Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. Säännöt ovat voimassa alkaen. OSM-kisat

2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijoiden SM -kisojen yleiset säännöt Opiskelijoiden SM-kisojen tarkoitus Järjestämisoikeus Kisojen myöntämisperusteet Osallistuminen Osallistumisoikeus Korkeakoulujen yhdistelmäjoukkueet Osallistumismaksu Sarjat Peruutukset Taloudellinen vastuu Lajikohtaiset säännöt Opiskelijoiden EM- ja EUSA Games -edustusoikeus Kisajärjestäjän ja OLL:n väliset säännöt Vastuualueet Kisojen järjestäjä vastaa kisojen käytännön järjestelyihin liittyvästä mm Opiskelijoiden Liikuntaliitto auttaa kisajärjestäjiä mm Vastuuhenkilöt Jury Ennen kisoja Kisojen hakeminen Tiedottaminen ja markkinointi Kisakutsu Vakuutus Yhteistyökumppanit Kisan aikana Käyttäytymissäännöt ja turvallisuus Mitalit ja palkinnot Kisojen jälkeen Uutisointi

3 Raportointi Sääntöjen rikkominen Valitukset Sanktiot Tässä dokumentissa käytettävien lyhenteiden ja termien selitykset OLL Opiskelijoiden Liikuntaliitto OSM kisat Opiskelijoiden SM kisat OEM-kisat Opiskelijoiden EM kisat EUSA GAMES Joka toinen vuosi järjestetään lajikohtaiset OEM -kisat eri puolella Eurooppaa, joka toinen vuosi järjestetään yksi suuri, vähintään kymmenen OEM-lajin tapahtuma EUSA Games. Konseptia koordinoi European University Sport Association, EUSA. OEM-kisoissa ja EUSA Games-kisoissa noudatetaan EUSA:n määrittelemiä sääntöjä sekä kansainvälisiä lajikohtaisia sääntöjä. Lisätietoja: Korkeakoulun liikuntatoimi Yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa toimiva liikuntapalveluja tuottava erillinen yksikkö (esimerkiksi Yliopistoliikunta, LAMK Sports) Opiskelijoiden urheiluseura Urheiluseura, joka toimii opiskelijayhdistyksen tavoin. Opiskelijoiden urheiluseuran jäsenet ovat pääsääntöisesti yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenyys Suomen Opiskelijakuntien liitto SAMOK on OLL:n jäsen, joten kaikki SAMOK:n jäsenjärjestöjen jäsenet ovat OLL:n jäseniä. OLL:oon kuuluvien ylioppilaskuntien jäsenet ovat OLL:n jäseniä. Lisäksi Kadettitoverikunta sekä Tahkon Talli ovat OLL:n varsinaisia jäseniä. 3

4 1. Opiskelijoiden SM -kisojen yleiset säännöt 1.1. Opiskelijoiden SM-kisojen tarkoitus Kisat on tarkoitettu ikään, sukupuoleen ja lajikohtaisiin taitoihin katsomatta niin lajinsa parhaille opiskeleville urheilijoille kuin kilpailuun vähemmän totisesti suhtautuville opiskelijaliikkujille. Kilpailukutsuun tulee sisällyttää osallistumismahdollisuus sekä naisille että miehille, yhdessä tai erikseen. Sarjoja voidaan jakaa tason mukaan kilpa- ja rentosarjoihin. Kisoista käytetään niiden virallista nimeä Opiskelijoiden SM-kisat tai lyhennettä OSM -kisat. OSM -kisojen järjestelyoikeutta voidaan hakea kaikkiin mahdollisiin lajeihin. Lajikohtaisesti OSM - kisoja järjestetään korkeintaan kerran vuodessa. OSM -kisat voidaan pitää myös avointen SM -kisojen tai muun tapahtuman yhteydessä järjestettävänä opiskelijasarjana (esimerkiksi Helsinki City Marathon), mikäli kisojen myöntämisperusteet (ks. kohta 1.3.) täyttyvät. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (myöh. OLL) voi ehdottaa tapahtuman järjestäjätaholle opiskelijasarjaa tai he voivat itse esittää sitä OLL:oon Järjestämisoikeus Opiskelijoiden SM -kisojen järjestäjätahona voi ensisijaisesti toimia OLL:n jäsenjärjestö, opiskelija/ylioppilaskunta tai sen alayhdistys (esim. opiskelijoiden urheiluseura, ainejärjestö tai koulutusalajärjestö) tai korkeakoulun liikuntatoimi (esim. yliopistoliikunta). Mikäli yksikään edellä mainituista tahoista ei ole hakenut tietyn lajin OSM -kisoja, voi OLL:n hallitus harkintansa mukaan myöntää järjestelyoikeuden muulle taholle (esim. lajiliitolle, urheiluseuralle tai liikunta-alan yritykselle). Kisajärjestelyt voidaan tehdä myös edellä mainittujen eri tahojen yhteistyönä. Kunnan liikuntatoimi, liikunnan aluejärjestö tai lajiliitto voi olla mukana yhteistyössä. Kisojen järjestelyoikeudet ja OSM -kisastatuksen tapahtumalle myöntää OLL:n hallitus määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. OSM -kisoja ovat yksinomaan kilpailut, joille OLL:n hallitus on myöntänyt OSM -kisan statuksen. Kisajärjestäjät julkaistaan OLL:n liittokokoukseen mennessä. 4

5 1.3. Kisojen myöntämisperusteet OSM-kisojen myöntämisessä käytetään seuraavia kriteerejä: 1.) Kisat myönnetään ensisijaisesti OLL:oon kuuluvalle jäsenjärjestölle. 2.) Kisahakemuksen sisältö tulee laatia tarkasti ja niistä tulee ilmetä kisajärjestämisen taloudelliset sekä toiminnalliset edellytykset Kisajärjestäjällä on oikeus valittaa OLL:n hallituksen päätöksestä kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun OLL:n hallituksen tekemä päätös kisajärjestäjistä on julkaistu. Valituspäätös käsitellään OLL:n hallituksen kokouksessa. Lisäksi, jos hakijatahona on muu kuin OLL:n jäsenjärjestö tai jäsenjärjestön alainen järjestö/yhdistys tai korkeakoulun liikuntatoimi, tulee hakijatahon tarjota OSM -sarjaan opiskelija-alennusta, jotta OLL voi myöntää OSM kisastatuksen. OLL:oon kuulumattomilla jäsenjärjestöjen jäsenillä ei ole oikeutta järjestää OSM -kisoja. OSM -haussa voi hakea kahden seuraavan vuoden kisoja samalla hakulomakkeella. Kisat voidaan järjestää useita kertoja peräkkäin samalla paikkakunnalla, jos kisojen myöntämisperusteet täyttyvät. OLL:lla on oikeus erityisen painavista syistä peruuttaa aiemmin kisajärjestäjälle myöntämänsä OSM - kisastatus. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kisajärjestäjä laiminlyö toistuvasti OSM - kisasääntöjä. Peruuttamispäätöksen jälkeen kisajärjestäjän on kielletty käyttämästä OSM -kisojen nimeä tai logoa kilpailuun liittyvässä mainonnassa. (Kisajärjestäjälle myönnettävistä muista sanktioista kerrotaan tarkemmin kohdassa "Sanktiot") Osallistuminen Osallistumisoikeus OSM -kisat on tarkoitettu vain korkeakouluopiskelijoille (ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat). Kisat eivät ole tarkoitettu avoimen korkeakoulun tai toisen asteen opiskelijoille. Osallistumisoikeus on OLL:n varsinaisilla jäsenillä. OLL toimittaa kisajärjestäjälle listan jäsenjärjestöistään ja opiskelijastatus pyydetään todistamaan kisoissa opiskelijakortilla tai opiskelijatodistuksen kopiolla. OLL:oon kuuluvien ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien osalta OLL:n jäseniä ovat ne opiskelijat, jotka ovat maksaneet ao. opiskelijakuntansa jäsenmaksun. 5

6 Valmistuneilla jäsenjärjestöjen opiskelijoilla on oikeus osallistua OSM -kilpailuihin vielä valmistumista seuraavan kalenterivuoden ajan. Järjestäjän on tarkastettava opiskelijakortti, läsnäolotodistus tai todistus valmistumisesta. Samasta korkeakoulusta voi olla useampiakin joukkueita, mutta ensisijaisesti valitaan yksi joukkue/osallistuja per korkeakoulu. Mikäli osallistujia/joukkueita joudutaan karsimaan, karsinta suoritetaan ensisijaisesti korkeakoulun liikuntatoimen tai ylioppilas-/opiskelijakunnan esityksen mukaisesti, muussa tapauksessa käytetään ilmoittautumisjärjestystä. OSM -kisoihin on mahdollista järjestää karsintasarja tai -kilpailut Korkeakoulujen yhdistelmäjoukkueet Yhdistelmäjoukkueita ovat joukkueet, jotka koostuvat eri korkeakoulujen edustajista. Yhdistelmäjoukkueet ovat mahdollisia sekä kilpa- että rentosarjassa tietyin alla mainituin edellytyksin: a.) Kilpasarjassa eri korkeakoulujen opiskelijoista koostuvan joukkueen on opiskeltava samalla paikkakunnalla ja niistä tulee ilmoittaa kisajärjestäjille etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Joukkueen tulee ilmoittaa yksi korkeakoulu, jota joukkue edustaa. b.) Rentosarjassa opiskelijoiden ei tarvitse opiskella samalla paikkakunnalla, mutta joukkueen kokoonpanosta tulee ilmoittaa kisajärjestäjälle etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä Osallistumismaksu Kisajärjestäjät määrittävät osallistumismaksut, jotka Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus vahvistaa hakuvaiheessa. Osallistumismaksu on maksettava ao. kisojen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen kisoihin katsotaan tehdyksi vasta kun osallistumismaksu on suoritettu. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenjärjestöjen edustajat rinnastetaan ei-jäseniin Sarjat OSM -kisoissa järjestetään aina kilpa- ja rentosarjat niissä lajeissa, joissa se on osallistujamäärä ja lajin luonne huomioonottaen tarkoituksenmukaista. Kilpasarjassa ratkaistaan virallinen opiskelijoiden virallinen suomenmestaruus. Kilpasarjassa jaetaan OSM -mitalit. 6

7 Rentosarjan palkinnoista päättää kisojen järjestäjä. Sarjaan voivat osallistua aloittelijat ja kuntoilijat. Sarjaa ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu lajin aktiivikilpailijoille. Miehille ja naisille järjestetään omat kilpasarjat lajeissa, joissa löytyy riittävästi osallistujia molempiin kilpasarjoihin. Mikäli kaikkiin tarjottuihin sarjoihin ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, voidaan järjestää vain ne sarjat, joihin on riittävästi ilmoittautumisia. Myös sekasarjat ovat mahdollisia aina kun lajin luonne ja järjestäjien resurssit antavat siihen mahdollisuuden. Kisat voidaan myös järjestää siten, että koko kisa käydään läpi sekasarjana Peruutukset Peruutuksista on ilmoitettava välittömästi kisajärjestäjille. Ilmoittautumisajan umpeuduttua, osallistumisensa peruuttaville yksilöille/joukkueille ei palauteta osallistumismaksua. Ainoan poikkeuksen muodostavat sairastapaukset, joista tulee esittää lääkärintodistus kisajärjestäjälle kuukauden kuluessa peruuttamisesta ja tällöin maksu palautetaan kokonaan Taloudellinen vastuu Kisojen taloudellisesta tuloksesta vastaa kisojen järjestäjätaho. OLL ei anna taloudellista tukea eikä vastaa mahdollisesti syntyvistä tappioista Lajikohtaiset säännöt Varsinaisina kilpailusääntöinä käytetään kunkin lajin virallisia lajisääntöjä, mikäli järjestäjät eivät muuta ilmoita. Järjestäjät sopivat lajin sääntöjä koskevista sovelluksista OLL:n kanssa erikseen. Käytettävistä säännöistä ja niihin liittyvistä mahdollisista muutoksista tulee mainita jo kisakutsussa ja ne tulee olla osallistujien nähtävissä kisapaikalla Opiskelijoiden EM- ja EUSA Games -edustusoikeus Niissä lajeissa, jotka kuuluvat opiskelijoiden EM- tai EUSA Games -kisaohjelmaan, valitaan suomalaisedustajat opiskelijoiden SM-kisojen kilpasarjan tulosten perusteella. OLL myöntää OSM -kisojen kilpasarjan voittajalle/voittajajoukkueelle edustusoikeuden seuraavan vuoden OEM-kisoihin tai EUSA Games -kisoihin. Mikäli kilpasarjan voittaja tai voittajajoukkue on estynyt lähtemästä OEM- tai EUSA Games -kisoihin, voidaan edustuspaikkaa tarjota ainoastaan samassa lajissa samana vuonna OSM-kisoissa toiseksi tulleille. Joukkueiden/yksilöiden lähettämisessä voidaan tehdä yhteistyötä lajiliittojen kanssa. 7

8 2. Kisajärjestäjän ja OLL:n väliset säännöt 2.1. Vastuualueet Kisojen järjestäjä vastaa kisojen käytännön järjestelyihin liittyvästä mm. a.) toimivan kisaorganisaation kokoamisesta (vastuuhenkilöt + vapaaehtoiset) b.) kisojen taloudesta c.) tilojen varaamisesta d.) kilpailukutsusta e.) tuomareiden ja toimitsijoiden hankkimisesta tarvittaessa f.) edullisen majoitusvaihtoehdon järjestämisestä osallistujille ja/tai info paikallisista edullisista majoitusvaihtoehdoista g.) ruokailumahdollisuuksien tiedottamisesta h.) ilmoittautumisten ja osallistumismaksujen vastaanottamisesta i.) osallistujien OLL -jäsenyyden ja osallistumisoikeuden varmistamisesta j.) otteluohjelman/kilpailuaikataulun laatimisesta k.) kisojen sujuvuudesta ja tiedottamisesta itse tapahtuman aikana l.) rentosarjan kärkikolmikon palkitsemisesta m.) turvallisuussuunnitelman laatimisesta, ensiapujärjestelyistä ja toimimisesta tapaturmatilanteissa n.) kisojen jälkihoidosta (mukana olleiden yhteistyötahojen muistamisesta, kisaraportin ja tulosten toimittamisesta OLL:oon) o.) käymällä OLL:n järjestämän OSM -kisajärjestäjäkoulutuksen Opiskelijoiden Liikuntaliitto auttaa kisajärjestäjiä mm. a.) tiedottamalla kisojen hakumenettelystä b.) toimittamalla kisajärjestäjille informaatiota kisojen järjestämiseen liittyen c.) tiedottamalla kisoista mm. -sivuilla sekä OSM -kisakirjeessä d.) informoimalla kisoista ao. lajiliittoa ja urheiluakatemioita e.) myöntämällä vakuutuksen OSM -kisoille ja välittämällä musiikintoisto-sopimuksen numerot kisojen järjestäjille f.) vastaamalla kisajärjestäjien kysymyksiin ja auttamalla mahdollisesti eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa g.) myöntämällä kilpasarjan voittajalle edustusoikeuden opiskelijoiden EM- tai EUSA Games -kisoihin, mikäli lajissa sellaiset järjestetään. h.) kouluttamalla OSM -kisojen järjestäjät 8

9 Vastuuhenkilöt Kisaorganisaatiolla tulee olla vähintään seuraavat rooleihinsa nimetyt vastuuhenkilöt: OSM -kisapäällikkö Turvallisuusvastaava Jury Jury Kilpailuissa ylintä päätäntävaltaa käyttää kilpailun jury, jonka kokoonpanosta päättää kisojen järjestäjä. Jury nimetään järjestäjien viimeisessä tapaamisessa ennen tapahtuman alkua. Juryn tulee koostua järjestäjien edustajista (2-3 hlöä) sekä OLL:n edustajasta. OLL nimeää juryn edustajansa viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja ilmoittaa henkilön yhteystiedot kisojenjärjestäjille Ennen kisoja Kisojen hakeminen Liiton hallitus avaa OSM -kisat haettavaksi vuosittain. Hakuaika päättyy lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella hallitus päättää kisojen järjestelyoikeuksista 1.3. kohdassa mainittujen kisojen myöntämisperusteiden mukaisesti. Kisojen järjestäjät julkaistaan OLL:n liittokokouksessa. Hakuajan jälkeen saapuvista hakemuksista hallitus päättää tapauskohtaisesti. Vasta myönteisen päätöksen saavuttua, kisoja saa markkinoida Opiskelijoiden SM-kisat/OSM-kisat nimellä. Sama koskee valmiin tapahtuman yhteydessä järjestettävää opiskelijasarjaa. Ilmoittautumisia saa ottaa vastaan opiskelijasarjaan, mutta Opiskelijoiden SM-kisat/OSM-kisat nimeä saa käyttää vasta, kun OLL:n hallitus on myöntänyt kisalle OSM-statuksen Tiedottaminen ja markkinointi Kisajärjestäjän tehtävät: a) tiedottaa kisoista omassa oppilaitoksessaan/järjestössään b) tiedottaa kisoista paikkakunnalla, jossa tapahtuma järjestetään c) hoitaa tapahtumatiedotuksen (opasteet, kyltit) 9

10 d) toimittaa kisakutsun ja mainoksen OLL:oon e) hoitaa muun tiedottamisen esim. henkilökohtaiset yhteydenotot joukkueisiin ja ilmoitukset ainejärjestölehtiin OLL hoitaa valtakunnallisen tiedotuksen: a) lähettää kisakutsun liikuntatoimille, liikuntatoimijoille ja opiskelijaurheiluseuroille OLL:n sähköpostilistoja apuna käyttäen. b) ilmoittaa tapahtumasta OLL:n nettisivuilla sekä OSM-kisakirjeessä tapahtumaan asti c) jakaa valmista tietoa esim. laittaa tiedotteen ja tulokset OLL:n nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan OSM-Juliste Kisajärjestäjällä on oikeus käyttää OSM-julistepohjaa. OLL toimittaa julistepohjan kisajärjestäjille heidän saatuaan kisalleen myönteisen päätöksen. Mikäli järjestäjä päättää olla käyttämättä pohjaa, tulee itse tehdyssä julisteessa olla OLL:n ja OSM:n logot ja se tulee hyväksyttää Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. OSM- ja OLL-logojen käyttö Kisajärjestäjä saa käyttöönsä opiskelijoiden SM-kisan logon. Logoa tulee käyttää kisaa koskevissa materiaaleissa kuten kisakutsussa sekä kisaa koskevissa tiedotteissa, mainoksissa ja muissa esitteissä. Kun kisalle on myönnetty OSM-status, järjestäjä saa OLL:lta logot sekä niiden käyttöä koskevan ohjeistuksen. OSM- ja OLL-banderollin käyttö OLL:n edustaja toimittaa tapahtumapaikalle OLL:n ja OSM:n banderollin, jotka on ripustettava näkyville. Banderolleja on useita kappaleita siltä varalta, että kisoja järjestetään samanaikaisesti eri lajeissa eri paikkakunnilla Kisakutsu Kilpailukutsusta tulee ilmetä: a.) tapahtuman nimi, paikka, aika, sarjat, pelisysteemi ja lajikohtaiset säännöt, joita käytetään b.) osallistumismaksu ja maksuyhteys c.) ilmoittautumistiedot (kenelle ja miten, mihin mennessä, osallistujalta tarvittavat tiedot) d.) Korkeakoulu, jota osallistuja/ joukkue edustaa, on aina kysyttävä ilmoittautumisen yhteydessä. Myös yhdistelmäjoukkueiden ilmoitettava mitä korkeakoulua edustavat. Kisojen yhteydessä on näytettävä opiskelijakortti tai kopio opintotodistuksesta e.) majoitustiedot (tai maininta lähistön edullisista majoitusvaihtoehdoista) f.) vakuutus ks. kohta g.) tapahtuman järjestäjä 10

11 h.) yhteystiedot / lisätietoja Valmis kisakutsu on toimitettava sähköisessä muodossa niin osallistujille kuin OLL:lle tiedotusta varten mahdollisimman pian kisojen myöntämisen jälkeen, mutta viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa Vakuutus OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenopiskelijat, jotka osallistuvat kilpailuihin, ovat OLL:n voimassa olevan sopimuksen mukaisen (kts. järjestövakuutuksen piirissä. Vakuutus kattaa kisojen aikana tapahtuvat tapaturmat. Vakuutuksen piiriin ei em. ehtojen lisäksi kuulu: - Kiipeilylajit, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily - Jäätikkövaellus - Taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajit - Moottoriurheilu - Urheilu- tai laitesukellus - Ilmailulajit, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakevyellä tai harrasterakenteisella koneella - Nopeus-, syöksy- tai off-pistelasku Mikäli vakuutus ei ole voimassa OSM -lajissa, on kisajärjestäjän ilmoitettava siitä ajoissa osallistujille. Kisajärjestäjän on myös ilmoitettava osallistujille, ettei vakuutus koske niitä osallistujia, jotka eivät ole OLL:n jäseniä. OSM -kisoihin osallistuvien OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenet on vakuutettu matkalla kisoihin, kisojen aikana sekä matkalla kisoista kotiin. Vakuutus ei ole voimassa, mikäli henkilö loukkaantuessaan on päihteiden vaikutuksen alaisena Yhteistyökumppanit Kisajärjestäjällä on oikeus solmia yhteistyösopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kumppanuuteen ei saa kuitenkaan liittyä alkoholin, tupakan tai ulkomaisten rahapeliyhtiöiden mainontaa kisojen suorituspaikoilla tai kisatiedotteissa, eikä muutakaan eettisesti kyseenalaista mainontaa. OLL:n valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa OLL on sopinut toteutettavan yhteistyön muodoista ja kisajärjestäjän tulee pidättäytyä lähestymästä näitä tahoja erikseen. Samaten tulee pidättäytyä lähestymästä kyseisten yhteistyökumppaneiden kilpailijoita. OLL toimittaa listan yhteistyökumppaneistaan kisajärjestäjälle. 11

12 2.3. Kisan aikana Käyttäytymissäännöt ja turvallisuus Käyttäytymissääntöinä OLL:n tapahtumissa ja kisoissa noudatetaan reilua ja asiallista opiskelijahenkeä ja järjestäjien antamia tarkempia ohjeita. Kaikenlainen häirintä, syrjintä tai epäasiallinen käyttäytyminen ovat kiellettyjä kisojen aikana. Mikäli kisapaikalla on anniskeluoikeudet, tulee anniskelualue rajata selkeästi opastein. Anniskelualueen ulkopuolella alkoholin nauttiminen on kiellettyä. Tuomarilla ja kisajärjestäjän edustajalla on oikeus, ja velvollisuus, poistaa suorituspaikalta päihteiden vaikutuksen alaisena olevat osallistujat tai estää heidän pääsynsä kentälle vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. (ks. kohta Vakuutus). Myös katsomon puolella tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen on varauduttava puuttumaan. Mikäli kilpailutapahtumasta tulee tehdä ilmoitus yleisötapahtumasta poliisille, tulee kisojen järjestäjä noudattaa ilmoituksen ehtoja mm. järjestyksenvalvojista. Järjestäjien tulee laatia turvallisuussuunnitelma ja sen tulee olla tapahtumapaikalla saatavilla Mitalit ja palkinnot OLL toimittaa miesten- ja naisten kilpasarjan kärkikolmikolle mitalit. Rentosarjan palkinnot (esimerkiksi tuotepalkinnot) hoitaa kisajärjestäjä Kisojen jälkeen Uutisointi Kisajärjestäjän tulee toimittaa kisojen tulokset OLL:oon sähköisessä muodossa välittömästi kisojen jälkeen. Tuloksien tulee olla kattavat ja niistä täytyy käydä ilmi tulosjärjestys, suoritukset, mahdolliset ottelukohtaiset tulokset sekä korkeakoulu, jota osallistuja tai osallistujat edustavat Raportointi Kisaraportti tulee toimittaa OLL:oon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kisojen päättymisestä, vuoden vaihtuessa kuitenkin viimeistään seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Kisaraporttipohja lähetetään kisojen järjestäjälle kisojen jälkeen. Kisaraportin tulee sisältää: 12

13 a.) kisaorganisaatio, kisojen järjestämiseen liittyvä aikataulu ja kisojen aikataulu b.) osallistujat/joukkueet korkeakouluittain c.) tulokset täydellisinä, osallistujien korkeakoulut mainittuina d.) järjestelyjen toimivuus (mikä oli hyvää/ onnistunutta, mikä huonoa/ hankalaa, mahdolliset evästykset tuleville kisajärjestäjille) e.) talouden toteuma Sääntöjen rikkominen Valitukset a) Kilpailutilanteet Kilpailun jury käsittelee kisojen ottelutuloksia, lajisääntöjä ja niiden tulkintaa koskevat asiat 50 euron panttimaksua vastaan. Summa palautetaan, mikäli valitus menee läpi. Valitus tulee tehdä tunnin kuluessa ottelun tai suorituksen päättymisestä. Valituksen voi tehdä kilpailun osanottaja tai toimihenkilö. Jury tekee päätöksen yhden vuorokauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eteenpäin. b.) Tapahtumat kentän ulkopuolella Kisajärjestäjä on velvollinen raportoimaan häiriökäyttäytymisestä OLL:oon. Tapahtuman järjestelyjä koskevista asioista valitukset on toimitettava seitsemän vuorokauden kuluessa OLL:oon, joka käsittelee asian yhden kuukauden kuluessa Sanktiot Tässä OSM -kisojen asiakirjassa esitettyjen sääntöjen laiminlyönnistä aiheutuvista mahdollisista sanktioiden toimeenpanemisista päättää OLL:n hallitus. OLL:n hallituksella on oikeus ottaa juryn päätös uudelleen käsittelyyn, jos rikkomus on erityisen suuri. * Rangaistukset osallistujille ovat varoitus, tuloksen mitätöinti tai sulkeminen OSM -kisoista määräajaksi * Rangaistukset järjestäjälle ovat joko varoitus, sulkeminen OSM- kilpailuista määräajaksi tai tulevien järjestelyoikeuksien epääminen korkeintaan viideksi vuodeksi. Kilpailujen aikana tapahtuvista lajisääntöjen rikkomisista aiheutuvista rangaistuksista päättää jury. Jury raportoi asiasta OLL :oon. Kilpailujen jälkeen ilmi tulleista sääntörikkomuksista tulee raportoida OLL:oon, joka päättää mahdollisista sanktioista tapauskohtaisesti. 13

14 Huom. Nämä säännöt on tarkoitettu OLL:n myöntämiä opiskelijoiden OSM -kisoja ja niihin rinnastettavia liiton tapahtumia varten. Liiton hallitus on hyväksynyt säännöt ja pidättää oikeuden muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan liiton viestintäkanavia pitkin. 14

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 21.1.2013 1 YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Voimistelulajien kansallisten kilpailujärjestelmien yhteinen päivitys aloitettiin

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2012 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden liitteet

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA Yleisiä määräyksiä 1. Autourheilun kansainvälinen johto 2. Autourheilun kansainväliset säännöt 3. Autourheilun kansallinen johto 4. Lyhennykset 5. Kilpailu

Lisätiedot

SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT

SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT (Hyväksytty SUL:n liittovaltuustossa 28.11.2009; voimassa 1.1.2010 alkaen; päivitys 24.11.2012) SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT 1 Kilpailukelpoisuus Kilpailukelpoinen Suomen Urheiluliiton alaisessa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015

Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015 Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015 1 1 Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (SSBL) ry:n Miesten Salibandyliigan sarjamääräykset pelikaudelle 2014-15. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2014-30.4.2015.

Lisätiedot

SM-KISAMANUAALI päivitetty 31.3.2015

SM-KISAMANUAALI päivitetty 31.3.2015 SM-KISAMANUAALI päivitetty 31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SM-KISOJEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN... 6 2 TAPAHTUMAAN VALMISTAUTUMINEN JA TAPAHTUMAN TOTEUTUS... 7 2.1 JÄRJESTÄYTYMINEN... 7 2.1.1

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty.

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty. Divarin sarjamäärykset 2014-2015 1 1 Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (SSBL) ry:n miesten 1. divisioonan sarjamääräykset pelikaudelle 2014-15. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2014-30.4.2015. Miesten

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 Uinti 26.4.2011 UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 UI TI JA AVOVESIUI TI 2 Uinti UI TI 1 SW 1 SW 1.1 SW 1.2 KILPAILUJE JÄRJESTÄMI E Järjestävän yhteisön nimeämällä järjestelytoimikunnalla on oikeus määrätä

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot