Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin"

Transkriptio

1 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

2 Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa:lexmark INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita. Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa. Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Arviointi ja tarkistus siitä, miten tuote toimii yhdessä muiden kuin valmistajan osoittamien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa, on käyttäjän omalla vastuulla. ColorFine, Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Color Jetprinter on Lexmark International Inc:n tavaramerkki. Muut tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Copyright 2000 Lexmark International Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Windows-tulostuksen vaiheet 1 Vaihe 1: Paperin lisääminen 2 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen 4 Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 7 Macintosh-tulostuksen vaiheet 9 Vaihe 1: Paperin lisääminen 10 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen 12 Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 17 Tulostimen huoltotoimenpiteet 19 Windowsin ohjausohjelman käyttäminen 19 Macintoshin Säätimien käyttäminen 20 Värikasettien asentaminen tai vaihtaminen 21 Tulostuslaadun parantaminen 22 Vianmääritys 27 Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan 28 Paperinsyöttövirhe tai paperitukos 30 Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono 32 iii

4 Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle, valokuvapaperille tai kirjekuoriin 34 Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot 35 Liite 37 Tulostinohjelmiston asentaminen 37 Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen Windowsissa 39 Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen Macintoshissa 39 DOS-tulostus 39 Säteilyrajoitukset 39 Energy Star 40 Muuntajatietoja 40 Turvallisuusohjeet 40 Asiakastuki ja takuu 41 Hakemisto 45 iv

5 1 Windows-tulostuksen vaiheet Tässä luvussa kerrotaan, kuinka käytät tulostintasi Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmissä. Lisäohjeita tulostimen käyttämisestä Mac OS 8.6- tai Mac OS 9 -käyttöjärjestelmissä, katso sivu 9. Lisätietoja tulostimen käyttämisestä Windows NT 4.0:ssa tai Windows 2000:ssa, löytyy tulostinohjelmisto-cd-levyn Käyttöopas-painikkeen avulla. Normaalisti tulostettaessa on tehtävä vain seuraavat vaiheet: 1 Lisää paperia (katso seuraavaa osaa). 2 Mukauta tulostimen asetukset (katso sivu 4). 3 Tulosta asiakirja (katso sivu 7). Windows-tulostuksen vaiheet Windows-tulostuksen vaiheet 1

6 Vaihe 1: Paperin lisääminen 1 Aseta (paksuuden mukaan) enintään 100 paperiarkkia arkinsyöttölaitteen oikeaa reunaa vasten, tulostuspuoli ylöspäin. Kun haluat lisätä erikoispaperia, katso sivu 2. Paperin kohdistusmerkit Arkinsyöttölaite Paperiohjain Vapautusvipu 2 Purista vapautusvipua ja paperiohjainta toisiaan vasten ja liu uta paperiohjain lomakkeen reunaan. Erikoispaperin lisääminen Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 10 kirjekuorta Tulostuspuoli on ylöspäin. Kirjekuoren oikea yläkulma on vasemmassa yläkulmassa. Kirjekuoret asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on kirjekuorten reunaa vasten. 10 tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakorttia Tulostuspuoli on ylöspäin. Kortit asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on korttien reunaa vasten. 2 Luku 1

7 Enimmäismäärä 25 arkkia valokuvapaperia, kiiltävää tai päällystettyä paperia. 20 arkkia pitkiä lomakkeita Kiiltävä tai päällystetty puoli on ylöspäin. Paperiohjain on valokuvapaperin reunaa vasten. Aseta pitkä lomake tulostimen taakse. Tuo sitten ensimmäisen sivun irrallinen reuna tulostimen yli arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on lomakkeen reunaa vasten. Huom.: Valitse Tulostimen ominaisuuksissa paperikooksi Pitkä tai Pitkä A4. Jos haluat lisätietoja, katso sivu piirtoheitinkalvoa Piirtoheitinkalvon karhea puoli on ylöspäin (sileä puoli alaspäin). Paperiohjain on piirtoheitinkalvon reunaa vasten. 100 mukautetun paperikoon arkkia Varmista seuraavat asiat: Tulostuspuoli on ylöspäin ja paperiohjain paperin reunaa vasten. Paperikoko rajoittuu seuraaviin mittoihin: - Leveys - Pituus 76 mm - 215,9 mm 127 mm mm 3,0 tuumaa - 8,5 tuumaa 5,0 tuumaa - 17,0 tuumaa Windows-tulostuksen vaiheet 25 silitettävää siirtoarkkia Seuraat pakkauksen ohjeita, kun asetat silitettäviä siirtoarkkeja arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on silitettävän siirtoarkin reunaa vasten. Windows-tulostuksen vaiheet 3

8 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen Tulostinohjelmisto yhdessä käyttöjärjestelmäsi kanssa auttaa sinua tulostamaan erittäin laadukkaita asiakirjoja. Tulostusasetusten mukauttamiseen on käytettävä kirjoittimen Ominaisuudet-valintaikkunaa. Napsauta Paperi -välilehteä: Voit valita haluamasi paperikoon ja tulostussuunnan. Voit määrittää tulostettavien kopioiden lukumäärän. Voit tulostaa asiakirjan sivut käänteisessä järjestyksessä. Asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu tällöin tulostuvan paperipinon päällimmäiseksi. Voit lajitella asiakirjan. Napsauta Ohje-painiketta millä tahansa tulostimen ominaisuusikkunan välilehdellä, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Napsauta Asiakirja/Laatu -välilehteä: Voit valita tulostamasi asiakirjan tyypin. Voit valita paperilajin. Voit valita tulostuslaatuasetukset. Voit valita WWW-tasoituksen (Internetistä tulostettaessa). Voit valita oletusasetukset. Voit Tietoja-painiketta painamalla selvittää, mitä tulostinohjelmiston versiota käytät. 4 Luku 1

9 Tulostimen ominaisuuksien muuttaminen sovelluksessa Voit avata ominaisuusikkunan lähes mistä tahansa sovelluksesta. Näin voit muuttaa tulostimen asetuksia VAIN sovelluksessa parhaillaan käsiteltävää asiakirjaa varten. Voit avata tulostimen ominaisuudet sovelluksesta seuraavasti: 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulostus (tai Tulostimen) asetukset. 3 Valitse Tulosta-valintaikkunassa Ominaisuudet, Valinnat tai Asetukset (käyttämäsi sovelluksen mukaan). 4 Tee haluamasi muutokset (katso sivu 4). Tulostimen ominaisuuksien muuttaminen Windowsista Kun avaat Kirjoittimen ominaisuudet -ikkunan Windowsista, asetukset vaikuttavat KAIKKIIN tulostustöihin, ellet muuta niitä sovelluksesta käsin. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sen jälkeenkirjoittimet. 2 Napsauta hiiren oikealla painikkeella Kirjoittimetikkunassa näkyvää tulostimen kuvaketta. 3 Valitse lisävalikosta Ominaisuudet. Windows-tulostuksen vaiheet Windows-tulostuksen vaiheet 5

10 Tulostusasetusten muuttaminen erikoispaperia käytettäessä Kirjoittimen ominaisuuksien oletusasetuksia voi käyttää useimpien tavalliselle paperille tulostettavien asiakirjojen tulostamiseen. Kun haluat tulostaa erikoispaperille, muuta tulostimen asetuksia seuraavan taulukon mukaan. Tulostusmateriaali Välilehti Valinnat Kirjekuoret Paperi Valitse Paperikoko-kentästä asianmukainen kirjekuoren koko. Huom.: Useimpien sovellusten tulostusasetukset kumoavat tulostimen ominaisuuksissa valitut kirjekuoriasetukset. Varmista, että sovelluksessasi on valittuna vaakasuunta. Tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakortit Valokuvapaperi, kiiltävä ja päällystetty paperi Asiakirja/Laatu Paperi Asiakirja/Laatu Valitse Paperilaji-kohdassa Tervehdyskortti. Valitse asianmukainen paperikokoasetus. Valitse Paperilaji-kohdassa Kiiltävä/valokuvapaperi. Huomautuksia: Jos käytät kahta värikasettia, voit tulostaa laadukkaita valokuvia mustan värikasetin ja kolmivärikasetin yhdistelmällä. Valokuvajälki on kuitenkin parempi, jos musta värikasetti vaihdetaan Photokasetiksi. Katso ohjeita, sivu 21. Poista valokuva tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Pitkä lomake Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta Pitkä tai Pitkä A4. 6 Luku 1

11 Tulostusmateriaali Välilehti Valinnat Mukautetun paperikoon arkit Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta vaihtoehto Mukautettu. Anna mukautetun paperikoon mitat. Katso ohjeita, "Erikoispaperin lisääminen" sivulla 2. Silitettävä siirtopaperi Asiakirja/Laatu Valitse Paperilaji-kohdassa Silitettävä siirtopaperi. Huom.: Voit varmistaa, että silitettävät siirtoarkit tulostuvat oikein, tulostamalla asiakirja ensin tavalliselle paperille ja vasta sitten silitettävälle siirtoarkille. Piirtoheitinkalvot Asiakirja/Laatu Valitse Paperilaji-kohdassa Piirtoheitinkalvo. Valitse tulostuslaaduksi Normaali 600 dpi tai Korkea 1200 dpi. Huom.: Poista kalvo tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Windows-tulostuksen vaiheet Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. 2 Valitse Tulosta-valintaikkunassa OK tai Tulosta (käytössä olevan sovelluksen mukaan). Huom.: Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. Windows-tulostuksen vaiheet 7

12 8 Luku 1

13 2 Macintosh-tulostuksen vaiheet Tässä luvussa kerrotaan, kuinka käytät tulostintasi Mac OS 8,6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmissä. Lisäohjeita tulostimen käyttämisestä Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmissä, katso sivu 1. Lisätietoja tulostimen käyttämisestä Windows NT 4.0:ssa tai Windows 2000:ssa, löytyy tulostinohjelmisto-cd-levyn Käyttöopas-painikkeen avulla. Normaalisti tulostettaessa on tehtävä vain seuraavat vaiheet: 1 Lisää paperia (katso seuraavaa osaa). 2 Mukauta tulostusasetukset (katso sivu 12). 3 Tulosta dokumentti (katso sivu 17). Macintosh-tulostuksen vaiheet Macintosh-tulostuksen vaiheet 9

14 Vaihe 1: Paperin lisääminen 1 Aseta (paksuuden mukaan) enintään 100 paperiarkkia arkinsyöttölaitteen oikeaa reunaa vasten, tulostuspuoli ylöspäin. Kun haluat lisätä erikoispaperia, katso sivu 10. Paperin kohdistusmerkit Arkinsyöttölaite Vapautusvipu Paperiohjain 2 Purista vapautusvipua ja paperiohjainta toisiaan vasten ja liu uta paperiohjain lomakkeen reunaan. Erikoispaperin lisääminen Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 10 kirjekuorta Tulostuspuoli on ylöspäin. Kirjekuoren oikea yläkulma on vasemmassa yläkulmassa. Kirjekuoret asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on kirjekuorten reunaa vasten. 10 tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakorttia Tulostuspuoli on ylöspäin. Kortit asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on korttien reunaa vasten. 10 Luku 2

15 Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 25 arkkia valokuvapaperia, kiiltävää tai päällystettyä paperia. 20 arkkia pitkiä lomakkeita Kiiltävä tai päällystetty puoli on ylöspäin. Paperiohjain on lomakkeen reunaa vasten. Tulostuspuoli on ylöspäin ja aseta pitkä lomake tulostimen taakse. Tuo sitten ensimmäisen sivun irrallinen reuna tulostimen yli arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on lomakkeen reunaa vasten. Huom.: Valitse Lexmark Z22/Z32 -sivun asetukset -valintataulussa paperikooksi Pitkä (Letter) tai Pitkä (A4). Jos haluat lisätietoja, katso sivu piirtoheitinkalvoa Piirtoheitinkalvon karhea puoli on ylöspäin (sileä puoli alaspäin). Paperiohjain on piirtoheitinkalvon reunaa vasten. 100 mukautetun paperikoon arkkia Tulostuspuoli on ylöspäin ja paperiohjain paperin reunaa vasten. Paperikoko rajoittuu seuraaviin mittoihin: - Leveys - Pituus 76 mm - 215,9 mm 127 mm mm 3,0 tuumaa - 8,5 tuumaa 5,0 tuumaa - 17,0 tuumaa Macintosh-tulostuksen vaiheet 25 silitettävää siirtoarkkia Seuraat pakkauksen ohjeita, kun asetat silitettäviä siirtoarkkeja arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on silitettävän siirtoarkin reunaa vasten. Macintosh-tulostuksen vaiheet 11

16 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen Sivun asetukset Tulostinohjelmisto yhdessä käyttöjärjestelmäsi kanssa auttaa sinua tulostamaan erittäin laadukkaita asiakirjoja. Tulostusasetusten mukauttamiseen on käytettävä Sivun asetukset -valintataulua sekä Tulosta-valintataulua. Napsauta Ohjepainiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Valitse paperikoko. { Valitse sivun suunta napsauttamalla jompaakumpaa näistä. Valitse pikavalikosta: Valitse: Kun haluat: Yleisasetukset Arkki Skaalaus Suunta katso valittavissa olevia paperikokoja. muuta dokumentin skaalausarvoa. Arvot voivat olla 25%-400%. voit valita sivun suunnaksi pysty- tai vaakasuunnan. Vesileima Vesileimat valitse haluamasi vesileima. 12 Luku 2

17 Tulosta Napsauta Ohje-painiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Valitse tulostusase tukset. Tällä alueella näkyvät tämän hetkiset asetukset. { Valitse pikavalikosta: Valitse: Kun haluat Yleisasetukset Kopiot kirjoittaa kopioiden lukumäärän (1-99) Macintosh-tulostuksen vaiheet Paperilaji/Laatu Sivut Tulosta viimeinen sivu ensimmäisenä Odota sivujen kuivumista Paperilaji Tulostuslaatu tulostaa kaikki tai tietyt sivut tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä lisätä tulostuvien sivujen välistä aikaa valita paperilajin (Tavallinen paperi, Päällystetty paperi, Kiiltävä/valokuvapaperi, Piirtoheitinkalvo tai Silitettävä siirtoarkki) valita tulostuslaadun Quick Print (600 dpi), Normaali (600 dpi) tai Korkea (1200 dpi). Macintosh-tulostuksen vaiheet 13

18 Valitse pikavalikosta: Valitse: Kun haluat Väri Tahdistus - värintäsmäytys Automaattinen värintäsmäytys valita tulostinprofiilin, jossa näytön väri vastaa asiakirjan väriä antaa tulostinohjaimen hoitaa asia niin, että näytön väri vastaa asiakirjan väriä Taustatulostus Tulostus edustalla Tulostus taustalla tulostaa nopeasti Huom.: Älä käytä järjestelmää, kun asiakirjaa tulostetaan. tulostaa useimmat asiakirjat valita asiakirjan tulostamiseen tarkan päivämäärän ja ajan. merkitä tulostustyön Kiireelliseksi. pysäyttää asiakirjan tulostuksen. Huom.: Voit käyttää järjestelmää, kun asiakirjaa tulostetaan. Sivun asetusten muuttaminen Kun haluat muuttaa sivun kokoa, suuntaa, skaalausta sekä vesileima-asetuksia: 1 Valitse Tiedosto-valikosta sivun asetukset. Sivun asetukset -valintataulu avautuu. 2 Tee haluamasi muutokset. 3 Valitse OK. 14 Luku 2

19 Tulostusasetusten muuttaminen sovelluksessa Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessa (esim. tekstinkäsittely-, taulukko- tai grafiikkasovelluksessa): 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta... Kirjoitin-valintataulu avautuu. 3 Tee haluamasi muutokset. 4 Valitse Tallenna asetukset. Tulostusasetusten muuttaminen työpöydällä Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia työpöydällä: 1 Avaa työpöydällä Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta... Kirjoitin-valintataulu avautuu. 3 Tee haluamasi muutokset. 4 Valitse Tallenna asetukset. Macintosh-tulostuksen vaiheet Macintosh-tulostuksen vaiheet 15

20 Tulostusasetusten muuttaminen erikoispaperia käytettäessä Tulostinohjelmistoa asennettaessa Sivun asetukset -valintataulun ja Tulosta-valintataulun ominaisuudet määritettiin oletusasetusten mukaan. Näitä oletusasetuksia voi käyttää useimpien tavalliselle paperille tulostettavien asiakirjojen tulostamiseen. Kun haluat tulostaa erikoispaperille, muuta tulostimen asetuksia seuraavan taulukon mukaan. Tulostusmateriaali Valintataulu Valinnat Kirjekuoret Sivun asetukset Valitse Paperikoko-pikavalikosta käyttämäsi kirjekuoren koko. Huom.: Useimpien sovellusten tulostusasetukset kumoavat Sivun asetuksissa valitut kirjekuoriasetukset. Varmista, että sovelluksessasi on valittuna vaakasuunta. Tervehdys-, arkisto- tai postikortti Mukautetun paperikoon arkit Sivun asetukset Sivun asetukset Valitse Paperikoko-pikavalikosta käyttämäsi kortin koko. Valitse Paperikoko-pikavalikosta Muokkaa mukautettua paperikokoa ja anna paperin mitat. Silitettävät siirtoarkit Tulosta Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Silitettävä siirtoarkki. Huom.: Voit varmistaa, että silitettävät siirtoarkit tulostuvat oikein, tulostamalla ensin tavalliselle paperille ja vasta sitten silitettävälle siirtoarkille. Pitkä lomake Sivun asetukset Valitse Paperikoko-pikavalikosta Pitkä (Letter) tai Pitkä (A4). 16 Luku 2

21 Tulostusmateriaali Valintataulu Valinnat Piirtoheitinkalvot Tulosta Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Piirtoheitinkalvo sekä tulostuslaaduksi Normaali (600 dpi). Huom.: Poista kalvo tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Valokuva- tai kiiltävä paperi Tulosta 1 Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Kiiltävä/valokuvapaperi. 2 Valitse tulostuslaaduksi Korkea (1200 dpi). 3 Valitse Väri-kohdassa Automaattinen värintäsmäytys. 4 Valitse Asiakirjan väri -pikavalikosta Luonnollinen. Huomautuksia: Jos käytät kahta värikasettia, voit tulostaa laadukkaita valokuvia mustan värikasetin ja kolmivärikasetin yhdistelmällä. Valokuvajälki on kuitenkin parempi, jos musta värikasetti vaihdetaan Photokasetiksi. Katso ohjeita, sivu 21. Poista valokuva tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Macintosh-tulostuksen vaiheet Päällystetty paperi Tulosta Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Päällystetty. Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 1 Avaa Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta... Kirjoitin-valintataulu avautuu. 3 Valitse Tulosta. Huom.: Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. Macintosh-tulostuksen vaiheet 17

22 18 Luku 2

23 3 Tulostimen huoltotoimenpiteet Windowsin ohjausohjelman käyttäminen Napsauta... Tila-välilehteä: Voit seurata tulostustyön edistymistä. Voit peruuttaa tulostustyön. Voit tulostaa testisivun. Tarkastaa mustetason. Ohjausohjelman avulla voit tarkkailla tulostimesi toimintaa sekä asentaa ja vaihtaa värikasetit. Avaa Ohjausohjelma Käynnistä-valikosta napsauttamalla 1 Ohjelmat 2 Lexmark Z22/Z32 -sarja 3 Lexmark Z22/Z32 -ohjausohjelma Kasetit -välilehteä: Voit asentaa tai vaihtaa värikasetit. Voit kohdistaa värikasetit parhaan tulostusjäljen saamiseksi. Voit puhdistaa mustesuuttimet. Voit tarkastaa kasetin tuotenumeron ja tilattavat tarvikkeet suoraan Lexmarkin WWW-sivustosta. Tulostimen huoltotoimenpiteet Tietoja-välilehteä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston versionumeron ja tekijänoikeustiedot. Asetukset-välilehteä, kun haluat ottaa eri toimintoja käyttöön tai poistaa ne käytöstä, esimerkiksi äänitehosteet tai puskurointitila. DOS-tulostusvälilehteä, kun haluat ottaa DOStulostuksen käyttöön. Ohje-painiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Huom.: Voit avata ohjausohjelman myös napsauttamalla työpöydällä olevaa Lexmark Z22/Z32 -sarjan kuvaketta. Tulostimen huoltotoimenpiteet 19

24 Macintoshin Säätimien käyttäminen Osoita... Säätimien avulla voit huoltaa tulostintasi sekä asentaa ja vaihtaa värikasetit. Avaa Säätimet valitsemalla: 1 Apple 2 Säätimet 3 Lexmark Z22/Z32 -säädin Kasetit -välilehteä: Voit asentaa tai vaihtaa värikasetit. Voit kohdistaa värikasetit parhaan tulostusjäljen saamiseksi. Voit puhdistaa mustesuuttimet. Voit tulostaa testisivun. Ohje-painiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Tietoja-välilehteä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston versionumeron ja tekijänoikeustiedot. Huom.: Voit avata Säätimet myös napsauttamalla työpöydällä olevaa Lexmark Z22/Z32 -sarjan kansiota. 20 Luku 3

25 Värikasettien asentaminen tai vaihtaminen 1 Varmista, että virran merkkivalo palaa. virran merkkivalo paperinsyötön merkkivalo Musta värikasetti 17G0050 Kolmivärikasetti 17G0060 Photo-kasetti 12A1990 Musta High Yield -värikasetti 16G0055 High Yield - kolmivärikasetti 16G Nosta tulostimen etukansi. Värikasetin vaunu siirtyy vaihtoasentoon silloin, kun tulostin on vapaa. Värikasetin vaunu vaihtoasennossa Etukansi 3 Poista vanha värikasetti. Pane se ilmatiiviiseen säilytyskoteloon tai hävitä se. Tulostimen huoltotoimenpiteet Varoitus: ÄLÄ koske värikasetin kultaiseen liitinalueeseen. 4 Asenna uusi värikasetti tulostimeen. a b c Jos asennat uuden värikasetin, poista ainoastaan kasetin alaosassa oleva tarra ja läpinäkyvä teippi. Aseta värikasetti värikasetin vaunuun. Paina värikasettia lujasti taaksepäin, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. Tulostimen huoltotoimenpiteet 21

26 22 Luku 3 Huomautuksia: Jos olet asentanut Lexmark Z32 -tulostinohjaimen, molemmat kasetit on asennettava paikoilleen, ennen kuin voit tulostaa. Jos olet asentanut yhdistetyn Lexmark Z22/Z32 -tulostinohjaimen, voit tulostaa joko mustalla tai kolmivärikasetilla. Tulostamista varten ei ole tarpeen asentaa kahta kasettia. Parhaan valokuvajäljen saavuttamiseksi tulosta photo- ja kolmivärikasettien yhdistelmällä. Kun haluat vaihtaa mustan värikasetin photo-kasettiin, katso sivu 21. Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. 5 Sulje tulostimen etukansi. 6 Avaa Windowsin ohjausohjelma tai Macintoshin Säätimet. 7 Valitse Kasetit-välilehdellä Asenna/Vaihda värikasetti. 8 Valitse asentamasi värikasetin tyyppi ja napsauta OK. 9 Jos asensit uuden kasetin, näkyviin tulee kohdistusvalintaikkuna. Suorita värikasetin asentaminen loppuun seuraamalla kohdistusnäytön ohjeita. Katso lisäohjeita seuraavasta osasta. Tulostuslaadun parantaminen Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, värikasettien kohdistaminen tai mustesuuttimien puhdistaminen voi olla tarpeen. Värikasettien kohdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Avaa Windowsin ohjausohjelma tai Macintoshin Säätimet. 3 Valitse Kasetit-välilehdellä Kohdista värikasetit. Kun haluat lisäohjeita, katso sivu 19 tai 20.

27 Tulostin tulostaa kohdistustestisivun, ja Kohdista värikasetit -valintaikkuna tulee näkyviin. Testisivuun tulostuu kohdistuskuvio tai -kuvioita, joiden määrä riippuu asennetusta värikasettiyhdistelmästä. Kunkin kuvion alapuolella on numero. Testisivu näyttää seuraavan kuvan mukaiselta: 4 Valitse testisivun numeroiduista kohdistusryhmistä sellainen numero, jonka kohdistuskuvio muodostaa mahdollisimman suoran viivan. Esimerkiksi malliryhmässä A nuolen osoittama kuvio muodostaa suorimman viivan. 5 Lisää Kohdista värikasetit -valintaikkunaan niiden kohdistuskuvioiden numerot, jotka muodostavat mahdollisimman suoran viivan. 6 Kun olet antanut kaikille kuvioille numeron, napsauta OK. Tulostimen huoltotoimenpiteet Tulostimen huoltotoimenpiteet 23

28 Mustesuuttimien puhdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Avaa Windowsin ohjausohjelma tai Macintoshin Säätimet. 3 Valitse Kasetit-välilehdellä Puhdista mustesuuttimet. Kun haluat lisäohjeita, katso sivu 19 tai 20. Tulostin tulostaa paperille alla olevan kuvan mukaisen mustesuuttimien testikuvion: Viivat tulostuvat, kun muste läpäisee kokkareiset suuttimet. Jos suuttimet ovat kokkareiset, sivun yläosassa olevat viivat ovat katkonaiset. Jos sivun alaosassa olevat viivat ovat ehjät, suuttimet ovat puhtaat. Jos asensit nämä värikasetit: Vain musta Vain kolmiväri Musta ja kolmiväri Photo- ja kolmiväri Nämä viivat tulostuvat: Yksi viiva Kolme viivaa Neljä viivaa Kuusi viivaa 4 Vertaa tulostettujen palkkien yläpuolella olevaa viistoa katkoriviä palkkien alapuolella oleviin. Tutki, missä kohdassa palkkien yläpuoliset viistot katkorivit ovat katkenneet. Rikkinäinen rivi ilmaisee kokkareisen mustesuuttimen kohdan. 24 Luku 3

29 Jos alapuolella olevassa rivissä on vielä katkenneita rivejä, suorita testi vielä korkeintaan kahdesti. Jos tulostusjälki on kolmen testikerran jälkeen riittävän hyvä, mustesuuttimet ovat puhtaat. Tällöin sinun ei tarvitse tehdä seuraavia vaiheita. Jos et ole tyytyväinen tulostusjälkeen kolmen testikerran suorittamisen jälkeen, siirry kohtaan 4. 5 Poista ja asenna värikasetti uudelleen. 6 Tee mustesuutintesti uudelleen. 7 Jos rivit ovat edelleen rikkonaiset, pyyhi värikasetin mustesuuttimet. Katso lisäohjeita seuraavasta osasta. Mustesuuttimien ja liitinpintojen pyyhkiminen Jos tulostuslaatu ei parane mustesuuttimien puhdistamisen jälkeen (katso sivu 24), suuttimissa voi olla kuivunutta mustetta. Puhdista myös värikasetin liitinpinnat, jos olet puhdistanut ja pyyhkinyt mustesuuttimet ja tulostuslaatu on edelleen epätyydyttävä. Katso lisäohjeita mustesuuttimien pyyhkimisestä ja värikasetin liitinpintojen puhdistamisesta tulostinohjaimen ohjeen Vianmääritys: tulostuslaatu -osassa. Kun haluat lisätietoja tulostinohjaimen Ohje-toiminnosta, katso sivu 19 tai 20. Tulostimen huoltotoimenpiteet Tulostimen huoltotoimenpiteet 25

30 Värikasettien säilyttäminen Seuraavilla tavoilla takaat värikasettien pitkän käyttöiän ja tulostimen optimaalisen suorituskyvyn: Ota värikasetti pakkauksestaan vasta, kun olet valmis asentamaan sen. Poista värikasetti tulostimesta vain silloin, kun vaihdat tai puhdistat sen tai siirrät sen ilmatiiviiseen säilytyskoteloon. Jos värikasetti poistetaan tulostimesta ja sitä säilytetään kauan suojaamattomana, värikasetti ei välttämättä toimi eikä tulostusjälki ole tyydyttävä. Lexmark-tulostimen takuu ei kata uudelleen täytetyn värikasetin aiheuttaman vian tai vahingon korjausta. Lexmark ei suosittele uudelleen täytetyn värikasetin käyttämistä. Värikasettien täyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua ja vahingoittaa tulostinta. Parhaan tulostusjäljen saat käyttämällä Lexmarkin tarvikkeita. 26 Luku 3

31 4 Vianmääritys Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan, katso sivu 28. Paperinsyöttövirhe tai paperitukos, katso sivu 30. Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono, katso sivu 32. Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle, valokuvapaperille tai kirjekuoriin, katso sivu 34. Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot, katso sivu 35. Valitse tulostusongelmaasi kuvaava vaihtoehto vasemmassa reunassa olevasta tulostusongelmien luettelosta. Lue ongelman ratkaisuohjeet. Ongelmatilanteessa tarkista seuraavat asiat: Muuntaja on kytketty tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. Tulostin on päällä. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tietokoneessa että tulostimessa. Käytössä on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta. Kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu käyttöön tulostinohjelmistossa, jos käytät Windowsia ja rinnakkaiskaapelia: 1 Napsauta tulostimen ohjausohjelmassa Asetukset-välilehteä. 2 Varmista, että Estä tiedonsiirto tulostimelta -asetus ei ole valittu. Vianmääritys Vianmääritys 27

32 Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan Tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä toimi. Kaksisuuntainen tiedonsiirto-ongelma on kyseessä seuraavissa tapauksissa: Näytölle tulee virheilmoitus, jonka mukaan tulostin ei pysty toteuttamaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa tietokoneen kanssa. Värikasetin mustetason ilmaisimet ovat harmaita. Virheilmoitukset (kuten Tulostin ei ole valmis) ja työn tilanteeseen liittyvät tiedot eivät tule näkyviin tietokoneen näytölle. Tarkista seuraavat asiat: Tulostinohjelma on asennettu oikein. Katso sivu 37. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa. Tulostin on kytketty oikein, ja siihen on kytketty virta. Mikäli tietokoneen rinnakkaisporttiin on kytketty tulostinten jakorasia tai jokin muu laite, kuten skanneri tai faksi, varmista, että se tukee kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Saattaa olla, että tulostin pitää irrottaa jakorasiasta tai lisälaitteesta ja kytkeä suoraan tietokoneeseen. Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. Jos käytät USB-keskitintä, poista keskitin ja liitä USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen. 28 Luku 4

33 Varoitus: Älä koske värikasetin kultaiseen liitinalueeseen. Tulostimesta tulee tyhjä sivu tulostuksen jälkeen Varmista seuraavat asiat: Värikasettien pohjassa olevat tarrat ja läpinäkyvät teipit on poistettu. Katso ohjeita, sivu 21. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Tulostaminen on hyvin hidasta Sulje sovellukset, joita et juuri nyt käytä. Pienennä tulostustarkkuutta. Jos käytät Windowsia, harkitse lisämuistin hankkimista. Jos käytät Macintoshia, harkitse lisämuistin hankkimista tai lisää tietokoneen näennäismuistia. Huom.: Jos asiakirjassa on paljon kuvia tai grafiikkaa, sen tulostus voi kestää kauemmin kuin asiakirjan, jossa on vain tekstiä. Tulostin on kytketty, mutta mitään ei tulostu, tai tulostin ei ole valmis Varmista seuraavat asiat: Tulostimeen on kytketty virta ja paperi on asetettu oikein tulostimeen. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on kytketty oikein tulostimeen. Tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Jos käytät Windowsia, tulostinta ei ole pysäytetty tulostusjonossa. Tarkista tulostimen tila Windowsissa seuraavalla tavalla: 1 Kaksoisnapsauta Kirjoittimet-kansiossa Lexmark Z22/Z32 -kuvaketta. 2 Valitse Kirjoitin-valikko ja varmista, että Keskeytä tulostus -valinnan vieressä ei ole valintamerkkiä. Vianmääritys Vianmääritys 29

34 30 Luku 4 Jos käytät Macintoshia, tulostinta ei ole pysäytetty tulostusjonossa. Tarkista työn tila Macintoshissa seuraavalla tavalla: 1 Kaksoisosoita työpöydällä Lexmark Z22/Z32 -symbolia. 2 Valitse valikkoriviltä Tulosta. 3 Valitse Käynnistä jono. Voit tulostaa testisivun. Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Tarkista sovellus. Testisivu ei tulostu Varmista seuraavat asiat: Tulostimen värikasetit on oikein asennettu. Katso ohjeita, sivu 21. Tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Käytössä on oikeanlainen kaapeli. Jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että se on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta. Paperinsyöttövirhe tai paperitukos Paperinsyöttövirhe tai tulostin syöttää useita arkkeja tulostimen läpi Varmista seuraavat asiat: Käytä mustesuihkutulostimiin suositeltua paperia. Paperia ei ole työnnetty väkisin tulostimeen. Kohdista paperin yläosa paperituen paperinohjainten avulla. Arkinsyöttölaitteessa ei ole liian paljon paperia. Paperin paksuuden mukaan arkinsyöttölaitteeseen mahtuu enintään 100 arkkia. Vasen paperiohjain ei taivuta arkinsyöttölaitteessa olevaa paperia. Tulostin on asetettu tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Sisällysluettelo 1 HP Deskjet 1510 series -ohje... 1 2 HP Deskjet 1510 series -ohjelmistoon tutustuminen... 3 Tulostimen osat... 4 Ohjauspaneelin toiminnot... 5 Tilavalo... 6 Automaattinen

Lisätiedot

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sisällysluettelo

Käyttöopas. Sisällysluettelo Käyttöopas Sisällysluettelo Käyttöoppaassa liikkuminen..........................................2 Kirjoittimen asennus............................. 3 Kirjoittimen liittäminen rinnakkaiskaapelilla...........................3

Lisätiedot

Näyttöohjeet. Sisällysluettelo. Lisätoimintoja... 17 Kortit... 18 Kirjekuoret...20 Tarrat... 22 Valokuvat... 23 Kalvot... 25 Silityssiirtokuvat...

Näyttöohjeet. Sisällysluettelo. Lisätoimintoja... 17 Kortit... 18 Kirjekuoret...20 Tarrat... 22 Valokuvat... 23 Kalvot... 25 Silityssiirtokuvat... Näyttöohjeet Sisällysluettelo Näyttöohjeiden käyttäminen...................................2 Tulostamisen perusteet....................... 3 Paperin valinta.................................................3

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 610/612C http://fi.yourpdfguides.com/dref/899000

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 610/612C http://fi.yourpdfguides.com/dref/899000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

hp business inkjet 2230/2280

hp business inkjet 2230/2280 hp business inkjet 2230/2280 Käyttöopas 7HNLMlQRLNHXVWLHGRW 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

4900 Series -käyttöopas

4900 Series -käyttöopas 4900 Series -käyttöopas 2008 www.lexmark.com Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...9 Johdanto...10 Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen...10 Tulostimen asentaminen...13 Käyttöoikeuden antaminen

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Dell V725w -käyttöopas

Dell V725w -käyttöopas Dell V725w -käyttöopas Tammikuu 2012 www.dell.com support.dell.com Laitetyypit: 4449 Mallit: 7d1, 7dE Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Sisältö 1 HP Deskjet F735 All-in-One -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...9 Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP BUSINESS INKJET 2230/2280 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894422

Käyttöoppaasi. HP BUSINESS INKJET 2230/2280 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894422 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas Suomi 5000-, 5000 N- ja 5000 GN HP LaserJet -kirjoittimet Käyttöopas Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi,

Lisätiedot

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP e-all-in-one -laite Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin toiminnot...6 Langattoman yhteyden asetukset...6 Tilan merkkivalot...7 Automaattinen

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

Tavaramerkit. Huomautus

Tavaramerkit. Huomautus Tavaramerkit HP ColorSmart II, PhotoREt III ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft, MS Windows, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Pro900 Series -käyttöopas

Pro900 Series -käyttöopas Pro900 Series -käyttöopas Marraskuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4444 Mallit: 301, 30E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

S300 Series -käyttöopas

S300 Series -käyttöopas S300 Series -käyttöopas Huhtikuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4443 Mallit: 101, 10E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...5 Tietoja tulostimesta...6 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...6

Lisätiedot