Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. Säännöt ovat voimassa alkaen. OSM-kisat

2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijoiden SM -kisojen yleiset säännöt Opiskelijoiden SM-kisojen tarkoitus Järjestämisoikeus Kisojen myöntämisperusteet Osallistuminen Osallistumisoikeus Korkeakoulujen yhdistelmäjoukkueet Osallistumismaksu Sarjat Peruutukset Taloudellinen vastuu Lajikohtaiset säännöt Opiskelijoiden EM- ja EUSA Games -edustusoikeus Kisajärjestäjän ja OLL:n väliset säännöt Vastuualueet Kisojen järjestäjä vastaa kisojen käytännön järjestelyihin liittyvästä mm Opiskelijoiden Liikuntaliitto auttaa kisajärjestäjiä mm Vastuuhenkilöt Jury Ennen kisoja Kisojen hakeminen Tiedottaminen ja markkinointi Kisakutsu Vakuutus Yhteistyökumppanit Kisan aikana Käyttäytymissäännöt ja turvallisuus Mitalit ja palkinnot Kisojen jälkeen Uutisointi

3 Raportointi Sääntöjen rikkominen Valitukset Sanktiot Tässä dokumentissa käytettävien lyhenteiden ja termien selitykset OLL Opiskelijoiden Liikuntaliitto OSM kisat Opiskelijoiden SM kisat OEM-kisat Opiskelijoiden EM kisat EUSA GAMES Joka toinen vuosi järjestetään lajikohtaiset OEM -kisat eri puolella Eurooppaa, joka toinen vuosi järjestetään yksi suuri, vähintään kymmenen OEM-lajin tapahtuma EUSA Games. Konseptia koordinoi European University Sport Association, EUSA. OEM-kisoissa ja EUSA Games-kisoissa noudatetaan EUSA:n määrittelemiä sääntöjä sekä kansainvälisiä lajikohtaisia sääntöjä. Lisätietoja: Korkeakoulun liikuntatoimi Yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa toimiva liikuntapalveluja tuottava erillinen yksikkö (esimerkiksi Yliopistoliikunta, LAMK Sports) Opiskelijoiden urheiluseura Urheiluseura, joka toimii opiskelijayhdistyksen tavoin. Opiskelijoiden urheiluseuran jäsenet ovat pääsääntöisesti yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenyys Suomen Opiskelijakuntien liitto SAMOK on OLL:n jäsen, joten kaikki SAMOK:n jäsenjärjestöjen jäsenet ovat OLL:n jäseniä. OLL:oon kuuluvien ylioppilaskuntien jäsenet ovat OLL:n jäseniä. Lisäksi Kadettitoverikunta sekä Tahkon Talli ovat OLL:n varsinaisia jäseniä. 3

4 1. Opiskelijoiden SM -kisojen yleiset säännöt 1.1. Opiskelijoiden SM-kisojen tarkoitus Kisat on tarkoitettu ikään, sukupuoleen ja lajikohtaisiin taitoihin katsomatta niin lajinsa parhaille opiskeleville urheilijoille kuin kilpailuun vähemmän totisesti suhtautuville opiskelijaliikkujille. Kilpailukutsuun tulee sisällyttää osallistumismahdollisuus sekä naisille että miehille, yhdessä tai erikseen. Sarjoja voidaan jakaa tason mukaan kilpa- ja rentosarjoihin. Kisoista käytetään niiden virallista nimeä Opiskelijoiden SM-kisat tai lyhennettä OSM -kisat. OSM -kisojen järjestelyoikeutta voidaan hakea kaikkiin mahdollisiin lajeihin. Lajikohtaisesti OSM - kisoja järjestetään korkeintaan kerran vuodessa. OSM -kisat voidaan pitää myös avointen SM -kisojen tai muun tapahtuman yhteydessä järjestettävänä opiskelijasarjana (esimerkiksi Helsinki City Marathon), mikäli kisojen myöntämisperusteet (ks. kohta 1.3.) täyttyvät. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (myöh. OLL) voi ehdottaa tapahtuman järjestäjätaholle opiskelijasarjaa tai he voivat itse esittää sitä OLL:oon Järjestämisoikeus Opiskelijoiden SM -kisojen järjestäjätahona voi ensisijaisesti toimia OLL:n jäsenjärjestö, opiskelija/ylioppilaskunta tai sen alayhdistys (esim. opiskelijoiden urheiluseura, ainejärjestö tai koulutusalajärjestö) tai korkeakoulun liikuntatoimi (esim. yliopistoliikunta). Mikäli yksikään edellä mainituista tahoista ei ole hakenut tietyn lajin OSM -kisoja, voi OLL:n hallitus harkintansa mukaan myöntää järjestelyoikeuden muulle taholle (esim. lajiliitolle, urheiluseuralle tai liikunta-alan yritykselle). Kisajärjestelyt voidaan tehdä myös edellä mainittujen eri tahojen yhteistyönä. Kunnan liikuntatoimi, liikunnan aluejärjestö tai lajiliitto voi olla mukana yhteistyössä. Kisojen järjestelyoikeudet ja OSM -kisastatuksen tapahtumalle myöntää OLL:n hallitus määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. OSM -kisoja ovat yksinomaan kilpailut, joille OLL:n hallitus on myöntänyt OSM -kisan statuksen. Kisajärjestäjät julkaistaan OLL:n liittokokoukseen mennessä. 4

5 1.3. Kisojen myöntämisperusteet OSM-kisojen myöntämisessä käytetään seuraavia kriteerejä: 1.) Kisat myönnetään ensisijaisesti OLL:oon kuuluvalle jäsenjärjestölle. 2.) Kisahakemuksen sisältö tulee laatia tarkasti ja niistä tulee ilmetä kisajärjestämisen taloudelliset sekä toiminnalliset edellytykset Kisajärjestäjällä on oikeus valittaa OLL:n hallituksen päätöksestä kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun OLL:n hallituksen tekemä päätös kisajärjestäjistä on julkaistu. Valituspäätös käsitellään OLL:n hallituksen kokouksessa. Lisäksi, jos hakijatahona on muu kuin OLL:n jäsenjärjestö tai jäsenjärjestön alainen järjestö/yhdistys tai korkeakoulun liikuntatoimi, tulee hakijatahon tarjota OSM -sarjaan opiskelija-alennusta, jotta OLL voi myöntää OSM kisastatuksen. OLL:oon kuulumattomilla jäsenjärjestöjen jäsenillä ei ole oikeutta järjestää OSM -kisoja. OSM -haussa voi hakea kahden seuraavan vuoden kisoja samalla hakulomakkeella. Kisat voidaan järjestää useita kertoja peräkkäin samalla paikkakunnalla, jos kisojen myöntämisperusteet täyttyvät. OLL:lla on oikeus erityisen painavista syistä peruuttaa aiemmin kisajärjestäjälle myöntämänsä OSM - kisastatus. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kisajärjestäjä laiminlyö toistuvasti OSM - kisasääntöjä. Peruuttamispäätöksen jälkeen kisajärjestäjän on kielletty käyttämästä OSM -kisojen nimeä tai logoa kilpailuun liittyvässä mainonnassa. (Kisajärjestäjälle myönnettävistä muista sanktioista kerrotaan tarkemmin kohdassa "Sanktiot") Osallistuminen Osallistumisoikeus OSM -kisat on tarkoitettu vain korkeakouluopiskelijoille (ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat). Kisat eivät ole tarkoitettu avoimen korkeakoulun tai toisen asteen opiskelijoille. Osallistumisoikeus on OLL:n varsinaisilla jäsenillä. OLL toimittaa kisajärjestäjälle listan jäsenjärjestöistään ja opiskelijastatus pyydetään todistamaan kisoissa opiskelijakortilla tai opiskelijatodistuksen kopiolla. OLL:oon kuuluvien ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien osalta OLL:n jäseniä ovat ne opiskelijat, jotka ovat maksaneet ao. opiskelijakuntansa jäsenmaksun. 5

6 Valmistuneilla jäsenjärjestöjen opiskelijoilla on oikeus osallistua OSM -kilpailuihin vielä valmistumista seuraavan kalenterivuoden ajan. Järjestäjän on tarkastettava opiskelijakortti, läsnäolotodistus tai todistus valmistumisesta. Samasta korkeakoulusta voi olla useampiakin joukkueita, mutta ensisijaisesti valitaan yksi joukkue/osallistuja per korkeakoulu. Mikäli osallistujia/joukkueita joudutaan karsimaan, karsinta suoritetaan ensisijaisesti korkeakoulun liikuntatoimen tai ylioppilas-/opiskelijakunnan esityksen mukaisesti, muussa tapauksessa käytetään ilmoittautumisjärjestystä. OSM -kisoihin on mahdollista järjestää karsintasarja tai -kilpailut Korkeakoulujen yhdistelmäjoukkueet Yhdistelmäjoukkueita ovat joukkueet, jotka koostuvat eri korkeakoulujen edustajista. Yhdistelmäjoukkueet ovat mahdollisia sekä kilpa- että rentosarjassa tietyin alla mainituin edellytyksin: a.) Kilpasarjassa eri korkeakoulujen opiskelijoista koostuvan joukkueen on opiskeltava samalla paikkakunnalla ja niistä tulee ilmoittaa kisajärjestäjille etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Joukkueen tulee ilmoittaa yksi korkeakoulu, jota joukkue edustaa. b.) Rentosarjassa opiskelijoiden ei tarvitse opiskella samalla paikkakunnalla, mutta joukkueen kokoonpanosta tulee ilmoittaa kisajärjestäjälle etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä Osallistumismaksu Kisajärjestäjät määrittävät osallistumismaksut, jotka Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus vahvistaa hakuvaiheessa. Osallistumismaksu on maksettava ao. kisojen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen kisoihin katsotaan tehdyksi vasta kun osallistumismaksu on suoritettu. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenjärjestöjen edustajat rinnastetaan ei-jäseniin Sarjat OSM -kisoissa järjestetään aina kilpa- ja rentosarjat niissä lajeissa, joissa se on osallistujamäärä ja lajin luonne huomioonottaen tarkoituksenmukaista. Kilpasarjassa ratkaistaan virallinen opiskelijoiden virallinen suomenmestaruus. Kilpasarjassa jaetaan OSM -mitalit. 6

7 Rentosarjan palkinnoista päättää kisojen järjestäjä. Sarjaan voivat osallistua aloittelijat ja kuntoilijat. Sarjaa ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu lajin aktiivikilpailijoille. Miehille ja naisille järjestetään omat kilpasarjat lajeissa, joissa löytyy riittävästi osallistujia molempiin kilpasarjoihin. Mikäli kaikkiin tarjottuihin sarjoihin ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, voidaan järjestää vain ne sarjat, joihin on riittävästi ilmoittautumisia. Myös sekasarjat ovat mahdollisia aina kun lajin luonne ja järjestäjien resurssit antavat siihen mahdollisuuden. Kisat voidaan myös järjestää siten, että koko kisa käydään läpi sekasarjana Peruutukset Peruutuksista on ilmoitettava välittömästi kisajärjestäjille. Ilmoittautumisajan umpeuduttua, osallistumisensa peruuttaville yksilöille/joukkueille ei palauteta osallistumismaksua. Ainoan poikkeuksen muodostavat sairastapaukset, joista tulee esittää lääkärintodistus kisajärjestäjälle kuukauden kuluessa peruuttamisesta ja tällöin maksu palautetaan kokonaan Taloudellinen vastuu Kisojen taloudellisesta tuloksesta vastaa kisojen järjestäjätaho. OLL ei anna taloudellista tukea eikä vastaa mahdollisesti syntyvistä tappioista Lajikohtaiset säännöt Varsinaisina kilpailusääntöinä käytetään kunkin lajin virallisia lajisääntöjä, mikäli järjestäjät eivät muuta ilmoita. Järjestäjät sopivat lajin sääntöjä koskevista sovelluksista OLL:n kanssa erikseen. Käytettävistä säännöistä ja niihin liittyvistä mahdollisista muutoksista tulee mainita jo kisakutsussa ja ne tulee olla osallistujien nähtävissä kisapaikalla Opiskelijoiden EM- ja EUSA Games -edustusoikeus Niissä lajeissa, jotka kuuluvat opiskelijoiden EM- tai EUSA Games -kisaohjelmaan, valitaan suomalaisedustajat opiskelijoiden SM-kisojen kilpasarjan tulosten perusteella. OLL myöntää OSM -kisojen kilpasarjan voittajalle/voittajajoukkueelle edustusoikeuden seuraavan vuoden OEM-kisoihin tai EUSA Games -kisoihin. Mikäli kilpasarjan voittaja tai voittajajoukkue on estynyt lähtemästä OEM- tai EUSA Games -kisoihin, voidaan edustuspaikkaa tarjota ainoastaan samassa lajissa samana vuonna OSM-kisoissa toiseksi tulleille. Joukkueiden/yksilöiden lähettämisessä voidaan tehdä yhteistyötä lajiliittojen kanssa. 7

8 2. Kisajärjestäjän ja OLL:n väliset säännöt 2.1. Vastuualueet Kisojen järjestäjä vastaa kisojen käytännön järjestelyihin liittyvästä mm. a.) toimivan kisaorganisaation kokoamisesta (vastuuhenkilöt + vapaaehtoiset) b.) kisojen taloudesta c.) tilojen varaamisesta d.) kilpailukutsusta e.) tuomareiden ja toimitsijoiden hankkimisesta tarvittaessa f.) edullisen majoitusvaihtoehdon järjestämisestä osallistujille ja/tai info paikallisista edullisista majoitusvaihtoehdoista g.) ruokailumahdollisuuksien tiedottamisesta h.) ilmoittautumisten ja osallistumismaksujen vastaanottamisesta i.) osallistujien OLL -jäsenyyden ja osallistumisoikeuden varmistamisesta j.) otteluohjelman/kilpailuaikataulun laatimisesta k.) kisojen sujuvuudesta ja tiedottamisesta itse tapahtuman aikana l.) rentosarjan kärkikolmikon palkitsemisesta m.) turvallisuussuunnitelman laatimisesta, ensiapujärjestelyistä ja toimimisesta tapaturmatilanteissa n.) kisojen jälkihoidosta (mukana olleiden yhteistyötahojen muistamisesta, kisaraportin ja tulosten toimittamisesta OLL:oon) o.) käymällä OLL:n järjestämän OSM -kisajärjestäjäkoulutuksen Opiskelijoiden Liikuntaliitto auttaa kisajärjestäjiä mm. a.) tiedottamalla kisojen hakumenettelystä b.) toimittamalla kisajärjestäjille informaatiota kisojen järjestämiseen liittyen c.) tiedottamalla kisoista mm. -sivuilla sekä OSM -kisakirjeessä d.) informoimalla kisoista ao. lajiliittoa ja urheiluakatemioita e.) myöntämällä vakuutuksen OSM -kisoille ja välittämällä musiikintoisto-sopimuksen numerot kisojen järjestäjille f.) vastaamalla kisajärjestäjien kysymyksiin ja auttamalla mahdollisesti eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa g.) myöntämällä kilpasarjan voittajalle edustusoikeuden opiskelijoiden EM- tai EUSA Games -kisoihin, mikäli lajissa sellaiset järjestetään. h.) kouluttamalla OSM -kisojen järjestäjät 8

9 Vastuuhenkilöt Kisaorganisaatiolla tulee olla vähintään seuraavat rooleihinsa nimetyt vastuuhenkilöt: OSM -kisapäällikkö Turvallisuusvastaava Jury Jury Kilpailuissa ylintä päätäntävaltaa käyttää kilpailun jury, jonka kokoonpanosta päättää kisojen järjestäjä. Jury nimetään järjestäjien viimeisessä tapaamisessa ennen tapahtuman alkua. Juryn tulee koostua järjestäjien edustajista (2-3 hlöä) sekä OLL:n edustajasta. OLL nimeää juryn edustajansa viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja ilmoittaa henkilön yhteystiedot kisojenjärjestäjille Ennen kisoja Kisojen hakeminen Liiton hallitus avaa OSM -kisat haettavaksi vuosittain. Hakuaika päättyy lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella hallitus päättää kisojen järjestelyoikeuksista 1.3. kohdassa mainittujen kisojen myöntämisperusteiden mukaisesti. Kisojen järjestäjät julkaistaan OLL:n liittokokouksessa. Hakuajan jälkeen saapuvista hakemuksista hallitus päättää tapauskohtaisesti. Vasta myönteisen päätöksen saavuttua, kisoja saa markkinoida Opiskelijoiden SM-kisat/OSM-kisat nimellä. Sama koskee valmiin tapahtuman yhteydessä järjestettävää opiskelijasarjaa. Ilmoittautumisia saa ottaa vastaan opiskelijasarjaan, mutta Opiskelijoiden SM-kisat/OSM-kisat nimeä saa käyttää vasta, kun OLL:n hallitus on myöntänyt kisalle OSM-statuksen Tiedottaminen ja markkinointi Kisajärjestäjän tehtävät: a) tiedottaa kisoista omassa oppilaitoksessaan/järjestössään b) tiedottaa kisoista paikkakunnalla, jossa tapahtuma järjestetään c) hoitaa tapahtumatiedotuksen (opasteet, kyltit) 9

10 d) toimittaa kisakutsun ja mainoksen OLL:oon e) hoitaa muun tiedottamisen esim. henkilökohtaiset yhteydenotot joukkueisiin ja ilmoitukset ainejärjestölehtiin OLL hoitaa valtakunnallisen tiedotuksen: a) lähettää kisakutsun liikuntatoimille, liikuntatoimijoille ja opiskelijaurheiluseuroille OLL:n sähköpostilistoja apuna käyttäen. b) ilmoittaa tapahtumasta OLL:n nettisivuilla sekä OSM-kisakirjeessä tapahtumaan asti c) jakaa valmista tietoa esim. laittaa tiedotteen ja tulokset OLL:n nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan OSM-Juliste Kisajärjestäjällä on oikeus käyttää OSM-julistepohjaa. OLL toimittaa julistepohjan kisajärjestäjille heidän saatuaan kisalleen myönteisen päätöksen. Mikäli järjestäjä päättää olla käyttämättä pohjaa, tulee itse tehdyssä julisteessa olla OLL:n ja OSM:n logot ja se tulee hyväksyttää Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. OSM- ja OLL-logojen käyttö Kisajärjestäjä saa käyttöönsä opiskelijoiden SM-kisan logon. Logoa tulee käyttää kisaa koskevissa materiaaleissa kuten kisakutsussa sekä kisaa koskevissa tiedotteissa, mainoksissa ja muissa esitteissä. Kun kisalle on myönnetty OSM-status, järjestäjä saa OLL:lta logot sekä niiden käyttöä koskevan ohjeistuksen. OSM- ja OLL-banderollin käyttö OLL:n edustaja toimittaa tapahtumapaikalle OLL:n ja OSM:n banderollin, jotka on ripustettava näkyville. Banderolleja on useita kappaleita siltä varalta, että kisoja järjestetään samanaikaisesti eri lajeissa eri paikkakunnilla Kisakutsu Kilpailukutsusta tulee ilmetä: a.) tapahtuman nimi, paikka, aika, sarjat, pelisysteemi ja lajikohtaiset säännöt, joita käytetään b.) osallistumismaksu ja maksuyhteys c.) ilmoittautumistiedot (kenelle ja miten, mihin mennessä, osallistujalta tarvittavat tiedot) d.) Korkeakoulu, jota osallistuja/ joukkue edustaa, on aina kysyttävä ilmoittautumisen yhteydessä. Myös yhdistelmäjoukkueiden ilmoitettava mitä korkeakoulua edustavat. Kisojen yhteydessä on näytettävä opiskelijakortti tai kopio opintotodistuksesta e.) majoitustiedot (tai maininta lähistön edullisista majoitusvaihtoehdoista) f.) vakuutus ks. kohta g.) tapahtuman järjestäjä 10

11 h.) yhteystiedot / lisätietoja Valmis kisakutsu on toimitettava sähköisessä muodossa niin osallistujille kuin OLL:lle tiedotusta varten mahdollisimman pian kisojen myöntämisen jälkeen, mutta viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa Vakuutus OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenopiskelijat, jotka osallistuvat kilpailuihin, ovat OLL:n voimassa olevan sopimuksen mukaisen (kts. järjestövakuutuksen piirissä. Vakuutus kattaa kisojen aikana tapahtuvat tapaturmat. Vakuutuksen piiriin ei em. ehtojen lisäksi kuulu: - Kiipeilylajit, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily - Jäätikkövaellus - Taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajit - Moottoriurheilu - Urheilu- tai laitesukellus - Ilmailulajit, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakevyellä tai harrasterakenteisella koneella - Nopeus-, syöksy- tai off-pistelasku Mikäli vakuutus ei ole voimassa OSM -lajissa, on kisajärjestäjän ilmoitettava siitä ajoissa osallistujille. Kisajärjestäjän on myös ilmoitettava osallistujille, ettei vakuutus koske niitä osallistujia, jotka eivät ole OLL:n jäseniä. OSM -kisoihin osallistuvien OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenet on vakuutettu matkalla kisoihin, kisojen aikana sekä matkalla kisoista kotiin. Vakuutus ei ole voimassa, mikäli henkilö loukkaantuessaan on päihteiden vaikutuksen alaisena Yhteistyökumppanit Kisajärjestäjällä on oikeus solmia yhteistyösopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kumppanuuteen ei saa kuitenkaan liittyä alkoholin, tupakan tai ulkomaisten rahapeliyhtiöiden mainontaa kisojen suorituspaikoilla tai kisatiedotteissa, eikä muutakaan eettisesti kyseenalaista mainontaa. OLL:n valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa OLL on sopinut toteutettavan yhteistyön muodoista ja kisajärjestäjän tulee pidättäytyä lähestymästä näitä tahoja erikseen. Samaten tulee pidättäytyä lähestymästä kyseisten yhteistyökumppaneiden kilpailijoita. OLL toimittaa listan yhteistyökumppaneistaan kisajärjestäjälle. 11

12 2.3. Kisan aikana Käyttäytymissäännöt ja turvallisuus Käyttäytymissääntöinä OLL:n tapahtumissa ja kisoissa noudatetaan reilua ja asiallista opiskelijahenkeä ja järjestäjien antamia tarkempia ohjeita. Kaikenlainen häirintä, syrjintä tai epäasiallinen käyttäytyminen ovat kiellettyjä kisojen aikana. Mikäli kisapaikalla on anniskeluoikeudet, tulee anniskelualue rajata selkeästi opastein. Anniskelualueen ulkopuolella alkoholin nauttiminen on kiellettyä. Tuomarilla ja kisajärjestäjän edustajalla on oikeus, ja velvollisuus, poistaa suorituspaikalta päihteiden vaikutuksen alaisena olevat osallistujat tai estää heidän pääsynsä kentälle vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. (ks. kohta Vakuutus). Myös katsomon puolella tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen on varauduttava puuttumaan. Mikäli kilpailutapahtumasta tulee tehdä ilmoitus yleisötapahtumasta poliisille, tulee kisojen järjestäjä noudattaa ilmoituksen ehtoja mm. järjestyksenvalvojista. Järjestäjien tulee laatia turvallisuussuunnitelma ja sen tulee olla tapahtumapaikalla saatavilla Mitalit ja palkinnot OLL toimittaa miesten- ja naisten kilpasarjan kärkikolmikolle mitalit. Rentosarjan palkinnot (esimerkiksi tuotepalkinnot) hoitaa kisajärjestäjä Kisojen jälkeen Uutisointi Kisajärjestäjän tulee toimittaa kisojen tulokset OLL:oon sähköisessä muodossa välittömästi kisojen jälkeen. Tuloksien tulee olla kattavat ja niistä täytyy käydä ilmi tulosjärjestys, suoritukset, mahdolliset ottelukohtaiset tulokset sekä korkeakoulu, jota osallistuja tai osallistujat edustavat Raportointi Kisaraportti tulee toimittaa OLL:oon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kisojen päättymisestä, vuoden vaihtuessa kuitenkin viimeistään seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Kisaraporttipohja lähetetään kisojen järjestäjälle kisojen jälkeen. Kisaraportin tulee sisältää: 12

13 a.) kisaorganisaatio, kisojen järjestämiseen liittyvä aikataulu ja kisojen aikataulu b.) osallistujat/joukkueet korkeakouluittain c.) tulokset täydellisinä, osallistujien korkeakoulut mainittuina d.) järjestelyjen toimivuus (mikä oli hyvää/ onnistunutta, mikä huonoa/ hankalaa, mahdolliset evästykset tuleville kisajärjestäjille) e.) talouden toteuma Sääntöjen rikkominen Valitukset a) Kilpailutilanteet Kilpailun jury käsittelee kisojen ottelutuloksia, lajisääntöjä ja niiden tulkintaa koskevat asiat 50 euron panttimaksua vastaan. Summa palautetaan, mikäli valitus menee läpi. Valitus tulee tehdä tunnin kuluessa ottelun tai suorituksen päättymisestä. Valituksen voi tehdä kilpailun osanottaja tai toimihenkilö. Jury tekee päätöksen yhden vuorokauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eteenpäin. b.) Tapahtumat kentän ulkopuolella Kisajärjestäjä on velvollinen raportoimaan häiriökäyttäytymisestä OLL:oon. Tapahtuman järjestelyjä koskevista asioista valitukset on toimitettava seitsemän vuorokauden kuluessa OLL:oon, joka käsittelee asian yhden kuukauden kuluessa Sanktiot Tässä OSM -kisojen asiakirjassa esitettyjen sääntöjen laiminlyönnistä aiheutuvista mahdollisista sanktioiden toimeenpanemisista päättää OLL:n hallitus. OLL:n hallituksella on oikeus ottaa juryn päätös uudelleen käsittelyyn, jos rikkomus on erityisen suuri. * Rangaistukset osallistujille ovat varoitus, tuloksen mitätöinti tai sulkeminen OSM -kisoista määräajaksi * Rangaistukset järjestäjälle ovat joko varoitus, sulkeminen OSM- kilpailuista määräajaksi tai tulevien järjestelyoikeuksien epääminen korkeintaan viideksi vuodeksi. Kilpailujen aikana tapahtuvista lajisääntöjen rikkomisista aiheutuvista rangaistuksista päättää jury. Jury raportoi asiasta OLL :oon. Kilpailujen jälkeen ilmi tulleista sääntörikkomuksista tulee raportoida OLL:oon, joka päättää mahdollisista sanktioista tapauskohtaisesti. 13

14 Huom. Nämä säännöt on tarkoitettu OLL:n myöntämiä opiskelijoiden OSM -kisoja ja niihin rinnastettavia liiton tapahtumia varten. Liiton hallitus on hyväksynyt säännöt ja pidättää oikeuden muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan liiton viestintäkanavia pitkin. 14

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 2012

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 2012 Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 2012 Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. OSM-kisat SISÄLLYSLUETTELO 1. OSM-KISOJEN YLEISET SÄÄNNÖT 1.1

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksen päättämät, toistaiseksi voimassaolevat. Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksen päättämät, toistaiseksi voimassaolevat. Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksen 22.2.2017 päättämät, toistaiseksi

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut

TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Palvelut 1 Varmistetaan jäsenetujen ja liikunnallisten etutapahtumien jatkuminen olemassa olevien kumppaneiden kanssa Tehdään lista jäsenjärjestöille olemassa olevista jäseneduista

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

HOI JEON MOO SOOL SM 2016

HOI JEON MOO SOOL SM 2016 HOI JEON MOO SOOL SM 2016 Kilpailukutsu Hoijeonmoosool SM 16 Tervetuloa Hoijeonmoosoolin suomenmestaruuskilpailuihin Lohjalle 10.12.2016! Toivotamme kaikki tervetulleiksi kisailemaan reippaalla mielellä!

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Päivitetty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 21.8.2017. Voimaantulo 1.1.2018. Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015

Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015 Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015 Korkeakoulujenkkifutiskomitea 1 Sisällysluettelo 1. Sarjakirjan tarkoitus 3 a. Yhteystiedot 3 2. Sarjamuoto 3 a. Peliajankohta 3 b. Sarja- ja erotuomarimaksut

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt JOUKKUEKILPAILUT Kilpailujen säännöt International Taekwon-Do Federation All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Tekninen Valiokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä

Lisätiedot

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä)

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä) KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015 Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 Kisanostajan opas Sisällysluettelo 1. Oppaan tarkoitus... 2 2. Kisatarjonta, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen... 2 2.1 Salikisat... 2 2.2 Kansalliset kisat... 3

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto ry

Suomen Tanssiurheiluliitto ry Suomen Tanssiurheiluliitto ry VAKIO- JA LATINALAISTANSSIKILPAILUJEN HAKEMIS- JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Hakemis- ja myöntämisperusteet... 3 2. Kilpailun järjestämislupahakemus... 4 3. Myönnettyjen

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup KILPAILUKUTSU Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup Ottelu Aika: Lauantaina 13.2.2016 Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden futsalin SM-kisat Jyväskylässä 27.4 29.4.2012.

Opiskelijoiden futsalin SM-kisat Jyväskylässä 27.4 29.4.2012. Opiskelijoiden futsalin SM-kisat Jyväskylässä 27.4 29.4.2012. www.osmfutsal.net Viralliset kisabileet pe 27.4. & su 29.4. Pääesiintyjä Shakerissa 29.4. Seuraa kisoja netissä! Opiskelijoiden Futsalin SM-kisat

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009 Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna Hämeenlinna 7.11.2009. Järjestäjä: Hämeenlinnan Taekwondoseura ry Kilpailukutsu Liikesarjakilpailut Hämeenlinnan Taekwondoseura järjestää liikesarjojen SM-liigan kilpailun

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

Kisajärjestäjän opas

Kisajärjestäjän opas Kisajärjestäjän opas Tämän oppaan on laatinut Eveliina Koivula yhdessä Girevoy Sport Liedon kanssa ja se perustuu Anne-Marie ja Juuso Sipilän Long Cycle 2011 SM-kisojen järjestelyjen yhteydessä tekemiin

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13

TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13 TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13 1 OLL:N AJANKOHTAISIA ASIOITA Sektoritapaaminen 2/2013 2 AJANKOHTAISTA PALVELUISSA Sektoritapaaminen 2013 3 OSM-KISAT Huhtikuussa järjestettyihin OSM -kisoihin

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa.

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2017 Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Vahvinmies-kilpailun säännöt

Vahvinmies-kilpailun säännöt Vahvinmies-kilpailun säännöt 1. Lajit ja niiden toteutus 1.1. Tukkipunnerrus - tukin paino on 65 kiloa - toteutusmuotona toistot/minuutti - tuomaristo laskee suoritukset ja täten myös hylkää vajaat punnerrukset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella

Lisätiedot

www.tanssikisat2012.com

www.tanssikisat2012.com KILPAILUKUTSU Järjestävä seura Rock n Roll Dance Club Comets Kilpailun nimi Rock n Swing-tanssien Suomen mestaruuskilpailut 2012. Boogie Woogien, Rock n Rollin, Buggin ja Lindy Hopin Suomen mestaruuskilpailut.

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA

Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Suomen Moottoriliitto ry. KILPAILULUPA Sisällysluettelo: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML) 2. LIITON JÄSENYYS MUISSA YHTEISÖISSÄ 3. SML:N ORGANISAATION KUVAUS 4. SML:N EDUSTAMAT LAJIT 5. KILPAILULUPA,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Freestyle SM Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle kauden huipennukseen

Freestyle SM Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle kauden huipennukseen Freestyle SM- 2014 Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle 8. - 13.4.2014- kauden huipennukseen Freestylen FIS kilpailuihin SM- kilpailuihin ja Audi Freestyle Ski Tour 2014

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2. Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.2015 Tulosrajakauden alku on 1.5.2014 Kalevan kisat SUL Kalevan kisojen

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

Han Moo Do. Jyväskylä Open 2014 KISAKUTSU

Han Moo Do. Jyväskylä Open 2014 KISAKUTSU Han Moo Do Jyväskylä Open 2014 KISAKUTSU www.jklhanmoodo.com Han Moo Do Jyväskylä Open Tervetuloa kilpailemaan Han Moo Do Jyväskylä Open -kilpailuihin 11.1.2014! Kilpailut järjestää Jyväskylän Han Moo

Lisätiedot

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella 1 (5) KILPAILUKUTSU AIKA: 1.-2.11.2014 Lämpimästi tervetuloa Aerobic Cup 4 kilpailuihin Nokialle! PAIKKA: Nokian palloiluhalli, Kankaantaankatu 4, 37100 Nokia SARJAT ja alustava aikataulu: Lauantai 1.11.

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

SM-kilpailujen säännöt

SM-kilpailujen säännöt SM-kilpailujen säännöt 08.10.2016 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015

KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015 KILPAILUKUTSU Takkula 31.7 2.8.2015 RATSASTUSKOULUJEN OPPILAIDEN MESTARUUSKILPAILUT OPETUSHEVOSILLA Lahden Ratsastajat ry järjestää yhdessä Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ry:n kanssa 31.7. 2.8.2015

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Vahvistettu Suomen melonta- ja soutuliiton hallituksessa 7.5.2012 SISÄLTÖ 2 1. Yleistä... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys...

Lisätiedot

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut)

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut) Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä (tallikilpailut, harjoituskilpailut) (Seurakilpailut) (Aluekilpailut) (Kansalliset kilpailut) (WR-kilpailut) Aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille

Lisätiedot

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut 19.9.2015 Kuva: Elina Glad Paikka: Euran Urheilutalo Eurantie 33, 27510 Eura www.euranurheilutalo.fi ALUSTAVA AIKATAULU: Perjantai 18.9.2015 20.00-21.00

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

TD:n OPAS TD = Tournament Director, kilpailunjohtaja. Ohjeita kilpailunjohtajalle SFL:n alaisen kilpailun (PDGA sanctioned events) järjestämiseen

TD:n OPAS TD = Tournament Director, kilpailunjohtaja. Ohjeita kilpailunjohtajalle SFL:n alaisen kilpailun (PDGA sanctioned events) järjestämiseen TD:n OPAS TD = Tournament Director, kilpailunjohtaja Ohjeita kilpailunjohtajalle SFL:n alaisen kilpailun (PDGA sanctioned events) järjestämiseen 1 Vaatimuksia SFL / PDGA -jäsenyys Toimitsijakoe Official

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017 KILPAILUKUTSU Nurtzi Open 2017 www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2017 Aika: Lauantai 1.4.2017 Paikka: Sarjat: Maaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi Otteluliiga sekä harrastaja-

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa Aika 18 19.4.2015. Paikka Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu Kilpailun aikataulu: Lauantai 18.4.2015 klo 8.30 klo 10.30 klo 9.00 klo 10.30-12.30 klo 13.00 klo 19.10 Sunnuntai 19.4.2015 klo

Lisätiedot

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille.

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille. Kilpailutoiminta kirje 2/2012 Hyvä A ja B -nuorten SM-karsintasarjan seurajohtaja, Olemme ja A ja B-nuorten SM- karsintasarjojen korvalla ja kilpailu saadaan pian polkaistua käyntiin. Pyydämme teitä huomioimaan

Lisätiedot

Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017

Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017 Olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit vuodelle 2017 Tässä dokumentissa käydään läpi olympiasoudun vuoden 2017 näyttökilpailut ja valintakriteerit kansainvälisiin kilpailuihin. On tärkeää tutustua

Lisätiedot

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM Lasten ja nuorten Noin Seitsemän Veljeksen Cup 5.11.2011 ja Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM 2011 5.-6.11.2011 (Kuvat Heikki Liukkonen) LASTEN JA NUORTEN NOIN SEITSEMÄN VELJEKSEN CUP 5.11.2011 TAEKWONDON

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

SM-liiga Nurmijärvi 2012

SM-liiga Nurmijärvi 2012 ITF Taekwon-Do Liitto ry Kauden pääkilpailu SM-liiga Nurmijärvi 2012 1. joulukuuta 2012 Paikka: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27, 01900 Nurmijärvi Aika: Lauantaina 1.12.2012 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open KILPAILUKUTSU Nurtzi Open www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2015 Aika: Lauantai 11.4.2015 Paikka: Sarjat: Maaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi Otteluliiga sekä harrastaja- ja

Lisätiedot

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5 PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 2 / 5 Kilpailupäivä Lauantai 11.05.2013 Alustava aikataulu 09.00 09.30 Tuomaripalaveri 09.30

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut)

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut) Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä (tallikilpailut, harjoituskilpailut) (Seurakilpailut) (Aluekilpailut) (Kansalliset kilpailut) (WR-kilpailut) Aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille

Lisätiedot

Porvoon Open

Porvoon Open Porvoon Open 8.10.2016 www.porvoontkd.fi Paikka: Oy Kokonhalli Ab Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo www.kokonhalli.fi Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat

Lisätiedot

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä.

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä. LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET 1(5) Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 4.11.2013, 9.12.2013, 10.2.2014, 19.5.2014, 6.10.2014 ja 3.11.2014 seuraavat lajisääntömuutokset 1. Edustusoikeus

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun. 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun. Keilaaja voi edustaa vain yhtä

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU Järjestäjä Rauman Purjehdusseura ry ( RPS ), Kuuskarintie 76 Aika 1. 3.8. 2014 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Mitkään kansallisen järjestön

Lisätiedot

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä I LUKU - Yleistä 1 Soveltaminen Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

3.3.2014 Vaihdetaanko virallinen lisäpainovyö toiseen saantiongelmien vuoksi? Uuden vyön hinta n. 150e. 1. Kyllä (7) 2. Ei

3.3.2014 Vaihdetaanko virallinen lisäpainovyö toiseen saantiongelmien vuoksi? Uuden vyön hinta n. 150e. 1. Kyllä (7) 2. Ei Suomen Leuanveto ry Hallituksen sähköpostiäänestykset kaudella 2013 2014 Hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Sihteeri: Rahastonhoitaja: Tuomas Rytkönen Konsta Koivuranta Aku Lindgrén

Lisätiedot

Kutsu kendon joukkueiden SM- kisoihin ja Dan cupiin 2012

Kutsu kendon joukkueiden SM- kisoihin ja Dan cupiin 2012 Kutsu kendon joukkueiden SM- kisoihin ja Dan cupiin 2012 Kisat järjestetään Helsingissä 11. 12.2.2012. Järjestävät seurat Tapanilan Erän kendojaosto ja Helsingin Yliopiston Kendoseura toivottavat kaikki

Lisätiedot

Joukkuekilpailukutsu

Joukkuekilpailukutsu U18 ja U21 Judon SM-joukkuekilpailukutsu 11.2.2018 Järjestäjä Tikkurilan Judokat, Vantaa ja Suomen Judoliitto, Helsinki Kilpailuaika ja -paikka 11.2.2018 Tikkurilan Urheilutalo, Läntinen Valkoisenlähteentie

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015-2016 JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa FKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

ALUEMESTARUUSKILPAILUT OHJEET

ALUEMESTARUUSKILPAILUT OHJEET Kaakon Suunnistus ry ALUEMESTARUUSKILPAILUT OHJEET JÄRJESTETTÄVÄT KILPAILUT Alueella järjestetään seuraavat aluemestaruuskilpailut: Hiihtosuunnistus: pitkä matka keskimatka sprintti viesti sprinttiviesti

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/2013 KAMPPAILUAREENA 30.3.2013 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 Taekwondo Lahti ry järjestää liigakauden toisen

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot