Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta"

Transkriptio

1 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Sivu 18 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Sivu 22

2 Pääkirjoitus Tervetuloa lukemaan uutiskirjettämme, joka on omistettu alkavalle European Utility Week tapahtumalle. Odotamme Amsterdamin messu- ja konferenssipäiviä mielenkiinnolla. Etäluentaa käynnistetään useissa eurooppalaisissa energiayhtiöissä, ja Landis+Gyrin uuden sukupolven älykäs mittausympäristö on valmis näihin hankkeisiin. Messuilla esittelemme Gridstream-ratkaisumme uusinta kehitystä. Oliver Iltisberger Takeshi Yokota Etäluenta on ponnahduslauta kohti älykästä verkkoa ja tänä vuonna vieraamme voivat nähdä, miten Landis+Gyrin ja Toshiban yhteinen tuotevalikoima tukee energiayhtiöiden siirtymistä älykkääseen verkkoon, niin kysynnän hallinnan ratkaisuilla kuin verkon optimoinnilla verkkoautomaatiota hyödyntäen. Yli vuosisadan ajan Landis+Gyr on ollut edelläkävijä energianmittauksen alalla. Olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka kehittivät sähkömittareita ja olemme tehneet yhteistyötä sähköyhtiöiden kassa ympäri maailmaa, kun ne ovat siirtyneet perinteisestä mittauksesta etäluentaan. Yksistään Euroopassa Landis+Gyr on toimittanut 20 miljoonaa mittaria yli 100 asiakkaalle sekä 300 älykästä mittausjärjestelmää. Kokemus ja vaativissa kenttäolosuhteissa läpiviedyt testit takaavat tuotteiden ja ratkaisuiden luotettavuuden. Asiakkaamme ja muut sidosryhmämme hyötyvät tänään myös Toshiban maailmanlaajuisesta toiminnasta sekä laajasta tuotevalikoimasta, joka ulottuu energiantuotannosta energian varastointijärjestelmiin sekä siirto- ja jakeluverkon tuotteisiin. Verkkoyhtiöt tarvitsevat reaaliaikaista tietoa energian hallintaan ja ohjaamiseen. Niiden on vastattava sekä muuttuvaan lainsäädäntöön että kestävän kehityksen haasteisiin kustannustehokkaasti. Olemme yhdistäneet osaamisemme ja kehittäneet älykkään mittauksen ja älykkään verkon tuotteemme vastaamaan näihin tarpeisiin. µems-ratkaisu mikroverkkojen energianhallintaan, mittaustietojen hallintajärjestelmä (MDMS) sekä jakeluverkon analysointi- ja valvontatuotteet ovat työkalujamme verkon automatisointiin ja olemassaolevan infrastruktuurin vahvistamiseen. Landis+Gyr ja Toshiba auttavat tuotevalikoimallaan asiakkaitaan laajentamaan energianhallintaa ja ulottamaan sen etäluennan lisäksi myös jakeluverkon valvontaan, automatisointiin ja mikroverkkoihin. Nämä aihepiirit ovat esillä myös konferenssiesityksissämme European Utility Week-tapahtumassa. Toivottavasti tapaamme Amsterdamissa! Oliver Iltisberger Executive Vice President EMEA, Landis+Gyr Takeshi Yokota Corporate Senior Vice President, Toshiba Corporation

3 Sisällys Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba: Kumppanisi älykkäämmän energian alalla Sivu 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä verkon digitalisointiin Sivu 15 Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Sivu 18 Virtuaalivoimalasta lisää liikevaihtoa Sivu 20 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Sivu 22 Naantalin Energia pilotoi Landis+Gyrin uutta keskija pienjänniteverkkojen valvonta- ja ohjausratkaisua Sivu 24 Energian varastointiratkaisu Italiaan Sivu 26 3

4 Painopiste Kumppanisi älykkäämmän energian alalla Landis+Gyr ja Toshiba osallistuvat yhdessä tämän vuoden European Utility Week -tapahtumaan Amsterdamissa. Yritykset ovat edelleen vahvistaneet tarjontaansa tulevaisuuden ympäristöystävällisissä ja älykkäissä energiahallinnan ratkaisuissa. Messuilla esitellään yritysten uusinta tarjontaa. Älykäs mittaus on ponnahduslauta kohti älykästä verkkoa. Gridstream on Landis+Gyrin älykkään verkon kokonaisratkaisu, joka yhdistää mittauksen, tiedonsiirron, verkonhallinnan sekä etäluentajärjestelmän ja kuluttajaratkaisut yhteen integroituun, suojattuun ympäristöön. Landis+Gyrin messuosaston demoesityksessä vierailijat voivat tutustua älykkään mittauksen kokonaisratkaisuun, jossa uusi Gridstream MDMS -järjestelmä on integroitu SAP IS/U ohjelmaan. (lue lisää sivulta 12) Enemmän kuin etäluentaa Maailmanlaajuisina energianhallintaratkaisujen markkinajohtajina Landis+Gyr ja Toshiba ovat älykkäiden verkkoratkaisujen kehityksen kärjessä. Consertin, cybergridin, PowerSensen ja Gridiantin yritysostot sekä Smart Grid Solution Center -keskuksen 4

5 perustaminen Nürnbergiin ovat entisestään vahvistaneet asemaamme markkinoilla. Landis+Gyr ja Toshiba tarjoavat energiayhtiöiden asiakkaille etäluennan lisäksi myös tuotteita verkon hallintaan, kuten esimerkiksi muuntamoautomaatioratkaisuja sekä tuotteita verkon osien hallintaan ja monitorointiin. European Utility Week -tapahtuman aikana Landis+Gyr esittelee modulaarisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla verkkoyhtiöt voivat kehittää nykyistä verkkoinfrastruktuuriaan. Verkon digitalisointi Jakeluverkoista tarvitaan tulevaisuudessa jatkuvasti enemmän reaaliaikaista tietoa verkonhallintaa varten, etenkin kun hajautetun energiantuotannon määrä verkossa lisääntyy. Myös investointien suojaaminen, teknisten häviöiden vähentäminen ja sähkön toimituksen laadun varmistaminen tulevat olemaan entistä tärkeämpiä. Voiko jakeluverkosta tulla älykäs? Laitteisto- ja älyverkkosovellukset, kuten visualisointi, tietojen analysointi ja toiminnalliset työkalut, ovat jo saatavilla. Tähän mennessä jakeluverkon automaatioaste ei kuitenkaan ole mahdollistanut verkon paikallista optimointia. Verkon visualisointi, tietojen analysointi, vikojen paikannus, uusiutuvien 5

6 Painopiste energianlähteiden hallinta ja aktiivinen jännitetason säätö sekä ennakoiva energiantuotannon hallinta ovat Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisuja, joiden avulla perinteisiä jakeluverkkoja voidaan muuttaa älykkäiksi. Pien- ja keskijänniteverkon valvonta Landis+Gyrin pien- ja keskijänniteverkon valvonta- ja ohjausjärjestelmän avulla olemassa olevaa jakeluverkkoinfrastruktuuria voidaan digitalisoida kustannustehokkaasti. Helposti asennettavat anturit tuottavat tietoa verkon tilasta ja lukuisista mitatuista suureista, mikä auttaa energiayhtiöitä selvittämään ja hallinnoimaan verkon käyttökatkoksia ja häiriöitä entistä nopeammin. (lue lisää sivulta 15) Tietojen visualisointi ja analysointi Gridiantin analysointi- ja tuotantosovellukset ovat nyt osa Landis+Gyrin tarjontaa. Nämä sovellukset tuottavat suuria määriä dataa useista lähdejärjestelmistä ja mahdollistavat tiedon verkkopohjaisen visualisoinnin, simuloinnin ja optimoinnin sekä ennustemallien luomisen. Sovellusten avulla voidaan raakatiedosta tuottaa liiketoiminnalle merkityksellistä tietoa, jonka avulla voidaan parantaa sähkön jakelun luotettavuutta ja laatua, kasvattaa 6

7 investointien käyttöikää, vähentää häviöitä ja samalla mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden integrointi verkkoon. EUW-tapahtumassa Landis+Gyr esittelee kaksi Gridiantin sovellusta. GRIDview Asset Loading hyödyntää sekä etäluennasta että erillisiltä antureilta saatavaa tietoa, ja mahdollistaa tietojen visualisoinnin verkonhallintaan ja näin myös kuormitustasojen valvomisen muuntopiirissä, sähkönsyötöissä ja jakelumuuntajassa. Tämän tiedon perusteella GRIDview tuottaa muuntajan suunnittelu-, sijoitus-, mitoitus- ja hävikkilaskelmat järjestelmän mahdollisten kehitys- ja korjaustoimenpiteiden tueksi. Toinen tapahtumassa esiteltävä sovellus on GRIDplan Reliability, joka hyödyntää jakeluhäiriöistä saatavia tietoja verkon suunnittelun parantamiseksi. GRIDplan Reliability visualisoi ja tunnistaa jakeluhäiriöiden syyt ja niiden vaikutukset System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindekseihin ja muihin määriteltäviin suorituskykyindikaattoreihin. Tietojen perusteella GRIDplan Reliability analysoi mahdolliset vaikutukset ja antaa suosituksia mahdollisista korjaustoimenpiteistä, joilla voidaan parantaa verkon luotettavuutta. 7

8 Painopiste Aktiivinen verkonhallinta Landis+Gyrin ja Toshiban automaattisen verkonhallinnan ratkaisussa µems energianhallintajärjestelmä yhdessä S650-päätteen kanssa voidaan integroida osaksi olemassa olevaa SCADA/DMS -järjestelmää. Ratkaisun avulla voidaan kustannustehokkaasti optimoida muuntamoiden käyttöä ja näin parantaa sähköverkon luotettavuutta ja valvontaa. (lue lisää sivulta 18) Energian kysynnän ohjaus ja hallinta Toshiban tytäryhtiö cybergrid kehittää ja myy virtuaalivoimaloiden sekä kysyntäjouston mahdollistavia ratkaisuja. Modulaarinen ja skaalautuva ratkaisu cybernoc yhdistää markkinoilla olevat resurssit ns. virtuaalivoimaloiksi ja sovittaa kulloinkin tarjolla olevan tuotannon kysyntätilanteeseen. Vapautuvilla resursseilla tarkoitetaan hajautettua/uusiutuvaa energiaa, kaupan ja teollisuuden energiakuormia, energiavarastoja ja muita järjestelmiä. Lähes reaaliajassa toimiva kysyntäjoustoratkaisu mahdollistaa kaupan ja teollisuuden asiakkaille energian tehokkaamman käytön ja mahdollisuuden hyötyä taloudellisesti myymällä energiaa markkinoille. (lue lisää sivulta 20) Toshiban Pluzzy Smart Home -ratkaisu on kotitalouksille tarjottava energianhallinnan ratkaisu, jolla voidaan parantaa kotitalouksien energiatehokkuutta. 8

9 Pluzzy on älykäs, itseoppiva ratkaisu, joka ohjaa kotitalouksien lämmitystä asukkaille kulloinkin sopivaksi ja säästää näin energiaa. Pluzzyn avulla kuluttajat voivat ohjata helposti sekä sähkölaitteita että vesikiertoista tai suoraa sähkölämmitystä, asumismukavuudesta tinkimättä. Toshiban Pluzzy on mahdollista integroida energiayhtiön etäluentajärjestelmään. Näin verkkoyhtiöt voivat mitata, valvoa ja tasapainottaa energiankulutusta kulloisenkin tilanteen mukaan. Pluzzy tarjoaa monipuoliset ominaisuudet esim. energian myyjille, jotka voivat sitouttaa kuluttajia palveluun ja näin vaikuttaa energiankulutukseen ja sitä kautta tuotannon tasapainottamiseen. n Webinaari: Energy transformation and intelligent transition to smart grids European Utility Week tapahtuman edellä Landis+Gyrin asiakkailla on mahdollisuus osallistua webinaariin, jota Landis+Gyrin asiantuntijat isännöivät. Tilaisuudessa kerrotaan innovatiivisista ratkaisuista, jotka mahdollistavat luotettavan, kestävän ja kustannustehokkaan verkon. Voit osallistua verkkoseminaariin tämän linkin kautta 9

10 1.151 Painopiste European Utility Week 2014: TURKISH PAVILION 4.J46 4.J40 4.J38 4.J36 4.J32 4.J30 4.J26 4.J24 4.J22 4.J20 4.J18 4.J16 4.J14 4.J12 4.J10 4.J , RAI Convention Center Amsterdam, Hollanti 4.J03 4.J45 4.J39 4.J37 4.J35 4.J33 4.J31 4.J29 4.J27 4.J25 4.J23 4.J21 4.J19 4.J17 4.J15 4.J11 4.J09 4.J07 4.H40 4.H38 4.H32 4.H30 4.H26 4.H22 4.H21 4.H20 4.H18 4.H16 4.H14 4.H12 4.H10 4.H08 4.J01 4.H01 B 4.G46 4.G40 4.G38 4.G32 4.G30 4.G26 4.G20 CHINESE PAVILION SWEDISH PAVILION 4.CH17 4.CH15 4.CH18 4.CH16 4.G14 4.G10 4.G08 4.G05 4.G03 CHINESE PAVILION 4.G01 4.G45 4.G39 4.F22 4.CH1 4.CH24.CH34.CH44.CH5 4.CH6 4.G12 4.F38 4.F36 4.F34 4.F32 4.F30 4.F28 4.F26 4.F24 4.CH7 4.CH84.CH94.CH104.CH114.CH12 4.F14 4.F12 4.F10 4.F08 Pohjakartta 1.F47 1.F45 1.E22b 1.F17 1.E14B 1.E10C 1.E06 1.E02 1.E46 1.E40 1.E30 1.E28 1.E24 1.E22a 1.E20 1.E18 1.E16 1.E14A 1.E12 1.E10A 1.E10B 1.E08 1.E04 1.E01 1.E51 1.E07 1.E05 1.D30 1.D20 1.D18 1.D16 1.D12 1.D10 1.D03 1.D50 1.D08 1.D02 1.D01 THEATRE 2 Case Study Programme Coffee Bar THEATRE 3 Case Study Programme THEATRE 4 Case Study Programme 1.C02 1.C01 1.B03 1.C07 1.C05 1.B40 1.B30 1.B25 1.B20 1.B18 1.B16 1.B12 1.B10 1.B08 1.B02 1.B01 We are here! 1.A03 1.A36 1.A40 1.A30 1.A26 1.A20 1.A16 1.A14 1.A12 1.A34 1.A10 1.A08 1.A02 1.A01 Strategic Conference Area Strategic Conference Area Exhibitor Service Area Entrance Exhibiton Area Tervetuloa osastollemme A08 hallissa 1. 10

11 Landis+Gyr & Toshiba: asiantuntijamme konferenssissa Landis+Gyrin asiantuntijat ja johto osallistuvat puhujina European Utility Week-konferenssiin, missä he kertovat ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Strategic Programme / Session: Smart metering Slot: Building on the smart metering infrastructure Creating a platform of trust securing meter data transmission The EU regulatory environment for smart meter security and privacy Achieving interoperability in smart meter communications security Speaker: Christian Giroux, Solutions Product Manager, Smart Energy Solutions EMEA, Landis+Gyr / Session: Smart metering Slot: Delivering value to the consumer Standardization and connectivity of smart metering solutions An efficient approach to provide data to the end consumer IDIS CII as a platform for facilitation and harmonization Speaker: Xavier Ringot, Vice President Smart Metering Solutions Center Sales EMEA, Landis+Gyr / Session: ICT & data management Slot: Integrating big data into the utility business model Ensuring solution performance in large-scale smart installations Speaker: John Galloway, Vice President Industry Solutions, Landis+Gyr Case Study Programme / Session: Smart metering Slot: Local energy distributors rollout challenges Standards-based architecture as the safe choice Speaker: Thomas Schaub, Senior Manager Standards Interoperability, Landis+Gyr / Session: The grid and renewables integration Slot: Building resiliency with microgrids Balancing micro networks in dynamic production and demand environments Automated network management solution to manage micro networks Results of smart grid laboratory testing by Tecnalia Speaker: Igor Dremelj, Vice President Smart Grid Solution Center, Landis+Gyr Co-presenter: Iñigo Cobelo, Project Manager, Labein-Tecnalia / Session: Smart metering Slot: Operational challenges in smart metering rollouts Closing the gap between smart metering and distribution automation with transformer level measuring Real-time metering to improve transparency to medium and low voltage networks Utilizing metered quality data for network maintenance and investment planning Value of reference metering: identify and minimize technical and non-technical losses Speaker: Patricio Villard, Vice President Product Management CISG, Landis+Gyr 11

12 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Landis+Gyrin Gridstream -etäluentaratkaisun uusimmassa versiossa keskeisellä sijalla on yhteentoimivien etäluettavien mittareiden ja luentajärjestelmän välisen PLC-tiedonsiirron tietoliikenneturvallisuus. Koska etäluettavien mittareiden ja älykkäiden verkkojen määrä on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt, viranomaiset sekä verkkoyhtiöt ja niiden asiakkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota etäluentajärjestelmien tietoturvaan. Verkkoyhtiöiden haasteena on kasvavien tietomäärien siirtämisen turvaaminen ilman, että heikennetään loppukuluttajien yksityisyyttä. Samalla on huolehdittava tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta eri osapuolille. Landis+Gyrillä on ollut johtava rooli turvallisten etäluentaratkaisujen ja -standardien kehittämisessä yhdessä muiden johtavien valmistajien ja IDIS-järjestön kanssa. Tietoturvan vahvistamiseksi Landis+Gyr on ottanut käyttöön salauskoodit PLC-pohjaisissa laitteissa, jotka muodostavat 95 % yrityksen etäluettavien mittareiden markkinoista. IDIS-hyväksytyt PLC- ja P2P-mittarit on suunniteltu turvallisiksi vakiintuneiden DLMS-COSEM-tiedonsiirtoprotokollien avulla. Uuden Gridstreamversion myötä verkkoyhtiöt hyötyvät yhteentoimivien laitteiden ja tiedonsiirron turvallisuuden yhdistelmästä. Ensimmäistä salatun tiedonsiirron sisältävää Gridstream-ratkaisua testataan parhaillaan, ja se otetaan käyttöön Landis+Gyrin virolaiselle Elektrileville toimittamassa etäluentajärjestelmässä. Gridstream-ratkaisuun kuuluu nyt myös HES Device Gateway alusta, jonka avulla voidaan joustavasti rakentaa järjestelmätuki entistä laajemmalle mittalaitevalikoimalle. Yleisimmät käyttötapaukset, kuten laskutusprofiilien, sarjarekisterien ja 12

13 tapahtumalokien ajastettu ja kysyntäperusteinen luenta, ovat jo saatavilla mobiiliverkkojen kautta toimiville kaupan ja teollisuuden mittareille sekä eri valmistajien etäluentamittareille. Gridstream-ratkaisuun kuuluu nyt myös Landis+Gyrin uusin IDISserfioitu etäluettava kotitalousmittari E450 S3, joka on suunniteltu erityisesti suurten volyymien hankkeisiin, kun etäluettavien mittareiden käyttöönotto alkaa lisääntyä vuoteen 2020 mennessä. Uusi Gridstream-ratkaisu julkaistaan loppuvuodesta 2014 testauksen ja asiakkaiden ramp-up-vaiheen jälkeen. Gridstream-kehitys Seuraava iso askel Landis+Gyrin Gridstream-etäluentaratkaisun kehityksessä tulee olemaan G3 PLC-kommunikaatioteknologian käyttöönotto. OFDM-teknologia on saavuttamassa vakiintuneen aseman eri puolilla Eurooppaa luotettavan toimintavarmuuden ja matalien elinkaarikustannusten ansiosta. Seuraava, marraskuussa 2014 julkaistava IDIS spesifikaatio II sisältää myös G3 PLC teknologian ja sen myötä myös Landis+Gyr tulee sisällyttämään G3 PLC-teknologian Gridstream-ratkaisuunsa. Siirtymä nykyisestä teknologiasta uuden G3-spesifikaatio hyödyntää OFDM PLC teknologiaa tiedonsiirtoon ja on suunniteltu ensisijaisesti toimivaksi CENELEC A-kaistalla (3-95kHz). G3 tarjoaa mahdollisuuden käyttää laajempaa taajuusaluetta, millä voidaan saavuttaa jopa kymmenkertainen kaistanleveys. G3 tiedonsiirtoa voidaan hyödyntää olemassa olevien PLAN PLC -laitteiden rinnalla. sukupolven teknologiaan tullaan tekemään joustavasti ja asiakkaiden pitkän tähtäimen investoinnit huomioon ottaen. 13

14 Tuoteuutiset IP-pohjainen G3 PLC-teknologia hyödyntää älykästä keskitinkonseptia ja mahdollistaa etäluentaratkaisun yhteenliitettävyyden ja sen myötä teollisen internetin (Internet of Things). Älykkäässä keskitinratkaisussa ei ainoastaan syötetä kulutustietoja järjestelmään, vaan se toimii myös tiedon luennan ja varastoinnin ajurina sekä PLC-kommunikaation monitorina, joka siirtää tietoa niin järjestelmään kuin WAN-verkkoonkin (Wide Area Network). Teknologialla mahdollistetaan skaalattavat, luotettavat älykkään mittauksen ja älykkään verkon ratkaisut tänään ja tulevaisuudessa. n 14

15 Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä verkon digitalisointiin Sähkökatkojen kestojen ja määrän vähentäminen, sähkön toimituslaadun säilyttäminen uusiutuvien energialähteiden lisääntyessä, vanheneva verkkoinfrastruktuuri - tässä esimerkkejä verkkoyhtiöiden tämän päivän haasteista. Landis+Gyr pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin, ja siinä auttaa myös yrityskaupan myötä laajentunut tuotevalikoima. Kustannustehokas ja jälkiasennettava PowerSense -ratkaisu on tehty keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaukseen ja valvontaan. Se on suunniteltu digitalisoimaan olemassa olevaa sähkönjakeluinfrastruktuuria. Sähköverkkoon ja -asemalle sijoitettava ala-asema mittaa ja valvoo jakeluverkon, muuntajan ja kytkinlaitteiden tilaa osana verkkoyhtiön käytönvalvontaa. Siihen voidaan myös integroida jo verkkoon sijoitetut vika-anturit ja mittalaitteet. Modulaarinen ratkaisu käsittää ohjelmisto- ja mittaustoiminnot, joiden avulla verkkovikojen tunnistaminen, paikantaminen ja eristäminen tehostuu. Näin vähennetään käyttökatkosten kestoa ja parannetaan verkon luotettavuutta ja sitä mittaavia laatuindeksejä, kuten SAIDI:a ja SAIFI:a. Ohjaus- ja valvontateknologian avulla verkkoyhtiö voi visualisoida verkkoon syötettävää tehoa ja löytää verkon mahdolliset pullonkaulat. Sähkön laadunvalvonta sijoitetaan verkon keskeisiin kohteisiin mahdollisten ongelmien varalta. Ohjaus- ja valvontateknologian avulla verkkoyhtiö voi myös visualisoida verkkoon syötettävää tehoa ja löytää verkon mahdolliset pullonkaulat. Älykkään, aktiivisen 15

16 Tuoteuutiset mittausteknologian avulla järjestelmä edesauttaa uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinkoenergian, liittämistä olemassa olevaan jakeluverkkoon. Se minimoi integroinnin tuomia riskejä, kuten jakeluverkon kaapeleiden tai muiden osien ylikuormitusta. Lisäksi järjestelmän mittausominaisuuden avulla voidaan tunnistaa verkon energiahävikki erittäin tarkasti. Energian tasapainotuksen ja hajautetun tuotannon valvonnan ja visualisoinnin avulla verkkoyhtiöt pystyvät minimoimaan verkon epätasapainon sekä maksimoimaan verkon siirtokyvyn ja käyttöiän. Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontaratkaisun keskeiset elementit: Älykkään verkon päätelaite on keski- ja pienjänniteverkon ohjauksen ja valvonnan solmukohta. Se yhdistää tarkan, laskutuskelpoisen mittauksen ja SmartCom RTU:n. Laite kerää ja siirtää reaaliaikaista tietoa verkkoyhtiön käytönvalvontaan, kuten SCADAan, tai muille verkonhallinnan IT-alustoille. Päätelaitetta voi käyttää esimerkiksi laskutuksen, uusiutuvien energialähteiden integroinnin ja energian pientuotannon sekä katuvalotoiminnon, apuna. Se tarjoaa sovellukset toimituslaadun ja energiajärjestelmien elinkaaren hallintaan ja täyttää älykkään verkon vaatimukset jakelumuuntamoille. Smart grid device integrator (PowerSensen ala-asema) integroi nykyiset ja uudet älykkäiden verkkojen laitteet niiden toiminnoista riippumatta verkkoyhtiön SCADA- tai IT-järjestelmään. Sen avulla verkkoyhtiöt voivat rakentaa monitoiminnallisia älykkään verkon alustoja muuntopiireihin, mikä suojaa investointeja ja verkon komponentteja. Ala-asemassa on 16 digitaalituloa ja 8 digitaalilähtöä, ja siihen voi myös yhdistää lisämoduuleja, jolloin saadaan lisää toimintoja. Näin verkkoyhtiöt saavat tarvitsemaansa joustavuutta järjestelmän laajentamiseksi, mukauttamiseksi ja muuttamiseksi omien strategioidensa mukaisesti. 16

17 Enexis on yksi Alankomaiden suurimmista jakeluverkkooperaattoreista. Se käyttää älykkäiden verkkojen integraattoria vähentämään asiakkaiden käyttökatkoksia, joiden kesto onkin pudonnut yli 20 minuutista 3 5 minuuttiin. Verkkoyhtiö valitsi ratkaisun alhaisten kokonaiskustannuksien ja SCADA-protokolliin päivitettävyyden vuoksi. Naantalin Energia pyrkii jatkuvasti parantamaan verkon sähkönlaatua ja palvelua, minkä vuoksi se yhdessä Landis+Gyrin kanssa aloitti äskettäin projektin, jossa pilotoidaan keski- ja pienjänniteverkkojen valvonta- ja ohjausratkaisua. (lue lisää sivulta 24) Uusiseelantilainen verkkoyhtiö Unison Networks ottaa pienjänniteverkkojen valvontaratkaisun käyttöön osana älykkäiden verkkojen ohjelmaa. Vertailtuaan vastaavia tekniikoita Unison valitsi Powersensen, koska se tarjosi kustannustehokkaan ratkaisun sekä kehittyneen sähkön laadunvalvonnan. Sähkön laadunvalvontaa varten jakelumuuntajiin asennetaan yhteensä 150 yksikköä vuoden 2014 toisella puoliskolla. Näin saadaan tietoja sähköntoimituksen laatuongelmista ja uusien tekniikoiden, kuten uusiutuvien energialähteiden, vaikutuksista. Uuden ratkaisun avulla Unison pystyy valvomaan asiakkaille toimitetun sähkön laatua tehokkaammin. n 17

18 Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Reaaliaikaisten tietojen saatavuus jakeluverkosta on edelleen vähäistä huolimatta käytössä olevasta teknologiasta, älykkäistä verkkosovelluksista ja työkaluista tiedon visualisointiin ja analysointiin. Käytettävissä olevat automatisointiratkaisut eivät ole mahdollistaneet jakeluverkon tehokasta toimintaa paikallisesti. Espanjalainen riippumaton älykkäiden verkkojen tutkimuskeskus Tecnalia on äskettäin validoinut Landis+Gyrin aktiivisen verkonhallintaratkaisun (Automated Network Management, ANM). Tutkimuksen tavoite oli demonstroida kuormittavissa olosuhteissa ANM:n vaikutus jännitteen laadun parantamisessa, hajautetun tuotannon hallinnassa sekä sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainottamisessa. Tecnalia simuloi useita erilaisia skenaarioita, joiden avulla testattiin ja arvioitiin verkon suorituskykyä yhdessä ANM:n kanssa. 18

19 Skenaariot perustuivat muista älykkäisiin verkkoihin liittyneistä projekteista saatuihin havaintoihin ja tietoihin, ja niissä hyödynnettiin laboratorion verkonhallintakapasiteettia. Skenaarioissa arvioitiin ohjauselementtien, kuten jännitteensäätimen (linja- ja/tai jakelumuuntaja), kuorma- ja tuotantomäärien sekä energiavarastojen vaikutusta erilaisissa verkko-olosuhteissa. Landis+Gyrin ANM-ratkaisu tarjoaa selkeitä etuja asiakkaille: n Uusiutuvien energianlähteiden hallinta hajautetun tuotannon avulla vähentää vaikutuksia ylempään verkkokerrokseen. n Aktiivinen jännitteensäätö parantaa sähkön laatua, vähentää hävikkiä ja pidentää jakelumuuntajien käyttöikää. n Ennakoiva kapasiteetin hallinta tasapainottaa energian kysyntää ja tarjontaa verkon kapasiteetin rajoissa. Tämä vähentää vaikutusta ylempään verkkokerrokseen luomalla kestäviä mikroverkkoja. n Reaaliaikaisten tietojen ja arvojen toimittaminen verkosta ylemmän kerroksen järjestelmiin varmistaa sähköjärjestelmän tehokkaan visualisoinnin ja tietojen analysoinnin. Landis+Gyrin ANM:n avulla mikroverkko toimii tehokkaasti osana suurempaa älykkään verkon infrastruktuuria. Ratkaisu ennakoi sähkön kysynnän ja tarjonnan suhteen ja korjaa verkon tilanteen automaattisesti maksimoiden sen toimintatehokkuuden ja luotettavuuden. Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, joka työllistää noin henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta. n 19

20 Tuoteuutiset Virtuaalivoimalasta lisää liikevaihtoa Toshiban cybergrid tarjoaa slovenialaisille verkkoyhtiöille tehokkaan ja luotettavan virtuaalivoimalan lisäksi kysyntäjoustoteknologiaa. Tammikuussa 2014 käyttöönotettua virtuaalivoimalaa* (ELJ VPP) hallinnoivat sähkön jälleenmyyjä Elektro Energija ja jakeluyhtiö Elektro Ljubljana. Kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä voimalan toimintaan. Järjestelmätoimittaja cybergrid auttaa siirtoverkkoyhtiö ELESiä vähentämään tase- ja säätösähkön kustannuksia ja jälleenmyyjää kasvattamaan asiakaspohjaansa. Samalla sähkön kuluttajat synnyttävät uutta tulovirtaa myyntiyhtiölle. Toshiban älykkäiden energiaratkaisujen portfoliossa cybergridilla on keskeinen rooli. Sen tuotteiden avulla voidaan hyödyntää joustavasti energiaresursseja kodeissa, yrityksissä, teollisuudessa ja jakeluverkoissa. cybergridin tavoitteena on varmistaa energiantuotannon ja kuormituksen jatkuva tasapaino yhä vaikeammin ennustettavassa ympäristössä. Stressitesti läpäisty Viime syksynä kaupallisista ja teollisista sähkönkuluttajista muodostuva virtuaalivoimala ELJ VPP läpäisi viikon kestäneen stressitestin. Tämän ansiosta VPP sai tehdä tarjouksen ja voitti kilpailun vuoden 2014 tertiäärisestä varatuotannosta Slovenian siirtoyhtiö ELESille. Kyseessä on ympärivuorokautinen palvelu, jonka vasteaika on 15 minuuttia ja joka toimittaa 12 MW kahteen tuntiin saakka. Kahden aktivoinnin välillä on oltava vähintään 10 tuntia. Siirtoyhtiö tukee VPP:tä kapasiteetti- ja energiamaksuissa. Kustannustehokkaimpana palveluna VPP on otettu käyttöön lähes aina siirtoyhtiön tarvitessa tase- tai säätösähköä. Tämä on tapahtunut 20 *Virtuaalivoimala on modulaarinen ja skaalautuva järjestelmä kysyntäjouston hallintaan ja taloudelliseen optimointiin. Sen avulla energian kysyntäjoustoa voidaan hallinnoida lähes reaaliajassa

21 yli 20 kertaa järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Usein tapahtuvat aktivoinnit tuovat meille lisätuloja ja ovat ympäristöä säästäviä. Tämä osoittaa, että meidän on perusteltua liittyä tähän kysyntäjoustoohjelmaan, sanoo Rado Kunavar, MM Karton Groupiin kuuluvan selluja paperitehtaan tekninen johtaja. Jälleenmyyjän, Elektro Energijan, edustaja Igor Podbelšek painottaa, että VPP:n kaltaiset innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaillemme ja lisäävät kilpailukykyämme sähkömarkkinoilla. Tertiäärinen varatuotanto on vain yksi monista innovatiivisista palveluista, joita Elektro Ljubljana suunnittelee ottavansa käyttöön. Nykyisten etäluenta- ja mikroverkkojärjestelmien integroiminen toimivaan virtuaalivoimalaan luo vahvan pohjan kehittää uudenlaisia palveluita energianhallinnan optimoimiseksi, toteaa Igor Volf Elektro Ljubljana Distributionista. n Kuva: Esimerkki Slovenian siirtoverkkoyhtiölle toimitetusta tertiäärisestä ELJ VPP -varatehosta 21

22 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Landis+Gyr toimittaa etäluentaratkaisun puolalaiselle RWEverkkoyhtiölle. RWE:n ensimmäinen etäluentatekniikkaa sisältävä asennus Puolassa keskittyy Varsovan kotitalouksiin. Toimitukset ovat alkaneet syyskuussa, ja koko asennuksen pitäisi olla valmis vuoden 2014 lopussa. Landis+Gyr toimittaa RWE:lle Gridstream -kokonaisratkaisun, johon sisältyy etäluettavaa mittaria ja Gridstream AIM -järjestelmä. Järjestelmä integroidaan RWE:n nykyiseen IT-infrastruktuuriin, mikä 22

23 auttaa optimoimaan asiakkaan järjestelmäresurssien hallinnan. Landis+Gyr tarjoaa myös laskutuspalvelut neljän vuoden ajaksi. RWE:llä on Puolassa useita yrityksiä, kuten RWE Polska ja RWE Stoen Operator. RWE Polska vastaa yhdessä RWE Eastin kanssa konsernin kehitystoiminnoista Puolassa, ja RWE Stoen Operator hallinnoi Varsovan sähköverkkoa. Sopimusta edelsi pilottiprojekti, jossa useat valmistajat esittelivät tekniikkaansa. Landis+Gyrin Puolan-tiimi onnistui vakuuttamaan asiakkaan tekniikallaan ja voittamaan RWE:n järjestämän julkisen tarjouskilpailun. Tämä on merkittävä virstanpylväs Landis+Gyrille, sanoo Andrzej Szymanski, Landis+Gyrin Puolan maajohtaja. Olemme iloisia saadessamme osallistua etäluennan kehittämiseen Puolassa. Landis+Gyrin ratkaisu mahdollistaa myös hajautetun energiantuotannon kehittämisen, millä on merkittävä rooli tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Järjestelmän kokonaisparannus Vuosina RWE suunnittelee käyttävänsä 25 prosenttia investoinneistaan etäluentainfrastruktuurin käyttöönottoon. Summa on noin 420 miljoonaa Puolan zlotya (noin 100 miljoonaa euroa). Projektin ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä, ja sen aikana RWE asentaa etäluettavaa mittaria varsovalaisiin kotitalouksiin. Koko projektin on tarkoitus olla valmis joulukuussa RWE investoi myös suurjänniteverkkoon sekä keskijännitekaapeleihin kaupunkialueilla. Etäluettavien mittareiden käyttöönotto on lisääntynyt Puolassa rajusti viime vuosina. Polish National Energy Conservation Agency ja maan kolme suurinta kuluttajajärjestöä allekirjoittivat kesäkuussa 2009 julkilausuman tekniikan nopeasta käyttöönotosta. Älykkään verkon käyttöönotto toiminta-alueillamme parantaa merkittävästi järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta, sanoo Agnieszka Nosal, RWE Stoen Operatorin AMI-investoinneista vastaava johtoryhmän jäsen. n 23

Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7

Yksilöllinen ja yhteensopiva. Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 02 14 Yksilöllinen ja yhteensopiva Lue lisää sivulta 4 Markkinat Strateginen yritysosto vahvistaa älykkään verkon tuotevalikoimaa Sivu 7 Asiakkaat Yhteentoimivuus käytännön toteutukseen Puolan etäluentahankkeessa

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa

SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa 01 15 SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa Lue lisää sivulta 6 > Asiakkaat Landis+Gyrin etäluentaratkaisu Liechtensteinissa Sivu 4 Tuoteuutiset Hollantilainen jakeluverkko-operaattori

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös 01 14 Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Lue lisää sivulta 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

IT-ratkaisut sähkömarkkinoilla: siemens.smartgrid@kuluttajanhyvaksi.fi Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved.

IT-ratkaisut sähkömarkkinoilla: siemens.smartgrid@kuluttajanhyvaksi.fi Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Markku Suvanto, Myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö IT-ratkaisut sähkömarkkinoilla: siemens.smartgrid@kuluttajanhyvaksi.fi Top 50 brands 2012 Source: interbrand Kuitenkaan mitään ei ole ilman energiaa ei

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto

Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Älykäs sähkönmittaus - mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto Sisältö Mitä on älykäs energianmittaus? Tilanne Suomessa ja Euroopassa Kuluttajien tarpeet Uudet

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Energia- ja liikennepäivä, 4.12.2014, Markku Suvanto. Kysyntäjousto realismia vai utopiaa?

Energia- ja liikennepäivä, 4.12.2014, Markku Suvanto. Kysyntäjousto realismia vai utopiaa? Energia- ja liikennepäivä,, Markku Suvanto Kysyntäjousto realismia vai utopiaa? siemens.com/energy-management Realismia vai utopiaa? Although progress is remarked, only Belgium, Great Britain, Finland,

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

VARAAJAT JATKAVAT MATKAA

VARAAJAT JATKAVAT MATKAA HAWKER MODULAARISET VARAAJAT JATKAVAT MATKAA VAIKKA OSA JOUKKUEESTA PUUTTUISIKIN... MODULAR: ASETTAA UUDEN STANDARDIN HUIPPUTEHOKAS JA LUOTETTAVA Varaajan algoritmi hallinnoi moduuleja, jotka tarvitsee

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

www.klinkmann.fi Wonderware ratkaisut energiayhtiöille

www.klinkmann.fi Wonderware ratkaisut energiayhtiöille Wonderware ratkaisut energiayhtiöille 1 Klinkmann tekniset asiantuntijapalvelut ja koulutus Asiantuntijapalvelut Hot-line toimistoaikana (puhelin ja e-palvelu) Tekninen konsultointi ja järjestelmämääritykset

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen Matti Lehtonen, 8.10.2015 Rakennusten energiaseminaari Uusiutuvan energian haaste: vaihteleva ja vaikeasti ennustettava tuotantoteho Tuulivoimatuotanto Saksassa

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015

Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu. Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Kustannussäästöjä asiakkaille teollisen internetin avulla - Solnetin aurinkoenergiapalvelu Kaj Kangasmäki 9.4.2015 Solnet on uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvä suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Basware IFRS Forum. Tervetuloa!

Basware IFRS Forum. Tervetuloa! Basware IFRS Forum Tervetuloa! Ohjelma 9.00 Tervetuloa - Puheenjohtajan avaus 9.30 Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu - Siirtohinnoittelu - Konserniavustus ja korkojen vähennysoikeus Risto Walden,

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15.9.2011. Älykäs sähköverkko. Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15.9.2011. Älykäs sähköverkko. Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15.9.2011 Älykäs sähköverkko Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 320 2439 Sisältö Mitä ovat

Lisätiedot

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new Solar Arena Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new era Solar Arena Mikä? Aurinkoenergian online-markkinointityöväline

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager

Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager uniflow Output Manager Tulostuksen ja kopioinnin tehokkaaseen hallintaan uniflow Output Manager UNIFLOW OUTPUT MANAGER Tulostus ja kopiointi hallintaan ja investoinnit tehokäyttöön uniflow Output Managerin

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan PE90458 Sähkönjakelu pienjänniteverkossa Sähkökeskuksen uudistaminen ECOFITTM Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan Tehokasta energian hyödyntämistä

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio

MODERNISAATIO. Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa. 2010 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 11.5.2011 1 Modernisaatio MODERNISAAIO Edullinen tapa maksimoida suorituskyky ja säästää luontoa 11.5.2011 1 Modernisaatio 11.5.2011 2 Modernisaatio MODERNISAAIO ON AVAIN OPIMOINIIN urvallinen ja luotettava nosturi on häiriöttömän

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Caruna. Urakoitsijapäivät 2015

Caruna. Urakoitsijapäivät 2015 Caruna Urakoitsijapäivät 2015 1 2 Uusi yritys sadan vuoden kokemus Uusi yhtiö sadan vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 kylässä nimeltä Karuna. Suomi oli silloin pimeä maa, johon halusimme

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015 Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Osaamisverkosto vesiturvallisuuden kokonaisratkaisuissa Kuopiossa

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011

TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 TuuliWatti rakentaa puhdasta tuulivoimaa 19.10.2011 Päivän ohjelma 19.10.2011 Jari Suominen,Toimitusjohtaja, TuuliWatti Oy Antti Heikkinen, Toimitusjohtaja, S-Voima Oy Antti Kettunen, Tuulivoimapäällikkö,

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET

SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi

Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi Älykkään sähköverkon mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi Energiaomavaraisuusilta Imatra, 07.10.2014 Janne Karppanen Sisältö Toimintaympäristön muutokset kehitystarpeita Älykkäät sähköverkot

Lisätiedot

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies

ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,

Lisätiedot

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016

Tekes Energian varastointi -tilaisuus Siemens Osakeyhtiö. Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2016 Sähkövarastot t Tekes Energian varastointi -tilaisuus 24.5.2016 Julkinen 2016 siemens.fi Vahva paikallinen partneri 200 maassa Siemens globaalisti Liikevaihto 76 mrd. Henkilöstö 348 000 Saksa 11,2 mrd.

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa ST-POOLIN TUTKIMUSSEMINAARI 4.2.2016 Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto Sisältö Hankkeen yleisesittely Ensimmäisiä alustavia

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Sähkökulkuneuvojen vaikutus sähkön jakelujärjestelmään ja

Sähkökulkuneuvojen vaikutus sähkön jakelujärjestelmään ja - vaikutukset paikallisten verkkoyhtiöiden toimintaan TAUSTAA: Pohjois-Savon alueella on tavoitteena toteuttaa 3 vuotinen yhteishanke Sähkökulkuneuvojen vaikutuksesta sähkön jakelujärjestelmään sekä Mukana

Lisätiedot