Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin"

Transkriptio

1 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

2 Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA,KAUPAN EHTOJEN TAITIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita. Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa. Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Arviointi ja tarkistus siitä, miten tuote toimii yhdessä muiden kuin valmistajan osoittamien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa, on käyttäjän omalla vastuulla. Lexmark, Lexmark-logo ja ColorFine ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Color Jetprinter on Lexmark International Inc:n tavaramerkki. Muut tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Copyright 2000 Lexmark International Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET Tämä ohjelmisto ja kirjallinen materiaali ovat RAJOITETTUJEN OIKEUKSIEN mukaisia. Yhdysvaltain valtionhallinnon työntekijät saavat käyttää, monistaa tai paljastaa tuotteen tietoja rajoitetusti. Tämä ilmenee DFARS :n Rights intechnical Data and Computer Software -lausekkeen (c)(1)(ii)-kohdasta ja vastaavista FAR-lausekkeista. Lexmark International Inc., Lexington, KY

3 Sisällysluettelo Tulostaminen 1 Vaihe 1: Aseta sopiva värikasetti paikalleen 1 Vaihe 2: Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteeseen 2 Vaihe 3: Mukauta tulostimen asetukset 4 Vaihe 4: Tulosta asiakirja 6 Tulostimen huoltotoimenpiteet 7 Ohjausohjelman käyttäminen 7 Tulostuslaadun parantaminen 8 Värikasettien säilyttäminen 12 Vianmääritys 13 Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan 14 Paperinsyöttövirhe tai paperitukos 16 Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono 17 Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle tai kirjekuoriin 19 Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot 20 Liite 21 Tulostinohjelmiston asentaminen 21 Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen 22 DOS-tulostus 22 Asiakastuki ja takuu 22 Säteilyrajoitukset 25 iii

4 Energy Star 25 Muuntaja 26 Turvallisuusohjeet 26 Tulostimen osat 27 Hakemisto 29 iv Sisällysluettelo

5 1 Tulostaminen Lisäohjeita tulostimen asentamisesta annetaan Asennusohjeessa. Katso sivu 31, kuva tulostimen osista. Tulostaminen on helppoa: 1 Aseta sopiva värikasetti paikalleen (katso seuraavaa osaa). 2 Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteeseen (katso sivu 2). 3 Mukauta tulostimen asetukset (katso sivu 4). 4 Tulosta asiakirja (katso siv u6). Tulostaminen Vaihe 1: Aseta sopiva värikasetti paikalleen Tulostin käyttää vain yhtä värikasettia kerrallaan: joko mustaa värikasettia tai kolmivärikasettia. Tulostimen mukana toimitettiin kolmivärikasetti, Lexmark tuotenumero 17G0060. Voit myös hankkia mustan värikasetin, Lexmark tuotenumero 17G0050. Jos haluat tulostaa kokonaisen asiakirjan tulostimeen valmiiksi asennetulla värikasetilla, valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Asiakirja/Laatu-välilehdeltä Automaattinen. Jos haluat tulostaa asiakirjan mustat sivut erillään värillisistä sivuista, valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Asiakirja/Laatu-välilehdeltä Värien lajittelu. Mustat sivut tulostetaan mustalla värikasetilla ja värisivut kolmivärikasetilla. Tulostin lajittelee sivut näihin kahteen tyyppiin, tulostaa kaikki yhdentyyppiset sivut ja pyytää sen jälkeen vaihtamaan värikasetin. Katso sivut 4 ja 5, jos haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Automaattinen-taiVärien lajittelu -valinnoista. Tulostaminen 1

6 Vaihe 2: Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteeseen Huomaa: Katso sivu 3, jos tarvitset lähempiä tietoja pitkän lomakkeen asettamisesta tulostimeen. 1 Aseta materiaali syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Lisää tulostusmateriaali tulostimeen seuraavien ohjeiden mukaan. Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 100 arkkia tavallista paperia Tulostuspuoli on ylöspäin. 10 kirjekuorta Tulostuspuoli on ylöspäin. Kirjekuoret asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Kirjekuoren oikea yläkulma on vasemmassa yläkulmassa. 10 tervehdys-, arkisto- tai postikorttia Tulostuspuoli on ylöspäin. Kortit asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. 25 piirtoheitinkalvoa Piirtoheitinkalvojen karheat puolet ovat ylöspäin (sileä puoli alaspäin). 25 silitettävää siirtopaperia Seuraat pakkauksen ohjeita, kun asetat silitettäviä siirtopapereita arkinsyöttölaitteeseen. 20 arkkiapitkiä lomakkeita Seuraat pitkien lomakkeiden tulostusohjeita, sivu mukautetun paperikoon arkkia Tulostuspuoli on ylöspäin. Paperikoko rajoittuu seuraaviin mittoihin: - leveys 76 mm 216 mm - pituus 127 mm 432 mm. 2 Purista paperiohjaimen vapautusvipua ja liu uta paperiohjain tulostusmateriaalin reunaan. Arkinsyöttölaite Paperiohjain Paperin kohdistusmerkit 2 Luku 1

7 Pitkän lomakkeen lisääminen tulostimeen Käytä ainoastaan mustetulostimiin sopivaa lomaketta. Matriisikirjoittimiin tarkoitettua jatkolomaketta ei suositella käytettäväksi. Vaikka paperitukeen mahtuu 20 arkkia pitkää lomakepaperia, aseta siihen vain lomakkeesi tulostamiseen tarvittava määrä arkkeja. Jos lomake on esimerkiksi 12 arkin pituinen, lisää vain 12 arkkia. 1 Poista kaikki paperit arkinsyöttölaitteesta. 2 Aseta pitkä lomakepaperi seuraavalla tavalla: Tulostaminen a Nosta paperitukea hieman, jotta sen etusalvat aukeavat. b Käännä paperitukea taaksepäin, kunnes se lukkiutuu vaakasuoraan asentoon. c Aseta nippu pitkiä lomakkeita paperitukea vasten. d Aseta ensimmäisen lomakkeen etureuna arkinsyöttölaitteeseen. 3 Vedä paperiohjain lomakepaperin reunaa vasten. 4 Siirry seuraavaan vaiheeseen: Vaihe 3: Mukauta tulostimen asetukset sivulla 4. 5 Poista lomakepaperi tulostimesta tulostamisen jälkeen ja nosta paperituki takaisin yläasentoon. Tulostaminen 3

8 Vaihe 3: Mukauta tulostimen asetukset Tulostinohjelmisto sisältää useita sovelluksia, joiden avulla voit tulostaa. Yksi näistä sovelluksista on Tulostimen ominaisuudet. Tulostimen ominaisuudet -ikkunan avaaminen sovelluksessa Näin voit muuttaa tulostimen asetuksia VAIN sovelluksessa parhaillaan käsiteltävää asiakirjaa varten. 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulostus (tai Tulostimen) asetukset. 3 Valitse Tulostimen asetukset -valintaikkunassa Ominaisuudet, Valinnat tai Asetukset (käyttämäsi sovelluksen mukaan). 4 Tee haluamasi muutokset. Katso sivu 6, kun haluat lisätietoja. Kirjoittimen ominaisuudet -ikkunan avaaminen Windowsista Kun avaat Kirjoittimen ominaisuudet -ikkunan Windowsista, asetukset vaikuttavat KAIKKIIN tulostustöihin, ellet myöhemmin muuta niitä sovelluksesta käsin. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sen jälkeen Kirjoittimet. 2 Napsauta hiiren oikealla näppäimellä Kirjoittimet-ikkunassa näkyvää tulostimen kuvaketta. 3 Valitse lisävalikosta Ominaisuudet. 4 Tee haluamasi muutokset. Katso sivu 6, kun haluat lisätietoja. 4 Luku 1

9 Napsauta... Paperi-välilehteä, kun haluat valita paperikoon valita sivun suunnan määrittää tulostettavien kopioiden lukumäärän tulostaa asiakirjan sivut käänteisessä järjestyksessä. Asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu tällöin tulostuvan paperipinon päällimmäiseksi. lajitella asiakirjan. Tulostimen/kirjoittimen ominaisuuksissa on kaksi välilehteä: Paperi ja Asiakirja/Laatu. Kumpikin välilehti sisältää tulostimen ja sen ohjelmiston toimintaan liittyviä asetuksia. Asiakirja/Laatu-välilehteä, kun haluat valita tulostettavan asiakirjalajin väriasetukset. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 1. valita paperityypin valita tulostuslaatuasetukset palauttaa oletusasetukset valita WWW-tasoituksen, jolla voit parantaa Internetistä tulostettavien kuvien tulostuslaatua selvittää, mitä tulostinohjelmiston versiota käytät. Tulostaminen Napsauta Ohje-painiketta kummalla tahansa tulostimen ominaisuusikkunan välilehdellä, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Tulostaminen 5

10 Tulostinasetusten mukauttaminen erikoispaperille tulostamista varten Tulostimen ominaisuudet on alun perin määritetty oletusasetusten mukaan. Oletusasetuksia voi käyttää tavalliselle paperille tulostamiseen. Kun haluat tulostaa erikoispaperille, muuta tulostimen asetuksia seuraavan taulukon mukaan. Tulostimen ominaisuudet -välilehti Valinnat Kirjekuoret Paperi Valitse Paperikoko-kentästä käyttämäsi kirjekuoren koko. Huomaa: Käyttämäsi sovelluksen tulostusasetukset saattavat kumota tulostimen ominaisuusikkunan asetukset. Tervehdys-, arkisto- tai postikortti Tulostusmateriaali Piirtoheitinkalvot Silitettävä siirtopaperi Paperi Asiakirja/Laatu Asiakirja/Laatu Asiakirja/Laatu Valitse asianmukainen paperilajiasetus. Valitse Paperilaji-kohdassa Tervehdyskortti. Valitse Paperilaji-kohdassa Piirtoheitinkalvo. Valitse tulostuslaaduksi Normaali 600 dpi tai Korkea 1200 dpi. Huomaa: Poista kalvo tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Valitse Paperilaji-kohdassa Silitettävä siirtokuva. Huomaa: Monet sovellukset käsittelevät silitettäviä siirtopapereita eri tavoin. Suosittelemme asiakirjan tulostamista ensin tavalliselle paperille. Pitkä lomake Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta Pitkä tai Pitkä A4. Mukautettu paperikoko Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta vaihtoehto Mukautettu. Anna mukautetun paperikoon mitat. 6 Vaihe 4: Tulosta asiakirja Luku 1 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. 2 Valitse Tulosta-valintaikkunassa OK tai Tulosta (käytössä olevan sovelluksen mukaan).

11 2 Tulostimen huoltotoimenpiteet Ohjausohjelman käyttäminen Ohjausohjelman avulla voit tarkkailla tulostimesi toimintaa sekä asentaa ja vaihtaa värikasetit. Avaa Ohjausohjelma Käynnistä-valikosta napsauttamalla Napsauta... Tila-välilehteä, kun haluat 1 Ohjelmat. 2 Lexmark Z12 -sarja. 3 Lexmark Z12 -ohjausohjelma. seurata tulostustyön edistymistä peruuttaa tulostustyön tulostaa testisivun tarkastaa mustetason. Kasetit-välilehteä, kun haluat asentaa tai vaihtaa värikasetin kohdistaa värikasetit parhaan tulostusjäljen saamiseksi puhdistaa mustesuuttimet tarkastaa kasetin tuotenumeron ja tilattavat tarvikkeet suoraan Lexmarkin WWW-sivustosta. Tulostimen huoltotoimenpiteet Asetuksetvälilehteä, kun haluat ottaa eri toimintoja käyttöön tai poistaa ne käytöstä, esimerkiksi äänitehosteet tai puskuritila. Tietoja-välilehteä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston versionumeron ja tekijänoikeustiedot. DOS-tulostus-välilehteä, kun haluat ottaa DOS-tulostuksen käyttöön. Ohje-painiketta millä tahansa ohjausohjelman välilehdellä, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Huomaa: Voit avata ohjausohjelman myös kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa Lexmark Z12 -sarja -tulostimen kuvaketta. Tulostimen huoltotoimenpiteet 7

12 Tulostuslaadun parantaminen Värikasetin asentaminen tai vaihtaminen 1 Varmista, että virran merkkivalo palaa. Virran merkkivalo Paperinsyötön merkkivalo 2 Nosta tulostimen etukansi. Värikasetin vaunu siirtyy vaihtoasentoon silloin, kun tulostin on vapaa. Etukansi Värikasetin vaunu vaihtoasennossa 3 Poista vanha värikasetti. Pane se värikasetin säilytyskoteloon (katso sivu 12) tai hävitä se. 8 Luku 2

13 4 Uuden värikasetin asentaminen: Varoitus: ÄLÄ koske värikasetin kultaiseen alueeseen! a Jos asennat uuden b Aseta värikasetti c Paina värikasettia värikasetin, poista kasetin alaosassa oleva tarra ja läpinäkyvä teippi. värikasetin vaunuun. lujasti taaksepäin, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. 5 Sulje tulostimen etukansi. 6 Valitse ohjausohjelman Kasetit-välilehdellä Asenna/ Vaihda värikasetti. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 7. 7 Valitse asentamasi värikasetin tyyppi ja napsauta OK. Tulostimen huoltotoimenpiteet 8 Jos asensit uuden kasetin, näkyviin tulee valintaikkuna. Suorita värikasetin kohdistus loppuun seuraamalla näytön ohjeita. Katso ohjeita, sivu 10. Tulostimenhuoltotoimenpiteet 9

14 Värikasetin kohdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Valitse ohjausohjelman Kasetit-välilehdellä Kohdista värikasetit. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 7. Tulostin tulostaa kohdistustestisivun, ja valintaikkuna tulee näkyviin. Tulostuvalla testisivulla on ryhmä kohdistuskuvioita. Kunkin kuvion alapuolella on numero. 3 Valitse kohdistuskuvio, joka muodostaa mahdollisimman suoran viivan. Esimerkiksi malliryhmän kuvio 3 muodostaa suorimman viivan. 4 Lisää valintaikkunaan se numero, joka muodostaa mahdollisimman suoran viivan. 5 Napsauta OK. Mustesuuttimien puhdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Valitse ohjausohjelman Kasetit-välilehdellä Puhdista mustesuuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 7. Jos tulostimeesi on asennettu musta värikasetti, tulostin tulostaa alla olevan kuvan mukaisen suutintestikuvion. 10 Luku 2

15 Jos tulostimeesi on asennettu kolmivärikasetti, tulostin tulostaa alla olevan kuvan mukaisen suutintestikuvion. 3 Vertaa tulostettujen palkkien yläpuolella olevaa viistoa katkoriviä palkkien alapuolella oleviin. Tutki, missä kohdassa palkkien yläpuolinen viisto katkorivi on katkennut. Rikkinäinen rivi ilmaisee kokkareisen mustesuuttimen kohdan. Huomaa: Yllä olevissa esimerkeissä ei ole katkenneita rivejä, mikä tarkoittaa sitä, että mustesuuttimet ovat puhtaat. Jos alapuolella olevassa rivissä on katkenneita rivejä, suorita testi vielä korkeintaan kahdesti. Jos tulostusjälki on kolmen testikerran jälkeen riittävän hyvä, mustesuuttimet ovat puhtaat. Jos et ole tyytyväinen tulostusjälkeen kolmen testikerran suorittamisen jälkeen, siirry seuraavaan kohtaan. Tulostimen huoltotoimenpiteet Mustesuuttimien pyyhkiminen Jos tulostuslaatu ei parane mustesuuttimien puhdistamisen jälkeen, voi olla tarpeen pyyhkiä suuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso Vianmääritys: tulostuslaatu, tulostinohjaimen Ohje-osassa. Kun haluat lisätietoja tulostinohjaimen Ohje-toiminnosta, katso sivu 7. Tulostimenhuoltotoimenpiteet 11

16 Värikasettien säilyttäminen Seuraavilla tavoilla takaat värikasettien pitkän käyttöiän ja tulostimen optimaalisen suorituskyvyn: Ota värikasetti pakkauksesta vasta, kun olet valmis asentamaan sen. Poista värikasetti tulostimesta vain, kun vaihdat tai puhdistat sen tai varastoit sen (katso seuraavaa osaa). Jos värikasetti poistetaan tulostimesta ja sitä säilytetään kauan suojaamattomana, värikasetti ei välttämättä toimi eikä tulostusjälki ole tyydyttävä. Lexmark-tulostimen takuu ei kata uudelleen täytetyn värikasetin aiheuttaman vian tai vahingon korjausta. Lexmark ei suosittele uudelleen täytetyn värikasetin käyttämistä. Värikasettien täyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua ja vahingoittaa tulostinta. Parhaan tulostusjäljen saat käyttämällä Lexmarkin tarvikkeita. Ylimääräisen värikasetin säilyttäminen Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat asentaa värikasetin säilytyskotelon ja ylimääräisen värikasetin. 1 2 Aseta värikasetin säilytyskotelon nastat koloihin kuvan osoittamalla tavalla. Napsauta säilytyskotelo tiukasti paikalleen. 3 4 Aseta ylimääräinen värikasetti säilytyskoteloon. Paina värikasettia lujasti taaksepäin, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. Värikasetin säilytyskotelo Ota värikasetti säilytyskotelosta seuraavalla tavalla. 1 Vedä värikasetin kahvaa itseäsi kohti, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Vedä värikasetti suoraan ulos säilytyskotelosta. 12 Luku 2

17 3 Vianmääritys Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan (katso sivu 14) Paperinsyöttövirhe tai paperitukos (katso sivu 16) Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono (katso sivu 17) Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle tai kirjekuoriin (katso sivu 19) Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot (katso sivu 20) Valitse tulostusongelmaasi kuvaava vaihtoehto vasemmassa reunassa olevasta tulostusongelmien luettelosta. Lue ongelman ratkaisuohjeet. Huomaa: Katso sivu 31, kun haluat selvityksen tulostimen osista, kuten painikkeista, merkkivaloista ja kaapeliliitäntöjen paikoista. Ongelmatilanteessa tarkista, että muuntaja on kytketty tulostimeen ja maadoitettuun sähköpistorasiaan tulostimeen on kytketty virta tulostinkaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että se on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta jos käytössä on Windows 98, tulostimen rinnakkaiskaapelin portiksi on määritetty LPTn ja USBkaapelin portiksi USB. Tarkista tulostinportti ja vaihda se tarpeen vaatiessa. 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulostimen/Kirjoittimen asetukset. 2 Tarkista tulostinportti Missä-kohdasta. 3 Jos tulostinportti on muutettava USB-portiksi, tulostinohjelmiston asennus on poistettava ja se on asennettava uudelleen. Seuraa ohjeita, sivu 27, ja napsauta Seuraava kaikissa näytöissä. Vianmääritys Vianmääritys 13

18 jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu käyttöön tulostinohjelmistossa. 1 Napsauta ohjausohjelmassa Asetukset-välilehteä. 2 Varmista, että Estä tiedonsiirto tulostimelta ei ole valittu. Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan Tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä toimi. Kaksisuuntainen tiedonsiirto-ongelma on kyseessä seuraavissa tapauksissa: Näytölle tulee virheilmoitus, jonka mukaan tulostin ei pysty toteuttamaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa tietokoneen kanssa. Virheilmoitukset (kuten Tulostin ei ole valmis) ja työn tilaan liittyvät tiedot eivät tule näkyviin tietokoneen näytölle. Tarkista, että rinnakkais- tai USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa tulostimesi on liitetty LPTn-porttiin, jos käytät rinnakkaiskaapelia, tai USB-porttiin, jos käytät USB-kaapelia tulostin on kytketty oikein ja siihen on kytketty virta. Mikäli tietokoneen rinnakkaisporttiin on kytketty tulostinten jakorasia tai jokin muu laite, kuten skanneri tai faksi, varmista, että se tukee kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Saattaa olla, että tulostin pitää irrottaa jakorasiasta tai lisälaitteesta ja kytkeä suoraan tietokoneeseen. 14 Luku 3

19 Tulostaminen on hyvin hidasta Sulje sovellukset, joita et juuri nyt käytä. Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta matalampi tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Harkitse lisämuistin hankkimista tai lisää tietokoneen näennäismuistia. Huomaa: Valokuvien tai grafiikkaa sisältävien asiakirjojen tulostaminen kestää kauemmin kuin tavallisen tekstiasiakirjan. Tulostimesta tulee tyhjä sivu tulostamisen jälkeen Varmista seuraavat asiat: Värikasetin pohjassa oleva tarra ja läpinäkyvä teippi on poistettu. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 12. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Vianmääritys Tulostin on kytketty, mutta mitään ei tulostu, tai tulostin ei ole valmis Varmista seuraavat asiat: Tulostimeen on kytketty virta ja paperi on asetettu oikein tulostimeen. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on kytketty oikein tulostimeen. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Tulostinta ei ole pysäytetty. Tarkista tulostimen tila seuraavalla tavalla: 1 Kaksoisnapsauta Kirjoittimet-kansiossa Lexmark Z12 -kuvaketta. 2 Valitse Tulostin-valikko ja varmista, että Keskeytä tulostus -valinnan vieressä ei ole valintamerkkiä. Tulosta testisivu. Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Tarkista sovellus. Vianmääritys 15

20 Testisivu ei tulostu Varmista seuraavat asiat: Värikasetti on oikein asennettu. Jos tarvitset ohjeita, katso sivu 10. Käytät oikeaa kaapelia, eikä se ole viallinen. Jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että se on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Paperinsyöttövirhe tai paperitukos Paperinsyöttövirhe Varmista seuraavat asiat: Käytät mustesuihkutulostimiin suositeltua paperia. Paperia ei ole työnnetty väkisin tulostimeen. Paperin yläosan pitää kohdistua paperituen paperikoon ilmaisimien mukaan. Syöttölaitteessa ei ole liian paljon paperia. Paperin paksuuden mukaan arkinsyöttölaitteeseen mahtuu enintään 100 arkkia. Paperinohjain on paperin reunaa vasten eikä taivuta arkinsyöttölaitteessa olevaa paperia. Tulostin on asetettu tasaiselle ja tukevalle alustalle. 16 Luku 3 Tulostin ei ota kirjekuoria Jos tavallisen paperin kanssa ei ole ongelmia, varmista seuraavat asiat: Kirjekuoret on asetettu oikein tulostimeen. Katso ohjeita, sivu 2. Tulostin tukee käytössä olevaa kirjekuorikokoa ja vastaava kokomääritys on valittu Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa. Sovelluksella voi tulostaa kirjekuoria. Tarkista, sovelluksen mukana tulleesta käyttöoppaasta.

21 Tulostimessa on paperitukos Poista kaikki paperit arkinsyöttölaitteesta. Jos paperi on juuttunut syvälle tulostimeen eikä sitä voi poistaa, toimi seuraavalla tavalla: 1 Katkaise virta tulostimesta painamalla virtanäppäintä. 2 Poista paperi vetämällä tiukasti. Mikäli paperi on syvällä tulostimen sisällä, nosta tulostimen etukantta ja poista paperi. 3 Sulje tulostimen etukansi. 4 Kytkevirta tulostimeen painamalla virtanäppäintä. 5 Lähetä asiakirja uudelleen. Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono Pystysuuntaiset viivat eivät ole tasaisia Taulukoissa, reunuksissa ja piirroksissa olevien pystysuuntaisten viivojen tulostuslaatua voi parantaa seuraavilla tavoilla: Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta korkeampi tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Testaa värikasettien kohdistus. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 13. Puhdista mustesuuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 13. Vianmääritys Tulosteen värit ovat himmeitä tai poikkeavat näytöllä näkyvistä väreistä Käytä eri paperimerkkiä. Eri paperimerkit imevät mustetta eri tavalla, ja tulostuvissa merkeissä saattaa olla pieniä värieroja. Värikasetin muste saattaa olla vähissä. Katso ohjausohjelman Kasetit-välilehdestä mustetason ilmoittavaa kuvaa. Katso ohjeita, sivu 9. Irrota lisälaitteet, kuten skanneri, ja liitä tulostin suoraan rinnakkaisporttiin. Puhdista mustesuuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 13. Vianmääritys 17

22 Tulostetuilla sivuilla on vaihtelevasti tumman ja vaalean tulostusjäljen raitoja (katkonainen tulostus) Varmista, että ohjausohjelman Asetukset-välilehdessä oleva Puskurointitila on valittuna. Katso ohjeita, sivu 9. Valitse Korkea 1200 dpi -tulostuslaatu Asiakirja/Laatuvälilehdestä Tulostimen ominaisuudet -ikkunassa. Katso ohjeita, sivu 4. Tulostimen kaksisuuntaisessa tiedonsiirrossa saattaa olla ongelmia. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 14. Tuloste on tuhruinen Jos seuraava tulostuva sivu sotkee jo tulostunutta sivua, poista sivut tulostimesta sitä mukaa kuin ne valmistuvat ja anna niiden kuivua riittävästi, ennen kuin panet ne päällekkäin. Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta korkeampi tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Tulostusjälki on liian tumma tai epäselvä Varmista seuraavat asiat: Muste on kuivunut, ennen kuin käsittelet paperia. Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa valittu paperilaji vastaa tulostimessa olevaa paperia. Paperi on suora ja rypytön. Tulostuslaatuasetus vastaa käytössä olevaa paperilajia. Jos käytössä on tavallinen paperi, valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta Normaali 600 dpi -tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Mustesuuttimet ovat puhtaat. Jos haluat lisätietoja, katso sivu Luku 3

23 Tulostin tulostaa vääriä merkkejä tai merkkejä puuttuu Tarkista, että Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Tulostimen kaksisuuntaisessa tiedonsiirrossa saattaa olla ongelmia. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 14. Valitut tulostimen asetukset muuttuivat Kun muutat tulostimen asetuksia sovelluksesta, tehdyt muutokset vaikuttavat ainoastaan kyseisessä sovelluksessa avattuun asiakirjaan. Jotta asetukset vaikuttavat kaikkiin tulostustöihin, vaihda asetukset Windowsissa. Katso sivu 4, kun haluat lisätietoja. Käyttämäsi sovelluksen asetukset saattavat kumota tulostimen ominaisuusikkunan asetukset. Katso lisätietoja sovelluksen mukana tulevasta oppaasta. Vianmääritys Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle tai kirjekuoriin Kalvot tarttuvat toisiinsa Poista sivu tulostimesta heti, kun se tulostuu, ja anna kuivua kokonaan ennen niputtamista. Käytä mustetulostimeen tarkoitettuja kalvoja. Kalvoissa on valkoisia viivoja Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta Korkea 1200 dpi -tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. On suositeltavaa, että puhdistat mustesuuttimet. Jos tarvitset ohjeita, katso sivu 13. Tulostin ei ota kirjekuoria Katso ohjeita, sivu 16. Vianmääritys 19

24 Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot Paperitukos-ilmoitus Virran merkkivalo Paperinsyötön merkkivalo Katso ohjeita, sivu 17. Muste vähissä -ilmoitus Värikasetin muste on loppumassa. Hanki uusi värikasetti. Katso lisätietoja värikasetin vaihtamisesta, sivu 10. Virran merkkivalo palaa, ja paperinsyötön merkkivalo vilkkuu Jos tulostimessa ei ole paperia: 1 Lisää paperia. 2 Paina tulostimen Paperinsyöttö-näppäintä. Jos tulostimessa on paperitukos, katso siv u17. Virran merkkivalo vilkkuu kahdesti Värikasetin vaunu on pysähtynyt. Katso, onko näytöllä virheilmoitus. 1 Katkaise virta tulostimesta. 2 Odota muutama sekunti ja kytke sitten virta takaisin. Jos tulostimessa on paperitukos, katso sivu 17. Sekä virran merkkivalo että paperinsyötön merkkivalo palavat, mutta tulostin ei tulosta 1 Katkaise virta tulostimesta painamalla virtanäppäintä. 2 Irrota muuntaja sähköpistokkeesta. 3 Tarkista kaapelin kaikki liitännät. 4 Kytke muuntaja takaisin. 5 Kytketulostimeen uudelleen virta painamalla virtanäppäintä. 20 Luku 3

25 Liite Tästä osasta löydät tietoja seuraavista asioista: Tulostinohjelmiston asentaminen Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen DOS-tulostaminen Takuu Huomautuksia Turvallisuus Tulostimen osat. Tulostinohjelmiston asentaminen Tulostinohjelmisto on tulostimen mukana tulleella CD-ROM-levyllä Internetissä levykkeillä. Jos tulostinohjelmisto ei asennu kunnolla, näyttöön tulee tiedonsiirron virheilmoitus, kun yrität tulostaa. Asennus on ehkä poistettava ja tulostinohjelmisto asennettava uudelleen. Katso ohjeita kohdasta sivu 22. CD-ROMin käyttäminen Seuraa niitä ohjeita, jotka vastaavat käyttöjärjestelmääsi ja käyttämääsi tulostinkaapelia (rinnakkais- tai USB-kaapeli). Windows 98 - USB-kaapeli 1 Käynnistä Windows. 2 Napsauta Seuraava, kun ensimmäinen näyttö tulee näkyviin. 3 Aseta ohjelmisto-cd-levy asemaan. 4 Napsauta Seuraava tai Valmis seuraavissa näytöissä. Lexmark Z12 -ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin. 5 Napsauta Asenna tulostinohjelmisto -painiketta. Windows 95/98 - rinnakkaiskaapeli 1 Käynnistä Windows. 2 Napsauta Peruuta kaikissa näkyviin tulevissa näytöissä. 3 Kun työpöytä tulee näkyviin, aseta ohjelmisto-cd-levy asemaan. Lexmark Z12 -ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin. 4 Napsauta Asenna tulostinohjelmisto -painiketta. Huomaa: Jos CD-levy ei suorita asennusta automaattisesti, kun asetat sen asemaan: 1 Valitse Käynnistävalikosta Suorita. 2 Kirjoita Komentorivitekstiruutuun CD-asemaa kuvaava kirjain, jonka jälkeen :\setup (esim. d:\setup), ja napsauta sitten OK. World Wide Web -sivustojen käyttäminen Jos tietokoneessasi ei ole CDasemaa, voit hakea ohjainohjelmiston Lexmarkin WWW-sivulta, osoitteesta 1 Valitse Lexmarkin WWWsivustosta käyttöjärjestelmääsi sopiva ohjain. 2 Valitse Save to Disk / Tallenna levylle. 3 Valitse tietokoneesi se hakemisto, johon ohjelma tallennetaan. 4 Avaa suoritettava tiedosto (.exe) kaksoisnapsauttamalla sitä. Win Self-Extractor -ikkuna avautuu näyttöön. 5 Seuraa näytön ohjeita. Levykkeiden käyttäminen Jos tietokoneessasi ei ole CDasemaa, voit luoda ohjainlevykkeitä ystäväsi tai Liite Liite 21

26 Lexmark-jälleenmyyjän tietokoneella, jossa on CD-asema. Tarvitset ainakin kolme tyhjää 3,5 tuuman levykettä. Luo tulostinohjelmistolevyke seuraavalla tavalla. 1 Aseta ohjelmisto-cd CDasemaan. Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti a Valitse Käynnistä-valikosta Suorita. b Kirjoita Komentorivitekstiruutuun CD-asemaa kuvaava kirjain, jonka jälkeen :\setup (esim. d:\setup), ja napsauta sitten OK. 2 Kun Lexmark Z12 -ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin, valitse Työkalut. 3 Valitse Luo levykkeet. 4 Seuraa näytön ohjeita. Tulostinohjelmiston asentaminen levykeiltä: 1 Käynnistä Windows. 2 Aseta Asennuslevyke 1 levyasemaan. 3 Valitse Käynnistä-valikosta Suorita. 4 Kirjoita komentorivin tekstiruutuun levyasemaa kuvaava kirjain ja sen jälkeen :\setup (esim. a:\setup). Napsauta sitten OK. 5 Laita tulostinohjelmiston kehotteesta vastaavat levyt levyasemaan ja napsauta OK. 6 Seuraa näytön ohjeita. Levykkeiden tilaaminen Jos tietokoneessasi ei ole CDasemaa eikä käytössäsi ole Internet-yhteyttä tai tietokonetta, jossa on CD-asema, voit tilata levykkeitä asiakaspalvelustamme maksua vastaan. Katso asiakaspalvelun puhelinnumero tulostimen rekisteröintitiedoista. Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen Jos tulostinohjelmisto ei asennu kunnollatai tulostimesi portiksi on määritetty väärä portti, sen asennus on ehkä poistettava ja asennettava sitten uudelleen. Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen: 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat. 2 Valitse Lexmark Z12 -sarja. 3 Valitse Lexmark Z12 -sarjan asennuksen poisto. 4 Seuraa näytön ohjeita. Kun haluat asentaa tulostinohjelmiston uudelleen, seuraa ohjeita kohdassa Tulostinohjelmiston asentaminen sivulla 21. DOS-tulostus Näin avaat tulostimen käytönaikaisen Ohjeen ja saat tietoja DOS-tulostamisesta. 1 Avaa Tulostimen ominaisuudet (lisätietoja, sivu 5) tai Ohjausohjelma (lisätietoja, sivu 9). 2 Napsauta Ohje-painiketta näytön oikeassa alakulmassa. 3 napsauta Ohje-näytön ylälaidassa Ohjeen sisältö. 4 Vieritä näyttöä kohtaan Miten... 5 Valitse Miten...-aiheista Tulostaminen Windows- ja DOS-sovelluksista. Asiakastuki ja takuu Ilmainen tekninen tuki - Internetissä Jos tarvitset nopean ratkaisun usein esitettyihin kysymyksiin ja ongelmiin, saat vastauksen Lexmarkin web-sivustosta osoitteessa Sieltä saat välittömästi ja ilmaiseksi teknistä tukea 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Saat myös käyttöösi päivitetyt ohjaimet ja uusinta tietoa Lexmarkin tuotteista. Tulostinohjaimet Tietokoneeseen on asennettava tulostinohjain, jotta tulostin ja tietokone voivat olla yhteydessä toisiinsa. Lexmarkin ohjaimen sisältävä CD-ROM-levy toimitetaan kaikkien tulostimien kanssa. Asenna ohjain noudattamalla ohjeita, jotka tulevat näyttöön, kun asetat CD-ROM-levyn tietokoneen CD-ROM-asemaan. Jos tarvitset kopion ohjaimesta tai haluat ohjaimen levykkeellä, tee jompikumpi seuraavista: Lataa tulostinohjelmisto Lexmarkin web-sivustosta osoitteessa ja asenna tiedosto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita tai 22 Liite

Versio-tiedot. Versio: kesäkuu 2000

Versio-tiedot. Versio: kesäkuu 2000 Versio-tiedot Versio: kesäkuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Versio-tiedot. Versio: huhtikuu 2000

Versio-tiedot. Versio: huhtikuu 2000 Versio-tiedot Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa:lexmark INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z32 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262742

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z32 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot

Lisätiedot

Versio-tiedot. Versio: heinäkuu 2000

Versio-tiedot. Versio: heinäkuu 2000 Versio-tiedot Versio: heinäkuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z52. Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Lexmark Z52 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Ensimmäinen versio (marraskuu 1999) Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95 - ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95 - ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95 - ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Versiotiedot. Ensimmäinen versio (joulukuu 1999)

Versiotiedot. Ensimmäinen versio (joulukuu 1999) Versiotiedot Ensimmäinen versio (joulukuu 1999) Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Lexmark Z42, Z43. Käyttöopas Windows 95 - ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Käyttöopas Windows 95 - ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Käyttöopas Windows 95 - ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Color Jetprinter TM Versio: helmikuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

350 Series. Asennusratkaisut

350 Series. Asennusratkaisut 350 Series Asennusratkaisut Toukokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Lexmark Z53 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 - käyttöjärjestelmiin Ensimmäinen versio (helmikuu 2001) Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Versiotiedot. Perusteet. Kopioiminen. Tulostaminen. Skannaaminen. Vianmääritys. Liite. Hakemisto. www.lexmark.com Lexmark X73

Versiotiedot. Perusteet. Kopioiminen. Tulostaminen. Skannaaminen. Vianmääritys. Liite. Hakemisto. www.lexmark.com Lexmark X73 Versiotiedot Versio: maaliskuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z53

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z53 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lexmark 840 Series. Käyttöopas

Lexmark 840 Series. Käyttöopas Lexmark 840 Series Käyttöopas Toukokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit

Lisätiedot

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET Versiotiedot Versio: helmikuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen Löydät ratkaisut tulostusongelmiin seuraavista taulukoista. Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys tulostimen myyjään. teknikon on ehkä säädettävä jotakin tulostimen osaa tai vaihdettava se. 1 Kirjaimet

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Turvaohjeita Varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote 2 Huhtikuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa

Lisätiedot

Tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusopas. Lasertulostimet

Tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusopas. Lasertulostimet Tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusopas Lasertulostimet Tammikuu 2012 www.lexmark.com Painosta koskeva tiedote Tammikuu 2012 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z43

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z43 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. Elokuu

Käyttöopas. Elokuu Käyttöopas Elokuu 2001 www.lexmark.com Versio: elokuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

Asennuksesta. tulostamiseen. Z45 Color Jetprinter. Asennuksesta tulostamiseen. Tammikuu 2002. www.lexmark.com

Asennuksesta. tulostamiseen. Z45 Color Jetprinter. Asennuksesta tulostamiseen. Tammikuu 2002. www.lexmark.com Asennuksesta tulostamiseen Z45 Color Jetprinter Asennuksesta tulostamiseen Tammikuu 2002 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmark-muuntajaa tai hyväksyttyä

Lisätiedot

Versiotiedot. Versio: toukokuu 2000

Versiotiedot. Versio: toukokuu 2000 Versiotiedot Versio: toukokuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Tulostuslaatuongelmat

Tulostuslaatuongelmat 1 Tulostusjälki on liian vaaleaa tai kuvissa tai tekstissä on tyhjiä kohtia. Varmista, että tulostimessa käytetään suositeltua paperia tai muuta tulostusmateriaalia. Tulosta materiaalille, joka on otettu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z42

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z42 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas.

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. a Tarkista tulostamalla fonttinäyteluettelo, tukeeko tulostin käyttämiäsi fontteja. 1 Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmat

Tulostusjälkiongelmat Jos ehdotettu korjaustoimi ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä huoltoedustajaasi. 1 Tulostusjälki on liian vaalea. Väri voi olla vähissä. Jos haluat käyttää jäljellä olevan väriaineen, poista ensin kasetti

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Aloitusopas Kesäkuu 2002 www.lexmark.com Yhdysvaltain liittovaltion liikennöintikomission (Federal Communications Commission, FCC) lausunto Tämä laite täyttää luokan B digitaalisen

Lisätiedot

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Suomi Sisällys Johdanto 3 Kannettavan kiintolevyn kytkeminen 3 Tietojen tallentaminen ja siirtäminen 4 Kannettavan kiintolevyn irrottaminen 5 Tekninen tuki 6 Rajoitetun

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään. Sivu 1/10 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6-9.2 ja Mac OS X versio 10.0.3-10.1 Tammikuu 2002 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z65

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z65 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

OHJELMISTON ASENNUSOPAS

OHJELMISTON ASENNUSOPAS OHJELMISTON ASENNUSOPAS DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ Sivu JOHDANTO... Sisäkansi TIETOJA OHJELMASTA... ENNEN ASENNUSTA... OHJELMISTON ASENNUS... LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN.. TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot