Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin"

Transkriptio

1 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

2 Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA,KAUPAN EHTOJEN TAITIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita. Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa. Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Arviointi ja tarkistus siitä, miten tuote toimii yhdessä muiden kuin valmistajan osoittamien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa, on käyttäjän omalla vastuulla. Lexmark, Lexmark-logo ja ColorFine ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Color Jetprinter on Lexmark International Inc:n tavaramerkki. Muut tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Copyright 2000 Lexmark International Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET Tämä ohjelmisto ja kirjallinen materiaali ovat RAJOITETTUJEN OIKEUKSIEN mukaisia. Yhdysvaltain valtionhallinnon työntekijät saavat käyttää, monistaa tai paljastaa tuotteen tietoja rajoitetusti. Tämä ilmenee DFARS :n Rights intechnical Data and Computer Software -lausekkeen (c)(1)(ii)-kohdasta ja vastaavista FAR-lausekkeista. Lexmark International Inc., Lexington, KY

3 Sisällysluettelo Tulostaminen 1 Vaihe 1: Aseta sopiva värikasetti paikalleen 1 Vaihe 2: Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteeseen 2 Vaihe 3: Mukauta tulostimen asetukset 4 Vaihe 4: Tulosta asiakirja 6 Tulostimen huoltotoimenpiteet 7 Ohjausohjelman käyttäminen 7 Tulostuslaadun parantaminen 8 Värikasettien säilyttäminen 12 Vianmääritys 13 Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan 14 Paperinsyöttövirhe tai paperitukos 16 Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono 17 Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle tai kirjekuoriin 19 Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot 20 Liite 21 Tulostinohjelmiston asentaminen 21 Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen 22 DOS-tulostus 22 Asiakastuki ja takuu 22 Säteilyrajoitukset 25 iii

4 Energy Star 25 Muuntaja 26 Turvallisuusohjeet 26 Tulostimen osat 27 Hakemisto 29 iv Sisällysluettelo

5 1 Tulostaminen Lisäohjeita tulostimen asentamisesta annetaan Asennusohjeessa. Katso sivu 31, kuva tulostimen osista. Tulostaminen on helppoa: 1 Aseta sopiva värikasetti paikalleen (katso seuraavaa osaa). 2 Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteeseen (katso sivu 2). 3 Mukauta tulostimen asetukset (katso sivu 4). 4 Tulosta asiakirja (katso siv u6). Tulostaminen Vaihe 1: Aseta sopiva värikasetti paikalleen Tulostin käyttää vain yhtä värikasettia kerrallaan: joko mustaa värikasettia tai kolmivärikasettia. Tulostimen mukana toimitettiin kolmivärikasetti, Lexmark tuotenumero 17G0060. Voit myös hankkia mustan värikasetin, Lexmark tuotenumero 17G0050. Jos haluat tulostaa kokonaisen asiakirjan tulostimeen valmiiksi asennetulla värikasetilla, valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Asiakirja/Laatu-välilehdeltä Automaattinen. Jos haluat tulostaa asiakirjan mustat sivut erillään värillisistä sivuista, valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Asiakirja/Laatu-välilehdeltä Värien lajittelu. Mustat sivut tulostetaan mustalla värikasetilla ja värisivut kolmivärikasetilla. Tulostin lajittelee sivut näihin kahteen tyyppiin, tulostaa kaikki yhdentyyppiset sivut ja pyytää sen jälkeen vaihtamaan värikasetin. Katso sivut 4 ja 5, jos haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet -ikkunan Automaattinen-taiVärien lajittelu -valinnoista. Tulostaminen 1

6 Vaihe 2: Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteeseen Huomaa: Katso sivu 3, jos tarvitset lähempiä tietoja pitkän lomakkeen asettamisesta tulostimeen. 1 Aseta materiaali syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Lisää tulostusmateriaali tulostimeen seuraavien ohjeiden mukaan. Enimmäismäärä Varmista seuraavat asiat: 100 arkkia tavallista paperia Tulostuspuoli on ylöspäin. 10 kirjekuorta Tulostuspuoli on ylöspäin. Kirjekuoret asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. Kirjekuoren oikea yläkulma on vasemmassa yläkulmassa. 10 tervehdys-, arkisto- tai postikorttia Tulostuspuoli on ylöspäin. Kortit asetetaan pystysuunnassa syöttölaitteen oikeaa reunaa vasten. 25 piirtoheitinkalvoa Piirtoheitinkalvojen karheat puolet ovat ylöspäin (sileä puoli alaspäin). 25 silitettävää siirtopaperia Seuraat pakkauksen ohjeita, kun asetat silitettäviä siirtopapereita arkinsyöttölaitteeseen. 20 arkkiapitkiä lomakkeita Seuraat pitkien lomakkeiden tulostusohjeita, sivu mukautetun paperikoon arkkia Tulostuspuoli on ylöspäin. Paperikoko rajoittuu seuraaviin mittoihin: - leveys 76 mm 216 mm - pituus 127 mm 432 mm. 2 Purista paperiohjaimen vapautusvipua ja liu uta paperiohjain tulostusmateriaalin reunaan. Arkinsyöttölaite Paperiohjain Paperin kohdistusmerkit 2 Luku 1

7 Pitkän lomakkeen lisääminen tulostimeen Käytä ainoastaan mustetulostimiin sopivaa lomaketta. Matriisikirjoittimiin tarkoitettua jatkolomaketta ei suositella käytettäväksi. Vaikka paperitukeen mahtuu 20 arkkia pitkää lomakepaperia, aseta siihen vain lomakkeesi tulostamiseen tarvittava määrä arkkeja. Jos lomake on esimerkiksi 12 arkin pituinen, lisää vain 12 arkkia. 1 Poista kaikki paperit arkinsyöttölaitteesta. 2 Aseta pitkä lomakepaperi seuraavalla tavalla: Tulostaminen a Nosta paperitukea hieman, jotta sen etusalvat aukeavat. b Käännä paperitukea taaksepäin, kunnes se lukkiutuu vaakasuoraan asentoon. c Aseta nippu pitkiä lomakkeita paperitukea vasten. d Aseta ensimmäisen lomakkeen etureuna arkinsyöttölaitteeseen. 3 Vedä paperiohjain lomakepaperin reunaa vasten. 4 Siirry seuraavaan vaiheeseen: Vaihe 3: Mukauta tulostimen asetukset sivulla 4. 5 Poista lomakepaperi tulostimesta tulostamisen jälkeen ja nosta paperituki takaisin yläasentoon. Tulostaminen 3

8 Vaihe 3: Mukauta tulostimen asetukset Tulostinohjelmisto sisältää useita sovelluksia, joiden avulla voit tulostaa. Yksi näistä sovelluksista on Tulostimen ominaisuudet. Tulostimen ominaisuudet -ikkunan avaaminen sovelluksessa Näin voit muuttaa tulostimen asetuksia VAIN sovelluksessa parhaillaan käsiteltävää asiakirjaa varten. 1 Avaa sovelluksen Tiedosto-valikko. 2 Valitse Tulostus (tai Tulostimen) asetukset. 3 Valitse Tulostimen asetukset -valintaikkunassa Ominaisuudet, Valinnat tai Asetukset (käyttämäsi sovelluksen mukaan). 4 Tee haluamasi muutokset. Katso sivu 6, kun haluat lisätietoja. Kirjoittimen ominaisuudet -ikkunan avaaminen Windowsista Kun avaat Kirjoittimen ominaisuudet -ikkunan Windowsista, asetukset vaikuttavat KAIKKIIN tulostustöihin, ellet myöhemmin muuta niitä sovelluksesta käsin. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sen jälkeen Kirjoittimet. 2 Napsauta hiiren oikealla näppäimellä Kirjoittimet-ikkunassa näkyvää tulostimen kuvaketta. 3 Valitse lisävalikosta Ominaisuudet. 4 Tee haluamasi muutokset. Katso sivu 6, kun haluat lisätietoja. 4 Luku 1

9 Napsauta... Paperi-välilehteä, kun haluat valita paperikoon valita sivun suunnan määrittää tulostettavien kopioiden lukumäärän tulostaa asiakirjan sivut käänteisessä järjestyksessä. Asiakirjan ensimmäinen sivu tulostuu tällöin tulostuvan paperipinon päällimmäiseksi. lajitella asiakirjan. Tulostimen/kirjoittimen ominaisuuksissa on kaksi välilehteä: Paperi ja Asiakirja/Laatu. Kumpikin välilehti sisältää tulostimen ja sen ohjelmiston toimintaan liittyviä asetuksia. Asiakirja/Laatu-välilehteä, kun haluat valita tulostettavan asiakirjalajin väriasetukset. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 1. valita paperityypin valita tulostuslaatuasetukset palauttaa oletusasetukset valita WWW-tasoituksen, jolla voit parantaa Internetistä tulostettavien kuvien tulostuslaatua selvittää, mitä tulostinohjelmiston versiota käytät. Tulostaminen Napsauta Ohje-painiketta kummalla tahansa tulostimen ominaisuusikkunan välilehdellä, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Tulostaminen 5

10 Tulostinasetusten mukauttaminen erikoispaperille tulostamista varten Tulostimen ominaisuudet on alun perin määritetty oletusasetusten mukaan. Oletusasetuksia voi käyttää tavalliselle paperille tulostamiseen. Kun haluat tulostaa erikoispaperille, muuta tulostimen asetuksia seuraavan taulukon mukaan. Tulostimen ominaisuudet -välilehti Valinnat Kirjekuoret Paperi Valitse Paperikoko-kentästä käyttämäsi kirjekuoren koko. Huomaa: Käyttämäsi sovelluksen tulostusasetukset saattavat kumota tulostimen ominaisuusikkunan asetukset. Tervehdys-, arkisto- tai postikortti Tulostusmateriaali Piirtoheitinkalvot Silitettävä siirtopaperi Paperi Asiakirja/Laatu Asiakirja/Laatu Asiakirja/Laatu Valitse asianmukainen paperilajiasetus. Valitse Paperilaji-kohdassa Tervehdyskortti. Valitse Paperilaji-kohdassa Piirtoheitinkalvo. Valitse tulostuslaaduksi Normaali 600 dpi tai Korkea 1200 dpi. Huomaa: Poista kalvo tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja anna kuivua ennen niputtamista. Valitse Paperilaji-kohdassa Silitettävä siirtokuva. Huomaa: Monet sovellukset käsittelevät silitettäviä siirtopapereita eri tavoin. Suosittelemme asiakirjan tulostamista ensin tavalliselle paperille. Pitkä lomake Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta Pitkä tai Pitkä A4. Mukautettu paperikoko Paperi Valitse Paperikoko-luettelosta vaihtoehto Mukautettu. Anna mukautetun paperikoon mitat. 6 Vaihe 4: Tulosta asiakirja Luku 1 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta. 2 Valitse Tulosta-valintaikkunassa OK tai Tulosta (käytössä olevan sovelluksen mukaan).

11 2 Tulostimen huoltotoimenpiteet Ohjausohjelman käyttäminen Ohjausohjelman avulla voit tarkkailla tulostimesi toimintaa sekä asentaa ja vaihtaa värikasetit. Avaa Ohjausohjelma Käynnistä-valikosta napsauttamalla Napsauta... Tila-välilehteä, kun haluat 1 Ohjelmat. 2 Lexmark Z12 -sarja. 3 Lexmark Z12 -ohjausohjelma. seurata tulostustyön edistymistä peruuttaa tulostustyön tulostaa testisivun tarkastaa mustetason. Kasetit-välilehteä, kun haluat asentaa tai vaihtaa värikasetin kohdistaa värikasetit parhaan tulostusjäljen saamiseksi puhdistaa mustesuuttimet tarkastaa kasetin tuotenumeron ja tilattavat tarvikkeet suoraan Lexmarkin WWW-sivustosta. Tulostimen huoltotoimenpiteet Asetuksetvälilehteä, kun haluat ottaa eri toimintoja käyttöön tai poistaa ne käytöstä, esimerkiksi äänitehosteet tai puskuritila. Tietoja-välilehteä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston versionumeron ja tekijänoikeustiedot. DOS-tulostus-välilehteä, kun haluat ottaa DOS-tulostuksen käyttöön. Ohje-painiketta millä tahansa ohjausohjelman välilehdellä, kun haluat käyttää tulostinohjaimen Ohjetta. Huomaa: Voit avata ohjausohjelman myös kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa Lexmark Z12 -sarja -tulostimen kuvaketta. Tulostimen huoltotoimenpiteet 7

12 Tulostuslaadun parantaminen Värikasetin asentaminen tai vaihtaminen 1 Varmista, että virran merkkivalo palaa. Virran merkkivalo Paperinsyötön merkkivalo 2 Nosta tulostimen etukansi. Värikasetin vaunu siirtyy vaihtoasentoon silloin, kun tulostin on vapaa. Etukansi Värikasetin vaunu vaihtoasennossa 3 Poista vanha värikasetti. Pane se värikasetin säilytyskoteloon (katso sivu 12) tai hävitä se. 8 Luku 2

13 4 Uuden värikasetin asentaminen: Varoitus: ÄLÄ koske värikasetin kultaiseen alueeseen! a Jos asennat uuden b Aseta värikasetti c Paina värikasettia värikasetin, poista kasetin alaosassa oleva tarra ja läpinäkyvä teippi. värikasetin vaunuun. lujasti taaksepäin, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. 5 Sulje tulostimen etukansi. 6 Valitse ohjausohjelman Kasetit-välilehdellä Asenna/ Vaihda värikasetti. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 7. 7 Valitse asentamasi värikasetin tyyppi ja napsauta OK. Tulostimen huoltotoimenpiteet 8 Jos asensit uuden kasetin, näkyviin tulee valintaikkuna. Suorita värikasetin kohdistus loppuun seuraamalla näytön ohjeita. Katso ohjeita, sivu 10. Tulostimenhuoltotoimenpiteet 9

14 Värikasetin kohdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Valitse ohjausohjelman Kasetit-välilehdellä Kohdista värikasetit. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 7. Tulostin tulostaa kohdistustestisivun, ja valintaikkuna tulee näkyviin. Tulostuvalla testisivulla on ryhmä kohdistuskuvioita. Kunkin kuvion alapuolella on numero. 3 Valitse kohdistuskuvio, joka muodostaa mahdollisimman suoran viivan. Esimerkiksi malliryhmän kuvio 3 muodostaa suorimman viivan. 4 Lisää valintaikkunaan se numero, joka muodostaa mahdollisimman suoran viivan. 5 Napsauta OK. Mustesuuttimien puhdistaminen 1 Aseta tulostimeen tyhjä paperi. 2 Valitse ohjausohjelman Kasetit-välilehdellä Puhdista mustesuuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 7. Jos tulostimeesi on asennettu musta värikasetti, tulostin tulostaa alla olevan kuvan mukaisen suutintestikuvion. 10 Luku 2

15 Jos tulostimeesi on asennettu kolmivärikasetti, tulostin tulostaa alla olevan kuvan mukaisen suutintestikuvion. 3 Vertaa tulostettujen palkkien yläpuolella olevaa viistoa katkoriviä palkkien alapuolella oleviin. Tutki, missä kohdassa palkkien yläpuolinen viisto katkorivi on katkennut. Rikkinäinen rivi ilmaisee kokkareisen mustesuuttimen kohdan. Huomaa: Yllä olevissa esimerkeissä ei ole katkenneita rivejä, mikä tarkoittaa sitä, että mustesuuttimet ovat puhtaat. Jos alapuolella olevassa rivissä on katkenneita rivejä, suorita testi vielä korkeintaan kahdesti. Jos tulostusjälki on kolmen testikerran jälkeen riittävän hyvä, mustesuuttimet ovat puhtaat. Jos et ole tyytyväinen tulostusjälkeen kolmen testikerran suorittamisen jälkeen, siirry seuraavaan kohtaan. Tulostimen huoltotoimenpiteet Mustesuuttimien pyyhkiminen Jos tulostuslaatu ei parane mustesuuttimien puhdistamisen jälkeen, voi olla tarpeen pyyhkiä suuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso Vianmääritys: tulostuslaatu, tulostinohjaimen Ohje-osassa. Kun haluat lisätietoja tulostinohjaimen Ohje-toiminnosta, katso sivu 7. Tulostimenhuoltotoimenpiteet 11

16 Värikasettien säilyttäminen Seuraavilla tavoilla takaat värikasettien pitkän käyttöiän ja tulostimen optimaalisen suorituskyvyn: Ota värikasetti pakkauksesta vasta, kun olet valmis asentamaan sen. Poista värikasetti tulostimesta vain, kun vaihdat tai puhdistat sen tai varastoit sen (katso seuraavaa osaa). Jos värikasetti poistetaan tulostimesta ja sitä säilytetään kauan suojaamattomana, värikasetti ei välttämättä toimi eikä tulostusjälki ole tyydyttävä. Lexmark-tulostimen takuu ei kata uudelleen täytetyn värikasetin aiheuttaman vian tai vahingon korjausta. Lexmark ei suosittele uudelleen täytetyn värikasetin käyttämistä. Värikasettien täyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua ja vahingoittaa tulostinta. Parhaan tulostusjäljen saat käyttämällä Lexmarkin tarvikkeita. Ylimääräisen värikasetin säilyttäminen Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat asentaa värikasetin säilytyskotelon ja ylimääräisen värikasetin. 1 2 Aseta värikasetin säilytyskotelon nastat koloihin kuvan osoittamalla tavalla. Napsauta säilytyskotelo tiukasti paikalleen. 3 4 Aseta ylimääräinen värikasetti säilytyskoteloon. Paina värikasettia lujasti taaksepäin, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen. Värikasetin säilytyskotelo Ota värikasetti säilytyskotelosta seuraavalla tavalla. 1 Vedä värikasetin kahvaa itseäsi kohti, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Vedä värikasetti suoraan ulos säilytyskotelosta. 12 Luku 2

17 3 Vianmääritys Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan (katso sivu 14) Paperinsyöttövirhe tai paperitukos (katso sivu 16) Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono (katso sivu 17) Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle tai kirjekuoriin (katso sivu 19) Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot (katso sivu 20) Valitse tulostusongelmaasi kuvaava vaihtoehto vasemmassa reunassa olevasta tulostusongelmien luettelosta. Lue ongelman ratkaisuohjeet. Huomaa: Katso sivu 31, kun haluat selvityksen tulostimen osista, kuten painikkeista, merkkivaloista ja kaapeliliitäntöjen paikoista. Ongelmatilanteessa tarkista, että muuntaja on kytketty tulostimeen ja maadoitettuun sähköpistorasiaan tulostimeen on kytketty virta tulostinkaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että se on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta jos käytössä on Windows 98, tulostimen rinnakkaiskaapelin portiksi on määritetty LPTn ja USBkaapelin portiksi USB. Tarkista tulostinportti ja vaihda se tarpeen vaatiessa. 1 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulostimen/Kirjoittimen asetukset. 2 Tarkista tulostinportti Missä-kohdasta. 3 Jos tulostinportti on muutettava USB-portiksi, tulostinohjelmiston asennus on poistettava ja se on asennettava uudelleen. Seuraa ohjeita, sivu 27, ja napsauta Seuraava kaikissa näytöissä. Vianmääritys Vianmääritys 13

18 jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että kaksisuuntainen tiedonsiirto on otettu käyttöön tulostinohjelmistossa. 1 Napsauta ohjausohjelmassa Asetukset-välilehteä. 2 Varmista, että Estä tiedonsiirto tulostimelta ei ole valittu. Tulostin toimii hitaasti tai ei ollenkaan Tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto ei ehkä toimi. Kaksisuuntainen tiedonsiirto-ongelma on kyseessä seuraavissa tapauksissa: Näytölle tulee virheilmoitus, jonka mukaan tulostin ei pysty toteuttamaan kaksisuuntaista tiedonsiirtoa tietokoneen kanssa. Virheilmoitukset (kuten Tulostin ei ole valmis) ja työn tilaan liittyvät tiedot eivät tule näkyviin tietokoneen näytölle. Tarkista, että rinnakkais- tai USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa tulostimesi on liitetty LPTn-porttiin, jos käytät rinnakkaiskaapelia, tai USB-porttiin, jos käytät USB-kaapelia tulostin on kytketty oikein ja siihen on kytketty virta. Mikäli tietokoneen rinnakkaisporttiin on kytketty tulostinten jakorasia tai jokin muu laite, kuten skanneri tai faksi, varmista, että se tukee kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Saattaa olla, että tulostin pitää irrottaa jakorasiasta tai lisälaitteesta ja kytkeä suoraan tietokoneeseen. 14 Luku 3

19 Tulostaminen on hyvin hidasta Sulje sovellukset, joita et juuri nyt käytä. Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta matalampi tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Harkitse lisämuistin hankkimista tai lisää tietokoneen näennäismuistia. Huomaa: Valokuvien tai grafiikkaa sisältävien asiakirjojen tulostaminen kestää kauemmin kuin tavallisen tekstiasiakirjan. Tulostimesta tulee tyhjä sivu tulostamisen jälkeen Varmista seuraavat asiat: Värikasetin pohjassa oleva tarra ja läpinäkyvä teippi on poistettu. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 12. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Vianmääritys Tulostin on kytketty, mutta mitään ei tulostu, tai tulostin ei ole valmis Varmista seuraavat asiat: Tulostimeen on kytketty virta ja paperi on asetettu oikein tulostimeen. Rinnakkais- tai USB-kaapeli on kytketty oikein tulostimeen. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Tulostinta ei ole pysäytetty. Tarkista tulostimen tila seuraavalla tavalla: 1 Kaksoisnapsauta Kirjoittimet-kansiossa Lexmark Z12 -kuvaketta. 2 Valitse Tulostin-valikko ja varmista, että Keskeytä tulostus -valinnan vieressä ei ole valintamerkkiä. Tulosta testisivu. Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Tarkista sovellus. Vianmääritys 15

20 Testisivu ei tulostu Varmista seuraavat asiat: Värikasetti on oikein asennettu. Jos tarvitset ohjeita, katso sivu 10. Käytät oikeaa kaapelia, eikä se ole viallinen. Jos käytössä on rinnakkaiskaapeli, varmista, että se on IEEE yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, joka tukee kaksisuuntaista tulostusta. Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Paperinsyöttövirhe tai paperitukos Paperinsyöttövirhe Varmista seuraavat asiat: Käytät mustesuihkutulostimiin suositeltua paperia. Paperia ei ole työnnetty väkisin tulostimeen. Paperin yläosan pitää kohdistua paperituen paperikoon ilmaisimien mukaan. Syöttölaitteessa ei ole liian paljon paperia. Paperin paksuuden mukaan arkinsyöttölaitteeseen mahtuu enintään 100 arkkia. Paperinohjain on paperin reunaa vasten eikä taivuta arkinsyöttölaitteessa olevaa paperia. Tulostin on asetettu tasaiselle ja tukevalle alustalle. 16 Luku 3 Tulostin ei ota kirjekuoria Jos tavallisen paperin kanssa ei ole ongelmia, varmista seuraavat asiat: Kirjekuoret on asetettu oikein tulostimeen. Katso ohjeita, sivu 2. Tulostin tukee käytössä olevaa kirjekuorikokoa ja vastaava kokomääritys on valittu Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa. Sovelluksella voi tulostaa kirjekuoria. Tarkista, sovelluksen mukana tulleesta käyttöoppaasta.

21 Tulostimessa on paperitukos Poista kaikki paperit arkinsyöttölaitteesta. Jos paperi on juuttunut syvälle tulostimeen eikä sitä voi poistaa, toimi seuraavalla tavalla: 1 Katkaise virta tulostimesta painamalla virtanäppäintä. 2 Poista paperi vetämällä tiukasti. Mikäli paperi on syvällä tulostimen sisällä, nosta tulostimen etukantta ja poista paperi. 3 Sulje tulostimen etukansi. 4 Kytkevirta tulostimeen painamalla virtanäppäintä. 5 Lähetä asiakirja uudelleen. Asiakirja tulostuu väärin, tai tulostuslaatu on huono Pystysuuntaiset viivat eivät ole tasaisia Taulukoissa, reunuksissa ja piirroksissa olevien pystysuuntaisten viivojen tulostuslaatua voi parantaa seuraavilla tavoilla: Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta korkeampi tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Testaa värikasettien kohdistus. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 13. Puhdista mustesuuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 13. Vianmääritys Tulosteen värit ovat himmeitä tai poikkeavat näytöllä näkyvistä väreistä Käytä eri paperimerkkiä. Eri paperimerkit imevät mustetta eri tavalla, ja tulostuvissa merkeissä saattaa olla pieniä värieroja. Värikasetin muste saattaa olla vähissä. Katso ohjausohjelman Kasetit-välilehdestä mustetason ilmoittavaa kuvaa. Katso ohjeita, sivu 9. Irrota lisälaitteet, kuten skanneri, ja liitä tulostin suoraan rinnakkaisporttiin. Puhdista mustesuuttimet. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 13. Vianmääritys 17

22 Tulostetuilla sivuilla on vaihtelevasti tumman ja vaalean tulostusjäljen raitoja (katkonainen tulostus) Varmista, että ohjausohjelman Asetukset-välilehdessä oleva Puskurointitila on valittuna. Katso ohjeita, sivu 9. Valitse Korkea 1200 dpi -tulostuslaatu Asiakirja/Laatuvälilehdestä Tulostimen ominaisuudet -ikkunassa. Katso ohjeita, sivu 4. Tulostimen kaksisuuntaisessa tiedonsiirrossa saattaa olla ongelmia. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 14. Tuloste on tuhruinen Jos seuraava tulostuva sivu sotkee jo tulostunutta sivua, poista sivut tulostimesta sitä mukaa kuin ne valmistuvat ja anna niiden kuivua riittävästi, ennen kuin panet ne päällekkäin. Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta korkeampi tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Tulostusjälki on liian tumma tai epäselvä Varmista seuraavat asiat: Muste on kuivunut, ennen kuin käsittelet paperia. Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa valittu paperilaji vastaa tulostimessa olevaa paperia. Paperi on suora ja rypytön. Tulostuslaatuasetus vastaa käytössä olevaa paperilajia. Jos käytössä on tavallinen paperi, valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta Normaali 600 dpi -tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. Mustesuuttimet ovat puhtaat. Jos haluat lisätietoja, katso sivu Luku 3

23 Tulostin tulostaa vääriä merkkejä tai merkkejä puuttuu Tarkista, että Lexmark-tulostin on määritetty oletustulostimeksi. Tulostimen kaksisuuntaisessa tiedonsiirrossa saattaa olla ongelmia. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 14. Valitut tulostimen asetukset muuttuivat Kun muutat tulostimen asetuksia sovelluksesta, tehdyt muutokset vaikuttavat ainoastaan kyseisessä sovelluksessa avattuun asiakirjaan. Jotta asetukset vaikuttavat kaikkiin tulostustöihin, vaihda asetukset Windowsissa. Katso sivu 4, kun haluat lisätietoja. Käyttämäsi sovelluksen asetukset saattavat kumota tulostimen ominaisuusikkunan asetukset. Katso lisätietoja sovelluksen mukana tulevasta oppaasta. Vianmääritys Ongelmia tulostettaessa piirtoheitinkalvolle tai kirjekuoriin Kalvot tarttuvat toisiinsa Poista sivu tulostimesta heti, kun se tulostuu, ja anna kuivua kokonaan ennen niputtamista. Käytä mustetulostimeen tarkoitettuja kalvoja. Kalvoissa on valkoisia viivoja Valitse Tulostimen ominaisuudet -ikkunasta Korkea 1200 dpi -tulostuslaatu. Katso ohjeita, sivu 4. On suositeltavaa, että puhdistat mustesuuttimet. Jos tarvitset ohjeita, katso sivu 13. Tulostin ei ota kirjekuoria Katso ohjeita, sivu 16. Vianmääritys 19

24 Virheilmoitukset ja vilkkuvat merkkivalot Paperitukos-ilmoitus Virran merkkivalo Paperinsyötön merkkivalo Katso ohjeita, sivu 17. Muste vähissä -ilmoitus Värikasetin muste on loppumassa. Hanki uusi värikasetti. Katso lisätietoja värikasetin vaihtamisesta, sivu 10. Virran merkkivalo palaa, ja paperinsyötön merkkivalo vilkkuu Jos tulostimessa ei ole paperia: 1 Lisää paperia. 2 Paina tulostimen Paperinsyöttö-näppäintä. Jos tulostimessa on paperitukos, katso siv u17. Virran merkkivalo vilkkuu kahdesti Värikasetin vaunu on pysähtynyt. Katso, onko näytöllä virheilmoitus. 1 Katkaise virta tulostimesta. 2 Odota muutama sekunti ja kytke sitten virta takaisin. Jos tulostimessa on paperitukos, katso sivu 17. Sekä virran merkkivalo että paperinsyötön merkkivalo palavat, mutta tulostin ei tulosta 1 Katkaise virta tulostimesta painamalla virtanäppäintä. 2 Irrota muuntaja sähköpistokkeesta. 3 Tarkista kaapelin kaikki liitännät. 4 Kytke muuntaja takaisin. 5 Kytketulostimeen uudelleen virta painamalla virtanäppäintä. 20 Luku 3

25 Liite Tästä osasta löydät tietoja seuraavista asioista: Tulostinohjelmiston asentaminen Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen DOS-tulostaminen Takuu Huomautuksia Turvallisuus Tulostimen osat. Tulostinohjelmiston asentaminen Tulostinohjelmisto on tulostimen mukana tulleella CD-ROM-levyllä Internetissä levykkeillä. Jos tulostinohjelmisto ei asennu kunnolla, näyttöön tulee tiedonsiirron virheilmoitus, kun yrität tulostaa. Asennus on ehkä poistettava ja tulostinohjelmisto asennettava uudelleen. Katso ohjeita kohdasta sivu 22. CD-ROMin käyttäminen Seuraa niitä ohjeita, jotka vastaavat käyttöjärjestelmääsi ja käyttämääsi tulostinkaapelia (rinnakkais- tai USB-kaapeli). Windows 98 - USB-kaapeli 1 Käynnistä Windows. 2 Napsauta Seuraava, kun ensimmäinen näyttö tulee näkyviin. 3 Aseta ohjelmisto-cd-levy asemaan. 4 Napsauta Seuraava tai Valmis seuraavissa näytöissä. Lexmark Z12 -ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin. 5 Napsauta Asenna tulostinohjelmisto -painiketta. Windows 95/98 - rinnakkaiskaapeli 1 Käynnistä Windows. 2 Napsauta Peruuta kaikissa näkyviin tulevissa näytöissä. 3 Kun työpöytä tulee näkyviin, aseta ohjelmisto-cd-levy asemaan. Lexmark Z12 -ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin. 4 Napsauta Asenna tulostinohjelmisto -painiketta. Huomaa: Jos CD-levy ei suorita asennusta automaattisesti, kun asetat sen asemaan: 1 Valitse Käynnistävalikosta Suorita. 2 Kirjoita Komentorivitekstiruutuun CD-asemaa kuvaava kirjain, jonka jälkeen :\setup (esim. d:\setup), ja napsauta sitten OK. World Wide Web -sivustojen käyttäminen Jos tietokoneessasi ei ole CDasemaa, voit hakea ohjainohjelmiston Lexmarkin WWW-sivulta, osoitteesta 1 Valitse Lexmarkin WWWsivustosta käyttöjärjestelmääsi sopiva ohjain. 2 Valitse Save to Disk / Tallenna levylle. 3 Valitse tietokoneesi se hakemisto, johon ohjelma tallennetaan. 4 Avaa suoritettava tiedosto (.exe) kaksoisnapsauttamalla sitä. Win Self-Extractor -ikkuna avautuu näyttöön. 5 Seuraa näytön ohjeita. Levykkeiden käyttäminen Jos tietokoneessasi ei ole CDasemaa, voit luoda ohjainlevykkeitä ystäväsi tai Liite Liite 21

26 Lexmark-jälleenmyyjän tietokoneella, jossa on CD-asema. Tarvitset ainakin kolme tyhjää 3,5 tuuman levykettä. Luo tulostinohjelmistolevyke seuraavalla tavalla. 1 Aseta ohjelmisto-cd CDasemaan. Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti a Valitse Käynnistä-valikosta Suorita. b Kirjoita Komentorivitekstiruutuun CD-asemaa kuvaava kirjain, jonka jälkeen :\setup (esim. d:\setup), ja napsauta sitten OK. 2 Kun Lexmark Z12 -ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin, valitse Työkalut. 3 Valitse Luo levykkeet. 4 Seuraa näytön ohjeita. Tulostinohjelmiston asentaminen levykeiltä: 1 Käynnistä Windows. 2 Aseta Asennuslevyke 1 levyasemaan. 3 Valitse Käynnistä-valikosta Suorita. 4 Kirjoita komentorivin tekstiruutuun levyasemaa kuvaava kirjain ja sen jälkeen :\setup (esim. a:\setup). Napsauta sitten OK. 5 Laita tulostinohjelmiston kehotteesta vastaavat levyt levyasemaan ja napsauta OK. 6 Seuraa näytön ohjeita. Levykkeiden tilaaminen Jos tietokoneessasi ei ole CDasemaa eikä käytössäsi ole Internet-yhteyttä tai tietokonetta, jossa on CD-asema, voit tilata levykkeitä asiakaspalvelustamme maksua vastaan. Katso asiakaspalvelun puhelinnumero tulostimen rekisteröintitiedoista. Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen Jos tulostinohjelmisto ei asennu kunnollatai tulostimesi portiksi on määritetty väärä portti, sen asennus on ehkä poistettava ja asennettava sitten uudelleen. Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen: 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat. 2 Valitse Lexmark Z12 -sarja. 3 Valitse Lexmark Z12 -sarjan asennuksen poisto. 4 Seuraa näytön ohjeita. Kun haluat asentaa tulostinohjelmiston uudelleen, seuraa ohjeita kohdassa Tulostinohjelmiston asentaminen sivulla 21. DOS-tulostus Näin avaat tulostimen käytönaikaisen Ohjeen ja saat tietoja DOS-tulostamisesta. 1 Avaa Tulostimen ominaisuudet (lisätietoja, sivu 5) tai Ohjausohjelma (lisätietoja, sivu 9). 2 Napsauta Ohje-painiketta näytön oikeassa alakulmassa. 3 napsauta Ohje-näytön ylälaidassa Ohjeen sisältö. 4 Vieritä näyttöä kohtaan Miten... 5 Valitse Miten...-aiheista Tulostaminen Windows- ja DOS-sovelluksista. Asiakastuki ja takuu Ilmainen tekninen tuki - Internetissä Jos tarvitset nopean ratkaisun usein esitettyihin kysymyksiin ja ongelmiin, saat vastauksen Lexmarkin web-sivustosta osoitteessa Sieltä saat välittömästi ja ilmaiseksi teknistä tukea 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Saat myös käyttöösi päivitetyt ohjaimet ja uusinta tietoa Lexmarkin tuotteista. Tulostinohjaimet Tietokoneeseen on asennettava tulostinohjain, jotta tulostin ja tietokone voivat olla yhteydessä toisiinsa. Lexmarkin ohjaimen sisältävä CD-ROM-levy toimitetaan kaikkien tulostimien kanssa. Asenna ohjain noudattamalla ohjeita, jotka tulevat näyttöön, kun asetat CD-ROM-levyn tietokoneen CD-ROM-asemaan. Jos tarvitset kopion ohjaimesta tai haluat ohjaimen levykkeellä, tee jompikumpi seuraavista: Lataa tulostinohjelmisto Lexmarkin web-sivustosta osoitteessa ja asenna tiedosto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita tai 22 Liite

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Sisällysluettelo 1 HP Deskjet 1510 series -ohje... 1 2 HP Deskjet 1510 series -ohjelmistoon tutustuminen... 3 Tulostimen osat... 4 Ohjauspaneelin toiminnot... 5 Tilavalo... 6 Automaattinen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sisällysluettelo

Käyttöopas. Sisällysluettelo Käyttöopas Sisällysluettelo Käyttöoppaassa liikkuminen..........................................2 Kirjoittimen asennus............................. 3 Kirjoittimen liittäminen rinnakkaiskaapelilla...........................3

Lisätiedot

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

4900 Series -käyttöopas

4900 Series -käyttöopas 4900 Series -käyttöopas 2008 www.lexmark.com Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...9 Johdanto...10 Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen...10 Tulostimen asentaminen...13 Käyttöoikeuden antaminen

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP e-all-in-one -laite Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin toiminnot...6 Langattoman yhteyden asetukset...6 Tilan merkkivalot...7 Automaattinen

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Sisältö 1 HP Deskjet F735 All-in-One -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...9 Ohjauspaneelin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi

HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas. Suomi HP LaserJet 5000-, 5000 N- ja 5000 GN -kirjoittimet Käyttöopas Suomi 5000-, 5000 N- ja 5000 GN HP LaserJet -kirjoittimet Käyttöopas Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi,

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Dell V725w -käyttöopas

Dell V725w -käyttöopas Dell V725w -käyttöopas Tammikuu 2012 www.dell.com support.dell.com Laitetyypit: 4449 Mallit: 7d1, 7dE Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

Pro900 Series -käyttöopas

Pro900 Series -käyttöopas Pro900 Series -käyttöopas Marraskuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4444 Mallit: 301, 30E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätiedot

hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx käyttöopas hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 -sarjan kirjoittimet Käyttöopas Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljentäminen,

Lisätiedot

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Käyttöopas

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Käyttöopas DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Käyttöopas HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2012 Copyright Hewlett-Packard

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot