Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6

2 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus Laitteen käyttökohde Vaatimustenmukaisuus Energian säästö Yleiset turvaohjeet Käyttö- ja näyttöelementit Käyttö- ja valvontaelementit Lämpötilannäyttö Käyttöönotto Vedenliitäntä Laitteen kuljettaminen Laitteen sijaintipaikka Pakkauksen hävittäminen Laitteen liitäntä Laitteen päällekytkentä Käyttö Lämpötilanäytön valoisuus Lapsilukko Ovihälytin Lämpötilahälytys Jääkaappi BioFresh-osasto Pakastin Huolto Sulattaminen manuaalisesti Sulattaminen NoFrost-järjestelmällä Laitteen puhdistus Asiakaspalvelu Viat Käytöstä poistaminen Laitteen päältäkytkentä Käytöstä poistaminen Laitteen hävittäminen Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkien laitetyyppien ja -mallien rakennetta. Tästä syystä oikeudet malli- ja varustuskohtaisiin sekä teknisiin muutoksiin pidätetaan. Perehdy huolella tämän ohjeen sisältöön, niistä saa kaiken tarpeellisen tiedon laitteen eduista ja toiminnoista. Käyttöohje kattaa useamman laitemallin, joten päällekkäisyydet ovat mahdollisia. Kohdat, jotka koskevat vain tiettyjä malleja, on merkitty tähdellä (*). Toimintaohjeet on merkitty, tulokset niistä on merkitty. 1 Laitteen yleiskuva 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus u Järjestele elintarvikkeet kuten kuvassa on osoitettu. Näin laite toimii energiaa säästäen. u Hyllyt, vetolaatikot tai korit on laitteen toimitustilassa sijoitettu siten, että saadaan paras energiatehokkuus. Fig. 1 (1) Käyttö- ja valvontaelementit (11) DrySafe (2) Voi- ja juustolokero (12) HydroSafe (3) Tuuletin (13) Tyyppikilpi (4) Säilytyshylly, siirrettävä (14) BioFresh-osan LED-valo (5) Muniensäilytyshylly* (15) Kylmäakku* (6) Säilytyshylly, jaettava* (16) Pakastinosan LEDvalaistus* (7) Viileän osan LEDvalaistus* (17) Info-järjestelmä* (8) Ovilokero korkeille (18) IceMaker* pulloille (9) Integroitu pullohylly tai (19) VarioSpace* lasilevy (10) Vedenpoistoaukko 1.2 Laitteen käyttökohde Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Siinä tapauksessa, että elintarvikkeita jäähdytetään ammattimaisesti, on noudatettava tätä koskevia lain määräyksiä. Laite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden tai muiden aineiden ja tuotteiden säilyttämiseen ja jäähdyttämiseen niin kuin on määritelty lääkinnällisistä tuotteista annetussa direktiivissä 2007/47/EY. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa varastoidun tavaran vahingoittumiseen tai sen pilaantumiseen. Lisäksi laite ei sovellu käyttöön räjähdysalttiissa tiloissa. 2

3 Yleiset turvaohjeet Ilmastoluokasta riippuen laitteen käyttöympäristön lämpötila on rajoitettu. Laitetta koskeva ilmastoluokka on nähtävissä tyyppikilvestä. u Noudata annettuja ympäristön lämpötila-arvoja, muuten jäähdytysteho alenee. Ilmastoluokka SN 10 C - 32 C N 16 C - 32 C ST 16 C - 38 C T 16 C - 43 C ympäristön lämpötiloille 1.3 Vaatimustenmukaisuus Kylmäaineen kiertojärjestelmän tiiviys on tarkastettu. Laite vastaa asennusvalmiina yleisesti hyväksyttyjä turvamääräyksiä sekä EU-direktiivejä 2006/95/EY ja 2004/108/EY. 1.4 Energian säästö - Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta! Älä peitä tuuletusaukkoja tai -ritilöitä. - Pidä tuulettimen ilmaraot aina vapaina. - Laitetta ei saa sijoittaa auringonpaisteelle alttiiksi, lieden, lämmityslaitteen tai muun vastaavan viereen. - Energiankulutus on riippuvainen laitteen sijoitusolosuhteista esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.2). - Avaa laite vain lyhyeksi aikaa. - Järjestä elintarvikkeet harkitusti lajiteltuina. - Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuina ja peitettyinä. Näin huurretta ei pääse muodostumaan. - Jos ruoka on vielä lämmintä: anna sen jäähtyä ensin huonelämpötilaan. - Anna pakasteen sulaa kylmätilassa. 2 Yleiset turvaohjeet Käyttäjää uhkaavat vaarat: - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, eikä henkilöille, joilla ei ole tarpeellista kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa, että henkilö, joka on heistä vastuussa, perehdyttää heidät laitteen käyttöön ja valvoo sitä aluksi. Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki laitteella. - Häiriön sattuessa vedä verkkopistoke irti (älä vedä liitäntäjohdosta) tai kytke sulake irti. - Anna vain huoltopalvelun tai muun tehtäviin koulutetun ammattihenkilön suorittaa laitteeseen kohdistuvat korjaustyöt ja verkkojohdon vaihto. - Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta. - Asenna laite ja tee sen liitännät ohjeita tarkasti noudattaen. - Säilytä käyttöohje huolella ja jos laite myydään tai luovutetaan eteenpäin, anna ohje laitteen mukana seuraavalla omistajalle. - Anna vain huoltopalvelun tai muun tehtäviinsä koulutetun ammattihenkilöstön suorittaa IceMaker-jääpalakoneeseen kohdistuvat korjaustyöt.* - Laitteen valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat vesijohtoverkkoliitännästä.* Palovaara: - Järjestelmässä käytetty kylmäaine R 600a on ympäristöystävällistä, mutta palonarkaa. Ulospäässyt kylmäaine saattaa syttyä tuleen. Älä vahingoita kylmäaineen kiertojärjestelmän putkia. Älä käsittele avotulta tai muuta syttymistä aiheuttavaa laitteen sisätilassa. Älä käytä sähkölaitteita (esim. höyrypainepuhdistuslaitteita, lämmityslaitteita, jäätelönvalmistuskoneita jne.) laitteen sisätilassa. Jos kylmäainetta virtaa ulos: Vuotokohdan lähellä ei saa olla avotulta eikä muita kipinälähteitä. Vedä verkkopistoke irti. Tuuleta huone perusteellisesti. Ota yhteys asakaspalveluun. - Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista. - Säilytä korkeaprosenttinen alkoholi tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista. Kaatumisen vaara: - Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kiipeämistukena. Tämä koskee erityisesti lapsia. Ruokamyrkytyksen vaara! - Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita. Paleltumisvammojen, tunnottomuuden ja kipujen vaara: - Vältä jatkuvaa ihon kontaktia kylmiin pintoihin tai elintarvikkeisiin/pakasteisiin, suojaa itsesi esim. käyttämällä käsineitä. Älä pistä heti suuhusi jäätelöä, varsinkaan mehujäätelöä, tai jääpaloja, anna jäätelön ensin hieman pehmetä. Väliinpuristumien vaara - Kättä ei pidä työntää oven suljinvaimentimen väliin. Oven sulkeutuessa sormet voivat jäädä puristuksiin. Noudata myös muita erityisohjeita, jotka on mainittu muualla tekstissä: VAARA merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä. merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä. merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä. merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä. merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja vihjeitä. 3

4 Käyttö- ja näyttöelementit 3 Käyttö- ja näyttöelementit 3.1 Käyttö- ja valvontaelementit Fig. 2 (1) Painike hälytys (7) Lämpötilannäyttö kylmätila (2) Painike SuperFrost (8) Symboli lapsilukko (3) Painike On/Off pakastinosa kylmätila (9) Asetuspainike Down (4) Asetuspainike Down (10) Asetuspainike Up kylmätila pakastinosa (5) Asetuspainike Up (11) Painike On/Off kylmätila pakastinosa (6) Lämpötilannäyttö (12) Painike SuperCool pakastinosa 3.2 Lämpötilannäyttö Vakiokäytössä näytetään: - pienin pakastuslämpötila - keskimääräinen jääkaapin lämpötila Pakastimen lämpötilannäyttö vilkkuu: - lämpötilan asetusarvoa muutetaan - lämpötila ei ole päällekytkemisen jälkeen vielä tarpeeksi kylmä - lämpötila on kohonnut usean asteen verran Näytössä on vilkkuvat viivat: - pakastuslämpötila on yli 0 C. Seuraavat näytöt viittaavat häiriöön. Mahdolliset syyt ja niiden korjaustoimenpiteet (katso Viat). - na - F0 - F5 4 Käyttöönotto 4.1 Vedenliitäntä* Sähköiskun vaara! u Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, ennen kuin kiinnität veden tuloputken laitteeseen. u Sulje vesihana, ennen kuin liität veden tuloletkut jääpalakoneeseen. u Liitännän juomavesiverkkoon saa tehdä ainoastaan pätevä LVI-asentaja. Myrkytysvaara! u Veden laadun tulee täyttää sen maan veden laadusta annetut vaatimukset (esim. 98/83/EU), u IceMaker sopii vain jääpalojen valmistamiseen yksityistalouksissa normaalisti käytettävin määrin ja valmistamisessa on käytettävä laadultaan sopivaa vettä. - Vesijohtoverkon paineen on oltava välillä 0.15 MPa ja 0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar). - Vesi syötetään laitteeseen kylmävesiputkesta, jonka on kestettävä käyttöpaine sekä vastattava kaikkia hygieniavaatimuksia. Käytä oheista jaloteräsletkua (pituus 1,5 m). Älä käytä vanhoja letkuja uudelleen. Valmistajan asiakaspalvelusta voi tilata 3 m:n liitäntäletkun. Sen saa liittää ainoastaan pätevä asentaja. Letku on varustettu suotimella ja tiivisteellä. - Liitäntäletkun ja vedenottoliitännän väliin on asennettava sulkuventtiili, josta veden syöttö voidaan tarvittaessa katkaista. - Kaikkien vesiliitäntään käytettyjen osien ja laitteiden on täytettävä voimassa olevien maakohtaisten määräysten mukaiset vaatimukset. - Asennusvaiheessa on varottava vioittamasta tai taittamasta veden tuloputkea. u Toimitukseen kuuluvan jaloteräsletkun suoran osan puoleinen pää liitetään sulkuhanaan. Magneettiventtiili sijaitsee laitteen takapaneelissa. Siinä on metrinen R3/4 liitäntäkierre. u Toimitukseen kuuluvan jaloteräsletkun kulmakappaleen puoleinen pää liitetään magneettiventtiiliin. u Kun hana veden tuloliitännässä on avattu, on tarkastettava koko järjestelmän tiiviys. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa: u Asentajan on ilmattava veden tuloputki. 4.2 Laitteen kuljettaminen Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen väärästä kuljetuksesta! u Kuljeta laite pakkauksessaan. u Kuljeta laite pystyasennossa. u Älä kuljeta laitetta yksin. 4.3 Laitteen sijaintipaikka Mikäli laitteessa on vaurioita, ota heti - ennen verkkoon liittämistä - yhteys laitteen toimittajaan. Laitteen sijaintipaikassa lattian on oltava tasainen ja vaakasuora. Laitetta ei saa sijoittaa auringonpaisteelle alttiiksi, lieden, lämmityslaitteen tai muun vastaavan viereen. Pystytysvaiheessa on oltava toinen henkilö apuna. Huonetilassa, johon laite sijoitetaan, on standardin EN 378 mukaan oltava 1 m 3 kuutiotilavuus 8 g R600a -kylmäainetta kohti. Jos tila on liian pieni, saattaa kylmäaineen kiertojärjestelmään tulevan vuodon johdosta syntyä herkästi syttyvä kaasun ja ilman seos. Laitteen sisätilassa olevasta tyyppikilvestä löydät tiedot kylmäaineen määrästä. Laitekalusteen on oltava tarpeeksi tukeva. Tuuletusaukkojen läpimittoja on ehdottomasti noudatettava: q Kalusteen takaseinän tuuletuskuilun syvyyden tulee olla väh. 38 mm mittainen. q Kalusteissa (sokkelissa tai muualla) on oltava vähintään 200 cm 2 ilmanvaihtoaukot. 4

5 Käyttö q Nyrkkisääntö:Mitä suurempi tuuletusaukko, sitä enemmiin säästyy energiaa. Kosteudesta johtuva palovaara! Jos jännitteelliset osat tai verkkojohto kostuvat, siitä voi seurata oikosulku. u Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Sitä ei saa käyttää ulkotiloissa tai paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle. Kylmäaineesta johtuva palovaara! Järjestelmässä käytetty kylmäaine R 600a on ympäristöystävällistä, mutta palonarkaa. Ulospäässyt kylmäaine saattaa syttyä tuleen. u Varo, etteivät kylmäaineputket pääse vaurioitumaan. Palo- ja vaurioitumisvaara! u Lämpöä luovuttavia laitteita, kuten mikroaaltouunia, leivänpaahdinta, jne. ei saa asettaa laitteen päälle! u Ota liitäntäjohto laitteen takaosasta. Poista johdonpidin, muuten syntyy värinästä johtuvia ääniä! Asennuksen jälkeen: u Vedä suojakelmut irti koristelistoista ja vetolaatikoiden etupinnalta. u Poista kaikki kuljetusvarmistukset. u Hävitä pakkausmateriaalit (katso 4.4). Kondenssivedestä johtuva vaurioitumisvaara! Jos laitteesi ei ole Side-by-Side-kaappi (SBS): u Älä sijoita laitetta välittömästi toisen jääkaapin/pakastimen viereen. Jos laite sijoitetaan erittäin kosteaan tilaan, saattaa sen ulkopinnalle muodostua kondenssivettä. u Tilan riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. 4.4 Pakkauksen hävittäminen Tukehtumisvaara johtuen pakkausmateriaaleista ja kelmuista! u Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin. Pakkaus on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista: - aaltopahvi/pahvi - polystryroli-vaahtomuovi - kelmut ja pussit polyetyleeniä - vannenauhat polypropyleeniä u Pakkausmateriaali on vietävä kunnalliseen jätepisteeseen. 4.5 Laitteen liitäntä Elektroniikkapiirien vaurioitumisvaara! u Liitännässä ei saa käyttää vaihtosuuntaajaa (muuntaa tasavirran vaihtovirraksi) eikä energiansäästöpistoketta. Palo- ja ylikuumenemisvaara! u Älä käytä jatkojohtoja tai jakorimoja. Virran (vaihtovirta) ja jännitteen tulee olla sijoituspaikalla yhdenmukaisia tyyppikilven tietojen kanssa (katso Laitteen yleiskuva). Kytke laite verkkoon vain asianmukaisesti asennetun suojamaadoitetun pistorasian kautta. Virtapiirissä täytyy olla vähintään 10 A sulake. u Tarkista sähköliitäntä. u Puhdista laite (katso 6.3). u Työnnä pistoke rasiaan. 4.6 Laitteen päällekytkentä u Koko laiteyhdistelmä kytkeytyy päälle, kun pakastinosaan kytketään virta. Laitteen on oltava päälle n. 2 tuntia ennen kuin ensimmäiset pakasteet laitetaan sisään. Laite pakasteet sisään vasta sitten, kun lämpötilanäyttö on -18 C Pakastimen päällekytkentä u Paina pakastimen painiketta ON/OFF Fig. 2 (3). w Jääkaapin lämpötilanäyttö ilmoittaa asetetun lämpötilan. w Pakastimen lämpötilanäyttö ja Alarm-painikkeen valot vilkkuvat, kunnes pakastin on tarpeeksi kylmä.jos lämpötila on yli 0 C, näytössä on vilkkuva katkoviiva, muutoin vilkkuva ajankohtaisen lämpötilan näyttö Jääkaapin ja BioFresh-osaston päällekytkentä u Paina jääviileäkaapin ON-/OFF-painiketta Fig. 2 (11). w Sisävalo palaa, kun ovi on avattu. w Lämpötilanäyttöjen valot palavat. Jääkaappi ja BioFreshosasto sekä pakastin on kytketty päälle. 5 Käyttö 5.1 Lämpötilanäytön valoisuus Lämpötilanäytön valoisuuden voi sovittaa huonetilan valaistuksen mukaan Valoisuuden asetus Valoisuusaste voidaan valita väliltä h1 (miminivalaistus) ja h5 (maksimivalaistusteho). u Asetustilan aktivointi: Paina SuperFrost-painiketta Fig. 2 (2) n. 5 sek. ajan. w Näyttöön ilmestyy c. w Näppäimen SuperFrost valo vilkkuu. u Valitse pakastimen asetusnäppäimellä Up Fig. 2 (5) tai pakastimen asetusnäppäimellä Down Fig. 2 (4)h. u Vahvista: Painanäppäintä SuperFrost Fig. 2 (2) lyhyesti. u Näyttöön kirkkaampi valaistus: Paina pakastimen asetusnäppäintä Up Fig. 2 (5). u Näyttöön himmeämpi valaistus: Paina pakastimen asetusnäppäintä Down Fig. 2 (4). u Vahvista: Painanäppäintä SuperFrost Fig. 2 (2) lyhyesti. w Valoisuus on nyt asetettu uuteen arvoon. 5

6 Käyttö u Asetustilan deaktivointi: Paina pakastimen painiketta On/Off Fig. 2 (3). -taiu Odota 5 minuuttia. w Lämpötilannäytössä näkyy taas lämpötila-arvo. 5.2 Lapsilukko Kun lapsilukko on päällä, lapset eivät pääse leikkiessään vahingossa katkaisemaan virtaa laitteesta Lapsilukon aktivointi u Asetustilan aktivointi: Paina SuperFrost-painiketta Fig. 2 (2) n. 5 sek. ajan. w Näyttöön ilmestyy c. w Näppäimen SuperFrost valo vilkkuu. u Paina SuperFrost -painiketta Fig. 2 (2) lyhyesti kuittaamisen merkiksi. u Päällekytkentä: Valitse pakastimen asetusnäppäimellä Up Fig. 2 (5) tai pakastimen asetusnäppäimellä Down Fig. 2 (4)c1. u Pois päältä: Valitse pakastimen asetusnäppäimellä Up Fig. 2 (5) tai pakastimen asetusnäppäimellä Down Fig. 2 (4)c0. u Vahvista: Paina näppäintä SuperFrost Fig. 2 (2) lyhyesti. w Kun lapsilukon merkkivalo Fig. 2 (8) palaa, lapsilukko on aktivoitu. u Asetustilan deaktvitointi: Paina pakastinosan painiketta On/ Off Fig. 2 (3). -taiu Odota 5 minuuttia. w Lämpötilannäytössä näkyy taas lämpötila-arvo. 5.3 Ovihälytin Jääkaappi/Biofresh-osasto ja pakastin * Jos ovi jätetään auki kauemmaksi aikaa kuin 60 s., kuuluu varoitussummerin ääni. Varoitussummeri mykistyy automaattisesti, kun ovi suljetaan Ovihälytyksen mykistäminen Varoitussummeri voidaan mykistää, kun ovi on avattu. Mykistystoiminto on päällä niin kauan kuin ovi on auki. u Paina hälytysnäppäintä Fig. 2 (1). w Ovihälytys mykistyy. 5.4 Lämpötilahälytys Jos pakastuslämpötila ei ole riittävän alhainen, kuuluu varoitussummerin ääni. Samalla lämpötilanäyttö vilkkuu. Liian korkean lämpötilan syy saattaa olla: - tuoreita elintarvikkeita on pantu säilöön lämpimänä - elintarvikkeita uudelleen järjestettäessä ja ulos otettaessa on sisään päässyt liian paljon lämmintä huoneilmaa - virta on katkennut pitemmäksi aikaa. - laite on epäkunnossa Varoitusääni mykistyy automaattisesti eikä lämpötilanäyttö vilku enää heti kun lämpötila on laskenut tarpeeksi alas. Jos hälytystila on pysyvä (katso Viat). Ellei lämpötila ole riittävän alhainen, elintarvikkeet saattavat pilaantua. u Tarkasta elintarvikkeiden laatu. Älä käytä pilaantuneita elintarvikkeita Lämpötilahälytyksen äänen mykistäminen Varoitussummeri voidaan mykistää. Kun lämpötila on jälleen riittävän alhainen, on hälytystoiminto taas aktiivinen. u Paina hälytysnäppäintä Fig. 2 (1). w Varoitussummeri mykistyy. 5.5 Jääkaappi Luonnollisen ilmavirtauksen seurauksena lämpötila jääkaapin sisällä ei ole sama joka kohdassa. Kylmimmät vyöhykkeet ovat BioFresh-osaston välilevyn yläpuolella sekä kaapin takaseinämällä. Lämpimin vyöhyke on ylähyllyn etureunalla sekä kaapin ovessa Elintarvikkeet ja niiden kylmäsäilytys u Yläosaan ja oven lokerikkoon voit laittaa voin, munat ja säilykkeet. (katso Laitteen yleiskuva) u Käytä pakkaamiseen uudelleenkäytettäviä muovi-, metalli-, alumiinirasioita ja lasipurkkeja sekä tuorekelmua. u Käytä jääkaapin alatason etuosaa vain, kun järjestelet elintarvikkeita tai otat niitä kaapista pois.älä jätä tavaroita etureunalle, ne voivat työntyä kasaan tai kaatua, kun suljet oven. u Elintarvikkeita ei pidä sulloa sisään, ilman täytyy voida kiertää vapaasti. u Varmista, että pullot eivät pääse kaatumaan: Käytä pullotukia. Jäähkaapin pohjalla voidaan valinnaisesti käyttää pullohyllyä tai lasihyllyä: u Pullohyllyn käyttö: lasilevyn voi säilyttää tilaa säästäen pullohyllyn alla. u Aseta pullot hyllyyn pohja takaseinään päin. Jos pullot ulottuvat pullohyllyn etureunan yli: u Siirrä alempi ovihylly ylemmäksi Lämpötilan asettaminen Lämpötilan voi valita väliltä 9 C - 4 C / Australia-mallit 9 C - 3 C, suositus on 5 C.* * Jos lämpötilan on oltava kylmempi kuin 4 C/3 C*: u Aseta jääkaapin lämpötila lukemaan 4 C/3 C*. u Aseta BioFresh-lämpötila arvoon väliltä b4 (hieman kylmempi) ja b1 (kylmin). (katso 5.6) u Lämpötilan nosto: Paina jääkaapin asetusnäppäintä Up Fig. 2 (10). u Lämpötilan lasku: Paina jääkaapin asetusnäppäintä Down Fig. 2 (9). w Ensimmäisellä painalluksella jääkaapin lämpötilanäyttö ilmoittaa senhetkisen voimassa olevan arvon. u Lämpötilan muuttaminen 1 C välein: Paina näppäintä lyhyesti. u Lämpötila muuttuu liukuen: Pidä näppäin alaspainettuna. w Asetuksen aikana arvo vilkkuu näytössä. w N. 5 s kuluttua asetuksen päättämisestä näyttö ilmoittaa asetetun lämpötilan. Lämpötila asettuu hitaasti uuteen arvoon SuperCool SuperCool-toiminnolla voit kytkeä suurimman jäähdytystehon päälle. Näin päästään heti alhaisiin jäähdytyslämpötiloihin. Käytä SuperCool-toimintoa, kun haluat nopeasti kylmäksi suuremman määrän elintarvikkeita. 6

7 Käyttö Kun SuperCool on kytketty päälle, tuuletin käy jatkuvasti. Laite käy maksimipakastusteholla, mistä johtuen käyttömoottorista tulevat käyntiäänet voivat olla äänekkäämpiä. SuperCool- toiminto kuluttaa normaalia hiukan enemmän energiaa. Jäähdyttäminen SuperCool-toiminnolla u Paina SuperCool-näppäintä Fig. 2 (12) lyhyesti. w Näppäimen SuperCool Fig. 2 (12) valo palaa. w Jäähdytyslämpötila laskee kylmimpään arvoon. SuperCool on kytketty päälle. w SuperCool kytkeytyy 6-12 tunnin kuluttua automaattisesti pois päältä. Laite käy energiaa säästävässä normaalikäytössä edelleen. SuperCool-toiminnon ennenaikainen poiskytkeminen u Paina näppäintä SuperCool Fig. 2 (12) lyhyesti. w Näppäimen SuperCool Fig. 2 (12) valo sammuu. w SuperCool on kytketty pois päältä Hyllytasojen muuttaminen Hyllytasot on varmistettu ulosvetorajoittimilla tahattoman ulosvetämisen varalta. u Työnnä hyllylevy sisään niin, että sen rajoitinreuna tulee taakse- ja ylöspäin. w Elintarvikkeet eivät silloin jäädy kiinni takaseinään Kaksiosiaisen hyllyn käyttäminen Fig. 3 u Paina kiskokappaleet paikoilleen, katso osien oikea kätisyys - oikea (R) ja vasen (L). u Lasihyllyn reunasuojuksen (2) on tultava taaksepäin. Poista voi- ja juustolokero aina yhdessä kannen kanssa. u Kannen irrottaminen: Paina toista voija juustolokeron sivuseinämistä ulospäin, kunnes kannen pitotappi vapautuu niin, että kannen voi irrottaa Pullonpitimen poistaminen u Tartu pullonpitimeen aina sen muoviosasta. 5.6 BioFresh-osasto BioFresh- osastossa säilyvät tietyt tuoreet elintarvikkeet niiden laadun pysyessä yhtä hyvänä jopa kolme kertaa pitempään kuin tavanomaisessa jääkaapissa. Elintarvikkeiden säilyvyyteen pätee aina tuotepakkauksessa annettu parasta ennen -päiväys HydroSafe HydroSafe-lokero soveltuu kostea-asetuksella pakkaamattoman salaatin, vihannesten ja hedelmien säilytykseen, koska niiden kosteuspitoisuus on korkea. Kun säilytyslaatikko on täynnä, ilma sen sisällä on raikkaan kostea, kosteusprosentti voi olla jopa 90 %. Kosteusprosentti laatikon sisällä riippuu siellä olevien elintarvikkeiden ominaiskosteudesta sekä siitä, kuinka usein laatikko avataan. Kosteutta voi säätää itse DrySafe-osasto DrySafe-osasto soveltuu kuivien tai pakattujen elintarvikkeiden säilytykseen (esim. maitotuotteet, liha, kala, makkara). Ilma tässä osastossa on suhteellisen kuiva Elintarvikkeiden säilytys u BioFresh-osastoon eivät kuulu kylmälle arat vihannekset kuten kurkku, munakoiso, puolikypsät tomaatit, kesäkurpitsa sekä kylmällä arat etelänhedelmät. u Elintarvikkeet voivat pilaantua muista tuotteista peräisin olevista bakteereista:säilytä pakkaamattomat eläin- ja kasvistuotteet toisistaan erillään eri laatikoissa. Sama pätee myös eri lihalaatuihin. Jos tilaa on vähän ja elintarvikkeet on sen vuoksi säilytettävä yhdessä: u Pakkaa elintarvikkeet Varastointiajat Suositusluonteiset arvot alhaisella ilmankosteudella Voi kork. 90 päivää Palajuusto kork. 110 päivää Maito kork. 12 päivää Makkara, siivutettu kork. 9 päivää Linnunliha kork. 6 päivää Sianliha kork. 7 päivää Naudanliha kork. 7 päivää Riista kork. 7 päivää u Muista, että valkuaisainepitoiset elintarvikkeet pilaantuvat nopeimmin.eli nilviäiset ja äyriäiset pilaantuvat nopeammin kuin liha ja kala. 7

8 Käyttö Suositusluonteiset arvot korkealla ilmankosteudella Vihannekset, salaatit Artisokka kork. 14 päivää Selleri kork. 28 päivää Kukkakaali kork. 21 päivää Parsakaali kork. 13 päivää Salaattisikuri kork. 27 päivää Vuonankaali kork. 19 päivää Herneet kork. 14 päivää Lehtikaali kork. 14 päivää Porkkanat kork. 80 päivää Valkosipuli kork. 160 päivää Kyssäkaali kork. 55 päivää Lehtisalaatti kork. 13 päivää Yrtit kork. 13 päivää Purjosipuli kork. 29 päivää Sienet kork. 7 päivää Retiisi kork. 10 päivää Ruusukaali kork. 20 päivää Parsa kork. 18 päivää Pinaatti kork. 13 päivää Kurttu- l. savoijinkaali kork. 20 päivää Hedelmät Aprikoosi kork. 13 päivää Omena kork. 80 päivää Päärynä kork. 55 päivää <Karhunvatukka kork. 3 päivää Taateli kork. 180 päivää Mansikka kork. 7 päivää Viikuna kork. 7 päivää Mustikka kork. 9 päivää Vadelma kork. 3 päivää Viinimarjat kork. 7 päivää Kirsikka kork. 14 päivää Kiivi kork. 80 päivää Persikka kork. 13 päivää Luumu kork. 20 päivää Puolukka kork. 60 päivää Raparperi kork. 13 päivää Karviaiset kork. 13 päivää Viinirypäle kork. 29 päivää Lämpötilan säätäminen BioFresh-osassa BioFresh-osassa lämpötila säädetään automaattisesti 0 C ja 3 C välillä. Voit säätää lämpötilan hiukkasen kylmemmälle tai lämpimämmälle. Lämpötila on säädettävissä välillä b1 (kylmin lämpötila) ja b9 (korkein lämpötila). Tehtaan asetus on b5. Arvojen b1 ja b4 välillä lämpötila voi pudota alle 0 C niin, että elintarvikkeet saattavat hiukan jäätyä. u Säätötoiminnon aktivoiminen: Paina SuperFrost-painiketta Fig. 2 (2) n. 5 sek. ajan. w Näppäimen SuperFrost valo vilkkuu. w Lämpötilanäytössä näkyy: c u Paina pakastinosan asetusnäppäintä Up Fig. 2 (5) niin usein, kunnes näytössä vilkkuu b. u Vahvistus: Painanäppäintä SuperFrost lyhyesti. u Lämpötilan säätäminen kylmemmäksi: Painapakastinosan asetuspainiketta Down Fig. 2 (10). u Vahvistus: Paina näppäintä SuperFrost. w Lämpötila asettuu vähitellen uuteen arvoonsa. u Säätötoiminnon lopettaminen: Paina pakastinosan painiketta On/Off Fig. 2 (3). -taiu Odota 5 minuuttia. w Lämpötilannäytössä näkyy taas lämpötila-arvo HydroSafe-lokeron kosteuspitoisuuden säätö u alhainen ilman kosteus: työnnä säädintä vasempaan. u korkea ilman kosteus: työnnä säädintä oikealle Vetolaatikot Fig. 4 u Vedä laatikot ulos kuten kuvassa. u Vetolaatikon kannen irrottaminen: Vedä ensin laatikko ulos ja irrota sitten kansi (sis. kosteussäätimen) sitä varoen eteenpäin ja samalla alaspäin vetäen. Fig. 5 u Työnnä vetolaatikko paikalleen kuten kuvassa. u Vetolaatikon kannen sulkeminen: Työnnä kannen ulokkeet alhaalta käsin takana oleviin pitimiin ja sulje sitten kansi niin, että se lukkiutuu edestä paikalleen Pakastin Pakastimessa voi säilyttää einestuotteita ja muita pakasteita, tehdä jääkuutioita sekä pakastaa tuoreita elintarvikkeita Elintarvikkeiden pakastaminen Yksittäiseen vetolaatikkoon sekä hyllyyn voidaan varastoida enintään 25 kg pakasteita. Oven sulkemisen jälkeen sisälle syntyy alipaine. Odota sulkemisen jälkeen noin 1 min., jonka jälkeen ovi aukeaa helpommin. 8

9 Käyttö Lasinsirpaleista johtuva loukkaantumisvaara! Juomapullot ja -tölkit voivat jäätyessään poksahtaa rikki. Tämä koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia. u Älä pakasta juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä! Jotta elintarvikkeet jäätyvät nopeasti läpikotaisin, älä ylitä seuraavia pakkauskokoja: - Hedelmät, vihannekset kork. 1 kg - Liha kork. 2,5 kg u Pakkaa elintarvikkeet annoksittain pakastuspusseihin, uudelleenkäytettäviin muovi-, metalli- tai alumiinirasioihin Elintarvikkeiden sulattaminen - kylmäkaapissa - huoneenlämmössä - mikrouunissa - leivinuunissa/kiertoilmauunissa u Sulaneet elintarvikkeet voit pakastaa uudelleen vain poikkeustapauksissa Pakastimen lämpötilan asetus Laitteessa ovat valmiina normaalikäyttöön soveltuvat asetukset. Lämpötilan voi valita väliltä -16 C C / Australia-mallit -14 C C, suositus on -18 C.* u Lämpötilan nosto: Paina pakastimen asetusnäppäintä Up Fig. 2 (5). u Lämpötilan lasku: Paina pakastimen asetusnäppäintä Down Fig. 2 (4). w Ensimmäisellä painalluksella pakastimen lämpötilanäyttö ilmoittaa senhetkisen voimassa olevan arvon. u Lämpötilan muuttaminen 1 C välein: Paina näppäintä lyhyesti. -taiu Lämpötila muuttuu liukuen: Pidä näppäin alaspainettuna. w Asetuksen aikana arvo vilkkuu näytössä. w N. 5 s kuluttua asetuksen päättämisestä näyttö ilmoittaa asetetun lämpötilan. Lämpötila asettuu hitaasti uuteen arvoon SuperFrost Tämän toiminnon avulla voit nopeasti pakastaa tuoreet elintarvikkeet läpikotaisin. Laite käy maksimipakastusteholla, mistä johtuen käyttömoottorista tulevat käyntiäänet voivat olla äänekkäämpiä. Lisäksi jo valmiiksi pakastettu tavara saa "kylmävaran". Tämän ansiosta elintarvikkeet säilyvät kauemmin pakastettuina, kun sulatat pakastimen. Voit pakastaa enintään niin monta kiloa tuoreita elintarvikkeita vuorokaudessa kuin tyyppikilven kohdassa "pakastusteho... kg/ 24h" on ilmoitettu. Tämä maksimipakastusmäärä on mallista ja ilmastoluokasta riippuen kulloinkin erilainen. Pakastaminen SuperFrost-toiminnolla SuperFrost -toimintoa ei tarvitse kytkeä päälle seuraavissa tapauksissa: - pannessasi valmiiksi pakastettuja tavaroita säilöön - pakastaessasi enintään n. 2 kg tuoreita elintarvikkeita vuorokaudessa u Paina SuperFrost-painiketta Fig. 2 (2) 1x lyhyesti. w Näppäimen SuperFrost Fig. 2 (2) valo palaa. w Pakastuslämpötila laskee, laite toimii suurimmalla teholla. Pientä määrää pakastettaessa: u odota n. 6 tuntia. u Lajittele tuoreet elintarvikkeet laatikoihin. Pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärällä: u odota n. 24 tuntia. u Aseta pakatut elintarvikkeet suoraan hyllytasoon ja vasta niiden jäädyttyä vetolaatikoihin. w SuperFrost kytketyy pois päältä automaattisesti. Elintarvikkeiden määrästä riippuen aikaisintaan 30 h ja viimeistään 65 h kuluttua. w Pakastusvaihe on nyt päättynyt. w Näppäimen SuperFrost Fig. 2 (2) valo on sammunut. w Laite toimii edelleen energiansäästötilassa Vetolaatikot * Energiankulutus kohoaa ja jäähdytysteho laskee, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. Koskee NoFrost- laitteita: u Jätä alin vetolaatikko paikalleen! u Jätä takaseinässä olevat tuulettimen ilmaraot aina vapaiksi! u Pakasteiden säilyttäminen suoraan hyllytasoilla: Vedä laatikko pois pakastimesta Hyllytasot u Hyllyn irrottaminen: nosta hyllyä sen etuosasta ja vedä hylly ulos. u Hyllyn sisäänlaitto: työnnä hylly paikalleen ääriasentoon saakka VarioSpace Vetolaatikoiden lisäksi voit ottaa pois myös hyllytasot. Näin saat tilaa isoille pakasteille. Kokonaiset linnut, isot liha- ja riistakimpaleet sekä esim. suuret kaakut voidaan pakastaa kokonaisina myöhempää tarvetta varten. u Yksittäiseen vetolaatikkoon sekä hyllyyn voidaan varastoida enintään 25 kg pakasteita Info-järjestelmä Fig. 6 (1) Valmisruoat, jäätelö (4) Makkara, leipä (2) Sianliha, kala (5) Riista, sienet (3) Hedelmät, vihannekset (6) Linnunliha, raavas/vasikka Useamman pakastetuotteen säilytysajat on ilmoitettu kuukausina. Annetut säilymisajat ovat ohjearvoja. 9

10 Huolto Kylmäakut Kylmäakut estävät lämpötilan nopean kohoamisen virrankatkoksen sattuessa. Kylmäakkujen käyttö* u Aseta kylmäakut tilaa säästäen ylimpään pakastelokeroon. u Aseta jäätyneet kylmäakut pakastustilan yläosan etupuoliskolle pakastimien päälle. Kylmäakkujen käyttö* u Jäädytä ja säilytä kylmäakut pakastustilan kattoon kiinnitettynä (laitteet ilman No-Frostmoduulia). Kun ylin vetolaatikko on poistettu: u sijoita kylmäakut: Työnnä kylmäakku ylös ja taakse ja anna lukittua paikalleen edestä. Kun ylin vetolaatikko on poistettu: u ota kylmäakut pois: Tartu kylmäakkuun sivusta käsin ja vedä alaspäin pois IceMaker* IceMaker on sijoitettu pakastimen ylimpään laatikkoon. Laatikossa on tekstitys "IceMaker". Katso ensin, että seuraavat kohdat ovat kunnossa: - Laite on vaakasuorassa. - Laite on liitetty sähkövirtaan. - Pakastin on kytketty päälle. - IceMaker on liitetty vesiputkeen. IceMaker päälle* Mikäli tarvitset suuremman määrän jääpaloja kerralla, voit vaihtaa IceMaker-laatikon tilalle sen vieressä olevan vetolaatikon. Kun laatikko on suljettu, IceMaker aloittaa automaattisesti jääpalojen jäädytyksen. Kun IceMaker otetaan uutena käyttöön, ensimmäisellä käynnistyskerralla voi kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin se aloittaa jääpalojen teon. Kun laite otetaan ensi kertaa käyttöön tai käytössä on ollut pitkä tauko, on IceMaker huuhdeltava läpi sinne mahdollisesti kerääntyneiden hiukkasten poistamiseksi. u Tämän vuoksi älä käytä ensimmäisten 24 tunnin kuluessa tuotettuja jääpaloja vaan heitä ne pois. IceMakerin kytkeminen pois päältä* Kun jääpaloja ei tarvita, IceMaker-jääkoneen voi kytkeä pois päältä pakastimesta riippumatta. Kun IceMaker on pois päältä, sen laatikkoa voi käyttää myös elintarvikkeiden pakastukseen ja säilyttämiseen. u Paina ON-/OFF-painiketta n. 1 s, kunnes LED-valo sammuu. u Puhdista IceMaker. w Näin varmistat, ettei IceMaker-koneeseen jää vettä tai jäätä. 6 Huolto 6.1 Sulattaminen manuaalisesti Kylmätila sulaa automaattisesti. Sulamisvesi haihtuu kompressorin lämmön ansiosta. Takaseinällä olevat vesipisarat johtuvat fysikaalisista syistä, mikä on täysin normaalia.* u Puhdista säännöllisesti vedenpoistumisaukko, jotta sulamisvesi voi valua pois (katso 6.3).* Pakastinosaan muodostuu pitempiaikaisen käytön kuluessa huurre- tai jääkerros.* Huurre- tai jääkerros muodostuu nopeammin, jos laitteen ovi avataan useasti tai säilöön pannut elintarvikkeet ovat vielä lämpimiä. Paksuhko jääkerros nostaa kuitenkin energiankulutusta. Siksi laite on sulatettava säännöllisesti.* * Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä! u Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyrypesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita. u Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä. Fig. 7 u Vedä laatikko ulos. u Paina ON-/OFF-painiketta Fig. 7 (1), kunnes LED Fig. 7 (2) valo syttyy. u Työnnä laatikko sisään. u IceMaker aloittaa jääpalojen jäädytyksen vasta kun laatikko on suljettu kunnolla. Jääpalojen teko* Jäädytysteho riippuu asetetusta pakastuslämpötilasta. Mitä kylmempi asetus on, sitä nopeammin jääpalat ovat valmiit, ts. sitä enemmän jääpaloja valmistuu tietyn ajan sisällä. Jääpalat tippuvat IceMakeristä laatikkoon. Kun täyttötaso laatikossa on tietyllä korkeudella, jääpalojen teko loppuu. u Kytke SuperFrost päälle päivää ennen sulattamista. * w Pakasteet saavat siten "kylmäreservin".* u Kytke laite pois päältä.* w Lämpötilannäyttö sammuu.* w Ellei lämpötilannäyttö sammu, on lapsilukko (katso 5.2) aktiivinen.* u Vedä verkkopistoke irti tai kytke varoke pois päältä.* u Aseta kylmäakut ylös pakasteiden päälle.* u Kääri pakasteet tarvittaessa vetolaatikkoineen sanomalehtipaperiin tai peittoihin ja säilytä viileässä paikassa.* u Aseta kattila, jossa on kuumaa, mutta ei kuitenkaan kiehuvaa vettä, keskimmäiselle hyllylle.* -taiu Työnnä alemmat vetolaatikot kädenlämpöisellä vedellä puoleksi täytettynä laitteeseen.* w Näin sulattaminen nopeutuu.* w Sulamisvesi keräytyy vetolaatikoihin.* u Jätä laitteen ovi auki sulatuksen ajaksi.* u Ota irronneet jääkimpaleet pois.* u Katso, että sulamisvesi ei valu ympäröiviin kalusteisiin.* 10

11 Viat u Kerää sulamisvesi tarvittaessa useamman kerran talteen sienen tai rievun avulla.* u Puhdista laite (katso 6.3) ja pyyhi kuivaksi.* 6.2 Sulattaminen NoFrost-järjestelmällä* NoFrost-järjestelmä sulattaa laitteen automaattisesti. Jääkaappi: Sulatusvesi haihtuu kompressorin lämmön ansiosta. u Puhdista säännöllisesti vedenpoistoaukko, jotta sulatusvesi voi valua pois. (katso 6.3) Pakastin: Kosteus jäätyy höyrystimeen, josta se aika ajoin sulatetaan ja haihdutetaan. u Laitetta ei tarvitse sulattaa käsin. 6.3 Laitteen puhdistus Ennen puhdistusta: Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä! Kuuma höyry voi vahingoittaa pintoja ja johtaa palovammoihin. u Älä käytä höyrypesureita! Vääränlainen puhdistus vaurioittaa laitetta! u Älä käytä puhdistusainetiivisteitä laimentamattomana. u Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa. u Älä käytä hiekka-, kloridi-, kemikaali- tai happopitoisia puhdistusaineita. u Älä käytä kemiallisia liuotteita. u Älä vioita tai poista laitteen sisäpuolella olevaa tyyppikilpeä. Se on tärkeä asiakaspalvelun kannalta. u Älä revi irti, taivuta tai vioita sähköjohtoja tai muita laiteosia. u Älä päästä pesuvettä valumaan kondenssiveden poistokouruun, tuuletusritilöihin tai sähköosiin. u Tyhjennä laite. u Vedä verkkopistoke irti. - Käytä pehmeitä puhdistusriepuja ja yleispuhdistusainetta, jonka ph- arvo on neutraali. - Käytä laitteen sisätilojen puhdistuksessa vain elintarvikkeille vaarattomia puhdistus- ja hoitoaineita. Sisätilat: u Puhdista muoviset sisä- ja ulkopinnat käsin haalealla vedellä, johon on lisätty hiukan astianpesuainetta. u Poistoaukon puhdistaminen: Puhdista karsta pois ohuella esineellä, esim. vanutukolla. Lisävarusteet: u Puhdista voirasia astianpesukoneessa. u Puhdista muut varusteet käsin haalealla vedellä, johon on lisätty hiukan astianpesuainetta. u Puhdistusta varten ota lasilevynpuoliskojen kannatinkiskot pois. u Hyllytasojen irrottaminen: Vedä listat ja sivukannattimet irti. u Ovilokeron irrotus: vedä suojakelmut irti koristelistoista. Puhdistuksen jälkeen: u Pyyhi laite ja varusteet kuivaksi. u Liitä laite taas verkkoon ja kytke päälle. u Kytke SuperFrost (katso 5.7.4) päälle. Kun lämpötila on riittävän alhainen: u Laita elintarvikkeet taas takaisin. 6.4 Asiakaspalvelu Tarkista ensin, voitko korjata (katso Viat) ohjeita noudattamalla. Ellei näin ole, käänny asiakaspalvelun puoleen. Osoitteen löydät mukana toimitetusta asiakaspalveluluettelosta. Tapaturman vaara, jos korjaustoimet tehdään väärin! u Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat työt, joita ei ole erikseen luvussa (katso Huolto) on annettava huoltopalvelun tehtäväksi. u Laitteen nimitys Fig. 8 (1), service-n:o. Fig. 8 (2) ja sarja-n:o Fig. 8 (3) löytyvät tyyppikilvestä Tyyppikilpi sijaitsee vasemmalla sisäpuolella. Fig. 8 u Ilmoita asiakaspalveluun vika, laitteen nimi Fig. 8 (1), servicen:o Fig. 8 (2) ja sarja-n:o Fig. 8 (3). w Se nopeuttaa huoltoa ja vian paikallistamista. u Jätä ovet kiinni, kunnes huoltopalvelu saapuu paikalle. w Elintarvikkeet pysyvät siten kauemmin viileinä. u Vedä verkkopistoke irti (älä vedä liitäntäjohdosta) tai kytke sulake pois päältä. 7 Viat Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja pitkäikäinen. Mikäli kuitenkin käytön aikana sattuisi esiintymään häiriö, niin tarkista ensin, johtuuko vika käyttövirheestä. Tällaisessa tapauksessa joudumme valitettavasti laskuttamaan myös takuuaikana syntyneet kulut. Seuraavat häiriöt voit selvittää itse: Laite ei toimi. Laitetta ei ole kytketty päälle. u Kytke laite päälle. Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. u Tarkista verkkopistoke. Pistorasian virtapiirin sulake ei ole kunnossa. u Tarkista sulake. Kompressori käy liian kauan. Kompressori kytkee käyttömoottorin pienemmälle pyörintänopeudelle, kun tehontarve on vähäinen. Energiaa säästyy, vaikka käyntiaika pitenee. u Tämä on energiaa säästävissä malleissa normaalia. SuperFrost on kytketty päälle. u Elintarvikkeiden jäähdyttämiseksi nopeasti kompressori käy kauemman aikaa. Tämä on normaalia. SuperCool on kytketty päälle. u Elintarvikkeiden jäähdyttämiseksi nopeasti kompressori käy kauemman aikaa. Tämä on normaalia. Käynti liian äänekästä. Kierroslukusäädettävät* kompressorit voivat eri kierroslukutasoista johtuen aiheuttaa erilaisia käyntiääniä. u Äänen esiintyminen on normaalia. 11

12 Käytöstä poistaminen Kuplivia tai loiskivia ääniä Nämä äänet johtuvat kylmäaineesta, joka virtaa kylmäainejärjestelmässä. u Äänen esiintyminen on normaalia. Hiljainen klikkaava ääni Ääni syntyy aina, kun moottori kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois. u Äänen esiintyminen on normaalia. Huriseva ääni. Se on hetken aikaa äänekkäämpää, kun käyttömoottori kytkeytyy päälle. Kun SuperFrost on kytketty päälle, tuoreita elintarvikkeita on pantu säilytettäväksi tai kun ovea on pidetty kauan auki, jäähdytysteho nousee automaattisesti. u Äänen esiintyminen on normaalia. Kun SuperCool on kytketty päälle, tuoreita elintarvikkeita on pantu säilytettäväksi tai kun ovea on pidetty kauan auki, jäähdytysteho nousee automaattisesti. u Äänen esiintyminen on normaalia. Ympäristön lämpötila on liian korkea. u Ratkaisu: (katso 1.2) Tärinää. Laite ei seiso tukevasti lattialla. Tästä johtuen lähellä olevat kalusteet ja muut esineet rupeavat tärisemään moottorin tahdissa. u Jätä pullojen ja astioiden väliin rakoa. Jatkuva sivuääni oven suljinvaimentimella. Ääni esiintyy ovea avattaessa ja suljettaessa. u Äänen esiintyminen on normaalia. Lämpötilanäytössä näkyy: F0 - F5. On tullut vika. u Käänny asiakaspalvelun puoleen (katso Huolto). Lämpötilanäytössä näkyy: na Pakastimen lämpötila noussut liian korkealle viime tuntien tai päivien kuluessa johtuen verkkokatkoksesta tai virrankatkoksesta. Kun virrankatkos on ohi, laite käy viimeisimmän lämpötila-asetuksen mukaisesti. u Paina hälytysnäppäintä Fig. 2 (1). w Lämpötilanäytössä näkyy n. 60 sek. ajan korkein lämpötila, joka saavutettiin verkkokatkoksen aikana. Tämän jälkeen elektroninen järjestelmä osoittaa taas todellisen senhetkisen pakastuslämpötilan. u Korkeimman lämpötilan näytön nollaus: Paina hälytysnäppäintä Fig. 2 (1). u Tarkasta elintarvikkeiden laatu. Älä käytä pilaantuneita elintarvikkeita. Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. IceMaker ei kytkeydy päälle.* Laitetta ja siten myös IceMaker-konetta ei ole liitetty verkkoon. u Kytke laite verkkoon (katso Käyttöönotto). IceMaker ei tee jääpaloja.* IceMaker ei ole kytketty päälle. u Kytke IceMaker päälle. Jääpalakoneen vetolaatikko ei ole kunnolla suljettuna. u Työnnä vetolaatikko kunnolla kiinni. Vesiliitäntä ei ole auki. u Avaa vesihana. Lämpötila ei ole riittävän kylmä. Ovi ei ole kunnolla suljettu. u Sulje ovi. Ilmanvaihto ei ole riittävä. u Katso, että tuuletusaukkojen ritilät eivät ole peitettyinä. Ympäristön lämpötila on liian korkea. u Ratkaisu: (katso 1.2). Ovea on aukaistu liian usein tai liian kauaksi aikaa. u Odota, asettuuko vaadittava lämpötila itsekseen asetettuun arvoonsa. Muussa tapauksessa käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso Huolto). Liian suuri määrä elintarvikkeita on kerralla pantu säilytettäväksi ilman SuperFrost-toimintoa. u Ratkaisu: (katso 5.7.4) Lämpötila on väärin asetettu. u Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista vuorokauden kuluttua. Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä. u Ratkaisu: (katso Käyttöönotto). Sisävalaistus ei pala. Laitetta ei ole kytketty päälle. u Kytke laite päälle. Ovi on ollut auki yli 15 min. ajan. u Sisävalo kytkeytyy n. 15 min. kuluttua automaattisesti pois päältä, kun ovi on jäänyt auki. LED-valaistus on epäkunnossa tai suojus on vioittunut: Sähköiskusta johtuva loukkaantumisvaara! Kannen alla on sähköä johtavia osia. u Anna vain asiakaspalvelun tai ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi vaihtaa tai korjata LED-sisävalaistus. Tapaturman vaara lasersäteilystä, luokka 1M. u Kun kansi on auki, älä katso suoraan kyseiseen kohtaan. 8 Käytöstä poistaminen 8.1 Laitteen päältäkytkentä u Koko laiteyhdistelmä on pois päältä silloin, kun pakastimesta on katkaistu virta Pakastin pois päältä u Paina pakastimen ON-/OFF-painiketta Fig. 2 (3) n. 2 s. w Lämpötilanäyttöjen valot ovat sammuneet.laite on nyt pois päältä Jääkaappi ja BioFresh-osasto pois päältä u Jääkaapin voi tarvittaessa kytkeä erikseen pois päältä. u Paina jääkaapin ON-/OFF-painiketta Fig. 2 (11) n. 2 s. w Jääkaapin lämpötilanäytön Fig. 2 (7)valo sammuu. Nyt jääkaappi ja BioFresh-osasto ovat pois päältä. 8.2 Käytöstä poistaminen u Tyhjennä laite. u Käännä IceMaker puhdistusasentoon (katso Huolto).* u Vedä verkkopistoke irti. u Puhdista laite (katso 6.3). u Jätä ovi auki, jottei pääse syntymään ummehtunutta hajua. 12

13 Laitteen hävittäminen 9 Laitteen hävittäminen Laitteen valmistuksessa on käytetty arvokkaita raaka-aineita, joten laitetta ei saa hävittää normaalin lajittelemattoman talousjätteen mukana. Käytöstä poistetut laitteet tulee hävittää asianmukaisesti paikallisen ympäristötoimiston määräyksiä noudattaen. Käytöstä poistetun laitteen kylmäainejärjestelmää ei pidä vioittaa laitetta poiskuljetettaessa, jottei kylmäaine (tiedot tyyppikilvessä) ja öljy pääse valumaan ulos. u Tee laite käyttökelvottomaksi. u Vedä verkkopistoke irti. u Katkaise liitäntäjohto. 13

14 Laitteen hävittäminen 14

Käyttöohje Kaappipakastin, integroitava, kiinteäovinen

Käyttöohje Kaappipakastin, integroitava, kiinteäovinen Käyttöohje Kaappipakastin, integroitava, kiinteäovinen 181010 7082542-02 IG/ SIG... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 170111 7084282-05 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084284-02 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä 220808 7082676-01 CUN(esf)... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen käyttökohde... 2 1.2 Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3 Laitteen ja

Lisätiedot

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe. Käyttöohje Integroitavat jääkaapit. Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap. Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe. Käyttöohje Integroitavat jääkaapit. Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap. Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp Brugsvejledning Integrerbare køleskabe Käyttöohje Integroitavat jääkaapit Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp 230909 7084208-00 IKB/EKB... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LIEBHERR KBESF 4210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3957736

Käyttöoppaasi. LIEBHERR KBESF 4210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3957736 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä 290910 7084364-03 CUN(esf)... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa

Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa 220713 7085288-00 EKB/ (S)IKB... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttöohje Kaappipakastin

Käyttöohje Kaappipakastin Käyttöohje Kaappipakastin 120711 7084524-00 GN... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 200808 7084282-00 ICB/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 190710 7084514-00 KB/ KBesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä 100309 7084364-00 CUN(esf)... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen käyttökohde... 2 1.2 Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3 Laitteen ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttöohje BioFresh-pakastinyhdistelmä

Käyttöohje BioFresh-pakastinyhdistelmä Käyttöohje BioFresh-pakastinyhdistelmä 110309 7084404-00 BNes/SBNes... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen käyttökohde... 2 1.2 Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3 Laitteen ja

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä 010909 7084418-03 CN(es)... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen käyttökohde... 2 1.2 Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3 Laitteen ja varustuksen

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi 7084678-00. K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3

Käyttöohje Jääkaappi 7084678-00. K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Käyttöohje Jääkaappi 141212 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Viinintemperointikaappi pakastinlokerolla

Käyttö- ja asennusohjeet Viinintemperointikaappi pakastinlokerolla Käyttö- ja asennusohjeet Viinintemperointikaappi pakastinlokerolla 050612 7084680-00 SWTNes/WTNes... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi 310512 7084668-00 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä 181212 7085642-00 CN(es)/ CNP... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttöohje. Jääkaappi. K(sl)2630/3130... 3 080416 7082831-03

Käyttöohje. Jääkaappi. K(sl)2630/3130... 3 080416 7082831-03 Käyttöohje Jääkaappi 080416 7082831-03 K(sl)2630/3130... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttöalue... 2 1.3 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 220808 7082648-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla 050112 7085004-00 CBNes... 7 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla 020813 7085612-00 CBNes... 7 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Viinintemperointikaappi pakastinlokerolla

Käyttö- ja asennusohjeet Viinintemperointikaappi pakastinlokerolla Käyttö- ja asennusohjeet Viinintemperointikaappi pakastinlokerolla 120309 7084454-00 SWTNes/WTNes... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen käyttökohde... 2 1.2 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

Käyttöohje Integroitavat jääkaapit

Käyttöohje Integroitavat jääkaapit Käyttöohje Integroitavat jääkaapit 021211 7085094-00 IKB/EKB... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI I KB3510,I KB2710,I KB2310,I K3514,I K3510,I K2710,I K2310 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2

Lisätiedot

Käyttöohje pakastimelle, kalusteisiin integroitu

Käyttöohje pakastimelle, kalusteisiin integroitu Käyttöohje pakastimelle, kalusteisiin integroitu FIN 7082 542-01 IG 6 5107 Laitteen yleiskuvaus Käyttö- ja hallintaelementit kuva A1 1 Lämpötila- ja asetusnäyttö, 6 2 A1 1 3 4 5 na-näytöllä virrankatkoksen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet

Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla 120416 7086136-01 CB(ef)/ CBP(ef)/ CBN(ef/bs)... C Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varusteiden

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET

LAITTEEN KUVAUS KYTKIMET LAITTEEN KUVAUS A. Jääkaappiosasto 1. Hedelmä- ja vihanneslaatikko 2. Hyllyt ja hyllyalue 3. Termostaattiyksikkö/valo 4. Ovihyllyt 5. Pullohylly 6. Irrotettava pullonpidin 7. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla 170909 7084412-01 CBNes... 7 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen käyttökohde... 2 1.2 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze

Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Laitteen yleiskuvaus Käyttö- ja hallintaelementit kuva A1 1 Lämpötila- ja asetusnäyttö, na-näytöllä virrankatkoksen varalle ja FrostControl,

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke laite sähköverkkoon. Elektroniikalla varustetuissa malleissa

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa

Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa Käyttöohje Jääkaappi BioFresh-osalla, kalusteisiin upotettavissa 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, integroitavissa, kiinteäovinen 091210 7084284-03 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

GNP3166,GNP3666,GNP4156,GNP4166

GNP3166,GNP3666,GNP4156,GNP4166 Käyt t öohj e FI GNP3166,GNP3666,GNP4156,GNP4166 Laitteen yleiskatsaus Sisältö 1. Laitteen yleiskatsaus... 1 1.1. Laitteen soveltuvuus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöohje Kaappipakastin

Käyttöohje Kaappipakastin Käyttöohje Kaappipakastin 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan 1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan 2. Laite on säädetty tehtaalla siten, että kun pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen lämpötila-asetus on 5 C.

Lisätiedot

Käyttöohje Kaappipakastin

Käyttöohje Kaappipakastin Käyttöohje Kaappipakastin 290512 7085018-01 SGN/SGNesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3 Vaatimustenmukaisuus...

Lisätiedot

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA JÄÄKAAPPI SCANCOOL BIK341A+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Vanhojen sähkö-tai elektroniikkalaitteiden käsittely Vanhoissa sähkölaitteissa sisältyy arvokkaita materiaaleja, joita voidaan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3144-6.KG http://fi.yourpdfguides.com/dref/4584086

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3144-6.KG http://fi.yourpdfguides.com/dref/4584086 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3144-6.KG. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen

2. Laitteen kuljettaminen. 3. Laitteen asentaminen Asennusohj eet FI ECBN5066 Sisältö 1. Yleiset turvallisuusohjeet... 1 2. Laitteen kuljettaminen... 1 3. Laitteen asentaminen... 1 3.1. Pakkauksen hävittäminen... 2 3.2. Jääkaapin liittäminen sähköverkkoon...

Lisätiedot

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43

Jääkaappipakastin, 186 cm EasyClean-terästä KG 36EAI43 teräs 1320* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Energialuokka: A+++, 149 kwh/vuosi k Käyttötilavuus yhteensä: 302 l Muotoilu ja käyttömukavuus k Elektroninen lämpötilanohjaus

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI I CP2914,I CP3314,I CS3214,I CU3314,I CUN3314 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3. Laitteen

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981

KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981 KALUSTEISIIN UPOTETTAVA JÄÄKAAPPI- PAKASTIN KÄYTTÖOHJE F16924011981 2 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1: ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ 4 Turvallisuusohjeet 4 Suositukset 4 Laitteen käynnistys 5 OSA 2: LAITTEEN KÄYTTÖ 6

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

CBPesf3613/CBPesf4043

CBPesf3613/CBPesf4043 Käyt t öohj e FI CBPesf3613/CBPesf4043 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3. Laitteen ja sen varusteiden kuvaus...

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P AT641 P min 1 4 5 6 P min 1 4 5 6 2 3 2 3 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla. ennen Kenwood-lisälaitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET

JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET Esittelemme sinulle tärkeimmät ominaisuudet, joita vaaditaan raikkaan ja luonnollisen mikroilmaston aikaansaamiseksi jääkaappiin. Yksinkertaisia ja käteviä ratkaisuja ruoan säilytykseen

Lisätiedot

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla

Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla Käyttöohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla 020813 7085240-00 SBSes 8283... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laitteen ja varustuksen yleiskatsaus... 2 1.2 Laitteen

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01

KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01 KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01 1 TÄRKEITÄ TIETOJA Onnittelemme uuden GRAMkaappipakastimen omistajaa Onnittelemme uuden kaappipakastimen omistajaa. Kaappipakastimen suunnittelussa on otettu huomioon elintarvikkeiden

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot