin ja samalla pääset takaisin päävalikkoon. Kun säätöarvoksi valitaan»0«(pois), vedenpehmennin kytkeytyy pois päältä. Tällöin näyttöön ei tule ilmoitusta suolan puutteesta. Huomautus Jos käytät astianpesuainetta ja huuhtelukirkastetta erikseen tai vaihdat yhdistelmäpesuaineesta perinteisiin pesuaineisiin, muista kytkeä huuhtelukirkasteen täyttötarpeen näyttö päälle ja säädä vedenpehmennin vedenkovuuden mukaan. Näytön»Lisää kirkastetta«kytkeminen pois päältä ja päälle: Kytke kone päälle pääkytkimestä 1. Paina painiketta M/OK 2 niin usein, kunnes näyttöön tulee asetus»kirkaste«. Painikkeilla tai + 3 voit valita säätöarvon väliltä 0 6. Tehdasasetuksena on»kirkaste 4«. Kytke toiminto pois päältä valitsemalla asento»0«paina painiketta M/OK 2. Säätöarvo tallentuu nyt koneen muistiin ja samalla pääset takaisin päävalikkoon. Kun säätöarvoksi valitaan»0«, huuhtelukirkastetta ei annostella. Tällöin näyttöön ei tule ilmoitusta huuhtelukirkasteen puutteesta. 18 fi * * ei kaikissa malleissa Tämä astianpesukone soveltuu on tietoverkko, johon voidaan kytkeä myös muita Näin kodinkoneiden ohjaaminen hoituu entistä mukavammin ja joustavammin, kotona ja kodin ulkopuolella. Jotta astianpesukoneesi soveltuu tarvitset erityisen lisävarusteen, käyttöliittymän, jonka voit ostaa alan liikkeistä. Se on kiinnitettävä astianpesukoneen etulevyyn sille varattuun tilaan. Noudata asentaessasi käyttöliittymän mukana olevia asennusohjeita. Kun asetat astianpesukoneen»etäohjaus päälle«-tilaan, voit etäohjata konetta. Kun astiat on laitettu astiapesukoneeseen, kone kytketty verkkovirtaan ja luukku suljettu, voit valita pesuohjelman ja käynnistää koneen kodin ulkopuolelta. Voit kytkeä astianpesukoneen pois päältä milloin tahansa, vaikka kone ei olisikaan etäohjaustilassa. Toimintatilan kysely Toiminnolla voit tarkistaa, missä toimintatilassa astianpesukone on. Etäohjaus voit valita pesuohjelman ja käynnistää astianpesukoneen. Jotta tämä on mahdollista, on astianpesukone asetettava ensin tilaan»etäohjaus päälle«. Ohjeet ja varoitukset Astianpesukone pystyy välittämään ohjeet ja varoitukset ohjausyksikköön. Etädiagnoosi Vikailmoitukset voit välittää huoltopalvelulle ja helpottaa näin vianetsintää. 19 fi Koneen säätö Koneen kytkeminen toimintaan Avaa vesihana täysin auki. Kytke kone toimintaan pääkytkimestä 1, lisää tarvittaessa suolaa ja huuhtelukirkastetta (katso kappale "Erikoissuolan täyttö", "Huuhtelukirkasteen täyttö"). Sen jälkeen näyttöön ilmestyy päävalikko. < Automaattipesu > Kun kone on kytketty päälle, päävalikkoon ilmestyy aina ohjelmaksi»automaattipesu«. Pesuohjelman valinta Päävalikosta voit valita, alkaen ohjelmasta»automaattipesu«, järjestyksessä seuraavat ohjelmat:»autotehopesuautomaattipesuauto hienopesupikapesuvain esihuuhtelu«. Valitse haluamasi ohjelma painikkeella tai + 3. Automaattipesuohjelmissa»Autotehopesu«,»Automaattipesu«ja»Auto hienopesu«kone ottaa automaattisesti huomioon astioiden määrän ja likaisuusasteen. Näin energian- ja vedenkulutus pysyy mahdollisimman pienenä. Astialajin ja ruoantähteiden määrän tai laadun perusteella voit valita seuraavasta pesuohjelmataulukosta sopivan pesuohjelman. 20 fi Pesuohjelmataulukko Astialaji esim. posliini, kattilat, ruokailuvälineet, lasit, jne. Kestävät Sekalaiset Arat Sekalaiset Ruoantähteiden laji, esim. Keitot, laatikot, kastikkeet, perunat, pasta, riisi, kananmunat, paistetut ruoat Keitot, perunat, pasta, riisi, kananmunat, paistetut ruoat Kahvi, leivonnaiset, maito, makkara, kylmät juomat, salaatti Huuhtele, jos astioita on säilytetty koneessa usean päivän ennen pesua.

7 Ruoantähteiden määrä Ruoantähteiden laatu hyvin pinttynyttä paljon > vähän vähän pinttynyttä erittäin vähän Pesuohjelma AUTOTEHOPESU AUTOMAATTIPESU AUTOHIENOPESU PIKAPESU VAIN ESIHUUHTELU Ohjelmavaiheet Ohjelmankulku optimoidaan ja sovitetaan automaattisesti astiamäärän ja astioiden likaisuusasteen mukaan Pesu Välihuuhtelu Huuhtelu Esihuuhtelu Kuivaus 21 fi Pesuohjelmatiedot Ohjelmatiedot (kesto, sähkön- ja vedenkulutus) löydät pikakäyttöohjeista. Ilmoitetut tiedot on mitattu normaali olosuhteissa. Seuraavat seikat voivat vaikuttaa mitattuihin arvoihin: erilainen astiamäärä tuloveden lämpötila vedenpaine ympäristön lämpötila verkkojännitetoleranssit ja konekohtaiset toleranssit (esim. lämpötila, vesimäärä,...) Automaattipesuohjelmissa voidaan tiedot antaa vain noin-arvoina. Vedenkulutusarvot on mitattu vedenpehmentimen säätöarvon ollessa 4. Valintojen / perusasetusten valinta Käyttöperiaate Päävalikosta voi valita painamalla uudelleen painiketta M/OK 2 seuraavat valinnat / perusasetukset: Ajastin Etäohjaus ** Pikaohjelma Tietokone Kuivausaste Äänimerkin voimakkuus Huuhtelukirkasteen annostusmäärä Vedenkovuus Kieli Standardiohjelmat Etäkäyttöasetus (Remote) ** ** vain kun käyttöliittymä on asennettuna. Yksi valinta / perusasetus sisältää useampia vaihtoehtoja, joista voit valita haluamasi painikkeilla - tai + 3. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin, kun siirrytään seuraavaan valintaan / perusasetukseen painikkeella M/OK 2. Kun muutat asetusta painamalla - tai + ja tallennat sen painikkeella M/OK 2, näyttöön tulee hetkeksi teksti»arvo tallennettu«, sen jälkeen näyttö palaa takaisin päävalikkoon. Ajastin Voit siirtää pesuohjelman alkamista kaikkiaan 24 tuntia säätämällä käynnistymisajan ½ tunnin välein. Kun valitset ajastintoiminnon, näyttöön ilmestyy»ajastin 00 min«. Aseta nyt aika, jolloin haluat pesuohjelman käynnistyvän. luukku. Ajastin käynnistyy. vain päävalikkoon painamalla 3 ja muutat asetukset. Käynnistä sitten ohjelma uudelleen. asetus»pikaohjelma: päälle«. et halua valita mitään näytössä olevista ohjelmista, palaa takaisin päävalikkoon painamalla M/OK 2. Jos haluat peruuttaa päävalikosta valitsemasi standardiohjelman, paina painiketta -»takaisin«. Valittu standardiohjelma tulee näkyviin. Kun painat painiketta - tai +, näyttöön tulee taas päävalikko ja ohjelma»automaattipesu«. Kieli Voit vaihtaa koneen käyttöönottovaiheessa valitun kielen (katso kappale»ennen ensimmäistä pesukertaa«). Kun valitset vaihtoehdon kieli, näyttöön tulevat eri kielien lyhenteet ja parhaillaan käytössä olevan kielen lyhenne vilkkuu. Jos haluat valita jonkin muun kielen, paina niin usein - tai + 3, kunnes haluamasi kieli vilkkuu. Vahvista valitsemasi kieli painamalla M/OK 2. Kaikki tekstinäytöt osoitetaan nyt valitsemallasi kielellä. Extra Eko 50 Eko 45 Normaali 45 Astialaji Ruoantähteiden määrä Ruoantähteiden laatu sekalaiset astiat vähän - paljon vähän pinttynyttä Vastaavat ohjelmatiedot (kesto, energian ja vedenkulutus) on ilmoitettu pikakäyttöohjeissa. Periaatteessa on suositeltavaa käyttää aina automaattipesuohjelmia, koska kone säätää silloin pesun aikana energian ja vedenkulutuksen automaattisesti mahdollisimman pieneksi. Standardiohjelmissa on ohjelmankulku ohjelmoitu vakioksi. 24 fi Etäkäyttöasetus (Remote) ** Astianpesukone asentuu ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä automaattisesti verkkoon. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarpeen, että asentumisprosessi käynnistetään uudelleen. Kun valitset vaihtoehdon»etäkäyttöasetus«näyttöön tulee teksti»avaa yhteys«. Paina nyt painiketta + 3, jolloin yhteydenotto yhdyskäytävään (Gateway) käynnistyy. Kun yhteydenotto onnistui, näyttöön tulee teksti»automaattipesu«. Jos yhteydenotto epäonnistui, näyttöön tulee teksti»perusyhteyttä ei löytynyt«. ** vain kun on asennettuna. Pesuohjelman käynnistys Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä vielä kerran, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti. Paina päävalikossa käynnistyspainiketta»start«4. Näyttöön tulee vuorotellen ilmoitus»sulje luukku«ja arvioitu pesuaika. Tämä aika määräytyy valitun pesuohjelman arvioidun kestoajan perusteella käynnistettäessä ohjelma. Pesun aikana kone korjaa automaattisesti jäljellä olevan pesuajan tuloveden lämpötilan, astiamäärän ja astioiden likaisuusasteen mukaan. Jos olet siirtänyt ohjelman käynnistymisaikaa ajastimella, näyttöön tulee ohjelman käynnistämisen jälkeen vuorotellen ilmoitus»sulje luukku«ja ajastimella valittu aika. Sulje luukku. Pesuohjelma tai ajastin käynnistyy. Niin kauan kuin luukku on auki käynnistyspainikkeen»start«4 painamisen jälkeen, voit vielä muuttaa ohjelman ja muita asetuksia. Siirry ensin päävalikkoon painamalla M/OK 2 ja muuta asetukset. Käynnistä sitten ohjelma uudelleen. Kun luukku on suljettu käynnistämisen jälkeen ja ohjelma on jo alkanut, on ohjelma keskeytettävä haluttaessa muuttaa asetuksia (katso»ohjelman lopettaminen aikaisemmin«). AquaSensor AquaSensor on optinen mittauslaite, joka mittaa pesuveden sameutta. Valokenno havaitsee veden likaisuuden siihen liuenneiden ruoantähteiden perusteella, esim. muna, rasva ja kaurahiutaleet. AquaSensor aktivoituu ohjelmakohtaisesti. Kun aquasensor on aktiivinen, kone voi käyttää samaa vettä myös seuraavassa pesuvaiheessa ja / tai säätää lämpötilan vastaavasti. Jos vesi on likaista, se pumpataan ulos koneesta ja korvataan puhtaalla vedellä.

8 Näin vedenkulutus pienenee noin neljä litraa pestäessä vähemmän likaisia astioita. 25 fi Pesuohjelman keskeyttäminen Keskeytä ohjelma avaamalla koneen luukku. Avaa luukku ensin vain raolleen, niin vältyt veden roiskumiselta. Näyttöön tulee ilmoitus»keskeytä ohjelma«ja vuorotellen ilmoitukset»sulje luukku«, jäljellä oleva pesuaika, valittu ohjelma ja parhaillaan käynnissä oleva ohjelmavaihe. Kun haluat keskeyttää ohjelman, älä missään tapauksessa paina painiketta 3»ohjelman keskeytys«, koska silloin ohjelmaa ei voi enää jatkaa! Jatka ohjelmaa sulkemalla luukku. Ohjelma jatkuu automaattisesti siitä, mihin se oli jäänyt. Kun kone on liitetty lämminvesiliitäntään tai kun se on jo ehtinyt lämmittää veden, anna astianpesukoneen luukun olla raollaan pari minuuttia ennenkuin suljet sen. Muussa tapauksessa luukku voi sulkemisen jälkeen aueta koneessa olevan lämpimän ilman johdosta. Pesuohjelman päättyminen Heti kun ohjelma on päättynyt, kuuluu 5-kertainen merkkiääni. Avaa luukku. Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus»valmis«, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä viiden sekunnin kuluttua. Jos luukkua ei avata, äänimerkki kuuluu 10 minuutin välein tunnin ajan. Anna astioiden jäähtyä, ennenkuin otat ne pois koneesta. Huomautus Astiat kuivuvat ihanteellisesti, kun jätät ne ohjelman päätyttyä koneeseen vielä 15 minuutiksi avaamatta luukkua. Tänä aikana astioihin jäänyt vesi höyrystyy pois ja laskeutuu koneen seinämille. Huomautus Jos virta katkeaa koneesta pesun aikana, esim. kytkemällä kone pois toiminnasta tai sähkökatkon johdosta, kaikki asetukset jäävät koneen muistiin. Toiminta jatkuu automaattisesti, kun koneelle tulee taas virtaa. Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin Avaa luukku. Avaa luukku ensin vain raolleen, niin vältyt veden roiskumiselta. Näyttöön tulee ilmoitus»keskeytä ohjelma«ja vuorotellen ilmoitukset»sulje luukku«, jäljellä oleva pesuaika, valittu ohjelma ja parhaillaan käynnissä oleva ohjelmavaihe. Pysäytä ohjelma painamalla 3»keskeytä ohjelma«. Näyttöön tulevat ilmoitukset»keskeytä«ja»sulje luukku«. Sulje luukku. Vesi poistuu koneesta. Heti kun vesi on poistunut, kuuluu 5-kertainen äänimerkki. Avaa luukku. Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus»valmis«, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä viiden sekunnin kuluttua. 26 fi Tietoa ohjelmankulusta Koneen käynnistämisen jälkeen näkyviin tulevat seuraavat ilmoitukset. Esihuuhtelu Tässä ohjelmassa astiat huuhdellaan, ilman että veteen lisätään astianpesuainetta. Pesuaika X:XX h Näytöstä ilmenee, kuinka paljon pesuaikaa on vielä jäljellä. Esihuuhtelu Pesuaika X:XX h Pesu Astiat pestään optimaalisesti käyttämällä astianpesuainetta ja lämmintä vettä. Pesu Pesuaika X:XX h Huuhtelu Veteen lisätään automaattisesti huuhtelukirkastetta, jottei astioihin jää vesipisaroita. Kirkastehuuhtelu Pesuaika X:XX h Kuivaus Astioiden kuivaus on parhaillaan käynnissä. Kuivaus Pesuaika XX min. 27 fi Tietoa ohjelmankulustazz Valmis Ohjelma on päättynyt. Voit ottaa nyt astiat pois koneesta. Valmis Sensorit Joka ohjelman alussa kone tarkistaa kaikki sensorit (lämpötilan, veden ja moottorin sensorit). Sensorit ok Pesuajan tarkistus Astioiden määrän ja likaisuusasteen mukaan arvioitu pesuaika lasketaan uudelleen. Tarkista pesuaika Automaattipesu Valittu pesuohjelma näkyy näyttöruudussa. Automaattipesu 28 fi Tietokoneeseen liittyvät tiedot **Tiedot tulevat näkyviin vain, kun kohdasta Valinnat / Perusasetukset aktivoitiin toiminto "Tietokone: kytketty" Suihkupaine** Symboli osoittaa pesuveden suihkupaineen eri voimakkuudet. Suihkupaine normaali Hygieniapesu** Kun symboli tulee näkyviin, astioiden hygieniapesu on käynnissä. Hygieeninen pesu on taattu vain silloin, kun luukkua ei avata pesuohjelman aikana. Hygieniapesu aktiivinen Lasisuoja** Toiminto on tarkoitettu lasien erittäin varovaiseen käsittelyyn: kaikki pesuohjelmat. Lasisuoja aktiivinen Lämmönvaihdin** Hyödyntää pesuveden lämpöenergian seuraavan pesuvaiheen vesimäärän lämmittämiseen: kaikki pesuohjelmat. Lämmönvaihdin aktiivinen 29 fi Huolto ja hoito Vältyt astianpesukoneesi toimintahäiriöiltä, kun muistat tarkastaa ja huoltaa sen säännöllisin välein. Tarkkaile sen tähden konettasi aika ajoin hieman tarkemmin. Näin säästät aikaa ja vältyt turhalta harmilta. Siivilät Siivilät 26 estävät pesuvedessä olevien karkeiden epäpuhtauksien pääsemisen pumppuun. Tällaiset epäpuhtaudet voivat tukkia siivilät. Siiviläjärjestelmä koostuu siiviläsylinteristä, litteästä hienosiivilästä ja mallin mukaan vaihdellen lisäksi mikrosiivilästä (*). Tarkista aina pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähteitä. Kun irrotat siiviläsylinterin, voit poistaa myös siiviläjärjestelmän. Poista tähteet ja huuhdo siivilät juoksevan veden alla. Koneen yleiskunto Tarkista, onko pesutilassa rasva- tai kalkkisaostumia. Jos havaitset tällaisia saostumia, niin: kaada pesuainekoteloon pesuainetta. Käynnistä kone ilman astioita pesuohjelmalla, jonka lämpötila on mahdollisimman korkea. Käytä koneen puhdistamiseen vain astianpesukoneille soveltuvia pesuaineita. Pyyhi luukun tiiviste säännöllisin välein puhtaaksi kostealla liinalla. Älä puhdista astianpesukonetta höyrypuhdistimella. Valmistaja ei vastaa mahdollisista höyrypuhdistimen käytöstä aiheutuvista vahingoista. Pyyhi koneen etupinta ja ohjauspaneeli säännöllisesti puhtaaksi vedellä, johon on lisätty käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Varo käyttämästä karheapintaisia sieniä ja hankaavia puhdistusaineita, niistä saattaa jäädä pintaan naarmuja. Huom! Älä käytä koskaan muita klooripitoisia kotitalouteen tarkoitettuja pesuaineita! Varo, terveydelle vaarallisia! Huuhtelukirkaste Astianpesukoneen näyttöruutuun tulee ilmoitus, milloin on lisättävä huuhtelukirkastetta.

9 Kokoaminen: Aseta siiviläjärjestelmä paikoilleen ja lukitse siiviläsylinterillä. Erikoissuola Astianpesukoneen näyttöruutuun tulee ilmoitus, milloin on lisättävä erikoissuolaa. 30 fi Suihkuvarret Pesuvedestä irtoava kalkki ja epäpuhtaudet voivat tukkia suihkuvarsien 23 ja 24 suuttimet ja saada laakerit juuttumaan kiinni. Tarkista, ovatko ruoantähteet tukkineet suihkuvarsien suuttimet. Irrota tarvittaessa alasuihkuvarsi 24 nostamalla se ylös. Kierrä yläsuihkuvarsi 23 pois paikoiltaan. Huuhdo suihkuvarret juoksevan veden alla Paina suihkuvarsi takaisin paikoilleen, niin että se lukkiutuu naphsahtaen, tai kierrä se kiinni. 31 fi Poistovesipumppu * * ei kaikissa malleissa Pesuvedestä lähtöisin olevat karkeat ruoantähteet, jotka eivät jää siivilöihin, voivat juuttua poistovesipumppuun, jolloin se ei enää toimi. Pesuvesi ei poistu koneesta, vaan jää siivilän yläpuolelle. Tässä tapauksessa: Irrota kone aina ensin sähköverkosta. Poista tarvittaessa vesi kauhalla. Irrota siivilät 26. Avaa ruuvi (Torx T 20) suojuksesta ja poista suojus. Tarkista, onko sisätilassa vieraita esineitä ja poista ne. Kiinnitä suojus takaisin paikoilleen. Kiinnitä siivilät takaisin paikoilleen. Vianetsintä Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle Kokemuksesta tiedämme, että useimmat päivittäisessä käytössä esiintyvät viat voi korjata itse, ilman että tarvitsee soittaa huoltoon. Näin säästyy myös turhia kustannuksia ja astianpesukone on nopeasti taas käytettävissä. Seuraavan luettelon avulla löydät helposti esiintyvien vikojen syyt. Häiriöt Huom Muista, että korjaukset saa tehdä ainoastaan alan huoltomies. Mikäli jokin komponentti on vaihdettava, on tärkeää, että käytetään vain alkuperäisiä varaosia. Ammattitaidottomasti tehdyistä korjauksista tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä saattaa koneen käyttäjälle aiheutua vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Torx T20... käynnistysvaiheessa 1 2 Kieli on valittu väärin Näin voit valita kielen uudelleen: 1. Kytke kone pois päältä. 2. Kytke kone päälle, paina painiketta M/OK 2 niin usein, kunnes kielivalinta tulee näyttöön 3. Valitse kieli ja vahvista valinta. Kone ei käynnisty. Sulakkeessa on vikaa. Pistoke ei ole pistorasiassa. Koneen luukku ei ole kunnolla kiinni. Koneen luukku suljettiin käynnistämättä sitä ennen ohjelmaa. 32 fi Jonkin ajan kuluttua ohjelman käynnistämisestä kuuluu yhtäjaksoinen äänimerkki. Koneeseen ei tule vettä. Koneen luukun avaamisen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus»tarkista vedenotto!«. Vesihana ei ole auki. Avaa vesihana täysin auki ja paina koneessa painiketta M/OK 2. Jatka sitten ohjelmaa sulkemalla luukku. Tuloveden siivilä on tukossa. Kytke kone pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta. Sulje vesihana. Puhdista sitten siivilä; se on sijoitettu aquastopin tai vedenottoletkun liitäntään. Kytke lopuksi virta päälle, avaa vesihana, kytke kone päälle ja jatka ohjelmaa sulkemalla luukku. Annostelukoteloon jää pesuainetta pesun jälkeen Kotelo oli täytettäessä kostea. Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon. Täyttötarpeen näyttö ei syty. Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen näyttö kytketty pois päältä. (Katso kappale auto 3in1) Suolan täyttötarpeen näyttö kytketty pois päältä. (Katso kappale auto 3in1) Koneessa on vielä vettä ohjelman päätyttyä Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla. Poistovesipumppu on juuttunut kiinni. Siivilät ovat tukossa. Ohjelma ei ole vielä päättynyt. Odota ohjelman loppumista tai lopeta ohjelma aikaisemmin.... pesuvaiheessa Tavallista enemmän vaahtoa Huuhteluainekotelossa on käsinpesuun tarkoitettua pesuainetta. Mikäli sisätiloihin on vahingossa valunut huuhteluainetta, saattaa seuraavassa huuhtelujaksossa muodostua liikaa vaahtoa. Pyyhi ylimääräinen huuhteluaine pyyhkeellä pois. Kone pysähtyy pesun aikana Sähkövirran saanti on katkennut. Vedentulo on katkennut. Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä pesun aikana Suihkuvarsi osuu astioihin. Koneesta kuuluu kolinaa pesun aikana Astioita ei ole järjestetty koreihin oikein. Huom Muista: Korjaukset saa tehdä ainoastaan alan huoltomies. Ammattitaidottomasti tehdyistä korjauksista saattaa laitteen käyttäjälle aiheutua vakavia vahinkoja.... astianpesukoneessa Alasuihkuvarsi pyörii hitaasti Suihkuvarsi on juuttunut kiinni pienten osien tai ruoantähteiden johdosta. Pesuainekotelon kansi ei mene kiinni Annostelukotelossa on liikaa pesuainetta. Mekanismi on juuttunut kiinni siihen kiinnittyneiden pesuainejäämien johdosta. 33 fi Täyttöventtiilit aiheuttavat hakkaavaa ääntä Ääni johtuu vesijohdon asennuksesta eikä sillä ole mitään vaikutusta koneen toimintaan. Korjaus ei ole mahdollista. Astiat eivät ole kuivia Ohjelma on valittu ilman kuivausta. Huuhteluaineen annostusmäärä liian vähäinen. Astiat poistettu koneesta liian aikaisin. Lasit eivät kiillä Huuhteluaineen annostusmäärä liian vähäinen. Tee tai huulipuna ei poistu astioista kunnolla Pesuaineen valkaisuteho ei ole riittävä. Valittu pesulämpötila on liian alhainen. Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä. Pesuveden suolapitoisuus on liian korkea. Suolasäiliön kantta ei ole suljettu kunnolla. Suolaa on lisätty liikaa Lasien läpi ei näe ja niiden väri muuttuu, kalvo ei lähde pois pyyhkimällä Annosteltu sopimatonta pesuainetta. Lasit eivät sovellu konepesuun. Laseihin ja ruokailuvälineisiin jää juovia, lasien pinnalla on metallinhohtoisia värjäytymiä Huuhteluaineen annostumäärä liian suuri.... astioissa Astioihin jää osittain ruoantähteitä. Astiat on sijoitettu väärin, vesisuihkut eivät osu niiden pinnalle. Korissa oli liikaa astioita. Astiat ovat olleet toisiaan vasten. Pesuainetta on annosteltu liian vähän. Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. Korkea lautanen tai muu estää suihkuvarren pyörinnän.

10 Ruoantähteet tukkineet suihkuvarren suuttimet. Siivilät ovat tukossa. Siivilät eivät ole oikein paikoillaan. Poistovesipumppu on tukkeutunut. Muoviosissa on värjäytymiä Pesuainetta on annosteltu liian vähän. Astioihin jää osittain valkoisia läikkiä, lasit jäävät maitomaisiksi Pesuainetta on annosteltu liian vähän. Huuhteluaineen annostusmäärä liian vähäinen. Erikoissuola on jäänyt lisäämättä kovasta vedestä huolimatta. Vedenpehmentimen teho on säädetty liian alhaiseksi. Suolasäiliön kantta ei ole suljettu huolellisesti. Jos käytit fosfaatitonta pesuainetta, niin kokeile vertailun vuoksi fosfaattipitoista pesuainetta.... Astianpesukonetta ei voi ohjata Konetta ei ole liitetty tietoverkkoon. Kone ei ole valmiustilassa varten. Käyttöliittymää ei ole asennettu. 34 fi Soita huoltoon Jos et pysty korjaamaan vikaa itse, ota yhteys huoltoon. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät huoltoliikeluettelosta. Kun tilaat huollon, ilmoita laitteen tyyppinumero (1) ja FD-numero (2), jotka on merkitty astianpesukoneen luukussa olevaan tyyppikilpeen. Ohjeita Hävittämisohjeita Käytöstä poistetut laitteet voidaan kierrättää ja toimittamalla laitteet kierrätykseen saadaan arvokkaita raakaaineita uudelleen käytettäväksi. Irrota käytöstä poistetun laitteen verkkopistoke pistorasiasta. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistokkeineen koneesta. Riko luukun lukko ja lapsilukko (mikäli koneessa), jotta lapset leikkiessään eivät jää vahingossa astianpesukoneeseen ja joudu hengenvaaraan. tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä. Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä tukehtumisvaaran. 1 FD 2 Huom On huomioitava, että huoltoteknikon käynti koneen virheellisen käytön tai edellä kuvatun häiriön takia on myös takuuaikana maksullinen. Ohjeita vertailukoestuksiin Vertailukoestusten ehdot löytyvät lisälehdestä "Ohjeita vertailukoestuksiin". Vastaavan ohjelman kulutusarvot on esitetty pikaohjeissa. Yleistä tietoa Jos työtason alle ja/tai kalusteisiin sijoitettavat laitteet sijoitetaan myöhemmin vapaasti lattialle, ne tulee varmistaa kaatumisen varalta. Ne on esim. kiinnitettävä seinään ruuveilla tai asennettava kiinteän työtason alle, joka ruuvataan kiinni viereisiin kalusteisiin. 35 fi Asennus Astianpesukone tulee liittää asianmukaisesti, jotta moitteeton toiminta on taattu. Tulo- ja poistovesiliitännässä on noudatettava seuraavissa kappaleissa tai asennusohjeessa annettuja ohjeita ja arvoja. Noudata asennettaessa seuraavaa järjestystä: toimitetun koneen tarkastus sijoitus poistovesiliitäntä tulovesiliitäntä sähköliitäntä Tulovesiliitäntä Liitä vedenottoletku asennusohjeiden mukaisesti vesihanaan oheisten osien avulla. Varmista, ettei vedenottoletku mene mutkalle, jää puristuksiin tai kierry. Kun koneen tilalle vaihdetaan uusi, on vesijohtoverkkoon kiinnitettävä aina uusi vedenottoletku. Käytöstä poistetun koneen vedenottoletkua ei saa käyttää uudelleen. Vedenpaine:Wasserdruck: vähintään 0,05 MPa (0,5 bar), enintään 1 MPa (10 bar). Kun vedenpaine on suurempi: kytke päälle vedenvähennysventtiili. Tuloveden määrä: vähintään 10 litraa/minuutti Tuloveden lämpötila: suositeltavaa on kylmä vesi; tuloveden lämpötila saa olla enintään 60 _C. Koneen toimitus Astianpesukoneesi on koekäytetty perusteellisesti tehtaalla. Koekäytöstä koneen sisälle on saattanut jäädä pieni määrä vettä. Vesi häviää ensimmäisessä pesussa. Sähköliitäntä Koneen saa liittää ainoastaan 230 V:n vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja suojamaadoitetun pistorasian kautta. Vaadittava sulake, katso tyyppikilpi 32. Pistorasian tulee sijaita astianpesukoneen lähellä ja siihen on päästävä hyvin käsiksi. Muutoksia sähköliitäntään saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Käytettäessä vikavirtasuojakytkintä, siinä. Vain tulee olla merkintä tämäntyyppiset suojakytkimet täyttävät nykyisin voimassa olevien määräysten vaatimukset. Sijoitus Katso tarvittavat asennusmitat asennusohjeesta. Säädä astianpesukone vaakasuoraan säätöjalkojen avulla. Varmista samalla, että kone seisoo tukevasti paikallaan. Poistovesiliitäntä Katso asennusvaiheet asennusohjeesta, kiinnitä tarvittaessa hajulukko, jossa on viemäriliitäntä. Liitä vedenpoistoletku hajulukon viemäriliitäntään oheisten osien avulla. Varmista, ettei poistovesiletku mene mutkalle, jää puristuksiin tai kierry. (Varmista, että vesi pystyy poistumaan esteettä!) Koneen irrotus Myös tällöin on tärkeää, että toimit oikeassa järjestyksessä: irrota ensimmäiseksi kone verkkovirrasta. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Sulje vedentulo. Avaa poistovesi- ja tulovesiliitäntä. Avaa kiinnitysruuvit työtason pohjasta. Irrota jalustapaneeli, jos sellainen on asennettuna. Vedä kone pois asennustilasta ja vedä samalla varovasti letkusta. 36 fi Koneen kuljetus Tyhjennä pesukone vedestä seuraavien ohjeiden mukaisesti: Avaa vesihana. Kytke kone toimintaan. Käynnistä jokin automaattipesuohjelma ja sulje koneen luukku. Anna ohjelman käydä noin 4 minuuttia. Avaa sitten luukku, pysäytä ohjelma ja sulje luukku, jotta vesi poistuu koneesta. Odota, kunnes 5-kertainen äänimerkki kuuluu, ts. kun vesi on poistunut. Kytke kone pois toiminnasta. Sulje vesihana. Varmista irtonaisten osien paikoillaan pysyminen ennen koneen kuljettamista. Kuljeta konetta vain pystyasennossa. Muutoin koneeseen jäänyt loppuvesi voi päästä koneen ohjaukseen ja kone saattaa vioittua. Kierrätysohjeita Hävittämisohjeita Käytöstä poistetut laitteet voidaan kierrättää ja toimittamalla laitteet kierrätykseen saadaan arvokkaita raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Irrota käytöstä poistetun laitteen verkkopistoke pistorasiasta. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistokkeineen koneesta. Riko luukun lukko ja lapsilukko (mikäli koneessa), jotta lapset leikkiessään eivät jää vahingossa astianpesukoneeseen ja joudu hengenvaaraan. polystyreeni). Näin muovijäte voidaan konetta hävitettäessä lajitella lajikohtaisesti, jolloin se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti. Lähempiä tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä. Jäätymisenesto Jos kone on sijoitettu tilaan, jossa se voi altistua jäätymiselle (esim. kesämökillä), niin kone on tyhjennettävä kokonaan vedestä (katso kohta Kuljetus). Sulje vesihana, irrota vedenottoletku ja anna veden valua ulos. 37 fi Pakkausmateriaalin kierrätys Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti. Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin. Kartonki ja muovi saatavat aiheuttaa väärinkäytettynä tukehtumisvaaran. D Pahvit on valmistettu suurimmaksi osaksi jätepaperista. D Styropor-vaahtomuovi ei sisällä freoneja. D Polyeteenimuovi (PE) on valmistettu osittain kierrätysmateriaaleista. D Puuosia (mikäli pakkauksessa) ei ole käsitelty kemiallisesti. D Kiinnityspannat (mikäli pakkauksessa) ovat polypropeenia (PP). Varoitus Lapset voivat leikkiessään jäädä vahingossa astianpesukoneeseen (tukehtumisen vaara) tai joutua muihin vaaratilanteisiin. Vaarojen välttämiseksi irrota verkkopistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäjohto ja irrota se koneesta. Riko luukun lukko, jottei luukku mene enää kiinni. Käytöstä poistetun laitteen kierrätys Tee käytöstä poistettu laite heti käyttökelvottomaksi tapaturmien välttämiseksi myöhemmässä vaiheessa. Toimita laite asianmukaiseen jätehuoltopisteeseen. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella. 38 fi fi Oikeus muutoksiin pidätetään 39 fi AQUA STOP -TAKUU 1. Mikäli Bosch/Siemens astianpesukoneiden Aqua Stop vesiturvajärjestelmässä oleva vika aiheuttaa vesivahingon yksityisasiakkaalle, korvaamme vahingon. 2. Tämä turvatakuu on voimassa koneen eliniän. 3. Turvatakuu on voimassa vain, jos koneen asennus ja liitäntä vesi ja viemäriverkostoon on tehty koneen mukana toimitettujen asennus ja käyttöohjeiden mu kaisesti. Suosittelemme koneelle kylmävesiliitäntää. Lämminvesiliitännässä tulevan veden lämpötila ei saa olla yli 60 C. Takuuseen kuuluvat myös toimittamamme alkuperäiset Aqua Stop letkujen jatkamisosat. Takuu ei koske vioittuneita vesijohtoputkia eikä hana ja liitoskomponentteja, joihin Aqua Stop on liitetty. 4.. Astianpesukoneissa, joissa on Aqua Stop turvajärjestelmä, ei välttämättä tarvitse sulkea vesihanaa päivittäisten käyttöjen välillä, mikäli sitä ei vaadita muilta tahoilta (esim. vakuutusyhtiö tai viranomaisten määräykset). Hana tulee kuitenkin sulkea pitempien poissaolojen ajaksi. SiemensElectrogeräte GmbH Carl- WeryStraße München Kun tarvitset huoltopalvelun apua, löydät huollon puhelinnumeron ja faxi-numeron oheisesta huoltoliikkeiden luettelosta. Family Line Siemens-Hausgeräte EUR 0,12/Min. DTAG Besuchen Sie uns im Internet: fi (8601) 638T.

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO

30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO 30105970FIN.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LUUKKU LASTEN TURVALLISUUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 92 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN 3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM SISÄLLYSLUETTELO ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESUAINEET JA

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX F50860U http://fi.yourpdfguides.com/dref/809605

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX F50860U http://fi.yourpdfguides.com/dref/809605 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Käyttöohjeet PESUKONE Suomi, 1 SIXL 125 S Yhteenveto Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Itsepuhdistuva pesuainelokerikko Ohjauspaneeli

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot