OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS Sonkajärven lukio

2 2 Sonkajärven lukio Lyseotie SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen Koulusihteeri Tuula Kortelainen Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja Teija Korhonen Opettajat Kouluterveydenhoitaja Koulukuraattori Koulupsykologi sähköpostiosoitteet: www-sivut: (palvelut opetus ja koulutus lukio-opetus)

3 3 SISÄLLYS HENKILÖKUNTA. 4 Opettajat 4 Muu henkilökunta 4 LUKION KÄYTÄNTEITÄ 5 Työ- ja vapaapäivät Jaksot 5 Työskentelyajat 5 Luokaton ja kurssimuotoinen lukio 6 Wilma 6 Yhteistyöverkostot 7 Kanslia 7 Terveydenhoito 7 Opiskelijahuolto 8 Tukiopetus 8 Vakuutukset 8 Tupakointi ja päihteet 8 Oppilaskunta 9 Poissaolot 9 Uskonnon harjoittamiseen osallistuminen 9 OPISKELU LUOKATTOMASSA LUKIOSSA. 10 Yleistä 10 Kurssien suorittaminen 11 Läsnäolovelvollisuus 13 Kurssien arvostelu 13 Hylätyn kurssin suorittaminen 13 Hyväksytyn kurssin uusiminen 14 Etenemiseste 14 Opintojen hyväksilukeminen 14 Oppimäärän arviointi 15 OPINTOJEN OHJAUS 16 Ryhmänohjaaja 16 Opinto-ohjaaja 16 Kuraattori 16 Koulupsykologi 16 YLIOPPILASTUTKINTO 17 Yleistä 17 Hyväksytyn kokeen uusiminen 18 Hylätyn kokeen uusiminen 18 Ilmoittautuminen 18 Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehdot 19 SONKAJÄRVEN LUKION KURSSIT.. 20 LUKUVUODEN KALENTERI

4 4 HENKILÖKUNTA OPETTAJAT Kaajavirta Mira Kallio Anssi Kalmari Riki Karjalainen Ritva Kellberg Jaana Keränen Aija Koppinen Seppo Korhonen Teija Mahlberg Tarja Niskanen Satu Saviniemi Pasi Sihvonen Riitta Toivanen Jukka biologia, maantieto, terveystieto tietotekniikka pitkä matematiikka, fysiikka ruotsi, saksa kuvataide liikunta lyhyt matematiikka, kemia äidinkieli, opinto-ohjaus englanti uskonto, psykologia filosofia musiikki historia, yhteiskuntaoppi MUU HENKILÖKUNTA Halonen Auli Hynynen Mirja Kortelainen Airi Kortelainen Tuula Lehtola Erkki Kärkkäinen Katja Moilanen Riitta Pihakumpu Marika rehtori koulusihteeri ravitsemisesimies koulusihteeri kiinteistönhoitaja kouluterveydenhoitaja siivoustyön ohjaaja koulukuraattori

5 5 LUKION KÄYTÄNTEITÄ TYÖ- JA VAPAAPÄIVÄT Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäinen Helatorstai Vapaapäivä JAKSOT 1. jakso jakso jakso jakso TYÖSKENTELYAJAT Oppitunnit (virtu*) RUOKAILU *) virtu = virtuaalinen yhteistoiminta-aika Vieremän, Kiuruveden ja Lapinlahden lukioiden kanssa.

6 6 LUOKATON JA KURSSIMUOTOINEN LUKIO Luokattomuus Luokattomassa lukiossa opiskelija ei kuulu mihinkään pysyvään luokkaryhmitykseen, vaan opetus tapahtuu opiskelijoiden itsensä valitsemien kurssien ryhmissä. Ensimmäisen opintovuoden opiskelijat valitsevat lähinnä eri aineiden pakollisia kursseja ja myöhemmin syventävien ja soveltavien kurssien osuus kasvaa. Kurssimuotoisuus Aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin: pakollisiin, valtakunnallisiin syventäviin, koulukohtaisiin syventäviin ja soveltaviin. Kukin kurssi on itsenäinen kokonaisuus, jonka pituus on keskimäärin 38 tuntia. Kaikkien on suoritettava eri aineiden pakolliset kurssit, valtakunnallisia syventäviä vähintään 10 kurssia, muita kursseja kukin voi valita tarpeensa mukaan, kuitenkin lukion aikana on suoritettava vähintään 75 kurssia. Asiaa opettajalle, opolle tai ryhmänohjaajalle Opettajat ovat varmimmin tavattavissa ennen oppituntien alkua tai niiden päätyttyä. Opinto-ohjaajana toimii Teija Korhonen. Ohjauskeskusteluihin on varattava aika. Ryhmänohjaaja on lähiohjaajasi. Hän perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin ja seuraa opintojen edistymistä ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin sekä ohjaa opinto-ohjaajan vastaanotolle. Ryhmätapaamiset jokaisen jakson alussa ja muina sovittuina aikoina ovat tärkeitä tiedonkulun vuoksi ja siksi jokaisen ryhmäläisen on syytä olla niissä läsnä. WILMA Wilma on hallinto-ohjelmaan integroitu www-liittymä, jonka kautta voi nähdä mm. oman työjärjestyksen ja suoritustiedot. Opiskelijat saavat oman käyttäjätunnuksen ja salasanan opintojensa alussa. Jos salasana unohtuu, kansliasta voi tiedustella unohtuneet tunnukset. Wilman huoltajaliittymän avulla huoltajat voivat seurata nuoren opintosuorituksia, poissaoloja, lähettää viestejä opettajille, lukea koulun tiedotteita, opettajien, opinto-ohjaajan tai rehtorin lähettämiä viestejä. Wilman osoite on: https://wilma.sonkajarvi.fi. Sivuille pääsee myös lukion kotisivujen kautta.

7 7 YHTEISTYÖVERKOSTOT Virtuaaliopiskelu Koulussamme on virtuaaliopetustila, jossa voidaan tallentaa ja vastaanottaa opetusta. Opiskelu tapahtuu samanaikaisopetuksena tai tallenteena. Virtuaaliopiskelussa teemme yhteistyötä Ylä-Savon muiden lukioiden kanssa. ISOverstas Sonkajärven lukio on ISOverstaan jäsen. Verkostossa on mukana ympäri Suomea sijaitsevia lukioita, joiden kursseja lukiomme opiskelijat voivat ISOverstaan kautta suorittaa. Kurssin tehtävät tehdään internetin kautta tietokoneella ja koe suoritetaan normaalisti omassa koulussa. Näin koulumme kurssitarjonta on laajentunut huomattavasti, varsinkin syventäviä ja soveltavia kursseja voi suorittaa ISOverstaan kautta. Tarkemmat tiedot tämän lukuvuoden kursseista saa opinto-ohjaajalta. (www.isoverstas.fi) MAHIS Olemme mukana myös MAHIS-yhteistyöverkostossa. Sen avulla voi suoritta lukion päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten lisäksi ammatillisen tutkinnon tai kursseja toisen asteen kouluista. Tarkemmat ohjeet saa opinto-ohjaajalta. KANSLIA Kanslia on varmimmin avoinna klo ja TERVEYDENHOITO Terveydenhoitaja on tavattavissa ilmoitustaululla ilmoitettuina aikoina. Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voi kääntyä myös, mikäli tarvitaan ensiapua tai sairastuu koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitajalta saa lisäksi tietoa muista terveyspalveluista. Koulun lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Ajan koululääkärille voi tilata terveydenhoitajan kautta.

8 8 OPISKELIJAHUOLTO Opiskelijahuollon tavoitteena on opiskelijan hyvinvointi. Lukion opiskelijoiden käytettävissä on kuraattori, jonka vastaanottoajat löytyvät vastaanottotilan ovesta. Kuraattorin luokse voi mennä keskustelemaan erilaisista mieltä askarruttavista asioista, jotka liittyvät esimerkiksi tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja raha-asioihin. Kuraattorin palvelut ovat luottamuksellisia. TUKIOPETUS Tukiopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Opinnoissaan tilapäisesti jälkeenjääneille tai muusta syystä lisäohjausta tarvitseville voidaan järjestää tukiopetusta työsuunnitelmassa varatun resurssin puitteissa. Tukiopetusta tulee pyytää ensisijaisesti ko. aineen opettajalta, joka tarvittaessa ohjaa jatkoselvityksiin. Esim. lukivaikeuden ilmetessä kunnan erityisopettaja antaa oppimista tukevia opiskeluohjeita. Erityisopettaja voi kirjoittaa myös lausunnon lukihäiriöstä ylioppilastutkintolautakunnalle. VAKUUTUKSET Koulun puolesta opiskelijat on vakuutettu kouluaikana. Vakuutusturva ei kuitenkaan kata esimerkiksi Suomen rajojen ulkopuolelle ulottuvia opintomatkoja. Niitä varten suositellaan henkilökohtaisen vakuutuksen ottamista. TUPAKOINTI JA PÄIHTEET Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden (tupakka ja nuuska) käytön koulussa ja koulualueella. Myös koulun ulkopuolella järjestettävien oppituntien sekä opintokäyntien aikana tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty. Minkään päihteiden käyttöä ei hyväksytä oppilaitoksessa eikä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumeita ja päihtymistarkoituksessa käytettyjä lääkkeitä.

9 9 OPPILASKUNTA Lukion oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jolle oppilaat valitsevat keskuudestaan lukuvuosittain hallituksen. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia, teemapäiviä sekä käyttää opiskelijoiden puhevaltaa koulutuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. POISSAOLOT Lukion opiskelija on velvollinen olemaan läsnä ja osallistumaan opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Mikäli opiskelija on pitkään pois lukiosta syytä ilmoittamatta, hänet katsotaan eronneeksi jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (Lukiolaki 1998; 25). Laillisesta ja pakottavasta syystä poissaollut opiskelija on velvollinen toimittamaan selvityksen poissaolostaan. Poissaolot selvitetään wilmassa. Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää rehtori. Jos lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, on opiskelijan tai huoltajan mahdollisimman pian ilmoitettava poissaolostaan ryhmänohjaajalle. Luvallisetkaan poissaolot eivät saa ylittää kuutta tuntia/kurssi. Kouluun palattuaan opiskelijan on selvitettävä poissaolonsa kirjallisesti kurssin opettajalle. Jos opiskelija poistuu kesken päivää koulusta, hänen on pyydettävä lupa terveydenhoitajalta, ryhmänohjaajalta tai opettajalta. Jos opiskelija joutuu olemaan sairauden takia poissa kokeesta, hänen tai hänen huoltajansa on ilmoitettava asiasta opettajalle viimeistään koepäivän aamuna, muutoin hän menettää oikeutensa osallistua kokeeseen myöhemmin. Huoltajan on selvitettävä poissaolo kirjallisesti wilmassa. Ryhmäohjaaja seuraa opiskelijoiden poissaoloja ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Ks. myös kohta: Kurssien suorittaminen. USKONNON HARJOITTAMISEEN OSALLISTUMINEN Lukuvuosi alkaa perinteisesti jumalanpalveluksella ja adventin aikaan käydään adventtikirkossa. Seurakunta pitää perjantain päivänavaukset. Muista uskonnon harjoittamiseksi katsottavista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen. Jos opiskelija ei halua osallistua kyseisiin tilaisuuksiin, hänen on ilmoitettava siitä ryhmänohjaajalleen.

10 10 OPISKELU LUOKATTOMASSA LUKIOSSA YLEISTÄ Lukio-opinnot suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa, mutta opiskelijan on mahdollista tiivistää opintonsa 2-2,5 vuoteen tai laajentaa opintojansa niin, että lukio-opinnot päättyvät vasta neljän opiskeluvuoden jälkeen. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi (Lukiolaki 1998, 24). Lukiossamme on käytössä 4-jaksojärjestelmä. Jakson pituus on noin 9 viikkoa. Opiskeluohjeita: - motivaatio ja oikea asenne auttavat menestymään - hanki heti kurssin alussa työvälineet: oppikirja, vihko ja muuta tarvittavaa oheismateriaalia - oppitunnit kannattaa hyödyntää: kuuntele, tee muistiinpanoja ja kysy heti tarkennusta epäselviin asioihin - tee annetut tehtävät (läksyt) vaikka niitä ei aina tarkistettaisi tai suoritusta arvosteltaisi - lue oppikirjaa ja kertaa jo opittuja asioita pitkin jaksoa, kokeeseen pänttääminen ei yleensä riitä - käytä kalenteria ja suunnittele ajankäyttöäsi pitkällä tähtäimellä, rytmitä koeviikon luku-urakat jo aikaisemmille viikoille - huolehdi terveydestä ja muista kuntoilla - kysy neuvoja ja apua, jos opiskelu tuntuu ylivoimaisen vaikealta (ryhmänohjaajalta, opolta, opettajilta, rehtorilta, kuraattorilta, terveydenhoitajalta)

11 11 KURSSIEN SUORITTAMINEN Opiskelun suunnittelun merkitys korostuu luokattomassa järjestelmässä. Syyslukukauden alussa jokaisen on syytä tehdä oma opiskeluohjelmansa koko lukuvuodeksi. Opinto-ohjelmaa voi muuttaa perustellusta syystä jaksojen vaihteessa. Opiskelijan on neuvoteltava muutoksista opinto-ohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen jakson vaihtumista. Kurssivalintojen muuttaja ei saa vaarantaa jo sovitun kurssin toteutumista eikä aiheuttaa valinnallaan lisäresurssitarvetta. Muutoksesta on saatava päätös jo ennen jakson vaihtumista. Jakson jo alettua muutoksia ei enää voi tehdä. Aloitetut kurssit on aina suoritettava loppuun. Lukio-opiskelun aikana on hyvä seurata kurssikertymäänsä, jotta minimi 75 kurssia täyttyy. Kolmen vuoden ohjelmaa noudattavan lukiolaisen on saatava vähintään minimikurssimäärä kokoon viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla lakkiaiskeväänä. Opiskeluohjelmastaan ja siten myös työmäärästään opiskelija voi siis tietyissä rajoissa itse päättää. Luokattomassa lukiossa korostuu opiskelijan vastuu omasta opiskelustaan ja etenemisestään. Joustavuutta opintoihin tuo mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti. Sen avulla opiskelua voi nopeuttaa ja sen kautta saa hyvää harjoitusta jatko-opintoja silmällä pitäen. Itsenäinen opiskelu sopii lahjakkaille, tarmokkaille ja motivoituneille opiskelijoille. Suoritus tapahtuu tällöin koulussa sovituissa puitteissa ja aineenopettajien antamien ohjeiden mukaan. Luvan itsenäiseen opiskeluun antaa aineen opettaja ja rehtori. Anomus on tehtävä kirjallisesti ja rehtorin hyväksyntä on saatava ennen itsenäisen suorituksen alkamista. Työmäärältään täten suoritettava kurssi vastaa ns. normaalilla tavalla suoritettavaa kurssia. Jos opiskelija on saanut oikeuden itsenäiseen suoritukseen, mutta ei ole suorittanutkaan kurssia, hän ei voi anoa saman kurssin itsenäistä suorittamista uudelleen. Tässä tapauksessa hän voi suorittaa kurssin vain osallistumalla opetukseen normaalisti. Lukiossa on pakollisten oppiaineiden ja kurssien lisäksi myös valinnaisia kursseja. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Soveltavia kursseja voidaan pitää myös arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Soveltavien kurssien määrä ja sisältö vaihtelevat vuosittain

12 käytettävissä olevan tuntiresurssin ja kiinnostuksen mukaan. Valinnaisia kursseja on järkevä valita ainakin niissä oppiaineissa, joissa aikoo osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Esim. jos aikoo kirjoittaa englannin kielessä A-tason kokeen, on ehdottoman suositeltavaa opiskella englannin kielessä syventävät kurssit EN 7 ja EN 8. Ruotsin kielessäkin on mahdollista suorittaa A-tason koe, vaikka onkin opiskellut ns. B- oppimäärän, jos suorittaa mahdollisimman monta syventävää ja soveltavaa kurssia (RU 7, RU 8, RU 9). Lyhyenkin kielen vaativamman kokeen selvittää, jos hankkii tarvittavat tiedot esim. vaihto-oppilasvuoden aikana tai osallistuu muissa oppilaitoksissa annettavaan ko. kielen opetukseen. Matematiikka Pitkä matematiikka voidaan vaihtaa lyhyeen opintojen missä vaiheessa tahansa, mutta tarkoituksenmukaisena pidetään vaihtoa viimeistään MAA 5 -kurssin jälkeen. Muista tarkistaa tässä vaiheessa vaikutukset kokonaiskurssimäärääsi! Korkeintaan kolme lyhyen matematiikan kurssia voidaan korvata pitkän matematiikan hyväksytyillä suorituksilla (kurssiarvosanoina vähintään 5). Nämä suoritukset opiskelija voi arvosanoineen lukea hyväkseen oppimäärää vaihtaessaan. Hänellä on lisäksi oikeus yrittää korottaa kyseisiä arvosanoja osallistumalla kerran lyhyen matematiikan vastaavan kurssin kokeeseen koeviikolla tai uusintapäivänä. Opiskelijan on oppimäärän vaihdettuaan suoritettava vähintään kolme lyhyen matematiikan kuudesta pakollisesta kurssista. Muut mahdolliset pitkän matematiikan hyväksytysti suoritetut kurssit opiskelija voi suoritusmerkinnällä liittää opinto-ohjelmaansa lyhyen matematiikan soveltavina kursseina. Kurssien vastaavuus on seuraava: 12 MAA MAB MAA 1 MAB 1 MAA 3 MAB 2 MAA 6 MAB 5 MAA 7 MAB 4 MAA 8 MAB 3

13 13 LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS Lukion kurssien suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla. Tunneilta EI SAA olla poissa muutoin kuin pakottavasti syystä. Huom! Esimerkiksi autokoulun suorittaminen ei ole pakottava syy olla poissa koulusta. Poissaoloista on annettava kirjallinen selvitys kurssin opettajalle välittömästi eikä vasta kurssin lopussa. Jos poissaoloja on enemmän kuin kuusi (6x 45 min), kurssi katsotaan keskeytetyksi. Enintään kuuden (6) oppitunnin (45 min) poissaolojen selvitykseksi hyväksytään huoltajan allekirjoittama selvitys tai asiantuntijan (esim. lääkärin) antama todistus. Jos pakottavien syiden (esim. sairauden) vuoksi joutuu olemaan pitkään poissa koulusta, on tultava neuvottelemaan opettajan (ja mahd. myös opinto-ohjaajan ja rehtorin) kanssa kurssien suoritusmahdollisuuksista ja erityisjärjestelyistä. Vaikka kurssi jäisi suorittamatta, opiskelija voi jatkaa opiskeluaan, ellei hänelle muodostu kyseisessä aineessa etenemisestettä. Tällöin suorittamatta jäänyt kurssi katsotaan hylätyksi. KURSSIEN ARVOSTELU Kurssit arvostellaan yhdellä arvosanalla asteikolla Kurssi voidaan arvostella suoritusmerkinnällä, jolloin S = suoritettu, H = hylätty ja K =kesken ( = puutteellinen suoritus, annettuja töitä palauttamatta tms.) Oppiaineen eri kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta. Soveltavat kurssit arvostellaan niin kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Kurssi arvostellaan vasta kun siihen mahdollisesti kuuluvat tutkielmat/aineet on palautettu. Tutkielmat/aineet on palautettava saman lukuvuoden aikana, neljännen jakson työt viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana, muuten kurssi on hylätty. HYLÄTYN KURSSIN SUORITTAMINEN Hylätyn arvosanan (4 tai hylätty) saaneella opiskelijalla on oikeus osallistua kerran uusintakokeeseen. Tämä oikeus on myös opiskelijalla, joka on hyväksyttävästä syystä ollut poissa niin, ettei hänen tietojaan ja taitojaan ole voitu arvostella. Uusintakoe koskee koko kurssin oppimäärää ja sen arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa.

14 14 Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava kirjallisesti koulun kansliaan viimeistään uusintakoepäivää edeltävänä maanantaina. Lomakkeita on aulan info-hyllyssä ja kansliassa. Ilmoittautuminen on sitova. Poisjäänti katsotaan yritykseksi. Jos sairauden vuoksi ei kykene osallistumaan uusintakokeeseen, siitä on ilmoitettava kansliaan tai aineen opettajalle viimeistään uusintakoepäivän aamuna. Poissaolo on selvitettävä kuten muutkin poissaolot. HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN Hyväksytysti suoritetun kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa kerran korotuskokeessa, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (Katso kalenteri). Parempi arvosana jää voimaan. Korotuskokeeseen voi kuulua opettajan kanssa sovittuja painotuksia tai erikseen toimitettuja osaamistehtäviä. Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa myös osallistumalla uudelleen ko. kurssin opetukseen. Parempi arvosana jää tällöinkin voimaan. ETENEMISESTE Matematiikan ja kielten opiskelussa syntyy etenemiseste, mikäli kahden peräkkäisen kurssin arvosana on hylätty. Aineen opiskelu voi jatkua, kun vähintään toinen hylätyistä kursseista on suoritettu hyväksytysti. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voi liittää lukio-opintoihinsa mikäli opinnot ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelmien mukaisia. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia. Aktiivinen toiminta kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä, vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvissä toiminnoissa sekä uskonnollisissa yhteisöissä voi mahdollistaa hyväksilukemisen. Anomus korvaavien opintojen hyväksilukemisesta on tehtävä kirjallisesti.

15 15 OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärät. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Opettaja voi lopullisessa arvioinnissa ottaa muutkin kurssit korottavana huomioon. Soveltavien kurssien ja koulukohtaisten syventävien kurssien nelosia ei lasketa kurssimäärään. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja valtakunnallinen syventävä kurssi on mukana arvostelussa. Numeroarvosanaa ei voi jälkikäteen muuttaa suoritusmerkinnäksi eikä mitään kurssia voi jälkikäteen myöskään poistaa. Ylioppilastutkintosuoritus ei vaikuta lukion päättöarvosanaan. Lukion opetussuunnitelman mukaan tietyt opintokokonaisuudet arvostellaan päättötodistukseen joko numerolla tai suoritusmerkinnällä. Liikunnassa valintamahdollisuus on kurssimäärästä riippumatta. Vieraissa kielissä valintamahdollisuus on, jos on opiskellut ko. kieltä enintään 2 kurssia. FY, KE, TE, KU, MU, FI, PS, numeron tai suoritusmerkinnän voi valita, jos on opiskellut vain yhden kurssin ko. ainetta. Kaikista numeroin arvioiduista kursseista tallennetaan jaksotodistukseen numero, valinta (numero/suoritusmerkintä) päättötodistusta varten tehdään abivuoden keväällä.

16 16 OPINTOJEN OHJAUS ja OPISKELIJAHUOLTO RYHMÄNOHJAAJA Opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaajansa, joka perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin ja seuraa opiskelijoiden menestymistä ja poissaoloja. Hän toimii tarvittaessa yhdyssiteenä ryhmänsä opiskelijoiden ja muiden opettajien sekä kotien välillä. OPINTO-OHJAAJA Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Henkilökohtaista ohjausta on mahdollista saada kurssivalintoihin ja niiden muutoksiin, opiskeluvaikeuksiin, ylioppilaskirjoitusten suunnitteluun sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen. Opinto-ohjaaja hoitaa myös tiedottamisen koulun ja jatko-oppilaitosten sekä elinkeinoelämän välillä. KURAATTORI Lukiolaiset voivat käyttää koulukeskuksen kuraattorin palveluja. Kuraattorin kanssa voi keskustella esimerkiksi ihmissuhdevaikeuksista tai taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista. Parhaiten kuraattorin tavoittaa varaamalla ajan etukäteen. KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologipalvelut ovat myös lukiolaisia varten. Koulupsykologi on paikalla maanantaisin. Psykologille voi varata ajan opettajien, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kautta tai suoraan.

17 17 YLIOPPILASTUTKINTO YLEISTÄ Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Tutkinto suoritetaan lukio-opintojen loppuvaiheessa. Ennen tutkintoa on mahdollista suorittaa ylioppilaskirjoitusaineissa suullisia kokeita eli tenttejä, joiden tarkoitus on valmentaa kokelasta ylioppilastutkintoon ja auttaa häntä samalla kertaamaan ja jäsentämään lukiossa opiskeltua tentittävän aineen oppimäärää. Tenteissä tentitään siis oppimääriä ei yksittäisiä kursseja. Tentit voivat vaikuttaa korottavasti aineen päättönumeroon lukion päättötodistuksessa. Korotusaikeista on ilmoitettava opettajalle etukäteen, viimeistään tentin alkaessa. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opintoohjelmasta. Ylioppilastutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä. Tutkinnon voi halutessaan hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Koko tutkinnon voi tietenkin suorittaa myös yhdellä kertaa joko syksyllä tai keväällä. Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään ko. aineen pakolliset kurssit. Tutkinnon tehtävät tulevat oppiaineiden pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista. Äidinkieli on kaikille pakollinen. Seuraavista on valittava kolme pakollisiksi: ruotsi, vieras kieli (englanti/ranska/saksa), reaalikoe, matematiikka. Vain yksi vieras kieli voidaan valita pakolliseksi. Matematiikassa, ruotsissa ja englannissa järjestetään vaativuudeltaan kahdentasoiset kokeet. Ylioppilaskokelaan on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen lisäksi vähintään yksi vaativamman tason koe pakollisessa aineessa (ei reaali). Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu. Äidinkielen koe jakaantuu kahteen osaan: essee-kokeeseen ja tekstitaidon kokeeseen. Molempiin kokeisiin on osallistuttava ja arvosana muodostuu kummankin kokeen perusteella. Reaali on mahdollista kirjoittaa kahtena päivänä/kirjoituskerta. Hajauttajalla on käytössään periaatteessa jopa 6 reaalikoepäivää. Kirjoitettavat reaaliaineet on ryhmitelty siten, että yhtenä reaalikoepäivänä voi valita yhden seuraavista aineista: psy-

18 kologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ja toisena päivänä yhden seuraavista aineista: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto. Ylioppilaskokeet arvostellaan 7-portaisella asteikolla ja vastaavilla puoltoäänimäärillä seuraavasti: 18 Laudatur (L) 7 Eximia cum laude approbatur (E) 6 Magna cum laude approbatur (M) 5 Cum laude approbatur (C) 4 Lubenter approbatur (B) 3 Approbatur (A) 2 Improbatur (I) 0 HYVÄKSYTYN KOKEEN UUSIMINEN Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajoitusta. Tutkintoa voi myöhemmin myös täydentää. Suorituksista annetaan erillinen todistus. HYLÄTYN KOKEEN UUSIMINEN Pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn pakollisen kokeen uusinnassa voi suorittaa eritasoisen kokeen kuin mitä hylätty koe oli. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin, että yhdessä pakollisessa aineessa on se vaativampi koe. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. ILMOITTAUTUMINEN Syksyn tutkintoon oli ilmoittauduttava mennessä. Ensi kevään kokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään ja seuraavan syksyn kokeeseen Ilmoittautuminen on kirjallinen ja sitova. Tutkintomaksut (perusmaksu/kirjoituskerta 14 ja koekohtainen maksu 28 / koe, hinnat syksyltä 2015) on suoritettava eräpäivään mennessä. Maksut tulevat maksettaviksi jo ennen kirjoitusten alkamista. Mikäli opiskelijalla on esim. lukivaikeus tai jokin muu poikkeavuus tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee erikoiskohtelun /

19 apuvälineitä tms., hänen on toimitettava todistukset ja lausunnot koulun kautta YTL:lle kevään kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin huhtikuun puolivälissä. LISÄTIETOJA: 19 YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN SAAMISEN EHDOT Ylioppilastutkintolautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen kokelaille, jotka on hyväksytty pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu.

20 20 SONKAJÄRVEN LUKION KURSSIT syventävä syventävä pakollinen valtakunnallinen koulukohtainen soveltava äidinkieli ja kirjallisuus 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10,11,12,13,15 A1-kieli: englanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9,10,12,13 B1-kieli: ruotsi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9 10 B2-kieli 1,2,3,4,5,6,7,8 9 B3-kieli 1,2,3,4,5,6,7,8 9, 10, 11 matematiikka, lyhyt 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, matematiikka, pitkä 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11, 12, biologia 1, 2 3, 4, 5 6, 7 maantieto 1, 2 3, 4 5 fysiikka 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 kemia 1 2, 3, 4, 5 6 uskonto, ev.lut. 1, 2, 3 4, 5 6, 7 uskonto, ortod. 1, 2, 3 4, 5 elämänkatsomustieto 1, 2, 3 4, 5 filosofia 1 2, 3, 4 psykologia 1 2, 3, 4, historia 1, 2, 3, 4 5, 6 7 yhteiskuntaoppi 1, 2 3, 4 5 musiikki 1, (2) 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 kuvataide 1, (2) 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 terveystieto 1 2, 3 4, 5 liikunta 1, 2 3, 4, 5 6, 8, 9, 12 10, 11 opinto-ohjaus eräkurssi 1 kotitalous 1 yrittäjyyskurssi 1 monikulttuurisuus 1 nuisku 1 tietotekniikka 1, 2, 3

21 21 LUKUVUODEN KALENTERI jakso ( ) Ke To Pe Ma Ilm. uusintaan (yleinen) ja suullisiin tentteihin (abit) Ti Ke To Uusinta (yleinen) Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti 1.9. Ke 2.9. To 3.9. Pe.4.9. Ma 7.9. Yo-kuull.ymm.kokeet ruotsi Ti 8.9. Ke 9.9. To Pe Ma Yo reaali ( psykologia, historia, biologia ) Ti Ke To Pe Yo ruotsi

22 22 Ma Ti Ke To Pe Yo reaali ( yhteiskuntaoppi, kemia, maantieto,terveystieto ) Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Muistiinpanoja:

23 23 2. jakso ( ) Ma Syysloma Ti Syysloma Ke Syysloma To Syysloma Pe Syysloma Ma Ti Ke To Pe Ma Ilm. uusintaan Ti Ke To Uusinta (rästit, hylätyt) Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Syksyn yo-kokeiden tulokset Ma Ilmoittautuminen kevään yo-kokeisiin Ti Ke To Pe

24 24 Ma Ti Ke To Pe Itsenäisyyspäiväjuhla Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Joulukirkko Muistiinpanoja:

25 25 3. jakso ( ) To 7.1. Pe 8.1. Ma Ti Ke To Pe Ma Ilm. uusintaan (yleinen) ja suullisiin tentteihin (abit) Ti Ke To Uusinta (yleinen) Pe Ma Ti Ke To Pe Ma 1.2. Ti 2.2. Ke 3.2. To 4.2. Pe 5.2. Ma 8.2. Ti 9.2. Ke To Pe Yo äidinkieli, tekstitaidon koe Ma Yo-kuull.ymm.kokeet englanti Ti Yo-kuull.ymm.kokeet ruotsi Ke Yo-kuull.ymm.kokeet lyhyt kieli To Penkkarit ja vanhojen tanssit Pe Vanhojen päivä

26 26 Ma Ti Ke To Pe Ma Ti 1.3. Ke 2.3. To 3.3. Pe 4.3. Ma 7.3. Talviloma Ti 8.3. Talviloma Ke 9.3. Talviloma To Talviloma Pe Talviloma Muistiinpanoja:

27 27 4. jakso ( ) Ma Yo äidinkieli, esseekoe Ti Ke Yo reaali: ( uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantieto, terveystieto ) To Pe Yo englanti Ma Yo ruotsi, ilm. uusintaan Ti Ke Yo matematiikka, pitkä ja lyhyt To Uusinta (rästit, hylätyt) Pe Pääsiäinen - vapaa Ma Pääsiäinen - vapaa Ti Ke Yo reaali: ( psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ) To Pe 1.4. Yo lyhyt kieli Ma 4.4. Ti 5.4. Ke 6.4. To 7.4. Pe 8.4. Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe 29.4.

28 28 Ma 2.5. Ti 3.5. Ke 4.5. To 5.5. Helatorstai, vapaa Pe 6.5. Vapaapäivä Ma 9.5. Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Kevään yo-tulokset Ti Ke To Pe Ma Ilm. syksyn yo-kokeisiin Ti Ke 1.6. To 2.6. Pe 3.6. La 4.6. Kevätjuhla ja lakkiaiset Muistiinpanoja:

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 31.10.2017 ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2018 YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 17.11. Lomake jaetaan RO-tuokiossa 20.11. allekirjoitettavaksi ILMOITTADU WILMASSA Suunnitelma

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 14.11.2017 1. Kevään 2018 korkeakoulujen ja yliopistojen valintaperusteista ja tulevasta valintauudistuksesta Turun yliopiston opintoneuvoja Maria Henninen 2. Abivuosi ja (digitaaliset) ylioppilaskokeet

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

ABI-INFO. ke , klo

ABI-INFO. ke , klo ABI-INFO ke 26.10.2017, klo 9.00-9.30 Kevään 2018 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ke 22.11.2017 mennessä Mikäli tulokset eivät ole tulleet tähän mennessä, on kokelaalla oikeus ilmoittautua tulosten saapumisen

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

YO-INFO. Alavuden lukio

YO-INFO. Alavuden lukio YO-INFO Alavuden lukio 4.5.2017 Matkalla ylioppilaaksi, ykkönen ja kakkonen 1. Ensimmäinen yo-info ykkösellä 2. Yo-info kakkosella 4.5.2017 > harkinta mitä kirjoittaa syksyllä, miten hajautan, kirjoitussuunnitelma

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Info abiturienteille Rehtori Toni Uusimäki. Lakeuksilta komiasti maailmalle!

Info abiturienteille Rehtori Toni Uusimäki. Lakeuksilta komiasti maailmalle! Info abiturienteille 30.1.2017 Rehtori Toni Uusimäki Ylioppilastutkinnon tehtävät kypsyyskoe antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden toimii valintaperusteena jatko-opintoihin avaa kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia

Lisätiedot