Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7"

Transkriptio

1 02 14 Yksilöllinen ja yhteensopiva Lue lisää sivulta 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa Sivu 12 Tuoteuutiset E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Sivu 15

2 Pääkirjoitus Se toimii! Tervetuloa lukemaan Update-uutiskirjettämme! Avoimet standardit ja eri valmistajien yhteentoimivat laitteet ovat välttämättömiä etäluentahankkeiden onnistumiselle laajassa mittakaavassa. Siksi yhteentoimivuus on nostettu teemaksi tässä numerossa. Landis+Gyrille on tärkeää olla mukana tässä keskustelussa. Etäluenta on älykkään verkon perusta ja laitteiden ja järjestelmien yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää älykkään verkon kehittämiseksi. Landis+Gyr vie yhteentoimivuutta käytäntöön asiakasprojekteillaan sekä olemalla mukana IDIS (Interoperable Device Interface Specification) -järjestön perustamisessa ja toiminnassa. Tulevaisuudesta puhuminen ja tulevaisuuden rakentaminen ovat kaksi eri asiaa. Me Landis+Gyrillä tarjoamme teknisen perustan älykkään verkon kehitykselle. Viimeaikainen PowerSensen yritysosto vahvistaa edelleen tuotevalikoimaamme älykkään verkon rakentamiseksi, joten voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammat ratkaisut. Jatkamme myös edistyneiden älyverkon sovellusten kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Toshiban kanssa. Tecnalia-tutkimuskeskuksen älykkään sähköverkon laboratoriossa on testattu onnistuneesti uusi Automated Network Management (ANM) -ratkaisumme, jossa yhdistyvät Toshiban mikroenergianhallintajärjestelmä µems sekä Landis+Gyrin älykkään verkon päätelaite S650. Ratkaisumme toimivat laboratorion lisäksi myös kentällä, mikä todistettiin jälleen, kun Landis+Gyr valittiin yhdeksi viidestä etäluettavien mittareiden toimittajasta Alankomaissa. Lue lisää Alankomaiden siirtymisestä etäluentaan tästä Update-numerosta. Andreas Brun Senior Vice President Sales & Marketing EMEA Landis+Gyr

3 Sisällys Painopiste Yksilöllinen ja yhteensopiva Sivu 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Uusi älykkään verkon ratkaisu validoitiin Tecnalian älyverkon tutkimuslaboratoriossa Sivu 8 Etäluettavat mittarit Alankomaihin: Landis+Gyr ensimmäisten mittareiden toimittajana Sivu 10 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa Sivu 12 Tuoteuutiset Landis+Gyr kehittää palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa Sivu 14 E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Sivu 15 Uuden sukupolven ultraäänimittausta Sivu 16 E35C 2G/3G V4.0 -moduuli julkaistu Sivu 17 Uusi white paper IDIS-yhteentoimivuudesta Sivu 18 3

4 Painopiste Yksilöllinen ja yhteensopiva Berg Insightin mukaan Euroopassa vuoden 2013 lopussa asennetuista mittareista 22 % oli etäluettavia mittareita, ja luvun odotetaan nousevan 60 % vuoden 2019 loppuun mennessä. Se tarkoittaa 170,1 miljoonaa asennettua älykästä mittaria. Nyt kun hankkeet ovat käynnistymässä laajassa mittakaavassa, avoimista kansainvälisistä standardeista ja yhteensopivuudesta tulee entistä tärkeämpiä. Viralliset eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI ovat Euroopan komission mandaattien M441 ja M490 mukaisesti kehittäneet sarjan avoimia standardeja, jotka tukevat yhteentoimivien etäluentaratkaisujen kehittämistä. Teollisuuden järjestöt kuten IDIS (Interoperable Device Interface Specifications) toimittavat näihin standardeihin perustuvia yksityiskohtaisia spesifikaatioita ja tarjoavat valmistajille testiympäristön laitteiden yhteentoimivuuden testaamiseksi. Yhtenä IDIS-järjestön perustajajäsenistä Landis+Gyr haluaa edistää avoimien standardien saatavuutta ja käyttöä markkinoilla. Se hyödyntää avoimia standardeja ja spesifikaatioita kehittäessään yhteensopivia komponentteja Gridstream -etäluentaratkaisuun. 4 * Smart Metering in Europe Tenth Edition, 2013 Berg Insight

5 Yksi uusimmista tuotteista Gridstream-ratkaisussa on IDISsertifioitu kotitalousmittari E450 S3. Mittari on kansainvälisten yhteentoimivuusstandardien mukainen, ja integroituu saumattomasti nykyiseen järjestelmäympäristöön kaikkialla Euroopassa. IDIS varmistaa testatun ja todennetun yhteentoimivuuden. Se tarjoaa valmistajille avoimiin standardeihin perustuvat spesifikaatiot sekä testiympäristöt. IDIS-sertifioitu E450 S3 on Gridstream-ratkaisun ydinkomponentti, jossa turvallisuus on keskeisellä sijalla ja jonka PLC-tiedonsiirto on suojattu uusimmalla tekniikalla. E450 S3-mittarin rinnalla toimii modulaarinen E350 S3-mittari, joka tarjoaa käyttöön langattomat tiedonsiirtotekniikat kuten GPRS:N tai UMTS:n ja näin varmistaa tiedonsiirron kattavuuden. IDIS-sertifioituina mittareina molemmat kuuluvat ensimmäisiin yhteentoimiviin PLC-tuotteisiin, jotka IEC standardien mukaisesti auttavat varmistamaan tietoturvan ja -suojan. Landis+Gyrin Gridstream-ratkaisun avulla verkkoyhtiöt voivat luoda ja ylläpitää turvallisia, yhteentoimivia ja 5

6 Painopiste / Markkinat avoimiin standardeihin perustuvia ratkaisuja, jotka vastaavat myös tulevaisuuden haasteisiin. Avoimet standardit takaavat valinnanvapauden ja turvaavat tehdyt investoinnit mutta samalla ne asettavat myös suuria haasteita valmistajille, luentajärjestelmien tarjoajille ja verkkoyhtiöille. IDIS perustettiin vastaamaan näihin haasteisiin ja varmistamaan testattu ja tarkistettu yhteensopivuus sertifioinnin avulla. Samalla se ylläpitää standardeja ja spesifikaatioita tarjoten jatkuvaa suojaa verkkoyhtiöiden investoinneille. n 6

7 Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Landis+Gyr on vahvistanut älykkään verkon tarjontaansa ostamalla keski- ja pienjänniteverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmiä valmistavan PowerSensen. Asiakkaat hyötyvät käytännössä testatusta, kustannustehokkaasta, skaalattavasta ja modulaarisesta tekniikasta, joka täydentää erinomaisesti Landis+Gyrin tuotevalikoimaa. PowerSense on perustettu vuonna 2006 tanskalaisen DONGverkkoyhtiön spin-off -yrityksenä ja se on maailmanlaajuisesti tunnettu patentoidusta, optisesta sensoriteknologiasta sekä älykkään verkon valvonnan ja ohjauksen tuotteista. Tuotevalikoima on suunniteltu olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin. PowerSense on myynyt ja toimittanut tuotteitaan ja palveluitaan 35 verkkoyhtiölle ympäri maailman vuodesta PowerSensen älykkään verkon tuotteet tukevat keski- ja pienjänniteverkon hallintaa ja niiden avulla voidaan tehostaa verkonhallintaa sekä varautua hajautetun energiantuotannon ja dynaamisen kulutuskäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin. Käytännössä ratkaisu toteutetaan optisilla sensoreilla, jotka asennetaan keski- ja/tai pienjänniteverkon kaapeleihin, muuntamoihin ja kojeistoihin. Sensoreiden tuottama mittausdata yhdistyy skaalautuvaan ja joustavaan valvonta- ja ohjausyksikköön, joka edelleen integroidaan osaksi olemassa olevia käytönvalvontajärjestelmiä. Myös verkossa mahdollisesti jo olemassa olevat mittalaitteet voidaan integroida osaksi ratkaisua. Landis+Gyr liittää PowerSensen Euroopan-toimintoihinsa tarjotakseen asiakkailleen merkittävää lisäarvoa. Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andreas Umbach toteaa: Tämä yritysosto on alku tehokkaille uuden sukupolven tuotteille, jotka antavat asiakkaillemme mahdollisuuden hallita energiaa entistä paremmin älykkään verkon nopeasti kehittyvässä maailmassa. n 7

8 Markkinat Uusi älykkään verkon ratkaisu validoitiin Tecnalian älyverkon tutkimuslaboratoriossa Landis+Gyr testasi yhtiön uutta älykkään verkon ratkaisua todellisuutta vastaavissa olosuhteissa demoympäristössä. Testauksen suoritti espanjalainen älyverkkojen tutkimus- ja validointikeskus Tecnalia. Tutkimuksen päätavoitteena oli osoittaa, kuinka automatisoidun verkonhallinnan (ANM) ratkaisu, joka sisältää µemsenergianhallintajärjestelmän yhdistettynä S650-älykkään verkon päätelaitteeseen, mahdollistaa jännitteen laadun parantamisen, hajautetun tuotannon hallinnan sekä energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen verkossa, erittäin kuormittavissa olosuhteissa. Testeillä voitiin todentaa, että Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisun avulla mikroverkon toiminta osana suurempaa älyverkon infrastruktuuria on tätä päivää. Muihin älyverkkoprojekteihin perustuen ja laboratorion verkonvalvonnan kapasiteettia hyödyntäen Tecnalia simuloi erilaisia skenaarioita, kun käytössä oli Toshiban µems -energianhallintajärjestelmä ja Landis+Gyrin S650 päätelaite. Testeissä selvitettiin, miten jännitteen säätö, ohjattavat kuormat ja tuotannot sekä energiavarastojen käyttö vaikuttavat verkon tasapainoon. Testitulokset osoittavat, että jännitettä voidaan ohjata ja pitää se halutuissa rajoissa, Näin voidaan estää alijännite ja vähentää välkynnän riskiä sekä minimoida ylijännitteen aiheuttama lisähävikki. Ratkaisun avulla on mahdollista tasapainottaa kuormien ja uusiutuvan energiantuotannon ennakoimattomia vaihteluita 8

9 energiavaraston avulla. Siten ratkaisu kykenee ennakoivaan kapasiteetin hallintaan ja voi tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa mikroverkossa. Testeillä voitiin todentaa, että Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisun avulla mikroverkon toiminta osana suurempaa älyverkon infrastruktuuria on tätä päivää. Ratkaisu pystyy ennakoimaan sähkön kysynnän ja tarjonnan väliset vaihtelut ja suorittamaan korjaavat toimenpiteet mikroverkossa automaattisesti. Näin voidaan maksimoida verkon toimintatehokkuus ja luotettavuus ilman, että verkon operointityö kasvaa. Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, jossa työskentelee noin henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta.n 9

10 Markkinat Etäluettavat mittarit Alankomaihin: Landis+Gyr ensimmäisten mittareiden toimittajana Alankomaissa siirrytään maanlaajuisesti etäluentaan, ja Landis+Gyr on toimittanut siirtymän ensimmäisessä vaiheessa etäluettavat sähkö- ja kaasumittarit kaikille jakeluverkkooperaattoreille. Alankomaissa siirrytään maanlaajuisesti etäluentaan, ja Landis+Gyr on toimittanut siirtymän ensimmäisessä vaiheessa etäluettavat sähköja kaasumittarit kaikille jakeluverkko-operaattoreille. Alankomaalaiset verkko-operaattorit ovat velvollisia tarjoamaan kaikille kotitalouksille etäluettavan mittarin sekä kaasulle että sähkölle, mutta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan mittaria. Ensimmäisissä, pienen mittakaavan hankkeissa mittareita vaihdetaan ja asennetaan vain vastikään rakennettuihin ja peruskorjattuihin taloihin. Näin jo prosessin ensimmäisessä vaiheessa mittareiden käyttöönotosta saadaan kokemusta ja prosessia voidaan tarkkailla huolellisesti. 10 Jakeluverkko-operaattorit yhdistivät voimansa Smart Buying -projektissa etäluentaan siirtymisen ensimmäistä vaihetta varten. Landis+Gyr osoitti, että sillä on tarvittava asiantuntemus alankomaalaisen DSMR 4.0 -standardin mukaisten mittareiden kehittämiseen, riittävä tuotantokapasiteetti, laadunvalvonta ja -hallinta.

11 Pienen mittakaavan käyttöönotto jatkuu vuoden 2014 ajan, mutta jo kauden puolivälissä tehdyn Työ- ja elinkeinoministeriön toimeenpaneman parlamentaarisen arvioinnin tulos oli positiivinen. Arviointi kattoi kaikki käyttöönoton osa-alueet sisältäen asennustehokkuuden, kustannukset, asiakkaiden hyväksynnän sekä etäluettavien mittarien vaikutuksen kuluttajien energiatehokkuuteen. Ministeriön arvioinnista nousi esille myös kehitysmahdollisuus liittyen energiankulutuksen visualisointiin kuluttajille sekä palveluihin, joilla kannustetaan kuluttajia energiansäästöön etäluennasta saatavaa tietoa hyödyntämällä. Etäluentaan siirtymisen seuraava vaihe alkaa tammikuussa 2015, ja ensimmäisen vuoden aikana asennetaan 1,6 miljoonaa* älykästä kaasu- ja sähkömittaria. Alankomaiden Landis+Gyrin toimitusjohtaja Coco Geluk kertoo: Alusta alkaen työskentelimme tiiviisti yhdessä alankomaalaisten verkko-operaattorien kanssa. Olemme investoineet osaavaan, kymmenhenkiseen paikalliseen tiimiin, joka kommunikoi asiakkaiden kanssa tehokkaasti. Projektin monimutkaisuudesta huolimatta olemme pystyneet suunnittelemaan vaaditun DSMR 4.0 -standardin mukaiset sähkö- ja kaasumittarit. Samalla osoitimme jakeluverkkooperaattoreille, että pystymme tukemaan heitä etäluentahankkeissa. Tulokset näkyvät siinä, että Landis+Gyr on ollut toteuttamassa laajamittaisen hankkeen ensimmäistä vaihetta. Etäluentaan siirtymisen seuraava vaihe alkaa tammikuussa Ensimmäisen vuoden aikana asennetaan 1,6 miljoonaa* älykästä kaasu- ja sähkömittaria. Käyttöönoton viimeisessä vaiheessa kotitalouksiin ja pienyrityksiin ympäri Alankomaita asennetaan yhteensä noin 12 miljoonaa etäluettavaa kaasu- ja sähkömittaria vuoteen 2020 mennessä*. Tarjouskierrokset tämän vaiheen toteutuksesta ovat parhaillaan meneillään. n *Lähde: Besluit grootschalige uitrol slimme meter Voorstel van wet Ministerie van Economische Zaken The Netherlands 11

12 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa TAURON Dystrybucjan pilottihanke kokonaisvaltaisen etäluentaratkaisun toimittamiseksi Puolassa onnistui erinomaisesti Landis+Gyrin avulla. Pilotissa integroitiin kolmen eri toimittajan mittareita. Etäluettavien mittareiden yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää verkkoyhtiöille, jotta voidaan olla varmoja, että investoinnit sopivat myös tulevaisuuden haasteisiin. Landis+Gyr sai hiljattain valmiiksi puolalaisen verkkoyhtiö Tauronin pilottihankkeen, jossa samassa etäluentaratkaisussa käytetään kolmen eri valmistajan IDISsertifioituja mittareita ja joita kaikkia hallitaan Gridstream AIM -etäluentajärjestelmällä. Puolan Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andrzej Szymanski sanoo: Hyödynsimme aiemmissa projekteissa käytettyä teknologiaa, ja nyt olemme integroineet siihen myös muiden toimittajien laitteita, ilman että järjestelmän toiminta olisi heikentynyt. Suurin osa käytössä olevista lähes laitteesta on Landis+Gyrin mittareita, mutta ratkaisuun integroitiin myös kappaletta muiden IDIS-sertifioitujen valmistajien mittareita. Toimitukseen sisältyi Landis+Gyrin datakeskittimet. Tauron Dystrybucjalle etäluentajärjestelmän täytyi olla kokonaisvaltainen ratkaisu, joka on yhteensopiva kolmannen osapuolen valmistamien laitteiden kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto koko mittausketjun läpi oli verkkoyhtiölle tärkeä vaatimus, kuten myös laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus. Tietovirran massiivinen kasvu on kuin stressitesti asiakkaamme IT- 12

13 infrastruktuurille, ja se haastaa meidät auttamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Szymanski. Tauron Dystrybucja Groupilla on 5,2 miljoonaa asiakasta 33 % koko väestöstä ja se toimittaa 23 % Puolan energiasta. Etäluentaprojektin aikana 600 Tauronin asiakasta osallistui myös energiatehokkuuden pilottihankkeeseen, jonka Landis+Gyrin ratkaisu mahdollisti. Tauron voi nyt optimoida asiakaspalvelunsa entistä pidemmälle. Pilottihankkeeseen osallistuneet loppukäyttäjät voivat seurata omaa energiankulutustaan internetportaalin kautta. Ensimmäiset tulokset viittaavat siihen, että asiakkaat arvostavat oman energiankäyttönsä lisääntynyttä hallintaa ja he ovat alkaneet vähentää kulutusta. Pidemmällä aikavälillä energiansäästötoimien ylläpitäminen vaatii kuitenkin lisää kysyntäjousto-ohjelmia. Askel kohti älykästä verkkoa Tauron Dystrybucja valmistelee etäluennan täyttä käyttöönottoa kaikille 5,3 miljoonalle asiakkaalleen vuoteen 2020 mennessä Puolan ja EU:n asetuksen mukaisesti. Jakeluverkko-operaattori pystyy nyt tunnistamaan ja määrittämään parhaat käytännöt koko liiketoiminnassaan ja ymmärtämään, kuinka yhtiö ja sen asiakaskunta voivat maksimoida etäluennan tarjoamat hyödyt. Olemme hyvin tyytyväisiä Landis+Gyrin kattavaan Gridstreamratkaisuun. Heidän laaja kokemuksensa etäluennan alalta takaa meille, että he voivat tarjota meille toimintoja, jotka tuottavat muutakin kuin laskutusarvoja. Verkon valvontaa tukevat toiminnallisuudet vievät meidät askeleen lähemmäksi älykkäitä verkkoja, sanoo Tauron Dystrybucjan toimitusjohtaja Piotr Kolodziej. Puolan nopea etäluentaratkaisujen kehitys noudattaa kesäkuussa 2009 allekirjoitettua julkilausumaa koskien etäluennan käyttöönottoa yksityis-, yhteisö- ja teollisuusasiakkaiden energiatehokkuuden lisäämiseksi. Julkilausumaa tukee Polish National Energy Conservation Agency ja kolme suurinta kuluttajajärjestöä. n 13

14 Tuoteuutiset Landis+Gyr kehittää palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa Älykkäiden energiamittareiden ja ohjelmistojen ohella Landis+Gyr tarjoaa kasvavan valikoiman palveluita, joilla energiayhtiöt voivat tehostaa toimintaansa ja saada apua päivittäisiin tehtäviinsä. Jotta palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, Landis+Gyr haluaa kehittää ja tuotteistaa niitä läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Landis+Gyr järjesti hiljattain tilaisuuden, jossa yhdeksän asiantuntijaa neljästä suomalaisesta verkkoyhtiöstä yhdessä ideoivat uutta Clean up palvelua. Clean up tarkoittaa prosessia, jolla ratkaistaan mahdolliset tiedonsiirto-ongelmat mittalaitteiden ja etäluentajärjestelmän välillä. Ongelmia voivat aiheuttaa muutokset mittareiden ympäristössä, kuten uudet rakennukset. Joskus myös asiakkaan asentamat elektroniset laitteet, kuten himmentimet tai taajuusmuuntajat, voivat häiritä tiedonsiirtoa. Olipa häiriön syy mikä tahansa, sen nopea poistaminen estää ongelmien kasautumisen. Ennen työpajaa asiakkaiden kanssa Landis+Gyr oli tehnyt luonnoksen Clean up palvelun sisällöstä. Työpajan tuloksena saimme asiakkailtamme loistavaa palautetta alustaviin ajatuksiimme Clean up palvelusta, sanoo Esa Eerola, Senior Product Manager, Smart Energy Solutions EMEA. Nyt voimme tarjota palvelun, jossa tarkkailemme tiedonsiirron laatua energiamittareiden ja etäluentajärjestelmän välillä, otamme mahdolliset ongelma-alueet erityisseurantaan ja toimitamme asiakkaillemme yksityiskohtaiset tiedot korjaustoimia varten kenttätyönä. Palaute palvelun räätälöitävyydestä eri tarpeisiin oli erityisen arvokasta, hän jatkaa. Työpajan lopuksi keskusteltiin muista teemoista yhteisen palvelukehityksen näkökulmasta. Esille nousivat muun muassa toimenpiteet tiedonsiirron turvallisuuden parantamiseksi sekä laiteasennusten yksinkertaistamiseksi. n 14

15 E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Landis+Gyrin uusin, IDIS-yhteensopiva sarjan 3 E450 PLC kotitalousmittari, on testausvaiheessa. Tuote aiotaan tuoda markkinoille vuoden 2014 toisella puoliskolla. Uusi mittari on parhaillaan testattavana Gridstream - järjestelmäympäristössä, millä varmistetaan laitteen toimivuus osana kattavaa etäluentaratkaisua. Käytössä on automaattinen testiympäristö, joka mahdollistaa tarkemman ja johdonmukaisemman testauksen lyhyemmässä ajassa. E450 S3 -mittari on täysin yhteensopiva E450-mittarin edellisten versioiden kanssa, ja myös sama DC450-laiteohjelmisto tukee sitä. Järjestelmätuki uudelle mittarille julkaistaan Gridstream AIM:n versiossa 7.0. Jatkossa laite tulee korvaamaan E ja 2-sarjat. n 15

16 Tuoteuutiset Uuden sukupolven ultraäänimittausta Landis+Gyr esittelee suurten ultraäänimittarien uuden sukupolven, ULTRAHEAT qp 150 kaukolämpömittarin, joka kasvattaa nykyistä tuotevalikoimaa nimelliskoolla DN 150 ja nimellisvirtauksella 150 m3/h. Tuote on tilattavissa kesä heinäkuussa Merkittävä uudistus tuotteessa on sen edistyksellinen rakenne: mittarin laipallinen runko asennetaan pysyvästi paikalleen, ja ajan myötä vaadittavaa testausta, vaihtamista ja uudelleenkalibrointia varten vain kalibroitu mittausosa tarvitsee vaihtaa. Kestävät virtaus- ja mittausosat on tehty korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Mahdollisuus jättää laipallinen runko paikalleen säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä, kun mittaustekniikka voidaan vaihtaa, puhdistaa ja kalibroida helposti ja vaivattomasti. n 16

17 E35C 2G/3G V4.0 -moduuli julkaistu Uusi tiedonsiirtomoduuli E350-mittareille mahdollistaa GSM- ja UMTS-tiedonsiirron mittarin ja asiakkaan etäluentajärjestelmän välillä. Uuden moduulin kehittäminen on osa Landis+Gyr tuoteportfolion vahvistamista. Tarkoituksena on tulevaisuudessa keskittää matkapuhelinverkkoa hyödyntävien point-to-point (P2P) laitteiden kehitys E350-alustalle ja korvata nykyiset E450 ja E350 P2P-laitteet. Uuden moduulin julkaisu tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa moduuli sisältää ne toiminnallisuudet ja käyttötapaukset, joita hyödynnetään yhdessä suurimmista asiakasprojekteista, Elektrivillä Virossa. Seuraavassa julkaisussa toiminnallisuutta laajennetaan multienergiatuella ja Landis+Gyrin standardoidulla käyttäjätiedon CII-käyttöliittymällä. E35C 2G/3G v4.0 moduuli on IDIS-sertifioitu, ja sen myötä jo käyttöönotetut E350 mittarit saadaan tarvittaessa tukemaan IDIS-käyttötapauksia. n 17

18 Tuoteuutiset Uusi white paper IDISyhteentoimivuudesta EU-direktiivien mukaisesti energiayhtiöiden täytyy varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä 80 % asiakkaista käyttää älykkäitä mittausjärjestelmiä. Tukeakseen tätä muutosta Euroopan komissio antoi kaksi mandaattia (M441 ja M490) ja valtuutti kolme virallisesti tunnustettua eurooppalaista standardointijärjestöä (CEN, CENELEC ja ETSI) kehittämään avoimet standardit, jotka muodostaisivat perustan yhteentoimiville etäluentaratkaisuille. Standardien lisäksi yhteentoimivuuden toteutuminen vaatii tarkempia spesifikaatioita niiden soveltamisesta sekä testausta. Järjestöt kuten IDIS, tarjoavat yksityiskohtaisia spesifikaatioita ja asianmukaisen testiympäristön. Näin eri valmistajat voivat kehittää kansainvälisten avoimien standardien mukaisia, yhteentoimivia älykkään mittauksen ja älykkään verkon laitteita. Verkkoyhtiöt hyötyvät yhteentoimivista tuotteista ja saavat varmuuden, että heidän etäluentaan tekemänsä investoinnit vastaavat tulevaisuuden haasteisiin ja ovat avoimia tekniikan kehitykselle. n Lisää tietoa IDIS-järjestön lähestymistavasta yhteentoimivuuteen Find out more about IDIS saat approach Landis+Gyrin to interoperability uudesta raportista from Landis+Gyr s osoitteessa new white paper on www. landisgyr.eu 18

19

20 Photography: istock.com; sitox (titel & sivu 4+5) istock.com; kruwt (sivu 10) istock.com; jacek_kadaj (sivu 12+13) Additional photos by Landis+Gyr/Seidl PR & Marketing GmbH Landis+Gyr Oy Salvesenintie 6 FI Jyskä Landis+Gyr 2014

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen

Lisätiedot

SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa

SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa 01 15 SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa Lue lisää sivulta 6 > Asiakkaat Landis+Gyrin etäluentaratkaisu Liechtensteinissa Sivu 4 Tuoteuutiset Hollantilainen jakeluverkko-operaattori

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut KYBERTURVAPALVELUT VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta Kyberhyökkäykset ovat yleistyneet huolestuttavalla vauhdilla. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Suomi siirtyy älykkään energianmittauksen aikakauteen Lue lisää sivulta 4 >

Suomi siirtyy älykkään energianmittauksen aikakauteen Lue lisää sivulta 4 > 05 13 Suomi siirtyy älykkään energianmittauksen aikakauteen Lue lisää sivulta 4 > Markkinat Ei enää jos vaan milloin ja miten? Sivu 6 Tuoteuutiset Gridstream MDMS jalostaa datan informaatioksi Sivu 8 Asiakkaat

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Etämittauksen tiedonkulku ja palvelut kuluttajalle

Etämittauksen tiedonkulku ja palvelut kuluttajalle Etämittauksen tiedonkulku ja palvelut kuluttajalle Perustettu 1998 Ei laitevalmistusta Mittatietojen luku laitteilta Protokollat erityisosaaminen Joustavat komponentit Asiakaskohtaiset räätälöinti Avoimen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

VARAAJAT JATKAVAT MATKAA

VARAAJAT JATKAVAT MATKAA HAWKER MODULAARISET VARAAJAT JATKAVAT MATKAA VAIKKA OSA JOUKKUEESTA PUUTTUISIKIN... MODULAR: ASETTAA UUDEN STANDARDIN HUIPPUTEHOKAS JA LUOTETTAVA Varaajan algoritmi hallinnoi moduuleja, jotka tarvitsee

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan PE90458 Sähkönjakelu pienjänniteverkossa Sähkökeskuksen uudistaminen ECOFITTM Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan Tehokasta energian hyödyntämistä

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja www.klinkmann.com Kustannustehokkaat ratkaisut Chint, kustannustehokkaat ratkaisut Yleiskatsaus Yrityksemme Tuotteemme Referenssikohteet Toimintapamme www.klinkmann.com

Lisätiedot

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös 01 14 Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Lue lisää sivulta 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Basware IFRS Forum. Tervetuloa!

Basware IFRS Forum. Tervetuloa! Basware IFRS Forum Tervetuloa! Ohjelma 9.00 Tervetuloa - Puheenjohtajan avaus 9.30 Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu - Siirtohinnoittelu - Konserniavustus ja korkojen vähennysoikeus Risto Walden,

Lisätiedot

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

14 10 October 28, 2011. Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies.

14 10 October 28, 2011. Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies. Heeros asiakasristeily i il 13-14.10.2011 14 10 October 28, 2011 Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies. Liaison Technologies Oy Ydinliiketoiminta: Integraatio

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta. 16.5.2011 Alerta-palvelut

Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta. 16.5.2011 Alerta-palvelut Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta 1 Onko kiinteistöjesi hälytyksensiirto hallittua? Kulkeeko tieto kiinteistöjen hälytyksistä luotettavasti? Välittyvätkö hälytysilmoitukset oikeille vastaanottajille?

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Heli Antila, Fortum Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Finlandia-talo, Helsinki Korkea Resurssi- ja järjestelmätehokkuus

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA WWW.GNB-NORDIC.COM TUNNET MEIDÄT NIMELLÄ EXIDE MUTTA NYT OSASTOMME NIMI ON GNB GNB ON MAAILMAN SUURIMPIA AKKUVALMISTAJIA... TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA ASIAKAS KErTOO: GNB:SSÄ

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Oy Ekocoil Nestejäähdyttimet & lauhduttimet

Oy Ekocoil Nestejäähdyttimet & lauhduttimet Oy Ekocoil Nestejäähdyttimet & lauhduttimet Oy Ekocoililla on vuosikymmenten kokemus nestejäähdyttimien sekä lauhduttimien kehittämisestä ja valmistuksesta. Osaava tuotekehitys, ainutlaatuinen asiantuntemus

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Enston jännitekorottaja

Enston jännitekorottaja Enston jännitekorottaja Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin ensto.fi Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

TkT Mikko Juntunen 2.10.2014

TkT Mikko Juntunen 2.10.2014 TkT Mikko Juntunen 2.10.2014 Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen

Lisätiedot

Tarkat tulokset ovat sekä oikeita että toistettavia

Tarkat tulokset ovat sekä oikeita että toistettavia Mitä tarkempaa tietoa saan, sitä luottavaisempi olen siitä, että annostelen oikean määrän insuliinia. Jos verensokeritasapainoni paranee, se johtaa matalampaan HbA 1C -arvoon. Nyt verensokerimittareille

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus.

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. 100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. Aina askeleen edellä. Uusi Huoltosuunnitelma Ajoneuvon tietoliikenneyksikön ansiosta voimme ennakoidusti suunnitella korjaamokäyntisi ennen ajon keskeytymistä.

Lisätiedot

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 7.10.2010 Kuva: Adactive Ltd / Jari Lantiainen Älyverkon

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Talousvaliokunta ke 22.3.2017 klo 11 U 6/2017 vp ja U 7/2017 vp (sähkön sisämarkkinat) YLEISTÄ SÄHKÖN SISÄMARKKINOIDEN SÄÄNTELYSTÄ Omakotiliiton

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Marraskuu 2012 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarista yleensä Toiminta 2012 Tuloksia Elvari -ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla

Lisätiedot