Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta"

Transkriptio

1 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Sivu 18 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Sivu 22

2 Pääkirjoitus Tervetuloa lukemaan uutiskirjettämme, joka on omistettu alkavalle European Utility Week tapahtumalle. Odotamme Amsterdamin messu- ja konferenssipäiviä mielenkiinnolla. Etäluentaa käynnistetään useissa eurooppalaisissa energiayhtiöissä, ja Landis+Gyrin uuden sukupolven älykäs mittausympäristö on valmis näihin hankkeisiin. Messuilla esittelemme Gridstream-ratkaisumme uusinta kehitystä. Oliver Iltisberger Takeshi Yokota Etäluenta on ponnahduslauta kohti älykästä verkkoa ja tänä vuonna vieraamme voivat nähdä, miten Landis+Gyrin ja Toshiban yhteinen tuotevalikoima tukee energiayhtiöiden siirtymistä älykkääseen verkkoon, niin kysynnän hallinnan ratkaisuilla kuin verkon optimoinnilla verkkoautomaatiota hyödyntäen. Yli vuosisadan ajan Landis+Gyr on ollut edelläkävijä energianmittauksen alalla. Olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka kehittivät sähkömittareita ja olemme tehneet yhteistyötä sähköyhtiöiden kassa ympäri maailmaa, kun ne ovat siirtyneet perinteisestä mittauksesta etäluentaan. Yksistään Euroopassa Landis+Gyr on toimittanut 20 miljoonaa mittaria yli 100 asiakkaalle sekä 300 älykästä mittausjärjestelmää. Kokemus ja vaativissa kenttäolosuhteissa läpiviedyt testit takaavat tuotteiden ja ratkaisuiden luotettavuuden. Asiakkaamme ja muut sidosryhmämme hyötyvät tänään myös Toshiban maailmanlaajuisesta toiminnasta sekä laajasta tuotevalikoimasta, joka ulottuu energiantuotannosta energian varastointijärjestelmiin sekä siirto- ja jakeluverkon tuotteisiin. Verkkoyhtiöt tarvitsevat reaaliaikaista tietoa energian hallintaan ja ohjaamiseen. Niiden on vastattava sekä muuttuvaan lainsäädäntöön että kestävän kehityksen haasteisiin kustannustehokkaasti. Olemme yhdistäneet osaamisemme ja kehittäneet älykkään mittauksen ja älykkään verkon tuotteemme vastaamaan näihin tarpeisiin. µems-ratkaisu mikroverkkojen energianhallintaan, mittaustietojen hallintajärjestelmä (MDMS) sekä jakeluverkon analysointi- ja valvontatuotteet ovat työkalujamme verkon automatisointiin ja olemassaolevan infrastruktuurin vahvistamiseen. Landis+Gyr ja Toshiba auttavat tuotevalikoimallaan asiakkaitaan laajentamaan energianhallintaa ja ulottamaan sen etäluennan lisäksi myös jakeluverkon valvontaan, automatisointiin ja mikroverkkoihin. Nämä aihepiirit ovat esillä myös konferenssiesityksissämme European Utility Week-tapahtumassa. Toivottavasti tapaamme Amsterdamissa! Oliver Iltisberger Executive Vice President EMEA, Landis+Gyr Takeshi Yokota Corporate Senior Vice President, Toshiba Corporation

3 Sisällys Painopiste Landis+Gyr ja Toshiba: Kumppanisi älykkäämmän energian alalla Sivu 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä verkon digitalisointiin Sivu 15 Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Sivu 18 Virtuaalivoimalasta lisää liikevaihtoa Sivu 20 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Sivu 22 Naantalin Energia pilotoi Landis+Gyrin uutta keskija pienjänniteverkkojen valvonta- ja ohjausratkaisua Sivu 24 Energian varastointiratkaisu Italiaan Sivu 26 3

4 Painopiste Kumppanisi älykkäämmän energian alalla Landis+Gyr ja Toshiba osallistuvat yhdessä tämän vuoden European Utility Week -tapahtumaan Amsterdamissa. Yritykset ovat edelleen vahvistaneet tarjontaansa tulevaisuuden ympäristöystävällisissä ja älykkäissä energiahallinnan ratkaisuissa. Messuilla esitellään yritysten uusinta tarjontaa. Älykäs mittaus on ponnahduslauta kohti älykästä verkkoa. Gridstream on Landis+Gyrin älykkään verkon kokonaisratkaisu, joka yhdistää mittauksen, tiedonsiirron, verkonhallinnan sekä etäluentajärjestelmän ja kuluttajaratkaisut yhteen integroituun, suojattuun ympäristöön. Landis+Gyrin messuosaston demoesityksessä vierailijat voivat tutustua älykkään mittauksen kokonaisratkaisuun, jossa uusi Gridstream MDMS -järjestelmä on integroitu SAP IS/U ohjelmaan. (lue lisää sivulta 12) Enemmän kuin etäluentaa Maailmanlaajuisina energianhallintaratkaisujen markkinajohtajina Landis+Gyr ja Toshiba ovat älykkäiden verkkoratkaisujen kehityksen kärjessä. Consertin, cybergridin, PowerSensen ja Gridiantin yritysostot sekä Smart Grid Solution Center -keskuksen 4

5 perustaminen Nürnbergiin ovat entisestään vahvistaneet asemaamme markkinoilla. Landis+Gyr ja Toshiba tarjoavat energiayhtiöiden asiakkaille etäluennan lisäksi myös tuotteita verkon hallintaan, kuten esimerkiksi muuntamoautomaatioratkaisuja sekä tuotteita verkon osien hallintaan ja monitorointiin. European Utility Week -tapahtuman aikana Landis+Gyr esittelee modulaarisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla verkkoyhtiöt voivat kehittää nykyistä verkkoinfrastruktuuriaan. Verkon digitalisointi Jakeluverkoista tarvitaan tulevaisuudessa jatkuvasti enemmän reaaliaikaista tietoa verkonhallintaa varten, etenkin kun hajautetun energiantuotannon määrä verkossa lisääntyy. Myös investointien suojaaminen, teknisten häviöiden vähentäminen ja sähkön toimituksen laadun varmistaminen tulevat olemaan entistä tärkeämpiä. Voiko jakeluverkosta tulla älykäs? Laitteisto- ja älyverkkosovellukset, kuten visualisointi, tietojen analysointi ja toiminnalliset työkalut, ovat jo saatavilla. Tähän mennessä jakeluverkon automaatioaste ei kuitenkaan ole mahdollistanut verkon paikallista optimointia. Verkon visualisointi, tietojen analysointi, vikojen paikannus, uusiutuvien 5

6 Painopiste energianlähteiden hallinta ja aktiivinen jännitetason säätö sekä ennakoiva energiantuotannon hallinta ovat Landis+Gyrin ja Toshiban ratkaisuja, joiden avulla perinteisiä jakeluverkkoja voidaan muuttaa älykkäiksi. Pien- ja keskijänniteverkon valvonta Landis+Gyrin pien- ja keskijänniteverkon valvonta- ja ohjausjärjestelmän avulla olemassa olevaa jakeluverkkoinfrastruktuuria voidaan digitalisoida kustannustehokkaasti. Helposti asennettavat anturit tuottavat tietoa verkon tilasta ja lukuisista mitatuista suureista, mikä auttaa energiayhtiöitä selvittämään ja hallinnoimaan verkon käyttökatkoksia ja häiriöitä entistä nopeammin. (lue lisää sivulta 15) Tietojen visualisointi ja analysointi Gridiantin analysointi- ja tuotantosovellukset ovat nyt osa Landis+Gyrin tarjontaa. Nämä sovellukset tuottavat suuria määriä dataa useista lähdejärjestelmistä ja mahdollistavat tiedon verkkopohjaisen visualisoinnin, simuloinnin ja optimoinnin sekä ennustemallien luomisen. Sovellusten avulla voidaan raakatiedosta tuottaa liiketoiminnalle merkityksellistä tietoa, jonka avulla voidaan parantaa sähkön jakelun luotettavuutta ja laatua, kasvattaa 6

7 investointien käyttöikää, vähentää häviöitä ja samalla mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden integrointi verkkoon. EUW-tapahtumassa Landis+Gyr esittelee kaksi Gridiantin sovellusta. GRIDview Asset Loading hyödyntää sekä etäluennasta että erillisiltä antureilta saatavaa tietoa, ja mahdollistaa tietojen visualisoinnin verkonhallintaan ja näin myös kuormitustasojen valvomisen muuntopiirissä, sähkönsyötöissä ja jakelumuuntajassa. Tämän tiedon perusteella GRIDview tuottaa muuntajan suunnittelu-, sijoitus-, mitoitus- ja hävikkilaskelmat järjestelmän mahdollisten kehitys- ja korjaustoimenpiteiden tueksi. Toinen tapahtumassa esiteltävä sovellus on GRIDplan Reliability, joka hyödyntää jakeluhäiriöistä saatavia tietoja verkon suunnittelun parantamiseksi. GRIDplan Reliability visualisoi ja tunnistaa jakeluhäiriöiden syyt ja niiden vaikutukset System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindekseihin ja muihin määriteltäviin suorituskykyindikaattoreihin. Tietojen perusteella GRIDplan Reliability analysoi mahdolliset vaikutukset ja antaa suosituksia mahdollisista korjaustoimenpiteistä, joilla voidaan parantaa verkon luotettavuutta. 7

8 Painopiste Aktiivinen verkonhallinta Landis+Gyrin ja Toshiban automaattisen verkonhallinnan ratkaisussa µems energianhallintajärjestelmä yhdessä S650-päätteen kanssa voidaan integroida osaksi olemassa olevaa SCADA/DMS -järjestelmää. Ratkaisun avulla voidaan kustannustehokkaasti optimoida muuntamoiden käyttöä ja näin parantaa sähköverkon luotettavuutta ja valvontaa. (lue lisää sivulta 18) Energian kysynnän ohjaus ja hallinta Toshiban tytäryhtiö cybergrid kehittää ja myy virtuaalivoimaloiden sekä kysyntäjouston mahdollistavia ratkaisuja. Modulaarinen ja skaalautuva ratkaisu cybernoc yhdistää markkinoilla olevat resurssit ns. virtuaalivoimaloiksi ja sovittaa kulloinkin tarjolla olevan tuotannon kysyntätilanteeseen. Vapautuvilla resursseilla tarkoitetaan hajautettua/uusiutuvaa energiaa, kaupan ja teollisuuden energiakuormia, energiavarastoja ja muita järjestelmiä. Lähes reaaliajassa toimiva kysyntäjoustoratkaisu mahdollistaa kaupan ja teollisuuden asiakkaille energian tehokkaamman käytön ja mahdollisuuden hyötyä taloudellisesti myymällä energiaa markkinoille. (lue lisää sivulta 20) Toshiban Pluzzy Smart Home -ratkaisu on kotitalouksille tarjottava energianhallinnan ratkaisu, jolla voidaan parantaa kotitalouksien energiatehokkuutta. 8

9 Pluzzy on älykäs, itseoppiva ratkaisu, joka ohjaa kotitalouksien lämmitystä asukkaille kulloinkin sopivaksi ja säästää näin energiaa. Pluzzyn avulla kuluttajat voivat ohjata helposti sekä sähkölaitteita että vesikiertoista tai suoraa sähkölämmitystä, asumismukavuudesta tinkimättä. Toshiban Pluzzy on mahdollista integroida energiayhtiön etäluentajärjestelmään. Näin verkkoyhtiöt voivat mitata, valvoa ja tasapainottaa energiankulutusta kulloisenkin tilanteen mukaan. Pluzzy tarjoaa monipuoliset ominaisuudet esim. energian myyjille, jotka voivat sitouttaa kuluttajia palveluun ja näin vaikuttaa energiankulutukseen ja sitä kautta tuotannon tasapainottamiseen. n Webinaari: Energy transformation and intelligent transition to smart grids European Utility Week tapahtuman edellä Landis+Gyrin asiakkailla on mahdollisuus osallistua webinaariin, jota Landis+Gyrin asiantuntijat isännöivät. Tilaisuudessa kerrotaan innovatiivisista ratkaisuista, jotka mahdollistavat luotettavan, kestävän ja kustannustehokkaan verkon. Voit osallistua verkkoseminaariin tämän linkin kautta 9

10 1.151 Painopiste European Utility Week 2014: TURKISH PAVILION 4.J46 4.J40 4.J38 4.J36 4.J32 4.J30 4.J26 4.J24 4.J22 4.J20 4.J18 4.J16 4.J14 4.J12 4.J10 4.J , RAI Convention Center Amsterdam, Hollanti 4.J03 4.J45 4.J39 4.J37 4.J35 4.J33 4.J31 4.J29 4.J27 4.J25 4.J23 4.J21 4.J19 4.J17 4.J15 4.J11 4.J09 4.J07 4.H40 4.H38 4.H32 4.H30 4.H26 4.H22 4.H21 4.H20 4.H18 4.H16 4.H14 4.H12 4.H10 4.H08 4.J01 4.H01 B 4.G46 4.G40 4.G38 4.G32 4.G30 4.G26 4.G20 CHINESE PAVILION SWEDISH PAVILION 4.CH17 4.CH15 4.CH18 4.CH16 4.G14 4.G10 4.G08 4.G05 4.G03 CHINESE PAVILION 4.G01 4.G45 4.G39 4.F22 4.CH1 4.CH24.CH34.CH44.CH5 4.CH6 4.G12 4.F38 4.F36 4.F34 4.F32 4.F30 4.F28 4.F26 4.F24 4.CH7 4.CH84.CH94.CH104.CH114.CH12 4.F14 4.F12 4.F10 4.F08 Pohjakartta 1.F47 1.F45 1.E22b 1.F17 1.E14B 1.E10C 1.E06 1.E02 1.E46 1.E40 1.E30 1.E28 1.E24 1.E22a 1.E20 1.E18 1.E16 1.E14A 1.E12 1.E10A 1.E10B 1.E08 1.E04 1.E01 1.E51 1.E07 1.E05 1.D30 1.D20 1.D18 1.D16 1.D12 1.D10 1.D03 1.D50 1.D08 1.D02 1.D01 THEATRE 2 Case Study Programme Coffee Bar THEATRE 3 Case Study Programme THEATRE 4 Case Study Programme 1.C02 1.C01 1.B03 1.C07 1.C05 1.B40 1.B30 1.B25 1.B20 1.B18 1.B16 1.B12 1.B10 1.B08 1.B02 1.B01 We are here! 1.A03 1.A36 1.A40 1.A30 1.A26 1.A20 1.A16 1.A14 1.A12 1.A34 1.A10 1.A08 1.A02 1.A01 Strategic Conference Area Strategic Conference Area Exhibitor Service Area Entrance Exhibiton Area Tervetuloa osastollemme A08 hallissa 1. 10

11 Landis+Gyr & Toshiba: asiantuntijamme konferenssissa Landis+Gyrin asiantuntijat ja johto osallistuvat puhujina European Utility Week-konferenssiin, missä he kertovat ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Strategic Programme / Session: Smart metering Slot: Building on the smart metering infrastructure Creating a platform of trust securing meter data transmission The EU regulatory environment for smart meter security and privacy Achieving interoperability in smart meter communications security Speaker: Christian Giroux, Solutions Product Manager, Smart Energy Solutions EMEA, Landis+Gyr / Session: Smart metering Slot: Delivering value to the consumer Standardization and connectivity of smart metering solutions An efficient approach to provide data to the end consumer IDIS CII as a platform for facilitation and harmonization Speaker: Xavier Ringot, Vice President Smart Metering Solutions Center Sales EMEA, Landis+Gyr / Session: ICT & data management Slot: Integrating big data into the utility business model Ensuring solution performance in large-scale smart installations Speaker: John Galloway, Vice President Industry Solutions, Landis+Gyr Case Study Programme / Session: Smart metering Slot: Local energy distributors rollout challenges Standards-based architecture as the safe choice Speaker: Thomas Schaub, Senior Manager Standards Interoperability, Landis+Gyr / Session: The grid and renewables integration Slot: Building resiliency with microgrids Balancing micro networks in dynamic production and demand environments Automated network management solution to manage micro networks Results of smart grid laboratory testing by Tecnalia Speaker: Igor Dremelj, Vice President Smart Grid Solution Center, Landis+Gyr Co-presenter: Iñigo Cobelo, Project Manager, Labein-Tecnalia / Session: Smart metering Slot: Operational challenges in smart metering rollouts Closing the gap between smart metering and distribution automation with transformer level measuring Real-time metering to improve transparency to medium and low voltage networks Utilizing metered quality data for network maintenance and investment planning Value of reference metering: identify and minimize technical and non-technical losses Speaker: Patricio Villard, Vice President Product Management CISG, Landis+Gyr 11

12 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Landis+Gyrin Gridstream -etäluentaratkaisun uusimmassa versiossa keskeisellä sijalla on yhteentoimivien etäluettavien mittareiden ja luentajärjestelmän välisen PLC-tiedonsiirron tietoliikenneturvallisuus. Koska etäluettavien mittareiden ja älykkäiden verkkojen määrä on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt, viranomaiset sekä verkkoyhtiöt ja niiden asiakkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota etäluentajärjestelmien tietoturvaan. Verkkoyhtiöiden haasteena on kasvavien tietomäärien siirtämisen turvaaminen ilman, että heikennetään loppukuluttajien yksityisyyttä. Samalla on huolehdittava tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta eri osapuolille. Landis+Gyrillä on ollut johtava rooli turvallisten etäluentaratkaisujen ja -standardien kehittämisessä yhdessä muiden johtavien valmistajien ja IDIS-järjestön kanssa. Tietoturvan vahvistamiseksi Landis+Gyr on ottanut käyttöön salauskoodit PLC-pohjaisissa laitteissa, jotka muodostavat 95 % yrityksen etäluettavien mittareiden markkinoista. IDIS-hyväksytyt PLC- ja P2P-mittarit on suunniteltu turvallisiksi vakiintuneiden DLMS-COSEM-tiedonsiirtoprotokollien avulla. Uuden Gridstreamversion myötä verkkoyhtiöt hyötyvät yhteentoimivien laitteiden ja tiedonsiirron turvallisuuden yhdistelmästä. Ensimmäistä salatun tiedonsiirron sisältävää Gridstream-ratkaisua testataan parhaillaan, ja se otetaan käyttöön Landis+Gyrin virolaiselle Elektrileville toimittamassa etäluentajärjestelmässä. Gridstream-ratkaisuun kuuluu nyt myös HES Device Gateway alusta, jonka avulla voidaan joustavasti rakentaa järjestelmätuki entistä laajemmalle mittalaitevalikoimalle. Yleisimmät käyttötapaukset, kuten laskutusprofiilien, sarjarekisterien ja 12

13 tapahtumalokien ajastettu ja kysyntäperusteinen luenta, ovat jo saatavilla mobiiliverkkojen kautta toimiville kaupan ja teollisuuden mittareille sekä eri valmistajien etäluentamittareille. Gridstream-ratkaisuun kuuluu nyt myös Landis+Gyrin uusin IDISserfioitu etäluettava kotitalousmittari E450 S3, joka on suunniteltu erityisesti suurten volyymien hankkeisiin, kun etäluettavien mittareiden käyttöönotto alkaa lisääntyä vuoteen 2020 mennessä. Uusi Gridstream-ratkaisu julkaistaan loppuvuodesta 2014 testauksen ja asiakkaiden ramp-up-vaiheen jälkeen. Gridstream-kehitys Seuraava iso askel Landis+Gyrin Gridstream-etäluentaratkaisun kehityksessä tulee olemaan G3 PLC-kommunikaatioteknologian käyttöönotto. OFDM-teknologia on saavuttamassa vakiintuneen aseman eri puolilla Eurooppaa luotettavan toimintavarmuuden ja matalien elinkaarikustannusten ansiosta. Seuraava, marraskuussa 2014 julkaistava IDIS spesifikaatio II sisältää myös G3 PLC teknologian ja sen myötä myös Landis+Gyr tulee sisällyttämään G3 PLC-teknologian Gridstream-ratkaisuunsa. Siirtymä nykyisestä teknologiasta uuden G3-spesifikaatio hyödyntää OFDM PLC teknologiaa tiedonsiirtoon ja on suunniteltu ensisijaisesti toimivaksi CENELEC A-kaistalla (3-95kHz). G3 tarjoaa mahdollisuuden käyttää laajempaa taajuusaluetta, millä voidaan saavuttaa jopa kymmenkertainen kaistanleveys. G3 tiedonsiirtoa voidaan hyödyntää olemassa olevien PLAN PLC -laitteiden rinnalla. sukupolven teknologiaan tullaan tekemään joustavasti ja asiakkaiden pitkän tähtäimen investoinnit huomioon ottaen. 13

14 Tuoteuutiset IP-pohjainen G3 PLC-teknologia hyödyntää älykästä keskitinkonseptia ja mahdollistaa etäluentaratkaisun yhteenliitettävyyden ja sen myötä teollisen internetin (Internet of Things). Älykkäässä keskitinratkaisussa ei ainoastaan syötetä kulutustietoja järjestelmään, vaan se toimii myös tiedon luennan ja varastoinnin ajurina sekä PLC-kommunikaation monitorina, joka siirtää tietoa niin järjestelmään kuin WAN-verkkoonkin (Wide Area Network). Teknologialla mahdollistetaan skaalattavat, luotettavat älykkään mittauksen ja älykkään verkon ratkaisut tänään ja tulevaisuudessa. n 14

15 Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä verkon digitalisointiin Sähkökatkojen kestojen ja määrän vähentäminen, sähkön toimituslaadun säilyttäminen uusiutuvien energialähteiden lisääntyessä, vanheneva verkkoinfrastruktuuri - tässä esimerkkejä verkkoyhtiöiden tämän päivän haasteista. Landis+Gyr pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin, ja siinä auttaa myös yrityskaupan myötä laajentunut tuotevalikoima. Kustannustehokas ja jälkiasennettava PowerSense -ratkaisu on tehty keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaukseen ja valvontaan. Se on suunniteltu digitalisoimaan olemassa olevaa sähkönjakeluinfrastruktuuria. Sähköverkkoon ja -asemalle sijoitettava ala-asema mittaa ja valvoo jakeluverkon, muuntajan ja kytkinlaitteiden tilaa osana verkkoyhtiön käytönvalvontaa. Siihen voidaan myös integroida jo verkkoon sijoitetut vika-anturit ja mittalaitteet. Modulaarinen ratkaisu käsittää ohjelmisto- ja mittaustoiminnot, joiden avulla verkkovikojen tunnistaminen, paikantaminen ja eristäminen tehostuu. Näin vähennetään käyttökatkosten kestoa ja parannetaan verkon luotettavuutta ja sitä mittaavia laatuindeksejä, kuten SAIDI:a ja SAIFI:a. Ohjaus- ja valvontateknologian avulla verkkoyhtiö voi visualisoida verkkoon syötettävää tehoa ja löytää verkon mahdolliset pullonkaulat. Sähkön laadunvalvonta sijoitetaan verkon keskeisiin kohteisiin mahdollisten ongelmien varalta. Ohjaus- ja valvontateknologian avulla verkkoyhtiö voi myös visualisoida verkkoon syötettävää tehoa ja löytää verkon mahdolliset pullonkaulat. Älykkään, aktiivisen 15

16 Tuoteuutiset mittausteknologian avulla järjestelmä edesauttaa uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinkoenergian, liittämistä olemassa olevaan jakeluverkkoon. Se minimoi integroinnin tuomia riskejä, kuten jakeluverkon kaapeleiden tai muiden osien ylikuormitusta. Lisäksi järjestelmän mittausominaisuuden avulla voidaan tunnistaa verkon energiahävikki erittäin tarkasti. Energian tasapainotuksen ja hajautetun tuotannon valvonnan ja visualisoinnin avulla verkkoyhtiöt pystyvät minimoimaan verkon epätasapainon sekä maksimoimaan verkon siirtokyvyn ja käyttöiän. Keski- ja pienjänniteverkkojen ohjaus- ja valvontaratkaisun keskeiset elementit: Älykkään verkon päätelaite on keski- ja pienjänniteverkon ohjauksen ja valvonnan solmukohta. Se yhdistää tarkan, laskutuskelpoisen mittauksen ja SmartCom RTU:n. Laite kerää ja siirtää reaaliaikaista tietoa verkkoyhtiön käytönvalvontaan, kuten SCADAan, tai muille verkonhallinnan IT-alustoille. Päätelaitetta voi käyttää esimerkiksi laskutuksen, uusiutuvien energialähteiden integroinnin ja energian pientuotannon sekä katuvalotoiminnon, apuna. Se tarjoaa sovellukset toimituslaadun ja energiajärjestelmien elinkaaren hallintaan ja täyttää älykkään verkon vaatimukset jakelumuuntamoille. Smart grid device integrator (PowerSensen ala-asema) integroi nykyiset ja uudet älykkäiden verkkojen laitteet niiden toiminnoista riippumatta verkkoyhtiön SCADA- tai IT-järjestelmään. Sen avulla verkkoyhtiöt voivat rakentaa monitoiminnallisia älykkään verkon alustoja muuntopiireihin, mikä suojaa investointeja ja verkon komponentteja. Ala-asemassa on 16 digitaalituloa ja 8 digitaalilähtöä, ja siihen voi myös yhdistää lisämoduuleja, jolloin saadaan lisää toimintoja. Näin verkkoyhtiöt saavat tarvitsemaansa joustavuutta järjestelmän laajentamiseksi, mukauttamiseksi ja muuttamiseksi omien strategioidensa mukaisesti. 16

17 Enexis on yksi Alankomaiden suurimmista jakeluverkkooperaattoreista. Se käyttää älykkäiden verkkojen integraattoria vähentämään asiakkaiden käyttökatkoksia, joiden kesto onkin pudonnut yli 20 minuutista 3 5 minuuttiin. Verkkoyhtiö valitsi ratkaisun alhaisten kokonaiskustannuksien ja SCADA-protokolliin päivitettävyyden vuoksi. Naantalin Energia pyrkii jatkuvasti parantamaan verkon sähkönlaatua ja palvelua, minkä vuoksi se yhdessä Landis+Gyrin kanssa aloitti äskettäin projektin, jossa pilotoidaan keski- ja pienjänniteverkkojen valvonta- ja ohjausratkaisua. (lue lisää sivulta 24) Uusiseelantilainen verkkoyhtiö Unison Networks ottaa pienjänniteverkkojen valvontaratkaisun käyttöön osana älykkäiden verkkojen ohjelmaa. Vertailtuaan vastaavia tekniikoita Unison valitsi Powersensen, koska se tarjosi kustannustehokkaan ratkaisun sekä kehittyneen sähkön laadunvalvonnan. Sähkön laadunvalvontaa varten jakelumuuntajiin asennetaan yhteensä 150 yksikköä vuoden 2014 toisella puoliskolla. Näin saadaan tietoja sähköntoimituksen laatuongelmista ja uusien tekniikoiden, kuten uusiutuvien energialähteiden, vaikutuksista. Uuden ratkaisun avulla Unison pystyy valvomaan asiakkaille toimitetun sähkön laatua tehokkaammin. n 17

18 Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta Reaaliaikaisten tietojen saatavuus jakeluverkosta on edelleen vähäistä huolimatta käytössä olevasta teknologiasta, älykkäistä verkkosovelluksista ja työkaluista tiedon visualisointiin ja analysointiin. Käytettävissä olevat automatisointiratkaisut eivät ole mahdollistaneet jakeluverkon tehokasta toimintaa paikallisesti. Espanjalainen riippumaton älykkäiden verkkojen tutkimuskeskus Tecnalia on äskettäin validoinut Landis+Gyrin aktiivisen verkonhallintaratkaisun (Automated Network Management, ANM). Tutkimuksen tavoite oli demonstroida kuormittavissa olosuhteissa ANM:n vaikutus jännitteen laadun parantamisessa, hajautetun tuotannon hallinnassa sekä sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainottamisessa. Tecnalia simuloi useita erilaisia skenaarioita, joiden avulla testattiin ja arvioitiin verkon suorituskykyä yhdessä ANM:n kanssa. 18

19 Skenaariot perustuivat muista älykkäisiin verkkoihin liittyneistä projekteista saatuihin havaintoihin ja tietoihin, ja niissä hyödynnettiin laboratorion verkonhallintakapasiteettia. Skenaarioissa arvioitiin ohjauselementtien, kuten jännitteensäätimen (linja- ja/tai jakelumuuntaja), kuorma- ja tuotantomäärien sekä energiavarastojen vaikutusta erilaisissa verkko-olosuhteissa. Landis+Gyrin ANM-ratkaisu tarjoaa selkeitä etuja asiakkaille: n Uusiutuvien energianlähteiden hallinta hajautetun tuotannon avulla vähentää vaikutuksia ylempään verkkokerrokseen. n Aktiivinen jännitteensäätö parantaa sähkön laatua, vähentää hävikkiä ja pidentää jakelumuuntajien käyttöikää. n Ennakoiva kapasiteetin hallinta tasapainottaa energian kysyntää ja tarjontaa verkon kapasiteetin rajoissa. Tämä vähentää vaikutusta ylempään verkkokerrokseen luomalla kestäviä mikroverkkoja. n Reaaliaikaisten tietojen ja arvojen toimittaminen verkosta ylemmän kerroksen järjestelmiin varmistaa sähköjärjestelmän tehokkaan visualisoinnin ja tietojen analysoinnin. Landis+Gyrin ANM:n avulla mikroverkko toimii tehokkaasti osana suurempaa älykkään verkon infrastruktuuria. Ratkaisu ennakoi sähkön kysynnän ja tarjonnan suhteen ja korjaa verkon tilanteen automaattisesti maksimoiden sen toimintatehokkuuden ja luotettavuuden. Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, joka työllistää noin henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta. n 19

20 Tuoteuutiset Virtuaalivoimalasta lisää liikevaihtoa Toshiban cybergrid tarjoaa slovenialaisille verkkoyhtiöille tehokkaan ja luotettavan virtuaalivoimalan lisäksi kysyntäjoustoteknologiaa. Tammikuussa 2014 käyttöönotettua virtuaalivoimalaa* (ELJ VPP) hallinnoivat sähkön jälleenmyyjä Elektro Energija ja jakeluyhtiö Elektro Ljubljana. Kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä voimalan toimintaan. Järjestelmätoimittaja cybergrid auttaa siirtoverkkoyhtiö ELESiä vähentämään tase- ja säätösähkön kustannuksia ja jälleenmyyjää kasvattamaan asiakaspohjaansa. Samalla sähkön kuluttajat synnyttävät uutta tulovirtaa myyntiyhtiölle. Toshiban älykkäiden energiaratkaisujen portfoliossa cybergridilla on keskeinen rooli. Sen tuotteiden avulla voidaan hyödyntää joustavasti energiaresursseja kodeissa, yrityksissä, teollisuudessa ja jakeluverkoissa. cybergridin tavoitteena on varmistaa energiantuotannon ja kuormituksen jatkuva tasapaino yhä vaikeammin ennustettavassa ympäristössä. Stressitesti läpäisty Viime syksynä kaupallisista ja teollisista sähkönkuluttajista muodostuva virtuaalivoimala ELJ VPP läpäisi viikon kestäneen stressitestin. Tämän ansiosta VPP sai tehdä tarjouksen ja voitti kilpailun vuoden 2014 tertiäärisestä varatuotannosta Slovenian siirtoyhtiö ELESille. Kyseessä on ympärivuorokautinen palvelu, jonka vasteaika on 15 minuuttia ja joka toimittaa 12 MW kahteen tuntiin saakka. Kahden aktivoinnin välillä on oltava vähintään 10 tuntia. Siirtoyhtiö tukee VPP:tä kapasiteetti- ja energiamaksuissa. Kustannustehokkaimpana palveluna VPP on otettu käyttöön lähes aina siirtoyhtiön tarvitessa tase- tai säätösähköä. Tämä on tapahtunut 20 *Virtuaalivoimala on modulaarinen ja skaalautuva järjestelmä kysyntäjouston hallintaan ja taloudelliseen optimointiin. Sen avulla energian kysyntäjoustoa voidaan hallinnoida lähes reaaliajassa

21 yli 20 kertaa järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Usein tapahtuvat aktivoinnit tuovat meille lisätuloja ja ovat ympäristöä säästäviä. Tämä osoittaa, että meidän on perusteltua liittyä tähän kysyntäjoustoohjelmaan, sanoo Rado Kunavar, MM Karton Groupiin kuuluvan selluja paperitehtaan tekninen johtaja. Jälleenmyyjän, Elektro Energijan, edustaja Igor Podbelšek painottaa, että VPP:n kaltaiset innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaillemme ja lisäävät kilpailukykyämme sähkömarkkinoilla. Tertiäärinen varatuotanto on vain yksi monista innovatiivisista palveluista, joita Elektro Ljubljana suunnittelee ottavansa käyttöön. Nykyisten etäluenta- ja mikroverkkojärjestelmien integroiminen toimivaan virtuaalivoimalaan luo vahvan pohjan kehittää uudenlaisia palveluita energianhallinnan optimoimiseksi, toteaa Igor Volf Elektro Ljubljana Distributionista. n Kuva: Esimerkki Slovenian siirtoverkkoyhtiölle toimitetusta tertiäärisestä ELJ VPP -varatehosta 21

22 Asiakkaat Varsova siirtyy älyaikaan Landis+Gyr toimittaa etäluentaratkaisun puolalaiselle RWEverkkoyhtiölle. RWE:n ensimmäinen etäluentatekniikkaa sisältävä asennus Puolassa keskittyy Varsovan kotitalouksiin. Toimitukset ovat alkaneet syyskuussa, ja koko asennuksen pitäisi olla valmis vuoden 2014 lopussa. Landis+Gyr toimittaa RWE:lle Gridstream -kokonaisratkaisun, johon sisältyy etäluettavaa mittaria ja Gridstream AIM -järjestelmä. Järjestelmä integroidaan RWE:n nykyiseen IT-infrastruktuuriin, mikä 22

23 auttaa optimoimaan asiakkaan järjestelmäresurssien hallinnan. Landis+Gyr tarjoaa myös laskutuspalvelut neljän vuoden ajaksi. RWE:llä on Puolassa useita yrityksiä, kuten RWE Polska ja RWE Stoen Operator. RWE Polska vastaa yhdessä RWE Eastin kanssa konsernin kehitystoiminnoista Puolassa, ja RWE Stoen Operator hallinnoi Varsovan sähköverkkoa. Sopimusta edelsi pilottiprojekti, jossa useat valmistajat esittelivät tekniikkaansa. Landis+Gyrin Puolan-tiimi onnistui vakuuttamaan asiakkaan tekniikallaan ja voittamaan RWE:n järjestämän julkisen tarjouskilpailun. Tämä on merkittävä virstanpylväs Landis+Gyrille, sanoo Andrzej Szymanski, Landis+Gyrin Puolan maajohtaja. Olemme iloisia saadessamme osallistua etäluennan kehittämiseen Puolassa. Landis+Gyrin ratkaisu mahdollistaa myös hajautetun energiantuotannon kehittämisen, millä on merkittävä rooli tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Järjestelmän kokonaisparannus Vuosina RWE suunnittelee käyttävänsä 25 prosenttia investoinneistaan etäluentainfrastruktuurin käyttöönottoon. Summa on noin 420 miljoonaa Puolan zlotya (noin 100 miljoonaa euroa). Projektin ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä, ja sen aikana RWE asentaa etäluettavaa mittaria varsovalaisiin kotitalouksiin. Koko projektin on tarkoitus olla valmis joulukuussa RWE investoi myös suurjänniteverkkoon sekä keskijännitekaapeleihin kaupunkialueilla. Etäluettavien mittareiden käyttöönotto on lisääntynyt Puolassa rajusti viime vuosina. Polish National Energy Conservation Agency ja maan kolme suurinta kuluttajajärjestöä allekirjoittivat kesäkuussa 2009 julkilausuman tekniikan nopeasta käyttöönotosta. Älykkään verkon käyttöönotto toiminta-alueillamme parantaa merkittävästi järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta, sanoo Agnieszka Nosal, RWE Stoen Operatorin AMI-investoinneista vastaava johtoryhmän jäsen. n 23

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös

Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun. Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös 01 14 Landis+Gyr ja Toshiba esittelevät μems-ratkaisun Lue lisää sivulta 4 Markkinat Oikean etäluentaratkaisun valitseminen on strateginen päätös Sivu 7 Tuoteuutiset Uusi CU-P4x GPRS kommunikointimoduuli

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI DIGITAALISUUDEN edistäjä VUOSI 2013 SISäLTö KonseRni Vuosi 2013 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

power Verkon äly tuo luotettavuutta

power Verkon äly tuo luotettavuutta power 1 11 ABB Oy:n asiakaslehti Verkon äly tuo luotettavuutta Juomavettä energiatehokkaasti 07 Turun Seudun Vesi luottaa ABB:n taajuusmuuttajiin Kumppanuuteen perustuva kunnossapitomalli 16 Full Service

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi. Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille

Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi. Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille Sähkö Tele 012013 Suomi haluaa kyberturvallisuuden kärkimaaksi Protoalustoilla vauhtia elektroniikkalaitteiden kehitystyöhön Verkosto-messut toivotti tervemenoa sahkökatkoille Mikropiirivalmistajien ratkaisut

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä.

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä. 2012 VUOSIKERTOMUS tämä on Vacon Oyj:n vuoden 2012 vuosikertomus. Vacon suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joilla voidaan laajamittaisesti lisätä energian tehokasta käyttöä, parantaa huomattavasti teollisuuden

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY

VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VUOSIKERTOMUS 2013 THE DRIVES FAMILY VISIO THE DRIVES FAMILY VACONIN UUSI YHTEISÖLLINEN VISIO NÄEMME, että todellista arvoa luodaan yhdessä. Tämän vuoksi tulemme luomaan The Drives Familyn, tiiviin yhteisön,

Lisätiedot

Teollinen internet ja huoltovarmuus

Teollinen internet ja huoltovarmuus Teollinen internet ja huoltovarmuus 1 2 Teollinen internet ja huoltovarmuus Esiselvitys Huoltovarmuuskeskukselle Siilojen vahtijasta siilojen purkajaksi 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 1 15 ABB Oy:n asiakaslehti Kohti säävarmaa sähköverkkoa Kiisan varavoimalaitos on maailman nopeimpia 6 Viron uusi varavoimalaitos käynnistyy ripeästi sähköverkon vikatilanteissa Automaatio tehosti

Lisätiedot

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIAKASTAPAHTUMIA 2011 Työskentelet missä tahansa, sinulle on vuoden 2011 aikana useita mahdollisuuksia tutustua siihen, millä tavoin Emersonin laaja tuote- ja palveluvalikoima

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot