Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7"

Transkriptio

1 02 14 Yksilöllinen ja yhteensopiva Lue lisää sivulta 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa Sivu 12 Tuoteuutiset E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Sivu 15

2 Pääkirjoitus Se toimii! Tervetuloa lukemaan Update-uutiskirjettämme! Avoimet standardit ja eri valmistajien yhteentoimivat laitteet ovat välttämättömiä etäluentahankkeiden onnistumiselle laajassa mittakaavassa. Siksi yhteentoimivuus on nostettu teemaksi tässä numerossa. Landis+Gyrille on tärkeää olla mukana tässä keskustelussa. Etäluenta on älykkään verkon perusta ja laitteiden ja järjestelmien yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää älykkään verkon kehittämiseksi. Landis+Gyr vie yhteentoimivuutta käytäntöön asiakasprojekteillaan sekä olemalla mukana IDIS (Interoperable Device Interface Specification) -järjestön perustamisessa ja toiminnassa. Tulevaisuudesta puhuminen ja tulevaisuuden rakentaminen ovat kaksi eri asiaa. Me Landis+Gyrillä tarjoamme teknisen perustan älykkään verkon kehitykselle. Viimeaikainen PowerSensen yritysosto vahvistaa edelleen tuotevalikoimaamme älykkään verkon rakentamiseksi, joten voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammat ratkaisut. Jatkamme myös edistyneiden älyverkon sovellusten kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Toshiban kanssa. Tecnalia-tutkimuskeskuksen älykkään sähköverkon laboratoriossa on testattu onnistuneesti uusi Automated Network Management (ANM) -ratkaisumme, jossa yhdistyvät Toshiban mikroenergianhallintajärjestelmä µems sekä Landis+Gyrin älykkään verkon päätelaite S650. Ratkaisumme toimivat laboratorion lisäksi myös kentällä, mikä todistettiin jälleen, kun Landis+Gyr valittiin yhdeksi viidestä etäluettavien mittareiden toimittajasta Alankomaissa. Lue lisää Alankomaiden siirtymisestä etäluentaan tästä Update-numerosta. Andreas Brun Senior Vice President Sales & Marketing EMEA Landis+Gyr

3 Sisällys Painopiste Yksilöllinen ja yhteensopiva Sivu 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Uusi älykkään verkon ratkaisu validoitiin Tecnalian älyverkon tutkimuslaboratoriossa Sivu 8 Etäluettavat mittarit Alankomaihin: Landis+Gyr ensimmäisten mittareiden toimittajana Sivu 10 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa Sivu 12 Tuoteuutiset Landis+Gyr kehittää palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa Sivu 14 E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Sivu 15 Uuden sukupolven ultraäänimittausta Sivu 16 E35C 2G/3G V4.0 -moduuli julkaistu Sivu 17 Uusi white paper IDIS-yhteentoimivuudesta Sivu 18 3

4 Painopiste Yksilöllinen ja yhteensopiva Berg Insightin mukaan Euroopassa vuoden 2013 lopussa asennetuista mittareista 22 % oli etäluettavia mittareita, ja luvun odotetaan nousevan 60 % vuoden 2019 loppuun mennessä. Se tarkoittaa 170,1 miljoonaa asennettua älykästä mittaria. Nyt kun hankkeet ovat käynnistymässä laajassa mittakaavassa, avoimista kansainvälisistä standardeista ja yhteensopivuudesta tulee entistä tärkeämpiä. Viralliset eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI ovat Euroopan komission mandaattien M441 ja M490 mukaisesti kehittäneet sarjan avoimia standardeja, jotka tukevat yhteentoimivien etäluentaratkaisujen kehittämistä. Teollisuuden järjestöt kuten IDIS (Interoperable Device Interface Specifications) toimittavat näihin standardeihin perustuvia yksityiskohtaisia spesifikaatioita ja tarjoavat valmistajille testiympäristön laitteiden yhteentoimivuuden testaamiseksi. Yhtenä IDIS-järjestön perustajajäsenistä Landis+Gyr haluaa edistää avoimien standardien saatavuutta ja käyttöä markkinoilla. Se hyödyntää avoimia standardeja ja spesifikaatioita kehittäessään yhteensopivia komponentteja Gridstream -etäluentaratkaisuun. 4 * Smart Metering in Europe Tenth Edition, 2013 Berg Insight

5 Yksi uusimmista tuotteista Gridstream-ratkaisussa on IDISsertifioitu kotitalousmittari E450 S3. Mittari on kansainvälisten yhteentoimivuusstandardien mukainen, ja integroituu saumattomasti nykyiseen järjestelmäympäristöön kaikkialla Euroopassa. IDIS varmistaa testatun ja todennetun yhteentoimivuuden. Se tarjoaa valmistajille avoimiin standardeihin perustuvat spesifikaatiot sekä testiympäristöt. IDIS-sertifioitu E450 S3 on Gridstream-ratkaisun ydinkomponentti, jossa turvallisuus on keskeisellä sijalla ja jonka PLC-tiedonsiirto on suojattu uusimmalla tekniikalla. E450 S3-mittarin rinnalla toimii modulaarinen E350 S3-mittari, joka tarjoaa käyttöön langattomat tiedonsiirtotekniikat kuten GPRS:N tai UMTS:n ja näin varmistaa tiedonsiirron kattavuuden. IDIS-sertifioituina mittareina molemmat kuuluvat ensimmäisiin yhteentoimiviin PLC-tuotteisiin, jotka IEC standardien mukaisesti auttavat varmistamaan tietoturvan ja -suojan. Landis+Gyrin Gridstream-ratkaisun avulla verkkoyhtiöt voivat luoda ja ylläpitää turvallisia, yhteentoimivia ja 5

6 Painopiste / Markkinat avoimiin standardeihin perustuvia ratkaisuja, jotka vastaavat myös tulevaisuuden haasteisiin. Avoimet standardit takaavat valinnanvapauden ja turvaavat tehdyt investoinnit mutta samalla ne asettavat myös suuria haasteita valmistajille, luentajärjestelmien tarjoajille ja verkkoyhtiöille. IDIS perustettiin vastaamaan näihin haasteisiin ja varmistamaan testattu ja tarkistettu yhteensopivuus sertifioinnin avulla. Samalla se ylläpitää standardeja ja spesifikaatioita tarjoten jatkuvaa suojaa verkkoyhtiöiden investoinneille. n 6

7 Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Landis+Gyr on vahvistanut älykkään verkon tarjontaansa ostamalla keski- ja pienjänniteverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmiä valmistavan PowerSensen. Asiakkaat hyötyvät käytännössä testatusta, kustannustehokkaasta, skaalattavasta ja modulaarisesta tekniikasta, joka täydentää erinomaisesti Landis+Gyrin tuotevalikoimaa. PowerSense on perustettu vuonna 2006 tanskalaisen DONGverkkoyhtiön spin-off -yrityksenä ja se on maailmanlaajuisesti tunnettu patentoidusta, optisesta sensoriteknologiasta sekä älykkään verkon valvonnan ja ohjauksen tuotteista. Tuotevalikoima on suunniteltu olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin. PowerSense on myynyt ja toimittanut tuotteitaan ja palveluitaan 35 verkkoyhtiölle ympäri maailman vuodesta PowerSensen älykkään verkon tuotteet tukevat keski- ja pienjänniteverkon hallintaa ja niiden avulla voidaan tehostaa verkonhallintaa sekä varautua hajautetun energiantuotannon ja dynaamisen kulutuskäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin. Käytännössä ratkaisu toteutetaan optisilla sensoreilla, jotka asennetaan keski- ja/tai pienjänniteverkon kaapeleihin, muuntamoihin ja kojeistoihin. Sensoreiden tuottama mittausdata yhdistyy skaalautuvaan ja joustavaan valvonta- ja ohjausyksikköön, joka edelleen integroidaan osaksi olemassa olevia käytönvalvontajärjestelmiä. Myös verkossa mahdollisesti jo olemassa olevat mittalaitteet voidaan integroida osaksi ratkaisua. Landis+Gyr liittää PowerSensen Euroopan-toimintoihinsa tarjotakseen asiakkailleen merkittävää lisäarvoa. Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andreas Umbach toteaa: Tämä yritysosto on alku tehokkaille uuden sukupolven tuotteille, jotka antavat asiakkaillemme mahdollisuuden hallita energiaa entistä paremmin älykkään verkon nopeasti kehittyvässä maailmassa. n 7

8 Markkinat Uusi älykkään verkon ratkaisu validoitiin Tecnalian älyverkon tutkimuslaboratoriossa Landis+Gyr testasi yhtiön uutta älykkään verkon ratkaisua todellisuutta vastaavissa olosuhteissa demoympäristössä. Testauksen suoritti espanjalainen älyverkkojen tutkimus- ja validointikeskus Tecnalia. Tutkimuksen päätavoitteena oli osoittaa, kuinka automatisoidun verkonhallinnan (ANM) ratkaisu, joka sisältää µemsenergianhallintajärjestelmän yhdistettynä S650-älykkään verkon päätelaitteeseen, mahdollistaa jännitteen laadun parantamisen, hajautetun tuotannon hallinnan sekä energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen verkossa, erittäin kuormittavissa olosuhteissa. Testeillä voitiin todentaa, että Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisun avulla mikroverkon toiminta osana suurempaa älyverkon infrastruktuuria on tätä päivää. Muihin älyverkkoprojekteihin perustuen ja laboratorion verkonvalvonnan kapasiteettia hyödyntäen Tecnalia simuloi erilaisia skenaarioita, kun käytössä oli Toshiban µems -energianhallintajärjestelmä ja Landis+Gyrin S650 päätelaite. Testeissä selvitettiin, miten jännitteen säätö, ohjattavat kuormat ja tuotannot sekä energiavarastojen käyttö vaikuttavat verkon tasapainoon. Testitulokset osoittavat, että jännitettä voidaan ohjata ja pitää se halutuissa rajoissa, Näin voidaan estää alijännite ja vähentää välkynnän riskiä sekä minimoida ylijännitteen aiheuttama lisähävikki. Ratkaisun avulla on mahdollista tasapainottaa kuormien ja uusiutuvan energiantuotannon ennakoimattomia vaihteluita 8

9 energiavaraston avulla. Siten ratkaisu kykenee ennakoivaan kapasiteetin hallintaan ja voi tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa mikroverkossa. Testeillä voitiin todentaa, että Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisun avulla mikroverkon toiminta osana suurempaa älyverkon infrastruktuuria on tätä päivää. Ratkaisu pystyy ennakoimaan sähkön kysynnän ja tarjonnan väliset vaihtelut ja suorittamaan korjaavat toimenpiteet mikroverkossa automaattisesti. Näin voidaan maksimoida verkon toimintatehokkuus ja luotettavuus ilman, että verkon operointityö kasvaa. Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, jossa työskentelee noin henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta.n 9

10 Markkinat Etäluettavat mittarit Alankomaihin: Landis+Gyr ensimmäisten mittareiden toimittajana Alankomaissa siirrytään maanlaajuisesti etäluentaan, ja Landis+Gyr on toimittanut siirtymän ensimmäisessä vaiheessa etäluettavat sähkö- ja kaasumittarit kaikille jakeluverkkooperaattoreille. Alankomaissa siirrytään maanlaajuisesti etäluentaan, ja Landis+Gyr on toimittanut siirtymän ensimmäisessä vaiheessa etäluettavat sähköja kaasumittarit kaikille jakeluverkko-operaattoreille. Alankomaalaiset verkko-operaattorit ovat velvollisia tarjoamaan kaikille kotitalouksille etäluettavan mittarin sekä kaasulle että sähkölle, mutta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan mittaria. Ensimmäisissä, pienen mittakaavan hankkeissa mittareita vaihdetaan ja asennetaan vain vastikään rakennettuihin ja peruskorjattuihin taloihin. Näin jo prosessin ensimmäisessä vaiheessa mittareiden käyttöönotosta saadaan kokemusta ja prosessia voidaan tarkkailla huolellisesti. 10 Jakeluverkko-operaattorit yhdistivät voimansa Smart Buying -projektissa etäluentaan siirtymisen ensimmäistä vaihetta varten. Landis+Gyr osoitti, että sillä on tarvittava asiantuntemus alankomaalaisen DSMR 4.0 -standardin mukaisten mittareiden kehittämiseen, riittävä tuotantokapasiteetti, laadunvalvonta ja -hallinta.

11 Pienen mittakaavan käyttöönotto jatkuu vuoden 2014 ajan, mutta jo kauden puolivälissä tehdyn Työ- ja elinkeinoministeriön toimeenpaneman parlamentaarisen arvioinnin tulos oli positiivinen. Arviointi kattoi kaikki käyttöönoton osa-alueet sisältäen asennustehokkuuden, kustannukset, asiakkaiden hyväksynnän sekä etäluettavien mittarien vaikutuksen kuluttajien energiatehokkuuteen. Ministeriön arvioinnista nousi esille myös kehitysmahdollisuus liittyen energiankulutuksen visualisointiin kuluttajille sekä palveluihin, joilla kannustetaan kuluttajia energiansäästöön etäluennasta saatavaa tietoa hyödyntämällä. Etäluentaan siirtymisen seuraava vaihe alkaa tammikuussa 2015, ja ensimmäisen vuoden aikana asennetaan 1,6 miljoonaa* älykästä kaasu- ja sähkömittaria. Alankomaiden Landis+Gyrin toimitusjohtaja Coco Geluk kertoo: Alusta alkaen työskentelimme tiiviisti yhdessä alankomaalaisten verkko-operaattorien kanssa. Olemme investoineet osaavaan, kymmenhenkiseen paikalliseen tiimiin, joka kommunikoi asiakkaiden kanssa tehokkaasti. Projektin monimutkaisuudesta huolimatta olemme pystyneet suunnittelemaan vaaditun DSMR 4.0 -standardin mukaiset sähkö- ja kaasumittarit. Samalla osoitimme jakeluverkkooperaattoreille, että pystymme tukemaan heitä etäluentahankkeissa. Tulokset näkyvät siinä, että Landis+Gyr on ollut toteuttamassa laajamittaisen hankkeen ensimmäistä vaihetta. Etäluentaan siirtymisen seuraava vaihe alkaa tammikuussa Ensimmäisen vuoden aikana asennetaan 1,6 miljoonaa* älykästä kaasu- ja sähkömittaria. Käyttöönoton viimeisessä vaiheessa kotitalouksiin ja pienyrityksiin ympäri Alankomaita asennetaan yhteensä noin 12 miljoonaa etäluettavaa kaasu- ja sähkömittaria vuoteen 2020 mennessä*. Tarjouskierrokset tämän vaiheen toteutuksesta ovat parhaillaan meneillään. n *Lähde: Besluit grootschalige uitrol slimme meter Voorstel van wet Ministerie van Economische Zaken The Netherlands 11

12 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa TAURON Dystrybucjan pilottihanke kokonaisvaltaisen etäluentaratkaisun toimittamiseksi Puolassa onnistui erinomaisesti Landis+Gyrin avulla. Pilotissa integroitiin kolmen eri toimittajan mittareita. Etäluettavien mittareiden yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää verkkoyhtiöille, jotta voidaan olla varmoja, että investoinnit sopivat myös tulevaisuuden haasteisiin. Landis+Gyr sai hiljattain valmiiksi puolalaisen verkkoyhtiö Tauronin pilottihankkeen, jossa samassa etäluentaratkaisussa käytetään kolmen eri valmistajan IDISsertifioituja mittareita ja joita kaikkia hallitaan Gridstream AIM -etäluentajärjestelmällä. Puolan Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andrzej Szymanski sanoo: Hyödynsimme aiemmissa projekteissa käytettyä teknologiaa, ja nyt olemme integroineet siihen myös muiden toimittajien laitteita, ilman että järjestelmän toiminta olisi heikentynyt. Suurin osa käytössä olevista lähes laitteesta on Landis+Gyrin mittareita, mutta ratkaisuun integroitiin myös kappaletta muiden IDIS-sertifioitujen valmistajien mittareita. Toimitukseen sisältyi Landis+Gyrin datakeskittimet. Tauron Dystrybucjalle etäluentajärjestelmän täytyi olla kokonaisvaltainen ratkaisu, joka on yhteensopiva kolmannen osapuolen valmistamien laitteiden kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto koko mittausketjun läpi oli verkkoyhtiölle tärkeä vaatimus, kuten myös laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus. Tietovirran massiivinen kasvu on kuin stressitesti asiakkaamme IT- 12

13 infrastruktuurille, ja se haastaa meidät auttamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Szymanski. Tauron Dystrybucja Groupilla on 5,2 miljoonaa asiakasta 33 % koko väestöstä ja se toimittaa 23 % Puolan energiasta. Etäluentaprojektin aikana 600 Tauronin asiakasta osallistui myös energiatehokkuuden pilottihankkeeseen, jonka Landis+Gyrin ratkaisu mahdollisti. Tauron voi nyt optimoida asiakaspalvelunsa entistä pidemmälle. Pilottihankkeeseen osallistuneet loppukäyttäjät voivat seurata omaa energiankulutustaan internetportaalin kautta. Ensimmäiset tulokset viittaavat siihen, että asiakkaat arvostavat oman energiankäyttönsä lisääntynyttä hallintaa ja he ovat alkaneet vähentää kulutusta. Pidemmällä aikavälillä energiansäästötoimien ylläpitäminen vaatii kuitenkin lisää kysyntäjousto-ohjelmia. Askel kohti älykästä verkkoa Tauron Dystrybucja valmistelee etäluennan täyttä käyttöönottoa kaikille 5,3 miljoonalle asiakkaalleen vuoteen 2020 mennessä Puolan ja EU:n asetuksen mukaisesti. Jakeluverkko-operaattori pystyy nyt tunnistamaan ja määrittämään parhaat käytännöt koko liiketoiminnassaan ja ymmärtämään, kuinka yhtiö ja sen asiakaskunta voivat maksimoida etäluennan tarjoamat hyödyt. Olemme hyvin tyytyväisiä Landis+Gyrin kattavaan Gridstreamratkaisuun. Heidän laaja kokemuksensa etäluennan alalta takaa meille, että he voivat tarjota meille toimintoja, jotka tuottavat muutakin kuin laskutusarvoja. Verkon valvontaa tukevat toiminnallisuudet vievät meidät askeleen lähemmäksi älykkäitä verkkoja, sanoo Tauron Dystrybucjan toimitusjohtaja Piotr Kolodziej. Puolan nopea etäluentaratkaisujen kehitys noudattaa kesäkuussa 2009 allekirjoitettua julkilausumaa koskien etäluennan käyttöönottoa yksityis-, yhteisö- ja teollisuusasiakkaiden energiatehokkuuden lisäämiseksi. Julkilausumaa tukee Polish National Energy Conservation Agency ja kolme suurinta kuluttajajärjestöä. n 13

14 Tuoteuutiset Landis+Gyr kehittää palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa Älykkäiden energiamittareiden ja ohjelmistojen ohella Landis+Gyr tarjoaa kasvavan valikoiman palveluita, joilla energiayhtiöt voivat tehostaa toimintaansa ja saada apua päivittäisiin tehtäviinsä. Jotta palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, Landis+Gyr haluaa kehittää ja tuotteistaa niitä läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Landis+Gyr järjesti hiljattain tilaisuuden, jossa yhdeksän asiantuntijaa neljästä suomalaisesta verkkoyhtiöstä yhdessä ideoivat uutta Clean up palvelua. Clean up tarkoittaa prosessia, jolla ratkaistaan mahdolliset tiedonsiirto-ongelmat mittalaitteiden ja etäluentajärjestelmän välillä. Ongelmia voivat aiheuttaa muutokset mittareiden ympäristössä, kuten uudet rakennukset. Joskus myös asiakkaan asentamat elektroniset laitteet, kuten himmentimet tai taajuusmuuntajat, voivat häiritä tiedonsiirtoa. Olipa häiriön syy mikä tahansa, sen nopea poistaminen estää ongelmien kasautumisen. Ennen työpajaa asiakkaiden kanssa Landis+Gyr oli tehnyt luonnoksen Clean up palvelun sisällöstä. Työpajan tuloksena saimme asiakkailtamme loistavaa palautetta alustaviin ajatuksiimme Clean up palvelusta, sanoo Esa Eerola, Senior Product Manager, Smart Energy Solutions EMEA. Nyt voimme tarjota palvelun, jossa tarkkailemme tiedonsiirron laatua energiamittareiden ja etäluentajärjestelmän välillä, otamme mahdolliset ongelma-alueet erityisseurantaan ja toimitamme asiakkaillemme yksityiskohtaiset tiedot korjaustoimia varten kenttätyönä. Palaute palvelun räätälöitävyydestä eri tarpeisiin oli erityisen arvokasta, hän jatkaa. Työpajan lopuksi keskusteltiin muista teemoista yhteisen palvelukehityksen näkökulmasta. Esille nousivat muun muassa toimenpiteet tiedonsiirron turvallisuuden parantamiseksi sekä laiteasennusten yksinkertaistamiseksi. n 14

15 E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Landis+Gyrin uusin, IDIS-yhteensopiva sarjan 3 E450 PLC kotitalousmittari, on testausvaiheessa. Tuote aiotaan tuoda markkinoille vuoden 2014 toisella puoliskolla. Uusi mittari on parhaillaan testattavana Gridstream - järjestelmäympäristössä, millä varmistetaan laitteen toimivuus osana kattavaa etäluentaratkaisua. Käytössä on automaattinen testiympäristö, joka mahdollistaa tarkemman ja johdonmukaisemman testauksen lyhyemmässä ajassa. E450 S3 -mittari on täysin yhteensopiva E450-mittarin edellisten versioiden kanssa, ja myös sama DC450-laiteohjelmisto tukee sitä. Järjestelmätuki uudelle mittarille julkaistaan Gridstream AIM:n versiossa 7.0. Jatkossa laite tulee korvaamaan E ja 2-sarjat. n 15

16 Tuoteuutiset Uuden sukupolven ultraäänimittausta Landis+Gyr esittelee suurten ultraäänimittarien uuden sukupolven, ULTRAHEAT qp 150 kaukolämpömittarin, joka kasvattaa nykyistä tuotevalikoimaa nimelliskoolla DN 150 ja nimellisvirtauksella 150 m3/h. Tuote on tilattavissa kesä heinäkuussa Merkittävä uudistus tuotteessa on sen edistyksellinen rakenne: mittarin laipallinen runko asennetaan pysyvästi paikalleen, ja ajan myötä vaadittavaa testausta, vaihtamista ja uudelleenkalibrointia varten vain kalibroitu mittausosa tarvitsee vaihtaa. Kestävät virtaus- ja mittausosat on tehty korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Mahdollisuus jättää laipallinen runko paikalleen säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä, kun mittaustekniikka voidaan vaihtaa, puhdistaa ja kalibroida helposti ja vaivattomasti. n 16

17 E35C 2G/3G V4.0 -moduuli julkaistu Uusi tiedonsiirtomoduuli E350-mittareille mahdollistaa GSM- ja UMTS-tiedonsiirron mittarin ja asiakkaan etäluentajärjestelmän välillä. Uuden moduulin kehittäminen on osa Landis+Gyr tuoteportfolion vahvistamista. Tarkoituksena on tulevaisuudessa keskittää matkapuhelinverkkoa hyödyntävien point-to-point (P2P) laitteiden kehitys E350-alustalle ja korvata nykyiset E450 ja E350 P2P-laitteet. Uuden moduulin julkaisu tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa moduuli sisältää ne toiminnallisuudet ja käyttötapaukset, joita hyödynnetään yhdessä suurimmista asiakasprojekteista, Elektrivillä Virossa. Seuraavassa julkaisussa toiminnallisuutta laajennetaan multienergiatuella ja Landis+Gyrin standardoidulla käyttäjätiedon CII-käyttöliittymällä. E35C 2G/3G v4.0 moduuli on IDIS-sertifioitu, ja sen myötä jo käyttöönotetut E350 mittarit saadaan tarvittaessa tukemaan IDIS-käyttötapauksia. n 17

18 Tuoteuutiset Uusi white paper IDISyhteentoimivuudesta EU-direktiivien mukaisesti energiayhtiöiden täytyy varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä 80 % asiakkaista käyttää älykkäitä mittausjärjestelmiä. Tukeakseen tätä muutosta Euroopan komissio antoi kaksi mandaattia (M441 ja M490) ja valtuutti kolme virallisesti tunnustettua eurooppalaista standardointijärjestöä (CEN, CENELEC ja ETSI) kehittämään avoimet standardit, jotka muodostaisivat perustan yhteentoimiville etäluentaratkaisuille. Standardien lisäksi yhteentoimivuuden toteutuminen vaatii tarkempia spesifikaatioita niiden soveltamisesta sekä testausta. Järjestöt kuten IDIS, tarjoavat yksityiskohtaisia spesifikaatioita ja asianmukaisen testiympäristön. Näin eri valmistajat voivat kehittää kansainvälisten avoimien standardien mukaisia, yhteentoimivia älykkään mittauksen ja älykkään verkon laitteita. Verkkoyhtiöt hyötyvät yhteentoimivista tuotteista ja saavat varmuuden, että heidän etäluentaan tekemänsä investoinnit vastaavat tulevaisuuden haasteisiin ja ovat avoimia tekniikan kehitykselle. n Lisää tietoa IDIS-järjestön lähestymistavasta yhteentoimivuuteen Find out more about IDIS saat approach Landis+Gyrin to interoperability uudesta raportista from Landis+Gyr s osoitteessa new white paper on www. landisgyr.eu 18

19

20 Photography: istock.com; sitox (titel & sivu 4+5) istock.com; kruwt (sivu 10) istock.com; jacek_kadaj (sivu 12+13) Additional photos by Landis+Gyr/Seidl PR & Marketing GmbH Landis+Gyr Oy Salvesenintie 6 FI Jyskä Landis+Gyr 2014

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

HELKAMA BICA TILIKAUSI 2014

HELKAMA BICA TILIKAUSI 2014 TILIKAUSI 2014 HELKAMA BICA TILIKAUSI 2014 Helkama Bica Oy on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut laiva-, offshore- ja teollisuuskaapeleihin. Yritykselle on kertynyt vankkaa kaapeliosaamista

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Ajattele tulevaisuutta

Ajattele tulevaisuutta Ajattele tulevaisuutta Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen tuskan sekä viimeinen sukupolvi, jolla on mahdollisuus tehdä jotain sen estämiseksi. Washingtonin kuvernöörin Jay Inslee:n

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Puolivuosikatsaus 11.8.2016 Q2 2016 1 Rakennamme tulevaisuutta, joka on älykkäämpi, turvallisempi ja sujuvampi 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvonta- ja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Leica Viva TPS Nopein takymetri

Leica Viva TPS Nopein takymetri Leica Viva TPS Nopein takymetri Visiosi: Nopea takymetri Tervetuloa Leica Viva TPS Ei voisi olla nopeampi Leica Viva TPS:llä teet työt nopeammin, lisäät yrityksen kilpailukykyä ja voitat enemmän töitä.

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä 100 Lasissa! Kohti Fiksua Kaupunkia Erja Turunen, Executive Vice President, VTT Miimu Airaksinen, Kari Mäki, Raine Hautala, Juho

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot