Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. Säännöt ovat voimassa alkaen. OSM-kisat

2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijoiden SM -kisojen yleiset säännöt Opiskelijoiden SM-kisojen tarkoitus Järjestämisoikeus Kisojen myöntämisperusteet Osallistuminen Osallistumisoikeus Korkeakoulujen yhdistelmäjoukkueet Osallistumismaksu Sarjat Peruutukset Taloudellinen vastuu Lajikohtaiset säännöt Opiskelijoiden EM- ja EUSA Games -edustusoikeus Kisajärjestäjän ja OLL:n väliset säännöt Vastuualueet Kisojen järjestäjä vastaa kisojen käytännön järjestelyihin liittyvästä mm Opiskelijoiden Liikuntaliitto auttaa kisajärjestäjiä mm Vastuuhenkilöt Jury Ennen kisoja Kisojen hakeminen Tiedottaminen ja markkinointi Kisakutsu Vakuutus Yhteistyökumppanit Kisan aikana Käyttäytymissäännöt ja turvallisuus Mitalit ja palkinnot Kisojen jälkeen Uutisointi

3 Raportointi Sääntöjen rikkominen Valitukset Sanktiot Tässä dokumentissa käytettävien lyhenteiden ja termien selitykset OLL Opiskelijoiden Liikuntaliitto OSM kisat Opiskelijoiden SM kisat OEM-kisat Opiskelijoiden EM kisat EUSA GAMES Joka toinen vuosi järjestetään lajikohtaiset OEM -kisat eri puolella Eurooppaa, joka toinen vuosi järjestetään yksi suuri, vähintään kymmenen OEM-lajin tapahtuma EUSA Games. Konseptia koordinoi European University Sport Association, EUSA. OEM-kisoissa ja EUSA Games-kisoissa noudatetaan EUSA:n määrittelemiä sääntöjä sekä kansainvälisiä lajikohtaisia sääntöjä. Lisätietoja: Korkeakoulun liikuntatoimi Yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa toimiva liikuntapalveluja tuottava erillinen yksikkö (esimerkiksi Yliopistoliikunta, LAMK Sports) Opiskelijoiden urheiluseura Urheiluseura, joka toimii opiskelijayhdistyksen tavoin. Opiskelijoiden urheiluseuran jäsenet ovat pääsääntöisesti yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenyys Suomen Opiskelijakuntien liitto SAMOK on OLL:n jäsen, joten kaikki SAMOK:n jäsenjärjestöjen jäsenet ovat OLL:n jäseniä. OLL:oon kuuluvien ylioppilaskuntien jäsenet ovat OLL:n jäseniä. Lisäksi Kadettitoverikunta sekä Tahkon Talli ovat OLL:n varsinaisia jäseniä. 3

4 1. Opiskelijoiden SM -kisojen yleiset säännöt 1.1. Opiskelijoiden SM-kisojen tarkoitus Kisat on tarkoitettu ikään, sukupuoleen ja lajikohtaisiin taitoihin katsomatta niin lajinsa parhaille opiskeleville urheilijoille kuin kilpailuun vähemmän totisesti suhtautuville opiskelijaliikkujille. Kilpailukutsuun tulee sisällyttää osallistumismahdollisuus sekä naisille että miehille, yhdessä tai erikseen. Sarjoja voidaan jakaa tason mukaan kilpa- ja rentosarjoihin. Kisoista käytetään niiden virallista nimeä Opiskelijoiden SM-kisat tai lyhennettä OSM -kisat. OSM -kisojen järjestelyoikeutta voidaan hakea kaikkiin mahdollisiin lajeihin. Lajikohtaisesti OSM - kisoja järjestetään korkeintaan kerran vuodessa. OSM -kisat voidaan pitää myös avointen SM -kisojen tai muun tapahtuman yhteydessä järjestettävänä opiskelijasarjana (esimerkiksi Helsinki City Marathon), mikäli kisojen myöntämisperusteet (ks. kohta 1.3.) täyttyvät. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (myöh. OLL) voi ehdottaa tapahtuman järjestäjätaholle opiskelijasarjaa tai he voivat itse esittää sitä OLL:oon Järjestämisoikeus Opiskelijoiden SM -kisojen järjestäjätahona voi ensisijaisesti toimia OLL:n jäsenjärjestö, opiskelija/ylioppilaskunta tai sen alayhdistys (esim. opiskelijoiden urheiluseura, ainejärjestö tai koulutusalajärjestö) tai korkeakoulun liikuntatoimi (esim. yliopistoliikunta). Mikäli yksikään edellä mainituista tahoista ei ole hakenut tietyn lajin OSM -kisoja, voi OLL:n hallitus harkintansa mukaan myöntää järjestelyoikeuden muulle taholle (esim. lajiliitolle, urheiluseuralle tai liikunta-alan yritykselle). Kisajärjestelyt voidaan tehdä myös edellä mainittujen eri tahojen yhteistyönä. Kunnan liikuntatoimi, liikunnan aluejärjestö tai lajiliitto voi olla mukana yhteistyössä. Kisojen järjestelyoikeudet ja OSM -kisastatuksen tapahtumalle myöntää OLL:n hallitus määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. OSM -kisoja ovat yksinomaan kilpailut, joille OLL:n hallitus on myöntänyt OSM -kisan statuksen. Kisajärjestäjät julkaistaan OLL:n liittokokoukseen mennessä. 4

5 1.3. Kisojen myöntämisperusteet OSM-kisojen myöntämisessä käytetään seuraavia kriteerejä: 1.) Kisat myönnetään ensisijaisesti OLL:oon kuuluvalle jäsenjärjestölle. 2.) Kisahakemuksen sisältö tulee laatia tarkasti ja niistä tulee ilmetä kisajärjestämisen taloudelliset sekä toiminnalliset edellytykset Kisajärjestäjällä on oikeus valittaa OLL:n hallituksen päätöksestä kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun OLL:n hallituksen tekemä päätös kisajärjestäjistä on julkaistu. Valituspäätös käsitellään OLL:n hallituksen kokouksessa. Lisäksi, jos hakijatahona on muu kuin OLL:n jäsenjärjestö tai jäsenjärjestön alainen järjestö/yhdistys tai korkeakoulun liikuntatoimi, tulee hakijatahon tarjota OSM -sarjaan opiskelija-alennusta, jotta OLL voi myöntää OSM kisastatuksen. OLL:oon kuulumattomilla jäsenjärjestöjen jäsenillä ei ole oikeutta järjestää OSM -kisoja. OSM -haussa voi hakea kahden seuraavan vuoden kisoja samalla hakulomakkeella. Kisat voidaan järjestää useita kertoja peräkkäin samalla paikkakunnalla, jos kisojen myöntämisperusteet täyttyvät. OLL:lla on oikeus erityisen painavista syistä peruuttaa aiemmin kisajärjestäjälle myöntämänsä OSM - kisastatus. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kisajärjestäjä laiminlyö toistuvasti OSM - kisasääntöjä. Peruuttamispäätöksen jälkeen kisajärjestäjän on kielletty käyttämästä OSM -kisojen nimeä tai logoa kilpailuun liittyvässä mainonnassa. (Kisajärjestäjälle myönnettävistä muista sanktioista kerrotaan tarkemmin kohdassa "Sanktiot") Osallistuminen Osallistumisoikeus OSM -kisat on tarkoitettu vain korkeakouluopiskelijoille (ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat). Kisat eivät ole tarkoitettu avoimen korkeakoulun tai toisen asteen opiskelijoille. Osallistumisoikeus on OLL:n varsinaisilla jäsenillä. OLL toimittaa kisajärjestäjälle listan jäsenjärjestöistään ja opiskelijastatus pyydetään todistamaan kisoissa opiskelijakortilla tai opiskelijatodistuksen kopiolla. OLL:oon kuuluvien ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien osalta OLL:n jäseniä ovat ne opiskelijat, jotka ovat maksaneet ao. opiskelijakuntansa jäsenmaksun. 5

6 Valmistuneilla jäsenjärjestöjen opiskelijoilla on oikeus osallistua OSM -kilpailuihin vielä valmistumista seuraavan kalenterivuoden ajan. Järjestäjän on tarkastettava opiskelijakortti, läsnäolotodistus tai todistus valmistumisesta. Samasta korkeakoulusta voi olla useampiakin joukkueita, mutta ensisijaisesti valitaan yksi joukkue/osallistuja per korkeakoulu. Mikäli osallistujia/joukkueita joudutaan karsimaan, karsinta suoritetaan ensisijaisesti korkeakoulun liikuntatoimen tai ylioppilas-/opiskelijakunnan esityksen mukaisesti, muussa tapauksessa käytetään ilmoittautumisjärjestystä. OSM -kisoihin on mahdollista järjestää karsintasarja tai -kilpailut Korkeakoulujen yhdistelmäjoukkueet Yhdistelmäjoukkueita ovat joukkueet, jotka koostuvat eri korkeakoulujen edustajista. Yhdistelmäjoukkueet ovat mahdollisia sekä kilpa- että rentosarjassa tietyin alla mainituin edellytyksin: a.) Kilpasarjassa eri korkeakoulujen opiskelijoista koostuvan joukkueen on opiskeltava samalla paikkakunnalla ja niistä tulee ilmoittaa kisajärjestäjille etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Joukkueen tulee ilmoittaa yksi korkeakoulu, jota joukkue edustaa. b.) Rentosarjassa opiskelijoiden ei tarvitse opiskella samalla paikkakunnalla, mutta joukkueen kokoonpanosta tulee ilmoittaa kisajärjestäjälle etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä Osallistumismaksu Kisajärjestäjät määrittävät osallistumismaksut, jotka Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus vahvistaa hakuvaiheessa. Osallistumismaksu on maksettava ao. kisojen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen kisoihin katsotaan tehdyksi vasta kun osallistumismaksu on suoritettu. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenjärjestöjen edustajat rinnastetaan ei-jäseniin Sarjat OSM -kisoissa järjestetään aina kilpa- ja rentosarjat niissä lajeissa, joissa se on osallistujamäärä ja lajin luonne huomioonottaen tarkoituksenmukaista. Kilpasarjassa ratkaistaan virallinen opiskelijoiden virallinen suomenmestaruus. Kilpasarjassa jaetaan OSM -mitalit. 6

7 Rentosarjan palkinnoista päättää kisojen järjestäjä. Sarjaan voivat osallistua aloittelijat ja kuntoilijat. Sarjaa ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu lajin aktiivikilpailijoille. Miehille ja naisille järjestetään omat kilpasarjat lajeissa, joissa löytyy riittävästi osallistujia molempiin kilpasarjoihin. Mikäli kaikkiin tarjottuihin sarjoihin ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, voidaan järjestää vain ne sarjat, joihin on riittävästi ilmoittautumisia. Myös sekasarjat ovat mahdollisia aina kun lajin luonne ja järjestäjien resurssit antavat siihen mahdollisuuden. Kisat voidaan myös järjestää siten, että koko kisa käydään läpi sekasarjana Peruutukset Peruutuksista on ilmoitettava välittömästi kisajärjestäjille. Ilmoittautumisajan umpeuduttua, osallistumisensa peruuttaville yksilöille/joukkueille ei palauteta osallistumismaksua. Ainoan poikkeuksen muodostavat sairastapaukset, joista tulee esittää lääkärintodistus kisajärjestäjälle kuukauden kuluessa peruuttamisesta ja tällöin maksu palautetaan kokonaan Taloudellinen vastuu Kisojen taloudellisesta tuloksesta vastaa kisojen järjestäjätaho. OLL ei anna taloudellista tukea eikä vastaa mahdollisesti syntyvistä tappioista Lajikohtaiset säännöt Varsinaisina kilpailusääntöinä käytetään kunkin lajin virallisia lajisääntöjä, mikäli järjestäjät eivät muuta ilmoita. Järjestäjät sopivat lajin sääntöjä koskevista sovelluksista OLL:n kanssa erikseen. Käytettävistä säännöistä ja niihin liittyvistä mahdollisista muutoksista tulee mainita jo kisakutsussa ja ne tulee olla osallistujien nähtävissä kisapaikalla Opiskelijoiden EM- ja EUSA Games -edustusoikeus Niissä lajeissa, jotka kuuluvat opiskelijoiden EM- tai EUSA Games -kisaohjelmaan, valitaan suomalaisedustajat opiskelijoiden SM-kisojen kilpasarjan tulosten perusteella. OLL myöntää OSM -kisojen kilpasarjan voittajalle/voittajajoukkueelle edustusoikeuden seuraavan vuoden OEM-kisoihin tai EUSA Games -kisoihin. Mikäli kilpasarjan voittaja tai voittajajoukkue on estynyt lähtemästä OEM- tai EUSA Games -kisoihin, voidaan edustuspaikkaa tarjota ainoastaan samassa lajissa samana vuonna OSM-kisoissa toiseksi tulleille. Joukkueiden/yksilöiden lähettämisessä voidaan tehdä yhteistyötä lajiliittojen kanssa. 7

8 2. Kisajärjestäjän ja OLL:n väliset säännöt 2.1. Vastuualueet Kisojen järjestäjä vastaa kisojen käytännön järjestelyihin liittyvästä mm. a.) toimivan kisaorganisaation kokoamisesta (vastuuhenkilöt + vapaaehtoiset) b.) kisojen taloudesta c.) tilojen varaamisesta d.) kilpailukutsusta e.) tuomareiden ja toimitsijoiden hankkimisesta tarvittaessa f.) edullisen majoitusvaihtoehdon järjestämisestä osallistujille ja/tai info paikallisista edullisista majoitusvaihtoehdoista g.) ruokailumahdollisuuksien tiedottamisesta h.) ilmoittautumisten ja osallistumismaksujen vastaanottamisesta i.) osallistujien OLL -jäsenyyden ja osallistumisoikeuden varmistamisesta j.) otteluohjelman/kilpailuaikataulun laatimisesta k.) kisojen sujuvuudesta ja tiedottamisesta itse tapahtuman aikana l.) rentosarjan kärkikolmikon palkitsemisesta m.) turvallisuussuunnitelman laatimisesta, ensiapujärjestelyistä ja toimimisesta tapaturmatilanteissa n.) kisojen jälkihoidosta (mukana olleiden yhteistyötahojen muistamisesta, kisaraportin ja tulosten toimittamisesta OLL:oon) o.) käymällä OLL:n järjestämän OSM -kisajärjestäjäkoulutuksen Opiskelijoiden Liikuntaliitto auttaa kisajärjestäjiä mm. a.) tiedottamalla kisojen hakumenettelystä b.) toimittamalla kisajärjestäjille informaatiota kisojen järjestämiseen liittyen c.) tiedottamalla kisoista mm. -sivuilla sekä OSM -kisakirjeessä d.) informoimalla kisoista ao. lajiliittoa ja urheiluakatemioita e.) myöntämällä vakuutuksen OSM -kisoille ja välittämällä musiikintoisto-sopimuksen numerot kisojen järjestäjille f.) vastaamalla kisajärjestäjien kysymyksiin ja auttamalla mahdollisesti eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa g.) myöntämällä kilpasarjan voittajalle edustusoikeuden opiskelijoiden EM- tai EUSA Games -kisoihin, mikäli lajissa sellaiset järjestetään. h.) kouluttamalla OSM -kisojen järjestäjät 8

9 Vastuuhenkilöt Kisaorganisaatiolla tulee olla vähintään seuraavat rooleihinsa nimetyt vastuuhenkilöt: OSM -kisapäällikkö Turvallisuusvastaava Jury Jury Kilpailuissa ylintä päätäntävaltaa käyttää kilpailun jury, jonka kokoonpanosta päättää kisojen järjestäjä. Jury nimetään järjestäjien viimeisessä tapaamisessa ennen tapahtuman alkua. Juryn tulee koostua järjestäjien edustajista (2-3 hlöä) sekä OLL:n edustajasta. OLL nimeää juryn edustajansa viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja ilmoittaa henkilön yhteystiedot kisojenjärjestäjille Ennen kisoja Kisojen hakeminen Liiton hallitus avaa OSM -kisat haettavaksi vuosittain. Hakuaika päättyy lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella hallitus päättää kisojen järjestelyoikeuksista 1.3. kohdassa mainittujen kisojen myöntämisperusteiden mukaisesti. Kisojen järjestäjät julkaistaan OLL:n liittokokouksessa. Hakuajan jälkeen saapuvista hakemuksista hallitus päättää tapauskohtaisesti. Vasta myönteisen päätöksen saavuttua, kisoja saa markkinoida Opiskelijoiden SM-kisat/OSM-kisat nimellä. Sama koskee valmiin tapahtuman yhteydessä järjestettävää opiskelijasarjaa. Ilmoittautumisia saa ottaa vastaan opiskelijasarjaan, mutta Opiskelijoiden SM-kisat/OSM-kisat nimeä saa käyttää vasta, kun OLL:n hallitus on myöntänyt kisalle OSM-statuksen Tiedottaminen ja markkinointi Kisajärjestäjän tehtävät: a) tiedottaa kisoista omassa oppilaitoksessaan/järjestössään b) tiedottaa kisoista paikkakunnalla, jossa tapahtuma järjestetään c) hoitaa tapahtumatiedotuksen (opasteet, kyltit) 9

10 d) toimittaa kisakutsun ja mainoksen OLL:oon e) hoitaa muun tiedottamisen esim. henkilökohtaiset yhteydenotot joukkueisiin ja ilmoitukset ainejärjestölehtiin OLL hoitaa valtakunnallisen tiedotuksen: a) lähettää kisakutsun liikuntatoimille, liikuntatoimijoille ja opiskelijaurheiluseuroille OLL:n sähköpostilistoja apuna käyttäen. b) ilmoittaa tapahtumasta OLL:n nettisivuilla sekä OSM-kisakirjeessä tapahtumaan asti c) jakaa valmista tietoa esim. laittaa tiedotteen ja tulokset OLL:n nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan OSM-Juliste Kisajärjestäjällä on oikeus käyttää OSM-julistepohjaa. OLL toimittaa julistepohjan kisajärjestäjille heidän saatuaan kisalleen myönteisen päätöksen. Mikäli järjestäjä päättää olla käyttämättä pohjaa, tulee itse tehdyssä julisteessa olla OLL:n ja OSM:n logot ja se tulee hyväksyttää Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. OSM- ja OLL-logojen käyttö Kisajärjestäjä saa käyttöönsä opiskelijoiden SM-kisan logon. Logoa tulee käyttää kisaa koskevissa materiaaleissa kuten kisakutsussa sekä kisaa koskevissa tiedotteissa, mainoksissa ja muissa esitteissä. Kun kisalle on myönnetty OSM-status, järjestäjä saa OLL:lta logot sekä niiden käyttöä koskevan ohjeistuksen. OSM- ja OLL-banderollin käyttö OLL:n edustaja toimittaa tapahtumapaikalle OLL:n ja OSM:n banderollin, jotka on ripustettava näkyville. Banderolleja on useita kappaleita siltä varalta, että kisoja järjestetään samanaikaisesti eri lajeissa eri paikkakunnilla Kisakutsu Kilpailukutsusta tulee ilmetä: a.) tapahtuman nimi, paikka, aika, sarjat, pelisysteemi ja lajikohtaiset säännöt, joita käytetään b.) osallistumismaksu ja maksuyhteys c.) ilmoittautumistiedot (kenelle ja miten, mihin mennessä, osallistujalta tarvittavat tiedot) d.) Korkeakoulu, jota osallistuja/ joukkue edustaa, on aina kysyttävä ilmoittautumisen yhteydessä. Myös yhdistelmäjoukkueiden ilmoitettava mitä korkeakoulua edustavat. Kisojen yhteydessä on näytettävä opiskelijakortti tai kopio opintotodistuksesta e.) majoitustiedot (tai maininta lähistön edullisista majoitusvaihtoehdoista) f.) vakuutus ks. kohta g.) tapahtuman järjestäjä 10

11 h.) yhteystiedot / lisätietoja Valmis kisakutsu on toimitettava sähköisessä muodossa niin osallistujille kuin OLL:lle tiedotusta varten mahdollisimman pian kisojen myöntämisen jälkeen, mutta viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa Vakuutus OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenopiskelijat, jotka osallistuvat kilpailuihin, ovat OLL:n voimassa olevan sopimuksen mukaisen (kts. järjestövakuutuksen piirissä. Vakuutus kattaa kisojen aikana tapahtuvat tapaturmat. Vakuutuksen piiriin ei em. ehtojen lisäksi kuulu: - Kiipeilylajit, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily - Jäätikkövaellus - Taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajit - Moottoriurheilu - Urheilu- tai laitesukellus - Ilmailulajit, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakevyellä tai harrasterakenteisella koneella - Nopeus-, syöksy- tai off-pistelasku Mikäli vakuutus ei ole voimassa OSM -lajissa, on kisajärjestäjän ilmoitettava siitä ajoissa osallistujille. Kisajärjestäjän on myös ilmoitettava osallistujille, ettei vakuutus koske niitä osallistujia, jotka eivät ole OLL:n jäseniä. OSM -kisoihin osallistuvien OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenet on vakuutettu matkalla kisoihin, kisojen aikana sekä matkalla kisoista kotiin. Vakuutus ei ole voimassa, mikäli henkilö loukkaantuessaan on päihteiden vaikutuksen alaisena Yhteistyökumppanit Kisajärjestäjällä on oikeus solmia yhteistyösopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kumppanuuteen ei saa kuitenkaan liittyä alkoholin, tupakan tai ulkomaisten rahapeliyhtiöiden mainontaa kisojen suorituspaikoilla tai kisatiedotteissa, eikä muutakaan eettisesti kyseenalaista mainontaa. OLL:n valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa OLL on sopinut toteutettavan yhteistyön muodoista ja kisajärjestäjän tulee pidättäytyä lähestymästä näitä tahoja erikseen. Samaten tulee pidättäytyä lähestymästä kyseisten yhteistyökumppaneiden kilpailijoita. OLL toimittaa listan yhteistyökumppaneistaan kisajärjestäjälle. 11

12 2.3. Kisan aikana Käyttäytymissäännöt ja turvallisuus Käyttäytymissääntöinä OLL:n tapahtumissa ja kisoissa noudatetaan reilua ja asiallista opiskelijahenkeä ja järjestäjien antamia tarkempia ohjeita. Kaikenlainen häirintä, syrjintä tai epäasiallinen käyttäytyminen ovat kiellettyjä kisojen aikana. Mikäli kisapaikalla on anniskeluoikeudet, tulee anniskelualue rajata selkeästi opastein. Anniskelualueen ulkopuolella alkoholin nauttiminen on kiellettyä. Tuomarilla ja kisajärjestäjän edustajalla on oikeus, ja velvollisuus, poistaa suorituspaikalta päihteiden vaikutuksen alaisena olevat osallistujat tai estää heidän pääsynsä kentälle vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. (ks. kohta Vakuutus). Myös katsomon puolella tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen on varauduttava puuttumaan. Mikäli kilpailutapahtumasta tulee tehdä ilmoitus yleisötapahtumasta poliisille, tulee kisojen järjestäjä noudattaa ilmoituksen ehtoja mm. järjestyksenvalvojista. Järjestäjien tulee laatia turvallisuussuunnitelma ja sen tulee olla tapahtumapaikalla saatavilla Mitalit ja palkinnot OLL toimittaa miesten- ja naisten kilpasarjan kärkikolmikolle mitalit. Rentosarjan palkinnot (esimerkiksi tuotepalkinnot) hoitaa kisajärjestäjä Kisojen jälkeen Uutisointi Kisajärjestäjän tulee toimittaa kisojen tulokset OLL:oon sähköisessä muodossa välittömästi kisojen jälkeen. Tuloksien tulee olla kattavat ja niistä täytyy käydä ilmi tulosjärjestys, suoritukset, mahdolliset ottelukohtaiset tulokset sekä korkeakoulu, jota osallistuja tai osallistujat edustavat Raportointi Kisaraportti tulee toimittaa OLL:oon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kisojen päättymisestä, vuoden vaihtuessa kuitenkin viimeistään seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Kisaraporttipohja lähetetään kisojen järjestäjälle kisojen jälkeen. Kisaraportin tulee sisältää: 12

13 a.) kisaorganisaatio, kisojen järjestämiseen liittyvä aikataulu ja kisojen aikataulu b.) osallistujat/joukkueet korkeakouluittain c.) tulokset täydellisinä, osallistujien korkeakoulut mainittuina d.) järjestelyjen toimivuus (mikä oli hyvää/ onnistunutta, mikä huonoa/ hankalaa, mahdolliset evästykset tuleville kisajärjestäjille) e.) talouden toteuma Sääntöjen rikkominen Valitukset a) Kilpailutilanteet Kilpailun jury käsittelee kisojen ottelutuloksia, lajisääntöjä ja niiden tulkintaa koskevat asiat 50 euron panttimaksua vastaan. Summa palautetaan, mikäli valitus menee läpi. Valitus tulee tehdä tunnin kuluessa ottelun tai suorituksen päättymisestä. Valituksen voi tehdä kilpailun osanottaja tai toimihenkilö. Jury tekee päätöksen yhden vuorokauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eteenpäin. b.) Tapahtumat kentän ulkopuolella Kisajärjestäjä on velvollinen raportoimaan häiriökäyttäytymisestä OLL:oon. Tapahtuman järjestelyjä koskevista asioista valitukset on toimitettava seitsemän vuorokauden kuluessa OLL:oon, joka käsittelee asian yhden kuukauden kuluessa Sanktiot Tässä OSM -kisojen asiakirjassa esitettyjen sääntöjen laiminlyönnistä aiheutuvista mahdollisista sanktioiden toimeenpanemisista päättää OLL:n hallitus. OLL:n hallituksella on oikeus ottaa juryn päätös uudelleen käsittelyyn, jos rikkomus on erityisen suuri. * Rangaistukset osallistujille ovat varoitus, tuloksen mitätöinti tai sulkeminen OSM -kisoista määräajaksi * Rangaistukset järjestäjälle ovat joko varoitus, sulkeminen OSM- kilpailuista määräajaksi tai tulevien järjestelyoikeuksien epääminen korkeintaan viideksi vuodeksi. Kilpailujen aikana tapahtuvista lajisääntöjen rikkomisista aiheutuvista rangaistuksista päättää jury. Jury raportoi asiasta OLL :oon. Kilpailujen jälkeen ilmi tulleista sääntörikkomuksista tulee raportoida OLL:oon, joka päättää mahdollisista sanktioista tapauskohtaisesti. 13

14 Huom. Nämä säännöt on tarkoitettu OLL:n myöntämiä opiskelijoiden OSM -kisoja ja niihin rinnastettavia liiton tapahtumia varten. Liiton hallitus on hyväksynyt säännöt ja pidättää oikeuden muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan liiton viestintäkanavia pitkin. 14

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 2012

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 2012 Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt 2012 Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. OSM-kisat SISÄLLYSLUETTELO 1. OSM-KISOJEN YLEISET SÄÄNNÖT 1.1

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

HOI JEON MOO SOOL SM 2016

HOI JEON MOO SOOL SM 2016 HOI JEON MOO SOOL SM 2016 Kilpailukutsu Hoijeonmoosool SM 16 Tervetuloa Hoijeonmoosoolin suomenmestaruuskilpailuihin Lohjalle 10.12.2016! Toivotamme kaikki tervetulleiksi kisailemaan reippaalla mielellä!

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017

KILPAILUKUTSU. Nurtzi Open 2017 KILPAILUKUTSU Nurtzi Open 2017 www.taekwondonurmijarvi.fi/kalenteri/nurtzi-open-2017 Aika: Lauantai 1.4.2017 Paikka: Sarjat: Maaniitun koulu Heikkiläntie 27 01900 Nurmijärvi Otteluliiga sekä harrastaja-

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Jäsenyysehdot Yleistä Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Liiton tarkoituksena on toimia opiskelijoiden valtakunnallisena

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/2013 KAMPPAILUAREENA 30.3.2013 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 Taekwondo Lahti ry järjestää liigakauden toisen

Lisätiedot

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM Lasten ja nuorten Noin Seitsemän Veljeksen Cup 5.11.2011 ja Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM 2011 5.-6.11.2011 (Kuvat Heikki Liukkonen) LASTEN JA NUORTEN NOIN SEITSEMÄN VELJEKSEN CUP 5.11.2011 TAEKWONDON

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

SM-kilpailujen säännöt

SM-kilpailujen säännöt SM-kilpailujen säännöt 08.10.2016 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Porvoon Open

Porvoon Open Porvoon Open 8.10.2016 www.porvoontkd.fi Paikka: Oy Kokonhalli Ab Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo www.kokonhalli.fi Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut)

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut) Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä (tallikilpailut, harjoituskilpailut) (Seurakilpailut) (Aluekilpailut) (Kansalliset kilpailut) (WR-kilpailut) Aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille.

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille. Kilpailutoiminta kirje 2/2012 Hyvä A ja B -nuorten SM-karsintasarjan seurajohtaja, Olemme ja A ja B-nuorten SM- karsintasarjojen korvalla ja kilpailu saadaan pian polkaistua käyntiin. Pyydämme teitä huomioimaan

Lisätiedot

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut)

Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä Sport: (tallikilpailut, harjoituskilpailut) Status epäviralliset viralliset Kohderyhmä (tallikilpailut, harjoituskilpailut) (Seurakilpailut) (Aluekilpailut) (Kansalliset kilpailut) (WR-kilpailut) Aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Vahvistettu Suomen melonta- ja soutuliiton hallituksessa 7.5.2012 SISÄLTÖ 2 1. Yleistä... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys...

Lisätiedot

Projektijohtamisen SM-kilpailut 2009

Projektijohtamisen SM-kilpailut 2009 Projektijohtamisen SM-kilpailut 2009 MITÄ JA MIKSI? Projektien hyödyntäminen on jatkuvasti yleistyvä ja kasvava toimintatapa yrityksille toimialasta riippumatta Projektiammattilaisista ja nuorista tulevaisuuden

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä

Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 10.2.2016 Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien myöntämisperusteet. Linjauksen

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

(Yllä: Kuvakaappaus uudesta kilpailuhakemuskaavakkeesta)

(Yllä: Kuvakaappaus uudesta kilpailuhakemuskaavakkeesta) Pro-pelaaja amatööriluokassa Suomessa sallitaan kaudella 2017 pro- pelaajien osallistuminen sellaisissa amatööriluokissa, joihin ikä- sukupuoli- ja ratingehdot täyttyvät. Pros playing am käyttäminen yksittäisessä

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU PORI OPEN 2012 PORIN URHEILUTALOLLA 14.04.2012 JÄRJESTÄJÄ: PORIN TAEKWONDO RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Kisoissa myös harrastaja ja ilvessarjat KILPAILUPÄIVÄ

Lisätiedot

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015-2016 JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa FKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan.

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. 1 Hiihtojaosto tiedottaa 26.10.2009 Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. PALVELUPAKETIT ovat joko Skipassi- tai Lisenssi PAKETTEJA. Kaikilla 7-vuotiailla

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2016 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2016 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 29.10.2016 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2016 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. SAGI päättää vuosittain SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjän ja Kennelliitto myöntää SAGIn

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 3/2012 LAHTI 5.5.2012 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Taekwondo Lahti Ry järjestää liikesarjojen SM- liigan kolmannen

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2017 POHJANTIEN KOULU, KUOPIO 8.4.2017 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO OPEN 2017 Kuopion Taekwondo ry järjestää

Lisätiedot

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta PELIASUT Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla tulee olla samanlainen pelipaita. Pelihousut ja sukat on oltava kaikilla joukkueen pelaajilla samanväriset.

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla Otteluohjelma

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla  Otteluohjelma STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS 21.11.2015 Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla www.vierumaki.fi/ Otteluohjelma Alla mukaan ilmoittautuneet joukkueet: A1 Riikku Rakenteet Oy Alavus Riikku A2

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki Paikallistoiminta vuonna 2017 Vuonna 2014 karateliitto aloitti strategiansa linjassa paikallistoiminnan kehittämisen. Karateliitto hakee paikallisia yhteistyökumppaneita eripuolilta Suomea hyvän toiminnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Semifinaalijärjestäjien koulutus. Esko Junttila 24.11.2011

Semifinaalijärjestäjien koulutus. Esko Junttila 24.11.2011 Semifinaalijärjestäjien koulutus Esko Junttila 24.11.2011 Ajankohtaista Haku semifinaalijärjestäjäksi päättyi 31.10. Semifinaalit tammikuussa. Joensuussa järjestettävät semifinaalit pääsääntöisesti 25.-26.1.

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 Hyväksytty syysliittokokouksessa 2015 Sisältö 1. LISENSSIT... 3 2. SARJAMAKSUT (per joukkue)... 3 3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 18.12.2012 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere 20. Naisten SM-nyrkkeilyt 8.-9.3.2014 Tampere 20. NAISTEN SM-NYRKKEILYT 2014 Aika 8.-9.03.2014 KILPAILUKUTSU Paikka Pyynikin Palloiluhalli, Ammattikoulunkatu 20, Tampere Aikataulu Lauantai 8.3.2014 klo

Lisätiedot

HIIHTOSUUNNISTUKSEN SM-SPRINTTI ja MAAILMANRANKIKILPAILU (WRE) SM-SPRINTTIVIESTI Tuuloksessa (Hämeenlinna)

HIIHTOSUUNNISTUKSEN SM-SPRINTTI ja MAAILMANRANKIKILPAILU (WRE) SM-SPRINTTIVIESTI Tuuloksessa (Hämeenlinna) 6.2.2016 HIIHTOSUUNNISTUKSEN SM-SPRINTTI ja MAAILMANRANKIKILPAILU (WRE) 7.2.2016 SM-SPRINTTIVIESTI Tuuloksessa (Hämeenlinna) Lauantaina 6.2. henkilökohtainen sprinttikilpailu (karsinnat ja loppukilpailut)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

kouluratsastus: Vähintään 3-tason kilpailussa järjestettävä vähintään helppo A (ei kuitenkaan Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6)

kouluratsastus: Vähintään 3-tason kilpailussa järjestettävä vähintään helppo A (ei kuitenkaan Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6) Prix de Suomen Hippos luokilla pyritään edistämään suomenhevosten ratsastuskäyttöä monipuolisesti. Jaettavien luokkien määrä vaihtelee vuosittain ja luokat jakaa Suomenratsut ry. hakemuksiin perustuen.

Lisätiedot