Demla ry:n Istanbulin seminaarimatkan matkaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Demla ry:n Istanbulin seminaarimatkan 9.-16.1.2008 matkaraportti"

Transkriptio

1 Page 1 of 19 Ajankohtaista Historia Yhteystiedot Liity jäseneksi Kesäseminaari Oikeusmurhaprojekti Naisten Linja Turkki-projekti Ei iskua Irakiin O I K E U S-lehti Kansisivulle Demla ry:n Istanbulin seminaarimatkan matkaraportti laatinut: Ville Punto, Turkki-vastaava, Demla ry Delegaatio ja sen ohjelma Demla ry sai keväällä 2007 Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksiköltä avustuksen projektiin turkkilaisen, asianajajien perustaman TOHAV-ihmisoikeussäätiön kanssa. Osana projektia Demla lähetti 10 hengen lakimiesdelegaation Turkkiin Istanbuliin osallistumaan TOHAVin järjestämään, YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirjaa koskevaan seminaariin, joka pidettiin Seminaariin osallistumisen lisäksi matkan aikana tehtiin myös vierailuja kansalaisjärjestöihin sekä tavattiin paikallisia lakimiehiä seuraavasti: Toplum ve Hukuk Arastirmalari Vakfi (TOHAV), Asianajaja Selim Okcuoglun toimisto, Perheväkivaltaa kokeneiden naisten tukikeskus Sahmaran, Amnesty International, Turkin osasto, ja Istanbulin 4. alioikeus (4. Asliye Ceza Mahkemesi), alioikeustuomari Yavuz Öztürk, Matkalle osallistuivat seuraavat demlalaiset: Demla ryn puheenjohtaja, Pakolaisneuvonta ry:n lakimies, Elina Castren Demla ry:n Turkki-vastaava, lakimies Ville Punto, Demla ry:n sihteeri, Kati Nieminen, Pakolaisneuvonta ry:n lakimiehet Jouko Lehti, Husein Muhammed (toimi myös tulkkina), Hanna Laari Suomessa asuva venäläinen lakimies, Olga Tchijik-Kinnunen, Ulkomaalaisviraston Oikeus- ja maatietopalvelun johtaja Jaana Vuorio, Helsingin käräjäoikeuden laamanni Eero Takkunen ja Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos, Tapio Vanamo. Delegaatio saapui illalla kuuden aikoihin Istanbuliin Turkish airlinesin suoralla lennolla Helsingistä. Ensimmäisen illan ohjelmaan kuului lähinnä hotelli Richmondiin majoittautuminen ja yhteinen illallinen. Seminaarimatkan valokuvat löytyvät omalta sivultaan.

2 Page 2 of TOHAV-säätiön toimisto Matkan ensimmäinen tapaaminen oli TOHAV-säätiön edustajien tapaaminen säätiön toimistolla. Paikalla olivat TOHAVista asianajaja Yasar Aydin ja projektikoordinaattori Hatice Ödemis. Demla ry:n puolelta koko delegaatio. TOHAVin edustajat aloittivat tapaamisen esittelemällä lyhyesti TOHAVin historiaa ja toimintaa sekä projektin toteuttamista. TOHAV on 46 asianajajan vuonna 1994 perustama ihmisoikeusjärjestö. Järjestön asianajajajat antavat oikeudellista apua ja neuvontaa ihmisoikeusloukkausten, kuten kidutuksen, uhreiksi joutuneille sekä Turkin maan sisäisille pakolaisille (Internally displaced persons - IDP). TOHAVin rahoitus tulee EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden (mm. YK rahoittaa kidutettujen kuntoutusta) kautta erilaisille projekteille. TOHAVilla on tällä hetkellä meneillään vähemmistöoikeudet-projekti, jossa sen yhteistyökumppanina on Minority rights group Isosta Britanniasta. Toinen projekti on kidutuksen estäminen, jonka rahoitus tulee pääasiassa EU:n komissiolta ja Komission edellyttämän omarahoitusosuuden osalta Suomen Ulkoasiainministeriöltä. Projektien jälkeen TOHAV pyrkii aina julkaisemaan sen kokemuksista raportin. TOHAVin EU-Instituutti-projektin puitteissa järjestö seuraa Turkin lainsäädäntömuutoksia ja analysoi niiden käytännön toteutumista etenkin EU-standardien toteutumisen kannalta. Lisäksi TOHAV julkaisee kolmen kuukauden välein ilmestyvää aikakausijulkaisua Oikeus ja yhteiskunta (Law and Society). Oikeudellisen avun antamisessa TOHAVilla on kaksi menetelmää, toinen tavanomaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen kidutuksen uhrille ja toinen niin sanottu strategic litigation menetelmä, jolla tarkoitetaan, että asianajajat valitsevat hoidettavaksi pitkäjänteisemmin tietyt kidutustapaukset, joiden ajamisella pyritään vaikuttamaan ja luomaan Turkkiin ihmisoikeusmyönteistä oikeuskäytäntöä. Jutut valitaan uusien oikeudellisten taktiikoiden ( new legal tactics ) luomiseksi. Valittavaksi tulevat käytännössä ne jutut, joissa on vahvaa näyttöä esimerkiksi kidutuksesta eli strategiseksi jutuksi tapausta valittaessa kyse on usein nimenomaan jonkinlaisesta näytön riittävyyden arvioimisesta, koska näyttöongelmat ovat yksi keskeinen kidutuksen rankaisemattomuutta tukeva ongelma. Uusien oikeudellisten taktiikoiden luomisessa käytetään kolmea erilaista oikeusprosessia: rikosprosessia, (virkamiesten) kurinpitomenettelyä eli hallinnon sisäistä valvontamenettelyä ja korvauskanteita. TOHAVin tavoitteena on kidutuksen estämiseen pyrkivän projektin aikana löytää yhteensä 15 strategisesti merkittävää juttua hoidettavaksi. Tällä hetkellä strategiseksi jutuksi on valikoitu 10 kidutustapausta. Mikäli Turkin kansallinen oikeusprosessi ei johda toivottuun lopputulokseen, TOHAVin asianajajat tekevät myös ihmisoikeusvalituksia Turkin valtiota vastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. TOHAVin asianajajat ovatkin säätiön toiminta-aikana vieneet yli 60 tapausta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. TOHAVilla on myös kidutettujen kuntoutuskeskus, jossa annetaan traumaterapiaa kidutuksen uhreille. Keskuksessa työskentelevät lääkäri, psykoterapeutti ja fysioterapeutti. Hakemukset kuntoutukseen tulevat yksittäisiltä kidutuksen kohteeksi joutuneilta, usein vangeilta vankilasta vapautumisen jälkeen. TOHAVin keskukseen kidutettu hakeutuu usein Turkin ihmisoikeusjärjestön (Insan Haklari Dernegi-IHD) Istanbulin osaston neuvosta, jonka kanssa TOHAV tekee kiinteää yhteistyötä. Kidutuksen estäminen-projektin puitteissa annetaan oikeudellista apua kidutuksen uhreille. Projektissa on järjestetty kaksi koulutusseminaaria lakimiehille, yksi Istanbulissa ja toinen Itä-Turkissa Vanin kaupungissa. Tämän lisäksi projektissa järjestetään erillinen tilaisuus YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirjasta Istanbulissa. Kampanjoidessaan lisäpöytäkirjan ratifioinnin puolesta Turkissa, TOHAV on tavannut myös kansanedustajia ja esittänyt heille näkemyksiään sopimuksen ratifioimiseksi. TOHAVin kidutuksen vastaisen toiminnan rahoitus vuodelle 2008 on edelleen epävarmaa. EU:n komissio on hallinnollisista syistä lopettanut ihmisoikeus- ja demokratiahankkeiden rahoituksen vuodelta 2008 ja rahoitusta voi hakea vasta vuodelle Kyse on siitä, että EU:n komission avustusten kaikki päätäntävalta ja hankkeiden valvonta ollaan siirtämässä EU:n komission Turkin edustuston tehtäväksi. Tämän takia kaikki rahoitukset vuodelle 2008 on laitettu toistaiseksi jäihin.

3 Page 3 of 19 Komissio on kuitenkin avannut uuden rahoitusmahdollisuuden kidutuksen estämiseen kohdistuville projekteille. TOHAVilta on pyydetty hankkeen tiivistetty konsepti-paperi (concept notes), jonka perusteella jatkoharkintaan valitaan hankkeita. TOHAVin kidutuksen estämishankkeen lakimiesten palkkarahat ovat kuitenkin loppumassa maaliskuun loppuun mennessä. Lakiavun antaminen kuitenkin jatkuu vapaaehtoistyönä. TOHAVilla on 120 jäsentä, jotka osallistuvat tähän vapaaehtoistyöhön. TOHAVin koulutus ja vaikuttamistoiminta (lobbying) joka tapauksessa vähenevät rahoituksen päättymisen takia. EU:n komissio on myös epävirallisesti sanonut TOHAVin edustajille, että tilanne Turkissa olisi parantunut ja sen vuoksi Kööpenhaminan kriteerit olisivat tulleet täytetyksi. Komissio on arviossaan myös viitannut siihen, että raportoidut kidutustapaukset olisivat Turkissa vähentyneet. TOHAVin mukaan tämä arvio ei täysin pidä paikkansa eikä Komissio ole ottanut huomioon niitä syitä, joiden vuoksi raportit kidutuksesta poliisilaitoksilla ovat vähentyneet. TOHAVin käsityksen mukaan Komission halu pitää Turkin ihmisoikeustilanetta parempana, kuin se todellisuudessa on, liittyy myös EU-maiden pakolaispolitiikkaan, jonka kiristämiseen etenkin Turkista tulleiden turvapaikanhakijoiden osalta on suuri paine. Uusi ongelma kidutuksen vastustamiseen on tullut poliisin toimivaltuuksia laajentaneen lain takia. Lain voimaantulon jälkeen esiin on tullut 5-6 poliisin virkatoimissaan tekemää murhaa. Rikosprosessit viranomaisia vastaan kidutuksen johdosta ovat pitkiä. Kidutuksesta epäillyt poliisit yleensä vain siirretään toiselle paikkakunnalle virkatehtäviin, heitä ei käytännöttä koskaan vangita tai pidätetä virasta. Turkin lainsäädäntö sinänsä mahdollistaisi kidutukseen puuttumisen, mutta käytäntö ei toteuta tehokasta puuttumista. Turkissa ei ole riippumatonta ja ulkopuolista poliisin toimintaa valvovaa elintä, vaan sitä valvotaan lähinnä vain sisäasiainministeriön sisäisellä kurinpitomenettelyllä. Kidutettuihin kuuluu monenlaisia henkilöitä, niin tavanomaisista rikoksista, kuin poliittisistakin rikoksista syytettyjä. Viime vuosina suurin kidutettujen ryhmä on TOHAVin kokemusten mukaan kuitenkin ollut poliittiset kurdimiehet. TOHAVilaiset kertoivat, että Turkissa on meneillään perustuslain uudistus. Turkin voimassaoleva perustuslaki on sotilaiden vuoden 1980 vallankaappauksen jälkeen vuonna 1982 laatima. Tämä heijastuu myös siihen, kuka käyttää Turkissa käytännössä suurinta valtaa. Turkin presidentti on muodollisesti armeijan ylin päällikkö, mutta käytännössä se on Yasar Buykanit, joka on armeijan yleisesikunnan johtaja. Turkin armeijalla on edelleen korostuneen vahva asema. Vaikka uusi perustuslaki on valmisteilla, armeijan ylin johto pyrkii jatkuvasti edelleen vaikuttamaan hallituksen toimintaan. Turkissa kutsutaankin käsitteellä e-coup etat, menetelmää, jolla armeijan vaikutus hallitukseen käytännössä toteutetaan. Armeija julkaisee tiedotteen internet sivuillaan tiedotteen ja olettaa hallituksen ottavan sen huomioon, miten yleensä tapahtuukin. Hallituksen kautta armeija pystyy vaikuttamaan myös muun muassa tuomioistuimiin; esimerkiksi Turkin tuomarinvalinta lautakunta on suoraan oikeusministeriön nimittämä ja sen alaisuudessa. Näin ollen edistyksellisten ja demokrattisia arvoja puolustavien lakimiesten pääsy tuomarinvirkoihin kyetään tarvittaessa estämään armeijan toimesta. Presidentin valta on Turkissa korostunut. Valtaoikeudet johdetaan edelleen vuoden 1982 perustuslaista, minkä vuoksi presidentti on valtaoikeuksiltaan pääministeriä merkittävämpi. Aiemmin presidentti on ollut eri puolueesta nykyisen pääministeri Recep Tayip Erdoganin kanssa, mutta viime kesän parlamenttivaalien jälkeen presidentiksi nousi yksi hallituspuolue AKP:n johtajista, Abdullah Gül. Turkissa presidentin valitsee parlamentti ja ennen parlamenttivaaleja AKP:llä ei ollut riittävää määrää kansanedustajia valitsemaan Güliä presidentiksi. Tämä johti Turkissa parlamentaariseen kriisiin ja ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin kesällä 2007, joiden jälkeen Gül valittiin presidentiksi. Turkissa käytetään termiä syvä valtio, kuvaamaan armeijan, mafian ja poliitikkojen keskinäistä yhteistyötä ja kytköksiä. Syvään valtioon kuuluu erilaisia puolivirallisia ja sotilaallisia aseellisia ryhmiä, joiden taustalla on edelleen palveluksessa olevia tai eläkkeelle siirtyneitä armeijan upseereita. Turkissakin elää mafiaperinnettä, johon on sekoittunut mafian, poliitikkojen ja armeijan upseereiden välistä yhteydenpitoa, liiketoimintaa ja muuta yhteistyötä. Yhtenä esimerkkinä syvän valtion toiminnasta TOHAV esitti niin sanottu Semdinlin tapauksen vuodelta Semdinlin kylässä Hakkarin alueella, Turkin kaakkoisimmassa läänissä, tapahtui vuonna 2006 kranaatti-isku kirjakauppaan, jonka omistaja oli PKK:n jäsenyydestä tuomittu entinen poliittinen vanki. Paikalliset asukkaat ottivat kranaatin heittäneet henkilöt kiinni, mutta santarmit pelastivat heidät tilanteesta. Kävi ilmi, että kranaatti-iskun tekijät olivat turvallisuusjoukkojen JITEM-ryhmän jäseniä.

4 Page 4 of 19 Virallinen syyttäjä olisi halunnut nostaa syytteen heitä vastaan, mutta hänet siirrettiin toisiin tehtäviin toiselle paikkakunnalle ennen kuin tutkinta aloitettiin. [1] Turkissa poliittisetkin rikokset käsittelee pääasiassa siviilituomioistuin. Kuitenkin muun muassa Semdinlin tapaus siirrettiin siviilituomioistuimen päätöksellä sotilastuomioistuimen käsittelyyn. Sotilastuomioistuimet käsittelevät sotilaiden rikoksia, mutta toimivalta on niin epämääräinen, että käytännössä minkä tahansa poliittisen rikosasian siirto sotilastuomioistuimeen on mahdollinen. Sotilastuomioistuimissa on vain sotilasjäseniä ja sitä sääntelee erikoislaki. Semdinlin kranaatti-iskun kohteen avustajana toimii TOHAVin jäsen ja juttu saattaa lopulta tulla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Ennen vuoden 2004 uudistusta, jolla valtion turvallisuustuomioistuimet (Devlet Guvenlik Mahmesi - DGM) lopetettiin ja perustettiin uudet rikostuomioistuimet niiden aiemmin käsittelemiä asioita varten, DGM:n kokoonpanoon kuului myös sotilasedustajia. Tästä luovuttiin vuoden 2004 uudistuksella. Muutos tehtiin EU:n vaatimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön vuoksi, jonka mukaan turvallisuustuomioistuinten oikeudenkäynnit eivät olleet ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisia. TOHAVin mukaan käytännössä vain tuomioistuimen nimi muuttui, mutta DGM:n oikeudenkäynneissä esiintyneitä ongelmia uudistus ei poistanut. TOHAVin edustajat kertoivat syksyllä 2007 Suomessa, että tilanne Turkissa oli kehittynyt huolestuttavaan suuntaan sen jälkeen, kun Turkin armeija pyysi parlamentilta lupaa hyökkäykseen Pohjois-Irakiin siellä tukikohtaa pitävän, Turkissa laittomaksi ja terroristijärjestöksi julistetun aseellisen PKK-järjestön tukikohtiin. Syksyllä 2007 Turkissa esiintyikin yksittäisten henkilöiden hyökkäyksiä kurdisiviilejä vastaan, muun muassa kurdien omistamiin kauppoihin tehtiin väkivaltaisia hyökkäyksiä. TOHAVin mukaan etenkin lokamarraskuu 2007 olivat pahoja. Tilanne on siitä kuitenkin rauhoittunut eikä riskiä yksittäisten kansalaisten välisiin vakaviin yhteenottoihin enää ole. Tilanne kuitenkin eteni syksylläkin nopeasti ja aaltoilevasti, joten se voi pahentua hyvin nopeasti ja yllättävästi. Tapaaminen asianajaja Selim Okcuoglun (TOHAVin perustajajäsen) toimistolla Asianajaja Selim Okcuoglun toimistossa työskentelee 4 lakimiestä (1 lakimiesharjoittelija, ja 3 asianajajaa). Vuoden vaihteen jälkeen tammikuussa lakimiehillä on Turkissa rauhallinen aika, koska tuomioistuimissa ei järjestetä lainkaan istuntoja, vaan siellä tehdään edellisen vuoden juttujen päättymiseen (arkistointi) ja seuraavalle vuodelle siirtoon liittyviä hallinnollisia tehtäviä. (kestää noin 20 päivää). Selim hoitaa rikosjuttuja, pakkokeinoasioita, perheoikeudellisia asioita sekä siviiliriitoja (jotka päättyvät harvemmin oikeuteen). Hän käy myös Istanbulin ulkopuolella (20-30 % jutuista on muissa kaupungeissa). Kysymykseen asianajajan toimintaan valtion puolelta tulevasta häirinnästä Selim vastaa, että Turkin lakimuutokset ovat 2000 luvun puolella muuttaneet ilmapiiriä asianajajamyönteisempään suuntaan. Syytettyjen puolustuksen ongelmista Selim kertoi, että Turkissa perinteisen käsityksen mukaan vain tuomioistuimet nähdään osaksi oikeusjärjestelmää (part of the judiciary), asianajajia ei. Asianjajien yhteistyö poliisin ja santarmien kesken ei toimi. Asianajajan ammatti on raskas, ei vain työmäärän (case load) vuoksi, vaan konfliktimäärän (conflict load) vuoksi. Etenkin ihmisoikeusasioissa asianajajana toimiva joutuu jatkuvasti konflikteihin viranomaisten kanssa. Tuomioistuinlaitoksen ongelmana on Turkissa työmäärä ja henkilöstön vähäisyys sekä tuomioistuinlaitoksen heikko infrastuktuuri. Oikeusturvan piiriin pääseminen (access to justice) on hidasta. Istanbulissa on 26 tuomioistuinta ja lakimiestä. Istanbulin asianajajayhdistyksessä on jäsentä. Tuomioistuinten itsenäisyys ei ole turvattu, vaan ne ovat organisatorisesti oikeusministeriön alaisuudessa. Tuomioistuimen jäsenet ovatkin usein poliittisesti suuntautuneita. Selim kokee itse, ettei hän tulisi ihmisoikeuksiin liittyvän toimintansa vuoksi koskaan valituksi tuomariksi. Ideologisesti tuomioistuinten nähdään olevan valtion puolella ja turvaamassa sen intressejä, ei niinkään suojaamassa yksilön oikeuksia.

5 Page 5 of 19 Kysymykseen vähemmistöjen oikeuksista tuomioistuimissa Selim vastaa viittaamalla Turkin valtion perustaneeseen Lausannen rauhansopimukseen, jossa Turkin vähemmistöt määriteltiin uskonnon mukaisesti eli Turkin vähemmistöjä ovat virallisesti vain kristityt ja juutalaiset. Uskonnollisten vähemmistöjen ongelmana ovat yleensä omaisuuteen liittyvät (property rights) ongelmat sekä uskonnollisten organisaatioiden perustamiseen liittyvät vaikeudet. Turkin perustuslain muuttamista valmistellaan. Kevään aikana (parin kuukauden sisällä) uudistuksesta saadaan uutta tietoa. Kansalaisjärjestöillä olisi suurta kiinnostusta osallistua uuden perustuslakiehdotuksen valmistelemiseen, mutta hallitus ei juurikaan kuuntele järjestöjen mielipiteitä. Turkin suurin ongelma on kurdikysymys, Kandilin vuorten (jossa PKK pitää tukikohtiaan) pommituksilla on vaikutusta myös Turkin isommissa kaupungeissa ja ne aiheuttavat epävarmuutta myös Istanbulissa, vaikka se sijaitsee Turkin täysin vastakkaisessa kolkassa. Turkki ei pidä sotaa PKK:ta vastaan aseellisena konfliktina, johon soveltuisi Geneven sopimus, vaan pitää sitä Turkin sisäisenä asiana. Käytännössä sotaan PKK:ta vastaan suhtaudutaan sotana terrorismia vastaan, joten PKK:n jäseniä kohdellaan rikollisina. Kysymykseen mahdollisuuksista ja keinoista kurdikysymyksen ratkaisemiseksi Selim vastaa, että ratkaisun löytyminen voisi olla helpompaa, kuin uskotaan. Mikäli hallitus haluaisi ratkaista ongelman, se kykenisi siihen. Turkin valtion asenne myös muiden maiden kurdeihin on kielteinen. Turkki ei tunnusta Pohjois-Irakin viranomaisia eikä sillä ole virallisen tason yhteyksiä heidän kanssaan. Turkin ja Irakin kurdien välillä on kuitenkin yli rajan ulottuvien sukulaisuus suhteiden kautta pitkä sosiaalinen ja taloudellinen yhteys. Suurin osa kurdeista ei halua itsenäistä valtiota, vaan vähemmistökielen aseman ja paikallisen päätöksenteon vahvistamista. Monet eivät edes halua kurdinkielelle virallista koulukielen asemaa. Diyarbakirin kaupunki julkaisi virallisia tiedotteita turkin, kurdin ja assyyrian kielillä. Tämän seurauksena kaupunginjohtaja Osman Baydemir pidätettiin virasta. Kaupungin nimissä turkin ja kurdin kielellä lähetetty virallinen kutsukirje aiheutti syytteitä ja 1 kk 1 vuoden vankeustuomioita kaupungin johdolle. Tämä johtuu siitä, että Turkissa vieraiden kielten käyttäminen virallisissa yhteyksissä on kiellettyä. Turkin ainoa hyväksytty kieli on turkki. Laki myös kieltää poliittisia puolueita kampanjoimasta kampanjoimalla kurdinkielellä eli käytännössä muulla kielellä kuin virallisella turkin kielellä. Rikoslain soveltamiskäytännöstä Selim kertoi, että rikollisuuden taso on Turkissa korkealla, etenkin Istanbulissa, jossa on suuri asukasmäärä ja -tiheys. Turkin rangaistuskäytännöstä Selim antoi useita esimerkkejä: 1. Rattijuopumuksesta rangaistaan tavanomaisimmin sakolla ja mahdollisesti ajokiellolla. Mikäli rattijuopumuksella on vaarannettu liikennettä, voi tuomio olla myös vankeutta. 2. Huumausaineiden käyttö ja levittäminen ovat Turkissa molemmat rangaistavia tekoja. Käytöstä voi saada 1-5 vuoden vankeusrangaistuksen, levittämisestä taas 5-24 vuoden vankeusrangaistuksen riippuen teon törkeysasteesta. Törkeysasteeseen vaikuttavat muun muassa levitetyn huumausaineen määrä, levittäminen järjestäytyneen rikollisorganisaation kautta, huumeen maahantuonti tai maastavienti. 3. Seksuaalisesta ahdistelusta Selim kertoo esimerkin, jossa 10 miestä ahdisteli hiljattain ulkomaalaista turistia Istanbulin keskustassa Taksimin aukiolla. Miehistä vain yksi pidätettiin ja annetut rangaistukset olivat sakkoa 50 Turkin liiraa eli noin 34 euroa. Pedofiliasta Turkissa voi saada 5-24 vuoden vankeustuomion. 4. Pahoinpitelystä tuomittava rangaistus riippuu aiheutetun vahingon määrästä; yleensä tuomiot ovat lyhyitä ehdottomia vankeusrangaistuksia. Taposta voi saada ankarimmillaan elinkautisen vankeusrangaistuksen. Elinkautinen tarkoittaa Turkissa käytännössä 40 vuoden vankeusrangaistusta, josta voi päästä ehdolliseen vapauteen 30 vuoden jälkeen. Elinkautinen rangaistus voidaan myös määrätä kovennettuna, jolloin vankeus on yli 40 vuotta. Etenkin poliittisista rikoksista saa helposti kovennetun elinkautisen vankeusrangaistuksen. Kidutus Turkissa jatkuu edelleen. Raportoidut kidutustapaukset ovat vähentyneet luvun puolella, mutta vuonna 2007 ne kääntyivät uudelleen nousuun. Selimin esittämä arvio

6 Page 6 of 19 perustuu kansalaisjärjestöiltä saatuihin tietoihin. Kansalaisjärjestöt taas saavat tiedot pääasiassa suoraan uhreilta, usein kuntoutukseen hakeutuneilta. Muun muassa Turkin lainsäädäntömuutos, jolla turvallisuusviranomaisten valtuuksia laajennettiin, on helpottanut kidutusta. Nykyään kidutus tapahtuu usein poliisilaitosten ulkopuolella niin, ettei virallista pidätystä kirjata, joten ne jäävät hyvin helposti raportoimatta. Kidutusmuotoja on paljon. Tekniikat kehittyvät koko ajan. Muotoja ovat muun muassa sähköshokit, sitominen, nälässä ja janossa pitäminen, uhkaileminen ja sukulaisten uhkaileminen (esim uhata puolison raiskaamisella). On myös ollut tapauksia, joissa koko perhe on pidätetty yhdessä ja sen jäseniä on uhattu toisen perheenjäsenen kiduttamisella. Kiduttajien koulutusta Turkin viranomaiset ovat saaneet NATOn kautta. Kyse on niin sanotun syvän valtion toiminnasta, joka ei tietenkään ole virallista. Yhdysvalloilla on Adanan kaupungissa sijaitseva tukikohta, joka perustettiin alun perin kidutuskeskukseksi. Turkilla on myös ollut rooli CIA:n vankikuljetuksissa nimenomaan Adanan tukikohdan kautta. Turkin viranomaisilla on kuitenkin rajoitettu pääsy tukikohtaan. On myös olemassa huhuja tukikohdassa säilytettävistä ydinaseiden osista. Kysymykseen siitä kuinka paljon Turkkia vastaan on tehty valituksia Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen Okcuoglu vastasi, että tarkka määrä ei ole hänen tiedossaan, mutta Turkki on kolmantena listalla valitusten määrässä ja Venäjä on tällä hetkellä suurin valitusten kohde. Tapaamisen lopuksi kysyttiin mahdollisuutta päästä tutustumaan johonkin tuomioistuimeen ja Selim lupasi järjestää tapaamisen tutun tuomarin kanssa. Saman päivän iltana demlalaiset menivät yhteiselle illalliselle Selimin ja muiden TOHAVlaisten kanssa Turkin kreikkalaiseen kalaravintolaan Sahmaran perheväkivallan uhrien tukikeskus Aamulla Demlan delegaatio matkusti Istanbulin Aasian puoleiseen osaan Kadiköyn satamaan ja sitä kautta bussilla Sahmaran keskukseen, jossa vierailtiin myös Demlan lokakuun 2006 Istanbulin matkalla. Keskuksen perustajana ja sen käynnistämisen liikkeellepanevana voimana ollut Dilsah Deniz kertoi keskuksen toiminnasta ja naisten asemasta Turkissa. Paikalla olivat myös keskuksen psykologi Lemon sekä yksi vapaaehtoistyöntekijä, joka on itse aiemmin tullut keskukseen apua hakemaan ja lopulta jäänyt sinne myös auttamaan muita. Sahmaran on perustettu vuonna 2001 suomalaisen Ensi- ja turvakotienliiton tuella. Ensin tavoitteena oli perustaa keskusta ylläpitämään säätiö, mutta säätiön perustamiseen tarvittavan taloudellisen panoksen puuttumiseen vuoksi keskus aloitti ensin toimintansa projektina toisen kansalaisjärjestön hallinnoimana. Kuitenkin vuonna 2003 se rekisteröitiin omaksi erilliseksi järjestöksi. Järjestön jäseniä on virallisesti 20 henkeä. Keskus toimii pääsääntöisesti vapaaehtoistyöllä. Ainoastaan ammatillista apua antavat psykologi ja lakimies saavat järjestöltä palkkaa työstään. He eivät kuitenkaan ole keskuksen varsinaisia työntekijöitä, vaan saavat korvauksen vain tekemästään osa-aikaisesta työstä, joka pitää sisällään myös paljon vapaaehtoisuuteen perustuvaa työtä. Kokoaikaiseksi työntekijäksi palkkaaminen ei ole taloudellisista syistä mahdollista. Keskus antaa tukea väkivallan uhreiksi joutuneille naisille. Keskuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli antaa tukea nimenomaan seksuaalisen väkivallan uhreille, mutta se on myöhemmin laajentunut kaikenlaisen, etenkin perheväkivallan uhrien auttamiseen. Seksuaalisenkin väkivallan tekijänä on Turkissa yleensä joku naisen lähipiiriin kuuluva henkilö. Keskuksen antama tuki on sosiaalista tukea, läinnä uhrien kuuntelemista ja heidän kanssaan keskustelemista. Turvakotia keskus ei resurssien vähäisyyden vuoksi ole kyennyt perustamaan, vaikka sekin oli alun perin tavoitteena. Keskuksessa käyvät naiset käyvät siellä siis yleensä salaa ja palaavat kotiin väkivaltaisiin olosuhteisiin. Naisen irtautuminen väkivaltaisesta parisuhteesta on turkkilaisessa kuluttuurissa ja sosiaalisessa todellisuudessa erittäin vaikeaa. Naiset itsekään eivät usein halua pois suhteesta, koska se saattaa olla heidän ainoa sosiaalinen elämänsä ja taloudellinen turvansa. Miehen luota lähteminen tarkoittaisi useissa tapauksissa, että nainen jää yksin ilman toimeentuloa ja suvun turvaa eikä paluu yleensä ole mahdollinen kun kerran on lähetenyt. Naisen siteet sukulaisiin, myös omiin, yleensä katkeaisivat, jos hän karkaisi miehensä luota, koska se koettaisiin häpeällisenä ja naisen menettäneen kunniansa karkaamisen johdosta.

7 Page 7 of 19 Ongelmana väkivaltaa kokeneilla naisilla on, että heillä ei ole ketään kenen kanssa puhua kokemastaan väkivallasta ja jakaa siihen liittyvää ahdistusta. Perheväkivallasta kertominen saattaa myös aiheuttaa naisen syyllistämisen; perinteinen näkemys pitää perheväkivallan kohteeksi joutumista hänen omana syynään: nainen ei ole ollut hyvä vaimo, koska mies on pahoinpidellyt. Tämä aiheuttaa Dilsahin mukaan naiselle uudelleen traumatisoitumisen, kun hänen kerrottua traumaattisista tapahtumista niitä pidetäänkin hänen omana syynään. Naisten tekemät itsemurhat ovatkin olleet Turkissa kasvussa. Dilsah kertoikin että Sahmaranin tavoitteena on kertoa naisille ensinnäkin, etteivät he ole ainoita perheväkivallan uhriksi joutuneita ja toiseksi, ettei väkivallasta puhuminen ole väärin. Usein jo nämä kaksi seikkaa parantavat naisen oloa ja saavat hänet vapautumaan taakastaan. Sahmaran pyrkii olemaan naisille tukena ja jakamaan huolet heidän kanssaan. Sahmaranissa ollaan hyvin tietoisia naisten vaikeudesta lähteä väkivaltaisesta parisuhteesta ja lähdöstä seuraavista ongelmista. Naisille yritetäänkin vain esittää vaihtoehdot ja mahdollinen tie pois tilanteesta, mutta lopullinen päätös asiasta on jokaisella naisella itsellään. Sahmaranin historian aikana siellä on käynyt useita naisia, jotka tulevat sinne uudelleen vuodesta toiseen. Dilsah kertoi pitkästi nimenomaan Turkin kulttuurisista olosuhteista, joissa perinteinen käsitys on, että mies saa tehdä vaimolleen mitä haluaa. Tällaista patriarkaalista järjestelmää myös monet naiset ylläpitävät ja siirtävät perinteisen käsityksen mukaisen parisuhteen mallin pojilleen ja tyttärilleen. Turkissa väkivallantekoa, joka kohdistuu jollain tavoin poliittiseen henkilöön, pidetään helposti poliittisena rikoksena, mutta naiseen kohdistuva väkivalta taas käsitetään perheen sisäiseksi asiaksi eikä siis rikokseksi lainkaan. Turkissa mies on pääsääntöisesti aina sosiaalisesti vahvempi. Vaimonsa murhanneen miehen katsotaan pelastaneen kunniansa, mutta miehensä murhanneen vaimon katsotaan menettäneen oman kunniansa. Turkissa tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa vaimonsa murhanneista ja siitä tuomion saaneista miesvengeista eivät edes kadu tekoaan. Vaimoa pidetään Turkissa miehensä ja hänen sukunsa omaisuutena. Nainen ei saa itse määrätä kehostaan, vaan siihen liittyvät asiat koskettavat aina koko sukua ja sen kunniaa. Etenkin neitsyyttä ennen avioliittoa pidetään tärkeänä. Naisen synnyttämistä ennen avioliittoa pidetään hyvin vakavana asiana, joka on naiselle häpeä ja osoitus hänen kunniattomuudestaan. Naiseen kohdistuva väkivalta oikeutetaankin sillä, että nainen on rikkonut sosiaalisia sääntöjä, minkä vuoksi hänen rankaisemisensa on oikein. Sosiaaliset säännöt oikeuttavat naisen pahoinpitelemisen ja elämän rajoittamisen, jos naisen katsotaan loukanneen näitä sääntöjä. Käsitteet kunniaväkivalta ja perinneväkivalta ymmärretään Turkissa osaksi maan kulttuuria. Ajattelun mukaan naisen kunnia ei ole vain hänen oma asiansa, vaan se on koko perheen ja suvun asia. Turkkilaiset puhuvat toisinaan hieman ristiriitaisesti perinneväkivallasta osoituksena etenkin Itä-Turkin maaseudulta kotoisin olevien kurdien tapojen kehittymättömyydestä mustamaalaten heitä, vaikka perhesuhteisiin liittyvä väkivalta ei ole vain kurdien asia, vaan yleisemminkin koko kulttuurin ongelma. Turkin valtio on tukeutunut kurdien perinteiseen ja historialliseen heimojärjestelmään etenkin viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä. Parlamentissa kurdeja ovat edustaneet nimenomaan heimopäälliköt, joiden kautta valtio on yrittänyt pitää kurdialueiden väestön kontrollissaan. Nimenomaan heimojärjestelmään taas kuuluu keskeisenä elementtinä naisten elämän kontrolloiminen etenkin naisen kunniaa valvomalla koko heimon tai suvun toimesta. Väkivallan kohteeksi joutuneella naisella olisikin edelleen vastassaan koko heimo, jos hän ryhtyisi vastustamaan perheväkivaltaa ja sillä tavoin loukkaisi suvun kunniaa esimerkiksi ilmoittamalla pahoinpitelystä poliisille. Sahmaranin lisäksi Istanbulissa toimii 3 muuta naisjärjestöä. Dilsahin mukaan Sahmaran on kuitenkin ainoa puolueeton järjestö. Koko Turkissa naisjärjestöjä on noin 70. Ne ovat Turkissa yhdessä kampanjoineet turvakotien perustamiseksi. Turkin lainsäädännön mukaan yli asukkaan kaupungissa tulisi olla turvakoti, vaikka vaatimus ei olekaan aivan ehdoton. Naisjärjestöt ovatkin yhdessä kirjoittaneet Turkin kaikille kunnille kirjeen, jossa kehotetaan turvakodin perustamiseen. Käytännössä kuitenkin kunnat, joissa on jo ollut turvakoti, ovat myös lakkauttaneet niitä. Turkin vanhin turvakoti lakkautettiin, kun kaupungin kaupunginjohtaja vaihtui. Olemassa olevat turvakodit tarvitsisivat myös järjestelmän, jolla naista autetaan eteenpäin elämässä. Se, että naisella on paikka, jonne paeta väkivaltaa, ei ole riittävä tuki naiselle eikä se ole ratkaisu hänen tilanteelleen pitkäaikaisesti. Turvakotiin hakeutuminen ei ole kestävä ratkaisu, ellei nainen turvakotijakson jälkeen kykene pitämään itsestään itsenäisesti huolta, etenkin

8 Page 8 of 19 taloudellisesti. Dilsah kertoi eräästä tapauksesta, jossa avioeropäätöksen tuomioistuimesta saanut nainen, oli kolmen kuukauden jälkeen joutunut palaamaan entisen aviomiehensä luokse. Turvakotien perustamisessa olennainen tekijä Turkissa on poliittisen ilmapiirin luominen niiden perustamiselle myönteiseksi. Tällä hetkellä sellaista ilmapiiriä ei ole. Naisjärjestöjen yhteistyön tavoitteena on järjestää vuosittain yksi yhteinen tilaisuus, jonka yhteydessä annettaisiin järjestöjen yhteinen julkilausuma naisten ihmisoikeuksista. Naisjärjestöt ovat myös yhdessä järjestäneet joka viikon perjantai-iltana mielenosoituksen Istanbulin Taksimin aukiolla. (Demlan delegaation miehet olivat valmiudessa osallistua mielenosoitukseen, mutta menivät ilmeisesti aukiolle liian myöhään, jolloin mielenosoitus oli jo päättynyt.) Dilsah kertoi pitävänsä keskeisenä, että naisten asemaa parannetaan usealla rintamalla. Oikeudellinen rintama on siinä mielessä ehkä helpoin, että lakeja voidaan aina muuttaa. Tärkeämpää on kuitenkin käytäntöjen muuttaminen. Hänen kokemuksensa mukaan tuomarit ovat hyvin haluttomia soveltamaan uusiakaan lakeja uudella tavalla. Dilsahilta kysyttiin myös hänen mielipidettään Demlan matkan aikana Turkissa kiivaana käyneeseen keskusteluun naisten huivikiellon poistamisesta yliopistoista. Turkin lain mukaan uskonnollisten symbolien, kuten huivin, käyttö julkisissa virastoissa on kiellettyä. Dilshin mukaan uskonnollisten symbolien käyttökielto on hänen mukaansa periaatteessa ihan hyväksyttävä asia. Toisaalta hänen mukaansa huvin käyttö ei sinänsä ole mikään ongelma. Hänen mukaansa huiviasiassa naiset on otettu poliittiseksi aseeksi. Molemmat kannat, huivikiellon puolustajat ja vastustajat, haluavat määrätä naisten käyttäytymisestä. Dilsah myös huomautti siitä mielenkiintoisesta seikasta, että huivia käyttävät naiset erotetaan yliopistosta, mutta radikaalia islamia kannattavia miehiä ei. Huvikiellolla tai sen purkamiselle ei ole mitään tekemistä islamismin torjunnan kassa, kysymyksessä on vain eräs tapa naisten kontrolloimiseen. Kysymys vie huomion pois naisten aseman parantamiseen liittyvistä todellisista ongelmista. Lopuksi Dilsah vastasi myös kysymykseen naistuomareista. Hänen mukaansa mitä ylemmäs tuomioistuimissa mennään, sitä harvinaisempaa on, että tuomari on nainen. Naistuomareille on myös olemassa vaatimus, että esimerkiksi perheoikeudellisia asioita käsittelevän naisen pitää olla naimisissa ja hänellä pitää olla lapsia. Yleisesti ottaen naisten koulutustaso Turkissa kärsii perheen perustamisesta. Sosiaalisesti ei pidetä yleensä hyväksyttävänä että nainen, jolla on pieniä lapsia käy työssä. Dilsahin mukaan naistuomarit ovat tuomioistumissa myös miehiä ankarampia. Sahmaranin jälkeen demlalaisten ohjelmassa ei ollut muita tapaamisia, vaan vapaata tutustumista Istanbulin Aasian puoleen ja seuraavan päivän seminaariin valmistautumista OPCAT panel, Larespark hotel, Taksim, Istanbul YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirjaa käsittelevä TOHAVin seminaari järjestettiin Taksimin aukion lähistöllä Larespark-hotellissa. Vaikka seminaaripäivä oli lauantai, paikalle oli tullut lakimiestä ja ihmisoikeusaktivistia kuuntelemaan esityksiä YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirjasta ja kidutuksen estämismekanismeista. Seminaarin avasi TOHAVin asianajaja Yasar Aydin. Hänen mukaansa positiivinen kehitys kidutuksen esiintymisen osalta Turkissa on päättynyt. Turkin viimeaikainen kehitys osoittaa, että kidutus on edelleen suuri ongelma, vaikka hallitus Ankarassa onkin ilmoittanut kannattavansa kidutuksen suhteen niin sanottua nollatoleranssia. Tämän vuoksi hän arvioi seminaarin tulevan erittäin tärkeään ajankohtaan ja TOHAVin projektin kokemusten olevan erittäin tarpeellisia. Matthew Pringle, Association for the Prevention of Torture APT Seminaarin ensimmäisen puheenvuoron piti Genevessä sijaitsevan APT-järjestön Euroopan ja Keski-Aasian asiantuntija Matthew Pringle. Hänen esityksensä keskittyi lisäpöytäkirjan edellyttämien kansallisten valvontamekanismien arvioimiseen. Hän toivoi, että esimerkit muista valtioista myötävaikuttaisivat tehokkaan valvontamekanismin syntymiseen myös Turkissa. Kidutuksen vastaisen sopimuksen lisäpöytäkirja eli OPCAT, kuten sitä lyhenteenä kutsutaan, tuli voimaan vuonna Voimaantulon johdosta sopimukseen liittyneet valtiot tulivat velvollisiksi ratifioimaan sen ja sopimusmääräysten mukaisesti luomaan riippumattoman kansallisen valvontamekanismin vankiloille, pidätystiloille ja muille

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI CRI(2013)19 Version finnoise Finnish version SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI (neljäs raportointikierros) Hyväksytty 21.03.2013 Julkaistu 09.07.2013 ECRI Secretariat Directorate General II - Democracy Council of

Lisätiedot

POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN

POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Sanasto 1 Johdanto 4 2 Teoreettinen tausta 7 3 Tavoitteet ja periaatteet 15 4 Turvakodin perustaminen

Lisätiedot

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet Seppo Niemelä Toteutumattomat umattomat oikeudet Edita Prima, Helsinki, 2007 Esipuhe 5 1.Yhdenvertaisuus 7 1.1. Lainsäädäntö ja sopimukset 7 1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-3361-5

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Copyright Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-1699-1 (nid.) ISBN 978-952-93-1700-4 (PDF) Ulkoasu

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

MIELIPIDEVANGIN O P A S ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY

MIELIPIDEVANGIN O P A S ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY MIELIPIDEVANGIN O P A S ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY ISBN 951-97947-6-X 5. painos 29.12.2005 1. painos 14.1.1998 2. painos 7.12.1998 3. painos 18.10.1999 4. painos 17.8.2003 ALKUSANAT Mielipidevangin oppaan

Lisätiedot

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtajalta 3 Toimitussihteerin palsta 4 Lähetyssihteerin palsta 5 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry.

TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry. 2014 2015 TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt Suomen NNKY-liitto ry. NNKY:n VÄKIVALLATON VIIKKO 2014 2015: TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Teksti: Marjo Poikela Kuvat: UNFPA (The United

Lisätiedot

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Niina Vuolajärvi Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä AFGANISTANIN ÄÄNET Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä ESIPUHE Afganistanin äänet Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä

Lisätiedot

Tukholman 11.12. tapahtuneen

Tukholman 11.12. tapahtuneen 4/2010 Sisältö Kotimaa s. 3-4: - Presidentti armahti totaalikieltäytyjänä vangitun - Satakuntalaiselle totaalille kova tuomio - Suomalainen militarismi vastatuulessa Ulkomaat s. 5-6: - Venezuelan hallitus

Lisätiedot

Pohjan KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT. Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset

Pohjan KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT. Miss Eurooppa 1976 Riitta Väisänen valitsee edelleen hevoset Pohjan Naisten ääni Euroopassa 01 ı 2008 Lissabonin sopimus lisää avoimuutta ja demokratiaa sivu 2 Äitiyslomalla Euroopassa? sivu 5 KANSAINVÄLISEN LIIKKUJAN ON TUNNETTAVA KULTTUURIEROT sivu 4 Miss Eurooppa

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa Ihmisoikeudet yritystoiminnassa 1 Kristiina Kouroksen ja Kristiina Vainion artikkeli on alun perin julkaistu teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja (Tietosanoma 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014, Helsinki ISBN:

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela TEP tiedote 3 / 2009 Teemana Rauhankulttuuri Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela Sisällysluettelo Toivon työ jatkuu...3 Helena Kekkonen Yhteisöllisyys ja rauhantahto...5 Lea Pulkkinen

Lisätiedot