Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin"

Transkriptio

1 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

2 Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa:lexmark INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita. Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa. Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Arviointi ja tarkistus siitä, miten tuote toimii yhdessä muiden kuin valmistajan osoittamien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa, on käyttäjän omalla vastuulla. ColorFine, Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Color Jetprinter on Lexmark International Inc:n tavaramerkki. Muut tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Copyright 2000 Lexmark International Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Windows-tulostuksen vaiheet 1 Vaihe 1: Paperin lisääminen 2 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen 4 Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 7 Macintosh-tulostuksen vaiheet 9 Vaihe 1: Paperin lisääminen 10 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen 12 Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 17 Tulostimen huoltotoimenpiteet 19 Windowsin ohjausohjelman käyttäminen 19 Macintoshin Säätimien käyttäminen 20 Värikasettien asentaminen tai vaihtaminen 21 Tulostuslaadun parantaminen 22 Vianmääritys 27 Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan 28 Paperinsyöttövirhe tai paperitukos 30 Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono 32 iii

4 Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle, valokuvapaperille tai kirjekuoriin 34 Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot 35 Liite 37 Tulostinohjelmiston asentaminen 37 Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen Windowsissa 39 Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen Macintoshissa 39 DOS-tulostus 39 Säteilyrajoitukset 39 Energy Star 40 Muuntajatietoja 40 Turvallisuusohjeet 40 Asiakastuki ja takuu 41 Hakemisto 45 iv

5 1 Windows-tulostuksen vaiheet Tässä luvussa kerrotaan, kuinka käytät tulostintasi Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmissä. Lisäohjeita tulostimen käyttämisestä Mac OS 8.6- tai Mac OS 9 -käyttöjärjestelmissä, katso sivu 9. Lisätietoja tulostimen käyttämisestä Windows NT 4.0:ssa tai Windows 2000:ssa, löytyy tulostinohjelmisto-cd-levyn Käyttöopas-painikkeen avulla. Normaalisti tulostettaessa on tehtävä vain seuraavat vaiheet: 1 Lisää paperia (katso seuraavaa osaa). 2 Mukauta tulostimen asetukset (katso sivu 4). 3 Tulosta asiakirja (katso sivu 7). Windows-tulostuksen vaiheet Windows-tulostuksen vaiheet 1

6 Vaihe 1: Paperin lisääminen 1 Aseta (paksuuden mukaan) enintään 100 paperiarkkia arkinsyöttölaitteen oikeaa reunaa vasten, tulostuspuoli ylöspäin. Kun haluat lisätä erikoispaperia, katso sivu 2. Paperin kohdistusmerkit Arkinsyöttölaite Paperiohjain Vapautusvipu 2 Purista vapautusvipua ja paperiohjainta toisiaan vasten ja liu uta paperiohjain lomakkeen reunaan. Erikoispaperin lisääminen Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 10 kirjekuorta Tulostuspuoli on ylöspäin. Kirjekuoren oikea yläkulma on vasemmassa yläkulmassa. Kirjekuoret asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on kirjekuorten reunaa vasten. 10 tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakorttia Tulostuspuoli on ylöspäin. Kortit asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on korttien reunaa vasten. 2 Luku 1

7 Enimmäismäärä 25 arkkia valokuvapaperia, kiiltävää tai päällystettyä paperia. 20 arkkia pitkiä lomakkeita Kiiltävä tai päällystetty puoli on ylöspäin. Paperiohjain on valokuvapaperin reunaa vasten. Aseta pitkä lomake tulostimen taakse. Tuo sitten ensimmäisen sivun irrallinen reuna tulostimen yli arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on lomakkeen reunaa vasten. Huom.: Valitse Tulostimen ominaisuuksissa paperikooksi Pitkä tai Pitkä A4. Jos haluat lisätietoja, katso sivu piirtoheitinkalvoa Piirtoheitinkalvon karhea puoli on ylöspäin (sileä puoli alaspäin). Paperiohjain on piirtoheitinkalvon reunaa vasten. 100 mukautetun paperikoon arkkia Varmista seuraavat asiat: Tulostuspuoli on ylöspäin ja paperiohjain paperin reunaa vasten. Paperikoko rajoittuu seuraaviin mittoihin: - Leveys - Pituus 76 mm - 215,9 mm 127 mm mm 3,0 tuumaa - 8,5 tuumaa 5,0 tuumaa - 17,0 tuumaa Windows-tulostuksen vaiheet 25 silitettävää siirtoarkkia Seuraat pakkauksen ohjeita, kun asetat silitettäviä siirtoarkkeja arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on silitettävän siirtoarkin reunaa vasten. Windows-tulostuksen vaiheet 3

8 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen Tulostinohjelmisto yhdessä käyttöjärjestelmäsi kanssa auttaa sinua tulostamaan erittäin laadukkaita asiakirjoja. Tulostusasetusten mukauttamiseen on käytettävä kirjoittimen Ominaisuudet-valintaikkunaa. Napsauta Paperi -välilehteä: Voit valita haluamasi paperikoon ja tulostussuunnan. Voit määrittää tulostettavien kopioiden lukumäärän. Voit tulostaa asiakirjan sivut käänteisessä järjestyksessä. Asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu tällöin tulostuvan paperipinon päällimmäiseksi. Voit lajitella asiakirjan. Napsauta Ohje-painiketta millä tahansa tulostimen ominaisuusikkunan välilehdellä, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Napsauta Asiakirja/Laatu -välilehteä: Voit valita tulostamasi asiakirjan tyypin. Voit valita paperilajin. Voit valita tulostuslaatuasetukset. Voit valita WWW-tasoituksen (Internetistä tulostettaessa). Voit valita oletusasetukset. Voit Tietoja-painiketta painamalla selvittää, mitä tulostinohjelmiston versiota käytät. 4 Luku 1

9 Tulostimen ominaisuuksien muuttaminen sovelluksessa Voit avata ominaisuusikkunan lähes mistä tahansa sovelluksesta. Näin voit muuttaa tulostimen asetuksia VAIN sovelluksessa parhaillaan käsiteltävää asiakirjaa varten. Voit avata tulostimen ominaisuudet sovelluksesta seuraavasti: 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulostus (tai Tulostimen) asetukset. 3 Valitse Tulosta-valintaikkunassa Ominaisuudet, Valinnat tai Asetukset (käyttämäsi sovelluksen mukaan). 4 Tee haluamasi muutokset (katso sivu 4). Tulostimen ominaisuuksien muuttaminen Windowsista Kun avaat Kirjoittimen ominaisuudet -ikkunan Windowsista, asetukset vaikuttavat KAIKKIIN tulostustöihin, ellet muuta niitä sovelluksesta käsin. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sen jälkeenkirjoittimet. 2 Napsauta hiiren oikealla painikkeella Kirjoittimetikkunassa näkyvää tulostimen kuvaketta. 3 Valitse lisävalikosta Ominaisuudet. Windows-tulostuksen vaiheet Windows-tulostuksen vaiheet 5

10 Tulostusasetusten muuttaminen erikoispaperia käytettäessä Kirjoittimen ominaisuuksien oletusasetuksia voi käyttää useimpien tavalliselle paperille tulostettavien asiakirjojen tulostamiseen. Kun haluat tulostaa erikoispaperille, muuta tulostimen asetuksia seuraavan taulukon mukaan. Tulostusmateriaali Välilehti Valinnat Kirjekuoret Paperi Valitse Paperikoko-kentästä asianmukainen kirjekuoren koko. Huom.: Useimpien sovellusten tulostusasetukset kumoavat tulostimen ominaisuuksissa valitut kirjekuoriasetukset. Varmista, että sovelluksessasi on valittuna vaakasuunta. Tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakortit Valokuvapaperi, kiiltävä ja päällystetty paperi Asiakirja/Laatu Paperi Asiakirja/Laatu Valitse Paperilaji-kohdassa Tervehdyskortti. Valitse asianmukainen paperikokoasetus. Valitse Paperilaji-kohdassa Kiiltävä/valokuvapaperi. Huomautuksia: Jos käytät kahta värikasettia, voit tulostaa laadukkaita valokuvia mustan värikasetin ja kolmivärikasetin yhdistelmällä. Valokuvajälki on kuitenkin parempi, jos musta värikasetti vaihdetaan Photokasetiksi. Katso ohjeita, sivu 21. Poista valokuva tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Pitkä lomake Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta Pitkä tai Pitkä A4. 6 Luku 1

11 Tulostusmateriaali Välilehti Valinnat Mukautetun paperikoon arkit Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta vaihtoehto Mukautettu. Anna mukautetun paperikoon mitat. Katso ohjeita, "Erikoispaperin lisääminen" sivulla 2. Silitettävä siirtopaperi Asiakirja/Laatu Valitse Paperilaji-kohdassa Silitettävä siirtopaperi. Huom.: Voit varmistaa, että silitettävät siirtoarkit tulostuvat oikein, tulostamalla asiakirja ensin tavalliselle paperille ja vasta sitten silitettävälle siirtoarkille. Piirtoheitinkalvot Asiakirja/Laatu Valitse Paperilaji-kohdassa Piirtoheitinkalvo. Valitse tulostuslaaduksi Normaali 600 dpi tai Korkea 1200 dpi. Huom.: Poista kalvo tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Windows-tulostuksen vaiheet Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. 2 Valitse Tulosta-valintaikkunassa OK tai Tulosta (käytössä olevan sovelluksen mukaan). Huom.: Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. Windows-tulostuksen vaiheet 7

12 8 Luku 1

13 2 Macintosh-tulostuksen vaiheet Tässä luvussa kerrotaan, kuinka käytät tulostintasi Mac OS 8,6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmissä. Lisäohjeita tulostimen käyttämisestä Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmissä, katso sivu 1. Lisätietoja tulostimen käyttämisestä Windows NT 4.0:ssa tai Windows 2000:ssa, löytyy tulostinohjelmisto-cd-levyn Käyttöopas-painikkeen avulla. Normaalisti tulostettaessa on tehtävä vain seuraavat vaiheet: 1 Lisää paperia (katso seuraavaa osaa). 2 Mukauta tulostusasetukset (katso sivu 12). 3 Tulosta dokumentti (katso sivu 17). Macintosh-tulostuksen vaiheet Macintosh-tulostuksen vaiheet 9

14 Vaihe 1: Paperin lisääminen 1 Aseta (paksuuden mukaan) enintään 100 paperiarkkia arkinsyöttölaitteen oikeaa reunaa vasten, tulostuspuoli ylöspäin. Kun haluat lisätä erikoispaperia, katso sivu 10. Paperin kohdistusmerkit Arkinsyöttölaite Vapautusvipu Paperiohjain 2 Purista vapautusvipua ja paperiohjainta toisiaan vasten ja liu uta paperiohjain lomakkeen reunaan. Erikoispaperin lisääminen Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 10 kirjekuorta Tulostuspuoli on ylöspäin. Kirjekuoren oikea yläkulma on vasemmassa yläkulmassa. Kirjekuoret asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on kirjekuorten reunaa vasten. 10 tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakorttia Tulostuspuoli on ylöspäin. Kortit asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Paperiohjain on korttien reunaa vasten. 10 Luku 2

15 Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 25 arkkia valokuvapaperia, kiiltävää tai päällystettyä paperia. 20 arkkia pitkiä lomakkeita Kiiltävä tai päällystetty puoli on ylöspäin. Paperiohjain on lomakkeen reunaa vasten. Tulostuspuoli on ylöspäin ja aseta pitkä lomake tulostimen taakse. Tuo sitten ensimmäisen sivun irrallinen reuna tulostimen yli arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on lomakkeen reunaa vasten. Huom.: Valitse Lexmark Z22/Z32 -sivun asetukset -valintataulussa paperikooksi Pitkä (Letter) tai Pitkä (A4). Jos haluat lisätietoja, katso sivu piirtoheitinkalvoa Piirtoheitinkalvon karhea puoli on ylöspäin (sileä puoli alaspäin). Paperiohjain on piirtoheitinkalvon reunaa vasten. 100 mukautetun paperikoon arkkia Tulostuspuoli on ylöspäin ja paperiohjain paperin reunaa vasten. Paperikoko rajoittuu seuraaviin mittoihin: - Leveys - Pituus 76 mm - 215,9 mm 127 mm mm 3,0 tuumaa - 8,5 tuumaa 5,0 tuumaa - 17,0 tuumaa Macintosh-tulostuksen vaiheet 25 silitettävää siirtoarkkia Seuraat pakkauksen ohjeita, kun asetat silitettäviä siirtoarkkeja arkinsyöttölaitteeseen. Paperiohjain on silitettävän siirtoarkin reunaa vasten. Macintosh-tulostuksen vaiheet 11

16 Vaihe 2: Tulostusasetusten mukauttaminen Sivun asetukset Tulostinohjelmisto yhdessä käyttöjärjestelmäsi kanssa auttaa sinua tulostamaan erittäin laadukkaita asiakirjoja. Tulostusasetusten mukauttamiseen on käytettävä Sivun asetukset -valintataulua sekä Tulosta-valintataulua. Napsauta Ohjepainiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Valitse paperikoko. { Valitse sivun suunta napsauttamalla jompaakumpaa näistä. Valitse pikavalikosta: Valitse: Kun haluat: Yleisasetukset Arkki Skaalaus Suunta katso valittavissa olevia paperikokoja. muuta dokumentin skaalausarvoa. Arvot voivat olla 25%-400%. voit valita sivun suunnaksi pysty- tai vaakasuunnan. Vesileima Vesileimat valitse haluamasi vesileima. 12 Luku 2

17 Tulosta Napsauta Ohje-painiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Valitse tulostusase tukset. Tällä alueella näkyvät tämän hetkiset asetukset. { Valitse pikavalikosta: Valitse: Kun haluat Yleisasetukset Kopiot kirjoittaa kopioiden lukumäärän (1-99) Macintosh-tulostuksen vaiheet Paperilaji/Laatu Sivut Tulosta viimeinen sivu ensimmäisenä Odota sivujen kuivumista Paperilaji Tulostuslaatu tulostaa kaikki tai tietyt sivut tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä lisätä tulostuvien sivujen välistä aikaa valita paperilajin (Tavallinen paperi, Päällystetty paperi, Kiiltävä/valokuvapaperi, Piirtoheitinkalvo tai Silitettävä siirtoarkki) valita tulostuslaadun Quick Print (600 dpi), Normaali (600 dpi) tai Korkea (1200 dpi). Macintosh-tulostuksen vaiheet 13

18 Valitse pikavalikosta: Valitse: Kun haluat Väri Tahdistus - värintäsmäytys Automaattinen värintäsmäytys valita tulostinprofiilin, jossa näytön väri vastaa asiakirjan väriä antaa tulostinohjaimen hoitaa asia niin, että näytön väri vastaa asiakirjan väriä Taustatulostus Tulostus edustalla Tulostus taustalla tulostaa nopeasti Huom.: Älä käytä järjestelmää, kun asiakirjaa tulostetaan. tulostaa useimmat asiakirjat valita asiakirjan tulostamiseen tarkan päivämäärän ja ajan. merkitä tulostustyön Kiireelliseksi. pysäyttää asiakirjan tulostuksen. Huom.: Voit käyttää järjestelmää, kun asiakirjaa tulostetaan. Sivun asetusten muuttaminen Kun haluat muuttaa sivun kokoa, suuntaa, skaalausta sekä vesileima-asetuksia: 1 Valitse Tiedosto-valikosta sivun asetukset. Sivun asetukset -valintataulu avautuu. 2 Tee haluamasi muutokset. 3 Valitse OK. 14 Luku 2

19 Tulostusasetusten muuttaminen sovelluksessa Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessa (esim. tekstinkäsittely-, taulukko- tai grafiikkasovelluksessa): 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta... Kirjoitin-valintataulu avautuu. 3 Tee haluamasi muutokset. 4 Valitse Tallenna asetukset. Tulostusasetusten muuttaminen työpöydällä Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia työpöydällä: 1 Avaa työpöydällä Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta... Kirjoitin-valintataulu avautuu. 3 Tee haluamasi muutokset. 4 Valitse Tallenna asetukset. Macintosh-tulostuksen vaiheet Macintosh-tulostuksen vaiheet 15

20 Tulostusasetusten muuttaminen erikoispaperia käytettäessä Tulostinohjelmistoa asennettaessa Sivun asetukset -valintataulun ja Tulosta-valintataulun ominaisuudet määritettiin oletusasetusten mukaan. Näitä oletusasetuksia voi käyttää useimpien tavalliselle paperille tulostettavien asiakirjojen tulostamiseen. Kun haluat tulostaa erikoispaperille, muuta tulostimen asetuksia seuraavan taulukon mukaan. Tulostusmateriaali Valintataulu Valinnat Kirjekuoret Sivun asetukset Valitse Paperikoko-pikavalikosta käyttämäsi kirjekuoren koko. Huom.: Useimpien sovellusten tulostusasetukset kumoavat Sivun asetuksissa valitut kirjekuoriasetukset. Varmista, että sovelluksessasi on valittuna vaakasuunta. Tervehdys-, arkisto- tai postikortti Mukautetun paperikoon arkit Sivun asetukset Sivun asetukset Valitse Paperikoko-pikavalikosta käyttämäsi kortin koko. Valitse Paperikoko-pikavalikosta Muokkaa mukautettua paperikokoa ja anna paperin mitat. Silitettävät siirtoarkit Tulosta Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Silitettävä siirtoarkki. Huom.: Voit varmistaa, että silitettävät siirtoarkit tulostuvat oikein, tulostamalla ensin tavalliselle paperille ja vasta sitten silitettävälle siirtoarkille. Pitkä lomake Sivun asetukset Valitse Paperikoko-pikavalikosta Pitkä (Letter) tai Pitkä (A4). 16 Luku 2

21 Tulostusmateriaali Valintataulu Valinnat Piirtoheitinkalvot Tulosta Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Piirtoheitinkalvo sekä tulostuslaaduksi Normaali (600 dpi). Huom.: Poista kalvo tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Valokuva- tai kiiltävä paperi Tulosta 1 Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Kiiltävä/valokuvapaperi. 2 Valitse tulostuslaaduksi Korkea (1200 dpi). 3 Valitse Väri-kohdassa Automaattinen värintäsmäytys. 4 Valitse Asiakirjan väri -pikavalikosta Luonnollinen. Huomautuksia: Jos käytät kahta värikasettia, voit tulostaa laadukkaita valokuvia mustan värikasetin ja kolmivärikasetin yhdistelmällä. Valokuvajälki on kuitenkin parempi, jos musta värikasetti vaihdetaan Photokasetiksi. Katso ohjeita, sivu 21. Poista valokuva tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Macintosh-tulostuksen vaiheet Päällystetty paperi Tulosta Valitse Paperilaji/Laatu-kohdassa paperilajiksi Päällystetty. Vaihe 3: Asiakirjan tulostaminen 1 Avaa Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulosta... Kirjoitin-valintataulu avautuu. 3 Valitse Tulosta. Huom.: Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. Macintosh-tulostuksen vaiheet 17

22 18 Luku 2

23 3 Tulostimen huoltotoimenpiteet Windowsin ohjausohjelman käyttäminen Napsauta... Tila-välilehteä: Voit seurata tulostustyön edistymistä. Voit peruuttaa tulostustyön. Voit tulostaa testisivun. Tarkastaa mustetason. Ohjausohjelman avulla voit tarkkailla tulostimesi toimintaa sekä asentaa ja vaihtaa värikasetit. Avaa Ohjausohjelma Käynnistä-valikosta napsauttamalla 1 Ohjelmat 2 Lexmark Z22/Z32 -sarja 3 Lexmark Z22/Z32 -ohjausohjelma Kasetit -välilehteä: Voit asentaa tai vaihtaa värikasetit. Voit kohdistaa värikasetit parhaan tulostusjäljen saamiseksi. Voit puhdistaa mustesuuttimet. Voit tarkastaa kasetin tuotenumeron ja tilattavat tarvikkeet suoraan Lexmarkin WWW-sivustosta. Tulostimen huoltotoimenpiteet Tietoja-välilehteä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston versionumeron ja tekijänoikeustiedot. Asetukset-välilehteä, kun haluat ottaa eri toimintoja käyttöön tai poistaa ne käytöstä, esimerkiksi äänitehosteet tai puskurointitila. DOS-tulostusvälilehteä, kun haluat ottaa DOStulostuksen käyttöön. Ohje-painiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Huom.: Voit avata ohjausohjelman myös napsauttamalla työpöydällä olevaa Lexmark Z22/Z32 -sarjan kuvaketta. Tulostimen huoltotoimenpiteet 19

24 Macintoshin Säätimien käyttäminen Osoita... Säätimien avulla voit huoltaa tulostintasi sekä asentaa ja vaihtaa värikasetit. Avaa Säätimet valitsemalla: 1 Apple 2 Säätimet 3 Lexmark Z22/Z32 -säädin Kasetit -välilehteä: Voit asentaa tai vaihtaa värikasetit. Voit kohdistaa värikasetit parhaan tulostusjäljen saamiseksi. Voit puhdistaa mustesuuttimet. Voit tulostaa testisivun. Ohje-painiketta, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Tietoja-välilehteä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston versionumeron ja tekijänoikeustiedot. Huom.: Voit avata Säätimet myös napsauttamalla työpöydällä olevaa Lexmark Z22/Z32 -sarjan kansiota. 20 Luku 3

25 Värikasettien asentaminen tai vaihtaminen 1 Varmista, että virran merkkivalo palaa. virran merkkivalo paperinsyötön merkkivalo Musta värikasetti 17G0050 Kolmivärikasetti 17G0060 Photo-kasetti 12A1990 Musta High Yield -värikasetti 16G0055 High Yield - kolmivärikasetti 16G Nosta tulostimen etukansi. Värikasetin vaunu siirtyy vaihtoasentoon silloin, kun tulostin on vapaa. Värikasetin vaunu vaihtoasennossa Etukansi 3 Poista vanha värikasetti. Pane se ilmatiiviiseen säilytyskoteloon tai hävitä se. Tulostimen huoltotoimenpiteet Varoitus: ÄLÄ koske värikasetin kultaiseen liitinalueeseen. 4 Asenna uusi värikasetti tulostimeen. a b c Jos asennat uuden värikasetin, poista ainoastaan kasetin alaosassa oleva tarra ja läpinäkyvä teippi. Aseta värikasetti värikasetin vaunuun. Paina värikasettia lujasti taaksepäin, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. Tulostimen huoltotoimenpiteet 21

26 22 Luku 3 Huomautuksia: Jos olet asentanut Lexmark Z32 -tulostinohjaimen, molemmat kasetit on asennettava paikoilleen, ennen kuin voit tulostaa. Jos olet asentanut yhdistetyn Lexmark Z22/Z32 -tulostinohjaimen, voit tulostaa joko mustalla tai kolmivärikasetilla. Tulostamista varten ei ole tarpeen asentaa kahta kasettia. Parhaan valokuvajäljen saavuttamiseksi tulosta photo- ja kolmivärikasettien yhdistelmällä. Kun haluat vaihtaa mustan värikasetin photo-kasettiin, katso sivu 21. Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. 5 Sulje tulostimen etukansi. 6 Avaa Windowsin ohjausohjelma tai Macintoshin Säätimet. 7 Valitse Kasetit-välilehdellä Asenna/Vaihda värikasetti. 8 Valitse asentamasi värikasetin tyyppi ja napsauta OK. 9 Jos asensit uuden kasetin, näkyviin tulee kohdistusvalintaikkuna. Suorita värikasetin asentaminen loppuun seuraamalla kohdistusnäytön ohjeita. Katso lisäohjeita seuraavasta osasta. Tulostuslaadun parantaminen Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, värikasettien kohdistaminen tai mustesuuttimien puhdistaminen voi olla tarpeen. Värikasettien kohdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Avaa Windowsin ohjausohjelma tai Macintoshin Säätimet. 3 Valitse Kasetit-välilehdellä Kohdista värikasetit. Kun haluat lisäohjeita, katso sivu 19 tai 20.

27 Tulostin tulostaa kohdistustestisivun, ja Kohdista värikasetit -valintaikkuna tulee näkyviin. Testisivuun tulostuu kohdistuskuvio tai -kuvioita, joiden määrä riippuu asennetusta värikasettiyhdistelmästä. Kunkin kuvion alapuolella on numero. Testisivu näyttää seuraavan kuvan mukaiselta: 4 Valitse testisivun numeroiduista kohdistusryhmistä sellainen numero, jonka kohdistuskuvio muodostaa mahdollisimman suoran viivan. Esimerkiksi malliryhmässä A nuolen osoittama kuvio muodostaa suorimman viivan. 5 Lisää Kohdista värikasetit -valintaikkunaan niiden kohdistuskuvioiden numerot, jotka muodostavat mahdollisimman suoran viivan. 6 Kun olet antanut kaikille kuvioille numeron, napsauta OK. Tulostimen huoltotoimenpiteet Tulostimen huoltotoimenpiteet 23

28 Mustesuuttimien puhdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Avaa Windowsin ohjausohjelma tai Macintoshin Säätimet. 3 Valitse Kasetit-välilehdellä Puhdista mustesuuttimet. Kun haluat lisäohjeita, katso sivu 19 tai 20. Tulostin tulostaa paperille alla olevan kuvan mukaisen mustesuuttimien testikuvion: Viivat tulostuvat, kun muste läpäisee kokkareiset suuttimet. Jos suuttimet ovat kokkareiset, sivun yläosassa olevat viivat ovat katkonaiset. Jos sivun alaosassa olevat viivat ovat ehjät, suuttimet ovat puhtaat. Jos asensit nämä värikasetit: Vain musta Vain kolmiväri Musta ja kolmiväri Photo- ja kolmiväri Nämä viivat tulostuvat: Yksi viiva Kolme viivaa Neljä viivaa Kuusi viivaa 4 Vertaa tulostettujen palkkien yläpuolella olevaa viistoa katkoriviä palkkien alapuolella oleviin. Tutki, missä kohdassa palkkien yläpuoliset viistot katkorivit ovat katkenneet. Rikkinäinen rivi ilmaisee kokkareisen mustesuuttimen kohdan. 24 Luku 3

29 Jos alapuolella olevassa rivissä on vielä katkenneita rivejä, suorita testi vielä korkeintaan kahdesti. Jos tulostusjälki on kolmen testikerran jälkeen riittävän hyvä, mustesuuttimet ovat puhtaat. Tällöin sinun ei tarvitse tehdä seuraavia vaiheita. Jos et ole tyytyväinen tulostusjälkeen kolmen testikerran suorittamisen jälkeen, siirry kohtaan 4. 5 Poista ja asenna värikasetti uudelleen. 6 Tee mustesuutintesti uudelleen. 7 Jos rivit ovat edelleen rikkonaiset, pyyhi värikasetin mustesuuttimet. Katso lisäohjeita seuraavasta osasta. Mustesuuttimien ja liitinpintojen pyyhkiminen Jos tulostuslaatu ei parane mustesuuttimien puhdistamisen jälkeen (katso sivu 24), suuttimissa voi olla kuivunutta mustetta. Puhdista myös värikasetin liitinpinnat, jos olet puhdistanut ja pyyhkinyt mustesuuttimet ja tulostuslaatu on edelleen epätyydyttävä. Katso lisäohjeita mustesuuttimien pyyhkimisestä ja värikasetin liitinpintojen puhdistamisesta tulostinohjaimen ohjeen Vianmääritys: tulostuslaatu -osassa. Kun haluat lisätietoja tulostinohjaimen Ohje-toiminnosta, katso sivu 19 tai 20. Tulostimen huoltotoimenpiteet Tulostimen huoltotoimenpiteet 25

30 Värikasettien säilyttäminen Seuraavilla tavoilla takaat värikasettien pitkän käyttöiän ja tulostimen optimaalisen suorituskyvyn: Ota värikasetti pakkauksestaan vasta, kun olet valmis asentamaan sen. Poista värikasetti tulostimesta vain silloin, kun vaihdat tai puhdistat sen tai siirrät sen ilmatiiviiseen säilytyskoteloon. Jos värikasetti poistetaan tulostimesta ja sitä säilytetään kauan suojaamattomana, värikasetti ei välttämättä toimi eikä tulostusjälki ole tyydyttävä. Lexmark-tulostimen takuu ei kata uudelleen täytetyn värikasetin aiheuttaman vian tai vahingon korjausta. Lexmark ei suosittele uudelleen täytetyn värikasetin käyttämistä. Värikasettien täyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua ja vahingoittaa tulostinta. Parhaan tulostusjäljen saat käyttämällä Lexmarkin tarvikkeita. 26 Luku 3

31 4 Vianmääritys Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan, katso sivu 28. Paperinsyöttövirhe tai paperitukos, katso sivu 30. Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono, katso sivu 32. Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle, valokuvapaperille tai kirjekuoriin, katso sivu 34. Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot, katso sivu 35. Valitse tulostusongelmaasi kuvaava vaihtoehto vasemmassa reunassa olevasta tulostusongelmien luettelosta. Lue ongelman ratkaisuohjeet. Ongelmatilanteessa tarkista seuraavat asiat: Muuntaja on kytketty tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. Tulostin on päällä. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tietokoneessa että tulostimessa. Käytössä on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta. Kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu käyttöön tulostinohjelmistossa, jos käytät Windowsia ja rinnakkaiskaapelia: 1 Napsauta tulostimen ohjausohjelmassa Asetukset-välilehteä. 2 Varmista, että Estä tiedonsiirto tulostimelta -asetus ei ole valittu. Vianmääritys Vianmääritys 27

32 Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan Tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä toimi. Kaksisuuntainen tiedonsiirto-ongelma on kyseessä seuraavissa tapauksissa: Näytölle tulee virheilmoitus, jonka mukaan tulostin ei pysty toteuttamaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa tietokoneen kanssa. Värikasetin mustetason ilmaisimet ovat harmaita. Virheilmoitukset (kuten Tulostin ei ole valmis) ja työn tilanteeseen liittyvät tiedot eivät tule näkyviin tietokoneen näytölle. Tarkista seuraavat asiat: Tulostinohjelma on asennettu oikein. Katso sivu 37. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa. Tulostin on kytketty oikein, ja siihen on kytketty virta. Mikäli tietokoneen rinnakkaisporttiin on kytketty tulostinten jakorasia tai jokin muu laite, kuten skanneri tai faksi, varmista, että se tukee kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Saattaa olla, että tulostin pitää irrottaa jakorasiasta tai lisälaitteesta ja kytkeä suoraan tietokoneeseen. Lexmark Z22 -tulostimen mukana toimitetaan ainoastaan korkean resoluution kolmivärikasetti. Voit parantaa tulostusnopeutta ja -laatua asentamalla tulostimeen valinnaisen mustan värikasetin. Jos käytät USB-keskitintä, poista keskitin ja liitä USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen. 28 Luku 4

33 Varoitus: Älä koske värikasetin kultaiseen liitinalueeseen. Tulostimesta tulee tyhjä sivu tulostuksen jälkeen Varmista seuraavat asiat: Värikasettien pohjassa olevat tarrat ja läpinäkyvät teipit on poistettu. Katso ohjeita, sivu 21. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Tulostaminen on hyvin hidasta Sulje sovellukset, joita et juuri nyt käytä. Pienennä tulostustarkkuutta. Jos käytät Windowsia, harkitse lisämuistin hankkimista. Jos käytät Macintoshia, harkitse lisämuistin hankkimista tai lisää tietokoneen näennäismuistia. Huom.: Jos asiakirjassa on paljon kuvia tai grafiikkaa, sen tulostus voi kestää kauemmin kuin asiakirjan, jossa on vain tekstiä. Tulostin on kytketty, mutta mitään ei tulostu, tai tulostin ei ole valmis Varmista seuraavat asiat: Tulostimeen on kytketty virta ja paperi on asetettu oikein tulostimeen. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on kytketty oikein tulostimeen. Tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Jos käytät Windowsia, tulostinta ei ole pysäytetty tulostusjonossa. Tarkista tulostimen tila Windowsissa seuraavalla tavalla: 1 Kaksoisnapsauta Kirjoittimet-kansiossa Lexmark Z22/Z32 -kuvaketta. 2 Valitse Kirjoitin-valikko ja varmista, että Keskeytä tulostus -valinnan vieressä ei ole valintamerkkiä. Vianmääritys Vianmääritys 29

34 30 Luku 4 Jos käytät Macintoshia, tulostinta ei ole pysäytetty tulostusjonossa. Tarkista työn tila Macintoshissa seuraavalla tavalla: 1 Kaksoisosoita työpöydällä Lexmark Z22/Z32 -symbolia. 2 Valitse valikkoriviltä Tulosta. 3 Valitse Käynnistä jono. Voit tulostaa testisivun. Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Tarkista sovellus. Testisivu ei tulostu Varmista seuraavat asiat: Tulostimen värikasetit on oikein asennettu. Katso ohjeita, sivu 21. Tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Käytössä on oikeanlainen kaapeli. Jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että se on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta. Paperinsyöttövirhe tai paperitukos Paperinsyöttövirhe tai tulostin syöttää useita arkkeja tulostimen läpi Varmista seuraavat asiat: Käytä mustesuihkutulostimiin suositeltua paperia. Paperia ei ole työnnetty väkisin tulostimeen. Kohdista paperin yläosa paperituen paperinohjainten avulla. Arkinsyöttölaitteessa ei ole liian paljon paperia. Paperin paksuuden mukaan arkinsyöttölaitteeseen mahtuu enintään 100 arkkia. Vasen paperiohjain ei taivuta arkinsyöttölaitteessa olevaa paperia. Tulostin on asetettu tasaiselle ja tukevalle alustalle.

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

350 Series. Asennusratkaisut

350 Series. Asennusratkaisut 350 Series Asennusratkaisut Toukokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z65

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z65 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET Versiotiedot Versio: helmikuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöopas. Elokuu

Käyttöopas. Elokuu Käyttöopas Elokuu 2001 www.lexmark.com Versio: elokuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Aloitusopas Kesäkuu 2002 www.lexmark.com Yhdysvaltain liittovaltion liikennöintikomission (Federal Communications Commission, FCC) lausunto Tämä laite täyttää luokan B digitaalisen

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Lexmark Z53 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Ensimmäinen versio (helmikuu 2001) Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6-9.2 ja Mac OS X versio 10.0.3-10.1 Tammikuu 2002 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z53

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z53 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Z65n Color Jetprinter

Z65n Color Jetprinter Käyttöopas Z65n Color Jetprinter Käyttöopas Joulukuu 2001 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmarkmuuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa. Kytke virtajohto

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z42

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z42 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z43

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z43 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK T420 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263055

Käyttöoppaasi. LEXMARK T420 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263055 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot