YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET"

Transkriptio

1 YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

2 Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE Vastaanottotoiminta Suun terveydenhuolto Kuntoutuspalvelut Tukipalvelut Työterveyshuolto Sairaalapalvelut Mielenterveyspalvelut Terveydenhoitoyksikkö/Neuvolatoiminta (Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaa)10 9. Kuntalaiskysymykset terveydenhuollon osalle PERUSTURVAN PALVELUALUE Vanhus- ja vammaispalvelut ( Kotihoito ja hoivapalvelut sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut) Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut (Aikuissosiaalityö ja työllistymispalvelut) Sosiaalitoimeen liittyviä kysymyksiä Juankoskelta... 37

3 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE 1. Vastaanottotoiminta Toiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta: Pääpaino vastaanottotoiminnassa on kansansairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Lääkärit toimivat sektorivastuisesti, jolloin lääkäriresursseista joku vastaa vuodeosastosta, joku kouluterveydenhuollosta, joku mielenterveyshuollosta, joku Iivolan Palvelukeskuksesta jne. Samoin SAS (Selvitä Arvioi Sijoita) ryhmän, vanhusten ja vammaisten palveluiden järjestämistoimintaan osallistutaan. Sähköinen resepti on käytössä. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos. Sairaanhoitajat pitävät itsenäistä vastaanottoa. Sairaanhoitajan vastaanotolla 1 sh 1 th, joilla mm. astma-, reuma-, verenpaine-, sydän sairauksia sairastavia asiakkaita, haavanhoidot ja injektiot. Vastanotoilla myös hoitotarvikejakelu, mm. diabetes, haavahoidot. Vastaanotto toimii ajanvarauksella. Sairaanhoitajat toteuttavat yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa Tulppa- ja painonhallintaryhmät. Poliklinikka avoinna klo 7 22/7pv. Yöllä klo osaston yövuoron hoitajat hoitavat myös päivystysasiat. Koillis-Savon palveluyksikköön kuuluu Rautavaara ja Kaavi. Rautavaaran lääkärin virka on täytetty Juankoskelle, ja siten joku Juankosken lääkäreistä on Rautavaaralla ma pe. Vastaanotto toimii ajanvarausperiaatteella. Päivystys 24/7. Lääkäreiden arkiyöpäivystys tehdään omana virkatyönä. Viikonloppuisin lääkäripäivystäjäpalvelut ostetaan Attendo Oy:ltä. Päivystyspolikliininen palvelu toimii ilman ajanvarausta. Sairaankuljetuksen hoitaa sairaanhoitopiiri. Henkilöstö Lääkäri 4,0 (josta 1,0 Rautavaaralle ja 0,6 ylilääkärin tehtäviin ja kaksi lääkäriä tekee 30 h/vko) Terveydenhoitaja 1,0 Sairaanhoitaja 6,0 Lähihoitaja 3,0, Lääkintävahtimestari 1,0 Tekstinkäsittelijä 2,0 Puheterapeutti 1,0 (yhteinen Koillis -Savossa, käy myös Kaavilla ja Rautavaaralla) Käynnit 2012 lääkäri sh 4174 th 2440 ph/lh/tka 1099 puheterap. 609

4 Käynnit/suoritteet 2013 lääkäri sh 4012 th 3460 ph/lh/tka 1222 puheterapia 347 Kuopion kaupungin vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja- omalääkärimallin mukaisesti yhdeksällä terveysasemalla. Omahoitaja- omalääkärimalli on muuttumassa tiimityömalliin vuoden 2014 aikana. Palvelua kehitetään tiimityön ja sairaanhoitajapainotteisemman vastaanottopalvelun suuntaan. Päivystys toteutuu KYSin yhteispäivystyksenä, johon Kuopio tuottaa yleislääkäripalvelut yöpäivystystä lukuun ottamatta. Yöpäivystyksen yleislääkärityö hoidetaan ostopalveluna. Päivystystoiminta on muuttumassa vuoden 2015 aikana uuden valmisteilla olevan mallin mukaisesti. Matalan kynnyksen palvelualleja lisätään perustoimintaan hyvinvointikioskin (Terve Kuopio-koski) toimintaa monipuolistaen. Hyvinvointikioskin toiminnan laajentamista liitoskuntien alueille suunnitellaan. Sähköinen resepti on käytössä. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos. Perusturvan palvelualueelle kuuluvaan kotihoitoon tuotetaan asiakkaiden tarvitsemat terveydenhuollon palvelut, mm. kuntoutus ja lääkäripalvelut. 2. Suun terveydenhuolto Toiminta Kiireellinen ensiapu annetaan kaikille tarvitseville. Kiireetön hoito annetaan hoidon tarpeen mukaan ajanvarauksella. Käynneillä toteutetaan ehkäisevää hammashoitoa ja terveyskasvatusta. Henkilöstö Hammaslääkäri 3,0 (täytetty 1,5), ostopalvelua 0,25-0,5 vakanssia Suuhygienisti 1,0 (Koillis-Savon yhteinen, josta 0,6 Juankoskelle, 0,4 Kaaville) Hammashoitaja 3,0 Välinehuoltaja 0,5 (yhteensä 1,0, josta 0,5 jakautuu muille kustannuspaikoille) Kahdella hammaslääkärillä toimisi hyvin ja tällöin suuhygienistin tehtävään tarvitaan lisäystä 0,4. RTG ortopantomografiapalvelut ostetaan Kuopiolta, Nilsiän toimipisteestä

5 Käynnit/Suoritteet 2012 hammaslääkäri 3480 suuhygienisti 1248 Käynnit/Suoritteet 2013 hammaslääkäri 4008 suuhygienisti 967 Kuopion suun terveydenhuollon palvelut Suun terveydenhuollossa on pitkälle edennyt työnjaon toteutuminen. Takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön Puheohjatun automaation käyttöönottoa aikojen perumisessa ja siirroissa selvitetään. Työntekijävajaus vaikeuttaa toiminnan sujuvuutta ja palveluiden saantia. Toisaalta hammaslääkärivaje on edistänyt työjaollisen toiminnan kehittymistä. Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys toteutetaan tukeutuen lääkäripäivystykseen ja asiakkaita opastetaan nettisivujen ja puhelintiedotteen avulla. Hammaslääketieteen tutkintouudistus edellyttää käytännön harjoittelun toteutumista yliopiston alaisuudessa. Opetusklinikka on aloittanut Yliopistolla vuoden 2013 alusta. Kunnan tulee ohjata alkuselvityksen jälkeen potilaat opetusklinikalla. 3. Kuntoutuspalvelut Toiminta Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Yksilö- ja ryhmätoiminta, vuodeosastokäynnit, apuvälinepalvelut. Osa esim. akuuteista selkäpotilaista ohjautuu suoraan fysioterapeuteille. Kuntohoitaja käy Iivolan palvelukodissa ja sairaalassa, sekä hoitaa apuvälinepalvelun. Juankoskella oma apuvälinekeskus, yhteydenottoaika klo 8-9 ja sovittaessa. Kiinteistöhuollon laitoshuoltajat huolehtivat välineiden puhdistuksen, huollosta vastaa Servica. Henkilöstö Fysioterapeutti 2,0 (jotka tekevät 30 h/vko, 4 pv/vk) Kuntohoitaja 1,0

6 Suoritteet 2012 fysioterapeutti 1894 kuntohoitaja 672 Käynnit/Suoritteet 2013 fysioterapeutti 2000 kuntohoitaja 1224 Kuopion kaupungin kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelut, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia ja apuvälinehuolto tuotetaan omana palveluna. Puhe- ja toimintaterapiaa täydennetään ostopalveluilla ja osin myös kuntoutuspalveluita, joita ei itse voida tuottaa. Apuvälinepalveluita on suunniteltu toteutettavaksi osin alueellisena apuvälinepalveluna, jossa apuvälineet luovutetaan erikoissairaanhoidon hallinnoiman alueellisen apuvälinekeskuksen omaisuudeksi. Apuvälineiden hankinnat ja perusterveydenhuollon apuvälinevarastojen täydennykset toteutettaisiin alueellisesta apuvälinekeskuksesta. 4. Tukipalvelut Laboratoriopalvelut ostetaan ISLAB, näytteenotto sijaitsee terveyskeskuksen uusissa j a toimivissa tiloissa. Vuonna 2013 oli laboratoriossa näytteenottoja kpl ja yhteensä tutkimusta. Kuvantamispalvelut/Röntgen (digirtg) toteutuvat omana palveluna ja palveluita tuotetaan myös Rautavaaralle, Kaaville ja Tuusniemelle Toimintana: suora-digi-rtg, vuodesta 2011 alkaen arkisto on ollut KYS:llä. Suoritteet/Käynnit/Kuvaukset (juankoskelaiset) 2012 yhteensä 1732, joista ultraäänitutkimuksia yhteensä 2914, joista ultraääniä 398 Röntgenpalveluita tuotetaan Kaaville, Rautavaaralle ja Tuusniemelle. Rtg-tutkimuksia tehty Juankosken toimipisteessä (Juankoski Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemellä) vuonna 2012 yhteensä 4864 kpl ja 2013 yhteensä 5200 kpl.

7 Henkilöstö 2 röntgenhoitajaa Radiologipalvelut (lausunnot natiivi-rtg ja UÄ-tutkimukset) 1 pv/vk ostopalveluna Savon Ultramammat Oy:ltä. 5. Työterveyshuolto Kuopion kaupungin terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB, näytteenotto sijaitsee tk:n tiloissa Savo talon vastaanottotiloissa, Pyörön terveysasemalla, Riistaveden terveysasemalla yhtenä päivänä viikossa sekä Vehmersalmen, Karttulan ja Nilsiän terveysasemilla. Kuvantamispalveluita (natiiviröntgen ja ultraäänitutkimukset) tuotetaan (digi-rtg) Kuopiossa pääterveysasemalla Savo-talon vastaanottotiloissa, Harjulassa sekä Karttulan ja Nilsiän terveysasemilla. Kuvantamispalveluita kehitetään yhteistyössä KYS kuvantamiskeskuksen kanssa. Radiologiapalvelut hankitaan ostopalveluna. Magneettitutkimukset on kilpailutettu ja hankitaan Mehiläinen Oy:ltä Arvioitava on jatkossa myös esim. mammaseulontojen järjestämistapa Ostetaan Soisalon Työterveys-liikelaitokselta. Juankosken toimipisteessä on Kysterille annettu palveluja vuonna 2013 seuraavasti: työpaikkaselvityksiä ei ole tehty, työhönsijoitustarkastuksia 15 kpl, määräaikaistarkastuksia 32 kpl, sairaanhoitokäyntejä (KL II) 66 kpl (ttl ja tth). Lisäksi on tehty muutamia osatyökykyyn liittyviä tarkastuksia sekä muuta työterveyshuoltoon kuuluvaa toimintaa. Palvelut olivat kustannuksiltaan KL I: , josta Kelan korvaus 60 %, KL II: , josta Kelan korvaus 50 %, KL 0: 0, yhteensä Kuopion kaupungin työterveyshuoltopalvelut Kuopion kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Kallaveden työterveyshuollolta. Vuoden 2014 alusta palvelualueet vastaavat itse työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnasta ja palveluiden kustannuksista.

8 6. Sairaalapalvelut Juankoskella on uusi ja ajanmukainen terveyskeskuksen vuodeosasto, jossa mahdollista hoitaa eristyshuoneissa myös infektiopotilaita. Toiminta Akuuttivuodeosasto, keskimääräinen hoitoaika on noin 6 vrk. Rautavaaralaiset ja kaavilaiset akuuttipotilaat ja ostosopimuksella tuusniemeläiset hoidetaan Juankosken vuodeosastolla. Osastolla oli aiemmin 28 paikkaa, mutta alkaen Juankosken kaupungin vaatimuksesta paikat on vähennetty 25 paikkaan. Henkilöstö Osastonlääkäri 1,0 Osastonhoitaja 1,0 Sairaanhoitaja 9,0 Lähi-/perushoitaja 9,0 Osastonsihteeri 1,0 Laitosapulainen 6,5, joiden työpanoksesta 4,0 osastolle ja 2,5 avopuolelle. Kuopion kaupungin sairaalapalvelut Osastohoitoa tuotetaan Kuopiossa kuntouttavana lyhytaikaishoitona Harjulan viidellä osastolla, Karttulassa lyhyt-, vuoro ja pitkäaikaishoitona sekä Nilsiässä pääasiassa lyhytaikaishoitona. Kotiutusyksikkö tehostaa ja nopeuttaa kotiuttamisprosessia KYS:n ja kaupungin sairaalaosastoilta sekä Neuronista antamalla apua siirtymävaiheeseen. Kotisairaala toiminta on käynnistynyt kantakaupunki alueella ja Nilsiässä. Harjulan sairaalan poliklinikalla on myös sisätautien, geriatrian, neurologian ja lastentautien erikoisalat. Toiminta järjestetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa hoidontarpeen arvioinnin mukaisesti. Harjulan alueelle on alkanut talotekniikka ja poistumisturvallisuuteen liittyvä korjaus, joka päättyy kesällä Muutoksessa edetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

9 7. Mielenterveyspalvelut Toiminta Yksilösuhdetyöskentely (keskeistä mm. lääkevasteen seuranta ja hoito) ja siihen liittyvät verkostopalaverit ja hoitoneuvottelut. Henkilöstö Psykologi 1,0, työskentelee 30 h/vko (Koillis-Savon yhteinen, josta 0,5 Juankoskelle, 0,4 Kaaville ja 0,1 Rautavaaralle). Sairaanhoitaja 2,0 (psykiatrisia sairaanhoitajia) ajanvaraukseen perustuvat vastaanotot mielenterveyspotilaille Ostopalvelua psykologin palvelua1 pv/vko yksityiseltä palveluntuottajalta. Psykiatrikonsultaatiot 1 työpäivä/kk ostopalveluna shp:ltä, oma vastuulääkäri 4 h/vko. Käynnit 2012 lääkäri 179 sh 1487 psykologi 219 Käynnit/Suoritteet 1-12/2013 lääkäri 147 sh 1418 psykologi 404 Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut Kuopion mielenterveyspalveluita tuotetaan lapsille ja nuorille (alle 19 v) tiiviissä yhteistyössä vanhempien, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten ja nuorten palvelua tuottavien tahojen kanssa moniammatillisesti ja verkostoa hyödyntäen. Kuopiossa on alkanut oppimishäiriöiden poliklinikkatoiminta. Kuopion psykiatrian keskus tuottaa psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoito- ja kuntoutuspalveluita vuotiaille kuopiolaisille sekä Maaningan yhteistoiminta-alueelle. Lisäksi tuotetaan työnohjaus-, konsultaatio-, koulutus-, opetus- ja tutkimustyöpalveluja. Päihdepalveluiden erityispalvelut tuotetaan ostopalveluna ensisijaisesti Kuopion seudun päihdepalvelusäätiöltä (KSPS). Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden järjestäminen kuuluu aikuissosiaalityön ERAP- erityispalveluiden vastuulle.

10 Potilasasiamies Tuula Kyyhkynen (KYS) potilasasiamiesyhdyshenkilöt kaikissa palveluyksiköissä, Koillis-Savossa yh. Sari Karhinen Kuopion kaupungin potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla potilas- ja sosiaaliasiamiehenä toimii Olavi Kortelainen Terveydenhoitoyksikkö/Neuvolatoiminta (Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaa) Lastenneuvola Resurssi 1,0 terveydenhoitaja Toiminta - Alle kouluikäisiä (0-6 v.) lapsia n Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Alle kouluikäisten neuvolakäyntejä 15 o Laajoja terveystarkastuksia viisi. - Vastaanottokäyntejä, puhelinneuvontaa ja tarvittaessa kotikäyntejä, myös sairausvastaanottoa (äkillisesti sairastuneen lapsen vanhempien hoitovapaatodistukset). - Yhteistyöpalaverit päivähoidon kanssa 4-5 kertaa vuodessa, lisäksi muut yhteistyöpalaverit. - Aikuisväestön ja matkailijoiden rokotukset, influenssarokotukset, reumaa sairastavat lapset. Koko Koillis-Savon alueella äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sijaistavat joustavasti toisiaan lomien ja poissaolojen aikana. Käynnit/suoritteet 2012 th 910 Käynnit/suoritteet 2013 th 672 Äitiysneuvolassa 1,0 terveydenhoitajaa Juankoskella.

11 Toiminta: - Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Raskaana olevien ja synnyttäjien olevien tarkastuksia 15 kpl o Laajoja terveystarkastuksia 3 kpl - Äitiysneuvolan terveydenhoitaja hoitaa myös ehkäisyneuvolan asiakkaat, joukkotarkastuspapat, sairaanhoidon papat, sukupuolitautiasiakkaat, gynekologisia tulehduksia sairastavat asiakkaat, prolapsirenkaiden vaihdon sekä osan matkailijoiden rokotuksista ja influenssarokotuksista. Koko Koillis-Savon alueella äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sijaistavat joustavasti toisiaan lomien ja poissaolojen aikana. Tilastotietoa syntyvyydestä: Vuonna 2012: 32 lasta Vuonna 2013: 31 lasta. Yksi perheistä on muuttamassa pois ennen laskettua aikaa loppuvuodesta eli jää 30 syntynyttä. Vuonna 2014: Laskettuja aikoja kesäkuun loppupuolelle mennessä 13 eli syntyvyys jää ensi vuonna todennäköisesti alle 30 lapsen. Käynnit/suoritteet 2012 th 1042 (koko Koillis-Savon yhteisessä äitiys- ja ehkäisynlassa 2310) Käynnit/suoritteet 2013 th 990 (koko Koillis-Savon yhteisessä äitiys- ja ehkäisynlassa 2247) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Resurssi 1,5 terveydenhoitajaa - 1,0 terveydenhoitaja (38,25 h/vko): Juantehtaan koulu lk, Juankosken koulu lk, Juankosken lukio - 0,5 terveydenhoitajaa (20 h/vko) Muuruveden koulu lk, Säyneisen koulu lk Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden toimipiste. Alueella toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto Muuruvedellä. Oppilaitoksessa on opiskelijoita yhteensä 24 henkilöä

12 Oppilasennuste mukaan JUANTEHTAAN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht MUURUVEDEN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht SÄYNEISEN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht

13 JUANKOSKEN KOULU Lv 7 lk. 8lk. 9 lk. Yht Kaavin oppilaita ei mukana Toiminta - Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Terveydenhoitajan tarkastukset kaikilla vuosiluokilla peruskoulussa ja lukiossa ensimmäisenä vuonna, pojille lukiossa 2. luokalla kutsuntatarkastus o Laajat terveystarkastukset (terveydenhoitaja, lääkäri, vanhemmat sekä koulun arvio) 1., 5. ja 8. luokalla. - Oppilashuoltoryhmät ala-asteella 1 x kk, yläasteella 2 x kk, lukiossa 5-6 x vuosi. - Toimintaan sisältyy lisäksi ehkäisyneuvontaa, koulujen terveydellisten olojen tarkastusta, sairausvastaanottoa sekä kutsuntatarkastukset, koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset ja matkailijoiden rokotukset. Käynnit/suoritteet 2012 th 1235 ft 79 Käynnit/suoritteet 2013 th 1405 ft 78

14 Kuopion kaupungin terveydenhoito Kuopion kaupungin lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja 2.asteen opiskelijaterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on kasvun ja oppimisen palvelualueella kasvun ja oppimisen tuen avainprosessissa. Lastenneuvolan. koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta toteutuu pääosin ns. neuvolaasetuksen (338/2011) mukaisesti. Terveydenhuoltoyksikkö tuottaa AMK:n opiskeluterveydenhuollon ja Sihti nuorten vastaanoton sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvonnan, ravitsemusneuvonnan, PAPA-joukkotarkastusten näytteenoton, aikuisten rokotustoiminnan, tarttuvien tautien ja maahanmuuttejien terveydenhuollon palvelut. Äitiys- ja lastenneuvolalääkäripalveluita on keskitetty kantakaupungin ja lähiöiden alueilla suurimpiin neuvoloihin ja lääkärinvastaanottoja suunnitellaan pääsääntöisesti kokonaisiksi työpäiviksi, jolloin työpisteiden välinen matka-aika poistuu ja tuottavuus lisääntyy. Kuopiossa on aloitettu erikoislääkärin, psykologin ja erityisopettajan yhteinen moniammatillinen polikliininen vastaanottotoiminta oppimishäiriöisille oppilaille Juankosken terveyspalveluiden hallinto - palveluyksikön johtaja 0,6 yl tehtävään - ylihoitaja, Koillis-Savon (Juankoski, Kaavi ja Rautavaara) ylihoitajan sekä avopalveluiden osastonhoitajan tehtävät Juankoskella, määräaikainen työsopimus toimistosihteeri (palkkasihteeri) 1 (yhteinen Koillis-Savon alueella, Juankoskelle 60 %) - toimistosihteeri (talous) 1 (yhteinen Koillis-Savon alueella, Juankoskelle 60 %) - keskusvarastonhoitaja 1, jää pois , paikkaa ei täytetä samalla nimikkeellä - atk-tukihenkilö toiminut saakka ja siirtynyt Istekin palvelukseen. Vakanssi on otettu osastolle lähihoitajan varahenkilön käyttöön. Vastaanoton terveyskeskusavustajan vakanssi siirretty Lähihoitaja pääkäyttäjä nimikkeellä hallintoon Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen hallinto

15 Kuopion kaupungin perusturvan hallinnossa toimii palvelualuejohtaja ja eri asiantuntijoita mm. seuraavissa tehtävissä henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö, tilahallintapäällikkö, koulutuspäällikkö, johtava hoitaja, controller, kehittämisasiantuntija, sosiaali- ja potilasasiamies, hallintosihteeri, hallintopalvelusihteeri, palvelusuhdeasiantuntija, taloussihteeri, laskentasihteeri, varahenkilötoiminnan palveluesimies, sovellusneuvoja, tietopalvelusihteeri, arkistopalveluvastaava, arkistoija, ohjelmapäällikkö, projektipäällikkö, peten työsuojeluvaltuutetut ja varahenkilötoiminnan kokonaisuus. Toimistopalveluiden arviointi ja kehittämisselvitys on menossa. Henkilöstö Henkilöstön tiedot joulukuussa 2013: Laskennassa mukana myös Koillis-Savon yhteiset (esim. hallinto, röntgen, puheterapeutti ja psykologi) Juankoskella työskentelevät: 1. Henkilöstön keski-ikä 46,13 2. Eläkeikä täyttyy vuosina yhteensä 18 henkilöllä 3. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuonna pv (Koillis-Savon ktt:n ky, Juankosken toimipiste) vuonna pv vuonna pv Terveydenhuollon kokonaiskustannukset, erikoissairaanhoito mukaan lukien Juankoski Terveydenhuollon kustannukset vv Muutos 2012 TA 2013 TP % Perusterveydenhuolto , , , ,94-0,029 Erikoissairaanhoito , , , ,31 12,022 Tuleva terveydenhuollon toiminta ennakoiden vuodesta 2017 alkaen Vastaanottotoiminta ja päivystys Päivystysasetuksen mukaan 24/7 päivystys voidaan toteuttaa yksiköissä vain silloin, jos tarvittavat resurssit on kokonaisuudessaan paikalla. Vuoden 2017 jälkeen päivystystä tarvitsevat hoidetaan arkipäivinä vastaanottotoiminnan yhteydessä akuutin sairauden hoitona. Iltavastaanottoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään yhdessä toimipisteessä koillisen

16 Kuopion alueella. Palveluita tuotetaan Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon päivittyvän palveluverkostosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitajan vastaanotot lääkärien vastaanottojen yhteydessä turvataan jokaisessa toimipisteessä. Tiimin toiminnassa kehitetään työnjakoa. Viikonlopun aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan koillisen Kuopio alueella keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. Kesäaikaan terveydenhuollon palveluissa toteutuu supistettu toimintamalli keskitystä hyödyntäen myös Koillis-Kuopion alueella, kuten muillakin Kuopion alueilla. Vuodenvaihteen jälkeen kevään aikana lisääntyneeseen toispaikkakuntaisten ja ulkomaalaisten palvelutarpeeseen (Tahkon alue) vastataan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Tämän hetkisellä päivätyöresurssilla (lääkärit ja hoitajat) voidaan vastata hyvin Juankosken alueen haasteisiin. Jatkossa arvioidaan koko Koillis-Kuopio -alueen (Juankoski - Nilsiä - Tuusniemi) resurssien jakaminen esim. loma-aikoina erityistyöntekijöiden mm. lääkäreiden osalta. Suun terveydenhuolto Hammaslääkärivaje edellyttää työjaon edistämistä. Juankosken palvelutarpeen voi suun terveydenhuollossa hoitaa ilman ostopalveluita, jos toiminnassa on 2 hammaslääkäriä, 2 hammashoitajaa ja 2 suuhygienistiä sekä instrumenttihuolto järjestettynä 0,5 1 htv mukaisesti. Kuntoutus ja apuvälinehuolto Apuvälinehuolto on siirtymässä Aapaan 2015, keskitetty sairaanhoitopiirille. Kevyempi, esim. nivelleikkausten jälkeinen kuntoutus todennäköisesti järkevää järjestää terveyskeskustasolla, esim. Juankosken osastolla tai avohoidossa. Juankoskella on tällä hetkellä ostopalveluna yksityiseltä mm. lasten psykoterapia ja täydentävänä palveluna puheterapiaa, koska puheterapeutin työpanosta menee myös Kaaville ja Rautavaaralle. Toimintaterapiapalvelut ostetaan myös yksityiseltä. Sopimusten voimassaoloaika on kalenterivuosi. Terveydenhoidon palvelut Tulevaisuudessa työntekijätarve säilyy lähes entisellään, mikäli yhteistyö naapurikuntien kanssa jatkuu samanlaisena. Terveydenhoitajien työhön voi kuitenkin tulevaisuudessa tulla sisällöllisiä muutoksia mahdollisten painotusalueiden muutosten myötä. Sairaalapalvelut Juankosken sairaala toimii uusissa ja tarkoituksenmukaisessa tiloissa terveyskeskuksen vuodeosastona. Sairaalan potilasmäärää on mahdollista lisätä 28 potilaaseen nykyisestä 25 potilaan määrästä. Toiminnallinen muutos myös esim. vahvemmin kuntouttavaan suuntaan on mahdollista, koska nykyinen toimintamalli jo tukee kuntouttavaa toimintaa. Jatkossakin Juankosken sairaalassa on mahdollista hoitaa akuutteja potilaita koillisen Kuopion Juankoskella.

17 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Jatkossa tukeudutaan mahdollisten paikkakunnalle jäävien yksittäisten työntekijöiden lisäksi KPK:n palveluihin. Psykiatristen sairaalapaikkojen väheneminen Tarinassa asettaa haasteita avohoidolle ja avohoidon resursointiin. Tilat Terveyskeskus on uusi ja terveyskeskuksen nykytoimintaan suunniteltu. Volyymiltään asiakasmäärää voisi lääkärin ja hoitajien vastaanotolla lisätä. 9. Kuntalaiskysymykset terveydenhuollon osalle Terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä Juankoskelta Vastaanotot (terveyskeskus) - Säilyykö terveyskeskus nykyisellään vai onko mahdollista vielä monipuolistaa palveluja? Pääseekö lääkäriin nopeammin? Paranevatko terveyspalvelut? Säilyykö nykyinen terveydenhuollontaso liitoksen jälkeen ja joita Juankoski tuottaa Rautavaaralle? Erityisesti terveydenhuollon lähipalveluiden jatkuminen Juankosken taajamassa lähipalveluina - päivystys 8 20 (lääkärin vastaanotto), poliklinikka, fysioterapia, mtn/v.osasto, lastenneuvola, äitiysneuvola, hammaslääkäri, RR, diabetes ym., ennalta ehkäisevät hyvinvointipalvelut? o Tämän hetkisellä päivätyöresurssilla (lääkärit ja hoitajat) voidaan vastata hyvin Juankosken alueen haasteisiin. Jatkossa arvioidaan koko Koillis-Kuopio -alueen (Juankoski - Nilsiä - Tuusniemi) resurssien jakaminen esim. loma-aikoina erityistyöntekijöiden mm. lääkäreiden osalta. o Muutamien erikoislääkäreiden palvelut mahdollistuvat osana Kuopion terveyspalveluita o Viikonlopun aikana järjestetään Koillis-Savon alueella mahdollisuuksien mukaisesti keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. Päivystys - Säilyvätkö päivystyspalvelut? Mitä liitos merkitsee päivystykselle; säilyykö päivystys Juankoskella entä viikonloppupäivystys? Yöpäivystys kylläkin olisi järkevää siirtää Kuopioon, koska potilaat lähes poikkeuksetta jatkavat Kuopioon. Kuopiossa toimii ilm. yöpäivystys ja kotisairaalatoiminta jossain muodossa, onko tarkoitus laajentaa koskemaan myös Juankoskea? o Päivystysasetuksen mukaan 24/7 päivystys voidaan toteuttaa yksiköissä vain silloin, jos tarvittavat resurssit on kokonaisuudessaan paikalla. Vuoden 2017 jälkeen päivystystä tarvitsevat hoidetaan arkipäivinä vastaanottotoiminnan yhteydessä akuutin sairauden hoitona. Iltavastaanottoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään yhdessä toimipisteessä koillisen Kuopion alueella.

18 o Yöaikainen päivystys keskitetään Kuopioon, viikonlopun aikana järjestetään Koillis-Savon alueella keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. o Kotisairaala toiminnan aloittamista Juankoskella voidaan suunnitella esim. Nilsiän mallilla toimivaksi. Suunterveydenhuolto - Hammaslääkäripalvelujen säilyminen? Säilyykö hammaslääkäripalvelut samantasoisena, saatavuus vai pitääkö mennä yksityiselle? o Hammaslääkärivaje edellyttää työjaon edistämistä. o Palveluita järjestetään lähipalveluna ja alueellisesti koillisen Kuopion alueen palveluita hyödyntäen. Mielenterveyshuolto - Mielenterveyspuolella pääsy palvelujen piiriin? Mielenterveyshoitoresurssien säilyminen? o Jatkossa tukeudutaan mahdollisten paikkakunnalle jäävien yksittäisten työntekijöiden lisäksi KPK:n palveluihin. Päihdepalveluissa yhteistyötä tehdään Päihdepalvelusäätiön kanssa. Terveydenhoitopalvelut (mm. äitiys- lasten- koulu- ja opiskelijaterveydenhoito) - Kouluterveydenhoidon säilyminen? Mitä terveydenhoitopalveluja on mahdollista jäädä Juankoskelle liitoksen jälkeen, vastaanottopisteet? o Äitiys-, lasten sekä perhesuunnitteluneuvolapalveluita järjestetään jatkossakin asetuksen mukaisesti lähipalveluina, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Äitiys- ja lastenneuvolalääkäripalveluita on keskitetty kantakaupungin sekä lähiöiden osalta suurimpiin neuvoloihin, mutta keskittämistä ei ole suunniteltu ns. maaseutumaiselle alueelle. Tavoite on, että lääkäripalvelut tarjotaan paikallisesti omana palveluna lääkärin vastaanotolta käsin. Työterveyshuolto Missä järjestetään juankoskelaisten työterveyshuolto? o Kuopion kaupungin henkilöstön työterveyshuollon henkilöstön työterveyshuollon tuottaa Kallaveden Työterveys. Palvelua tuotetaan alueilla, esim. Nilsiässä, Juankoskella, Tuusniemellä. Terveyshuollon saatavuus paranee Vuodeosastohoito (sairaala) - Sairaalatoimen jatkuminen Juankoskella o Juankosken sairaala toimii uusissa ja tarkoituksenmukaisessa tiloissa terveyskeskuksen vuodeosastona. Sairaalan potilasmäärää on mahdollista lisätä 28 potilaaseen nykyisestä 25 potilaan määrästä. Toiminnallinen muutos myös esim. vahvemmin kuntouttavaan suuntaan on mahdollista, koska nykyinen

19 toimintamalli jo tukee kuntouttavaa toimintaa. Jatkossakin Juankosken sairaalan on mahdollista profiloitua akuutimpaan hoitoon, jos lääkäriresursseja on paikalla. Palveluketjun toimivuutta sairaalahoidosta palveluasumiseen ja kotihoitoon kehitetään. MUUTA - Heikentyykö, karkaako palvelut? Mitkä lähipalvelut säästyvät/jäävät Juankoskelle? o Palveluita tuotetaan lähipalveluina monimuotoisesti - Kolmannen sektorin merkitys o korostuu ja vahvistuu edelleen - Jatkaako Kysteri? o KYS/Kysterikuntien päätösten mukainen toiminta jatkossakin - Voidaanko tietohallinnon kehittämisellä korvata (ehkä) karkaavia palveluja o Sähköistä asiointia kehitetään ja hyödynnetään esim. ajanvarauksessa - Onko Juankoskella mahdollisuutta olla esim. pilottialueena sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä? o Liitoskuntien palveluissa voidaan pilotoida toiminnan kehittämistä - Palveluiden säilymiseen tai kehittämiseen kuntalaisten hyväksi (tarv. liikkuva klinikka, esim.erik. terv.huollossa) o Liikkuvia palveluita voidaan hyödyntää jatkossa - Kuinka käy asiakasmaksujen, päätetäänkö Juankoskella vai Kuopiossa? o Asiakasmaksut yhtenäistyvät ja päätetään Kuopiossa. Kallansillat valmistuvat yhdistymiseen mennessä HENKILÖSTÖASIOITA Kysteri liikelaitoksen henkilöstön (tilanne) asema kuntoliitoksessa? Siirtyykö Kysterin henkilökunta vanhoina/uusina työntekijöinä? Kuullaanko Kysterin työntekijöitä? Kysterin tulevaisuus? o Kysterin henkilöstön edustaja on selvitystyössä mukana. Kysterin henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Kuopion kaupungin palvelukseen. Miten turvataan koulutetun henkilöstön saaminen sos. terveyspuolelle? o Terveydenhuollon henkilöstöllä on täydennyskoulutusvelvollisuus. Isommassa kokonaisuudessa on mahdollista hyödyntää sisäistä tai alueella järjestettävää koulutusta. Samoin Lynk ja muut etäyhteydet mahdollistavat koulutukseen osallistuminen työpaikalla. Saako Kuopiosta apua lääkäritilanteeseen vai otetaanko lääkäreitä Juankoskelta korjaamaan o Henkilökunnan resurssit huomioidaan palvelutarpeen mukaisesti. Resurssivajausta täydennetään ostopalvelulla ja palvelusetelillä. Mahdollisuus kehittää hoitoa ja huolenpitoa yhtenäisellä alueella. o Terveydenhuollon alueen palveluiden suunnitelma on laadittu huomioiden koillisen Kuopion alue

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014 KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025 Luonnos 3.2.2014 Sisällys 1. Johdanto ja työn tavoitteet... 3 2. Kuopion palveluverkoston haasteet ja

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Eeva Hillukkala Suunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 22.8.2013

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot