KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LISÄKIRJE (1) KANNISTONKAARTEEN, ROUSKUKUJAN JA TATTIKUJAN KADUN- JA VESIHUOLLON SEKÄ HULEVESIPAINANTEEN RAKENNUSURAKKA, VAIHE 2 Tarjouspyynnön lisäkirje 2 Tämä lisäkirje koskee Keravan Kaupunkitekniikan tarjouspyyntöä "Kannistonkaarteen, Rouskukujan ja Tattikujan kadun- ja vesihuollon sekä hulevesipainanteen rakennusurakka, vaihe 2", päivätty Kaapelikartat Urakkatarjouspyyntöä on täydennetty kaapelikartoilla. Urakka-alueen pohjoispuolella on maakaasulinja. Liitteenä on turvaohje, jossa lisätietoa maakaasuputken varrella työskenteleville.

2 Tuloste on voimassa 2 viikkoa KeraEn

3 Tuloste on voimassa 2 viikkoa KERVALO

4 Tuloste on voimassa 2 viikkoa Elisa

5 OHJEET TYÖSKENTELYSTÄ TELEKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tässä tiedotteessa on menettelytavat ja ohjeet telekaapeleiden sijaintitietopalvelusta Viestintämarkkinalakiin perustuen /111 : Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja telekaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet 1. Hanki uusi ajan tasalla oleva kaapelikartta älä käytä vanhoja karttoja! Nouda tai tilaa kaapelikartta sijaintitietopalvelusta hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 3 vrk ennen kaivutyötä (poikkeuksena hätänäytöt esim. vesijohtovuodot). Kartta toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla tai tarvittaessa postilla. Sijaintitietopalvelussa tulostetaan kartta-ote kaapelireittien sijainnista työkohteessa, annetaan kartan lukuun ohjeita ja selvitetään mahdollisesti maastossa tarvittava kaapelinnäytön tarve. Määrittelyn mukaan kaapelinnäyttö suoritetaan veloituksetta Tutki kaapelikarttaa AINA huolella ja toimi ennen kaivutyötä seuraavasti: Tutki saamaasi telekaapeleiden sijaintikarttaa tarkoin ennen kaivutöihin ryhtymistä! Selvitä kaivannon viiteviivan tiedoista kaapeleiden-, putkien- ja maadoitusten määrä. Näytön yhteydessä kartta on oltava kyseisellä työmaalla. Merkitse itse kaivantoa risteävä kohta tarpeen mukaan tarkemmin esim. kepeillä. 3. Kaivutyöt kaapelireitin läheisyydessä. Paljasta aina kaapelireittiä lähestyttäessä käsikaivuna reitin kaikki kaapelit, putket ym. rakenteet. Selvitä tarkoin osa kaapeleista saattaa olla kaapelireitin keskilinjasta etäällä esim. kun reitillä on useita kaapeleita ja putkia. Tutki myös onko sähkökaapeleita montako kaapelia löytyy yhteensä! Kaapelit voivat sijaita myös normaalista poikkeavassa syvyydessä esim. routimisen seurauksena tai kun ojia on perattu, maita viistetty tai paikalla on tehty kunnallistekniikan kaivutöitä, joten VARO kaivutyössä tai esim. aitatolppien reikien teossa heti maan pintakerroksesta alkaen! Huomioi AINA kaapelireittiä lähestyttäessä riittävä varoetäisyys vähintään ±0,5 m! Käsittele kaapeleita varoen älä riko kaapelivaipan pintaa. Mikäli kaapeleita ei löydy kartan osoittamasta paikasta, ota aina yhteyttä sijaintitietopalveluun, josta järjestetään kaapelinnäyttäjä paikalle. Asettele kaapelit, putket ja mahdollisesti työssä maasta löytyneet merkkiantennit samoille paikoilleen missä ne olivatkin. Mikäli joudut siirtämään reitillä olevia kaapeleita tai elementtejä > 1 m, huolehdi verkoston sijainnin mittaus ennen kaivannon peittämistä. Sovi tästä kaapeliverkon omistajan kanssa. Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä (esim. viilto kaapelivaippaan), on siitä heti kaivannon auki ollessa ilmoitettava operaattorille. Telia Sonera p Elisa p DNA p FINNET

6 Lähettäjä: Kaarlampi Mikko Lähetetty: 14. toukokuuta :58 Vastaanottaja: Tolvanen Kati Aihe: Karttapyyntönne Keravalta Hei, Johtotieto välitti karttapyyntönne Keravalta. Oheiselta liitekartalta selvinnee maakaasuputkistomme sijainti ko. alueella. Liitteenä myös turvaohje, jossa lisätietoa maakaasuputken varrella työskenteleville. Gasumilta on pyydettävä näyttö, jos kaivutyöt ovat lähempänä kuin 5 metriä maakaasuputkesta tai anodikentästä. Lausunto on pyydettävä seuraavanlaisissa tapauksissa: Rakennuslupahakemus alle 30 metrin etäisyydellä maakaasuputkesta tai anodikentästä Räjäytystyöt lähempänä kuin 100 metriä maakaasuputkesta tai anodikentästä Sähköä johtavien rakenteiden ( vesijohto, viemäri, maakaapeli tms.) asentaminen maakaasuputken tai anodikentän läheisyyteen Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot lausunnoista ja niiden antajista löytyy yrityksemme kotisivuilta. Yhteyshenkilöinämme kaivuvalvontaan liittyvissä kysymyksissä Hyvinkään huoltoalueella toimivat: Pekka Inkinen puh Hannu Kasurinen puh Lausunnot Aluehuoltopäällikkö Eero Kummu puh Terveisin, -- Mikko Kaarlampi Maankäyttöinsinööri Gasum Oy Kiehuvantie Kouvola Puh

7

8 MUISTA MAAKAASULINJA! OHJEITA MAAKAASULINJALLA TYÖSKENTELEVILLE GASUM OY LUPA-ASIAT HÄTÄILMOITUKSET 24 H (05)

9 TYÖSKENTELY MAAKAASULINJALLA TAI SEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ VOI TARKOITTAA VARSINAISTEN RAKENNUSTEN RAKENTAMISEN LISÄKSI KULKUVÄYLIEN, SALA OJIEN, VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN, KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN, SÄHKÖJOHTOJEN JA -KAAPELIEN, VIESTI JOHTOJEN JA -KAAPELIEN JA MUIDEN TILAPÄISTENKIN RAKENTEIDEN RAKENTAMISTA, ASENTAMISTA, HUOLTOA JA KUNNOSSAPITOA. MITÄ LAKI SANOO Putkilinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaa vahingoittaa maakaasuputkistoa. Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä ovat kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. Maakaasulinjalla työskentelevä on velvollinen ottamaan selville muut alueella olevat rakenteet. Tämän lisäksi on otettava huomioon sähköturvallisuuslain määräykset. MAAKAASUPUTKEN SIJAINTI Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa maakaasuputkistot on yleensä merkitty merkintäpylväillä. Kaava-alueella putkiston merkintä on voitu tietyissä tapauksissa korvata myös kiintopiste- ja karttamerkinnällä. Maakaasuputkiston käyttäjä on velvollinen aina pyydettäessä selvittämään putken tarkan sijainnin maakaasulinjalla tai sen läheisyydessä työskentelevälle. Putkiston käyttäjän nimi ja puhelinnumero löytyvät maakaasuputkiston merkintäpylväästä. Alueilla, joilla ei käytetä MERKINTÄKILPI Merkintäkilpi on keltainen. Siihen on mustin kirjaimin merkitty seuraavaa: Teksti Maakaasu tai Naturgas. Putken nimelliskoko (esim. DN 100 tai PEH 110). Kilven sivupoikkeama putkesta metreinä, jos sitä ei voida sijoittaa suoraan putkilinjan kohdalle. Sivupoikkeama merkitään putken sijaintipuolelle. Kilven järjestysnumero ja/tai kilometrilukema, josta ilmenee merkin sijainti. Putkiston käyttäjän nimi ja hälytyspuhelinnumero.

10 TOIMINTAOHJE! merkintäpylväitä, on aina otettava yhteys putkiston käyttäjään tai kunnalliseen rakennusviranomaiseen maakaasuputkiston paikan selvittämiseksi. KAIVU JA PEITTÄMINEN Jos kaivutyötä joudutaan tekemään lähempänä kuin viisi (5) metriä maakaasuputkistosta, työstä vastaavan on kaivuluvan saamiseksi otettava yhteys putkiston käyttäjään vähintään kaksi työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. Putkiston käyttäjä näyttää putken tarkan sijainnin. Kaivu on suunniteltava etukäteen. Kaivutyössä ja erityisesti maakaasuputken esiinkaivussa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja putkiston käyttäjän antamia ohjeita. Routaantuneen maan kaivutyössä maa on tarvittaessa ensin sulatettava. Kun maakaasuputki on kaivettu esiin, sitä ei saa peittää ilman putkiston käyttäjän lupaa. RÄJÄYTYKSET Lupa tarvitaan louhinta- ja räjäytystöihin, jotka tapahtuvat lähempänä kuin 30 metriä putkilinjasta. Lisäksi laajamittainen louhintatyö on luvanvaraista etäisyyden ollessa alle 100 metriä maakasuputkesta. Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston käyttäjälle työsuunnitelma, josta on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen aiheuttamat putkistoa vaurioittavat lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä. RAKENTAMINEN Suunniteltaessa rakentamista maakaasuputkiston läheisyyteen on otettava yhteys putkiston käyttäjään. Rakennusten suojaetäisyys putkistoon vaihtelee 5-20 metrin välillä riippuen putken koosta sekä rakennuksen tyypistä. Kaavoitettaessa maa-alueita on maakaasuputken vaikutukset huomioitava 200 metrin etäisyydelle asti. SÄHKÖISET VAIKUTUKSET Sijoitettaessa sähköä johtavia rakenteita kuten vesijohtoja, viemäreitä, maakaapeleita, maadoitusjohtoja, merkintälankoja tms. maakaasuputkiston läheisyyteen, suunnittelijan ja rakentajan on sähköturvallisuuslain määräysten mukaisesti huolehdittava siitä, ettei maakaasuputkella ja uusilla rakenteilla ole keskenään haitallista sähköistä vaikutusta. LIIKKUMINEN JA VARASTOINTI MAAKAASULINJOILLA Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä putken ylityskohdat on vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Puutavaran tms. varastointi maakaasulinjalla viittä metriä lähempänä putkea on kielletty ilman putkiston käyttäjän lupaa.

11 OHJEET KAIVINKONEEN KULJETTAJALLE MAAKAASUPUTKEN VAURIOITUESSA 1 Sammuta kaivinkoneen moottori ja poistu koneesta 3 Estä kipinöinti ja avotulen käsittely kohteessa (tupakointi, autot) 2 Estä sivullisten pääsy vauriopaikalle tai sen läheisyyteen 4 Ilmoita hätätilanteesta yleiseen hätänumeroon 112 Jyväskylä Varkaus Pori Rauma Uusikaupunki Naantali Turku Ikaalinen Nokia Salo Lohja Tampere Kangasala Kirkkonummi Kirkkonummi Valkeakoski Hämeenlinna Lahti Nastola Kuusankoski Kouvola Luumäki Riihimäki Valkeala Orimattila Myllykoski Hyvinkää Mäntsälä Hamina Kotka Tuusula Kerava Espoo Vantaa Porvoo Helsinki Gasumin Heinola keskusvalvomo Gasumin maakaasun Mikkeli vastaanottoasema MAAKAASUVERKOSTO SUUNNITTEILLA GASUMIN TOIMIPISTEET KOMPRESSORIASEMAT Imatra Lappeenranta Savonlinna LISÄTIETOJA Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Gasum Oy Maakaasukeskus Kiehuvantie 189, KOUVOLA Suomen Kaasuyhdistys ry

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta 2 Sisällysluettelo Valokuituliittymän hankinta. Itse urakoiden vai avaimet käteen toimituksena?...

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET

PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET PELTOSALAOJITUKSEN TYÖOHJEET 11 / 2001 Salaojitustöiden toteuttaminen Yleistä Suunnitelman sisältö Salaojasuunnitelma sisältää työn toteuttamista varten tarvittavat yleistiedot, tarvikeluettelot, kustannusarvion

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella 23 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita asettaminen ja merkitseminen vesialueella Liikenneviraston ohjeita 23/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille

Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Tarja Asikainen ja Päivi Kärnä Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 Tarja Asikainen

Lisätiedot

Valokuituliittymä. itse urakoiden!

Valokuituliittymä. itse urakoiden! Valokuituliittymä itse urakoiden! Itseurakointi lyhyesti Ota yhteyttä Savon Kuidun myyntiin. Selvitämme yhdessä onko liittymän toteutus mahdollista itseurakoiden. Taajama-alueella tai tiheästi asutuilla

Lisätiedot

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Sisällys 1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 3 1.1 Liittymisen vaiheet 3 1.2 Liitoskohtalausunnon

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot