Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7"

Transkriptio

1 02 14 Yksilöllinen ja yhteensopiva Lue lisää sivulta 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa Sivu 12 Tuoteuutiset E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Sivu 15

2 Pääkirjoitus Se toimii! Tervetuloa lukemaan Update-uutiskirjettämme! Avoimet standardit ja eri valmistajien yhteentoimivat laitteet ovat välttämättömiä etäluentahankkeiden onnistumiselle laajassa mittakaavassa. Siksi yhteentoimivuus on nostettu teemaksi tässä numerossa. Landis+Gyrille on tärkeää olla mukana tässä keskustelussa. Etäluenta on älykkään verkon perusta ja laitteiden ja järjestelmien yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää älykkään verkon kehittämiseksi. Landis+Gyr vie yhteentoimivuutta käytäntöön asiakasprojekteillaan sekä olemalla mukana IDIS (Interoperable Device Interface Specification) -järjestön perustamisessa ja toiminnassa. Tulevaisuudesta puhuminen ja tulevaisuuden rakentaminen ovat kaksi eri asiaa. Me Landis+Gyrillä tarjoamme teknisen perustan älykkään verkon kehitykselle. Viimeaikainen PowerSensen yritysosto vahvistaa edelleen tuotevalikoimaamme älykkään verkon rakentamiseksi, joten voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammat ratkaisut. Jatkamme myös edistyneiden älyverkon sovellusten kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Toshiban kanssa. Tecnalia-tutkimuskeskuksen älykkään sähköverkon laboratoriossa on testattu onnistuneesti uusi Automated Network Management (ANM) -ratkaisumme, jossa yhdistyvät Toshiban mikroenergianhallintajärjestelmä µems sekä Landis+Gyrin älykkään verkon päätelaite S650. Ratkaisumme toimivat laboratorion lisäksi myös kentällä, mikä todistettiin jälleen, kun Landis+Gyr valittiin yhdeksi viidestä etäluettavien mittareiden toimittajasta Alankomaissa. Lue lisää Alankomaiden siirtymisestä etäluentaan tästä Update-numerosta. Andreas Brun Senior Vice President Sales & Marketing EMEA Landis+Gyr

3 Sisällys Painopiste Yksilöllinen ja yhteensopiva Sivu 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Uusi älykkään verkon ratkaisu validoitiin Tecnalian älyverkon tutkimuslaboratoriossa Sivu 8 Etäluettavat mittarit Alankomaihin: Landis+Gyr ensimmäisten mittareiden toimittajana Sivu 10 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa Sivu 12 Tuoteuutiset Landis+Gyr kehittää palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa Sivu 14 E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Sivu 15 Uuden sukupolven ultraäänimittausta Sivu 16 E35C 2G/3G V4.0 -moduuli julkaistu Sivu 17 Uusi white paper IDIS-yhteentoimivuudesta Sivu 18 3

4 Painopiste Yksilöllinen ja yhteensopiva Berg Insightin mukaan Euroopassa vuoden 2013 lopussa asennetuista mittareista 22 % oli etäluettavia mittareita, ja luvun odotetaan nousevan 60 % vuoden 2019 loppuun mennessä. Se tarkoittaa 170,1 miljoonaa asennettua älykästä mittaria. Nyt kun hankkeet ovat käynnistymässä laajassa mittakaavassa, avoimista kansainvälisistä standardeista ja yhteensopivuudesta tulee entistä tärkeämpiä. Viralliset eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI ovat Euroopan komission mandaattien M441 ja M490 mukaisesti kehittäneet sarjan avoimia standardeja, jotka tukevat yhteentoimivien etäluentaratkaisujen kehittämistä. Teollisuuden järjestöt kuten IDIS (Interoperable Device Interface Specifications) toimittavat näihin standardeihin perustuvia yksityiskohtaisia spesifikaatioita ja tarjoavat valmistajille testiympäristön laitteiden yhteentoimivuuden testaamiseksi. Yhtenä IDIS-järjestön perustajajäsenistä Landis+Gyr haluaa edistää avoimien standardien saatavuutta ja käyttöä markkinoilla. Se hyödyntää avoimia standardeja ja spesifikaatioita kehittäessään yhteensopivia komponentteja Gridstream -etäluentaratkaisuun. 4 * Smart Metering in Europe Tenth Edition, 2013 Berg Insight

5 Yksi uusimmista tuotteista Gridstream-ratkaisussa on IDISsertifioitu kotitalousmittari E450 S3. Mittari on kansainvälisten yhteentoimivuusstandardien mukainen, ja integroituu saumattomasti nykyiseen järjestelmäympäristöön kaikkialla Euroopassa. IDIS varmistaa testatun ja todennetun yhteentoimivuuden. Se tarjoaa valmistajille avoimiin standardeihin perustuvat spesifikaatiot sekä testiympäristöt. IDIS-sertifioitu E450 S3 on Gridstream-ratkaisun ydinkomponentti, jossa turvallisuus on keskeisellä sijalla ja jonka PLC-tiedonsiirto on suojattu uusimmalla tekniikalla. E450 S3-mittarin rinnalla toimii modulaarinen E350 S3-mittari, joka tarjoaa käyttöön langattomat tiedonsiirtotekniikat kuten GPRS:N tai UMTS:n ja näin varmistaa tiedonsiirron kattavuuden. IDIS-sertifioituina mittareina molemmat kuuluvat ensimmäisiin yhteentoimiviin PLC-tuotteisiin, jotka IEC standardien mukaisesti auttavat varmistamaan tietoturvan ja -suojan. Landis+Gyrin Gridstream-ratkaisun avulla verkkoyhtiöt voivat luoda ja ylläpitää turvallisia, yhteentoimivia ja 5

6 Painopiste / Markkinat avoimiin standardeihin perustuvia ratkaisuja, jotka vastaavat myös tulevaisuuden haasteisiin. Avoimet standardit takaavat valinnanvapauden ja turvaavat tehdyt investoinnit mutta samalla ne asettavat myös suuria haasteita valmistajille, luentajärjestelmien tarjoajille ja verkkoyhtiöille. IDIS perustettiin vastaamaan näihin haasteisiin ja varmistamaan testattu ja tarkistettu yhteensopivuus sertifioinnin avulla. Samalla se ylläpitää standardeja ja spesifikaatioita tarjoten jatkuvaa suojaa verkkoyhtiöiden investoinneille. n 6

7 Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Landis+Gyr on vahvistanut älykkään verkon tarjontaansa ostamalla keski- ja pienjänniteverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmiä valmistavan PowerSensen. Asiakkaat hyötyvät käytännössä testatusta, kustannustehokkaasta, skaalattavasta ja modulaarisesta tekniikasta, joka täydentää erinomaisesti Landis+Gyrin tuotevalikoimaa. PowerSense on perustettu vuonna 2006 tanskalaisen DONGverkkoyhtiön spin-off -yrityksenä ja se on maailmanlaajuisesti tunnettu patentoidusta, optisesta sensoriteknologiasta sekä älykkään verkon valvonnan ja ohjauksen tuotteista. Tuotevalikoima on suunniteltu olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin digitalisointiin. PowerSense on myynyt ja toimittanut tuotteitaan ja palveluitaan 35 verkkoyhtiölle ympäri maailman vuodesta PowerSensen älykkään verkon tuotteet tukevat keski- ja pienjänniteverkon hallintaa ja niiden avulla voidaan tehostaa verkonhallintaa sekä varautua hajautetun energiantuotannon ja dynaamisen kulutuskäyttäytymisen aiheuttamiin haasteisiin. Käytännössä ratkaisu toteutetaan optisilla sensoreilla, jotka asennetaan keski- ja/tai pienjänniteverkon kaapeleihin, muuntamoihin ja kojeistoihin. Sensoreiden tuottama mittausdata yhdistyy skaalautuvaan ja joustavaan valvonta- ja ohjausyksikköön, joka edelleen integroidaan osaksi olemassa olevia käytönvalvontajärjestelmiä. Myös verkossa mahdollisesti jo olemassa olevat mittalaitteet voidaan integroida osaksi ratkaisua. Landis+Gyr liittää PowerSensen Euroopan-toimintoihinsa tarjotakseen asiakkailleen merkittävää lisäarvoa. Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andreas Umbach toteaa: Tämä yritysosto on alku tehokkaille uuden sukupolven tuotteille, jotka antavat asiakkaillemme mahdollisuuden hallita energiaa entistä paremmin älykkään verkon nopeasti kehittyvässä maailmassa. n 7

8 Markkinat Uusi älykkään verkon ratkaisu validoitiin Tecnalian älyverkon tutkimuslaboratoriossa Landis+Gyr testasi yhtiön uutta älykkään verkon ratkaisua todellisuutta vastaavissa olosuhteissa demoympäristössä. Testauksen suoritti espanjalainen älyverkkojen tutkimus- ja validointikeskus Tecnalia. Tutkimuksen päätavoitteena oli osoittaa, kuinka automatisoidun verkonhallinnan (ANM) ratkaisu, joka sisältää µemsenergianhallintajärjestelmän yhdistettynä S650-älykkään verkon päätelaitteeseen, mahdollistaa jännitteen laadun parantamisen, hajautetun tuotannon hallinnan sekä energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen verkossa, erittäin kuormittavissa olosuhteissa. Testeillä voitiin todentaa, että Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisun avulla mikroverkon toiminta osana suurempaa älyverkon infrastruktuuria on tätä päivää. Muihin älyverkkoprojekteihin perustuen ja laboratorion verkonvalvonnan kapasiteettia hyödyntäen Tecnalia simuloi erilaisia skenaarioita, kun käytössä oli Toshiban µems -energianhallintajärjestelmä ja Landis+Gyrin S650 päätelaite. Testeissä selvitettiin, miten jännitteen säätö, ohjattavat kuormat ja tuotannot sekä energiavarastojen käyttö vaikuttavat verkon tasapainoon. Testitulokset osoittavat, että jännitettä voidaan ohjata ja pitää se halutuissa rajoissa, Näin voidaan estää alijännite ja vähentää välkynnän riskiä sekä minimoida ylijännitteen aiheuttama lisähävikki. Ratkaisun avulla on mahdollista tasapainottaa kuormien ja uusiutuvan energiantuotannon ennakoimattomia vaihteluita 8

9 energiavaraston avulla. Siten ratkaisu kykenee ennakoivaan kapasiteetin hallintaan ja voi tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa mikroverkossa. Testeillä voitiin todentaa, että Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisun avulla mikroverkon toiminta osana suurempaa älyverkon infrastruktuuria on tätä päivää. Ratkaisu pystyy ennakoimaan sähkön kysynnän ja tarjonnan väliset vaihtelut ja suorittamaan korjaavat toimenpiteet mikroverkossa automaattisesti. Näin voidaan maksimoida verkon toimintatehokkuus ja luotettavuus ilman, että verkon operointityö kasvaa. Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, jossa työskentelee noin henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta.n 9

10 Markkinat Etäluettavat mittarit Alankomaihin: Landis+Gyr ensimmäisten mittareiden toimittajana Alankomaissa siirrytään maanlaajuisesti etäluentaan, ja Landis+Gyr on toimittanut siirtymän ensimmäisessä vaiheessa etäluettavat sähkö- ja kaasumittarit kaikille jakeluverkkooperaattoreille. Alankomaissa siirrytään maanlaajuisesti etäluentaan, ja Landis+Gyr on toimittanut siirtymän ensimmäisessä vaiheessa etäluettavat sähköja kaasumittarit kaikille jakeluverkko-operaattoreille. Alankomaalaiset verkko-operaattorit ovat velvollisia tarjoamaan kaikille kotitalouksille etäluettavan mittarin sekä kaasulle että sähkölle, mutta asiakkaalla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan mittaria. Ensimmäisissä, pienen mittakaavan hankkeissa mittareita vaihdetaan ja asennetaan vain vastikään rakennettuihin ja peruskorjattuihin taloihin. Näin jo prosessin ensimmäisessä vaiheessa mittareiden käyttöönotosta saadaan kokemusta ja prosessia voidaan tarkkailla huolellisesti. 10 Jakeluverkko-operaattorit yhdistivät voimansa Smart Buying -projektissa etäluentaan siirtymisen ensimmäistä vaihetta varten. Landis+Gyr osoitti, että sillä on tarvittava asiantuntemus alankomaalaisen DSMR 4.0 -standardin mukaisten mittareiden kehittämiseen, riittävä tuotantokapasiteetti, laadunvalvonta ja -hallinta.

11 Pienen mittakaavan käyttöönotto jatkuu vuoden 2014 ajan, mutta jo kauden puolivälissä tehdyn Työ- ja elinkeinoministeriön toimeenpaneman parlamentaarisen arvioinnin tulos oli positiivinen. Arviointi kattoi kaikki käyttöönoton osa-alueet sisältäen asennustehokkuuden, kustannukset, asiakkaiden hyväksynnän sekä etäluettavien mittarien vaikutuksen kuluttajien energiatehokkuuteen. Ministeriön arvioinnista nousi esille myös kehitysmahdollisuus liittyen energiankulutuksen visualisointiin kuluttajille sekä palveluihin, joilla kannustetaan kuluttajia energiansäästöön etäluennasta saatavaa tietoa hyödyntämällä. Etäluentaan siirtymisen seuraava vaihe alkaa tammikuussa 2015, ja ensimmäisen vuoden aikana asennetaan 1,6 miljoonaa* älykästä kaasu- ja sähkömittaria. Alankomaiden Landis+Gyrin toimitusjohtaja Coco Geluk kertoo: Alusta alkaen työskentelimme tiiviisti yhdessä alankomaalaisten verkko-operaattorien kanssa. Olemme investoineet osaavaan, kymmenhenkiseen paikalliseen tiimiin, joka kommunikoi asiakkaiden kanssa tehokkaasti. Projektin monimutkaisuudesta huolimatta olemme pystyneet suunnittelemaan vaaditun DSMR 4.0 -standardin mukaiset sähkö- ja kaasumittarit. Samalla osoitimme jakeluverkkooperaattoreille, että pystymme tukemaan heitä etäluentahankkeissa. Tulokset näkyvät siinä, että Landis+Gyr on ollut toteuttamassa laajamittaisen hankkeen ensimmäistä vaihetta. Etäluentaan siirtymisen seuraava vaihe alkaa tammikuussa Ensimmäisen vuoden aikana asennetaan 1,6 miljoonaa* älykästä kaasu- ja sähkömittaria. Käyttöönoton viimeisessä vaiheessa kotitalouksiin ja pienyrityksiin ympäri Alankomaita asennetaan yhteensä noin 12 miljoonaa etäluettavaa kaasu- ja sähkömittaria vuoteen 2020 mennessä*. Tarjouskierrokset tämän vaiheen toteutuksesta ovat parhaillaan meneillään. n *Lähde: Besluit grootschalige uitrol slimme meter Voorstel van wet Ministerie van Economische Zaken The Netherlands 11

12 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa TAURON Dystrybucjan pilottihanke kokonaisvaltaisen etäluentaratkaisun toimittamiseksi Puolassa onnistui erinomaisesti Landis+Gyrin avulla. Pilotissa integroitiin kolmen eri toimittajan mittareita. Etäluettavien mittareiden yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää verkkoyhtiöille, jotta voidaan olla varmoja, että investoinnit sopivat myös tulevaisuuden haasteisiin. Landis+Gyr sai hiljattain valmiiksi puolalaisen verkkoyhtiö Tauronin pilottihankkeen, jossa samassa etäluentaratkaisussa käytetään kolmen eri valmistajan IDISsertifioituja mittareita ja joita kaikkia hallitaan Gridstream AIM -etäluentajärjestelmällä. Puolan Landis+Gyrin toimitusjohtaja Andrzej Szymanski sanoo: Hyödynsimme aiemmissa projekteissa käytettyä teknologiaa, ja nyt olemme integroineet siihen myös muiden toimittajien laitteita, ilman että järjestelmän toiminta olisi heikentynyt. Suurin osa käytössä olevista lähes laitteesta on Landis+Gyrin mittareita, mutta ratkaisuun integroitiin myös kappaletta muiden IDIS-sertifioitujen valmistajien mittareita. Toimitukseen sisältyi Landis+Gyrin datakeskittimet. Tauron Dystrybucjalle etäluentajärjestelmän täytyi olla kokonaisvaltainen ratkaisu, joka on yhteensopiva kolmannen osapuolen valmistamien laitteiden kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto koko mittausketjun läpi oli verkkoyhtiölle tärkeä vaatimus, kuten myös laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus. Tietovirran massiivinen kasvu on kuin stressitesti asiakkaamme IT- 12

13 infrastruktuurille, ja se haastaa meidät auttamaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Szymanski. Tauron Dystrybucja Groupilla on 5,2 miljoonaa asiakasta 33 % koko väestöstä ja se toimittaa 23 % Puolan energiasta. Etäluentaprojektin aikana 600 Tauronin asiakasta osallistui myös energiatehokkuuden pilottihankkeeseen, jonka Landis+Gyrin ratkaisu mahdollisti. Tauron voi nyt optimoida asiakaspalvelunsa entistä pidemmälle. Pilottihankkeeseen osallistuneet loppukäyttäjät voivat seurata omaa energiankulutustaan internetportaalin kautta. Ensimmäiset tulokset viittaavat siihen, että asiakkaat arvostavat oman energiankäyttönsä lisääntynyttä hallintaa ja he ovat alkaneet vähentää kulutusta. Pidemmällä aikavälillä energiansäästötoimien ylläpitäminen vaatii kuitenkin lisää kysyntäjousto-ohjelmia. Askel kohti älykästä verkkoa Tauron Dystrybucja valmistelee etäluennan täyttä käyttöönottoa kaikille 5,3 miljoonalle asiakkaalleen vuoteen 2020 mennessä Puolan ja EU:n asetuksen mukaisesti. Jakeluverkko-operaattori pystyy nyt tunnistamaan ja määrittämään parhaat käytännöt koko liiketoiminnassaan ja ymmärtämään, kuinka yhtiö ja sen asiakaskunta voivat maksimoida etäluennan tarjoamat hyödyt. Olemme hyvin tyytyväisiä Landis+Gyrin kattavaan Gridstreamratkaisuun. Heidän laaja kokemuksensa etäluennan alalta takaa meille, että he voivat tarjota meille toimintoja, jotka tuottavat muutakin kuin laskutusarvoja. Verkon valvontaa tukevat toiminnallisuudet vievät meidät askeleen lähemmäksi älykkäitä verkkoja, sanoo Tauron Dystrybucjan toimitusjohtaja Piotr Kolodziej. Puolan nopea etäluentaratkaisujen kehitys noudattaa kesäkuussa 2009 allekirjoitettua julkilausumaa koskien etäluennan käyttöönottoa yksityis-, yhteisö- ja teollisuusasiakkaiden energiatehokkuuden lisäämiseksi. Julkilausumaa tukee Polish National Energy Conservation Agency ja kolme suurinta kuluttajajärjestöä. n 13

14 Tuoteuutiset Landis+Gyr kehittää palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa Älykkäiden energiamittareiden ja ohjelmistojen ohella Landis+Gyr tarjoaa kasvavan valikoiman palveluita, joilla energiayhtiöt voivat tehostaa toimintaansa ja saada apua päivittäisiin tehtäviinsä. Jotta palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, Landis+Gyr haluaa kehittää ja tuotteistaa niitä läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Landis+Gyr järjesti hiljattain tilaisuuden, jossa yhdeksän asiantuntijaa neljästä suomalaisesta verkkoyhtiöstä yhdessä ideoivat uutta Clean up palvelua. Clean up tarkoittaa prosessia, jolla ratkaistaan mahdolliset tiedonsiirto-ongelmat mittalaitteiden ja etäluentajärjestelmän välillä. Ongelmia voivat aiheuttaa muutokset mittareiden ympäristössä, kuten uudet rakennukset. Joskus myös asiakkaan asentamat elektroniset laitteet, kuten himmentimet tai taajuusmuuntajat, voivat häiritä tiedonsiirtoa. Olipa häiriön syy mikä tahansa, sen nopea poistaminen estää ongelmien kasautumisen. Ennen työpajaa asiakkaiden kanssa Landis+Gyr oli tehnyt luonnoksen Clean up palvelun sisällöstä. Työpajan tuloksena saimme asiakkailtamme loistavaa palautetta alustaviin ajatuksiimme Clean up palvelusta, sanoo Esa Eerola, Senior Product Manager, Smart Energy Solutions EMEA. Nyt voimme tarjota palvelun, jossa tarkkailemme tiedonsiirron laatua energiamittareiden ja etäluentajärjestelmän välillä, otamme mahdolliset ongelma-alueet erityisseurantaan ja toimitamme asiakkaillemme yksityiskohtaiset tiedot korjaustoimia varten kenttätyönä. Palaute palvelun räätälöitävyydestä eri tarpeisiin oli erityisen arvokasta, hän jatkaa. Työpajan lopuksi keskusteltiin muista teemoista yhteisen palvelukehityksen näkökulmasta. Esille nousivat muun muassa toimenpiteet tiedonsiirron turvallisuuden parantamiseksi sekä laiteasennusten yksinkertaistamiseksi. n 14

15 E450 PLC-mittarin seuraava versio systeemitestauksessa Landis+Gyrin uusin, IDIS-yhteensopiva sarjan 3 E450 PLC kotitalousmittari, on testausvaiheessa. Tuote aiotaan tuoda markkinoille vuoden 2014 toisella puoliskolla. Uusi mittari on parhaillaan testattavana Gridstream - järjestelmäympäristössä, millä varmistetaan laitteen toimivuus osana kattavaa etäluentaratkaisua. Käytössä on automaattinen testiympäristö, joka mahdollistaa tarkemman ja johdonmukaisemman testauksen lyhyemmässä ajassa. E450 S3 -mittari on täysin yhteensopiva E450-mittarin edellisten versioiden kanssa, ja myös sama DC450-laiteohjelmisto tukee sitä. Järjestelmätuki uudelle mittarille julkaistaan Gridstream AIM:n versiossa 7.0. Jatkossa laite tulee korvaamaan E ja 2-sarjat. n 15

16 Tuoteuutiset Uuden sukupolven ultraäänimittausta Landis+Gyr esittelee suurten ultraäänimittarien uuden sukupolven, ULTRAHEAT qp 150 kaukolämpömittarin, joka kasvattaa nykyistä tuotevalikoimaa nimelliskoolla DN 150 ja nimellisvirtauksella 150 m3/h. Tuote on tilattavissa kesä heinäkuussa Merkittävä uudistus tuotteessa on sen edistyksellinen rakenne: mittarin laipallinen runko asennetaan pysyvästi paikalleen, ja ajan myötä vaadittavaa testausta, vaihtamista ja uudelleenkalibrointia varten vain kalibroitu mittausosa tarvitsee vaihtaa. Kestävät virtaus- ja mittausosat on tehty korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Mahdollisuus jättää laipallinen runko paikalleen säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä, kun mittaustekniikka voidaan vaihtaa, puhdistaa ja kalibroida helposti ja vaivattomasti. n 16

17 E35C 2G/3G V4.0 -moduuli julkaistu Uusi tiedonsiirtomoduuli E350-mittareille mahdollistaa GSM- ja UMTS-tiedonsiirron mittarin ja asiakkaan etäluentajärjestelmän välillä. Uuden moduulin kehittäminen on osa Landis+Gyr tuoteportfolion vahvistamista. Tarkoituksena on tulevaisuudessa keskittää matkapuhelinverkkoa hyödyntävien point-to-point (P2P) laitteiden kehitys E350-alustalle ja korvata nykyiset E450 ja E350 P2P-laitteet. Uuden moduulin julkaisu tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa moduuli sisältää ne toiminnallisuudet ja käyttötapaukset, joita hyödynnetään yhdessä suurimmista asiakasprojekteista, Elektrivillä Virossa. Seuraavassa julkaisussa toiminnallisuutta laajennetaan multienergiatuella ja Landis+Gyrin standardoidulla käyttäjätiedon CII-käyttöliittymällä. E35C 2G/3G v4.0 moduuli on IDIS-sertifioitu, ja sen myötä jo käyttöönotetut E350 mittarit saadaan tarvittaessa tukemaan IDIS-käyttötapauksia. n 17

18 Tuoteuutiset Uusi white paper IDISyhteentoimivuudesta EU-direktiivien mukaisesti energiayhtiöiden täytyy varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä 80 % asiakkaista käyttää älykkäitä mittausjärjestelmiä. Tukeakseen tätä muutosta Euroopan komissio antoi kaksi mandaattia (M441 ja M490) ja valtuutti kolme virallisesti tunnustettua eurooppalaista standardointijärjestöä (CEN, CENELEC ja ETSI) kehittämään avoimet standardit, jotka muodostaisivat perustan yhteentoimiville etäluentaratkaisuille. Standardien lisäksi yhteentoimivuuden toteutuminen vaatii tarkempia spesifikaatioita niiden soveltamisesta sekä testausta. Järjestöt kuten IDIS, tarjoavat yksityiskohtaisia spesifikaatioita ja asianmukaisen testiympäristön. Näin eri valmistajat voivat kehittää kansainvälisten avoimien standardien mukaisia, yhteentoimivia älykkään mittauksen ja älykkään verkon laitteita. Verkkoyhtiöt hyötyvät yhteentoimivista tuotteista ja saavat varmuuden, että heidän etäluentaan tekemänsä investoinnit vastaavat tulevaisuuden haasteisiin ja ovat avoimia tekniikan kehitykselle. n Lisää tietoa IDIS-järjestön lähestymistavasta yhteentoimivuuteen Find out more about IDIS saat approach Landis+Gyrin to interoperability uudesta raportista from Landis+Gyr s osoitteessa new white paper on www. landisgyr.eu 18

19

20 Photography: istock.com; sitox (titel & sivu 4+5) istock.com; kruwt (sivu 10) istock.com; jacek_kadaj (sivu 12+13) Additional photos by Landis+Gyr/Seidl PR & Marketing GmbH Landis+Gyr Oy Salvesenintie 6 FI Jyskä Landis+Gyr 2014

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös 01 14 Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Lue lisää sivulta 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI DIGITAALISUUDEN edistäjä VUOSI 2013 SISäLTö KonseRni Vuosi 2013 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIAKASTAPAHTUMIA 2011 Työskentelet missä tahansa, sinulle on vuoden 2011 aikana useita mahdollisuuksia tutustua siihen, millä tavoin Emersonin laaja tuote- ja palveluvalikoima

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi. Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille

Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi. Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille Sähkö Tele 012013 Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi Protoalustoilla vauhtia elektroniikkalaitteiden kehitystyöhön Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille Mikropiirivalmistajien ratkaisut

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Parker Solutions 1/2014

Parker Solutions 1/2014 Parker Solutions 1/2014 2 Parker Solutions 1/2014 Pääkirjoitus Parker on laajentunut ja menestynyt erinomaisesti niin maailmanlaajuisesti kuin Suomen markkinoilla. Suomalaisittain erittäin ilahduttavaa

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot