Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös"

Transkriptio

1 01 14 Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Lue lisää sivulta 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli entistä parempaa verkkodiagnostiikkaa Sivu 14 Asiakkaat Landis+Gyr esitteli Saksan markkinoille räätälöidyn Gridstream -etäluentaratkaisun Sivu 16

2 Pääkirjoitus Hyvä lukijamme, Tervetuloa + Update-uutiskirjeemme pariin. Haluan käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni, miten yhtiömme auttoi Suomea siirtymään älykkään mittauksen aikakauteen. Ilmatyynyaluksilla, mönkijöillä ja välillä ihan vanhanaikaisesti vaeltaen kulkuvälineet asennuspaikoille vaihtelivat, mutta päämäärä oli aina sama: viedä Suomen energia-alaa eteenpäin. Tänään etäluentatekniikka kattaa Suomen lähes 100-prosenttisesti, mikä vahvistaa maan asemaa Euroopan edelläkävijöiden joukossa enkä tarkoita tällä ainoastaan valmiutta mitata kotitalouksien sähkönkulutusta. Maa on jo pitkään ollut kärkijoukoissa Euroopan siirtyessä älykkääseen energianhallintaan. Olimme toimittamassa kattavia avaimet käteen -ratkaisuja useille merkittäville verkkoyhtiöille. Tähän mennessä Landis+Gyr on toimittanut yli miljoona etäluettavaa mittaria Suomeen määrä vastaa mittarin toimittamista joka kolmanteen suomalaiseen kotitalouteen. Muutos on ollut nopea. Mittareiden toimitusmäärät ja asennustahti olivat ajoittain hengästyttäviä: kriittisimmässä vaiheessa joka sekunti asennettiin yksi etäluettava mittari. Olen ylpeä siitä, että me Landis+Gyrillä olemme pystyneet auttamaan Suomea ylittämään sekä kansalliset että EU:n tavoitteet; siitä on tullut maailman ensimmäinen maa, joka on ottanut käyttöön tuntipohjaisen mittauksen näin merkittävässä laajuudessa. Toteutimme onnistuneesti useita kokonaistoimituksia, joihin sisältyi myös mittarien luentapalvelu ja integraatio verkkoyhtiöiden IT-järjestelmiin. Investointi on jo alkanut osoittaa kannattavuutensa sekä loppukäyttäjille että energian toimittajille. Ensimmäiset palautteet osoittavat, että suomalaiset loppukäyttäjät toivottavat älykkään mittauksen tervetulleeksi ja ovat ottaneet uuden tekniikan omakseen. Henkilökohtaisten energianhallintatyökalujen kysyntä on kasvamassa, ja energiayhtiöt tarjoavat asiakkailleen verkkopohjaisia työkaluja ja portaaleja. Landis+Gyrin tuella verkkoyhtiöt ovat myös tarjonneet asiakkailleen tietoa etäluennasta ja sen eduista loppukäyttäjälle esimerkiksi etäluentaoppaiden avulla. Lainsäädännön mukaan 80 prosentilla Suomen kotitalouksista tuli olla etäluettavat mittarit asennettuna vuoden 2014 alkuun mennessä. Etäluettavien mittareiden kattavuus on jo selvästi ylittänyt tuon kansallisen tavoitteen ja on nyt jo lähes 100 prosenttia. Kun perusta on nyt paikallaan, älykkäät sähköverkot ovat seuraava looginen askel. Suomessa saamamme kokemus on meille erittäin arvokasta myös muualla EMEA:ssa. Sen ansiosta voimme olla entistä parempia kumppaneita eurooppalaisten verkkoyhtiöiden etäluentahankkeissa. Yhdessä asiakkaittemme ja emoyhtiömme Toshiban kanssa me Landis+Gyrillä olemme valmiita ottamaan seuraavat askeleet tehdäksemme älykkäistä sähköverkoista ja yhteisöistä totta niin Suomessa kuin muuallakin EMEA-alueella. Andreas Brun Senior Vice President Sales & Marketing Landis+Gyr EMEA

3 Sisällys Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Sivu 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 CEER:n Status Review on Regulatory Authorities -raportti Sivu 10 Lisää tehokkuutta energiayhtiön toimintaan Turkissa Sivu 12 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli entistä parempaa verkkodiagnostiikkaa Sivu 14 Asiakkaat Landis+Gyr esitteli Saksan markkinoille räätälöidyn Gridstream -etäluentaratkaisun Sivu 16 Prepayment-mittausta Yhdysvalloissa Sivu 18 Lyhyesti Uutisia maailmalta Sivu 20 3

4 Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Landis+Gyr ja Toshiba ovat esitelleet uuden hajautetun energian hallintajärjestelmän (μems). Se on älykkään verkon ratkaisu, jonka avulla siirto- ja jakeluyhtiöt pystyvät automatisoimaan ja optimoimaan verkon komponenttien käytön ja toiminnan sekä keskijännite- että pienjänniteverkoissa. Keskijänniteverkon jakelumuuntamoita ei ole alunperin suunniteltu hallitsemaan muuttuvaa tehon suuntaa ja jännitevaihteluita, joita syntyy, kun sähköverkkoon kytketään enenevässä määrin hajautettua, tuotannoltaan vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa, tuulivoimaa, aurinkokennoja tai sähköajoneuvoja. Perinteinen tapa vahvistaa verkkoa investoimalla kaapeli- ja ilmajohtoinfrastruktuuriin on kallis tapa ratkaista ongelma. μems Smart Grid Kit on aloituspaketti verkkoyhtiöille, jotka haluavat osallistua älykkään verkon kehitykseen ja selvittää μemsratkaisun mahdollisuuksia Yhdistämällä Toshiban μems-energianhallintajärjestelmä S650-päätteeseen, voidaan tehostaa verkon valvontaa ja parantaa luotettavuutta. Ratkaisu tarjoaa reaaliaikaista tietoa muuntamoilta sekä keski- ja pienjänniteverkolta nykyisen verkostoautomaation tueksi; lisäksi se mahdollistaa pidemmän ajan historiatietojen hyödyntämisen. Kun ratkaisu integroidaan olemassa oleviin SCADA/DMS-järjestelmiin, joita on perinteisesti käytetty sähkönsiirto- ja jakeluverkoissa, varmistetaan myös verkon luotettava ohjaus ja valvonta. μems:n toiminnallisuuksiin kuuluvat mm: tuotannon ja kysynnän ennusteet, reaaliaikainen tuotannon ja kysynnän hallinta, tuotannon ja energiavarastoinnin ajoittaminen, uusiutuvan energiantuotannon aiheuttamien jännitevaihteluiden tasaaminen, ennalta arvaamattomien kuormien, kuten sähköajoneuvojen, vaikutuksen tasapainottaminen, jännitteen 4

5 säätäminen keskijännite- ja pienjänniteverkoissa, taajuuden säätö mikroverkoissa sekä kysyntäjouston mahdollistaminen. μems-ratkaisu sisältää kaksi ydinkomponenttia. μemspalvelin on keskeinen osa verkkojärjestelmän reaaliaikaista hallintaa ja visualisointia, kun taas μems-ohjaimet eri puolilla jakeluverkkoa valvovat ja hallitsevat kenttälaitteita automaattisesti ja niiden ohjauslogiikka on konfiguroitavissa etänä. Reaaliaikaisten mittausten keräämistä varten μems-ratkaisu tarvitsee päätelaitteen. Landis+Gyrin älykkään verkon S650- mittalaite integroituu saumattomasti μems-ratkaisuun ja kommunikoi μems-ohjainten kanssa. S650-laite mittaa jännitettä, virtaa ja tehoa reaaliaikaisesti ja mahdollistaa etäohjaukset jakelumuuntajien ja muiden verkon käyttölaitteiden säätelyssä. Ratkaisua on testattu onnistuneesti italialaisella verkkoyhtiöllä ACEA SpA:lla Roomassa. Sitä käytettiin sähköasemalla, johon liittyi sähköautojen latauspiste, 10 kw:n aurinkopaneelit ja 45 kwh:n energiavarasto. Pilotin tavoitteena oli vakauttaa sähköverkon jännitevaihtelut ohjaamalla ja tasapainottamalla aurinkosähkön tuotantoa ja energiavarastoja ja samalla tuottaa virtaa tehokkaasti ja vakaasti sähköajoneuvojen latausasemalle. Näissä ohjauksissa hyödynnettiin μems-järjestelmää. Toisessa koekäyttöprojektissa, syrjäisellä Miyako-saarella Japanissa, μems on erittäin tärkeässä roolissa koko sähköverkon hallintajärjestelmässä. Saarella sähköverkkoon integroidaan paljon uusiutuvaa energiaa, ja μems-järjestelmän tehtävä on huolehtia sähkön laadusta ja verkon energiatasapainosta. Verkkoyhtiöille, jotka haluavat osallistua älykkään verkon kehitykseen ja selvittää µems-ratkaisun mahdollisuuksia, on nyt saatavilla aloituspaketti (µems Smart Grid Kit). Paketti sisältää S650-laitteen ja Toshiban μems-järjestelmän, jossa on palvelinsovellus ja kolme µems-ohjainta. 5

6 Painopiste/ Markkinat Aloituspakettia voidaan hyödyntää muuntamovalvontaan, kysynnän ja hajautetun tuotannon ennustamiseen ja reaaliaikaiseen valvontaan sekä ohjaukseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää jännitteen säätöön ja uusiutuvien energianlähteiden hallintaan. µems aloituspaketti on suunniteltu skaalautuvaksi, joten se on myöhemmin laajennettavissa koko verkkoyhtiön alueelle. Landis+Gyr ja Toshiba ovat myös työskennelleet tiiviisti verkkoyhtiöiden kanssa simuloiden ongelmia muuntajilla ja sitä, miten näitä voidaan ratkoa μems:n avulla. Nyt voimme tarjota verkkoyhtiöille mahdollisuuden ottaa konkreettinen askel kohti älykkäämpiä sähköverkkoja ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden teknologiaa, Igor Dremelj, Landis+Gyr Suurin hyöty ratkaisusta saadaan, kun se integroidaan tiiviisti osaksi verkkoyhtiöiden käytönvalvontajärjestelmää ja muita sovelluksia. µems-järjestelmän tiedonsiirto tukee käytönvalvonnan protokollastandardeja, ja IEC60870-rajapinta mahdollistaa sujuvat integraatiot. µems-järjestelmää voidaan hyödyntää kysynnänjoustoratkaisuissa ja se on integroitavissa esimerkiksi virtuaalivoimaloihin, joissa hajautettuja tuotantoresursseja ja ohjattavia kuormia voidaan koota yhteen ja hallinnoida kapasiteettivarannossa. Hajautettu energiantuotanto ja energian varastointiteknologiat ovat ensimmäinen askel siirryttäessä kohti dynaamisempia sähköverkkoja. Ottamalla käyttöön μems-ratkaisun olemme luoneet kattavan, reaaliaikaisen verkkokapasiteetin hallintaratkaisun ja älykkään verkon sovelluksen. Nyt voimme tarjota verkkoyhtiöille mahdollisuuden ottaa konkreettinen askel kohti älykkäämpiä sähköverkkoja ja olla mukana paitsi kokeilemassa, myös kehittämässä tulevaisuuden teknologiaa, kertoo Smart Grid Solution Center -yksikön johtaja Igor Dremelj Landis+Gyriltä. Suomessa Smart Grid-asiantuntijamme on Sami Haapamäki. n 6 7

7 Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Pohjoismaissa etäluentahankkeet on jo pääosin toteutettu, mutta suurella osalla eurooppalaisia verkkoyhtiöitä etäluentaratkaisun valinta on vielä edessä. Kyseessä on tärkeä strateginen päätös, joka verkkoyhtiöiden on tehtävä heti etäluentaprojektin suunnittelun alkuvaiheessa. Jo tarjouspyyntöä laadittaessa energiayhtiön johdon on vastattava kahteen yksinkertaiseen mutta tärkeään kysymykseen: Mitä voimme tehdä itse? Mitä on hankittava alihankintana? Saatavilla olevien laitteiden, ohjelmistojen ja toimittajien tarjonta on laaja, samoin kuin skaala kahden ääripään komponenttitoimituksen ja kokonaistoimituksen välillä. Energiayhtiöt voivat ostaa etäluentaratkaisun komponentit erikseen ja hallita asennusprojektia ja ohjelmistointegraatiota itse, tai valita kokonaistoimituksen ja antaa myös projektihallinnan yhteistyökumppanin hoidettavaksi. Etäluentahankkeelle ei ole olemassa oikeaa tai väärää toteuttamistapaa, mutta on tärkeää ymmärtää, että useat tekijät vaikuttavat valinnan onnistumiseen. Yleensä projektin koko ja käytettävissä olevat resurssit ovat tärkeässä roolissa verkkoyhtiön kannalta, kertoo Xavier Ringot, Vice President, Smart Metering Solutions Center, Landis+Gyr EMEA. Odotusten selvittäminen Etäluentahankkeen toteuttaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin vain uuden laitteiston ja ohjelmistojen asennusta; se on merkittävä muutosprojekti, joka tulee vaikuttamaan koko energiayhtiön toimintaan. Xavier Ringot toteaakin: Aloittaessamme keskustelut verkkoyhtiön johdon kanssa puhumme hyvin avoimesti heidän 7

8 Markkinat odotuksistaan ja mitä niiden toteuttaminen vaatii. Tässä vaiheessa Ringot painottaa, ettei hän ota kantaa siihen, onko parempi valita kattava, valmiiksi integroitu ratkaisu, kuten Landis+Gyrin Gridstream -ratkaisu, vai hankkia komponenttipohjainen ratkaisu. Jos energiayhtiöllä on työvoimaa ja talon sisäistä asiantuntemusta, räätälöity komponenttitoimitus saattaa olla oikea valinta. Toinen tärkeä asia, jota verkkoyhtiön tulee pohtia, on tietenkin järjestelmän elinkaarikustannus. Etäluentastrategian kehittämisprosessia voidaan verrata talonrakentamisprosessiin: jos olet arkkitehti ja kumppanisi on insinööri, komponenttien ostaminen ja koko rakennusprosessin valvominen itse voi olla paras valinta ja voit rakentaa unelmiesi talon, kuvailee Ringot. Mutta jos sinulla ei ole aikaa, tarvittavaa koulutusta eikä ketään auttamassa, on paljon turvallisempaa luottaa Gridstreamin kaltaiseen toimivaan ja testattuun ratkaisuun. Toinen tärkeä asia, jota verkkoyhtiön tulee pohtia, on tietenkin järjestelmän elinkaarikustannus. Mittarikannan elinikä on vähintään 20 vuotta, joten alussa tehty investointi laatuun on pitkällä aikavälillä kannattava. Myös tulevat huoltotarpeet on otettava huomioon, samoin kuin laitteiden yhteentoimivuus ja tulevaisuuden laitetoimitusten varmistaminen. 8

9 Landis+Gyrillä on kokemusta sekä räätälöidyistä komponenttitoimituksista että etäluentahankkeiden kokonaistoimituksista eri puolilla Eurooppaa. Ranskalaiselle verkkoyhtiölle ERDF:lle on toteutettu räätälöity ratkaisu laitetoimituksista juuri heidän spesifikaationsa mukaan, kun taas esimerkiksi Pohjoismaissa valtaosa etäluentaprojekteista on toteutettu yhden päätoimittajan kanssa. Etäluentahankkeen toteuttaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin vain uuden laitteiston ja ohjelmistojen asennusta; se on merkittävä muutosprojekti, joka tulee vaikuttamaan koko energiayhtiön toimintaan. Viimeisin esimerkki onnistuneesta Gridstream-kokonaistoimituksesta on virolaisten Ericsson Eestin ja Elektrilevi OÜ:n hanke, jossa Landis+Gyr toimii Ericsson Eestin pääkumppanina ja vastaa etäluentainfrastruktuurin toimittamisesta projektiin. Toimitus sisältää etäluettavat mittarit, keskittimet ja luentajärjestelmän. Projektista ja sen toteutuksesta vastaa Ericsson Eesti, joka myös hoitaa etäluentajärjestelmän integroinnin Elektrilevin järjestelmiin. Landis+Gyr Oy toimittaa projektiin noin etäluettavaa kotitalousmittaria ja runsaat keskitintä. n 8 9

10 Markkinat CEER:n Status Review on Regulatory Authorities -raportti Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvosto (CEER) julkaisi hiljattain raporttinsa Status Review on Regulatory Approaches to Enabling Smart Grid Solutions. CEER:n raportti perustui kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa tehtyyn tutkimukseen, ja se tarkastelee eurooppalaisten maiden lähestymistapoja älykkäiden verkkojen kehittämiseen ja kunkin maan kohtaamia sääntelyn haasteita. Raportti ei ole ohjaileva se ei sisällä suosituksia käytännöiksi vaan pikemminkin kuvaa sitä, mitkä älykkäiden verkkojen kehittämistä koskevat lainsäädännölliset ongelmat viranomaiset näkevät omassa maassaan olennaisimmiksi. Raportti osoittaa tärkeimmät toimijat älykkäiden verkkojen kehittämisen kannalta ja käsittelee myös innovatiivisten ratkaisujen tukemista, suorituskyvyn indikaattoreita sekä kannustimia verkon kapasiteetin säätöön. 10

11 Tutkimuksen tulokset osoittavat melkein kaikkien viranomaisten olevan sitä mieltä, että jakeluverkkoyhtiöillä on tärkeä rooli älykkäiden verkkojen kehittämisessä. Tämä saattaa olla itsestään selvää Landis+Gyrille ja asiakkaillemme, mutta kun ottaa huomioon käydyt keskustelut Euroopan komission Smart Grids Task Force -työryhmässä, se on kuitenkin mainitsemisen arvoinen asia. Lisäksi suurin osa viranomaisista näkee myös teknologian toimittajien, kuten Landis+Gyrin, sekä hallitusten ja sähkön myyntiyhtiöiden olevan tärkeissä rooleissa. Tämän konsensuksen ulkopuolelle jää laaja skaala mielipiteitä, joita kuvataan raportissa. Selkeää yksimielisyyttä ei esimerkiksi ole siitä, onko älykkäiden verkkojen kehittämiselle olemassa regulatorisia ja kaupallisia esteitä. Toistaiseksi ei ole yhteisymmärrystä siitä, haittaavatko olemassa olevat säännöt älykkäiden verkkojen kehitystä. Yleisesti ottaen kansalliset viranomaiset kuitenkin uskovat, että nykyisistä sähköliiketoiminnan eriyttämistä koskevista säännöksistä ei todennäköisesti ole haittaa älykkäiden verkkojen kehitykselle. Useimmissa maissa on jo käytössä tai suunnitteilla nettomittaus (kulutetun ja verkkoon syötetyn energian erotus) ja miltei kolme neljäsosaa viranomaisista sanoi, että älykkäät verkot tulevat hyödyntämään älykkään mittauksen tuottamaa tietoa. 73 prosenttia tutkimukseen osallistuneista maista oli kuitenkin sitä mieltä, että uudet kaupalliset ja lainsäädännölliset järjestelyt ovat tarpeen älykkäiden verkkojen kehityksen mahdollistamiseksi. n 11

12 Markkinat Lisää tehokkuutta energiayhtiön toimintaan Turkissa Jakeluverkon parantunut toiminnallinen tehokkuus, sisäisten prosessien optimointi ja liiketoiminnan tuottojen turvaaminen olivat syitä, miksi turkkilainen verkkoyhtiö SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş otti käyttöönsä etäluennan. Projektin lopputuloksena Landis+Gyrin Prahassa sijaitseva ICG Solutions Centre of Competence toimitti verkkoyhtiölle Gridstream Converge -ratkaisun kaupan, teollisuuden ja kantaverkon mittaukseen. CEZ-konserniin kuuluva SEDAS toimittaa sähköä yli kolmelle miljoonalle turkkilaiselle asiakkaalle. Konserni on kasvanut tsekkiläisestä sähköyhtiöstä monikansalliseksi konserniksi ja Landis+Gyrillä on ollut etuoikeus toimia yhtiön kumppanina tämän kehityksen aikana. Converge-luentajärjestelmän edut olivat konsernissa entuudestaan tuttuja ja järjestelmä päätettiin asentaa myös Turkkiin. Projektin valmistelut alkoivat vuoden 2012 toisen kvartaalin aikana, ja sopimus allekirjoitettiin marraskuussa Landis+Gyrin vastuuna oli toimittaa Gridstream Converge -ratkaisu asiakkaalle. Gridstream Converge -järjestelmän avulla Landis+Gyr mahdollistaa kokonaisratkaisun, joka kattaa prosessit ICG-mittauksesta laskutukseen. Sen avoin järjestelmäarkkitehtuuri sallii integraation muiden järjestelmien kanssa esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen 12

13 analysointia ja simulointia sekä energiankulutuksen laskutusta varten. Lisäksi Gridstream Converge tarjoaa perustan tehokkaalle tietovarastolle. Asiakkaan vaatimuksena oli ratkaisun nopea toteutus ja käyttöönotto, mikä myös täytettiin, kun projekti läpivietiin joulukuun 2012 loppuun mennessä. Projektiin kuului myös laitteiston hankkiminen ja soveltuvan infrastruktuurin toimittaminen. Yhteentoimivuuden varmistaminen SEDASille toteutettu ratkaisu sisältää tietojen luennan, validoinnin ja aggregoinnin, yksittäisen mittapisteen tai loppukäyttäjän laskutusarvojen valmistelun sekä joustavan raportoinnin. Yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin TARAN Elektronikin kanssa projektiin valittiin E550 -teollisuusmittarit ja E55C-modeemit point-to-point -tiedonsiirrolla. Landis+Gyr pystyi varmistamaan, että Gridstream Converge -järjestelmä voitiin integroida muiden paikallisten ja kansainvälisten toimittajien mittareihin, sillä SEDAS käyttää tällä hetkellä kuutta erityyppistä mittaria. Käyttöönotto tapahtui Landis+Gyrin ja SEDASin välisenä yhteistyönä. SEDAS vastasi mittarien asennuksesta asiakkaiden tiloihin, ja Landis+Gyr tarjosi järjestelmään asennettavien mittareiden integrointitukea. Tähän mennessä Landis+Gyr on toimittanut E550-mittaria SEDASille, jolla on tarve vielä lisämittarille tulevan vuoden aikana. n 13

14 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli entistä parempaa verkkodiagnostiikkaa Landis+Gyrin kommunikointimoduulien uusinta sukupolvea edustava CU-P4x kommunikointimoduuli tuli saataville vuoden 2013 lopulla. Laite antaa mahdollisuudet matkapuhelinverkon parempaan analysointiin ja auttaa siten parantamaan tiedonsiirtoa, johon katkeilevat yhteydet ja verkon heikko kattavuus voivat vaikuttaa. CU-P4x-kommunikointimoduulissa on uutena ominaisuutena diagnostiikkatoiminnot. Yksi näistä on verkkodiagnostiikan kannalta tärkeitä tietoja keräävä tiedonsiirtoloki Communication Journal, jonka avulla voidaan selvittää häiriöitä tukiaseman solussa ja modeemien putoamista verkosta. Communication Journal kirjaa keskeiset tiedot kuten ajan ja päivämäärän, vastaanotetun signaalin voimakkuuden ja tukiaseman solun aluekoodit valitun mittausjakson välein. Verkko-operaattorit voivat hakea tallennettua historiatietoa jopa viikon ajalta joko etäyhteydellä, MAP110 -ohjelmaa käyttäen tai optoliitynnän kautta paikan päällä. Operaattorit voivat käyttää tietoa tiedonsiirtohäiriöiden vianmääritykseen ja sitä kautta parantaa palveluaan. Toinen uusi ominaisuus on Long Term Pass/Fail Counter, joka kirjaa harvinaiset ja satunnaiset poikkeamat verkossa ja kerää pitkäaikaiset tilastot häiriöitä aiheuttavista tapahtumista. Alex Ngi, Product Manager ICG Communication Devices, Landis+Gyr EMEA, kertoo: Uusien toiminnallisuuksien lisäksi modeemin rakennetta on yksinkertaistettu niin, että siihen tarvitaan vähemmän komponentteja. Näin on saatu luotettava tuote, joka voidaan valmistaa kokoonpanolinjoilla tehokkaammin ja kustannustehokkaammin. Muihin uusiin toimintoihin kuuluvat tuki pidemmille käyttäjänimille ja salasanoille, tekstiviestihälytyksille ja parannetulle soittajan tunnistussuodatukselle. 14

15 CU-P4x-kommunikointimoduuli on saatavilla Suomessa elokuusta 2014 alkaen. Tuote on yhteensopiva Landis+Gyrin ICG-mittareiden E650 ja E850 sekä S650 Smart Grid mittauspäätteen kanssa. n CU-P4x on Landis+Gyrin uusinta sukupolvea edustava kommunikointimoduuli. Sen uudet diagnostiikkatoiminnot tuottavat tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää mobiiliverkon luotettavuuden parantamiseksi. 15

16 Asiakkaat Landis+Gyr esitteli Saksan markkinoille räätälöidyn Gridstream-etäluentaratkaisun Tiedonsiirtoratkaisu vastaa kaikilta osin Saksan viranomaisten asettamiin tiukkoihin säännöksiin. Energianhallinta Euroopassa on ottamassa suuren harppauksen kohti etäluentaa. Selvä osoitus tästä on Euroopan suurimman talouden, Saksan, kiihtyvä muutos kohti älykkäämpiä rakenteita. Saksan johtaviin verkkoyhtiöihin kuuluva EnBW ja Landis+Gyr aloittivat yhteistyön edistääkseen tätä kehitystä Saksassa. Kumppanit yhdistivät osaamisensa uuden etäluentaa koskevan lainsäädännön toimeenpanossa ja innovatiivisen, vaativan turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa. Landis+Gyr esitteli tämänvuotisessa E-World-kongressissa Saksan Essenissä uuden S560-gatewayn toimintaa yhdessä E350- sähkömittarin kanssa, sekä uudet Gridstream Administrator- ja Gridstream Data Reception Manager -sovellukset. Asiakkaat saivat osastolla ensikäden vaikutelmia tietojen luentatuloksista, niiden siirtämisestä ja kuormanhallintatoiminnosta. Kehitimme sekä etäluettavien mittareiden tiedonsiirto-gatewayn että järjestelmäsovellukset kokonaan alusta alkaen, ja nyt voimme esitellä ensimmäiset käyttötapaukset Saksan markkinoille kehitetystä kokonaisratkaisustamme, kertoo Elisabeth Weikmann, Senior Manager AMM Initiative, Landis+Gyr EMEA. Pystyimme hyödyntämään muilta Euroopan markkinoilta saamaamme laajaa kokemusta ja sitä etäluentaratkaisujen asiantuntemusta, joka perustuu olemassa oleviin tekniikoihimme ja tuotealustoihimme. Hän lisää: Meille oli tärkeää toimittaa prototyyppi, jonka asiakkaat tietävät olevan täysin Saksan markkinasäännösten mukainen. 16

17 Valmiina aloitukseen vuonna 2015 Saksan markkinoiden etäluentaratkaisun prototyyppi kehitettiin vastaamaan kolmen prosessissa mukana olleen saksalaisen sääntelyviraston vaatimuksia. EnBW ja Landis+Gyr asentavat yhteensä etäluettavaa mittauspäätettä Saksassa, Baden Württembergin osavaltiossa. Samalla asennetaan Gridstream-ohjelmistopaketti, joka integroidaan EnBW:n taustajärjestelmiin. Tällä tavoin saadaan perustavanlaatuista tietoa ratkaisun suorituskyvystä, käyttötavoista ja yhteentoimivuudesta. Prototyypin avulla voimme aloittaa sekä laboratorio- että kenttätestauksen tämän gatewayn toiminnasta, kertoo Saksan Landis+Gyrin toimitusjohtaja Peter Heuell. Vuonna 2015 odotamme näkevämme ensimmäiset sertifioidut laitteet ja tuomme markkinoille täysin integroidun kokonaisratkaisun. n 17

18 Asiakkaat Prepayment-mittausta Yhdysvalloissa Landis+Gyr tuo edistykselliset, ennakkomaksuun perustuvat älykkään mittauksen ratkaisut ensi kertaa Yhdysvaltoihin. 10 vuoden mittaiseen ja 132 miljoonan euron arvoisen sopimuksen taustalla on pyrkimys pienentää asiakkaan liiketoiminnan ja asennustyön kustannuksia. Amerikkalainen sähköyhtiö Salt River Project (SRP) on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen Landis+Gyrin kanssa mittaus- ja prepayment-teknologian päivityksestä ja laajentamisesta. Asennukset jaksotetaan 10 vuoden ajalle yhtiön koko palvelualueella. SRP:n alkuperäinen tavoite oli karsia vuositasolla usean miljoonan dollarin ajokustannukset, jotka syntyvät asiakkaiden muuttaessa tai siirtyessä prepayment-mittaukseen. Vuodesta 1993 toiminnassa ollut SRP:n M-Power-ohjelma on suurin sähkön prepayment-ohjelma Yhdysvalloissa. M-Powerohjelmamme on ollut erittäin menestyksekäs, ja meillä on nyt työkalut tarjota prepayment-vaihtoehtoja koko asiakaskunnallemme tulevina vuosina, kertoi Michael Mendonca, SRP:n Senior Director of Revenue Cycle Services. Tämä Landis+Gyrin kanssa tehty sopimus tarjoaa SRP:lle tekniikan, jonka avulla voimme tuoda asiakkaittemme saataville kattavammat tiedot ja se myös tukee useampia maksuvaihtoehtoja kuin nykyinen järjestelmämme. Tämä tulee olemaan meille merkittävä askel eteenpäin. Kolmivaiheinen projekti Landis+Gyrin monivuotinen prepayment-osaaminen siihen liittyvine ratkaisuineen Isossa-Britanniassa on ollut hyödyksi Salt River Project -yhtiölle. Iso-Britannia kuuluu maailman suurimpiin prepayment-markkinoihin. Olemme markkinajohtaja, ja meillä on valtava määrä kokemusta jaettavaksi asiakkaittemme kanssa sekä EMEA:ssa että muilla alueilla, kertoo Paul Curtis, Head of Export Sales, Landis+Gyr EMEA. 18

19 Projekti toteutetaan kolmivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa painopiste on Gridstream RF -tiedonsiirtoinfrastruktuurin käyttöönotossa SRP:n koko palvelualueella. Toisessa vaiheessa Landis+Gyrin nykyinen prepayment-ratkaisu päivitetään käyttämään pohjois-amerikan RF-tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Kun tiedonsiirtoverkko on luotu ja nykyinen prepayment-laitteisto ja ohjelmistot muokattu, SRP toimittaa asiakkaalleen prepayment-mittarit, joissa on sekä luotto- että ennakkomaksuvaihtoehdot ja jotka pystytään konfiguroimaan etätyönä. Vuodesta 1993 toiminnassa ollut SRP:n M-Power-ohjelma on suurin sähkön prepayment-ohjelma Yhdysvalloissa. Kolmannessa vaiheessa seuraavan sukupolven prepaymentjärjestelmää kehitetään perustuen Focus AX-SD -mittariin ja Zigbee-teknologiaa hyödyntävään kotitalousnäyttöön. Kun verkko on valmis ja toimintakunnossa, SRP aloittaa yli miljoonan Landis+Gyr E350 AX-SD -mittarin asennukset. Mittari tarjoaa asiakkaille sekä luotto- että prepayment-vaihtoehdot. Kun projekti on saatu päätökseen, SRP:n palvelualueen kotitalouksissa tulee olemaan yli miljoona mittapistettä, joissa on kolmannen sukupolven älykäs mittausjärjestelmä. Ratkaisun mittaus- ja tiedonsiirtoteknologiaa täyttää SRP:n nykyiset vaatimukset sekä tarjoaa joustavuutta älykkään verkon tuleviin hankkeisiin. n 19

20 Lyhyesti Uutisia maailmalta Atlanta, Georgia Colorado Springs Utilities valitsi Landis+Gyrin kuormanohjausratkaisun Colorado Springs Utilities Yhdysvalloissa on allekirjoittanut Landis+Gyrin kanssa sopimuksen kuormanohjausratkaisusta, jonka tavoitteena on vähentää jakeluverkon kuormitusta sähkön kulutushuippujen aikana. Zug, Sveitsi Landis+Gyrille myönnetty ISO tietoturvasertifikaatti Landis+Gyrin tehdas Korintissa ja 3 toimipistettä Isossa- Britanniassa ovat saaneet ISO27001 sertifikaatit. Globaali sertifiointi on osoitus siitä, että näiden toimipisteiden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät täyttävät standardin asettamat korkeat vaatimukset. Ajankohtaista: Internet Landis+Gyrin webcast tietoturvasta etäluentajärjestelmissä Samalla kun etämittauksen tietosuojaa säätelevät lainsäädännölliset yksityiskohdat muotoutuvat ja tarkentuvat, energiankulutuksen tiedonsiirto tulee yhä tarkemman silmälläpidon alaiseksi. Landis+Gyr on tehnyt merkittäviä panostuksia Gridstream -järjestelmän tietoturvaan. Webcastlähetyksessä Landis+Gyrin turvallisuusasiantuntija Philip Mason kertoo EU:n etäluennan tietoturvaa koskevasta lainsäädännöstä, yhteentoimivuusvaatimuksista sekä Gridstream-ratkaisun tietoturvatoteutuksista. Webcast on katsottavissa tästä. 20

21 Oslo, Norja Landis+Gyr Norja mukana vuoden 2014 TU Smart Grid Summit -konferenssissa Konferenssi keskittyi sähköisiin ratkaisuihin, jotka tulevat markkinoiden saataville älykkään mittauksen myötä vuonna 2019, Norjan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pientuotanto, muuttuvat kulutusmallit ja Norjassa etenkin sähköajoneuvojen lataaminen, tulevat asettamaan verkolle uusia haasteita. Vastauksena muuttuviin tarpeisiin Landis+Gyr esitteli yhdessä Toshiban kanssa kehitetyn älykkään verkon ratkaisun. Integroitu konsepti yhdistää etäluennan ja verkon digitalisoinnin. Se tuo tehokkaita työkaluja keski- ja pienjänniteverkkojen hallintaan ja automatisointiin dynaamisessa ympäristössä, missä reagoinnin kysynnän ja tarjonnan muutoksiin on oltava oikea- ja reaaliaikaista. Ratkaisu tarjoaa lisäksi tarkkaa tietoa verkossa esiintyvistä häiriöistä ja mahdollistaa siten itsekorjautuvan verkon kehittämisen. 21

22 Photography: Fotolia; novadomus (titel) istock.com; shapecharge ( page 8, 9) istock.com; querbeet (page 10) istock.com; mustafacan (page 12, 13) istock.com; ymgerman (page 17) Additional photos by Landis+Gyr/Seidl PR & Marketing GmbH Landis+Gyr Oy Salvesenintie 6 FI Jyskä Landis+Gyr 2014

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa

Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 03.11.2016

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Kokemuksia XDW-piloteista

Kokemuksia XDW-piloteista Kokemuksia XDW-piloteista Manne Miettinen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Käsitteitä Tietovarastopalvelu (Koti) CSC:n tarjoama data

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä Esa Pohjosenperä 14.12.2016 Elenia Oy / konserni Liikevaihto 2015 208,7 / 282,3 M Asiakkaat 417 200 Henkilöstö 177 / 383 Markkinaosuus 12

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitalisaation mahdollisuudet asvaltoinnin tuotannossa Lähtökohta Tehostaa projektin läpimenoa

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2016 (OR. en) 12628/00 DCL 1 LIMITE PUBLIC RECH 106 ATO 64 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 12628/00 RESTREINT Päivämäärä: 30.

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot