Iisalmen aikuislukio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iisalmen aikuislukio"

Transkriptio

1 Iisalmen aikuislukio Opinto-opas

2 Haukiniemenkatu 12, Iisalmi puhelin Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden) Tiina Mustonen, opinto-ohjaaja Sari Ryhänen, opintosihteeri sähköposti Soita ja kysy lisää. Tervetuloa! Sivu 2

3 SISÄLLYS IISALMEN AIKUISLUKION HISTORIA 4 AIKUISLUKIO LAKKAUTETAAN ASTEITTAIN 4 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISMUOTO 5 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 5 OPISKELUAIKA 5 Pakolliset aineet 6 Valinnaiset aineet 6 Jakso 6 Kurssi 6 Hylätyn kurssin uusiminen 6 Rästiin jääneen kokeen suorittaminen 6 Hyväksytyn kurssin uusiminen 6 Kurssin arviointi 6 Verkko- ja virtuaaliopiskelu 7 Verkko- ja virtuaalikurssitarjonta 7 Ilmoittautuminen verkkokursseille 7 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄ 8 Aineen oppimäärän arviointi 8 Numeroin arvioidaan 9 LUKION OPPIMÄÄRÄ 9 TODISTUKSET 9 YLIOPPILASTUTKINTO 10 KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTO 11 OPINTO-OHJAUS 12 OPPIKIRJAT 12 RUOKAILU 12 TUPAKOINTI 12 TUNTIJAKO ( jälkeen opiskelunsa alusta aloittaneet) 13 LUKUJÄRJESTYS 14 KALENTERI 15 OPPIKIRJALUETTELO 19 HENKILÖKUNTA 20 Sivu 3

4 IISALMEN AIKUISLUKION HISTORIA Perustettu Iisalmen yhteislyseon iltalinjana Iisalmen kaupungin omistamaksi Iisalmen lukion iltalinjaksi Kouluhallituksen myöntämä todistuksenanto-oikeus Siirtyminen kurssimuotoiseen lukusuunnitelmaan Valtioneuvoston lupa koulun muuttamisesta luokkiin Jakamattomaksi Siirtyminen nelipäiväiseen kouluviikkoon Iisalmen lukion aikuislinja (Aikuislukiolaki) Nimen muutos: Iisalmen aikuislukio Osallistuminen Etälukio etäopetusprojektiin Osallistuminen Itä Suomen virtuaaliverkko hankkeeseen Osallistuminen Itä-Suomen etälukioverkkoon Osallistuminen Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeeseen (ISOverkosto) 2004 Nimen muutos: Iisalmen lyseo ja aikuislukio ISOverstaan jäsen 2008 Osallistuminen ISOverstaan virtuaaliluokkahankkeeseen AIKUISLUKIO LAKKAUTETAAN ASTEITTAIN Iisalmen koulutuslautakunta päätti kesäkuussa, että Iisalmen aikuislukioon ei oteta enää uusia opiskelijoita (koulutuslautakunta ). Käytännössä tämä tarkoittaa aikuislukion alasajoa 1-2 vuoden kuluessa. Päätöksen taustalla on aikuisten lukiokoulutuksen kysynnän vähäisyys: tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä on pudonnut neljäsosaan kymmenessä vuodessa. Aktiivisesti ja tavoitteellisesti opintoja suorittaa Iisalmessa enää alle 20 aikuisopiskelijaa. Lautakunnan päätöksen mukaisesti nykyisille opintoja suorittaneille opiskelijoille mahdollistetaan opintojen loppuun saattaminen tavalla tai toisella. Sivu 4

5 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMIS- MUOTO Koulutus järjestetään pääsääntöisesti etänä verkko-opintoina. Lähiopetuksena tänä lukuvuonna tarjotaan kurssit ÄI3, ÄI5, MAB3, MAB4, MAB6, RUB3, RUB5 ja ENA6. Lähiopetusryhmä muodostuu, mikäli ryhmään saadaan vähintään viisi tutkintotavoitteista opiskelijaa. Jos kurssin osallistujamäärä putoaa alle viiteen opiskelijaan, kurssi muutetaan osittain tai kokonaan itsenäisesti suoritettavaksi. Huom! Opiskelu Iisalmen aikuislukiossa on maksutonta. Lisäksi aikuislukion opiskelija voi osallistua päivälukion opetukseen. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMI- NEN Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijan on pyydettävä muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. OPISKELUAIKA Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Tarjoamme nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden saattaa opinnot loppuun 1-2 lukuvuoden aikana. Sivu 5

6 Pakolliset aineet Äidinkieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieras kieli A-oppimäärä (englanti), matematiikka (pitkä tai lyhyt), fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, maantiede ja biologia. Valinnaiset aineet Pakollisten aineiden lisäksi opiskelija voi opiskella valinnaisia aineita. Jakso Tänä lukuvuonna aikuislukiossa on neljä jaksoa. 1.jakso jakso jakso jakso Kurssi Oppiaineiden sisällöt (oppimäärät) on jaettu pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Niiden määrät vaihtelevat oppiaineittain. Kurssin laskennallinen laajuus on 28 h. Pakolliset ja valinnaiset kurssimäärät on kerrottu kohdassa tuntijako s. 13. Hylätyn kurssin uusiminen Opiskelija, jolla on kurssista hylätty arvosana, saa suorittaa kurssin osallistumalla uusintakuulusteluun korkeintaan 2 kertaa. Mikäli opiskelija ei saa kurssista hyväksyttyä arvosanaa, hänen on käytävä kurssi uudelleen osallistumalla opetukseen. Rästiin jääneen kokeen suorittaminen Opiskelija, joka hyväksyttävästä syystä on ollut poissa kokeesta, voi sopia opettajan kanssa uuden koeajan. Jos kokeeseen ilmoittautunut opiskelija ei saavu kokeeseen, hänelle merkitään hylätty arvosana. Hyväksytyn kurssin uusiminen Opiskelijalla on oikeus uusia hyväksytty kurssi. Kysy uusintamahdollisuudesta kansliasta. Kurssin arviointi Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssiin voi loppukokeen lisäksi kuulua välikokeita, sanakokeita, kuullunymmärtämiskokeita, kirjoitelmia jne. Arvosanan saamiseksi kaikki kurssiin kuuluvat kokeet ja tehtävät on suoritettava. Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Suoritusmerkintä S on hyväksytysti suoritettu kurssi ja H on hylätty suoritus. Sivu 6

7 Pakolliset kurssit arvioidaan numeroin, valinnaiset kurssit voidaan arvioida suoritusmerkinnöillä. Kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa. Aikaisemmin toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Jos ne luetaan hyväksi pakollisina tai oppiaineeseen liittyvinä valinnaisina kursseina, voidaan niistä antaa suoritusmerkintä (S). Verkko- ja virtuaaliopiskelu Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa tai täydentää opintojaan suorittamalla Itä-Suomen aikuislukioverkon tai ISOverstaan tarjoamia verkko- ja virtuaalikursseja, jotka ovat opiskelijalle maksuttomia. Kursseille ilmoittautuminen on sitova. Kurssin perumisesta tai keskeyttämisestä pakottavasta syystä tulee aina sopia apulaisrehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee noudattaa verkkokurssin tarjoavan oppilaitoksen lukion ohjeita ja aikataulua. Verkko- ja virtuaalikurssitarjonta Itä-Suomen aikuislukioverkon ja ISOverstaan kurssitarjontaan voit tutustua seuraavissa wwwosoitteissa: Ilmoittautuminen verkkokursseille Ilmoittautuminen verkkokursseille tapahtuu syyslukukaudella opintoohjaaja Tiina Mustosen kautta ja kevätlukukaudella apulaisrehtori Leila Rahkonen-Navian kautta. Opiskelija ei voi itse ilmoittautua verkkokursseille. Opiskelija voi ilmoittautua kahdelle verkkokurssille samanaikaisesti. Ilmoittautuminen uudelle verkkokurssille on mahdollista, kun jokin edellisistä kursseista on suoritettu. Sivu 7

8 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄ Kunkin aineen oppimäärään kuuluu tietty määrä suoritettavia kursseja. Eri aineissa kurssimäärä vaihtelee. Ainekohtaiset kurssimäärät ilmenevät aikuislukion tuntijaosta. Aineen oppimäärä on suoritettu, kun aineen pakolliset kurssit on suoritettu. Aineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista lukion tehtävään kuuluvista kursseista. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen perusteella. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella on mahdollisuus korottaa arvosanaa, mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto -ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosana korottuu. On suositeltavaa, että opiskelija käyttää kuulusteluja hyväkseen ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. Suoritettuja pakollisia ja valtakunnallisesti syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään Äidinkieli ja kirjallisuus on yksi oppiaine. 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Sivu 8

9 Numeroin arvioidaan - aineet, joissa opiskelijalla on vähintään yksi pakollinen kurssi - valinnaiset vieraat kielet, mikäli opiskelijan oppimäärä sisältää vähintään kolme kurssia - psykologia, mikäli opiskelijan oppimäärä käsittää vähintään kaksi kurssia. tai muun koulutuksen järjestäjän opetuksessa alle 18-vuotiaana aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä opinnot ole olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan. Mikäli oppiaineen oppimäärä muodostuu pelkästään valinnaisista kursseista, se arvioidaan numeroin, jos opiskelija sitä pyytää. Liikunta ja terveystieto arvioidaan numeroin, jos opiskelija sitä pyytää. LUKION OPPIMÄÄRÄ TODISTUKSET Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukion päättötodistus edellyttää vähintään 44 kurssin suorittamista. Alle 18-vuotiaana lukioopiskelunsa aloittaneen tulee lisäksi opiskella vähintään yksi kurssi liikuntaa, yksi kurssi terveystietoa ja kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta. Opiskelijan kurssimäärä on vähintään 48 kurssia. Kahdeksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18- vuotiaana, jos hän jatkaa saman - Peruskoulun / lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut peruskoulun / lukion koko oppimäärän - Todistus aineen oppimäärän suorittamisesta annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut peruskoulun / lukion jonkin aineen oppimäärän - Todistus suoritetuista opinnoista annetaan opiskelijalle, joka opiskelee vain osan oppiaineesta tai eroaa ennen peruskoulun / lukion koko oppimäärän suorittamista Sivu 9

10 YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkintoon sisältyy yksi pakollinen koe eli äidinkielen koe. Lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista kolme: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja kokelaan valinnan mukaan matematiikan koe tai reaalikoe. Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa myös 2½ -vuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava vähintään yhdessä pakollisessa aineessa vaativampi koe. 2-vuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta ylioppilastutkintoon osallistuvalta vaaditaan, että hän on suorittanut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän osallistuu. Kokeeseen ilmoittautuessa opiskelija valitsee, mitä kirjoittaa pakollisena ja mistä aineesta suorittaa laajan kokeen. Ylimääräisenä kirjoitettu hylätty koe ei estä pääsemästä ylioppilaaksi. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kokonaan yhdellä kertaa tai sen voi hajauttaa kolmelle perättäiselle tutkintokerralle. Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Sivu 10

11 KEVÄÄN 2016 YLIOPPILAS- TUTKINTO Ilmoittautuminen mennessä Wilman kautta. Kirjallinen koe pe äidinkieli, tekstitaidon koe Kuullunymmärtämiskokeet ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppi - määrä ti ke vieras kieli, pitkä oppimäärä vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kirjalliset kokeet ma ke pe äidinkieli, esseekoe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppi - määrä ke pe ma 1.4. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Sivu 11

12 OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksessa perehdytetään uudet opiskelijat aikuislukioopiskeluun, avustetaan opiskelijoita opinto-suunnitelman laadinnassa, tiedotetaan aikuislukion ulkopuolisista palveluista ja kerrotaan yhteisvalintaan liittyvistä asioista. Tiina Mustonen vastaa opintoohjauksesta syyslukukaudella ja Leila Rahkonen-Navia kevätlukukaudella. Luma-keskuksen välinen kulkuväylä sekä lyseolta kirkon luo johtava kulkuväylä. Tupakointikielto kyseisillä alueilla koskee myös oppilaitoksen iltaopiskelijoita. OPPIKIRJAT Opiskelija hankkii kursseilla tarvittavat oppikirjat itse. Ks. Oppikirjaluettelo s. 19. RUOKAILU Aikuislukiolaisille ei ole kouluruokailua. Lyseon alakerrassa opiskelijakunnan tiloissa on mahdollisuus syödä omia eväitä ja keittää kahvia tai teetä. TUPAKOINTI Iisalmen lyseo ja aikuislukio on savuton koulu. Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden käytön kouluissa ja koulualueella. Iisalmen lyseon ja aikuislukion koulualueeseen kuuluvat lyseota ja Luma-keskus MAJAKKAA ympäröivät jalkakäytävät, sisäpihaalueet, pysäköintialueet, lyseon ja Sivu 12

13 TUNTIJAKO ( jälkeen opiskelunsa alusta aloittaneet) lyhenne oppiaine pakolliset valtakunnalliset koulukohkurssit syventävät taiset kurssit syventävät kurssit ÄI äidinkieli 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 0, 10 ENA, RUA, SAA A 1 -kieli englanti, ruotsi, saksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 0,1-3,4-6, 9,10 RUB B1-kieli ruotsi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 0,8, 9, 10 RAD, SAD, VED B3 kieli ranska, saksa, venäjä 1 8 9,10,11 MAB lyhyt matematiikka 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 0, 9 MAA pitkä matematiikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 0, 14 UE uskonto tai 1 2, 3, 4, 5 6,7, 8, 9 ET elämänkatsomustieto 1 2, 3, 4, 5 FI filosofia 1 2, 3, 4 HI historia 1, 2, 3 4, 5, 6 YH yhteiskuntaoppi 1 2, 3, 4 FY fysiikka KE kemia 1 2, 3, 4, 5 BI biologia 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8 GE maantiede 1 2, 3, 4 5 PS psykologia 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 AT tietotekniikka 1, 2 YR yrittäjyys 1, 2, 3, 4, 5 OP oppilaanohjaus 1 PV perusvalmius 1 lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä 44 kurssia alle 18-vuotiaana opinnot aloittavat suorittavat lisäksi LI liikunta 1 TT terveystieto 1 2, 3 MU / KU / musiikki tai kuvataide 2 MU / KU musiikki ja kuvataide 1 kumpaakin lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä 48 kurssia Sivu 13

14 Lukuvuoden lukujärjestys Lukuvuosi on viimeinen lukuvuosi, jolloin aikuislukiossa järjestetään lähiopetusta. Lukujärjestyksestä näet kaikki lähiopetuksena järjestettävät kurssit. Jatkossa opintoja voi suorittaa vain verkko-opintoina tai lyseon opetusryhmissä. Hyvän opintomenestyksen saavuttamiseksi on suositeltavaa opiskella kurssit numerojärjestyksessä. Esimerkiksi jos haluat osallistua rub3 kurssille ja sinulta puuttuu suoritukset kursseista 1 tai 2, sinun tulee opiskella kurssit verkossa ennen lähiopetukseen osallistumista. klo jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso ma ke ma ke ma ke ma ke ÄI3 (Marjo Dahl) ÄI5 (Marjo Dahl) ENA6 (Marjo Määttänen) RUB5 (Sari Lyytikäinen) lk 13 lk 13 lk 34 lk 31 MAB3 (Emma Rautio) RUB3 (Sari Lyytikäinen) MAB4 (Emma Rautio) MAB6 (Emma Rautio) lk 23 lk 31 lk 23 lk 23 Sivu 14

15 1. jakso LOKAKUU ma 19 Aikuislukion lähiopetus alkaa 43 ti 20 ke 21 to 22 pe ma 26 ti 27 ke 28 to 29 pe 30 MARRASKUU ma 2 45 ti 3 ke 4 to 5 pe 6 46 ma 9 ti 10 ke 11 to 12 pe 13 Viimeinen päivä ilmoittautua kevään yo-kokeisiin 47 ma 16 ti 17 ke 18 to 19 pe ma 23 ti 24 ke 25 to 26 pe ma 30 JOULUKUU ti 1 ke 2 to 3 pe 4 Lakkiais ja itsenäisyyspäiväjuhla klo 12.00

16 2. jakso JOULUKUU ma 7 50 ti 8 ke 9 to 10 pe ma 14 ti 15 ke 16 to 17 pe 18 Joululoma TAMMIKUU ma 11 Aikuislukion kevätlukukausi alkaa 2 ti 12 ke 13 to 14 pe 15 3 ma 18 ti 19 ke 20 to 21 pe 22 4 ma 25 ti 26 ke 27 to 28 pe 29 HELMIKUU ma 1 5 ti 2 ke 3 to 4 pe 5 6 ma 8 ti 9 ke 10 to 11 pe 12 yo-koe äidinkieli, tekstitaito

17 3.jakso HELMIKUU ma 15 yo-kuuntelu pitkä kieli 7 ti 16 yo-kuuntelu ruotsi ke 17 yo-kuuntelu lyhyt kieli to 18 pe 19 8 ma 22 ti 23 ke 24 to 25 pe 26 9 ma 29 MAALISKUU ti 1 ke 2 to 3 pe 4 10 Talviloma ma 14 yo-koe äidinkieli, esseekoe ti 15 ke 16 yo-koe reaali, UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE to 17 pe 18 yo-koe pitkä kieli 12 ma 21 yo-koe ruotsi ti 22 ke 23 yo-koe matematiikka to 24 pe 25 pitkäperjantai 13 ma pääsiäispäivä ti 29 ke 30 yo-koe PS, FI, HI, FY, BI to 31 HUHTIKUU pe 1 yo-koe lyhyt kieli 14 ma 4 ti 5 Sivu 17 ke 6 to 7 pe 8

18 4.jakso ma 11 ti 12 ke 13 to 14 pe ma 18 ti 19 ke 20 to 21 pe ma 25 ti 26 ke 27 to 28 pe 29 TOUKOKUU ma 2 18 ti 3 ke 4 to 5 Helatorstai pe 6 19 ma 9 ti 10 ke 11 to 12 pe ma 16 ti 17 ke 18 to 19 pe ma 23 ti 24 ke 25 to 26 pe 27 Viimeinen päivä ilmoittautua syksyn yo-kokeisiin. Sivu 18 KESÄKUU la Kevään lakkiaiset klo 12.00

19 OPPIKIRJA LUETTELO Äidinkieli ÄI03 ÄI05 Mikkola, Koskela.. : Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja (WSOY) väh painos Mikkola, Kauppinen: Kielenhuollon vihko (WSOY) väh painos Mikkola, Liuskari; Kurssivihko 4, tekstit ja vaikuttaminen (WSOY) Mikkola, Koskela.. : Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja (WSOY) väh painos Mikkola, Kauppinen: Kielenhuollon vihko (WSOY) väh painos Mikkola, Hautaniemi: Kurssivihko 6, Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (WSOY) Englanti ENA6 Profiles course 6 Ruotsi RUB3 Galleri 3 / Otava RUB5 Galleri 5 / Otava Huom! Kielioppi ostettava erikseen kursseihin 1-3, Galleri Grammatik kielioppi / Otava Matematiikka (lyhyt) MAB3 MAB4 MAB6 Aalto, Kangasalho, Mäkinen: Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja I Aalto, Kangasalho, Mäkinen: Lyhyt matikka: Matemaattinen analyysi Aalto, Levanto, Mäkinen, Paavola: Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja II Sivu 19

20 HENKILÖKUNTA Tolonen Pasi rehtori pasi.tolonen(at) iisalmi.fi Rahkonen-Navia Leila apulaisrehtori (virkavapaalla syksyn 2015) leila.rahkonen-navia (at)iisalmi.fi Mustonen Tiina opinto-ohjaaja tiina.mustonen(at) Iisalmi.fi Ryhänen Sari opintosihteeri sari.ryhanen(at) iisalmi.fi Opettajat Heiskanen Peter biologia, maantiede peter.heiskanen(at) iisalmi.fi Hieta Juha historia, yhteiskunta- juha.hieta(at)iisalmi.fi oppi Lukkari Markku pitkä matematiikka, markku.lukkari(at) kemia iisalmi.fi Lyytikäinen Sari ruotsi sari.lyytikainen(at) iisalmi.fi Määttänen Marjo englanti marjo.maattanen(at) iisalmi.fi Rahkonen-Navia Leila psykologia, filosofia, opinto-ohjaus leila.rahkonen-navia (at)iisalmi.fi Rautio Emma Dahl Marjo matematiikka, fysiikka emma.rautio(at) iisalmi.fi äidinkieli ja kirjallisuus marjo.dahl(at) Iisalmi.fi Sivu 20

21 MUISTIINPANOT: Sivu 21

22 MUISTIINPANOT:

23 MUISTIINPANOT:

24 Tavataan aikuislukiossa!

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

NURMEKSEN LUKION AIKUISLINJA

NURMEKSEN LUKION AIKUISLINJA NURMEKSEN LUKION AIKUISLINJA OPINTO-OPAS 2013-2014 1 Nurmeksen lukion kanslia on avoinna seuraavasti: ma suljettu ti klo 9.00 15.00 ke klo 9.00 15.00 to klo 9.00 15.00 pe suljettu Kanslia suljettu ruokatunnin

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus Ryhmänohjaajan tapaaminen 19.4.2017 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivuille) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2017 2018 1. jakso 21.8. 8.10. Ti 15.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 16.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12-18 To 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ äidinkieli 1 ÄI1 ÄI1 ÄI2 ÄI6 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI3 ÄI3 ÄI4 ÄI4 ÄI5 ÄI5 ÄI6 ÄI2 ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI10 ÄI10 ÄI12 ÄI12 ÄI13 ÄI14 ÄI11 ÄI11 englanti 2 ENA1 ENA1 ENA2 ENA2 ENA3

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2016 2017 1. jakso 22.8 6.10 Ti 16.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 18.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat.

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015 Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. 1 1. jakso: 7.8. 26.9. 6. 7. 14-ryhmät kouluun klo 9.45 13-, 12- ja11- ryhmät: ryhmänohjaus klo

Lisätiedot