Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalvelut"

Transkriptio

1 Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalvelut Cancerorganisationernas rehabiliteringstjänster 2015 Sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssit syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen Kurser för anpassningsträning och rekreation för cancerpatienter och deras anhöriga Syöpäjärjestöt

2 tajuinen Tunnelma kurssilla oli avoin, välitön, huumorinja toisia tukeva. Sisältö Usein kysyttyä 4 Frågor och svar 6 Elämä suurennuslasin alle 12 Syöpäkohtaiset kurssit 17 Aivokasvain 17 Eturauhasen syöpä 17 Gynekologiset syövät 20 Hematologiset syövät 21 Iho- ja silmämelanooma 22 Rintasyöpä 22 Suun ja kurkun alueen syöpä 28 Urologinen syöpä 29 Vatsan ja suoliston alueen syöpä 30 Kurssit kaikille syöpäpotilaille 31 Erityiskurssit 37 Lapsisyöpäpotilaat perheineen 37 Lapsisyöpäpotilaiden sisarukset 40 Lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat 40 Nuoret syöpäpotilaat 41 Perhekurssit 42 Levinnyttä tai parantumatonta syöpää sairastavat 43 Syöpägeenin kantajat 44 Läheisensä menettäneet 44 Teemakurssit 45 Liikunnalliset elämäntavat 45 Taidepainotteinen kuntoutus 47 Muut teemakurssit 48 Svenskspråkiga kurser 49 Virkistyskurssit ja lomaviikot 51 Syöpäpotilaiden lomaviikot 51 Eläkeikäisten ja heidän läheistensä lomaviikot 51 Perhelomaviikot 52 Syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten virkistyslomat 52 Kurkku- ja suusyöpäpotilaiden virkistyslomaviikot 53 Lounais-Suomen virkistyskurssit ja lomaviikot 54 Yhteystiedot 57 Maakunnalliset syöpäyhdistykset 57 Valtakunnalliset potilasjärjestöt 60

3 Usein kysyttyä Usein kysyttyä MITÄ KUNTOUTUS JA SOPEUTUMISVALMENNUS TARKOITTAVAT? Kuntoutus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla kuntoutujan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky voi kohentua. Kuntoutuksella pyritään lisäämään syöpäpotilaiden voimavaroja ja arjessa selviytymistä sekä tuetaan työelämään paluuta. Sopeutumisvalmennuskurssit ovat yksi kuntoutuksen muoto. Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on auttaa ja tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sairauden kaikissa vaiheissa sekä edistää heidän elämänlaatuaan ja terveyttään. Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista. rutistaa Kun pelko on piirretty paperille, sen voi ja heittää pois. Frågor och svar MITÄ KUNTOUTUSKURSSIT OVAT? Syöpäpotilaille suunnatut kuntoutuskurssit ovat sopeutumisvalmennuskursseja eli kurssimuotoista kuntoutusta. Suurin osa kursseista järjestetään kuntoutuskeskuksissa niin, että kurssilaiset asuvat kurssin ajan kuntoutuskeskuksessa. Näitä kursseja kutsutaan laitoskuntoutuskursseiksi. Avokursseilla kurssilaiset käyvät kotoa käsin. MITÄ KURSSILLA TEHDÄÄN? Kurssilla saat tietoa syövästä ja sen kanssa elämisestä. Lisäksi kursseilla on liikunnallista ohjelmaa, keskusteluja ja työskentelyä ryhmässä. Vertaistukea saat keskusteluista toisten kurssilaisten kanssa. Osa kursseista on toiminnallisia teemakursseja. MILLOIN KURSSILLE KANNATTAA MENNÄ? Usein sopeutumisvalmennuskurssille on hyvä hakeutua 1 2 vuoden kuluttua sairastumisesta. Kuntoutuksen tarpeesta ja sopivasta ajankohdasta kannattaa keskustella syöpäyhdistyksen terveydenhuollon ammattilaisen tai hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa. MITEN KURSSEILLE HAETAAN? Kursseille haetaan tässä esitteessä olevilla hakulomakkeilla: Rayn tukemille Syöpäjärjestöjen järjestämille kursseille on oma lomake ja Kelan rahoittamille omansa. Syöpäjärjestöjen hakulomake toimitetaan kurssin järjestävään syöpäyhdistykseen tai potilasjärjestöön, Kelan lomake liitteineen lähetetään Kelan paikalliseen toimistoon. Lisätietoja kurssille hakemisesta saa maakunnallisesta syöpäyhdistyksestä, potilasjärjestöstä tai kurssin järjestäjältä. MITÄ KURSSIT MAKSAVAT? Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia. 4

4 Frågor och svar Frågor och svar VAD INNEBÄR REHABILITERING OCH ANPASSNINGSTRÄNING? Rehabilitering är planenlig och målinriktad verksamhet, med hjälp av vilken rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga kan förbättras. Rehabiliteringen är ett sätt att öka cancerpatienternas krafter, att få dem att klara sig i vardagen och stödja återgången till arbetslivet. Kurser för anpassningsträning är en form av rehabilitering. Anpassningsträningens syfte är att hjälpa och stödja cancerpatienter och deras anhöriga under sjukdomens alla skeden samt främja deras livskvalitet och hälsa. Anpassningsträningen sker i grupp och erbjuder möjlighet till kamratstöd. VAD ÄR EN REHABILITERINGSKURS? Rehabiliteringskurser för cancerpatienter är kurser för anpassningsträning, det vill säga rehabilitering ordnad i form av en kurs. Största delen av kurserna ordnas på rehabiliteringscentra så, att kursdeltagarna bor på ett rehabiliteringscentrum under kursen. Sådana kurser kallas för anstaltsrehabilitering. I öppna kurser deltar kursdeltagarna på motsvarande sätt, men de bor hemma. VAD GÖR MAN PÅ EN KURS? På en kurs får du information om cancer och hur du lever med den. I kursen ingår dessutom motion, diskussioner och grupparbete. Du får kamratstöd genom att diskutera med andra kursdeltagare. Vissa av kurserna är funktionella temakurser. ValtaKunnallinen neuvontapalvelu Kun haluat keskustella syövästä tai sen hoidosta, ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen maksuttomaan valtakunnalliseen neuvontapalveluun. Soita ma klo 10 18, ti pe klo Kirjoita. Voit lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön. KeSKuStele. neuvontahoitaja.fi Voit varata oman chat-ajan hoitajalle tai verkkokeskusteluun. 6 NÄR LÖNAR DET SIG ATT GÅ PÅ KURS? Det är ofta bra att ansöka om att få delta i en kurs för anpassningsträning inom 1 2 år från insjuknandet. Det lönar sig att diskutera om behovet av rehabilitering och om en lämplig tidpunkt tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller med den vårdande läkaren eller sköterskan. HUR ANSÖKER MAN OM ATT FÅ GÅ PÅ KURS? Du kan ansöka om att få delta i en kurs på de ansökningsblanketter som finns i den här broschyren: för kurser som Ray finansierar och Cancerorganisationer ordnar finns en egen blankett, liksom också för Folkpensionsanstalten (FPA). En ansökningsblankett från Cancer organisationer sänds till den cancerförening eller den patientorganisation som ordnar kursen, en ansökningsblankett från FPA jämte bilagor sänds till FPA:s lokalbyrå. Du får närmare information om hur du ansöker om att få gå på kurs av cancer föreningen, patientorganisationen eller kursarrangören i ditt landskap. HUR MYCKET KOSTAR KURSERNA? Kurserna för anpassningsträning är avgiftsfria för deltagarna. Svenskspråkiga kurser s etuusneuvonta Soita toimeentulo- ja sosiaalietuusasioissa ke klo SyöpäKipulinja Syöpäkivuissa neuvontahoitajat ohjaavat tarvittaessa Syöpäkipulinjan puhelinpalveluun. Maakunnallisten syöpäyhdistysten neuvontahoitajat tarjoavat henkilökohtaista neuvontaa eri puolilla Suomea. Tukea ja neuvontaa antavat myös valtakunnalliset potilasjärjestöt. Syöpäyhdistysten ja potilasjärjestöjen yhteystiedot ovat tämän esitteen lopussa. Syöpäjärjestöt

5 Valitse itsellesi sopiva kurssi Sopeutumisvalmennuskurssilla saat tietoa syöpäsairaudesta sekä tukea fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen. Kurssin tavoitteena on auttaa selviytymään syövän aiheuttamasta elämän muutoksesta ja elämään mahdollisimman tavallista arkea syövästä huolimatta. Avokuntoutuskurssi Sisältää 2 8 kokoontumis kertaa, jotka kestävät 1,5 8 tuntia kerrallaan. Avokuntoutuskurssit järjestetään lähellä kuntoutujaa, syöpäyhdistysten omissa tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa. Pari- tai perhekurssi Parikurssille voi osallistua sairastuneen puoliso, ystävä tai muu läheinen. Osa kursseista on suunnattu koko perheelle. Osa Kelan kursseista on osittaisia perhe- tai parikursseja. Tällöin kuntoutujan läheinen osallistuu kuntoutusjakson kahdelle viimeiselle vuorokaudelle. Parija perhekurssit tunnistat oheisesta merkistä. Joillekin pari- tai perhekursseille voi osallistua myös yksin. Siitä on erikseen maininta kyseisten kurssien kohdalla. Kurssi, jonka aikana asutaan kuntoutuskeskuksessa Kuntoutusta järjestetään myös 3 5 päivän mittaisina kursseina kuntoutuskeskuksissa. Kuntoutuskeskuksissa järjestettävillä kursseilla kurssilaiset irtautuvat kotipiiristään ja arkielämästään sekä muodostavat tiiviimmän ryhmän toisten kurssilaisten kanssa. Yksilökurssi Nämä kurssit on tarkoitettu vain kuntoutujalle itselleen, ja ne tunnistat oheisesta merkistä. På svenska En del av anpassningsträningskurserna är svenskspråkiga. Dessa kurser hittar du på sidor KAIKKI KURSSIT OVAT ERILAISIA. Kaikilla kursseilla syvennetään kuntoutujan tietoja syöpäsairaudesta. Kursseilla on keskusteluja, toiminnallista ryhmätyöskentelyä ja liikunnallista ohjelmaa. Kursseilla kannustetaan tiiviiseen vuorovaikutukseen muiden ryhmäläisten kanssa. Kaikkien kurssien ohjaajat ovat syöpäkuntoutuksen asiantuntijoita. Useimmat kurssit on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville (ks. s. 17). Osa kursseista on tarkoitettu kaikille syöpäpotilaille (ks. s. 31) tai tietynikäisille. Osa kursseista on toiminnallisia teemakursseja (ks. s. 45). MILLOIN? Sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa hakeutua 1 2 vuoden kuluttua sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Kursseille valitaan ensisijaisesti syöpä potilaita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kuntoutuksessa. Lisää tietoa kursseille hakeutumisesta saa maakunnallisista syöpäyhdistyksistä ja potilasjärjestöistä. Yhteystiedot löytyvät tämän esitteen loppuosasta ja osoitteesta KURSSEJA JÄRJESTETÄÄN ERI PUOLILLA SUOMEA. Kaikki kurssit ovat valtakunnallisia eli voit hakea asuinpaikastasi riippumatta mille tahansa kurssille. Kuntoutuskeskuksien sijainnit on merkitty esitteen takakannessa olevaan karttaan. Syöpäjärjestöjen tavoitteena on, että jokainen syöpään sairastunut saa halutessaan omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Syöpäjärjestöjen järjestämä kuntoutus sisältää tietoa ja tukea sekä antaa potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden keskustella sairaudesta muiden saman kokeneiden kanssa. 8 9

6 Kaksi rahoittajaa, kaksi hakulomaketta Mitä muuta Syöpäjärjestöt tarjoaa? Maakunnalliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilas järjestöt järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja itse tai yhdessä kuntoutuskeskusten kanssa. Lisäksi yksityiset kuntoutuskeskukset järjestävät itsenäisesti Kelan rahoittamia kursseja. Kelan ja Rayn tukemille kursseille haetaan erillisillä haku lomakkeilla, jotka löytyvät tämän esitteen keskiaukeamalta. Kunkin kurssin yhteydessä on maininta siitä, kenen rahoittama kurssi on. Sen perusteella tiedät, haetaanko kurssille Kelan vai Syöpä järjestöjen hakulomakkeella. Rayn tukemien ja Syöpäjärjestöjen järjestämien kurssien hakulomakkeen saat tämän esitteen keskiaukeamalta, syöpäyhdistyksistä tai osoitteesta Kurssihakemus lähetetään siihen maakunnalliseen syöpäyhdistykseen tai potilasjärjestöön, joka järjestää kyseisen kurssin. Lisätietoa kursseista saat maakunnallisista syöpäyhdistyksistä ja potilasjärjestöistä. Näiden yhteystiedot löydät sivuilta HUOM! Kelan ja Rayn kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Useimmilta kursseilta voi hakea myös matkakulukorvauksia sekä kuntoutusrahaa (lomake KU 112) Kelalta. Kelan kurssille haetaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella (KU 132). Näitä lomakkeita saat tämän esitteen keskiaukeamalta, Kelan toimistoista, syöpäyhdistyksistä, sairaaloiden kuntoutusohjaajilta, syöpähoitajilta ja osoitteesta Liitä hakemukseen B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus sekä sen perustelut ja tavoitteet. Kurssihakemus lähetetään Kelan paikalliseen toimistoon. Kelan kurssien perässä on kurssinumero, jonka avulla löydät saman kurssin myös Kelan verkkosivuilta Kelan kursseista ja vapaista kurssi paikoista saat tietoa osoitteesta Vaikka kurssi näyttää verkkosivujen mukaan täydeltä, peruutuspaikkoja kannattaa kysyä kurssin järjestäjältä tai Kelasta. Syöpäjärjestöt tarjoaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sairauden eri vaiheissa erilaista tietoa, tukea ja apua. Syöpäjärjestöjen palveluista saat lisätietoa alueesi syöpäyhdistyksestä, valtakunnallisista potilasjärjestöistä sekä osoitteesta Valtakunnallinen neuvontapalvelu Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu palvelee puhelimitse, sähköpostitse ja internetissä. Neuvontapalvelussa voit keskustella syöpään liittyvistä kysymyksistä neuvontahoitajien kanssa. Palvelu on käyttäjälle maksuton. Palveluun voi tutustua osoitteessa Jäsenjärjestöjen neuvontapalvelut Maakunnalliset syöpäyhdistykset antavat henkilökohtaista tukea ja neuvontaa syöpään liittyvissä asioissa. Syöpäyhdistyksillä on eri puolilla Suomea neuvonta-asemia ja neuvonta hoitajia. Hoitajat neuvovat sairauteen ja oireisiin liittyvissä asiois sa sekä tukevat syöpäpotilaita ja heidän lähei siään. Osa neuvontahoitajista ja kuntoutusohjaajista on tavattavissa sairaaloissa tai terveysasemilla. Maakunnalliset syöpäyhdistykset tarjoavat potilaille ja heidän läheisilleen myös tukihenkilötoimintaa, vertais tukea, keskusteluryhmiä ja erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valtakunnalliset potilasjärjestöt tar joavat syöpäpotilaille myös erilaista tukea ja neuvontaa, kuten potilasoppaita, valtakunnallisia potilasverkos toja ja sopeutumisvalmennuskursseja. Ensitieto- ja te lat Maakunnalliset syöpäyhdistykset ja potilasjärjestöt järjestävät vastasairastuneille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen ensitieto- ja te toja. Tilaisuuksissa asiantuntijat kertovat syöpään liittyvistä asioista. Lisäksi voit tavata muita syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Tutustu ensitiedon verkkokurssiin osoitteessa Verkkokurssi tarjoaa tietopaketin sairaudesta ja sen hoidosta sekä Syöpäjärjestöjen potilaille tarjoamista palveluista ja kuntoutusmahdollisuuksista. Virkistystoiminta Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen järjestetään erilaisia virkistysmahdollisuuksia. Näistä saat lisätietoa syöpäyhdistyksistä ja potilas järjestöistä. Vertaistukitoiminta Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen on tarjolla myös erilaista vertaistukitoimintaa. Voit osallistua esimerkiksi vertaistukitapaamisiin tai tukiryhmiin. Syöpäyhdistysten ja potilasjärjestöjen kautta voit saada itsellesi myös henkilökohtaisen vertaistukihenkilön. Vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat itse sairastaneet syövän. Tukihenkilöt on koulutettu auttamaan sairastuneita ja heidän perheitään sairauden eri vaiheissa. Tukihenkilötoiminta on luottamuksellista

7 Virkistyskurssit Elämä suurennuslasin ja lomaviikot alle Elämä suurennuslasin alle Pelosta voi päästä eroon piirtämällä, maalaamalla tai vaikka rautalangasta vääntämällä. Avokuntoutuskurssilla syöpää lähestyttiin tunteiden kautta. Kaikenlaiset tunteet ovat voimavara. Myös epämukavilla tunteilla on oma tehtävänsä, pohtii neuvontahoitaja Marketta Komulainen Pohjois- Karjalan Syöpäyhdistyksestä. Komulainen toimi keväällä 2014 uudenlaisen avokuntoutuskurssin vetäjänä. Tunteet voimavaroiksi -kurssi oli vaihtoehto perinteiselle laitoskuntoutukselle. Monelle esimerkiksi työssäkäyvälle osallistujalle kerran viikossa kokoontuva ryhmä sopii muun elämän oheen paremmin kuin laitoskuntoutus, Komulainen sanoo. Kurssin ikähaitari oli laaja: osallistujat olivat vuotiaita. Yhteistä kaikille oli se, että syöpään sairastumisesta oli alle kaksi vuotta. Kurssin tavoitteena oli lisätä kuntoutujan omia voimavaroja sekä oman ajattelun tarkastelemisen että vertaistuen kautta. Kurssilla kuntoutujat saivat tietoa myös muista kuntoutusvaihtoehdoista. Ryhmästä kukaan ei ollut aiemmin osallistunut kuntoutuskeskuksessa järjestettyyn sopeutumisvalmennukseen, mutta nyt monet innostuivat hakemaan sieltä lisätukea. Avokuntoutus ja laitoskuntoutus täydentävät myös toisiaan, muistuttaa Komulainen. Palautekeskustelussa kiitettiin, että kurssilta sai mukaansa ymmärryksen kuntoutuksen hyödyistä. Avokuntoutus antaa myös valmiuksia toimia ryhmässä ja taitoja tarkastella omia tarpeitaan. Jokaisen kuntoutujan polku on erilainen. PELKO PAPERILLE JA ROSKA KORIIN Syöpään sairastuminen nostaa tunteet pintaan. Syöpäyhdistyksen tuki on psykososiaalista tukea kuntoutumiseen. Meillä bodataan mielen lihaksia käsittelemään sairautta ja sen aiheuttamaa elämänmuutosta, Komulainen kertoo. Kurssin ohjelmassa oli toiminnallista kuvatyöskentelyä. Piirtämällä, maalaamalla tai vaikka rautalangasta vääntämällä etsittiin muotoja pelolle tai värejä surulle. Jokaisella on sairaudelle oma nimensä tai muotonsa, vihulainen tai jokin muu. Kun pelko on piirretty paperille, voi sen rutistaa ja heittää pois, Komulainen kertoo. Mitä ottaisit omasta elämästäsi suurennuslasin alle? 12 13

8 Virkistyskurssit Elämä suurennuslasin ja lomaviikot alle Kielteisten tunteiden ja niin sanottujen tunnejumien tunnistamisessa käytettiin apuna myös tunnekarttoja. Tarkoituksena oli lisätä kuntoutujan itsetuntemusta, helpottaa stressiä ja löytää keinoja selviytyä arjessa. Kurssin ohjaajina toimivat Komulaisen lisäksi kuvataiteilija, kuvataiteen opettaja Päivi Saarelma ja psykologi Juha Siira. TAIDEPOLULLE HEITETTIIN TAAKKOJA Kurssin viimeinen teematapaaminen järjestettiin Joensuun taidemuseon Taiteista tunteisiin -polulla. Albert Edelfeltin Virginie, Gunnar Berndtsonin Muisto, Werner Holmbergin Aihe Pyhäjärveltä ja Magnus Enckellin Lempi virittivät taide museon amanuenssi Outi Suorannan johdolla ryhmän erilaisiin tunnelmiin ja mielentiloihin. Suoranta kannusti unohtamaan aiemmin kuullut tarinat ja antamaan mielikuvitukselle siivet. Mitä näet Virginien kuvassa? Rakkautta, iloa vai viattomuutta? Mitä on tapahtunut juuri ennen? Muisto-nimisen taulun äärellä otettiin suurennuslasit esiin: Mitä esineitä löydät? Mitä ottaisit suurennuslasin alle? Mikä tekee arjesta juhlaa? Näistä ajatuksista ryhmä kirjoitti itselleen myös postikortit, jotka Suoranta postitti kullekin kotiin parin viikon päästä. Pyhäjärven maisemakuvan äärellä kerrottiin, millaisessa maisemassa oma mieli lepää. Joku löysi itsensä Enckellin tytöstä, ja Tapani Raittilan Risto innoitti kirjoittamaan kirjeen 11-vuotiaalle itselle. Parin tunnin kierros päättyi Bartolomeo Tarsian Pyhän Kristoforoksen luo. Teoksen taustalla oleva tarina kertoo miehestä, joka kantoi Kristus-lasta kantaessaan harteillaan koko maailmaa. Ryhmä nosteli tarinan hengessä loppuverryttelynä hartioita ylös ja alas. Saataisiinko ainakin yksi taakoista pudotettua tähän paikkaan? RATKAISUMALLEJA ARKIPÄIVÄÄN Taidepolku on alun perin suunniteltu dementia- ja mielenterveyspotilaiden omaisille avuksi arkipäiväiseen jaksamiseen. Taideteosten yhteydessä esitettyjen ajatusten, kysymysten ja pienten tehtävien tarkoituksena on tarjota katsojalle reittejä omakohtaiseen kokemiseen. Taidepolku avarsi ymmärtämään pysähtymisen ja hiljentymisen merkityksen. Ryhmä sai ahaa-elämyksiä siitä, miten taidetta voi tulkita ja taiteesta nauttia uudella tavalla, Komulainen pohtii. Kurssilaiset kuvasivat vierailua levolliseksi ja rauhoittavaksi. Miellyttävä tunne jatkui koko illan ja viikonlopun ajan. Oli helppo olla yhdessä ja kuitenkin samaan aikaan omien ajatusten ja tunteiden kanssa. Teksti Kirsi Hakala Kuvat Jarno Artika mutta Taidepolulla mieli lepäsi ja puhdistui, myös kipuili

9 Syöpäkohtaiset kurssit Suurin osa sopeutumisvalmennuskursseista on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville. Nämä kurssit löytyvät seuraavilta sivuilta. AIVOKASVAIN Aivokasvainpotilaiden parikurssi Aikuiset aivokasvainpotilaat ja heidän läheisensä Hakuaika päättyy Aivokasvain Eturauhasen syöpä Aivokasvainpotilaiden parikurssi Aikuiset aivokasvainpotilaat ja heidän läheisensä Hakuaika päättyy ETURAUHASEN SYÖPÄ Me miehet eturauhassyöpää sairastavien parikurssi Eturauhassyöpää sairastavat ja heidän läheisensä Hakuaika päättyy

10 Eturauhasen syöpä Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (56264) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56175) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56166) Kunnonpaikka, Siilinjärvi Yli 68-vuotiaiden eturauhasyöpää sairastavien parikurssi (56256) Eturauhasen syöpä Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56170) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Yli 68-vuotiaiden eturauhasyöpää sairastavien yksilökurssi (56181) Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (56251) Kunnonpaikka, Siilinjärvi Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (56263) Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (56250) Kunnonpaikka, Siilinjärvi Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56180) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56169) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56168) Kunnonpaikka, Siilinjärvi 18 19

11 Eturauhasen syöpä Gynekologiset syövät Alle 68-vuotiaiden eturauhasyöpää sairastavien parikurssi (56262) Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56186) Kuntoutuskeskus Verve, Oulu Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (56165) Kunnonpaikka, Siilinjärvi GYNEKOLOGISET SYÖVÄT Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi Hakuaika päättyy Me Naiset gynekologista syöpää sairastavien yksilökurssi Kunnonpaikka, Siilinjärvi Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy HEMATOLOGISET SYÖVÄT Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen perhekurssi (56427) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen perhekurssi (56430) Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen perhekurssi (56440) Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen perhekurssi (56441) Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen perhekurssi (56428) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Hematologiset syövät

12 Iho- ja silmämelanooma Rintasyöpä IHO- JA SILMÄMELANOOMA Iho- tai silmämelanoomaan sairastuneiden parikurssi Melanoomaa sairastavat ja heidän läheisensä Hakuaika päättyy RINTASYÖPÄ Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55894) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55897) Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55906) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56134) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Rintasyöpä Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55896) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56009) Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56140) Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry Rintasyöpää sairastavien liikuntapainotteinen yksilökurssi Keväällä 2015 yhteensä 8 x 3 tuntia, iltaisin Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Rauma Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry Hakuaika ja kurssipäivät varmistuvat myöhemmin. Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56126) Alle 68-vuotiaiden rintasyöpään sairastuneiden parikurssi (56143)

13 Rintasyöpä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55898) Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55902) Rintasyöpä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56137) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56136) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55911) Kuntoutuskeskus Verve, Oulu Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56046) Energiaa luonnosta -parikurssi Meribjörkö, Björkö Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56144) Kuntoutuskeskus Verve, Oulu Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55905) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56142) Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kankaanpää Yksilökurssi rintasyöpää sairastaville Rintasyöpäpotilaat, joiden sairastumisesta on kulunut alle kaksi vuotta 10.9., 17.9., klo ja klo 9 15 sekä virkistystapahtuma ja kaksi seurantatapaamista Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry ja Merikeskus Vellamo, Kotka Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy

14 Rintasyöpä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56047) Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55910) Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kankaanpää Rintasyöpä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55899) Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55900) Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56138) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56048) Rintasyöpää sairastavien liikuntapainotteinen avokurssi Rintasyöpäpotilaat, joiden hoidot ovat päättyneet , , , 3.11., , , ja klo Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Tampere Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56049) Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56141) Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56133) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56128) Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55903)

15 Rintasyöpä Suun ja kurkun alueen syöpä Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (56139) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55895) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55904) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Parikurssi kurkun ja nielun alueen syöpään sairastuneille Ensisijaisesti uudet kurkku- ja nielun alueen syöpäpotilaat ja heidän läheisensä Kyyrönkaidan kurssikeskus, Ristiina Järjestäjä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Parikurssi suun alueen syöpään sairastuneille Ensisijaisesti uudet suusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä Kyyrönkaidan kurssikeskus, Ristiina Järjestäjä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneille järjestetään syksyn 2015 aikana yhteinen seurantajakso. Jakson tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kutsukirjeellä. Suun ja kurkun alueen syöpä Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (55901) Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistosta puh , verkkosivuilta tai Uusi Ääni / Ystävän Tuki -lehdestä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys. SUUN JA KURKUN ALUEEN SYÖPÄ Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56419) Kuntoutuskeskus Vetrea Terveys ja Joensuun Kuntohovi, Joensuu Hakuaika päättyy, kun kurssi täynnä. Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56417) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja. Kela korvaa matkakustannuksia, kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56423)

16 Urologinen syöpä Vatsan ja suoliston alueen syöpä UROLOGINEN SYÖPÄ Avokurssi urologista syöpää sairastaville Eturauhas- tai virtsaelinsyöpää sairastavat miehet 5.3., 12.3., klo ja klo virkistystapahtuma ja kaksi seurantatapaamista. Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry ja Merikeskus Vellamo, Kotka Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy VATSAN JA SUOLISTON ALUEEN SYÖPÄ Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56425) Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56421) Kuntoutuskeskus Vetrea Terveys ja Joensuun Kuntohovi, Joensuu Kurssit kaikille syöpäpotilaille Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille syöpäpotilaille sairaudesta riippumatta. Osa kursseista on suunnattu tietyille ikäryhmille. Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56403) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Yksin asuvien tai yksinäisyyttä kokevien syöpään sairastuneiden avokurssi 11.3., 18.3., 1.4., 15.4., ja klo Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Tampere Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Kurssit Syöpäkohtaiset kaikille syöpäpotilaille kurssit 30 Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56418) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56426) Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56409) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56340)

17 Kurssit kaikille syöpäpotilaille Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56411) Kuntoutuskeskus Verve, Oulu Kokonainen Nainen Työikäiset syöpään sairastuneet naiset , neljä iltaa Santasport, Rovaniemi ja Meän talo, Tornio Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56405) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56363) Kurssit Syöpäkohtaiset kaikille syöpäpotilaille kurssit Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56415) Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56413) Kuntoutuskeskus Verve, Oulu Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56372) Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56322) Kunnonpaikka, Siilinjärvi Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56399) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Syöpäpotilaiden yksilökurssi Eläkkeellä olevat syöpäpotilaat Peurungan kuntoutuskeskus, Laukaa Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56381) Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56400) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä 32 33

18 Kurssit kaikille syöpäpotilaille Eläkeikäisten syöpäpotilaiden yksilökurssi Kylpylähotelli Levitunturi, Levi Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56408) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Yhdessä eteenpäin -parikurssi, avokurssi Syöpään sairastuneet, joilla alle kaksi vuotta sairastumisesta, ja heidän läheisensä Yhteensä viisi kertaa klo Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Joensuu Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56382) Kurssit Syöpäkohtaiset kaikille syöpäpotilaille kurssit Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56401) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56414) Järjestäjä Kuntoutuskeskus Vetrea Terveys ja Joensuun Kuntohovi, Joensuu Syöpäpotilaiden yksilökurssi Eläkkeellä olevat syöpäpotilaat Peurungan kuntoutuskeskus, Laukaa Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Hakuaika päättyy Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56402) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56404) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56364) Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56328) Kunnonpaikka, Siilinjärvi Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56365)

19 Kurssit kaikille syöpäpotilaille Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (56410) Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (56383) Erityiskurssit LAPSISYÖPÄPOTILAAT PERHEINEEN Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55810) Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli Lapsisyöpäpotilaat Syöpäkohtaiset perheineen kurssit Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55816) Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala Järjestäjä Syli ry ja Kuntoutumiskeskus Apila Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55811) Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli Hyvänlaatuisia kasvaimia sairastavien lasten perhekurssi (56843) Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli Hyvänlaatuisia kasvaimia sairastavien lasten perhekurssi (56842) Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli 36 37

20 Lapsisyöpäpotilaat perheineen Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55807) Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55808) Retinoblastoomaa sairastavat lapset perheineen Matkailukeskus Piispala, Kannonkoski Järjestäjä Sylva ry Sylva ry Hakuaika päättyy Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55812) Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli Lapsisyöpäpotilaat Syöpäkohtaiset perheineen kurssit Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (55834) Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala Järjestäjä Syli ry ja Kuntoutumiskeskus Apila Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (57832) Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala Järjestäjä Syli ry ja Kuntoutumiskeskus Apila Hyvänlaatuisia kasvaimia sairastavien lasten perhekurssi (56841) Neurofibromatoosia sairastavien lasten perhekurssi (55815) Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli Sarkoomaa sairastavat lapset perheineen Matkailukeskus Piispala, Kannonkoski Järjestäjä Sylva ry Hakuaika päättyy Sylva ry Lapsensa menettäneiden perheiden vertaistukikurssi Rokuan kurssikeskus, Rokua Järjestäjä Sylva ry Hakuaika päättyy

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET 1/2012 Vuoden 2012 kurssiesittelyt Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily koko perheen harrastus Tässä numerossa Monipuolinen kurssikesä 2012 houkuttelee hakemaan! Tietoa, tukea ja

Lisätiedot

Syöpäpotilaiden. 50 tapahtumavuosi Tampereella. Vertaistuki antaa voimia ja iloa. Suun kuivuminen syöpähoitojen aikana

Syöpäpotilaiden. 50 tapahtumavuosi Tampereella. Vertaistuki antaa voimia ja iloa. Suun kuivuminen syöpähoitojen aikana Syöpäpotilaiden 1 2015 Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 50 tapahtumavuosi Tampereella Vertaistuki antaa voimia ja iloa Suun kuivuminen syöpähoitojen aikana Sisällysluettelo Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2014 2/2004 1/2005 Rintaproteesi vai korjausleikkaus? Ultraäänilaitelahjoitus Karinakodille Ryhdy vapaaehtoiseksi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. www.lssy.fi www.merikarina.fi www.lssy.fi/matkari

JÄSENTIEDOTE. www.lssy.fi www.merikarina.fi www.lssy.fi/matkari JÄSENTIEDOTE 2015 www.lssy.fi www.merikarina.fi www.lssy.fi/matkari 1 ENEMMÄN MAKUJA ELÄMÄÄSI. Omistajan käyntikortti 2 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys uudistuu Lähes kymmenen kuukautta Suomen suurimmassa

Lisätiedot

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin! 2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY KURSSI LIITE Hae uusia kokemuksia ja elämyksiä, vertaistukea ja Tietoa. Ilmoittaudu 1.1. 31.3. Vuoden 2013 kurssiesittelyt Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA

Lisätiedot

Toimintakalenteri. Suomen Kuurosokeat ry:n 45. toimintavuosi. Tuntosarvi 12 B 2014

Toimintakalenteri. Suomen Kuurosokeat ry:n 45. toimintavuosi. Tuntosarvi 12 B 2014 Toimintakalenteri Suomen Kuurosokeat ry:n 45. toimintavuosi 2015 Tuntosarvi 12 B 2014 TOIMINTAKALENTERI 2015 ISSN 0358-2280 Julkaisija Suomen Kuurosokeat ry Kannen kuva Pentti Pietiläinen Painopaikka Oriveden

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

ruoan ja syövän suhteesta?

ruoan ja syövän suhteesta? Syöpä n Syöpä jättää lapseen jäljet n Takaisin töihin osa-aikaisesti n Uusi päätoimittaja esittäytyy 2/2012 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Mitä tiedämme ruoan ja syövän suhteesta? 1 s.6 Tässä

Lisätiedot

Kun mitään en jaksa. Fatigue eli hoitoväsymys. Tuijotan ikkunasta pimeyteen, jossakin siellä on elämä.

Kun mitään en jaksa. Fatigue eli hoitoväsymys. Tuijotan ikkunasta pimeyteen, jossakin siellä on elämä. Kun mitään en jaksa Fatigue eli hoitoväsymys Tuijotan ikkunasta pimeyteen, jossakin siellä on elämä. Julkaisija: Suomen Syöpäpotilaat ry Teksti: Taija Tuominen ja työryhmä Kuvitus: Bosse Österberg Paino:

Lisätiedot

Lomaopas 2015. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit

Lomaopas 2015. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit Lomaopas 2015 maishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit maishoitaja, vietä huoletta hyvä loma. me hidamme läheisesi vire kdissa arjoamme turvallista ja viihtyisää asumista, hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSEN PALVELUT. Lääkäriasema Sairaanhoitajien vastaanotot Laboratorio Yleisöluennot Kuntoutus Jäsenasiat

PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSEN PALVELUT. Lääkäriasema Sairaanhoitajien vastaanotot Laboratorio Yleisöluennot Kuntoutus Jäsenasiat PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSEN PALVELUT 2015 Lääkäriasema Sairaanhoitajien vastaanotot Laboratorio Yleisöluennot Kuntoutus Jäsenasiat SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1. LÄÄKÄRIASEMA... 4 2. SAIRAANHOITAJIEN

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Sisältö. 6 Sopeutumisvalmennuskurssin seurantajakso Kyyrönkaidassa. 10 Osastojen kuulumisia: Päijät-Häme NUMERO 3/2013. Puheenjohtajalta...

Sisältö. 6 Sopeutumisvalmennuskurssin seurantajakso Kyyrönkaidassa. 10 Osastojen kuulumisia: Päijät-Häme NUMERO 3/2013. Puheenjohtajalta... 3 2013 NUMERO 3/2013 ISSN 0786-3268 (Painettu) ISSN 2341-5746 (Verkkojulkaisu) Sisältö KURKKU- JA SUUSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN TIEDOTUSLEHTI Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

sisältö 13 Pikkujouluissa paljon porukkaa 10 Pakkasterveiset Etelä-Pohjanmaalta NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268

sisältö 13 Pikkujouluissa paljon porukkaa 10 Pakkasterveiset Etelä-Pohjanmaalta NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268 1 2011 NUMERO 1/2011 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2013 2/2004 1/2005 Sininen manifesti oli ensimmäistä kertaa Turussa Tuolit symboloivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI. 1940-luvun yhteiskunnassa

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI. 1940-luvun yhteiskunnassa LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2008 2/2004 1/2005 - Kolmas sektori voisi olla se unilukkari, joka herättäisi huomaamaan, mitä ihmiset todella

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2009 2/2004 1/2005 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. toivoo voivansa jatkaa neljännesvuosisadan jatkunutta

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! JÄSENLEHTI 4 2009 Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Lehden toimitus Tietoa avanteesta Tietoa J-säiliöstä

Lisätiedot

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28 Kuntoutus 1/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Vuoden 2008 kurssitiedot ja hakulomakkeet, s 5-14 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoito, s 18-19 1 1 /2008 Neuropsykiatrinen valmennus -

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä?

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä? 2/2004 2 Uumunen 2/2004 T Pääkirjoitus änä vuonna olen joutunut miettimään ihmisiä lähellä minua. Isoäitini on sairastunut vakavasti, olen haudannut lähimmäisen ja työkaverin, menettänyt ystäväni ylitsepääsemättömien

Lisätiedot

Sata satujen ompelijaa. Kommunikaation polulla

Sata satujen ompelijaa. Kommunikaation polulla 1 2015 Sata satujen ompelijaa Kommunikaation polulla 6 22 15 14 4 Pieniä, tärkeitä uutisia 5 Pääkirjoitus Kuormittavaa, kohottavaa. 6 Sata satujen ompelijaa Näkövammaisen lapsen kuvakirja syntyy käsityönä.

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat, Kiitokset hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana!

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat, Kiitokset hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! JÄSENLEHTI 4 2005 Hyvät lukijat, avustajat ja ilmoittajat, Kiitokset hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana! Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Lehden toimitus Finnilco-lehti 4/2005 (103)

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2010 2/2004 1/2005 Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse Melkein

Lisätiedot

Muistoja. herättelemässä. Voimia. Diagnoosi. vuorovaikutuksesta. työikäisenä. välitä innostu huolehdi muista.

Muistoja. herättelemässä. Voimia. Diagnoosi. vuorovaikutuksesta. työikäisenä. välitä innostu huolehdi muista. MCI Muistiliiton julkaisu 27.vuosikerta 2/2014 välitä innostu huolehdi muista. Voimia vuorovaikutuksesta Diagnoosi työikäisenä Muistoja herättelemässä ULE MUKAAN VÄLIÄMÄÄN Muistisairaan ja hänen läheisensä

Lisätiedot