YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET"

Transkriptio

1 YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

2 Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE Vastaanottotoiminta Suun terveydenhuolto Kuntoutuspalvelut Tukipalvelut Työterveyshuolto Sairaalapalvelut Mielenterveyspalvelut Terveydenhoitoyksikkö/Neuvolatoiminta (Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaa)10 9. Kuntalaiskysymykset terveydenhuollon osalle PERUSTURVAN PALVELUALUE Vanhus- ja vammaispalvelut ( Kotihoito ja hoivapalvelut sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut) Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön palvelut (Aikuissosiaalityö ja työllistymispalvelut) Sosiaalitoimeen liittyviä kysymyksiä Juankoskelta... 37

3 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE 1. Vastaanottotoiminta Toiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta: Pääpaino vastaanottotoiminnassa on kansansairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Lääkärit toimivat sektorivastuisesti, jolloin lääkäriresursseista joku vastaa vuodeosastosta, joku kouluterveydenhuollosta, joku mielenterveyshuollosta, joku Iivolan Palvelukeskuksesta jne. Samoin SAS (Selvitä Arvioi Sijoita) ryhmän, vanhusten ja vammaisten palveluiden järjestämistoimintaan osallistutaan. Sähköinen resepti on käytössä. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos. Sairaanhoitajat pitävät itsenäistä vastaanottoa. Sairaanhoitajan vastaanotolla 1 sh 1 th, joilla mm. astma-, reuma-, verenpaine-, sydän sairauksia sairastavia asiakkaita, haavanhoidot ja injektiot. Vastanotoilla myös hoitotarvikejakelu, mm. diabetes, haavahoidot. Vastaanotto toimii ajanvarauksella. Sairaanhoitajat toteuttavat yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa Tulppa- ja painonhallintaryhmät. Poliklinikka avoinna klo 7 22/7pv. Yöllä klo osaston yövuoron hoitajat hoitavat myös päivystysasiat. Koillis-Savon palveluyksikköön kuuluu Rautavaara ja Kaavi. Rautavaaran lääkärin virka on täytetty Juankoskelle, ja siten joku Juankosken lääkäreistä on Rautavaaralla ma pe. Vastaanotto toimii ajanvarausperiaatteella. Päivystys 24/7. Lääkäreiden arkiyöpäivystys tehdään omana virkatyönä. Viikonloppuisin lääkäripäivystäjäpalvelut ostetaan Attendo Oy:ltä. Päivystyspolikliininen palvelu toimii ilman ajanvarausta. Sairaankuljetuksen hoitaa sairaanhoitopiiri. Henkilöstö Lääkäri 4,0 (josta 1,0 Rautavaaralle ja 0,6 ylilääkärin tehtäviin ja kaksi lääkäriä tekee 30 h/vko) Terveydenhoitaja 1,0 Sairaanhoitaja 6,0 Lähihoitaja 3,0, Lääkintävahtimestari 1,0 Tekstinkäsittelijä 2,0 Puheterapeutti 1,0 (yhteinen Koillis -Savossa, käy myös Kaavilla ja Rautavaaralla) Käynnit 2012 lääkäri sh 4174 th 2440 ph/lh/tka 1099 puheterap. 609

4 Käynnit/suoritteet 2013 lääkäri sh 4012 th 3460 ph/lh/tka 1222 puheterapia 347 Kuopion kaupungin vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut tuotetaan omahoitaja- omalääkärimallin mukaisesti yhdeksällä terveysasemalla. Omahoitaja- omalääkärimalli on muuttumassa tiimityömalliin vuoden 2014 aikana. Palvelua kehitetään tiimityön ja sairaanhoitajapainotteisemman vastaanottopalvelun suuntaan. Päivystys toteutuu KYSin yhteispäivystyksenä, johon Kuopio tuottaa yleislääkäripalvelut yöpäivystystä lukuun ottamatta. Yöpäivystyksen yleislääkärityö hoidetaan ostopalveluna. Päivystystoiminta on muuttumassa vuoden 2015 aikana uuden valmisteilla olevan mallin mukaisesti. Matalan kynnyksen palvelualleja lisätään perustoimintaan hyvinvointikioskin (Terve Kuopio-koski) toimintaa monipuolistaen. Hyvinvointikioskin toiminnan laajentamista liitoskuntien alueille suunnitellaan. Sähköinen resepti on käytössä. Potilastietojärjestelmänä on Pegasos. Perusturvan palvelualueelle kuuluvaan kotihoitoon tuotetaan asiakkaiden tarvitsemat terveydenhuollon palvelut, mm. kuntoutus ja lääkäripalvelut. 2. Suun terveydenhuolto Toiminta Kiireellinen ensiapu annetaan kaikille tarvitseville. Kiireetön hoito annetaan hoidon tarpeen mukaan ajanvarauksella. Käynneillä toteutetaan ehkäisevää hammashoitoa ja terveyskasvatusta. Henkilöstö Hammaslääkäri 3,0 (täytetty 1,5), ostopalvelua 0,25-0,5 vakanssia Suuhygienisti 1,0 (Koillis-Savon yhteinen, josta 0,6 Juankoskelle, 0,4 Kaaville) Hammashoitaja 3,0 Välinehuoltaja 0,5 (yhteensä 1,0, josta 0,5 jakautuu muille kustannuspaikoille) Kahdella hammaslääkärillä toimisi hyvin ja tällöin suuhygienistin tehtävään tarvitaan lisäystä 0,4. RTG ortopantomografiapalvelut ostetaan Kuopiolta, Nilsiän toimipisteestä

5 Käynnit/Suoritteet 2012 hammaslääkäri 3480 suuhygienisti 1248 Käynnit/Suoritteet 2013 hammaslääkäri 4008 suuhygienisti 967 Kuopion suun terveydenhuollon palvelut Suun terveydenhuollossa on pitkälle edennyt työnjaon toteutuminen. Takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön Puheohjatun automaation käyttöönottoa aikojen perumisessa ja siirroissa selvitetään. Työntekijävajaus vaikeuttaa toiminnan sujuvuutta ja palveluiden saantia. Toisaalta hammaslääkärivaje on edistänyt työjaollisen toiminnan kehittymistä. Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys toteutetaan tukeutuen lääkäripäivystykseen ja asiakkaita opastetaan nettisivujen ja puhelintiedotteen avulla. Hammaslääketieteen tutkintouudistus edellyttää käytännön harjoittelun toteutumista yliopiston alaisuudessa. Opetusklinikka on aloittanut Yliopistolla vuoden 2013 alusta. Kunnan tulee ohjata alkuselvityksen jälkeen potilaat opetusklinikalla. 3. Kuntoutuspalvelut Toiminta Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Yksilö- ja ryhmätoiminta, vuodeosastokäynnit, apuvälinepalvelut. Osa esim. akuuteista selkäpotilaista ohjautuu suoraan fysioterapeuteille. Kuntohoitaja käy Iivolan palvelukodissa ja sairaalassa, sekä hoitaa apuvälinepalvelun. Juankoskella oma apuvälinekeskus, yhteydenottoaika klo 8-9 ja sovittaessa. Kiinteistöhuollon laitoshuoltajat huolehtivat välineiden puhdistuksen, huollosta vastaa Servica. Henkilöstö Fysioterapeutti 2,0 (jotka tekevät 30 h/vko, 4 pv/vk) Kuntohoitaja 1,0

6 Suoritteet 2012 fysioterapeutti 1894 kuntohoitaja 672 Käynnit/Suoritteet 2013 fysioterapeutti 2000 kuntohoitaja 1224 Kuopion kaupungin kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelut, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia ja apuvälinehuolto tuotetaan omana palveluna. Puhe- ja toimintaterapiaa täydennetään ostopalveluilla ja osin myös kuntoutuspalveluita, joita ei itse voida tuottaa. Apuvälinepalveluita on suunniteltu toteutettavaksi osin alueellisena apuvälinepalveluna, jossa apuvälineet luovutetaan erikoissairaanhoidon hallinnoiman alueellisen apuvälinekeskuksen omaisuudeksi. Apuvälineiden hankinnat ja perusterveydenhuollon apuvälinevarastojen täydennykset toteutettaisiin alueellisesta apuvälinekeskuksesta. 4. Tukipalvelut Laboratoriopalvelut ostetaan ISLAB, näytteenotto sijaitsee terveyskeskuksen uusissa j a toimivissa tiloissa. Vuonna 2013 oli laboratoriossa näytteenottoja kpl ja yhteensä tutkimusta. Kuvantamispalvelut/Röntgen (digirtg) toteutuvat omana palveluna ja palveluita tuotetaan myös Rautavaaralle, Kaaville ja Tuusniemelle Toimintana: suora-digi-rtg, vuodesta 2011 alkaen arkisto on ollut KYS:llä. Suoritteet/Käynnit/Kuvaukset (juankoskelaiset) 2012 yhteensä 1732, joista ultraäänitutkimuksia yhteensä 2914, joista ultraääniä 398 Röntgenpalveluita tuotetaan Kaaville, Rautavaaralle ja Tuusniemelle. Rtg-tutkimuksia tehty Juankosken toimipisteessä (Juankoski Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemellä) vuonna 2012 yhteensä 4864 kpl ja 2013 yhteensä 5200 kpl.

7 Henkilöstö 2 röntgenhoitajaa Radiologipalvelut (lausunnot natiivi-rtg ja UÄ-tutkimukset) 1 pv/vk ostopalveluna Savon Ultramammat Oy:ltä. 5. Työterveyshuolto Kuopion kaupungin terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB, näytteenotto sijaitsee tk:n tiloissa Savo talon vastaanottotiloissa, Pyörön terveysasemalla, Riistaveden terveysasemalla yhtenä päivänä viikossa sekä Vehmersalmen, Karttulan ja Nilsiän terveysasemilla. Kuvantamispalveluita (natiiviröntgen ja ultraäänitutkimukset) tuotetaan (digi-rtg) Kuopiossa pääterveysasemalla Savo-talon vastaanottotiloissa, Harjulassa sekä Karttulan ja Nilsiän terveysasemilla. Kuvantamispalveluita kehitetään yhteistyössä KYS kuvantamiskeskuksen kanssa. Radiologiapalvelut hankitaan ostopalveluna. Magneettitutkimukset on kilpailutettu ja hankitaan Mehiläinen Oy:ltä Arvioitava on jatkossa myös esim. mammaseulontojen järjestämistapa Ostetaan Soisalon Työterveys-liikelaitokselta. Juankosken toimipisteessä on Kysterille annettu palveluja vuonna 2013 seuraavasti: työpaikkaselvityksiä ei ole tehty, työhönsijoitustarkastuksia 15 kpl, määräaikaistarkastuksia 32 kpl, sairaanhoitokäyntejä (KL II) 66 kpl (ttl ja tth). Lisäksi on tehty muutamia osatyökykyyn liittyviä tarkastuksia sekä muuta työterveyshuoltoon kuuluvaa toimintaa. Palvelut olivat kustannuksiltaan KL I: , josta Kelan korvaus 60 %, KL II: , josta Kelan korvaus 50 %, KL 0: 0, yhteensä Kuopion kaupungin työterveyshuoltopalvelut Kuopion kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Kallaveden työterveyshuollolta. Vuoden 2014 alusta palvelualueet vastaavat itse työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnasta ja palveluiden kustannuksista.

8 6. Sairaalapalvelut Juankoskella on uusi ja ajanmukainen terveyskeskuksen vuodeosasto, jossa mahdollista hoitaa eristyshuoneissa myös infektiopotilaita. Toiminta Akuuttivuodeosasto, keskimääräinen hoitoaika on noin 6 vrk. Rautavaaralaiset ja kaavilaiset akuuttipotilaat ja ostosopimuksella tuusniemeläiset hoidetaan Juankosken vuodeosastolla. Osastolla oli aiemmin 28 paikkaa, mutta alkaen Juankosken kaupungin vaatimuksesta paikat on vähennetty 25 paikkaan. Henkilöstö Osastonlääkäri 1,0 Osastonhoitaja 1,0 Sairaanhoitaja 9,0 Lähi-/perushoitaja 9,0 Osastonsihteeri 1,0 Laitosapulainen 6,5, joiden työpanoksesta 4,0 osastolle ja 2,5 avopuolelle. Kuopion kaupungin sairaalapalvelut Osastohoitoa tuotetaan Kuopiossa kuntouttavana lyhytaikaishoitona Harjulan viidellä osastolla, Karttulassa lyhyt-, vuoro ja pitkäaikaishoitona sekä Nilsiässä pääasiassa lyhytaikaishoitona. Kotiutusyksikkö tehostaa ja nopeuttaa kotiuttamisprosessia KYS:n ja kaupungin sairaalaosastoilta sekä Neuronista antamalla apua siirtymävaiheeseen. Kotisairaala toiminta on käynnistynyt kantakaupunki alueella ja Nilsiässä. Harjulan sairaalan poliklinikalla on myös sisätautien, geriatrian, neurologian ja lastentautien erikoisalat. Toiminta järjestetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa hoidontarpeen arvioinnin mukaisesti. Harjulan alueelle on alkanut talotekniikka ja poistumisturvallisuuteen liittyvä korjaus, joka päättyy kesällä Muutoksessa edetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

9 7. Mielenterveyspalvelut Toiminta Yksilösuhdetyöskentely (keskeistä mm. lääkevasteen seuranta ja hoito) ja siihen liittyvät verkostopalaverit ja hoitoneuvottelut. Henkilöstö Psykologi 1,0, työskentelee 30 h/vko (Koillis-Savon yhteinen, josta 0,5 Juankoskelle, 0,4 Kaaville ja 0,1 Rautavaaralle). Sairaanhoitaja 2,0 (psykiatrisia sairaanhoitajia) ajanvaraukseen perustuvat vastaanotot mielenterveyspotilaille Ostopalvelua psykologin palvelua1 pv/vko yksityiseltä palveluntuottajalta. Psykiatrikonsultaatiot 1 työpäivä/kk ostopalveluna shp:ltä, oma vastuulääkäri 4 h/vko. Käynnit 2012 lääkäri 179 sh 1487 psykologi 219 Käynnit/Suoritteet 1-12/2013 lääkäri 147 sh 1418 psykologi 404 Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut Kuopion mielenterveyspalveluita tuotetaan lapsille ja nuorille (alle 19 v) tiiviissä yhteistyössä vanhempien, perheen sosiaalisen verkoston ja muiden lasten ja nuorten palvelua tuottavien tahojen kanssa moniammatillisesti ja verkostoa hyödyntäen. Kuopiossa on alkanut oppimishäiriöiden poliklinikkatoiminta. Kuopion psykiatrian keskus tuottaa psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoito- ja kuntoutuspalveluita vuotiaille kuopiolaisille sekä Maaningan yhteistoiminta-alueelle. Lisäksi tuotetaan työnohjaus-, konsultaatio-, koulutus-, opetus- ja tutkimustyöpalveluja. Päihdepalveluiden erityispalvelut tuotetaan ostopalveluna ensisijaisesti Kuopion seudun päihdepalvelusäätiöltä (KSPS). Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden järjestäminen kuuluu aikuissosiaalityön ERAP- erityispalveluiden vastuulle.

10 Potilasasiamies Tuula Kyyhkynen (KYS) potilasasiamiesyhdyshenkilöt kaikissa palveluyksiköissä, Koillis-Savossa yh. Sari Karhinen Kuopion kaupungin potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla potilas- ja sosiaaliasiamiehenä toimii Olavi Kortelainen Terveydenhoitoyksikkö/Neuvolatoiminta (Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaa) Lastenneuvola Resurssi 1,0 terveydenhoitaja Toiminta - Alle kouluikäisiä (0-6 v.) lapsia n Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Alle kouluikäisten neuvolakäyntejä 15 o Laajoja terveystarkastuksia viisi. - Vastaanottokäyntejä, puhelinneuvontaa ja tarvittaessa kotikäyntejä, myös sairausvastaanottoa (äkillisesti sairastuneen lapsen vanhempien hoitovapaatodistukset). - Yhteistyöpalaverit päivähoidon kanssa 4-5 kertaa vuodessa, lisäksi muut yhteistyöpalaverit. - Aikuisväestön ja matkailijoiden rokotukset, influenssarokotukset, reumaa sairastavat lapset. Koko Koillis-Savon alueella äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sijaistavat joustavasti toisiaan lomien ja poissaolojen aikana. Käynnit/suoritteet 2012 th 910 Käynnit/suoritteet 2013 th 672 Äitiysneuvolassa 1,0 terveydenhoitajaa Juankoskella.

11 Toiminta: - Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Raskaana olevien ja synnyttäjien olevien tarkastuksia 15 kpl o Laajoja terveystarkastuksia 3 kpl - Äitiysneuvolan terveydenhoitaja hoitaa myös ehkäisyneuvolan asiakkaat, joukkotarkastuspapat, sairaanhoidon papat, sukupuolitautiasiakkaat, gynekologisia tulehduksia sairastavat asiakkaat, prolapsirenkaiden vaihdon sekä osan matkailijoiden rokotuksista ja influenssarokotuksista. Koko Koillis-Savon alueella äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sijaistavat joustavasti toisiaan lomien ja poissaolojen aikana. Tilastotietoa syntyvyydestä: Vuonna 2012: 32 lasta Vuonna 2013: 31 lasta. Yksi perheistä on muuttamassa pois ennen laskettua aikaa loppuvuodesta eli jää 30 syntynyttä. Vuonna 2014: Laskettuja aikoja kesäkuun loppupuolelle mennessä 13 eli syntyvyys jää ensi vuonna todennäköisesti alle 30 lapsen. Käynnit/suoritteet 2012 th 1042 (koko Koillis-Savon yhteisessä äitiys- ja ehkäisynlassa 2310) Käynnit/suoritteet 2013 th 990 (koko Koillis-Savon yhteisessä äitiys- ja ehkäisynlassa 2247) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Resurssi 1,5 terveydenhoitajaa - 1,0 terveydenhoitaja (38,25 h/vko): Juantehtaan koulu lk, Juankosken koulu lk, Juankosken lukio - 0,5 terveydenhoitajaa (20 h/vko) Muuruveden koulu lk, Säyneisen koulu lk Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden toimipiste. Alueella toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto Muuruvedellä. Oppilaitoksessa on opiskelijoita yhteensä 24 henkilöä

12 Oppilasennuste mukaan JUANTEHTAAN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht MUURUVEDEN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht SÄYNEISEN KOULU Lv Esiopetus 1lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht

13 JUANKOSKEN KOULU Lv 7 lk. 8lk. 9 lk. Yht Kaavin oppilaita ei mukana Toiminta - Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukainen toiminta: o Terveydenhoitajan tarkastukset kaikilla vuosiluokilla peruskoulussa ja lukiossa ensimmäisenä vuonna, pojille lukiossa 2. luokalla kutsuntatarkastus o Laajat terveystarkastukset (terveydenhoitaja, lääkäri, vanhemmat sekä koulun arvio) 1., 5. ja 8. luokalla. - Oppilashuoltoryhmät ala-asteella 1 x kk, yläasteella 2 x kk, lukiossa 5-6 x vuosi. - Toimintaan sisältyy lisäksi ehkäisyneuvontaa, koulujen terveydellisten olojen tarkastusta, sairausvastaanottoa sekä kutsuntatarkastukset, koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset ja matkailijoiden rokotukset. Käynnit/suoritteet 2012 th 1235 ft 79 Käynnit/suoritteet 2013 th 1405 ft 78

14 Kuopion kaupungin terveydenhoito Kuopion kaupungin lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja 2.asteen opiskelijaterveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on kasvun ja oppimisen palvelualueella kasvun ja oppimisen tuen avainprosessissa. Lastenneuvolan. koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta toteutuu pääosin ns. neuvolaasetuksen (338/2011) mukaisesti. Terveydenhuoltoyksikkö tuottaa AMK:n opiskeluterveydenhuollon ja Sihti nuorten vastaanoton sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvonnan, ravitsemusneuvonnan, PAPA-joukkotarkastusten näytteenoton, aikuisten rokotustoiminnan, tarttuvien tautien ja maahanmuuttejien terveydenhuollon palvelut. Äitiys- ja lastenneuvolalääkäripalveluita on keskitetty kantakaupungin ja lähiöiden alueilla suurimpiin neuvoloihin ja lääkärinvastaanottoja suunnitellaan pääsääntöisesti kokonaisiksi työpäiviksi, jolloin työpisteiden välinen matka-aika poistuu ja tuottavuus lisääntyy. Kuopiossa on aloitettu erikoislääkärin, psykologin ja erityisopettajan yhteinen moniammatillinen polikliininen vastaanottotoiminta oppimishäiriöisille oppilaille Juankosken terveyspalveluiden hallinto - palveluyksikön johtaja 0,6 yl tehtävään - ylihoitaja, Koillis-Savon (Juankoski, Kaavi ja Rautavaara) ylihoitajan sekä avopalveluiden osastonhoitajan tehtävät Juankoskella, määräaikainen työsopimus toimistosihteeri (palkkasihteeri) 1 (yhteinen Koillis-Savon alueella, Juankoskelle 60 %) - toimistosihteeri (talous) 1 (yhteinen Koillis-Savon alueella, Juankoskelle 60 %) - keskusvarastonhoitaja 1, jää pois , paikkaa ei täytetä samalla nimikkeellä - atk-tukihenkilö toiminut saakka ja siirtynyt Istekin palvelukseen. Vakanssi on otettu osastolle lähihoitajan varahenkilön käyttöön. Vastaanoton terveyskeskusavustajan vakanssi siirretty Lähihoitaja pääkäyttäjä nimikkeellä hallintoon Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen hallinto

15 Kuopion kaupungin perusturvan hallinnossa toimii palvelualuejohtaja ja eri asiantuntijoita mm. seuraavissa tehtävissä henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö, tilahallintapäällikkö, koulutuspäällikkö, johtava hoitaja, controller, kehittämisasiantuntija, sosiaali- ja potilasasiamies, hallintosihteeri, hallintopalvelusihteeri, palvelusuhdeasiantuntija, taloussihteeri, laskentasihteeri, varahenkilötoiminnan palveluesimies, sovellusneuvoja, tietopalvelusihteeri, arkistopalveluvastaava, arkistoija, ohjelmapäällikkö, projektipäällikkö, peten työsuojeluvaltuutetut ja varahenkilötoiminnan kokonaisuus. Toimistopalveluiden arviointi ja kehittämisselvitys on menossa. Henkilöstö Henkilöstön tiedot joulukuussa 2013: Laskennassa mukana myös Koillis-Savon yhteiset (esim. hallinto, röntgen, puheterapeutti ja psykologi) Juankoskella työskentelevät: 1. Henkilöstön keski-ikä 46,13 2. Eläkeikä täyttyy vuosina yhteensä 18 henkilöllä 3. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuonna pv (Koillis-Savon ktt:n ky, Juankosken toimipiste) vuonna pv vuonna pv Terveydenhuollon kokonaiskustannukset, erikoissairaanhoito mukaan lukien Juankoski Terveydenhuollon kustannukset vv Muutos 2012 TA 2013 TP % Perusterveydenhuolto , , , ,94-0,029 Erikoissairaanhoito , , , ,31 12,022 Tuleva terveydenhuollon toiminta ennakoiden vuodesta 2017 alkaen Vastaanottotoiminta ja päivystys Päivystysasetuksen mukaan 24/7 päivystys voidaan toteuttaa yksiköissä vain silloin, jos tarvittavat resurssit on kokonaisuudessaan paikalla. Vuoden 2017 jälkeen päivystystä tarvitsevat hoidetaan arkipäivinä vastaanottotoiminnan yhteydessä akuutin sairauden hoitona. Iltavastaanottoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään yhdessä toimipisteessä koillisen

16 Kuopion alueella. Palveluita tuotetaan Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon päivittyvän palveluverkostosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitajan vastaanotot lääkärien vastaanottojen yhteydessä turvataan jokaisessa toimipisteessä. Tiimin toiminnassa kehitetään työnjakoa. Viikonlopun aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan koillisen Kuopio alueella keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. Kesäaikaan terveydenhuollon palveluissa toteutuu supistettu toimintamalli keskitystä hyödyntäen myös Koillis-Kuopion alueella, kuten muillakin Kuopion alueilla. Vuodenvaihteen jälkeen kevään aikana lisääntyneeseen toispaikkakuntaisten ja ulkomaalaisten palvelutarpeeseen (Tahkon alue) vastataan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Tämän hetkisellä päivätyöresurssilla (lääkärit ja hoitajat) voidaan vastata hyvin Juankosken alueen haasteisiin. Jatkossa arvioidaan koko Koillis-Kuopio -alueen (Juankoski - Nilsiä - Tuusniemi) resurssien jakaminen esim. loma-aikoina erityistyöntekijöiden mm. lääkäreiden osalta. Suun terveydenhuolto Hammaslääkärivaje edellyttää työjaon edistämistä. Juankosken palvelutarpeen voi suun terveydenhuollossa hoitaa ilman ostopalveluita, jos toiminnassa on 2 hammaslääkäriä, 2 hammashoitajaa ja 2 suuhygienistiä sekä instrumenttihuolto järjestettynä 0,5 1 htv mukaisesti. Kuntoutus ja apuvälinehuolto Apuvälinehuolto on siirtymässä Aapaan 2015, keskitetty sairaanhoitopiirille. Kevyempi, esim. nivelleikkausten jälkeinen kuntoutus todennäköisesti järkevää järjestää terveyskeskustasolla, esim. Juankosken osastolla tai avohoidossa. Juankoskella on tällä hetkellä ostopalveluna yksityiseltä mm. lasten psykoterapia ja täydentävänä palveluna puheterapiaa, koska puheterapeutin työpanosta menee myös Kaaville ja Rautavaaralle. Toimintaterapiapalvelut ostetaan myös yksityiseltä. Sopimusten voimassaoloaika on kalenterivuosi. Terveydenhoidon palvelut Tulevaisuudessa työntekijätarve säilyy lähes entisellään, mikäli yhteistyö naapurikuntien kanssa jatkuu samanlaisena. Terveydenhoitajien työhön voi kuitenkin tulevaisuudessa tulla sisällöllisiä muutoksia mahdollisten painotusalueiden muutosten myötä. Sairaalapalvelut Juankosken sairaala toimii uusissa ja tarkoituksenmukaisessa tiloissa terveyskeskuksen vuodeosastona. Sairaalan potilasmäärää on mahdollista lisätä 28 potilaaseen nykyisestä 25 potilaan määrästä. Toiminnallinen muutos myös esim. vahvemmin kuntouttavaan suuntaan on mahdollista, koska nykyinen toimintamalli jo tukee kuntouttavaa toimintaa. Jatkossakin Juankosken sairaalassa on mahdollista hoitaa akuutteja potilaita koillisen Kuopion Juankoskella.

17 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Jatkossa tukeudutaan mahdollisten paikkakunnalle jäävien yksittäisten työntekijöiden lisäksi KPK:n palveluihin. Psykiatristen sairaalapaikkojen väheneminen Tarinassa asettaa haasteita avohoidolle ja avohoidon resursointiin. Tilat Terveyskeskus on uusi ja terveyskeskuksen nykytoimintaan suunniteltu. Volyymiltään asiakasmäärää voisi lääkärin ja hoitajien vastaanotolla lisätä. 9. Kuntalaiskysymykset terveydenhuollon osalle Terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä Juankoskelta Vastaanotot (terveyskeskus) - Säilyykö terveyskeskus nykyisellään vai onko mahdollista vielä monipuolistaa palveluja? Pääseekö lääkäriin nopeammin? Paranevatko terveyspalvelut? Säilyykö nykyinen terveydenhuollontaso liitoksen jälkeen ja joita Juankoski tuottaa Rautavaaralle? Erityisesti terveydenhuollon lähipalveluiden jatkuminen Juankosken taajamassa lähipalveluina - päivystys 8 20 (lääkärin vastaanotto), poliklinikka, fysioterapia, mtn/v.osasto, lastenneuvola, äitiysneuvola, hammaslääkäri, RR, diabetes ym., ennalta ehkäisevät hyvinvointipalvelut? o Tämän hetkisellä päivätyöresurssilla (lääkärit ja hoitajat) voidaan vastata hyvin Juankosken alueen haasteisiin. Jatkossa arvioidaan koko Koillis-Kuopio -alueen (Juankoski - Nilsiä - Tuusniemi) resurssien jakaminen esim. loma-aikoina erityistyöntekijöiden mm. lääkäreiden osalta. o Muutamien erikoislääkäreiden palvelut mahdollistuvat osana Kuopion terveyspalveluita o Viikonlopun aikana järjestetään Koillis-Savon alueella mahdollisuuksien mukaisesti keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. Päivystys - Säilyvätkö päivystyspalvelut? Mitä liitos merkitsee päivystykselle; säilyykö päivystys Juankoskella entä viikonloppupäivystys? Yöpäivystys kylläkin olisi järkevää siirtää Kuopioon, koska potilaat lähes poikkeuksetta jatkavat Kuopioon. Kuopiossa toimii ilm. yöpäivystys ja kotisairaalatoiminta jossain muodossa, onko tarkoitus laajentaa koskemaan myös Juankoskea? o Päivystysasetuksen mukaan 24/7 päivystys voidaan toteuttaa yksiköissä vain silloin, jos tarvittavat resurssit on kokonaisuudessaan paikalla. Vuoden 2017 jälkeen päivystystä tarvitsevat hoidetaan arkipäivinä vastaanottotoiminnan yhteydessä akuutin sairauden hoitona. Iltavastaanottoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään yhdessä toimipisteessä koillisen Kuopion alueella.

18 o Yöaikainen päivystys keskitetään Kuopioon, viikonlopun aikana järjestetään Koillis-Savon alueella keskitetysti vastaanottotoimintaa päiväaikaan. o Kotisairaala toiminnan aloittamista Juankoskella voidaan suunnitella esim. Nilsiän mallilla toimivaksi. Suunterveydenhuolto - Hammaslääkäripalvelujen säilyminen? Säilyykö hammaslääkäripalvelut samantasoisena, saatavuus vai pitääkö mennä yksityiselle? o Hammaslääkärivaje edellyttää työjaon edistämistä. o Palveluita järjestetään lähipalveluna ja alueellisesti koillisen Kuopion alueen palveluita hyödyntäen. Mielenterveyshuolto - Mielenterveyspuolella pääsy palvelujen piiriin? Mielenterveyshoitoresurssien säilyminen? o Jatkossa tukeudutaan mahdollisten paikkakunnalle jäävien yksittäisten työntekijöiden lisäksi KPK:n palveluihin. Päihdepalveluissa yhteistyötä tehdään Päihdepalvelusäätiön kanssa. Terveydenhoitopalvelut (mm. äitiys- lasten- koulu- ja opiskelijaterveydenhoito) - Kouluterveydenhoidon säilyminen? Mitä terveydenhoitopalveluja on mahdollista jäädä Juankoskelle liitoksen jälkeen, vastaanottopisteet? o Äitiys-, lasten sekä perhesuunnitteluneuvolapalveluita järjestetään jatkossakin asetuksen mukaisesti lähipalveluina, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Äitiys- ja lastenneuvolalääkäripalveluita on keskitetty kantakaupungin sekä lähiöiden osalta suurimpiin neuvoloihin, mutta keskittämistä ei ole suunniteltu ns. maaseutumaiselle alueelle. Tavoite on, että lääkäripalvelut tarjotaan paikallisesti omana palveluna lääkärin vastaanotolta käsin. Työterveyshuolto Missä järjestetään juankoskelaisten työterveyshuolto? o Kuopion kaupungin henkilöstön työterveyshuollon henkilöstön työterveyshuollon tuottaa Kallaveden Työterveys. Palvelua tuotetaan alueilla, esim. Nilsiässä, Juankoskella, Tuusniemellä. Terveyshuollon saatavuus paranee Vuodeosastohoito (sairaala) - Sairaalatoimen jatkuminen Juankoskella o Juankosken sairaala toimii uusissa ja tarkoituksenmukaisessa tiloissa terveyskeskuksen vuodeosastona. Sairaalan potilasmäärää on mahdollista lisätä 28 potilaaseen nykyisestä 25 potilaan määrästä. Toiminnallinen muutos myös esim. vahvemmin kuntouttavaan suuntaan on mahdollista, koska nykyinen

19 toimintamalli jo tukee kuntouttavaa toimintaa. Jatkossakin Juankosken sairaalan on mahdollista profiloitua akuutimpaan hoitoon, jos lääkäriresursseja on paikalla. Palveluketjun toimivuutta sairaalahoidosta palveluasumiseen ja kotihoitoon kehitetään. MUUTA - Heikentyykö, karkaako palvelut? Mitkä lähipalvelut säästyvät/jäävät Juankoskelle? o Palveluita tuotetaan lähipalveluina monimuotoisesti - Kolmannen sektorin merkitys o korostuu ja vahvistuu edelleen - Jatkaako Kysteri? o KYS/Kysterikuntien päätösten mukainen toiminta jatkossakin - Voidaanko tietohallinnon kehittämisellä korvata (ehkä) karkaavia palveluja o Sähköistä asiointia kehitetään ja hyödynnetään esim. ajanvarauksessa - Onko Juankoskella mahdollisuutta olla esim. pilottialueena sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä? o Liitoskuntien palveluissa voidaan pilotoida toiminnan kehittämistä - Palveluiden säilymiseen tai kehittämiseen kuntalaisten hyväksi (tarv. liikkuva klinikka, esim.erik. terv.huollossa) o Liikkuvia palveluita voidaan hyödyntää jatkossa - Kuinka käy asiakasmaksujen, päätetäänkö Juankoskella vai Kuopiossa? o Asiakasmaksut yhtenäistyvät ja päätetään Kuopiossa. Kallansillat valmistuvat yhdistymiseen mennessä HENKILÖSTÖASIOITA Kysteri liikelaitoksen henkilöstön (tilanne) asema kuntoliitoksessa? Siirtyykö Kysterin henkilökunta vanhoina/uusina työntekijöinä? Kuullaanko Kysterin työntekijöitä? Kysterin tulevaisuus? o Kysterin henkilöstön edustaja on selvitystyössä mukana. Kysterin henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Kuopion kaupungin palvelukseen. Miten turvataan koulutetun henkilöstön saaminen sos. terveyspuolelle? o Terveydenhuollon henkilöstöllä on täydennyskoulutusvelvollisuus. Isommassa kokonaisuudessa on mahdollista hyödyntää sisäistä tai alueella järjestettävää koulutusta. Samoin Lynk ja muut etäyhteydet mahdollistavat koulutukseen osallistuminen työpaikalla. Saako Kuopiosta apua lääkäritilanteeseen vai otetaanko lääkäreitä Juankoskelta korjaamaan o Henkilökunnan resurssit huomioidaan palvelutarpeen mukaisesti. Resurssivajausta täydennetään ostopalvelulla ja palvelusetelillä. Mahdollisuus kehittää hoitoa ja huolenpitoa yhtenäisellä alueella. o Terveydenhuollon alueen palveluiden suunnitelma on laadittu huomioiden koillisen Kuopion alue

20 PERUSTURVAN PALVELUALUE 10. Vanhus- ja vammaispalvelut ( Kotihoito ja hoivapalvelut sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut) Kotihoidon nykyinen toimintarakenne Juankoskellakotihoidontoiminnallatuetaanvanhusten,vammaistenjapitkäaikaissairaidenkotona selviytymistäsekäjärjestetäänennaltaehkäisevääperhetyötälapsiperheille.kotihoitoonkaupungin tuottamaapalvelua.kotihoidonostopalveluaonpienessämittakaavassa. Kuopionkotihoito-jahoivapalveluitatoteutetaankaupunginIkäystävällinenKuopioohjelman mukaisestivuoteen2030.ohjelmassa kaikki kaupungin palvelualueet toteuttavat ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemista ja edistämistä mm. toimivilla asumis-, liikenne-, kulttuuri- ja liikuntapalveluilla. Tavoitteenaonhyvinvoinnintasa-arvo,itsemääräämisoikeudenkunnioittaminensekäturvallisuusja ettäjokaiselleonturvattavaoikeushyväänvanhuuteen Kuopiolaisetyli74v Kotonaasuvienosuus ,8% ,9% ,7% Säännöllinen kotihoito Kotihoito/oma toiminta ,9% ,6% ,6% 723 9,7% ,4% ,9% Kotihoito/yksityinen 319 4,3% 370 4,9% 527 6,7% Ryhmäkotiasuminen palvelusetelillä 27 0,4% 0 Omaishoidontuki 342 4,6% 289 3,8% 352 4,5% Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito 317 4,2% 282 3,7% 302 3,9% 282 3,8% 230 3,0% 269 3,4% Palvelurakennetilasto75vuottatäyttäneistäkuopiolaisista

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET 1 YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET 2 Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE... 3 1. Vastaanottotoiminta (avoterveydenhuolto)... 3 2. Suun terveydenhuolto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2016 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi 15.1.2015 Anna-Liisa Koivisto, johtava lääkäri Maritta Salonoja, geriatrian ylilääkäri Tavoite Iäkkään selviytyminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 21 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon 1-2 puheterapeutin toimen lisäämisestä Krista Rönkkö (ps) ja yhdeksän muuta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot