Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

2 Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1

3 Sisällys Johdanto... 3 Ohjelman valmistelussa hyödynnetty aineisto... 3 Lasten ja nuorten aineistot... 5 Taustatiedot... 5 Halu osallistua ja vaikuttaa... 6 Mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa... 6 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada osallistua ja vaikuttaa?... 2 Aikuisten aineistot...10 Lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa...10 Mitä hyvää on lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa?...11 Mihin asioihin lapset ja nuoret saavat tällä hetkellä vaikuttaa?...13 Mihin asioihin lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa?...15 Mitä aikuiset voisivat tehdä, jotta lapset ja nuoret pystyisivät osallistumaan ja vaikuttamaan entistä paremmin Vantaalla?...17 Kehittämiskohteet teemoittain...19 Liite 1 Yhteenveto lasten asiantuntijaryhmän jäsenten ja vanhempien työpajasta

4 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2010 ensimmäisen Lasten ja nuorten Vantaa - toimintaohjelman. Ohjelmaan sisältyi 18 erilaista toimenpidettä, joilla lisättiin lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa 1 heitä koskeviin asioihin. Toimintaohjelman toimenpiteiden jalkauttamisen tueksi käynnistettiin syksyllä 2010 Lasten ja nuorten Vantaa -hanke. Hanketta Hankkeen aikana kehitettiin muun muassa olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa sekä luotiin uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia, kuten lasten asiantuntijaryhmä ja Mini-Vaikuttajapäivä. Lisäksi järjestettiin erilaisia koulutuksia kaupungin eri toimijoille, päättäjille sekä lapsille ja nuorille. Työntekijöiden käyttöön luotiin myös työvälineitä, kuten osallisuusoppaita. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämistyö on jatkuvaa. Tämän vuoksi kaupunkiin lähdettiin valmistelemaan uutta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelmaa vuosille Ohjelmassa määritetään keskeiset toimenpiteet, joiden avulla lisätään tulevina vuosina lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heille tärkeiden asioiden käsittelyyn. Ohjelman vastuutahona toimii sivistystoimen toimiala. Ohjelman teosta on vastannut Lasten ja nuorten Vantaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän apuna on ollut valmisteleva työryhmä. Ryhmien toimintaan on osallistunut eri toimialojen työntekijöitä, järjestöjen ja seurakuntien edustajia sekä nuorisovaltuuston edustajia. Ohjelman valmistelussa hyödynnetty aineisto Ohjelman valmistelutyö käynnistettiin tammikuussa Valmistelussa haluttiin kuulla laajasti lapsia ja nuoria, kaupungin työntekijöitä ja työryhmiä, päättäjiä sekä seurakuntien ja järjestöjen edustajia. Aineistoa kerättiin erilaisilla kyselyillä, haastatteluilla ja työpajoilla. Lisäksi hyödynnettiin aiemmin kerättyjä aineistoja. Taulukossa 1 kuvataan valmistelussa kuultuja tahoja ja erilaisia kuulemisen tapoja. Taulukko 1. Ohjelman valmistelussa kuullut tahot ja kuulemisen tavat Lapset ja nuoret Kysely/tapahtuma Ajankohta Vastaajien määrä Mini-Vaikuttajapäivän kevät päiväkotia aloitteet Webropol-kysely oppilaskuntien hallituksille kevät oppilaskuntien hallitusta Kysely lasten asiantuntijaryhmälle lasta Työpaja nuorisovaltuustolle nuorta 1 Vaikuttamisella tarkoitetaan mielipiteiden ja ideoiden esille tuomista, asioiden pohtimista ja niistä keskustelemista, päätösten tekemistä, toimimista sekä toiminnan arvioimista ja kehittämistä. 3

5 Työpaja lasten asiantuntijaryhmän jäsenille ja vanhemmille (liite 1) Webropol-kysely lapsille ja nuorille Gallupit Tikkurissa, Tikkurilan Prismassa ja Pointissa lapsille ja nuorille lasta, 4 aikuista lasta ja nuorta ja lasta ja nuorta Aikuiset Kysely/tapahtuma Ajankohta Vastaajien määrä Lapset ja nuoret asuinympäristön työntekijää suunnittelijoina - koulutuksen palautekysely Webropol-kysely Lasten ja jäsentä nuorten Vantaa ohjausryhmän jäsenille Lapset ja nuoret palvelujen työntekijää arvioijina ja kehittäjinä -koulutuksen palautekysely Kysely Maankäytön, rakentamisen työntekijää ja ympäristön toimialan lasten ja nuorten osallisuustyöryhmälle Kysely nuorisopalvelujen työntekijää osallisuuskoordinaattoreille Tikkurilan alueoppilashuoltoryhmien työntekijää (perusopetus + varhaiskasvatus) koulutuksen palautekysely Webropol-kysely tulosalueille tulosaluetta (varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso- ja aikuiskoulutus, taloussuunnittelu, kaupunginkanslia, terveyspalvelut, vammaispalvelut, perhepalvelut) Webropol-kysely kaupungin muille toimijoille järjestön ja 3 seurakunnan edustajaa, 1 lasten ja nuorten osallisuustyöryhmän jäsen, 1 työpajaohjaaja, 1 jalkapallojoukkueen ja 1 urheiluseuran edustaja sekä 1 perhe 4

6 Webropol-kysely kaupunginvaltuutetuille päättäjää (valtuute- tut, jotka toimivat uudessa ja edellisessä valtuustossa) Gallup Otakantaa.fi:ssä vastaajaa Kysely Otakantaa.fi:ssä vastaajaa Nuorisopalvelujen aluepalavereista saatu palaute ja ideat 28.1., 5., 12. ja työntekijää Lasten ja nuorten aineistot Tässä osiossa kuvataan lapsilta ja nuorilta saatuja tietoja. Osiossa on huomioitu lapsille ja nuorille suunnatun, helmi-maaliskuussa 2013 toteutetun kyselyn vastaukset, Tikkurissa, Tikkurilan Prismassa ja Pointissa kerätyt gallup-vastaukset sekä lasten asiantuntijaryhmän kyselyvastaukset. Webropol-kyselystä lähetettiin lapsille ja nuorille tietoa muun muassa kaupungin sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesin internet-sivujen, Jeesin ja nuorisovaltuuston Facebook-sivujen, Wilman, seurakunnan ja järjestöjen kautta. Seuraavassa yhteenveto aineiston tuloksista: Taustatiedot 5

7 Halu osallistua ja vaikuttaa Muu, mikä: Pingismailat Skeittipuistot Bussit Seksi Maahanmuuttajanuorten asema Tekniikka Kiusaaminen Koulun ruoka Huostaanotot Terveyskeskusten toiminnan nopeuttaminen Kouluruokaan Joukkoliikenteeseen Nuorten työllistymismahdollisuuksiin Vantaan yleisilmeeseen Kaavoitukseen Nuorten hyvinvointiin Koulun ja oppilaiden suhteeseen 6

8 Mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa * Mukana myös 10 nuorisovaltuutetun vastaus Vaikuttamistavoiksi kyselyissä annettiin seuraavat vaihtoehdot: 1. Antamalla palautetta esim. asiakaskyselyn kautta 2. Järjestämällä tapahtuman 3. Tekemällä esim. elokuvan, näytelmän tai musiikkia 4. Kirjoittamalla ja keskustelemalla sosiaalisessa mediassa (esim. Facebookissa) 5. Osallistumalla järjestön toimintaan, harrastukseen tai nuorten itse perustamaan toimintaryhmään 6. Kirjoittamalla esimerkiksi aloitteen, mielipidekirjoituksen, adressin tai vetoomuksen 7. Osallistumalla oppilaskunnan hallitukseen, nuorisovaltuustoon, lasten asiantuntijaryhmään, nuorisotilan talohallitukseen tai Vaikuttaja-päivään 8. Osallistumalla mielenosoitukseen 9. Muu, mikä? Muu, mikä: Joku läppä Kouluun Ärsyttäminen Tämä kysely Kulutusvalinnat Pleikan peluulla Kertomalla oman mielipiteen 6

9 Kaverit voisivat ryhmänä (esim. 3 hengen ryhmät) tulla tapahtumaan, jossa juteltaisiin ääneen eri asioista. niin että KAIKKI saisivat puhua. Maahanmuuttajanuorten aseman parantamisesta Jos vaikka nuorilta tehtäs kyselyitä niitä koskevissa asioissa, ja kyselyillä olisi painoarvoa. Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada osallistua ja vaikuttaa? Lapsille ja nuorille suunnatussa Webropolissa kysyttiin myös, miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa. Vastaukset on luokiteltu alla kahdeksaan eri kokonaisuuteen: 1. Koska meillä on oikeus Koska meitäkin pitää kuunnella ja meillä on hyviä ideoita asioihin. Suomessa on sananvapaus ja jokaisella on oikeus saada sanoa mitä mieltä on ja vaikuttaa haluamiinsa asioihin. Lapsilla ja nuorilla tämä on hankalampaa, sillä meillä ei ole oikeutta äänestää esim. eduskuntavaaleissa ja näin pitäisi tuoda ja esitellä esim konkreettista vaikuttamista sanan vapauden takia Koska on lapsienkin oikeus päättää asioista ja moni lapsi ja nuori haluaa päättää ja olla mukana monissa jutuissa koska se on mielenkiintoista ja kivaa. Pitää saada ilmaista oma mielipide Koska olen nuori ja mulla on oikeus siihen Jokaisella on oikeus 2. Koska olemme osa maailmaa Koska he ovat osa maailmaa Siksi koska ne ovat osa maailmaa. 3. Koska kaikkien mielipiteitä pitää kunnioittaa Jotta he saisivat myös päättää nuorten asioista ja vaikuttaa nuorten toimintaan. Valtio taas ajattelee että me nuoret olemme tyhmiä jne. eivätkä tee meilkein mitään mitä olemme pyytäneet. Niitä koskeviin asioihin Että heidän mielipiteensä kuultaisiin. Silloin saadaan nuorison näkemys ja mielipiteet kuuluviin Kaikki asiat mitkä liittyvät lapsiin ja nuoriin niin mielestäni he ovat sopiva kohderyhmä päättämään (tai ainakin vaikuttamaan) näistä asioista. Uskon että kaikilla heillä olisi ainakin yksi mielipide jos heille annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Heilläkin on mielipide Jos asiat koskevat nuoria ja lapsia, olisi kiva kysyä heidänkin mielipidettään eikä mennä vain omin päin päättämään. Koska yhteiskunta koskee myös heitä. Olisi vähintääkin oikeudenmukaista, että he saisivat päätää omaa elinympäristöä koskevista asioista. Se vaikuttaa sitä paitsi heidän viihtyvyyteensä. Että asioissa kuultaisiin myös lasten mielipiteet. Koska on tyhmää, kun aikuset päättää eikä kysy mitään. Jokaisen mielipidettä on edelleen kuultava. Nuorempien sukupolvien mielipide voi joskus olla parempaa ja kehittävämpää kuin vanhempien ihmisten. Maailma muuttuu ja jokainen tietää millaista nykyelämä on... Se ei ole samaa kuin 10-vuotta sitten vaan ihan eri meininki on täälläkin nykyään niin kuin varmasti muissakin maissa. Elämä ja maailma etenee päivä päivältä ;) Pitää luottaa itseensä ja kuunnella muitakin! Koska yleensä vaan aikuiset saa päättää, nuorilla pitäisi olla myös mahdollisuus 2

10 Mielipiteitä esille Nuorillakin on sanottavaa Jotta aikuiset eivät päättäisi kaikkea 4. Koska olemme tulevaisuus Lapset ovat tulevaisuus Koska on tärkeää kuunnella kaikkien mielipiteitä, ja nuorten mielipiteet ovat tärkeitä koska me rakennamme tulevaisuutta kuitenkin. Mehän ollaan tulevaisuus. Kymmeniä vuosien päästä osa vaikuttajista voi olla jo kuollut ja mehän eletään niiden valinnoissa. Tulevaisuuden Kannalta. Koska tämä maailma on myös meidän, eikä ainoastaan aikuisten, ja me tulemme jatkossa pitämään huolta nykyisten aikuisten asioista. Kaikkien yleinen viihtyvyys. Koska lapset ja nuoret ovat tulevia päättäjiä! Koska nuorissa on tulevaisuus Koska lapset ja nuoret ovat Suomen tulevaisuus, joten heitä ei saa ignoorata nuorina. Lapset on tulevaisuus ja niistä pitää pitää huolta. Ne tuo uudet tavat, kulttuurin ja kaiken. HE OVAT MAHDOLLINEN TULEVAISUUS. No koska me ollaan tulevaisuus B) Kuten joka puolella muutenkin jankataan, niin nuorethan ovat tulevaisuus. Melko kirjaimellisesti. Suurin osa meistä nuorista on vielä täällä kun vanhempamme menehtyvät kuka mihinkin. Lisäksi, nuoret ovat hyvin luovia ja heillä on paljon mielikuvitusta, joten heiltä saattaa saada ratkaisuja pulmiin joihin ei muuten välttämättä saataisi vastausta. Joillain nuorilla on myös hyvin painavia mielipiteitä, kuten huomasin osallistuttuani Tukholmassa järjestettyyn Nordic Youth Internet Governance Foorumiin. Sitä paitsi, minun kokemukseni perusteella nuoret pääsevät paremmin yhdessä päätökseen erilaisista näkemyksistä huolimatta kuin aikuiset.mikä on mielestäni melko huolestuttavaa - ei nuorten, vaan aikuisten suhteen. Koska mekin asutaan täällä, ja tullaan vielä jonain päivänä päättämään vanhusten oloista 5. Koska voimme oppia uusia asioita Se olisi hyödyllistä. No että ne oppisi paremmin No että ne oppisi Koska mehän siitä hyödytään jos meitä kuullaan Oppia tekemään päätöksentekoprosessia ja oppia ja millä tavalla Koulutus ja kasvatuskannalta jne. 6. Koska olemme kehitettävien palvelujen käyttäjiä Koska lapset ovat näiden kehitettävien palvelujen käyttäjiä 7. Koska olemme oman elämämme asiantuntijoita He tietävät parhaiten mitä he haluavat. Koska jos ne ei saa osallistua aikuiset voi ostaa jotain väärää Se ei ole reilua että esimerkiksi kaikki joiden ääni vaikuttaa, ovat 70-vuotiaita ja he eivä tajua asioita nykyhetken nuorisosta, niinkuin: "sillon ennenvanhaan..." on tullut kaikille tutuksi. He tietävät kuinka asiat käytännössä toimivat, toisin kuin byrokraatit joilla ei ole minkäänlaista kokemusta tahi tietotaitoa asian suhteen. Me tiedämme aikuisia paremmin itseämme koskevista asioista ja voimme tuoda uusia näkökulmia päätöksentekoon. Lapset ja nuoret ovat idealistisia. Koska kuka muu tietää mitä nuori haluaa? 8

11 Hallinnolla, oli se sitten valtio- tai kuntatasolla, on usein virheelliset lähtökohdat nuoria kohtaan. Esim. jos nuori ei ole koulussa tai töissä hän on syrjäytynyt. Miksi ei saisi pitää vuotta itselleen, kun on reilut 12 vuotta jo opiskeltu Aikuiset eivät aina näe maailmaa lasten ja nuorten silmin, siksi heidän pitäisi kysellä ja näin avartaa näkökenttäänsä. Aikuiset eivät voi tietää, mitä lapset ja nuoret todella haluaisivat ja tarvitsisivat, elleivät he kysy. Miten voidaan tehdä oikeat päätökset, jos ei huomioida kaikkia ikäryhmiä ja heidän tarpeitaan? Koska aikuiset eivät välttämättä osaa vaikuttaa oikein. He tietävät,mitä pitää parantaa Lapsilla on erilaisia mielipiteitä kuin aikuisilla Aikuiset eivät välttämättä osaa tehdä sitä "lapsimyönteiseksi". Meitä koskevia asioita varten täytyy kuunnella asiat myös omasta näkökulmastamme. Asiat, mitä tehdään käy lapsille Lapset katsovat asiaa eri tavalla. Koska että ne sais tehä kaikkee kivaa niiden mielestä. No että saataisiin kivempi paikka No olla mukana jajajaja säädä kivoja harrastuksia No siis jossain kerhossa joss voi kertoo omii asioita :D Että saataisiin sellaisia asioita kuulumaan mitä lapset ja nuoret haluavat sano Koska heilläkin voi olla hyviä ideoita. 8. Koska haluamme tuntea itsemme merkityksellisiksi ja voimme silloin paremmin Että he tuntisivat myös, että heidät otetaan huomioon näissä asioissa. Jotta ois mukavampaa olla ja ettei nuoria aina aliarvostettaisi. Kaikilla olisi hyvä olla, eikä niin moni aloittaisi alkoholin juontia jne. Jotta heidän elämänsä olisi helpompaa. Nuorten pitäisi saada kertoa oma mielipiteensä niin että aikuiset oikeasti Kuuntelevat ja Uskovat! Että me voimme vaikuttaa päätöksiin mistä me pidämme ja mistä me emme pidä, että aikuiset eivät voi päättää kaikki, mut jotkut asiat jotkut sosiaalisemmat asiat voivat jättäytyä aikuisten käsiin! Jokainen elää vain yhden elämän ja jokaisen pitäisi nauttia siitä, aina ei voi tehdä rajoutuksia ja sääntöjä nuorille. Nuoret ovat tulevaisuus niinkuin kaikkialla toitotetaan, mutta silti tuntuu ettei nuorten mielipide kiinnosta. Meiltä nuorilta vaaditaan töissä ja jatko-opiskelupaikoissa kamalan korkeita arvosanoja ja menestystä sekä aktiivisuutta, mutta palkat ja edut ovat todella huonoja entiseen verrattuna. Nuoret syrjäytyvät kun on niin vaikea saavuttaa mitään. Jotta pystytään parantamaan nuorten kannalta tärkeitä asioita, ja niiden toimivuutta. Jotta heidän äänensä tulisi kuuluviin, varsinkin heitä koskevissa asioissa Koska sillon niiden ei tarvitse syrjäytä Et niitten ei tartte syrjäytyä Koska lapset eivät ole saaneet vaikuttaa Lapsien pitäisi saada vaikuttaa asioihin Jotta heillä olisi mukavampaa asuin alueellaan Nuorien pitäisi pystyä vaikuttamaan asioihin jotka vaikuttavat heihin Koska lasten ja nuorten ääni pitäisi näkyä ainakin heitä koskevissa asioissa. Koska sitten nuorilla on parempi mieli ja sitten ehkä myös vanhemmillakin. Että niistä tulis mahollisimman kivoja Siksi että lapset pääsisivät esille. Jotta yhteiskunnalla olisi enemmän tarjottavaa nuorille, eikä se olisi ainoastaan aikuisia ja lapsia varten. Koska me nuoret olemme myös tärkeitä. 9

12 Saa sanottua oman mielipiteen jos menee huonosti Nuorilla on mahdollisuus sitä kautta saada oma ääni kuuluviin Tärkeä kuunnella nuoria ja niiden mielipiteitä Se on vaan tosi tärkeetä Tärkeetä! Heidänkin mielipidettään tarvittaa Aikuisten aineistot Ohjelman valmistelussa kuultiin kaupungin työntekijöitä, päättäjiä sekä seurakuntien ja järjestöjen edustajia. Lisäksi jokaisella vantaalaisella oli mahdollisuus osallistua ohjelman valmisteluun otakantaa.fi-palvelussa 2. Ohjelman valmistelusta tiedotettiin aikuisille Avaimen, kaupungin internetsivujen, sähköpostien ja palaverien avulla. Seuraavassa kuvaus aikuisilta kerätyn aineiston tuloksista: Lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa * Otakantaa.fi:ssä olevaan kyselyyn vastanneet (5 kpl)

13 Mitä hyvää on lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa? Alla aikuisten antamat vastaukset ryhmiteltynä 13 eri teemaan: 1. Nuorisovaltuusto ja muut vaikuttajaryhmät Nuva toimii suhteellisen hyvin Nuvalla on myös pääsy valtuuston ja lautakuntien kokouksiin, mikä on hienoa Lapsia ja nuoria kuullaan entistä enemmän (Nuva, lasten parlamentti, lasten asiantuntijaryhmä, oppilaskunnat kaikissa kouluissa jne ) Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja oikeudet Nuorisovaltuusto! Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto mukaan kehitystyöhön Nuorisovaltuusto toimii paremmin kuin ne yleensä toimivat. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto On myös nuorisovaltuusto, joka on hyvä mahdollisuus tulla seuraamaan päätöksentekoa. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto on nuorille hyvä tapa vaikuttaa asioihin. Kokemus siitä, että asioihin voi vaikuttaa auttaa nuoria ottamaan vastuuta. 2. Vaikuttaja-päivä 3. Erilaiset osallistumisen ja vaikuttamisen tavat Palveluagentit, Valttikortti, EkoTeko-kilpailu, Ekotukihenkilötoiminta kouluissa 11

14 4. Lasten ja nuorten Vantaa -toimintaohjelma Lasten ja nuorten toimintaohjelma, joka varmistaa osaltaan asioiden etenemisen Ensinnäkin että ohjelma on olemassa, eli näitä asioita on mietitty. Ohjelma on laaja-alainen ja ottaa huomioon päätöksenteon monella eri tasolla. 5. Näkyvyys nuorille ja muille tahoille Nettisivuilta löytyy hyvät ohjeet helposti. En tiedä. Ehkä nuoria tavoitellaan sosiaalisen median kautta, mikä on hyvä kanava. 6. Koulut Nuoria huomioidaan oppilaskunnat Koulujen aktiivinen ote Opettaa lapsia ja nuoria osallistumaan Opettaa ymmärtämään vaikutusmahdollisuudet Koulun kautta voi osallistua oppilaskuntatoiminta ja muu aktiivinen vaikuttaminen kouluissa hyvällä mallilla (tukioppilaat, mahdollisuus vaikuttaa juhlien ohjelmiin jne.) Koululaisille on esim. oppilastoimikunta. Kouluissa kuunnellaan lasten ideoita Koulujen oppilaskunnat Tiedotus kouluissa toimii. 7. Nuorisotilat Nuorisotiloissa tehdään hyvää työtä Nuorisotalot 8. Järjestö- ja harrastustoiminta Mielekästä harrastustoimintaa Vireä seuratoiminta ja urheilumahdollisuudet Järjestöissä lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa ohjelmaa Nuorisojärjestöt kasvattavat vastuunkantoon ja sitoutumiseen sekä lisäävät sosiaalista pääomaa Järjestötoimintaa paljon Monipuolinen järjestötoiminta, alueellinen ja toiminnallinen Toimintaa eri-ikäisille Lapsilla on mahdollisuus osallistua urheiluharrastuksiin Vantaalla. Urheilutoiminta, kirjastot- ja koulussa olevat tapahtumat. Erilaisia liikuntaseuroja on useita, samoja lajeja harjoitellaan useassa seurassa -- jopa samassa kaupunginosassa. Eri liikuntalajeja tuntuu olevan riittävästi (jalka-, lento-, kori-, pesäpallo, jääkiekko, taitoluistelu jne). Erittäin hyvät urheilumahdollisuudet Seurat toimivat omakustanneperiaatteella, jolloin vähävaraisempienkin on helppo liittyä, jos vain on kiinnostusta. Kannattavuuden rajalla toimiminen on tietysti myös kaksiteräinen miekka. Järjestökenttä ja nuorisopalvelut tekevät paljon yhteistyötä 9. Asuinympäristö Lapsia ja nuoria ollut mukana vaikuttamassa lähiympäristöön Kaupunki on ollut monessa asiassa aktiivinen ja nuoria on ollut mukana vaikuttamassa suunittelu ym.projekteissa Lasten huomioiminen ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa on osittain onnistuttu 10. Mahdollisuudet vaikuttaa Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa Saavat äänensä kuuluviin Saavat vaikuttaa Niitä kehitetään koko ajan 12

15 Tiesin oman työni kautta, että vaikuttamismahdollisuuksia on, mutta en tiennyt, että näin kattavasti, hienoa!! Yleisesti: lapset ja nuoret saavat luoda tapoja & menetelmiä heitä koskeviin asioihin Vaikutusmahdollisuuksia on hyvin, nyt vaan ne vielä käyttöön Kaikkea! Nuorilla mahtava mahdollisuus vaikuttaa, jos oikea reitti löytyy Kaikilla on mahdollisuus. Se vain pitää olla kaikille tiedossa (?) Erilaisia kanavia ja foorumeita on olemassa, kun ne vaan otetaan käyttöön Vaikuttamismahdollisuudet ovat lähellä arkea, tehty riittävän helpoksi 11. Rakenteet Rakenteet Rakenteet varsin hyvässä kunnossa 12. Tahtotila ja asenteet Tahtotila ja pikkuhiljaa paranevat asenteet Epämuodollinen ja epäbyrokraattinen toimintakulttuuri Lasten ja nuorten aito huomioiminen. Yhä vielä koulussa ja varhaiskasvatuksessa lapsiin suhtaudutaan toisen luokan kansalaisina Syntyy todellisia tekoja, tulee konkreettista jälkeä Lapsia ainakin pyritään kuuntelemaan Aito halu viedä osallisuutta eteenpäin Tuli paljon ideoita, joita voisi toteuttaa Hyvä, että niistä puhutaan paljon. Sitä kautta ymmärrys ja mielenkiinto lisääntyy ja muutoksia syntyy. Sitä on jo puitu (?) onneksi jo aikaisemmin Tärkeä jatkaa matkaa eteenpäin Halu lähestyä nuoria Se, jos asiaa viedään eteenpäin, siihen annetaan resursseja riittävästi + edetään maltillisesti ja harkiten Vaikuttamismahdollisuudesta keskustelu on lisääntynyt nopeasti ja ajattelu samoin Vaikuttamistyöhön suhtaudutaan päätöksenteossa asiaankuuluvalla vakavuudella. Asia on otettu todesta, kentän ääntä kuultu, ei ole liian byrokraattista Asia on otettu tosissaan ja vakavasti Niitä parannetaan ja ollaan kiinnostuneita. Niitä yritetään kehittää koko ajan ja se on todettu tärkeäksi asiaksi. Välillä tosin vain juhlapuheissa enemmän kuin käytännössä, mutta yritystä silti on. Osallistuminen ja vaikuttaminen on otettu asiaksi! 13. Muu Tukee koteja lasten "kasvukivuissa" Omat hankkeet ja rahoitukset niihin Paikallistuntemus ja sitoutuminen omaan kotiympäristöön Mihin asioihin lapset ja nuoret saavat tällä hetkellä vaikuttaa? Alla aikuisten antamat vastaukset ryhmiteltynä yhdeksään eri teemaan: 1. Nuorisovaltuusto nuorisovaltuuston kautta kommentoida päätöksentekoa yleisesti Nuva Poliittisesti aktiiviset nuoret pääsevät vaikuttamaan enemmän kuin muut (nuva) Nuorisovaltuuston kautta esim. kaupungin päätöksiin ym. 13

16 Kaupungilla on kai myös jonkinlainen nuorisovaltuusto, mutta en tunne asiaa tarkemmin. Tekemällä NUVAN kautta aloitteita voidaan saada asia eteenpäin. Vaikeutena on saada "hiljaisten" nuorten ääni kuuluville. 2. Vaikuttaja-päivä Vaikuttaja-päivät 3. Erilaiset vaikuttamisen tavat Aloitteiden tekemiseen Tehdä aloitteita omissa asioissaan Palautetta kerätään monista aihealueista Kyselyjen kautta kertoa mielipiteitään 4. Varhaiskasvatus Päiväkodin toiminta PK:ssa leikkimiseen ja siihen liittyviin asioihin! Leikin valinnat, ruuan määrä Pieniin arkipäivän asioihin Toiminnan sisältöön ainakin varhaiskasvatuksen puolella Tulee mieleen päiväkodin ja koulun toiveruokapäivä, ainakin nimestä päätelleen siinä on lapsilla mahdollisuus vaikuttaa ruokailuun. Varhaiskasvatuksen kysely leikistä keväällä Koulut Esimerkiksi koulun pihoihin liittyvissä hankkeissa, Koulujen tasolla varmasti moniin asioihin, mutta tässä(kin) on kehitettävää Koulun asioihin jonkin verran Koulun toiminta Näennäisesti ruokalistaan Aika vähän (ruokaryhmä, oppilaskunta, verso) Toiveruokiin Aika laajasti, mutta mielipiteet voisivat kulkea opettajien ja oppilaiden välillä paremmin sujuvampi yhteistyö Tuoda mielipiteitä opettajille Erilaisiin tempauksiin Koulussa olevat asiat Mahdollisesti kouluissa oppilastoimikuntien kautta oman koulunsa asioihin Käytännössä aika vähäisiin koulua koskeviin asioihin Kouluruoalle ollaan tekemässä jotakin ja nuoria on kuultu siinä. 6. Nuorisotilat nuorisotiloilla varmaan moneenkin asiaan vertsut nutalla 7. Järjestö- ja harrastustoiminta Epäsuorasti: osallistumalla urheiluseurojen toimintaan he pitävät seurat hengissä ja saavat esimerkillään muita nuoria mukaan. harrastusmahdollisuuksiin 8. Seurakunnat Moneenkin, nuorten kokoavassa toiminnassa, jopa toimintamäärärahojen käyttöön ja toiminnan suunnitteluun. Esimerkiksi nuorisotoiminnan sisältöihin, esittämällä toiveita 9. Muu Lähinnä vanhempiensa kautta Kohtuudella omiin asioihin Ei oikeastaan mihinkään. Paljon tulee määräyksiä ylhäältä alaspäin. Nuoret eivät saa edes suunnitella omia tilojaan, mikä on hälyttävää. Nuortenhan kuuluisi viihtyä heille annetuissa 14

17 paikoissa ja paikan tulisi olla käyttäjäkunnan näköinen. Nuorilla ei ole edes mahdollisuuksia vaikuttaa siihen missä heille olisi tiloja. Joihinkin heidän asioitaan koskeviin kysymyksiin, mutta ei vielä lähellekään kaikkeen Mihin he itse haluavat. He saavat vaikuttaa hyvin paljon Niihin asioihin, mihin ei kaupungin tarvitse panostaa rehellisesti Ideointiin ja suunnitteluun. Eri paikoissa huomioidaan eri lailla Aika harvoihin asioihin Vaikutusmahdollisuuksia on kaiken kaikkiaan liian vähän Arkielämän ympäristöön ja arjen toimintoihin myös kodin ulkopuolella Hallitusti oman toimintaympäristönsä asioihin Kaikkeen riittävästi Lähes kaikkiin heitä koskeviin asioihin, mikäli he osaavat käyttää näitä kanavia ja ovat itse aktiivisia. Itse asiassa lähes kaikkeen Hyvin vähän mihinkään En osaa sanoa Ei selkeää käsitystä asiasta. Ei juuri mihinkään. Mihin asioihin lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Alla aikuisten antamat vastaukset ryhmiteltynä seitsemään eri teemaan: 1. Varhaiskasvatus Ikätason mukaisesti leikkivälineiden hankintaan ja suunnitteluun, päivähoidon sisältöön esim. äänestämällä ennaltamääritellyistä retkikohteista sopiva, toiveruokapäivät, tyytyväisyyskyselyt myös lapsille esim. päivähoidossa ja neuvolassa. 2. Koulut Koulujen ympäristö Kouluympäristöön Iltapäivätoimintaan Tapoihin tehdä omalla tavalla opiskeluaan Olla tasa-arvoisena vaikuttajana kouluyhteisössä (moniin koulun käytänteisiin) Omaan työympäristöönsä eli koulun toimintaan ja miljööseen. Koulujen toiminnan kehittämiseen, mutta jälleen vastaan tulevat resurssikysymykset. Kouluruuan laatuun. Opetuksen laatuun. Koulunkäyntiin Voisiko koululaisia kuulla aktiivisemmin kouluissa?? Koulun ruokailuun, koulun sääntöihin Yhteiskunnallisen aktiivisuuden harjoitteleminen ohjatusti koulussa Kouluun, opiskeluun 3. Nuorisotilat Nuorisotiloilla varmaan moneenkin asiaan Esim. nuorisotalot yms. 4. Harrastustoiminta Omiin harrastusmahdollisuuksiin Harrastusmahdollisuuksiin Lapsia ja nuoria tulisi kuulla ja oikeasti pyrkiä toteuttamaan heidän toiveitaan. Lapsille ja nuorille on aivan liian vähän tiloja joissa viettää vapaa-aikaa ja harrastaa HUOM. maksutta tai pientä korvausta vastaan. Harrastuksiin liittyviin asioihin 15

18 Aukioloajoissa ei ajatella lapsia ja nuoria! Paikat ovat usein suljettu silloin kun nuoret juuri niitä tarvitsisivat! Ainakin kaikkeen vapaa-ajan toimintaan Verksamhet som ordnas för unga på svenska i Vanda. Ehkä nuorisotoimintaan ja resursseihin kaupungin tasolla. Harrastuspaikkoihin Harrastusmahdollisuuksiin 5. Asuinympäristö Asuinalueet, keskustat Piha-alueisiin, puistoihin, Omaan toimintaympäristöönsä Pihojen ja puistojen suunnitteluun Hallitusti oman toimintaympäristönsä asioihin Omien kiinnostuksien kohteiden lisäämistä esim. uusia skeittipaikkoja nuorille. Mitä nuoret haluaisivat paikkojen pitävän sisällään? Ympäristönsä kehittämiseen, oli se sitten liikunta- tai muiden kohteiden kehittämistä Ympäristön rakentamisen suunnitteluun Lasten ja nuorten mielipidettä pitäisi kysyä myös kehitettäessä lapsille ja nuorille tarkoitettuja tiloja, harrastuspaikkoja, oleskelualueita. Eli kaikkeen, missä lapset ja nuoret ovat käyttäjinä tai asiakkaina. 6. Hyvinvointi ja palvelut Kaikkiin palveluihin, mitä lapset tarvii Hyvinvointia koskeviin asioihin ja PK:ssa, mutta etenkin koulussa! Kaikkiin heitä koskeviin asioihin (hyvinvointia) kuitenkin niin, että vastuu ja päätöksenteko säilyy aikuisilla Turvallisuuteen, päihteettömyyteen liittyviin asioihin 7. Muu Kaikkiin heitä koskeviin Vähintään heitä itseään koskeviin asioihin Niihin asioihin, jotka heitä koskevat Kaikkeen, jolla on merkitystä lapsille ja nuorille. Kaikkiin lapsia ja nuoria koskeviin Heitä koskeviin asioihin Lapsia ja nuoria tulisi kuulla säännöllisesti ja kaikkia heitä. Jotain myös pitää toteuttaa! Paljon enemmän omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin sekä kodeissa, että lähiympäristössä Ei siinä ole rajoja Nuoria ja lapsia koskeviin, laajasti yleisasioihin Niitä koskevien asioiden kehittämiseen Lapsena olemiseen. Heidän pelkonsa tulisi ottaa vakavasti huomioon Omaan arkeen, ruuan laatuun, aikuismäärän läsnäoloon, (psykologit/terapeutit) Vaikuttaa toimintaan omasta kiinnostuksesta Moniin itseä koskeviin asioihin tilanteen ja ikätason mukaisesti Sellaisiin, jotka eivät suoranaisesti vaadi vastuuta; aikuisten vastuuta ei saa siirtää lapsille! Kaikki mikä liittyy heidän toimintaan Asioihin, jotka ovat ikätasolle sopivia esim. leikit, toiminnat yms. Tuoda näkemyksiä/toiveita myös omasta näkökulmasta Kaikkiin heitä koskeviin asioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kaiken vallan ja vastuun antamista heille Omaa elämää koskeviin asioihin 16

19 Vähintään niihin asioihin, jotka koskevat konkreettisesti heitä Itseään / omaa arkeaan lähellä oleviin asioihin Kaikkeen, mikä liittyy heidän omiin asioihinsa. Lapset ja nuoret ovat oman elämäntilanteensa asiantuntijoita. Kuullaan heitä Lasten ja nuorten omaan tulevaisuuteen liittyviin asioihin Joka portaaseen pitää saada se ulottuvuus. Aina sitä pitää kuunnella ja kunnioittaa, mikä lapsissa ja nuorilla on syttymässä ja ajankohtaista sydämen asiaa Jokaisen työntekijän päiväkodista kouluun ja muihin palveluihin, tulee kuunnella aidosti lasta/nuorta, ei määritellä valmiita ratkaisuja, vaan osataan myös muuttaa niitä, lastensuojelussa ja sijaishuollossa tehtäviin päätöksiin koskien lapsen /nuoren tukitoimia, vanhempien resursseja olla huoltaja, jatkotoimenpiteitä niissä ja jos joku työntekijä/opettaja yms on ikävä, niin mietitään, miksi se on ikävä lapsen/nuoren mielestä. Lapsia ja nuoria tulisi kuulla kaikissa heitä koskevissa asioissa. Lapsille pitäisi saada oma 7-12-vuotiaista aktiiveista muodostuva koko kaupunkia koskeva elin eli lasten parlamentti, joka voisi kaupunkitasolla ottaa kantaa lapsia ja nuoria koskeviin asioihin. Nuoret: nuorisotoiminnan suunnittelu ja toteutus, nuoret mukaan miettimään ratkaisuja, jos alueella esiintyy ilkivaltaa tai levottomuutta, nuorten tapahtumien suunnittelu ja toteutus Kaikkeen siinä missä aikuistenkin Mitä aikuiset voisivat tehdä, jotta lapset ja nuoret pystyisivät osallistumaan ja vaikuttamaan entistä paremmin Vantaalla? Alla aikuisten antamat vastaukset ryhmiteltynä kymmeneen eri tekemisen / toimimisen muotoon: 1. Tekemällä yhteistyötä Yhteistyötä esim. koulujen kanssa Tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Delta i nätverk kring ungdomar i Vanda. "Tehdä enemmän yhteistyötä yli hallintorajojen. " 2. Järjestämällä tilaisuuksia / olemalla mukana tilaisuuksissa Mukana oleminen yhdessä muiden kanssa nuorisoa koskevissa tilaisuuksissa Järjestämällä tilaisuuksia, joissa lapsia / nuoria kuullaan Osallistumaan keskustelutilaisuuksiin Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin Järjestömme lapset ja nuoret voisivat olla mukana tapahtumien järjestämisessä. 3. Tiedottamalla Tiedottamalla seuran jäsenille heidän vaikutusmahdollisuuksistaan. Järjestömme voisi toimia tiedonvälittäjänä Ison urheiluseuran puheenjohtajana olen halukas toimimaan esim. tiedon välittäjänä tai organisoimaan jotain tapahtumaa, jossa lapsilla ja nuorilla olisi vaikutusmahdollisuus. Jakamalla tietoa ja olemalla siltana nuorten ja päättäjien välillä Panostamaan tiedotukseen ja viestintään Olla aktiivisempi tiedottamisessa! Voisimme opettaa koulujen oppilaskuntien jäsenille lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. 4. Kehittämällä rakenteita Kehittämällä päätöksentekojärjestelmiä, suunnitteluprosesseja Luomalla rakenteita 17

20 5. Kehittämällä vaikuttamiskanavia ja vaikuttamisen tapoja miettimään ennakkoluulottomasti uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja Uudet ideat täytäntöön (luokanvalvojatunnit käytännöksi) oppilaiden vaikutusmahdollisuus siinä OHR osallisuus oppilaille Oppilaspalautteiden teko Järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun järjestössä Järjestömme lapset ja nuoret voisivat olla mukana tapahtumien järjestämisessä Olemme valmiit ottamaan lasten/nuorten edustajan mukaan seuran päätöksentekoon 6. Innostamalla ja kannustamalla lapsia ja nuoria Toteuttamaan lasten ja nuorten toiveita järjen rajoissa. Kannustamaan nuoria olemaan aktiiviasia ja pyrkiä saamaan nuorille hyviä kokemuksia vaikuttamisesta Innostaminen rennolla otteella, joka toisi mielekkyyden tunteen & valoisan näkökulman mahdollisuuteen vaikuttaa. Rohkaisu, esimerkkien antaminen Pitämällä asiaa esillä ja rohkaisemalla nuoria ottamaan vastuuta 7. Miettimällä ja kehittämällä asiaa omassa työssä ja työyhteisössä Työskennellä entistä enemmän lapsilähtöisesti eli kysyä, kuunnella, järjestää kohtaamisia, olla käytettävissä Olen valmis sitoutumaan lasten ja nuorten osallisuutta edistävään toimintaan Otan tämän mietintään omassa työssäni ja kehitän sitä siinä Omassa työssäni puhun osallisuuden merkityksestä muille työntekijöille. Teen yksikkökäyntejä kouluihin, oppilaitoksiin ja nuorisotiloihin, joissa tapaan lapsia ja nuoria. Selkeämmät, säännölliset portaat / arjen mahdollisuudet vaikuttamiseen! Ottamaan lapset yhä enemmän huomioon asioiden vieminen päiväkodin arkeen! Otan omassa yksikössä vastuun osallisuuden lisäämiseksi Johdan yksikköni niin, että lasten ääni / mielipide kuuluu Muuttamaan koulukulttuuria Tarjoamaan omassa työssäni sopivasti mahdollisuuksia vaikuttaa esim. työtapoihin, materiaaleihin jne. Toimin oppilaskunnassa, yritän parhaani Kuunnella, mahdollistaa vaikuttamispolkuja, kulkea rinnalla, luoda uutta kulttuuria Olisin valmis suunnittelemaan omaa työtäni ja ajankäyttöäni työssä enemmän nuoren näkökulmasta käsin. Miettimään omassa työyksikössä palvelua lapsen /nuoren näkökulmasta, kyselyin, keskusteluin lasten/nuorten kanssa" 8. Kouluttautumalla Saada koulutusta enemmän vaikutusmahdollisuuksien oivaltamiseen. Aitoa huolehtimista 24 h 9. Toimimalla vapaaehtoisena Olen valmis jatkamaan vapaaehtoisena seuratoimijana ja joukkueiden toimihenkilötehtävissä samaan tapaan kuin olen tähänkin asti tehnyt. Olen myös valmis toimimaan iltapäivisin vaikka Tikkurilan kuplahallilla tilapäisenä valvojana, jotta lapset pääsevät ns. "vapaavuorolle" koulun jälkeen potkimaan palloa. Äitinä voisin olla enemmän mukana vanhempaintoiminnassa luomassa lapsille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville ja päästä vaikuttamaan. Tekemään talkootöitä, maksamaan osallistumis- ja jäsenmaksuja eri lajeissa. 10. Muuten Maksamaan lisää veroja! Ihan tosi, jos ne ohjataan nimenomaan muuhun kuin kunnanjohtajien rahalliseen motivoimiseen. Minulla herää aina kysymys kun luen kaupunginjohtajien 18

21 20-kertaisista palkoista ja palkkioista tavalliseen sosiaalityöntekijään verrattuna, että voiko yksikään korkeasti palkattu johtaja todella olla 20-kertaa tuottavampi kuin joku toinen, joka puurtaa 8-tuntisia päiviä väsymättä ja ilman mitään kannustimia vaikkapa palvellen todellisia ihmisiä ja auttaen heitä heidän ongelmissaan. Teemme jo maksimin, toimintaohjelmaa on pohdittu kaupungin virkamiesten kanssa Kaikkemme yritetään jo nyt Tarjoamaan sellaista toimintaa jolle on kysyntää! Kehittämiskohteet teemoittain Seuraavassa on koottu yhteen lasten ja nuorten 3 sekä aikuisten aineistoissa nimetyt lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet luokiteltiin seitsemään eri teemakokonaisuuteen: 1. Rakenteiden vahvistaminen Lapset ja nuoret Oppilaskunta joka kouluun ja oppilaille mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin. Enemmän rahaa oppilaskunnan käyttöön Oppilaiden ehdotuksiin voisi käyttää enemmän aikaa ja rahaa. Suunnitteluun tarvittaisiin enemmän aikaa (sekä luokissa että oppilaskunnan hallituksen kokouksissa). Oppilaskunnan kokouksille kaksi eri kokoontumisaikaa Aikuiset Monialaisen työryhmän jatko Lapsi- ja nuorisoasiavaltuutettu Jokaiselle toimialalle tehdään malli, siitä miten lapsia ja nuoria kuullaan/osallistetaan toimintaan (ikä, tulosalue) Toimialoille osallisuustyöryhmät Johtoryhmien sitouttaminen Lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin jalkauttaminen Selkeys toimintaan (nuorisotilat) Jatkuvuus mallien siirtyminen sukupolvelta toiselle (nuorisotilat) Resurssit mahdollistaisivat enempään Osallisuusoppaan jalkauttaminen suunnittelijoille ja päättäjille (maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö4) Rakentaa osallisuuden rakenteet ja verkosto, jotta saadaan asia käytäntöön (mato) Työjatkoa (mato) Sitouttamalla (mato) Rakenteet ovat jo olemassa, otetaan vain ne käyttöön (mato) Kehittämällä edelleen olemassaolevia rakenteita Osallisuustyö tulisi olla enemmän normaalia toimintaa, kuin ylimääräistä Resursseja toteuttaa kerättyjä ideoita 3 Mukana myös nuorisovaltuuston työpajan, Mini-Vaikuttajapäivän ja oppilaskuntien hallitusten Webropolkyselyn aineistot 4 Käytetään lyhennettä mato 19

22 2. Tietojen ja taitojen lisääminen, vaikuttamisen hauskuus Lapset ja nuoret Konkreettista harjoittelua vaikuttamisesta kouluissa, mm. aloitteiden ja mielikirjeiden kirjoittamista ja lähettämistä eteenpäin. Lisää Vapaa-aika ja liikunta harrastus politinen keskustelu ja päätöksen tekoon omasta elämästä ja tulevaisuuden asioista Opiskelu kuntaan ja hallituksen Yhteiskunnallinen aktiivisuus ylös Puheet kouluilla, lisää tapoja! (Konkreettiset, mielenkiintoiset ja omakohtaiset tarinat nuorilta vaikuttajilta ja päättäjiltä, Toimimalla oppiminen esim. mielipidekirjoitukset äidinkielen tunnilla, työpajat, rastipolut) Opiskelijoiden tietoisuus vaikutusmahdollisuuksista ja motivaatio osallistua. Tuodaan esille osallistumisen hauskat ja tuottoisat puolet. Kerrotaan oppilaille enemmän oppilaskunnasta eli mitä hyötyä oppilaskunnasta on Että oppilaat uskaltaisivat tuoda asioita esiin. Palkitaan osallisuudesta. Aikuiset: Olemassa olevan sisäistäminen 3. Yhteistyö, yhdessä tekeminen Lapset ja nuoret Enemmän tilaisuuksia missä puhutaan asioista. Aikuisten kanssa yhdessä voi järjestää tapahtumia yms Koulussa pitäisi olla enemmän yhteistä toimintaa Lopetetaan "Lapsi, nuori, aikuinen, vanhus"- luokittelu. Useammin vietettäisiin päiväkodilla juhlia, jonne kutsuttaisiin äiti, iskä, veli, mummo ja mummi Vanhemmat voisivat osallistua enemmän esikoulun toimintaan Mukavaa kun kaikki ovat kivoja ja kohteliaita toisilleen On tärkeää kun aikuiset lukevat paljon kirjoja lapsille sekä pelaavat peliä lasten kanssa Aikuinen osallistuisi enemmän leikkeihin ja peleihin Kaikki olisivat ystävällisiä, eikä kenellekään sanottaisi koskaan pahasti Aikuinen on rakentanut vuoristoradan Enemmän leikkivälineitä ja -mahdollisuuksia päiväkotiin (oma luistelukenttä, iso liukumäki, pomppulinna ja kukkia pihalle, lisää pikkulegoja, pelejä, leluja ja isoja pehmopalikoita; pääsisi tekee kunnon taloja, savupiippuja jne., lisää roolivaatteita ja tietokonepelejä varten, poreallas) Alueellista yhteistyötä kehitettäisiin entisestään (oppilaskunnat). Lisätä enemmän erilaisten koulujen ja oppilaitoksien yhteistyötä sekä toimintaa Aikuiset Alueellinen osallisuustoiminta Oppilaskunnat, Vaikuttaja-päivä (koko prosessi) Laryn, nuvan ja oppilaskuntien hallitusten yhteistyön tiivistäminen/kehittäminen Yhteisvastuu lähiympäristöstä - siihen pitäisi vaikuttaa Perhe/yhteisötasoinen vaikuttaminen voisi olla hedelmällisempi kuin tiukka Lokeroiminen ikäryhmiin 20

23 Jatkaa vuoropuhelua eri tekijöiden kanssa Alueellisen yhteisöllisyyden edistäminen Nuorisojärjestöjen ja kaupungin (sekä järjestöjen keskinäinen) yhteistyö ja tiedotus Järjestöjen, kaupungin ja seurakuntien yhteistyön lisääntyminen 4. Erilaisten lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen Lapset ja nuoret Annetaan mahdollisuuksia nuorille, erilaisissa asioissa Antamalla enemmän mahdollisuuksia nuorille ja lapsille Tehdä joitain juttuja joissa "ujoillakin" olisi mahdollisuus kertoa mielipiteensä yms... Otettaisiin lapset enemmän huomioon. Nuoria pitäisi saada äänen jotenkin Erilaisilla ryhmillä Kaikki nuoret tavoitettava erilaisia nuoria mukaan! (koulukierrokset tieto kaikille) Innovatiiviset lapsi- ja nuorisolähtöiset toimintatavat Myös vaalien tulisi olla esillä, jotta halukkaat pääsevät tulemaan toimintaan mukaan. Pidetään enemmän luokkakokouksia ja käytetään siihen aikaa oppilaiden ääni tulisi paremmin kuuluviin. Kaikki luokat saisivat ehdottaa ideoita oppilaskunnan hallitukselle. Enemmän kokouksia - vapaaehtoisia kokouksia, joihin jokainen voi osallistua. Ei pelkästään oppilaskunnanhallituksen jäsenet Aikuiset Oikeiden lasten ja nuorten ryhmien löytäminen Esim. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asiat paremmin näkyviin Tavoittaa "syrjäytyvät" ettei osallistuminen ja vaikuttaminen syventäisi sosiaalista segregaatiota! Vammaisedustaja nuorisovaltuustoon. Kaikkien mukaanpääsyn varmistaminen ml. vähävaraiset perheet. Enemmän nuoria ilmaisemaan mielipiteitä Nuorisovaltuusto on tärkeä, mutta edustaa vain pientä osaa nuorista. Moni nuori jää kokonaan vaille kanavia. Nuorisovaltuustot tavoittavat vain pienen aktiivijoukon - nuoria tulisi kuunnella laajemmin, oppia voisi ottaa vaikka Helsingin nuorten äänestä. De svenskspråkiga ungdomarna har inte möjlighet att påverka beslut som gäller dem. 5. Lapsi- ja nuorisolähtöiset tavat osallistua ja vaikuttaa (vanhojen toimintojen vahvistaminen, uusien tapojen kehittäminen, sähköinen osallistuminen ja vaikuttaminen) Lapset ja nuoret Tehdä jotain lasten mieleistä Siten että järjestää tapahtumia enemmän No että kouluu tulisi haastattelemaa Osallistua suunnitteluihin Antaa nuorten järjestää omia tapahtumia yms. Esim. koulujen kautta tulevia lomakkeita voisi täydentää, jossa kysellään mitä haluaisi uudistaa... 21

24 Järjestämällä tapahtuma Palaute prosessi Osallistumaan järjestön toimintaan, harrastuksen ja nuorten oma ryhmätoiminta Jotenkin muuten, kuin tunkeutuen väkisin toisen elämään. tietenkin ymmärrän että lähetetään kirjeitä ja sähköposteja, mutta että ihan molemmat? (en tarkoittanut tätä kyselyä mutta eräässä toisessa taisi olla niin, että jos ei lähetä kirjeenä takaisin, niin sähköpostiin tulisi viesti ja pitäisi vastata netistä. En pidä tungettelevista ihmisistä.) Musiikkia!! Sitä kuunnellaan. Eikä mitään puheita. Ennen päätöksiä, jo valmisteluvaiheessa kuullaan nuoria ja otetaan heidät mukaan valmisteluun. Kysellä heiltä enemmän Että lapset itse menisivät asian puheille niin ehkä lapsetkin saisivat valtaa päätöksissä! :) Erilaisilla tapahtumilla ja teemaviikoilla No vaikka että kysyttäisiin aina nuorten mielipiteitä ja kysyttäisiin, että haluavatko he osallistua eri toimintaan jne. Jos niitä kiinnostaa kyseinen asia, esim. nutalla tehtävät asiat ja yhteiset jutut. Tehdä vaikkapa koulujen kautta erilaisia kyselyitä, joissa kysyttäisiin parannusehdotuksia ja muutenkin mielipidettä heitä koskeviin asioihin sekä tuleviin muutoksiin. Nuorisovaltuustoa tulisi huomioida ja kuunnella tarkasti. Esim. oppilaskunta toiminta pitäisi saada innostavammaksi ja, että siitä saisi myös enemmän etuuksia. Pitäisi myös mahdollistaa asioihin vaikuttamisen esim. internetin kautta, koska aktiivisilla nuorilla joilla on monia harrastuksia ei kerkeä käydä kaikissa tapaamisissa. Esimerkiksi koulussa järjestettävään oppilaskuntatoimintaan voisi mahdollisesti lisätä toimintaa. Monessa koulussa luokalta valitaan yksi oppilaskuntahenkilö, ja mielestäni olisi hyvä jos kuka tahansa kiinnostunut saisi osallistua toimintaan. Jokaiselta luokalta innostuneet valittaisiin, kenenkään ei olisi pakko liittyä toimintaan, mutta myös useampi saisi mahdollisuuden. Saisi enemmän vaikuttaa Järjestettäisiin tapahtumia lapsille ja nuorille Tekemällä enemmän esim. kyselylomakkeita Kuuntelemalla nuorten mielipidettä ja tekemällä kyselyjä Pitäisi olla enemmän "valmiita ja helppoja" vaikutuskeinoja. Ehkä ei välttämättä enempää, mutta niille jo olemassa oleville on annettava enemmän huomiota ja niistä pitäisi tehdä helpommin lähestyttäviä. Minun oli hankala edes kuvitella asettuvani ehdolle esim. nuorisovaltuustoon. Ehdotuksena nuoret voisi ottaa enemmän mukaan tähän värväysprosessiin, jota lähes kaikki vaikuttajat harrastavat. Vanha professori kuusen takaa, joka tulee luennoimaan kouluun nuorten vaikutusmahdollisuuksista ei vakuuta nuoria, vaikka te kuinka uskoisitte. Jokaisella nuorella ja lapsella pitäisi olla tasan samat oikeudet, sillä hehän ovat täällä Suomessa tasa-arvoisiakin nykyään. Minusta jokaisen pitäisi saada ilmaista mielipiteeni niin sinun kuin minunkin. Jokaista on myös osattava auttaa ja kuunnella tarpeen mukaan ihan jokaisessa asiassa. Jokainen nuori joka haluaa voisi kirjoittaa mielipidekirjoituksen jollekkin nettipalstalle omasta valinnaisesta aiheestaan. Opettelimme juuri koulussa tekemään mielipidekirjoituksia ja harjoitus tekee mestarin :). Mistä sitä tietää mitä meidän suurista ja mahtavista nuorista ja lapsista tulee vähän vanhempana! Jokaiselle on annettava mahdollisuus... Järjestää tapahtumia, jossa nuorille kerrottaisiin heidän mahdollisuuksista vaikuttaa, ja toimia yhdessä. Järjestämällä tapahtumia mitä itse saa suunnitella ja toteuttaa Voisi olla enemmän jotain tapahtumia 22

25 Ylipäätään, vaikka henkilöt on valittu johtotehtäviin, olisi galluppien teko aina välillä paikallaan, ja gallupeille pitäisi myös antaa painoarvoa. Lapsilta voidaan kysyä esim. kirjaston kirjoista ja onko jotain toivomuksia. OPKH:n parempi huomioiminen kouluissa (Opettajat opkh) Aikaa leikille, lelupäivä joka päivä Lisää askartelua, leipomista, metsäretkipäiviä ja mukavia eväsretkipäiviä Muotinäytös pitäisi järjestää Enemmän kulttuuritapahtumia Vantaan kaupungin puolesta Ei lepohetkeä, vaan eskareille ulkoilua/liikuntaa Sais enemmän raitista ilmaa Päivä voisi olla sopivan kokoinen - ei liian pitkä eikä lyhyt Lapset saisivat enemmän vaikuttaa siihen mitä päiväkodissa on ruokana "Enemmän pieniä tempauksia, joihin oppilailla on mahdollisuuksia vaikuttaa." Oppilaiden pitäisi voida vaikuttaa enemmän esim. opetuksessa käytettäviin työmenetelmiin ja välitunteihin Oppilaskunnan puheenjohtaja mukaan opettajien työhaastatteluun, että opettajat varmasti osaavat kuunnella oppilaita. Kyselyillä esimerkiksi Man skriver vad man vill till dem som besluter. Man kan meddela till en tidning, prata i radio och tala med andra skolor. Bjuda in i skolan personer som besluter om saker, t.ex. gräsmattan eller maten. Suunnittelukilpailut Kerran kuussa äänestettäisiin yhden viikon ruoat. Äänestyksiä teemapäivän ehdotuksiksi ja parhaat valittaisiin. Aikuiset Innovatiiviset lapsi- ja nuorisolähtöiset toimintatavat Tietoiskut Talohallitusten toiminnan kehittäminen Junnujen hallitus ja kokoustoiminta käyntiin Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen Nettiin perustuvia vuorovaikutusjärjestelmiä kehitettävä. "Nuorten vuorovaikutusjärjestelmiin perehtyminen Tarpeeksi mainostetulla nettisovelluksella Ennakkoasemia facebookkiin kommentoitavaksi Sosiaalinen media Enemmän tapahtumia ja tiloja asuinalueella lapsille ja nuorille On vielä palveluja, joissa lasten ja nuorten (tai aikuistenkaan) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet eivät toteudu ainakaan systemaattisesti Luovia ideoita nuorten saamiseksi mukaan vaikuttamaan, esim. opiskelijakuntatoimintaan. Tavat eivät kohtaa nuoria. Nuoret eivät tiedä tai innostu annetuista mahdollisuuksista. Muut kanavat nuorisovaltuuston ja vaikuttajapäivien lisäksi Nettikyselyt Suunnitteluun mukaan valitaan kohteet Vaikutusmahdollisuuksien ja -tilaisuuksien vieminen ns. lattiatasolle Lapset ja nuoret enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun konkreettisia keinoja! Saada osallisuuden keinot jokaiseen päiväkotiin/ryhmään Välituntitoiminta, OHR osallisuus lapsille 23

26 Asiakaskyselyt Vapaaehtoisuuden tulee pysyä aitona ja nuoria kiinnostavana sekä nuorten omista tarpeista lähtevänä Nuoria pitäisi kuunnella myös osallisuuden tarpeellisuudesta / halukkuudesta Ylipäätänsä mitä osallisuus käsite tarkoittaa. Moni nuori kokee asian eri tavalla ja meidän tulisi tietää milloin nuoret ovat saaneet äänensä kuuluviin haluamallansa tavalla. Mielestäni on hyvä muistaa, että osallisuus voi olla myös sitä, ettei osallistu! Saada nuoret aktiivisesti osallistumaan tilaisuuksiin.. Asukkaiden oma aktiivisuus on ehkä osio, jota ennemminkin tulisi kehittää. Passiivisuus vaikuttaa asioiden kehittymiseen. Vantaalle tulisi saada oma lasten parlamentti, joka rakentuisi koulujen oppilaskuntien varaan kuten Tampereella. Vuosia Vantaalla työskennelleenä järjestönä voimme todeta, että lasten ja nuorten aloitteesta lähtevä toiminta kantaa kauemmin ja sen avulla saadaan tuloksia paremmin kuin aikuislähtöisestä toiminnasta. Puitteet ja resurssit määräävät sen, kuinka pitkälle osallisuutta voidaan jalostaa. Silloin kun lapsi tai nuori saa itse vaikuttaa ja näkee myös tuloksen, hän kokee kuuluvansa johonkin isompaan ja kokee sen kautta yhteenkuuluvuutta koko yhteiskuntaan. Ruohonjuuritason vaikuttamista ja matalankynnyksen vaikuttamistapoja tulisi korostaa entisestään. Nuorten ääntä pitäisi kuulla palveluiden kehittämisessä enemmän. 6. Tiedottaminen Lapset ja nuoret Lisäämällä tiedotusta mm. kouluissa opettajille ja heidän kautta oppilaille Tuoda lapsia koakevia asioita lasten tietoon esim koulun/ Wilman kautta Lasten ja nuorten ideoita ja ajatuksia pitäisi tuoda esille enemmän sellaisina kun ne ovat. Eli heitä varmasti kuunnellaan mutta ideoita ei välttämättä toteuteta. Ja vaikka toteutettaisiin niin lähes kukaan ei ole tietoinen siitä miten ja kuinka paljon nuoret ja lapset saavat vaikuttaa tälläisiin asioihin. Jos osallistuminen/vaikuttaminen on mahdollista jossain projektissa siitä ei välttämättä tiedoteta tarpeeksi. Laittamalla ilmoituksia facebookkiin tai muuten vaa mainoksia nutalle Antamalla enemmän tietoa esimerkiksi NUVAsta ja kertomalla tavoista miten ja mihin voi vaikuttaa ILMOITTAKAA NUORISOTILOILLA! Lisää näkyvyyttä erilaisille mahdollisuuksille, joilla voi vaikuttaa. Esimerkiksi minä toimin MLL:n verkkotukioppilaana, mutta suurin osa ei ole edes kuullut verkkotukioppilastoiminnasta minun läheis/kaveri piireissä. Nuorille enemmän tietoa asioista, julisteita enemmän, media.. Vaikuttamistavoista on kerrottava ja niitä on esiteltävä kaikille oikealla tavalla (Nuva CV, Nuvan uutiskirje, aloitteet / mielipidekirjoitukset, Nuvan kaupungin tapahtumissa olo, koulukierrokset ) Tietoisuus nuvasta! (Koulutukset, uutiskirjeet, sosiaalinen media, Opkh-tapaamiset, Facebook-ryhmä Nuva + opkh-puheenjohtajat, sähköpostit?, juliste, jolta löytyy paikallisalueen nuvalaisia ja heidän yhteystietoja) Aikuiset Viestintä 24

27 Avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedotus asioista, jotta asuinympäristön muutokset eivät vain tapahdu "ympärillä"! Asioista tiedottaminen. Tällä hetkellä melko heikkoa tieto missä voi vaikuttaa ja miten. Tiedottaminen ja tunnetuksi tekeminen. Näkyvyys nuorille mahdollisuudesta vaikuttaa ESILLE ENEMMÄN Näkyvyys nuorille ja muille tahoille Näkyvyys Tiedottaminen Tiedottaminen, mainostus Vaikuttamismahdollisuuksista tiedottamista ja tiedettävyyden lisäämistä lasten ja nuorten keskuudessa. Myös päättäjien keskuudessa. Tietoisuus vaikuttamismahdollisuuksista, omien ehdotuksien tekemisen vaikeus (ohjeet, selkeät foorumit) Olen suuren urheiluseuran puheenjohtaja ja kahden nuoren äiti. Minulle asti ei ole kantautunut juurikaan tietoa nuorten tai lasten vaikuttamismahdollisuuksista, joten sanoisin että kehitettävää on ainakin tiedottamisessa. Isojen seurojen kautta, joiden toiminnassa on mukana paljon lapsia ja nuoria ja heidän vanhempiaan, olisi oiva mahdollisuus tiedottaa mm. tällaisista asioista. Ehkä niistä tiedottaminen voisi olla laajempaa. Parempi tiedottaminen. Yhden alakoulu- ja yhden leikki-ikäisen lapsen äitinä en osaa hahmotaa lasten vaikuttamismahdollisuuksia. Että näkisi sen, että voi vaikuttaa ja saisi tietoa siitä, mitä asioille tapahtuu. Välillä nämä unohtuvat täysin. Yhtenä esimerkkinä nuoria itseä koskevat hankkeet esim. skeittipuistot. 7. Aikuisten tuki ja sitoutuminen Lapset ja nuoret Täytyisi uskoa lapsia ja nuoria sekä kuunnella mitä heillä on sanottavanaan. Jo kuuntelemalla ja ottamalla lasten/nuorten toiveet huomioon parantaa heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Aikuisten pitäisi myös kannustaa lapsia kertomaan omia ideoita ja huomioita. Niin, että päättäjät muuttavat asenteitaan ja oikeasti pitävät nuoria samanarvoisina päättämään asioistaan. Nuoria pitäisi kuunnella enemmän, eikä vain asettaa heille sääntöjä ja rajoituksia. Aikuiset kysymisen lisäksi edes harkitsisivat enemmän asioiden ja ideoiden toteuttamista. Antamalla lapsille enemmän vaikutusvaltaa Aikuiset kuuntelisivat paremmin ja veisivät asioita paremmin eteenpäin. Vanhemmat kuuntelisivat enemmän. Tietoisuus nuvasta! (myös aikuisten aktiivisuuden lisääntyminen) Vitsien kerrontaa ja HUUMORIA enemmän! On kiva kun aikuiset ovat iloisia Kiva kun aikuinen halaa ja kun saa istua aikuisen sylissä Aamulla ope halaa ja saa sanoa heipat open sylistä isälle ja äidille Enemmän tukea oppilaiden mielipiteiden ilmaisulle kouluissa. Enemmän valtuuksia päättää. Ottamalla oppilaat enemmän mukaan päätöksentekoon ja kuuntelemalla oppilaiden mielipiteitä Ottamalla kaikkien ideat huomioon (tämä kannustaa vaikuttamaan) Lärarna skulle kunna lyssna mera på elevernas åsikter. Skolan borde arbeta för mera vänlighet på skolan. 25

28 Ottamalla mukaan päätöksentekoon varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuoria itseään koskevissa hankkeissa Nopeampaa toteutusta nuorten toiveisiin Lapselle ja nuorelle on merkityksellistä, että osallistumisella ja oman mielipoiteen kertomisella on todellista vaikutusta. Lasten osallistaminen tapahtuu parhaiten arjen tilanteissa ja kohtaamisissa. Vanhempien osallistaminen -aktiivinen rooli- tilanteissa, joissa oman lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista vahvistetaan esim. varhaiskasvatuksessa Hyve-malli ja EsKo -tiedonsiirto. Todellisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen Paljon! Mm. toimenpideohjelmien, toimintasuunnitelmien ym. lapsia ja nuoria koskevien asiakirjojen laadinnassa tulisi kuulla lapsia ja nuoria. Enemmän vastuuta, vaikka lopullinen vastuu aikuisella Paljon on vielä näennäisvaikuttamista esim. oppilaskunnan käsittely koskien lukuvuosisuunnitelmaa Aikuisten asenteissa kehitettävää. Vaikuttamisideoiden vastaanotto ja kehittäminen avoimin mielin Annetaan ja tehdään tilaa lasten / nuorten ideoille Aikuisten asenteisiin muutos vuorovaikutustaitojen ja kohtaamistaitojen vahvistaminen Nuorille selvempi kokemus siitä, että heillä on valtaa Nuorten ja päättäjien välinen kuilu pienemmäksi, päätöksentekijöiden jalkautuminen Perehdyttämistä päättäjille omakohtaisesti omalla asuinalueella Voisi ottaa aiheeksi esimerkiksi valtuustoinfossa Jakamalla tietoa kaupunginvaltuuston infotilaisuudessa ja lautakunnissa Aikuisia pitää saada ottamaan lasten ja nuorten vaikuttamistyöstä enemmän innostumaan ja näkemään tämän kauaskantoinen vaikutus. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen valmistelutyössä Lasten ja nuorten elämäntilanteen lukutaito Muita kehittämiskohteita: Lapset ja nuoret Esim. lisää harrastuksia Että hankittaisiin enemmän uutta niin kävijät lisääntyisivät (nuorisotila) Puhua kovalla äänellä Enemmän rahaa ja ei koulua Järjestää nuorille lisää heitä kiinnostavia paikkoja.esim. Luistelukaukalot, skeittihalleja. Nuorten koulutus ja tapaamis muuden kultturien koulutsohjelma europassa Nuorten kesä työllisyys ohjelma vantaalta (jos on olemassa) Nuorisotilojen jotain.. Antamalla töitä ja vastuuta ja ei liikaa koulutöitä. Tarvittaessa heti aikaisessa vaiheessa terveydenhuoltoon ja psykologeille. Liikunnan harrastus ei niin kallista ja parempi mahdollisuus esim yleisurheilla TALVISIN. Tukirahaa nuorille n vuotiaille joilla ei töitä ja opiskelee.paremmat mahdollisuudet päästä eri kouluihin jne. Niin että olisi enemmän nuorisotiloja Sokeva-Kalmurin jalkapallo alueen kehittämistä edelleen. Myös ulkoilureittien parannusta ja ylläpitoa ym. harraste/ liikuntapaikkojen rakentamista. Vanhemmat ja aikuiset haluavat saada nuoret pois esim kadulta, rapuista ja puistoista "hengailemasta", mutta eivät tajua että ei nuorilla oikeastaan ole muuta paikkaa vain oleskella. Nuorisotilat eivät ole viikonloppusin auki jolloin suurin osa nuorist liikkuu ulkona, talvella on turhanki jäätävää seistä monta tuntia -20 asteen pakkasilla ulkona pillifarkuissa ja koroissa ja puistoista pienten lasten äidit häätävät pois. Kotonakaan ei voi olla, koska har- 26

29 valla on niin iso talo että 5-10 henkeä mahtuu huoneeseen hengailemaan ja viellä niin että vanhemmat eivät kuulisi kaikki keskusteluja. Maahanmuuttajanuortenasema on niin heikko Pari maahanmuutaja järjestöt eivät saa tehdä tarpeeksi palvelua rahan puuteiden takia. Maahanmuutajataustaiset nuoret eivät saa kesä työtä kaupungista ja yrityksiä ( syrjääntymis-vaikuuksia). Maahanmuutaja nuoret eivät saa tarpeeksi omakieli ja kulttuuri palvelu lisäksi heillä on koulun kiusäämistä. tasavertaisuus arvot yhteiskunta suomessa on heikentävä Jos joku onnistuu tehdä sen, että kaikki harrastukset eivät ole kilpailu henkisiä vaan vapaampia kuten kaikki tanssi, maila ja pallopeli ym. harrastukset ovat todella kilpailullisia nykyään, eikä saisi olla yksistäkään treeneistä pois tai saatetaan kieltää kilpailuun tulo tai jopa erottaa joukkueesta. Sairasta touhua nimittäin moinen. Jos joku toiveeseeni pystyy puuttumaan näkyvästi, niin olisin todella kiitollinen. (kommentti mielessä siis) Lisää kerhoja/harrastuksia jotka on ilmasia ja vaikka koulun liikka salis koska ei kaikilla oo varaa mennä harastuksiin ja sit ne jää ulkopuolelle. ja lisää nuorisotiloja! :) Muutenki ohjelmaa nuorille! :D Minä en kyllä tiedä miksi pitäisi vaikuttaa juuri Vantaalla. Monet järjestöt/organisaatiot/ryhmät, joissa minä olen vaikuttanut ovat olleet Helsingissä tai Espoossa. Toivoisin, että tämä vaikuttaminen tapahtuisi vähintäänkin pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Sillä jos Helsinkiin rakennetaan nuorten oleskelupaikka on aivan yhtä suuri vaikutus minuun kuin sillä, jos se rakennettaisiin Vantaalle. Tietysti ymmärrän, että on olemassa oma budjetti Vantaalle ja näin poispäin, mutta sen ei pitäisi olla ongelma, kun puhutaan kansalaisten hyvinvoinnista. Omilla järjestöillä (kuten MLL:llä) on omat budjettinsa, joka edesauttaa kansallisen tason vaikuttamista eikä vain lähimmällä 5 metrillä. Nuta on minun mielestä todella auttava nuoria kaikenlaisissa asioissa Vantaan pitäisi myöntää omat heikkoudet eikä yrittää ylistää kuinka hyvä kaupunki Vantaa on, koska kaikki tietävät totuuden. Nuorisovaltuuston ottaminen mukaan kokouksiin oli hyvä edistysaskel kohti parempaa. Martinlaakson koulussa on käynnistetty koulu ruokailu -projekti. Projekti alkoi yvin ja siitä tiedotettiin hyvin mutta jatkosta meille ei tiedotettu. Monet oppiaat ovat ihmetelleet että siihenkö koko projekti kaatui. Mielestäni olisi hyvä jos edes opettajille olisi tiedotettu tilanteesta sillä kun opettajilta kysyy eivät hekään tiedä. Olisi hyvä, jos nuoriin luotettaisiin enemmän. Alaikäisenä on esimerkiksi todella vaikea saada töitä, koska vastuun katsotaan olevan liian suuri. Mistä sen voi oikeasti tietää, jos mahdollisuutta ei anneta? Koulu menee hyvin mutta jotain voisi lisätä, esim. tukiopetuksia ja mahdollisuuksia pienryhmiin Useimpien ei pitäisikään saada vaikuttaa asioihin, mutta sama pätee myös vanhempiin henkilöihin. Enemmän musiikki painotteisia kursseja ja tapahtumia Lisäämällä koulun viihtyvyyttä. Pienentämällä luokkakokoja. Aikuiset Keski- ja korkea-asteen opiskelijat unohdettu. Kaupungilla ei ole opiskelijaasuntostrategiaa. Siirtyminen ostopalveluihin antaa uusia haasteita (esim. päiväkodit). Enemmän vapaa-ajan toimintaa. Vertaa esim. Helsingissä Falkulla, kaikille vapaa liikuntatoiminta esim. Liikuntamyllyssä... Asunnottomuus Nuorten joita ei nuorisotalon toiminnat kosketa niin he ovat erityisesti huolissaan siitä, että eivät löydä mistään asuntoa asuntojonot ovat pitkät ja luottotietojen menettämisen jälkeen yksityisiltä ei kämppiä irtoa. Asunto on ykkösasia mikä huolettaa nuoria joilla elämäntilanne on hyvinkin sekava. Nuorten asuminen on siis ehdottomasti asia mikä pitää laittaa kuntoon 27

30 Hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota. Lasten ja nuorten pahoinvointia on liikaa. Perheillä ei ole riittävästi aikaa eikä valmiuksia tukea lapsia ja nuoria heidän vaikeuksissaan Vantaan kaupunki voisi tukea jalkapallohallien vuokrausta samoin kuten Espoo. Vantaan Myyrmäkihalli maksaa 120 euroa / tunti. Vastaavan kokoinen halli Espoon Laaksolahdessa maksaa espoolaisille jalkapalloseuroille ja joukkueille 20 euroa / tunti. Jos joukkue käyttää viikossa kaksi tunnin vuoroa, tekee se Myyrmäkihallissa 960 euroa / kuukausi ja Laaksolahden hallissa 80 euroa / kuukausi. Vantaalaisen juniorijoukkueen hallivuorot maksavat kuukaudessa melkein 900 euroa enemmän kuin espoolaisen juniorijoukkueen. Tämä epäkohta pitää korjata. Liikuntapainotteista yläastetta kaivataan tai useampaakin. Olimme ihmeissämme, kun etsimme 7. luokkalaiselle tyttärellemme liikuntapainotteista ja vielä jalkapallopainotteista yläkoulua Vantaalta. Sellaista ei löytynyt. Keskustelimme monta iltaa siitä, että kannattaako tyttäremme mennä Helsingin Herttoniemeen tai Pohjois-Haagaan jalkapalloluokalle. Totesimme, että päivittäisiin koulumatkoihin menisi liikaa aikaa. Ei kannata, vaan tuo aika kannattaa harjoitella omatoimisesti ja harrastaa muuta liikuntaa. Liikuntapaikkoja lähialueelle lisää - erityisesti jäähalli ja tekonurmi Lisää nuorille skeittpaikkoja ja liikuntapaikkoja. 1. Vantaan taloudellinen tuki on ensiarvoisen tärkeää, koska monet joukkuelajit vaativat suuria tiloja harjoittelu- ja ottelutoimintaa varten eikä muiden kuin kaikkein menestyneimpien seurojen tai joukkueiden voi olettaa saavan rahaa mainostamalla. Esimerkiksi 14- vuotiaat pelaavat jo täyden koon jalkapallokentällä (100 m x 60 m), eikä hiekkakenttä ole kovinkaan kiva pinta siihen. 2. Sisä- ja ulkoliikuntatilojen prioriteetin pitäminen riittävän korkealla kunnan budjettiraameissa. Tämä on tietysti haaste kun samoista resursseista kilpailevat monet muutkin hyvin tärkeät kohteet. Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen lisäksihän kyse on myös sosiaalitoiminnasta tarjoamalla mielekästä tekemistä epätoivottavan käyttäytymisen tai syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Toimintaedellytyksiä hyvien ja vakaiden varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen työlle Järkeä rahan käyttöön liittyen avustusten jakoon ja erilaisten projektien ja hankkeiden toteuttamiseen 1. Tilat 2. Aukioloajat tilojen käyttöön 28

31 Liite 1 Yhteenveto lasten asiantuntijaryhmän jäsenten ja vanhempien työpajasta 29

32 30

33 31

34 32

35 Vantaan kaupunki Nuorisopalvelut Kielotie 20 C, Vantaa Puhelin

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien Kouluviihtyvyyttä lisäävien oppilasprojektien toteuttaminen Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015.

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015. Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet Espoo. Maaliskuu 2015. Koulun palvelutarjonta Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA Suomen Lasten Parlamentti Me olemme Suomen Lasten Parlamentin hallituksesta. 9-13 -vuotiaat lapset ympäri Suomea vaikuttavat joka viikko sellaisissa asioissa, jotka itse kokevat

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012 Verkoston tavoitteet Verkoston työn päämääränä on saada aikaan valtakunnallinen liikunta/hyvinvointiohjelman suunnitelma

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin Vaikuttaja-päivillä. Projektipäällikkö Pia Tasanko, Vantaan kaupunki, Lasten ja nuorten Vantaa -hanke

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin Vaikuttaja-päivillä. Projektipäällikkö Pia Tasanko, Vantaan kaupunki, Lasten ja nuorten Vantaa -hanke Lasten ja nuorten ääni kuuluviin Vaikuttaja-päivillä Projektipäällikkö Pia Tasanko, Vantaan kaupunki, Lasten ja nuorten Vantaa -hanke Lasten ja nuorten Vantaa -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Vantaan

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Mitä osallisuus voisi olla?

Mitä osallisuus voisi olla? Mitä osallisuus voisi olla? Laki ja osallisuus Lasten ja nuorten osallisuudella on hyvin vahva laillinen perusta. Se ei ole onneksi vain aikuisten hyväntahtoisuuden varassa. perustuslaki perusopetus- ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa

aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa Lapsen osallisuus työryhmä SOS-lapsikyläyhdistys SOS-Lapsikylän tehtävä Perustehtävä

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p Kaupunki osallistaa 10.09.13 p Osallistumisen tavat murroksessa 10.09.13 Entä ne nuoret? Samaan aikaan kun nuorten luottamus auktoriteetteihin kasvaa, luottamus muihin ihmisiin vähenee. Käsitys siitä,

Lisätiedot

Keskustelua oppilaiden osallisuudesta

Keskustelua oppilaiden osallisuudesta Keskustelua oppilaiden osallisuudesta Tutkija Katja Rajala, LIKES Liikkuva koulu -seminaari, Helsinki Pikatreffit 8.10.2013 Miten oppilaiden osallisuus näkyy liikkuvissa kouluissa? Liikkuva koulu -ohjelma,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Ruudin ydinryhmä. Katsaus vuoteen 2014

Ruudin ydinryhmä. Katsaus vuoteen 2014 Ruudin ydinryhmä Katsaus vuoteen 2014 Tunnuslukuja 20 nuorta, joista kaikki jollakin tavalla vaihtelevilla aktiivisuustasoilla mukana koko vuoden Tunnusluvut (1.1.2013-14.10.2014) 2014 2013 Kaikki käyntikerrat

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 46 65-vuotiaat vastaajat. 29.10.2015 Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 46 65-vuotiaat vastaajat. 29.10.2015 Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 46 65-vuotiaat vastaajat 29.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 121 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Karhumäki

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä

Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Nuoret nuorten palveluiden kehittäjinä Osallisuutta vai asiakaslähtöisyyttä Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Marina Congress Centre,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot