Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta"

Transkriptio

1 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Sivu 18 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Sivu 22

2 Pääkirjoitus Tervetuloa lukemaan uutiskirjettämme, joka on omistettu alkavalle European Utility Week tapahtumalle. Odotamme Amsterdamin messu- ja konferenssipäiviä mielenkiinnolla. Etäluentaa käynnistetään useissa eurooppalaisissa energiayhtiöissä, ja Landis+Gyrin uuden sukupolven älykäs mittausympäristö on valmis näihin hankkeisiin. Messuilla esittelemme Gridstream-ratkaisumme uusinta kehitystä. Oliver Iltisberger Takeshi Yokota Etäluenta on ponnahduslauta kohti älykästä verkkoa ja tänä vuonna vieraamme voivat nähdä, miten Landis+Gyrin ja Toshiban yhteinen tuotevalikoima tukee energiayhtiöiden siirtymistä älykkääseen verkkoon, niin kysynnän hallinnan ratkaisuilla kuin verkon optimoinnilla verkkoautomaatiota hyödyntäen. Yli vuosisadan ajan Landis+Gyr on ollut edelläkävijä energianmittauksen alalla. Olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka kehittivät sähkömittareita ja olemme tehneet yhteistyötä sähköyhtiöiden kassa ympäri maailmaa, kun ne ovat siirtyneet perinteisestä mittauksesta etäluentaan. Yksistään Euroopassa Landis+Gyr on toimittanut 20 miljoonaa mittaria yli 100 asiakkaalle sekä 300 älykästä mittausjärjestelmää. Kokemus ja vaativissa kenttäolosuhteissa läpiviedyt testit takaavat tuotteiden ja ratkaisuiden luotettavuuden. Asiakkaamme ja muut sidosryhmämme hyötyvät tänään myös Toshiban maailmanlaajuisesta toiminnasta sekä laajasta tuotevalikoimasta, joka ulottuu energiantuotannosta energian varastointijärjestelmiin sekä siirto- ja jakeluverkon tuotteisiin. Verkkoyhtiöt tarvitsevat reaaliaikaista tietoa energian hallintaan ja ohjaamiseen. Niiden on vastattava sekä muuttuvaan lainsäädäntöön että kestävän kehityksen haasteisiin kustannustehokkaasti. Olemme yhdistäneet osaamisemme ja kehittäneet älykkään mittauksen ja älykkään verkon tuotteemme vastaamaan näihin tarpeisiin. µems-ratkaisu mikroverkkojen energianhallintaan, mittaustietojen hallintajärjestelmä (MDMS) sekä jakeluverkon analysointi- ja valvontatuotteet ovat työkalujamme verkon automatisointiin ja olemassaolevan infrastruktuurin vahvistamiseen. Landis+Gyr ja Toshiba auttavat tuotevalikoimallaan asiakkaitaan laajentamaan energianhallintaa ja ulottamaan sen etäluennan lisäksi myös jakeluverkon valvontaan, automatisointiin ja mikroverkkoihin. Nämä aihepiirit ovat esillä myös konferenssiesityksissämme European Utility Week-tapahtumassa. Toivottavasti tapaamme Amsterdamissa! Oliver Iltisberger Executive Vice President EMEA, Landis+Gyr Takeshi Yokota Corporate Senior Vice President, Toshiba Corporation

3 Sisällys Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba: Kumppanisi älykkäämmän energian alalla Sivu 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä verkon digitalisointiin Sivu 15 Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Sivu 18 Virtuaalivoimalasta lisää liikevaihtoa Sivu 20 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Sivu 22 Naantalin Energia pilotoi Landis+Gyrin uutta keskija pienjänniteverkkojen valvonta- ja ohjausratkaisua Sivu 24 Energian varastointiratkaisu Italiaan Sivu 26 3

4 Painopiste Kumppanisi älykkäämmän energian alalla Landis+Gyr ja Toshiba osallistuvat yhdessä tämän vuoden European Utility Week -tapahtumaan Amsterdamissa. Yritykset ovat edelleen vahvistaneet tarjontaansa tulevaisuuden ympäristöystävällisissä ja älykkäissä energiahallinnan ratkaisuissa. Messuilla esitellään yritysten uusinta tarjontaa. Älykäs mittaus on ponnahduslauta kohti älykästä verkkoa. Gridstream on Landis+Gyrin älykkään verkon kokonaisratkaisu, joka yhdistää mittauksen, tiedonsiirron, verkonhallinnan sekä etäluentajärjestelmän ja kuluttajaratkaisut yhteen integroituun, suojattuun ympäristöön. Landis+Gyrin messuosaston demoesityksessä vierailijat voivat tutustua älykkään mittauksen kokonaisratkaisuun, jossa uusi Gridstream MDMS -järjestelmä on integroitu SAP IS/U ohjelmaan. (lue lisää sivulta 12) Enemmän kuin etäluentaa Maailmanlaajuisina energianhallintaratkaisujen markkinajohtajina Landis+Gyr ja Toshiba ovat älykkäiden verkkoratkaisujen kehityksen kärjessä. Consertin, cybergridin, PowerSensen ja Gridiantin yritysostot sekä Smart Grid Solution Center -keskuksen 4

5 perustaminen Nürnbergiin ovat entisestään vahvistaneet asemaamme markkinoilla. Landis+Gyr ja Toshiba tarjoavat energiayhtiöiden asiakkaille etäluennan lisäksi myös tuotteita verkon hallintaan, kuten esimerkiksi muuntamoautomaatioratkaisuja sekä tuotteita verkon osien hallintaan ja monitorointiin. European Utility Week -tapahtuman aikana Landis+Gyr esittelee modulaarisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla verkkoyhtiöt voivat kehittää nykyistä verkkoinfrastruktuuriaan. Verkon digitalisointi Jakeluverkoista tarvitaan tulevaisuudessa jatkuvasti enemmän reaaliaikaista tietoa verkonhallintaa varten, etenkin kun hajautetun energiantuotannon määrä verkossa lisääntyy. Myös investointien suojaaminen, teknisten häviöiden vähentäminen ja sähkön toimituksen laadun varmistaminen tulevat olemaan entistä tärkeämpiä. Voiko jakeluverkosta tulla älykäs? Laitteisto- ja älyverkkosovellukset, kuten visualisointi, tietojen analysointi ja toiminnalliset työkalut, ovat jo saatavilla. Tähän mennessä jakeluverkon automaatioaste ei kuitenkaan ole mahdollistanut verkon paikallista optimointia. Verkon visualisointi, tietojen analysointi, vikojen paikannus, uusiutuvien 5

6 Painopiste energianlähteiden hallinta ja aktiivinen jännitetason säätö sekä ennakoiva energiantuotannon hallinta ovat Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisuja, joiden avulla perinteisiä jakeluverkkoja voidaan muuttaa älykkäiksi. Pien- ja keskijänniteverkon valvonta Landis+Gyrin pien- ja keskijänniteverkon valvonta- ja ohjausjärjestelmän avulla olemassa olevaa jakeluverkkoinfrastruktuuria voidaan digitalisoida kustannustehokkaasti. Helposti asennettavat anturit tuottavat tietoa verkon tilasta ja lukuisista mitatuista suureista, mikä auttaa energiayhtiöitä selvittämään ja hallinnoimaan verkon käyttökatkoksia ja häiriöitä entistä nopeammin. (lue lisää sivulta 15) Tietojen visualisointi ja analysointi Gridiantin analysointi- ja tuotantosovellukset ovat nyt osa Landis+Gyrin tarjontaa. Nämä sovellukset tuottavat suuria määriä dataa useista lähdejärjestelmistä ja mahdollistavat tiedon verkkopohjaisen visualisoinnin, simuloinnin ja optimoinnin sekä ennustemallien luomisen. Sovellusten avulla voidaan raakatiedosta tuottaa liiketoiminnalle merkityksellistä tietoa, jonka avulla voidaan parantaa sähkön jakelun luotettavuutta ja laatua, kasvattaa 6

7 investointien käyttöikää, vähentää häviöitä ja samalla mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden integrointi verkkoon. EUW-tapahtumassa Landis+Gyr esittelee kaksi Gridiantin sovellusta. GRIDview Asset Loading hyödyntää sekä etäluennasta että erillisiltä antureilta saatavaa tietoa, ja mahdollistaa tietojen visualisoinnin verkonhallintaan ja näin myös kuormitustasojen valvomisen muuntopiirissä, sähkönsyötöissä ja jakelumuuntajassa. Tämän tiedon perusteella GRIDview tuottaa muuntajan suunnittelu-, sijoitus-, mitoitus- ja hävikkilaskelmat järjestelmän mahdollisten kehitys- ja korjaustoimenpiteiden tueksi. Toinen tapahtumassa esiteltävä sovellus on GRIDplan Reliability, joka hyödyntää jakeluhäiriöistä saatavia tietoja verkon suunnittelun parantamiseksi. GRIDplan Reliability visualisoi ja tunnistaa jakeluhäiriöiden syyt ja niiden vaikutukset System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindekseihin ja muihin määriteltäviin suorituskykyindikaattoreihin. Tietojen perusteella GRIDplan Reliability analysoi mahdolliset vaikutukset ja antaa suosituksia mahdollisista korjaustoimenpiteistä, joilla voidaan parantaa verkon luotettavuutta. 7

8 Painopiste Aktiivinen verkonhallinta Landis+Gyrin ja Toshiban automaattisen verkonhallinnan ratkaisussa µems energianhallintajärjestelmä yhdessä S650-päätteen kanssa voidaan integroida osaksi olemassa olevaa SCADA/DMS -järjestelmää. Ratkaisun avulla voidaan kustannustehokkaasti optimoida muuntamoiden käyttöä ja näin parantaa sähköverkon luotettavuutta ja valvontaa. (lue lisää sivulta 18) Energian kysynnän ohjaus ja hallinta Toshiban tytäryhtiö cybergrid kehittää ja myy virtuaalivoimaloiden sekä kysyntäjouston mahdollistavia ratkaisuja. Modulaarinen ja skaalautuva ratkaisu cybernoc yhdistää markkinoilla olevat resurssit ns. virtuaalivoimaloiksi ja sovittaa kulloinkin tarjolla olevan tuotannon kysyntätilanteeseen. Vapautuvilla resursseilla tarkoitetaan hajautettua/uusiutuvaa energiaa, kaupan ja teollisuuden energiakuormia, energiavarastoja ja muita järjestelmiä. Lähes reaaliajassa toimiva kysyntäjoustoratkaisu mahdollistaa kaupan ja teollisuuden asiakkaille energian tehokkaamman käytön ja mahdollisuuden hyötyä taloudellisesti myymällä energiaa markkinoille. (lue lisää sivulta 20) Toshiban Pluzzy Smart Home -ratkaisu on kotitalouksille tarjottava energianhallinnan ratkaisu, jolla voidaan parantaa kotitalouksien energiatehokkuutta. 8

9 Pluzzy on älykäs, itseoppiva ratkaisu, joka ohjaa kotitalouksien lämmitystä asukkaille kulloinkin sopivaksi ja säästää näin energiaa. Pluzzyn avulla kuluttajat voivat ohjata helposti sekä sähkölaitteita että vesikiertoista tai suoraa sähkölämmitystä, asumismukavuudesta tinkimättä. Toshiban Pluzzy on mahdollista integroida energiayhtiön etäluentajärjestelmään. Näin verkkoyhtiöt voivat mitata, valvoa ja tasapainottaa energiankulutusta kulloisenkin tilanteen mukaan. Pluzzy tarjoaa monipuoliset ominaisuudet esim. energian myyjille, jotka voivat sitouttaa kuluttajia palveluun ja näin vaikuttaa energiankulutukseen ja sitä kautta tuotannon tasapainottamiseen. n Webinaari: Energy transformation and intelligent transition to smart grids European Utility Week tapahtuman edellä Landis+Gyrin asiakkailla on mahdollisuus osallistua webinaariin, jota Landis+Gyrin asiantuntijat isännöivät. Tilaisuudessa kerrotaan innovatiivisista ratkaisuista, jotka mahdollistavat luotettavan, kestävän ja kustannustehokkaan verkon. Voit osallistua verkkoseminaariin tämän linkin kautta 9

10 1.151 Painopiste European Utility Week 2014: TURKISH PAVILION 4.J46 4.J40 4.J38 4.J36 4.J32 4.J30 4.J26 4.J24 4.J22 4.J20 4.J18 4.J16 4.J14 4.J12 4.J10 4.J , RAI Convention Center Amsterdam, Hollanti 4.J03 4.J45 4.J39 4.J37 4.J35 4.J33 4.J31 4.J29 4.J27 4.J25 4.J23 4.J21 4.J19 4.J17 4.J15 4.J11 4.J09 4.J07 4.H40 4.H38 4.H32 4.H30 4.H26 4.H22 4.H21 4.H20 4.H18 4.H16 4.H14 4.H12 4.H10 4.H08 4.J01 4.H01 B 4.G46 4.G40 4.G38 4.G32 4.G30 4.G26 4.G20 CHINESE PAVILION SWEDISH PAVILION 4.CH17 4.CH15 4.CH18 4.CH16 4.G14 4.G10 4.G08 4.G05 4.G03 CHINESE PAVILION 4.G01 4.G45 4.G39 4.F22 4.CH1 4.CH24.CH34.CH44.CH5 4.CH6 4.G12 4.F38 4.F36 4.F34 4.F32 4.F30 4.F28 4.F26 4.F24 4.CH7 4.CH84.CH94.CH104.CH114.CH12 4.F14 4.F12 4.F10 4.F08 Pohjakartta 1.F47 1.F45 1.E22b 1.F17 1.E14B 1.E10C 1.E06 1.E02 1.E46 1.E40 1.E30 1.E28 1.E24 1.E22a 1.E20 1.E18 1.E16 1.E14A 1.E12 1.E10A 1.E10B 1.E08 1.E04 1.E01 1.E51 1.E07 1.E05 1.D30 1.D20 1.D18 1.D16 1.D12 1.D10 1.D03 1.D50 1.D08 1.D02 1.D01 THEATRE 2 Case Study Programme Coffee Bar THEATRE 3 Case Study Programme THEATRE 4 Case Study Programme 1.C02 1.C01 1.B03 1.C07 1.C05 1.B40 1.B30 1.B25 1.B20 1.B18 1.B16 1.B12 1.B10 1.B08 1.B02 1.B01 We are here! 1.A03 1.A36 1.A40 1.A30 1.A26 1.A20 1.A16 1.A14 1.A12 1.A34 1.A10 1.A08 1.A02 1.A01 Strategic Conference Area Strategic Conference Area Exhibitor Service Area Entrance Exhibiton Area Tervetuloa osastollemme A08 hallissa 1. 10

11 Landis+Gyr & Toshiba: asiantuntijamme konferenssissa Landis+Gyrin asiantuntijat ja johto osallistuvat puhujina European Utility Week-konferenssiin, missä he kertovat ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Strategic Programme / Session: Smart metering Slot: Building on the smart metering infrastructure Creating a platform of trust securing meter data transmission The EU regulatory environment for smart meter security and privacy Achieving interoperability in smart meter communications security Speaker: Christian Giroux, Solutions Product Manager, Smart Energy Solutions EMEA, Landis+Gyr / Session: Smart metering Slot: Delivering value to the consumer Standardization and connectivity of smart metering solutions An efficient approach to provide data to the end consumer IDIS CII as a platform for facilitation and harmonization Speaker: Xavier Ringot, Vice President Smart Metering Solutions Center Sales EMEA, Landis+Gyr / Session: ICT & data management Slot: Integrating big data into the utility business model Ensuring solution performance in large-scale smart installations Speaker: John Galloway, Vice President Industry Solutions, Landis+Gyr Case Study Programme / Session: Smart metering Slot: Local energy distributors rollout challenges Standards-based architecture as the safe choice Speaker: Thomas Schaub, Senior Manager Standards Interoperability, Landis+Gyr / Session: The grid and renewables integration Slot: Building resiliency with microgrids Balancing micro networks in dynamic production and demand environments Automated network management solution to manage micro networks Results of smart grid laboratory testing by Tecnalia Speaker: Igor Dremelj, Vice President Smart Grid Solution Center, Landis+Gyr Co-presenter: Iñigo Cobelo, Project Manager, Labein-Tecnalia / Session: Smart metering Slot: Operational challenges in smart metering rollouts Closing the gap between smart metering and distribution automation with transformer level measuring Real-time metering to improve transparency to medium and low voltage networks Utilizing metered quality data for network maintenance and investment planning Value of reference metering: identify and minimize technical and non-technical losses Speaker: Patricio Villard, Vice President Product Management CISG, Landis+Gyr 11

12 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Landis+Gyrin Gridstream -etäluentaratkaisun uusimmassa versiossa keskeisellä sijalla on yhteentoimivien etäluettavien mittareiden ja luentajärjestelmän välisen PLC-tiedonsiirron tietoliikenneturvallisuus. Koska etäluettavien mittareiden ja älykkäiden verkkojen määrä on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt, viranomaiset sekä verkkoyhtiöt ja niiden asiakkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota etäluentajärjestelmien tietoturvaan. Verkkoyhtiöiden haasteena on kasvavien tietomäärien siirtämisen turvaaminen ilman, että heikennetään loppukuluttajien yksityisyyttä. Samalla on huolehdittava tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta eri osapuolille. Landis+Gyrillä on ollut johtava rooli turvallisten etäluentaratkaisujen ja -standardien kehittämisessä yhdessä muiden johtavien valmistajien ja IDIS-järjestön kanssa. Tietoturvan vahvistamiseksi Landis+Gyr on ottanut käyttöön salauskoodit PLC-pohjaisissa laitteissa, jotka muodostavat 95 % yrityksen etäluettavien mittareiden markkinoista. IDIS-hyväksytyt PLC- ja P2P-mittarit on suunniteltu turvallisiksi vakiintuneiden DLMS-COSEM-tiedonsiirtoprotokollien avulla. Uuden Gridstreamversion myötä verkkoyhtiöt hyötyvät yhteentoimivien laitteiden ja tiedonsiirron turvallisuuden yhdistelmästä. Ensimmäistä salatun tiedonsiirron sisältävää Gridstream-ratkaisua testataan parhaillaan, ja se otetaan käyttöön Landis+Gyrin virolaiselle Elektrileville toimittamassa etäluentajärjestelmässä. Gridstream-ratkaisuun kuuluu nyt myös HES Device Gateway alusta, jonka avulla voidaan joustavasti rakentaa järjestelmätuki entistä laajemmalle mittalaitevalikoimalle. Yleisimmät käyttötapaukset, kuten laskutusprofiilien, sarjarekisterien ja 12

13 tapahtumalokien ajastettu ja kysyntäperusteinen luenta, ovat jo saatavilla mobiiliverkkojen kautta toimiville kaupan ja teollisuuden mittareille sekä eri valmistajien etäluentamittareille. Gridstream-ratkaisuun kuuluu nyt myös Landis+Gyrin uusin IDISserfioitu etäluettava kotitalousmittari E450 S3, joka on suunniteltu erityisesti suurten volyymien hankkeisiin, kun etäluettavien mittareiden käyttöönotto alkaa lisääntyä vuoteen 2020 mennessä. Uusi Gridstream-ratkaisu julkaistaan loppuvuodesta 2014 testauksen ja asiakkaiden ramp-up-vaiheen jälkeen. Gridstream-kehitys Seuraava iso askel Landis+Gyrin Gridstream-etäluentaratkaisun kehityksessä tulee olemaan G3 PLC-kommunikaatioteknologian käyttöönotto. OFDM-teknologia on saavuttamassa vakiintuneen aseman eri puolilla Eurooppaa luotettavan toimintavarmuuden ja matalien elinkaarikustannusten ansiosta. Seuraava, marraskuussa 2014 julkaistava IDIS spesifikaatio II sisältää myös G3 PLC teknologian ja sen myötä myös Landis+Gyr tulee sisällyttämään G3 PLC-teknologian Gridstream-ratkaisuunsa. Siirtymä nykyisestä teknologiasta uuden G3-spesifikaatio hyödyntää OFDM PLC teknologiaa tiedonsiirtoon ja on suunniteltu ensisijaisesti toimivaksi CENELEC A-kaistalla (3-95kHz). G3 tarjoaa mahdollisuuden käyttää laajempaa taajuusaluetta, millä voidaan saavuttaa jopa kymmenkertainen kaistanleveys. G3 tiedonsiirtoa voidaan hyödyntää olemassa olevien PLAN PLC -laitteiden rinnalla. sukupolven teknologiaan tullaan tekemään joustavasti ja asiakkaiden pitkän tähtäimen investoinnit huomioon ottaen. 13

14 Tuoteuutiset IP-pohjainen G3 PLC-teknologia hyödyntää älykästä keskitinkonseptia ja mahdollistaa etäluentaratkaisun yhteenliitettävyyden ja sen myötä teollisen internetin (Internet of Things). Älykkäässä keskitinratkaisussa ei ainoastaan syötetä kulutustietoja järjestelmään, vaan se toimii myös tiedon luennan ja varastoinnin ajurina sekä PLC-kommunikaation monitorina, joka siirtää tietoa niin järjestelmään kuin WAN-verkkoonkin (Wide Area Network). Teknologialla mahdollistetaan skaalattavat, luotettavat älykkään mittauksen ja älykkään verkon ratkaisut tänään ja tulevaisuudessa. n 14

15 Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä verkon digitalisointiin Sähkökatkojen kestojen ja määrän vähentäminen, sähkön toimituslaadun säilyttäminen uusiutuvien energialähteiden lisääntyessä, vanheneva verkkoinfrastruktuuri - tässä esimerkkejä verkkoyhtiöiden tämän päivän haasteista. Landis+Gyr pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin, ja siinä auttaa myös yrityskaupan myötä laajentunut tuotevalikoima. Kustannustehokas ja jälkiasennettava PowerSense -ratkaisu on tehty keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaukseen ja valvontaan. Se on suunniteltu digitalisoimaan olemassa olevaa sähkönjakeluinfrastruktuuria. Sähköverkkoon ja -asemalle sijoitettava ala-asema mittaa ja valvoo jakeluverkon, muuntajan ja kytkinlaitteiden tilaa osana verkkoyhtiön käytönvalvontaa. Siihen voidaan myös integroida jo verkkoon sijoitetut vika-anturit ja mittalaitteet. Modulaarinen ratkaisu käsittää ohjelmisto- ja mittaustoiminnot, joiden avulla verkkovikojen tunnistaminen, paikantaminen ja eristäminen tehostuu. Näin vähennetään käyttökatkosten kestoa ja parannetaan verkon luotettavuutta ja sitä mittaavia laatuindeksejä, kuten SAIDI:a ja SAIFI:a. Ohjaus- ja valvontateknologian avulla verkkoyhtiö voi visualisoida verkkoon syötettävää tehoa ja löytää verkon mahdolliset pullonkaulat. Sähkön laadunvalvonta sijoitetaan verkon keskeisiin kohteisiin mahdollisten ongelmien varalta. Ohjaus- ja valvontateknologian avulla verkkoyhtiö voi myös visualisoida verkkoon syötettävää tehoa ja löytää verkon mahdolliset pullonkaulat. Älykkään, aktiivisen 15

16 Tuoteuutiset mittausteknologian avulla järjestelmä edesauttaa uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinkoenergian, liittämistä olemassa olevaan jakeluverkkoon. Se minimoi integroinnin tuomia riskejä, kuten jakeluverkon kaapeleiden tai muiden osien ylikuormitusta. Lisäksi järjestelmän mittausominaisuuden avulla voidaan tunnistaa verkon energiahävikki erittäin tarkasti. Energian tasapainotuksen ja hajautetun tuotannon valvonnan ja visualisoinnin avulla verkkoyhtiöt pystyvät minimoimaan verkon epätasapainon sekä maksimoimaan verkon siirtokyvyn ja käyttöiän. Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontaratkaisun keskeiset elementit: Älykkään verkon päätelaite on keski- ja pienjänniteverkon ohjauksen ja valvonnan solmukohta. Se yhdistää tarkan, laskutuskelpoisen mittauksen ja SmartCom RTU:n. Laite kerää ja siirtää reaaliaikaista tietoa verkkoyhtiön käytönvalvontaan, kuten SCADAan, tai muille verkonhallinnan IT-alustoille. Päätelaitetta voi käyttää esimerkiksi laskutuksen, uusiutuvien energialähteiden integroinnin ja energian pientuotannon sekä katuvalotoiminnon, apuna. Se tarjoaa sovellukset toimituslaadun ja energiajärjestelmien elinkaaren hallintaan ja täyttää älykkään verkon vaatimukset jakelumuuntamoille. Smart grid device integrator (PowerSensen ala-asema) integroi nykyiset ja uudet älykkäiden verkkojen laitteet niiden toiminnoista riippumatta verkkoyhtiön SCADA- tai IT-järjestelmään. Sen avulla verkkoyhtiöt voivat rakentaa monitoiminnallisia älykkään verkon alustoja muuntopiireihin, mikä suojaa investointeja ja verkon komponentteja. Ala-asemassa on 16 digitaalituloa ja 8 digitaalilähtöä, ja siihen voi myös yhdistää lisämoduuleja, jolloin saadaan lisää toimintoja. Näin verkkoyhtiöt saavat tarvitsemaansa joustavuutta järjestelmän laajentamiseksi, mukauttamiseksi ja muuttamiseksi omien strategioidensa mukaisesti. 16

17 Enexis on yksi Alankomaiden suurimmista jakeluverkkooperaattoreista. Se käyttää älykkäiden verkkojen integraattoria vähentämään asiakkaiden käyttökatkoksia, joiden kesto onkin pudonnut yli 20 minuutista 3 5 minuuttiin. Verkkoyhtiö valitsi ratkaisun alhaisten kokonaiskustannuksien ja SCADA-protokolliin päivitettävyyden vuoksi. Naantalin Energia pyrkii jatkuvasti parantamaan verkon sähkönlaatua ja palvelua, minkä vuoksi se yhdessä Landis+Gyrin kanssa aloitti äskettäin projektin, jossa pilotoidaan keski- ja pienjänniteverkkojen valvonta- ja ohjausratkaisua. (lue lisää sivulta 24) Uusiseelantilainen verkkoyhtiö Unison Networks ottaa pienjänniteverkkojen valvontaratkaisun käyttöön osana älykkäiden verkkojen ohjelmaa. Vertailtuaan vastaavia tekniikoita Unison valitsi Powersensen, koska se tarjosi kustannustehokkaan ratkaisun sekä kehittyneen sähkön laadunvalvonnan. Sähkön laadunvalvontaa varten jakelumuuntajiin asennetaan yhteensä 150 yksikköä vuoden 2014 toisella puoliskolla. Näin saadaan tietoja sähköntoimituksen laatuongelmista ja uusien tekniikoiden, kuten uusiutuvien energialähteiden, vaikutuksista. Uuden ratkaisun avulla Unison pystyy valvomaan asiakkaille toimitetun sähkön laatua tehokkaammin. n 17

18 Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Reaaliaikaisten tietojen saatavuus jakeluverkosta on edelleen vähäistä huolimatta käytössä olevasta teknologiasta, älykkäistä verkkosovelluksista ja työkaluista tiedon visualisointiin ja analysointiin. Käytettävissä olevat automatisointiratkaisut eivät ole mahdollistaneet jakeluverkon tehokasta toimintaa paikallisesti. Espanjalainen riippumaton älykkäiden verkkojen tutkimuskeskus Tecnalia on äskettäin validoinut Landis+Gyrin aktiivisen verkonhallintaratkaisun (Automated Network Management, ANM). Tutkimuksen tavoite oli demonstroida kuormittavissa olosuhteissa ANM:n vaikutus jännitteen laadun parantamisessa, hajautetun tuotannon hallinnassa sekä sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainottamisessa. Tecnalia simuloi useita erilaisia skenaarioita, joiden avulla testattiin ja arvioitiin verkon suorituskykyä yhdessä ANM:n kanssa. 18

19 Skenaariot perustuivat muista älykkäisiin verkkoihin liittyneistä projekteista saatuihin havaintoihin ja tietoihin, ja niissä hyödynnettiin laboratorion verkonhallintakapasiteettia. Skenaarioissa arvioitiin ohjauselementtien, kuten jännitteensäätimen (linja- ja/tai jakelumuuntaja), kuorma- ja tuotantomäärien sekä energiavarastojen vaikutusta erilaisissa verkko-olosuhteissa. Landis+Gyrin ANM-ratkaisu tarjoaa selkeitä etuja asiakkaille: n Uusiutuvien energianlähteiden hallinta hajautetun tuotannon avulla vähentää vaikutuksia ylempään verkkokerrokseen. n Aktiivinen jännitteensäätö parantaa sähkön laatua, vähentää hävikkiä ja pidentää jakelumuuntajien käyttöikää. n Ennakoiva kapasiteetin hallinta tasapainottaa energian kysyntää ja tarjontaa verkon kapasiteetin rajoissa. Tämä vähentää vaikutusta ylempään verkkokerrokseen luomalla kestäviä mikroverkkoja. n Reaaliaikaisten tietojen ja arvojen toimittaminen verkosta ylemmän kerroksen järjestelmiin varmistaa sähköjärjestelmän tehokkaan visualisoinnin ja tietojen analysoinnin. Landis+Gyrin ANM:n avulla mikroverkko toimii tehokkaasti osana suurempaa älykkään verkon infrastruktuuria. Ratkaisu ennakoi sähkön kysynnän ja tarjonnan suhteen ja korjaa verkon tilanteen automaattisesti maksimoiden sen toimintatehokkuuden ja luotettavuuden. Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, joka työllistää noin henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta. n 19

20 Tuoteuutiset Virtuaalivoimalasta lisää liikevaihtoa Toshiban cybergrid tarjoaa slovenialaisille verkkoyhtiöille tehokkaan ja luotettavan virtuaalivoimalan lisäksi kysyntäjoustoteknologiaa. Tammikuussa 2014 käyttöönotettua virtuaalivoimalaa* (ELJ VPP) hallinnoivat sähkön jälleenmyyjä Elektro Energija ja jakeluyhtiö Elektro Ljubljana. Kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä voimalan toimintaan. Järjestelmätoimittaja cybergrid auttaa siirtoverkkoyhtiö ELESiä vähentämään tase- ja säätösähkön kustannuksia ja jälleenmyyjää kasvattamaan asiakaspohjaansa. Samalla sähkön kuluttajat synnyttävät uutta tulovirtaa myyntiyhtiölle. Toshiban älykkäiden energiaratkaisujen portfoliossa cybergridilla on keskeinen rooli. Sen tuotteiden avulla voidaan hyödyntää joustavasti energiaresursseja kodeissa, yrityksissä, teollisuudessa ja jakeluverkoissa. cybergridin tavoitteena on varmistaa energiantuotannon ja kuormituksen jatkuva tasapaino yhä vaikeammin ennustettavassa ympäristössä. Stressitesti läpäisty Viime syksynä kaupallisista ja teollisista sähkönkuluttajista muodostuva virtuaalivoimala ELJ VPP läpäisi viikon kestäneen stressitestin. Tämän ansiosta VPP sai tehdä tarjouksen ja voitti kilpailun vuoden 2014 tertiäärisestä varatuotannosta Slovenian siirtoyhtiö ELESille. Kyseessä on ympärivuorokautinen palvelu, jonka vasteaika on 15 minuuttia ja joka toimittaa 12 MW kahteen tuntiin saakka. Kahden aktivoinnin välillä on oltava vähintään 10 tuntia. Siirtoyhtiö tukee VPP:tä kapasiteetti- ja energiamaksuissa. Kustannustehokkaimpana palveluna VPP on otettu käyttöön lähes aina siirtoyhtiön tarvitessa tase- tai säätösähköä. Tämä on tapahtunut 20 *Virtuaalivoimala on modulaarinen ja skaalautuva järjestelmä kysyntäjouston hallintaan ja taloudelliseen optimointiin. Sen avulla energian kysyntäjoustoa voidaan hallinnoida lähes reaaliajassa

21 yli 20 kertaa järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Usein tapahtuvat aktivoinnit tuovat meille lisätuloja ja ovat ympäristöä säästäviä. Tämä osoittaa, että meidän on perusteltua liittyä tähän kysyntäjoustoohjelmaan, sanoo Rado Kunavar, MM Karton Groupiin kuuluvan selluja paperitehtaan tekninen johtaja. Jälleenmyyjän, Elektro Energijan, edustaja Igor Podbelšek painottaa, että VPP:n kaltaiset innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaillemme ja lisäävät kilpailukykyämme sähkömarkkinoilla. Tertiäärinen varatuotanto on vain yksi monista innovatiivisista palveluista, joita Elektro Ljubljana suunnittelee ottavansa käyttöön. Nykyisten etäluenta- ja mikroverkkojärjestelmien integroiminen toimivaan virtuaalivoimalaan luo vahvan pohjan kehittää uudenlaisia palveluita energianhallinnan optimoimiseksi, toteaa Igor Volf Elektro Ljubljana Distributionista. n Kuva: Esimerkki Slovenian siirtoverkkoyhtiölle toimitetusta tertiäärisestä ELJ VPP -varatehosta 21

22 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Landis+Gyr toimittaa etäluentaratkaisun puolalaiselle RWEverkkoyhtiölle. RWE:n ensimmäinen etäluentatekniikkaa sisältävä asennus Puolassa keskittyy Varsovan kotitalouksiin. Toimitukset ovat alkaneet syyskuussa, ja koko asennuksen pitäisi olla valmis vuoden 2014 lopussa. Landis+Gyr toimittaa RWE:lle Gridstream -kokonaisratkaisun, johon sisältyy etäluettavaa mittaria ja Gridstream AIM -järjestelmä. Järjestelmä integroidaan RWE:n nykyiseen IT-infrastruktuuriin, mikä 22

23 auttaa optimoimaan asiakkaan järjestelmäresurssien hallinnan. Landis+Gyr tarjoaa myös laskutuspalvelut neljän vuoden ajaksi. RWE:llä on Puolassa useita yrityksiä, kuten RWE Polska ja RWE Stoen Operator. RWE Polska vastaa yhdessä RWE Eastin kanssa konsernin kehitystoiminnoista Puolassa, ja RWE Stoen Operator hallinnoi Varsovan sähköverkkoa. Sopimusta edelsi pilottiprojekti, jossa useat valmistajat esittelivät tekniikkaansa. Landis+Gyrin Puolan-tiimi onnistui vakuuttamaan asiakkaan tekniikallaan ja voittamaan RWE:n järjestämän julkisen tarjouskilpailun. Tämä on merkittävä virstanpylväs Landis+Gyrille, sanoo Andrzej Szymanski, Landis+Gyrin Puolan maajohtaja. Olemme iloisia saadessamme osallistua etäluennan kehittämiseen Puolassa. Landis+Gyrin ratkaisu mahdollistaa myös hajautetun energiantuotannon kehittämisen, millä on merkittävä rooli tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Järjestelmän kokonaisparannus Vuosina RWE suunnittelee käyttävänsä 25 prosenttia investoinneistaan etäluentainfrastruktuurin käyttöönottoon. Summa on noin 420 miljoonaa Puolan zlotya (noin 100 miljoonaa euroa). Projektin ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä, ja sen aikana RWE asentaa etäluettavaa mittaria varsovalaisiin kotitalouksiin. Koko projektin on tarkoitus olla valmis joulukuussa RWE investoi myös suurjänniteverkkoon sekä keskijännitekaapeleihin kaupunkialueilla. Etäluettavien mittareiden käyttöönotto on lisääntynyt Puolassa rajusti viime vuosina. Polish National Energy Conservation Agency ja maan kolme suurinta kuluttajajärjestöä allekirjoittivat kesäkuussa 2009 julkilausuman tekniikan nopeasta käyttöönotosta. Älykkään verkon käyttöönotto toiminta-alueillamme parantaa merkittävästi järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta, sanoo Agnieszka Nosal, RWE Stoen Operatorin AMI-investoinneista vastaava johtoryhmän jäsen. n 23

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä

Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Uusia Läpimurtoja Osaamista Yhdistämällä 100 Lasissa! Kohti Fiksua Kaupunkia Erja Turunen, Executive Vice President, VTT Miimu Airaksinen, Kari Mäki, Raine Hautala, Juho

Lisätiedot

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Älyverkoista Kilpailuetua, Tulevaisuuden älykkäät yhteisöt. Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy

Älyverkoista Kilpailuetua, Tulevaisuuden älykkäät yhteisöt. Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy Älyverkoista Kilpailuetua, Tulevaisuuden älykkäät yhteisöt Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower I Oy 12.12.2016 Author 14.12.2016 1 Älyverkoista kilpailuetua Energiajärjestelmä on murroksessa Älyverkko

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Vision of the Power System 2035

Vision of the Power System 2035 Vision of the Power System 2035 Urban Data Center Active customer Rural AC/DC LVDC / 1 kv AC / Microgrid CH 4 Joustava voimajärjestelmä Ulkomaanyhteydet tärkeitä jouston mahdollistamisessa. Kansallinen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 9.2.2017 Ilmastoseminaari What did we agree in Paris 2015? Country pledges for 2030

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Erkki Antila. Dekaani. Miten alan yhteinen visio ja roadmap muuttuvat toiminnaksi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari

Erkki Antila. Dekaani. Miten alan yhteinen visio ja roadmap muuttuvat toiminnaksi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Erkki Antila Dekaani Miten alan yhteinen visio ja roadmap muuttuvat toiminnaksi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 2013 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari

Lisätiedot

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems Jarmo.Partanen@lut.fi TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva

Lisätiedot

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa ST-POOLIN TUTKIMUSSEMINAARI 4.2.2016 Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto Sisältö Hankkeen yleisesittely Ensimmäisiä alustavia

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016 Sähkövarastot t Tekes Energian varastointi -tilaisuus 24.5.2016 Julkinen 2016 siemens.fi Vahva paikallinen partneri 200 maassa Siemens globaalisti Liikevaihto 76 mrd. Henkilöstö 348 000 Saksa 11,2 mrd.

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi

Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi Energiaomavaraisuusilta Imatra, 07.10.2014 Janne Karppanen Sisältö Toimintaympäristön muutokset kehitystarpeita Älykkäät sähköverkot

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

WP5: Järjestelmäintegraatio. Ilkka Tikanmäki ja Ville Roisko 26.03.2013

WP5: Järjestelmäintegraatio. Ilkka Tikanmäki ja Ville Roisko 26.03.2013 WP5: Järjestelmäintegraatio Ilkka Tikanmäki ja Ville Roisko 26.03.2013 WP5: Taustaa ja tavoitteita arkkitehtuurikuvaus HMI suunnitelma: käyttöliittymien vähentäminen rajapintamäärittely: sovellusten liittäminen

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Kodin automatisointi - Kehitystrendejä

Kodin automatisointi - Kehitystrendejä Kodin automatisointi - Kehitystrendejä TTY:Tietoverkkopohjainen automaatio Kodin automaation tasoja Yksittäinen, paikallinen (Stand-alone) automaatiolaite Integroitu kotiautomaatiojärjestelmä Kotiverkon

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Älykäs näkemys energiatehokkuudesta

Älykäs näkemys energiatehokkuudesta Älykäs näkemys energiatehokkuudesta Micrologic E Suojarele Compact NS630b-NS3200 ja Masterpact NT/NW -katkaisijoille Rakennuksen energiansäästö voi olla jopa 30 %, jos käytössä on Active Energy Management

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Storages in energy systems

Storages in energy systems Storages in energy systems 110 kv 110/20 kv z 20/0.4 kv z Centralized energy storage (primary substation) Centralized energy storage (secondary substation) Customer -level energy storage (house) Prof.

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta

DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI Energia ja informaa/otekniikan tutkinto ohjelma 29.8.2015 Kimmo Kauhaniemi Teknillinen /edekunta DI opinnoista Arvostettu ja vaativa koulutus Avaa mahdollisuuden moniin eri tehtäviin Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa

Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Taaleritehtaan tuulivoimainvestoinnit Pohjois-Suomessa Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Erkki Kunnari Tuulivoimapäällikkö 1 Taaleritehdas

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014 Moottoreiden hyötysuhteet HISTORIAA Eurooppalainen hyötysuhdeluokitus (EFF luokat) Voimaan vuodesta 1998 Sopimuksen osapuolet Euroopan komissio CEMEP, European Committee of

Lisätiedot