Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös"

Transkriptio

1 01 14 Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Lue lisää sivulta 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli entistä parempaa verkkodiagnostiikkaa Sivu 14 Asiakkaat Landis+Gyr esitteli Saksan markkinoille räätälöidyn Gridstream -etäluentaratkaisun Sivu 16

2 Pääkirjoitus Hyvä lukijamme, Tervetuloa + Update-uutiskirjeemme pariin. Haluan käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni, miten yhtiömme auttoi Suomea siirtymään älykkään mittauksen aikakauteen. Ilmatyynyaluksilla, mönkijöillä ja välillä ihan vanhanaikaisesti vaeltaen kulkuvälineet asennuspaikoille vaihtelivat, mutta päämäärä oli aina sama: viedä Suomen energia-alaa eteenpäin. Tänään etäluentatekniikka kattaa Suomen lähes 100-prosenttisesti, mikä vahvistaa maan asemaa Euroopan edelläkävijöiden joukossa enkä tarkoita tällä ainoastaan valmiutta mitata kotitalouksien sähkönkulutusta. Maa on jo pitkään ollut kärkijoukoissa Euroopan siirtyessä älykkääseen energianhallintaan. Olimme toimittamassa kattavia avaimet käteen -ratkaisuja useille merkittäville verkkoyhtiöille. Tähän mennessä Landis+Gyr on toimittanut yli miljoona etäluettavaa mittaria Suomeen määrä vastaa mittarin toimittamista joka kolmanteen suomalaiseen kotitalouteen. Muutos on ollut nopea. Mittareiden toimitusmäärät ja asennustahti olivat ajoittain hengästyttäviä: kriittisimmässä vaiheessa joka sekunti asennettiin yksi etäluettava mittari. Olen ylpeä siitä, että me Landis+Gyrillä olemme pystyneet auttamaan Suomea ylittämään sekä kansalliset että EU:n tavoitteet; siitä on tullut maailman ensimmäinen maa, joka on ottanut käyttöön tuntipohjaisen mittauksen näin merkittävässä laajuudessa. Toteutimme onnistuneesti useita kokonaistoimituksia, joihin sisältyi myös mittarien luentapalvelu ja integraatio verkkoyhtiöiden IT-järjestelmiin. Investointi on jo alkanut osoittaa kannattavuutensa sekä loppukäyttäjille että energian toimittajille. Ensimmäiset palautteet osoittavat, että suomalaiset loppukäyttäjät toivottavat älykkään mittauksen tervetulleeksi ja ovat ottaneet uuden tekniikan omakseen. Henkilökohtaisten energianhallintatyökalujen kysyntä on kasvamassa, ja energiayhtiöt tarjoavat asiakkailleen verkkopohjaisia työkaluja ja portaaleja. Landis+Gyrin tuella verkkoyhtiöt ovat myös tarjonneet asiakkailleen tietoa etäluennasta ja sen eduista loppukäyttäjälle esimerkiksi etäluentaoppaiden avulla. Lainsäädännön mukaan 80 prosentilla Suomen kotitalouksista tuli olla etäluettavat mittarit asennettuna vuoden 2014 alkuun mennessä. Etäluettavien mittareiden kattavuus on jo selvästi ylittänyt tuon kansallisen tavoitteen ja on nyt jo lähes 100 prosenttia. Kun perusta on nyt paikallaan, älykkäät sähköverkot ovat seuraava looginen askel. Suomessa saamamme kokemus on meille erittäin arvokasta myös muualla EMEA:ssa. Sen ansiosta voimme olla entistä parempia kumppaneita eurooppalaisten verkkoyhtiöiden etäluentahankkeissa. Yhdessä asiakkaittemme ja emoyhtiömme Toshiban kanssa me Landis+Gyrillä olemme valmiita ottamaan seuraavat askeleet tehdäksemme älykkäistä sähköverkoista ja yhteisöistä totta niin Suomessa kuin muuallakin EMEA-alueella. Andreas Brun Senior Vice President Sales & Marketing Landis+Gyr EMEA

3 Sisällys Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Sivu 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 CEER:n Status Review on Regulatory Authorities -raportti Sivu 10 Lisää tehokkuutta energiayhtiön toimintaan Turkissa Sivu 12 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli entistä parempaa verkkodiagnostiikkaa Sivu 14 Asiakkaat Landis+Gyr esitteli Saksan markkinoille räätälöidyn Gridstream -etäluentaratkaisun Sivu 16 Prepayment-mittausta Yhdysvalloissa Sivu 18 Lyhyesti Uutisia maailmalta Sivu 20 3

4 Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Landis+Gyr ja Toshiba ovat esitelleet uuden hajautetun energian hallintajärjestelmän (μems). Se on älykkään verkon ratkaisu, jonka avulla siirto- ja jakeluyhtiöt pystyvät automatisoimaan ja optimoimaan verkon komponenttien käytön ja toiminnan sekä keskijännite- että pienjänniteverkoissa. Keskijänniteverkon jakelumuuntamoita ei ole alunperin suunniteltu hallitsemaan muuttuvaa tehon suuntaa ja jännitevaihteluita, joita syntyy, kun sähköverkkoon kytketään enenevässä määrin hajautettua, tuotannoltaan vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa, tuulivoimaa, aurinkokennoja tai sähköajoneuvoja. Perinteinen tapa vahvistaa verkkoa investoimalla kaapeli- ja ilmajohtoinfrastruktuuriin on kallis tapa ratkaista ongelma. μems Smart Grid Kit on aloituspaketti verkkoyhtiöille, jotka haluavat osallistua älykkään verkon kehitykseen ja selvittää μemsratkaisun mahdollisuuksia Yhdistämällä Toshiban μems-energianhallintajärjestelmä S650-päätteeseen, voidaan tehostaa verkon valvontaa ja parantaa luotettavuutta. Ratkaisu tarjoaa reaaliaikaista tietoa muuntamoilta sekä keski- ja pienjänniteverkolta nykyisen verkostoautomaation tueksi; lisäksi se mahdollistaa pidemmän ajan historiatietojen hyödyntämisen. Kun ratkaisu integroidaan olemassa oleviin SCADA/DMS-järjestelmiin, joita on perinteisesti käytetty sähkönsiirto- ja jakeluverkoissa, varmistetaan myös verkon luotettava ohjaus ja valvonta. μems:n toiminnallisuuksiin kuuluvat mm: tuotannon ja kysynnän ennusteet, reaaliaikainen tuotannon ja kysynnän hallinta, tuotannon ja energiavarastoinnin ajoittaminen, uusiutuvan energiantuotannon aiheuttamien jännitevaihteluiden tasaaminen, ennalta arvaamattomien kuormien, kuten sähköajoneuvojen, vaikutuksen tasapainottaminen, jännitteen 4

5 säätäminen keskijännite- ja pienjänniteverkoissa, taajuuden säätö mikroverkoissa sekä kysyntäjouston mahdollistaminen. μems-ratkaisu sisältää kaksi ydinkomponenttia. μemspalvelin on keskeinen osa verkkojärjestelmän reaaliaikaista hallintaa ja visualisointia, kun taas μems-ohjaimet eri puolilla jakeluverkkoa valvovat ja hallitsevat kenttälaitteita automaattisesti ja niiden ohjauslogiikka on konfiguroitavissa etänä. Reaaliaikaisten mittausten keräämistä varten μems-ratkaisu tarvitsee päätelaitteen. Landis+Gyrin älykkään verkon S650- mittalaite integroituu saumattomasti μems-ratkaisuun ja kommunikoi μems-ohjainten kanssa. S650-laite mittaa jännitettä, virtaa ja tehoa reaaliaikaisesti ja mahdollistaa etäohjaukset jakelumuuntajien ja muiden verkon käyttölaitteiden säätelyssä. Ratkaisua on testattu onnistuneesti italialaisella verkkoyhtiöllä ACEA SpA:lla Roomassa. Sitä käytettiin sähköasemalla, johon liittyi sähköautojen latauspiste, 10 kw:n aurinkopaneelit ja 45 kwh:n energiavarasto. Pilotin tavoitteena oli vakauttaa sähköverkon jännitevaihtelut ohjaamalla ja tasapainottamalla aurinkosähkön tuotantoa ja energiavarastoja ja samalla tuottaa virtaa tehokkaasti ja vakaasti sähköajoneuvojen latausasemalle. Näissä ohjauksissa hyödynnettiin μems-järjestelmää. Toisessa koekäyttöprojektissa, syrjäisellä Miyako-saarella Japanissa, μems on erittäin tärkeässä roolissa koko sähköverkon hallintajärjestelmässä. Saarella sähköverkkoon integroidaan paljon uusiutuvaa energiaa, ja μems-järjestelmän tehtävä on huolehtia sähkön laadusta ja verkon energiatasapainosta. Verkkoyhtiöille, jotka haluavat osallistua älykkään verkon kehitykseen ja selvittää µems-ratkaisun mahdollisuuksia, on nyt saatavilla aloituspaketti (µems Smart Grid Kit). Paketti sisältää S650-laitteen ja Toshiban μems-järjestelmän, jossa on palvelinsovellus ja kolme µems-ohjainta. 5

6 Painopiste/ Markkinat Aloituspakettia voidaan hyödyntää muuntamovalvontaan, kysynnän ja hajautetun tuotannon ennustamiseen ja reaaliaikaiseen valvontaan sekä ohjaukseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää jännitteen säätöön ja uusiutuvien energianlähteiden hallintaan. µems aloituspaketti on suunniteltu skaalautuvaksi, joten se on myöhemmin laajennettavissa koko verkkoyhtiön alueelle. Landis+Gyr ja Toshiba ovat myös työskennelleet tiiviisti verkkoyhtiöiden kanssa simuloiden ongelmia muuntajilla ja sitä, miten näitä voidaan ratkoa μems:n avulla. Nyt voimme tarjota verkkoyhtiöille mahdollisuuden ottaa konkreettinen askel kohti älykkäämpiä sähköverkkoja ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden teknologiaa, Igor Dremelj, Landis+Gyr Suurin hyöty ratkaisusta saadaan, kun se integroidaan tiiviisti osaksi verkkoyhtiöiden käytönvalvontajärjestelmää ja muita sovelluksia. µems-järjestelmän tiedonsiirto tukee käytönvalvonnan protokollastandardeja, ja IEC60870-rajapinta mahdollistaa sujuvat integraatiot. µems-järjestelmää voidaan hyödyntää kysynnänjoustoratkaisuissa ja se on integroitavissa esimerkiksi virtuaalivoimaloihin, joissa hajautettuja tuotantoresursseja ja ohjattavia kuormia voidaan koota yhteen ja hallinnoida kapasiteettivarannossa. Hajautettu energiantuotanto ja energian varastointiteknologiat ovat ensimmäinen askel siirryttäessä kohti dynaamisempia sähköverkkoja. Ottamalla käyttöön μems-ratkaisun olemme luoneet kattavan, reaaliaikaisen verkkokapasiteetin hallintaratkaisun ja älykkään verkon sovelluksen. Nyt voimme tarjota verkkoyhtiöille mahdollisuuden ottaa konkreettinen askel kohti älykkäämpiä sähköverkkoja ja olla mukana paitsi kokeilemassa, myös kehittämässä tulevaisuuden teknologiaa, kertoo Smart Grid Solution Center -yksikön johtaja Igor Dremelj Landis+Gyriltä. Suomessa Smart Grid-asiantuntijamme on Sami Haapamäki. n 6 7

7 Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Pohjoismaissa etäluentahankkeet on jo pääosin toteutettu, mutta suurella osalla eurooppalaisia verkkoyhtiöitä etäluentaratkaisun valinta on vielä edessä. Kyseessä on tärkeä strateginen päätös, joka verkkoyhtiöiden on tehtävä heti etäluentaprojektin suunnittelun alkuvaiheessa. Jo tarjouspyyntöä laadittaessa energiayhtiön johdon on vastattava kahteen yksinkertaiseen mutta tärkeään kysymykseen: Mitä voimme tehdä itse? Mitä on hankittava alihankintana? Saatavilla olevien laitteiden, ohjelmistojen ja toimittajien tarjonta on laaja, samoin kuin skaala kahden ääripään komponenttitoimituksen ja kokonaistoimituksen välillä. Energiayhtiöt voivat ostaa etäluentaratkaisun komponentit erikseen ja hallita asennusprojektia ja ohjelmistointegraatiota itse, tai valita kokonaistoimituksen ja antaa myös projektihallinnan yhteistyökumppanin hoidettavaksi. Etäluentahankkeelle ei ole olemassa oikeaa tai väärää toteuttamistapaa, mutta on tärkeää ymmärtää, että useat tekijät vaikuttavat valinnan onnistumiseen. Yleensä projektin koko ja käytettävissä olevat resurssit ovat tärkeässä roolissa verkkoyhtiön kannalta, kertoo Xavier Ringot, Vice President, Smart Metering Solutions Center, Landis+Gyr EMEA. Odotusten selvittäminen Etäluentahankkeen toteuttaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin vain uuden laitteiston ja ohjelmistojen asennusta; se on merkittävä muutosprojekti, joka tulee vaikuttamaan koko energiayhtiön toimintaan. Xavier Ringot toteaakin: Aloittaessamme keskustelut verkkoyhtiön johdon kanssa puhumme hyvin avoimesti heidän 7

8 Markkinat odotuksistaan ja mitä niiden toteuttaminen vaatii. Tässä vaiheessa Ringot painottaa, ettei hän ota kantaa siihen, onko parempi valita kattava, valmiiksi integroitu ratkaisu, kuten Landis+Gyrin Gridstream -ratkaisu, vai hankkia komponenttipohjainen ratkaisu. Jos energiayhtiöllä on työvoimaa ja talon sisäistä asiantuntemusta, räätälöity komponenttitoimitus saattaa olla oikea valinta. Toinen tärkeä asia, jota verkkoyhtiön tulee pohtia, on tietenkin järjestelmän elinkaarikustannus. Etäluentastrategian kehittämisprosessia voidaan verrata talonrakentamisprosessiin: jos olet arkkitehti ja kumppanisi on insinööri, komponenttien ostaminen ja koko rakennusprosessin valvominen itse voi olla paras valinta ja voit rakentaa unelmiesi talon, kuvailee Ringot. Mutta jos sinulla ei ole aikaa, tarvittavaa koulutusta eikä ketään auttamassa, on paljon turvallisempaa luottaa Gridstreamin kaltaiseen toimivaan ja testattuun ratkaisuun. Toinen tärkeä asia, jota verkkoyhtiön tulee pohtia, on tietenkin järjestelmän elinkaarikustannus. Mittarikannan elinikä on vähintään 20 vuotta, joten alussa tehty investointi laatuun on pitkällä aikavälillä kannattava. Myös tulevat huoltotarpeet on otettava huomioon, samoin kuin laitteiden yhteentoimivuus ja tulevaisuuden laitetoimitusten varmistaminen. 8

9 Landis+Gyrillä on kokemusta sekä räätälöidyistä komponenttitoimituksista että etäluentahankkeiden kokonaistoimituksista eri puolilla Eurooppaa. Ranskalaiselle verkkoyhtiölle ERDF:lle on toteutettu räätälöity ratkaisu laitetoimituksista juuri heidän spesifikaationsa mukaan, kun taas esimerkiksi Pohjoismaissa valtaosa etäluentaprojekteista on toteutettu yhden päätoimittajan kanssa. Etäluentahankkeen toteuttaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin vain uuden laitteiston ja ohjelmistojen asennusta; se on merkittävä muutosprojekti, joka tulee vaikuttamaan koko energiayhtiön toimintaan. Viimeisin esimerkki onnistuneesta Gridstream-kokonaistoimituksesta on virolaisten Ericsson Eestin ja Elektrilevi OÜ:n hanke, jossa Landis+Gyr toimii Ericsson Eestin pääkumppanina ja vastaa etäluentainfrastruktuurin toimittamisesta projektiin. Toimitus sisältää etäluettavat mittarit, keskittimet ja luentajärjestelmän. Projektista ja sen toteutuksesta vastaa Ericsson Eesti, joka myös hoitaa etäluentajärjestelmän integroinnin Elektrilevin järjestelmiin. Landis+Gyr Oy toimittaa projektiin noin etäluettavaa kotitalousmittaria ja runsaat keskitintä. n 8 9

10 Markkinat CEER:n Status Review on Regulatory Authorities -raportti Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvosto (CEER) julkaisi hiljattain raporttinsa Status Review on Regulatory Approaches to Enabling Smart Grid Solutions. CEER:n raportti perustui kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa tehtyyn tutkimukseen, ja se tarkastelee eurooppalaisten maiden lähestymistapoja älykkäiden verkkojen kehittämiseen ja kunkin maan kohtaamia sääntelyn haasteita. Raportti ei ole ohjaileva se ei sisällä suosituksia käytännöiksi vaan pikemminkin kuvaa sitä, mitkä älykkäiden verkkojen kehittämistä koskevat lainsäädännölliset ongelmat viranomaiset näkevät omassa maassaan olennaisimmiksi. Raportti osoittaa tärkeimmät toimijat älykkäiden verkkojen kehittämisen kannalta ja käsittelee myös innovatiivisten ratkaisujen tukemista, suorituskyvyn indikaattoreita sekä kannustimia verkon kapasiteetin säätöön. 10

11 Tutkimuksen tulokset osoittavat melkein kaikkien viranomaisten olevan sitä mieltä, että jakeluverkkoyhtiöillä on tärkeä rooli älykkäiden verkkojen kehittämisessä. Tämä saattaa olla itsestään selvää Landis+Gyrille ja asiakkaillemme, mutta kun ottaa huomioon käydyt keskustelut Euroopan komission Smart Grids Task Force -työryhmässä, se on kuitenkin mainitsemisen arvoinen asia. Lisäksi suurin osa viranomaisista näkee myös teknologian toimittajien, kuten Landis+Gyrin, sekä hallitusten ja sähkön myyntiyhtiöiden olevan tärkeissä rooleissa. Tämän konsensuksen ulkopuolelle jää laaja skaala mielipiteitä, joita kuvataan raportissa. Selkeää yksimielisyyttä ei esimerkiksi ole siitä, onko älykkäiden verkkojen kehittämiselle olemassa regulatorisia ja kaupallisia esteitä. Toistaiseksi ei ole yhteisymmärrystä siitä, haittaavatko olemassa olevat säännöt älykkäiden verkkojen kehitystä. Yleisesti ottaen kansalliset viranomaiset kuitenkin uskovat, että nykyisistä sähköliiketoiminnan eriyttämistä koskevista säännöksistä ei todennäköisesti ole haittaa älykkäiden verkkojen kehitykselle. Useimmissa maissa on jo käytössä tai suunnitteilla nettomittaus (kulutetun ja verkkoon syötetyn energian erotus) ja miltei kolme neljäsosaa viranomaisista sanoi, että älykkäät verkot tulevat hyödyntämään älykkään mittauksen tuottamaa tietoa. 73 prosenttia tutkimukseen osallistuneista maista oli kuitenkin sitä mieltä, että uudet kaupalliset ja lainsäädännölliset järjestelyt ovat tarpeen älykkäiden verkkojen kehityksen mahdollistamiseksi. n 11

12 Markkinat Lisää tehokkuutta energiayhtiön toimintaan Turkissa Jakeluverkon parantunut toiminnallinen tehokkuus, sisäisten prosessien optimointi ja liiketoiminnan tuottojen turvaaminen olivat syitä, miksi turkkilainen verkkoyhtiö SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş otti käyttöönsä etäluennan. Projektin lopputuloksena Landis+Gyrin Prahassa sijaitseva ICG Solutions Centre of Competence toimitti verkkoyhtiölle Gridstream Converge -ratkaisun kaupan, teollisuuden ja kantaverkon mittaukseen. CEZ-konserniin kuuluva SEDAS toimittaa sähköä yli kolmelle miljoonalle turkkilaiselle asiakkaalle. Konserni on kasvanut tsekkiläisestä sähköyhtiöstä monikansalliseksi konserniksi ja Landis+Gyrillä on ollut etuoikeus toimia yhtiön kumppanina tämän kehityksen aikana. Converge-luentajärjestelmän edut olivat konsernissa entuudestaan tuttuja ja järjestelmä päätettiin asentaa myös Turkkiin. Projektin valmistelut alkoivat vuoden 2012 toisen kvartaalin aikana, ja sopimus allekirjoitettiin marraskuussa Landis+Gyrin vastuuna oli toimittaa Gridstream Converge -ratkaisu asiakkaalle. Gridstream Converge -järjestelmän avulla Landis+Gyr mahdollistaa kokonaisratkaisun, joka kattaa prosessit ICG-mittauksesta laskutukseen. Sen avoin järjestelmäarkkitehtuuri sallii integraation muiden järjestelmien kanssa esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen 12

13 analysointia ja simulointia sekä energiankulutuksen laskutusta varten. Lisäksi Gridstream Converge tarjoaa perustan tehokkaalle tietovarastolle. Asiakkaan vaatimuksena oli ratkaisun nopea toteutus ja käyttöönotto, mikä myös täytettiin, kun projekti läpivietiin joulukuun 2012 loppuun mennessä. Projektiin kuului myös laitteiston hankkiminen ja soveltuvan infrastruktuurin toimittaminen. Yhteentoimivuuden varmistaminen SEDASille toteutettu ratkaisu sisältää tietojen luennan, validoinnin ja aggregoinnin, yksittäisen mittapisteen tai loppukäyttäjän laskutusarvojen valmistelun sekä joustavan raportoinnin. Yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin TARAN Elektronikin kanssa projektiin valittiin E550 -teollisuusmittarit ja E55C-modeemit point-to-point -tiedonsiirrolla. Landis+Gyr pystyi varmistamaan, että Gridstream Converge -järjestelmä voitiin integroida muiden paikallisten ja kansainvälisten toimittajien mittareihin, sillä SEDAS käyttää tällä hetkellä kuutta erityyppistä mittaria. Käyttöönotto tapahtui Landis+Gyrin ja SEDASin välisenä yhteistyönä. SEDAS vastasi mittarien asennuksesta asiakkaiden tiloihin, ja Landis+Gyr tarjosi järjestelmään asennettavien mittareiden integrointitukea. Tähän mennessä Landis+Gyr on toimittanut E550-mittaria SEDASille, jolla on tarve vielä lisämittarille tulevan vuoden aikana. n 13

14 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli entistä parempaa verkkodiagnostiikkaa Landis+Gyrin kommunikointimoduulien uusinta sukupolvea edustava CU-P4x kommunikointimoduuli tuli saataville vuoden 2013 lopulla. Laite antaa mahdollisuudet matkapuhelinverkon parempaan analysointiin ja auttaa siten parantamaan tiedonsiirtoa, johon katkeilevat yhteydet ja verkon heikko kattavuus voivat vaikuttaa. CU-P4x-kommunikointimoduulissa on uutena ominaisuutena diagnostiikkatoiminnot. Yksi näistä on verkkodiagnostiikan kannalta tärkeitä tietoja keräävä tiedonsiirtoloki Communication Journal, jonka avulla voidaan selvittää häiriöitä tukiaseman solussa ja modeemien putoamista verkosta. Communication Journal kirjaa keskeiset tiedot kuten ajan ja päivämäärän, vastaanotetun signaalin voimakkuuden ja tukiaseman solun aluekoodit valitun mittausjakson välein. Verkko-operaattorit voivat hakea tallennettua historiatietoa jopa viikon ajalta joko etäyhteydellä, MAP110 -ohjelmaa käyttäen tai optoliitynnän kautta paikan päällä. Operaattorit voivat käyttää tietoa tiedonsiirtohäiriöiden vianmääritykseen ja sitä kautta parantaa palveluaan. Toinen uusi ominaisuus on Long Term Pass/Fail Counter, joka kirjaa harvinaiset ja satunnaiset poikkeamat verkossa ja kerää pitkäaikaiset tilastot häiriöitä aiheuttavista tapahtumista. Alex Ngi, Product Manager ICG Communication Devices, Landis+Gyr EMEA, kertoo: Uusien toiminnallisuuksien lisäksi modeemin rakennetta on yksinkertaistettu niin, että siihen tarvitaan vähemmän komponentteja. Näin on saatu luotettava tuote, joka voidaan valmistaa kokoonpanolinjoilla tehokkaammin ja kustannustehokkaammin. Muihin uusiin toimintoihin kuuluvat tuki pidemmille käyttäjänimille ja salasanoille, tekstiviestihälytyksille ja parannetulle soittajan tunnistussuodatukselle. 14

15 CU-P4x-kommunikointimoduuli on saatavilla Suomessa elokuusta 2014 alkaen. Tuote on yhteensopiva Landis+Gyrin ICG-mittareiden E650 ja E850 sekä S650 Smart Grid mittauspäätteen kanssa. n CU-P4x on Landis+Gyrin uusinta sukupolvea edustava kommunikointimoduuli. Sen uudet diagnostiikkatoiminnot tuottavat tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää mobiiliverkon luotettavuuden parantamiseksi. 15

16 Asiakkaat Landis+Gyr esitteli Saksan markkinoille räätälöidyn Gridstream-etäluentaratkaisun Tiedonsiirtoratkaisu vastaa kaikilta osin Saksan viranomaisten asettamiin tiukkoihin säännöksiin. Energianhallinta Euroopassa on ottamassa suuren harppauksen kohti etäluentaa. Selvä osoitus tästä on Euroopan suurimman talouden, Saksan, kiihtyvä muutos kohti älykkäämpiä rakenteita. Saksan johtaviin verkkoyhtiöihin kuuluva EnBW ja Landis+Gyr aloittivat yhteistyön edistääkseen tätä kehitystä Saksassa. Kumppanit yhdistivät osaamisensa uuden etäluentaa koskevan lainsäädännön toimeenpanossa ja innovatiivisen, vaativan turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa. Landis+Gyr esitteli tämänvuotisessa E-World-kongressissa Saksan Essenissä uuden S560-gatewayn toimintaa yhdessä E350- sähkömittarin kanssa, sekä uudet Gridstream Administrator- ja Gridstream Data Reception Manager -sovellukset. Asiakkaat saivat osastolla ensikäden vaikutelmia tietojen luentatuloksista, niiden siirtämisestä ja kuormanhallintatoiminnosta. Kehitimme sekä etäluettavien mittareiden tiedonsiirto-gatewayn että järjestelmäsovellukset kokonaan alusta alkaen, ja nyt voimme esitellä ensimmäiset käyttötapaukset Saksan markkinoille kehitetystä kokonaisratkaisustamme, kertoo Elisabeth Weikmann, Senior Manager AMM Initiative, Landis+Gyr EMEA. Pystyimme hyödyntämään muilta Euroopan markkinoilta saamaamme laajaa kokemusta ja sitä etäluentaratkaisujen asiantuntemusta, joka perustuu olemassa oleviin tekniikoihimme ja tuotealustoihimme. Hän lisää: Meille oli tärkeää toimittaa prototyyppi, jonka asiakkaat tietävät olevan täysin Saksan markkinasäännösten mukainen. 16

17 Valmiina aloitukseen vuonna 2015 Saksan markkinoiden etäluentaratkaisun prototyyppi kehitettiin vastaamaan kolmen prosessissa mukana olleen saksalaisen sääntelyviraston vaatimuksia. EnBW ja Landis+Gyr asentavat yhteensä etäluettavaa mittauspäätettä Saksassa, Baden Württembergin osavaltiossa. Samalla asennetaan Gridstream-ohjelmistopaketti, joka integroidaan EnBW:n taustajärjestelmiin. Tällä tavoin saadaan perustavanlaatuista tietoa ratkaisun suorituskyvystä, käyttötavoista ja yhteentoimivuudesta. Prototyypin avulla voimme aloittaa sekä laboratorio- että kenttätestauksen tämän gatewayn toiminnasta, kertoo Saksan Landis+Gyrin toimitusjohtaja Peter Heuell. Vuonna 2015 odotamme näkevämme ensimmäiset sertifioidut laitteet ja tuomme markkinoille täysin integroidun kokonaisratkaisun. n 17

18 Asiakkaat Prepayment-mittausta Yhdysvalloissa Landis+Gyr tuo edistykselliset, ennakkomaksuun perustuvat älykkään mittauksen ratkaisut ensi kertaa Yhdysvaltoihin. 10 vuoden mittaiseen ja 132 miljoonan euron arvoisen sopimuksen taustalla on pyrkimys pienentää asiakkaan liiketoiminnan ja asennustyön kustannuksia. Amerikkalainen sähköyhtiö Salt River Project (SRP) on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen Landis+Gyrin kanssa mittaus- ja prepayment-teknologian päivityksestä ja laajentamisesta. Asennukset jaksotetaan 10 vuoden ajalle yhtiön koko palvelualueella. SRP:n alkuperäinen tavoite oli karsia vuositasolla usean miljoonan dollarin ajokustannukset, jotka syntyvät asiakkaiden muuttaessa tai siirtyessä prepayment-mittaukseen. Vuodesta 1993 toiminnassa ollut SRP:n M-Power-ohjelma on suurin sähkön prepayment-ohjelma Yhdysvalloissa. M-Powerohjelmamme on ollut erittäin menestyksekäs, ja meillä on nyt työkalut tarjota prepayment-vaihtoehtoja koko asiakaskunnallemme tulevina vuosina, kertoi Michael Mendonca, SRP:n Senior Director of Revenue Cycle Services. Tämä Landis+Gyrin kanssa tehty sopimus tarjoaa SRP:lle tekniikan, jonka avulla voimme tuoda asiakkaittemme saataville kattavammat tiedot ja se myös tukee useampia maksuvaihtoehtoja kuin nykyinen järjestelmämme. Tämä tulee olemaan meille merkittävä askel eteenpäin. Kolmivaiheinen projekti Landis+Gyrin monivuotinen prepayment-osaaminen siihen liittyvine ratkaisuineen Isossa-Britanniassa on ollut hyödyksi Salt River Project -yhtiölle. Iso-Britannia kuuluu maailman suurimpiin prepayment-markkinoihin. Olemme markkinajohtaja, ja meillä on valtava määrä kokemusta jaettavaksi asiakkaittemme kanssa sekä EMEA:ssa että muilla alueilla, kertoo Paul Curtis, Head of Export Sales, Landis+Gyr EMEA. 18

19 Projekti toteutetaan kolmivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa painopiste on Gridstream RF -tiedonsiirtoinfrastruktuurin käyttöönotossa SRP:n koko palvelualueella. Toisessa vaiheessa Landis+Gyrin nykyinen prepayment-ratkaisu päivitetään käyttämään pohjois-amerikan RF-tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Kun tiedonsiirtoverkko on luotu ja nykyinen prepayment-laitteisto ja ohjelmistot muokattu, SRP toimittaa asiakkaalleen prepayment-mittarit, joissa on sekä luotto- että ennakkomaksuvaihtoehdot ja jotka pystytään konfiguroimaan etätyönä. Vuodesta 1993 toiminnassa ollut SRP:n M-Power-ohjelma on suurin sähkön prepayment-ohjelma Yhdysvalloissa. Kolmannessa vaiheessa seuraavan sukupolven prepaymentjärjestelmää kehitetään perustuen Focus AX-SD -mittariin ja Zigbee-teknologiaa hyödyntävään kotitalousnäyttöön. Kun verkko on valmis ja toimintakunnossa, SRP aloittaa yli miljoonan Landis+Gyr E350 AX-SD -mittarin asennukset. Mittari tarjoaa asiakkaille sekä luotto- että prepayment-vaihtoehdot. Kun projekti on saatu päätökseen, SRP:n palvelualueen kotitalouksissa tulee olemaan yli miljoona mittapistettä, joissa on kolmannen sukupolven älykäs mittausjärjestelmä. Ratkaisun mittaus- ja tiedonsiirtoteknologiaa täyttää SRP:n nykyiset vaatimukset sekä tarjoaa joustavuutta älykkään verkon tuleviin hankkeisiin. n 19

20 Lyhyesti Uutisia maailmalta Atlanta, Georgia Colorado Springs Utilities valitsi Landis+Gyrin kuormanohjausratkaisun Colorado Springs Utilities Yhdysvalloissa on allekirjoittanut Landis+Gyrin kanssa sopimuksen kuormanohjausratkaisusta, jonka tavoitteena on vähentää jakeluverkon kuormitusta sähkön kulutushuippujen aikana. Zug, Sveitsi Landis+Gyrille myönnetty ISO tietoturvasertifikaatti Landis+Gyrin tehdas Korintissa ja 3 toimipistettä Isossa- Britanniassa ovat saaneet ISO27001 sertifikaatit. Globaali sertifiointi on osoitus siitä, että näiden toimipisteiden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät täyttävät standardin asettamat korkeat vaatimukset. Ajankohtaista: Internet Landis+Gyrin webcast tietoturvasta etäluentajärjestelmissä Samalla kun etämittauksen tietosuojaa säätelevät lainsäädännölliset yksityiskohdat muotoutuvat ja tarkentuvat, energiankulutuksen tiedonsiirto tulee yhä tarkemman silmälläpidon alaiseksi. Landis+Gyr on tehnyt merkittäviä panostuksia Gridstream -järjestelmän tietoturvaan. Webcastlähetyksessä Landis+Gyrin turvallisuusasiantuntija Philip Mason kertoo EU:n etäluennan tietoturvaa koskevasta lainsäädännöstä, yhteentoimivuusvaatimuksista sekä Gridstream-ratkaisun tietoturvatoteutuksista. Webcast on katsottavissa tästä. 20

21 Oslo, Norja Landis+Gyr Norja mukana vuoden 2014 TU Smart Grid Summit -konferenssissa Konferenssi keskittyi sähköisiin ratkaisuihin, jotka tulevat markkinoiden saataville älykkään mittauksen myötä vuonna 2019, Norjan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pientuotanto, muuttuvat kulutusmallit ja Norjassa etenkin sähköajoneuvojen lataaminen, tulevat asettamaan verkolle uusia haasteita. Vastauksena muuttuviin tarpeisiin Landis+Gyr esitteli yhdessä Toshiban kanssa kehitetyn älykkään verkon ratkaisun. Integroitu konsepti yhdistää etäluennan ja verkon digitalisoinnin. Se tuo tehokkaita työkaluja keski- ja pienjänniteverkkojen hallintaan ja automatisointiin dynaamisessa ympäristössä, missä reagoinnin kysynnän ja tarjonnan muutoksiin on oltava oikea- ja reaaliaikaista. Ratkaisu tarjoaa lisäksi tarkkaa tietoa verkossa esiintyvistä häiriöistä ja mahdollistaa siten itsekorjautuvan verkon kehittämisen. 21

22 Photography: Fotolia; novadomus (titel) istock.com; shapecharge ( page 8, 9) istock.com; querbeet (page 10) istock.com; mustafacan (page 12, 13) istock.com; ymgerman (page 17) Additional photos by Landis+Gyr/Seidl PR & Marketing GmbH Landis+Gyr Oy Salvesenintie 6 FI Jyskä Landis+Gyr 2014

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

power Verkon äly tuo luotettavuutta

power Verkon äly tuo luotettavuutta power 1 11 ABB Oy:n asiakaslehti Verkon äly tuo luotettavuutta Juomavettä energiatehokkaasti 07 Turun Seudun Vesi luottaa ABB:n taajuusmuuttajiin Kumppanuuteen perustuva kunnossapitomalli 16 Full Service

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö 2009 4 Teleste lyhyesti Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous 6 Vuoden 2009 tapahtumia 8 Strategia ja visio 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Liiketoiminta-alueet 14 Broadband Cable Networks -tuoteliiketoiminta

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 1 14 ABB Oy:n asiakaslehti Robotisoituva automatiikka Eino-myrskyn tuomat opit 06 Pohjois-Karjalan Sähkön käytöntukijärjestelmästä oli hyötyä Asiantuntija direktiiviä tekemässä 14 Esa Virtanen mukana

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot