ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA"

Transkriptio

1 ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA JATKOSELVITYS EL Johanna Rellman Ohjausryhmä: johtaja Matti Lehto, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki Selvitysraportti 2012: 1

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Jatkoselvityksen taustaa ja tavoitteet 3 2. Jatkoselvitykseen valitut erikoisalat ja työsuunnitelma 4 3. Selvityksen tausta-aineisto 5 4. Tampereen yliopiston erikoistuvat lääkärit koulutusaloittain 8 5. Erikoisalakohtaiset arviot a. fysiatria 10 b. keuhkosairaudet ja allergologia 12 c. lastenpsykiatria 14 d. naistentaudit ja synnytykset 16 e. neurologia 18 f. nuorisopsykiatria 20 g. patologia 22 h. psykiatria 24 i. radiologia 26 j. reumatologia 28 k. syöpätaudit 30 l. lastentaudit (suppea selvitys) Selvityksen yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 33 2

3 JATKOSELVITYKSEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Taustaa Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 Tampereen yliopistollisen sairaalan erva-alueella selvitys valmistui v Selvityksen tekemisestä päätti lääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta Tampereen yliopiston ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien aloitteesta ja selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoislääkäritilanteesta ja erikoisalakohtaisesta lääkärien määrän kehityksestä vuoteen Erikoislääkärityövoiman riittävyyttä selvitettiin suhteessa erikoisalojen ylilääkärien arvioon tulevaisuuden erikoislääkäritarpeesta ja tilastotietoina käytettiin Lääkäriliiton tietokantoja, Tampereen yliopiston tutkintotietoja sekä erityisvastuualueen ylilääkäreiltä kyselylomakkeella kerättyä aineistoa. Lisäksi 11 erikoisalan koulutusvastuuhenkilöt (professorit) haastateltiin. Selvitysraportti 2012 keskeisimmät johtopäätökset: - Nykyinen erikoislääkärien koulutusmäärä riittää kokonaisuutena korvaamaan Tays:n erva-alueelta eläköityvät erikoislääkärit. Useille sairaalaerikoisaloille on kuitenkin kehittymässä merkittävä erikoislääkäripula, sillä 30 % Tampereen yliopiston erikoislääkäritutkinnoista on yleislääketieteen ja työterveyshuollon tutkintoja. - Vaikeimmassa tilanteessa erikoislääkärien riittävyyden osalta ovat fysiatria, keuhkosairaudet, naistentaudit ja synnytykset, psykiatria sekä reumatologia. Psykiatriaa uhkaa Tays:n erva-alueella tulevaisuudessa jopa 50 erikoislääkärin vaje. - Erva-alueen keskussairaaloissa on tällä hetkellä kirurgisia aloja lukuun ottamatta lähes kaikilla muilla aloilla merkittävä osa erikoislääkärivirkoja täyttämättä rekrytointivaikeuksien vuoksi. Jatkoselvityksen tavoitteet Erva-alueen johtoryhmän kokouksessa 5/2013 tehtiin päätös erikoislääkärikoulutuksen jatkoselvityksestä, jonka tekijäksi pyydettiin erikoislääkäri Johanna Rellman. Jatkoselvityksen tavoitteeksi asetettiin löytää konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä, joilla erikoislääkärikoulutuksen määrää voitaisiin lisätä niillä erikoisaloilla, joissa em. raportin perusteella on odotettavissa merkittävin erikoislääkäripula. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin tarkastella kunkin erva-alueen keskussairaalan (Hämeenlinna, Lahti ja Seinäjoki) erikoislääkäritilannetta ja paikallisia ongelma-aloja lääkärien riittävyyden osalta ja löytää näihin ratkaisukeinoja. 3

4 JATKOSELVITYKSEEN VALITUT ERIKOISALAT JA TYÖSUUNNITELMA Jatkoselvityksen ohjausryhmäksi sovittiin johtaja Matti Lehto ja johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki. Selvitysraportin tilastot lääkärimäärän ja tutkintotietojen osalta päivitettiin vastaamaan tilannetta lääkärien asuinpaikan mukaan siten, että Tyksin erva-alueeseen liittynyt Vaasan shp jätettiin tilastoista pois. Lisäksi huomioitiin valtakunnalliset ennusteet erikoisalojen lääkäritilanteesta ja sen kehityksestä muiden alueellisten selvitysraporttien perustella ja mm. TAY:n erikoistumisohjelmiin ilmoittautuneiden määrät 9/2013 sekä KT:n tiedot lääkärivajeesta erikoisaloittain. Tämän päivityksen perusteella jatkoselvityksen kohteeksi valikoituivat seuraavat erikoisalat: Fysiatria, keuhkosairaudet, lasten- ja nuorisopsykiatria, naistentaudit, neurologia, patologia, psykiatria, radiologia, reumatologia ja syöpätaudit. Lisäksi selvitystyön tekijä keskusteli lastentautien koulutusvastaavan ja yliopistosairaalan lastentautien ja lastenneurologian ylilääkärin kanssa lastentautien tilanteesta, koska jatkoselvitystyön edetessä tuli esiin lastentautien erikoislääkäritutkintojen määrän väheneminen Tampereen yliopistossa viime vuosina sekä erityisesti avohoitopediatrien kasvava tarve. Lastentautien tilanne on esitelty jatkoselvityksen s. 32. Työsuunnitelma laadittiin ohjausryhmän kanssa: 1. Jatkoselvitykseen valikoituneiden erikoisalojen koulutuksen kehittämiskohteita pyritään tunnistamaan haastattelemalla kultakin erikoisalalta vähintään kahta ylilääkäriä sekä yliopisto- että keskussairaaloista (syys-lokakuu 2013). 2. Ylilääkäreiltä kerätään toimenpide-ehdotuksia ja ideoita lääketieteen LL-koulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseksi. 3. Ideoita erikoisalan hokuttelevuuden lisäämiseksi kysytään myös ko. alan erikoistuvilta lääkäreiltä ja lääketieteen opiskelijoilta sekä erikoisalayhdistyksiltä (syyskuu). 4. Jatkoselvityksessä mukana olevien erikoisalojen professoreilta pyydetään tarvittaessa tarkennettuja ehdotuksia toimenpiteistä koulutuksen lisäämiseksi. 5. Kunkin keskussairaalan paikallista tilannetta kokonaisuutena tarkastellaan työkokouksessa johtajaylilääkärien kanssa. Työsuunnitelma toteutui suunnitelman mukaisesti. Jatkoselvityksen ohjausryhmä kokoontui selvitystyön aikana kolme kertaa ja selvitys päätettiin esitellä Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselle neuvottelukunnalle

5 JATKOSELVITYKSEN TAUSTA-AINEISTO Tays erva-alueen sairaanhoitopiirien erikoislääkärimäärät Sairaalakohtaisissa tilastoissa ovat mukana kaikki sekä täysiaikaiset että osa-aikaiset erikoislääkärit (yl, ayl, oyl, ol, el). Sukupuoli Sairaanhoitopiiri Miehet Naiset Yhteensä Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Yhteensä Jatkoselvitykseen valikoituneet erikoisalat eroavat toisistaan erikoislääkärien työskentelypaikan osalta. Patologian ja syöpätautien erikoislääkärit työskentelevät lähes yksinomaan erva-alueen sairaaloissa (patologit pääosin liikelaitoksissa). Naistentautien erikoisalalla yksityissektori on merkittävä työllistäjä, samoin neurologiassa, reumatologiassa ja radiologiassa. Psykiatristen erikoisalojen lääkäreistä merkittävä osa työskentelee avohoidossa (mielenterveystoimistot ja yksityissektori) ja fysiatrien työllistäjiä ovat mm. kuntoutuslaitokset ja työterveyshuolto. 5

6 6

7 Erikoisalojen työllisyystilanne Merkittävin erikoislääkärivaje julkisissa sairaaloissa on psykiatristen alojen lisäksi keuhkosairauksissa ja neurologiassa. Hyksin erva-alueella sairaaloiden lääkärivaje on huomattavasti muuta maata pienempi, mutta sielläkin merkittävä keskussairaaloiden osalta. 7

8 TAMPEREEN YLIOPISTO ERIKOISTUVAT LÄÄKÄRIT KOULUTUSALOITTAIN TUTKINTO Erikoislääkärin tutkinto 5 v. Erikoislääkärin tutkinto 6 v. opintooikeus KOULUTUSOHJELMA opiskelijat ilmoittautuneet opiskelijat Fysiatria Geriatria Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia Kliininen neurofysiologia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Liikuntalääketiede Oikeuslääketiede Patologia Perinnöllisyyslääketiede Silmätaudit Syöpätaudit Terveydenhuolto v. TUTKINTO-OPISKELIJAT YHT Anestesiologia ja tehohoito Endokrinologia Gastroenterologia Gastroenterologinen kirurgia Ihotaudit ja allergologia Infektiosairaudet Kardiologia Keuhkosairaudet ja allergologia Kliininen farmakologia ja lääkehoito Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede Kliininen hematologia Käsikirurgia Lastenkirurgia Lastenneurologia Lastenpsykiatria Lastentaudit Naistentaudit ja synnytykset Nefrologia Neurokirurgia Neurologia Nuorisopsykiatria Oikeuspsykiatria 0 0 Ortopedia ja traumatologia Plastiikkakirurgia Psykiatria Radiologia Reumatologia Sisätaudit

9 Suu- ja leukakirurgia 1-1 Sydän- ja rintaelinkirurgia Työterveyshuolto Urologia Verisuonikirurgia Yleiskirurgia Yleislääketiede v. TUTKINTO-OPISKELIJAT YHT KAIKKI ERIKOISTUVAT YHTEENSÄ Joillakin erikoisaloilla opinto-oikeuden saaneita on merkittävästi läsnä olevaksi ilmoittautuneita enemmän ja tämä tulee huomioida taulukkoa tarkasteltaessa. Opinto-oikeus ei poistu, vaikka erikoistuva esim. vaihtaisi alaa. Koulutusohjelmaan läsnäolevaksi ilmoittautuneiden lääkärien määrä ennustaa varsin hyvin vuosittaista tutkintojen määrää, joka on n % ilmoittautuneiden määrästä. Esim. keuhkosairauksien erikoistumisohjelmasta valmistunee siis 1-2 erikoislääkäriä vuosittain (10 ilmoittautunutta). 1/3 Tampereen yliopistossa erikoislääkäritutkinnon suorittavista sijoittuu töihin oman erva-alueen ulkopuolelle, pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Tampereen seutu houkuttelee kuitenkin yli 10 % muista yliopistoista valmistuvista erikoislääkäreistä. Helsingin yliopistossa tutkintonsa suorittavat erikoislääkärit sijoittuvat lähes täysin omalle ervaalueelleen. 9

10 FYSIATRIA Suomessa oli v alussa yhteensä 171 työikäistä fysiatrian erikoislääkäriä. Heistä 25 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Fysiatrian erikoislääkärien eläkepoistuma on tulevaisuudessa erikoisaloista suurimpia: valtakunnallisesti jopa 70 % nykyisistä erikoislääkäreistä saavuttaa eläkeiän (65 vuotta) v mennessä. Tays-ervaalueella eläkepoistuma on 1-2 erikoislääkäriä/vuosi ja valtakunnallinen poistuma n. 9/vuosi. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Kaikista Suomen lääketieteen koulutusyksiköistä on v valmistunut yhteensä 69 fysiatrian erikoislääkäriä eli keskimäärin 6 erikoislääkäriä/vuosi. Yliopistojen erikoistumiskoulutusohjelmiin läsnä olevaksi ilmoittautuneet 2/2014: FYSIATRIA Helsinki 23 Kuopio 14 Oulu 3 Tampere 5 Turku 6 51 TAY:n, OY:n ja TY:n erikoistumisohjelmiin ilmoittautuneiden määrä on huomattavan pieni eikä tutkintojen määrällä pystytä korvaamaan alalta eläköityviä, vaikka monet fysiatrit jatkavatkin työuraansa 65 ikävuoden jälkeen. 10

11 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Nykyisen erikoislääkärikunnan ikärakenne on seurausta mm. siitä, että fysiatriaan erikoistutaan usein vasta vanhemmalla iällä esim. pitkän terveyskeskus- tai kuntoutuslääkärityön jälkeen ja erikoistumispaikkoja on vähän. 2. Erikoisala kärsii negatiivisesta mielikuvasta vain kroonisia selkäpotilaita hoitavana ja lausuntoja tekevänä alana. Käytännön lääkärintyössä opiskelijat törmäävät tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen vuoreen. 3. Kouluttajaresurssit ovat vähäiset sekä yliopisto- että keskussairaaloissa ja alan professuuri puuttuu. 4. TAY:ssa tules-kuntoutuksen opetus Päijät-Hämeen KS:ssa on saanut hyvää palautetta, mutta muutoin opiskelijoiden käsitys fysiatrin työstä jää kapeaksi. Lääkärimäärät ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus): Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 3 (3 virkaa) 2 (2 virkaa) 3 (4 virkaa) 3 (5 virkaa) Erikoistuvat - 2 (3 virkaa) 2 (1 virka) 3 (ei virkoja) Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Erikoisalan tunnettavuuden lisääminen: Mitä on fysiatria? - tietoiskut. Erikoisala ilman päivystysvelvollisuutta, mahdollisuus "toimenpidefysiatriaan" ja toisaalta laajaan kuntoutuskentällä toimimiseen. - Tule-ongelmien käsittely perusopinnoissa kokonaisuutena ortopedian-fysiatrian-reumatologian yhteismeetinkeinä, vrt. Selkäkeskusten toiminta. - Fysiatrian opintokokonaisuuden laajentaminen PHSOTEY:n kouluttajaresurssien (mm. tules-kuntoutuksen professuuri) avulla. Suoraa ohjautumista perusopintojen jälkeen erikoisalalle tuettava: 1. Koulutusputkien rakentaminen yksilöllisesti sekä Taysissa että keskussairaaloiden oppimiskeskuksissa, joissa riittävä kouluttajaresurssi (väh. 4 erikoislääkäriä) vuoden koulutusoikeus oppimiskeskuksiin sisältäen esim. fysiatrian pkl:lla, kuntoutustutkimuspoliklinikalla, kuntoutusosastolla ja kipupoliklinikalla toimimisen ja osallistumisen TAY:n tai muiden yliopistosairaaloiden videokoulutuksiin. 3. Erikoistuvien lääkärien virkojen perustaminen jatkossa em. keskuksiin ja fysiatrian professuurin perustaminen tukemaan erikoistumiskoulutuksen organisointia ja ohjausta. 4. Erikoistumiskoulutukseen soveltuvien kuntoutuslaitosten arviointi; opinto-oppaan tiedot vanhentuneet. Kuntoutuksellisen näkemyksen lisääminen koulutuksessa. 5. Aktiivinen rekrytointi alalle työterveyshuollon ja yleislääketieteen reunapalvelujen kautta. 6. Ylilääkärien ja koulutusvastaavan suorat yhteydenotot erikoistumisohjelmaan ilmoittautuneisiin. 7. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: vähintään 2/vuosi. 11

12 KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA Suomessa oli v alussa yhteensä 204 keuhkosairauksien erikoislääkäriä. Heistä 40 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Eläkepoistuma on tulevina vuosina Tays-ervassa n. 2 erikoislääkäriä/vuosi ja koko Suomessa n. 8/vuosi. Lähes 14 % alan erikoislääkäriviroista on julkisessa terveydenhuollossa täyttämättä. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Helsingin yliopiston vuosituotos on 2000-luvulla ollut keskimäärin 3 keuhkolääkäriä ja muiden yliopistojen 1 keuhkolääkäri vuosittain. Yliopistojen erikoistumiskoulutusohjelmiin läsnä olevaksi ilmoittautuneet 2/2014: KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA Helsinki 18 Kuopio 5 Oulu 11 Tampere 8 Turku Keuhkosairauksien erikoistumisohjelmissa on huomattavan vähän ilmoittautuneita koko Suomessa. 12

13 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Keuhkosairauksien erikoislääkäritutkintomäärä on ollut valtakunnallisesti selvässä laskussa 2000-luvulla. TAY:ssa voidaan tutkintomäärien kuitenkin sanoa romahtaneen v.2006 jälkeen. 2. Keskeinen useiden tahojen esiin tuoma ongelma on ollut TAY:n koulutusvastaavan passiivisuus koulutusohjelman kehittämisessä. Mm. erikoistuvien meeting-ohjelmasta vastaaminen, välipäätösten antaminen ja koulutussopimusten kehittäminen ovat olleet puutteellisia. 3. Työterveyshuollon vetovoima heijastuu keuhkosairauksiin erikoistuvien vähenemisenä. Suurin osa sairaaloiden erikoislääkäreistä on osa-aikaisia. 4. LL-perusopetus keskittyy liikaa astma/copd/pneumoniaan, jolloin kuva keuhkolääkärin työstä jää kapeaksi. Lääkärimäärä ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus): Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 5 (5 virkaa) 16 (18 virkaa) 4 (6 virkaa) 4 (8 virkaa) Erikoistuvat 2 (1 virka) 5 (4 virkaa) 1 (1 virka) 1 (ei virkoja) Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Keuhkosairauksien kliininen jakso sijoittuu 5. opintovuoden keväälle ja 6. vuoden syksyyn, jolloin opiskelijat ovat jo pitkällä kliinisessä opiskelussa ja aktiivinen rekrytointi erikoisalalle on mahdollista. - Toimenpideopetuksen lisääminen ja akuuttilääketieteen hyödyntäminen opetuksessa. 1. Velvoite koulutusvastaavalle TAY:n erikoistumiskoulutusohjelman uudistamisesta valmistumassa olevien auditointisuositusten mukaiseksi ja koulutusyhteistyösopimusten laatimisesta keskussairaaloiden kanssa. 2. Erikoistuvien erva-virat, joiden rahoitus EVO-rahoista ja kohdentaminen sinne, missä kouluttajaresurssia: Kanta-Hämeen koulutus- ja rekrytointimalli myös muihin keskussairaaloihin. 3. Yliopistoklinikan ja keskussairaalan yhteiset kouluttajalääkärit motivoivalla palkkauksella vahvistamaan keskussairaalan erikoistuvien ohjausta ja tutkimustyötä. 4. 2,5-3 v keskussairaalapalvelun hyväksyminen eriytyvään koulutukseen mikäli koulutussisältö yliopistosairaalaa vastaava (Seinäjoella osa-aikainen professuuri). 5. Erikoislääkärikoulutuksesta vastaavan koulutuskoordinaattorin nimeäminen YO-klinikan erikoislääkärikunnasta. 6. Sisätautialan palvelun suunnitteleminen motivoivaksi; sisällön suunnittelu keuhko- ja sisätautikouluttajien sekä erikoislääkärikoulutuskoordinaattorin yhteistyönä. 7. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: 3-4/vuosi. 13

14 LASTENPSYKIATRIA Suomessa oli v alussa yhteensä 225 lastenpsykiatrian erikoislääkäriä. Heistä 55 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Alan eläkepoistuma on tulevina vuosina Tays-ervassa n. 2 erikoislääkäriä/vuosi ja koko Suomessa 9-10/vuosi. Valtakunnallisesti n. 60 % alan erikoislääkäreistä eläköityy v mennessä ja 14 % erikoislääkärinviroista on julkisessa terveydenhuollossa täyttämättä. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Kaikista Suomen lääketieteen koulutusyksiköistä on v valmistunut yhteensä 112 lastenpsykiatrian erikoislääkäriä eli n. 10 erikoislääkäriä/vuosi. Yliopistojen erikoistumiskoulutusohjelmiin läsnä olevaksi ilmoittautuneet 2/2014: LASTENPSYKIATRIA Helsinki 40 Kuopio 13 Oulu 18 Tampere 8 Turku Tampereen yliopiston erikoistumisohjelmaan ilmoittautuneiden määrä on vähäinen verrattuna muiden yliopistojen opiskelijamääriin. 14

15 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Lastenpsykiatrian nykyinen erikoislääkärikunta on keskittynyt yliopistosairaalapaikkakunnille. Osa-aikaiset työsuhteet ovat sairaaloissa yleisiä ja ostopalveluja käytetään paljon. 2. Sekä yliopistopaikkakunnalle asettuneet että keskussairaaloissa työskentelevät haluaisivat suorittaa koko erikoistumisen paikkakuntaa vaihtamatta. Kouluttajaresurssien puute keskussairaaloissa on estänyt aiemmin käytössä olleen satelliittikoulutuksen. 3. Alalla on pitkät erikoistumisajat mm. vahvasta naisvaltaisuudesta johtuen. Ala vaatii elämänkokemusta ja kiinnostaa lähinnä vanhempia opiskelijoita, joita nykyisillä opiskelijakursseilla on vähän. 4. Lastenpsykiatrian osuus psykiatrian perusopetuksessa on niukka (2 op) ja keskittyy liikaa raskaaseen lastenpsykiatriaan. Lastenpsykiatrisen hoidontarpeen määrittely ja hoidon vaikuttavuuden tutkiminen on vaikeaa ja lääkärin asema hoidon kokonaisuudessa tulisi arvioida. Lääkärimäärä ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus): Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 4 (4 virkaa) 20 (19 virkaa) 3 (5 virkaa) 2 (5 virkaa) Erikoistuvat 1 (1 virka) 8 (8 virkaa) - 2 (ei virkoja) Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Lastenpsykiatrisen perusterveydenhuollon osuuden lisääminen perusopetuksessa; mikä on normaalia? - Kriittisyys: tarvitaanko lasten ongelmien ratkaisemisessa erikoissairaanhoitoa vai riittävätkö vahvistetut perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut? 1. Pakollisen yliopistopalvelujakson lyhentäminen 6-12 kk (vrt. psykiatria) ja toisaalta yliopistosairaalalle mahdollisuus toteuttaa koulutus yliopistosairaalassa 6 kk keskussairaalajaksolla. Edellyttää vähint. 4 erikoislääkärikouluttajaa/yksikkö ja yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa rakennetun koulutussuunnitelman. 2. Erikoislääkärikoulutukseen kouluttajalääkäri, jolla jaettu toimenkuva keskussairaala-yliopistosairaala ja rahoitus koulutus-evo:sta motivoivalla palkkauksella -> vapauttaa keskussairaalan erikoislääkäreitä potilastyöhön. Kouluttajalääkärillä ja professorilla jaettu vastuu erikoislääkärikoulutuksen sisällöstä. 3. Erikoislääkärien virkapohjien käyttö erikoistuville (palkkausetu, el -5 %). 4. Yhteistyö yleislääketieteen yksikön kanssa, lineaarinen työ: lasten somatiikka-psykiatria. 5. Ylilääkärien suoraan yhteydenotot ja rekrytointi (tietojen luovuttaminen TAY:n opiskelijarekisteristä). 6. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: 3/vuosi. 15

16 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Suomessa oli v alussa 660 naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriä. Heistä 126 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Alan eläkepoistuma on lähivuosina Tays-ervassa n. 5 erikoislääkäriä ja koko Suomessa n. 23 erikoislääkäriä/vuosi. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Yliopistojen erikoistumiskoulutusohjelmiin läsnä olevaksi ilmoittautuneet 2/2014: NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Helsinki 135 Kuopio 41 Oulu 54 Tampere 51 Turku

17 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Nykyinen erikoislääkärikunta on iäkästä erityisesti yksityissektorilla. 2. Alan naisvaltaistuessa voimakkaasti haluttomuus päivystämiseen kasvaa ja osa-aikatyö yleistyy, jonka vuoksi sairaalat tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa nykyistä suuremman määrän erikoislääkäreitä. 3. Lääkärimäärän arviointia vaikeuttaa synnytysyksiköiden vähentäminen päivystysasetuksen myötä ja toisaalta työaikadirektiivien vaikutukset sairaaloiden työn järjestämiseen. 4. Naistentaudit on perinteisesti yksi suosituimmista aloista nuorten lääkärien uravalinnoissa. Osassa ervaalueen keskussairaaloita on evl-virkamäärän vähäisyyden vuoksi jonoa erikoistumispaikkoihin. 5. Erikoslääkäritutkintomäärä on viime vuosina jäänyt tavoitteisiin nähden liian pieneksi. Lääkärimäärä ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus): Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 9 (8 virkaa) (virat täynnä) 7 (8 virkaa) 11 (8 virkaa) Erikoistuvat 6 (2 virkaa) 15 (12 virkaa) 5 (2 virkaa) 5 (2 virkaa) Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Naistentautien peruskoulutuksessa ei tullut esiin suuria muutostarpeita. 8 op kokonaisuus antaa opiskelijoille varsin hyvän kuvan alan erikoislääkärin työstä ja opetusjakso saa hyvää palautetta. - Perusopetuksen hajauttamista keskussairaaloihin voidaan lisätä, samoin amanuenssipaikkoja. Erikoisalan koulutus on varsin yhtenäistä ja suunnitelmallista mm. aktiivisen auditoinnin tuloksena. Opinto-oppaan tiedot ovat täsmälliset ja ajantasaiset. 1. Erikoistumiskoulutuksessa olevien määrää voidaan nostaa perustamalla esim. EVO-rahoituksella keskussairaaloihin lisää erikoistuvien virkoja sekä keskussairaalan-yliopiston yhteisiä kouluttajalääkärin toimia. 2. Yliopistosairaalassa vaadittava koulutus tulee säilyttää 2 v mittaisena keskittyen nykyistä paremmin täydentämään keskussairaalassa opittua. Yo-vaiheen jaksottaminen parantaisi erikoislääkärien pysymistä keskussairaalapaikkakunnilla. 3. Sairaaloiden työolosuhteisiin ja palkkaukseen tulee kiinnittää huomioita. Yksityissektori imee eläköitymisen myötä lisää lääkäreitä sairaalatyöstä. 4. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: 7-8/vuosi. 17

18 NEUROLOGIA Suomessa oli v alussa 316 neurologian erikoislääkäriä. Heistä 70 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Eläkepoistuma on tulevaisuudessa Tays-ervassa n. 2 erikoislääkäriä/vuosi ja koko Suomessa n. 10/vuosi. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Yliopistojen erikoistumiskoulutusohjelmiin läsnä olevaksi ilmoittautuneet 2/2014: NEUROLOGIA Helsinki 75 Kuopio 26 Oulu 20 Tampere 19 Turku

19 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Neurologian erikoisalalla uhka erikoislääkärien riittämättömyydestä tulevaisuudessa on syntynyt erityisesti alan sisäisen muutoksen myötä: akuuttihoidon ja etenevien neurologisten sairauksien hoitomahdollisuudet ovat lisänneet voimakkaasti neurologien tarvetta. 2. Neurologia kärsii vaikean ja raskaan erikoisalan maineesta. 3. TAY:n erikoistumisohjelmaan ilmoittautuneiden määrät ovat laskeneet muuta Suomea voimakkaammin ja tällä hetkellä alueen keskussairaaloissa on vain yksittäisiä neurologiaan erikoistuvia. HY ja OY ovat saaneet Tays:n erva-alueelta erikoistuvia. 4. Tays-ervan alueella ja myös muualla Suomessa keskussairaalat kärsivät neurologipulasta jo nyt yliopistosairaaloiden tilanteen ollessa toistaiseksi hyvän. Erikoislääkäripulan seurauksena voi olla neurologisen ympärivuorokautisen päivystyksen keskittyminen yliopistosairaaloihin, mikä toisaalta voi parantaa keskussairaaloiden huokuttelevuutta. Lääkärimäärä ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus): Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 7 (7 virkaa) 23 (22+3 virkaa) 5 (8 virkaa) 6 (8 virkaa) Erikoistuvat 2 (2 virkaa) 4 (7 virkaa) 1 (2 virkaa) 1 (1 virka) Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Erikoisalan maine kliinisesti vaikeana pitää korjata myönteisellä ja keskeisiin asioihin painottuvalla opetuksella, jota opiskelijat eivät koe nöyryyttäväksi ja korostamalla alan monipuolisia työmahdollisuuksia. - Perusopetuksen hajauttaminen keskussairaaloihin käyttäen hyväksi tunnettuja kouluttajia. Amanuenssipalvelun hyödyntäminen alan kiinnostuksen herättäjänä. 1. auditointisuositusten mukaiseksi: perehdytys, suunnitelmalliset osasto- ja poliklinikkasijoitukset ja palvelu erikoispoliklinkoilla näkyväksi ja kouluttajia sitovaksi sekä yliopisto- että keskussairaaloisssa. Kouluttaja-palkkauksen keinojen käyttö. 2. Erikoislääkärikoulutuksen vahvistaminen koulutuskoordinaattorilla, jonka tehtävänä yhteistyössä professorin kanssa mm. koulutuksen sisällön suunnittelu, erikoistuvien perehdytys ja aktiivinen rekrytointi. Erikoistuvalle 6kk hallinnon jakso (vrt. KYS). 3. Koulutus- ja tutkimusresurssien lisääminen; lahjoitusprofessuurit. 4. Valtakunnallisesti tunnetusta aivoverenkiertohäiriöyksiköstä markkinoitava neurologisen akuuttilääketieteen oppimiskeskus, johon rekrytoidaan erikoistuvia ja tehdään koulutusyhteistyötä mm. akuuttilääketieteen kanssa ja valtakunnallisesti. 5. Tieteellisen tutkimustyön ja erityisosaamisen näkyvyyden lisääminen. 6. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: 4/vuosi. 19

20 NUORISOPSYKIATRIA Suomessa oli v alussa 160 nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä. Heistä 35 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Eläköityviä erikoislääkäreitä tulevina vuosina koko Suomessa n. 7-8/vuosi. Yli 16 % alan erikoislääkäriviroista on julkisessa terveydenhuollossa täyttämättä. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Yliopistojen erikoistumiskoulutusohjelmiin läsnä olevaksi ilmoittautuneet 2/2014: NUORISOPSYKIATRIA Helsinki 55 Kuopio 16 Oulu 13 Tampere 9 Turku Tampereen yliopiston koulutusohjelmaan ilmoittautuneiden määrä on pieni muuhun Suomeen verrattuna. 20

21 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Erikoislääkäritarpeeseen vaikuttaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tukitoimien ja ongelmien ennaltaehkäisyn onnistuminen ja toimiva hoidon porrastus. Alalla toimivat näkevät vaaran palvelujen pirstoutumisesta, kun kolme toisistaan erillistä organisaatiota (koulut, terveyskeskukset, sairaanhoitopiirit) suorittavat samoja tehtäviä. 2. Nuorisopsykiatriaan erikoistutaan usein vasta vanhemmalla iällä; elämänkokemus on alalla toisaalta välttämätöntä. 3. Tutkintomäärät ovat olleet 2000-luvulla Helsinkiä lukuunottamatta lievässä laskussa ja erityisesti keskussairaaloissa ja avohoidossa on erikoislääkärien virkoja merkittävä määrä täyttämättä. 4. Kouluttajalääkäreistä on pulaa keskussairaalatasolla, jolloin erikoistuvien lääkärien ohjaus ei ole mahdollista (mm. P-HKS:n ylilääkäri/kouluttajan tehtävä täyttämättä). 5. Erikoisalan sisällä on jännitteitä biologisen psykiatrian ja terapiakoulutuksen aseman osalta. Lääkärimäärä ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus): Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 5 (6 virkaa) 7 (9 virkaa) 5 (7 virkaa) 2 (5 virkaa) Erikoistuvat - 3 (3 virkaa) 2 (ei virkoja) - Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Nuorisopsykiatrian osuuden lisääminen psykiatrian opetuskokonaisuudessa ja koulutuksen hajauttaminen perusterveydenhuollon tasolle. - Avohoidon toiminnan korostaminen yhteistyössä koulun ja sosiaalitoimen kanssa. 1. Nuorisopsykiatriaan hakeutumisen kynnystä tulisi madaltaa esim. yleislääketiedettä harkitsevien aktiivisella rekrytoinnilla. 2. Yhteistyön hyödyntäminen lastenpsykiatrian kanssa (esim. Seinäjoen yksikön malli). 3. Kouluttajaresurssin lisääminen erva-alueen kouluttajalääkärillä sekä koulutustarpeen mukaan kohdennetuilla erva-viroilla, joiden rahoitus esim. EVO-rahoista. 4. Videokoulutusyhteyksien parantaminen ja hyödyntäminen. 5. Psykiatristen alojen yhteistyö tunnettavuuden ja rekrytoinnin tehostamiseksi; innostavien kouluttajien käyttö opetuksessa, aikuispykiatrian kesälääkäri-koulut ja palkkauksen kehittäminen. 6. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: vähintään 2/vuosi. 21

22 PATOLOGIA Suomessa oli v alussa 159 patologian erikoislääkäriä. Heistä 26 asui Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Eläkepoistuma on Tays-ervassa n. 1 lääkäri/vuosi ja koko Suomessa n. 6 erikoislääkäriä vuosittain. Miehet Naiset Yhteensä HYKS erva-alue TYKS erva-alue TAYS erva-alue KYS erva-alue OYS erva-alue Ahvenanmaa Yhteensä Kuopion ja Turun yliopistojen tutkintomäärät ovat olleet huomattavan pienet koko 2000-luvun ajan. Yliopistojen erikoistumisohjelmiin läsnäolevaksi ilmoittautuneet 2/2014: PATOLOGIA Helsinki 11 Kuopio 1 Oulu 5 Tampere 4 Turku 9 30 Erikoistumisohjelmiin ilmoittautuneiden määrä on vähäinen koko Suomessa. 22

23 Tunnistetut kehittämiskohteet: 1. Nykyinen patologian erikoislääkärikunta on iäkästä ja yli puolet heistä eläköityy v mennessä. Alan erikoislääkäritutkintomäärät ovat laskeneet 2000-luvun lopulta alkaen koko Suomessa ja yliopistojen erikoistumisohjelmissa on tällä hetkellä huomattavan vähän ilmoittautuneita. 2. Patologian ja myös muiden laboratorioalojen toiminta on siirtymässä osakeyhtiöihin ja liikelaitoksiin. Kehityksen nähdään uhkaavan patologien koulutuksen riittävyyttä valtakunnan tasolla, jos koulutusvastuuta ei ole selkeästi määritelty. 3. Keskussairaaloissa ei ole erikoistuvia lääkäreitä ja pitkän yliopistovaiheen jälkeen erikoislääkärit jäävät yliopistopaikkakunnille. Kliinisen patologian palvelut ovat kuitenkin edellytys leikkaustoiminnalle keskussairaaloissa (esim. jääleikkeet). 4. Mielikuvat erikoisalasta ovat opiskelijoiden keskuudessa negatiiviset. Lääkärimäärä ja virat Tays-ervan sairaaloissa (ylilääkärien ilmoitus) Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa Erikoislääkärit 5 (5 virkaa) 18 (18 virkaa) 3 (5 virkaa) 3 (5 virkaa) Erikoistuvat - 4 (4 virkaa) - 1 (1 virka) Toimenpide-ehdotukset: LL-tutkinnon perusopetus - Opiskelijoiden mielikuvaa patologin työstä tulisi kohentaa korostamalla obduktioiden sijaan esim. patologin päivystyksellistä työtä leikkausnäytteiden parissa, laboratoriotyön monipuolisuutta sekä yhteistyötä hoitavan kliinikon kanssa. - Akateemisten uramahdollisuusien korostaminen kaikilla laboratorioaloilla. 1. Erikoislääkärikoulutuksen voi suorittaa yliopiston lääketieteen laitoksen patologian yksikön assistentin/apulaisopettajan toimessa ja samanaikaisesti yliopistollisen sairaalan laboratoriokeskuksen patologian vastuualueen sivuvirassa tai yliopistollisen sairaalan laboratoriokeskuksen patologian vastuualueen virassa tai toimessa. Järjestelmä on mutkikas. 2. Yliopiston roolin vahvistaminen erikoislääkärikoulutuksessa sekä valtakunnallinen ohjaus ja sitovat määräykset erikoislääkärikoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta ovat välttämättömiä. Erikoistuvien koulutus on kädestä pitäen -oppimista ja vaatii erikoislääkäriresursseja. 3. Laboratorioaloista merkittävin erikoislääkäritarve on tulevaisuudessa patologialla ja hematologialla. Myös kliinisen neurofysiologian erikoislääkärikoulutusta tulisi lisätä. 4. Laboratorioalojen erikoislääkärikoulutuksessa tulisi lisätä johtamisopintoja. Erikoislääkärin tehtävänä on kliinikon työn tukemisen lisäksi lisääntyvässä määrin myös yksikön toiminnan johtaminen. Kliinisiä työtehtäviä siirtyy lääkäreiltä muille ammattiryhmille ja automaatio lisääntyy. 5. Erikoislääkäritutkintotavoite TAY: 1-2/vuosi 23

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 14.5.2013 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Päivystyspoliklinikka Päivystysklinikka Pohjois-Karjalan keskussairaala,

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Keuhkosairauksien erikoisalan erikoislääkärikoulutuksen arviointi keväällä Joni Niskanen Keuhkoylilääkärikokous

Keuhkosairauksien erikoisalan erikoislääkärikoulutuksen arviointi keväällä Joni Niskanen Keuhkoylilääkärikokous Keuhkosairauksien erikoisalan erikoislääkärikoulutuksen arviointi keväällä 2016 Joni Niskanen Keuhkoylilääkärikokous 26.8.2016 Miksi arviointia? SLL suositus erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista 20.4.2011

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa. Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja

Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa. Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja Lisääntynyt sisäänotto Kuopion lääkärikoulutuksessa Jukka Pelkonen Lääketieteen laitoksen johtaja Sisäänotto lääketieteenkoulutusyksiköissä nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 120 > +30 = 150 (155) Kuopio

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Olen ollut aikaisemmin Helsingin yliopiston kirjoilla, vaikka lisensiaatin tutkinto on suoritettu muualla

Olen ollut aikaisemmin Helsingin yliopiston kirjoilla, vaikka lisensiaatin tutkinto on suoritettu muualla Tiedekunta täyttää Saapunut Opinto-oikeus Todistus HAKEMUS OPINTO-OIKEUDEN SAAMISEKSI ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEEN (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

erikoistuvien Anestesiologia ja tehohoito Rauman aluesairaala v 9 kk Alho, Marja-Leena toistaiseksi

erikoistuvien Anestesiologia ja tehohoito Rauman aluesairaala v 9 kk Alho, Marja-Leena toistaiseksi KOULUTUSSOPIMUKSET KOULUTUSALOITTAIN 8.7.2016 aluesairaala/ muu erikoistuvien sopimukset KOULUTUSAIKA keskussairaala voimassaoloaika virat Tyks/Ty kouluttaja kouluttajan sähköposti Akuuttilääketiede TYKS,

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus Erikoislääkärikoulutuksen uudistus Suomen Gynekologiyhdistyksen koulutuspäivät 24.11.2016 Hannu Halila Varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Terveydenhuollon

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSET KOULUTUSALOITTAIN KOULUTUSAIKA aluesairaala / erikoistuvien. keskussairaala virat

KOULUTUSSOPIMUKSET KOULUTUSALOITTAIN KOULUTUSAIKA aluesairaala / erikoistuvien. keskussairaala virat KOULUTUSSOPIMUKSET KOULUTUSALOITTAIN 9.1.2017 KOULUTUSAIKA aluesairaala / muu erikoistuvien sopimukset keskussairaala voimassaoloaika virat Tyks/Ty kouluttaja kouluttajan sähköposti Akuuttilääketiede TYKS,

Lisätiedot

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten

Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Selvitys viransijaisuuskelpoisuutta varten Lääketieteen kandidaatti nimi ( ) sotu on saanut opinto-oikeuden lääketieteeseen Kuopion yliopistossa vuonna, on aloittanut opintonsa vuonna ja on tällä hetkellä

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Akuuttilääketiede erikoisalana Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Miksi uusi erikoisala? Maailma ja lääketiede sen mukana on muuttunut Muutos on tarpeen Päivystyspalvelut eivät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuja yhteensä 4 kpl Impact Factor yht. 8.460 IF-julk. yht.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN

SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN 2007-2013 SUORITUKSET LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN Valmistautumiseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti viikkoa ennen valmistumistilaisuutta. Keväällä ilmoittautumisaika on pidempi. Valan vannominen

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen. arviointi vuoteen Johanna Rellman. sosiaali- ja terveysministeriö

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen. arviointi vuoteen Johanna Rellman. sosiaali- ja terveysministeriö Johanna Rellman Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arviointi vuoteen 2030 sosiaali- ja terveysministeriö Raportteja ja muistioita 2016:57 ISSN 2242-0037 ISBN 978-952-00-3839-7 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Oy Apotti Ab Asiakas- ja potilastietojärjestelmän ulkoinen päätöksenteon tuki. Markkinakartoitus ja tietopyyntö

Oy Apotti Ab Asiakas- ja potilastietojärjestelmän ulkoinen päätöksenteon tuki. Markkinakartoitus ja tietopyyntö Oy Apotti Ab Asiakas- ja potilastietojärjestelmän ulkoinen päätöksenteon tuki Markkinakartoitus ja tietopyyntö 1.2.2017 1(9) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleistä Apotti-hankkeesta... 2 3 Tietopyynnön

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas www.opintopolku.fi Terveystieteiden tiedekunnassa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KLIINISEN VAIHEEN HAJAUTUS KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KLIINISEN VAIHEEN HAJAUTUS KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAAN Liite 8 LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KLIINISEN VAIHEEN HAJAUTUS KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAAN Alueellinen muutosseminaari 23.4.20013 Markku Voutilainen PERUSTELUJA KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISELLE Opetuksen vahvistaminen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010 Sairaanhoitopiirit Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköt Arvoisa vastaanottaja, Hoitoonpääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 6 :n

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET)

MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET) MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET) Ewa Jokinen, oyl Hyvinkään sairaala Synnytys- ja naistentautiopin valtakunnallinen opetuskokous 24.5.2016

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin

Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin Anatomia ohjaajat, (opetussihteerit) Anatomian ja solubiologian syventävät opinnot

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuja yhteensä 13 kpl Impact Factor yht. 22.903 IF-julk.

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSET päivitetty

KOULUTUSSOPIMUKSET päivitetty KOULUTUSSOPIMUKSET päivitetty 29.11.2016 Koulutusaika Sopimus voimassa Kouluttajat Akuuttilääketiede Keski-Pohjanmaan keskussairaala 4 v toistaiseksi ylilääkäri Risto Hannula Lapin sairaanhoitopiiri 4

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutus Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus PÄÄTÖKSET. Päätös: HY 201/00

Lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutus Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus PÄÄTÖKSET. Päätös: HY 201/00 Lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutus Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus PÄÄTÖKSET 28.9.2000 Päätös: HY 201/00 Uusi asetus: sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede Tilaisuuden nimi:

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2011 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkäritilanteesta

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta. Opinto-opas 2007 2009. Erikoislääkärikoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta. Opinto-opas 2007 2009. Erikoislääkärikoulutus Lääketieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2007 2009 Erikoislääkärikoulutus Postiosoite Puhelin Faksi Sähköposti Internet Toimittanut Taitto Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopio (017) 162 211* (vaihde)

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne. lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2012 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Erva-järjestämissopimus

Erva-järjestämissopimus Erva-järjestämissopimus 28.08.2015 Jorma Penttinen, JYL Erva strategia Sovitaan mitä tehdään ja tehdään mitä sovitaan! 28.9.2015 2 Tämä järjestämissopimus on laadittu vuonna 2013 alkaneelle ja vuoteen

Lisätiedot