Iisalmen aikuislukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iisalmen aikuislukio"

Transkriptio

1 Iisalmen aikuislukio Opinto-opas

2 Haukiniemenkatu 12, Iisalmi puhelin Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden) Tiina Mustonen, opinto-ohjaaja Sari Ryhänen, opintosihteeri sähköposti Soita ja kysy lisää. Tervetuloa! Sivu 2

3 SISÄLLYS IISALMEN AIKUISLUKION HISTORIA 4 AIKUISLUKIO LAKKAUTETAAN ASTEITTAIN 4 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISMUOTO 5 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 5 OPISKELUAIKA 5 Pakolliset aineet 6 Valinnaiset aineet 6 Jakso 6 Kurssi 6 Hylätyn kurssin uusiminen 6 Rästiin jääneen kokeen suorittaminen 6 Hyväksytyn kurssin uusiminen 6 Kurssin arviointi 6 Verkko- ja virtuaaliopiskelu 7 Verkko- ja virtuaalikurssitarjonta 7 Ilmoittautuminen verkkokursseille 7 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄ 8 Aineen oppimäärän arviointi 8 Numeroin arvioidaan 9 LUKION OPPIMÄÄRÄ 9 TODISTUKSET 9 YLIOPPILASTUTKINTO 10 KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTO 11 OPINTO-OHJAUS 12 OPPIKIRJAT 12 RUOKAILU 12 TUPAKOINTI 12 TUNTIJAKO ( jälkeen opiskelunsa alusta aloittaneet) 13 LUKUJÄRJESTYS 14 KALENTERI 15 OPPIKIRJALUETTELO 19 HENKILÖKUNTA 20 Sivu 3

4 IISALMEN AIKUISLUKION HISTORIA Perustettu Iisalmen yhteislyseon iltalinjana Iisalmen kaupungin omistamaksi Iisalmen lukion iltalinjaksi Kouluhallituksen myöntämä todistuksenanto-oikeus Siirtyminen kurssimuotoiseen lukusuunnitelmaan Valtioneuvoston lupa koulun muuttamisesta luokkiin Jakamattomaksi Siirtyminen nelipäiväiseen kouluviikkoon Iisalmen lukion aikuislinja (Aikuislukiolaki) Nimen muutos: Iisalmen aikuislukio Osallistuminen Etälukio etäopetusprojektiin Osallistuminen Itä Suomen virtuaaliverkko hankkeeseen Osallistuminen Itä-Suomen etälukioverkkoon Osallistuminen Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeeseen (ISOverkosto) 2004 Nimen muutos: Iisalmen lyseo ja aikuislukio ISOverstaan jäsen 2008 Osallistuminen ISOverstaan virtuaaliluokkahankkeeseen AIKUISLUKIO LAKKAUTETAAN ASTEITTAIN Iisalmen koulutuslautakunta päätti kesäkuussa, että Iisalmen aikuislukioon ei oteta enää uusia opiskelijoita (koulutuslautakunta ). Käytännössä tämä tarkoittaa aikuislukion alasajoa 1-2 vuoden kuluessa. Päätöksen taustalla on aikuisten lukiokoulutuksen kysynnän vähäisyys: tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä on pudonnut neljäsosaan kymmenessä vuodessa. Aktiivisesti ja tavoitteellisesti opintoja suorittaa Iisalmessa enää alle 20 aikuisopiskelijaa. Lautakunnan päätöksen mukaisesti nykyisille opintoja suorittaneille opiskelijoille mahdollistetaan opintojen loppuun saattaminen tavalla tai toisella. Sivu 4

5 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMIS- MUOTO Koulutus järjestetään pääsääntöisesti etänä verkko-opintoina. Lähiopetuksena tänä lukuvuonna tarjotaan kurssit ÄI3, ÄI5, MAB3, MAB4, MAB6, RUB3, RUB5 ja ENA6. Lähiopetusryhmä muodostuu, mikäli ryhmään saadaan vähintään viisi tutkintotavoitteista opiskelijaa. Jos kurssin osallistujamäärä putoaa alle viiteen opiskelijaan, kurssi muutetaan osittain tai kokonaan itsenäisesti suoritettavaksi. Huom! Opiskelu Iisalmen aikuislukiossa on maksutonta. Lisäksi aikuislukion opiskelija voi osallistua päivälukion opetukseen. OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMI- NEN Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijan on pyydettävä muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. OPISKELUAIKA Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Tarjoamme nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden saattaa opinnot loppuun 1-2 lukuvuoden aikana. Sivu 5

6 Pakolliset aineet Äidinkieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieras kieli A-oppimäärä (englanti), matematiikka (pitkä tai lyhyt), fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, maantiede ja biologia. Valinnaiset aineet Pakollisten aineiden lisäksi opiskelija voi opiskella valinnaisia aineita. Jakso Tänä lukuvuonna aikuislukiossa on neljä jaksoa. 1.jakso jakso jakso jakso Kurssi Oppiaineiden sisällöt (oppimäärät) on jaettu pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Niiden määrät vaihtelevat oppiaineittain. Kurssin laskennallinen laajuus on 28 h. Pakolliset ja valinnaiset kurssimäärät on kerrottu kohdassa tuntijako s. 13. Hylätyn kurssin uusiminen Opiskelija, jolla on kurssista hylätty arvosana, saa suorittaa kurssin osallistumalla uusintakuulusteluun korkeintaan 2 kertaa. Mikäli opiskelija ei saa kurssista hyväksyttyä arvosanaa, hänen on käytävä kurssi uudelleen osallistumalla opetukseen. Rästiin jääneen kokeen suorittaminen Opiskelija, joka hyväksyttävästä syystä on ollut poissa kokeesta, voi sopia opettajan kanssa uuden koeajan. Jos kokeeseen ilmoittautunut opiskelija ei saavu kokeeseen, hänelle merkitään hylätty arvosana. Hyväksytyn kurssin uusiminen Opiskelijalla on oikeus uusia hyväksytty kurssi. Kysy uusintamahdollisuudesta kansliasta. Kurssin arviointi Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssiin voi loppukokeen lisäksi kuulua välikokeita, sanakokeita, kuullunymmärtämiskokeita, kirjoitelmia jne. Arvosanan saamiseksi kaikki kurssiin kuuluvat kokeet ja tehtävät on suoritettava. Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Suoritusmerkintä S on hyväksytysti suoritettu kurssi ja H on hylätty suoritus. Sivu 6

7 Pakolliset kurssit arvioidaan numeroin, valinnaiset kurssit voidaan arvioida suoritusmerkinnöillä. Kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa. Aikaisemmin toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Jos ne luetaan hyväksi pakollisina tai oppiaineeseen liittyvinä valinnaisina kursseina, voidaan niistä antaa suoritusmerkintä (S). Verkko- ja virtuaaliopiskelu Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa tai täydentää opintojaan suorittamalla Itä-Suomen aikuislukioverkon tai ISOverstaan tarjoamia verkko- ja virtuaalikursseja, jotka ovat opiskelijalle maksuttomia. Kursseille ilmoittautuminen on sitova. Kurssin perumisesta tai keskeyttämisestä pakottavasta syystä tulee aina sopia apulaisrehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee noudattaa verkkokurssin tarjoavan oppilaitoksen lukion ohjeita ja aikataulua. Verkko- ja virtuaalikurssitarjonta Itä-Suomen aikuislukioverkon ja ISOverstaan kurssitarjontaan voit tutustua seuraavissa wwwosoitteissa: Ilmoittautuminen verkkokursseille Ilmoittautuminen verkkokursseille tapahtuu syyslukukaudella opintoohjaaja Tiina Mustosen kautta ja kevätlukukaudella apulaisrehtori Leila Rahkonen-Navian kautta. Opiskelija ei voi itse ilmoittautua verkkokursseille. Opiskelija voi ilmoittautua kahdelle verkkokurssille samanaikaisesti. Ilmoittautuminen uudelle verkkokurssille on mahdollista, kun jokin edellisistä kursseista on suoritettu. Sivu 7

8 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄ Kunkin aineen oppimäärään kuuluu tietty määrä suoritettavia kursseja. Eri aineissa kurssimäärä vaihtelee. Ainekohtaiset kurssimäärät ilmenevät aikuislukion tuntijaosta. Aineen oppimäärä on suoritettu, kun aineen pakolliset kurssit on suoritettu. Aineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista lukion tehtävään kuuluvista kursseista. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen perusteella. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella on mahdollisuus korottaa arvosanaa, mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää. Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto -ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosana korottuu. On suositeltavaa, että opiskelija käyttää kuulusteluja hyväkseen ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautumisessa. Suoritettuja pakollisia ja valtakunnallisesti syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään Äidinkieli ja kirjallisuus on yksi oppiaine. 1-2 kurssia kurssia kurssia 2 9 kurssia tai enemmän 3 Sivu 8

9 Numeroin arvioidaan - aineet, joissa opiskelijalla on vähintään yksi pakollinen kurssi - valinnaiset vieraat kielet, mikäli opiskelijan oppimäärä sisältää vähintään kolme kurssia - psykologia, mikäli opiskelijan oppimäärä käsittää vähintään kaksi kurssia. tai muun koulutuksen järjestäjän opetuksessa alle 18-vuotiaana aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä opinnot ole olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan. Mikäli oppiaineen oppimäärä muodostuu pelkästään valinnaisista kursseista, se arvioidaan numeroin, jos opiskelija sitä pyytää. Liikunta ja terveystieto arvioidaan numeroin, jos opiskelija sitä pyytää. LUKION OPPIMÄÄRÄ TODISTUKSET Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukion päättötodistus edellyttää vähintään 44 kurssin suorittamista. Alle 18-vuotiaana lukioopiskelunsa aloittaneen tulee lisäksi opiskella vähintään yksi kurssi liikuntaa, yksi kurssi terveystietoa ja kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta. Opiskelijan kurssimäärä on vähintään 48 kurssia. Kahdeksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18- vuotiaana, jos hän jatkaa saman - Peruskoulun / lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut peruskoulun / lukion koko oppimäärän - Todistus aineen oppimäärän suorittamisesta annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut peruskoulun / lukion jonkin aineen oppimäärän - Todistus suoritetuista opinnoista annetaan opiskelijalle, joka opiskelee vain osan oppiaineesta tai eroaa ennen peruskoulun / lukion koko oppimäärän suorittamista Sivu 9

10 YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkintoon sisältyy yksi pakollinen koe eli äidinkielen koe. Lisäksi opiskelijan on valittava seuraavista kolme: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja kokelaan valinnan mukaan matematiikan koe tai reaalikoe. Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa myös 2½ -vuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava vähintään yhdessä pakollisessa aineessa vaativampi koe. 2-vuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta ylioppilastutkintoon osallistuvalta vaaditaan, että hän on suorittanut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän osallistuu. Kokeeseen ilmoittautuessa opiskelija valitsee, mitä kirjoittaa pakollisena ja mistä aineesta suorittaa laajan kokeen. Ylimääräisenä kirjoitettu hylätty koe ei estä pääsemästä ylioppilaaksi. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kokonaan yhdellä kertaa tai sen voi hajauttaa kolmelle perättäiselle tutkintokerralle. Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Sivu 10

11 KEVÄÄN 2016 YLIOPPILAS- TUTKINTO Ilmoittautuminen mennessä Wilman kautta. Kirjallinen koe pe äidinkieli, tekstitaidon koe Kuullunymmärtämiskokeet ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppi - määrä ti ke vieras kieli, pitkä oppimäärä vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kirjalliset kokeet ma ke pe äidinkieli, esseekoe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppi - määrä ke pe ma 1.4. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, lyhyt oppimäärä Sivu 11

12 OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksessa perehdytetään uudet opiskelijat aikuislukioopiskeluun, avustetaan opiskelijoita opinto-suunnitelman laadinnassa, tiedotetaan aikuislukion ulkopuolisista palveluista ja kerrotaan yhteisvalintaan liittyvistä asioista. Tiina Mustonen vastaa opintoohjauksesta syyslukukaudella ja Leila Rahkonen-Navia kevätlukukaudella. Luma-keskuksen välinen kulkuväylä sekä lyseolta kirkon luo johtava kulkuväylä. Tupakointikielto kyseisillä alueilla koskee myös oppilaitoksen iltaopiskelijoita. OPPIKIRJAT Opiskelija hankkii kursseilla tarvittavat oppikirjat itse. Ks. Oppikirjaluettelo s. 19. RUOKAILU Aikuislukiolaisille ei ole kouluruokailua. Lyseon alakerrassa opiskelijakunnan tiloissa on mahdollisuus syödä omia eväitä ja keittää kahvia tai teetä. TUPAKOINTI Iisalmen lyseo ja aikuislukio on savuton koulu. Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden käytön kouluissa ja koulualueella. Iisalmen lyseon ja aikuislukion koulualueeseen kuuluvat lyseota ja Luma-keskus MAJAKKAA ympäröivät jalkakäytävät, sisäpihaalueet, pysäköintialueet, lyseon ja Sivu 12

13 TUNTIJAKO ( jälkeen opiskelunsa alusta aloittaneet) lyhenne oppiaine pakolliset valtakunnalliset koulukohkurssit syventävät taiset kurssit syventävät kurssit ÄI äidinkieli 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 0, 10 ENA, RUA, SAA A 1 -kieli englanti, ruotsi, saksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 0,1-3,4-6, 9,10 RUB B1-kieli ruotsi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 0,8, 9, 10 RAD, SAD, VED B3 kieli ranska, saksa, venäjä 1 8 9,10,11 MAB lyhyt matematiikka 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 0, 9 MAA pitkä matematiikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 0, 14 UE uskonto tai 1 2, 3, 4, 5 6,7, 8, 9 ET elämänkatsomustieto 1 2, 3, 4, 5 FI filosofia 1 2, 3, 4 HI historia 1, 2, 3 4, 5, 6 YH yhteiskuntaoppi 1 2, 3, 4 FY fysiikka KE kemia 1 2, 3, 4, 5 BI biologia 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8 GE maantiede 1 2, 3, 4 5 PS psykologia 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 AT tietotekniikka 1, 2 YR yrittäjyys 1, 2, 3, 4, 5 OP oppilaanohjaus 1 PV perusvalmius 1 lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä 44 kurssia alle 18-vuotiaana opinnot aloittavat suorittavat lisäksi LI liikunta 1 TT terveystieto 1 2, 3 MU / KU / musiikki tai kuvataide 2 MU / KU musiikki ja kuvataide 1 kumpaakin lukion oppimäärän vähimmäiskurssimäärä 48 kurssia Sivu 13

14 Lukuvuoden lukujärjestys Lukuvuosi on viimeinen lukuvuosi, jolloin aikuislukiossa järjestetään lähiopetusta. Lukujärjestyksestä näet kaikki lähiopetuksena järjestettävät kurssit. Jatkossa opintoja voi suorittaa vain verkko-opintoina tai lyseon opetusryhmissä. Hyvän opintomenestyksen saavuttamiseksi on suositeltavaa opiskella kurssit numerojärjestyksessä. Esimerkiksi jos haluat osallistua rub3 kurssille ja sinulta puuttuu suoritukset kursseista 1 tai 2, sinun tulee opiskella kurssit verkossa ennen lähiopetukseen osallistumista. klo jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso ma ke ma ke ma ke ma ke ÄI3 (Marjo Dahl) ÄI5 (Marjo Dahl) ENA6 (Marjo Määttänen) RUB5 (Sari Lyytikäinen) lk 13 lk 13 lk 34 lk 31 MAB3 (Emma Rautio) RUB3 (Sari Lyytikäinen) MAB4 (Emma Rautio) MAB6 (Emma Rautio) lk 23 lk 31 lk 23 lk 23 Sivu 14

15 1. jakso LOKAKUU ma 19 Aikuislukion lähiopetus alkaa 43 ti 20 ke 21 to 22 pe ma 26 ti 27 ke 28 to 29 pe 30 MARRASKUU ma 2 45 ti 3 ke 4 to 5 pe 6 46 ma 9 ti 10 ke 11 to 12 pe 13 Viimeinen päivä ilmoittautua kevään yo-kokeisiin 47 ma 16 ti 17 ke 18 to 19 pe ma 23 ti 24 ke 25 to 26 pe ma 30 JOULUKUU ti 1 ke 2 to 3 pe 4 Lakkiais ja itsenäisyyspäiväjuhla klo 12.00

16 2. jakso JOULUKUU ma 7 50 ti 8 ke 9 to 10 pe ma 14 ti 15 ke 16 to 17 pe 18 Joululoma TAMMIKUU ma 11 Aikuislukion kevätlukukausi alkaa 2 ti 12 ke 13 to 14 pe 15 3 ma 18 ti 19 ke 20 to 21 pe 22 4 ma 25 ti 26 ke 27 to 28 pe 29 HELMIKUU ma 1 5 ti 2 ke 3 to 4 pe 5 6 ma 8 ti 9 ke 10 to 11 pe 12 yo-koe äidinkieli, tekstitaito

17 3.jakso HELMIKUU ma 15 yo-kuuntelu pitkä kieli 7 ti 16 yo-kuuntelu ruotsi ke 17 yo-kuuntelu lyhyt kieli to 18 pe 19 8 ma 22 ti 23 ke 24 to 25 pe 26 9 ma 29 MAALISKUU ti 1 ke 2 to 3 pe 4 10 Talviloma ma 14 yo-koe äidinkieli, esseekoe ti 15 ke 16 yo-koe reaali, UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE to 17 pe 18 yo-koe pitkä kieli 12 ma 21 yo-koe ruotsi ti 22 ke 23 yo-koe matematiikka to 24 pe 25 pitkäperjantai 13 ma pääsiäispäivä ti 29 ke 30 yo-koe PS, FI, HI, FY, BI to 31 HUHTIKUU pe 1 yo-koe lyhyt kieli 14 ma 4 ti 5 Sivu 17 ke 6 to 7 pe 8

18 4.jakso ma 11 ti 12 ke 13 to 14 pe ma 18 ti 19 ke 20 to 21 pe ma 25 ti 26 ke 27 to 28 pe 29 TOUKOKUU ma 2 18 ti 3 ke 4 to 5 Helatorstai pe 6 19 ma 9 ti 10 ke 11 to 12 pe ma 16 ti 17 ke 18 to 19 pe ma 23 ti 24 ke 25 to 26 pe 27 Viimeinen päivä ilmoittautua syksyn yo-kokeisiin. Sivu 18 KESÄKUU la Kevään lakkiaiset klo 12.00

19 OPPIKIRJA LUETTELO Äidinkieli ÄI03 ÄI05 Mikkola, Koskela.. : Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja (WSOY) väh painos Mikkola, Kauppinen: Kielenhuollon vihko (WSOY) väh painos Mikkola, Liuskari; Kurssivihko 4, tekstit ja vaikuttaminen (WSOY) Mikkola, Koskela.. : Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja (WSOY) väh painos Mikkola, Kauppinen: Kielenhuollon vihko (WSOY) väh painos Mikkola, Hautaniemi: Kurssivihko 6, Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (WSOY) Englanti ENA6 Profiles course 6 Ruotsi RUB3 Galleri 3 / Otava RUB5 Galleri 5 / Otava Huom! Kielioppi ostettava erikseen kursseihin 1-3, Galleri Grammatik kielioppi / Otava Matematiikka (lyhyt) MAB3 MAB4 MAB6 Aalto, Kangasalho, Mäkinen: Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja I Aalto, Kangasalho, Mäkinen: Lyhyt matikka: Matemaattinen analyysi Aalto, Levanto, Mäkinen, Paavola: Lyhyt matikka: Matemaattisia malleja II Sivu 19

20 HENKILÖKUNTA Tolonen Pasi rehtori pasi.tolonen(at) iisalmi.fi Rahkonen-Navia Leila apulaisrehtori (virkavapaalla syksyn 2015) leila.rahkonen-navia (at)iisalmi.fi Mustonen Tiina opinto-ohjaaja tiina.mustonen(at) Iisalmi.fi Ryhänen Sari opintosihteeri sari.ryhanen(at) iisalmi.fi Opettajat Heiskanen Peter biologia, maantiede peter.heiskanen(at) iisalmi.fi Hieta Juha historia, yhteiskunta- juha.hieta(at)iisalmi.fi oppi Lukkari Markku pitkä matematiikka, markku.lukkari(at) kemia iisalmi.fi Lyytikäinen Sari ruotsi sari.lyytikainen(at) iisalmi.fi Määttänen Marjo englanti marjo.maattanen(at) iisalmi.fi Rahkonen-Navia Leila psykologia, filosofia, opinto-ohjaus leila.rahkonen-navia (at)iisalmi.fi Rautio Emma Dahl Marjo matematiikka, fysiikka emma.rautio(at) iisalmi.fi äidinkieli ja kirjallisuus marjo.dahl(at) Iisalmi.fi Sivu 20

21 MUISTIINPANOT: Sivu 21

22 MUISTIINPANOT:

23 MUISTIINPANOT:

24 Tavataan aikuislukiossa!

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13

Yo-koe: Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä Opetus /13 Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 1. jakso 18.8. 5.10. Päivä Pvm. Toiminta Ti 12.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 18.00 Ke 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12.00 18.00 To 14.8. Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

NURMEKSEN LUKION AIKUISLINJA

NURMEKSEN LUKION AIKUISLINJA NURMEKSEN LUKION AIKUISLINJA OPINTO-OPAS 2013-2014 1 Nurmeksen lukion kanslia on avoinna seuraavasti: ma suljettu ti klo 9.00 15.00 ke klo 9.00 15.00 to klo 9.00 15.00 pe suljettu Kanslia suljettu ruokatunnin

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat.

Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015. Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. Kajaanin lukion lukuvuosikalenteri 2014 2015 Lukuvuosikalenterista löytyvät lukion päivittäiset tapahtumat. 1 1. jakso: 7.8. 26.9. 6. 7. 14-ryhmät kouluun klo 9.45 13-, 12- ja11- ryhmät: ryhmänohjaus klo

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8.

pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ELOKUU pe 1.8. la 2.8. su 3.8. ma 4.8. ti 5.8. ke 6.8. to 7.8. pe 8.8. opettajatyöpäivä 9-15 veso, henkilökunnan valokuvaus la 9.8. su 10.8. ma 11.8. ti 12.8. ke 13.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa,

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 LOPS2016 = Lukion opetussuunnitelma, otetaan käyttöön syksyllä 2016 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS: ÄI0: Ei oppikirjaa. Materiaali jaetaan kurssin aikana. ÄI1:

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi)

OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA. Kielenhuollon kivijalka (Painos 2011 tai myöhempi) LYSEON LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 Oppikirjoista hankitaan aina uusin painos. Myös sähköinen oppikirja käy. OPPIAINE JA KURSSIT KIRJA TEKIJÄ KUSTANTAJA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1-6 ÄI8-9 SÄRMÄ + TEHTÄVÄKIRJAT

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11

1. JAKSO ALKAA: 12- ja 13- vuositaso klo 9, 15- vt klo 10, 14- vt klo 11 1. jakso 11.8. - 30.9.15 (37 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 22.9. - 30.9. 7 1 4 5 3 Uusintakokeet 24.8. ja 31.8. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. Ylioppilaskirjoitukset 7.9.-28.9. 6 1 3 2 4 5 6 2

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

TURUN KESÄLUKIO 7.3.2016

TURUN KESÄLUKIO 7.3.2016 TURUN KESÄLUKIO 2016 7.3.2016 TURUN KESÄLUKIO Ajankohdat Kesäkuussa 6. 28.6.2016 Elokuussa 1. 19.8.2016 Paikka Turun iltalukio (Sama kuin Turun klassillisen lukion koulutalo) Eskelinkatu 4, Turku Luokkatilat

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio

to 3.9. lyhyen matematiikan preliminäärikoe pe 4.9. syksyllä kirjoitettavien yo-aineiden kurssien oltava kunnossa; ro-tuokio LUKUVUOSI 2015-2016 VKO 34 ma 17.8. opettajien VESO-päivä klo 9-15 ti 18.8. opiskelijat tulevat kouluun: 12-14-ryhmät klo 9.30 ja 15-ryhmät klo 10.00 ke 19.8. ilmaisun esittely to 20.8. kouluvalokuvaus

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8.

ELOKUU. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ELOKUU to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8. ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. opettajatyöpäivä 9-15, henkilökunnan valokuvaus la 10.8. su 11.8. ma 12.8. lukuvuoden aloitus klo 9.00 liikuntasalissa, ryhmänohjaukset

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO

LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO LUKIO-OPINNOT KAKSOISTUTKINTO Lukiossa suoritetaan kursseja, jotka lasketaan Hevosopiston kursseiksi. Jotta voit valmistua ammattiin, niin sinulla on oltava vähintään 26 hyväksytysti suoritettua kurssia

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA

Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT. lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA. ENGLANTI, A-oppimäärä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. ESPANJA, B3-oppimäärä FILOSOFIA Joensuun yhteiskoulun lukion OPPIKIRJAT lukuvuosi 2014-2015 BIOLOGIA BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI07 Happonen ym.: BIOS 1, ISBN 978-951-0-34307-4, Sanoma Pro tai ebios 1 (48 kuukauden lisenssi), ISBN 978-952-63-18462,

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. SLL klo 10.50; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-21.8.

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI04.2 ÄI04.1 ja. Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI05.2 ÄI05.

Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI04.2 ÄI04.1 ja. Äidinkielen ja kirjallisuuden käsikirja + Äidinkieli ÄI05.2 ÄI05. Tampereen yliopiston normaalikoulu lukion oppikirjalista 2015-2016 Äidinkieli ÄI01 Särmä + Tehtäviä 1 Äidinkieli ÄI02 Särmä + Tehtäviä 2 Äidinkieli ÄI03 Särmä + Tehtäviä 3 Äidinkieli ÄI04.2 Kurssivihko

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot