YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET"

Transkriptio

1 YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

2 Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE Vastaanottotoiminta Suun terveydenhuolto Kuntoutuspalvelut Tukipalvelut Työterveyshuolto Sairaalapalvelut Mielenterveyspalvelut Terveydenhoitoyksikkö/Neuvolatoiminta (Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaa)10 9. Kuntalaiskysymykset terveydenhuollon osalle PERUSTURVAN PALVELUALUE Vanhus- ja vammaispalvelut ( Kotihoito ja hoivapalvelut sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut) Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut (Aikuissosiaalityö ja työllistymispalvelut) Sosiaalitoimeen liittyviä kysymyksiä Juankoskelta... 37

3 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE 1. Vastaanottotoiminta Toiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta: Pääpaino vastaanottotoiminnassa on kansansairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Lääkärit toimivat sektorivastuisesti, jolloin lääkäriresursseista joku vastaa vuodeosastosta, joku kouluterveydenhuollosta, joku mielenterveyshuollosta, joku Iivolan Palvelukeskuksesta jne. Samoin SAS (Selvitä Arvioi Sijoita) ryhmän, vanhusten ja vammaisten palveluiden järjestämistoimintaan osallistutaan. Sähköinen resepti on käytössä. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos. Sairaanhoitajat pitävät itsenäistä vastaanottoa. Sairaanhoitajan vastaanotolla 1 sh 1 th, joilla mm. astma-, reuma-, verenpaine-, sydän sairauksia sairastavia asiakkaita, haavanhoidot ja injektiot. Vastanotoilla myös hoitotarvikejakelu, mm. diabetes, haavahoidot. Vastaanotto toimii ajanvarauksella. Sairaanhoitajat toteuttavat yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa Tulppa- ja painonhallintaryhmät. Poliklinikka avoinna klo 7 22/7pv. Yöllä klo osaston yövuoron hoitajat hoitavat myös päivystysasiat. Koillis-Savon palveluyksikköön kuuluu Rautavaara ja Kaavi. Rautavaaran lääkärin virka on täytetty Juankoskelle, ja siten joku Juankosken lääkäreistä on Rautavaaralla ma pe. Vastaanotto toimii ajanvarausperiaatteella. Päivystys 24/7. Lääkäreiden arkiyöpäivystys tehdään omana virkatyönä. Viikonloppuisin lääkäripäivystäjäpalvelut ostetaan Attendo Oy:ltä. Päivystyspolikliininen palvelu toimii ilman ajanvarausta. Sairaankuljetuksen hoitaa sairaanhoitopiiri. Henkilöstö Lääkäri 4,0 (josta 1,0 Rautavaaralle ja 0,6 ylilääkärin tehtäviin ja kaksi lääkäriä tekee 30 h/vko) Terveydenhoitaja 1,0 Sairaanhoitaja 6,0 Lähihoitaja 3,0, Lääkintävahtimestari 1,0 Tekstinkäsittelijä 2,0 Puheterapeutti 1,0 (yhteinen Koillis -Savossa, käy myös Kaavilla ja Rautavaaralla) Käynnit 2012 lääkäri sh 4174 th 2440 ph/lh/tka 1099 puheterap. 609

4 Käynnit/suoritteet 2013 lääkäri sh 4012 th 3460 ph/lh/tka 1222 puheterapia 347 Kuopion kaupungin vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja- omalääkärimallin mukaisesti yhdeksällä terveysasemalla. Omahoitaja- omalääkärimalli on muuttumassa tiimityömalliin vuoden 2014 aikana. Palvelua kehitetään tiimityön ja sairaanhoitajapainotteisemman vastaanottopalvelun suuntaan. Päivystys toteutuu KYSin yhteispäivystyksenä, johon Kuopio tuottaa yleislääkäripalvelut yöpäivystystä lukuun ottamatta. Yöpäivystyksen yleislääkärityö hoidetaan ostopalveluna. Päivystystoiminta on muuttumassa vuoden 2015 aikana uuden valmisteilla olevan mallin mukaisesti. Matalan kynnyksen palvelualleja lisätään perustoimintaan hyvinvointikioskin (Terve Kuopio-koski) toimintaa monipuolistaen. Hyvinvointikioskin toiminnan laajentamista liitoskuntien alueille suunnitellaan. Sähköinen resepti on käytössä. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos. Perusturvan palvelualueelle kuuluvaan kotihoitoon tuotetaan asiakkaiden tarvitsemat terveydenhuollon palvelut, mm. kuntoutus ja lääkäripalvelut. 2. Suun terveydenhuolto Toiminta Kiireellinen ensiapu annetaan kaikille tarvitseville. Kiireetön hoito annetaan hoidon tarpeen mukaan ajanvarauksella. Käynneillä toteutetaan ehkäisevää hammashoitoa ja terveyskasvatusta. Henkilöstö Hammaslääkäri 3,0 (täytetty 1,5), ostopalvelua 0,25-0,5 vakanssia Suuhygienisti 1,0 (Koillis-Savon yhteinen, josta 0,6 Juankoskelle, 0,4 Kaaville) Hammashoitaja 3,0 Välinehuoltaja 0,5 (yhteensä 1,0, josta 0,5 jakautuu muille kustannuspaikoille) Kahdella hammaslääkärillä toimisi hyvin ja tällöin suuhygienistin tehtävään tarvitaan lisäystä 0,4. RTG ortopantomografiapalvelut ostetaan Kuopiolta, Nilsiän toimipisteestä

5 Käynnit/Suoritteet 2012 hammaslääkäri 3480 suuhygienisti 1248 Käynnit/Suoritteet 2013 hammaslääkäri 4008 suuhygienisti 967 Kuopion suun terveydenhuollon palvelut Suun terveydenhuollossa on pitkälle edennyt työnjaon toteutuminen. Takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön Puheohjatun automaation käyttöönottoa aikojen perumisessa ja siirroissa selvitetään. Työntekijävajaus vaikeuttaa toiminnan sujuvuutta ja palveluiden saantia. Toisaalta hammaslääkärivaje on edistänyt työjaollisen toiminnan kehittymistä. Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys toteutetaan tukeutuen lääkäripäivystykseen ja asiakkaita opastetaan nettisivujen ja puhelintiedotteen avulla. Hammaslääketieteen tutkintouudistus edellyttää käytännön harjoittelun toteutumista yliopiston alaisuudessa. Opetusklinikka on aloittanut Yliopistolla vuoden 2013 alusta. Kunnan tulee ohjata alkuselvityksen jälkeen potilaat opetusklinikalla. 3. Kuntoutuspalvelut Toiminta Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Yksilö- ja ryhmätoiminta, vuodeosastokäynnit, apuvälinepalvelut. Osa esim. akuuteista selkäpotilaista ohjautuu suoraan fysioterapeuteille. Kuntohoitaja käy Iivolan palvelukodissa ja sairaalassa, sekä hoitaa apuvälinepalvelun. Juankoskella oma apuvälinekeskus, yhteydenottoaika klo 8-9 ja sovittaessa. Kiinteistöhuollon laitoshuoltajat huolehtivat välineiden puhdistuksen, huollosta vastaa Servica. Henkilöstö Fysioterapeutti 2,0 (jotka tekevät 30 h/vko, 4 pv/vk) Kuntohoitaja 1,0

6 Suoritteet 2012 fysioterapeutti 1894 kuntohoitaja 672 Käynnit/Suoritteet 2013 fysioterapeutti 2000 kuntohoitaja 1224 Kuopion kaupungin kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelut, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia ja apuvälinehuolto tuotetaan omana palveluna. Puhe- ja toimintaterapiaa täydennetään ostopalveluilla ja osin myös kuntoutuspalveluita, joita ei itse voida tuottaa. Apuvälinepalveluita on suunniteltu toteutettavaksi osin alueellisena apuvälinepalveluna, jossa apuvälineet luovutetaan erikoissairaanhoidon hallinnoiman alueellisen apuvälinekeskuksen omaisuudeksi. Apuvälineiden hankinnat ja perusterveydenhuollon apuvälinevarastojen täydennykset toteutettaisiin alueellisesta apuvälinekeskuksesta. 4. Tukipalvelut Laboratoriopalvelut ostetaan ISLAB, näytteenotto sijaitsee terveyskeskuksen uusissa j a toimivissa tiloissa. Vuonna 2013 oli laboratoriossa näytteenottoja kpl ja yhteensä tutkimusta. Kuvantamispalvelut/Röntgen (digirtg) toteutuvat omana palveluna ja palveluita tuotetaan myös Rautavaaralle, Kaaville ja Tuusniemelle Toimintana: suora-digi-rtg, vuodesta 2011 alkaen arkisto on ollut KYS:llä. Suoritteet/Käynnit/Kuvaukset (juankoskelaiset) 2012 yhteensä 1732, joista ultraäänitutkimuksia yhteensä 2914, joista ultraääniä 398 Röntgenpalveluita tuotetaan Kaaville, Rautavaaralle ja Tuusniemelle. Rtg-tutkimuksia tehty Juankosken toimipisteessä (Juankoski Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemellä) vuonna 2012 yhteensä 4864 kpl ja 2013 yhteensä 5200 kpl.

7 Henkilöstö 2 röntgenhoitajaa Radiologipalvelut (lausunnot natiivi-rtg ja UÄ-tutkimukset) 1 pv/vk ostopalveluna Savon Ultramammat Oy:ltä. 5. Työterveyshuolto Kuopion kaupungin terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB, näytteenotto sijaitsee tk:n tiloissa Savo talon vastaanottotiloissa, Pyörön terveysasemalla, Riistaveden terveysasemalla yhtenä päivänä viikossa sekä Vehmersalmen, Karttulan ja Nilsiän terveysasemilla. Kuvantamispalveluita (natiiviröntgen ja ultraäänitutkimukset) tuotetaan (digi-rtg) Kuopiossa pääterveysasemalla Savo-talon vastaanottotiloissa, Harjulassa sekä Karttulan ja Nilsiän terveysasemilla. Kuvantamispalveluita kehitetään yhteistyössä KYS kuvantamiskeskuksen kanssa. Radiologiapalvelut hankitaan ostopalveluna. Magneettitutkimukset on kilpailutettu ja hankitaan Mehiläinen Oy:ltä Arvioitava on jatkossa myös esim. mammaseulontojen järjestämistapa Ostetaan Soisalon Työterveys-liikelaitokselta. Juankosken toimipisteessä on Kysterille annettu palveluja vuonna 2013 seuraavasti: työpaikkaselvityksiä ei ole tehty, työhönsijoitustarkastuksia 15 kpl, määräaikaistarkastuksia 32 kpl, sairaanhoitokäyntejä (KL II) 66 kpl (ttl ja tth). Lisäksi on tehty muutamia osatyökykyyn liittyviä tarkastuksia sekä muuta työterveyshuoltoon kuuluvaa toimintaa. Palvelut olivat kustannuksiltaan KL I: , josta Kelan korvaus 60 %, KL II: , josta Kelan korvaus 50 %, KL 0: 0, yhteensä Kuopion kaupungin työterveyshuoltopalvelut Kuopion kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Kallaveden työterveyshuollolta. Vuoden 2014 alusta palvelualueet vastaavat itse työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnasta ja palveluiden kustannuksista.

8 6. Sairaalapalvelut Juankoskella on uusi ja ajanmukainen terveyskeskuksen vuodeosasto, jossa mahdollista hoitaa eristyshuoneissa myös infektiopotilaita. Toiminta Akuuttivuodeosasto, keskimääräinen hoitoaika on noin 6 vrk. Rautavaaralaiset ja kaavilaiset akuuttipotilaat ja ostosopimuksella tuusniemeläiset hoidetaan Juankosken vuodeosastolla. Osastolla oli aiemmin 28 paikkaa, mutta alkaen Juankosken kaupungin vaatimuksesta paikat on vähennetty 25 paikkaan. Henkilöstö Osastonlääkäri 1,0 Osastonhoitaja 1,0 Sairaanhoitaja 9,0 Lähi-/perushoitaja 9,0 Osastonsihteeri 1,0 Laitosapulainen 6,5, joiden työpanoksesta 4,0 osastolle ja 2,5 avopuolelle. Kuopion kaupungin sairaalapalvelut Osastohoitoa tuotetaan Kuopiossa kuntouttavana lyhytaikaishoitona Harjulan viidellä osastolla, Karttulassa lyhyt-, vuoro ja pitkäaikaishoitona sekä Nilsiässä pääasiassa lyhytaikaishoitona. Kotiutusyksikkö tehostaa ja nopeuttaa kotiuttamisprosessia KYS:n ja kaupungin sairaalaosastoilta sekä Neuronista antamalla apua siirtymävaiheeseen. Kotisairaala toiminta on käynnistynyt kantakaupunki alueella ja Nilsiässä. Harjulan sairaalan poliklinikalla on myös sisätautien, geriatrian, neurologian ja lastentautien erikoisalat. Toiminta järjestetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa hoidontarpeen arvioinnin mukaisesti. Harjulan alueelle on alkanut talotekniikka ja poistumisturvallisuuteen liittyvä korjaus, joka päättyy kesällä Muutoksessa edetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

9 7. Mielenterveyspalvelut Toiminta Yksilösuhdetyöskentely (keskeistä mm. lääkevasteen seuranta ja hoito) ja siihen liittyvät verkostopalaverit ja hoitoneuvottelut. Henkilöstö Psykologi 1,0, työskentelee 30 h/vko (Koillis-Savon yhteinen, josta 0,5 Juankoskelle, 0,4 Kaaville ja 0,1 Rautavaaralle). Sairaanhoitaja 2,0 (psykiatrisia sairaanhoitajia) ajanvaraukseen perustuvat vastaanotot mielenterveyspotilaille Ostopalvelua psykologin palvelua1 pv/vko yksityiseltä palveluntuottajalta. Psykiatrikonsultaatiot 1 työpäivä/kk ostopalveluna shp:ltä, oma vastuulääkäri 4 h/vko. Käynnit 2012 lääkäri 179 sh 1487 psykologi 219 Käynnit/Suoritteet 1-12/2013 lääkäri 147 sh 1418 psykologi 404 Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut Kuopion mielenterveyspalveluita tuotetaan lapsille ja nuorille (alle 19 v) tiiviissä yhteistyössä vanhempien, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten ja nuorten palvelua tuottavien tahojen kanssa moniammatillisesti ja verkostoa hyödyntäen. Kuopiossa on alkanut oppimishäiriöiden poliklinikkatoiminta. Kuopion psykiatrian keskus tuottaa psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoito- ja kuntoutuspalveluita vuotiaille kuopiolaisille sekä Maaningan yhteistoiminta-alueelle. Lisäksi tuotetaan työnohjaus-, konsultaatio-, koulutus-, opetus- ja tutkimustyöpalveluja. Päihdepalveluiden erityispalvelut tuotetaan ostopalveluna ensisijaisesti Kuopion seudun päihdepalvelusäätiöltä (KSPS). Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden järjestäminen kuuluu aikuissosiaalityön ERAP- erityispalveluiden vastuulle.

10 Potilasasiamies Tuula Kyyhkynen (KYS) potilasasiamiesyhdyshenkilöt kaikissa palveluyksiköissä, Koillis-Savossa yh. Sari Karhinen Kuopion kaupungin potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla potilas- ja sosiaaliasiamiehenä toimii Olavi Kortelainen Terveydenhoitoyksikkö/Neuvolatoiminta (Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaa) Lastenneuvola Resurssi 1,0 terveydenhoitaja Toiminta - Alle kouluikäisiä (0-6 v.) lapsia n Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Alle kouluikäisten neuvolakäyntejä 15 o Laajoja terveystarkastuksia viisi. - Vastaanottokäyntejä, puhelinneuvontaa ja tarvittaessa kotikäyntejä, myös sairausvastaanottoa (äkillisesti sairastuneen lapsen vanhempien hoitovapaatodistukset). - Yhteistyöpalaverit päivähoidon kanssa 4-5 kertaa vuodessa, lisäksi muut yhteistyöpalaverit. - Aikuisväestön ja matkailijoiden rokotukset, influenssarokotukset, reumaa sairastavat lapset. Koko Koillis-Savon alueella äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sijaistavat joustavasti toisiaan lomien ja poissaolojen aikana. Käynnit/suoritteet 2012 th 910 Käynnit/suoritteet 2013 th 672 Äitiysneuvolassa 1,0 terveydenhoitajaa Juankoskella.

11 Toiminta: - Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Raskaana olevien ja synnyttäjien olevien tarkastuksia 15 kpl o Laajoja terveystarkastuksia 3 kpl - Äitiysneuvolan terveydenhoitaja hoitaa myös ehkäisyneuvolan asiakkaat, joukkotarkastuspapat, sairaanhoidon papat, sukupuolitautiasiakkaat, gynekologisia tulehduksia sairastavat asiakkaat, prolapsirenkaiden vaihdon sekä osan matkailijoiden rokotuksista ja influenssarokotuksista. Koko Koillis-Savon alueella äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sijaistavat joustavasti toisiaan lomien ja poissaolojen aikana. Tilastotietoa syntyvyydestä: Vuonna 2012: 32 lasta Vuonna 2013: 31 lasta. Yksi perheistä on muuttamassa pois ennen laskettua aikaa loppuvuodesta eli jää 30 syntynyttä. Vuonna 2014: Laskettuja aikoja kesäkuun loppupuolelle mennessä 13 eli syntyvyys jää ensi vuonna todennäköisesti alle 30 lapsen. Käynnit/suoritteet 2012 th 1042 (koko Koillis-Savon yhteisessä äitiys- ja ehkäisynlassa 2310) Käynnit/suoritteet 2013 th 990 (koko Koillis-Savon yhteisessä äitiys- ja ehkäisynlassa 2247) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Resurssi 1,5 terveydenhoitajaa - 1,0 terveydenhoitaja (38,25 h/vko): Juantehtaan koulu lk, Juankosken koulu lk, Juankosken lukio - 0,5 terveydenhoitajaa (20 h/vko) Muuruveden koulu lk, Säyneisen koulu lk Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden toimipiste. Alueella toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto Muuruvedellä. Oppilaitoksessa on opiskelijoita yhteensä 24 henkilöä

12 Oppilasennuste mukaan JUANTEHTAAN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht MUURUVEDEN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht SÄYNEISEN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht

13 JUANKOSKEN KOULU Lv 7 lk. 8lk. 9 lk. Yht Kaavin oppilaita ei mukana Toiminta - Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Terveydenhoitajan tarkastukset kaikilla vuosiluokilla peruskoulussa ja lukiossa ensimmäisenä vuonna, pojille lukiossa 2. luokalla kutsuntatarkastus o Laajat terveystarkastukset (terveydenhoitaja, lääkäri, vanhemmat sekä koulun arvio) 1., 5. ja 8. luokalla. - Oppilashuoltoryhmät ala-asteella 1 x kk, yläasteella 2 x kk, lukiossa 5-6 x vuosi. - Toimintaan sisältyy lisäksi ehkäisyneuvontaa, koulujen terveydellisten olojen tarkastusta, sairausvastaanottoa sekä kutsuntatarkastukset, koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset ja matkailijoiden rokotukset. Käynnit/suoritteet 2012 th 1235 ft 79 Käynnit/suoritteet 2013 th 1405 ft 78

14 Kuopion kaupungin terveydenhoito Kuopion kaupungin lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja 2.asteen opiskelijaterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on kasvun ja oppimisen palvelualueella kasvun ja oppimisen tuen avainprosessissa. Lastenneuvolan. koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta toteutuu pääosin ns. neuvolaasetuksen (338/2011) mukaisesti. Terveydenhuoltoyksikkö tuottaa AMK:n opiskeluterveydenhuollon ja Sihti nuorten vastaanoton sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvonnan, ravitsemusneuvonnan, PAPA-joukkotarkastusten näytteenoton, aikuisten rokotustoiminnan, tarttuvien tautien ja maahanmuuttejien terveydenhuollon palvelut. Äitiys- ja lastenneuvolalääkäripalveluita on keskitetty kantakaupungin ja lähiöiden alueilla suurimpiin neuvoloihin ja lääkärinvastaanottoja suunnitellaan pääsääntöisesti kokonaisiksi työpäiviksi, jolloin työpisteiden välinen matka-aika poistuu ja tuottavuus lisääntyy. Kuopiossa on aloitettu erikoislääkärin, psykologin ja erityisopettajan yhteinen moniammatillinen polikliininen vastaanottotoiminta oppimishäiriöisille oppilaille Juankosken terveyspalveluiden hallinto - palveluyksikön johtaja 0,6 yl tehtävään - ylihoitaja, Koillis-Savon (Juankoski, Kaavi ja Rautavaara) ylihoitajan sekä avopalveluiden osastonhoitajan tehtävät Juankoskella, määräaikainen työsopimus toimistosihteeri (palkkasihteeri) 1 (yhteinen Koillis-Savon alueella, Juankoskelle 60 %) - toimistosihteeri (talous) 1 (yhteinen Koillis-Savon alueella, Juankoskelle 60 %) - keskusvarastonhoitaja 1, jää pois , paikkaa ei täytetä samalla nimikkeellä - atk-tukihenkilö toiminut saakka ja siirtynyt Istekin palvelukseen. Vakanssi on otettu osastolle lähihoitajan varahenkilön käyttöön. Vastaanoton terveyskeskusavustajan vakanssi siirretty Lähihoitaja pääkäyttäjä nimikkeellä hallintoon Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen hallinto

15 Kuopion kaupungin perusturvan hallinnossa toimii palvelualuejohtaja ja eri asiantuntijoita mm. seuraavissa tehtävissä henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö, tilahallintapäällikkö, koulutuspäällikkö, johtava hoitaja, controller, kehittämisasiantuntija, sosiaali- ja potilasasiamies, hallintosihteeri, hallintopalvelusihteeri, palvelusuhdeasiantuntija, taloussihteeri, laskentasihteeri, varahenkilötoiminnan palveluesimies, sovellusneuvoja, tietopalvelusihteeri, arkistopalveluvastaava, arkistoija, ohjelmapäällikkö, projektipäällikkö, peten työsuojeluvaltuutetut ja varahenkilötoiminnan kokonaisuus. Toimistopalveluiden arviointi ja kehittämisselvitys on menossa. Henkilöstö Henkilöstön tiedot joulukuussa 2013: Laskennassa mukana myös Koillis-Savon yhteiset (esim. hallinto, röntgen, puheterapeutti ja psykologi) Juankoskella työskentelevät: 1. Henkilöstön keski-ikä 46,13 2. Eläkeikä täyttyy vuosina yhteensä 18 henkilöllä 3. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuonna pv (Koillis-Savon ktt:n ky, Juankosken toimipiste) vuonna pv vuonna pv Terveydenhuollon kokonaiskustannukset, erikoissairaanhoito mukaan lukien Juankoski Terveydenhuollon kustannukset vv Muutos 2012 TA 2013 TP % Perusterveydenhuolto , , , ,94-0,029 Erikoissairaanhoito , , , ,31 12,022 Tuleva terveydenhuollon toiminta ennakoiden vuodesta 2017 alkaen Vastaanottotoiminta ja päivystys Päivystysasetuksen mukaan 24/7 päivystys voidaan toteuttaa yksiköissä vain silloin, jos tarvittavat resurssit on kokonaisuudessaan paikalla. Vuoden 2017 jälkeen päivystystä tarvitsevat hoidetaan arkipäivinä vastaanottotoiminnan yhteydessä akuutin sairauden hoitona. Iltavastaanottoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään yhdessä toimipisteessä koillisen

16 Kuopion alueella. Palveluita tuotetaan Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon päivittyvän palveluverkostosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitajan vastaanotot lääkärien vastaanottojen yhteydessä turvataan jokaisessa toimipisteessä. Tiimin toiminnassa kehitetään työnjakoa. Viikonlopun aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan koillisen Kuopio alueella keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. Kesäaikaan terveydenhuollon palveluissa toteutuu supistettu toimintamalli keskitystä hyödyntäen myös Koillis-Kuopion alueella, kuten muillakin Kuopion alueilla. Vuodenvaihteen jälkeen kevään aikana lisääntyneeseen toispaikkakuntaisten ja ulkomaalaisten palvelutarpeeseen (Tahkon alue) vastataan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Tämän hetkisellä päivätyöresurssilla (lääkärit ja hoitajat) voidaan vastata hyvin Juankosken alueen haasteisiin. Jatkossa arvioidaan koko Koillis-Kuopio -alueen (Juankoski - Nilsiä - Tuusniemi) resurssien jakaminen esim. loma-aikoina erityistyöntekijöiden mm. lääkäreiden osalta. Suun terveydenhuolto Hammaslääkärivaje edellyttää työjaon edistämistä. Juankosken palvelutarpeen voi suun terveydenhuollossa hoitaa ilman ostopalveluita, jos toiminnassa on 2 hammaslääkäriä, 2 hammashoitajaa ja 2 suuhygienistiä sekä instrumenttihuolto järjestettynä 0,5 1 htv mukaisesti. Kuntoutus ja apuvälinehuolto Apuvälinehuolto on siirtymässä Aapaan 2015, keskitetty sairaanhoitopiirille. Kevyempi, esim. nivelleikkausten jälkeinen kuntoutus todennäköisesti järkevää järjestää terveyskeskustasolla, esim. Juankosken osastolla tai avohoidossa. Juankoskella on tällä hetkellä ostopalveluna yksityiseltä mm. lasten psykoterapia ja täydentävänä palveluna puheterapiaa, koska puheterapeutin työpanosta menee myös Kaaville ja Rautavaaralle. Toimintaterapiapalvelut ostetaan myös yksityiseltä. Sopimusten voimassaoloaika on kalenterivuosi. Terveydenhoidon palvelut Tulevaisuudessa työntekijätarve säilyy lähes entisellään, mikäli yhteistyö naapurikuntien kanssa jatkuu samanlaisena. Terveydenhoitajien työhön voi kuitenkin tulevaisuudessa tulla sisällöllisiä muutoksia mahdollisten painotusalueiden muutosten myötä. Sairaalapalvelut Juankosken sairaala toimii uusissa ja tarkoituksenmukaisessa tiloissa terveyskeskuksen vuodeosastona. Sairaalan potilasmäärää on mahdollista lisätä 28 potilaaseen nykyisestä 25 potilaan määrästä. Toiminnallinen muutos myös esim. vahvemmin kuntouttavaan suuntaan on mahdollista, koska nykyinen toimintamalli jo tukee kuntouttavaa toimintaa. Jatkossakin Juankosken sairaalassa on mahdollista hoitaa akuutteja potilaita koillisen Kuopion Juankoskella.

17 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Jatkossa tukeudutaan mahdollisten paikkakunnalle jäävien yksittäisten työntekijöiden lisäksi KPK:n palveluihin. Psykiatristen sairaalapaikkojen väheneminen Tarinassa asettaa haasteita avohoidolle ja avohoidon resursointiin. Tilat Terveyskeskus on uusi ja terveyskeskuksen nykytoimintaan suunniteltu. Volyymiltään asiakasmäärää voisi lääkärin ja hoitajien vastaanotolla lisätä. 9. Kuntalaiskysymykset terveydenhuollon osalle Terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä Juankoskelta Vastaanotot (terveyskeskus) - Säilyykö terveyskeskus nykyisellään vai onko mahdollista vielä monipuolistaa palveluja? Pääseekö lääkäriin nopeammin? Paranevatko terveyspalvelut? Säilyykö nykyinen terveydenhuollontaso liitoksen jälkeen ja joita Juankoski tuottaa Rautavaaralle? Erityisesti terveydenhuollon lähipalveluiden jatkuminen Juankosken taajamassa lähipalveluina - päivystys 8 20 (lääkärin vastaanotto), poliklinikka, fysioterapia, mtn/v.osasto, lastenneuvola, äitiysneuvola, hammaslääkäri, RR, diabetes ym., ennalta ehkäisevät hyvinvointipalvelut? o Tämän hetkisellä päivätyöresurssilla (lääkärit ja hoitajat) voidaan vastata hyvin Juankosken alueen haasteisiin. Jatkossa arvioidaan koko Koillis-Kuopio -alueen (Juankoski - Nilsiä - Tuusniemi) resurssien jakaminen esim. loma-aikoina erityistyöntekijöiden mm. lääkäreiden osalta. o Muutamien erikoislääkäreiden palvelut mahdollistuvat osana Kuopion terveyspalveluita o Viikonlopun aikana järjestetään Koillis-Savon alueella mahdollisuuksien mukaisesti keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. Päivystys - Säilyvätkö päivystyspalvelut? Mitä liitos merkitsee päivystykselle; säilyykö päivystys Juankoskella entä viikonloppupäivystys? Yöpäivystys kylläkin olisi järkevää siirtää Kuopioon, koska potilaat lähes poikkeuksetta jatkavat Kuopioon. Kuopiossa toimii ilm. yöpäivystys ja kotisairaalatoiminta jossain muodossa, onko tarkoitus laajentaa koskemaan myös Juankoskea? o Päivystysasetuksen mukaan 24/7 päivystys voidaan toteuttaa yksiköissä vain silloin, jos tarvittavat resurssit on kokonaisuudessaan paikalla. Vuoden 2017 jälkeen päivystystä tarvitsevat hoidetaan arkipäivinä vastaanottotoiminnan yhteydessä akuutin sairauden hoitona. Iltavastaanottoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään yhdessä toimipisteessä koillisen Kuopion alueella.

18 o Yöaikainen päivystys keskitetään Kuopioon, viikonlopun aikana järjestetään Koillis-Savon alueella keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. o Kotisairaala toiminnan aloittamista Juankoskella voidaan suunnitella esim. Nilsiän mallilla toimivaksi. Suunterveydenhuolto - Hammaslääkäripalvelujen säilyminen? Säilyykö hammaslääkäripalvelut samantasoisena, saatavuus vai pitääkö mennä yksityiselle? o Hammaslääkärivaje edellyttää työjaon edistämistä. o Palveluita järjestetään lähipalveluna ja alueellisesti koillisen Kuopion alueen palveluita hyödyntäen. Mielenterveyshuolto - Mielenterveyspuolella pääsy palvelujen piiriin? Mielenterveyshoitoresurssien säilyminen? o Jatkossa tukeudutaan mahdollisten paikkakunnalle jäävien yksittäisten työntekijöiden lisäksi KPK:n palveluihin. Päihdepalveluissa yhteistyötä tehdään Päihdepalvelusäätiön kanssa. Terveydenhoitopalvelut (mm. äitiys- lasten- koulu- ja opiskelijaterveydenhoito) - Kouluterveydenhoidon säilyminen? Mitä terveydenhoitopalveluja on mahdollista jäädä Juankoskelle liitoksen jälkeen, vastaanottopisteet? o Äitiys-, lasten sekä perhesuunnitteluneuvolapalveluita järjestetään jatkossakin asetuksen mukaisesti lähipalveluina, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Äitiys- ja lastenneuvolalääkäripalveluita on keskitetty kantakaupungin sekä lähiöiden osalta suurimpiin neuvoloihin, mutta keskittämistä ei ole suunniteltu ns. maaseutumaiselle alueelle. Tavoite on, että lääkäripalvelut tarjotaan paikallisesti omana palveluna lääkärin vastaanotolta käsin. Työterveyshuolto Missä järjestetään juankoskelaisten työterveyshuolto? o Kuopion kaupungin henkilöstön työterveyshuollon henkilöstön työterveyshuollon tuottaa Kallaveden Työterveys. Palvelua tuotetaan alueilla, esim. Nilsiässä, Juankoskella, Tuusniemellä. Terveyshuollon saatavuus paranee Vuodeosastohoito (sairaala) - Sairaalatoimen jatkuminen Juankoskella o Juankosken sairaala toimii uusissa ja tarkoituksenmukaisessa tiloissa terveyskeskuksen vuodeosastona. Sairaalan potilasmäärää on mahdollista lisätä 28 potilaaseen nykyisestä 25 potilaan määrästä. Toiminnallinen muutos myös esim. vahvemmin kuntouttavaan suuntaan on mahdollista, koska nykyinen

19 toimintamalli jo tukee kuntouttavaa toimintaa. Jatkossakin Juankosken sairaalan on mahdollista profiloitua akuutimpaan hoitoon, jos lääkäriresursseja on paikalla. Palveluketjun toimivuutta sairaalahoidosta palveluasumiseen ja kotihoitoon kehitetään. MUUTA - Heikentyykö, karkaako palvelut? Mitkä lähipalvelut säästyvät/jäävät Juankoskelle? o Palveluita tuotetaan lähipalveluina monimuotoisesti - Kolmannen sektorin merkitys o korostuu ja vahvistuu edelleen - Jatkaako Kysteri? o KYS/Kysterikuntien päätösten mukainen toiminta jatkossakin - Voidaanko tietohallinnon kehittämisellä korvata (ehkä) karkaavia palveluja o Sähköistä asiointia kehitetään ja hyödynnetään esim. ajanvarauksessa - Onko Juankoskella mahdollisuutta olla esim. pilottialueena sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä? o Liitoskuntien palveluissa voidaan pilotoida toiminnan kehittämistä - Palveluiden säilymiseen tai kehittämiseen kuntalaisten hyväksi (tarv. liikkuva klinikka, esim.erik. terv.huollossa) o Liikkuvia palveluita voidaan hyödyntää jatkossa - Kuinka käy asiakasmaksujen, päätetäänkö Juankoskella vai Kuopiossa? o Asiakasmaksut yhtenäistyvät ja päätetään Kuopiossa. Kallansillat valmistuvat yhdistymiseen mennessä HENKILÖSTÖASIOITA Kysteri liikelaitoksen henkilöstön (tilanne) asema kuntoliitoksessa? Siirtyykö Kysterin henkilökunta vanhoina/uusina työntekijöinä? Kuullaanko Kysterin työntekijöitä? Kysterin tulevaisuus? o Kysterin henkilöstön edustaja on selvitystyössä mukana. Kysterin henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Kuopion kaupungin palvelukseen. Miten turvataan koulutetun henkilöstön saaminen sos. terveyspuolelle? o Terveydenhuollon henkilöstöllä on täydennyskoulutusvelvollisuus. Isommassa kokonaisuudessa on mahdollista hyödyntää sisäistä tai alueella järjestettävää koulutusta. Samoin Lynk ja muut etäyhteydet mahdollistavat koulutukseen osallistuminen työpaikalla. Saako Kuopiosta apua lääkäritilanteeseen vai otetaanko lääkäreitä Juankoskelta korjaamaan o Henkilökunnan resurssit huomioidaan palvelutarpeen mukaisesti. Resurssivajausta täydennetään ostopalvelulla ja palvelusetelillä. Mahdollisuus kehittää hoitoa ja huolenpitoa yhtenäisellä alueella. o Terveydenhuollon alueen palveluiden suunnitelma on laadittu huomioiden koillisen Kuopion alue

20 PERUSTURVAN PALVELUALUE 10. Vanhus- ja vammaispalvelut ( Kotihoito ja hoivapalvelut sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut) Kotihoidon nykyinen toimintarakenne Juankoskellakotihoidontoiminnallatuetaanvanhusten,vammaistenjapitkäaikaissairaidenkotona selviytymistäsekäjärjestetäänennaltaehkäisevääperhetyötälapsiperheille.kotihoitoonkaupungin tuottamaapalvelua.kotihoidonostopalveluaonpienessämittakaavassa. Kuopionkotihoito-jahoivapalveluitatoteutetaankaupunginIkäystävällinenKuopioohjelman mukaisestivuoteen2030.ohjelmassa kaikki kaupungin palvelualueet toteuttavat ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista ja edistämistä mm. toimivilla asumis-, liikenne-, kulttuuri- ja liikuntapalveluilla. Tavoitteenaonhyvinvoinnintasa-arvo,itsemääräämisoikeudenkunnioittaminensekäturvallisuusja ettäjokaiselleonturvattavaoikeushyväänvanhuuteen Kuopiolaisetyli74v Kotonaasuvienosuus ,8% ,9% ,7% Säännöllinen kotihoito Kotihoito/oma toiminta ,9% ,6% ,6% 723 9,7% ,4% ,9% Kotihoito/yksityinen 319 4,3% 370 4,9% 527 6,7% Ryhmäkotiasuminen palvelusetelillä 27 0,4% 0 Omaishoidontuki 342 4,6% 289 3,8% 352 4,5% Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito 317 4,2% 282 3,7% 302 3,9% 282 3,8% 230 3,0% 269 3,4% Palvelurakennetilasto75vuottatäyttäneistäkuopiolaisista

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon 1-2 puheterapeutin toimen lisäämisestä Krista Rönkkö (ps) ja yhdeksän muuta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

PALVELUYKSIKÖT. KUSTANNUSPAIKAT: vastaanotto, nla, vuodeosasto, fysioterapia, suun th ep11 2

PALVELUYKSIKÖT. KUSTANNUSPAIKAT: vastaanotto, nla, vuodeosasto, fysioterapia, suun th ep11 2 KYSTERI 30.9.204 KYSTERI PALVELUALUE PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Nilakka Koillis-Savo PALVELURYHMÄT Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KUSTANNUSPAIKAT:, nla, vuodeosasto,

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2015 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2015 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (9) Hyväksytty perusturvalautakunnassa 9.12.2014 SUORITEHINNASTO 2015 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle.

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle. 2 Muuramen terveyskeskuksen mielenterveystoimisto hoitaa Muuramen kunnan ja entisen Korpilahden kunnan alueen potilaat. Keskeisesti hoidetaan seuraavat sairausryhmät: Masennus- ja ahdistuneisuussairaudet

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4 LABORATORIO JA RÖNTGEN 5 FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET 6 NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot