Käyttäjän Opas. Thank you for purchasing plusa. Please read user safety guide before using plusa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän Opas. Thank you for purchasing plusa. Please read user safety guide before using plusa."

Transkriptio

1 Käyttäjän Opas Thank you for purchasing plusa. Please read user safety guide before using plusa.

2 Noudata turvallisuusohjeita Nämä ohjeet on laadittu, jotta vältytään henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Lue oheiset ohjeet huolellisesti ja käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaisesti. The following symbols represent as follows; Varoitus Varoitus-otsikon alla olevat kappaleet varoittavat käyttövirheistä, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai johtaa jopa kuolemaan. Huomio Huomio-otsikon alla olevat kappaleet varoittavat käyttövirheistä, jotka voivat aiheuttaa esineellisiä vahinkoja ja lieviä loukkaantumisia. Varoitus Ainoastaan valtuutettu korjaaja voi purkaa, korjata tai uudelleenkoota tuotteen. Voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vakavan vamman. Älä kosketa virtajohtoa kostein tai märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä tämän tuotteen lataamiseen muita kuin tämän tuotteen pakkauksen mukana tulleita latureita. Väärä laturi voi aiheuttaa liian korkean jännitteen vuoksi tuotteen vahingoittumisen, sähköiskun tai tulipalon. Älä taita virtajohtoa tai jätä sitä raskaiden esineiden alle. Se voi vahingoittaa johtoa saaden aikaan sähköiskun. Ole tarkkana, etteivät vaatteet tai kehon osat kuten sormet juutu laitteen harjoihin tai renkaisiin. Voi johtaa loukkaantumiseen. Älä käytä robottia lähellä tulta tai palavaa materiaalia kuten bensaa. Voi aiheuttaa tulipalon. Huomio Ota pois akku, kun kuljetat tai säilytät tuotetta käyttämättä sitä pitkään aikaan. Akku voi purkaa latauksensa. Aseta laturin johto huolellisesti ja tiukasti paikoilleen. Voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon. Tarkasta, että sekä laturi että johto ovat oikein kytketyt. Voi aiheuttaa tulipalon. Siirrä kaikki esineet pois tielta huoneesta jossa käytät robottia, jotka voivat vahingoittua, kuten kevyet kankaat. Voi aiheuttaa esineiden rikkoontumisen. Älä käytä tuotetta pienten lasten läsnäollessa. Lapset voivat pelästyä tai vahingoittaa itsensä. Älä seiso tai istu tuotteen päällä. Voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai ihmiselle. Älä anna laitteen imeä nesteitä esim. vettä. Voi aiheuttaa tuotevikoja. Älä käytä tuotetta liian pienessä tilassa esim. pöydällä tai komerossa. Voi vahingoittaa tuotetta tai ihmistä. Älä käytä tuotetta ulkona. Voi vahingoittaa tuotetta. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi julkisissa tiloissa. Suuri rasite, voi aiheuttaa tuotteen vahingoittumisen. 2

3 Pakkauksen sisältö Robotti Latausasema (kaksipuolinen teippi kiinnitystä varten) Akku Muuntaja User's Guide Thank you for purchasing plus α. Please read user safety guide before using plus α. Antibakteerinen suodatin Puhdistustyökalu Kaukosäädin (sisältää pariston) Käyttöohje Tuotteen osat Robotin päällä : Näyttö Käynnistys/Tauko-näppäin Tila-näppäin Virtanäppäin Robotin alla : Manuaalilatauspistoke Lattiantunnistin Latauslevykkeet Sivuharja Akku Lattiantunnistin Rengas Lattiantunnistin Pääharja 3

4 Tuotteen osat Latausasema : Infrapunasignaalin lähetin Kaksipuolinen teippi Virtaliitin Johdonpidike Latauslevykkeet Kaukosäädin : Näyttö : Siivoustavan valintapainike Virtapainike Käynnistys/Tauko-painike AUTO Siivoustila Siivousajan asetuspainike Enter-painike Turbovalintapainike Suuntapainike Lataus-painike Akun varaus Timer status Error information AM PM? INFO / TURBO Kello/Siivousaika Käynnissä/Tauko Turbo-tila Kellonaikapainike Ajastin-painike Valmistelut ennen robotin käynnistystä Latausaseman asennus : 1. Aseta latausasema tasaiselle alustalle. 2. Latausaseman vieressä vasemmalla tai oikealla ei saa olla esteitä 0,5 metriä lähempänä. Lisäksi latausaseman eteen tulee jättää vähintään 1,5 metriä vapaata tilaa. [Ks. Kuva 1.] 3. Jos latausaseman infrapunasilmä on peitossa, robotti ei pääse latausasemaan. 4. Käyttämällä kaksipuoleista teippiä, voit kiinnittää latausaseman tiukasti seinän viereen. 5. Kytke laturi virtajohtoon ja latausasemaan. Kytke virtapistoke pistorasiaan (230V). [Ks. Kuva 2.] 6. Aseta virtajohdot seinän viereen, ettei robotti sotkeennu niihin. Huom! 0.5 m 0.5 m 1.5 m [Kuva 1.] [Kuva 2.] 4

5 Akun laittaminen paikoilleen 1. Etsi akun paikka laitteen pohjasta. [Kuva.1] 2. Aseta akku oikeassa asennossa sille kuuluvaan paikkaan. Paina akku pohjaan asti, kunnes kuulet naksahduksen. [Kuva. 2] 3. Akku saattaa olla tuotteen ostohetkellä täysin tyhjä. Tässä tapauksessa lataa akkuja noin 6 tuntia ennen käyttöönottoa. Huom! Akun paikka. [Kuva 1.] [Kuva 2.] Virran kytkeminen päälle/pois 1. Kun virta on pois päältä, paina robotin virtapainiketta ja robotti kytkeytyy valmiustilaan. [Kuva 1.] 2. Kun virtapainiketta painetaan valmiustilassa, robotti kytkeytyy pois päältä. [Kuva 2.] 3. Jos robotti on valmiustilassa yli 2 minuuttia, robotti kytkeytyy pois päältä automaattisesti. 4. Kun päätät olla käyttämättä robottia, pidä virta-painike pohjassa vähintään 2 sekunnin ajan, näyttöön ilmestyy teksti END ja virta kytkeytyy pois. Kun haluat taas käynnistää robotin, paina uudelleen virta-painiketta. Kaukosäädintä ei voi käyttää robotin ollessa pois päältä. Huom! [Kuva 1.] Robotin lataaminen Lataaminen manuaalisesti 1. Robotin voi ladata manuaalisesti joko kytkemällä muuntaja suoraan robottiin tai käyttämällä latausasemaa. 2. Lataaminen ilman latausasemaa : Ladataksesi akut, kytke muuntajajohto robotin manuaalilatauspistokkeeseen. [Kuva 1.] 3. Lataaminen käyttämällä latausasemaa : Kytke muuntajan pistoke latausasemaan. Laita robotti niin, että latauslevyt koskettavat toisiaan. 5

6 4. Kun robottia ladataan virran ollessa päällä, latauksen tila näkyy näytössä. [Kuva.2] 5. Kun akku on täynnä, tektsi «FULL «(=Täynnä) lukee robotin näytössä. [Kuva.3] Huom! AM PM [Kuva 2.] AM PM [Kuva 1.] [Kuva 3.] Automaattinen lataus 1. Kun robotti on valmiustilassa tai siivoaa noin 3 metrin etäisyydellä latausasemasta, robotti etsiytyy itse latausasemaansa latautumaan, kun painetaan kaukosäätimen «Mene lataukseen-painiketta «. Myös akun varauksen ollessa alempi kuin 15%, robotti lähtee automaattisesti etsimään latausasemaansa ja aloittaa työskentelyn uudelleen oma-aloitteisesti akkujen latauduttua (noin 3 tuntia). Huom! Työskentelytila AUTO AUTOmaattinen siivous : Robotti siivoaa vapaasti alueen sisällä, laskien uuden käännöskulman aina törmätessään seinään. Se vaihtelee satunnaisen, siksak :in ja kulmasiivouksen välillä. Kulmasiivous : Robotti siivoaa huoneen seuraten seinän vierustoja. Spiraalisiivous : Robotti siivoaa lattian suorittaen spiraaleja (halkaisijaltaan noin 1,5 metriä). Robotti vaihtaa automaattiseen tilaan tietyn ajan jälkeen. Siksaksiivous : Robotti siivoaa neliönmuotoisen alueen (noin 5 x 5 metriä) suorittaen SikSak-muotoisia kuvioita. Robotti vaihtaa automaattiseen siivoustilaan tietyn ajan jälkeen. 6

7 Aloita siivous Aloita robotin painikkeista 1. Paina robotin virtapainiketta, jolloin robotin näyttö kytkeytyy päälle ja robotti menee valmiustilaan. / 2. Aloittaaksesi siivouksen välittömästi, paina Käynnistys/Tauko-painiketta. Jos et aseta työskentelytilaa, robotti valitsee autommattisen siivoustilan ja 60 minuutin siivousajan. / 3. Vaihtaaksesi siivoustapaa, paina valmiustilassa robotin siivoustapapainiketta. Jokainen painallus muuttaa siivoustapaa : Auto, Kulmasiivous, Spiraalisiivous, Siksak-siivous. Laite antaa jokaiselle siivoustavalle oletus siivousajan, joka on käyttäjän muutettavissa. / 4. Kun siivoustapapainiketta painetaan robotin siivotessa, siivoustapa muuttuu mutta siivousaika säilyy ennallaan. / 5. Mikäli haluat keskeyttää siivouksen, paina Käynnistys/tauko-painiketta. / Lopeta siivous 1. Kun asetettu siivousaika on lopussa, robotti lopettaa imuroimisen ja palaa latausasemaansa aloittaaksen latauksen. Kun robotti on kaukana latausasemasta, voi kestää pitkään ennen kuin se löytää latausasemansa. Tällöin on mahdollista, että akku loppuu kesken matkan, jolloin se voidaan nostaa latausasemaansa käsin. 2. Mikäli virtapainiketta painetaan robotin työskennellessä, se lopettaa ja näyttö kytkeytyy pois päältä. 3. Mikäli virtapainiketta painetaan robotin ollessa taukotilassa, robotti menee valmiustilaan. Mikäli virtapainiketta painetaan uudelleen, näyttö kytkeytyy pois päältä ja robotti menee pitkäaikaissäilytystilaan. Kaukosäätimen käyttö 1. Kaukosäätimen Virta, Tila, Käynnistys/tauko painikkeet, ovat samoja kuin robotissa itsessään. 2. Robotin ollessa valmiustilassa, kaukosäätimellä voi ohjata robottia käyttäen nuolipainikkeita. 3. Jos painetaan nuolinäppäimiä robotin työskennellessä, se siirtyy automaattisesti manuaalitilaan, jolloin se on ohjailtavissa kaukosäätimellä. 4. Jos robotti on latautumassa tai siivoamassa ja tällöin painetaan kaukosäätimen Enter-painiketta, voit nähdä näytöltä kellonajan, mutta vain kahden sekunnin ajan. AM PM 5. Painettaessa kaukosäätimen Mene lataukseen painiketta, robotti hakeutuu automaattisesti latausasemaansa. 6. Painettaessa kaukosäätimen Turbo valintapainiketta, Turbo-merkkivalo robotissa syttyy ja robotin imuvoima kasvaa (<70W) 7. Kaukosäätimen + ja painikkeilla voidaan joko kasvattaa tai vähentää robotin työskentelyaikaa. 7

8 Ajan asettaminen 1. Paina kaukosäätimen Kellonaika-painiketta. Tunnit alkavat robotin näytöllä vilkkua. 2. Käytä kaukosäätimen + ja painikkeita oikean tunnin asettamiseksi. Tämän jälkeen paina Enter-painiketta, jonka jälkeen minuutit alkavat vilkkua. 3. Säädä minuutit samalla tavalla kuin tunnit. 4. Kun minuutit on asetettu, paina Enter-painiketta päättääksesi kellonajan asetuksen. Ajastustoiminto 1. Käytä tätä toimintoa kun haluat robotin imuroivan joka päivä samaan aikaan ja lähtevän automaattisesti liikkelle joka päivä. 2. Jotta toimintoa voidaan käyttää, kellonajan pitää olla asetettu. 3. Ajastuksen aika asetetaan kellonajan asetuksen jälkeen. 4. Kun ajastettu aika koittaa ja robotti on latausasemassaan valmiustilassa, robotti aloittaa siivouksen automaattisesti. (Mutta mikäli robotti on kytketty manuaalisesti suoraan virtajohtoon, ajastettu siivous ei toimi.) Ajastustoiminnon asetus 1. Paina kaukosäätimen Ajastinpainiketta ja ajastettavan ajan tunnit alkavat vilkkua robotin näytöllä. 2. Käytä kaukosäätimen + ja painikkeita oikean tunnin ja minuutin asettamiseksi. 3. Ajan asettamisen jälkeen paina kaukosäätimen Enter-painiketta, jotta siivousaika tulee näkyviin. Oletussiivousaika on asetettu 30 minuuttiin. 4. Käytä + ja painikkeita siivousajan asettamiseksi. 5. Kun siivousaika on asetettu paina kaukosäätimen Enter-painiketta hyväksyäksesi ajastetun siivouksen. Ajastetun siivouksen merkki ilmestyy robotin näytölle. AM PM AM PM / /? INFO TURBO? INFO TURBO 8

9 Huomioitavaa Pölysäiliön irrottaminen 1. Avaa pölysäiliön luukku 2. Avaa kiinnityshakaset (2kpl) 3. Vedä kahvasta ylöspäin, pitäen kiinni robotin rungosta. 4. Kun asetat pölysäiliön paikalleen, etene vastakkaisessa järjestyksessä. Kun tyhjennät likasäiliön, niin varo ettei roskat putoa pois säiliöstä. Pääharjan irroittaminen 1. Avaa harjaluukun kiinnityshakaset (5kpl) 2. Ota harjaluukku pois. 3. Nosta harjaksen vasenta päätä ja vedä se pois nuolen osoittamaan suuntaan. Pääharjan asettaminen takaisin paikoilleen 1. Laita harja oikea pää edellä (nuolen suuntaisesti) ja aseta pää ratashihnan sisälle. 2. Sulje harjaluukku ja laita kiinnityshakaset kiinni. 9

10 Ylläpito Pölysäiliön tyhjennys 1. Katso ohje Pölysäiliön irroittaminen (sivu 9.) 2. Irrota pölysuodatin pölysäiliöstä 3. Ravista pölysäiliö tyhjäksi. Voit myös tarpeen mukaan huuhtoa säiliön juoksevan veden alla. (Muista kuivaus) Mikro-hiukkassäiliön puhdistus 1. Käytä ristipääavainta neljän ruuvin irrottamiseksi. 2. Irroita pölysäiliön pohjalevy. 3. Käytä puhdistustyökalua säiliön puhdistamiseen 4. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Hienojakoinen pöly Puhdistustyökalu Pölysuodattimen vaihto 1. Irrota pölysuodatin pölysäiliöstä. Käytä harjanpuhdistustyökalua siiviläsuodattimen puhdistamiseen. 2. Vaihda antibakteerinen suodatin ja aseta uusi suodatin paikalleen sininen puoli siiviläsuodattimeen päin. 3. Suositeltu antibakteerisen suodattimen vaihtoväli on 2 viikkoa (jokapäiväisessä käytössä) 4. Antibakteerinen suodatin ei ole vesipestävä. Siiviläsuodatin Antibakteerisuodatin 10

11 Ylläpito Harjasten puhdistus Poista kaikenlainen pöly ja karva harjaksista tasaisin väliajoin, niin robotin pysyessä puhtaampana, myös siivousjälki on parempi. Käytä tarvittaessa pakkauksen mukana tullutta puhdistustyökalua. 1. Poista irtolika, kuten paperinpalaset harjaksista käsin. 2. Karvat ja hiukset, jotka on kietoutuneet harjasten ympärille voi helposti leikata saksilla ja sen jälkeen poistaa käsin. Tunnistimien puhdistus 1. Käytä esim. pumpulipuikkoja tunnistimien puhdistamiseen tasaisin väliajoin. 2. Puhdista edessä olevat törmäystunnistimet sekä robotin pohjassa olevat porrastunnistimet. Robotin säilyttäminen 1. Säilytä robottia ilmastoidussa paikassa. 2. Jos et käytä robottia pitkään aikaan, irrota akku säilytyksen ajaksi. 11

12 Tarkistuslista ennen huoltoa Voit säästää sekä aikaa ja rahaa, jos tarkistat seuraavat asiat ennen robotin viemistä huoltoon Kun robotti keskeyttää imuroinnin ilman syytä 1. Tarkasta onko työaika lopussa ja siivous valmis 2. Virheilmoituksen jälkeen yritä ratkaista ongelma. Ongelma Ratkaisu Alhainen akun lataus Robotti nostettu Robotti nostettu Pölysäiliövirhe Rengasmoottorin ylikuormitus Harjamoottorin ylikuormitus Imumoottorin ylikuormitus Lataa akku. Siirrä robotti tasaiselle alustalle. Siirrä robotti tasaiselle alustalle Ota pölysäiliö pois ja laita takaisin ohjeiden mukaisesti. Puhdista renkaat huolellisesti liasta. Irrota pääharjas ja puhdista huolellisesti. Laita takaisin paikoilleen. Puhdista suodatin huolellisesti. Jos robotin virta sammuu itsestään ja samalla antaa hälytyksen 1. Tarkasta onko akku kunnolla latautunut. 2. Jos akut ovat täynnä, tyhjennä pölysäiliö. 3. Puhdista lika pääharjasta. Jos robotti ei toimi kunnolla tai siivoustulos on aiempaa huonompi. 1. Tarkasta akkujen kunto. 2. Tarkasta pölysäiliö ja robotin suulakkeiden kunto. Tarkasta sivuharjan toimivuus. 3. Check whether the product switch is turned on. Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla 1. Tarkasta kaukosäätimen paristot. 2. Tarkasta robotin akkujen kunto. 3. Pyyhi lika pois kaukosäätimen infrapunasilmästä sekä robotin näytöstä. 4. Huomaa että kaukosäätimen ja robotin välinen etäisyys on alle 5metriä. Jos robotti ei lataa 1. Tarkasta onko muuntaja ja virtajohto kytketty kunnolla latausasemaan Siivouksen aikana robotin äänenvoimakkuus kasvaa. 1. Puhdista likasäiliö ja suodatin. 2. Tarkasta pääharjan sekä sivuharjan kunto. 12

13 Malli Väri Ulkomitat Paino Nopeus Latausaika Työskentelyaika (per lataus) Akku Ääni Hopea D: 35cm, H;10cm 3.9kg 30cm/sec 150min min. Lithium-Ion 60dB #1214, Namsung Plaza, , Gasan-dong, Guemcheon-gu, Seoul, Korea TEL FAX /

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Roomba. Imuroiva robotti. 700-sarja Käyttäjän opas

Roomba. Imuroiva robotti. 700-sarja Käyttäjän opas Roomba Imuroiva robotti 700-sarja Käyttäjän opas Hyvä Roomban omistaja, Kiitos, että valitsit uuden sukupolven imuroivan irobot Roomba -robotin. Olet liittymässä hyvin erityiseen ihmisryhmään - 5 miljoonaa

Lisätiedot

Roomba. Robotti-imuri. Käyttäjän opas

Roomba. Robotti-imuri. Käyttäjän opas Roomba Robotti-imuri Käyttäjän opas Hyvä Roomban omistaja, Kiitos, kun valitsit uuden sukupolven irobot Roomba -imuroivan robotin. Olet liittymässä hyvin erityiseen ihmisryhmään - 7.5 miljoonaa ympäri

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

CD/Radio-mikrojärjestelmä

CD/Radio-mikrojärjestelmä MCA-190 CD/Radio-mikrojärjestelmä KÄYTTÖOHJE VAROITUS 1. VAROITUS: Tarkista turvallisuuteen ja laitteen käyttämään virtaan liittyvät tiedot kotelon pohjasta ennen kuin otat laitteen käyttöön tai teet mitään

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot